25 éves a Szemeretelepiek Baráti Köre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "25 éves a Szemeretelepiek Baráti Köre 1990-2015"

Átírás

1 25 éves a Szemeretelepiek Baráti Köre

2 Tisztelet a 25 esztendős kis civil szervezetünknek Azért szeretném le írni gondolataimat, mivel a civil szervezetekről sokat lehet hallani, lehet őket dicsérni ha jól viselkednek, tevékenykedjenek ha nem okoznak fejfájást., ha pedig ténykedésük nem konveniál a regnáló hatalomnak meg is lehet hurcolni őket.. Illetékesek alkalmanként megállapítják, hogy szükség van rájuk, de mégis akkor jó az ha hatalom közeli társaságról van szó, de azért akkor sem zavarjanak sok vizet, legfeljebb szavazáskor adják voksukat. Nos ez a mi kis civil szervezetünk már 25 éve tevékenykedik itt a város peremén, a Pestszentlőrinc Szemeretelepiek Baráti Köre. Nem nagy létszámú szervezet 80 fős létszámmal működik, főleg nyugdíjasok, de szeretjük szűkebb pátriánkat, szeretünk együtt lenni, tenni ha kell hangoskodni lakó területükért. Amikor 1990 június 7-én negyvenegyen megfogadtuk, hogy megalakítjuk ezt az egyesületet, azzal a céllal, hogy tegyünk a közösségért, hozzuk egymáshoz közel az itt lakókat, támasszuk fel Szemeretelep közösségért végzett hagyományát, töltsük azt fel új célkitűzésekkel, Utazzunk itthon, és a politikai határokon túl, segítsük elő a népi diplomáciát. Mindezt Működési Szervezeti Szabályzatba rögzítettük Legális törvény által engedélyezett szervezetként kezdtünk el működni.. Az alapító elnök előre látó volt, nem kötötte a szervezetet egyik politikai párthoz sem. Tiszteljük egymás vallását, párt állását, de ha együtt vagyunk a pártpolitika kívül marad az ajtó előtt. Tisztába vagyunk azzal, ha a pártpolitika betévedne összejövetelünkre perceken belül meg szűnne az egyesület. Furcsa, nem szedünk tagdíjat, Tagjaink tehetségüktől függően adománnyal támogatják az egyesületet. Nem pályázunk, addig nyújtózkodunk amíg a takarónk ér. Mégis megértünk 25 esztendőt. Szeretjük Szemeretelepet. Protestáltunk az illetékeseknél az élhetőbb Szemeretelepért. Megtettünk mindent Iskolánkért mikor bezárás, átszervezés fenyegette, mert itt az iskola több mint egy iskola. Ez az iskola (ahogy mi hívtuk a Bajcsy ) a húszas évek nagy iskola építési program keretében épült. Nem csak gyermekeket tanítottak betű vetésre de közösségi célokat is szolgált ahol különböző rendezvényeket tartottak elődeink és mi is... Nem csak jó hangulatú rendezvényeket tartottunk, de lehetőséget kaptunk arra, hogy megismerkedjünk a számítógéppel, elboldoguljunk annak használatával. De egyik kezdeményezői voltunk, hogy kerületünkben legyen emlékmű a II. világháborus hősi halottainak és áldozatainak. Nem csak jártattuk a szánkat de aktívan részt vettünk a feltáró munkában. Utaztunk itthon és az egész Kárpátok övezte régióban de nem csak mint turisták hanem kapcsolat teremtő céllal. Ma is élőek kapcsolataink. Sokat utaztunk és utazunk. Most, hogy készültünk a 25. évfordulóra képes összeállításban is bepillantást adunk erről. A történelmi Magyarország térképén megjelöltük azokat a helyeket ahol jártunk. 2

3 Az elnöki beszámoló részletesen foglalkozik az elmúlt negyedszázadban végzett tevékenységünkkel. Kis civil szervezetünk örömeiről, bánatairól, végzett munkánkról. Talán annyit azért megjegyeznék, hogy ez az ünnepi összejövetel egy házias családi ünnepség volt. Velünk ünnepeltek meghívott barátaink nagy része, akik elfogatták meghívásunkat. Meghívó levelet küldtünk kerületünk Polgármesterének, Alpolgármesterének, a kerületi választókörzet Képviselőjének, de hát úgy látszik más fontosabb elfoglaltságuk lehetett, nem jelezték távol maradásuk okát. Magam részéről személy szerint ezt barátságtalan lépésnek tartom. Hiszen egy civil szervezet negyedszázados ünnepségén talán valaki bekukkanthatott volna egy baráti kézfogásra. Mi mindenesetre örültünk az ünnepségen és ha bár az idő felettünk eljár, koccintottunk az elért eredményeinkre és a további évekre. Varga István Szemeretelepiek Baráti Körének tiszteletbeli elnöke 3

4 Összefoglaló A Szemeretelepiek Baráti Köre megalakulásuk 25.évfordulóján tartott ünnepi összejöveteléről. Az ünnepi összejövetel levezető elnöke: Kiss László alelnök, akifelkérte a jelenlévőket, hogy az ünnepi összejövetelt a Himnusz eléneklésével köszöntsük. A közös ének után megnyitotta az ünnepi rendezvényt: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Baráti Körünk megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 78 fős tagságunkból 53 fő jelen van. Jelentős dátum mindannyiunk számára a mai nap,jelzés: ha megvannak a személyi, tárgyi feltételek, ha megvan a közös cél és akarat, akkor nem egy pillanatnyi fellángolás egy civil összefogás megteremtése. Nem is lehet ez korfüggő. Példa erre a mi kis közösségünk. Mindjárt egy kedves hagyományra hívnám fel a figyelmet. Mindig köszöntjük azon tagjainkat, akiknek kerek évfordulós születésnapjuk van összejövetelünk adott hónapjában. Mai nap köszöntjük Szabó Istvánnét Isten éltesse Őt és felkérem elnökünket, hogy adja át az ünnepeltnek a köszöntő levelet és jelképes ajándékunkat. Köszöntöm meghívott vendégeinket, köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat és jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. Örömmel köszöntöm Tomory Violát Pozsonyból, Nagy Györgyöt Csetfalváról. Határon túli barátaink jelentik nekünk a kapcsolatot,a népi diplomácia eredményességét. Levélben köszöntötte Baráti Körünket Sebők Valéria Rimaszombatról. 4

5 Örülök, hogy közöttünk van régi barátunk dr. Mester László, akivel megalakulásunk óta jó kapcsolatba vagyunk. dr. Katona Béla családi tragédia miatt mondta le részvételét. Mind ketten aktív tevékenységük alatt sokszor segítették az elmúlt években terveink megvalósítását. Örömünkre szolgál, hogy elfogadták meghívásunkat: Herczeg Béláné (Erika), Farkas Gézáné(Évike) File Irénkeakikkel az általunk tisztelt Bajcsy iskolában eredményes kapcsolatot tartottunk. Fel is kérem elnökünket hogy File Irénke tanárnőnek adja át köszöntő emléklapunkat önzetlen irodalmi ismeretterjesztő segítségéért. 5

6 Örülünk hogy közöttünk van Kovács Sándor akinek segítségével jutottunk el Kárpátaljára, ahol nem csak turisták voltunk, de szoros kapcsolatot is ápolunk ottani barátainkkal. Üdvözöljük körünkben dr. Téglás Tivadart, aki értékes helytörténeti, és irodalmi előadásaival bővítette ismereteinket. Köszöntjük körünkben házigazdánkat Neruda Károly plébános urat. De köszöntöm Baráti Körünk minden tagját ezen belül is az itt jelenlévő 53 barátunkat, akik nélkül nem volna egyesület, kitartottunk együtt és ezért van mit ünnepelni. Nem csak beszámolóban összegezzük a negyedszázadot, de amint látható egy kis kiállítás keretében is szeretnénk betekintés adni az elmúlt 25 évről, amikor az itt élőkért ténykedtünk, amikor a II. világégés hőseinek és áldozatainak emlékbe foglalását szorgalmaztuk, amikor kirándultunk itthon és jártuk a Kárpátok ölelte régiót. Kívánom, hogy hasznos és emlékezetes legyen összejövetelünk és erőt adjon a további együtt munkálkodáshoz. Felkérem Járainé dr. Bődi Györgyit, hogy ismertesse a kultúrműsor programját és mutassa be az előadó művészeket. Járainé dr. Bődi Györgyi Bemutatta a kultúrműsor közreműködőit: Dévényi Ceciliát, Krizsán Erikát, Mráz Nikolettet, a zongoránál Reitmann Erikát. 6

7 Ismertette a műsort: Antonio Vivaldi: JudithaTriumphans c. oratóriumból Abra áriája. Kodály Zoltán: Egy kicsi madárka. Wolfgang Amadeus Mozart: Cosi fan tutte c. operából Rozina áriája Felix Mendelssohn Bartholdy: Esti dal Wolfgang Amadeus Mozart: Figaró házassága c. op. Susanna Rózsa áriája Kodály Zoltán: A csitári hegyek alatt. Giuseppe Verdi: Lospazzacamino (a kéményseprő) c. dal. A csodás műsort nagy tetszésnyilvánítással, köszönettel fogadták a jelenlévők. Kiss László: Köszönetet mondott az előadóknak a feledhetetlen előadásért. A szervezőnek hogy gazdagította ismereteinket. Felkéri Ivády Pál elnököt Beszámolója megtartására Beszámoló a Baráti Kör megalakulásának 25. évfordulójára. Tisztelt Vendégeink, Hölgyeim és Uraim, Kedves Barátaink! Megállíthatatlanul múlnak az évek. A Szemeretelepiek Baráti Köre 25 évvel ezelőtt 1990.június 7-én 41 taggal alakult. Talán el is mondható, hogy Budapest XVIII. kerület egyik legrégebbi egyesülete.elnökének akkor az előkészítő munka lelkes motorját, Pándi Jánost, a szemeretelepi református gyülekezet tiszteletesét választotta meg. Baráti Körünket a Fővárosi Bíróság 1990.június 25-én 2294 sorszám alatt társadalmi szervezetként vette nyilvántartásába. A megválasztott elnök nagy akarással és céltudatosan tevékenykedett azért, hogy Szemeretelepen az új civil szervezet eredményes munkát végezzen az itt lakók egymásra találásáért, a komfortosabb, lakhatóbb életkörülmények 7

8 megteremtéséért. Ebben a munkában nagy segítője volt ügyvezető alelnöke Batta József, aki tragikus hirtelenséggel 1998-ban hunyt el től a baráti körnek Varga István személyében új elnöke lett, aki tisztségét 2006 végéig látta el. Az Ő ideje alatt szervezetünk igazi közösségé formálódott, embersége, ügyszeretete, szorgalma valamint nagyszerű szervezőképessége nyomán társaságunk sok helyre eljutott. Még ma is a szemeretelepiek mozgatórugója, nyugdíjas idejének oroszlánrészét még ma is a Baráti Körnek szenteli. Eltelt húszöt esztendő, az idő hogy eljár, és nem csak ünnepelünk, de emlékezünk is. Emlékezzünk Pándi Jánosra, az alapítóra. Emlékezzünk Batta József ügyvezető elnökünkre, az örökmozgóra kinek a célja volt, hogy legyen gáz, csatorna, jó út az itt élők számára, hogy megcsörrenjen a telefon mindenkinél, hogy összkomfortos legyen az életünk. Kár, hogy nem érhették meg ezt a változást. Többektől kellett elbúcsúzni, akiknek emléke bennünk él és képeken villannak fel előttünk. Ez a sor az elmúlt időben tovább bővült, eltávozott Tóth László, Koblencz Pista, Óvári Andrásné, Vitéz Manci néni, a Tütő házaspár, Póda Sándor, Hegyi Imre, Tóvölgyi Pali bácsi, Vargáné Csordás Anna Mária,aki megalakulástól 2006-ig volt pénztárosunk, Andor Lászlóné, és néhány napja Takács István is. Amikor 5 évvel ezelőtt köszöntöttük az alapító tagjainkat még 15 barátunknak szólt amegemlékezés, mára ez a szám zsugorodott,most már csak kilenc alapító tagot köszöntünk: Járainé Bödi Györgyit, Vig Antalnét, Tóth Jánosnét, dr. Regös Jánost, dr. Kovács Miklóst, Varga Istvánt, Zágonyi Józsefet és Zágonyi Józsefnét, és szerény személyemet, Ivády Pált. Ugyanakkor kívánjuk, hogy sok 25 évet megélt civil szervezet tevékenykedjen, mert akkor valóban erősödik a civil kurázsi, nő az állampolgárokban a közösség érdekében a tenni akarás, az egymás iránti tolerancia és remélhetőleg kevesebb lesz a sárdobálás, azonban egyre inkább azt érezzük, hogy a társadalom egy része rossz szemmel nézi azon civil csoportok tevékenységekét, amelyek nem csapódnak egy jól működő párthoz. Mi nem akarunk a pártoknak megfelelni. Tagjainknak más és más világnézetük van, de mégis együtt vagyunk, azért mert toleránsak vagyunk egymás iránt és nem akarjuk a másikat megváltoztatni. Mivel itt élünk Szemeretelepen oda kell figyelnünk egymásra és segíteni kell egymást függetlenül attól, hogy kinek mi a világnézete. 8

9 Öröm számunkra, ha találkozunk, mert ez azt jelenti, hogy élünk.öröm, ha szépül a környezetünk, de elszomorító, ha figyelmetlenségből vagy készakarva rongálják a parkokat, ha szeméttel van teli az utca és mindez nem az ufók műve, hanem a velünk élők trehánysága. Engedjétek meg, hogy röviden összefoglaljam a tevékenységünket az elmúlt 25 év során: 3 csokorba foglaltam a történéseket. Természetesen csak a legfontosabb eseményeket sorolom fel időrendi sorrendben. Az első csokorba tartoznak azok az események, amelyeket a baráti kör a közösségért tesz illetve tett, azaz az úgynevezett közügyek tartoznak ide. Tesszük azért, hogy kivilágított legyen a vasúti átjáró, de borzolja a kedélyeket,ha lassan készült az új vasúti sorompó. Örülünk, ha megépül egy fedett közlekedési megállópavilon, de elrettentő, ha azt vandál kezek tönkre teszik vagy lebontják. Van még mit tenni, igaz nem egyszer gúnyos megjegyzések kísérnek bennünket, ha szóvá tesszük a visszásságokat, sajnos ez a nemzedékek közötti örök súrlódás egyik következménye, de sajnos eluralkodott az igénytelenség, a közvagyon meg nem becsülése, és a megélhetési bűnözés majd hogy nem tudomásul vétele. A második csokorba szedtem azokat az eseményeket, amelyek a határon túli magyarokhoz kapcsolódnak. Azokat sorolom fel, amelyek nagy hatással voltak a Baráti Kör tagjaira, amelyeknek hatására fontos kapcsolatokat teremtettünk az ott élő magyar ajkú lakossággal. A harmadik csokorba szedtem a Baráti Kör magyarországi kirándulásait és egyéb eseményeit. Lehet, hogy egyik másik téma beleillik mind három csokorba, ezért előre is elnézést kérek ezért. Tehát: 1) Az első csokor a közügyek csoportja: (mit tettünk Szemeretelepért): 9

10 a) gyalogos átjáró valamint, a delta ostornyeles közvilágítása b) Kezdeményeztük a II. világháborús emlékmű felállítását. Meghatódva vettünk részt az avató ünnepségen szeptember 15-én. Kár, hogy feledésbe merült az az elhatározás - mely ugyan egy - két évig élt, - hogy minden év május 9-én a béke első napján tisztelgünk a hősök és áldozatok emléke előtt. Ne feledjük: a múlt feledése a jövő tagadása. c) Külön kell beszélnünk a Pitagorasz iskolával való kapcsolatunkról (amelyet későbbiekben csak Bajcsynaknevezek), ha nem teremtődött volna meg ez a gyümölcsöző kapcsolat nem biztos, hogy ünnepelnénk a 25. évfordulót. Itt az iskola nem csak egy oktatási intézmény volt, de betöltötte a telep társadalmi együttlétének technikai bázisát is, otthont adott számunkra, ott találkozhattunk, biztosítva a rendszeres összejövetelt, rendezhettünk sajátot, vagy csatlakozhattunk gondűző szabadidős programokhoz. Azóta az iskola átalakult, az átalakulás évében még kaptunk helyet, de későbbiekben arra jutottunk, hogy keressünk számunkra olyan helyet ahol, befogadnak minket. Így kaptunk helyet a szemeretelepi református egyházközség gyülekezeti termében, majd helyet kaptunk a felújított Don Bosco Közösségi házban, amely a Szent István király plébániához tartozik. A Bajcsy iskola lehetőséget adott számunkra, hogy új ismereteket tanuljunk, például a számítástechnika első lépéseit. Elmondhatjuk, hogy ma már egyre több tagunk használja a saját számítógépét, így egyre könnyebb a tagok közötti kommunikáció. Baráti Körnek van már saját honlapja is, ahová feltesszük a rendezvényeinket, kirándulásainkat és érdekes eseményeket Szemeretelep életéből. Bár el kell ismernem, hogy az utóbbi időben elmaradtak a frissítések elfoglaltság miatt, a jövőre tekintve úgy tűnik, hogy számunkra is célszerű lenne a FACEBOOk-on megjelenni, mert ezt a közösségi oldalt egyre többen olvassák, s talán sikerülne a Baráti Kört fiatalítani! De más irányú kapcsolatunk is volt a Bajcsy-val. Egy-egy összejövetelen rendhagyó irodalmi órát tartott számunkra File Irénke tanárnő mely bővítette és felújította ismereteinket. Ünnepi rendezvényeink nívóját emelte az iskola irodalmi körének, énekkarának szereplése. d) március 19 én Tiltakozó lakossági fórumot tartottunk: a Bajcsy Iskola átszervezése miatt, amelyet akkor az Önkormányzat végül elhalasztott. 10

11 e) május 13-án Megemlékezést tartottunk Tomory Lajos születésének 100. évfordulójára. Követtük az iskola legendás igazgatója,tomory Lajos bácsi ténykedését, amikor gyűjtöttük a régi tárgyakat, visszaemlékezéseket és átadtuk azokat a helytörténeti gyűjtemények tárának. A Baráti Kör pedig egy kiváló kiadványt készített Tomory Lajos bácsiról, erről a megemlékezés után beszélgettünk, amelyen rész vett Tomory Viola Pozsonyból, Sebők Valéria Rimaszombatból, valamint a kiadvány szerzői, szerkesztői és a Tomory Lajos bácsit ismerők. Május 14-én megtekintettük a Múzeumi-sarok kiállító termet, amely később felvette Tomory Lajos nevét. Folytatva a közügyek taglalását: két fontos esemény tartozik még ide f) március 3. Tényfeltáró történelmi időutazáson vehettünk részt, amelyet közösen rendeztünk a Református Egyházközség tagjaival. Málenkij Robot, a sztálini lágerekbe elhurcoltak nyomában Szolyvától az Uralig címmel. Előadó Dupka György a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet Igazgatója volt, aki később ebből a témából itt Budapesten megvédte doktori disszertációját a Károly Gáspár főiskolán. Bevezetőt mondott Zubanics László a KMMI elnöke, közreműködött a Vörösmarty Gimnázium énekkara, valamint a Puskás Tivadar távközlési technikum diákjai és szaktanárai. g) Folytatva ez előző témát 2014 márciusában Fogolytáborok világa Magyarországon és az elhurcoltak hozzátartozóinak személyes vallomásac. előadást halhattunk, amelynek előadója Dr. Bognár Zalán volt. Az előadást kiegészítették a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körének 11

12 vezetői személyes vallomásokkal. Közreműködött a Vörösmarty Gimnázium énekkara és diákjai. h) 2. A második csokorba szedtem azokat az eseményeket, amelyek a határon túli magyarokhoz kapcsolódnak. Most ezeket sorolom fel, amelyek nagy hatással voltak a Baráti Kör tagjaira és ezeknek az eseményeknek a hatására fontos kapcsolatokat teremtettünk az ott lakokkal. a) július 9-13 KÁRPÁTALJÁRA látogatott Baráti Körünk Kovács Sándor vezetésével, amely utazás megváltozatta a Baráti Kör tagjainak viszonyát a határon túli magyarokkal. Láttuk, hogy segítségre szorulnak, s így más irányú kapcsolat építésébe kezdett a Baráti Kör. Így alakult ki kapcsolat a csetfalvai iskolával. b) 2003 december 1-3 Négy tagú delegáció utazott Rahóra, Körösmezőre ahol adományokat adtak át. c) május 7-9 Kárpátaljára kirándultunk (Csetfalva, Munkács, Beregszász) vendéglátónk Nagy György és Zubanics László voltak. d) 2004 november fős delegációnk rész vett a Szolyvai emlékünnepségen, amely a málenkij robotra elhurcoltak emlékfalának avatása volt, azon az ünnepségen, amikor felavatásra kerültek a feketemárvány táblák, melyeken mind a 124 település szerepel ahova soha nem tért vissza az 5463 áldozat, akik a volt Szovjetunió különböző munkatáboraiban, de ott Szolyván is az internálás borzalmaiban pusztultak el. e) május 30-június 4 között 5 napos Felvidéki utazáson vettünk részt Balassa Zoltán szakszerű vezetésével. Kassán tisztelegtünk a Nagyságos Fejedelem és bujdosó társai koporsói előtt, Eperjesen, Bártfán, Lőcsén, Besztercebányán, Selmecbányán szomorúan tapasztaltuk, hogy az ősi gimnázium ahol Petőfi is tanult, milyen elhanyagolt állapotban van. Késmárkon is jártunk, ahol fejet hajtottunk Thököly hamvait tartalmazó koporsója előtt. Sok emlékkel tértünk haza. f) szeptember 27-én a felvidékre, Rimaszombatra látogattunk, ahol megismerkedtünk Sebők Valériával, s az Ö ismeretsége révén fedeztük fel Gömör országot. Közelebb kerültünk Mikszáthoz, Madách- hoz, Tompához. Ahogy nagy benyomást tett ránk Kárpátalja, ugyanolyan nagy benyomást tett ránk a Felvidék is, hiszen a rendszerváltás előtt alig - alig foglalkoztunk a határon túliakkal. g) november 18-ánünnepségen szentelték fel Szolyván az áldozatok tiszteletére emelt ökumenikus kápolnát. Ezen az ünnepségén Kiss László tiszteletesünk is szolgált. h) szeptember 25. Gömörben jártunk. Vendéglátónk Sebők Valéria. Megismerkedtünk Rozsnyóval, Betléren az Andrássy kastélyt tekintettük meg, majd Krasznahorka történelmi várát néztük meg. Láthattuk még a várat a nagy tűzvész előtt. Hanva-n Tompa Mihályra emlékeztünk, megtekintettük a 12

13 templomot és az emlékházat, majd a sírjánál koszorút helyeztünk el. Majd látogatást tettünk Igó Aladár népművész házi múzeumában. Út közben Nemesradnóton emlékeztünk és koszorúztunk Pósa Lajos és Radnóti Miklós szobrainál.itt éltek nagyszülei és szülei Radnóti Miklósnak, ezért vette fel a falu nevét. Ez a kis, alig 700 lakosú közösség emlékszobrot állított a XX. század tragikus sorsú költőjének, akit magukénak vallanak. De a falu szülöttje Pósa Lajos költő a gyermekirodalom megteremtője, Dankó Pista nótáinak szövegírója is. Később Rimaszombati barátainkkal együtt tisztelegtünk a Kerepesi úti temetőben sírjánál halála 100 éves évfordulóján. i) 2012.szept.19.Kirándultunk Pozsonyba és Dévénybe,ahol VilolaTomory volt a vendéglátónk. Továbbra is szívügyünk a Kárpátok övezte régióban élő magyarjainkkal a kapcsolattartás, tesszük ezt csendben, céltudatosan és alázattal, minden sallang nélkül, mindaddig, amíg erőnk és tehetségünk engedi. 3. A harmadik csokorba a magyarországi kirándulásaink és egyéb események kerültek: Annak ellenére, hogy nem fiatalodunk, örömmel megyünk kirándulni, de a kedvezőtlen gazdasági tendenciák hozzánk is begyürüződtek és az évenkénti két- három kirándulást redukálni kényszerültünk. A teljesség igénye nélkül sorolom fel, hogy merre jártunk hazánkban, illetve milyen egyéb eseményekre emlékezünk. A kiemelt rendezvényeink képekben, itt a táblákon megtalálhatók, melyek gazdagon illusztrálják 25 év kalandozásait. Jó volt a kapcsolatunk a Szemeretelepen működő Polgárőr Egyesülettel. Az évek során sok közös rendezvényünk is volt. Rendezvényeinkhez, lehetőségeik figyelembe vételével segítségünkre voltak. Azonban a megváltozott társadalmi körülmények miatt a jól működő Polgárőrség azóta megszűnt. Baráti Körünk az Önkormányzat vezetőivel próbál jó kapcsolatot kialakítani, bár többször előfordult, hogy a mi érdekünk más, mint az Önkormányzaté, amiért mi próbálunk - próbáltunk küzdeni. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy hathatós anyagi erkölcsi támogatásuk nélkül nem nyaralhattak volna itt határon túli magyar iskolások. Nem jutottunk volna ki két alkalommal a szolyvai ünnepségekre, de közös pedagógus küldöttségünk sem szerezhetett volna közvetlen élményt az ottani iskola életéről.bár ez a támogatás mára már nagyon megcsappant. 13

14 Munkánkat értékelte a testület, amikor 2002-ben Körünk Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesült. Itt kell megjegyeznem, hogy Baráti Körünk büszke arra, hogy több kitüntetettje is van. Buczkó Imre festőművészt a Baráti Kör tagját, 1998-ban Pro Urbe díjjal jutalmazta az Önkormányzat ben Járainé Dr. Bödi Györgyit, a Vörösmarty Mihály Énekzene Ált. isk. és Gimnázium igazgatónőjét jutalmazta Pro Urbe díjjal az Önkormányzat, aki a Baráti Kör alapító tagja. Varga István barátunk 2007-ben szintén Pro Urbe Pestszentlőrinc Pestszentimre kitüntetést kapott a kerület testületétől, majd alelnökünk Kiss László tiszteletes részesült Pro Urbe díjban 2014 ben, és ugyanebben az évben Járainé Dr. Bödi Györgyi Pestszentlőrinc-Pestszentimre díszpolgári kitüntetést vehetett át, majd idén, 2015-ben posztomusz díszpolgári címet adományozott az Önkormányzat Vitéz Józsi bácsinak az utolsó koronaőrnek, aki szintén a Baráti Körünk alapító tagja volt. Ugyanakkor sajnálattal vesszem tudómásul. hogy 25 év után a hatalom azokat a civil egyesületeket, amelyek nem kötődnek együtt minden szálon valamely párthoz, egyre inkább kiszorítják. az élet különböző területeiről, pedig egyre inkább a civilekre kellene építkezi, mert mi itthon vagyunk. a pártok pedig nem. Tisztelt Vendégeink! Kedves Barátaink! Ez a néhány perc csak ízelítő volt az elmúlt 25 évről. Tettük a dolgunkat és tesszük ezt addig, amíg bírjuk egymás bizalmát, becsüljük egymást, tiszteljük egymás hitét, világnézetét, párthovatartozását. Mindig legyen erőnk jót tenni egymásért, embertársainkért. Erősítsük kapcsolatunkat a jóakaratú emberekkel, keressük azt, ami összeköt, mert az biztos több mint ami elválaszt. Köszönöm tagjaink segítségét és támogatását, hiszen a közös akarat és végrehajtás nélkül nem maradt volna fenn ez a Baráti Kör. Tartsuk meg ezt a jó szokásukat a továbbiakban is. Emelem poharam valamennyiünk egészségére, tevékenykedjünk úgy, mint eddig, hogy majd gondoljon ránk jó szívvel az utánunk jövő nemzedék is. Köszönöm a türelmeteket, hogy meghallgattatok. Egészségetekre. 14

15 Beszámoló után került sor a köszöntésekre,és hozzászólásra. Nagy György átadta a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet üdvözletét és az adományozott Oklevelet és plakettet, valamint a Református gyülekezetnek a díszes faragott Háziáldást. Felolvasta az oklevélbe foglaltakat: Fennállásának 25. évfordulója alkalmából a magyar közösségi életben betöltött kiemelkedő tevékenysége elismeréséül a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet a pestszentlőrinci Szemeretelepiek Baráti Körét, jelen oklevéllel tüntette ki. Reméljük, hogy még számos esztendőn át szívvel és lélekkel szolgáljátok nemzetrészünket, hozzájárulva a magyarság hagyományainak és kulturális értékeinek megőrzéséhez. Zubanics László a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet Elnöke. Beregszász június.4. Oklevelet és plakettet átvette és megköszönte Ivády Pál. A Háziáldást köszönettel vette át Kiss László. 15

16 Varga István. Sajnálatát fejezte ki, hogy a Kerületi Önkormányzatunk Vezetése részéről senki sem jelent meg meghívásunk ellenére. Hiszen nem sok civil szervezet van, amelyik negyedszázadon át tevékenyen talpon tud maradni. Maga részéről ezt egy barátságtalan lépésnek tartja. Köszönetet mondott Scharak Ferencnek a 25 év képekben előkészítésért és a kivitelezésért, Szennai Kálmánnak a kivitelezésben való közreműködésért. Ivády Pál és Kiss László: Átadták a jelenlévő alapító tagoknak az emléklapot. Járainédr.Bődi Györgyi, Vég Antalné, Tóth Jánosné dr. Kovács Miklós, dr. Regős János. Zágonyi József, Zágonyi Józsefné Varga István. 16

17 Kiss László: Zárszavában további tevékenységet kért a tagságtól, felhívta a figyelmet a képes beszámolóra. Jó egészséget kívánva az ünnepi összejövetel hivatalos részét bezárta. Egyben jelezte, hogy szerdán 3 napra Kárpátaljára megy Varga Istvánnal, hogy személyesen adják át a pénzben gyűjtött segítségünket a csetfalvai rászorultaknak. Pezsgős koccintással és a 25 éves feliratú torta elfogyasztásával jó hangulatban tekintették meg a résztvevők a képes összeállítást. 17

18 18

19 19

20 I 20

21 21

22 22

23 A csetfalvai katolikus és görögkatolikus templom 23

24 24

25 25

26 Meghívottak névsora a Baráti kör 2015.jún.6-i ünnepi összejövetelére Tomori Viola jelen volt Sebők Valéria Nagy György jelen volt Ughy Attila polgármester Szarvas Attila alpolgármester Köszegi János képviselő Dr Katona Béla Dr. Mester László Herczeg Béláné (Erika) Farkas Gézáné (Éva) File Irénke Neruda Károly (plébános) Ekker János Dr. Téglás Tivadar Kovács Sándor jelen volt jelen volt jelen volt jelen volt jelen volt jelen volt jelen volt jelen volt Dr Horváth László (Puskás Tivadar köz.) Heilauf Zsuzsa 26

27 Megjelent a Városkép június 24-i számában 27

28 Kiemelt rendezvényeink, utazásaink belföldön és határainkon túl között február 27. Jászberény. Disznótoros ebéd Szentmártonkátán. május 29. Veszprém nevezetességei. séta az állatkertben október 16. Hollókő, Balassagyarmat február 28. Gödöllő a Grassalkovics kastély megtekintése Disznótoros ebéd Szentmártonkátán május 27. Kőszeg, Kámi arborétum június 7. Ünnepi összejövetel: 10 éve alakult meg Baráti körünk. október 14. Székesfehérvár. Pákozd. (emlékezés 1848-ra, a II.VH. Doni harcokban elesettek emlék kápolnája) február 17. Disznótoros a MALÉV forfa vendéglőben. szeptember 29. Kalocsa (székesegyház,tájház, múzeum) Kiskőrös Petőfire emlékezve. (szlovák tájház) febr. 16. Farsangi disznótoros Szentmártonkátán április Elkészült a Szemeretelepi vasúti gyalogos átjáró valamint a delta ostornyeles közvilágítása június 8. Zirc (Székesegyház,Reguly Antal könyvtár, arborétum, természetrajzi múzeum Bakony vadvilága) Csesztneki vár. szeptember 21. Szarvas (városi séta, Tessedik Sámuel múzeum, arborétum, hajózás a Kőrös holtágában, tájház) február 22. Farsangi disznótoros Szentmártonkátán március 19. Tiltakozó lakossági fórum: a Bajcsy Iskola átszervezése illetve bezárása ellen. május 24. Gyöngyös (séta a városban, múzeum) Mátrafüred, Abasár. július 9-13 Kirándulás KÁRPÁTALJÁRA Kovács Sándor vezetésével. szept. 20. Komárom (Monostori erőd) séta Révkomáromban. dec.1-3. Négy tagú delegáció utazása Rahóra, Körösmezőre adományok átadása február 21. Farsangi disznótoros a László tanyán május 7-9 Kirándulás Kárpátaljára (Csetfalva,Munkács, Beregszász) vendéglátóink: Nagy György, Zubanics László. június 5. Esztergom (Bazilika és a vármúzeum) Visegrád (palota) (látogatás a Pándi családnál.) november fős delegációnk részt vett a Szolyvaiemlék ünnepségen a málenkij robotra elhurcoltak emlékfalának avatásán. 28

29 2005. febr. 19. Mór (Kapucinusok temploma,borkóstolás Miklós Csaba pincéjében. Hagyományos disznótoros a Lovas centrumban. máj. 30-jún.3. 5 napos Felvidéki kirándulás Balassa Zoltán vezetésével június 14. Megemlékeztünk Baráti Körünk 15 éves megalakulásáról október. 8 Pannonhalma (apátság, borgazdaság megtekintése) február 18. Hagyományos disznótoros Alberiirsán szept. 15. Felavatásra került a II. Világháborús Emlékmű (Baráti Körünk tevőlegesen vett részt a megvalósításban február 24. Aszódra ( Petőfi nyomába múzeum látogatás) Hagyományos disznótoros Jászfényszarun. április 21. Kirándulás Tápióbicskére(az 1849.ápr.4-i csata színhelyére) Útközben a Pándi temetőben Pándi János alapító elnök sírjának koszorúzása.. Látogatás Tápiószelén. Kincsem lovasparkban. október 20. Kirándulás Tihanyba (látogatás az Apátságba,séta a belső tónál. Balatonfüredi séta február 23. Kirándulás Zsámbékra (rombazilika és kőtár megtekintse, látogatás a tájházban, lámpamúzeumban. Hagyományos disznótoros ebéd Felsőpakonyban április 26. szeptember 27. Kirándulás Tatára (vár és múzeum megtekintése, kisvasúti utazás a városban és a tó körül.) Tatabányán a híres Turul szobor és park megtekintése Kirándulás Rimaszombatba. Vendéglátónk Sebők Valéria. ismerkedés a várossal. Kapcsolat felvétel. Út közben Szklabonyán megtekintettük a Mikszáth Kálmán emlékházat, Alsósztregován a Madách kastélyt, a parkban tisztelegtünk Madách Imre síremléke előtt febr.21. Kirándulás Ócsára (a 3 hajós bazilika megtekintése mely 1560 óta az Ócsai ref. gyülekezet temploma, tájház megtekintése) Hagyományos disznótoros ebéd Felsőpakonyban. szept.15. Kirándulás Keszthelyre és Sümegre.(Festetics kastély és múzeum) Séta a Sümegi várban febr.20. Kirándulás Gyöngyösre (séta a Mátra múzeumban) 2010.június 10. szept.25. Hagyományos disznótoros ebéd Farkasmályon Regélő borház Ünnepi összejövetel: 20 éve alakult meg a Baráti Kör. Kirándulás Gömörbe. Vendéglátó Sebők Valéria. Úti cél Rozsnyó és környéke. Ismerkedés Rozsnyóval, Betléren az az Andrássy kastély megtekintése, Krasznahorka történelmi várának megtekintése. Hanva TompaMiháyra emlékezés, templom és emlékház megtekintése, sírjának koszorúzása. 29

Mi magyarok tudunk változtatni

Mi magyarok tudunk változtatni SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2011. NOVEMBER 4. Több százan vettek részt a Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár! -on Október 22-én folytatódott az egészséges életmódot

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2004-2009

Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2004-2009 Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2004-2009 FONYÓDI GIMNÁZIUM ÖREGDIÁKJAINAK BARÁTI KÖRE 2004-2009 Ajánló gondolatok Az elmúlt évek és évtizedek bebizonyították, hogy az egykori osztály-, vagy

Részletesebben

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést 1996. november II. évf. 5. szám FOTÓ: Baráth Bálint 1956. október 23-ára emlékeztünk Díszpolgárokat avattunk és Pilis községért emlékplakett kiosztására került sor. A szomorú napra ébredt 1996. október

Részletesebben

MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM

MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG H 1027, Szász Károly utca 1. IV/1. Levélcím: H 1255, Pf. 23. Telefon: (+36 1) 201 3067, (+36 1) 212 3854 Fax: (+36 1) 212 8891 www.rakocziszovetseg.org

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. MÁJUS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 180,- FT Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val Gilbert Marvin, a Franciaországban (Normandia) található Beaumont le

Részletesebben

Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre

Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre TÁPI Bokréta Nyugdíjasklub Megjelent a 2015. április 19-20-21-én Balatonfüreden, a Hotel Annabellában megrendezendő Életet az éveknek Fesztivál kiírása és jelentkezési

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

10 ÉVE. A Szentes-Csongrád RC. alapító ünnepségének 10. évfordulójára. Szentes, 2015. Emlékkönyv a klub alapító ünnepségének 10.

10 ÉVE. A Szentes-Csongrád RC. alapító ünnepségének 10. évfordulójára. Szentes, 2015. Emlékkönyv a klub alapító ünnepségének 10. A Szentes-Csongrád RC 10 ÉVE A SZENTES-CSONGRÁD RC Emlékkönyv 10 ÉVE a klub alapító ünnepségének 10. évfordulójára Szentes, 2015. július 3. Emlékkönyv a klub alapító ünnepségének 10. évfordulójára Szentes,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó Szentandrási Híradó ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Itt a helyem Itt a helyem, itt kell állanom egyenesen az élen. Mint a betüknek is megvan a helyük a könyvben s állniok

Részletesebben

RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Vitéz Cserhalmi Pálnak a kitüntetést az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eszméjének ápolásában, és a honvédelem ügye érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseképp adományozta a Magyar Köztársaság

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG JÚNIUS 4-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG JÚNIUS 4-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG JÚNIUS 4-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium - Miskolc 3 Bányai János Szakközépiskola Székelyudvarhely 4 Pécsi Bálicsi

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

A Visszhang u.olvasókör beszámolója a 2006.évről

A Visszhang u.olvasókör beszámolója a 2006.évről A Visszhang u.olvasókör beszámolója a 2006.évről A 2006.évi programokat kisebb változtatásokkal teljesitettük, amiben nagy segítséget kaptam a vezetőtársaimtól és a választmányi tagoktól. Köszönöm mindenkinek.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM AZ ÓZDI VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT (VMK) LAJOS ÁRPÁD HONISMERETI KÖRÉNEK KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna, a VMK igazgatója Szerkesztette: Alabán Péter Döbör Istvánné

Részletesebben

A Rákóczi Szövetség Lapja

A Rákóczi Szövetség Lapja A Rákóczi Szövetség Lapja ide mint nemzeti búcsújáróhelyre elzarándokolhasson minden igaz magyar, aki erõt, biztatást, vígaszt és hazánk szebb és jobb jövõjének elõkészítésére és megteremtésére irányuló

Részletesebben

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban!

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! V i t é z e k L a p j a X V. é v f o l y a m 1-2. s z á m, 2 0 0 9. d e c e m b e r VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! 2009. szeptember 26-án, szombaton ünnepi ruhába öltözöttek sokasága töltötte

Részletesebben

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010 BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE Veszprém, 2010 Szerkesztő Varga Béla Fotók Archív, Pardiné Mórocz Magdolna, Palkóné Jády Melitta A borító elején

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG Ára: 100 Ft XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER Búth Emília: FENYŐÁG Kint hóesés, bent párás ablak: a jégvirágok elhervadnak. Kukorica pattog, cérnára fűzöd, köddé válik

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. SZEPTEMBER Ára: 120 Ft SZERETJÜK A FOCIT! Talán meglepõ, hogy a címlapon szerepel a Pusztaszabolcsi

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

jével adott át bennünket a megyének, s 1992-ben teljesen kiürítettük a Bajcsy-Zsilinszky

jével adott át bennünket a megyének, s 1992-ben teljesen kiürítettük a Bajcsy-Zsilinszky S Z A K M A I - M Ó D S Z E R T A N I, I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T Kiadja a Kollégiumi Szövetség Alapította a Kollégiumokért Sajtóalapítvány A TARTALOMBÓL: 50 éves a komáromi Középfokú Kollégium

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 5. szám 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER Ára: 120 Ft A KOCSÉRI HARCOS LÁNY TAJTI BIANKA a Shinkyokushin Ifjúsági Európa Bajnokságon III. helyen végzett Önkormányzati hírek

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam IV. szám 2012. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Keljünk útra Krisztussal Valahonnan fentről Püspöki teavár 2012. október

Részletesebben

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak!

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 4. szám 2007. december Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Nehéz év van mögöttünk, talán

Részletesebben