Az éves munkájukról szóló beszámoló itt olvasható.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az éves munkájukról szóló beszámoló itt olvasható."

Átírás

1 Az Emberi Erıforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet és az Emberi Erıforrás Támogatáskezelı által a Nemzeti Tehetség Program keretében a Tehetséggondozó Mőhelyek számára kiírt pályázaton iskolánk robotszakköre, a Fazekas RoboTeam a évi munkájához Ft-ot nyert. Az éves munkájukról szóló beszámoló itt olvasható.

2 A szakkörön elsısorban iskolánk 5-8 évfolyamos diákjai vesznek részt, de vannak külsıs tagjaink is, akik nem a Fazekasban tanulnak. Szakköröseink jó részének az FLL verseny vagy az arról látott videó keltette fel az érdeklıdését. Elsısorban azok jelentkeznek, akik a mőszaki problémák iránt érzékenyek, matematikai, logikai gondolkodásuk fejlett. Számunkra nagyon fontos a tehetségen kívül a belsı motiváció is. Iskolánkban 2003-ben indult a LEGO Robot szakkor, azzal a céllal, hogy tanulóink részt vegyenek az FLL (FIRST Lego League) által szervezett nemzetközi robotikai csapatverseny Angliai regionális fordulóján. A versenyen való sikeres szereplés és tanulóink lelkesedése arra ösztönzött minket, hogy bekapcsolódjunk ebbe a nemzetközi mozgalomban, és 2004 évtıl kezdıdıen a mi iskolánk - Magyarországon elıször rendezi minden évben a Budapesti regionális fordulót. A FIRST LEGO League (FLL) olyan világmérető tanulást segítı program, amely a gyerekeket és fiatalokat játékos verseny formájában szeretné bevezetni a tudomány és technika világába. A FIRST LEGO League alapja egy élvezetes, szórakoztató robotverseny, amelyen gyerekeknek és fiataloknak egy robot segítségével bonyolult feladatokat kell megoldaniuk. A feladat megoldásához a csapatoknak egy elıre megadott témában kutatást kell végezniük, és egy teljesen automatikusan mőködı robotot kell megtervezniük, programozniuk és tesztelniük. A FIRST LEGO League-ben résztvevı csapatok a feladatmegoldás közben végigjárják egy valóságos termékfejlesztés minden lépcsıfokát, amely itt már az elsı lépésnél magában hordozza az eszköz- és idıhiány problémáját. (A hivatalos FLL ismertetı magyar fordítása) Az FLL versenyen évrıl évre az ország minden tájáról érkezı csapat versenyez.. Erre a rendezvényre a csapatokat elkísérik szülık, barátok, de ez a program mindenki számára nyitott. Szívesen bejönnek a versenyt megnézni iskolánk jelenlegi és volt tanulói, sokszor az egész családjukkal. Nem ritka egy-egy versenyen a fı, ha a versenyzıket, szervezıket, látogatókat együtt számoljuk. A verseny szervezésében aktívan vesznek részt iskolánk tanulói, stúdiósok és egyéb önkéntesek. A bírók egy része is iskolánk végzett diákja. A 2013-as évben november 16-án tartottuk meg a versenyt, melyen iskolánk két csapata is részt vett a Nano-X- Team és a Piko-X-Team. Csapataink nevezési díját a 2013-as évben csapatonként 50 eurót az alapítványaink fizették.

3 Képek a november 16-i FLLversenyrıl Nano-X-Team - Fazekas Piko-X-Team - Fazekas a gyakorlóasztal nézık és versenyzık Robotjáték Kivetítés - óra Nézık a karzaton Mérkızés az asztalon

4 Az FLL verseny miatt a Fazekas RoboTeam munkája két, idıben jól elhatárolható részre oszlik. A tanév elsı félévében az FLL versenyre való készülés zajlik, a robotépítésben és programozásban már jártas tanulók részvételével. Februártól kezdı szakkört indítunk a tehetséges, kreatív, a téma iránt érdeklıdı gyerekek számára, ahol tapasztaltabb társaik mentorként segítik a munkát. Tapasztaltabb, és idısebb szakköröseink sem unatkoznak az év második felében, ık különbözı programozási versenyeken például a robotprogramozó országos csapatversenyen, vagy Robotolimpián vesznek részt. A 2013/2014-es tanévben két szakkörünk is indult a LEGO programozással most ismerkedık számára. Keddenként a Bolyai János Matematikai Társulat a Morgan Stanley támogatásával meghirdette a FAZEKAS GIMNÁZIUM LEGO szakkörét, Leitereg András vezetésével. Ez a szakkör a következı célt tőzte ki: A robot programozás szakkörön olyan tudást alapozhattok meg, ami napjainkban egyrészt az ipar szinte bármely területén hasznosítható, másrészt nagyon sok érdekes kutatás témáját adja. A Lego Mindstorms NXT robotokkal a tanteremben tudunk kipróbálni sok olyan dolgot, amit nagyobb robotok egy raktárban vagy akár a harcmezın csinálnak. Egy grafikus programozási nyelvet tanulunk meg az alapjaitól úgy, hogy az se riadjon vissza, aki soha nem programozott még. Erre a szakkörre elsısorban a hat osztályos gimnáziumi osztályok tanulóit jártak. Már az elsı foglalkozásra is 12- en jelentkeztek, végül ez a szám elérte 18-at. Iskolánk 5-6. osztályosai számára is indult szakkör péntek délutánonként. Ezen a szakkörön a tanulók 3-4 fıs kiscsoportokban dolgoznak. A csoportokban a kezdıket csoportvezetıként vagy mentorként segítették a robotépítésben és programozásban már jártas tanulóink. Az idısebb szakkörösök önállóan dolgozhattak a robotszobában elıre megadott feladatsor alapján.

5 Képek a szakkör életébıl:

6 A Robotprogramozó Országos Csapatversenyen március 22-én két háromfıs csapattal vettünk részt a 6. és a 7-8. korosztály kategóriájában. Az utazás költségeit pályázati pénzbıl fizettük. Sajnos a második fordulóra már nem jutottunk tovább. V. Robot Programozó Országos Csapatverseny- regionális forduló - Kecskemét, március 22. A Nano A Piko Programozás Eredményre várva És amíg dönt a zsőri játék és barátkozás az udvaron

7 Ebben az évben elıször vettünk részt a Bánki LEGO napon, április 09én. Két háromfıs csapatunk versenyzett de a többiek sem unatkoztak Gondolkodás és próba a labirintusban Az érdeklıdık Robotunk a pályán

8

9 2014. június 10-én tól az Elektrotechnikai múzeumban egy rövid tárlatvezetéssel és kísérleti bemutatókkal kiegészített foglalkozáson vett részt 13 szakkörösünk, melynek fı célja elektromotorok építése volt. A múzeumi belépıket és a foglalkozás díját tanulónkként 2150 Ft-ot szintén pályázati pénzbıl tudtunk fizetni. A múzeumba elsısorban a 7-8 évfolyamos tanulókat vittem el, kiegészítve két nagyon tehetséges 6. osztályos tanulóval. A múzeumi foglalkozáson egy rövid tárlatvezetés után megismerkedtek az elektromos áram legfontosabb tulajdonságaival amirıl az iskolába eddig csak a 8. osztályos tanulók hallottak. Majd a foglalkozás keretében mindenki sikeresen elkészített egy mőködı villanymotort, amit haza is vihetett. A foglakozáson készített fényképekbıl is kiderül, hogy minden tanuló nagyon jól érezte magát. Az utólagos reflexiók alapján is nagyon érdekesnek és hasznosnak értékelték ezt a foglalkozást, és Jarosievitz Zoltán tanár úr mindenkinek belopta magát a szívébe. Képek a múzeumi foglalkozásról Tárlatvezetés Bemutató A feladat ismertetése Hatodikos, hetedikes, nyolcadikos Soros kapcsolás Együtt a csapat

10 A Fazekas RoboTeam éves munkája immár hagyományosan egy csapatépítı táborozással zárult. Ezen 2014.június között 18 tanuló vett részt. A táborozók szinte minden költségét a pályázaton elnyert pénzbıl tudtuk fizetni. A tábor részletes programja: június 14-én (szombat) Idıpont Program elem Leírás Megérkezés Tatára Megérkezés a szállásra Szállás elfoglalása Csapatépítı játékok 1. Tábor rendjének ismertetése, esti feladatok kiadása (államforma, címer) Kirándulás - gyalogtúra Úszás és sportolás a Fényes- fürdıben Gyaloglás a szállásra Átöltözés, rendrakás Vacsora Egyéni feladatok elkészítése Csapatépítı játékok 2. Államforma, címer, bemutatkozás (Bemutatkozás leírása: mindenki feláll egy székre és elmondja a nevét a könnyebb megjegyzés érdekében egy azonos betővel kezdıdı jelzıvel kiegészítve. Ha mindenki bemutatkozott, a székeket körberakják, és azokra felállva kell névsorba rendezıdni úgy, hogy a székekrıl nem lehet lelépni.) Felkészülés az éjszakai túrára Éjszakai túra, bátorságpróba Mosakodás, öltözés Villanyoltás Egy tanulói beszámoló az éjszakai túráról: A vacsora és a vetélkedı után egy kevés szabadidıt kaptunk, hogy felkészülhessünk az éjszakai túrára. Ezen a túrán számomra a legérdekesebb az volt, amikor egy patak partján a csapat oldalazva ment végig, egymás kezét fogva, hogyha valaki megcsúszna a sáros talajon, ne essen bele a vízbe. Ezután ijesztgetıs túra következett. A túravezetı négy embert megkért, hogy menjen vele. Sokan nagyon megijedtek a sötétben, de volt olyan, aki számított a meglepetésre. Ezután mindenki annyira fáradtnak látszott, mintha ott helyben el tudna aludni.

11 2014. június 15-én (vasárnap) Idıpont Program elem Leírás 8.00 Ébresztı Mosakodás, öltözés, rendrakás Reggeli szünet Csapatépítı játék 3. Mozgásos csapatjáték - Őrhajós szünet Csapatépítı játék 4. Konstrukciós és logikai játékok toronyépítés 12 szál spagettiból, ördöglakat, tantrix szünet Ebéd Sárkányhajózás Séta Fürdés - szabadidı Fakultatívan választható programok szünet Vacsora Csapatjátékok 5. FLL csapatépítı játék az egyik csapat játszik (szınyeges illetve hajótörés), miközben a másik csapat az FLL versenyen használt pontozólapok segítségével értékeli ıket. A két forduló után közös megbeszélés Tőzrakó verseny A táborozók rövid elméleti oktatás után saját tüzet raknak és gyújtanak, csapatpontokért Kolbász és szalonnasütés Mosakodás, öltözés, fekvés Villanyoltás A sárkányhajózásra vasárnap délutáni idıpontot kaptunk. Errıl nem készültek fényképek, mert mindenki csónakba ült, és evezett. Sok gyereknek ez volt az egyik legemlékezetesebb élmény a táborból június 16-án (hétfı) Idıpont Program elem Leírás 8.00 Ébresztı Mosakodás, öltözés, rendrakás Reggeli Rendrakás, csomagolás Házak átnézése, átadása Tájékozódási játék Az Angolparkban vaktérkép, illetve fényképek alapján helyek, épületek megtalálása, megnevezése - házanként Ebéd

12 Csapatjátékok Tábor zárása Kisvonatos városnézés Hazautazás Számháború, és egyéb mozgásos csapatjáték 2 csapatban Pontverseny eredményének kihirdetése, jutalmak Az elutazás napján 15:00-kor indultunk a tábortól várost nézni gumikerekes kisvonattal, majd transzfer a vasútállomásig. FRT tábor 2014 Nyár elején az FRT csapattal (Fazekas RoboTeam) Tatán voltunk 3 napig a harmadik csapat építı táborban. A programok között volt fürdés, sárkányhajózás, éjszakai túra, tőzrakó verseny, szalonna sütés, szabad foglalkozás. De voltak csapat orientált programok és feladatok, amiknek a központja a csapatokra oszlás. Hat csapat volt és három-három csapatonként egy-egy szövetség. És a tábor alatt valamikor a csapatok és valamikor a szövetségek vetélkedtek különbözı feladatokban, amik után különbözı számú pontot kaptunk amiket a tábor végén összesítve csapatonként kiosztottuk melyik csapat volt a legjobb és leg eredményesebb. Így a tábor végére erısebb lett csapatokban az összetartás. Nekem a legjobban az tetszett, hogy a szabályok nagy részét mi hoztuk. T. B. Bemutatkozás A csapat Címer Ebéd után Szınyeges Hajótörött játék Tantrix Ördöglakatok Mekkora lett ez a torony?

13 Készül a spagetti torony Vaktérkép Vaktérkép érkezik a csapat Tőzgyújtási gyorstalpaló Ég a tőz Készülnek a nyársak Számháború Szınyeges Őrhajós Számháború után Hazafelé A vonaton

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

A Magyar Lovasterápia Szövetség hírlevele

A Magyar Lovasterápia Szövetség hírlevele Tartalom A Magyar Lovasterápia Szövetség hírlevele 201 0. március X. évfolyam, 1. s zám Köszöntő MLTSZ Teréz krt 24. Budapest, 1066 Telefon: +36-27-539-375 Fax: +36-27-539-376 E-mail: mltsz@gyermekmento.hu

Részletesebben

ISZE Tehetségek gondozása. Alulteljesítő Tehetségekért Tanári Műhely küldetése

ISZE Tehetségek gondozása. Alulteljesítő Tehetségekért Tanári Műhely küldetése I N F R O M A T I K A - S Z Á M Í T Á S T E C H N I K A T A N Á R O K E G Y E S Ü L E T É N E K H Í R L E V E L E A TARTALOMBÓL: TARTALOM AKTUÁLIS 2 MÓDSZERTAN 11 BLOG 13 GYERMEK- INFORMATIKA PÁLYÁZATOK

Részletesebben

MÁTYÁS HÍRLEVÉL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

MÁTYÁS HÍRLEVÉL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK MÁTYÁS HÍRLEVÉL ORSZÁGOS EREDMÉNYEINK (folyt.) Mohácsi Martin 3.c Kvalitas Extra szövegfeld. 7. Sallai Zoé 3.c Kvalitas Extra szövegfeld. 10. Sándor Barbara 4.b Kvalitas Extra szövegfeld.

Részletesebben

Pályáztatás. Osztályközösség-fejlesztés Komáromban Monostori Éva közösségfejlesztő, Élettér Egyesület

Pályáztatás. Osztályközösség-fejlesztés Komáromban Monostori Éva közösségfejlesztő, Élettér Egyesület Osztályközösség-fejlesztés Komáromban Monostori Éva közösségfejlesztő, Élettér Egyesület Miért nem hasznosítod magad az ifjúság területén? Miért nem csinálsz osztályközösség-fejlesztő programokat? - kérdezte

Részletesebben

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl 2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl Összeállította: Uszanov Natasa és Dzjadiga Nelli 2009 Bemutatkozás. Kik vagyunk? 1.) Bemutatkozás. Kik

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

A Szippancsok a Kincsvadászat nyertesei

A Szippancsok a Kincsvadászat nyertesei A Szippancsok a Kincsvadászat nyertesei 2011.12.13. Népujság A Marosvásárhelyi Kulturális Központ által kezdeményezett online vetélkedı a végéhez érkezett. Az október utolsó hetében indult verseny végleges

Részletesebben

Reneszánsz kavalkád a Zrínyiben

Reneszánsz kavalkád a Zrínyiben «Zrínyi Ilona Általános Iskola diákjainak lapja» «2008/2009-es tanév 1. szám» Kecskemét Reneszánsz kavalkád a Zrínyiben 2008. november 10. és 14. között a Zrínyi iskola épülete reneszánsz programoknak

Részletesebben

A hit útján (Lukács 24,13-33)

A hit útján (Lukács 24,13-33) A Budapest Budafoki Református Egyházközség A hit útján (Lukács 24,13-33) TANÍTVÁNYAI KÖZÜL KETTEN AZNAP EGY FALUBA MENTEK JÉZUS IS MELLÉJÜK SZEGİDÖTT, ÉS EGYÜTT MENT VELÜK. LÁTÁSUKAT AZONBAN VALAMI AKADÁ-

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL. Illés Szabolcs elnök 2012.02.24.

B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL. Illés Szabolcs elnök 2012.02.24. B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL Illés Szabolcs elnök 2012.02.24. Tartalomjegyzék A szervezet céljainak rövid leírása 2 A közhasznú tevékenység

Részletesebben

KözJóTett 2. BCE Önkéntes Hónap. 2010. április 1-30. PROGRAMFÜZET. Szervezı: Jelentkezz minél elıbb, nehogy kimaradj!

KözJóTett 2. BCE Önkéntes Hónap. 2010. április 1-30. PROGRAMFÜZET. Szervezı: Jelentkezz minél elıbb, nehogy kimaradj! KözJóTett 2 BCE Önkéntes Hónap 2010. április 1-30. PROGRAMFÜZET Szervezı: HAKÖSZ Jelentkezz minél elıbb, nehogy kimaradj! w w w. h a k o s z. h u Az Önkéntesség Szexi! KözJóTett 2 a Corvinuson, április

Részletesebben

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó A 2010/2011-ES TANÉVBEN, A VAJDA PÉTER INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, OKTATÁST-KÉPZÉST SEGÍTİ PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL BEMUTATÁSA Bevezetı gondolatok Az iskolánkban folyó nevelı

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

KIEGÉSZÍTİ MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG IFJÚSÁGI UNIÓ SZEKSZÁRD Környezetvédelmi szakosztály Ne légy birka! 2011 NE LÉGY BIRKA! avagy Légy környezettudatos! Alakítsd át fogyasztási szokásaidat! Támaszkodj a helyi erıforrásokra, és tanuld meg

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7.

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. Tartalomjegyzék I. rész: Bevezetés 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. II. rész: A mérési folyamat 1. A felmérés elıkészítése...10. 2. A mérés

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s

Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s Beszélgetőtársaink voltak: Antal Adrien, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Társadalmi Felzárkózási és Szociális

Részletesebben

I dén először nyílt lehetőségünk az FLL versenyen való részvételre.

I dén először nyílt lehetőségünk az FLL versenyen való részvételre. Ó, november, fűtött szobák szüretje! Ó, bús szívem: novemberi vidék! Ó, téli ablak ködös köntösében ti ráncos vállú szőlővenyigék. Ó, fehér kéz! húga orhideáknak, ó, parfümterhes téli délután! Ó, teaillat

Részletesebben

Tartalom. 2010Válogatás a UI. Környezet és egészségnevelési vetélkedı. Diákfórum

Tartalom. 2010Válogatás a UI. Környezet és egészségnevelési vetélkedı. Diákfórum 2012. április XIV. évfolyam, IV. szám - Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola Tartalom Március 15-ei megemlékezés Comenius Program 2012. 2010Válogatás a UI Hollandia Gordiusz Matematika Tesztverseny

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Németh Szilvia Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Bevezetés A jelen esettanulmány célja, öt közoktatási intézményben készült húsz részben-strukturált

Részletesebben

Sportszakmai beszámoló a BTSSZ 2013. évi tevékenységérıl

Sportszakmai beszámoló a BTSSZ 2013. évi tevékenységérıl Sportszakmai beszámoló a BTSSZ 2013. évi tevékenységérıl A 2013. év az elızı évekhez képest a stabilitás és új utak keresésének éve volt. A Fıvárosi Önkormányzattól az 1. negyedévre kapott támogatási elıleg,

Részletesebben

HEFOP-2.1.9 Záró beszámoló

HEFOP-2.1.9 Záró beszámoló Az Európai Szociális Alap támogatásával HEFOP-2.1.9 Záró beszámoló Balatongyörök 2008. 08. 04-10 A tábor részletes programjai A foglalkozás neve: Veszprémi Állatkert / kulturális program / A foglalkozás

Részletesebben

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM REFORMÁCIÓ İSZI HÁLAADÁS Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki

Részletesebben

BESZÁMOLÓ (2014. 01. 01-2014. 06. 30)

BESZÁMOLÓ (2014. 01. 01-2014. 06. 30) a ban a szülők bevonásával BESZÁMOLÓ (2014. 01. 01-2014. 06. 30) Kötelező tevékenységek Pedagógiai módszerekben való megfelelése A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Aki tanul hülye, aki nem az is marad!

Aki tanul hülye, aki nem az is marad! 1 Aki tanul hülye, aki nem az is marad! Sajátos ismeretterjesztés az elmúlt évtizedekben Az ismeretek terjesztése fogalom nyomon követhetı az elsı írásformák megjelenésével a történelemi kezdetektıl, de

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben