A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA"

Átírás

1 A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. (Mt 24,42) A Máté evangélium e mondata találóan foglalja össze a karácsony eltti négy hét mondanivalóját. Éberségre, állandó készenlétre buzdít, a várakozás lelkületét bontakoztatja ki bennünk. Megváltónk születésének ünnepére készülünk, és e rövid néhány hét alatt igyekszünk átélni a megtestesülést megelz évezredek reményteljes várakozását. Tulajdonképpen egész életünk ádvent, az Úrral való találkozás várása. Mert lehet, hogy földi életünkben mi még nem tapasztaljuk meg az Emberfia második, dicsséges eljövetelét, életünk végén mégis találkozni fogunk Vele. Amikor ádventben a liturgia éberségre int, erre a találkozásra készít fel. Az ádvent latin eredet szó. Értelmét magyarul legjobban a megérkezés, a közeledés és az eljövetel szavakkal lehet visszaadni. Az Úr érkezésére, eljövetelére gondolunk. Látogatására való emlékezés minden évben ünnepi örömmel tölt el minket. Hiszünk mai jelenlétében, amikor nap mint nap összejön egyházának közössége, hogy a szentmisén megjelenítse Jézus Krisztus megváltói keresztáldozatát. Ádvent mai liturgikus formája hosszú évszázadok alatt alakult ki. A korai keresztény századokban különböz hagyományok és szokások éltek egymás mellett. A karácsonyra való elkészületi id liturgikus alakításában jelenlegi ismereteink szerint Antióchia, Ravenna és Gallia járt élen. Ír misszionáriusok hatására Galliában ádvent idszak a bnbánati jelleget kapott. Ilyenkor a szentmisében elmaradt a Dicsség és az Alleluja, a zsolozsmából pedig a Te Deum imádkozása, a pap pedig lila szín miseruhába öltözött. Sok minden átvett ebbl a római liturgia, amely a 12. századra szinte az egész Nyugaton általánosan elfogadott lett. Nagy Szent Gergely pápa az adventi idszakot végül is 4 hétben határozta meg. Ez terjedt el a legszélesebb körben, míg végül a 12. században általánosan elfogadott lett a nyugati kereszténységben. Sokféle hagyomány és szokás segíti a hívket ádvent idején, hogy elcsendesedve és magukba fordulva felkészüljenek karácsony titkaira. Csak néhányat említünk közülük: gyertyagyújtás az ádventi koszorún, a Szent család képének körbevitele egy egy közösség hív családjai között, betlehemezés a karácsonyt közvetlenül megelz napokban, vagy katolikus vidékeken a hajnali szentmisék, az ún. roráté misék. Karácsony egyik legnagyobb titka, amelyre ádvent idszaka készít föl minket: Isten itt van velünk, nem hagyott magunkra minket. Ha nem is láthatjuk t úgy, ha nem is érzékeljük úgy, mint életünk sok más realitását, mégis itt van, és számtalan módon tudtunkra is adja jelenlétét. Legyünk hát éberek, várjuk figyelmes lelkülettel t, hogy évenként megismétld ádventi várakozásunk egyszer majd örömteli és véget nem ér találkozás lehessen! (István atya)

2 Helytörténet Deák Varga József Az épület távoli múltjából csak annyi bizonyos, hogy Sárközy János, a család somogyi ágának megalapítója decemberében már Nagybajomban lakott. Az si lakhely tehát vagy azon évben, vagy az azt megelz pár évben épülhetett. Azt azonban nagy valószínséggel állíthatjuk, hogy az si lakhely alapjaiban megegyezik a mai épület északi szárnyával, ahol jelenleg a múzeum található. Valószínsíti feltevésünket az a tény, hogy a 18. századi, II. József császár által elrendelt katonai felmérés során készült térkép ezen a helyen már egy nagyobb épületet jelez. (Ezek a térképek még nem mérethelyes ábrázolással készültek.) De további adatok is alátámasztják feltevésünket: 1. A ház évi felújítása során az udvari szárny északi oldalán egy kb. 1,2 m széles alapfalat tártak fel a kmvesek, amely a mai épülettel szerves kapcsolatban nem állt. Tekintve, hogy Nagybajom határa még az újkor elején is rendkívül alacsony fekvés, számos tóval, vízállással tarkított terület volt, épületünk pedig egy enyhe hajlású lankán helyezkedik el, nyilvánvaló, hogy korábban talán már a török idket megelzen itt egy földesúri lakó, vagy gazdasági épület, esetleg egy kisebb ersség állhatott. A fal vastagsága legalábbis erre enged következtetni. Nem sok ilyen, állandó lakóház építésére alkalmas hely adódhatott a 18. század végi Nagybajomban. Így Sárközy János, mint földesúr, magának foglalhatta el a már nyilván lakatlan területet. 2. Ugyanezen felújítás során pár helyen falbontás is történt, ahonnan IS jel téglák kerültek el. A betk típusa arra utal, hogy a monogram Ioannes Sárközy -t takar. Köztudott, hogy abban az idben a latin volt a hivatalos nyelv, ennek megfelelen is Ioannes Sárközynek írta magát. E tényt pedig a nagybajomi református egyház tulajdonában lév, korabeli, aranyozott ezüst kehely igazolja, melynek talpán a következ szöveg olvasható: IO. SÁRKÖZY OBFULLIT RAEFOR: ECC N: Bajomien. Ugyanerre a korabeliségre utal a jelenlegi múzeum bejárati részén a folyosó régi kelheimi kburkolata, mely csak ezen a kis szakaszon maradt meg. Meglehetsen hiányos, töredezett formában, de megvan, és a korhség egyik bizonyítékául meg is kell, hogy maradjon. A Sárközy János által emelt lakóház a maga korában elég jelents épületnek számíthatott a faluban. Déli és nyugati oldalán süvegboltozatú, nyitott boltíves folyosó határolta a küls falakat, ez adott némi kúriaszer jellegzetességet a háznak. A nyitott körfolyosó az épület hszigetelése tekintetében nem volt elnyös megoldás, ezért a késbbiekben egy részét már befalazták. Egy 1914-ben készült fényképen jól látható, hogy a ház keleti végében és a nyugati záródáson maradt csak nyitva a folyosó, a többi részét korábban befalazták, de a régi boltívek nyoma egyértelmen kivehet a képen. Ezek a boltívek a folyosó falsíkjának bels felén ma is láthatók ban Sárközy István felújíttatta és déli irányban az utcafronton megtoldotta a kúriát. Az egész épületnek egy klasszicista homlokzatot alakított ki. A 19. század vége felé már két családos testvér lakta a házat. Ekkor némi bels átalakítások történtek, de az épület küls megjelenésében ez a módosítás nem éreztette hatását. A következ bvítést már Sárközy Imre végeztette a házon. Megtoldatta az utcafronti szárny déli végét nyugati irányban, ezzel egy csonka U alakú alaprajz alakult ki. Ugyanekkor emeltette (1896) azt a romantikus stílusú tornyot is, mely a kúria jelenlegi legszembetnbb jellegzetessége. Ekkor még az addig be nem falazott folyosó részek nyitottak maradtak, errl tanúskodik a már említetett 1914-ben készült fénykép. Nincs pontos adatunk arra, hogy a nyitott boltíveket mikor falazták be, de egy körül készült felvételen a bels falsíkok teljesen fedettek, egy-egy kisebb méret ablak szolgált csak a folyosó megvilágítására. A fbejárati közlekedést a torony alatt, fent boltívben záródó kétszárnyú ajtóval oldották meg, míg a személyzeti közlekedést az udvari szárny vége felé nyitott ajtóval biztosították, mely elé egy kis fedett koldusállást építettek. E sorok írója az épületet az 1950-es évek elején még ebben az állapotban látta. Az utána következ évtizedek alatt a kúria sorsában történt változásokról a következ fejezetekben számolunk be. 2

3 Szent Erzsébet tisztelete a történelmi Magyarországon 1. Szent Erzsébet tiszteletére szentelt templomaink: 1 Veszele (1754) 2 Usztye 3 Zábrezs 4 Prószék 5 Kelecsény 6 Újterebes (1769) 7 Szepesdaróc 8 Erzsébetháza 9 Betlér 10 Kassa (1477) 11 Nagysáros 12 Tapolylengyel 13 Kisgézsény 14 Sárospatak 15 Ófehértó (1736) 16 Szatmárnémeti 17 Nyírlugos (1765) 18 Tibolddaróc (1815) 19 Domaháza (1760) 20 Kisgömöri (1886) 21 Bükkszenterzsébet (1761) 22 Gyöngyös (1640) 23 Nagyfüged (1777) 24 Mátraszlls (1669) 25 Csákányháza (1849) 26 Terbeléd (1896) 27 Trincs (1923) 28 Nagy-Zell 29 Óvár (1883) 30 Szente 31 Kosd (1740) 32 Veresegyház (1719) 33 Zsámbok (1712) 34 Kartal (1868) 35 Kecskemét 36 Budapest, VII., Rózsák tere (1901) 36 Budapest, Pesterzsébet (1909) 37 Budapest, Viziváros (1901) 38 Leányvár (1803) 39 Csúz 40 Drégelypalánk (1500) 41 Zólyom 42 Besztercebánya (1363) 43 Körmöcbánya 44 Szénásfalu 45 Alsóhámor 46 Újbánya 47 Komját (1705) 48 Vágkirályfa 49 Nyítrapereszlény 50 Nagybélic 51 Bellus 52 Csúz 53 Nagytarajos 54 Verbóc 55 Erzsébetkápolna 56 Pozsony (Erzsébet-apácák) 57 Pozsony-virágvölgy 58 Nagylég 59 Küll 60 Szombathely (ferencesek) (1460) 61 Gyrvár 62 Körmend 63 rihodos 64 Kerta* (1356) 65 Várpalota 66 Kárász (1855) 67 Palotabozsok (1772) 68 Püspökszenterzsébet (1787) 69 Németpalkonya (1816) 70 Lapáncsa 71 Ráctöttös 72 Kisnyárád (1777) 73 Bácsbokod (1780) 74 Ópáva (1766) 75 Nagyerzsébetlak (1895) 76 Káptalanfalva (1887) 77 Temesvár 78 Krösbánya 79 Szászváros (ferencesek) 80 Nagyenyed 81 Szamosfalva 82 Erzsébetváros (1708) 83 Székelylengyelfalva 84 Tibód Alsószuca Alsózsolca (1936) Balatonfenyves (1975) Bánffyhunyad (középkor) Bél (1744) Cséke (1341) Csoma (középkor) Diósgyr (1937) Ditró Draves Felsmándpuszta Felsmaróc Gyr Halásztelek (1958) 2007 Szent Erzsébet év Hercegtöttös (1870) Istvándi (1947) Istvánlak Kaposgyarmat (1923) Kaposszekcs (1899) Károlymajor (1935) Kazsok Kerta Késmárk (1251) Komár* (1356) Kötcse Lulla (1983) Mácsa (1896) Magas (1672) Magyarbóly (1862) Magyarköblös Makkosjánosi (1321) Malah (XIV.sz.) Mecsekszakáll (1929) Mélykút (1959) Mezpetri (1748) Mezsámsond Meztúr (középkor) Nagyszlatina Nagyszombat* (1240) Nagytoldipuszta (1945) Nova* (1500) Nrincse rhodos Pozsnykápolna* (1244) Rajk* (1247) Selmecbánya Somodor Somogybabod (1971) Somogydöröcske (1995) Szabadka (1897) Szalóksámson (1347) Szelincs Szenterzsébet Szentes (1663) Taksonyfalva Tapolyhermány (1766) Tapolylengyel (1830) Újpalánka (1806) Újszeged (1912) Újvidék (1931) Vajdácska (1935) Zágráb* (1310) Jelmagyarázat: A számozott helynevek (Takács Ince OFM, A katholikus Magyarország c. könyve alapján) a mellékelt térképen (következ oldalon) találhatók meg. A számozatlan helynevekkel együtt (Bálint Sándor, Ünnepi Kalendárium II. c. könyve alapján) összesen 122 Erzsébetrl elnevezett templom és kápolna található a történelmi Magyarországon. * A templomokból nem maradtak fenn még romok sem. A Kaposvári Egyházmegye területén lév iskolakápolnák és templomok. 3

4 2. Híres Szent Erzsébet szobrok, oltárok, képek Magyarországon Arnótfalva (oltártábla, 1485), Bakabánya (oltártábla, 1480), Bártfa (faszobor, 1480 és szárnyas oltár, 1480), Berki (oltártábla, 1485), Berzenke (oltártábla 1500, Szépmvészeti Múzeum), Besztercebánya (oltártábla, 1509), Csíkcsatószeg (otártábla, 1530), Csíksomlyó (oltártábla, 1510, Szépmvészeti Múzeum), Csíkszentlélek (oltártábla, 1510, Szépmvészeti Múzeum), Dubrava (oltártábla, 1510), Illés (oltártábla, 1510, Turócszentmihályi Múzeum), Jánosrét (oltártábla, 1470), Kassa (13. századi pecsét Erzsébettel, aki alamizsnát oszt), Kassa (szárnyas oltár és szobrok, 1474), Körmöcbánya (faszobor, 1500), Leibic (oltártábla, 1521, Szépmvészeti Múzeum), Lcse (Szent Erzsébet-oltár, 1493), Malompatak (oltártábla, 1515) Mélykút (oltárkép, 1959), Móriczhida (barokk oltárkép), Pozsony (freskók, 1742), Szepesszombat (oltártábla, 1480, 1520), Szmrecsány (oltártábla 1480), Zsámbok (foltárkép, 1777), Zsegra (faszobor, 1370). Rajkai István 1. Sárospatak Szent Erzsébet év van. Mi magyarok Árpád-háziként tiszteljük, a német katolikusok pedig Thüringiai jelzvel említik nevét. Nem véletlenül, hiszen éveinek java részét Németországban élte le. Puskás Öcsi nevén kívül viszont nincs még egy magyar név, amely oly ismersen csengene a világon, mint az övé. 4 Ebben az emlékévben sokat beszélünk még istenszeretetérl, istenkeresésérl. Úgy gondoltam, nem ártana legalább lélekben ellátogatni azokra a helyekre, amelyek hozzá kötdnek, megismerkedni azzal a milivel, amelyben felntt és amelyben Isten kegyelmét felhasználva szentté lett. Persze nem könny vállalkozás ez, hiszen jómagam sem jártam mindegyik helyen. De az Internet segítségével ma már sok olyan helyre eljuthat az ember, ahol a valóságban nem fordul meg. Kezdjük mindjárt szülhelyével, ahol csupán néhány évet töltött. A középkorból származó leírások vagy nem nevezik meg születési helyét, van olyan, amely születési évérl sem tesz említést, vagy Pozsonyt, némelyik pedig Óbudát tartja annak.

5 A ma el történészek egyike se vitatja el Sárospataktól ezt a jogot. Erzsébet emlékét a patakiak hségesen rzik. Erzsébet szentté avatásának napjára, pünkösdhétfre mindig nagy ünnepséggel készülnek ben is a legfontosabb ünnepi események Sárospatakon e nap körül zajlanak (vö. Credo november, 5. oldal). A vár kápolnáját Szent Erzsébet tiszteletére szentelték, és a vártól nem messze álló templomban rzik Szent Erzsébet ereklyéjét. A templom elterében áll Varga Imre Kossuth díjas szobrászmvész alkotása, Szent Erzsébet és férje, Thüringiai Lajos rgróf lovasszobra. Járjuk elször végig gondolatban az si, vár közelében álló katolikus templomot! si nevén Patak már az Árpádházi királyok kedvenc tartózkodási helye volt. I. Endre királyunk a királyi szálláshely közelében kis, kör alakú kápolnát építtetett családja és az udvartartás részére. Mivel legfeljebb 60 személy befogadására volt alkalmas, nem sokkal késbb jóval nagyobb, román stílusú templomot építettek melléje. Az els kápolnát méter vastag fal vette körül, bels átmérje 7 méter volt. Amikor elkészült a mellé épült templom, a kis királyi kápolna osszárium lett, azaz temetkezésre használták. A kápolna alapjai a mai templom alatt láthatóak. A román stílusú templom alapfala pedig az 1965-ös ásatások alkalmával került felszínre. A ma látogatható, háromhajós, gótikus csarnoktemplomot 1492-ben építették fel. Története szorosan összefügg a vár történetével, mert a vár gazdái a templom kegyurai is voltak, és szinte mindegyik alakított, bvített, módosított rajta valamit. Amikor a templom elkészült, a vár gazdái a Pálócziak voltak. A család férfi tagjai azonban a törökkel vívott harcokban mind elestek. A leányág házasodása révén a várat és a templomot a Perényiek vették át. Az 1526-os mohácsi csata után a várat hatalmas védfallal vették körül, hasonlóan az ország többi várához, hogy amikor a török seregek ostromolják, védeni tudják a várat a támadókkal szemben. A templom északi fala része lett a Bodrogtól Bodrogig húzódó vár falának, ezért megvastagították, ágyúkilövket és lréseket vágtak bele. A templom ettl kezdve a vár védbástyája lett. Szerencsére azonban nem kellett Pataknak a törökkel háborúznia. A templomban az 1500-as évek második felében hol katolikus, hol református istentiszteleteket tartottak. A törvény értelmében ugyanis a jobbágyoknak azt a vallást kellett követniük, amit a vár ura képviselt. A reformáció Németországból terjedt el, de eleinte nem voltak templomaik. Ha reformátusok voltak a vár gazdái, református istentiszteleteket tartottak benne. Ennek az állapotnak II. Rákóczi György felesége, Báthory Zsófia vetett véget. Végleg vissza adta a templomot a katolikusoknak. A templom történetének egyik legszomorúbb évtizedét az osztrák zsoldos sereg megszállása alatt élte át. Wesselényi-féle összeesküvés okmányát a pataki vár Sub Rosa termében írták alá. A császár azonban megtudta, és az összeesküvket halállal büntette. Kivéve I. Rákóczi Ferencet, akit édesanyja, Báthory Zsófia súlyos anyagi áldozatok árán mentett meg a haláltól. A pataki várat azonban 1669-ben zsoldosok szállták meg. Vezérük, Stahrenberg kapitány az összes várkaput befalaztatta, és a templom északi, valamint déli falán két nagy boltíves kaput vágatott. 12 éven át amíg Thököly fel nem szabadítja Patak várát csak ezen az úton lehetett a várba bejutni. A templom els része ebben az idben hol kaszárnya, hol lporraktár, hol pedig istálló volt ben tzvész pusztított a városban és a várban. A templom is áldozatul esett és 50 éven át romos állapotban, használaton kívül állt ben barokkos dongaboltozatot kapott. Ekkor kapta meg a templom barokk berendezését is. 5

6 A mai templom felújítása és restaurálása 1964 tl 1970 ig tartott. Mindenhol az eredeti formák visszaállítására törekedtek. Kibontották az északi fal ablakait, másfél méter mélyen földet ástak ki. Az egész templom alatt kriptarendszer húzódott: hosszú folyosó, két oldalán 22 kripta, közel 200 koporsóval. A vár gazdái: Pálócziak, Perényiek, Dobók, Lórántffyak és Rákócziak, valamint az udvartartás vezet emberei, ftisztek, papok és szerzetesek temetkeztek ide. Régen a koporsókba sok érték került. A zsoldosok lehatoltak a kriptákba és kifosztották a koporsókat, szétszórták a csontokat, összetörték a sírköveket, lefaragták a címereket, feliratokat. Mivel a felújítás több millió forintba került volna, feltöltötték a kriptarendszert, a lejáratokat körülbetonozták. Ma már csak a vaskarikákkal ellátott betonlapok jelzik, hol voltak a lejáratok. Az templom északi falán azonban kiállították a kriptából felkerült sírköveket. Itt áll Dobó Katalin fiának, Sebesi Ferencnek a sírköve 1565 bl. Huszonhárom évesen esett el Szerencs török ostromában, mint a vár kapitánya. Egy másik, ketts vörös márvány sírk alatt, amely 1613-ban készült, az egri hs fia, Dobó Ferenc és felesége, Kerecsényi Judit nyugodott egykor. A legutolsó, vaskarikás sírk Lorántffy Zsuzsanna egyik rendkívül mvelt udvarhölgye. Szakmári Nyír Katalin nyughelyét jelölte. A sírkövet 1634 ben faragták homokkbl. Az egyetlen épebb magyar nyelv sírk az orgona alatt látható ban a várnagy, Ibrányi Mihály édesanyjának, Rákóczi Sárának (aki Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem leánya volt) és két unokájának, Györgynek és Bálintnak. A hollóházi porcelángyár (1831) alapítói is itt nyugodtak, sírkövük itt látható. A templom foltára teljesen fából készült, majdnem tökéletes márványutánzattal. Az oltárt a budavári kármeliták készítették saját templomuk számára. Az kolostoruk helyén a várban sajnos ma Várszínház mködik. Az oltár akkor került Sárospatakra, amikor II. József császár feloszlatta rendjüket, és értékeiket elárvereztette. Az oltárkép ezért nem Szent Erzsébetet, hanem a Szepltelen fogantatást ábrázolja, amely Maulbertsch nek, Mária Terézia udvari festjének alkotása. A két mellékoltár szintén barokk fafaragás. Mindkett a helyi trinitárius kolostorból került ide a rend feloszlatása után. A foltár melletti a lorettói Fekete Madonnát, a kápolnában lév pedig Szent Annát ábrázolja, ölében a kis Szz Máriával. Szent Erzsébet emlékét a Vártemplom keleti falán lév szekrényke rzi, amelyben Szent Erzsébet ereklyéje van elhelyezve. Az ereklye Erzsébet koponyacsontjának picinyke darabját tartalmazza, valamint egy tenyérnyi nagyságú selyem brokát ruha darabját. Az ereklye évente egyszer látható, pünkösd második napján, amikor Szent Erzsébetet néhány évvel halála után szentté avatták. Sárospatak, mint város kialakulásában nagy szerepet játszott történelmi vára, amit még I. Endre [András] építtetett. Itt született II. Endre [András] leánya Szent Erzsébet. V. István királynak is kedvenc tartózkodási helye a vár, aki restauráltatta és 1262-ben kezdte építeni híres vörös tornyát, amelyet a vár urai a késbbi századokban tovább magasítottak és kiegészítettek. A királyi várat 1390-ben kapta meg Perényi Miklós a királytól, szolgálatai elismeréseként. A várat ma Rákóczi vár nak nevezik, és a magyar történelemnek fontos fellegvára volt. Érdemes közelebbrl is megnézni. Szent Erzsébet korának nyomai sajnos a sok átalakítás miatt nem láthatóak. A várba és környékére lépve azonban eltndhet az ember, hogy a kicsi Erzsébet lábai ezeket a helyeket érintették. Mint említettük már a vár kápolnáját Szent Erzsébet tiszteletére szentelték. A kápolna azonban jóval késbbi, mint Erzsébet kora. Szent Erzsébet II. Endre [András] ( ) leányaként látta meg a napvilágot. még ismerhette a kör alakú kápolnát, járhatott a mellé épült román stílusú templomban is. Mi azonban ezeket már nem láthatjuk. De amikor belépünk a mai templomba, pontosan azon a helyen járunk, ahol a gyermek Erzsébet is lépegetett, és biztosan sokat imádkozott. 6

7 56 os forradalom November 18-án, szombaton vendégünk volt Brenner József szombathelyi helynök-plébános atya, aki rendkívül érdekes eladást tartott testvére, János vértanú haláláról. A Szombathelyi Egyházmegye december 15-tl Brenner János Év -et hirdetett, amelynek végén lezárják a vérta- Soós Viktor nú pap boldoggá avatási perét. Ebbl az alkalomból jelentetjük meg mostani és januári számainkban a Szombathelyi Egyházmegye honlapjáról Soós Viktor írását. 1. A gyilkosság és a nyomozás Diákévek. Brenner János Szombathelyen született december 27-én. A családnak második fiúgyermeke, késbb mindhárom fiúból pap lett. Iskoláit a Püspöki Elemi Iskolában kezdete Szombathelyen szén a család Pécsre költözött. Itt a Gyakorló Iskolában, majd a Ciszterci Gimnáziumban folytatta tanulmányait tól a Szombathelyi Premontrei Gimnázium diákja. Az iskolák államosítása után Zircre megy azzal a szándékkal, hogy belép a szerzetbe. Mint ciszter oblátus érettségizett. A szerzetesek feloszlatása után titokban novicius, és egyszer fogadalmat tesz. Az Anasztáz nevet kapja. Egy évig a budapesti Hittudományi Akadémia civil hallgatója. Másodéven a Szombathelyi Egyházmegye papnövendékeként az ottani szemináriumban folytatja teológiai tanulmányait. Miután a szemináriumokat 1952-ben feloszlatják, tanulmányait a Gyri Szemináriumban fejezi be június 19-én megyés püspöke pappá szenteli és az újmisés papot Rábakethelyre küldi káplánnak. E plébánia Szentgotthárd II. kerülete. Plébánosa Dr. Kozma Ferenc. Buzgó lelkipásztori munkáját nem jó szemmel nézték azok, akik az 1956-os forradalom leverése után legfbb ellenségeiket az egyház papjaiban látták. Máig sem tisztázott körülmények között december 15-én éjjel sürgs betegellátás ürügyén kicsalták plébániai lakásából. A gyilkosság. Brenner János december 14-én, szombaton reggel mutatta be élete utolsó szentmiséjét Máriaújfaluban. A farkasfai fíliában karácsony eltti gyóntatást hirdettek december 14- ére. A plébános, dr. Kozma Ferenc ebéd után busszal szándékozott eljutni Farkasfára. Miután a buszmegállóba megérkezett a menetrendszerinti járat, a vezet így kiáltott rá a felszállni készül plébánosra: Vén csuhás, menj gyalog, a busz megtelt, nem férsz fel rá. A történések után Kozma Ferenc visszament a plébániára, gumicsizmát húzott és az erdn keresztül gyalog indult el a mintegy 10 km-re lev faluba. A gyóntatás befejezése után az éjszakát az egyik családnál töltötte, mivel másnap mondta a szentmisét. Egyedül marad. Ezt felelte a fiatal káplán: Amál néni, mitl félnék? Szemtanúk elmondása szerint, ezen a december 14-i szombaton nagy jövés-menés volt Szentgotthárdon. A tanácstagok részére baráti estet rendeztek, ugyanakkor rendrségi bált is. A rábakethelyi sírásó, miközben a másnapi fiatal halott temetésére készítette a sírhelyet, brkabátosok egy csoportját látta a templom és a temet körül. A rábakethelyi hívek vasárnap reggel a fél 8-as misére mentek, azonban a templom zárva volt és nem találták egyik papot sem. Az egyik ministráns fiút leküldték a plébániára. zörgetett, de senki nem nyitott ajtót. Arra gondoltak, hogy talán beteghez hívhatták el. Miközben másodszor is lement a fiú a plébániára, Málcsi nénit, a házvezetnt, már ott találta. A falon vérnyomokat találtak, és A káplán atya otthon tartózkodott. Estefelé Málcsi néni a házvezetn is elköszönt tle, mivel a faluban, saját házában lakott. Búcsúzáskor ezt kérdezte: Tisztelend úr, most nem fog félni? 7

8 látták, hogy a káplán atya ágya üres, de nincs bevetve. Ugyanebben az idben mondta a szentmisét Kozma Ferenc Farkasfán. Mise közben elhívták az oltártól. Néhány szót váltott az illetvel, majd folytatta tovább a szentmisét. Kozma Ferenc megrendült arcán látni lehetett, hogy valami kivételes esemény történhetett, de a pap az oltárt nem hagyta el. Miután a misét befejezte, megrendülten hozta a hívek tudomására, hogy mi történt az éjszaka: káplánját meggyilkolták. Mind a mai napig nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt éjszaka a plébánián, és hogyan követték el a gyilkosságot. Ami biztos: éjfél körül egy tizenhét éves fiatalember, Kóczán Tibor zörgetett be a plébániára. A káplán kinézett szobája ablakán, és beengedte, mert ismerte a fiút, aki korábban ministráns volt. Tibor elmondta jövetelének okát, hogy nagybátyja súlyos beteg, szentségekkel kellene ellátni. Felöltözött, magára vette a karinget és a stólát, majd a télikabátját. Ezután együtt fölmentek a templomba, ahol a betegek olaját és az Oltáriszentséget burzába helyezte és a nyakába akasztotta. Miután kijöttek a templomból János atya ezt kérdezte a fiútól: Nagyon rosszul van a nagybácsi? Sürgs a betegellátás? Tibor csak ennyit felelt: Igen. Mire János atya: Akkor menjünk a gyalogösvényen, hogy minél elbb odaérjünk. A káplán a rövidebb úton, a dombháton keresztül indult el Zsidára. Magával vitte még elemlámpáját is, amivel világított a sötétben. Tibor azzal az indokkal, hogy késre jár és otthon már várják, elköszönt a káplán atyától, aki ismerte a helyet ahová hívták. 8 Az erd szélén már várták az atyát és rátámadtak. Megpróbált elmenekülni, Zsida felé rohant. A támadók többen voltak, a vetésben két férfi és egy ni cipsarok nyomát látták a hívek. A faluban, a kivérzés helyéhez közel, kiáltásokat hallottak, majd ilyen szavakat: Vigyázzatok arra fut..., Ne bántsatok!, Istenem segíts! Az áldozat elemlámpájával védekezett. Miután leütötték a szemüvegét, nehezen tudott tájékozódni, mivel igen ers szemüveget viselt. Az elemlámpát a támadók megszerezték, és ezzel többször fejbe verték az áldozatot, és 32 késszúrással megsebesítették. A védekezés azért is volt nehezebb, mivel Brenner János nem csak az életét védte, hanem bal kezét az Oltáriszentség fölé helyezte, így óvta azt. A káplán atya valójában nem a késszúrásokba halt bele, hanem ennek következményeként, rengeteg vért veszített, megfulladt az átvágott torkán megakadt vértl. Támadói a még él káplánt lábánál fogva húzták a tett helyszínéhez közeli Somfalvi-ház mögé. Az volt a szándékuk, hogy beledobják az ott lév szárazkútba. Azonban a kutyák hangos ugatására a ház lakói felébredtek és villanyt gyújtottak. A gyilkosok megijedtek és a szemben lev domb felé menekültek. Somfalvi Sándorné és lánya, Somfalvi Katalin, miután elcsendesedett a környék, elmerészkedtek házukból, és a földön fekv alakban felismerték a káplán atyát, aki ersen vérzett. Mivel a kés a légcsövét is átvágta, ezért ersen hörgött. Somfalvi Sándor Szentgotthárdra ment kerékpáron, értesítette a rendrséget. Dr. Hantos László ügyeletes orvost a rendrség hívta, és egy nyomozó kísérte a helyszínre. Mire az orvos kiért, már csak a bekövetkezett halált állapíthatta meg. A nyomozás Kezdetét vette egy hatalmas nyomozás, amely a gyilkosság után fél nappal kezddött el. A kihozott kutyák nem tudtak nyomot venni, holott a kutyák között volt a híres Kántor is, de sem ért el eredményt. Azzal védekezett a rendrség, hogy elz éjjel disznótoros vacsorán vett részt az rs. Másnap aztán annál nagyobb apparátussal, hosszú idn keresztül folyt a vizsgálat. Egy sereg nyomozó táborozott a szentgotthárdi rendrségen. A helyszínen maradt kalapról kutyákkal szagot vetettek és az egész falut kiállíttatták, hogy a kutyák mindenkit végigszagoljanak. Minden 16 éven felüli férfinak az iskolához kellett mennie, itt volt a "szagolj", ahol es csoportokba osztották be ket. Egy másik alkalommal Szentgotthárdra hívták be az egyházközségi tagokat, ahol szintén egy kutyás szagoltatás volt. Több falu lakosságát félemlítették meg ezzel. Sok embert meghurcoltak, éjjelenként hallgatták ki ket. A plébánost dr. Kozma Ferencet is többször kihallgatták és meg is verték. Úgy bántak vele, mint egy közönséges gyanúsítottal. A rendrség a nyomozás során az áldozatra terhel bizonyítékként nvel való kapcsolatot keresett, mivel a meggyilkolt kezében ni hajszálakat találtak. Azért keresték a ni kapcsolatokat, hogy ezáltal rossz hírbe hozzák a már meggyilkolt káplánt. Brenner Jánosra nézve azonban semmi terhel bizonyítékot nem találtak, mert nem volt ilyen. A nyomozás során Brenner János két testvérét Lászlót és Józsefet is beidézték a szentgotthárdi rendrségre. Egymástól elkülönített helyiségbe vezették be ket, ahol egy köteg papírt tettek mindkettjük elé azzal az utasítással, hogy írjanak le mindent, amit a testvérükrl tudnak, különösen a nügyeire

9 való tekintettel. Mivel ilyenrl nem volt tudomásuk nem is lehetett, mert nem volt ilyen kapcsolata Brenner Jánosnak, ezért a papírokat üresen hagyták. A nyomozás során megtalálták a káplán atya személyi igazolványát a bncselekmény helyszínétl mintegy 40 km-re lév Egyházasrádóc és Kisunyom közötti vasúti töltés mellett. A Legfelsbb Bíróság peranyaga szerint a vádlott, Tóka Ferenc azon az éjszakán kerékpáron vitte a személyi igazolványt a lakhelyétl 13 km-re lév rátóti vasútállomásra, ahol a 3.53-kor Szombathely felé induló vonatra dobta fel. Érdekes, hogy a 4 óra múlva, 30 km-re odébb megtalált személyi igazolvány teljesen száraz volt. Ez szerepelt az els peranyagban. Hét évvel késbb, amikor Kóczán Tibort vádolták a gyilkossággal, akkor t azzal gyanúsították, hogy személyesen dobta ki az igazolványt a vonatból a WCkagylón keresztül. A rábakethelyi plébánián volt egy betegellátó könyv. Ide azt írták be, hogy kihez mentek és milyen szentségekkel látták el. Amikor a nyomozók kiszálltak a plébániára, ebbl a könyvbl kitépték azt a lapot, amelyen Brenner atya utolsó bejegyzése volt azon a decemberi éjszakán. A rendrség bejelentette, hogy megtalálták a gyilkost, aki felismerte saját kalapját és megmondta, hogy hová dobta a plébánia kulcsait. A feltételezett tettes bevallotta tettét, majd lejátszotta a bncselekményt. Tóka Ferencet aki az els elítélt volt kétszer, két bíróság ítélte halálra. Három év börtön letöltése után rehabilitálták, és kártalanították. volt a gyilkos? Esetleg rá osztották, hogy ismerje el a gyilkosságot? De akkor ki ölte meg a káplánt? A nyomozást azok a hírhedt ÁVÓ-sok végezték, akik híressé tették magukat azzal, hogy a szombathelyi egyházmegye papjait egy éjjel, a szombathelyi püspökvárban tartott lelkigyakorlat során végigverték. A nyomozás végén valaki megjegyezte: Lefolytatták Brenner János szentté avatási perét! Mindenki eltt nyilvánvalóvá vált az Isten ügyét hségesen szolgáló, tiszta lelk, becsületes pap élete. Kóczán Tibor aki kihívta Brenner Jánost véres nadrággal és cipvel ment haza, amiért az édesanyja felelsségre vonta és kérdezte a történtekrl. Az édesanya több embernek beszélt a faluban fia viselt dolgairól. Pár hónap múlva a rábakethelyi határrlaktanya mellett egy katona véletlenül agyonltte az aszszonyt, aki a kukoricaföldön kapált. Amikor felelsségre vonták a határrt, arra hivatkozott, hogy madárra célzott. (Ilyen alacsonyan repülnek a madarak...?!) Beszéltek arról is, hogy a gyilkosság egyik feltételezett résztvevje kórházba került, ahol szobáját 2 ávós katona rizte, félve attól, hogy illetéktelenek keresik fel és a beteg olyat mond el, ami kellemetlen lenne a hatóság számára. Egyedül egy ápolót engedtek be a szobájába. A beteg lázálmában a gyilkosságról beszélt, ezért öngyilkosságot színlelve kidobták az ablakon. Ápolóját pedig, aki hallhatta az elhangzottakat, másnap a szombathelyi Gyöngyös patakba fulladva találták meg kerékpárjával együtt. Megjegyzend, hogy a víz átlagos mélysége mindössze 40 cm. A gyilkos kilenc év múlva is gyilkos!, ezen a címen adtak hírt az újságok 1966 tavaszán, kilenc esztendvel a gyilkosság után. Megtalálták Brenner János második gyilkosát, azt a fiatalkorút, aki kihívta. Más bncselekményei mellé még hét évet kapott. Természetesen is lejátszotta a gyilkosságot. Ügyét Budapesten, a Fvárosi Bíróságon tárgyalták. Ezután nagy hallgatás következett. Már korábban is figyeltek arra, hogy az ügy minél kisebb nyilvánosságot kapjon. A fiú, szabadulása után az t kérdezknek, hogy: Ki bízta meg azzal, hogy beteghez hívja káplánjukat? mindig ezt felelte: Nem merek beszélni, mert megbízóim még élnek és félek! Elismerte, hogy hívta ki a káplánt, de megbízói kilétérl semmit sem árult el. Dr. Kozma Ferenc plébánosnak a gyilkosság után nem sokkal meggyónt a gyilkos. Ezután amikor a plébános hazament, rokonainak és hozzátartozóinak a következket mondta: Ne kérdezzetek semmit. Tudok mindent, a gyilkos meggyónt nekem, de nem beszélhetek. Köztudott, hogy a katolikus egyház papjait köti a gyónási titok. Ezért nem beszélhetett a plébános. A hívek elmondták, hogy amikor szóba került Brenner János vértanú halála, dr. Kozma Ferenc plébános mindig csak ezt mondta: Ó, azt hagyjuk! Nem mert beszélni, nehogy valami is kitudódjék a gyónással kapcsolatban. Kozma Ferenc rokonai elmondták, hogy óriási fájdalom volt számára, hogy elvesztette káplánját és az különösen is bántotta, hogy errl nyilvánosan nem beszélhetett. A plébánost 1958-ban Rábakethelyrl Oszkóra helyezték. Egy békepap került a helyére és elég valószín, hogy elhelyezésébe a gyilkosság is belejátszott. Brenner János véres karingjét Kozma Ferenc rizte haláláig Oszkón, ezután került vissza Rábakethelyre, ahol eldugva rizték. A nyomozók azt akarták bizonyítani, hogy a gyilkosok szándéka a magyarlaki templom építésére félretett pénz megszerzése volt. Ám annál inkább gyanították az emberek, hogy a rendrség és a kommunista párt kívánja megfélemlíteni az ott lakókat. (Folytatjuk.) 9

10 Lelkiség Sík Sándor Megnyitom ablakomat, csöpp templom néz a szemembe: Krisztus az égi Király, Krisztus a földi szegény. Tárom a másikat is, szk téren templom amott is: Krisztus a mennyei Szív, Krisztus a pesti lakó. Házi körömben is itt, folyosóm kápolnai mélyén: Krisztus a virrasztó, Krisztus a kisdedeké. Ennyi fell ölel íme körül. Ó, lépni se tudsz már, Nézni se nélküle már: rajtad a drága szemek. Várai láncával lám kívül is így bekerített, Szíve bizalmas ölén szívbéli régi rabot. Már hová is mennék, sokat élt öreg én, hova innen? Már mibe volna nekem vetni világi reményt? Túlontúl kitanultam már sorját e világnak: Ó tudom én, tudom én, menni mikor, hova jó. Fürgén és szabadon megyek is, vár rám a küszöbnél Krisztus a teljesülés, Krisztus az elnyugovás. Anneliese Ratzenböck Itt a legfbb ideje, hogy megírjuk kér levelünket Jézusnak mi is. Gyermekeink már biztosan megtették, és gondoskodtak arról is, hogy eljusson a megfelel címre. Úgy gondolom, mi, háziasszonyok és édesanyák, mi is megírhatnánk kívánságlistánkat. Ki tudja, talán hasznos lesz, ha szintén és szívbl fogalmazzuk meg: Kedves Istengyermek! segíts legyzni aggodalmamat, hogy kevés lesz az az ajándék, amirl gondoskodtam, ne engedd, hogy az utolsó napokban is az üzletekben bóklásszam, segíts, hogy a konyhában minden könnyen és jól készüljön el, ajándékozz meg egy kissé több barátsággal, nehogy valakivel is goromba legyek, mert naphosszat gyötör a lelkiismeret. ne engedd, hogy a só és az ecet az ünnepek alatt kifogyjon, Közreadta: K.L-né, Nagybajom küldj valakit, aki segít majd az utolsó napokban a bevásárló kosarat cipelni, ne engedd, hogy hálátlan legyek a jó tanácsok özönében, még akkor sem, ha nincs különösebb szükségem rájuk, ne engedd, hogy többet tervezzek el, mint amit képes vagyok elintézni, nehogy az ünnepek alatt a meg nem valósított tervek terhétl lógjon az orrom, adj több türelmet, ha sorba kell állnom és annak alázatos belátását, hogy nemcsak én sietek, és kérlek, adj idt, hogy néhány szeretetteljes sort mindenkinek írhassak; ids, egyedülálló rokonaimnak pedig hosszabb levelet, adj elég önbizalmat, hogy a befejezetlen pulóvert a köttkkel együtt a fa alá merjem tenni, kérlek segíts, hogy mindennap felismerjem, mi az amit vársz tlem, és végül ne engedd, hogy végtelenségig folytassam kéréseim sorát, nekem az is elég, ha segítesz megértenem: világra jöveteleddel Te egészen mást akartál, mint amivé mi tettük születésed ünnepét. Betlehemig? Fél útig sem jutottál! Kötözve tart a nyáj, a föld az üzlet, vágyaid is más fényességhez znek, a régi hír egészen megkopott már! Pedig a fény zuhog, az angyalének orkánszer, az éjszakát betölti. Közel az úr! Fogytán idd a földi, ha majd lejár az utak arra térnek s csak az a fény, az a szó kísér el: Ne féljetek! Csak Jézus vár az éjben. 10 A pásztorok lábát Jézusom add nekem, hogy hozzád siethessek sebesen! És a napkeleti bölcsek kezét, Hogy szívem kincsem letegyem eléd! Angyalok hangját, hogy mindenkinek Örömhírt és békességet vigyek! S Mária igét megrz szívét, hadd legyek Jézus, örökre Tiéd!

11 Juhász Gyula: A kékl félhomályban Az örökmécs ragyog, Mosolygón álmodoznak A barokk angyalok. A gyertyák rendre gyúlnak, A minisztráns gyerek, Mint bárány a mezben Csenget. Az árny dereng. Hideg kövön anyókák Térdelnek. Ifju pap Magasba fölmutatja Szelíden az Urat. Ders hit tnt malasztját Könnyezve keresem. Ó gyönyör gyerekség, Ó boldog Betlehem Isten maga építi a velünk való békét. Ádventnek éppen ez az egyik nagyszer üzenete: nemcsak mi, emberek keressük az Istent, de is minket. Maga az Isten egyengeti a felénk vezet utat, mert be akar lépni a mi világunkba. Nekünk csupán annyit kell tennünk, hogy elkészítsük szívünket és elfogadjuk t. Az Horváthné Annuska (Nagybajom) Isten nyújtja felénk kezét a kibékülésre a mi feladatunk csak annyi, hogy megragadjuk, és megmaradjunk szorításában. Van valami, ami akadályozná Istent a felénk vezet úton? Csöndes magunkba nézéssel nekünk kell rájönnünk arra, vane valami bennünk, ami akadályozná Istent a felénk vezet úton, van-e valami bennünk, ami zavarná a kettnk között kialakuló békét. Nem könny mindezt észrevenni, csak akkor megy, ha töretlen bennünk a szándék, és készen állunk magunkból kipakolni, ami akadályoz. Megeshet, hogy maga az Isten segít nekünk a nagytakarításban. (Theo Gunkel) Betlehemi kisded, Királyok Királya, Lejöttél az égbl a mi megváltásunkra. Megszántad az Embert, ki a bnnek rabja, Isteni véreddel rabságból kiváltsad. Vállaltad halandó, emberi voltunkat, A kiszolgáltatott sanyarú sorsunkat. Még meg sem születtél, de már megtagadtak, Minden szálláshelyen elutasítottak. Rongyos istállóban jöttél a világra, Angyalok hódoltak, Istent magasztalva: Dicsség Istennek a magas mennyekben, Békesség a földön az emberi szívekben. Életünk Takács Zoltán (Nagybajom) Ó! Te kisded Jézus! Tégy velünk oly csodát, Hogy mi is meghalljuk az angyalok dalát! Szállja meg szívünket az isteni Béke, Boldog nagy örömmel az Istent dicsérje. Szálljon trónusához hálaadó dalunk! Alle alleluja! Szívünkbl vigadjunk. Tisztítsa lelkünket Te szent születésed, Hogy méltók lehessünk befogadni Téged! Hála és dicsség az Egek Urának! Dicsség, imádás a Szentháromságnak. Üdvözlégy, áldott légy betlehemi Kisded. Majd halálunk után vidd mennybe lelkünket. Eljött a nagy nap életünkben, amit régóta vártunk, készüldtünk rá, hogy Jézussal találkozhassunk. Anasztázia néni és Lóránt Atya hitoktatásának köszönheten közelebb kerültünk Jézushoz. Szombaton reggel a bnbocsánat szentségében részesültünk István Atya és Bicsár László Atya segítségével. Szüleink mindent elkészítettek a nagy napra, és széppé varázsolták templomunkat. A vasárnapi szentmise keretében fehér ruhát öltöttek ránk szüleink, amely lelkünk tisztaságát jelképezte, és hálát adtak értünk a jó Istennek, megköszönték, hogy idáig eljutottunk, és áldásukban részesítettek minket. A szentmise vége felé közeledve elérkezett a várva várt pillanat találkozás Jézussal. Isten áldása legyen István atyán, Anaszti nénin és szüleinken, amiért Jézus oltárához vezettek minket. 11

12 Els áldozók Nagybajomban (10 f ): 4. osztály: Bogdán Zsolt, György Martin, Horváth Anita, Molnár Leonóra, Szerencsés Balázs és Takács Zoltán (Nagybajomból), valamint Ignácz Balázs (Pálmajorból). 5. osztály: Szabó Máté (Nagybajomból). 8. osztály: Bunovácz Bence és György Kristóf (Nagybajomból). Els áldozók Böhönyén (20 f ): 4. osztály: Balogh Brigitta, Banicz Gabriella, Bécs Vivien, Cserti Tamás, Farkas Anna, Farkas Veronika, Gelencsér Ágnes, Ihárosi Balázs, Kovács Éva, Simon Bence, Virág Viktória és Zarka Viktor (Böhönyér l), valamint Németh Patrik (Tapsonyból). 5. osztály: Bálint Szabina, Ballér Dzsenifer, Csepregi Lilla Dorottya és Tóth Adrienn (Böhönyér l). 6. osztály: Nagy Dóra (Böhönyér l). 8. osztály: Tóth Richárd és Vágner Attila (Böhönyér l). Lempach Gabriella (Nagybajom) November 18 án ifjúsági találkozón vettünk részt Somogysámsonban. Egyházközségeinkb l mindösszesen kilencen vettünk részt e rendezvényen. Hol volt a többi fiatal? Miért van az, hogy ha van egy-egy megmozdulás, kirándulás, ifjúsági találkozó, stb., csak csekély a jelentkez k száma? Persze, voltak, akik tényleg nyomós indok miatt maradtak otthon, de a társaság nagy része inkább csak lustaságból, érdektelenségb l nem jött, mondván, hogy úgyis lesznek elegen nélkülem is! Lehetne még folytatni a ki fogások sorozatát. Pedig, els sorban mi, fiatalok tehetnénk él, virágzó egyház12 községgé településeinket! Akik viszont ezt a szombatot Istennek ajánlották, minden más dolgukat félretéve, azok egy igazán remek napot tölthettek együtt az egyházmegye fiataljaival. Az indulás reggel fél 9 kor volt. Amikor odaértünk, a regisztráció után reggeli zsolozsma következett. Tíz órától Rácz Piusz ferences szerzetest hallgathattuk, aki Szent Erzsébetr l beszélt nekünk, hiszen november 19 t l megkezd dött Árpád házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára meghirdetett Szent Erzsébet Jubileumi Év. Az el adás után csoportokra osztották a társaságot, korosztályok szerint. Aztán 11 órától megkezd dtek a kiscsoportos beszélgetések, ami alatt az el adással kapcsolatos kérdésekre próbáltunk meg válaszolni és megoszthattuk egymással véleményeinket, élményeinket. Az én csoportom volt a rangid s csapat, mi voltunk a legid sebbek. A csoportunk vezet je, Marcsi, a somogyszobi antióchiások tagja volt. Nagyon érdekes és tanulságos dolgok hangoztak el. Tetszett, hogy mindenki bátran megszólalhatott, véleményt nyilváníthatott. Majd ebédelni indultunk a sámsoni általános iskolába, ahol már terített asztal és finom ebéd várt ránk. Ebéd után mókás játékokat játszottunk. Nagyon jó volt hangulat. Még az atyák is velünk tartottak a mókázásban. Az egyik játékban papírgalacsinokat kellett áthajigálni az ellenfél térfelére, a cél az volt, hogy a saját oldalunkon legyen kevesebb papírgolyó. Nagyokat nevettünk, mert az ellenfél csapata egy kis csaláshoz folyamodott, azt a taktikát választották, hogy összegy jtötték a papírdarabokat és a végén átzúdították ránk az összeset. Persze, a visszavágóban már mi sem hagytuk magunkat, úgyhogy a végeredmény döntetlen lett. 14 órától Szentségimádás volt, ami alatt elmélkedéseket hallgathattunk és énekeltünk is. Isten a szív csendjében beszél. Isten a

13 csend barátja, és nekünk hallgatnunk kell t, mert nem a mi szavaink számítanak, hanem az, amit mond nekünk Teréz anya gondolata sejlett fel bennem ekkor. Megpróbáltam teljesen Isten jelenlétébe helyezkedni és csak rá figyelni. Az egyházközségeinkért ajánlottam fel ezt a szombati napot. Ezután pedig szentmise kezddött, amit Balás Béla püspök atya tartott. Még a mise eltt lehetség volt a szentgyónásra. A plébános atyák szeretettel várták azokat, akik le szerették volna tenni bneiket az Úr eltt. "Akiknek megbocsátjátok bneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bnei megmaradnak." (Jn 20,23). Jó volt látni, hogy mennyien járulnak a bnbocsánat szentségéhez. 16 órától antióchián vehettünk részt a somogyszobi lányok közremködésével. Bepillantást nyerhettünk életükbe, tevékenységeikbe. Megtanultuk például a szeretetpisztoly használatát. Na, azért nem kell megijedni, ez egy olyan fegyver, amivel szeretetet lövöldözhetünk embertársainkra. Szent Pál Szeretethimnusza jut eszembe (1Kor 13,1-8): A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Mindent eltr, mindent elhisz, mindent remél, mindent megbocsát. A szeretet nem sznik meg soha. Majd ismét összeültek a kiscsoportok, és megtárgyalták az elhangzottakat. Nagyon hálás vagyok a kiscsoportomnak, mert rengeteg gondolattal gazdagíthattuk egymást. Ezután ismerkedési feladat volt, Még a déleltt folyamán mindenki kapott egy számot. Nem is tudtuk, hogy vajon mire kell majd. Aztán kiderült, hogy minden számnak van egy párja. Meg kerestük a számunk másik felét és elvonultunk beszélgetni. A beszélgetés célja az volt, hogy minél jobban ismerjük meg egymást. Számomra teljesen ismeretlen fiatallal ismerkedhettem meg és barátságok is szövdtek. 18 órától esti imádság, majd vacsora következett. Lehetségünk adódott a többi atyával is beszélgetni. Én sokat beszélgettem a babócsai plébánossal, Róka Dani atyával, hiszen volt már nálunk táborozni gyerekekkel, és az ismeretség megmaradt. Ezután elkezddött a nap befejez része: a táncos mulatság. Itt ki-ki táncolhatott kedvére, akár még az atyákkal együtt is. A mi plébánosunk, István atya sem vallott szégyent, hiszen is ropta a táncot az ifjúsággal. Még arra is volt lehetségünk, hogy focizzunk egyet. Este háromnegyed kilenckor indultunk haza. Felemel érzés volt olyan fiatalok között lenni, akik tudnak kulturáltan együtt lenni, imádságban, jókedvben, szórakozásban. A többiek nevében is mondhatom, hogy egy gyönyör napot tudhattunk a hátunk mögött. Testileg, lelkileg az épülésünkre vált ez a nap. Istennek legyen hála érte. Keresztelések: november 14.: MIKLÓS, Horváth Miklós és Babai Ildikó gyermeke, Nagybajom, Sugár u. november 19.: ALEXANDRA-VIKTÓRIA, Dudás Viktória gyermeke, Böhönye, Dózsa körút. november 25.: LÁSZLÓ Orsós István és Orsós Anna gyermeke, Pálmajor. november 25.: ESZTER Pálfí József Gábor és Balogh Katalin gyermeke, Nagybajom, Zrínyi u. november 26.: DORKA-LUCA Boros Róbert Balázs és Horváth Krisztina gyermeke, Nagybajom, F u. Halottaink: november 9., Böhönye: LAKATOS LAJOS, élt 81 évet. Gyászolja: felesége: Margit. november 13., Nagybajom: PINCZE JÁNOS, élt 50 évet. Gyászolják: édesapja: János és édesanyja: Erzsébet; leánya: Anikó és fia: Zsolt valamint családjaik; unokái: Boglárka, Veronika, Kitti, Gabriella és Karina. november 14., Nagybajom: KIS LAJOS, élt 65 évet. Gyászolják: testvére: Rozália és családja; gyermekei: Anna, János és Erika valamint azok családjai, köztük 9 unoka. Esküv: október 21.,: HUSZÁR GÁBOR (Huszár József és Piszker Márta fia) Vése, Kossuth u. és MOLNÁR MAGDOLNA (Molnár János és Bonczek Magdolna leánya), Vése, József A. u. Szerettünk volna az ifjú párnak a róluk készült fotóval kedveskedni, de sajnos lapzártáig nem kaptuk meg. Hosszú életet és sok boldogságot kívánunk! 13

14 Fiataloknak Rovatszerkesztk: Kuckó Katalin és Varró József Filmajánló Kuckó Katalin és Varró József A Szabadság szerelem cím film az 1956-os eseményeket dolgozza fel. A történet két fiatalról szól, Szabó Karcsiról (Feny Iván) és Falk Vikirl (Dobó Kata). Szabó Karcsi a Magyar Vízilabda Válogatott egyik kiemelked egyénisége. Barátjával, Tibivel (Csányi Sándor) már kiskoruk óta azt tervezték, hogy egyszer még nagy sztárok lesznek. Folynak a készüldések, az edzések, mivel a válogatott kijutott az 56. novemberi melbourne-i olimpiára. Miközben a csapat készüldik az olimpiára a megyetemisták megelégelik az orosz elnyomást és fellázadnak az elnyomóik ellen. Az egyetemen épp Falk Viki szólal fel, mikor Szabó Karcsi megpillantja a 14 lányt és teljesen rabul ejti a látvány. Karcsi követi a lányt minden hova: ott van a Kossuth téren, majd a Rádió ostrománál is. Ez már nem játék. A forradalom magával sodorja t. Az edzésnél, a sportsikernél sokkal fontosabbnak tartja, hogy az igazság oldalán harcolhasson. Kénytelen elárulni a csapatát, de új, h társakat talál: a pesti utca hseit, és ami a legfontosabb számára: Viki. Október végén a forradalmárok azt hiszik, harcuk és áldozataik nem voltak hiábavalók, ezért a lány rábeszéli Karcsit, hogy utazzon mégis a többiekkel, képviselje az olimpián az új Magyarországot. Mire a srác rájön, hogy a forradalom kudarcra van ítélve, már nem tud visszafordulni. Kénytelen sorsára hagyni szerelmét, és ha már nem harcolhat, teszi, amihez a legjobban ért: a medencében szerez dicsséget a hazájának. Így kerül sor december 6-án az eldöntre, ahol az oroszokkal játszottunk, és fölényesen megvertük ket. Míg itthon a tankok romba döntik az országot, kinn az olimpián a magyar fiúk megmutatják, hogy a magyarok nem adják fel, és bármily kicsiny nép legyünk is, minket nem lehet legyzni és eltaposni. Nagyon valóságh ez a film, csak kár, hogy ezt nem elbb készítették el. Talán akkor sok titokra és értelmetlenségre fény derült volna. Fleg azok figyelmébe ajánljuk a filmet akik nem élték át az 56-os eseményeket, de annak is tetszeni fog aki már élt, de szereti a történelmi filmeket. Ez úton szeretnénk megköszönni István atyának, hogy lehetséget biztosított eme remekm megtekintéséhez, reméljük, hogy még sok ilyen jó filmet megnézhetünk együtt.

15 Recept Elkészítési id: 80 perc Hozzávalók: db tojás ek porcukor dkg étcsokoládé ek liszt dl tejszín dkg kristálycukor dkg kakaópor dkg csokoládé dkg Ráma margarin kk tojásfehérje Elkészítése: A Rigó Jancsi, a híres cigány prímás és a francia Chimay grófn románcának állít emléket. Az eset a múlt század végén történt, amint a grófnt megszöktette a híres prímás. Errl film is készült francia-magyar koprodukcióban Fekete szem éjszakája címmel. Ezután született meg a finom sütemény. A hozzávalók közül a KRÉMhez 4 dl tejszín 8 dkg cukor 4 dkg kakaó kell, míg a CSOKOLÁDÉ MÁZ-hoz 5 dkg csokoládé 3 dkg vaj 2 kávéskanál porcukor 1 kiskanál tojás fehérje 6 tojás sárgáját 6 kanál porcukorral keverem habosra. Hozzá vegyítek 10dkg reszelt csokoládét, majd a 6 tojás keményre vert habját és 3 kanál lisztet. Jól elkeverem és 2 db 15x20 cm-es vékony lapban megsütöm. A sütedényt sütés eltt kivajazom és liszttel vékonyan beszórom. Közepes hfokú sütben sütöm, amíg a beleszúr villára már nem ragad rá a tészta. Kihlés után az egyik lapot 4-5 cm vastagon bekenem a krémmel, amihez a tejszínt, a cukorral és a kakaóval keményre felverem, esetleg vaníliás cukorral ízesítem. A másik lapot a csokoládé mázzal bevonom, amihez a csokoládét egy kis edényben gz felett megolvasztom; amikor már puha, kikeverem a cukorral és a vajjal. Ha már langyosra hlt a tojásfehérjével hígítom, amitl szép fényes lesz. Ha megszáradt, egyenletes kockákra felszeletelem, egyenl darabra. Így késbb könnyebb a sütemény szeletelése. A csokimázzal bevont szeletkéket pontosan egymás mellé a krémre helyezem el. Htben jól lehtöm, majd melegvizes késsel szeletelem fel. A falusi templomba betéved egy paraszt bácsi. Leül és elkezd nézeldni. Amikor elérkezik a mise ideje, a pap megkérdi tle: Csak egyedül van itt, azért megtartsam a misét? Erre a bácsi: Én nem vagyok nagyon okos, de ha kimegyek az ólba, és csak az egyik disznó jön a vályúhoz, azért megetetem azt az egyet is! A pap erre megtartja a misét, egészen belelkesedik, cifrázza kedvére. Két óra múlva megszólal az öreg paraszt: Hát atyám, én nem vagyok egy okos ember, de azt tudom, hogy ha csak egy disznó jön a vályúhoz, azért nem adom neki az összes moslékot... Egy hatalmas oroszlán kerget egy vézna keresztény embert. Az ember bukdácsolva menekül árkon-bokron keresztül, ám a vadállat nem tágít, továbbra is a nyomában van. Amikor az üldözött érzi, hogy már nem bírja tovább ezt az rült hajszát, letérdel és kétségbeesetten imádkozni kezd: Uram, végtelen a te hatalmad! Kérlek tedd meg, hogy ez a vad oroszlán kereszténnyé váljon! Ugyanebben a pillanatban megáll, és térde borul az oroszlán is. Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nekünk... Tábla a templomajtón: Kedves testvérünk! Isten téged is hív, de biztos, hogy nem a mobilodon, úgyhogy kapcsold ki. Hogy hívják a báránybrt? Juhéjj!! Hogy hívják a szerelmes bárányt? Love juh! És hogyan fékezik meg a szerelmes bárányt? Állj! Love juh! Bemegy a ló a kocsmába, és szól a kocsmárosnak: Éhes vagyok, kocsmáros! Adj valamit enni! Van ott hátul egy kis abrak, menj és egyél jóízen válaszolt a kocsmáros. A ló fogta magát, elment hátra, abrakolt, majd hamarosan viszszajött, és ismét szólt a kocsmárosnak: Szomjas vagyok, adj innom! Mit innál, ha a hátul lév víz nem jó? Sört?!? Igen, adj egy pohár DAB sört! Mire a kocsmáros megjegyzi: Aha, már értem! ABRAK A DABRA Hogyan hal meg a teniszez? Meg áll benne az üt. Kit hívnak, ha a vak beleesik a kútba? A vakmert. Miért nem kapott jogosítványt a gepárd? Mert sohasem áll meg a zebránál. 15

16 Két kispap beszélget: Hogy sikerült a vizsgád? Elégségesre. Mibl? Kegyelembl. Mit énekelnek a molyok a szekrényben? Eddablúzt... Mi az? Fekete, és fehér levelei vannak? Néger postás... Mi az apácák kedvenc sorozata? Barátok közt. Az egyik ferences kolostorban élt egy páter, akinek szinte mindenrl szentírási idézet jutott az eszébe. Társai sokat ugratták ezért. Valamelyik reggel a teherhordó csacsija benézett az ebédl ablakán. No, erre mondjál valami idézetet! biztatták a többiek a bibliás barátot. Kis gondolkodás után a páter így szólt: Övéi közé jött, de övéi nem fogadták be. Mi a különbség a méh és a darázs között? A darázs nem gyjt vasat. Mit mondott Jónás a cet gyomrában? Bánatomat halban mondom el... Mit mondanak be a bibliai hangosbemondóba? Jónást várják a halban! Gyermekeknek Rovatszerkesztk: Kuckó Katalin és Varró József Miklós Erzsébet (Kaposfüred) Decemberi számunkban is a nagybajomi születés Miklós Erzsébet 2005-ben a Zarándok Könyvkiadónál megjelent mesekönyvébl közlünk egy mesét. Címe: Valamikor, talán nem is olyan régen, élt egy testvérpár, két szép fiú. Ikrek voltak, annyira egyformák, hogy csodájukra jártak a falubeliek. Az egyik János volt, a másik Péter. A természetük viszont egyáltalán nem hasonlított. Csodálkoztak is ezen az emberek. János csendes, szelídlelk volt, Péter nagybeszéd, hangos, köteked. Emiatt sokszor ellentétbe kerültek egymással is. Történt egyszer, hogy a szüleik elutaztak, és magukra maradtak otthon. Egy darabig jó volt minden, amíg el nem fogyott, amit édesanyjuk elkészített nekik. Gondolkodtak, mitévk legyenek. Egyikük sem értett a házimunkához, és nem is akarták megtanulni. Péter úgy gondolta, lealacsonyítaná t, ha ilyesmit csinálna. János pedig inkább olvasgatott csendben és 16 elmélkedett, nem fért az idejébe ilyesmi. Azért mégis kellett valami megoldás, így hát fohászkodtak az rangyalaikhoz, hogy küldjön valakit, aki segít rajtuk. Egy pár napig nem történt semmi, aztán egy reggel megjelent a szobájukban egy kis törpe emberke. Nagyon megtetszett nekik, mert olyan nagy szeretettel nézte ket. Bemutatkozott, Marcellnak hívták, és az rangyalok szóltak neki, hogy jöjjön el. A fiúk megörültek, hogy teljesült a kérésük. Marcell apó nem volt már fiatal, st, ahogy jobban megnézték, alig állt a lábán, és fájdalmasan fogta a derekát minden mondatánál. A szeme viszont úgy csillogott, mint a legszebb drágak, és mindig szeretettel mosolygott. János rögtön odavitt neki egy széket, Péter pedig azon gon- dolkodott, hol fog Marcell apó aludni. Éppen ebédid közeledett, érezték, hogy korog a gyomruk. Kérdezték az apót mi legyen. elmondta nekik, hozzanak a pincébl krumplit, paprikát, zsírt, tegyék a lábasba, gyújtsanak be a konyhában, és fzzék meg. Meg a padlásra is felküldte ket kolbászért a krumplihoz. A fiúk azt sem tudták, hogyan dolgozzanak, hogy az apónak mindent megadjanak, mert els pillanatban megszerették, olyan jóságos és szeretetreméltó volt. Jól sikerült az ebéd, utána leültek, és az apó mesélt nekik, hogy honnan jött, és mennyi csodát megélt már életében. A fiúk szájtátva hallgatták volna bármeddig, de közben eljött az id a vacsorához, és az apónak alvóhelyre is szüksége volt. Szaladtak a kamrába, sütöttek szalonnát, szedtek hozzá zöldségeket a kertben, aztán bort hoztak a pincébl, és megterítettek.

17 Úgy csináltak, mintha mindig ezt csinálták volna, pedig csak a szüleiktl látták, k mindig mással voltak elfoglalva. Marcell apó nagyon örült a vendéglátásnak, kedvesen mosolygott, és már alig várták, hogy folytassa a mesélést. Szépen megvacsoráztak, el is mosogattak a fiúk. Készítettek szalmából fekhelyet is az apónak a saját szobájuk sarkában. Lefekvés eltt az apó újra mesélt nekik, jókat nevettek, és nagyon boldogok voltak. Mire az apó felébredt, a fiúk már kitakarítottak, és tálalták a reggelit is. Nagyon megköszönte nekik és kérte ket, nyomkodják meg a fájós hátát. Ezt is nagy örömmel megtették neki. Így ment ez pár napig, sokat mesélt Marcell apó, olyanokat, amibl sokat tanulhattak. Sajnos eljött a búcsú ideje. Marcell apóhoz álmában szóltak az rzangyalok, hogy ideje visszatérnie, küldetése véget ért. A fiúk szomorúak lettek, még sírtak is, annyira sajnálták, hogy elmegy tlük. Marcell apó mosolygott, és mondta, itt marad lélekben velük, ezt tapasztalni fogják, és elmúlik a szomorúságuk. Aztán egy fénysugárra lépett és eltnt ellük. Másnap a fiúk szomorúan keltek, de azonnal hozzáláttak a szokásos reggeli munkákhoz. Észrevették, hogy mindent úgy csinálnak, mintha Marcell apó ott lenne és neki készítenék a reggelit. Eszükbe jutott a sok tanulságos mese és a nagy szeretet, ami az apóban volt. Közben megjött a kedvük a munkához is, hiszen tudták, hogy az apó mindent lát, és nem szerettek volna neki csalódást okozni. Amikor megérkeztek a szüleik, nagyon örültek, hogy a fiúknak ilyen jót tett, hogy egyedül maradtak, és ilyen jó dolgosak lettek. János aktívabb lett, Péter szelídebb, és nagyon szerették egymást. Ha szomorkodtak néha, akkor Marcell apóra gondoltak, és öröm töltötte el a szívüket, mert a szeretet az öröm forrása. A novemberi számunkban megjelent Totó helyes megfejtése: 1.C Locomotív Gt, 2.B Máté, 3.C firenzei polgár, 4.B Lyontól északra, 5.C 457 km, 6.D vakfolt, 7.C rulett, 8.B 1945, 9.D Kosztolányi Dezs, 10.A üts, 11.A a víz vérré változik. Három helyes megfejtés érkezett, mindhárom Nagybajomból: Ballér Marianna, Ballér János és Székelyi Balázs megfejtése. A Ballér testvérek a keresztrejtvény vicc-poénját is megfejtették: Ez igaz, de mikor eszik a farkas salátát. Pályázatunk nyereményeit, a mobil feltölt kártyákat Ballér Marianna, Ballér János és Székelyi Balázs nyerték. Gratulálunk a nyerteseknek! Pusztai Mihály (Marcali) a december havi rejtvény készítje. December havi keresztrejtvényünkben, Reményik Sándor egyik versébl idézünk. Megfejtésül a vizsz.1. és a függ. 12. számú sorokat kérjük. FÜGGLEGES 1. Süsü mássalhangzói 2. Kíváncsi tekintetek elöl, épülettel, magas kerítéssel védett terület 3. Gondolatokat megörökít 4. Amerigo (szobrás; ) 5. Munkácsy álmos inasa 6. Régi idkbl származik 7. Alszik, pihen népiesen 8. Argon vegyjele 9. Lókeresked 12. Beküldend 14. Tetejére 17. Róma közepe 18. Pusztít, gyilkol 21. B.A.I. 23. Néz, figyel 25. Aljas, galád tett 29. Élet páros beti 30. Lélegzik, létezik, van 33. Román, osztrák, magyar autójel 35. T.O.S. 37. Ének 38. Nehezen bontható csomó 40. Valakire valami ráesik 41. Mikroszkóp 43. Es áztatta talaj 45. Kérést teljesítenek 47. Aladár, híres orvos professzor (Petz) 49. Elsüti a puskát valakire 51. N.V.O. 53. Maró anyag 17

18 55. Jezsuiták rendi betjele (SOCIETAS JESU) 57. Kérdszó VÍZSZINTES 1. Beküldend 10. Nem tiszta cip 11. Dohányzás az egészségre 12. A végén, durr! 13. Tartomány Ausztriában híres a rétese és a népviselete, 15. C.Z. 16. Állóvíz névelvel 18. Kopasz 19. Igen régi 20. Elefánt név 22. Balkánon élt ókori nép (ILLIR) 24. T.D. 26. Ételízesít 27. Utóvizsga rövidítve 28. Próféta, róla nevezték el Böhönyén az ben épült barokk kápolnát 31. Szám páros beti 32. Kéz része 34. Öblös edény 35. Község fehér megyében. A falu határában van a római kori település- Gorsium romjai (Tác) 36. Vértanúk városa Romániában 38. Picike, de ers 39. Hív ember nem ilyen 42. Szintén 44. Lazán csüng alá 45. Kérnek tle, szívesen teszi 46. Tisztességtelen haszon (sáp) 48. Á.Ó.R. 49. R.D.Á. 50. Alapvet, rá jellemz fejldési irányzat angol szóval (Trend) 52. Bokaizület 54. Loránd (Fizikus ) 56. Égésbl visszamaradt anyag L K Z O N

19 Kedves olvasóink figyelmébe ajánljuk falinaptárunkat. Egyházközségeink templomait, nevezetességeit mutatjuk be képekben évben történ eseményeink kiemelten megtalálhatók a naptárban. Megvásárolható a templomokban. Ára Ft. 19

20 Decemberre tervezett programjainkból decemberben az adventi idben roráté szentmisék lesznek. Kezdési idpontjuk reggel 6 óra. Kedden és csütörtökön Nagybajomban, szerdán pedig Böhönyén. Pénteken Böhönyén, szombaton Nagybajomban a szentmise este 5 órakor kezddik december 2. Szombat december 8. Péntek december 9. Szombat december 17. Vasárnap december 17. Vasárnap december 18. Hétf december 24. Vasárnap december 25. Hétf december 26. Kedd Du. 3 óra: református templomban Paulik család zenekara karácsonyi koncertet ad; karácsonyi vásár Kolping család Mikulás-estje a Kolping család tagjai és a szakiskola növendékei számára. Nagykanizsán Lóránt atyánál Szent Miklós kupa nagybajomi és böhönyei fiatalok labdarugó mérkzése a nagykanizsaiakkal. Karácsonyi játék gyjtés a Gyermekotthon lakói számára a szentmiséken Hozd el a még használható játékodat, amivel már régóta nem játszol otthon, és ajándékozd oda a nagybajomi Gyermekotthon lakóinak. Csak olyan minség játékot hozzál, amelyen még te is szívesen játszanál! Böhönyei templom du. 3 óra A budapesti 4ff Fourtissimo együttes adventi koncertje (bvebbet olvashatsz róluk és meghallgathatod zenéjüket weboldalon!) Nagybajomi templom de. 11 órakor szentmise Kaposvári Egyházmegye fiatal papjainak találkozója Nagybajomban (A misére szeretettel várjuk a nagybajomi híveken kívül a böhönyei és a vései híveket is!) Ebéd után beszélgetés és foci a Kolping iskola növendékeivel. Advent 4. vasárnapi szentmisék: Nagybajomban 9. 00, Böhönyén , Vésén Szenteste: Vése betlehemes játék Böhönye betlehemes játék éjféli szentmise Nagybajom betlehemes játék éjféli szentmise Karácsony ünnepén szentmisék Nagybajomban 9. 00, Böhönyén , Vésén Karácsony másnapján szentmisék: Nagybajomban 9. 00, Böhönyén , Vésén Credo Kiadja: a Nagybajomi Plébánia, 7561 Nagybajom, Templom u. 3. tel.: (82) , (30) Alapító kiadó és 8 éven át szerkeszt: Horváth Lóránt plébános Jelenlegi felels kiadó: Rajkai István plébános, Szerkesztk: Lukáts Istvánné és Székelyi András. Munkatársak: Kuckó Katalin és Varró József. Fotók: Székelyi András és Rajkai István. Bankszámla számunk: , Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Nyomdai munkálatok: Újságunk havonta jelenik meg, januári számunk december 25-tl kapható. 20

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Ugodi Harangszó. 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője. Kedves Ugodi Testvérek!

Ugodi Harangszó. 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője. Kedves Ugodi Testvérek! Ugodi Harangszó 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője Kedves Ugodi Testvérek! Napjainkban a karácsonyi hangulat megteremtéséhez elengedhetetlen a feldíszített

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Mezei diákolimpia megyei döntő

Mezei diákolimpia megyei döntő Mezei diákolimpia megyei döntő (Bonyhád, 2009. 04. 01) I. korcsoport : Leány: / indult 50 fő / 1. Lágler Adél Viktória 00 Dienes Szekszárd 2. Reizinger Dóra 00 Gárdonyi Dombóvár 3. Kemény Anita 00 Gárdonyi

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály 1. Szöveg kiegészítés. 18 pont (Vízszintes irányban írtuk a hiányzó szavakat, minden jó válasz 0,5 pont) földet

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye

A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye 2013-12-23 12:13:19 Karácsony közeledte a betlehemi csillagot, Jézus születését, a napkeleti bölcseket juttatja az ember eszébe. De mi is lehetett valójában

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesként

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05.

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05. Erdélyi körutazás 2011. július 31. - augusztus 05. Indulás: 2011. július 31-én, az iskola elől, az esti órákban (1192 Gutenberg krt. 6. kb. 21.00) Érkezés: 2011. augusztus 05-én az esti órákban, az iskola

Részletesebben

Születési év. Helyezés. Úszott idő Név. Születési év. Általános Iskola. Általános Iskola

Születési év. Helyezés. Úszott idő Név. Születési év. Általános Iskola. Általános Iskola Diákolimpia III. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia III. korcsoport 100 m fiú gyors B N N 1. 1,02,35 Ulrich Botond 2001 Béke u. 1. 1,19,40 Balogh Bálint 2001 Béke u. 2. 1,03,61 Paragi Leonárd 2001

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben