3. Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota 1. a kápolna és az északkeleti palota (Lapidarium Hungaricum 2.), Budapest 1990.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota 1. a kápolna és az északkeleti palota (Lapidarium Hungaricum 2.), Budapest 1990."

Átírás

1 1. Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota, Valóság 1990/ Szőke Mátyás - Buzás Gergely: A visegrádi Alsóvár a XIII. században, in: Castrum Bene 1989., Gyöngyös Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota 1. a kápolna és az északkeleti palota (Lapidarium Hungaricum 2.), Budapest Buzás Gergely: A visegrádi királyi palotakápolna ásatása, Archaeologiai Értesítő Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota Mátyás-kori építészeti kőfaragványai, katalógus. Altum Castrum 1. Visegrád Buzás Gergely - Szőke Mátyás: A visegrádi vár és királyi palota a században in: Castrum Bene 2/1992. Budapest Buzás Gergely - Végh András: Adalékok a budai királyi várban álló Zsigmond-palota homlokzat rekonstrukciójához. in: Castrum Bene 2/1990. Budapest Buzás Gergely: Hozzászólás a budai királyi vár északi előudvarának, főbejáratának és a Zsigmond-palota rekonstrukciójának kérdéseihez. Műemlékvédelem 1992/ Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota déli épülettömbjének feltárása. Műemlékvédelmi Szemle 1992/ o., kép 10. Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota az Anjou-korban Visegrádi Hírek 1992 október, 2. oldal 11. Buzás Gergely: Visegrád város az Anjou-korban, Visegrádi Hírek november, 2. oldal 12. Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota Zsigmond korában, Visegrádi Hírek február, 2. oldal 13. Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota Mátyás király korában, Visegrádi Hírek április, 2. oldal 14. Buzás Gergely: A visegrádi ferences kolostor, Visegrádi Hírek június, 2. oldal 15. Buzás Gergely: A visegrádi Szt. András kolostor, Visegrádi Hírek július, 2. oldal 16. Buzás Gergely: A budai gótikus szoborleletről Valóság 1993/ Buzás Gergely: Visegrád, Királyi palota (Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 11., 8. átdolgozott kiadás) Buzás Gergely - Lővei Pál: A visegrádi királyi palota Mátyás-címeres kályhája in: Horler Miklós hetvenedik születésnapjára, tanulmányok Művészettörténet - Műemlékvédelem IV. OMvH Budapest Buzás Gergely - Szőke Mátyás: Visegrád, Fellegvár (Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 250., 6. bővített átdolgozott kiadás) Buzás Gergely: A budai királyi palota déli nagycsarnoka in: Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára, tanulmányok. Művészettörténet - Műemlékvédelem V. OMvH Budapest Buzás Gergely: The Royal Palace at Visegrád The Hungarian Quaterly 35. Summer Buzás Gergely: Hol tart a visegrádi királyi palota helyreállítása I-II. ("Pálos" aláírással), Esztergom és Vidéke szeptember 1., 35. szám, 5. oldal; szeptember szám, 5. oldal.

2 23. Pannonia regia, Művészet a Dunántúlon Kiállítási katalógus. szerk.: Mikó Árpád - Takács Imre Budapest o.: kat.: IV-29., IV-30.; 264. o.: kat.: IV-32.; 281. o. kat.: IV-55.; o. kat.: V-37.; o. kat.: VII Buzás Gergely - Laszlovszky József - Papp Szilárd - Szekér György - Szőke Mátyás: A visegrádi ferences kolostor. in: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon, Tanulmányok (Művészettörténet - Műemlékvédelem) Budapest 1994 szerk.: Haris Andrea Buzás Gergely: A paksi ferences kolostor kérdése. in: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon, Tanulmányok (Művészettörténet - Műemlékvédelem) Budapest 1994 szerk.: Haris Andrea Buzás Gergely: A pilisszentlélek pálos kolostor kőfaragványai, Varia Paulina, Pálos Rendtörténeti Tanulmányok I. (1994) , 267, Bencze Zoltán - Szekér György: A budaszentlőrinci pálos kolostor (Monumenta Historica Budapestiana VIII. Budapest, 1993) Recenzió, Buzás Gergely, Műemlékvédelmi Szemle 1994/ Buzás Gergely: A kápolna és az északkeleti palota kutatástörténete (9-47.); Buzás Gergely: A kápolna és az északkeleti palota leírása ( ); Buzás Gergely: A kápolna és az északkeleti palota építéstörténete ( ) In: A visegrádi királyi palota kápolnája és északkeleti épülete. Szerk.: Buzás Gergely. Visegrád Régészeti Monográfiái 1. Visegrád Buzás Gergely: Számítógép és építészettörténet, Cluny III. rekonstrukciója, Építés és Felújítás januárfebruár Buzás Gergely: The remains of the royal palace of Visegrád from the Angevin period. (9-18.); Buzás Gergely - Laszlovszky József: Life at Visegrád Palace under the regin of King Matthias. (19-25.); Buzás Gergely - Laszlovszky József - Papp Szilárd - Szekér György - Szőke Mátyás: The Franciscan friary of Visegrád. (26-33.) In: Medieval Visegrád, Royal castle, palace, town and Franciscan friary, Edited by: József Laszlovszky, Dissertationes Pannonicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös Nominate Budapestiensis Provenientes Series III. Volumen 4. Edited by: József Laszlovszky. Budapest Buzás Gergely: Visegrád, Alsóvár Salamon-torony (Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 202.) 4. átdolgozott, bővített kiadás Buzás Gergely Lővei Pál: A visegrádi királyi palota címerdíszes zárt erkélye, Műemlékvédelem Márton Péter - Buzás Gergely - Szőke Mátyás: A visegrádi királyi palota - egy archeomágneses tanulmány, Magyar Geofizika 36/4. (1995), Buzás Gergely: Visegrád. in: Medium Regni szerk.: Buzás Gergely. Budapest Angol változat: Buzás Gergely: Visegrád. in: Medium Regni szerk.: Buzás Gergely. Budapest 1996., English edition Buzás Gergely: Visegrád, Királyi palota (Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 11., 9. átdolgozott kiadás) Buzás Gergely: A visegrádi Mátyás Király Múzeum és a királyi palota tíz éve, Magyar Múzeumok 1996/ Buzás Gergely: A budai Szent Zsigmond templom és gótikus szobrai, Múzeumi Hírlevél XVII. évfolyam 10. sz. október A budavári Szent Zsigmond templom és gótikus szobrai (kiállítási katalógus). Szerk.: Buzás Gergely Feld István

3 39. Buzás Gergely: Középkori kőfaragványok Visegrádról. Henszlmann-Lapok Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota Anjou-kori előzményei. Henszlmann-Lapok Buzás Gergely Lővei Pál: A visegrádi királyi palota Mátyás-kori zárt erkélye. Henszlmann-Lapok Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota helyreállítása. Múzeumi Hírlevél XVIII/1. (1997) Buzás Gergely: Eine Fragen zur Baugesichte des Schlosses von Buda (Die Epoche von Ludvig dem Grossen und Sigismund). in: Acta Historiae Artium tom Buzás Gergely: A Magyar Nemzeti Múzeum millenniumi kiállításterve. Múzeumi hírlevél 1999/ Buzás Gergely: Bergzaberni Vilmos püspök síremlékének rekonstrukciója az Aranyos Mária kápolnából - Rekonstruktion des Grabdenkmals Bischof Wilhelms von Bergzabern aus der Marienkapelle. in: Die Bischofsburg zu Pécs, Archäologie und Bauforschung - A pécsi püspökvár, régészet és épületkutatás, ICOMOS, Hefte des Deutschen Nationalkomitees XXII Magyar Kódex II. Budapest 1999, művészettörténeti fejezet 47. Buzás Gergely: Műemlékvédelem és zsurnalisztika, Műemléklap 1999/ Buzás Gergely: A kései Mátyás-kor királyi építkezései és a későgótikus építészet stílusáramlatai Magyarországon. in: Arhitectura religiosa medievala din Transilvania. coord.: Kiss Imola - Szőcs Péter Levente, Satu Mare Buzás Gergely: Nagymaros, Plébániatemplom. (Tájak Korok, Múzeumok 1999.) 50. Buzás Gergely: A múlt rekonstruálása, avagy a tudós felelőssége. Műemlékvédelmi Szemle 1999/ Buzás Gergely: A budai Szent Zsigmond templom kőfaragványai. Budapest Régiségei XXXIII., Budapest Buzás Gergely Szőke Mátyás: Házak a XIV. századi Visegrádon. in: Tusnad Szerk.: Benczédi Sándor Hlavathy Izabella. Sepsiszentgyörgy Buzás Gergely: Visegrád emlékeinek múltja és jelene. Magyar Múzeumok 6/2. (2000) Visegrád. szerk.: Buzás Gergely, Altum Castrum 5. Visegrád Angol változat: Visegrád. szerk.: Buzás Gergely, Altum Castrum 5. Visegrád Buzás Gergely: Az újlaki Városi Múzeum középkori kőfaragványai. in: A középkori Dél-Alföld és Szer, Szerk.: Kollár Tibor, Szeged Buzás Gergely - Hack Róbert - Laszlovszky József: A visegrádi Herkules-kút. Visegrád Angol változat: Buzás Gergely - Hack Róbert - Laszlovszky József: The Hercules Fountain at Visegrád. Visegrád Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota. (Tájak, Korok, Múzeumok 2000.) 58. Buzás Gergely: Későgótikus kőfaragványok Paksról, Paksi Múzeumi Füzetek 1. Paks Buzás Gergely - Szőke Mátyás: Houses in the fourteenth Century Town of Visegrád, in: Mittelalterliche Häuser und Straßen in Mitteleuropa. Hg.: M. Font M. Sándor, Varia Archaeologica IX. (2000.)

4 60. Tóth Endre Buzás Gergely: A rómaiaktól a román korig. Magyar Építészet. főszerkesztő: Ritoók Pál, Budapest Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota rekonstrukciója. in: Tusnad 2001, Az épített örökség integrált védelme, Szerk.: Makay Dorottya, Tusnád Buzás Gergely - Lővei Pál: A visegrádi királyi palota északnyugati épülete és az utcai homlokzat zárt erkélye. Visegrád Régészeti Monográfiái 4. Visegrád Buzás Gergely: Gótika és kora reneszánsz. Magyar építészet 2. Budapest Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota muzeológiai programja. Magyar Múzeumok 2001/ Buzás, Gergely: Szabályos alaprajzú várpaloták mint az uralkodói hatalom jelképei a XIV-XV. században Hausner-Kincses-Veszprémy: a HADTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉRTESÍTŐJE 4.: KARD és KOSZORÚ. Budapest, HADTÖRTÉNETI MÚZEUM, Buzás Gergely - Réti Mária - Szőnyi Endre: Giovanni Dalmata Herkules-kútja a visegrádi királyi palotában. Budapest - Visegrád Angol változat: Buzás Gergely - Réti Mária - Szőnyi Endre: The Hercules Fountain of Giovanni Dalmata int he Royal Palace of Visegrád. Budapest - Visegrád (megjelent 2002) 67. Buzás Gergely: A kolozsvári Farkas utcai egykori ferences templom és Erdély késő gótikus építészete. Erdélyi Múzeum LXIII/3-4. Kolozsvár Buzás Gergely: Pest megye középkori művészeti emlékei in: Pest megye monográfiája I/2 A honfoglalástól ig. Szerk.: Zsoldos Attila Torma István, Budapest Szőke Mátyás Buzás Gergely Laszlovszky József: Visegrád, Ferences kolostor. Régészeti kutatások Magyarországon Budapest Buzás Gergely: Romok és műemlékek. Népszabadság Budapest melléklet december o. 71. Buzás Gergely: Forráskutatás, viták a visegrádi palotarekonstrukció körül. BUKSZ 2002 tavasz Buzás Gergely: A hamis tudomány. Magyar Narancs XIV/12 (2002. március 21.) Buzás Gergely: Mátyás Király Múzeum, Visegrád. in: Korszerű múzeumok műemléképületekben, magyarországi példák. Szerk.: Éri István. Budapest Buzás Gergely: A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma és gyűjteményei, A kőtár in: A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Szerk.: Pintér János. Budapest Buzás Gergely: Visegrád mint királyi székhely. História XXIV/9-10 (2002) Buzás Gergely: Visegrád, Általános iskola ( ); Szőke Mátyás Buzás Gergely Kocsisa Edit Kovács Annamária Laszlovszky József: Visegrád, Ferences kolostor ( ) in: Régészeti kutatások Magyarországon Budapest Mészáros István: A földi paradicsom Visegrád királyi palota (interju Buzás Gergellyel) Házak VIII/1-2. (2003) Laszlovszky József Bozóki Lajos Buzás Gergely: A senlisi Saint-Framburg templom kutatása. Műemlékvédelmi Szemle 2001 (megjelent 2003)

5 79. Buzás Gergely: Visegrád, Ferences kolostor (231.); Buzás Gergely Szőke Mátyás: Visegrád, királyi palota ( ) in: Régészeti kutatások Magyarországon Budapest Szőke Mátyás Laszlovszky József Buzás Gergely: Visegrád, Ferences kolostor (237.), Szőke Mátyás Buzás Gergely: Visegrád, Királyi palota (237.), Buzás Gergely: Visegrád, Szent András monostor ( ). in: Régészeti kutatások Magyarországon Budapest Buzás Gergely: Visegrád, Szent András monostor (293.). in: Régészeti kutatások Magyarországon Budapest Buzás Gergely: Egy középkori palota és egy modern múzeum: a funkciók kompatibilitása. In: Tusnad 2003 Történeti épületek felújításának kompatibilitás-kérdései. Szerk.: Makay Dorottya. Tusnad Buzás Gergely Laszlovszky József Magyar Károly: Középkori királyi központok. ( ); Buzás Gergely Kovács Gyöngyi Miklós Zsuzsa: Várak, erődök, palánkok középkori és török kori hadiépítészet. ( ) In: Magyar régészet az ezredfordulón. Szerk.: Visy Zsolt. Budapest Angol változat: Buzás Gergely Laszlovszky József Magyar Károly: Medieval Royal Centres. ( ); Buzás Gergely Kovács Gyöngyi Miklós Zsuzsa: Castles, Forts and Stockades Medieval and Ottoman Period Military Architecture ( ) In: Hungarian Archeology at the Turn of the Millenium. Ed.: Visy Zsolt. Budapest (megjelent 2004.) 84. Buzás Gergely Bodó Balázs Deák Zoltán: A visegrádi királyi palota Anjou-kori kőtára. Visegrád Régészeti Monográfiái 5. Visegrád Szőke Mátyás Laszlovszky József Buzás Gergely: Visegrád, ferences kolostor ( ); Szőke Mátyás Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota. Az alsó fogadóudvar feltárása ( ); Szőke Mátyás Pálóczy Horváth András Buzás Gergely: Visegrád, palotakert. Régészeti megfigyelések és feltárások ( ); Buzás Gergely: Visegrád, Szent András monostor ( ) in: Összefoglaló jelentések a év helyszíni műemléki kutatásairól. Műemlékvédelmi Szemle 2002/2. (megjelent 2004.) 86. Buzás Gergely: Visegrád, Szent András monostor. In: Régészeti kutatások Magyarországon Budapest Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota fürdője. Budapest Régiségei XXXVII. (2003.) (megjelent 2004.) 88. Buzás Gergely: Vitéz János érsek esztergomi fürdője és kertje. in: Es tu scholaris Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Monumenta Historica Budapestinensia XIII. Budapest Buzás Gergely: Királyi lakosztályok a visegrádi palotában. in: Quasi liber et pictura Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Budapest Buzás Gergely: Bevezetés (7-8.), Síremlékek a középkorban (9-27), A székesfehérvári bazilika: a magyar királyok temetkezési helye: A Szűz Mária prépostság temploma a XIV. században (30-31.), Baldachinos síremlék a székesfehérvári bazilika északi mellékhajójában: XIV. századi baldachinos síremlék az északi mellékhajóban (41-45.), Anjou-síremlékek a székesfehérvári bazilika déli oldalkápolnájában: A déli oldalkápolna rekonstrukciója (86-90.), Síremlékek a déli oldalkápolnában ( ), Püspöki síremlék a pécsi Aranyos Máriakápolnában: Bergzaberni Vilmos püspök síremléke ( ) in: Magyar királyi és főrendi síremlékek. Gótikus baldachinos síremlékek a középkori Magyarországon. Szerk.: Deák Zoltán, Budapest Buzás Gergely: Az esztergomi vár románkori és gótikus épületei. (7-44.) in: Az Esztergomi Vármúzeum kőtárának katalógusa. Az Esztergomi Vármúzeum Füzetei 2. Szerk.: Buzás Gergely Tolnai Gergely, Esztergom, Buzás Gergely Terei György: Gerő Lászlóra emlékezett a Castrum Bene Egyesület. Örökség IX/ december, 14. o.

6 93. Szőke Mátyás: Visegrád, Királyi palota (304.), Visegrád, Buzás Gergely Kováts István: Salamontorony utca 3. ( ). In: Régészeti kutatások Magyarországon Budapest Buzás Gergely: Uralkodói paloták a középkorban 1. Az antik örökség a római Palatinustól Aachenig. Várak Kastélyok Templomok 2006/ Buzás Gergely: Uralkodói paloták a középkorban 2. Barbár hagyományok és a római kultúra együttélése az 5. századtól az első ezredfordulóig. Várak Kastélyok Templomok 2006/ Buzás Gergely: Uralkodói paloták a középkorban 3. Palotatornyok és toronypaloták: a hűbérurak rezidenciái a 11. században. Várak Kastélyok Templomok 2006/ Buzás Gergely: 11. századi ispáni várainkról. in: Gondolják, látják az várnak nagy voltát Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére. Szerk.: Kovács Gyöngyi Miklós Zsuzsa. Budapest Buzás Gergely: Perzsa albarello a visegrádi királyi palotából. Örökség 2006/ Buzás Gergely: Tíz év középkori régészeti kutatásai Visegrádon Castrum 2006/ Buzás Gergely: Az egri székesegyház XIII-XIV. századi gótikus épülete. Az Egri Vár Híradója 38. Eger Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota kerti kútja. in: Testis temporum, vita memoriae, Ünnepi tanulmányok Pálóczi Horváth András 65. születésnapjára. Studia Caroliensia , Buzás Gergely: Lektori előszó. In: Gyurkó János: Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében. Érd Buzás Gergely Gróf Péter Gróh Dániel Kováts István: Középkori településmaradványok, 18. századi plébániatemplom és temetőrészlet a visegrádi Rév utcából. Folia Archaeologica LII Kováts István Buzás Gergely: Visegrád, Fellegvár, ÉNy-i palotaszárny ( ). in: Régészeti kutatások Magyarországon Budapest Régészeti kutatások Magyarországon 2006, Budapest Buzás Gergely Kováts István: Visegrád, Fő u , Szőke Mátyás: Visegrád, királyi palota Buzás Gergely: Visegrád egyik középkori templomának feltárása. Műemlékvédelem LI. 2007/ Buzás Gergely: A nyírbátori reneszánsz kastély helyreállításáról. Örökség 2007/ Buzás Gergely: Uralkodói paloták a középkorban 4. Várpaloták és városi paloták a században. Várak Kastélyok Templomok 2007/ Buzás Gergely: Uralkodói paloták a középkorban 5. Várszerű paloták és palotaszerű várak a században. Várak Kastélyok Templomok 2007/ Buzás Gergely: Festett építészeti díszítés a században. Magyar Műemlékvédelem XIV Buzás Gergely: A jakabhegyi pálos kolostor, Várak Kastélyok Templomok 2007/ Buzás Gergely Kováts István: Az Anjou-kori Visegrád kutatása, Örökség IX/10. (2007. október), Buzás Gergely Eszes Bernadett: XI. századi görög monostor Visegrádon, Középkori egyházi építészet Erdélyben (Arhitectura religiosă medievală din Transilvania) IV. szerk.: Szőcs Péter Levente Adrian Andrei Rusu, Satu Mare,

7 114. Buzás Gergely: Visegrád vára a tatárjárás után, in: A tatárjárás , katalógus, szerk.: Ritoók Ágnes Garam Éva, Budapest, Buzás Gergely: A tatai vár virtuális rekonstrukciója, Várak Kastélyok Templomok 2007/ Buzás Gergely: A Reneszánsz Év 2008 Mátyás Király visegrádi palotájában, Örökség, 2008/ Buzás Gergely: A középkori és reneszánsz Visegrád, Magyar Turista, április, Buzás Gergely: A reneszánsz építészet Magyarországon, Bárka, 2008/ Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota Mátyás király korában, In: FARBAKY P. SPEKNER E. SZENDE K. VÉGH A. (Szerk.): Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban Kiállítási katalógus. Budapest , katalógustételek: 9.5.a-c. Reneszánsz oszlop a visegrádi palota díszudvaráról Buzás Gergely Mészáros Orsolya: A középkori Visegrád egyházainak régészeti kutatásai. Magyar Sion, új folyam II. (XLIV.) / Buzás Gergely: Mátyás király visegrádi palotája. Közművelődési Információk. PMKI. XVII/ április Buzás Gergely: Pest megye reneszánsz emlékei. Közművelődési Információk. PMKI. XVII/ Június Buzás Gergely: A visegrádi középkori palota rekonstrukciójának tapasztalatai. in: Régészeti parkok Magyarországon. Tudományos konferencia és bemutató napok. Szerk.: Mester Edit, Budaörs, Buzás Gergely: A reneszánsz kor étkezési kultúrája. Sütőiparosok, Pékek LV/ Buzás Gergely: Balusztrádos loggiák a magyar kora reneszánsz építészetben. Castrum / Buzás Gergely: Reneszánsz Látványtár avagy virtuális utazás a múltba, Kiállítás a reneszánsz kor építészetéről a Magyar Nemzeti Múzeumban. Örökség XII/10. (2008.) Buzás Gergely: Magyarországi reneszánsz építőművészet. Debrecen, Buzás Gergely: Reneszánsz építészet Magyarországon Mátyás király korában. Honismeret XXXVI. (2008/6.) Buzás Gergely: A magyarországi reneszánsz építészet emlékei a Magyar Nemzeti Múzeum és a visegrádi Mátyás Király Múzeum kiállításain. Magyar Múzeumok 14/6. (2008/6.) Buzás Gergely: Mátyás király visegrádi palotája. in: Mit adott a magyar reneszánsz a világnak. Szerk.: Messik Miklós, Budapest, Buzás Gergely: Segíti-e a múzeumok látogatottságát a műkincsek virtuális megjelenítése? Múzeumcafé 3/1. (2009.) Buzás Gergely: Elterelő hadművelet. Népszabadság, , 12.o Buzás Gergely: Az 1000 éves Visegrád. Várak, kastélyok, templomok V/4. (2009. augusztus) Szőke Mátyás Buzás Gergely Grósz Zsuzsanna: Konrád mester visegrádi nagy harangja és a középkori iglói harangöntő műhelye. In: Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. Szerk.: Tüskés Anna, hn

8 135. A magyar építészet története, kitekintéssel a Kárpát-medence egészére (Pannon Enciklopédia). Főszerkesztő: Deák Zoltán, Budapest Buzás Gergely: Az Árpád-kor építészete (24-27, 35-69), Az Anjou- és Zsigmondkor építészete (70-73, ), Mátyás- és Jagelló-kor építészete (110, , , , ) 136. Reneszánsz látványtár, Virtuális utazás a múltba. Szerk.: Buzás Gergely Orosz Krisztina Vasáros Zsolt, Budapest, Buzás Gergely: Az egyházmegye építészeti emlékei. in: A pécsi egyházmegye története I. A középkor évszázadai ( ). Szerk.: Fedeles Támás Sarbak Gábor Sümegi József. Pécs, Buzás Gergely: Visegrád Királyi palota. Budapest Buzás Gergely: Középkori fürdők. Műemlékvédelem szám, Buzás Gergely: Visegrád, Zách Klára köz, 49/1. hrsz. in: Régészeti kutatások Magyarországon Budapest Buzás Gergely: A Szent András kolostor. Szép Magyarország, /Tél, Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota az Anjou és Zsigmond korban. Szép Magyarország, /Tél, Buzás Gergely: Beatrix királyné és a visegrádi reneszánsz. Szép Magyarország, /Tél, Buzás Gergely: A tatai vár 1510-ben. in: A diplomácia válaszútján, 500 éve volt Tatán országgyűlés. Szerk.: László János. Annales Tataiensis VI. Tata, Buzás Gergely: Konrád mester visegrádi nagy harangja 1357-ből. Bányászati és Kohásztati Lapok, Kohászat 143. (2010/2.) Buzás Gergely: A rom-műemlékek jövője. Örökség XIV/7. (2010. július-augusztus) Buzás Gergely: A budai királyi palota Mátyás kori építkezéseinek rekonstrukciós problémái. in: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. Szerk.: Benkő Elek Kovács Gyöngyi, Budapest, II Buzás Gergely: A szekszárdi apátság temploma a középkorban. in: Építészet a középkori Dél-Magyarországon. Szerk.: Kollár Tibor. Budapest Buzás Gergely: Erzsébet királyné óbudai építkezései. Várak, kastélyok, templomok. VI/5. (2010. október) Buzás Gergely: Konrád és testvérei. A harangöntő mester és műhelye. Örökség XIV/9-10. (2010. szeptemberoktóber) Buzás Gergely: A pécsi Szent Bertalan plébániatemplom. Pécsi Szemle XIII/3. (2010. ősz) Buzás Gergely Orosz Krisztina: A visegrádi királyi palota. Budapest, Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota. Várak, kastélyok, templomok, április Buzás Gergely: The Royal Palace in Visegrad and the Beginnings of Renaissance Architecture in Hungary. In: Italy & Hungary, Humanism and Art int he Early Renaissance. Ed.: Péter Farbaky Louis A. Waldmann. Villa i Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies 27. Florence Buzás Gergely: Szászvár. Castrum 2012/

9 156. Buzás Gergely Kovács Olivér: Udvari élet a magyar királyi palotákban, BBC History II/8. (2012. augusztus) Buzás Gergely: Az esztergomi vár lakótornya. In: Laudator temporis acti. Tanulmányok Horváth István 70. születésnapjára. Esztergom - Budapest, 2010 (2012) Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota. Archeológia Könyvek 1. Visegrád, Buzás Gergely: A kisnánai vár története, Archeológia Könyvek 2. Visegrád, Buzás Gergely: A középkori szekszárdi apátsági templom virtuális rekonstrukciója. Várak, kastélyok, templomok 2013/ Buzás Gergely: A középkori zirci apátság. In: Zirci ciszterci apátság monostori látogatóközpont. Apátságtörténet kiállításvezető érdekességek. Szerk.: Virág Zsolt, Zirc, Buzás Gergely: A somogyvári bencés apátsági templom 16. századi újjáépítése és boltozata. In: Fiatal középkoros régészek IV. konferenciájának tanulmánykötete. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2. Szerk.: Varga Máté, Kaposvár, Buzás Gergely: Középkori várak virtuális vártúrák. Várak, kastélyok, templomok 2013/ Buzás Gergely: A visegrádi ispáni vár régészeti kutatása. In: Régészeti kalandozások. A régészet legújabb hazai eredményei. Új technológiák a kutatásban és a prezentációban. Konferenciakötet. Pipo-várkastély, Ozora október The Medieval Royal Palacs at Visegrád. Ed.: Buzás Gergely Lastlovszky József, Medieval Visegrád, Archeology, Art History and History of Medieval Royal Centre. Vol. 1. Budapest, History of the Visegrád Royal Palace ; The Functional Reconstruction of the Visegrád Royal Palace ; Scientic Preparations to the Reconstruction of the Visegrád Royal Palace

Kutatási jelentések. Tíz év középkori régészeti kutatásai Visegrádon 1996 2006

Kutatási jelentések. Tíz év középkori régészeti kutatásai Visegrádon 1996 2006 Kutatási jelentések BUZÁS GERGELY Tíz év középkori régészeti kutatásai Visegrádon 1996 2006 A Castrum Bene Egyesületnek otthont adó visegrádi Mátyás Király Múzeum legújabb kiállításaival és kiadványaival

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

IN MEDIO REGNI HUNGARIAE. RÉGÉSZETI, MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS TÖRTÉNETI KUTATÁSOK AZ ORSZÁG KÖZEPÉN

IN MEDIO REGNI HUNGARIAE. RÉGÉSZETI, MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS TÖRTÉNETI KUTATÁSOK AZ ORSZÁG KÖZEPÉN IN MEDIO REGNI HUNGARIAE. RÉGÉSZETI, MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS TÖRTÉNETI KUTATÁSOK AZ ORSZÁG KÖZEPÉN ARCHAEOLOGICAL, ART HISTORICAL, AND HISTORICAL RESEARCHES IN THE MIDDLE OF THE KINGDOM I. Károly garasának

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2012 ŐSZ

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2012 ŐSZ MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2012 ŐSZ www.magyarregeszet.hu A SOMOGYVÁRI BENCÉS APÁTSÁGI TEMPLOM 16. SZÁZADI ÚJJÁÉPÍTÉSE ÉS BOLTOZATA 1 Buzás Gergely Somogyváron 1091-ben Szent László király alapította

Részletesebben

BMA-REGD-K201.6. Feld István A magyarországi elit lakóhelye a középkorban és a korai újkorban 2014/2015. II., félév

BMA-REGD-K201.6. Feld István A magyarországi elit lakóhelye a középkorban és a korai újkorban 2014/2015. II., félév BMA-REGD-K201.6. Feld István A magyarországi elit lakóhelye a középkorban és a korai újkorban 2014/2015. II., félév szerda, 12.00-13.30 B. ép. 217. terem PROGRAM 1. Feb. 11. Fogalmi kérdések és a korai

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D.

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D. MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE RABB PÉTER Ph.D. ÚJ RENDEK A XIII. SZÁZADBAN ( KOLDULÓRENDEK ) Ferencesek Dominikánusok Pálosok Ordo Fratum Minorum Ordo

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

Adatlap 1 témahirdetési javaslathoz a Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa részére

Adatlap 1 témahirdetési javaslathoz a Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa részére Adatlap 1 témahirdetési javaslathoz a Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa részére Témavezető 2 neve: Halmos Balázs e-mail címe 3 : halmos@eptort.bme.hu Téma címe: Gótikus építészeti részletek geometriai

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

VÉGH András: Anjou-kori kályha csempéi. Szobortalapzatok a budai várpalotából. Balusztrád-elemek a budai várpalotából. In: Pannonia Regia.

VÉGH András: Anjou-kori kályha csempéi. Szobortalapzatok a budai várpalotából. Balusztrád-elemek a budai várpalotából. In: Pannonia Regia. Publikációk: Könyvek: VÉGH András: Buda. In: ALTMANN Júlia BICZÓ Piroska BUZÁS Gergely SIKLÓSI Gyula VÉGH András: Medium Regni. Budapest, 1996. 163 199. VÉGH András: A budai királyi palota középkori idomtéglái.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve Omnis creatura significans Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Honour of Mária Prokopp Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 old., 4000

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Helyszíni gyakorlat Középkor

Helyszíni gyakorlat Középkor Helyszíni gyakorlat Középkor Tárgykód BBN-MŰV-310/c Időpont Csütörtök, 16.00 17.30 Helyszín BTK MUK 6-8 I/110 és terep Oktató Kusler Ágnes (agnes.kusler@gmail.com) A szeminárium két részre tagolódik: a

Részletesebben

Műemlékvédelem Erdélyben VII.

Műemlékvédelem Erdélyben VII. Műemlékvédelem Erdélyben VII. Szervezők: Arcus Egyesület, Marosvásárhely Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár Helyszín: Teleki Oktatási Központ, Szováta Április 1, péntek 9 00 Megnyitó 9

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Vizsgaszervező intézmény: KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

BMA-REGD-K201.7. Feld István A magyarországi elit lakóhelye a középkorban és a korai újkorban 2012/2013 őszi szemeszter

BMA-REGD-K201.7. Feld István A magyarországi elit lakóhelye a középkorban és a korai újkorban 2012/2013 őszi szemeszter 1 BMA-REGD-K201.7. Feld István A magyarországi elit lakóhelye a középkorban és a korai újkorban 2012/2013 őszi szemeszter szerda, 12.00-13.30 B. ép. 217. terem PROGRAM 1. szept. 19. Fogalmi kérdések és

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

78 Ironman a Polythlonban

78 Ironman a Polythlonban 1635 2014 379 év 1898 2014 116 év 78 Ironman a Polythlonban 1987 2014 27 év 1990 2014 24 év Ács Viktor (1985) Nagyatád (2009) 11:26:07 Nagyatád (2010) 13:19:01 Ambach Balázs (1983) Nagyatád (2013) 13:49:03

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

NYÁRI BUDAPEST BAJNOKSÁG Helyszín: Budapest, X. Pongrácz u. 5. Időpont: 2004. 07. 03-04. Sportpisztoly, ifjúsági lányok: 1. 2. 3. P. 1. 2. 3. Gy. B Kovács Bernadett 88 KSI 89 92 91 272 90 94 91 275 547

Részletesebben

Évf. Iskola neve Felkészítő tanár neve. 7. Tóth Gábor Nándor Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Bris Ágnes

Évf. Iskola neve Felkészítő tanár neve. 7. Tóth Gábor Nándor Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Bris Ágnes 2014/15. TELEKI VERSENY EREDMÉNYEI BP 1.ker. Évf. A versenyző neve neve Felkészítő tanár neve 7. Röhricht Gábor Lisznyei utcai Általános iskola Varga Tibor 7. Bede Júlia Lisznyei utcai Általános iskola

Részletesebben

Műemlékvédelem Erdélyben V.

Műemlékvédelem Erdélyben V. Műemlékvédelem Erdélyben V. Szervezők: Arcus Egyesület, Marosvásárhely Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár Helyszín: Teleki Oktatási Központ, Szováta Március 23, péntek 9 00 Megnyitó 9 20

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9.

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9. Bernáth Róbert Oktatási azonosító 77915376159 Nemes Éva Bernáth Róbert Díjbekérő postázási címe 8315 Gyenesdiás, Csillag u. 30. FI-501010901 Kísérleti - Magyar nyelv 9. 35 FI-501010902 Kísérleti - Magyar

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Mátyás palotái: Visegrád

Mátyás palotái: Visegrád Mátyás palotái: Visegrád (GRÓF PÉTER ELŐADÁSA A TÖRTÉNELEMTANÁROK (18.) ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁN HANGZOTT EL 2008. OKTÓBER 5-ÉN) Visegrád Budapesttől 43 km-re, északra, a Duna jobb partján fekvő kisváros.

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, után U-17) MAGYAR BAJNOKOK Fiú egyes 1971. Túri Béla Növényolaj Kinizsi SK 1972. Englert István Kilián FSE 1973. Englert István Kilián FSE 1974. Vörös György Zrínyi SE 1975.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30

Részletesebben

Tankönyvlista Ágoston Kitti

Tankönyvlista Ágoston Kitti Ágoston Kitti Oktatási azonosító 73018020444 Varga Ildikó Díjbekérő postázási címe 8713 Kéthely, Hegyalja utca 29. KN-0041 Irodalmi szöveggyűjtemény 12. 985 Ft 1 db Feldolgozás alatt Tankönyv a 12. számár

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal 2500

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI Fodor Zoltán 2191 Bag Tóth Ilona 3467 Ároktő Pallósi József 7400 Kaposvár GoPro kamera nyertesek: Szigetvári Zoltán 1107 Budapest Gáspár Mátyás 8200

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02.

I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02. I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02. Újonc1 fiú 1 2003 Mattenheim Bálint B 0:07:26 Bátaszék 2 2003 Sebestyén Tamás B 0:08:05 Szekszárd 3 2004 Bán

Részletesebben

Publikációk Könyvek: Tanulmányok

Publikációk Könyvek: Tanulmányok Publikációk Könyvek: VÉGH András: Buda. In: ALTMANN Júlia BICZÓ Piroska BUZÁS Gergely SIKLÓSI Gyula VÉGH András: Medium Regni. Budapest, 1996. 163 199. VÉGH András: A budai királyi palota középkori idomtéglái.

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben