Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900"

Átírás

1 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy nem titkosított szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben tartása mellett egy nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel oktatási és tudományos, nonprofit célra történt, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, valamint a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A NAV felépítése és feladatai Az Európai Unióhoz történt csatlakozást követően az exportvisszatérítésben részesülő termékek kivitelének vámhatósági ellenőrzése. Konzulens: Dr. Szekeres Diána László Anikó Pénzügy szak Vállalkozások pénzügyei szakirány

3

4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés. A NAV alkalmazottjaként a főiskolán tanultak és a gyakorlati tapasztalatok ötvözése..4. oldal 1.1. A vám és az adózás története..6. oldal 1.2. A NAV felépítése 9. oldal 1.3. A Vám- és Pénzügyőrség és jogutódja, a NAV feladatai az Európai Unióban oldal 2. Az Európai Unióhoz való csatlakozás és a Közös Agrárpolitika..20. oldal 2.1. A Közös Agrárpolitika céljai, alapelvei oldal Az agrárreformok..25. oldal A Közös Agrárpolitika 2007 és 2013 között 29. oldal 3. Az export-visszatérítésben részesülő termékek kivitelének ellenőrzése oldal 3.1. A Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság illetékessége oldal 3.2. Az ellenőrzés típusai..37. oldal A fizikai ellenőrzés 37. oldal A vámzárak ellenőrzése.40. oldal A kicserélési ellenőrzés.40. oldal A speciális kicserélési ellenőrzés..40. oldal Kockázatelemzés, kockázatkezelés oldal A fizikai ellenőrzésről szóló jelentések 43. oldal A T5 ellenőrző példány.43. oldal Származás igazolása..45. oldal Éves jelentés az Európai Bizottság felé.45. oldal 4. Összefoglalás..47. oldal 5. Mellékletek..49.oldal 1. számú melléklet: A NAV felépítése 2. számú melléklet: A NAV részletes szervezete 3. számú melléklet: Galéria 4. számú melléklet: Táblázatok 5. számú melléklet: Rövidítések jegyzéke 2

5 6. számú melléklet: Fogalomtár 7. számú melléklet: T5 ellenőrző példány 8. számú melléklet: export-visszatérítési kérelem 9. számú melléklet: AGREX-kiviteli engedély 6. Irodalomjegyzék 3

6 Mottó: Mindaz, ami mögöttünk van, és mindaz, ami előttünk áll, jelentéktelen csekélység ahhoz képest, ami bennünk lakozik. Oliver Wendell Holmes 1. Bevezetés A Nemzeti Adó- és Vámhivatal alkalmazottjaként a főiskolán tanultak és a gyakorlati tapasztalatok ötvözése. Azt a speciális tudást, szakmai tapasztalatot, mellyel vámtisztviselőként rendelkezni kell, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál évtizedek óta működő szakmai alap-, közép- és felsőfokú képzések, illetve a folyamatos továbbképzések biztosítják. A fentieken túl azonban szükség van olyan széleskörű ismeretekre is, mely egyrészt ráépítkezik a meglévőre, másrészt teljesen más, részletesebb tudást ad ahhoz, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál végzett munkámat a magyar gazdasági érdekek érvényesítése érdekében, mind pedig az Európai Unió velünk szemben támasztott elvárásainak maradéktalan teljesítése érdekében elősegítse. Nem elég a Nemzeti Adó- és Vámhivatal stratégiájában megfogalmazott irányvonalait követni, azoknak megfelelni, hanem a szakmai célok eléréséhez magas szintű, sokszor speciális szakmai ismeretekkel kell rendelkezni, mely ismereteket már nem a szervezeten belüli oktatás keretében, hanem az állami oktatásban, jelen esetben a Budapesti Gazdasági Főiskolán megszerzett pénzügyi, számviteli, uniós, jogi és ellenőrzési tananyag elsajátításával kell megszerezni. Témaválasztásom oka, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál olyan munkakörben dolgozom, amelynek nagy részét az export-visszatérítésben részesülő mezőgazdasági termékek kivitelének ellenőrzése teszi ki. Ebből adódóan ismerni kell a jogszabályi hátteret, mely nagyon szerteágazó, illetve a főiskolai tanulmányaim alatt megszerzett Európai Uniós ismeretek, a pénzügyi és gazdasági ellenőrzés, jogi ismeretet adó 4

7 tantárgyak olyan sok többlet ismerettel, tudásanyaggal láttak el, mely elengedhetetlen és hatékonyan tudom alkalmazni a munkám során. Az ellenőrzési szerepünkből adódóan növelni kell a nemzeti és az európai uniós gazdasági és pénzügyi érdekek védelmét. Ehhez pedig véleményem szerint fontos megismerni az Európai Unió történetét, a kezdetektől napjainkig, szervezetét, működését, célkitűzéseit, hiszen az egész Unió is akkor működik jól és akkor váltja be a hozzáfűzött reményeket, ha a legalsóbb szinteken is mindenki pontosan és hatékonyan végzi a munkáját. 5

8 1.1. A vám és az adózás története Az emberiség történetével majdnem egyidős az adózás története. Amióta az emberek csoportjai együtt, közösségben élnek és társadalmi szervezetet alkotnak, azóta vannak közösen jobban megoldható tennivalók. A közfeladatok elvégzéséhez az államnak bevételekre van szüksége. A legtöbb európai államban a XVIII. század végéig az államjószágok és a regálék 1 képezték az alapvető bevételi forrásokat, ezen eszközök mellett az adók csak mint mellékes, rendkívüli bevételek szerepeltek. Szervezettebb gazdasági és politikai viszonyok között az államjószágok pénzügyi jelentősége csaknem teljesen elenyészett, a regálék nemzetgazdasági intézményekké váltak. Az államkiadások egyre nagyobb részére az adók 2 nyújtottak fedezetet. Az eltelt 143 év nem csupán emberi léptékekkel mérve igen hosszú idő, de egy szervezet életében is elég jelentős ahhoz, hogy történelmi távlatokról beszélhessünk. Szent Máté apostol a bibliai korok vámszedőjeként, Jézus tanításait lejegyezve is egy kicsit vámos maradt. Igazolják ezt az evangéliumban a különböző pénznemekkel, vámmal és fizetőeszközzel kapcsolatos pontos leírások és a Biblia-történeti kutatók megállapításai: nincs még egy olyan világi polgári foglalkozás, amelyet Jézus fellépésével összefüggésben, a bibliai történet csúcspontján is olyan gyakran említenének, mint a vámszedő. Ezért választotta az Európai Unió Szent Mátét a vámosok, a pénzügyőrök és pénzügyi dolgozók védőszentjévé. De történelmi távlatokban beszélünk hazánkban a vám 3 intézményéről, mely oly régi korokra tekint vissza, mint az államalapítás és első királyunk, Szent István törvénykönyve. E törvénykönyv számos más gazdasági vonatkozású cikkelye mellett az időszaknak megfelelő korszerűséggel regulázta a 1 Regálé: iura regalia volt a neve az államkincstárt illető, királyi felségjogon szedett jövedelmeknek. Ezek egy részét később a földesurak, illetve a városok kapták meg. Pld.: be- és kiviteli vámok, nyolcadvám, vásárjog, pénzverés monopóliuma, vám- és révjog. 2 Az adó kötelező (kényszerített) jellegű, vissza nem térülő, visszafizetés (közvetlen ellenszolgáltatás) nélküli, általános, pénzbeli szolgáltatás, amelyeket az állam vagy más közhatalmi szervezet (pl. helyi-, területi önkormányzat) olyan jogszabály alapján hajt be, amelyek maghatározzák ezen kötelezettségek nagyságát, feltételeit és fizetési esedékességét. 3 A vám olyan kényszerjellegű, ellenszolgáltatás nélkül fizetendő közteher, amit az állam erre hatáskörrel rendelkező szervei útján, jogszabályban meghatározott mértékben és feltételek szerint szed az államhatáron át behozott áruk után. Adó jellegét az eredményezi, hogy törvényen alapuló fizetési kötelezettség, mely állami bevételt képez, és amelyért az állam közvetlen ellenszolgáltatást nem nyújt. 6

9 vásárhelyeket és azok bevételét, az úgynevezett vásárvámot, a külországi forgalmat sújtó határvám különböző formáit és a folyami, híd-, és révvámokat is. 143 évvel ezelőtt Lónyay Menyhért az 1. sz. körrendeletben így rendelkezett: a magyar királyi pénzügyminisztérium alá rendelt minden hatóságok és hivatalok a mai naptól kezdve minden, Magyar- és Erdélyország területén a pénzügyi szakmát illető ügyben utasításait egyedül tőlem, illetőleg a magyar királyi pénzügyminisztériumtól veendi, és jelentéseit ugyanoda teendi. Lónyay pontosan mérte fel, hogy milyen fontos az éledező magyar függetlenség fenntartásához, a kialakulóban lévő önálló, magyar közigazgatás működtetéséhez, az állami feladatok ellátásához szükséges anyagi eszközök előteremtése, az adózás és vámfizetés rendszeressé tétele. Milyen utat is járt be a Vám- és Pénzügyőrség tehát 143 év alatt? Az 1. sz. körrendelet nyomán a magyar királyi pénzügyőrség nemzeti jelleget nyert. Megszűnt a császári jelző és a Bécshez kötődő szolgálati viszony, hivatalos nyelv a magyar lett a szolgálati érintkezésben, a címtáblákon és a hivatalos pecséteken is ban születtek meg azok a bevételeket folyamatosan biztosító törvénycikkek, amelyek alapfeladatainkat azóta is meghatározták. Fontos lépés volt a szervezet szakmai fejlődésében, amikor az első brüsszeli vámtechnika 1919-ben megjelent Magyarországon, s 1924-ben megszületett a vámjog szabályozásáról szóló törvény, amellyel a magyar vámigazgatás a fejlett európai vámigazgatások sorába lépett. Már ekkor elrendeltetett, hogy a szigorúan pénzügyigazgatási tevékenységtől a tágabb értelemben vett egyéb szakmai feladatok ellátásáig (gondolok itt a környezet-, természet-, fogyasztó- és egészségvédelemben játszott szerepünkre) a magyar és az európai közigazgatásban is páratlanul széles körű feladatrendszerrel kell megbirkóznia a testületnek. A hőskorban lóháton indult a járőr szolgálatba, majd később az 1920-as évek fejlesztéseként kerékpárra pattant a finánc, vállán kemény bőr oldaltáskája, benne a szeszfokoláshoz avagy éppen a vámzárhoz szükséges eszközök. De nagy utat tett meg a szolgálatszervezésben is, például a férfiak sőt a hosszú évtizedekig csupán nőtlen férfiak alkalmazásától a női foglalkoztatás elismeréséig. A pénzügyőr hölgyek csupán 1949 óta dolgozhatnak a testületnél, s még ennél is későbbi időtől teljesíthetnek szolgálatot ma már teljes egyenjogúságban, s bizony azonos értékű munkát teljesítve a férfi kollégákkal a testület bármely szolgálati ágában. Így az új évezred küszöbét átlépve ma már bátran mondhatjuk, hogy az István király által megtett első lépések a magyarság gazdasági beilleszkedése, az önálló és fejlett 7

10 vámrendszer kialakítása mellett az európai államokhoz történő csatlakozás útján meghozták gyümölcsüket. Ugyan a mai jogintézmények már igen távoliak az istváni reguláktól, ám hatásukban ugyanazt célozzák: korszerű, fejlett, a kereskedelmi kapcsolatokat és a gazdasági fejlődést segítő, európai normarendszert biztosítani a hatósági jogalkalmazás számára. E törekvésben a Vám- és Pénzügyőrségnek, valamennyi tevékenységi ágának komoly és nehéz szerep jutott eddig is, hiszen a kereskedelem nemzetközi színterén az ország külgazdasági nyitottságával a vámigazgatási tevékenység ma már jelentősen több, mint egyszerű vámkezelés, illetve a vámterhek beszedésének feladata. A jövedéki bevételek biztosítása nem csupán az államháztartás költségvetési hátterének stabilitása miatt fontos, és széles körű nyomozati feladataink, a rendészeti értékek nem csak és egyszerűen a jogsértések utolérését jelentik, hanem együttesen hatnak egy tiszta, átlátható, korrekt gazdasági környezet irányába. Ez a jövőben sem lesz másként, de a magyar kormányzatnak a közigazgatás korszerűsítésére megfogalmazott célkitűzései végrehajtásaként új fejezet nyílt meg a vám- és pénzügyőri szolgálat történelmében. Egy jóval nagyobb, minőségileg új szervezet keretein belül, mint integrált, de önálló szakmai ág végzi a munkáját, s tartozik felelősséggel annak eredményességéért, az új szervezet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sikerességéért. A 2010-es esztendő olyan fontos testülettörténeti év tehát, amit a ma krónikása, a Vám- és Pénzügyőrség közel másfél évszázados történelmébe minden bizonnyal megkülönböztetett figyelemmel jegyez majd fel. 4 Korunkban az állami kiadások fedezésére szolgáló legfőbb bevételek az adók, illetékek, járulékok, vámok. Ezek fiskális bevételek 5,melyek jellemzően a központi költségvetés bevételei közé tartoznak. A vám olyan kényszerjellegű, ellenszolgáltatás nélkül fizetendő közteher, amit az állam erre hatáskörrel rendelkező szervei útján, jogszabályban meghatározott mértékben és feltételek szerint szed az államhatáron át behozott áruk után. Adó jellegét az eredményezi, hogy törvényen alapuló fizetési kötelezettség, mely állami bevételt képez, és amelyért az állam közvetlen 4 Pénzügyőr újság: Új fejezet kezdődik a pénzügyőri szolgálat életében, VIVA Média Holding Kft., Budapest, 200. december 137. évfolyam 12. szám (3-4. oldal) 5 Fiskális bevételek: Adó, illeték, vám, vámbiztosíték, járulék, hozzájárulás,díj, privatizációból származó bevételek, a költségvetési szervek működéséből, tevékenységéből származó bevételek, nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból származó bevételek. 8

11 ellenszolgáltatást nem nyújt. A vám eszköze annak, hogy az állam, valamint az Európai Unió által meghatározott gazdaságpolitikai célkitűzések megvalósuljanak, funkciója elsődlegesen a hazai termelés védelme, de ide tartozik a gazdaságfejlesztés, a fizetési mérleg védelme, a kereskedelempolitikai célkitűzések teljesítésének elősegítése is A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felépítése Az adó- és vámigazgatás rendszere az elmúlt évtizedekben számos szervezeti változáson ment keresztül, a év azonban a korábbiakhoz nem mérhető strukturális átalakítást hozott. Két, az adóztatást és a vámigazgatást meghatározó szervezettől, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól és a Vám- és Pénzügyőrségtől vett búcsút a magyar közigazgatás rendszere és a helyüket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vette át. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), mint az adóhatósági és a vámhatósági feladatai ellátásának közös szervezeti keretének létrehozása annak a követelménynek az eredménye, hogy kiküszöböljék a két szervezet tevékenységében rejlő párhuzamosságokat, a szakmai tudást egyesítsék, gyors és rugalmas legyen az információáramlás, valamint az adónyomozás szervezetések újbóli megteremtésével az állam adóbevételeinek teljes körű kezelése és védelme magasabb szinten, a hatékonyság, költségtakarékosság és a szakmaiság jegyében valósuljon meg. Ezen céloktól vezérelve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvénnyel 6 (letöltés dátuma: január 15.) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal stratégiája , VIVA Média Holding Kft., Budapest, (4-5. oldal) 9

12 2011. január 01-én megalakult a NAV (lásd: 1. és 2. számú melléklet), és ezzel egyidejűleg az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség megszűnt. 7 A két szervezet összeolvadásával kormányhivatalként létrejött a NAV, amely az állam adó- és adójellegű bevételei kezelésének egységes keretet ad. A központi szervek szintjén számos feladat összevonásra került és az informatikai háttérszervezetek is racionalizálásra kerültek. Mindez a költséghatékonyság és az egységes központi irányítás megvalósításának jegyében történt. A NAV 3 alaptevékenységét - az állami adóhatósági, vámhatósági és nyomozóhatósági feladatok ellátását - a három egymással mellérendeltségi viszonyban álló szakmai ágán keresztül valósítja meg, ennek megfelelően megkülönböztetjük az adóztatási szervet, a vámszervet és a nyomozóhatóságot. A NAV szervezeteinek kialakításakor az egyik fő célkitűzés a szervezet racionalizálása volt. Ennek eredményeképpen összevonásra kerültek a központi szervek, valamint az közép- és alsó fokú szervek. A hatáskör tekintetében a végrehajtási feladatok teljes mértékben átkerültek az adóztatási szervekhez. Ennek oka a párhuzamos végrehajtási tevékenységek kiküszöbölése, másrészt a végrehajtási cselekmények hatékonyabbá tétele volt. A vámhatóság már az összeolvadást megelőzően is csak munkabér letiltást is inkasszót foganatosíthatott, más jogköre nem volt. Ezzel a NAV végrehajtási tevékenysége sokkal hatékonyabb lett. A hatáskör átcsoportosítás csak a kimondott végrehajtási tevékenységre vonatkozik, azonban a fizetési kedvezmény, az erre irányuló kérelmek elbírálása továbbra is annak a szervezetnek a hatáskörébe tartozik, ahol a tartozás keletkezett. Az adóhatósági és vámhatósági rész továbbra is elkülönülten vezeti a folyószámlákat a nagy mértékben különböző informatikai rendszer és a jogi szabályozás miatt. A folyószámlák közötti átvezetések tekintetében lehetősége van az ügyfeleknek átvezetést kérni vámfolyószámláról adófolyószámlára és fordítva. Amennyiben az ügyfél a vámhatóságnál nyilvántartott túlfizetését az adóhatóságnál nyilvántartott tartozásra kéri 7 Dr. Baté Zsuzsanna: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata és szervezete., SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., Budapest, (5-7. oldal) 10

13 elszámolni, úgy a tartozás megfizetésének az a napja, amely napon a tartozást nyilvántartó adóhatóság számláján a befizetést jóváírják. 8 A NAV hierarchikus felépítésű, hármas tagozódású szervezet, feladatait központi, középfokú és alsó fokú szervei útján látja el. Emellett megkülönböztetjük a szervezeten belül az adóztatási-, a vámszervet és a nyomozóhatóságot. A NAV élén az Elnök áll. A Központi Hivatal elsődlegesen az elnök munkaszervezete, szerepe az irányítás az egész szervezet tekintetében. A NAV központi szervei a Központi Hivatal, a Bűnügyi Főigazgatóság, az Informatikai Intézet és a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet. A Központi Hivatal átvette az APEH Központi Hivatalának és a VP országos Parancsnokságának a helyét. Az Informatikai Intézet üzemelteti, fejleszti az informatikai rendszert. A Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet a személyi állomány munkavégzéséhez szükséges képzés, továbbképzés lebonyolítását, egészségügyi, szociális és kulturális feladatokat lát el. A Bűnügyi Főigazgatóság a nyomozóhatósági feladatokat végzi. A NAV Központi Hivatalában, valamint a közép- és alsó fokú szerveinél három szakmai ágat különböztetünk meg: - a NAV állami adóhatósági feladatokat ellátó szerve az állami adó- és vámhatóság adóztatási szerve. A NAV adóztatási szerve a Központi Hivatal és a közép- és alsó fokú adóztatási szervek, - a NAV vámhatósági feladatokat ellátó szerve az állami adó- és vámhatóság adóztatási szerve. A NAV vámszerve a Központi Hivatal és a közép- és alsó fokú vámszervek szervek, - a NAV bűnügyi főigazgatósága középfokú és alsó fokú szervekkel rendelkezik. A NAV nyomozó hatósága a bűnügyi főigazgatóság és annak a középfokú szervei. 9 8 Dr. Baté Zsuzsanna: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata és szervezete., SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., Budapest, (8-9. oldal) 9 Dr. Baté Zsuzsanna: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata és szervezete., SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., Budapest, ( oldal) 11

14 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felépítése 10 ELNÖK Központi szervek Központi szervek Informatikai Intézet Központi Hivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet Bűnügyi Főigazgatóság Középfokú szervek Középfokú vámszervek Középfokú adóztatási szervek Bűnügyi Főigazgatóság középfokú szervei Alsó fokú szervek Alsó fokú vámszervek Alsó fokú adóztatási szervek Bűnügyi Főigazgatóság alsó fokú szerve A NAV két, hagyományaiban, felépítésében, működésében, feladataiban, kultúrájában és személyi állományában nagymértékben eltérő szervezet egyesítésével jött létre. Az APEH egy 15 és félezer fős (kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők alkotta) civil szervezet volt, alapfeladata az állami adóhatósági jogkör gyakorlása, adóztatási feladatok ellátása volt, addig a VP egy 7 és félezer fős (pénzügyőrök, kormánytisztviselők és közalkalmazottak alkotta) fegyveres rendvédelmi szerv volt, 5 ezer fős hivatásos és 1,5 ezer fős civil állománnyal, az állam vámhatósági feladatainak, vagyis a határforgalomhoz kapcsolódó adóztatási és jövedéki adóztatáshoz kapcsolódó adóhatósági feladatok ellátására, nyomozati jogkörrel. A NAV törvény értelmében a szervezet személyi állománya most kormánytisztviselőkből, pénzügyőrökből és kormányzati ügykezelőkből áll Dr. Baté Zsuzsanna: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata és szervezete., SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., Budapest, (14. oldal) 11 Dr. Baté Zsuzsanna: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata és szervezete., SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., Budapest, (15. oldal) 12

15 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára adottak a feltételek a feladatok hatékony teljesítéséhez, azonban hogy ezekkel a lehetőségekkel milyen hatékonyan tud élni, a későbbiekben fog kiderülni. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni az emberi tényezőt sem, amikor megfogalmazzuk az elvárásokat, hiszen hagyományaiban, személyi állományában és feladataiban is nagyon eltérő, egymástól különböző szervezet jött létre az összevonással. A két szervezet összevonásának nem titkolt szándéka volt a hatékonyság, és a szakmai színvonal növelése, még jobb eredmények elérése, ezáltal a költségvetései bevételek folyamatos biztosítása és növelése. A szervezeti felépítés ábrázolása során bemutattam azt, hogy az integrációval a közös szakmai irányításnál beszélhetünk egységes adó- és vámhatóságról, melynek vezetője a NAV elnöke. Regionális szinten azonban még két különálló szervezet található, ezek: a regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságok és a,regionális adófőigazgatóságok. Megyei szinten pedig a megyei vám- és pénzügyőri igazgatóságok, valamint a megyei adóigazgatóságok, mint különálló szervezetek maradtak meg. Elképzelhető, hogy a nem is túl messzi jövőben első lépésként a másodfokú hatáskörrel rendelkező szervezetek, majd egy következő ütemtervben az első fokú hatásköri szervezetek összevonására kerül sor. Ezeknél a lépéseknél már nem elég a költséghatékonyságot figyelembe venni, egy kisebb szervezet létrehozásával, hanem figyelembe kell venni azokat nem elhanyagolható szempontokat is, hogy a nagymértékben különböző feladatok közös szervezet alá vonhatók-e. Reményeink szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal beváltja a hozzá fűzött reményeket, hiszen az integrációval létrejött új szervezet legfontosabb feladata az államot megillető bevételek biztosítása, a jogrend fenntartása A Vám- és Pénzügyőrség és jogutódja, a NAV feladatai az Európai Unióban Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozását követően a Vám- és Pénzügyőrség (a továbbiakban: VP) hatékonyabb és racionalizáltabb működés 13

16 megteremtését tűzte ki célul. A megvalósítani kívánt célokat úgy határozták meg, hogy az egyszerre igyekezett megfelelni a kereskedelem elősegítése, az Unió saját forrásainak biztosítása, a hazai költségvetési bevételi irányzatok teljesítése és a bűnözés elleni határozott fellépés követelményeinek. A stratégiában 12 megfogalmazott célok végrehajtását külső és belső környezeti változások generálták, melyek a következők voltak: Külső környezeti változások: - Gyorsan növekvő nemzetközi kereskedelem, globalizáció (nemzetközi cégek globális hálózata, a világ pénzpiacainak integrációja, nemzetközi szállítmányozás fejlődése). Népességi, gazdasági súlyeltolódások (népességszám növekedése, főleg a fejlődő országokban). - Technológiai, informatikai fejlődés (információs és kommunikációs globalizáció). - EU követelmények és lehetőségek (kereskedelmi korlátok lebontása, szabad áru-, szolgáltatás-, tőke- és munkaerő áramlás). Belső környezeti változások: - Kormányzati elvárások (bevételek, befektetői környezet javítása, fekete gazdaság elleni küzdelem, együttműködés a társhatóságokkal). - Gazdasági környezet elvárásai (kiszámítható piaci környezet, ellenőrzési/adóztatási feltételekben gyors, olcsó, szakszerű, stabil feltételek, gazdálkodók támogatása információ, egyablakos ügyintézés, e-közigazgatás, együttműködés szakmai szervezetekkel, korrupció elleni küzdelem). - Társadalmi elvárások (közbiztonság, közegészségügy, élelmiszerbiztonság, fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem, kulturális javak védelme). Az uniós csatlakozást követően a VP tevékenységének hangsúlyai jelentős változáson mentek keresztül. A vámszakterület a közösségi belpiac védelme mellett egyéb adóztatással és statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos kötelezettségeinek is eleget tesz. Az újfajta vámjogi szemlélet a régi és új bevételi nemek teljesítése mellett mindinkább a vámellenőrzések könnyítését, a korszerű és gyors vámeljárásokat célozza meg. Az új 12 A Vám- és Pénzügyőrség évi középtávú stratégiája., VIVA Média Holding Kft, Budapest, (5-10. oldal) 14

17 ellenőrzési gyakorlat az utólagos ellenőrzések, benne a kockázatelemzés szerepének felértékelődését eredményezte, egyben az Unió pénzügyi érdekeinek védelme a csalások és szabálytalanságok kiszűrését kívánja meg. Ezt a munkát -az ügyfelek nem közösségi, illetve a vámellenőrzés alá eső közösségi termékekkel folytatott külkereskedelmi tevékenységének utólagos ellenőrzése, a vámigazgatási tevékenységgel összefüggő adóellenőrzések, a mezőgazdasági támogatásokkal összefüggő ellenőrzési feladatok (EMGA), és a vámtevékenység teljes spektrumára kiterjedő kockázatelemzésaz OLAF Magyar Koordinációs irodájának tevékenysége egészíti ki. A vám saját források realizálása mellett más adónemek, a szellemi tulajdonjog védelem, az Unió kereskedelempolitikai intézkedéseinek, a tiltó, korlátozó rendelkezéseknek a betartása/betartatása felé fordult a figyelem. Az ellenőrzések a fogyasztóvédelem, az egészségvédelem érdekében, a rossz minőségű, egészségre ártalmas termékek kiszűrésére is irányulnak. A magas adótartalmú termékek előállítása és forgalmazása mindvégig a figyelem középpontjában állt, amely mellett a társhatósági együttműködés fokozottabbá tétele mind erősebb kormányzati elvárásként fogalmazódott meg. Ez nem csupán hazai színtéren, hanem nemzetközi vonalon is új típusú ellenőrzési együttműködést eredményezett. Ezt hatékonyan egészíti ki az egyre bővülő nyomozóhatósági jogkör, amely a klasszikus vám- és jövedéki bűncselekményeken túl a pénzügyi, gazdasági jogsértések teljes spektrumát képes lefedni. A fentieken túl kiemelt jelentőségű ellenőrzési iránya a védelemstratégia és a terrorizmus elleni fellépés, mely szervesen kapcsolódik a non-proliferációs 13 és exportellenőrzési tevékenységhez. Összességében megállapítható, hogy a vámigazgatásoknak, kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek folyamatosan bővülő kereskedelmi folyamatokkal és egyre összetettebb működési környezettel kell szembenézni -- és újraértelmezve a vám, mint a nemzet kulcsintézmény szerepét - annak megfelelni. Az újrafogalmazott vám a gazdasági növekedéshez, a stabilitáshoz, a fenntartható fejlődéshez és a munkahelyteremtő gazdaságpolitikához is hozzájárul. A határok nélküli világ fikció, a vámigazgatások, a határok bár jelentékeny változáson mennek át és részben láthatatlanná válnak - továbbra is döntő jelentőségűek maradnak. A XXI. században a vámigazgatások tekintetében az alábbi tényezők kiemelkedő szerepet fognak betölteni: 13 Non-proliferáció: Információ gyűjtés a tömegpusztító fegyverek és alkotóelemeik, illetve az előállításukhoz szükséges anyagok és eszközök jogellenes nemzetközi forgalmáról. 15

18 - az áruk és személyek legális/illegális áramlásának, illetve az új jogsértésformák, útvonalak felismerése, - a közös problémákra összehangolt, közös megoldások; növekvő számú bi- és multilaterális együttműködések, regionális kereskedelmi egyezmények, - a terrorizmus elleni küzdelem erősítése, - a kettős funkciónak (védelem és könnyítés) egészséges egyensúlyon alapuló megfelelőség, - innovatív, eredmény centrikus szemlélet, hatékonyság. 14 Az állami bevételek hatékonyabb biztosítása érdekében az adók, illetékek, járulékok, vámok beszedésével összefüggő, valamint ezekhez kapcsolódó rendészeti és bűnüldözési feladatok koncentrált végrehajtása érdekében a két nagy bevételi szervezet, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról (NAV) szóló évi CXXII. törvény alapján január 01-én összevonásra került. A NAV feladatai és szervezete kialakításában olyan kormányzati célkitűzések és európai uniós tapasztalatok játszottak szerepet, mint például az állami adóhatósági és vámhatósági feladatok minőségileg új, hatékonyabb, átláthatóbb és költségtakarékosabb ellátása mellett a költségvetési bevételek biztosítása, egy egységes elvek alapján felépülő, egységes irányítású, integrált szervezet révén. 15 A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szemben a társadalmi, nemzeti, jogszabályi és európai uniós elvárások: - az adók, illetékek, járulékok és vámok jogszerű, eredményes és hatékony biztosítása, 14 (letöltés dátuma: január 15.) A Vám- és Pénzügyőrség évi középtávú stratégiája., VIVA Média Holding Kft, Budapest, (25. oldal) 15 (letöltés dátuma: január 15.) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal stratégiája , VIVA Média Holding Kft., Budapest, (5. oldal) 16

19 - a járulékalapok védelme, - a szerencsejáték-szervezés hatósági felügyelete, - a nyújtott közszolgáltatások színvonalának emelése, - a részrehajlás nélküli, tisztességes, gyors ügyintézés, - az adóhatósági és vámhatósági feladatok még jobb minőségű ellátása, - a gyors és korszerű információáramlás, ügyfélorientált szemlélet fokozása, - a szervezet hatáskörébe tartozó bűncselekmények és egyéb jogsértő cselekmények hatékony és eredményes felderítése, gyors és szakszerű nyomozás, a bűncselekményekkel okozott kár megtérülése érdekében a vagyonvisszaszerzés növelése. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal küldetése, hogy - a magyar gazdaság, a társadalmi stabilitás és jogbiztonság megerősítését, - a gazdasági bűnözés visszaszorítását, azáltal a gazdasági biztonság erősítését, - a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodást a vele szemben támasztott elvárások teljesítésén keresztül szolgálja és hozzájáruljon az adórendszer egyszerűsítését és az adóterhek mérséklését célzó kormányzati célkitűzések megvalósulásához, illetve Magyarország versenyhelyzetének javításához. 16 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvényben és különösen annak preambulumában megfogalmazottak rögzítik mindazon elvárásokat, amelyek érvényesítése elengedhetetlen a NAV szervezeti stratégiájának kialakítása során. Mindezek, valamint a társadalmi, nemzeti és európai uniós elvárások maradéktalan teljesítése érdekében, összhangban a küldetésünkben és jövőképünkben megfogalmazottakkal több fő stratégiai irányvonal került meghatározásra. 1. Az ügyfelek önkéntes jogkövetését és adózási hajlandóságát a kötelezettségek teljesítését elősegítő szolgáltatások fejlesztésével, az ügyintézés egyszerűbbé, 16 (letöltés dátuma: január 15.) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal stratégiája , VIVA Média Holding Kft., Budapest, (7. oldal) 17

20 kényelmesebbé tételével és célirányos kommunikációval történő javítása. Preventív ellenőrzésekkel kell segíteni a helyes gyakorlat kialakítását. 2. A hatósági eszközök törvényes alkalmazásával következetesen kell fellépni mindazokkal szemben, akik nem teljesítették kötelezettségüket. és arra kell törekedni, hogy visszatartsuk azokat, akik hajlamosak hasonló kockázatvállalásra. Ezen belül fontos a kockázatelemzési és kockázatkezelési tevékenység erősítése, meg kell újítani az ellenőrzési módszereket, még hangsúlyosabbá kell tenni a bűnmegelőzési tevékenységet. Gyorsabb és hatékonyabb vám- és határellenőrzéssel segítjük a harmadik országos forgalom jogszerű bonyolítását és maradéktalanul érvényesítjük a közösségi vámjogi szabályozást. 3. A NAV ellenőrzési szerepéből adódóan növelni kell a nemzetgazdasági és társadalmi szerepvállalást a hazai, valamint az európai uniós gazdasági, pénzügyi és környezetvédelmi érdekek védelme területén. Ehhez kapcsolódóan fokozni kell az Európai Unió és harmadik országok közötti áruforgalommal kapcsolatban a vámtarifa és egyéb közösségi szinten bevezetett mezőgazdasági kereskedelempolitikai intézkedések végrehajtásának hatékonyságát. 4. A szakmai célok eléréséhez hatékony szervezetre van szükség, mely szervezet tagjai magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkeznek. 17 A vámszervek hatósági tevékenysége többirányú, egyrészt klasszikus feladatként vámigazgatási jogkörben jár el, másrészt adóhatósági feladatokat lát el. Vámigazgatási jogkörben végzi az áruk vámeljárás alá vonását, a vámhatáron át lebonyolódó áru- és utasforgalom ellenőrzését, a vámtartozások és a vámeljáráshoz kapcsolódó nem közösségi adók és díjak kiszabását és beszedését, az áruk azonosságának a vizsgálatát, a vám-, az adó- és egyéb jogszabályokban meghatározott adóztatási, ellenőrzési és utólagos ellenőrzési feladatokat, valamint az Európai Mezőgazdasági garanciaalapból (EMGA) finanszírozott kifizetésekhez kapcsolódó utólagos ellenőrzéseket. Adóhatóságként egyes, részben vagy egészben a központi költségvetés javára 17 (letöltés dátuma: január 15.) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal stratégiája , VIVA Média Holding Kft., Budapest, ( oldal) 18

SZAKDOLGOZAT. Géczi Bernadett 2010.

SZAKDOLGOZAT. Géczi Bernadett 2010. SZAKDOLGOZAT Géczi Bernadett 2010. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY MAGYARORSZÁG AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERE

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Horváth Zoltán. I. rész

Horváth Zoltán. I. rész SZOLNOKI FŐISKOLA Horváth Zoltán Kézikönyv az Európai Unióról I. rész Készítette: Pataki Tamás Idegenforgalmi és szálloda szak Levelező tagozat IV. évfolyam 2004. november Email: soledad@freeweb.hu Mobil:

Részletesebben

Segédanyag. Az Európai Unió általában

Segédanyag. Az Európai Unió általában Segédanyag Az Európai Unió általában Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Dr. Herdon Miklós AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI Hatvani Anna Gazdasági agrármérnök jelölt

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék Európai üzleti jog Tansegédlet Összeállította: dr. Verebics János egyetemi

Részletesebben

A helyi vámkezelés a magyar importőrök szolgálatában

A helyi vámkezelés a magyar importőrök szolgálatában Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2012/06. A NAV első éve A napokban színes kiadvány jelent meg a NAV első évéről, melynek bevezetőjébe dr. Vida Ildikó a NAV elnöke a többi között

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A SCHENGENI RENDSZER BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4004/2015. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4004/2015. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4004/2015. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2015. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

Adóharmonizáció az Európai Unióban

Adóharmonizáció az Európai Unióban Adóharmonizáció az Európai Unióban Bevezetõ 2 Az uniós adópolitika jogi alapjai 3 Az adóharmonizáció hatása egyes közösségi politikákra 7 Az adóharmonizáció háttere és folyamata 8 Fejlesztési irányok 18

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Vállalkozók Európában 8. szám TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Budapest, 2001 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2 Termékforgalmazás az EU-ban és Magyarországon A Magyar Kereskedelmi

Részletesebben

A MAGYAR ÁFA-TÖRVÉNY A HATOS IRÁNYELV TÜKRÉBEN

A MAGYAR ÁFA-TÖRVÉNY A HATOS IRÁNYELV TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi Gazdaságelemző szakirány A MAGYAR ÁFA-TÖRVÉNY A HATOS IRÁNYELV TÜKRÉBEN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSÁNAK

Részletesebben

A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE

A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE doktori (PhD)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.3. (Autumn 2013/3 ősz) AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS BRADEAN-EBINGER NELU ÉS NAGYVÁRADI

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben