3. Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota 1. a kápolna és az északkeleti palota (Lapidarium Hungaricum 2.), Budapest 1990.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota 1. a kápolna és az északkeleti palota (Lapidarium Hungaricum 2.), Budapest 1990."

Átírás

1 1. Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota, Valóság 1990/ Szőke Mátyás - Buzás Gergely: A visegrádi Alsóvár a XIII. században, in: Castrum Bene 1989., Gyöngyös Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota 1. a kápolna és az északkeleti palota (Lapidarium Hungaricum 2.), Budapest Buzás Gergely: A visegrádi királyi palotakápolna ásatása, Archaeologiai Értesítő Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota Mátyás-kori építészeti kőfaragványai, katalógus. Altum Castrum 1. Visegrád Buzás Gergely - Szőke Mátyás: A visegrádi vár és királyi palota a században in: Castrum Bene 2/1992. Budapest Buzás Gergely - Végh András: Adalékok a budai királyi várban álló Zsigmond-palota homlokzat rekonstrukciójához. in: Castrum Bene 2/1990. Budapest Buzás Gergely: Hozzászólás a budai királyi vár északi előudvarának, főbejáratának és a Zsigmond-palota rekonstrukciójának kérdéseihez. Műemlékvédelem 1992/ Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota déli épülettömbjének feltárása. Műemlékvédelmi Szemle 1992/ o., kép 10. Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota az Anjou-korban Visegrádi Hírek 1992 október, 2. oldal 11. Buzás Gergely: Visegrád város az Anjou-korban, Visegrádi Hírek november, 2. oldal 12. Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota Zsigmond korában, Visegrádi Hírek február, 2. oldal 13. Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota Mátyás király korában, Visegrádi Hírek április, 2. oldal 14. Buzás Gergely: A visegrádi ferences kolostor, Visegrádi Hírek június, 2. oldal 15. Buzás Gergely: A visegrádi Szt. András kolostor, Visegrádi Hírek július, 2. oldal 16. Buzás Gergely: A budai gótikus szoborleletről Valóság 1993/ Buzás Gergely: Visegrád, Királyi palota (Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 11., 8. átdolgozott kiadás) Buzás Gergely - Lővei Pál: A visegrádi királyi palota Mátyás-címeres kályhája in: Horler Miklós hetvenedik születésnapjára, tanulmányok Művészettörténet - Műemlékvédelem IV. OMvH Budapest Buzás Gergely - Szőke Mátyás: Visegrád, Fellegvár (Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 250., 6. bővített átdolgozott kiadás) Buzás Gergely: A budai királyi palota déli nagycsarnoka in: Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára, tanulmányok. Művészettörténet - Műemlékvédelem V. OMvH Budapest Buzás Gergely: The Royal Palace at Visegrád The Hungarian Quaterly 35. Summer Buzás Gergely: Hol tart a visegrádi királyi palota helyreállítása I-II. ("Pálos" aláírással), Esztergom és Vidéke szeptember 1., 35. szám, 5. oldal; szeptember szám, 5. oldal.

2 23. Pannonia regia, Művészet a Dunántúlon Kiállítási katalógus. szerk.: Mikó Árpád - Takács Imre Budapest o.: kat.: IV-29., IV-30.; 264. o.: kat.: IV-32.; 281. o. kat.: IV-55.; o. kat.: V-37.; o. kat.: VII Buzás Gergely - Laszlovszky József - Papp Szilárd - Szekér György - Szőke Mátyás: A visegrádi ferences kolostor. in: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon, Tanulmányok (Művészettörténet - Műemlékvédelem) Budapest 1994 szerk.: Haris Andrea Buzás Gergely: A paksi ferences kolostor kérdése. in: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon, Tanulmányok (Művészettörténet - Műemlékvédelem) Budapest 1994 szerk.: Haris Andrea Buzás Gergely: A pilisszentlélek pálos kolostor kőfaragványai, Varia Paulina, Pálos Rendtörténeti Tanulmányok I. (1994) , 267, Bencze Zoltán - Szekér György: A budaszentlőrinci pálos kolostor (Monumenta Historica Budapestiana VIII. Budapest, 1993) Recenzió, Buzás Gergely, Műemlékvédelmi Szemle 1994/ Buzás Gergely: A kápolna és az északkeleti palota kutatástörténete (9-47.); Buzás Gergely: A kápolna és az északkeleti palota leírása ( ); Buzás Gergely: A kápolna és az északkeleti palota építéstörténete ( ) In: A visegrádi királyi palota kápolnája és északkeleti épülete. Szerk.: Buzás Gergely. Visegrád Régészeti Monográfiái 1. Visegrád Buzás Gergely: Számítógép és építészettörténet, Cluny III. rekonstrukciója, Építés és Felújítás januárfebruár Buzás Gergely: The remains of the royal palace of Visegrád from the Angevin period. (9-18.); Buzás Gergely - Laszlovszky József: Life at Visegrád Palace under the regin of King Matthias. (19-25.); Buzás Gergely - Laszlovszky József - Papp Szilárd - Szekér György - Szőke Mátyás: The Franciscan friary of Visegrád. (26-33.) In: Medieval Visegrád, Royal castle, palace, town and Franciscan friary, Edited by: József Laszlovszky, Dissertationes Pannonicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös Nominate Budapestiensis Provenientes Series III. Volumen 4. Edited by: József Laszlovszky. Budapest Buzás Gergely: Visegrád, Alsóvár Salamon-torony (Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 202.) 4. átdolgozott, bővített kiadás Buzás Gergely Lővei Pál: A visegrádi királyi palota címerdíszes zárt erkélye, Műemlékvédelem Márton Péter - Buzás Gergely - Szőke Mátyás: A visegrádi királyi palota - egy archeomágneses tanulmány, Magyar Geofizika 36/4. (1995), Buzás Gergely: Visegrád. in: Medium Regni szerk.: Buzás Gergely. Budapest Angol változat: Buzás Gergely: Visegrád. in: Medium Regni szerk.: Buzás Gergely. Budapest 1996., English edition Buzás Gergely: Visegrád, Királyi palota (Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 11., 9. átdolgozott kiadás) Buzás Gergely: A visegrádi Mátyás Király Múzeum és a királyi palota tíz éve, Magyar Múzeumok 1996/ Buzás Gergely: A budai Szent Zsigmond templom és gótikus szobrai, Múzeumi Hírlevél XVII. évfolyam 10. sz. október A budavári Szent Zsigmond templom és gótikus szobrai (kiállítási katalógus). Szerk.: Buzás Gergely Feld István

3 39. Buzás Gergely: Középkori kőfaragványok Visegrádról. Henszlmann-Lapok Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota Anjou-kori előzményei. Henszlmann-Lapok Buzás Gergely Lővei Pál: A visegrádi királyi palota Mátyás-kori zárt erkélye. Henszlmann-Lapok Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota helyreállítása. Múzeumi Hírlevél XVIII/1. (1997) Buzás Gergely: Eine Fragen zur Baugesichte des Schlosses von Buda (Die Epoche von Ludvig dem Grossen und Sigismund). in: Acta Historiae Artium tom Buzás Gergely: A Magyar Nemzeti Múzeum millenniumi kiállításterve. Múzeumi hírlevél 1999/ Buzás Gergely: Bergzaberni Vilmos püspök síremlékének rekonstrukciója az Aranyos Mária kápolnából - Rekonstruktion des Grabdenkmals Bischof Wilhelms von Bergzabern aus der Marienkapelle. in: Die Bischofsburg zu Pécs, Archäologie und Bauforschung - A pécsi püspökvár, régészet és épületkutatás, ICOMOS, Hefte des Deutschen Nationalkomitees XXII Magyar Kódex II. Budapest 1999, művészettörténeti fejezet 47. Buzás Gergely: Műemlékvédelem és zsurnalisztika, Műemléklap 1999/ Buzás Gergely: A kései Mátyás-kor királyi építkezései és a későgótikus építészet stílusáramlatai Magyarországon. in: Arhitectura religiosa medievala din Transilvania. coord.: Kiss Imola - Szőcs Péter Levente, Satu Mare Buzás Gergely: Nagymaros, Plébániatemplom. (Tájak Korok, Múzeumok 1999.) 50. Buzás Gergely: A múlt rekonstruálása, avagy a tudós felelőssége. Műemlékvédelmi Szemle 1999/ Buzás Gergely: A budai Szent Zsigmond templom kőfaragványai. Budapest Régiségei XXXIII., Budapest Buzás Gergely Szőke Mátyás: Házak a XIV. századi Visegrádon. in: Tusnad Szerk.: Benczédi Sándor Hlavathy Izabella. Sepsiszentgyörgy Buzás Gergely: Visegrád emlékeinek múltja és jelene. Magyar Múzeumok 6/2. (2000) Visegrád. szerk.: Buzás Gergely, Altum Castrum 5. Visegrád Angol változat: Visegrád. szerk.: Buzás Gergely, Altum Castrum 5. Visegrád Buzás Gergely: Az újlaki Városi Múzeum középkori kőfaragványai. in: A középkori Dél-Alföld és Szer, Szerk.: Kollár Tibor, Szeged Buzás Gergely - Hack Róbert - Laszlovszky József: A visegrádi Herkules-kút. Visegrád Angol változat: Buzás Gergely - Hack Róbert - Laszlovszky József: The Hercules Fountain at Visegrád. Visegrád Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota. (Tájak, Korok, Múzeumok 2000.) 58. Buzás Gergely: Későgótikus kőfaragványok Paksról, Paksi Múzeumi Füzetek 1. Paks Buzás Gergely - Szőke Mátyás: Houses in the fourteenth Century Town of Visegrád, in: Mittelalterliche Häuser und Straßen in Mitteleuropa. Hg.: M. Font M. Sándor, Varia Archaeologica IX. (2000.)

4 60. Tóth Endre Buzás Gergely: A rómaiaktól a román korig. Magyar Építészet. főszerkesztő: Ritoók Pál, Budapest Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota rekonstrukciója. in: Tusnad 2001, Az épített örökség integrált védelme, Szerk.: Makay Dorottya, Tusnád Buzás Gergely - Lővei Pál: A visegrádi királyi palota északnyugati épülete és az utcai homlokzat zárt erkélye. Visegrád Régészeti Monográfiái 4. Visegrád Buzás Gergely: Gótika és kora reneszánsz. Magyar építészet 2. Budapest Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota muzeológiai programja. Magyar Múzeumok 2001/ Buzás, Gergely: Szabályos alaprajzú várpaloták mint az uralkodói hatalom jelképei a XIV-XV. században Hausner-Kincses-Veszprémy: a HADTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉRTESÍTŐJE 4.: KARD és KOSZORÚ. Budapest, HADTÖRTÉNETI MÚZEUM, Buzás Gergely - Réti Mária - Szőnyi Endre: Giovanni Dalmata Herkules-kútja a visegrádi királyi palotában. Budapest - Visegrád Angol változat: Buzás Gergely - Réti Mária - Szőnyi Endre: The Hercules Fountain of Giovanni Dalmata int he Royal Palace of Visegrád. Budapest - Visegrád (megjelent 2002) 67. Buzás Gergely: A kolozsvári Farkas utcai egykori ferences templom és Erdély késő gótikus építészete. Erdélyi Múzeum LXIII/3-4. Kolozsvár Buzás Gergely: Pest megye középkori művészeti emlékei in: Pest megye monográfiája I/2 A honfoglalástól ig. Szerk.: Zsoldos Attila Torma István, Budapest Szőke Mátyás Buzás Gergely Laszlovszky József: Visegrád, Ferences kolostor. Régészeti kutatások Magyarországon Budapest Buzás Gergely: Romok és műemlékek. Népszabadság Budapest melléklet december o. 71. Buzás Gergely: Forráskutatás, viták a visegrádi palotarekonstrukció körül. BUKSZ 2002 tavasz Buzás Gergely: A hamis tudomány. Magyar Narancs XIV/12 (2002. március 21.) Buzás Gergely: Mátyás Király Múzeum, Visegrád. in: Korszerű múzeumok műemléképületekben, magyarországi példák. Szerk.: Éri István. Budapest Buzás Gergely: A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma és gyűjteményei, A kőtár in: A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Szerk.: Pintér János. Budapest Buzás Gergely: Visegrád mint királyi székhely. História XXIV/9-10 (2002) Buzás Gergely: Visegrád, Általános iskola ( ); Szőke Mátyás Buzás Gergely Kocsisa Edit Kovács Annamária Laszlovszky József: Visegrád, Ferences kolostor ( ) in: Régészeti kutatások Magyarországon Budapest Mészáros István: A földi paradicsom Visegrád királyi palota (interju Buzás Gergellyel) Házak VIII/1-2. (2003) Laszlovszky József Bozóki Lajos Buzás Gergely: A senlisi Saint-Framburg templom kutatása. Műemlékvédelmi Szemle 2001 (megjelent 2003)

5 79. Buzás Gergely: Visegrád, Ferences kolostor (231.); Buzás Gergely Szőke Mátyás: Visegrád, királyi palota ( ) in: Régészeti kutatások Magyarországon Budapest Szőke Mátyás Laszlovszky József Buzás Gergely: Visegrád, Ferences kolostor (237.), Szőke Mátyás Buzás Gergely: Visegrád, Királyi palota (237.), Buzás Gergely: Visegrád, Szent András monostor ( ). in: Régészeti kutatások Magyarországon Budapest Buzás Gergely: Visegrád, Szent András monostor (293.). in: Régészeti kutatások Magyarországon Budapest Buzás Gergely: Egy középkori palota és egy modern múzeum: a funkciók kompatibilitása. In: Tusnad 2003 Történeti épületek felújításának kompatibilitás-kérdései. Szerk.: Makay Dorottya. Tusnad Buzás Gergely Laszlovszky József Magyar Károly: Középkori királyi központok. ( ); Buzás Gergely Kovács Gyöngyi Miklós Zsuzsa: Várak, erődök, palánkok középkori és török kori hadiépítészet. ( ) In: Magyar régészet az ezredfordulón. Szerk.: Visy Zsolt. Budapest Angol változat: Buzás Gergely Laszlovszky József Magyar Károly: Medieval Royal Centres. ( ); Buzás Gergely Kovács Gyöngyi Miklós Zsuzsa: Castles, Forts and Stockades Medieval and Ottoman Period Military Architecture ( ) In: Hungarian Archeology at the Turn of the Millenium. Ed.: Visy Zsolt. Budapest (megjelent 2004.) 84. Buzás Gergely Bodó Balázs Deák Zoltán: A visegrádi királyi palota Anjou-kori kőtára. Visegrád Régészeti Monográfiái 5. Visegrád Szőke Mátyás Laszlovszky József Buzás Gergely: Visegrád, ferences kolostor ( ); Szőke Mátyás Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota. Az alsó fogadóudvar feltárása ( ); Szőke Mátyás Pálóczy Horváth András Buzás Gergely: Visegrád, palotakert. Régészeti megfigyelések és feltárások ( ); Buzás Gergely: Visegrád, Szent András monostor ( ) in: Összefoglaló jelentések a év helyszíni műemléki kutatásairól. Műemlékvédelmi Szemle 2002/2. (megjelent 2004.) 86. Buzás Gergely: Visegrád, Szent András monostor. In: Régészeti kutatások Magyarországon Budapest Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota fürdője. Budapest Régiségei XXXVII. (2003.) (megjelent 2004.) 88. Buzás Gergely: Vitéz János érsek esztergomi fürdője és kertje. in: Es tu scholaris Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Monumenta Historica Budapestinensia XIII. Budapest Buzás Gergely: Királyi lakosztályok a visegrádi palotában. in: Quasi liber et pictura Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Budapest Buzás Gergely: Bevezetés (7-8.), Síremlékek a középkorban (9-27), A székesfehérvári bazilika: a magyar királyok temetkezési helye: A Szűz Mária prépostság temploma a XIV. században (30-31.), Baldachinos síremlék a székesfehérvári bazilika északi mellékhajójában: XIV. századi baldachinos síremlék az északi mellékhajóban (41-45.), Anjou-síremlékek a székesfehérvári bazilika déli oldalkápolnájában: A déli oldalkápolna rekonstrukciója (86-90.), Síremlékek a déli oldalkápolnában ( ), Püspöki síremlék a pécsi Aranyos Máriakápolnában: Bergzaberni Vilmos püspök síremléke ( ) in: Magyar királyi és főrendi síremlékek. Gótikus baldachinos síremlékek a középkori Magyarországon. Szerk.: Deák Zoltán, Budapest Buzás Gergely: Az esztergomi vár románkori és gótikus épületei. (7-44.) in: Az Esztergomi Vármúzeum kőtárának katalógusa. Az Esztergomi Vármúzeum Füzetei 2. Szerk.: Buzás Gergely Tolnai Gergely, Esztergom, Buzás Gergely Terei György: Gerő Lászlóra emlékezett a Castrum Bene Egyesület. Örökség IX/ december, 14. o.

6 93. Szőke Mátyás: Visegrád, Királyi palota (304.), Visegrád, Buzás Gergely Kováts István: Salamontorony utca 3. ( ). In: Régészeti kutatások Magyarországon Budapest Buzás Gergely: Uralkodói paloták a középkorban 1. Az antik örökség a római Palatinustól Aachenig. Várak Kastélyok Templomok 2006/ Buzás Gergely: Uralkodói paloták a középkorban 2. Barbár hagyományok és a római kultúra együttélése az 5. századtól az első ezredfordulóig. Várak Kastélyok Templomok 2006/ Buzás Gergely: Uralkodói paloták a középkorban 3. Palotatornyok és toronypaloták: a hűbérurak rezidenciái a 11. században. Várak Kastélyok Templomok 2006/ Buzás Gergely: 11. századi ispáni várainkról. in: Gondolják, látják az várnak nagy voltát Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére. Szerk.: Kovács Gyöngyi Miklós Zsuzsa. Budapest Buzás Gergely: Perzsa albarello a visegrádi királyi palotából. Örökség 2006/ Buzás Gergely: Tíz év középkori régészeti kutatásai Visegrádon Castrum 2006/ Buzás Gergely: Az egri székesegyház XIII-XIV. századi gótikus épülete. Az Egri Vár Híradója 38. Eger Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota kerti kútja. in: Testis temporum, vita memoriae, Ünnepi tanulmányok Pálóczi Horváth András 65. születésnapjára. Studia Caroliensia , Buzás Gergely: Lektori előszó. In: Gyurkó János: Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében. Érd Buzás Gergely Gróf Péter Gróh Dániel Kováts István: Középkori településmaradványok, 18. századi plébániatemplom és temetőrészlet a visegrádi Rév utcából. Folia Archaeologica LII Kováts István Buzás Gergely: Visegrád, Fellegvár, ÉNy-i palotaszárny ( ). in: Régészeti kutatások Magyarországon Budapest Régészeti kutatások Magyarországon 2006, Budapest Buzás Gergely Kováts István: Visegrád, Fő u , Szőke Mátyás: Visegrád, királyi palota Buzás Gergely: Visegrád egyik középkori templomának feltárása. Műemlékvédelem LI. 2007/ Buzás Gergely: A nyírbátori reneszánsz kastély helyreállításáról. Örökség 2007/ Buzás Gergely: Uralkodói paloták a középkorban 4. Várpaloták és városi paloták a században. Várak Kastélyok Templomok 2007/ Buzás Gergely: Uralkodói paloták a középkorban 5. Várszerű paloták és palotaszerű várak a században. Várak Kastélyok Templomok 2007/ Buzás Gergely: Festett építészeti díszítés a században. Magyar Műemlékvédelem XIV Buzás Gergely: A jakabhegyi pálos kolostor, Várak Kastélyok Templomok 2007/ Buzás Gergely Kováts István: Az Anjou-kori Visegrád kutatása, Örökség IX/10. (2007. október), Buzás Gergely Eszes Bernadett: XI. századi görög monostor Visegrádon, Középkori egyházi építészet Erdélyben (Arhitectura religiosă medievală din Transilvania) IV. szerk.: Szőcs Péter Levente Adrian Andrei Rusu, Satu Mare,

7 114. Buzás Gergely: Visegrád vára a tatárjárás után, in: A tatárjárás , katalógus, szerk.: Ritoók Ágnes Garam Éva, Budapest, Buzás Gergely: A tatai vár virtuális rekonstrukciója, Várak Kastélyok Templomok 2007/ Buzás Gergely: A Reneszánsz Év 2008 Mátyás Király visegrádi palotájában, Örökség, 2008/ Buzás Gergely: A középkori és reneszánsz Visegrád, Magyar Turista, április, Buzás Gergely: A reneszánsz építészet Magyarországon, Bárka, 2008/ Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota Mátyás király korában, In: FARBAKY P. SPEKNER E. SZENDE K. VÉGH A. (Szerk.): Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban Kiállítási katalógus. Budapest , katalógustételek: 9.5.a-c. Reneszánsz oszlop a visegrádi palota díszudvaráról Buzás Gergely Mészáros Orsolya: A középkori Visegrád egyházainak régészeti kutatásai. Magyar Sion, új folyam II. (XLIV.) / Buzás Gergely: Mátyás király visegrádi palotája. Közművelődési Információk. PMKI. XVII/ április Buzás Gergely: Pest megye reneszánsz emlékei. Közművelődési Információk. PMKI. XVII/ Június Buzás Gergely: A visegrádi középkori palota rekonstrukciójának tapasztalatai. in: Régészeti parkok Magyarországon. Tudományos konferencia és bemutató napok. Szerk.: Mester Edit, Budaörs, Buzás Gergely: A reneszánsz kor étkezési kultúrája. Sütőiparosok, Pékek LV/ Buzás Gergely: Balusztrádos loggiák a magyar kora reneszánsz építészetben. Castrum / Buzás Gergely: Reneszánsz Látványtár avagy virtuális utazás a múltba, Kiállítás a reneszánsz kor építészetéről a Magyar Nemzeti Múzeumban. Örökség XII/10. (2008.) Buzás Gergely: Magyarországi reneszánsz építőművészet. Debrecen, Buzás Gergely: Reneszánsz építészet Magyarországon Mátyás király korában. Honismeret XXXVI. (2008/6.) Buzás Gergely: A magyarországi reneszánsz építészet emlékei a Magyar Nemzeti Múzeum és a visegrádi Mátyás Király Múzeum kiállításain. Magyar Múzeumok 14/6. (2008/6.) Buzás Gergely: Mátyás király visegrádi palotája. in: Mit adott a magyar reneszánsz a világnak. Szerk.: Messik Miklós, Budapest, Buzás Gergely: Segíti-e a múzeumok látogatottságát a műkincsek virtuális megjelenítése? Múzeumcafé 3/1. (2009.) Buzás Gergely: Elterelő hadművelet. Népszabadság, , 12.o Buzás Gergely: Az 1000 éves Visegrád. Várak, kastélyok, templomok V/4. (2009. augusztus) Szőke Mátyás Buzás Gergely Grósz Zsuzsanna: Konrád mester visegrádi nagy harangja és a középkori iglói harangöntő műhelye. In: Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. Szerk.: Tüskés Anna, hn

8 135. A magyar építészet története, kitekintéssel a Kárpát-medence egészére (Pannon Enciklopédia). Főszerkesztő: Deák Zoltán, Budapest Buzás Gergely: Az Árpád-kor építészete (24-27, 35-69), Az Anjou- és Zsigmondkor építészete (70-73, ), Mátyás- és Jagelló-kor építészete (110, , , , ) 136. Reneszánsz látványtár, Virtuális utazás a múltba. Szerk.: Buzás Gergely Orosz Krisztina Vasáros Zsolt, Budapest, Buzás Gergely: Az egyházmegye építészeti emlékei. in: A pécsi egyházmegye története I. A középkor évszázadai ( ). Szerk.: Fedeles Támás Sarbak Gábor Sümegi József. Pécs, Buzás Gergely: Visegrád Királyi palota. Budapest Buzás Gergely: Középkori fürdők. Műemlékvédelem szám, Buzás Gergely: Visegrád, Zách Klára köz, 49/1. hrsz. in: Régészeti kutatások Magyarországon Budapest Buzás Gergely: A Szent András kolostor. Szép Magyarország, /Tél, Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota az Anjou és Zsigmond korban. Szép Magyarország, /Tél, Buzás Gergely: Beatrix királyné és a visegrádi reneszánsz. Szép Magyarország, /Tél, Buzás Gergely: A tatai vár 1510-ben. in: A diplomácia válaszútján, 500 éve volt Tatán országgyűlés. Szerk.: László János. Annales Tataiensis VI. Tata, Buzás Gergely: Konrád mester visegrádi nagy harangja 1357-ből. Bányászati és Kohásztati Lapok, Kohászat 143. (2010/2.) Buzás Gergely: A rom-műemlékek jövője. Örökség XIV/7. (2010. július-augusztus) Buzás Gergely: A budai királyi palota Mátyás kori építkezéseinek rekonstrukciós problémái. in: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. Szerk.: Benkő Elek Kovács Gyöngyi, Budapest, II Buzás Gergely: A szekszárdi apátság temploma a középkorban. in: Építészet a középkori Dél-Magyarországon. Szerk.: Kollár Tibor. Budapest Buzás Gergely: Erzsébet királyné óbudai építkezései. Várak, kastélyok, templomok. VI/5. (2010. október) Buzás Gergely: Konrád és testvérei. A harangöntő mester és műhelye. Örökség XIV/9-10. (2010. szeptemberoktóber) Buzás Gergely: A pécsi Szent Bertalan plébániatemplom. Pécsi Szemle XIII/3. (2010. ősz) Buzás Gergely Orosz Krisztina: A visegrádi királyi palota. Budapest, Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota. Várak, kastélyok, templomok, április Buzás Gergely: The Royal Palace in Visegrad and the Beginnings of Renaissance Architecture in Hungary. In: Italy & Hungary, Humanism and Art int he Early Renaissance. Ed.: Péter Farbaky Louis A. Waldmann. Villa i Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies 27. Florence Buzás Gergely: Szászvár. Castrum 2012/

9 156. Buzás Gergely Kovács Olivér: Udvari élet a magyar királyi palotákban, BBC History II/8. (2012. augusztus) Buzás Gergely: Az esztergomi vár lakótornya. In: Laudator temporis acti. Tanulmányok Horváth István 70. születésnapjára. Esztergom - Budapest, 2010 (2012) Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota. Archeológia Könyvek 1. Visegrád, Buzás Gergely: A kisnánai vár története, Archeológia Könyvek 2. Visegrád, Buzás Gergely: A középkori szekszárdi apátsági templom virtuális rekonstrukciója. Várak, kastélyok, templomok 2013/ Buzás Gergely: A középkori zirci apátság. In: Zirci ciszterci apátság monostori látogatóközpont. Apátságtörténet kiállításvezető érdekességek. Szerk.: Virág Zsolt, Zirc, Buzás Gergely: A somogyvári bencés apátsági templom 16. századi újjáépítése és boltozata. In: Fiatal középkoros régészek IV. konferenciájának tanulmánykötete. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2. Szerk.: Varga Máté, Kaposvár, Buzás Gergely: Középkori várak virtuális vártúrák. Várak, kastélyok, templomok 2013/ Buzás Gergely: A visegrádi ispáni vár régészeti kutatása. In: Régészeti kalandozások. A régészet legújabb hazai eredményei. Új technológiák a kutatásban és a prezentációban. Konferenciakötet. Pipo-várkastély, Ozora október The Medieval Royal Palacs at Visegrád. Ed.: Buzás Gergely Lastlovszky József, Medieval Visegrád, Archeology, Art History and History of Medieval Royal Centre. Vol. 1. Budapest, History of the Visegrád Royal Palace ; The Functional Reconstruction of the Visegrád Royal Palace ; Scientic Preparations to the Reconstruction of the Visegrád Royal Palace

2014. szeptember 14. Papp Szilárd (Veszprém 1970. V. 28.) művészettörténész-régész

2014. szeptember 14. Papp Szilárd (Veszprém 1970. V. 28.) művészettörténész-régész 2014. szeptember 14. Papp Szilárd (Veszprém 1970. V. 28.) művészettörténész-régész 1989-1994 ELTE BTK művészettörténet szak 1990-1995 ELTE BTK régészet szak, középkor szakirány 1994-2000 Magyar Nemzeti

Részletesebben

i. Bevezető rész a. bibliográfiák

i. Bevezető rész a. bibliográfiák i. Bevezető rész a. bibliográfiák a. a. személyi bibliográfiák Aggházy Mária > 421. Bakó Ferenc > 425. Bálint Sándor > 443. Balogh István > 453. Biró József > 469. Bogyay Tamás > 493., 499. Borsos Béla

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek

viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek Abafája [Apalina] Huszár-kastély 4178. Kovács András: Reneszánsz címeres kandalló Abafájáról. = Erdélyi Múzeum, 66, 1994, 1/2. 83 84., Abasár r. k. templom

Részletesebben

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 Főcím Szerző/közreműködő Kiadó/Forrásdok Év ISBN/ISSN "...A halál árnyékának völgyében járok" : A középkori templom körüli temetők kutatása. A Magyar Nemzeti

Részletesebben

1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. 1000 Jahre heiliger Emmerich

1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. 1000 Jahre heiliger Emmerich Székesfehérvár 1007 2007 Szent Imre 1000 éve Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából 1000 Jahre heiliger Emmerich Beiträge zu Ehren des heiligen Emmerich anläßlich

Részletesebben

Kétegyháza. Kétújfalu. Kéty [Ket]

Kétegyháza. Kétújfalu. Kéty [Ket] Hullám Szálló 8191. Kemény Mária: A keszthelyi Hullám Szálló. = Pannon Tükör, 1, 1996, 1. 55 59., r. k. ferences templom 8192. M. Anda Judit Prokopp Mária: Keszthely. Plébániatemplom. 3. teljesen átdolg.

Részletesebben

Sárkány Ambrus érdi udvarháza

Sárkány Ambrus érdi udvarháza A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Sárkány Ambrus érdi udvarháza 2013 Budapest környékének egyik méltatlanul elfeledett középkori

Részletesebben

Mátyás palotái: Visegrád

Mátyás palotái: Visegrád Mátyás palotái: Visegrád (GRÓF PÉTER ELŐADÁSA A TÖRTÉNELEMTANÁROK (18.) ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁN HANGZOTT EL 2008. OKTÓBER 5-ÉN) Visegrád Budapesttől 43 km-re, északra, a Duna jobb partján fekvő kisváros.

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003.

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003. LENGYEL EMLÉKHELYEK Szerkesztette: Buskó András Budapest, 2003. 2 Előszó A rákosligeti LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR keretében a 2000 évben elkészült, az EZREDÉVES KAPCSOLATOK: MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

dc_139_10 A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON MIKÓ ÁRPÁD BUDAPEST (akadémiai doktori értekezés)

dc_139_10 A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON MIKÓ ÁRPÁD BUDAPEST (akadémiai doktori értekezés) MIKÓ ÁRPÁD A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON (akadémiai doktori értekezés) BUDAPEST 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés (4) ELSŐ RÉSZ I. AZ ELŐZMÉNYEK. VITÉZ JÁNOS, JANUS PANNONIUS ÉS KÖRÜK (8)

Részletesebben

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek)

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Önálló kötetek 1. Rimóc népviselete. Nógrád Megyei Múzeumi Füzetek 13. Balassagyarmat, 1966. p. 92.

Részletesebben

Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű

Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű 1 Veszprémy László Irodalomjegyzék 1993-ig Összesből idegen nyelvű Ebből külföldön megjelent Könyv 3 3 1 Fordítás 1 tanulmány, cikk 28 népszerűsítő cikk 14 Könyvismertetés 30 3 3 Szócikkek, katalógus 7

Részletesebben

ÁGYÚVÉDŐMŰVEK A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERŐDÍTMÉNYÉPÍTÉSZETÉBEN Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok

ÁGYÚVÉDŐMŰVEK A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERŐDÍTMÉNYÉPÍTÉSZETÉBEN Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok 08_Feld_Istvan_27.qxd 2009.01.13. 17:07 Page 175 STUDIA AGRIENSIA 27, 2008 Feld István ÁGYÚVÉDŐMŰVEK A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERŐDÍTMÉNYÉPÍTÉSZETÉBEN Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok Egy, az életpályákkal

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Muzeológia szakirány órái új, minıségbíztosított ESG adatlapon

Muzeológia szakirány órái új, minıségbíztosított ESG adatlapon Muzeológia szakirány órái új, minıségbíztosított ESG adatlapon Tantárgy neve: Magyarország mővelıdés- és Tantárgy Neptun kódja: BTTON301MUS kultúrtörténete I. (Középkor és kora újkor) Tantárgy neve angolul:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 554 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról 575 Tájékoztató a Közmûvelõdési

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

Esztergom, Visegrád, középkori magyar királyi központok és az egykori Pilisi királyi erdő területe Kiemelkedő Érték Meghatározása

Esztergom, Visegrád, középkori magyar királyi központok és az egykori Pilisi királyi erdő területe Kiemelkedő Érték Meghatározása Esztergom, Visegrád, középkori magyar királyi központok és az egykori Pilisi királyi erdő területe Kiemelkedő Érték Meghatározása Rövid leírás: A festői természeti szépségű Dunakanyarban a vulkáni eredetű

Részletesebben