BALOGH MÁRIA. Továbbra is biztatjuk a budapesti és Budapest környékén élő tagcsaládjainkat, hogy iratkozzanak fel a jól működő kulturális listánkra.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALOGH MÁRIA. Továbbra is biztatjuk a budapesti és Budapest környékén élő tagcsaládjainkat, hogy iratkozzanak fel a jól működő kulturális listánkra."

Átírás

1 NOE Levelek A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA június A gyermekkor múlik, mint a nyár, Mire rájössz, hogy volt már tovaszáll; De ha a szívedben helyet adsz neki, Onnan a felnőttkor ki nem űzheti. Csorba Piroska: A gyermekkor (részlet)

2 TA RTA L OM, VEZETŐ TESTÜLETEINK MUNKÁJÁBÓL 3 Közgyűlési beszámoló 4 ÉRDEKVÉDELEM A NOE-FON-ra érkező hívások 5-6 A N O E É L ET É B Ő L Beszámoló a Varga Domokos Közéleti Nagycsaládos Kollégium negyedik hétvégéjéről 6-8 Élménybeszámolók az Erzsébet-programról 9 K Ö Z É R D E K Ű I N F O R M Á C I Ó Mindenki Operája 10 P RO G R A M O K évi TÁMOP programok budapestieknek 10 Szíves invitálás (Őszi Találkozó) 11 H E LY I S Z E RV E Z ET E I N K É L ET É B Ő L Családi Nap Budapesten 12 Borúra derű 13 7 próba 13 Posztumusz testvértalálkozó GY Á S Z O LU N K 16 É L ET Ü N K Apanap 17 Ünnepeljük az édesapákat C SALÁDI É L ET Ha végre itt a nyár GYERMEKKUCKÓ Papírnárcisz készítése tojástartóból 19 Dörmögő Dömötör 20 Keresztrejtvény 21 HIRDETÉSEK, KEDVEZMÉNYEK 3, 8, 12, 18, 20, 22, 23 ÖRÖMHÍREK 24 FIGYELEM! Továbbra is biztatjuk a budapesti és Budapest környékén élő tagcsaládjainkat, hogy iratkozzanak fel a jól működő kulturális listánkra. Itt időről időre színházi, illetve koncertajánlatokat teszünk közzé. Jelentkezni lehet ben a tagsorszámotok megadásával a noe.hu címen. BALOGH MÁRIA A N O E Levelekben szereplõ kedvezményes ajánlatok kizárólag N O E -tagokra vonatkoznak. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Az újságban megjelenõ hirdetések kereskedelmi jellegûeknek minõsülnek. A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk! A N O E Levelek 252. számának lapzártája: jú liu s 10. F elelõs szerkesztõ: S Z É K E LY H AJN ALK A, elnök F õszerkesztõ: E G Y E D É VA Tipográfia: T Ó T H IMR É N É, P R E S S +P R IN T K ft. G rafika: C S U R G Ó E R Z S É B E T K iadja a N AG Y C S ALÁD O S O K O R S Z ÁG O S E G Y E S Ü LE T E F elelõs kiadó: K AR D O S N É G Y U R K Ó K ATALIN, fõtitkár 1056 B udapest, Március 15. tér 8. Tel./fax: , , N O E -F O N 70/ , 40/ N KÖ M nyilvt. szám: 2.2/6811/2000 IS S N H onlap: E -mail: F élfogadás: szerda 10-16, péntek: E bédszünet: A N O E számlaszáma: (O TP B p., V. kerületi fiók) N O E tagdíj alszámla száma: N O E adószáma: A C saládjainkért Alapítvány számlaszáma: (O TP B p., V. kerületi fiók) ********** A N agycsaládosok O rszágos E gyesülete és a C saládjainkért Alapítvány is közhasznú. Az Otthon S egítünk Alapítvány adószáma: számlaszáma: MKB B ank N yomda: P ress+p rint Kft., Kiskunlacháza R É G I Ó K Ö Z P O N T O K E L É R H E T Õ S É G E I Felsõ-Tisza Régiós Iroda 4150 Püspökladány, Kodály Zoltán u. 4. Szilágyiné Kerekes Margit Tel./fax: 54/ , 70/ Dél-alföldi Régió 5900 O rosháza, Szentetornyai út 2/C Raktári nyitvatartás (G yőri Vilmos tér 1.) kedd: 8 12, csütörtök: Benedek Szilvia Tel.: 70/ É szak-magyarországi Régiós Iroda 2151 F ót, D ózsa G y. út Bertalan Z oltánné, Angéla Tel.: 70/ B alaton Régiós Iroda Molnárné Budai Angelika Tel.: 70/ K özép-magyarországi Régiós Iroda 2200 Monor, Kossuth L. u Szõnyiné G ábor Mária Tel.: 70/ Vitálisné Malik Judit Tel.: 70/ A l-duna Régiós Iroda 7621 Pécs, Janus Pannonius u. 11. Várdainé Kiss Krisztina Tel.: 72/ , 70/ Felsõ-Duna Régiós Iroda 9024 G yőr, Monus Illés u Horváth Hajnalka Tel.:70/ F élfogadás elõzetes telefonos egyeztetés alapján. 2 N O E L E V E L E K 2 5 1

3 V E Z E T Ő T E S T Ü L E T E I N K M U N K Á J Á B Ó L Március 8-án Székely Hajnalka és Csiky Zoltánné részt vett az Idős ügyi Zárókonferencián. Jó gyakorlatként a nógrádi Tápláló szeretet program is bemutatkozik. Az elnökség március 13-i ülésén 74 család és a Szücsi Cimbora Nagy - családosok Egyesülete felvételéről döntött. Az április 4-i elnökségi ülésen 30 család és a SZŐLŐ SZEM Csopaki Nagycsaládosok Egyesülete felvételéről döntött az elnökség. Az elnökség, mint tulajdonos egyhangúlag úgy határozott, hogy jogutód nélkül, egyszerűsített végelszámolási eljárással megszünteti a Bárka 2009 Nonprofit Szolgáltató Kft.-t. Április 8-án Székely Hajnalka részt vett az Európa Ház szervezésében megrendezett Civilek a polgárok Európa éve sikeréért című rendezvényen. Április között Kardosné Gyurkó Katalin, Egyed Éva és Kutassy Jenő részt vett a Federación Espanola de Familias Numerosas (Spanyol Nagycsalá dosok Egye sülete) Madridban megrendezett Nagycsaládos Vásáron. Április 12-én Székely Hajnalka, Tóthné Nácsa Irén, Mohay Tamás részt vett a Családlánc-KCSSZ által szervezett parlamenti konferencián. Április 27-én rendben lezajlott az éves közgyűlésünk, erről külön összefoglalót olvashattok. Az elnökség május 8-i ülésén 46 család felvételéről döntött. Egyhangú döntés született a belső pályázat keretében odaítélt támogatásokról (a pályázó szervezetek írásban kaptak értesítést). Május 14. A Parlament Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságnak A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága ülésén vett részt Morvayné Bajai Zsuzsanna, Borsos-Szabó Ágnes és Füst Katalin. Május 16. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben konferenciát tartottak a Családpolitikai és Kutatási Igazgatóság egyéves kutatási eredményeiből. Jelen voltak a NOE részéről: Székely Hajnalka, Csiky Klári és Füst Katalin, valamint korábbi NOE-s vezetők: Benkő Ágota és Kormosné Debreceni Zsuzsanna is. Május 15-én a családok nemzetközi napja alkalmából Brüsszelben rendezett két konferencián Kardosné Gyurkó Katalin vett részt az Európai Unióban a család és a munka összeegyeztetésének éve lesz, míg az ENSZben az 1994-es családév 20. évfordulóját ünneplik. Május 21-én Kardosné Gyurkó Katalin és Egyed Éva megbeszélést folytatott Ókovács Szilveszterrel, a Magyar Állami Operaház főigazgatójával. A találkozó célja a MÁO és a NOE közötti együttműködés értékelése, továbbgondolása volt. A 2013/2014. évadban a NOE családjai számára 13 opera, hét Erkel színházi darab főpróbája lesz nyitva, valamint megállapodás született arról, hogy december 28-án közös karácsonyi ünnepséget rendezünk az Erkel Színházban. Május 25-én megtartottuk aktuális választmányi ülésünket, a meghívott vendég Bodó Márton, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos munkatársa volt. Május 30-án a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség által szervezett Virtuális háló valódi közösség című országos fórumon Kardosné Gyurkó Katalin, Borsos- Szabó Ágnes és Kutassy Jenő képviselte Egyesületünket. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: EGYED ÉVA SZANDAVÁRI DIÁKTÁBOR FUTU - RIST KFT. (2697 Szanda, Rákóczi út 1.) 06-35/ , 06-20/ NOE-tagok 10% kedvezményt kapnak a szolgáltatások árából. SAT-CM KFT. (2481 Velence, Kis u. 1.) 06-20/ , NOE-tagok 20% kedvezményt kapnak a weboldalon szereplő szálláshelyeken. VASTAG GABRIELLA (2011 Budakalász, Sólyom u. 2.) 06-30/ NOE-tagok 5% kedvezményt kapnak (ki - véve szállítási költség) a webáruházból K E D V E Z M É N Y E K történő vásárlásaik során. Megren delés - nél kérjük a kupon kód kockába beírni: NOE2013 BALI IMRÉNÉ (4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György út 21.) 06-70/ Érvényes NOE-igazolvánnyal felnőttek 10%, gyermekek (5-18 éves koruk kö - zött) 50% kedvezményt kapnak a szállásdíj árából. MEGFIZETHETŐ ÜDÜLÉST SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. (2481 Velence, Kis u. 1.) 06-70/ NOE-tagok 20% kedvezményt kapnak, ami a dömsödi strandon és kempingben vehető igénybe. NOMÁDIA SZABADIDŐPARK-BAU - MIDEX KFT. (8400 Ajka, Ipari Park Ész. 3/1.) 06-30/ NOE-tagok vásárlásaik során a nagycsaládos belépő árából 10% kedvezményt kapnak. JÁVORKÚT ÉTTEREM ÉS PANZIÓ (1188 Budapest, Kölcsey u. 13/B) 06-30/ NOE-tagok 5% kedvezményt kapnak a termékek és szolgáltatások árából JÚ N I U S 3

4 V E Z E T Ő T E S T Ü L E T E I N K M U N K Á J Á B Ó L Közgyűlési beszámoló Április 27-én volt a NOE évi közgyűlése. A 9:30-ra meghirdetett közgyűlés nem bizonyult határozatképesnek, ezért az előzetesen kiküldött meghívó értelmében 10:30-kor megismételt közgyűlést tartottunk az eredetivel azonos napirendi pontokkal, és ez alapszabályunk és a meghirdetés szerint a jelenlévők számától függetlenül határozatképes volt. A megismételt közgyűlés egyhangúlag elfogadta az egyesület működéséről szóló beszámolót. 91 tartózkodással elfogadta a évi pénzügyi beszámolót. egyhangúlag elfogadta a évi közhasznúsági jelentést. egyhangúlag elfogadta az Ellenőrző bizottság jelentését. egyhangúlag elfogadta a könyvvizsgálói jelentést. Jutalmazások A hagyományokhoz híven az idei közgyűlésen is többen részesültek díjazásban. Egyesületünk NOE-DÍJJAL köszönte meg a követ ke - zők áldozatos munkáját: Vári Ferenc (Kon doros), Népfőiskola Alapítvány, Lakitelek, KINCS Kecske - méti Nagycsaládosok Egyesülete, Lakiteleki Nagy - családosok Egye sülete, Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Sap szon Ferenc, Berceli Istvánné (Bugac), Brunyánszki Jánosné (Miskolc), Lászka Béláné (Felsőzsolca), Pallaginé Forgó Edit (Csong - rád), Róbert Lászlóné (Köröstarcsa), Sterczer Lívia (Lábatlan), Török Ferencné (Kaposvár). BÖLCSŐ-DÍJAT kaptak: A Nagycsaládosok Országos Egyesületének ARANYBÖLCSŐS támogatói: ALDI Ma gyarország Élelmiszer Bt. (Biatorbágy), Baumit Kft. (Dorog), Drize Kiadó (Budapest), Fővárosi Vízművek Zrt. (Buda pest), HIPP Kft. (Budapest), Madách Musical Táncművészeti Iskola Köz hasznú Nonprofit Kft. (Budapest), Magyar Lovassport Szövetség (Budapest), MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Budapest), Procter&Gamble Ma gyarország Nagy - kereskedelmi Kkt. (Budapest), Román Sándor Tánctársulata Kft. (Experi dance) (Budapest), Tondach Magyarország Zrt. (Csorna), Unilever Magyarország Kft. (Budapest), Vodafone Magyar - ország Zrt. (Budapest). A Nagycsaládosok Országos Egyesületének EZÜST - BÖLCSŐS támogatói: Inter-Computer-Informatika Zrt. (Budapest), Flamand Pékáru Kft. (Hódme - zővásárhely), Kecskeméti Katona József Színház (Kecskemét), Nyerges Hotel (Monor), Schiedel Kéménygyár Kft. (Veszprém), Villeroy & Boch Magyarország Kft. (Hódmezővásárhely). A Nagycsaládosok Országos Egyesületének BRONZBÖLCSŐS támogatói: Aranyhíd Balaton-átúszó Sportklub (Kapos vár), CARGOSTAR Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. (Budapest), Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda (Budapest), Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. (Pécs), Krusóczki Zsolt RIATELL Vagyonvédelem (Tiszavasvári), MAVIR Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (Budapest), Napos Mező Pékség (Sárvár), SweetMIX Kft. (Sárvár), Szigetvári Takarékszövetkezet (Pécs), Terrapark Next A&B és Margit Palace (Budapest), Zalainé Szűcs Szilvia (Orosháza). A Nagycsaládosok Országos Egyesülete Elismerő oklevéllel köszöni meg a következők áldozatos munkáját: Bizalom Erzsébeti-Soroksári Nagycsaládosok Egye sülete, Bp., Csepeli Csoport, Nagycsaládosok Csepeli Egye - sülete, Bp., Csillaghegyi Csoport, Bp., Ferencvárosi Csoport, Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete, Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete, Bp., Ludotéka Ferencvárosi Csoport, Bp., Óhegyi Csoport, Bp., Zuglói Csoport, XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete, Gyulai Nagycsaládosok Egyesülete, Autman Rudolfné (Budapest), Dr. Barabás László tiszteletbeli osztrák konzul és a Katolikus Egyház Bécsi Érsekségének Caritas szervezete (Nyíregyháza), Baracska Tiborné (Szombathely), Bartosné Bakács Dalma (Lábatlan), Berta Sándor és felesége (Orosháza), Birinyi András (Táborfalva), Erdeiné Magyarfalvi Mária (Gábortelep), Dókáné Grámán Éva (Kecskemét), Gál Lászlóné (Szolnok), Gazdagné Kurmann Julianna (Lábatlan), Götli Ferencné (Sárvár), Gyarmati Barnáné és Gyarmati Barna (Debrecen), Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), Huri Zoltánné (Tiszavasvári), Izsák Ferenc és Izsákné Sztojkovics Ildikó (Pécs), Jendrek Anikó Katalin (Nagykálló), Lengyelné Kápolnási Ildikó (Cegléd), Málint Pál és felesége (Köröstarcsa), Méhész Józsefné (Monor), Mizsúr Istvánné és családja (Orosháza), Pataki János és családja (Nagykálló), Dr. Szabó Árpádné (Szolnok), Széchenyi kerti Református Egyházközség (Debrecen), Tallós Ágnes (Sárvár), Takácsné Kovács Mária (Szigetszentmiklós), Törőcsik Attila (Miskolc), Ugocsai Jánosné (Újkígyós), Ulatowszki Izabella (Szombathely), Váradi Jánosné (Debrecen), Vezendi Mihály (Tiszavasvári). 4 N O E L E V E L E K 2 5 1

5 É R D E K V É D E L E M A NOE-FON-ra érkező hívások Bár a NOE-FON-ra érkező hívások általában véve nagyon sok jogterületet érintenek, jelentős részük érkezik a munkaügy területéről. Ezek közül is kiemelnék egy olyan halmazt, mely elsősorban a gyermekeket nevelő nőket érinti, hiszen ők találkoznak leginkább az alábbi problémákkal: AZ ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK ÉS A TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, ILLETVE A GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ Nagyon sokan hivatkoznak az atipikus foglalkoztatási formákra mint a hátrányos helyzetű munkavállalók (különösen a nők) helyzetének megoldását jelentő eszközre. Természetesen ez bizonyos mértékig így is van. Mivel azonban a munkajog, s így a társadalombiztosítási jog alapja a hagyományos munkaviszony, az a bizonyos nyolc óra munka nyolc óra pihenés, ezért az atipikus jogviszonyoknál a gyakorlatban nem mindig valósul meg a flexicurity, azaz a rugalmas biztonság követelménye. Atipikus jogviszonynak számít például a határozott ideig tartó foglalkoztatás is a Munka Törvénykönyvének XV. fejezete szerint. Ugyan a törvényben vannak korlátok az ily módon való foglalkoztatásra nézve, a gyakorlatban mégis igen elterjedt ez a forma, melynek a buktatóival általában a jogviszony megszűnésekor szembesülhetünk. Nagyon sok hívást kapok ugyanis olyan helyzetben, mikor a várandós nőnek nem hosszabbították meg a szerződését, így akár több évig tartó járulékfizetés ellenére is elesett a magasabb összegű terhességi-gyermekágyi segélytől és/vagy a gyermekgondozási díjtól. A törvényi előírás szerint ugyanis a jogosultság egyik feltétele, hogy a szülés időpontjának környékén fennálljon a biztosítási jogviszony. Ha az első gyermeknél még sikerül is áthidalni a problémát pl. a szerződés meghosszabbításával vagy az álláskeresési járadék igénylésével, az esetlegesen tervezett második (harmadik, sokadik) gyermek után változatlan feltételek mellett már csak az igen alacsony összegű gyermekgondozási segélyre (GYES) lesz jogosult az édesanya, hiába dolgozott akár hosszú ideig gyermekvállalás előtt. MUNKAVÉGZÉS AZ ELLÁTÁSOK MELLETT Szintén újabb problémákat vet fel, ha valaki a különböző ellátások mellett kíván munkába állni; a terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) és a gyermekgondozási díj (GYED) igénylése közben elvileg tilos díjazással járó foglalkoztatási jogviszonyt létesíteni (egészen szűk körben engedélyezik a kivételt: a szellemi alkotásokért kapott ellenértéket el lehet fogadni ebben az esetben is). A gyermekgondozási segély (GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) esetében látszólag egyértelmű a szabályozás, azonban itt is sok kérdést vet fel a megfelelő parag - rafus értelmezése. Mindkét esetben, tehát a GYES vagy a GYET igénylése mellett, ugyanis a jogosult heti harminc órát meg nem haladó időtartamban, illetve otthonról korlátlanul végezhet munkát. A GYES esetében azonban csak a gyermek egyéves kora után kezdhet el dolgozni; még az előbbiekben ismertetett, TGYÁS és GYED mellett elérhető díjazás sem elképzelhető GYES mellett az adott időszakban. Így alakul ki az a furcsa helyzet, hogy egy tizenegy hónapos gyermek mellett ha GYES-t kapunk nem vállalhatunk el hivatalosan pl. egy fordítást, míg egy hónappal később már igen, ha a végzett munka belefér a keretekbe. (Míg a fordítás szellemi alkotásnak minősül, tehát akár TGYÁS és GYED mellett lehet végezni; itt nincs életkori határ sem.) Az alábbi problémával szintén egy konkrét eset kapcsán találkoztam: míg az utóbbi változásnál a GYES és GYET mellett végezhető munka mennyiségét egységesítették (ld. fent), addig fennmaradt egy olyan probléma, mely a nagycsaládos édesanyákat sújtja elsősorban: ha valaki GYET mellett talált olyan munkát, mely vala - mennyi bevételt hoz a családnak (pl. fordítás, takarítás, könyvelés stb.), akkor igen nehéz helyzetbe kerül e téren, ha esetleg újabb gyermeket vállal: hiszen a GYET-re már nem lesz jogosult (az ugyanis a legkisebb gyermek betöltött hároméves korától jár), de a GYES mellett legálisan nem végezhet munkát egy évig. Szintén gyakran előforduló kérdés: ha a munkáltató kiadja a fizetés nélküli szabadság ideje alatt felgyűlt szabadságot, mellette lehet-e GYES-t illetve GYET-et igényelni. A Magyar Államkincstár értelmezése szerint, ha a korábbi szerződés, amely alapján a szabadságot kiadják, heti harminc órát meghaladó, nem otthon végezhető munkáról szólt, akkor az ezután kiadott szabadság mellett sem lehet igényelni ezeket az ellátásokat; ez ugyanolyan korlátozás alá esik, mintha munkát végeznénk ez alatt az idő alatt. A sort még lehetne folytatni: a jogi szabályozás ugyanis mindig egy kicsit a valóság mögött kullog, azonban teljesen soha nem szakadhat el tőle. Ha sok, a fentiekhez ha - sonlóan megkérdőjelezhető helyzet alakul ki azért, mert a jog nem követi kellő rugalmassággal a bekövetkező változásokat, akkor előbb-utóbb el kell jönnie egy felülvizsgálatnak. Végezetül álljon itt egy olyan kezdeményezés, mely valóban a hátrányos helyzetű csoportok (közöttük a nők) munkavállalását kívánja segíteni; a tervek szerint ez a kedvezmény egy hosszabb intézkedéssorozat első lépése csupán. A MUNKAHELYVÉDELMI AKCIÓTERV KERETÉBEN BIZ - TOSÍTOTT KEDVEZMÉNYEK A FOGLALKOZTATÁSNÁL 2013 elején lépett hatályba a évi CXLVI. törvény, mely módosította az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvényt, s így a START-kártyák által biztosított ked JÚ N I U S 5

6 É R D E K V É D E L E M vezménynél sokkal nagyobb előnyre tehet szert az a munkáltató, aki például tartósan munkanélküli vagy fiatal pályakezdő, illetve anyasági ellátásról visszatérő nő foglalkoztatását vállalja. Az eddigi visszajelzések szerint nagyon sok (minden ötödik) munkavállaló foglalkoztatásánál igénybe lehet venni ezeket a kedvezményeket. Mindezek értelmében január 1-jétől a kifizető következő új jogcímeken: a szakképzettséget nem igénylő munkakörben, a huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti, a tartósan álláskereső személyek, a gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy folyósítását követően, a kutatóként, illetve a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások által foglalkoztatott munkavállalók után vehet igénybe szociális hozzájárulási adókedvezményt. Az új adókedvezmények sem egymással, sem más, a szociális hozzájárulási adókból érvényesíthető kedvezménnyel nem vonhatók össze (ilyenek pl. a korábbi START-kártyarendszer még hatályban lévő kedvezményei). A kedvezmények az egyes munkavállalói kategóriák esetében különbözőek lehetnek, érdemes azonban tájékozódni munkavállalás előtt az adóhatóságnál, ha egyik vagy másik kategóriába tartozunk; a NOE-FON-ra érkezett jelzések alapján is ki lehet jelenteni, hogy adott esetben előnyt jelenthet egy-egy meghirdetett pozícióra való jelentkezésnél. (Forrás: ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BORSOS-SZABÓ ÁGNES A N O E É L E T É B Ő L A nemzeti összetartozás a családokon is múlik! Beszámoló a Varga Domokos Közéleti Nagycsaládos Kollégium negyedik hétvégéjéről A VDK negyedik hétvégéje alkalmából május között találkozott a csapat. A program ez alkalommal rendhagyó volt, mert az érettségik és a különböző vizsgák miatt kicsit kevesen jöttünk össze, ráadásul a teljes nyár csodáját élvezhettük körös-körül a természetben. Az előadások most is nagyon érdekesek voltak, a napirend pedig mind a három napon talán még a szokottnál is színesebb. Volt részünk kiállítás-megnyitóban, a környéket ismertető kerékpáros kirándulásban, könyvbemutatóban csak a rendszeres programtól eltérőeket kiemelve. Első előadónk Nagy Anna, az Erzsébet-program nagykövete volt, aki lényegre törően és lelkesítően foglalta össze a programot. Előadása révén büszkeség töltötte el az em - bert, hogy nekünk, magyaroknak ilyenünk is van, így nem volt meglepő azt hallani, hogy a szociális üdülési lehetőség európai sikertörténet, amely minden magyar számára, főként minden magyar gyerek számára nyitott, beleértve a határon túliakat is. Különlegessége, hogy állami támogatás, költségvetési pénz nélkül működik, az Erzsébet-utalványok forgalmazásából származó bevételt fordítják erre a célra. A gyerekek több mint 50 féle tematikus tábor közül vá - laszthatnak, pl. vitorlás tá - bor, média tábor, dráma tábor, önismereti tábor és mindenféle sporttáborok. A sporttáborokat kiemelkedő sportolóink vezetik, akik nemcsak a programot állítják össze, hanem az egész hetet a gyerekekkel töltik. Az úszótáborban Kovács Ági, a tenisztáborban Szávay Ágnes, a boksztáborban pedig Kokó és Madár is foglalkozik a gyerekekkel. Ez külön élményt jelentett a kicsiknek a tavalyi évben. Szá mos család pedig először jutott közös nyaralási lehetőséghez. Idén körülbelül összesen embernek segít a program. Elnök úr beszélt ne künk a Népfőiskolán várható nyári táborokról, illetve fejlesztésekről. Lesz Kapaszkodó tábor, Baba-találkozó, Nagycsaládos tábor és a mi szabadegyetemünk. Ezekkel párhuzamosan kezdődnek a fejlesztések. Kútfúrással indul a projekt, ahol várhatóan gyógyvíz fog feltörni. Épül majd egy szabad- és egy fedett strand, a tanuszodát pedig akadálymentesítetté fogják tenni. Bővítik a vendéglőt, tervben van egy sportcsarnok, sportszállóval, üvegházak és hely lovak, illetve lovasoktatás számára. A fejlesztések csúcspontja a Hunga - rikum Szálló megépítése, ahol a tervek szerint találunk majd Herendi szobát, Kodály szobát, és minden 6 N O E L E V E L E K 2 5 1

7 A N O E É L E T É B Ő L szoba egy-egy hungarikumnak lesz szentelve. Az egész komplexum a korszerű energiaforrások bemutatóhelye lesz, a fűtést meleg vízzel fogják megoldani, de a telepen lesz napelem, fényelem, szennyvíztisztító és a modern biotechnika számos egyéb formája. Elnök úr szavai által kibontakozott előttünk egy új Népfőiskola, ahol bár a környezet változik, az eszme változatlan. Érdekes lesz végigkövetni a szellem, az elképzelések határtalanságának megvalósulását a fizikai valóságban. Az este következő előadója Hontiné Fazekas Brigitta nagycsaládos édesanya, a Lakiteleki Nagycsaládos Egye - sület elnökségi tagja volt, aki a Széna vagy Szalma Hagyományőrző Fesztiválról beszélt a Holt-Tisza partján. A fesztivál minden évben helyi összefogással jön létre, 50 civil önkéntes segítségével. Célja, hogy a nemzeti megmaradás egy pici cseppje legyen a jövő generációja számára. A mostani téma a bábszínház és világa, de mindig a programok széles skálája várja az idelátogatókat, nagyszínpados koncertek, lovasbemutató, kirakodóvásár Az előadások után szinte mindenki maradt egy kis nassolásra, borozgatásra, beszélgetésre. Először a mostani programból kimaradt kivel mi történt az elmúlt időszakban témával kezdtünk, majd vidám sztorizgatással folytatódott az este Szombat reggel elsőként a nagybányai-kecskeméti festőiskola alkotótáborának kiállításán vehettünk részt. A képeket Turai Kamil esztéta mutatta be, aki kis magyarázattal tárlatvezetést is tartott nekünk. Az idei nyárias tavasz megjelenését láthattuk a műveken a környéket körülvevő gyönyörű természetben. Bába Iván, a Külügyminisztérium államtitkára Nemzet és politika, nemzetpolitika címmel tartott előadást. A II. világháború után nagy gondolkodók, Konrad Adenauer, Robert Schumann és Jean Monnet rájöttek, hogy a soknyelvű, soknépességű Európában a gazdasági érdekeknek kell érvényesülni, hogy legyen egy összetartó erő, és ne folyton a különbségeket keressék egymásban az emberek. A gazdasági jellegű integráció azonban egy idő után azt eredményezte, hogy a nyugati hatalmak és a nyugati tőke túlsúlyba kerültek. Hazánkban ennek visszafordítása érdekében jelentős lépéseket tett a kormány. Életmentő az ország számára, hogy a nemzet ne asszimilálódjon, hanem erősítse gyakorlati létét. Nagy dolog például, hogy 1920 óta most először szólhatnak majd bele Magyarország közjogi ügyeibe a külföldön, illetve a határainkon túl élő honfitársaink. Ennek a lehetőségnek óriási az összekovácsoló ereje, mindamellett demográfiailag is segítség az ország számára, hiszen egyre fogy a magyar, amin leginkább akkor tudunk segíteni, ha azt tudjuk kifelé sugározni, hogy magyarnak lenni jó. Szájer József EP képviselő, az Európai Néppárt Kép viselőcsoport alelnöke az Európai Parlament nemzetpolitikájáról beszélt. Tulajdonképpen az államtitkár úr által megkezdett gondolatmenetet bontotta tovább. Európa nem tud megállni csak gazdasági alapokon, szükség van a közös eszmeiséget tartó biztos pillérekre, gondolkodásmódbeli irányelvekre is, ilyen volt például az EU alapításakor a kereszténység, ami mindmáig tükröződik az ünnepeinkben. A gazdasági alapok inognak, a később csatlakozott keleteurópai országok a kereskedelemben nem egyenrangú félként vesznek részt. Elengedhetetlen feltétele országunk fennmaradásának, hogy a saját kezünkbe vehessük sorsunkat, még akkor is, ha ez gyakran EU-s érdekekbe ütközik. Finom ebéd és egy kis pihenő után, délután biciklivel bejártuk a környéket Olajos István iskolaigazgató úr vezetésével. Először Lakiteleken a Templom teret néztük meg, a bronzba öntött turulmadárral, a turulmadaras Ország - zászlóval, melyen az írás, Hiszek Ma gyarország feltámadásában mindenki számára pozitív üzenetet közvetít. Az Emlékezés harangja, a 48-as és az 56-os kopjafákkal, a hármas halmon a kereszttel, rajta rézből vert tölgyfalevélkéken Lakitelek hősi halottainak nevével különleges történelmi egységet alkot, nem véletlen, hogy itt tartják a nemzeti ünnepeket és az állampolgári eskütételeket. Következő állomásunk a Tőserdő volt, ahol láttuk, hogy árad a Tisza, néhányan bele is lábaltunk bokáig, térdig, majd Tiszaalpárra tekertünk, és megnéztük az ottani földvárra épült 18. századi barokk római katolikus templomot. A Templom-dombról ráláttunk egy Árpád kori falu rekonstruált épületeire és a Holt-Tiszára. A táj szépsége varázslatos volt. Vacsora után Lezsákné Gabika vezetésével felcsíki táncházzal folytatódott a program. A legtöbben még itt is bírták szuflával, és ropták a táncot egészen fél tíz tízig A vasárnap reggelt korai reggeli után többen szent - misével kezdtük. Bagi Ferenc atya prédikációjának most is volt számunkra külön üzenete, a házasság, a családi JÚ N I U S 7

8 A N O E É L E T É B Ő L értékek, illetve a szülő gyer - mekek számára irányadó, példamutató szerepének a fontosságáról be szélt. A délelőtt dr. Szabó Endre, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövet - sége elnökének Családpo - litika a Kárpát-medencében című előadásával folytatódott. A KCSSZ 2001-ben alakult, az egész magyarlakta területet lefedi, a Vajdaságtól Erdélyen és Partiumon, Szlovákián át, a legújabban csatlakozó, de igen aktív Kárpátaljáig. A szervezet célja és feladata, hogy hirdesse, nemzetünk a határoktól függetlenül egységes. Rengeteg rendezvényt is szerveznek, idén Adán, Zenta mellett tartják az első Vajdasági Családkonferenciát. Szabó Endre hangsúlyozta, hogy a család a gyermek szocializációjának elsődleges tere, a természet pedig a legjobb ifjúság- és ember nevelő, közösségszervező. A határon túli kapcsolatok gyönyörű tájak felfedezését, fantasztikus barátságok kialakulását, meglévő kapcsolataink megerősödését is magukban rejtik. A következő másfél órán két előadó osztozott, dr. Benczédi Ferencné nyugdíjas pedagógus és Szász András író, újságíró, fotós. Gabi néni élettapasztalatairól mesélt mint tanárnő, és mint hat leánygyermek édes anyja. A 82 éves néni végig állva és lelkesedéstől átszellemülten beszélt. Családtörténeti érdekesség, hogy a nagybátyjától örökölt egy vendégkönyvet és egy kívánságos könyvet. Mindkettőbe nagy emberek, nemzetünk büszkeségei is írtak, mint például Kodály Zoltán, Teleki Pál, Nagy László vagy Sánta Ferenc. Szász András író, újságíró, fotós Egyedül Te vagy az Isten című könyvét mu - tatta be és dedikálta. Lezsák Sándor látó embernek nevezi, és alig néhány perce beszélt, amikor már érezhető volt, hogy miért. Kedves, szerény személyisége minket is meghatott. Az Egyedül Te vagy az Isten pedig egy olyan könyv, amelybe mindig bele lehet lapozni, hogy tanácsot, útmutatást adjon, társként szolgáljon a mindennapokban. Ebből a könyvből András kedves, személyre szóló dedikálással mind - annyiunknak ajándékozott is egy példányt. Ebéd előtt még futólag megismerkedhettünk egy na - gyon érdekes emberrel, Hídvégi-Üstös Pállal (a Vasem - berrel), aki túlélési és navigációs specialista, ultrasportoló, a Tisza Nagykövete. A Vasember ezúttal a Közép-Ázsia Expedíció keretében km-t tesz meg különféle kerékpárokkal, lóval, illetve kajakkal, magyar felfedezők nyomában, magyar népviseletben. Profi kutatócsoport kíséri a Vámbéry Ármin, Almásy László gróf, Déchy Mór és Printz Gyula által bejárt és tanulmányozott helyszínek felderítésére. A cél ezzel az akcióval is a magyarságtudat és az összetartás erősítése, elődeink, gyökereink mélyebb megismerése és a külső országok felé egyfajta pozitív magyar image terjesztése. A program most is közös ebéddel zárult, majd mindenki elindult a maga hosszabb-rövidebb útjára hazafelé, élményekkel telve, de csak egyszerűen, hétköznapian, autóval, busszal vagy esetleg vonattal TÖLGYES ESZTER KABÓDI KATALIN (2310 Szigetszentmiklós, Üdülő sor 245.) 06-70/ NOE-tagok 10% kedvezményt kapnak a szolgáltatások árából. NAPFÉNY VENDÉGHÁZ ÉS APART- MAN (3348 Szilvásvárad, Egri út 23/1.) 06-30/ Veres Krisztina NOE-tagok 30% kedvezményt kapnak a szállás árából. RUDOLF SEGÉLYEGYESÜLET (1077 Budapest, Baross tér 15.) 06-1/ NOE-tagok 10% kedvezményt kapnak a szolgáltatás árából. GÉPSÁRKÁNY KERÉKPÁRSZERVIZ (1112 Budapest, Igmándi u. 43.) 06-20/ NOE-tagok 15% kedvezményt kapnak a termékek, szolgáltatások árából. DODIMEX HUNGARY KFT. (1161 Bu - dapest, Petőfi u. 43.) 06-20/ K E D V E Z M É N Y NOE-tagoknak 20% kedvezmény a lábtartó árából. NATUR EXPERT UTAZÁSI IRODA NATUREXPERT KFT. (1185 Budapest, Rozsnyó u. 100.) 06-1/ Érvényes NOE igazolványra 10-15% kedvezményt adnak a szolgáltatások árából. TROPICARIUM OCEANÁRIUM KFT. (1222 Budapest, Nagytétényi út ) 06-1/ , Érvényes NOE-igazolványra 15% kedvezményt adnak a teljes árú felnőtt és teljes árú gyermek belépőjegy árából. KALAND-STRAND KFT. GYENESDIÁSI ÖKOKALANDPARK (8315 Gyenesdiás, Toldi u. 13.) 06-20/ NOE-tagok 25% kedvezményt kapnak a szolgáltatások árából. HOTEL GRANTE GRANTE ZRT. (2509 Esztergom-kertváros, Dorogi út 5-7.) 06-33/ , NOE-tagok a Caffe Grante Étterem és Ká - vézóban 15% kedvezményt kapnak az étlapon és itallapon feltüntetett árakból. A Hotel Grante ingyenes szolgáltatásai: a szülőkkel egy szobában a gyerekek 12 éves korig, felár nélkül lakhatnak, babaágy (hálós vagy rácsos), WIFI (a szobákban, az étteremben, a közösségi terekben és a kertben is), asztalitenisz, biliárd, trambulin, sporteszközök (tollaslabda, labdák, frizbi), horgászat, a legkisebbeknek ho - mokozó a fák árnyékában, parkolás, tűz ra - kóhely szalonnasütéshez és bográcsozá s- hoz (eszközöket is tu dunk kölcsönözni). TIHANYI APARTMAN KIADÓ BOZÓKY ÁGOTA (8237 Tihany, Major u. 25.) 06-20/ NOE-tagok 10% kedvezményt kapnak a szállás árából. Az apartman egész évben kiadó 6-8 fő részére. ERDÉSZ GÁBOR (3035 Gyöngyöspata, Vári út 11.) 06-30/ , NOE-tagok 10% kedvezményt kapnak a szolgáltatások árából. 8 N O E L E V E L E K 2 5 1

9 A N O E É L E T É B Ő L Élménybeszámolók az Erzsébet-programról A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által 2013-ban kiírt pályázatok induló keretösszege 2,5 milliárd forint volt. Ebből 1,1 milliárd forint értékben szociális üdülési pályázatok, továbbá 1,4 milliárd forint értékben elsősorban gyermekek, fiatalok számára meghirdetett általános és tematikus táborok, tavaszi és őszi kirándulások támogatására lehet pályázni. Az Alapítvány a tavalyi üdülési csekkek idei maradványából 498 millió forinttal felemelte a 2,5 milliárd forintos induló keretösszeget, így most nyáron még a tavalyinál is több embernek tudnak majd lehetőséget biztosítani a kedvezményes üdülésre. Már a tavalyi évben is sok nagycsaládos tagtársunk tudott élni a lehetőséggel, az alábbiakban néhányuk beszámolóját olvashatjátok. Nagyon nehéz néhány szóban kifejezni, amit nekünk első közös nyaralásunk jelentett. Nem tudtunk volna máshogy nyaralni menni, különösen nem a Balatonhoz, ha nem az Erzsébet-program segítségével. Egy kollégám világosított fel a lehetőségről, mert akkoriban még nem voltunk az Egyesület tagjai. Június végén 5 napot és 4 éjszakát töltöttünk Balaton - györökön, egy bungalóban. Olyan helyet kerestünk, ahol kicsit magunk lehetünk, de lehetőleg ellátást is kapunk. Nagyon kényelmesen, szinte királyian éreztük magunkat, amikor reggel és este pincérek szolgáltak ki a szép szálloda éttermében. Kedvesek, segítőkészek és megértőek voltak a sok kisgyermekes családdal. Mivel bungalóban laktunk, a gyerekek szabadon szaladgálhattak, mégsem zavartak másokat. Ismerkedésre is jó alkalom volt ez. A strand a gyerekeknek kedvezett, mivel a víz szuper sekély volt. Viszont igen szeszélyes időjárásban volt részünk, kaptunk hideget, meleget, esőt egyaránt. Az idő azonban nem vette el a kedvünket, nem tántorított el, a borúsabb napokon kirándulni mentünk. Bejártuk Szigligetet. Megmásztuk a várat, íjászkodtunk. Balatonedericsen az Afrika Múzeum és vadaspark nyújtott félnapos nagy élményt, útközben pedig felfedeztük Badacsonyt és Tihanyt. Keszthely és a nyugati rész sajnos kimaradt. A gyerekekkel már akkor megbeszéltük, hogy idén is szívesen visszamennénk. Györököt minden nagycsaládosnak szívből ajánlom. Versegi Mónika, Szolnok A évben a mi kis 6 fős családunk az Erzsébetprogram segítségével csodálatos 5 napot töltött Siófo kon. Szállodában laktunk; svédasztalos reggeli és meleg vacsora várt minket minden nap. A szálloda közvetlenül a Balaton partján volt, ahol három kétágyas szobában laktunk. A család minden tagja nagyon jól érezte magát. Hatalmas segítséget jelentett, hogy így, a program keretében el tudtunk menni üdülni. Dobler Andrea, Szolnok Az Erzsébet-program keretében a felajánlott üdülési lehetőségek közül mi Szentgotthárdot választottuk. Két éjszakát és három napot töltöttünk ott. A szállodától lehetett kerékpárt kölcsönözni, odafigyeltek a kisebb gyerekekkel érkező családokra is. A kiszolgálás és az étel is nagyon jó volt. Igaz, a strand nem volt olcsó, de nagy élményt nyújtott a gyerekeknek. Sok pozitív élménnyel tértünk haza. Kun Erika, Szolnok Három gyermekem van, 14, 13 és 4 évesek. Tavaly hallottam egy kolléganőmtől az Erzsébet-programról. Nem hittem az egészben, azonban vesztenivalóm nem lévén, belevágtam, és sikerült, megkaptam a válaszlevelet. Gyermekeimmel Balatonberényt választottuk. Eddig az árak miatt nem sikerült ide eljutnunk. Önellátós faházat választottunk szálláshelyül, kisgyermekes családoknak tudom ajánlani. Nagyon jó családi program volt a kerékpározás a Balaton körül. Ismerkedtünk máshonnan érkezett családokkal is. A faházak teljesen felszereltek, hűtő, edények, evőeszköz, kerti bútor, minden volt bennük. A strand is elérhető távolságban volt, és fantasztikus gyrost lehetett kapni. Nagylányom néha még a hosszú utat is bevállalta az ételek miatt. Az árak és a mennyiség is nagyon megfelelő volt. Idén nem pályáztam családilag, de gyermekeim remélhetőleg az iskola által ismét részt tudnak venni a programban. Családommal együtt köszönöm a lehetőséget, mindenkinek csak ajánlani tudom! Tóth Csilla, Szolnok Nagyon örültünk, hogy részt vehettünk az üdültetésen. Tihanyban voltunk, ahová egyébként nem tudtunk volna eljutni. A szálloda elég kényelmes volt, sokféle szórakozási lehetőséget biztosított a gyerekek számára, jól éreztük magunkat. Hálásak vagyunk, hogy résztvevői lehettünk a programnak, ráadásul idén is a segítségükkel fogunk nyaralni! KÖSZÖNJÜK! Takács család, Tiszavárkony 2012 augusztusában, az Erzsébet-program keretében módunk volt néhány napot Cegléden eltölteni. Nagyon kicsi az esélye, hogy saját erőből belátható időn belül hasonló körülmények között pihenhettünk volna, hiszen hat gyerekünk van, és bár férjem és én is dolgozunk, a szigorú házi költségvetés keretein ez messze túlmutat. Ezért választottunk a lehetőségek közül egy vonattal könnyen megközelíthető (nincs autónk), általunk még soha nem próbált, wellness-szolgáltatásokat is nyújtó szállodát, félpanziós ellátással. Öt gyerekkel mentünk (2 és 21 év közötti korúak), és azt mondhatom, mindannyian megtaláltuk a megfelelő formát a kikapcsolódáshoz. Egyszer eljutottunk a szomszédos aquaparkba is (ilyenben sem voltunk még mindannyian), aminek az árát így könnyebben kigazdálkodtuk. A szállodában nagyon készségesek voltak, pedig családi adottságainkból adódóan valószínűleg nem mi voltunk a legegyszerűbb vendégek Az Erzsébet-program idei kiírására is pályáztunk, de az eredményt még nem tudjuk. Ha esetleg ebben az évben nem nyernénk, akkor sem lennénk elégedetlenek, hiszen a tavalyi nyaralással mi már kaptunk egy olyan élményt, ami mindig megmarad. Kívánjuk, hogy sokak számára nyújtson még kedvük szerint való pihenést a program! Csizmadia Ildikó JÚ N I U S 9

10 K Ö Z É R D E K Ű I N F O R M Á C I Ó A as évadban hagyományteremtő szándékkal indította el a Magyar Állami Operaház újonnan megbízott vezetése a Mindenki Operája főpróbasorozatot. 26 produkció főpróbáját nézhették meg NOE-tagok az eredeti jegyár egynegyedéért. Nem titkolt szándék volt, hogy azok számára is elérhetővé váljon ez az élmény, akik eddig anyagi okok miatt nem engedhették meg ezt maguknak. A kezdeményezés sikerét több ezer jegyrendelés és telt házak mutatták. Sok pozitív visszajelzést kaptunk, így örömmel jelentjük, hogy a főpróba-sorozat a es évadban tovább folytatódik. Nekem, mint nagycsaládos operaházi dolgozónak duplán jóleső érzés. Nagycsaládosként öröm, hogy sok ismerős családból többen eljutottak az Operába és tetszett nekik a főpróba, a gyönyörű épület. Mindenki Operája Néha a karmester megismételt bizonyos részeket a darabból a felvonás végén. Sokszor már aznap éjjel kaptam leveleket, hogy mekkora élmény volt számukra kicsit bepillantani a kulisszák mögé, milyen is lehet egy próbafolyamat. Operaházi dolgozóként más volt a hangulata a NOE-s főpróbáknak. Érezni lehet a közönség hangulatát, szeretetét. Nekünk is sokat jelent ez a színpadon. Jó közönség a nagycsaládos közönség. Reméljük, hogy azok a gyerekek, kamaszok, akik ma megnéznek egy előadást, tízhúsz év múlva már a saját gyerekeiket hozzák el egy operára vagy egy balettre. Kívánok mindenkinek a jövő évadban is sok szép operaházi élményt. REMÉNYI MIKLÓS (ÖT KAMASZT NEVELŐ ÉNEKKARI MŰVÉSZ) A jövő évad főpróbáiról, jegyárairól bővebb információt találhattok a oldalon a Programok alatt. P R O G R A M O K évi TÁMOP programok a Nagycsaládosok Országos Egyesületében Programjaink a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv TÁMOP B-11/1 keretében valósulnak meg, budapesti lakcímmel rendelkezők számára. Tanfolyamok, tréningek a munka világába való visszatéréshez: Műhelymunka (workshop) sorozatot indítunk olyan anyukák, apukák részére, akik jelenleg GYES-en, GYED-en, GYET-en vannak, de szeretnének újra munkába állni. Itt a résztvevők átbeszélhetik a gyermekgondozásból újra a munkába való visszatérés legfőbb stratégiai kérdéseit. A tréningek célja, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak saját személyiségükről, tisztába kerüljenek saját lehetőségeikkel, megismerjék, hol állnak egyénileg a munka világában, kell-e az életpályájukon módosítani. (A Műhelymunka várható időpontja: szeptember délelőtt). Stresszkezelő tréningünket azoknak a szülőknek ajánljuk, akik nehezen kezelik a konfliktusokat, stresszhelyzeteket. A munkába való majdani visszatérés számos problémát vethet fel, mint az időbeosztás, hogyan hangoljuk össze a családot és a munkát. Az esetleges családi konfliktusok mellett a munkahelyi stresszel is meg kell küzdenünk. (A tréning várható időpontja: október és egész nap). Még egy alkalommal indítunk Családi életre nevelés tanfolyamot Szülők akadémiája címmel. A résztvevők a tudomány és a gyakorlat oldaláról, szakemberek segítségével, egymás tapasztalatait is megismerve, kötetlen formában, alaposan górcső alá veszik a kisgyermekes nagycsaládok örömeit és gondjait. (A tanfolyam várható időpontja: november 12-től keddenként és csütörtökönként, 8 alkalommal, minden nap 8-16 óráig). A képzéseken való részvétel díjmentes. Bővebb felvilágosítás kérhető a címen, a programokról információ időről időre a oldalunkon lesz olvasható. Szeretettel várjuk a budapesti érdeklődőket! Rónai Viktória programfelelős 1 0 N O E L E V E L E K 2 5 1

11 P R O G R A M O K Szíves invitálás ŐSZI TALÁLKOZÓ Mosonmagyaróvár, augusztus 17. Mindannyian értesülhettetek már arról, hogy 2013-ban Moson - magyaróvár vendégszeretetét élvezhetik az (augusztusi) Őszi Találkozó résztvevői. Igaz, hogy augusztus még messze van, de most szeretnék egy kicsit mesélni arról, hogy mire számíthatnak azok a családok, akik úgy döntenek, hogy elfogadják az Életfa Egyesület meghívását, és egy, esetleg több napot is nálunk szeretnének eltölteni. A program több helyszínen zajlik majd, de központi helynek egy nagyon szép parkot választottunk, ahol hatalmas öreg fák, eldugott erdei utacskák, nagy, szabad füves térség, ugyanakkor a kényelmes közlekedést szolgáló betonozott utak is vannak. Essen szó először arról, hogy ebben a kellemes környezetben mivel múlathatjátok az időt. Itt lesz a megnyitó, a színpadi műsoroknak, a gyerekprogramoknak is ez lesz a helyszíne, sőt, az ebédet is itt fogyaszthatjátok majd el. Van a parkban egy telepített játszótér, ahol felnőtteknek való eszközök is vannak, de lesz sok hagyományos népi játékszer is. A gyerekek lovagolhatnak, kipróbálhatnak különböző népi kismesterségeket (pl. fafaragás, kékfestés, halászháló-készítés), lesz arcfestés, kavicsfestés, bábelőadás, sámándobolás. A színpadon zenés és táncos produkciók váltják majd egymást, modern tánc és néptánc, majorettek, ütősök, fúvósok, citerások. Aki nem szeretné az egész napot egyhelyben tölteni, az több külső helyszínen zajló program közül válogathat, ezeknek egy része ingyenes, másik részéért fizetni kell. Nézzük először az ingyenes lehetőségeket: csoportos belvárosi séta idegenvezetéssel, csoportos körséta a Várban, amelynek épületében az egyetem működik, de nagyon érdekes a történelme szintén vezetéssel, íjászkodás a Vár területén található lőtéren, múzeumlátogatás csoportosan vagy egyénileg ez tulajdonképpen két épület meglátogatását jelenti, amelyek nagyjából 1 km-re vannak egymástól. A belvárosban található Cselley-házban festmény- és iparművészeti kiállítás, Gyurkovics Tibor-emlékszoba valamint római kőtár található, a Hansági Múzeum épületében pedig Mosonmagyaróvár történelmét és régészeti emlékeit bemutató állandó kiállítás tekinthető meg (bővebben tájékozódhattok az interneten: hansagi.gymsmuzeum.hu). Az ingyenes programokat folyamatosan bővítjük. Az alább következő programokért fizetni kell, és szervezési szempontok miatt majd előzetes jelentkezést is fogunk kérni: Látogatás a FUTURA Interaktív Élményközpontban (www.futuramoson.hu) ami 10 éves korig ingyenes, az idősebb korosztálynak 500 Ft/fő. Ez a program minimum két órát vesz igénybe, ezért azt kérjük majd, hogy akik vasárnap is nálunk maradnak, azok ne szombatra jelentkezzenek a FUTURÁ-ba, hanem vasárnapra. Aki nem szeret gyalogolni, annak lehetősége lesz városnéző kisvonaton ülve megismerkedni Mosonmagyaróvárral, ám ezért a kényelemért személyenként 300 Ft-ot kell majd fizetni (6 éves korig ingyenes lesz). sétahajózás (a Szigetközben a Mosoni-Dunán) lovaskocsizással kombinálva a körülbelül egyórás program személyenként 1000 Ft lesz (3 éves korig ingyenes). Bővebb információ: A különvonattal érkezőket a helyszínre (és induláskor vissza az állomásra) ingyenes autóbuszjárat szállítja, és szintén buszok hozzák-viszik a FUTURA látogatóit és a sétahajózáson résztvevőket is. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szállásáról mindenki maga gondoskodik, mi összeállítottuk a szóba jöhető szállások listáját, és ez február 19-én meg is jelent a NOE levelezőlistáján. Ha valaki egyénileg szeretné megkapni, annak szívesen elküldjük ben, a cikk végén található elérhetőségek valamelyikén kérje bátran. Az ebéd árát körülbelül Ft-ra kalkuláljátok, háromféle étel közül lehet majd választani. Aki nem akar ebédre befizetni, az sem marad éhen, a parkban természetesen büfé is lesz és egy kisbolt is található a bejáratnál, ami egész napos nyitva tartással várja a vásárlókat. A pénteken érkezők és szombaton itt maradók rendelhetnek vacsorát is, ennek ára természetesen függ majd a rendelt mennyiségtől, de terveink szerint nagyjából 700 Ft körül lesz. Az idei Őszi Találkozó érdekessége, hogy beépül egy négynapos városi rendezvénysorozatba, a Szent István-napok programjába. Az idei fellépőkről még nem tudlak tájékoztatni benneteket, de azt biztosan állíthatom az elmúlt évek alapján, hogy érdekes, színvonalas műsorokat láthatnak az érdeklődők. A főutca mosoni szakasza átalakul ilyenkor kézművesek és (természetesen) büfések utcájává, délutánonként a kisebb színpadon gyerekműsorok vannak, népzenészek, énekkarok, néptáncosok lépnek fel, esténként pedig a nagyszínpadon sztárzenekarok adnak koncertet. Minden színpadi program ingyenes. Az ország keleti feléből érkezők kihasználhatják a hosszú hétvégét arra is, hogy átlátogassanak Pozsonyba (40 km) vagy éppen Bécsbe (80 km), hiszen mire hozzánk elérnek, az út nagy részét ehhez már megtették. Ha idáig eljutottatok az olvasásban, akkor már nincs más teendőtök, mint elhatározni, hogy részt vesztek a mosonmagyaróvári Őszi Találkozón, és elkezditek szervezni az utazást! A találkozóval kapcsolatban a következő elérhetőségeken tehettek fel kérdéseket: Dr. Orbán Józsefné, Panni: T.: Csutak István: T.: Varga József: T.: Lauer Katalin: T.: NOE Flottás T.: Találkozzunk augusztus 17-én Mosonmagyaróváron, a Wittmann-parkban!!! LAUER KATI, ÉLETFA EGYESÜLET JÚ N I U S 1 1

12 H E L Y I S Z E R V E Z E T E I N K É L E T É B Ő L CSALÁDI NAP BUDAPESTEN 10. születésnapját méltóképpen ünnepelte meg a XVI. kerületi egyesület! Ha mesét írnék, most így folytatnám: héthatárra szóló dínomdánommal, folyton zengő nótaszóval, mókával, kacagással, de nem mesét írok, és mindez igaz mégis, hiszen a szervezők és lelkes segítőik talán még soha ilyen színes programot nem kreáltak nekünk, mint ezen a borongós, nap-bujkálós, jókedvű májusi vasárnapon. Persze, hogy nem esett az eső, bárhogy is készülődött pedig! Ahol ennyi jókedvű, vidám ember gyűlik össze, ott még a természet is fejet hajt és velünk örül, vigadozik! Akik időben odaértek, azok találkozhattak Garfield - del (magyar bőre: Skrivanek Ági), Dörmivel (alias Kontra Bence), és a XVI. kerületi Rácz Aladár Zeneiskola néhány tanárával is (Noémi nénivel, a csellótanárnővel és Kálmán bácsival, aki fúvós- és citeratanár). Hangszerbemutatót tartottak a gyerekeknek, és egy kis koncerttel is kedveskedtek az érdeklődőknek. Skrivanek Dávid a korábban említett Garfield kedves kamasz fia lufihajto gatással vesztegetett meg bennünket (nem lehettünk elég találékonyak, hogy olyat tudjunk kéri tőle, amit ne lett volna képes a kígyólufikból elkészíteni ). Persze az arcfestés sem maradhat el egy ilyen jeles napon, nem is beszélve a különböző kézműves foglalkozásokról! Lenyűgözőek voltak a fajátékok is némi középkori hangulatot varázsolva a terembe, saját (!) készítésű darabokból ötletes és balesetmentes játszóteret épített fel az egyik sa - rokban egy kedves há - zaspár. Miután már kezdtünk volna elfáradni ennyi élménytől, jött a XVI. kerület zumba csapata, a Zumbarátok, akik megmutatták, hogy hogyan kell közel 50 percen át mosolyogva lihegni a kamaszoktól az ötvenévesekig nézni is fárasztó volt De azért egy előnyt szereztünk velük szemben, míg kipihegték magukat: előbb értünk oda a finom ebédhez, melyet mindenki ingyen kaphatott az egyesület jóvoltából! Az ebédet követően ahogy az egy jó családhoz illik, mese következett a kicsiknek és sakk, illetve különböző játékok a nagyoknak, akik persze sehogyan sem akartak elfáradni. A nap megkoronázásaként természetesen szigorúan a tombola után!, ahogy az egy szülinaposnak dukál, megérkezett a NOE-torta! Gyönyörű volt! És finom! De, mint a mesék: rövid véget ért Szeretnénk megköszönni a szülinap megszervezését minden kedves résztvevőnek, önkéntesnek, felajánlónak, mert nélkülük ez a hétvége csak olyan lett volna, mint egy a sok közül! És köszönjük a nem látható, de érezhető mindennapos segítségeket is, az év minden napján! A családok nevében: FARAGÓ ESZTER (BUDAPEST, XVI. KERÜLETI NE) 1 2 N O E L E V E L E K 2 5 1

13 H E L Y I S Z E R V E Z E T E I N K É L E T É B Ő L Borúra derű Beszámoló a Felső-Tiszai Régió Családi Napjáról május 26-án Csanyik völgyben a miskolci majálispark csodálatos környezettel, nagy füves területtel várta nagycsaládosainkat. Minden tökéletes lett volna, csak az időjárás nem akart ránk mosolyogni, esett az eső, már az előző néhány napban is. Meg voltunk ijedve, mi lesz?! A Miskolci NE, a Miskolci Szivárvány Egyesület, valamint az ADD A KEZED önkéntesei azért 8 körül már a helyszínen voltak, várták a napocskát, és készítették elő a terepet. Szerencsére a szervezők jobban izgultak, mint a résztvevők, akik közül sokan már a késő reggeli, kora délelőtti órákban megérkeztek. Végül aki jelentkezett, mindenki eljött, összesen 816 fő regisztrált. Színpadi előadóink nagyon jó műsort adtak, mi pedig cserébe mindegyikőjüket megvendégeltük vagy kis ajándékokkal köszöntük meg a szórakoztatást. A kézműves sátorban állandóan volt gyerek és felnőtt, helyes kis mütyüröket készítettek, tanultak egymástól. Az időjárás is megkegyelmezett nekünk, nem esett állandóan az eső, és még a napocska is ránk mosolygott felhőpaplanja mögül néhány órára. Finom babgulyást készítettünk, amit jó étvággyal el is fogyasztottunk, mindenkinek nagyon ízlett. Öröm volt látni a családokat együtt beszélgetni, nevetgélni, sétálni a minket zölden körülölelő, gyönyörű természetben. Támogatóinknak köszönjük a segítséget, segítőinknek a szolgálatot! Élményekben gazdag, szép, derűs nap volt. Remélem, mindannyiótokkal találkozunk jövőre is! SZILÁGYINÉ KEREKES MARGIT (FELSŐ-TISZA RÉGIÓ, RÉGIÓSTITKÁR) 7 próba Iváncsán már hagyomány, hogy a Fiatalok Klubja 7 próbát rendez az itt élő egyesületeknek, baráti társaságoknak. Természetesen a mi egyesületünk nem maradhat ki ebből az egész napos fantasztikus programból. Az idén négy csapat indult, hogy összemérjék erejüket, ügyességüket, kreativitásukat. Minden csapat a játék előtt 3 héttel a megbeszélésen húz egy kártyát, amin rajta van, hogy milyen csapat lesz, és értesülünk, hogy milyen feladat vár ránk a felkészülési idő alatt. Mi a Shrek mesét húztuk ki. Feladatunk volt a meséhez illő kordé elkészítése, saját csatakiáltás, csapatinduló, csapatzászló alkotása, és a me - sében elhangzó dalok közül valamelyikre egy táncot előadni, továbbá egy szabadon választott produkcióval készülni. Izgalmas feladatok voltak ezek. A 7 próba napján felsorakoztak a csapatok. Elmondták az indulókat, bemutatták a kordét és a kabalafigurát, és kezdetét vette a délelőtti ügyességi feladatok sorozata. Volt időre ágyneműcsere, pólóhajtogatás, vizes pohárba pingponglabdával beletalálás, kocsitolás, labirintus, gólyalábas feladat, vízzel teli lufi kilyukasztása stb. Miután kellemesen elfáradtunk, megettük a finom, főzőversenyre elkészített gulyáslevest. Sokáig nem pihenhettünk, mert jött a felvonulás: a községben felvonultunk jelmezekben, s közben hangosan szóltak az indulók. Visszaérkezésünk után a színpadi táncos feladatok következtek. Fantasztikus ötletekkel jelentek meg a különböző mesék, mint a Shrek, a Kacsamesék, Táncoló talpak, Mézga család. Az eredményhirdetés előtt a Bon-Bon együttes műsorát hallgathattuk. Az idén nagy örömünkre mi nyertük ezt a versenyt. Kellemes, baráti versenyzés volt, s a végén mindenki tortaevéssel zárta a napot. HAJDÚ ZOLTÁNNÉ (IVÁNCSAI NE) JÚ N I U S 1 3

14 H E L Y I S Z E R V E Z E T E I N K É L E T É B Ő L Posztumusz testvértalálkozó Hallott már ilyet a kedves olvasó? Lehetséges ez? Halála után hogyan találkozhat két testvér? Persze lehet adni teológiai vagy éppen antropológiai válaszokat. Elindulhat a fantázia. Itt azonban másról van szó. Két testvér, az július 31-én elhunyt Petőfi Sándor és az május elsején meghalt Petőfi István szellemi örököseinek találkozásáról. S hogy hogyan is történhetett meg ez? Kicsit meszszebbről kell kezdeni a történetet. A 2010-es kormányváltást követően a FIDESZ oktatáspolitikusa, Pokorni Zoltán egy rádióriportban beszélt arról az elképzelésről, hogy a diákokat el kell juttatni határon túli magyarlakta területekre, ahol megismerkedhetnek a külhoni magyarság mindennapjaival, s annak történelmi hátterével. Az elképzelés nagyon szépnek tűnt, de megvallom, eléggé szkeptikusan fogadtam, annak ellenére, hogy a törekvéseivel maximálisan egyetértettem. Korábbi szakmai pályázatbírálói munkám során számtalanszor tapasztaltam, hogy a gyermekek táboroztatására szánt költségvetési támogatások az igények töredékének kielégítésére elegendőek csupán. Így hát nem izgatott fel a dolog különösebben, csak egy rezignált álom, álom gondolat suhant át az agyamban. Tavaly februárban az iskolám igazgatója azzal állt elő, hogy van egy testhezálló mármint hogy hozzám közel álló témában kiírt pályázat, s hogy aktivizáljam magam. Hazaérve első dolgom volt, hogy megnézzem, miről is van szó, s nagy csodálkozásomra a Határtalanul program pályázati kiírása volt előttem. Ráadásul már előzőleg, tehát a megálmodását követő évben, 2011-ben is volt kiírás. Bár így lenne, hogy a megfogant jó ötletek ilyen hamar valósággá legyenek! De miről is szól ez a program? Az Országgyűlés október végén a 101/2010. (X. 21.) sz. határozatával döntött az iskolai nemzeti összetartozás napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról. A parlamenti határozat mindhárom feladata ugyanazt a célt, a nemzeti összetartozás megerősítését szolgálja, és egyetlen szellemi-logikai egységet alkot. A külhoni iskolai kirándulásokat zászlajára tűző Határtalanul! program megvalósításához 2010-ben az Apáczai Közalapítvány irodája felmérte mintegy kárpát-medencei magyar szakiskolás határokon átnyúló személyi, továbbá 208 magyar középiskola intézményi kapcsolatait. A munkatársak a célcsoportot (diákokat) jól ismerő, 50 középiskola igazgatóval mélyinterjút készítettek Magyarországon, Szlovákiában és Romániában. Az interjúk feldolgozását követően került sor a pályázati rendszer megtervezésére. A 2010 őszén megtartott két szakmai fórumon 237 közoktatási vezető számos javaslatot fogalmazott meg. Emellett 2010 novemberében kérdőíves felmérés készült a magyarországi közoktatási intézmények 42 százalékának (1.440 intézmény) bevonásával a külhoni tematikáról (kirándulás, nemzeti összetartozás napja, Magyarság Háza). Nos, a fent vázolt előzmények és egy sikeresen benyújtott pályázatnak köszönhetően a kondorosi Petőfi István Általános Iskola hetedik osztályos tanulói is haszonélvezői lehettek a Határtalanul programnak, mely Posztu - musz testvértalálkozó címen a közelmúltban valósult meg. Iskolánkból 49 tanuló és 5 tanár vett részt a 4 napos, igen tartalmas kiránduláson, melyet alapos felkészülés előzött meg. Kis műsort állítottunk össze március 15. alkalmából. Iskolánkat, településünket bemutató előadásokat készítettünk, a történelem szakos kollegák pedig rendhagyó történelemóra keretében készítették fel a tanulókat a Trianon nagy Magyarország bécsi döntés Székelyföld székelyek címszavak köré épített interaktív ismeretanyag átadásával. Maga a kirándulás a várakozásnak megfelelően izgalmasnak és hasznosnak bizonyult. Felejthetetlen élményt jelentett elsősorban azoknak a gyerekeknek, akik még soha nem lépték át országunk határát. A csapat március 13-án reggel 6 órakor indult Kondorosról. Közel 500 km út állt előttünk. Néhány rövidebb pihenő után Tordán egy kis kitérőt tettünk, hogy megnézzük a sóbányát. A látogatóközpont alkalmazottja, Lovász Attila tartott tárlatvezetést, ami nagyon tetszett gyereknek és felnőttnek egyaránt. A legnagyobb derültséget a Visszhangok terme okozta, ahol az alkohol szóra a visszhang visszakérdezett: hol, hol, hol? Egy kis késéssel délután 6 órakor érkeztünk meg a gyergyóalfalui Sövér Elek Líceum és Oktatási Központ főépületéhez, ahol a hetedikes évfolyam a felkészítő tanárokkal és igazgatójukkal, Gál Jánossal már nagyon vártak minket. Színvonalas műsorral mutatták be településüket, iskolájukat, majd jeleneteket adtak elő a különböző ünnepkörök népi hagyományából, szokásaiból. Diákja N O E L E V E L E K 2 5 1

15 H E L Y I S Z E R V E Z E T E I N K É L E T É B Ő L ink lelkesen tapsoltak a székely ünnepi viseletbe öltözött helyi diákok táncos előadásán. Ezután mi is bemutatkoztunk. Elmondtuk, hogy ott élünk, ahol Petőfi István, híres költőnk öccse élt, dolgozott és elhunyt. Költőnk öccsének Kondoros 1875-ös újratelepítésében jelentős része volt. A falu pénztárnokaként és első pecsétőreként tevékenykedett. Talán kevesen tudják, hogy az ismert István öcsémhez című versre a szintén költői vénával megáldott István verses választ küldött bátyjának Sándor bátyámhoz címen. Petőfi Sándor: István öcsémhez Hát hogymint vagytok otthon, Pistikám? Gondoltok-e ugy néha-néha rám? Mondjátok-e, ha estebéd után Beszélgetéstek meghitt és vidám, Mondjátok-e az est óráinál: Hát a mi Sándorunk most mit csinál? És máskülönben hogy van dolgotok? Tudom, sokat kell fáradoznotok. Örök törődés naptok, éjetek, Csakhogy szükecskén megélhessetek. Szegény atyánk! ha ő ugy nem bizik Az emberekben: jégre nem viszik. Mert ő becsűletes lelkű, igaz; Azt gondolá, hogy minden ember az. És e hitének áldozatja lett, Elveszte mindent, amit keresett. Szorgalmas élte verítékinek Gyümölcseit most más emészti meg. Mért nem szeret ugy engem istenem? Hogy volna mód, sorsán enyhítenem. Agg napjait a fáradástul én Mily édes-örömest fölmenteném. Ez fáj nekem csak, nyúgodt éltemet Most egyedűl ez keseríti meg. Tégy érte, amit tenni bír erőd; Légy jó fiú, és gyámolítsad őt. Vedd vállaidra félig terheit, S meglásd, öcsém, az isten megsegít. S anyánkat, ezt az édes jó anyát, O Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd! Mi ő nekünk? azt el nem mondhatom, Mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom; De megmutatná a nagy veszteség: Ha elszólítná tőlünk őt az ég... E néhány sorral érd be most, öcsém. Én a vidámság hangját keresém, És akaratlan ilyen fekete Lett gondolatjaimnak menete; S ha még tovább fonnám e fonalat, Szivem repedne a nagy kín alatt. Más levelem majd több lesz és vidám. Isten megáldjon, édes Pistikám! (Pest, június) Petőfi István: Sándor bátyámhoz Igérsz nékem paripát Még pedig párjával; Legyenek bármily drágák: Nem gondolsz árával. Csakhogy Pista öcsédnek Nagyobb kedve legyen, Ha vásárra ezután Majd háton megyen. Jól meggondold jó bátyám A mit ajánlottál, Tudod, hogy az ígéret Adomány után vár. Attól tartok, hogy ha majd Gazdagságod várom, A vásárra sokáig Gyalog kell sétálnom! (Kunszentmiklós, 1844) A kölcsönös bemutatkozás után helyi specialitásokkal, házi süteményekkel, meleg cukros főtt kukoricával és frissítővel láttak vendégül minket. A gyerekek nagyon hamar megtalálták a közös hangot, percek alatt lelkes beszélgetés, játék alakult ki, aminek nehéz volt véget vetni Másnap reggel óralátogatásra mentünk a gyergyó - alfalui iskolába. A négy kísérő tanárhoz négy csapatba osztottuk a gyerekeket. Mindenki az érdeklődésének megfelelő órára mehetett be. Biológia, földrajz, matematika és történelem órákon voltunk. Mindegyik különleges élmény volt a gyerekek és tanárok számára egyaránt. Ezt követően az iskola felújított dísztermében bemutattuk rövid március 15-iki műsorunkat. A másnapi koszorúzási ünnepség főpróbájának szántuk, végül kiderült, hogy ez volt a főelőadás, mert péntekre olyan hóvihar kerekedett, hogy programunknak csak töredékét tudtuk előadni. Az egyórásra tervezett idő arra is lehetőséget adott, hogy közösen megénekeltessük a gyerekeket. Milyen jó, hogy közös kultúránk és nyelvünk lehetővé tette előzetes gyakorlás nélkül énekelni 48-as dalainkat. Az óra után elindultunk kirándulni a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoroshoz. Olyan csodás hegyi tájakban, kilátásban gyönyörködhettünk, amit alföldi ember ritkán lát. Megálltunk a Pongrácz-tetőn, sétáltunk a Békás-szorosban. Bár az időjárás nem volt kegyes hozzánk, mindenki szívesen szállt le a buszról, hogy a sziklaszorosban sétát tegyen, és fényképezze a megfagyott vízesést és sziklafalakat. Ezen az estén különleges élményben lehetett része a kondorosi és az alfalui diákoknak is. Régebbi kapcsolat alapján meghívtuk a sepsiszentgyörgyi FOLKER zenekart táncház tartására. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy mi, vendégek láttuk vendégül a helyi iskola felső tagozatos diákjait. A Petőfi Sándor Művelődési Ház rendelkezésünkre bocsátotta nagytermét, mely zsúfolásig megtelt. Volt népi hangszer-bemutató, közös éneklés, no meg JÚ N I U S 1 5

16 H E L Y I S Z E R V E Z E T E I N K É L E T É B Ő L páros- és körtánc. Az alfalui igazgató elmondta, hogy ez a táncház számukra is újdonság volt. A gyerekek nagyon egymásra találtak. Barátságok szövődtek, nagyon jó hangulatban telt ez az este is. Pénteken reggel érkeztünk kirándulásunk fő programjához. Buszunk pontban 8 órakor állt meg a Sövér Elek Líceum előtt. Innen együtt folytattuk utunkat a helyi, népviseletbe öltözött diákokkal, akikkel együtt töltöttük a napot. Segesvár felé vettük az irányt, de több megállót is beiktattunk. Megálltunk egy vízimalomnál, majd Székely - keresztúron a Gyárfás-kúriánál, ahol Petőfi Sándor utolsó éjszakáját töltötte, s ahol a kertben még mindig látható az öreg körtefa, ami alatt utolsó versét írta. Véletlenül belecsöppentünk a város ünnepi felvonulásába. Végeláthatatlan sorban kígyózott az összegyűlt tömeg. Hatalmas magyar és székely zászlókat feszítettek ki, s úgy vonultak végig a főúton a helyi rezesbanda indulóira lépve. Felemelő érzés volt látni ezt a szívbéli ünneplést. A hideg ellenére senkin sem látszódott, hogy unná, s ez igaz a mi tanulóinkra is. Ezután igyekeztünk Segesvárra. A történelmi belváros látványa visszavitt minket a középkorba. Mindannyian felmentünk az óratoronyba, hogy megcsodáljuk a kilátást, majd egy órát barangoltunk. Fél 4-re kellett Fehéregyházára érnünk, hogy előkészítsük hangszereinket a műsorra. Míg néhányan ezzel foglalatoskodtunk, a gyerekek megnézték a helyi Petőfi Kulturális Egyesület által gondozott kiállítást. Közben, sajnos, nagyon elromlott az idő. Szakadt a hó és fújt a szél. A rossz idő éreztette hatását a résztvevők számában is. Kb. 200-an lehettünk. Néhány évvel ezelőtt szintén iskolai csoporttal voltunk már itt koszorúzni, akkor legalább ezerfős tömeg volt az emlékkertben. A megemlékezés istentisztelettel kezdődött, majd a koszorúzást követték az ünnepi beszédek. Már egy órája dideregtünk és áztunk, amikor a mi műsorunk következett. Elgémberedett ujjakkal és remegő testtel csak annyira vállalkoztunk, hogy a teljes programunkból mindöszsze egy részletet adtunk elő. A szervezők a közeli Magyar Házban vendégül láttak minket. Jólesett a finom szendvics, és főleg a jó meleg tea. Elég későn indultunk vissza a szálláshelyre. Ezt az estét várták a legjobban a gyerekek, hiszen a szálláshelyünkre meghívtuk az alfalui hetedikes diákokat és igazgatójukat. Sajnos nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan terveztük. Bár, szerencsére, olyan hóhelyzet nem volt, mint Magyarországon, de mire a busz megmászta a friss hóesésben a Bucin-tetőt, és megérkeztünk Güdücre, addigra meghívottjaink hazamentek. Így elmaradt a várva várt búcsúbuli. Megpróbáltuk enyhíteni a csalódottságot és rosszkedvet. A betervezett vetélkedő és játék nem maradt el. Az ügyesebbek értékes ajándékokkal gazdagodtak, majd külön csoportokban folytatódott a játék. Ez az este hoszszúra nyúlt. A tanárok már nehezen várták, mikor alszik el a legfáradhatatlanabb diák is. Így az éjszaka rövid lett, hamar jött az ébresztő. Nem volt más hátra, mint előre, indulás haza! Igaz, hogy eredetileg tervbe vettünk egy kis szánkózást a Bucin-tetőn, de az előző este tapasztalt rossz útviszonyok miatt más útvonalon indultunk haza. A csodálatos Maros völgyében, kis kerülővel tettük meg utunkat. Az elmúlt három nap sok élménye és feszített tempója megtette hatását. A busz csendesebb volt, mint az első nap. Mindenki a készített fényképeket nézegette, egymás közt az élményeket soroltuk. Hosszú volt az út. Este 10 órára értünk haza, de a gyerekek mind azt mondták, hogy akár másnap újra indulnának. Ezen az úton a történelem kicsit közelebb jött a gyerekekhez, mint a tankönyv sorai által. Az ismeret valósággá, szinte kézzelfoghatóvá vált. Olyan emlék lett, amit többé nem lehet kitörölni, elfelejteni. A hazaérkezést követően a srácok létrehoztak egy facebook-csoportot, s már azt tervezgetik, hogyan szervezzék meg a program folytatását. Reméljük, hogy a pályázati program továbbra is lehetővé teszi, hogy még nagyon sok iskolás gyermek ilyen élmények részese lehessen! VÁRI FERENC (KONDOROSI NE) G Y Á S Z O L U N K Fekete Kíra Júlia án született Kalocsán. A születése után lépett be a család először a csoportba, majd az egyesületbe. 2 éves kora óta járt néptáncra Farkas Évához, testvéreivel együtt. Nagyon mozgékony, eleven, cserfes kislány volt. A család aktív tagja az egyesületünknek. Rendszeresen táncházat tartottak rendezvényeinken. Tavaly Budapesten az Orczy-kertben Ő táncolt Vitéz Ákossal. A júniusi városi Sárkányhajó versenyen a dobosunk volt. A néptánc és a zongora volt a mindene. Zongorán megyei versenyeken is részt vett, szép eredményekkel egy forró nyári napján a Dunában fürdött a legjobb barátnőjével, amikor mindketten elmerültek. Barátnőjét azonnal kimentették, Őt, sajnos, kicsit később találták meg. Pécsre szállították. Még megvárta a belgiumi néptánc fesztiválról hazatérő nővérét, majd örökre elaludt, én. Az egyesületből nagyon sokan vettek részt az érte szervezett közös imádkozáson, és a temetésén is. Az egyesületből többen járnak néptáncra, és osztálytársai is vannak közülünk. Kíra! Táncoddal és zongorajátékoddal sok örömet szereztél nekünk. Mosolyogva, gyönyörű hosszú hajaddal repdesve látunk Téged. Azon az augusztusi napon átmentél az angyalokhoz, és most már csak nekik táncolsz és zongorázol! Hiányzol a családodnak és az egyesületnek is. Nyugodj békében! KALOCSAI SOKSZÍNVIRÁG NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET 1 6 N O E L E V E L E K 2 5 1

17 É L E T Ü N K Apanap Az év során többször felmerül a kérdés: a három gyermekünk után járó, a család által nagy becsben tartott hét szabadnap közül mikor használjunk fel egyet-egyet. A mi esetünkben apanapokról beszélhetünk, mert anya az egyéves kislányunk mellett állandó szolgálatban van. Többször volt már rá példa, hogy egy-egy külön munka miatt kellett szabadnapot kivenni. Legutóbb azonban sikerült valóban a család számára legideálisabban kiválasztani és eltölteni az oly értékes apanapot. Az általában is kicentizett, sokszor túlzsúfolt mindennapjainkhoz képest az egyik hétre még az átlagosnál is több program jutott. A legfőbb nehézséget a zenetanítás és a koncertidőpontok összehangolása jelentette, ami miatt erősen fontolgattuk, hogy már azon a héten éljünk az egyik szabadnap lehetőségével. Végül hosszas gondolkodás és szervezkedés után, valamint némi kockázatvállalás árán sikerült jóformán minden munkát és teendőt bepasszírozni a rendelkezésre álló időbe. Cserébe in - kább a következő hét első napjára esett a választás, amely a héten a leghosszabb idejű nap lett volna, egy kötelezően végigülendő esti hangversennyel kiegészülve. Az előzményekből sejthető, hogy az elmúlt hét fáradalmait is szerettük volna kipihenni, a döntő érv viszont legnagyobb gyermekünk zeneiskolai felvételije volt, amit egy zenetanár apa nem szívesen hagy ki. Nagyon pozitív és megnyugtató élmény volt a jó nevű, erőskezű, mégis kedves csellótanár nénivel való személyes találkozás, ami biztosított minket arról, hogy kisfiunk a lehető legjobb kezekben lesz nála, mert nagy örömünkre rögtön elvállalta a tanítását szeptembertől. A jó hírrel hazaérvén következhetett a várva várt közös legózás, amely során a kistestvér haditámadásai miatt régóta romokban heverő várkastélyt sikerült rekonstruálni. A délután folyamán arra is jutott idő, hogy apa a nagyobbakkal biciklizzen egy nagyot: felfedezőútra indultak, aminek célja egy vadiúj játszótér volt. Az expedíció sikerrel zárult, a gyerekek nagyon élvezték az ott töltött idő minden percét. Érződött rajtuk, mennyire ki voltak már éhezve arra, hogy apa is velük töltsön egy délutánt. A ráérős vacsora mellett örömmel nyugtáztuk, hogy végre kiszakadhattunk kicsit a hajszolt hétköznapokból. Évente hét alkalom a lassításra és a családi töltekezésre. Érdemes élnünk a lehetőséggel. (Az Oázis című lap 2012/4-es számából) Ünnepeljük az édesapákat! Bár az Apák Napja még nem annyira elterjedt nálunk, nem hívják fel már hetekkel előbb a figyelmet rá reklámok, virágüzletek kirakatai, mégis fontos lenne, hogy tisztában legyünk az apaság értékeivel, az apaszerep fontosságával, és ezt gyermekeink felé is kommunikáljuk. Sok olyan család van, ahol a gyerekek úgy érzik, csak az anyára számíthatnak, mert az apa látástól vakulásig dolgozik, és az anyagiak megteremtése mellett nincs ideje arra, hogy jelen legyen gyermekei számára. Pedig statisztikák bizonyítják, hogy azok a fiatalok, akik domináns, odafigyelő, szerető édesapával rendelkeznek, védettebbek lesznek a rossz társaságba való keveredéssel, a lecsúszással és a bűnözéssel szemben. Ahhoz, azonban, hogy egy férfi részt tudjon venni gyermekei életében, és ne csak eltartsa őket, ránk, nőkre is szükség van. Nem árt ugyanis ezt a kap csolatot egyengetni, lehetőséget teremteni arra, hogy épülni tudjon. Nekünk sokkal könnyebb rá - érezni, hogyan és miként kell a gyerekekkel bánni, hiszen kilenc hónapig szívünk alatt hordtuk őket, és általában a kisgyermekkor ideje alatt is sokkal több időt töltünk velük. A férfiak, még azok is, akik nagyon magabiztosak a Mezei András: Apja és fia munkahelyükön, gyakran félszegek ezen a téren, így inkább vagy visszavonulnak, vagy bizonytalanságukat túlzott szigorral leplezik. A jó kapcsolatot már ott megalapozhatjuk, ha a kezdet kezdetén dicsérjük a kis csecsemő melletti próbálkozásaikat, és nem éreztetjük azt sem, ha esetleg mi valamit másképp csinálnánk. A későbbiek során meg egyre inkább lehet és kell lehetőséget biztosítani arra, hogy a gyerekek, különösen a fiúgyerekek csak az édesapjukkal is lehessenek. Ez az időszak a legalkalmasabb arra, hogy Ha apuval megszökünk, délig haza sem jövünk. A kezünket zsebre vágva Kisétálunk a világba. Még hogy ő nagy, én kicsi, talán ez is valami? Lábunk előtt fut a labda, Hol én rúgom, hol meg apja. Azután meg leülünk, izzadt ingben lehűlünk, ehetnénk is az ebédet, kezet mosunk, bokát, térdet. egy férfi rájöjjön, milyen jó apának lenni, hogy taníthatja a fiúkat focizni, szerelni, a számítógéppel bánni, és egyáltalán arra, hogy milyen férfinak lenni. A lányoktól meg csodálatot, női megbecsülést kap, ami szintén nagyon fontos. A fiúk identitásának, személyiségének kifejlődésében azért van nagy szerepe az apának, mert ő a minta és a korlát, ő adja, hogy a kicsi, aki a vele való időtöltés során már előre a férfi - társadalom részének érezheti ma - gát, milyen szeretne lenni, ha nagy lesz, és ő az, akinek az elvei, útmutatásai igazán befolyásolni tudnak, átragadnak. A lányok számára is JÚ N I U S 1 7

18 É L E T Ü N K mintát jelent az apjuk, de náluk igazán a párválasztásban mutatkozik ez meg, illetve abban, hogy egy olyan fiatal lány, akit kisgyerekkorától az édesapja szeretete, csodálata vesz körül, sokkal magabiztosabb, sokkal kevésbé lesz hajlamos a női neurózisra. Becsüljük meg a férfiakat, akik édesanyává tettek bennünket, és tanítsuk meg gyermekeinket, hogy őket is köszöntsék, nekik is jólesik, és persze, ha megtehetjük, legalább egy telefon erejéig üdvözöljük saját édesapánkat is ebből az alkalomból. Álljon itt alább minden apa és nagypapa köszöntésére egy kis vers és az Apák Napja rövid története. Isten éltesse őket nagyon sokáig! Az Apák Napja Amerikából, a Crestonban (Was - hington államban) született Sonora Smart Dodd-tól származik. Apja, a polgárháborús veterán, William Jackson Smart egyedül nevelte fel hat gyermekét. Amikor Anna Jarvis megalapította az anyák napját, Sonora Smart úgy gondolta, az édesapák is megérdemlik ezt az ünneplést, különösen az övé, akinek egyedül kellett helytállnia. Az első Apák Napját Spokane-ben tartották, tervezett dátuma édesapja halálának évfordulója, június 5-e lett volna, de nem volt elég idő megbeszélni a részleteket a szervezőkkel, így végül június harmadik vasárnapja lett (1910. június 19-e), és az időpont a legtöbb országban meg is maradt mindmáig ban már az akkori amerikai elnök, Woodrow Wilson is megünnepelte a családjával. Calvin Coolidge 1924-ben javaslatot tett, hogy nyilvánítsák nemzeti szabadnappá. Hivatalosan Richard Nixon ismerte el 1972-ben. Azóta szép lassan a többi országban is kezd elterjedni. TÖLGYES ESZTER Ü D Ü L É S E K Keszthely belvárosában, a városi strandtól gyalog 10 percre, családi házban, külön bejáratú 2 szobás lakás (120 m 2 ) 5-8 fős család részére kiadó a nyári időszakban, lehetőleg egy-két hetes turnusokban. Irányár Ft/nap/család, megegyezés szerint. 83/ óra után, Csütörtöki Zoltán 30/ Csütörtökiné Erzsi Olcsó nyaralási lehetőség Balatonalmádi Vörösberény térségében. Szabadtéri sütési-főzés, bográcsozási lehetőség adott. A fákon hinta, gyűrű, függőágy. Gyerekeknek csúszda, pancsolóval. A nyaraló összkomfortos: egy padlásszoba, nappali kandallóval, fürdőszoba, amerikai konyha teljes felszereléssel. A legközelebbi strand kb. 1,5 km. Kényelmesen 5 főt, pótággyal 6-7 főt tudok elhelyezni (+ sátor). Egy turnus kedd reggeltől hétfő délig tart. Egy 5 fős család részére egy hét Ft. 88/ ; 30/ Argyelán Jánosné cím: 8200 Veszprém, Hunyadi u. 1/A Termál Ifjúsági Tábor Borgáta A borgátai termálfürdőben 5 medence szolgálja a pihenni és gyógyulni vágyókat. Az elhelyezés faházakban (34 szoba, 74 fő) és sátrakban (40 fő) történik. A táborban tisztálkodásra a közös vizesblokk használható, az étkezés helyileg megoldható. Közös helyiségként a társalgó használható. Szabadidő és sportolási lehetőségek: játszótér, homokozó, röplabda, foci, kosárlabda, pingpong, csocsó. Osztálykirándulásokat, családokat, baráti társaságokat szívesen látunk. Áraink: Erdei iskola: 1 éj Ft/fő/éj; 2-3 éj Ft/fő/éj; 4 éjtől Ft/fő/éj. Étkezés: napi háromszori étkezés 1500 Ft/nap. Nyári tábor árak: 7 nap, 6 éjszaka: Ft/fő. Tartalmazza a szállást, termálfürdő belépőt, napi háromszori étkezést, sportszerek használatát. Az árak nem tartalmazzák az ágyneműhuzatot. Idegenforgalmi adó: 18 éves kortól 300 Ft/fő/éj. A fürdő belépő és a szállás árakból NOE-tagoknak 10% kedvezményt tudunk biztosítani. CSOPORTKEDVEZMÉNY! Minimum 3 éjszakás tartózkodás esetén minden 21. fő és 6 éjszakás tartózkodás esetén minden 11. fő szállása és a termálfürdő belépője ingyenes. 30/ , 30/ Huszár Zoltánné web: cím: 9554 Borgáta, Fürdő u. 14. TIHANYI APARTMAN KIADÓ Apartman kiadó egész évben 6-8 fő részére Tihanyban. Nagycsaládos igazolvánnyal rendelkezők 10% kedvezményben részesülnek! 20/ Bozóky Ágota web: tihanyban.c8.hu H I R D E T É S 8 SZOBÁS HÁZ, ALACSONY REZSIVEL KIADÓ ELADÓ (info: ). A kétlakásos ház Fót történelmi központjában, helyi természetvédelmi terület határán, az országos kéktúra útvonalán, a Mogyoródi patak mentén, megújuló családi házas környezetben található, gyalogosan 3 perc a faluközpont, az önkormányzat és a tömegközlekedés. Összközműves, m 2 belterületi telek 2/3 része szinteltolásos kert, 1/3 része rendezett udvar. Porotherm 38 téglából, 10 cm vastag dryvit szigeteléssel épült kétgenerációs, környezettudatos családi ház, két önálló ( m 2 ), különbejáratú lakással. Ezen felül külön mosókonyha, szauna, 60 m 2 kétállásos garázs, 40 m 2 tároló. A garázs és az udvar utca szintű beállással rendelkezik. A garázs és a tároló vállalkozásra is alkalmas. 380 V ipari árammal van ellátva. A targoncázásra is alkalmas udvaron egy állóhelyes fedett gépkocsibeálló is található. A fűtés központi földgáztüzeléssel és faelgázosító kazánnal (+automata pelletégő), valamint cserépkályhával és egy fa/koksz tüzelésű vaskályhával történik. A meleg vizet átfolyó rendszerű 120 l-es gázbojler és az ehhez kapcsolt 12 m 2 kollektor felületű és 500 l puffer tartállyal rendelkező napkollektor rendszer biztosítja. 1 8 N O E L E V E L E K 2 5 1

19 C S A L Á D I É L E T Ha végre itt a nyár Ismét véget ért egy tanév. Míg a gyerekek számára ez a felhőtlen örömöt, szórakozást, a napi rutintól való felszabadulást jelenti, a felnőttek számára egyre inkább megható egy tanévzáró ünnepély. Olyasmi érzéssel tölt el, mint a szilveszter éjjel. Lezárul valami régi, és kezdődik valami új. Mégis szorongató elengedni egy egész évet, tanévet a maga élményeivel, nehézségeivel együtt. Ráadásul egy tanév végén sokszor tanároktól, osztálytársaktól, egész korsza - koktól búcsúzunk. Különös módon kezdődött a megismerkedésünk legidősebb kisfiam tanító nénijével. Negyedikes osztálynak tartott bemutató olvasásórát, és egyszer csak azt vettem észre, gombóc van a torkomban, úgy éreztem, vagy ő tanítja majd a kisfiamat, vagy senki. Megható volt megtapasztalni, hogy vannak még olyan tanárok, akik nemcsak az eszükkel, hanem a szívükkel tanítanak. Úgy éreztem, az ott levő gyerekeknek sokkal több ő, mint egy tanár, szinte második anyjuk, igaz barátjuk, akire felnéznek, akivel bármit megoszthatnak. Született tanító, aki polihisztor a maga területén, és tüzes lelkesedéssel oktatja a kötelező tananyagba integrálva az ember- és hazaszeretetet, a gyökerekhez való visszanyúlás képességét, az egymásra való odafigyelést, kreativitást, a dolgok részleteiben az egész meglátását és fordítva; a modern technika vívmányaival is lépést tartva, úgy, hogy a 21. század gyerekét is lekösse Mindezt pillanatok alatt levettem egyetlen órából, és csak nyeltem a könnyeimet, mert mégiscsak ciki, ha valakit már egy idegen is megríkat. Attól az órától kezdve azonban nem éreztem idegennek, így nem állhattam meg, hogy a végén oda ne menjek hozzá, és legalább annyit mondjak, tudom, nem biztos, hogy ő fogja tanítani a kisfiamat, de abból, amit láttam, úgy érzem, nem kaphatnánk nála jobbat Végül hozzá kerültünk, és első megérzésemben soha nem csalatkoztam, a lelki, szellemi közelség mindvégig megmaradt. Mi most ettől a tanító nénitől is búcsúzunk, és az alsó tagozatos kortól. Ilyenkor az ember, ahogy egyre idősebb, egyre több mindent átgondol. Most érzem csak igazán például, mennyire szükséges, milyen megérdemelt is a nyári szünet nemcsak a gyerekek, hanem a pedagógusok számára. Hiszen arra, hogy valaki ilyen hőfokon tartsa a kezében 30 gyermek lelki, szellemi és testi épségét, fejlődését kilenc hónapon keresztül a nap nagy részében, nem árt előre energiával föltankolni. Ezt mi, nagycsaládos édesanyák pontosan tudjuk, hogy gyakran még gyerek igényeit kiszolgálni sem egyszerű, ha pedig kis barátok is vannak a társaságban, az ember még nagyobb stresszben van, hiszen a más gyerekére vigyázni még nagyobb felelősség Gyerekeimen pedig azt látom, sokkal leterheltebbek, mint anno a mi generációnk volt. Szinte percre pontosan be van osztva a napjuk, az iskolai órák végeztével hamarosan kezdődik a délutáni tanulószoba, majd az egyes különórák. A hét legtöbb napján reggel fél hétkor indulunk el velük otthonról, és este fél hét körül érünk haza. Hosszú idő ez óvodás és alsó tagozatos gyerekek számára. Év vége felé érthető módon gyakran nehéz is rávenni már őket, hogy otthon valami értelmeset csináljanak. A mostani fiatal nemzedéknek meg kell küzdeni ezzel a nehézséggel, hogy már egészen kicsi korukban belekerülnek a versenyszférába. Legalább nyaranta két és fél hónapig gyerekek lehetnek újra. Szabadsággal, különösebb felelősségérzet nélkül. Csak vigyázzunk rájuk nagyon, mert könnyen előfordulhat, hogy hirtelen nem tudnak mit kezdeni a rájuk szakadt szabadidő mennyiségével. Kell néhány napot hagyni rá, hogy akklimatizálódjanak, újra megtanulják, felépítsék, hogyan lehet a kötetlen időt minőségileg jól eltölteni. Vegyük komolyan, mert igazán fontos ez, a jövő felnőtt generációjának lelki, szellemi és testi épsége múlik rajta! Mindenkinek nagyon boldog vakációt, kellemes töltekezést kívánunk! TÖLGYES ESZTER G Y E R M E K K U C K Ó Papírnárcisz készítése tojástartóból Hozzávalók: tojástartó ragasztó olló festék (sárga, narancs és zöld) hurkapálca víz 1. Három csúcsot vágjunk ki a tojástartóból, majd egy negyediknek csak a végét, abból lesz a virág csészéje. 2. A két szirmos darabot nedvesítsük meg finoman vízbe mártott ujjakkal, és néhány percig hagyjuk száradni. Finoman hajlítsuk ki a szirmokat a képen látható módon, és várjunk, amíg megszárad. 3. Fessük be a vi - rág szirmait, és hagyjuk száradni. 4. A hurkapálcát és a csészét fessük zöldre, száradás után ragasszuk a csészét a pálca végére. 5. Ragasszuk össze a három virágkelyhet, ahogy a képen látszik, végül ragasszuk őket a csészébe! JÚ N I U S 1 9

20 G Y E R M E K K U C K Ó Szállítás-fuvarvállalás NOE-ban leinformálható, a Titkár ság - nak régóta dolgozó, megbízható fuvarozó személygépkocsival munkát vállal magánszemélyeknek, illetve cégeknek, alkalmanként vagy rend szeres megbízásra. Bel- és külföldi személyszállítás, gyermekek iskolába szállítása, futárszol - gálat, anyagb eszezés, áruterítés, postai ügyintézés. NOE-tagoknak kedvezmény! 20/ Pfeil István Költöztetés, fuvarvállalás, lomtalanítás Budapesten és az egész ország területén. Szállítás: zongora- és páncélszekrény-szállítás. Kedvező árak, ügyfélbarát kiszolgálás. NOE-tagoknak árengedmény! Ha bármilyen szállítási gondja van, hívjon bizalommal! 30/ Sárközi Zsolt web: H I R D E T É S E K ENERGETIKAI TANÚSÍTÁS (épületlakás zöldkártya, az ingatlan adásvételhez és bérbeadáshoz kötelező) Ft-tól, azonnalra. Igény esetén online adatközléssel is. Hőkamerázás, hőfényképezés. 30/ Garancsy István Homok, sóder, murva, beton, termőföld szállítását 5 tonnáig vállalom Budapesten, NOE- tagoknak 5% kedvezménnyel! 20/ Kovács Árpád web: Eladó Zanussi gáztűzhely Ftért, alig használtan, Zugligetben. 1/ Varga család 20/ Eladó Dunakeszin jó állapotú ikerház fele, benne két önálló lakás. Földszint és emelet: 4 nagy háló, nappali, étkezőkonyha, 2 fürdő, 2 vécé, kamra, 180 nm. Szuterén: 1 háló, nappali-étkezőkonyha, fürdő, vécé. Önálló lakás, külön bejárattal, frissen átépítve, 75 nm. Önálló kertrész, szerelőaknás garázs. Fűtés: új kondenzációs gázkazánnal. Jó közlekedés. Képek: ingatlan.com/ Ár: 26,7 millió forint 70/ Timaffy Lilla Eladó Ford Transit 9 személyes mikrobusz Benzin/gáz üzem, olcsó fenntartás nagycsaládoknak ig vizsgáztatva. Bordó, karbantartott, vonóhorog, klíma. Irányár Ft. 20/ Balatonnál 12 főre berendezett és felszerelt ház kiadó. Szabadstrand 50 méterre a háztól. Csendes utca, 6 szoba, étkező, 2 zuhanyzó, 2 WC. Vasútállomás, boltok 150 m. Cím: Balatonőszöd 20/ N O E L E V E L E K 2 5 1

TA R TA L OM. Hol intézhetjük? 4-5. Újra régiós Családi Napok 5 Kedvcsináló (Őszi Találkozó) 8-9 2013. évi TÁMOP programok budapestieknek 10

TA R TA L OM. Hol intézhetjük? 4-5. Újra régiós Családi Napok 5 Kedvcsináló (Őszi Találkozó) 8-9 2013. évi TÁMOP programok budapestieknek 10 NOE Levelek A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 249. Pó s a L aj o s : A tavasz megér kez ése M i cs o d a h i n t ó ez? A t a v a sz hi nt ó j a. Fé n y es na pk e l e t r ő l jö n a fe cs k e gó l y a. P i

Részletesebben

Természetfotók: Egyed Éva, a fagyizó gyerekek a 2007. évi fotópályázatra érkezett, Hűsítő címmel

Természetfotók: Egyed Éva, a fagyizó gyerekek a 2007. évi fotópályázatra érkezett, Hűsítő címmel NOE Levelek A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 252-253. 2013. július-augusztus Reviczky Gyula Erdei dal Nyári, rekkenő meleg, Elbújok előled. Lombjai közé megyek Sátoros erdőnek. Haja hopp! Itt vagyok már,

Részletesebben

A z. Most is együtt a Csönd és a Lárma, Az Ősz csak bennünk változott, Ódon és nemes muzsikája,

A z. Most is együtt a Csönd és a Lárma, Az Ősz csak bennünk változott, Ódon és nemes muzsikája, NOE Levelek A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 245. 2012. november Ady Endre : A z ősz muzsikáj a Most is együtt a Csönd és a Lárma, Az Ősz csak bennünk változott, Ódon és nemes muzsikája, Ha van szép szív,

Részletesebben

216 217. Téli szoba. Délibábunk a tarka képzelet, játszik velünk, s ha közelg az est, szívünkben zengnek távoli kolompok,

216 217. Téli szoba. Délibábunk a tarka képzelet, játszik velünk, s ha közelg az est, szívünkben zengnek távoli kolompok, 216 217. 2010. február Téli szoba Az nem igaz, hogy télen a világ s az ember is levert, kifosztott, árva, minálunk most is nyílik a virág és nyár van, meleg nyár van a szobánkba. Bejött hozzánk a kert

Részletesebben

A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 209 210.

A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 209 210. NOE Levelek A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 209 210. 2009. július Megenyhült a nap hôsége, A lég könnyû, lágy-meleg: Hull a harmat, illat árad, Virágbimbók feslenek. Mint a csendes éji szellô A virágos bokrokat,

Részletesebben

A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 203.

A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 203. NOE Levelek A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 203. 2008. október Az égen a felhô egymást üzi-hajtja. Suhogva a parton hajlong a sikár. Csóválja fejét a hegyélen a makkfa: Hogy oda megint az örömteli nyár!

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád NOE Levelek A család minden tagja számára 195. Nagycsalád 2008. január Tartalomjegyzék Közgyûlés 2007. évi Tisztújító közgyûlés.................. 3 Beszámoló a Jelölôbizottság munkájáról.......... 4 Jelöltek

Részletesebben

EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ

EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ XXVI. év fo lyam 10. szám 2011. június 10. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Ajándékfürdõzés a vízibirodalomban. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. január 27., V. évf., 3. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Ajándékfürdõzés a vízibirodalomban. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. január 27., V. évf., 3. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. január 27., V. évf., 3. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: VÁRAI MIHÁLY Ajándékfürdõzés a vízibirodalomban Hátrányos

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15.

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15. HALÁSZTELKI felelős kormány illetve felelős A kormányzás nem magától értetődően jött létre 1848-ban. Nem bizonyulhatott elégségesnek március 14- én a pesti Pilvax kávéházban a 12 pont megfogalmazása, vagy

Részletesebben

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu 2 KRÓNIKA AUGUSZTUS 31. BÜSZKE KOSARASOK Röst János alpolgármester a Kanizsa Diák Kosárlabda

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi,

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi, XXVI. évf. 43-44. szám 2013. december 20. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Egyszerűbb és átláthatóbb lett a költségvetésünk Interjú Dobos László polgármesterrel Önkormányzati szinten az idei év jelentős

Részletesebben

Miért mondott le Vertetics László?

Miért mondott le Vertetics László? Az elmúlt napok váratlan és meglepõ híre volt, hogy lemondott Zalalövõ polgármestere, Vertetics László. A Zala-parti kisvárosban 2009-ben, az addigi polgár- Évtizedes hagyománya van a falunap megrendezésének

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!!

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!! Elismerés 50 éves szolgálatért Frajna András esperes urat 1963-ban avatták pappá. Az 50 éves szolgálatból 12 évet töltött Kerepesen, mely szolgálat elismeréseként a kerepesi hívôk kereszttel-, az önkormányzat

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Tenni akarás, tartalékképzés, teljesítmény, rend

Tenni akarás, tartalékképzés, teljesítmény, rend Ajánló 65-ös járat Ózd nevezetes épületeiről és azok történetéről is hallhattak a 65-ös autóbuszjárat utasai a XVI. Ózdi Napokon. A városi túrán a képviselő-testület tagjai vették át az idegenvezetők szerepét,

Részletesebben

Már 2013-ra készül a város az idei költségvetéssel

Már 2013-ra készül a város az idei költségvetéssel Visszatekinto Már 2013-ra készül a város az idei költségvetéssel Múltunkat, gyökereinket nemcsak ismerni érdemes, hanem emlékeznünk is rá. Ennek a gondolatnak a jegyében indítjuk útjára Visszatekintő rovatunkat,

Részletesebben

Kicsiny falum, Rövid hírek. ott születtem én. Chernelházadamonya. 2014. október IV. évfolyam 10. szám www.repcevidek.hu

Kicsiny falum, Rövid hírek. ott születtem én. Chernelházadamonya. 2014. október IV. évfolyam 10. szám www.repcevidek.hu Rövid hírek Chernelházadamonya Könyv készült Chernelházadamonyáról Horváth Antal tanár alapos munkája könyvvé érett. A szerzõ így vall a Chernelházadamonya falutörténetét feldolgozó nemrég megjelent kötetrõl:

Részletesebben

Nyári zenés esték / 11. oldal /

Nyári zenés esték / 11. oldal / 2007. szeptember 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 9. szám 2007. szeptember Ára: 150 Ft 50 éves a Gyulai ének-zenei tagozata Mágnás Miska / 2. oldal / Nyári zenés esték / 11. oldal / Idősek

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben