JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Márton László Polgármester. Kránicz József Tibor Képviselő Reichert Anita Képviselő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Márton László Polgármester. Kránicz József Tibor Képviselő Reichert Anita Képviselő"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének április 24-én, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyilvános üléséről. A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. Jelen vannak: Márton László Polgármester Czár László Képviselő Hamvai Réka Képviselő Kránicz József Tibor Képviselő Reichert Anita Képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Markó Péter Jegyző igazoltan távol maradt Dr. Horváth Éva Igazgatási Osztályvezető - megjelent Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető igazoltan távol maradt Tavaszi József Balaton Agrár Zrt Elnöke- igazoltan távol maradt Koós Mariann Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményvezető megjelent Marics Zsolt Rendőralezredes Mb.kapitányságvezető megjelent Sólyom János Rendőrőrs parancsnok, Balatonlelle megjelent Kozma Bernadett Községi Könyvtárvezető igazoltan távol maradt Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelent képviselőtársaimat, Dr. Horváth Évát, a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási osztályvezetőjét, Koós Mariannt, a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményvezetőjét, Marics Zsolt Rendőralezredest, a Fonyódi Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetőjét, és Sólyom Jánost, a Balatonlellei Rendőrőrs parancsnokát. Megállapítom, hogy a megválasztott 5 képviselő az ülés megnyitásakor jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom.

2 Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Reichert Anita képviselőt, kérem, kézfeltartással jelezzék az alábbi határozati javaslat elfogadását: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésével Reichert Anita képviselőt bízza meg. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2015.(IV.24.) Kt. számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésével Reichert Anita képviselőt bízza meg. Az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló anyag, az Önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint a 2015.évi költségvetés átmeneti viteléről szóló beszámoló, tehát az 1.,2., és 3. napirendi pont anyagai az ülést megelőzően készültek el, akkor lettek kiküldve a képviselők részére, így sajnos azok áttekintésére nem volt idő, emellett valószínűsíthető, hogy pontatlanságok is voltak az adatokban, ezért javaslom, hogy az első három napirendi pontot vegyük le a mai ülés anyagai közül, és tegyük át az április 29-i, rendkívüli ülésre. Addigra kérünk egy pontosítást, valamint kérjük, hogy a pénzügyes kolléganő is vegyen részt a napirendi pont tárgyalásánál. Van-e valakinek a változtatással, illetve más napirendi ponttal kapcsolatosan javaslata kérdése? Amennyiben nincs, javaslom a 2015.április 24-i nyilvános ülés alábbi napirendi pontjainak elfogadását. 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (szóbeli előterjesztés) 2./ 2014.évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása 3./ Beszámoló Ordacsehi 2014.évi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Fonyódi Rendőrkapitányság képviselője 4./ Beszámoló az Ordacsehi Községi Könyvtár 2014.évi működéséről Előadó: Kozma Bernadett könyvtárvezető 5./ Beszámoló az önkormányzati társulások 2014.évi tevékenységéről (Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás, Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás) 6./ Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolója a 2014.évben végzett feladatok ellátásáról

3 Előadó: Koós Mariann intézményvezető 7./ Beszámoló a Balatonboglári Közös Hivatal működéséről Előadó: Dr. Markó Péter 8./ Falunap programjának összeállítása (szóbeli előterjesztés) Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2015.(IV.24.) Kt. számú Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.április 24-i nyilvános ülés napirendjét a következők szerint fogadja el: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (szóbeli előterjesztés) 2./ 2014.évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása 3./ Beszámoló Ordacsehi 2014.évi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Fonyódi Rendőrkapitányság képviselője 4./ Beszámoló az Ordacsehi Községi Könyvtár 2014.évi működéséről Előadó: Kozma Bernadett könyvtárvezető 5./ Beszámoló az önkormányzati társulások 2014.évi tevékenységéről (Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás, Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás) 6./ Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolója a 2014.évben végzett feladatok ellátásáról Előadó: Koós Mariann intézményvezető 7./ Beszámoló a Balatonboglári Közös Hivatal működéséről Előadó: Dr. Markó Péter 8./ Falunap programjának összeállítása (szóbeli előterjesztés) 1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés

4 közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Áprlis 2-án hiánypótlásként megküldtem a BFT-nek a templomkert, valamint a Szent Vendel szobor pályázati támogatásból megvalósult felújításának és működtetésének márciusi záró ellenőrzésén hiányolt látogatói statisztikát. Április 8-án volt Balogh Sándor köztemetése, melyet a hozzátartozó anyagi helyzete miatt kellett felvállalni. Természetesen a temetés költségét áthárítjuk a temetésre kötelezett hozzátartozóra, melyet későbbi időpontban fizet meg az Önkormányzatnak, mivel decemberben elhunyt édesanyját is csak úgy tudta eltemettetni, hogy kamatmentes támogatást kért az önkormányzattól, melyet részletekben fizet meg. Közmunkásainkkal saját kivitelezésben megnöveltük az önkormányzat zárható raktárait, mivel a gépeinket eddig Kiss Miklós, korábbi polgármester saját lakásán tárolta. A megnövelt felület lehetővé teszi, hogy az önkormányzat autójának garázsként szolgáljon. Mivel az adóbefizetésekig nem igazán volt pénz az önkormányzat számláján, így a héten került sor a Platán Gondozási Központ felé a feladat-ellátási megállapodásban szereplő havi 330 ezer forint (összesen 990 ezer) átutalására az elmúlt három hónapra. Ugyancsak erre az időszakra a közös hivatal működéséhez való hozzájárulás havi 650 ezer forint, összesen forint. Scheffer Péterrel, az orvosirendelő-posta épületének kivitelezőjével több alkalommal tárgyaltam, mivel a nagy apartmanban nem került felszerelésre a mai napig a gázóra. Az engedélyezés a gázművek részéről megtörtént már korábban, önkormányzatunk mindent kifizetett, már csak a gázóra felszerelési költsége terheli az önkormányzatot. Mivel az óra nem került felszerelésre az elmúlt évben, a januártól megváltozott jogszabályok értelmében a vállalkozónak az új szabályok alapján kell megkérnie a kéményseprő vállalat engedélyét. Amennyiben ott előírásra kerülnek újabb dolgok, azok a vállalkozót terhelik. Erről a vállalkozónak tudomása van. Ő a Kéményseprő vállalattal felvette a kapcsolatot, mivel az idő sürget. A mai napon megjelent a vállalat képviselője és a vállalkozóval egyeztetett, hogy milyen korrigálásokat kell még elvégezni a kéményen ahhoz, hogy az engedélyt kiadják. A hét közepén jelezte a mentőállomás, hogy terveik szerint május 4-től már Ordacsehiből indulnak. Megkezdődött a héten az orvosi rendelő parkolójának kialakítása, melyről korábban már egyeztetett a testület. A teljes gépi munkát felajánlásként végezte el a Balaton Agrár Zrt, mely lényeges költségmegtakarítást jelent a településnek. A kitermelt földet a rendelő épülete mögötti területen ledepóztuk, melyet szintén a Balaton Agrár Zrt. gépe fog majd elteríteni. A terület feltöltésével lényegesen javul majd a településközpont összképe, ugyanakkor a karbantartást, fűnyírást is egyszerűbbé, költséghatékonyabbá teszi. Megtörtént a Kegyeleti park általános rendbetétele. A terület jelentős részét kézi erővel tuskótlanítottuk, melynek köszönhetően a karbantartás itt is gyorsabb és költséghatékonyabb, mivel jelentős területen tudjuk traktorral vágni a füvet. A Dél-nyugati részen maradtak tuskók, melyek időjárás függvényében a téli vagy kora tavaszi időszakban kerülnek kiszedésre. Megtörtént a külterületi úton végzett karbantartás, favágás utánra maradt a gallyak elégetése, a katasztrófavédelem által megjelölt időben, melyet a hatóság ellenőrzött is. Április 18-án Dr. Paczolai Péter háziorvos szervezésében több szakorvos részvételével komplex szűrővizsgálatot tartottak a településen, melyhez önkormányzatunk biztosította a művelődési házat, valamint étkezést a vizsgálatban résztvevő egészségügyi dolgozók számára.

5 Az elmúlt ülésen született, lejárt határidejű határozatok ügyében az intézkedés minden esetben megtörtént. A két ülés közötti időszakban, átruházott hatáskörben egy halálesethez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás ügyében született határozat. A megállapított összeg ki lett fizetve. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, aki egyetért az alábbi határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze! Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatást elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2015.(IV.24.) Kt. számú Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatást elfogadja. Határidő: azonnal 2. napirendi pont: 2014.évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása A Belső ellenőrzési feladattevékenységet Ordacsehi Község Önkormányzata évben a Fonyód Többcélú Kistérségi Társulásával megbízási jogviszonyban lévő 1 fő belső ellenőrrel biztosította az önkormányzat és költségvetési szervei számára. A belső ellenőr határidőben teljesítette a évről szóló éves ellenőrzési összefoglaló jelentéstételi kötelezettségét, valamint a évre szóló ellenőrzési tervet is határidőben elkészítette. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény hatályon kívül helyezésével év január 1-től megszűnt a jogszabályi kötelezettsége az éves ellenőrzési jelentés képviselő-testület elé terjesztésének. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jövőben a polgármester a közpénzek felhasználásának átláthatóságnak érdekében ne terjeszthetné a képviselő-testület elé az éves ellenőrzési jelentést, csak annak kötelező jellege szűnik meg. Kérem, aki egyetért az alábbi, határozati javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze:

6 Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyód Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrének évi ellenőrzési jelentését megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Felkéri a Polgármestert, hogy kivétel nélkül minden belső ellenőri jelentést terjesszen a Képviselő-testület elé megismerésre. Felkéri a Jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési jelentésben feltárt hiányosságok kiküszöbölésére a 2015.májusi ülésre készítse el az Intézkedési Tervet. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2015.(IV.24.) Kt. számú Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyód Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrének évi ellenőrzési jelentését megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Felkéri a Polgármestert, hogy kivétel nélkül minden belső ellenőri jelentést terjesszen a Képviselő-testület elé megismerésre. Felkéri a Jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési jelentésben feltárt hiányosságok kiküszöbölésére a 2015.májusi ülésre készítse el az Intézkedési Tervet. Dr. Markó Péter Jegyző az Intézkedési Terv elkészítésére Határidő: 2015.május napirendi pont: Beszámoló Ordacsehi 2014.évi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Fonyódi Rendőrkapitányság képviselője Ordacsehi Község Képviselőtestülete évben is napirendjére tűzte a település közrend-, és közbiztonsági helyzetének vizsgálatát, az erről szóló kapitányságvezetői beszámoló értékelését. A rendőrkapitányság vezetője az illetékességi területén működő települési önkormányzatoknak évente beszámol a közbiztonság helyzetéről, és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. A rendőrségről és az önkormányzatokról szóló törvények felelőssé teszik a megfelelő közrend-, közbiztonsági viszonyok alakulásáért mind a rendőrséget, mind pedig az önkormányzatokat és feladatokat is megszabnak az eredményesség érdekében. A fentiek alapján a Ordacsehi település év közbiztonságának alakulásáról szóló beszámoló ki lett küldve a képviselőknek. Az abban foglaltakkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? Dr. Horváth Éva Igazgatási Osztályvezető: Meg szeretném köszönni a Rendőrség dolgozóinak a mindenre kiterjedő figyelemmel végzett munkáját, melyet a tavalyi évben lezajlott 3 választáson végeztek. Nagy részben nekik is

7 köszönhető, hogy a választások zökkenőmentesen lezajlottak. Marics Zsolt Rendőralezredes, mb. Kapitányságvezető: Örülök, hogy elégedettek voltak a Rendőrség munkájával. Igyekezni fogunk, hogy ez ezután is így legyen. Ha nincs kérdés, hozzászólás, kérem, hogy aki egyetért az alábbi határozati javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze! Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót Ordacsehi Község 2014.évi közbiztonsági helyzetéről elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2015.(IV.24.) Kt. számú Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót Ordacsehi Község 2014.évi közbiztonsági helyzetéről elfogadja. Határidő: értelem szerint 4. napirendi pont: Beszámoló az Ordacsehi Községi Könyvtár 2014.évi működéséről Előadó: Kozma Bernadett könyvtárvezető A Könyvtárvezető már korábban jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, mivel olyan programja van, melyen nem tud változtatni, viszont a beszámolót mindenki megkapta és áttanulmányozhatta. A beszámoló mindenre kiterjedő, nem szükséges hozzá szóbeli kiegészítés. Annyit tennék csupán hozzá, hogy örvendetes, hogy ilyen nagyszámú látogatottságnak örvend a könyvtár, és a látogatottság évről-évre nő. Programjai között számos színvonalas előadás, rendezvény szerepelt az elmúlt évben, úgy, ahogy a korábbi években is, remélhetőleg ez a hagyomány a továbbiakban is folytatódni fog. Kérem, hogyha kérdés, hozzászólás nincs, aki egyetért az alábbi határozati javaslat elfogadásával, az kézfelemeléssel jelezze! Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ordacsehi Községi Könyvtár 2014.évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2015.(IV.24.) Kt. számú Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ordacsehi Községi Könyvtár

8 2014.évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: értelem szerint 5. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzati társulások 2014.évi tevékenységéről (Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás, Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás A Társulások beszámolóját megkapták a testületi tagok. Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás beszámolójához annyit tennék hozzá, hogy a Társulás jelenleg egy feladataitól megfosztott szervezet, kivétel a NEFELA és a belső ellenőrzés koordinálása. Jelenlegi feladatait ellátja, ezért javaslom a beszámoló elfogadását. Kérem, aki egyetért az alábbi határozati javaslat elfogadásával, az kézfelemeléssel jelezze! Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyód Kistérség Többcélú Társulás évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015.(IV.24.) Kt. számú Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyód Kistérség Többcélú Társulás évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: értelem szerint A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás beszámolójából látszik, honnan indult és mivel küszködik a Társulás. Jelenleg egy fejlesztés előtt állnak. A kivált önkormányzatokkal perben állnak. Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, javaslom az alábbi napirendi pont elfogadását. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás 2014.évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2015.(IV.24.) Kt. számú Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás 2014.évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

9 Határidő: értelem szerint 6. napirendi pont: Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolója a 2014.évben végzett feladatok ellátásáról Előadó: Koós Mariann intézményvezető Részletes beszámolót kaptunk az Alapszolgáltatási Központ tavalyi működéséről. Nekem a beszámolón kívül lenne egy kérdésem az Intézményvezető Asszony felé: az Ordacsehiben tevékenykedő gondozónő házi segítségnyújtást és étkeztetést végez? Koós Mariann intézményvezető: Igen, ő osztott munkakörben dolgozik, hat órában házi segítségnyújtást végez hat ellátottnál, két órában pedig ebédkihordást. A Konyhát működtető vállalkozó pedig alkalmaz egy személyt, aki Balatonboglárra szállítja ki az ebédet, de ő nem a Platán Alapszolgáltatási Központ alkalmazottja. A gondozónő tartozik a Platán Alapszolgáltatási Központhoz, továbbá van egy családsegítőnk, aki gyakran jár ki Ordacsehibe, mellette fogunk négy órában alkalmazni egy másik családsegítőt, aki a továbbiakban intézi az ordacsehi ügyeket. Gondolkodunk arról, hogy szervezünk csoportfoglalkozásokat, elsősorban segélyezettek részére. Van egy kolléganőnk, aki a gyermekjóléti feladatokat látja el. Várjuk a továbbiakban is az esetjelzéseket. A jelzőrendszer érzékelhetően jól működik. A környezet, a háziorvos, az iskola, óvoda, a családgondozó mind-mind a jelzőrendszer része. A településen több alkalom volt, hogy közülük jelezték, hogyha valahol probléma jelentkezett. Sok eset van, amikor a rászoruló személy szégyellt segítséget kérni, és a környezetében élők jelezték a bajt, így hatékonyan tudtunk segíteni. Amennyiben kérdés, javaslat nincs, kérem, aki egyetért az alábbi határozati javaslat elfogadásával, az kézfelemeléssel jelezze! Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolóját a 2014.évben végzett feladatok ellátásáról elfogadja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2015.(IV.24.) Kt. számú Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolóját a 2014.évben végzett feladatok ellátásáról elfogadja. Határidő: 30 nap

10 7. napirendi pont: Beszámoló a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal évi munkájáról Előadó: Dr. Markó Péter jegyző A beszámoló részletesen tartalmazza a Közös Önkormányzati Hivatal irányítását és vezetését, a Közös Önkormányzati Hivatal munkáját osztályonként, illetve feladatcsoportonként, ezen belül az Igazgatási Osztály, és a Pénzügyi Osztály munkáját, feladatait. Dr. Horváth Éva Igazgatási Osztályvezető: 2014 novemberében a Somogy Megyei Kormányhivatal komplex vizsgálatot folytatott le a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatalnál. A Kormányhivatal indítványai alapján részben azonnali hatályú intézkedések történtek a feltárt hiányosságok javítása, illetve pótlása érdekében, másrészt egy hosszabb távra vonatkozó intézkedési terv készült a fennmaradó feladatok elvégzését illetően. A feltárt hiányosságok ügyében Ordacsehi vonatkozásában intézkedési terv nem készült, ezért javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel fogadja el: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. Felkéri a Jegyzőt a 2015.május 27-i ülésre készítse el az Intézkedési tervet, mely tartalmazza az eddig feltárt hiányosságokra tett intézkedéseket. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015.(IV.24.) Kt. számú Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. Felkéri a Jegyzőt a 2015.május 27-i ülésre készítse el az Intézkedési tervet, mely tartalmazza az eddig feltárt hiányosságokra tett intézkedéseket. Dr. Markó Péter jegyző az Intézkedési terv elkészítésére Határidő: 2015.május napirendi pont: Falunap programjának összeállítása (szóbeli előterjesztés) A Falunap programja majdnem teljesen készen van. Erről adnék egy tájékoztatást. Június 19-én, pénteken este a Művelődési Házban Durcsán Jusztina grafikáiból és Gál Zoltán Milán fotóiból összeállított kiállítás megnyitójával kezdődik a rendezvény, utána a Mamma

11 mia című film vetítésével folytatódik a rendezvényterületen. Június 20-án, szombaton 14 órától indul a program térzenével, majd 15 órától kezdetét veszi az ugrálóvár, népi játszóház és korongozás, ez utóbbi Takács Tamara népi iparművész közreműködésével, arcfestéssel kiegészítve. 15 órától indul a főzőverseny is, melyen baráti társaságok mérhetik össze tudásukat, saját maguk által vásárolt alapanyagokból. Az Önkormányzat a Jáhn-Epres Kert Kft-vel 500 adag gulyáslevest főzet, - ez lesz kiosztva a lakosság részére. 16 órától a Mesemuzsika címmel a Golden zenekar ad koncertet a kisebbek számára. 17 órától szintén zenés előadás lesz, de még nem tisztázott, hogy a Kiskondás népizenekar, vagy egy rockzenekar fog fellépni. 17 óra 30 perckor kezdődik Zalatnay Sarolta fél órás koncertje. 18 órától ételosztás, sörcsapolás. Közben az elmúlt 20 év legnagyobb slágerei szólnak. 20 órakor lesz a főző és bor,- és pálinkaverseny eredményhirdetése oklevelekkel, és jelképes ajándékokkal. 20 órától kezdődik az utcabál a Golden zenekarral, közben 22 órakor tüzijáték, és 24 órakor színpadzárás. Vasárnap 21-én a Templomkertben lesz egy komolyzenei hangverseny. Ezzel zárulna a rendezvény. Más napirendi pont nem lévén, a polgármester a nyilvános ülést perckor bezárja. Kmf. Márton László Dr. Markó Péter polgármester jegyző Jegyzőkönyv hitelesítő: Reichert Anita képviselő

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. november 25-én, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyilvános üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2015.december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Budakeszi Város Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottsága 2012. április 10-én megtartott nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Budakeszi Város Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottsága 2012. április 10-én megtartott nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV 7/2012. Készült: Budakeszi Város Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottsága 2012. április 10-én megtartott nyílt ülésén. Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Czifra Zsuzsanna

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

A közmeghallgatás helyszíne: Ordacsehi Művelődési Ház nagyterme, 8635 Ordacsehi, Fő u.56. Igazgatási Osztályvezető - megjelent

A közmeghallgatás helyszíne: Ordacsehi Művelődési Ház nagyterme, 8635 Ordacsehi, Fő u.56. Igazgatási Osztályvezető - megjelent JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. február 2-án, 17 órakor kezdődő, a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásáról A közmeghallgatás helyszíne: Ordacsehi

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kránicz József Tibor képviselő. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kránicz József Tibor képviselő. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. június 29-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám: 201/ 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. február 13-án 17:00 órakor megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Sebők Lajos

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati -testületének 2016. szeptember 7-én, 16 óra 30 perckor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A -testületi ülés

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 27. számú jegyzőkönyve (2013. NOVEMBER 20.) Rendeletek: 12/2013. 13/2013. (XI. 25.) ÖR. Határozatok: 173/2013. 179/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 27. számú jegyzőkönyve (2013. NOVEMBER 20.) Rendeletek: 12/2013. 13/2013. (XI. 25.) ÖR. Határozatok: 173/2013. 179/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 27. számú jegyzőkönyve (2013. NOVEMBER 20.) Rendeletek: 12/2013. 13/2013. (XI. 25.) ÖR. Határozatok: 173/2013. 179/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-59) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a SZIB-ÉP

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. augusztus 14. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. augusztus 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. augusztus 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita, alpolgármester Kecskeméti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. október 25. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

A polgármester beszámolója a társulási tanácsban végzett 2013. évi tevékenységéről

A polgármester beszámolója a társulási tanácsban végzett 2013. évi tevékenységéről Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 15/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! A polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (8:00) Kiss Sándorné alpolgármester (8:00) Vargáné Molnár Márta képviselő (8:00)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (8:00) Kiss Sándorné alpolgármester (8:00) Vargáné Molnár Márta képviselő (8:00) Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/35/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 18. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén. 37/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 11 fő képviselő a jelenléti ív szerint Dr. Csutoráné dr.

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről 1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. december 19-ei nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. július 14-én 16:00 órakor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma Tárgy Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 26/2013. (III.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-59/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 19-én

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-108/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 21. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/15/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének _46_/2011.(V.09.) képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma Tárgy 1/2014. (I.30.) Civil szervezetek támogatása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-3 /2011. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 25.-én 15 órakor a Községházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 25.-én 15 órakor a Községházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016.Ökt. sz. Jegyzőkönyv 2016. május 25.-én 15 órakor a Községházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen vannak: Nádasdy-Csontos Elek, Hoványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 2-1/ 2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMER 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMER 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMER 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2012. (XII. 11.) önkormányzati rendelet Határozatok: 113/2012. (XII.10.) számú

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. szeptember 11-én 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. 2013. szeptember 11-én 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 11-én 18 órától megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről.

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 18 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről Helye: Polgármesteri

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-14/2012. 14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő I-17/2/2006. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. november 10-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 18-as számú helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 9 szavazattal, egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 9 szavazattal, egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Nagyközség Képviselő-testületének 2008. szeptember 2-án (kedden) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Husz Enikő Judit járási hivatalvezető

JEGYZŐKÖNYV. Husz Enikő Judit járási hivatalvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én, 10.30 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal régi épületének tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 8/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 07-én 11.40 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

18 számú JEGYZŐKÖNYV. 2011. szeptember 8-án a községháza tanácstermében megtartott rendkívüli testületi üléséről

18 számú JEGYZŐKÖNYV. 2011. szeptember 8-án a községháza tanácstermében megtartott rendkívüli testületi üléséről Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - AQUA-SIÓ Kft. vállalkozási szerződésének tárgyalása - Balatoni

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS november 16-án 9:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott soros

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. május 18-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Haszon Zsolt Kalmár Lajos Somogyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat

Részletesebben

17/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

17/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 17/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Méhkerék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Meghívott: Tát Margit polgármester Netye Bertold alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 15.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 15. Ügyszám: 16-5/2015. JEGYZŐKÖNYV Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről 2015. január 15. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 346 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 4. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. november 13-án megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb.jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben