Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900"

Átírás

1 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy nem titkosított szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben tartása mellett egy nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel oktatási és tudományos, nonprofit célra történt, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, valamint a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A NAV felépítése és feladatai Az Európai Unióhoz történt csatlakozást követően az exportvisszatérítésben részesülő termékek kivitelének vámhatósági ellenőrzése. Konzulens: Dr. Szekeres Diána László Anikó Pénzügy szak Vállalkozások pénzügyei szakirány

3

4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés. A NAV alkalmazottjaként a főiskolán tanultak és a gyakorlati tapasztalatok ötvözése..4. oldal 1.1. A vám és az adózás története..6. oldal 1.2. A NAV felépítése 9. oldal 1.3. A Vám- és Pénzügyőrség és jogutódja, a NAV feladatai az Európai Unióban oldal 2. Az Európai Unióhoz való csatlakozás és a Közös Agrárpolitika..20. oldal 2.1. A Közös Agrárpolitika céljai, alapelvei oldal Az agrárreformok..25. oldal A Közös Agrárpolitika 2007 és 2013 között 29. oldal 3. Az export-visszatérítésben részesülő termékek kivitelének ellenőrzése oldal 3.1. A Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság illetékessége oldal 3.2. Az ellenőrzés típusai..37. oldal A fizikai ellenőrzés 37. oldal A vámzárak ellenőrzése.40. oldal A kicserélési ellenőrzés.40. oldal A speciális kicserélési ellenőrzés..40. oldal Kockázatelemzés, kockázatkezelés oldal A fizikai ellenőrzésről szóló jelentések 43. oldal A T5 ellenőrző példány.43. oldal Származás igazolása..45. oldal Éves jelentés az Európai Bizottság felé.45. oldal 4. Összefoglalás..47. oldal 5. Mellékletek..49.oldal 1. számú melléklet: A NAV felépítése 2. számú melléklet: A NAV részletes szervezete 3. számú melléklet: Galéria 4. számú melléklet: Táblázatok 5. számú melléklet: Rövidítések jegyzéke 2

5 6. számú melléklet: Fogalomtár 7. számú melléklet: T5 ellenőrző példány 8. számú melléklet: export-visszatérítési kérelem 9. számú melléklet: AGREX-kiviteli engedély 6. Irodalomjegyzék 3

6 Mottó: Mindaz, ami mögöttünk van, és mindaz, ami előttünk áll, jelentéktelen csekélység ahhoz képest, ami bennünk lakozik. Oliver Wendell Holmes 1. Bevezetés A Nemzeti Adó- és Vámhivatal alkalmazottjaként a főiskolán tanultak és a gyakorlati tapasztalatok ötvözése. Azt a speciális tudást, szakmai tapasztalatot, mellyel vámtisztviselőként rendelkezni kell, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál évtizedek óta működő szakmai alap-, közép- és felsőfokú képzések, illetve a folyamatos továbbképzések biztosítják. A fentieken túl azonban szükség van olyan széleskörű ismeretekre is, mely egyrészt ráépítkezik a meglévőre, másrészt teljesen más, részletesebb tudást ad ahhoz, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál végzett munkámat a magyar gazdasági érdekek érvényesítése érdekében, mind pedig az Európai Unió velünk szemben támasztott elvárásainak maradéktalan teljesítése érdekében elősegítse. Nem elég a Nemzeti Adó- és Vámhivatal stratégiájában megfogalmazott irányvonalait követni, azoknak megfelelni, hanem a szakmai célok eléréséhez magas szintű, sokszor speciális szakmai ismeretekkel kell rendelkezni, mely ismereteket már nem a szervezeten belüli oktatás keretében, hanem az állami oktatásban, jelen esetben a Budapesti Gazdasági Főiskolán megszerzett pénzügyi, számviteli, uniós, jogi és ellenőrzési tananyag elsajátításával kell megszerezni. Témaválasztásom oka, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál olyan munkakörben dolgozom, amelynek nagy részét az export-visszatérítésben részesülő mezőgazdasági termékek kivitelének ellenőrzése teszi ki. Ebből adódóan ismerni kell a jogszabályi hátteret, mely nagyon szerteágazó, illetve a főiskolai tanulmányaim alatt megszerzett Európai Uniós ismeretek, a pénzügyi és gazdasági ellenőrzés, jogi ismeretet adó 4

7 tantárgyak olyan sok többlet ismerettel, tudásanyaggal láttak el, mely elengedhetetlen és hatékonyan tudom alkalmazni a munkám során. Az ellenőrzési szerepünkből adódóan növelni kell a nemzeti és az európai uniós gazdasági és pénzügyi érdekek védelmét. Ehhez pedig véleményem szerint fontos megismerni az Európai Unió történetét, a kezdetektől napjainkig, szervezetét, működését, célkitűzéseit, hiszen az egész Unió is akkor működik jól és akkor váltja be a hozzáfűzött reményeket, ha a legalsóbb szinteken is mindenki pontosan és hatékonyan végzi a munkáját. 5

8 1.1. A vám és az adózás története Az emberiség történetével majdnem egyidős az adózás története. Amióta az emberek csoportjai együtt, közösségben élnek és társadalmi szervezetet alkotnak, azóta vannak közösen jobban megoldható tennivalók. A közfeladatok elvégzéséhez az államnak bevételekre van szüksége. A legtöbb európai államban a XVIII. század végéig az államjószágok és a regálék 1 képezték az alapvető bevételi forrásokat, ezen eszközök mellett az adók csak mint mellékes, rendkívüli bevételek szerepeltek. Szervezettebb gazdasági és politikai viszonyok között az államjószágok pénzügyi jelentősége csaknem teljesen elenyészett, a regálék nemzetgazdasági intézményekké váltak. Az államkiadások egyre nagyobb részére az adók 2 nyújtottak fedezetet. Az eltelt 143 év nem csupán emberi léptékekkel mérve igen hosszú idő, de egy szervezet életében is elég jelentős ahhoz, hogy történelmi távlatokról beszélhessünk. Szent Máté apostol a bibliai korok vámszedőjeként, Jézus tanításait lejegyezve is egy kicsit vámos maradt. Igazolják ezt az evangéliumban a különböző pénznemekkel, vámmal és fizetőeszközzel kapcsolatos pontos leírások és a Biblia-történeti kutatók megállapításai: nincs még egy olyan világi polgári foglalkozás, amelyet Jézus fellépésével összefüggésben, a bibliai történet csúcspontján is olyan gyakran említenének, mint a vámszedő. Ezért választotta az Európai Unió Szent Mátét a vámosok, a pénzügyőrök és pénzügyi dolgozók védőszentjévé. De történelmi távlatokban beszélünk hazánkban a vám 3 intézményéről, mely oly régi korokra tekint vissza, mint az államalapítás és első királyunk, Szent István törvénykönyve. E törvénykönyv számos más gazdasági vonatkozású cikkelye mellett az időszaknak megfelelő korszerűséggel regulázta a 1 Regálé: iura regalia volt a neve az államkincstárt illető, királyi felségjogon szedett jövedelmeknek. Ezek egy részét később a földesurak, illetve a városok kapták meg. Pld.: be- és kiviteli vámok, nyolcadvám, vásárjog, pénzverés monopóliuma, vám- és révjog. 2 Az adó kötelező (kényszerített) jellegű, vissza nem térülő, visszafizetés (közvetlen ellenszolgáltatás) nélküli, általános, pénzbeli szolgáltatás, amelyeket az állam vagy más közhatalmi szervezet (pl. helyi-, területi önkormányzat) olyan jogszabály alapján hajt be, amelyek maghatározzák ezen kötelezettségek nagyságát, feltételeit és fizetési esedékességét. 3 A vám olyan kényszerjellegű, ellenszolgáltatás nélkül fizetendő közteher, amit az állam erre hatáskörrel rendelkező szervei útján, jogszabályban meghatározott mértékben és feltételek szerint szed az államhatáron át behozott áruk után. Adó jellegét az eredményezi, hogy törvényen alapuló fizetési kötelezettség, mely állami bevételt képez, és amelyért az állam közvetlen ellenszolgáltatást nem nyújt. 6

9 vásárhelyeket és azok bevételét, az úgynevezett vásárvámot, a külországi forgalmat sújtó határvám különböző formáit és a folyami, híd-, és révvámokat is. 143 évvel ezelőtt Lónyay Menyhért az 1. sz. körrendeletben így rendelkezett: a magyar királyi pénzügyminisztérium alá rendelt minden hatóságok és hivatalok a mai naptól kezdve minden, Magyar- és Erdélyország területén a pénzügyi szakmát illető ügyben utasításait egyedül tőlem, illetőleg a magyar királyi pénzügyminisztériumtól veendi, és jelentéseit ugyanoda teendi. Lónyay pontosan mérte fel, hogy milyen fontos az éledező magyar függetlenség fenntartásához, a kialakulóban lévő önálló, magyar közigazgatás működtetéséhez, az állami feladatok ellátásához szükséges anyagi eszközök előteremtése, az adózás és vámfizetés rendszeressé tétele. Milyen utat is járt be a Vám- és Pénzügyőrség tehát 143 év alatt? Az 1. sz. körrendelet nyomán a magyar királyi pénzügyőrség nemzeti jelleget nyert. Megszűnt a császári jelző és a Bécshez kötődő szolgálati viszony, hivatalos nyelv a magyar lett a szolgálati érintkezésben, a címtáblákon és a hivatalos pecséteken is ban születtek meg azok a bevételeket folyamatosan biztosító törvénycikkek, amelyek alapfeladatainkat azóta is meghatározták. Fontos lépés volt a szervezet szakmai fejlődésében, amikor az első brüsszeli vámtechnika 1919-ben megjelent Magyarországon, s 1924-ben megszületett a vámjog szabályozásáról szóló törvény, amellyel a magyar vámigazgatás a fejlett európai vámigazgatások sorába lépett. Már ekkor elrendeltetett, hogy a szigorúan pénzügyigazgatási tevékenységtől a tágabb értelemben vett egyéb szakmai feladatok ellátásáig (gondolok itt a környezet-, természet-, fogyasztó- és egészségvédelemben játszott szerepünkre) a magyar és az európai közigazgatásban is páratlanul széles körű feladatrendszerrel kell megbirkóznia a testületnek. A hőskorban lóháton indult a járőr szolgálatba, majd később az 1920-as évek fejlesztéseként kerékpárra pattant a finánc, vállán kemény bőr oldaltáskája, benne a szeszfokoláshoz avagy éppen a vámzárhoz szükséges eszközök. De nagy utat tett meg a szolgálatszervezésben is, például a férfiak sőt a hosszú évtizedekig csupán nőtlen férfiak alkalmazásától a női foglalkoztatás elismeréséig. A pénzügyőr hölgyek csupán 1949 óta dolgozhatnak a testületnél, s még ennél is későbbi időtől teljesíthetnek szolgálatot ma már teljes egyenjogúságban, s bizony azonos értékű munkát teljesítve a férfi kollégákkal a testület bármely szolgálati ágában. Így az új évezred küszöbét átlépve ma már bátran mondhatjuk, hogy az István király által megtett első lépések a magyarság gazdasági beilleszkedése, az önálló és fejlett 7

10 vámrendszer kialakítása mellett az európai államokhoz történő csatlakozás útján meghozták gyümölcsüket. Ugyan a mai jogintézmények már igen távoliak az istváni reguláktól, ám hatásukban ugyanazt célozzák: korszerű, fejlett, a kereskedelmi kapcsolatokat és a gazdasági fejlődést segítő, európai normarendszert biztosítani a hatósági jogalkalmazás számára. E törekvésben a Vám- és Pénzügyőrségnek, valamennyi tevékenységi ágának komoly és nehéz szerep jutott eddig is, hiszen a kereskedelem nemzetközi színterén az ország külgazdasági nyitottságával a vámigazgatási tevékenység ma már jelentősen több, mint egyszerű vámkezelés, illetve a vámterhek beszedésének feladata. A jövedéki bevételek biztosítása nem csupán az államháztartás költségvetési hátterének stabilitása miatt fontos, és széles körű nyomozati feladataink, a rendészeti értékek nem csak és egyszerűen a jogsértések utolérését jelentik, hanem együttesen hatnak egy tiszta, átlátható, korrekt gazdasági környezet irányába. Ez a jövőben sem lesz másként, de a magyar kormányzatnak a közigazgatás korszerűsítésére megfogalmazott célkitűzései végrehajtásaként új fejezet nyílt meg a vám- és pénzügyőri szolgálat történelmében. Egy jóval nagyobb, minőségileg új szervezet keretein belül, mint integrált, de önálló szakmai ág végzi a munkáját, s tartozik felelősséggel annak eredményességéért, az új szervezet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sikerességéért. A 2010-es esztendő olyan fontos testülettörténeti év tehát, amit a ma krónikása, a Vám- és Pénzügyőrség közel másfél évszázados történelmébe minden bizonnyal megkülönböztetett figyelemmel jegyez majd fel. 4 Korunkban az állami kiadások fedezésére szolgáló legfőbb bevételek az adók, illetékek, járulékok, vámok. Ezek fiskális bevételek 5,melyek jellemzően a központi költségvetés bevételei közé tartoznak. A vám olyan kényszerjellegű, ellenszolgáltatás nélkül fizetendő közteher, amit az állam erre hatáskörrel rendelkező szervei útján, jogszabályban meghatározott mértékben és feltételek szerint szed az államhatáron át behozott áruk után. Adó jellegét az eredményezi, hogy törvényen alapuló fizetési kötelezettség, mely állami bevételt képez, és amelyért az állam közvetlen 4 Pénzügyőr újság: Új fejezet kezdődik a pénzügyőri szolgálat életében, VIVA Média Holding Kft., Budapest, 200. december 137. évfolyam 12. szám (3-4. oldal) 5 Fiskális bevételek: Adó, illeték, vám, vámbiztosíték, járulék, hozzájárulás,díj, privatizációból származó bevételek, a költségvetési szervek működéséből, tevékenységéből származó bevételek, nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból származó bevételek. 8

11 ellenszolgáltatást nem nyújt. A vám eszköze annak, hogy az állam, valamint az Európai Unió által meghatározott gazdaságpolitikai célkitűzések megvalósuljanak, funkciója elsődlegesen a hazai termelés védelme, de ide tartozik a gazdaságfejlesztés, a fizetési mérleg védelme, a kereskedelempolitikai célkitűzések teljesítésének elősegítése is A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felépítése Az adó- és vámigazgatás rendszere az elmúlt évtizedekben számos szervezeti változáson ment keresztül, a év azonban a korábbiakhoz nem mérhető strukturális átalakítást hozott. Két, az adóztatást és a vámigazgatást meghatározó szervezettől, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól és a Vám- és Pénzügyőrségtől vett búcsút a magyar közigazgatás rendszere és a helyüket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vette át. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), mint az adóhatósági és a vámhatósági feladatai ellátásának közös szervezeti keretének létrehozása annak a követelménynek az eredménye, hogy kiküszöböljék a két szervezet tevékenységében rejlő párhuzamosságokat, a szakmai tudást egyesítsék, gyors és rugalmas legyen az információáramlás, valamint az adónyomozás szervezetések újbóli megteremtésével az állam adóbevételeinek teljes körű kezelése és védelme magasabb szinten, a hatékonyság, költségtakarékosság és a szakmaiság jegyében valósuljon meg. Ezen céloktól vezérelve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvénnyel 6 (letöltés dátuma: január 15.) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal stratégiája , VIVA Média Holding Kft., Budapest, (4-5. oldal) 9

12 2011. január 01-én megalakult a NAV (lásd: 1. és 2. számú melléklet), és ezzel egyidejűleg az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség megszűnt. 7 A két szervezet összeolvadásával kormányhivatalként létrejött a NAV, amely az állam adó- és adójellegű bevételei kezelésének egységes keretet ad. A központi szervek szintjén számos feladat összevonásra került és az informatikai háttérszervezetek is racionalizálásra kerültek. Mindez a költséghatékonyság és az egységes központi irányítás megvalósításának jegyében történt. A NAV 3 alaptevékenységét - az állami adóhatósági, vámhatósági és nyomozóhatósági feladatok ellátását - a három egymással mellérendeltségi viszonyban álló szakmai ágán keresztül valósítja meg, ennek megfelelően megkülönböztetjük az adóztatási szervet, a vámszervet és a nyomozóhatóságot. A NAV szervezeteinek kialakításakor az egyik fő célkitűzés a szervezet racionalizálása volt. Ennek eredményeképpen összevonásra kerültek a központi szervek, valamint az közép- és alsó fokú szervek. A hatáskör tekintetében a végrehajtási feladatok teljes mértékben átkerültek az adóztatási szervekhez. Ennek oka a párhuzamos végrehajtási tevékenységek kiküszöbölése, másrészt a végrehajtási cselekmények hatékonyabbá tétele volt. A vámhatóság már az összeolvadást megelőzően is csak munkabér letiltást is inkasszót foganatosíthatott, más jogköre nem volt. Ezzel a NAV végrehajtási tevékenysége sokkal hatékonyabb lett. A hatáskör átcsoportosítás csak a kimondott végrehajtási tevékenységre vonatkozik, azonban a fizetési kedvezmény, az erre irányuló kérelmek elbírálása továbbra is annak a szervezetnek a hatáskörébe tartozik, ahol a tartozás keletkezett. Az adóhatósági és vámhatósági rész továbbra is elkülönülten vezeti a folyószámlákat a nagy mértékben különböző informatikai rendszer és a jogi szabályozás miatt. A folyószámlák közötti átvezetések tekintetében lehetősége van az ügyfeleknek átvezetést kérni vámfolyószámláról adófolyószámlára és fordítva. Amennyiben az ügyfél a vámhatóságnál nyilvántartott túlfizetését az adóhatóságnál nyilvántartott tartozásra kéri 7 Dr. Baté Zsuzsanna: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata és szervezete., SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., Budapest, (5-7. oldal) 10

13 elszámolni, úgy a tartozás megfizetésének az a napja, amely napon a tartozást nyilvántartó adóhatóság számláján a befizetést jóváírják. 8 A NAV hierarchikus felépítésű, hármas tagozódású szervezet, feladatait központi, középfokú és alsó fokú szervei útján látja el. Emellett megkülönböztetjük a szervezeten belül az adóztatási-, a vámszervet és a nyomozóhatóságot. A NAV élén az Elnök áll. A Központi Hivatal elsődlegesen az elnök munkaszervezete, szerepe az irányítás az egész szervezet tekintetében. A NAV központi szervei a Központi Hivatal, a Bűnügyi Főigazgatóság, az Informatikai Intézet és a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet. A Központi Hivatal átvette az APEH Központi Hivatalának és a VP országos Parancsnokságának a helyét. Az Informatikai Intézet üzemelteti, fejleszti az informatikai rendszert. A Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet a személyi állomány munkavégzéséhez szükséges képzés, továbbképzés lebonyolítását, egészségügyi, szociális és kulturális feladatokat lát el. A Bűnügyi Főigazgatóság a nyomozóhatósági feladatokat végzi. A NAV Központi Hivatalában, valamint a közép- és alsó fokú szerveinél három szakmai ágat különböztetünk meg: - a NAV állami adóhatósági feladatokat ellátó szerve az állami adó- és vámhatóság adóztatási szerve. A NAV adóztatási szerve a Központi Hivatal és a közép- és alsó fokú adóztatási szervek, - a NAV vámhatósági feladatokat ellátó szerve az állami adó- és vámhatóság adóztatási szerve. A NAV vámszerve a Központi Hivatal és a közép- és alsó fokú vámszervek szervek, - a NAV bűnügyi főigazgatósága középfokú és alsó fokú szervekkel rendelkezik. A NAV nyomozó hatósága a bűnügyi főigazgatóság és annak a középfokú szervei. 9 8 Dr. Baté Zsuzsanna: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata és szervezete., SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., Budapest, (8-9. oldal) 9 Dr. Baté Zsuzsanna: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata és szervezete., SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., Budapest, ( oldal) 11

14 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felépítése 10 ELNÖK Központi szervek Központi szervek Informatikai Intézet Központi Hivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet Bűnügyi Főigazgatóság Középfokú szervek Középfokú vámszervek Középfokú adóztatási szervek Bűnügyi Főigazgatóság középfokú szervei Alsó fokú szervek Alsó fokú vámszervek Alsó fokú adóztatási szervek Bűnügyi Főigazgatóság alsó fokú szerve A NAV két, hagyományaiban, felépítésében, működésében, feladataiban, kultúrájában és személyi állományában nagymértékben eltérő szervezet egyesítésével jött létre. Az APEH egy 15 és félezer fős (kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők alkotta) civil szervezet volt, alapfeladata az állami adóhatósági jogkör gyakorlása, adóztatási feladatok ellátása volt, addig a VP egy 7 és félezer fős (pénzügyőrök, kormánytisztviselők és közalkalmazottak alkotta) fegyveres rendvédelmi szerv volt, 5 ezer fős hivatásos és 1,5 ezer fős civil állománnyal, az állam vámhatósági feladatainak, vagyis a határforgalomhoz kapcsolódó adóztatási és jövedéki adóztatáshoz kapcsolódó adóhatósági feladatok ellátására, nyomozati jogkörrel. A NAV törvény értelmében a szervezet személyi állománya most kormánytisztviselőkből, pénzügyőrökből és kormányzati ügykezelőkből áll Dr. Baté Zsuzsanna: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata és szervezete., SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., Budapest, (14. oldal) 11 Dr. Baté Zsuzsanna: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata és szervezete., SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., Budapest, (15. oldal) 12

15 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára adottak a feltételek a feladatok hatékony teljesítéséhez, azonban hogy ezekkel a lehetőségekkel milyen hatékonyan tud élni, a későbbiekben fog kiderülni. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni az emberi tényezőt sem, amikor megfogalmazzuk az elvárásokat, hiszen hagyományaiban, személyi állományában és feladataiban is nagyon eltérő, egymástól különböző szervezet jött létre az összevonással. A két szervezet összevonásának nem titkolt szándéka volt a hatékonyság, és a szakmai színvonal növelése, még jobb eredmények elérése, ezáltal a költségvetései bevételek folyamatos biztosítása és növelése. A szervezeti felépítés ábrázolása során bemutattam azt, hogy az integrációval a közös szakmai irányításnál beszélhetünk egységes adó- és vámhatóságról, melynek vezetője a NAV elnöke. Regionális szinten azonban még két különálló szervezet található, ezek: a regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságok és a,regionális adófőigazgatóságok. Megyei szinten pedig a megyei vám- és pénzügyőri igazgatóságok, valamint a megyei adóigazgatóságok, mint különálló szervezetek maradtak meg. Elképzelhető, hogy a nem is túl messzi jövőben első lépésként a másodfokú hatáskörrel rendelkező szervezetek, majd egy következő ütemtervben az első fokú hatásköri szervezetek összevonására kerül sor. Ezeknél a lépéseknél már nem elég a költséghatékonyságot figyelembe venni, egy kisebb szervezet létrehozásával, hanem figyelembe kell venni azokat nem elhanyagolható szempontokat is, hogy a nagymértékben különböző feladatok közös szervezet alá vonhatók-e. Reményeink szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal beváltja a hozzá fűzött reményeket, hiszen az integrációval létrejött új szervezet legfontosabb feladata az államot megillető bevételek biztosítása, a jogrend fenntartása A Vám- és Pénzügyőrség és jogutódja, a NAV feladatai az Európai Unióban Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozását követően a Vám- és Pénzügyőrség (a továbbiakban: VP) hatékonyabb és racionalizáltabb működés 13

16 megteremtését tűzte ki célul. A megvalósítani kívánt célokat úgy határozták meg, hogy az egyszerre igyekezett megfelelni a kereskedelem elősegítése, az Unió saját forrásainak biztosítása, a hazai költségvetési bevételi irányzatok teljesítése és a bűnözés elleni határozott fellépés követelményeinek. A stratégiában 12 megfogalmazott célok végrehajtását külső és belső környezeti változások generálták, melyek a következők voltak: Külső környezeti változások: - Gyorsan növekvő nemzetközi kereskedelem, globalizáció (nemzetközi cégek globális hálózata, a világ pénzpiacainak integrációja, nemzetközi szállítmányozás fejlődése). Népességi, gazdasági súlyeltolódások (népességszám növekedése, főleg a fejlődő országokban). - Technológiai, informatikai fejlődés (információs és kommunikációs globalizáció). - EU követelmények és lehetőségek (kereskedelmi korlátok lebontása, szabad áru-, szolgáltatás-, tőke- és munkaerő áramlás). Belső környezeti változások: - Kormányzati elvárások (bevételek, befektetői környezet javítása, fekete gazdaság elleni küzdelem, együttműködés a társhatóságokkal). - Gazdasági környezet elvárásai (kiszámítható piaci környezet, ellenőrzési/adóztatási feltételekben gyors, olcsó, szakszerű, stabil feltételek, gazdálkodók támogatása információ, egyablakos ügyintézés, e-közigazgatás, együttműködés szakmai szervezetekkel, korrupció elleni küzdelem). - Társadalmi elvárások (közbiztonság, közegészségügy, élelmiszerbiztonság, fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem, kulturális javak védelme). Az uniós csatlakozást követően a VP tevékenységének hangsúlyai jelentős változáson mentek keresztül. A vámszakterület a közösségi belpiac védelme mellett egyéb adóztatással és statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos kötelezettségeinek is eleget tesz. Az újfajta vámjogi szemlélet a régi és új bevételi nemek teljesítése mellett mindinkább a vámellenőrzések könnyítését, a korszerű és gyors vámeljárásokat célozza meg. Az új 12 A Vám- és Pénzügyőrség évi középtávú stratégiája., VIVA Média Holding Kft, Budapest, (5-10. oldal) 14

17 ellenőrzési gyakorlat az utólagos ellenőrzések, benne a kockázatelemzés szerepének felértékelődését eredményezte, egyben az Unió pénzügyi érdekeinek védelme a csalások és szabálytalanságok kiszűrését kívánja meg. Ezt a munkát -az ügyfelek nem közösségi, illetve a vámellenőrzés alá eső közösségi termékekkel folytatott külkereskedelmi tevékenységének utólagos ellenőrzése, a vámigazgatási tevékenységgel összefüggő adóellenőrzések, a mezőgazdasági támogatásokkal összefüggő ellenőrzési feladatok (EMGA), és a vámtevékenység teljes spektrumára kiterjedő kockázatelemzésaz OLAF Magyar Koordinációs irodájának tevékenysége egészíti ki. A vám saját források realizálása mellett más adónemek, a szellemi tulajdonjog védelem, az Unió kereskedelempolitikai intézkedéseinek, a tiltó, korlátozó rendelkezéseknek a betartása/betartatása felé fordult a figyelem. Az ellenőrzések a fogyasztóvédelem, az egészségvédelem érdekében, a rossz minőségű, egészségre ártalmas termékek kiszűrésére is irányulnak. A magas adótartalmú termékek előállítása és forgalmazása mindvégig a figyelem középpontjában állt, amely mellett a társhatósági együttműködés fokozottabbá tétele mind erősebb kormányzati elvárásként fogalmazódott meg. Ez nem csupán hazai színtéren, hanem nemzetközi vonalon is új típusú ellenőrzési együttműködést eredményezett. Ezt hatékonyan egészíti ki az egyre bővülő nyomozóhatósági jogkör, amely a klasszikus vám- és jövedéki bűncselekményeken túl a pénzügyi, gazdasági jogsértések teljes spektrumát képes lefedni. A fentieken túl kiemelt jelentőségű ellenőrzési iránya a védelemstratégia és a terrorizmus elleni fellépés, mely szervesen kapcsolódik a non-proliferációs 13 és exportellenőrzési tevékenységhez. Összességében megállapítható, hogy a vámigazgatásoknak, kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek folyamatosan bővülő kereskedelmi folyamatokkal és egyre összetettebb működési környezettel kell szembenézni -- és újraértelmezve a vám, mint a nemzet kulcsintézmény szerepét - annak megfelelni. Az újrafogalmazott vám a gazdasági növekedéshez, a stabilitáshoz, a fenntartható fejlődéshez és a munkahelyteremtő gazdaságpolitikához is hozzájárul. A határok nélküli világ fikció, a vámigazgatások, a határok bár jelentékeny változáson mennek át és részben láthatatlanná válnak - továbbra is döntő jelentőségűek maradnak. A XXI. században a vámigazgatások tekintetében az alábbi tényezők kiemelkedő szerepet fognak betölteni: 13 Non-proliferáció: Információ gyűjtés a tömegpusztító fegyverek és alkotóelemeik, illetve az előállításukhoz szükséges anyagok és eszközök jogellenes nemzetközi forgalmáról. 15

18 - az áruk és személyek legális/illegális áramlásának, illetve az új jogsértésformák, útvonalak felismerése, - a közös problémákra összehangolt, közös megoldások; növekvő számú bi- és multilaterális együttműködések, regionális kereskedelmi egyezmények, - a terrorizmus elleni küzdelem erősítése, - a kettős funkciónak (védelem és könnyítés) egészséges egyensúlyon alapuló megfelelőség, - innovatív, eredmény centrikus szemlélet, hatékonyság. 14 Az állami bevételek hatékonyabb biztosítása érdekében az adók, illetékek, járulékok, vámok beszedésével összefüggő, valamint ezekhez kapcsolódó rendészeti és bűnüldözési feladatok koncentrált végrehajtása érdekében a két nagy bevételi szervezet, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról (NAV) szóló évi CXXII. törvény alapján január 01-én összevonásra került. A NAV feladatai és szervezete kialakításában olyan kormányzati célkitűzések és európai uniós tapasztalatok játszottak szerepet, mint például az állami adóhatósági és vámhatósági feladatok minőségileg új, hatékonyabb, átláthatóbb és költségtakarékosabb ellátása mellett a költségvetési bevételek biztosítása, egy egységes elvek alapján felépülő, egységes irányítású, integrált szervezet révén. 15 A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szemben a társadalmi, nemzeti, jogszabályi és európai uniós elvárások: - az adók, illetékek, járulékok és vámok jogszerű, eredményes és hatékony biztosítása, 14 (letöltés dátuma: január 15.) A Vám- és Pénzügyőrség évi középtávú stratégiája., VIVA Média Holding Kft, Budapest, (25. oldal) 15 (letöltés dátuma: január 15.) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal stratégiája , VIVA Média Holding Kft., Budapest, (5. oldal) 16

19 - a járulékalapok védelme, - a szerencsejáték-szervezés hatósági felügyelete, - a nyújtott közszolgáltatások színvonalának emelése, - a részrehajlás nélküli, tisztességes, gyors ügyintézés, - az adóhatósági és vámhatósági feladatok még jobb minőségű ellátása, - a gyors és korszerű információáramlás, ügyfélorientált szemlélet fokozása, - a szervezet hatáskörébe tartozó bűncselekmények és egyéb jogsértő cselekmények hatékony és eredményes felderítése, gyors és szakszerű nyomozás, a bűncselekményekkel okozott kár megtérülése érdekében a vagyonvisszaszerzés növelése. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal küldetése, hogy - a magyar gazdaság, a társadalmi stabilitás és jogbiztonság megerősítését, - a gazdasági bűnözés visszaszorítását, azáltal a gazdasági biztonság erősítését, - a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodást a vele szemben támasztott elvárások teljesítésén keresztül szolgálja és hozzájáruljon az adórendszer egyszerűsítését és az adóterhek mérséklését célzó kormányzati célkitűzések megvalósulásához, illetve Magyarország versenyhelyzetének javításához. 16 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvényben és különösen annak preambulumában megfogalmazottak rögzítik mindazon elvárásokat, amelyek érvényesítése elengedhetetlen a NAV szervezeti stratégiájának kialakítása során. Mindezek, valamint a társadalmi, nemzeti és európai uniós elvárások maradéktalan teljesítése érdekében, összhangban a küldetésünkben és jövőképünkben megfogalmazottakkal több fő stratégiai irányvonal került meghatározásra. 1. Az ügyfelek önkéntes jogkövetését és adózási hajlandóságát a kötelezettségek teljesítését elősegítő szolgáltatások fejlesztésével, az ügyintézés egyszerűbbé, 16 (letöltés dátuma: január 15.) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal stratégiája , VIVA Média Holding Kft., Budapest, (7. oldal) 17

20 kényelmesebbé tételével és célirányos kommunikációval történő javítása. Preventív ellenőrzésekkel kell segíteni a helyes gyakorlat kialakítását. 2. A hatósági eszközök törvényes alkalmazásával következetesen kell fellépni mindazokkal szemben, akik nem teljesítették kötelezettségüket. és arra kell törekedni, hogy visszatartsuk azokat, akik hajlamosak hasonló kockázatvállalásra. Ezen belül fontos a kockázatelemzési és kockázatkezelési tevékenység erősítése, meg kell újítani az ellenőrzési módszereket, még hangsúlyosabbá kell tenni a bűnmegelőzési tevékenységet. Gyorsabb és hatékonyabb vám- és határellenőrzéssel segítjük a harmadik országos forgalom jogszerű bonyolítását és maradéktalanul érvényesítjük a közösségi vámjogi szabályozást. 3. A NAV ellenőrzési szerepéből adódóan növelni kell a nemzetgazdasági és társadalmi szerepvállalást a hazai, valamint az európai uniós gazdasági, pénzügyi és környezetvédelmi érdekek védelme területén. Ehhez kapcsolódóan fokozni kell az Európai Unió és harmadik országok közötti áruforgalommal kapcsolatban a vámtarifa és egyéb közösségi szinten bevezetett mezőgazdasági kereskedelempolitikai intézkedések végrehajtásának hatékonyságát. 4. A szakmai célok eléréséhez hatékony szervezetre van szükség, mely szervezet tagjai magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkeznek. 17 A vámszervek hatósági tevékenysége többirányú, egyrészt klasszikus feladatként vámigazgatási jogkörben jár el, másrészt adóhatósági feladatokat lát el. Vámigazgatási jogkörben végzi az áruk vámeljárás alá vonását, a vámhatáron át lebonyolódó áru- és utasforgalom ellenőrzését, a vámtartozások és a vámeljáráshoz kapcsolódó nem közösségi adók és díjak kiszabását és beszedését, az áruk azonosságának a vizsgálatát, a vám-, az adó- és egyéb jogszabályokban meghatározott adóztatási, ellenőrzési és utólagos ellenőrzési feladatokat, valamint az Európai Mezőgazdasági garanciaalapból (EMGA) finanszírozott kifizetésekhez kapcsolódó utólagos ellenőrzéseket. Adóhatóságként egyes, részben vagy egészben a központi költségvetés javára 17 (letöltés dátuma: január 15.) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal stratégiája , VIVA Média Holding Kft., Budapest, ( oldal) 18

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Az új magyar adó- és vámigazgatás

Az új magyar adó- és vámigazgatás Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Állam- és jog kodifikációs kihívások napjainkban 2012. május 30. Az új magyar adó- és vámigazgatás dr. Gyenge

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az EU intézményei 138.lecke Az intézményrendszer általános jellemzői Az Európai

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

NAV REPÜLŐTÉRI FŐIGAZGATÓSÁG Légi veszélyes áru szállítása a vámhatóság szemszögéből

NAV REPÜLŐTÉRI FŐIGAZGATÓSÁG Légi veszélyes áru szállítása a vámhatóság szemszögéből NAV REPÜLŐTÉRI FŐIGAZGATÓSÁG Légi veszélyes áru szállítása a vámhatóság szemszögéből Szervezeti struktúra NAV Repülőtéri Főigazgatóság NAV 1. számú Repülőtéri Igazgatóság Airport Business Park, I. típusú

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész 2009 július 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer. Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások

A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer. Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások Egy sikeres országhoz erős, kompetitív vállalkozások kellenek. Ennek

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár 1 Trendek a magyar adórendszerben Gazdaságpolitikai célok

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész 2009 július 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai Kiemelt adózók NAV szintű ellenőrzése NAV ellenőrzések fő iránya a hazai és Uniós költségvetési bevételekkel összefüggő kockázatos területek ellenőrzése,

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Kapronczai István 52. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Az induló állapot Kérdés: Felkészült agrárgazdasággal csatlakoztunk

Részletesebben

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az Európai Unió költségvetése Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az EU és a nagyvilág lakosság Lakosság millió főben, (2009) 1339

Részletesebben

Tartalom. 4 Bevezetés. 7 Küldetésünk. 8 Jövőképünk. 10 Stratégiánk alapelvei. 15 Értékeink. 16 Stratégiai irányaink. NAV-stratégia 2011 2015

Tartalom. 4 Bevezetés. 7 Küldetésünk. 8 Jövőképünk. 10 Stratégiánk alapelvei. 15 Értékeink. 16 Stratégiai irányaink. NAV-stratégia 2011 2015 NAV-stratégia 2011 2015 Tartalom 4 Bevezetés 7 Küldetésünk 8 Jövőképünk 10 Stratégiánk alapelvei 15 Értékeink 16 Stratégiai irányaink A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megbízásából kiadja a VIVA Média Holding.

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag 2015.05.25. Összeállította: Szórádi András vámszakértő A vám és a vámjog A vámszedés

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Hirdetmény szolgáltatás díjairól forgalmazott és már nem forgalmazott lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok EU: Kohéziós és regionális politika 2014-2020 Alapelvek: cél a munkahely-teremtés, a versenyképesség, a gazdasági növekedés, az életminőség javítása és

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Illeték, jövedék, vám IVAM1K0MPZP Gazdálkodási modul Kontaktórák

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vám, jövedék 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vám, jövedék Gazdálkodási modul

Részletesebben

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Kérjük, válasszon nyelvet

Kérjük, válasszon nyelvet Page 1 sur 10 Kérjük, válasszon nyelvet Hungarian A BESZERZÉSI LÁNC KEZDEMÉNYEZÉS MEGFELELÉSI FELMÉRÉSE - 2016 Üdvözöljük a Dedicated cég online felmérési honlapján. A webalapú eljárás garantálja a vállalat

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER J/'.251/1... É eze 2C12 '.!OV 2 Q, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER Iktatószám: NGM/23483 (2012) Válasz K/912S. számú írásbeli kérdésre»mit jelent a Miniszter Ur legújabb ötlete az önfinanszírozó

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége?

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Az EU mezőgazdasága A kezdetek Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Nemzetgazdaságban betöltött szerep: GDP-hez való hozzájárulás Ágazati jövedelem, gazdaság szintű jövedelem Foglalkoztatásban

Részletesebben

/2012. ( ) Korm. rendelet

/2012. ( ) Korm. rendelet 1 /2012. ( ) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet valamint a

Részletesebben

Integráció és szövetkezés

Integráció és szövetkezés Integráció és szövetkezés Jakab István Országgyűlés alelnöke MAGOSZ elnöke Napi Gazdaság Konferencia Budapest 2013. április 30. A mezőgazdasági termelés hatékonyságát a élelmiszerláncban elért magas érdekérvényesítési

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27 Franciaország Németország Egyesült Királyság Lengyelország Románia Spanyolország Olaszország Csehország Dánia Bulgária Magyarország Svédország Litvánia Ausztria Görögország Belgium Szlovákia Hollandia

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája 2013. október 4. Budapest Szepesi András Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája - 1998 Az EU-ban nincs közös erdészeti politika,

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként három országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben