A területrendezés. dr. Tompai Géza április. A szakterület egésze. TÉRSÉG területfejlesztés és -rendezés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A területrendezés. dr. Tompai Géza 2011. április. A szakterület egésze. TÉRSÉG területfejlesztés és -rendezés"

Átírás

1 A területrendezés helye a tervezés rendszerében feladata és fogalma szükségessége térségi folyamatok célja és jövőképe műfaji sajátosságai a fejlesztési és rendezési tervezés viszonya feladat- és hatáskörök a területrendezési tervek fajtái, tervellátottság a kiemelt térségek a településrendszer az infrastruktúra tervezése a területfelhasználás tervezése az övezetek tervezése az érvényesítés eszközei dr. Tompai Géza április 1 A szakterület egésze TÁRSADALMI GAZDASÁGI szempontok területrendezés stratégiai terv akcióterv TÉRSÉG területfejlesztés és -rendezés TELEPÜLÉS településfejlesztés és -rendezés ÉPÍTMÉNY tervezés, engedélyezés, kivitelezés főként állami főként települési önkormányzati MŰSZAKI ÖKOLÓGIAI szempontok A léptékváltás megszokott az építmény és a település között, de nehéz a települési és a térség szint között (repülőgép, sárkány-repülő, gyalogos). 2 1

2 A területrendezés feladata és fogalma Feladata: - műszaki és ökológiai adottságok feltárása, - a területek felhasználásának (rendeltetésének) és a - műszaki infrastruktúra hálózatok térbeli rendjének meghatározása, - kötelező (!) szabályok és feltételek felállítása Vonatkoztatási (tervezési) terület: a térség. A térségi jelző szerepe és fontossága Térség = a területi tervezés szempontjából megkülönböztetett területi egység a településen kívül (kistérség, megye, kiemelt térség, régió, ország, eurorégió, európai régió) Területrendezés: Meghatározott térségek (tér)szerkezetének és (jellemző) területfelhasználásának meghatározása, (amellyel egyrészt befolyásolja, másrészt segíti az országos területfejlesztési politika érvényesülését) 3 A területrendezés szükségessége 1. A térségi érdekek érvényesítése A településrendezés helyi közügy (önkormányzati alapjog, amelynek gyakorlását csak törvény korlátozhatja) A településrendezés korlátai (illetékességi területe a település közigazgatási területe) A területrendezés térségi és országos közügy (térségi és országos jelentőségű területfelhasználási és térszerkezeti elemek megjelenítése, döntésre előkészítése) 2. Térségi folyamatok szabályozása (lásd a továbbiakban) 4 2

3 A térségi folyamatok jellemzői I. Összefüggő beépítettség (települési terület) kialakulása (Balaton D-i part, Bp. Agglomeráció) Urbanizált területek növekedése a természeti területek rovására ( zöldmezős beruházások, beépítés előtérbe helyezése a rekonstrukció, vagy rehabilitáció helyett) Beépítésre szánt területek kijelölése fejlesztési szándék nélkül (tartalékolás, ipari park) Az út forgalmi szerepének nem megfelelő, vagy részérdekek által befolyásolt útvezetések (Lágymányosi híd és M1-M7 kapcsolata, kőröshegyi völgyhíd) 5 A térségi folyamatok jellemzői II. A kiegyenlítettebb területi fejlődéshez szükséges térszerkezeti elemek (út, híd, vasút, stb) hiánya A rövid távú érdekek érvényesülése a hosszú távú érdekekkel szemben (települések forráshiánya, a vállalkozói szféra jobb érdekérvényesítő képessége) A települési érdekek érvényesülése a regionális érdekekkel szemben (NIMBY szindróma térségi szinten is) A térségi és ágazati együttműködés alacsony szintje (versenyhelyzet a települések között, kompetencia- és presztízs harc az ágazatok között) 6 3

4 A területrendezés célja és feladata A) A területi folyamatok szabályozott mederben tartása (a hosszú távon káros folyamatok megelőzése) B) A térségi érdekek érvényesítése (az ország működőképességének biztosítása és a kiegyensúlyozott területi fejlődés érdekében) C) A területi fejlődés lehetőségeinek és korlátainak meghatározása (lehetőség = területbiztosítás, kiszámíthatóság, térbeli összehangolás korlát = a környezeti-, természeti- kulturális és táji értékek védelme) A fenntartható fejlődés elvének megfelelő térszerkezet meghatározása 7 A területrendezés jövőképe Az ország térszerkezete - amellett, hogy be van illesztve az európai térszerkezetbe - kiegyensúlyozott, a fenntartható fejlődés elvének megfelelően alakul. A fejlesztések elsősorban az urbanizált és műszakilag igénybevett területekre korlátozódnak, az urbanizált területek közötti területek ökológiailag összefüggő, természetközeli állapotban maradnak. 8 4

5 Műfaji sajátosságok p é n z műszaki terv - nem fejlesztési koncepció (nem tartalmaz ütemezést és költségbecslést) - a fejlődés térbeli, fizikai kereteit határozza meg (nem a létesítmény megvalósításáról, hanem az adott helyen való szükségességéről dönt) méretaránya M = 1: : (csak az országos-, illetve kiemelt térségi és megyei térszerkezetet meghatározó elemeket tartalmazza) időtávlata év (nagy távlatú jövőkép ennek látszólag ellentmond, hogy 5 évenként felül kell vizsgálni) keret jellegű (telekre vonatkozóan építési jogot nem keletkeztet és nem szüntet meg, előírásai a megyei- és a települési szintű rendezési terveken keresztül érvényesülnek) 9 FEJLESZTÉS társadalmi-politikai érzékenység belátható időtávlat (ciklus) pénzügyileg megalapozott (lehetőségek) dinamikus (offenzív, rugalmas) alacsonyabb szinten elfogadott (határozattal) RENDEZÉS természeti-környezeti érzékenység nem belátható időtávlat (jövőkép) műszakilag megalapozott (korlátok) statikus (defenzív, merev) magasabb szinten elfogadott (rendelettel, vagy törvénnyel) 10 5

6 Az állami szervek szabályozási feladatai Szervek Országgyűlés Kormány Felelős miniszter Hatáskör Törvényt alkot (1996. évi XXI. törvény) a területfejlesztésről és a területrendezésről Rendeletben meghatározza a főbb szabályokat (egyeztetés és elfogadás rendje, TeIR, dokumentációs központ, területrendezési hatósági eljárások, EU irányelv adaptálása) Rendeletben meghatározza a részletes szakmai követelményeket (tartalmi követelmények, állami főépítészek, önkormányzati főépítészek, tervtanács, dokumentációk megőrzése, tervezési jogosultság)* * Folyamatosan kormányrendelet szintre kerülnek 11 Az állami szervek tervezési feladatai Szervek Országgyűlés Kormány Felelős miniszter Állami főépítész Szakminiszter Hatáskör Törvénnyel elfogadja az ország, valamint két kiemelt térség* területrendezési tervet Előterjeszti az Országgyűlésnek az ország, valamint két kiemelt térsége területrendezési tervét - Kidolgozza az ország, valamint két kiemelt térsége területrendezési tervét - Állást foglal a megye területrendezési tervéről - Véleményezi a területrendezési terveket - Állást foglal a megye területrendezési tervéről - Ellátja az elsőfokú ter. rend. hatósági feladatokat - Tervtanácsot vezet Közreműködik a területrendezési tervek készítésében (eltérő intenzitás, ágazati érdek túlzó képviselete) * Budapesti Agglomeráció, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 12 6

7 Az önkormányzati szervek tervezési feladatai Szervek Megyei önkormányzat Megyei j. városi önkormányzat Települési önkormányzat Főváros Hatáskör Kidolgozza és rendelettel (határozattal) elfogadja a megye területrendezési tervét * Együttműködik a megyei önkormányzattal a megye területrendezési tervének elkészítésében ** Véleményezi a kiemelt térség és a megye területrendezési tervét Véleményezi az ország, a kiemelt térség és a megye területrendezési tervét * Kötelező a települési önkormányzatokra (AB határozat garanciális elemei, OTrT) ** A megyei terv tartalmazza a megyei jogú város szerkezeti tervét, de nem terjed ki a kiemelt térség területére Átállás kistérségi és regionális rendszerre 13 A tervezés szintjei, tervfajták Tervezési szint Felső szint Középső szint Alsó szint Tervezési terület és (hatáskör) Ország egésze (állam) Kiemelt térségek (állam és megyei önkormányzat) Megyék (19 megyei önkormányzat) Települések (3152 település*) Készítendő tervfajta és (jellemző méretaránya) Területrendezési terv -Térségi szerkezeti terv -Térségi övezeti terv - térségi területrendezési szabályzat (M = 1 : M = 1 : ) Alaptérkép: DTA-50 Településrendezési terv -Településszerkezeti terv - Szabályozási terv -Helyi építési szabályzat (M = 1 : M = 1 : 1000 Alaptérkép: kataszteri Hierarchikus rend, 2+1 fázisú tervezés (előkészítő és javaslattevő + elfogadási fázis), módosításnál 1 fázis * Budapestet egy településként számítva 14 7

8 A tervek rendszere, tervellátottság Tervezési szint Tervezési terület Tervvel való ellátottság Országos szint Térségi szint Települési szint Ország teljes területe Kiemelt térségek területe Megyék területe (19 megyei önkormányzat) Települések közigazgatási területe (3174 települési önkormányzat) Országos Területrendezési Terv (2003, 2008) Balaton Üdülőkörzet (2000, 2008) Budapesti Agglomeráció (2005, 2011.?) A megyék terveiből: 1 db hiányzik (5 %)* 18 db jóváhagyott (95%) A települések terveiből: 25 % hiányzik 27 % készítés alatt 48 % megfelelő *Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár folyamatban 15 Nem terjed ki a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére Országos Területrendezési Terv Felülvizsgált (2008. évi L. Tv.) vezető tervező: Faragó Péter, VÁTI) Elfogadott (2003. évi XXVI. Tv.) mozaikosabb (pontosított) területfelhasználás 16 8

9 Országos Területrendezési Terv Szerkezeti terv 17 Országos Területrendezési Terv Közlekedési hálózat 18 9

10 Országos Területrendezési Terv Vasúti törzshálózat 19 Országos Területrendezési Terv Villamos energia átviteli hálózat és erőművek 20 10

11 Országos Területrendezési Terv Kerékpárút törzshálózat 21 Országos Területrendezési Terv Egyedi építmények 22 11

12 Országos Területrendezési Terv Részlet - A foltok a jellemző területfelhasználásra utalnak. - Az egyes területfelhasználási kategóriák nem lehetnek átfedésben Elvben az ábrázolható területnagyság 625 ha (M = 1 : ben ez 25 mm 2 -es folt) Ábrázolható területnagyság (elvben): 6,25 ha (M = 1 : ma ban ez 25 mm 2 -es folt) Baranya megye Területrendezési Terve 24 12

13 (Kajászó) Településrendezési Terve Szerkezeti Terv 25 (Kajászó) Településrendezési terve Szabályozási Terv Telekre vonatkozó építési jogok és kötelezettségek, korlátozások! 26 13

14 Kiemelt térségek (egységes fejlesztésükhöz és rendezésükhöz országos érdek fűződik) Első Országos Területfejlesztési Koncepció (35/1998. (III. 20.) OGY hat.) szerint (új) Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY hat. más fogalomrendszert használ ( országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek ). rendezési szempontból a kiemelés a tervezés jogának elvonását jelenti! 27 Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve Elfogadott (2000. évi CXII. Tv.) Felülvizsgált (2008. évi LVII. tv.) vezető tervező: dr. Laposa József, VÁTI 28 14

15 Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (részlet) 30 15

16 A településrendszer (településhálózat) Kétfajta megközelítés - területfelhasználási kategória ( települési térség ) - térszerkezetet meghatározó csomópontok) Funkció, központi szerepkör, rangsor Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (1971): központi szerepkör nélküli települések Politikai érzékenység, szakmai óvatosság Előkészítés alatt a magyar településhálózat helyzetéről és távlatairól szóló OGY jelentés: - regionális fejlesztési pólusok, - agglomerációk, agglomerálódó térségek, - nagyvárosi település-együttesek, - aprófalvas térségek, tanyás térségek - stb 31 Bergen OSLO HELSINKI Szt. Pétervár IV: Berlin Prága Bécs/Pozsony Budapest Kecskemét Szeged Temesvár Konstanza Isztambul TALLIN STOCKHOLM Novgorod Belfast RIGA Liepaja X/b: A IV. folyosóról Szegednél leágazás Röszke Újvidék Belgrád felé KOPPENHAGA DUBLIN Bradford Szmolenszk Liverpool Manchester Sheffield Stoke on Trent Derby Kiel VILNIUSZ Wolverhampton Rostock Gdansk Birmingham Lübeck MINSZK Coventry Hamburg VI. Bréma Szczecin II. IX/B. Bristol Bydgoszcz AMSZTERDAM Bianystok LONDON HAGA Utrecht Gomel Rotterdam Hannover BERLIN Plymouth Southampton Münster II. Magdeburg Poznan Pinszk Krefeld VARSO Gent Dortmund BRÜSSZEL Düsseldorf Halle Lódz Köln Lipcse Csernobil Radom Charleroi Liege Bonn Erfurt Drezda VI. Lublin Wroclaw Wiesbaden Czestochowa KIEV Frankfurt am Main III. LUXEMBOURG Bytom PRAGA PARIZS Mannheim Krakkó Lvov Nürnberg IV. Ostrava Karlsruhe Strasbourg Stuttgart Brno V/A. V. Nantes IX. Augsburg Kassa VII. (Duna) München POZSONY BÉCS Miskolc Zürich BERN VADUZ Debrecen BUDAPEST Iasi IX/A. X. Graz KISINYOV V. Nagyvárad Odessza IV. Kolozsvár La Coruna Lyon? Bordeaux V/C. Gijón Brescia V. LJUBLJANA Trieszt Vigo Torino Milánó ZAGRAB Temesvár Brassó PadovaVelence Bilbao X/B. Braila V/B. Ujvidék IV. Toulouse Ploiesti Genova Bologna BELGRAD Porto BUKAREST MONACO Craiova Konstanca Valladolid Marseille FirenzeSAN MARINO IV. ANDORRA LA VELLA SZARAJEVOX. Zaragoza Split Nis Várna X/B. VIII. MADRID Plocse Barcelona Pristina SZOFIA LISSZABON ROMA Plovdiv VATIKANVAROS SZKOPJE VIII. IV. Valencia TIRANA Bari Palma Nápoly Córdoba Szaloniki Sevilla Taranto GIBRALTAR Granada Malaga Harmadik Összeurópai Közlekedési Konferencián jóváhagyott közlekedési folyosók (Helsinki, Június ) A Magyarországon áthaladó Helsinki folyosók V: Velence Trieszt Ljubljana Letenye Bp. Nyíregyháza Záhony/Barabás Ungvár/Munkács Lvov Tartu V/b: Az V. folyosóról Letenyénél leágazás Zágráb felé IX. Göteborg V/c: Az V. folyosóról Budapestnél Glasgow Edinburgh leágazás Dunaújváros Szekszárd Eszék I. Szarajevó felé VII: Duna víziút Murcia Cagliari Magyarországot érintő folyosó Magyarországot nem érintő folyosó Palermo Messina Catania ATHÉN Krivoj Rog MOSZKVA Jalta Donyeck 32 Gorkij Rosztov 16

17 Az infrastruktúra szabályozásának elve a törvény előírása C település B település A település X nem lehetséges nyomvonal! D település lehetséges nyomvonal 33 Országos és megyei térségi területfelhasználási kategóriák ORSZÁGOS erdőgazdálkodási térség mezőgazdasági térség vegyes területfelh. térség települési térség vízgazdálkodási térség építmények által igénybevett térség MEGYEI és KIEMELT* erdőgazdálkodási térség mezőgazdasági térség vegyes területfelh. térség városias települési térség hagy. vidéki tel. térség vízgazdálkodási térség építmények által igénybevett térség * Kiemelt térségben egyedileg is meghatározható területfelhasználási kategória 34 17

18 A területfelhasználás szabályozásának elve országos terv megyei terv településterv 100 % 75 % 100 % 85 % 64 % erdőgazdálkodási térség erdőgazdálkodási térség erdőterület 35 Példa a területfelhasználás tervezésére Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve Szerkezeti terv (része) A települési térség jelenlegi kiterjedése 36 18

19 Példa a területfelhasználás tervezésére Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve Szerkezeti terv (része) A települési térség szerkezeti tervben tervezett növelése 37 Országos Területrendezési Terv országos övezetek Országos ökológiai hálózat Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület Országos jelentőségű tájképvédelmi terület Kulturális örökség szempontjából kiemelt terület Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület Együtt tervezhető térségek Kiemelt fontosságú honvédelmi terület Jellemzőik: - átfedésben lehetnek, - előírások összegződnek, - néha csak lehatárolás 38 19

20 Országos Területrendezési Terv Országos ökológiai hálózat övezete Természetes, illetve természetközeli területek és az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere (részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek) Jellemző előírások: élőhelyek és azok kapcsolatai nem károsíthatók; bányászat a kivett helyek re vonatkozó előírások szerint folytatható, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 39 Országos Területrendezési Terv Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete Agroökológiai adottságaik alapján kimagasló agrárpotenciállal rendelkező, ugyanakkor környezeti szempontból a legkevésbé érzékeny, ezért mezőgazdasági árutermelésre legalkalmasabb szántóterületek térsége. Jellemző előírások: beépítésre szánt terület csak kivételesen, területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki 40 20

21 Országos Területrendezési Terv Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete Az őshonos fafajokból álló erdőtársulások fenntartására leginkább alkalmas és az erdő hármas funkcióját környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi egymással összhangban a legmagasabb szinten biztosítani képes erdőterületek térsége. Jellemző előírások: beépítésre szánt terület csak kivételesen, területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki, külszíni bányászat a kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges 41 Országos Területrendezési Terv Komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete Több évtizedes ipari és bányászati tevékenység következtében maradandóan károsodott, komplex rehabilitációt igénylő térségek Jellemző előírások: a terület újrahasznosítási célját a megyei területrendezési tervben kell meghatározni, figyelemmel a települések helyi tájrendezési szabályaira

22 Országos Területrendezési Terv Országos jeletőségű tájképvédelmi terület övezete A természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátásrálátás szempontjából védendő tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek térsége Jellemző előírások: csak olyan területfelhasználási kategória és építési övezet jelölhető ki, amely a tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti, meg kell határozni a tájba illesztés szabályait és esetenként látványtervet kell készíteni, bányászat a kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint, közműépítményeket tájba illesztett módon (esetenként felszín alatt) kell megvalósítani. 43 Országos Területrendezési Terv Kulturális örökség szempontjából kiemelt terület övezete A világörökség, a világörökségvárományos, valamint a történeti települési területek térsége Jellemző előírások: a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben a világörökség-, a világörökség-várományos terület vagy a történeti települési terület övezetbe kell sorolni, A fenti térségi övezetek tényleges kiterjedésének megfelelő határát a településrendezési tervben kell meghatározni

23 Országos Területrendezési Terv Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület A felszín alatti vizek és földtani közegek szennyeződésének megelőzése érdekében teendő korlátozó intézkedések által elsősorban érintett térségek (33/2000. (III.17.) Korm. rend.) Jellemző előírások: bányászat a kivett helyek re vonatkozó előírások szerint folytatható. 45 Országos Területrendezési Terv Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük - 240/2000. (XII.23.) Korm. rend. - 9/2002. (III.22.) KöM-KöViM rend. - 91/271/EGK sz. irányelv Jellemző előírások: a szennyvizek be-, vagy kivezetéséről a megyei területrendezési tervben rendelkezni kell

24 Országos Területrendezési Terv Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete Az állam kizárólagos tulajdonát képező, kutatással lehatárolt, de bányatelekkel le nem fedett, nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyonnal érintett települések. Jellemző előírások: a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre vagy övezetre szabályokat megállapítani. 47 Országos Területrendezési Terv Együtt tervezhető térségek övezete Az agglomerációk, agglomerálódó térségek, valamint a nagyvárosi településegyüttesek (növekedési pólusok) övezete. (Kivéve a Budapesti Agglomerációt és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetet.) Jellemző előírások: az önkormányzatok településfejlesztési és településrendezési feladataik összehangolt ellátásához közös egyszerűsített településszerkezeti tervet készíthetnek, a közös egyszerűsített településszerkezeti tervnek az egyes településekre vonatkozó részeit az érintett települési önkormányzatok határozattal fogadják el

25 Országos Területrendezési Terv Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete Az ország védelmi képességeit alapvetően meghatározó, vagy a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei teljesítésére hivatott objektumok elhelyezésére szolgáló területek által érintett települések. Jellemző előírások: az övezetet a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben a tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, a lehatárolt területeket a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 49 Kiemelt térségi és megyei övezetek 1. Magterület 2. Ökológiai folyosó 3. Puffer terület 4. Erdőtelepítésre alkalmas terület 5. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület 6. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 7. Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület 9. Világörökség és világörökség várományos terület 10. Történeti települési terület 11. Rendszeresen belvízjárta terület 12. Nagyvízi meder 13. Földtani veszélyforrás területe 14. Vízeróziónak kitett terület 15. Széleróziónak kitett terület 16. Honvédelmi terület Megyei tervek más övezetet nem tartalmazhatnak Megyei önkormányzat által határozattal elfogadott irányelvek lehetségesek Kiemelt térségek terve egyedileg meghatározott övezeteket is kijelölhet 50 25

26 Példa kiemelt térség tervében egyedileg meghatározott övezetre Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve Zöldövezet (biológiailag aktív, növényzettel fedett) Részei: - Erdőgazdálkodási térség (90%) - Mezőgazdasági térség (90%) - Beépítésre szánt területbe ékelődő nagyobb erdő és zöldterület Jellemző előírások: - Beépítésre szánt terület nem jelölhető ki - Bányászat a kivett helyekre vonatkozó előírások szerint 51 Példák a térségi övezetek típusaira és azok összefüggéseire ORSZÁGOS TERV (11 övezet) MEGYEI TERV (16 övezet) országos ökológiai hálózat (megyei tervben alövezeti bontás) ** magterület ** ökológiai folyosó ** pufferterület felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe nincs értelmezve nincs értelmezve vízeróziónak kitett terület 52 26

27 Területfelhasználási kategóriák és övezetek összefüggése mezőgazd. térség települési térség erdőgazd. térség ezeken belül a településrendezési tervben meghatározott OTÉK szerinti területfelhasználási egységek és övezetek t á j k é p v é d e l m i ö v e z e t z ö l d ö v e z e t 53 Országos Területrendezési Terv Részlet IV.WIEN (NÜRNBERG) %U $ VII.DUNA %U $ " #Y %U $ Győr e 54 27

28 Országos Területrendezési Terv A szerkezeti terv és az övezeti lapok alkalmazása IV.WIEN (NÜRNBERG) %U $ VII.DUNA %U $ " #Y %U $ Győr e 55 Az érvényesítés eszközei I. jogosultsághoz kötött tevékenység (szakképesítés, szakmai gyakorlat, névjegyzék, kamarai tagság) településrendezési eljárások (tervtanács, egyeztetés miniszter előzetes véleményezése) normatív eltérési lehetőségek (törvény által megengedett mértékben a műszaki infrastruktúra és az övezetek vonatkozásában) az állami főépítész megfelelőségi nyilatkozata (megyei tervnél) moratórium* (nem építési tilalom!) * alkalmazhatósága kérdéses 56 28

29 Normatív eltérés A 100 km B A 23 km B A 11,5 km 11,5 km B 57 Az érvényesítés eszközei II. (a területrendezési hatóság) a területrendezési hatóság (területi főépítész) eljárásai: a) pontosítás (kivételesen, ha településrendezési terv nem határozza meg) b) eltérés (a normatív módon megengedettnél nagyobb mértékű eltérés lehetősége) c) beillesztés (korábban nem ismert térségi szintű javaslatok) d) kivételes kijelölés (beépítésre szánt terület céljára) e) javítás (nyilvánvaló hibák, egyszerűsített eljárás) a területrendezési hatásvizsgálat (eltéréshez, beillesztéshez) a szakhatósági közreműködés a nyilvántartás fontossága (Országos Dokumentációs Központ) 58 29

Európa földrajza Természetföldrajzi segédanyag és topográfiai fogalmak

Európa földrajza Természetföldrajzi segédanyag és topográfiai fogalmak Európa földrajza Természetföldrajzi segédanyag és topográfiai fogalmak Európa tájai és vizei topográfiai kötelező névanyag A topográfiai névanyag az érettségi követelményekben meghatározottakat tartalmazza.

Részletesebben

ULTIMATE LÉPJEN TÚL A MEGSZOKOTTON

ULTIMATE LÉPJEN TÚL A MEGSZOKOTTON ULTIMATE LÉPJEN TÚL A MEGSZOKOTTON AZ AJTÓK MÖGÖTT A beltér páratlanul egyedi. Minden felület és részlet maximális precizitással, a tökéletes és hibátlan megjelenést szem előtt tartva készült. Az összképet

Részletesebben

Európa műholdról Telepítési útmutató. Európa műholdról. Telepítési útmutató

Európa műholdról Telepítési útmutató. Európa műholdról. Telepítési útmutató Európa műholdról Telepítési útmutató Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...3 2 Orbitális pozíció...3 2.1 Szolgáltatás a Ku sávon a keleti hosszúság 4,8 án...3 2.2 C sávú szolgáltatás a keleti hosszúság 319,5 án...3

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA I. számú módosítással egységes szerkezetben Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Regionális gazdaságtan gyakorlat. 3. Közlekedés, infrastruktúra, városias térségek

Regionális gazdaságtan gyakorlat. 3. Közlekedés, infrastruktúra, városias térségek Regionális gazdaságtan gyakorlat 3. Közlekedés, infrastruktúra, városias térségek 1 Közlekedési infrastruktúra, úthálózat IAMO: THE FUTURE OF RURAL AREAS IN THE CEE NEW MEMBER STATES, JANUARY 2004, Halle,

Részletesebben

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011)650 final du 19.10.2011 (acte et annexes) Concerne toutes les versions linguistiques MELLÉKLET

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011)650 final du 19.10.2011 (acte et annexes) Concerne toutes les versions linguistiques MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 19.12.2011 COM(2011) 650 végleges/2 VOL 24/33 CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011)650 final du 19.10.2011 (acte et annexes) Concerne toutes les versions linguistiques

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ 2015. június PEST

Részletesebben

96 órás rendkívüli akció az MSC hajóival!

96 órás rendkívüli akció az MSC hajóival! 1) Velence Split Kotor Civitavecchia Genova 2) Genova Gibraltár Cadiz Funchal Arrecife de Lanzarote Malaga Palma de Mallorca Civitavecchia Genova MSC Opera 2015. szeptember 28., október 10.,22. 13 nap/12

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

tapasztalatok alapján

tapasztalatok alapján A biogáz z jövője j je és s szüks kségessége Magyarországon gon az EU nyújtotta tapasztalatok alapján Előad adó: Szij Bálint ECO Hungary Kft. I. Ökoenergetikai és IX. Biomassza Konferencia Sopron, 2006.

Részletesebben

Fejér megye területrendezési tervér l

Fejér megye területrendezési tervér l Fejér Megye Közgy lése 1/2009. (II. 13.) K. r. sz. rendelete Fejér megye területrendezési tervér l A Fejér Megyei Önkormányzat Közgy lése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. (1)

Részletesebben

Az ESPA. tájékoztatója. Alapkezelő: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.

Az ESPA. tájékoztatója. Alapkezelő: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Az ESPA STOCK AMERICA ALAP tájékoztatója Alapkezelő: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Letétkezelő: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft Forgalmazó: ERSTE Bank

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

96 órás tavaszi akció az MSC hajóival!

96 órás tavaszi akció az MSC hajóival! 1) Genova Civitavecchia Dubrovnik Velence 2) Velence Split Santorini Mykonos Dubrovnik Ancona Velence MSC Lirica 2015. április 14. 5 nap/4 éjszaka 2015. május 09. 2015. június 06.,13.,20.,27. Belső kabinban

Részletesebben

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95 KFT 2015. SZEPTEMBER TÖRZSSZÁM: 155/2015. 3. 2. 2 ESZTERGOM VASÚTÁLLOMÁS KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁI II., VÁGÁNYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSE MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÚ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Részletesebben

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 60 5.1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK SZOLNOKOT ÉRINTŐ ELHATÁROZÁSAI A 2014. január 1.-én hatályban lévő OTrT-t jóváhagyó 2003. évi XXVI. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS

ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS Csongrád Megye Közgyűlése 2012. év márciusában fogadta el a megye területrendezési tervét (CsmTrT), amely március 20-án hatályba lépett. Rendelkezéseit

Részletesebben

A delegációk mellékelten kézhez kapják a COM(2011) 650 végleges dokumentum új változatát.

A delegációk mellékelten kézhez kapják a COM(2011) 650 végleges dokumentum új változatát. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. február 16. (20.02) (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2011/0294 (COD) 15629/11 ADD 26 REV 1 TRANS 276 ECOFIN 688 ENV 778 RECH 336 CODEC 1699 JAVASLAT Biz. dok.

Részletesebben

Készítette: Budapest 2009. április hó

Készítette: Budapest 2009. április hó A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosítása Készítette: Magyar Regionális Fejlesztési

Részletesebben

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY Finta Sándor főépítész Pongrácz Katalin Somogyi Judit Pártos Judit SZERZŐK TELEPÜLÉSRENDEZÉS:

Részletesebben

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT 0 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐRÁKOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA 1111. Budapest, Budafoki út 53. Telefon: 06-1-365-1805,

Részletesebben

Alkalmi és báli ruha árjegyzék

Alkalmi és báli ruha árjegyzék Alkalmi és báli ruha árjegyzék Termék neve Kölcsönzési díj Foglaló Pótlás/Vételár ABÁDSZALÓK ALSÓSZOKNYA NÉLKÜL 35 000Ft 15 000Ft 80 000Ft ABÁDSZALÓK ALSÓSZOKNYÁVAL 35 000Ft 15 000Ft 80 000Ft ABONY 35

Részletesebben

Kötelező topográfiai névanyag

Kötelező topográfiai névanyag Kötelező topográfiai névanyag Föld Földrajzi fokhálózat: Baktéritő, Déli-sark, Déli sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, Északi sarkkör, Ráktérítő; kezdő hosszúsági (greenwichi) kör; Óceánok: Atlantí-óceán,

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK FELÜLVIZSGÁLATA (Előkészítő munkák) 1. A felsőbbszintű tervekkel való összhang előzetes értékelése 2. Örökségvédelem

Részletesebben

96 órás rendkívüli akció az MSC hajóival! Útvonal: Civitavecchia La Spezia Marseille La Goulette Valletta Trapani Civitavecchia

96 órás rendkívüli akció az MSC hajóival! Útvonal: Civitavecchia La Spezia Marseille La Goulette Valletta Trapani Civitavecchia Útvonal: Civitavecchia La Spezia Marseille La Goulette Valletta Trapani Civitavecchia MSC Lirica 2014. szeptember 26., október 10., 17. Belső bella kabinban 75 000,- Belső fantastica kabinban 79 000,-

Részletesebben

2005/2006. tanév. Földrajz Háromnegyedévi beszámoló 12. évfolyam

2005/2006. tanév. Földrajz Háromnegyedévi beszámoló 12. évfolyam 2005/2006. tanév Földrajz Háromnegyedévi beszámoló 12. évfolyam A vizsgán a topográfiai fogalmakkal kapcsolatban elvárható tevékenységek: * a tanuló tudja megfogalmazni tényleges és viszonylagos földrajzi

Részletesebben

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Előlap KÖRNYE Településrendezési eszközök

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat T Á J T E R V M Ű H E L Y SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 8261 Badacsony, Római u. 197. e-mail: laposaj@bazaltbor.hu Megalapozó vizsgálat Óbudavár településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1855/2015

Részletesebben

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft. 7621 Pécs,

Részletesebben

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 02.NMT.01 SZÁMÚ NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV DUNA IPOLY TORKOLAT A DUNA BAL PARTON,

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ MEDINA KÖZSÉG MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ. Készítette: Meridián Mérnöki Iroda Kft 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. Deák Varga Dénes vezető településtervező Tóth Dóra Kata

Részletesebben

Országos Urbanisztikai Konferencia 2013

Országos Urbanisztikai Konferencia 2013 POLICENTRIKUS VÁROSHÁLÓZATI CSOMÓPONTOK, TÖBBPÓLUSÚ FUNKCIONÁLIS VÁROSTÉRSÉGEK Országos Urbanisztikai Konferencia 2013 VÁROS TEAMPANNON KFT. 2013. A POLICENTRIKUSSÁG ÖSZTÖNZÉSE HÁTTERÉBEN ÁLLÓ AXIÓMÁK

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

A hazai fejlesztéspolitika keretei 2015. 10.09.

A hazai fejlesztéspolitika keretei 2015. 10.09. A hazai fejlesztéspolitika keretei 2015. 10.09. Tartalom nemzeti, térségi és települési rendezési és fejlesztési tervdokumentumok Magyarország Partnerségi Megállapodása (2014 2020) tervezési folyamat operatív

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ CSanádpalota Város Településrendezési Tervének módosítása 2015 TARTALOMJEGYZÉK CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Középpontban: a kombinált fuvarozás

Középpontban: a kombinált fuvarozás Középpontban: a kombinált fuvarozás Magyar Kiadás Ezen információs brosúra kiadását az Európai Közösség támogatta A magyar változat a Hungarokombi aktiv közremıkÿdésével készült Kiadta: UIRR S.C. A Kombinált

Részletesebben

1955-2012. Belgrád 2012.november 22. SZERETETTEL KÖSZÖNTI az ÉVES

1955-2012. Belgrád 2012.november 22. SZERETETTEL KÖSZÖNTI az ÉVES 1955-2012 SZERETETTEL KÖSZÖNTI az 57 ÉVES Belgrád 2012.november 22. 1955. január 1: a jogelőd vállalat megalapítása 1963: BVM 1991: újra önálló vállalat Ferrobeton néven 1993: átalakulás részvénytársasággá

Részletesebben

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E g y e z t e t é s i a n y a g I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft. 7621 Pécs, Rákóczi út 1., 2016 februárjában

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

Az alábbi Észak-amerikai államokban találhatók, kemény fagytűrésű /hardy/ kaktuszok, yukkák:

Az alábbi Észak-amerikai államokban találhatók, kemény fagytűrésű /hardy/ kaktuszok, yukkák: Az alábbi Észak-amerikai államokban találhatók, kemény fagytűrésű /hardy/ kaktuszok, yukkák: Új- Mexico, Arizona, Utah, Colorado,Oklahoma, Nevada, Kansas, Kalifornia, Texas, Nebraska, Wyoming, Montana

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

2008. évi LVII. törvény indokolása

2008. évi LVII. törvény indokolása 2008. évi LVII. törvény indokolása a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a balatoni területrendezési szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról

Részletesebben

Közlekedéstan. Gaál Bertalan. Közlekedéspolitika és szabályozás

Közlekedéstan. Gaál Bertalan. Közlekedéspolitika és szabályozás Közlekedéstan Gaál Bertalan Közlekedéspolitika és szabályozás 1 Gazdaságpolitika Gazdaságpolitika: Az állami akaraton keresztül megvalósuló, szakmailag-tudományosan megalapozott, a társadalmi és politikai

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján Mártírok

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK. 6 8. évfolyam

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK. 6 8. évfolyam FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 6 8. évfolyam Célok és feladatok A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat a szűkebb és a tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, a természeti és a

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. T Á J O L Ó T E R V K F T. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a 2/2005. (I.11.)

Részletesebben

A magyar településhálózat helyzete és távlatai

A magyar településhálózat helyzete és távlatai A magyar településhálózat helyzete és távlatai Tomay Kyra, PhD Nemzetközi, Területpolitikai és Urbanisztikai Iroda Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság VÁTI Nonprofit Kft. BME URBANISZTIKA, 2011.

Részletesebben

Szolgáltatásfejlesztés a vasút jövője

Szolgáltatásfejlesztés a vasút jövője Szolgáltatásfejlesztés a vasút jövője Dr. Kormányos László marketing és fejlesztési vezető ÚJ MEGOLDÁSOK A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSBEN JELEN - JÖVŐ - MOBILITÁS Előadó: Kozák Tamás Harkány, 2015. november 12.

Részletesebben

A Külügyminisztérium állami vezetőinek utazásai 2010. január 01 - december 31. 1. oldal, összesen: 9

A Külügyminisztérium állami vezetőinek utazásai 2010. január 01 - december 31. 1. oldal, összesen: 9 KISS TIBOR 17775 Szak LA GRANJA VÁRKONYI LÁSZLÓ 17748 Szak HELSINKI EU MINISZTEREK INFORMÁLIS TALÁLKOZÓJA TALÁLKOZÓ A FINN HELYETTES KÜLÜGYI ÁLLAMTITKÁRRAL. BALÁZS PÉTER DR. 17443 Miniszter RIGA, VILNIUS

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van A Közbeszerzési Hatóság útmutatója azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van (KÉ 2012. évi 129. szám, 2012. november 9.) A Közbeszerzési Hatóság

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 2014. szeptember 10. Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. INNOVA Észak-alföld

Részletesebben

DÁTUM ESEMÉNY HELYSZÍN ÁRAK. 2009. december 7. IL DIVO London, Egyesült Királyság Lekérésre

DÁTUM ESEMÉNY HELYSZÍN ÁRAK. 2009. december 7. IL DIVO London, Egyesült Királyság Lekérésre IL DIVO KONCERTEK A legnépszerűbb opera kvartett, az Il Divo, 2004-ben jött létre Simon Cowell irányításával. Az opera virtuóz vegyítése a romantikus és népszerű pop dalokkal nagy vihart kavart a világban,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE Sztrilich Pál Cserkészpark épületeinek felújítása, bővítése érdekében 314/2012. KORM. R. 42. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Guardian SunGuard. Cégismertető BUILD WITH LIGHT

Guardian SunGuard. Cégismertető BUILD WITH LIGHT Guardian SunGuard Cégismertető BUILD WITH LIGHT Fény Amelyet az üveg tett építőanyaggá Az üveg rendkívüli képességekkel bíró anyag: egyesíti magában a funkciót, a szilárdságot és a szépséget. Sokrétű szerepet

Részletesebben

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSIDOKUMENTÁCIÓ (A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. (3) bekezdése

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-18 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Négy napos rendkívüli akció az MSC hajóival! Útvonalak: 1) Velence Koper Velence 2) Velence Bari Katakolon Izmir Isztambul Dubrovnik Velence

Négy napos rendkívüli akció az MSC hajóival! Útvonalak: 1) Velence Koper Velence 2) Velence Bari Katakolon Izmir Isztambul Dubrovnik Velence 1) Velence Koper Velence 2) Velence Bari Katakolon Izmir Isztambul Dubrovnik Velence MSC Magnifica 2016. március 24. 3 nap/2 éjszaka 2016. március 26. 2016. április 09.,16.,30. Belső kabinban 32 000,-

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

Salamin Géza: Várospolitika, településhálózatfejlesztés. 2009. november. 3.

Salamin Géza: Várospolitika, településhálózatfejlesztés. 2009. november. 3. Salamin Géza: fejlesztés I. 2009. november. 3. Területfejlesztési politika előadás és gyakorlat (2009/10 I. félév) ELTE, geográfus szak Az oktatók a VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e Tárgy: Elıterjesztı: Elıadó: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA II. FÁZIS: MÁSODIK MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. augusztus Projektszám:

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOK 3. rész 588-743

MÓDOSÍTÁSOK 3. rész 588-743 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 17.10.2012 2011/0302(COD) MÓDOSÍTÁSOK 3. rész 588-743 Jelentéstervezet Adina-Ioana Vălean,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR

Részletesebben

termék Többkazános rendszerek optimalizálása Weishaupt többkazános rendszer szabályozása Termékinformáció többkazános rendszerekről

termék Többkazános rendszerek optimalizálása Weishaupt többkazános rendszer szabályozása Termékinformáció többkazános rendszerekről termék Termékinformáció többkazános rendszerekről Többkazános rendszerek optimalizálása Weishaupt többkazános rendszer szabályozása Sok többkazános rendszer különösen a rész terhelési tartományban hatékonyabban

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e VI-5/2013

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e VI-5/2013 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI-5/2013 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e Tárgy: Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

A befektetői bizalom és a magyar ingatlanpiac

A befektetői bizalom és a magyar ingatlanpiac A befektetői bizalom és a magyar ingatlanpiac Közvetlen befektetési volumenek Globális javulás, 2005-2011 Becsült éves volumen 2011-ben 440 milliárd $ +60% +30% +15-20% Forrás: Jones Lang LaSalle, 2011.

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK 1.1. Tervi előzmények: 2010-ben kezdődött el Kocs község településrendezési tervének módosítása. A módosítás célja új területfelhasználások

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/13673 számú törvényjavaslat a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről Előadó : dr. Kolber István regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK /TSZT ÉS HÉSZ/ MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK /TSZT ÉS HÉSZ/ MÓDOSÍTÁSA BAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK /TSZT ÉS HÉSZ/ MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. szerinti teljes eljáráshoz kapcsolódó, a 38. -ban megjelölt véleményezési

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

Kellenek-e Magyarországon a nagysebességű vasutak?

Kellenek-e Magyarországon a nagysebességű vasutak? Közlekedésfejlesztés Balatonföldvár, 2015. 05.15-16. Kellenek-e Magyarországon a nagysebességű vasutak? Prof. (h.c.) Dr. (Ph.D.) Vörös Attila tudományos igazgató, KTI Nonprofit Kft. NAGYSEBESSÉGŰ VASUTAK

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 2015 Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

A Külügyminisztérium állami vezetőinek utazásai 2010. január 01 - október 31.

A Külügyminisztérium állami vezetőinek utazásai 2010. január 01 - október 31. A Külügymiiztérium állami vezetőiek utazáai 2010. jauár 01 - október 31. zám KISS TIBOR 17775 Szak LA GRANJA VÁRKONYI LÁSZLÓ 17748 Szak HELSINKI Beoztá Uticél Az utazá célja Útvoal Oztály Idulá Érkezé

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

Szolgáltatásfejlesztések fókuszban a mobilitás

Szolgáltatásfejlesztések fókuszban a mobilitás Szolgáltatásfejlesztések fókuszban a mobilitás XV. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia Közlekedéstudományi Egyesület Dr. Kormányos László Marketing és fejlesztési vezető Előadó: Kozák Tamás

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott munkaterv

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben