Polgári Márta Piroska. Tudományos közlemények jegyzéke. MTA Geokémiai Kutatóintézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgári Márta Piroska. Tudományos közlemények jegyzéke. MTA Geokémiai Kutatóintézet"

Átírás

1 Polgári Márta Piroska Tudományos közlemények jegyzéke MTA Geokémiai Kutatóintézet Budapest

2 Az MTA Földtudományok Osztályánál az MTA doktori címre pályázókkal szemben támasztott publikációs minimum követelmény A Földtudományok Osztályához tartozó Tudományos Bizottságok, valamint a Földtudományi Komplex Tudományos Bizottság felterjesztései alapján az Osztály elnöksége összeállította az alábbi követelményrendszert, melyet a Magyar Akkreditációs Bizottsággal is véleményeztetett. Polgári Márta Diszciplínák publikációösszes publikációebből elsőszerzős monográfiatudományos könyv, publikációidegen nyelvű Földrajz I., II. Geodézia Ásványt. -geokémia Bányászat Földtan Geofizika Meteorológia ,901 Paleontológia Összesen: 11 pont A publikációs követelményrendszer kiértékelése: A minimális követelmény 11 pont, amit ideális esetben az a pályázó ér el, akinek adatai mind a tizenegy kategóriában elérik, vagy meghaladják a minimum értékeket. Kompenzációs lehetőség a 11 pont elérésére: Ha a pályázó valamely kategóriában jelentősen túlteljesíti a minimumot, akkor annyi pontot kap, ahányszoros a túlteljesítés. Ezzel kompenzálhatja azt, hogyha valamely más kategóriában nem érte el a minimumot. Példa: ha egy geofizikus pályázónak csak 40 publikációja van, és nincs könyve, vagy monográfiája (azaz: mínusz 2 pont) ezzel szemben az SCI idézéseinek száma 150 (azaz: plusz 2 pont), akkor a végeredmény 11 pont, tehát megfelel a publikációs minimum követelménynek. A pontozás alkalmazásával jelentősen túlléphető a 11 pontos minimum követelmény szint, és ez további eszköz a pályázók érdemeinek megítélésében a habitusvizsgálat során. Fogalmi meghatározások: Tudományos publikáció: tudományos (nyomtatott, vagy elektronikus) folyóiratban, tanulmánykötetben, konferenciakötetben, vagy könyvként megjelent írásos munka. Az előadás-kivonatok közül publikációként elfogadható az egy oldalnál nagyobb terjedelmű, és/vagy ábrát tartalmazó extended abstract. Kéziratos munkák (szakdolgozatok, doktori értekezések, konferenciákon, szűk körben, kis példányszámban terjesztett füzetek) nem fogadhatók el publikációként. Tudományos könyv, monográfia: tudományos tartalmú, 100 oldalt meghaladó terjedelmű, ISBN, vagy ISSN számmal ellátott nyomdai termék. folyóiratbanebből SCI A tud. fokozat megszerzése óta Ebből idegen nyelvű folyóiratbanebből SCI számafüggetlen idézések idézésebből SCI impakt faktorkumulatív 2

3 Független idézés: olyan, tudományos publikációban szereplő idézés, amelyben az idézett és az idéző munka szerzői között nincs azonosság. A tudományos publikációk jegyzéke * Bíró L, Polgári M, M. Tóth T, Kovács J. (2009): A csárdahegyi oxidos mangánérc kémiai elemzési adatainak újraértékelése -Reappraisal of chemical data of oxidized manganese ore, Csárda Hill, Hungary. Bányászati-Kohászati és Földtani Konferencia, Máramarossziget, Románia, április 2-5, Kiadványkötet, pp. 5. (in press) *Bíró L., Polgári M., M. Tóth T., Kovács J., Knauer J., Vigh T. (2009): Utilization of multi statistical methods in evaluation of drill core data. Acta Geol. Szeged. (in press). *Müller A., Polgári M., Pál-Molnár E., Cserháti Cs., Koós M., Veres M., Tóth S, Nagy Sz., Hámor-Vidó M., Németh T. (2009): Biomineralizációs folyamatok hidrotermás ásványtársulásokban. GeoLitera Kiadó, Szeged, ISBN , in press). *Bíró L., Polgári M., M. Tóth T., Kovács J., Kanuer J., Vigh T. (2009): Az úrkúti mangánérc archív adatainak reambulációja. GeoLitera Kiadó, Szeged, ISBN , in press). *Müller A., Polgári M., Gucsik A., Nagy Sz., Veres M., Pál-Molnár E., Götze J., Cserháti C., Németh T., Hámor-Vidó M. (2009): Cathodoluminescent Features and Raman Spectroscopy of Miocene Hydrothermal Biomineralization embedded in Cryptocrystalline Silica Varieties, Central Europe, Hungary. Abstract volume, Conference on Micro Raman Spectroscopy and Luminescence Studies in the Earth and Planetary Sciences, 2-4 April, 2009, Mainz, Germany (in press). *Bíró L, Polgári M, Vigh T. (2009): Az úrkúti archív bányadokumentációs adatok feldolgozása. Bányászati Kohászati Lapok Bányászat (in press). *Knauer J., Bíró L., Polgári M., Vigh T. (2009): Az úrkúti mélyfúrások sztratigráfiai és térinformatikai feldolgozása. Bányászati Kohászati Lapok, Bányászat (in press). *Polgári M, Arnold Gucsik, Bernadett Bajnóczi, Jens Götze, Kazue Tazaki, Hirouki Watanabe, Tamás Vigh (2009): Astrobiological aspect of chemolithoautotrophic bacterial activity in the role of black shale-hosted Mn mineralization and cathodoluminescence study of high Mn-bearing carbonates. In Gucsik A. (ed) Cathodoluminescense and its Application in the Planetary Sciences. Springer, *Polgári M, B. Bajnóczi, V. Kovács Kis, J. Götze, G. Dobosi, M. Tóth, T. Vigh (2007): Mineralogical and cathodoluminescence characteristics of Ca-rich kutnohorite from the Úrkút Mn-carbonate mineralization, Hungary. Mineralogical Magazine, 71, 5, (if: 1,269). *Polgári M., Sajgó Cs., Tóth M., Bruknerné Wein A., Németh T., Sipos P., Szabó Z., Vigh T. (2006) A csinger-patak mederüledékének komplex ásványtani és geokémiai vizsgálata - Complex mineralogical and geochemical investigation of alluvial material of Csinger creek. Magyarország környezetgeokémiai állapota Environmental geochemical state of Hungary Kiadja: MTA Földtudományok Osztálya, Környezetgeokémiai 3

4 Albizottság. Felelős kiadó Nagy Béla osztálytitkár, Ed: Szendrei Géza. Innova Print Kft. Budapest, *Horváth V., Hutter S., Polgári M. Vigh T. (2006): A kisvízfolyás rendezés mai keletű problematikája a Csinger patak (Ajka) példáján keresztül. Hidrológiai Konferencia, Pécs, július 6-7. Alkalmi kiadvány CD. 18 oldal *Polgári M, Tazaki K, Watanabe H, Vigh T, Gucsik A. (2006): Geochemical aspect of chemolithoautotrophic bacterial activity in the role of black shale hosted Mn mineralization, Jurassic age, Hungary, Europe. Clay Science, 12, suppl. 2, *Polgári M., Szabó-Drubina M., Abonyi Tóth Zs. (2006). Role of hydrothermal supply and bacterial metal enrichment effects in black shale hosted Mn-carbonate mineralization, Úrkút, Hungary, Europe. 12. IAGOD Konferencia, Moszkva, augusztus 20-25, Oroszország, Abstract vol *Polgári M, Philippe M, Szabó-Drubina M, Tóth M. (2005): Manganese-impregnated wood from a Toarcian manganese ore deposit, Eplény Mine, Bakony Mts, Transdanubia, Hungary Neues Jahrbuch, Geol. Paläont. Mh., (if: 0,308) *Polgári M, Szabó Z, Szabó-Drubina M, Hein R.J, Yeh H-W. (2005): A porous silica rock ( Tripoli ) in the footwall of the Jurassic Úrkút manganese deposit, Hungary: composition, and origin through carbonate dissolution Sedimentary Geology, 177, (if: 1,604) *Polgári M, Szabó Z. (2004): Bakonyi mangánérctelepek üledékképződési modelljei. Bányászati Kohászati Lapok Bányászat, 137, 6, *Polgári M, Szabó Z, Vigh T, Tóth M, Dobosi G, Bajnóczi B. (2004): Az úrkúti halmaradványokat tartalmazó konkréciók ásványos- és kémiai összetételének vizsgálata. Bányászati Kohászati Lapok Bányászat, 137, 6, *Polgári M., Szabó-Drubina M., Szabó Z. (2004): Theoretical model for the Mid-European Jurassic Mn-carbonate mineralization Úrkút, Hungary. Bulletin of Geosciences, Czech Geological Survey. Vol. 79, 1, *Pantó, Gy., Polgári, M., Tomschey, O. (2003): Bioesszenciális elemek körforgalmának geokémiai alapjai. Anyagáramlások és hatásaik a természetben. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok. Szerk: Glatz Ferenc, MTA Társadalomkutató Központ, *Polgári, M., Dobosi, G., Horváth, P., Rálischné Felgenhauer, E., Vigh, T. (2003): Arzéntartalmú pirielőfordulás Úrkúton és az Iharosberény-I mélyfúrás jura rétegeiben. Földtani Közlöny 133/ *Polgári, M., Szabó-Drubina, M., Hein, J. R., Szabó, Z. (2003): Analysis of an archive sample from the carbonatic manganese ore sequence, Eplény, Hungary. Földtani Közlöny, 133/1,

5 *Polgári, M., Szabó-Drubina, M., Hein, J. R. (2003): Phosphogenesis in Jurassic black shalehosted Mn-carbonate deposits, Úrkút and Eplény, Hungary: Investigations on archive sample drillcore Úrkút-136. Földtani Közlöny, 133/1, *Polgári, M., Szabó-Drubina, M., Tóth, M., Szabó, Z., Abonyi Tóth, Zs. (2003): Submarine primary Sr-rich Mn-oxide mineralization in the Jurassic Transdanubian Range (Hungary), Proc. of the 7 th Biennial SGA Meet. Athens/Greece/ Aug. Eds.: Demetrios G. Eliopoulos et al., Millpress Rotterdam, Netherlands *Polgári, M., Szabó-Drubina, M., Hein, J. R., Szabó, Z. (2002): Stable isotope evidence for the origin of the Jurassic Mn-carbonate ore of Eplény, Transdanubian Central Range, Hungary. Geologica Carpathica, 53, (if: 0,147) *Polgári, M. (2001): Contribution of volcanic material? A new aspect of the genesis of the black shale-hosted Jurassic Mn-carbonate ore formation, Úrkút Basin, Hungary. Acta Geologica Hungarica, 44/4, *Polgári, M., Szabó, Z., Szederkényi, T. (Eds.). (2000): Mangánércek Magyarországon - Grasselly Gyula akadémikus emlékére Manganese Ores in Hungary In commemoration of professor Gyula Grasselly - Kiadja az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága, Juhász Nyomda, Szeged, pp.675. (Reg. Com. Of the Hungarian Academy of Sciences. Szeged. pp *Farkas, J., Szabó, Z., Polgári, M. (1999): Environmental effects of Toarcian manganese ores, Úrkút, Hungary. Proceedings of the 5 th biennal SGA Meeting and the 10 th Quadrennial IAGOD Meeting (London) United Kingdom, August 1999, Mineral Deposits: Processes to Processing, Stanley et al. (eds), Balkeema, Rotterdam, *Polgári, M., Fórizs, I., Máthé, Z., Tóth, M., Pécsi-Donáth, É. (1997): Geoautoclave-type zeolitization in the Miocene rhyolite tuff, Mecsek Mts. SW Hungary - In: Natural Zeolites - Sofia, 95 - Kirov, G.L., Filizova and O. Petrov (eds.) p *Máthé, Z., Fórizs, I., Tóth, M., Polgári, M. (1997): Contributions to the Clay Mineralization and Zeolitization of the Miocene Tuffs in the Mecsek Mts., Hungary. Geologica Carpathica - Series Clays, 6, 1, (if: 0,271) *Pantó, Gy., Demény, A., Polgári M. (1996): Genesis of secondary Mn-oxide ores in the Úrkút deposit, Hungary: An oxygen isotope study. Mineralium Deposita, 31, (if: 0,977) *Polgári, M., Fórizs, I. (1996): Distribution of Mn in Carbonates from the Uppony Mts., NE- Hungary. Geologica Carpathica, 47, 4, (if: 0,271) *Grasselly, Gy., Balogh, Kad., Tóth, M., Polgári M. (1994): K/Ar age of manganese oxide ore of Úrkút, Hungary: Ar retention in K-bearing Mn-minerals. Geologica Carpathica, 45, 6, (if: 0,271) *Polgári, M. (1993): A Mn geokémiája a feketepala képződés és a diagenetikus folyamatok tükrében - Az úrkúti karbonátos mangánérc képződési modellje. Manganese geochemistry reflected by black shale formation and diagenetic processes - Model of 5

6 formation of the carbonatic manganese ore of Úrkút. A MÁFI alkalmi kiadványa, Polgári, M. (ed.) Kárpáti Kiadó, Ungvár, pp Polgári, M., Molák, B., Surova, É. (1992): An organic geochemical study to compare Jurassic black shale hosted manganese-carbonate deposits: Úrkút, Hungary, and Branisko Mountains, East Slovakia. Explor. Mining Geol., l, l, Polgári, M., Okita, P.M., Hein, J.R. (1991): Stable Isotope Evidence for the Origin of the Úrkút Manganese Ore Deposit, Hungary. Journal of Sedimentary Petrology, 61, 3, (if: 1,382) Cronan, D. S., Galácz, A., Mindszenty, A., Moorby, S.A., Polgári, M. (1991): Tethyan Ferromanganese Oxide Deposits from the Hungarian Jurassic. Journal of the Geological Society, London, 148, (if: 1,899) Polgári M. (1990): A szerves anyag és az ércképződés kacsolata. Földtani Kutatás XXXIII Juhász, E., Polgári, M. (1987): A halimbai bauxit az elektron-mikroszondás vizsgálatok tükrében. MÁFI Évi Jel ről, Miszlivecz, E., Polgári, M. (1987): Fe-P-bearing calcareous concretions from Zirc "Marble Quarry", Annales, Juhász, E., Polgári, M. (1986): A Mn egyik megjelenési formája és a konkrécióképződés néhány kérdése a németbányai bauxitban. Földtani Közlöny, 116, Grasselly, Gy., Szentandrássyné-Polgári, M. (1985): Manganese nodules from the Bakony Mts., Hungary, pp In: V.A. Kuznecov (ed.), Endogennoe rudoobrazovanie, Nauka, Moscow. Polgári, M. (1982): A Maros- és a Körös-hordalék gránátjainak pásztázóelektronmikroszkópos vizsgálata a hordalékkúpok kijelölése céljából. Földtani Közlöny, 112, 2, Ismeretterjesztő közlemény Szentandrássyné Polgári, M. (1985): Expedíció a Labor-teknő szívében. Föld és Ég. 85/ Referált konferencia kiadványban *Polgári, M., A. Tóth, M. Tóth, T. Németh, T. Vigh, L. Bíró (2008): Fossile Fe-Mn-oxide chimneys? CD kiadvány, 33. IGC, Oslo, Norvégia (OTKA-NKTH No. K támogatásával) *Polgári M, J.R. Hein, M. Tóth, T. Vigh, L. Bíró. (2007) Did hydrothermal fluids contribute to the Huge Úrkút Carbonate ore Body? Geochim. et Cosmochim. Acta, Supplement, Abstract Volume, A801. (if: 3,751/2006) 6

7 *Polgári, M. B. Bajnóczi, J. Götze, T. Vigh (2007) Cathodoluminescence behaviour of Mnrich carbonates. Geochim. et Cosmochim. Acta, Supplement, Abstract Volume, A800. (if: 3,751/2006) *Gucsik A, H. Nishido, K. Ninagawa, T. Okumura, J.Z. Wilcox, E. Urguiles, J. Götze, Sz. Bérczi, Á. Kereszturi, H. Hargitai, M. Polgári and Sz. Nagy (2006) Cathodoluminescence and its application in the planetary sciences: A review. Lunar and Planetary Science 1543 *: A kandidátusi fokozat megszerzése (1992) után megjelent publikációk. 7

8 A tudományos publikációk jegyzéke kategóriák szerinti bontásban Tudományos könyvek Önálló szerzős mű *Polgári, M. (1993): A Mn geokémiája a feketepala képződés és a diagenetikus folyamatok tükrében - Az úrkúti karbonátos mangánérc képződési modellje. Manganese geochemistry reflected by black shale formation and diagenetic processes - Model of formation of the carbonatic manganese ore of Úrkút. A MÁFI alkalmi kiadványa, Polgári, M. (ed.) Kárpáti Kiadó, Ungvár, pp Társszerzős művek *Bíró L., Polgári M., M. Tóth T., Kovács J., Kanuer J., Vigh T. (2009): Az úrkúti mangánérc archív adatainak reambulációja. GeoLitera Kiadó, Szeged, ISBN , in press). *Müller A., Polgári M., Pál-Molnár E., Cserháti Cs., Koós M., Veres M., Tóth S, Nagy Sz., Hámor-Vidó M., Németh T. (2009): Biomineralizációs folyamatok hidrotermás ásványtársulásokban. GeoLitera Kiadó, Szeged, ISBN , in press). *Polgári, M., Szabó, Z., Szederkényi, T. (Eds.). (2000): Mangánércek Magyarországon - Grasselly Gyula akadémikus emlékére Manganese Ores in Hungary In commemoration of professor Gyula Grasselly - Kiadja az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága, Juhász Nyomda, Szeged, pp (Reg. Com. Of the Hungarian Academy of Sciences. Szeged. pp Könyvfejezetek *Polgári M, Arnold Gucsik, Bernadett Bajnóczi, Jens Götze, Kazue Tazaki, Hirouki Watanabe, Tamás Vigh (2009): Astrobiological aspect of chemolithoautotrophic bacterial activity in the role of black shale-hosted Mn mineralization and cathodoluminescence study of high Mn-bearing carbonates. In Gucsik A (ed) Cathodoluminescense and its aplication in the planetary sciences. Springer, *Polgári M., Sajgó Cs., Tóth M., Bruknerné Wein A., Németh T., Sipos P., Szabó Z., Vigh T. (2006): A csinger-patak mederüledékének komplex ásványtani és geokémiai vizsgálata - Complex mineralogical and geochemical investigation of alluvial material of Csinger creek. Magyarország környezetgeokémiai állapota Environmental geochemical state of Hungary Kiadja: MTA Földtudományok Osztálya, Környezetgeokémiai Albizottság. Felelős kiadó Nagy Béla osztálytitkár, Ed: Szendrei Géza. Innova Print Kft. Budapest, *Pantó, Gy., Polgári, M., Tomschey, O. (2003): Bioesszenciális elemek körforgalmának geokémiai alapjai. Anyagáramlások és hatásaik a természetben. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok. Szerk: Glatz Ferenc, MTA Társadalomkutató Központ,

9 *Polgári, M., Fórizs, I., Máthé, Z., Tóth, M., Pécsi-Donáth, É. (1997): Geoautoclave-type zeolitization in the Miocene rhyolite tuff, Mecsek Mts. SW Hungary - In: Natural Zeolites - Sofia, 95 - Kirov, G.L., Filizova and O. Petrov (eds.) p Tudományos cikkek Idegen nyelven külföldön *Müller A., Polgári M., Gucsik A., Nagy Sz., Veres M., Pál-Molnár E., Götze J., Cserháti C., Németh T., Hámor-Vidó M. (2009): Cathodoluminescent Features and Raman Spectroscopy of Miocene Hydrothermal Biomineralization embedded in Cryptocrystalline Silica Varieties, Central Europe, Hungary. Abstract volume, Conference on Micro Raman Spectroscopy and Luminescence Studies int he Earth and Planetary Sciences, 2-4 April, 2009, Mainz, Germany (in press) *Polgári M, B. Bajnóczi, V. Kovács Kis, J. Götze, G. Dobosi, M. Tóth, T. Vigh (2007): Mineralogical and cathodoluminescence characteristics of Ca-rich kutnohorite from the Úrkút Mn-carbonate mineralization, Hungary. Mineralogical Magazine, 71, 5, (if: 1,269) *Gucsik A. Nishido H. Ninagawa K. Okumura T. Wilcox J. Z. Urguiles E. Götze J. Bérczi Sz. Kereszturi Á. Hargitai H. Polgári M. Nagy Sz. Cathodoluminescence and Its Application in the Planetary Sciences: A Review [#1543] Lunar and Planetary Science XXXVII (2006) *Polgári M, Tazaki K, Watanabe H, Vigh T, Gucsik A. (2006): Geochemical aspect of chemolithoautotrophic bacterial activity in the role of black shale hosted Mn mineralization, Jurassic age, Hungary, Europe. Clay Science, 12, suppl. 2, *Polgári M., Szabó-Drubina M., Abonyi Tóth Zs. (2006). Role of hydrothermal supply and bacterial metal enrichment effects in black shale hosted Mn-carbonate mineralization, Úrkút, Hungary, Europe. 12. IAGOD Konferencia, Moszkva, augusztus 20-25, Oroszország, Abstract vol *Polgári M, Philippe M, Szabó-Drubina M, Tóth M. (2005): Manganese-impregnated wood from a Toarcian manganese ore deposit, Eplény Mine, Bakony Mts, Transdanubia, Hungary (Neues Jahrbuch Geol. Paläont. Mh., 2005(3), ) (if: 0,308) *Polgári M, Szabó Z, Szabó-Drubina M, Hein R.J, Yeh H-W. (2005): A porous silica rock ( Tripoli ) in the footwall of the Jurassic Úrkút manganese deposit, Hungary: composition, and origin through carbonate dissolution (Sedimentary Geology, 177, 87-96) (if: 1,604) *Polgári M., Szabó-Drubina M., Szabó Z. (2004): Theoretical model for the Mid-European Jurassic Mn-carbonate mineralization Úrkút, Hungary. Bulletin of Geosciences, Czech Geological Survey. Vol. 79, 1, *Polgári, M., Szabó-Drubina, M., Tóth, M., Szabó, Z., Abonyi Tóth, Zs. (2003): Submarine primary Sr-rich Mn-oxide mineralization in the Jurassic Transdanubian Range (Hungary), Proc. of the 7 th Biennial SGA Meet. Athens/Greece/ Aug. Eds.: 9

10 Demetrios G. Eliopoulos et al., Millpress Rotterdam, Netherlands *Polgári, M., Szabó-Drubina, M., Hein, J. R., Szabó, Z. (2002): Stable isotope evidence for the origin of the Jurassic Mn-carbonate ore of Eplény, Transdanubian Central Range, Hungary. Geologica Carpathica, 53, (if: 0,147) *Farkas, J., Szabó, Z., Polgári, M. (1999): Environmental effects of Toarcian manganese ores, Úrkút, Hungary. Proceedings of the 5 th biennal SGA Meeting and the 10 th Quadrennial IAGOD Meeting (London) United Kingdom, August 1999, Mineral Deposits: Processes to Processing, Stanley et al. (eds), Balkeema, Rotterdam, *Máthé, Z., Fórizs, I., Tóth, M., Polgári, M. (1997): Contributions to the Clay Mineralization and Zeolitization of the Miocene Tuffs in the Mecsek Mts., Hungary. Geologica Carpathica - Series Clays, 6, 1, (if: 0,271) *Pantó, Gy., Demény, A., Polgári M. (1996): Genesis of secondary Mn-oxide ores in the Úrkút deposit, Hungary: An oxygen isotope study. Mineralium Deposita, 31, (if: 0,977) *Polgári, M., Fórizs, I. (1996): Distribution of Mn in Carbonates from the Uppony Mts., NE- Hungary. Geologica Carpathica, 47, 4, (if: 0,271) *Grasselly, Gy., Balogh, Kad., Tóth, M., Polgári M. (1994): K/Ar age of manganese oxide ore of Úrkút, Hungary: Ar retention in K-bearing Mn-minerals. Geologica Carpathica, 45, 6, (if: 0,271) *Polgári, M. (1993): Manganese geochemistry reflected by black shale formation and diagenetic processes - Model of formation of the carbonatic manganese ore of Úrkút. A MÁFI alkalmi kiadványa, Polgári, M. (ed.) Kárpáti Kiadó, Ungvár, Polgári, M., Molák, B., Surova, É. (1992): An organic geochemical study to compare Jurassic black shale hosted manganese-carbonate deposits: Úrkút, Hungary, and Branisko Mountains, East Slovakia. Explor. Mining Geol., l, l, Polgári, M., Okita, P.M., Hein, J.R. (1991): Stable Isotope Evidence for the Origin of the Úrkút Manganese Ore Deposit, Hungary. Journal of Sedimentary Petrology, 61, 3, (if: 1,382) Cronan, D. S., Galácz, A., Mindszenty, A., Moorby, S.A., Polgári, M. (1991): Tethyan Ferromanganese Oxide Deposits from the Hungarian Jurassic. Journal of the Geological Society, London, 148, (if: 1,899) Grasselly, Gy., Szentandrássyné-Polgári, M. (1985): Manganese nodules from the Bakony Mts., Hungary, pp In: V.A. Kuznecov (ed.), Endogennoe rudoobrazovanie, Nauka, Moscow. 10

11 Magyar nyelven külföldön * Bíró L, Polgári M, M. Tóth T, Kovács J. (2009): A csárdahegyi oxidos mangánérc kémiai elemzési adatainak újraértékelése -Reappraisal of chemical data of oxidized manganese ore, Csárda Hill, Hungary. Bányászati-Kohászati és Földtani Konferencia, Máramarossziget, Románia, április 2-5, Kiadványkötet, pp. 5. (in press) Idegen nyelven belföldön Önálló szerzős mű *Polgári, M. (2001): Contribution of volcanic material? A new aspect of the genesis of the black shale-hosted Jurassic Mn-carbonate ore formation, Úrkút Basin, Hungary. Acta Geologica Hungarica, 44/4, Társszerzős művek *Bíró L., Polgári M., M. Tóth T., Kovács J., Knauer J., Vigh T. (2009): Utilization of multi statistical methods in evaluation of drill core data. Acta Geol. Szeged. (in press). *Polgári, M., Szabó-Drubina, M., Hein, J. R., Szabó, Z. (2003): Analysis of an archive sample from the carbonatic manganese ore sequence, Eplény, Hungary. Földtani Közlöny, 133/1, *Polgári, M., Szabó-Drubina, M., Hein, J. R. (2003): Phosphogenesis in Jurassic black shalehosted Mn-carbonate deposits, Úrkút and Eplény, Hungary: Investigations on archive sample drillcore Úrkút-136. Földtani Közlöny, 133/1, Miszlivecz, E., Polgári, M. (1987): Fe-P-bearing calcareous concretions from Zirc "Marble Quarry", Annales, Magyar nyelven Önálló szerzős művek Polgári M. (1990): A szerves anyag és az ércképződés kacsolata. Földtani Kutatás XXXIII Polgári, M. (1982): A Maros- és a Körös-hordalék gránátjainak pásztázóelektronmikroszkópos vizsgálata a hordalékkúpok kijelölése céljából. Földtani Közlöny, 112, 2, Társszerzős művek *Bíró L, Polgári M, M. Tóth T, Kovács J. (2009): A csárdahegyi oxidos mangánérc kémiai elemzési adatainak újraértékelése -Reappraisal of chemical data of oxidized 11

12 manganese ore, Csárda Hill, Hungary. Bányászati-Kohászati és Földtani Konferencia, Máramarossziget, Románia, április 2-5, Kiadványkötet, pp. 5. *Knauer J., Bíró L., Polgári M., Vigh T. (2009): Az úrkúti mélyfúrások sztratigráfiai és térinformatikai feldolgozása. Bányászati Kohászati Lapok, Bányászat. in press. *Horváth V., Hutter S., Polgári M. Vigh T. (2006): A kisvízfolyás rendezés mai keletű problematikája a Csinger patak (Ajka) példáján keresztül. Hidrológiai Konferencia, Pécs, július 6-7. Alkalmi kiadvány CD. 18 oldal *Polgári M, Szabó Z. (2004): Bakonyi mangánérctelepek üledékképződési modelljei. Bányászati Kohászati Lapok Bányászat, 137, 6, *Polgári M, Szabó Z, Vigh T, Tóth M, Dobosi G, Bajnóczi B. (2004): Az úrkúti halmaradványokat tartalmazó konkréciók ásványos- és kémiai összetételének vizsgálata. Bányászati Kohászati Lapok Bányászat, 137, 6, *Polgári, M., Dobosi, G., Horváth, P., Rálischné Felgenhauer, E., Vigh, T. (2003): Arzéntartalmú pirielőfordulás Úrkúton és az Iharosberény-I mélyfúrás jura rétegeiben. Földtani Közlöny 133/ Juhász, E., Polgári, M. (1987): A halimbai bauxit az elektron-mikroszondás vizsgálatok tükrében. MÁFI Évi Jel ről, Juhász, E., Polgári, M. (1986): A Mn egyik megjelenési formája és a konkrécióképződés néhány kérdése a németbányai bauxitban. Földtani Közlöny, 116, Referált konferencia kiadványban *Polgári, M., A. Tóth, M. Tóth, T. Németh, T. Vigh, L. Bíró (2008): Fossile Fe-Mn-oxide chimneys? CD kiadvány, 33. IGC, Oslo, Norvégia (OTKA-NKTH No. K támogatásával) *Polgári M, J.R. Hein, M. Tóth, T. Vigh, L. Bíró. (2007) Did hydrothermal fluids contribute to the Huge Úrkút Carbonate ore Body? Geochim. et Cosmochim. Acta, Supplement, Abstract Volume, A801. (if: 3,751/2006) *Polgári, M. B. Bajnóczi, J. Götze, T. Vigh (2007) Cathodoluminescence behaviour of Mnrich carbonates. Geochim. et Cosmochim. Acta, Supplement, Abstract Volume, A800. (if: 3,751/2006) *Gucsik A, H. Nishido, K. Ninagawa, T. Okumura, J.Z. Wilcox, E. Urguiles, J. Götze, Sz. Bérczi, Á. Kereszturi, H. Hargitai, M. Polgári and Sz. Nagy (2006) Cathodoluminescence and its application in the planetary sciences: A review. Lunar and Planetary Science 1543 Egyéb kiadású konferencia kötetben: 53 db abstract 12

13 Ismeretterjesztő közlemény Szentandrássyné Polgári, M. (1985): Expedíció a Labor-teknő szívében. Föld és Ég. 85/ Intézeti jelentések az értekezés témájában: 4 db A csinger-patak mederüledékének komplex ásványtani és geokémiai vizsgálata (2003) (pp. 87) Az úrkúti mangániszap és karbonátos mangánérc komplex felhasználási célú fizikai és ásvány-kőzettani, geokémiai anyagvizsgálati jellemzése I (2005) (350) Az úrkúti mangániszap és karbonátos mangánérc komplex felhasználási célú fizikai és ásvány-kőzettani, geokémiai anyagvizsgálati jellemzése II (2006) (85) Az úrkúti mangániszap és karbonátos mangánérc komplex felhasználási célú fizikai és ásvány-kőzettani, geokémiai anyagvizsgálati jellemzése III (2007) (110) *: A kandidátusi fokozat megszerzése (1992) után megjelent publikációk. 13

14 Polgári Márta Piroska Hivatkozások jegyzéke MTA Geokémiai Kutatóintézet Budapest

15 Az MTA Földtudományok Osztályánál az MTA doktori címre pályázókkal szemben támasztott publikációs minimum követelmény A Földtudományok Osztályához tartozó Tudományos Bizottságok, valamint a Földtudományi Komplex Tudományos Bizottság felterjesztései alapján az Osztály elnöksége összeállította az alábbi követelményrendszert, melyet a Magyar Akkreditációs Bizottsággal is véleményeztetett. Polgári Márta Diszciplínák publikációösszes publikációebből elsőszerzős monográfiatudományos könyv, publikációidegen nyelvű Földrajz I., II. Geodézia Ásványt. -geokémia Bányászat Földtan Geofizika Meteorológia ,901 Paleontológia Összesen: 11 pont A publikációs követelményrendszer kiértékelése: A minimális követelmény 11 pont, amit ideális esetben az a pályázó ér el, akinek adatai mind a tizenegy kategóriában elérik, vagy meghaladják a minimum értékeket. Kompenzációs lehetőség a 11 pont elérésére: Ha a pályázó valamely kategóriában jelentősen túlteljesíti a minimumot, akkor annyi pontot kap, ahányszoros a túlteljesítés. Ezzel kompenzálhatja azt, hogyha valamely más kategóriában nem érte el a minimumot. Példa: ha egy geofizikus pályázónak csak 40 publikációja van, és nincs könyve, vagy monográfiája (azaz: mínusz 2 pont) ezzel szemben az SCI idézéseinek száma 150 (azaz: plusz 2 pont), akkor a végeredmény 11 pont, tehát megfelel a publikációs minimum követelménynek. A pontozás alkalmazásával jelentősen túlléphető a 11 pontos minimum követelmény szint, és ez további eszköz a pályázók érdemeinek megítélésében a habitusvizsgálat során. Fogalmi meghatározások: Tudományos publikáció: tudományos (nyomtatott, vagy elektronikus) folyóiratban, tanulmánykötetben, konferenciakötetben, vagy könyvként megjelent írásos munka. Az előadás-kivonatok közül publikációként elfogadható az egy oldalnál nagyobb terjedelmű, és/vagy ábrát tartalmazó extended abstract. Kéziratos munkák (szakdolgozatok, doktori értekezések, konferenciákon, szűk körben, kis példányszámban terjesztett füzetek) nem fogadhatók el publikációként. Tudományos könyv, monográfia: tudományos tartalmú, 100 oldalt meghaladó terjedelmű, ISBN, vagy ISSN számmal ellátott nyomdai termék. folyóiratbanebből SCI A tud. fokozat megszerzése óta Ebből idegen nyelvű folyóiratbanebből SCI számafüggetlen idézések idézésebből SCI impakt faktorkumulatív 15

16 Független idézés: olyan, tudományos publikációban szereplő idézés, amelyben az idézett és az idéző munka szerzői között nincs azonosság. A tudományos közleményekre való hivatkozások jegyzéke (önhivatkozások nélkül) Az SCI hivatkozások szürke háttérrel jelölve Polgári M, Tazaki K, Watanabe H, Vigh T, Gucsik A. (2006): Geochemical aspect of chemolithoautotrophic bacterial activity in the role of black shale hosted Mn mineralization, Jurassic age, Hungary, Europe. Clay Science, 12, suppl. 2, Orberger B, Vymazalova A, Wagner C, Fialin M, Gallien JP, Wirth R, Pasava J, Montagnac G. Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zuny Formation, southern China) Chem. Geol Polgári M, Szabó Z, Szabó-Drubina M, Hein R.J, Yeh H-W. (2005): A porous silica rock ( Tripoli ) in the footwall of the Jurassic Úrkút manganese deposit, Hungary: composition, and origin through carbonate dissolution. Sedimentary Geology, 177, 1-2, Hamzeh Al-Omari (2007) Evaluation of the Thermodynamic Parameters for the Adsorption of Cadmium Ion from Aqueous Solutions. Acta Chim. Slov. 54, Polgári M. (2005) Dunántúli-középhegységi jura mangánércesedés geokémiai-genetikai modellje. Kutatási jelentés, Kézirat, Úrkút, Adattár, pp Szabó Z. A bakonyi mangánércek bányászata. Kiadja Mangán Bányászati és Feldolgozó Kft. Úrkút, Ajka pp III. Úrkúti mangánércek bányászata Pantó, Gy., Polgári, M., Tomschey, O. (2003). Bioesszenciális elemek körforgalmának geokémiai alapjai. Anyagáramlások és hatásaik a természetben. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok. Szerk: Glatz Ferenc, MTA Társadalomkutató Központ, Vigh T. (2005): Az úrkúti vas-mangán iszap kutatása és felhasználási lehetőségei. Földtani Kutatás XLII, 2, Farkas I., Vigh T. (2004): A dúsítási maradékiszap kitermelésének és felhasználásának tapasztalatai. Bányászati és Kohászati lapok, Bányászat, 137, 6, Polgári, M., Szabó-Drubina M., Hein, J.R., Szabó Z. (2003): Analysis of an archive sample from the carbonatic manganese ore sequence, Eplény, Hungary. (Földtani Közlöny, 133/1, 21-35) Szakáll S., Gatter I. Szendrei G. (2005): A magyarországi ásványfajok. Kőország Kiadó, Budapest. pp Weiszburg T.G., Tóth E., Beran A. (2004): Celadonite, the 10-A green clay mineral of the manganese carbonate ore, Úrkút, Hungary. Acta Miner. Petr. Szeged, 45/1,

17 Polgári, M., Szabó-Drubina, M., Hein, J. R. (2003): Phosphogenesis in Jurassic black shale-hosted Mn-carbonate deposits, Úrkút and Eplény, Hungary: Investigations on archive sample drillcore Úrkút-136. Földtani Közlöny, 133/1, Szakáll S., Gatter I. Szendrei G. (2005): A magyarországi ásványfajok. Kőország Kiadó, Budapest. pp Polgári, M., Szabó-Drubina M., Tóth, M., Szabó, Z., Abonyi Tóth Zs. (2003): Submarine primary Sr-rich Mn-oxide mineralization in the Jurassic Transdanubian Range (Hungary), Proc. of the 7 th Biennial SGA Meet. Athens/Greece/ Aug. Eds.: Demetrios G. Eliopoulos et al., Millpress Rotterdam, Netherlands Polgári, M., Szabó-Drubina M., Hein, J.R., Szabó Z. (2002): Stable isotope evidence for the origin of the Jurassic Mn-carbonate ore of Eplény, Transdanubian Central Range, Hungary. Geologica Carpathica, 53, Polgári, M. (2001). Contribution of volcanic material? A new aspect of the genesis of the black shale-hosted Jurassic Mn-carbonate ore formation, Úrkút Basin, Hungary. Acta Geologica Hungarica, 44/4, Szakáll S., Gatter I. Szendrei G. (2005): A magyarországi ásványfajok. Kőország Kiadó, Budapest. pp Weiszburg T.G., Tóth E., Beran A. (2004): Celadonite, the 10-A green clay mineral of the manganese carbonate ore, Úrkút, Hungary. Acta Miner. Petr. Szeged, 45/1, Polgári, M., Szabó, Z., Szederkényi, T. (Eds.). (2000). Mangánércek Magyarországon - Grasselly Gyula akadémikus emlékére Manganese Ores in Hungary In commemoration of professor Gyula Grasselly - Kiadja az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága, Juhász Nyomda, Szeged, pp VIGH T., FARKAS I. Utility analisis of metalliferous (Fe-Mn) black clay mining waste, úrkút, central europe.. IAGOD Konferencia, Moszkva, augusztus 20-25, Oroszország, 2006, Abstract vol Szakáll S., Gatter I. Szendrei G. (2005): A magyarországi ásványfajok. Kőország Kiadó, Budapest. pp

18 Vigh T. (2005): Az úrkúti vas-mangán iszap kutatása és felhasználási lehetőségei. Földtani Kutatás XLII, 2, Weiszburg T.G., Tóth E., Beran A. (2004): Celadonite, the 10-A green clay mineral of the manganese carbonate ore, Úrkút, Hungary. Acta Miner. Petr. Szeged, 45/1, Takács M, Vigh T Az úrkúti mangánérc termelési rendszere. Bányászati Kohászati Lapok Bányászat Pászti A Halmaradványok az Úrkúti Mangánérc Formáció képződményeiből. Bányászati Kohászati Lapok Bányászat Farkas I., Vigh T. (2004): A dúsítási maradékiszap kitermelésének és felhasználásának tapasztalatai. Bányászati és Kohászati lapok, Bányászat, 137, 6, Múzeum, Miskolc. p Múzeum, Miskolc. p Lantos., Z., Vető, I., Földvári, M., Kovács-Pálffy, P. (2003): On the role of remote magmatic source and intrabasinal redeposition in the genesis of the Toarcian Úrkút Manganese ore, Hungary. Acta Geologica Hungarica. 46/ Viczián I. (2002): Typical clay mineral associations from geological formations in Hungary. A review of recent investigations. Geologica Carphatica, 53,2, Gheorghe Udubasa, Rudolf Duda, Sándor Szakáll, Viktor Kvasnytsya Ewa Koszowska, Milan Novák (ed. S. Szakáll) (2002): Minerals of the Carpathians, Granit, Prague, pp Szabóné Drubina M. (2002): Az eplényi mangánérc-bányászat kutatástörténete. Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből XIII (szerk. Zsámboki L.), Érckutatások Magyarországon a 20. században (szerk: Szakáll S. és Morvai G.), 13-27, Miskolc-Rudabánya, Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum. Cseh Németh J. (2002): Az úrkúti mangánérc kutatástörténeti áttekintése. Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből XIII (szerk. Zsámboki L.), Érckutatások Magyarországon a 20. században (szerk: Szakáll S. és Morvai G.), 27-39, Miskolc-Rudabánya, Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum. 18

19 Tóth E., Weiszburg T. G., Pop D. (2001): Celadoite: The color-giving green clay mineral of the carbonate manganese ore, Úrkút, Transdanubian Central Range, Hungary. Mitteilungen der Österreischen Mineralogischen Gesellshaft, 146, Mizák J., Varga Zs., Weiszburg T.G., Nagy T., Lovas Gy. A., Bartha A., Bertalan É. (2000): Separation of the10 A green clay mineral from the carbonatic manganese ore, Úrkút, hungary. Acta Mineralogica-Petrographica Szeged, XLI, Supplementum, 73. Farkas, J., Szabó, Z., Polgári, M. (1999). Environmental effects of Toarcian manganese ores, Úrkút, Hungary. Proceedings of the 5 th biennal SGA Meeting and the 10 th Quadrennial IAGOD Meeting (London) United Kingdom, August 1999, Mineral Deposits: Processes to Processing, Stanley et al. (eds), Balkeema, Rotterdam, VIGH T., FARKAS I. Utility analisis of metalliferous (fe-mn) black clay mining waste, úrkút, central europe.. IAGOD Konferencia, Moszkva, augusztus 20-25, Oroszország, Abstract vol Vigh T. (2005): Az úrkúti vas-mangán iszap kutatása és felhasználási lehetőségei. Földtani Kutatás XLII, 2, Farkas I., Vigh T. (2004): A dúsítási maradékiszap kitermelésének és felhasználásának tapasztalatai. Bányászati és Kohászati lapok, Bányászat, 137, Polgári, M. (1999): Contribution of Volcanic Vitreous (tuff) Material? New Aspects of Genesis of the Black Shale Hosted Jurassic Mn-carbonate Ore Formation, Úrkút Basin, Hungary. Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft. Beihefte zum European Journal of Mineralogy Vol No. 1. p.180. (Abstract volume of MinWien99 Conference, 28 August-1 September, 1999 Wien) Máthé, Z., Fórizs, I., Tóth, M., Polgári, M. (1997): Contributions to the Clay Mineralization and Zeolitization of the Miocene Tuffs in the Mecsek Mts., Hungary. Geologica Carpathica - Series Clays, 6, 1, Kovács, I. L Csontos, C Szabó, E Bali, G Falus, K Benedek, Z. Zajacz (2007): Paleogene-early Miocene igneous rocks and geodynamics ofthe Alpine-Carpathian- Pannonian-Dinaric region: An integrated approach In: Beccaluva L., G. Bianchini, M. Wilson (eds.) Cenozoic Volcanism in the Mediterranean Area. Geological Society of America Special Paper pp Horváth, P., Kovács, G., Szakmány, Gy. (2003): Eclogite and garnet amphibolite pebbles from Miocene conglomerates (Pannonian Basin, Hungary): implications for the Variscan metamorphic evolution of the Tisza Megaunit. Geologica Carpathica 54: 6.,

20 Múzeum, Miskolc. p Csontos L, E. Márton, G. W orum, and L. Benkovics. Geodynamics of SW-Pannonian inselbergs (Mecsek and Villány, Mts, SW Hungary): Inferences from a complex structural analysis. EGU Stephan Mueller Special Publication Series, 3, , 2002 Smith S E, Princz P (2000) Improvement of the Biological Degradability of Wastewaters Using Activated Zeolites. 1 st Progress report, NATO Science Programme SfP, p Csontos, L., Benkovics, L., Bergerat, F., Mansy, J.-L., Worum, G. Tertiary deformation history from seismic section study and fault analysis in a former European Tethyan margin (the Mecsek-Villany area, SW Hungary) Tectonophysics, 357(1-4), Pages Philippe, M., Szakmany, G., Gulyas-Kis, C., Jozsa, S. An Upper Carboniferous-Lower Permian silicified wood in the Miocene conglomerate from the western Mecsek Mts. (southern Hungary) Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie - Monatshefte,(4),Pages Polgári, M., Fórizs, I., Máthé, Z., Tóth, M., Pécsi-Donáth, É. (1997). Geoautoclave-type zeolitization in the Miocene rhyolite tuff, Mecsek Mts. SW Hungary - In: Natural Zeolites - Sofia, 95 - Kirov, G.L., Filizova and O. Petrov (eds.) p Máthé, Z., Fórizs, I., Tóth, M., Polgári, M. (1996): Contributions to the Clay Mineralization and Zeolitization of the Miocene Tuffs in the Mecsek Mts., Hungary. Geologica Carpathica Clays, 4, 1, 2, (Abstr. of the 14 th Conf. on Clay Mineralogy and Petrology, Banská Stiavnica, 2-6 Sept ) Csontos L, Benkovics L, Bergerat F, Mansy JL, Worum G,Tertiary deformation history from seismic section study and fault analysis in a former European Tethyan margin (the Mecsek-Villany area, SW Hungary)., TECTONOPHYSICS 357 (1-4): (2002) Philippe M, Szakmany G, Gulyas-Kis C, et al. An Upper Carboniferous-Lower Permian silicified wood in the Miocene conglomerate from the western, Mecsek Mts. (southern Hungary), NEUES JAHRBUCH GEOL P M (4) APR 2000 Pantó, Gy., Demény, A., Polgári M. (1996). Genesis of secondary Mn-oxide ores in the Úrkút deposit, Hungary: An oxygen isotope study. Mineralium Deposita, 31, Lantos., Z., Vető, I., Földvári, M., Kovács-Pálffy, P. (2003): On the role of remote 20

Publikációs Jegyzék / Publications list

Publikációs Jegyzék / Publications list Publikációs Jegyzék / Publications list Kumulatív impakt faktor / Cumulative impact factor: 9,426 Folyóirat közlemények/articles: 1. KÓNYA P. 2003: Bioeróziós nyomok alsó-miocén osztrigákon (Bánhorváti,

Részletesebben

Basic research of the strategic raw materials in Hungary

Basic research of the strategic raw materials in Hungary CricEL Monography series 10. Editor of the series: János Földessy Basic research of the strategic raw materials in Hungary Miskolc, 2014 CricEL Monography series 10. Editor of the series: János Földessy

Részletesebben

K-Ar KORMEGHATÁROZÁSI MÓDSZER ALKALMAZÁSA HARMADIDŐSZAKI VULKÁNI TERÜLETEK GEOKRONOLÓGIAI KUTATÁSÁBAN

K-Ar KORMEGHATÁROZÁSI MÓDSZER ALKALMAZÁSA HARMADIDŐSZAKI VULKÁNI TERÜLETEK GEOKRONOLÓGIAI KUTATÁSÁBAN MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI K-Ar KORMEGHATÁROZÁSI MÓDSZER ALKALMAZÁSA HARMADIDŐSZAKI VULKÁNI TERÜLETEK GEOKRONOLÓGIAI KUTATÁSÁBAN PÉCSKAY ZOLTÁN MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZETE DEBRECEN 2012 I. Előzmények

Részletesebben

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly I. A KANDIDÁTUSI FOKOZAT MEGSZERZÉSE (1986) ELŐTT MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK I/A. Tudományos folyóiratokban: Justyák J.- Tar K. (1973): A déli lejtőre és a vízszintes

Részletesebben

Dr. Kuti László publikációi 2012

Dr. Kuti László publikációi 2012 Dr. Kuti László publikációi 2012 Könyvek, könyvfejezetek, könyvrészletek: KUTI L. ed. 1981: Az Alföld földtani atlasza. Kecskemét. MÁFI Budapest. KUTI L. ed. 1986: Az Alföld földtani atlasza. Dabas. MÁFI

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Tóth Gergely

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Tóth Gergely 5. sz. MELLÉKLET A Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím megszerzése érdekében benyújtott pályázathoz PUBLIKÁCIÓS LISTA 1 Tóth Gergely a) Tudományos könyvek szerző Tóth, G., Montanarella, L.,

Részletesebben

CD-ROM és DVD lista 1993-2014-ig

CD-ROM és DVD lista 1993-2014-ig CD-ROM és DVD lista 1993-2014-ig 1. A Beremendi Kristály-barlang és más geológiai ritkaságok, rég eltűnt barlangok és páratlan ősmaradványok [elektronikus dokumentum]. Kép és szöveg. Harkány : Beszélő

Részletesebben

1. referált tudományos folyóirat cikkek

1. referált tudományos folyóirat cikkek 1/a Angol nyelvű cikkek Dr. Zilahi-Sebess László József publikációs jegyzéke 1. referált tudományos folyóirat cikkek 1. Bucsi Szabó László, Dr. Drahos Dezső, Lendvay Pál, Szongoth Gábor, Zilahi-Sebess

Részletesebben

Geochronology of Mórágy Granite: Results of U Pb, Rb Sr, K Ar, and 40 Ar 39 Ar isotope study

Geochronology of Mórágy Granite: Results of U Pb, Rb Sr, K Ar, and 40 Ar 39 Ar isotope study A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2004 41 Geochronology of Mórágy Granite: Results of U Pb, Rb Sr, K Ar, and 40 Ar 39 Ar isotope study KONSTANTINE SHATAGIN 1, IGOR CHERNYSHEV 1 and ZOLTÁN

Részletesebben

Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ

Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ A Magyar Földrajzi Társaság 2010 júliusában Pécsen megtartott 63. Vándorgyűlésének tudományos ülésszakára kiválasztott hat előadás, melyeknek írásos verzióját

Részletesebben

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db Teljes publikációs lista Makra László Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db TUDOMÁNYOS CIKKEK REFERÁLT FOLYÓIRATOKBAN KÜLFÖLDÖN A fokozatszerzés (1996) óta: 22; korábban:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Dr. Lóczy Dénes I. Könyvek 1. LÓCZY D. (ed.) Land Evaluation Studies in Hungary. - Akadémiai Kiadó, Budapest. 1988. 95 p. 2. LÓCZY D. Dél-Dunántúl. Cartographia, Budapest. 2001. 184

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. július 1. december 31. 134. szám összeállította Petz Gabriella Magyar

Részletesebben

ERDÉLY FOLYÓINAK TERMÉSZETI ÁLLAPOTA. KÉMIAI ÉS ÖKOLÓGIAI VÍZMINÕSÍTÉS A REKONSTRUKCIÓ MEGALAPOZÁSÁRA s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI KERESZTÉNY

Részletesebben

KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI

KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI 1967 Bárány, I. 1967. Der Einfluss des Niveauunterschiedes und der Exposition auf die Luftttemperatur in einer Doline im

Részletesebben

A HOSSZÚHETÉNYI MÉSZMÁRGA FORMÁCIÓ SZERVES

A HOSSZÚHETÉNYI MÉSZMÁRGA FORMÁCIÓ SZERVES A HOSSZÚHETÉNYI MÉSZMÁRGA FORMÁCIÓ SZERVES ANYAGÁNAK VIZSGÁLATA LUKOCZKI GEORGINA 1 1. BEVEZETÉS Munkám során a Pécsváradtól északra (Kelet-Mecsek) található, felhagyott kőfejtőből begyűjtött minták vizsgálatát

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEGHIRDETETT KUTATÁSI TÉMÁK 2008 TALAJTAN, AGROKÉMIA, KÖRNYEZETI KÉMI PH.D. PROGRAM

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEGHIRDETETT KUTATÁSI TÉMÁK 2008 TALAJTAN, AGROKÉMIA, KÖRNYEZETI KÉMI PH.D. PROGRAM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEGHIRDETETT KUTATÁSI TÉMÁK 2008 TALAJTAN, AGROKÉMIA, KÖRNYEZETI KÉMI PH.D. PROGRAM - Talajok, üledékek és vizek szennyeződésének vizsgálata Témafelelős: Dr. Heltai György,

Részletesebben

A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye

A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye 204 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye GONDI Ferenc a,, HARTYÁNI Zsuzsanna b, NEMECZ Ernő b, SIPOS Péter c és SZENDREI Géza d, * a

Részletesebben

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉS PUBLIKÁCIÓS LISTA (2010. augusztus 31-ig)

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉS PUBLIKÁCIÓS LISTA (2010. augusztus 31-ig) SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉS PUBLIKÁCIÓS LISTA (2010. augusztus 31-ig) Konferencia részvétel (előadó) 1, Sütő L. - Ráczkevi J. Szádvár - Szögliget környékének környezetmodellje és értékei. XXIII. OTDK, Környezetvédelem

Részletesebben

A./ Tudományos könyvek

A./ Tudományos könyvek RÉDEI MARIREDEI MARIL. RÉDEI MÁRIA A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE A./ Tudományos könyvek Önállóan írt könyv (6) Rédei, M. 1985. A shift-share analízis szakirodalmi áttekintése és alkalmazási lehetőségei

Részletesebben

CONTENT. 2 Improvement of OSC performance for CeZrO 4. szilárd oldatban Akira Morikawa Tadashi Suzuki Koichi Kikuta Akihiko Suda Hirofumi Shinjo

CONTENT. 2 Improvement of OSC performance for CeZrO 4. szilárd oldatban Akira Morikawa Tadashi Suzuki Koichi Kikuta Akihiko Suda Hirofumi Shinjo építôanyag 2009/1 TARTALOM 2 Az OSC (oxigéntároló képesség) teljesítménynövelése Al 2 diffúziógátat tartalmazó CeZrO 4 szilárd oldatban Akira Morikawa Tadashi Suzuki Koichi Kikuta Akihiko Suda Hirofumi

Részletesebben

Publikációs tevékenység

Publikációs tevékenység Publikációs tevékenység 1. Könyv, könyvrészlet, jegyzet/ szerkesztés 1.1 Magyar nyelvű könyv 1. Dimény J. - Helyes L. (1994): Szántóföldi kertészet, Gödöllô, MSZKI Szaktanácsadói Kiadvány 100 p. 2. Helyes

Részletesebben

Publikációs lista Dr. Bíró Tibor

Publikációs lista Dr. Bíró Tibor Publikációs lista Dr. Bíró Tibor Könyv: 1. Tamás J., Kovács B., Bíró T. (2002): Vízkészlet-modellezés. Debreceni Egyetem. 200. p. 199. ISBN 963 472 657 7 Könyvrészlet: Magyar nyelven: 2. Tamás J., Bíró

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Név: Kármán Krisztina. Születési hely, idő: Budapest, 1986. Elérhetőség: Tanulmányok:

Szakmai önéletrajz. Név: Kármán Krisztina. Születési hely, idő: Budapest, 1986. Elérhetőség: Tanulmányok: Szakmai önéletrajz Név: Kármán Krisztina Születési hely, idő: Budapest, 1986. Elérhetőség: telefonszám: +36/1-309-2600 / 1112 e-mail cím: karman.krisztina @csfk.mta.hu Tanulmányok: - 2000 2004: gimnázium,

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2007 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2007 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2007 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: BÁLDI KATALIN, BUDAI TAMÁS, CSERNY TIBOR, GEIGER JÁNOS,

Részletesebben

KE SO NEGYEDKORI KVANTITATI V KO RNYEZETI E S KLI MAREKONSTRUKCIO K

KE SO NEGYEDKORI KVANTITATI V KO RNYEZETI E S KLI MAREKONSTRUKCIO K LATE QUATERNARY QUNATITATIVE ENVIRONMENTAL AND CLIMATE RECONSTRUCTIONS IN THE SOUTH CARPATHIANS KE SO NEGYEDKORI KVANTITATI V KO RNYEZETI E S KLI MAREKONSTRUKCIO K A DE LI KA RPA TOKBAN PROLONG PROJEKT

Részletesebben

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december)

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) A kiskunsági hosszú távú ökológiai kutatások /KISKUN LTER/ elektronikus szakirodalmi adatbázisában jelenleg szereplő publikációk listája. Az adatbázis

Részletesebben

xb;bc?ip;h J;9>DEBâ=?7 !"# " $ % &' ( ) ) * +, - +

xb;bc?ip;h J;9>DEBâ=?7 !#  $ % &' ( ) ) * +, - + 7CA44 ¹aQZWdLX ^e±x xb;bc?ip;h, 8,2D,= 70784>E0=?@/:8 9D4 >?0.39:7 24,4 02D0> 70? >, 6 E;:9?4 6 =9D0E0? > 70784>E0=?@/:8 9D4 6@?,? 49? E0? >E,61:7D 4=,?, JK:ECÛDO J;9>DEBâ=?7!!"# " $ % &' ( ) ) * +, -

Részletesebben

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 2. ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 Összeállította Simonfai

Részletesebben

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K ÉVFOLYAM XVI 2013 Volume G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s FŐSZERKESZTŐ Editor in Chief TANÁCSADÓ TESTÜLET Advisory Board PAPP G ÁDÁM J (elnök/chair)

Részletesebben