e"enz5é' NyíREGYHÁZA ~ ~ ~ ~ ~ ~ a~ ~,..~ Faragóné Széles Andrea ...~... Jászai Menyhért alpolgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "e"enz5é' NyíREGYHÁZA ~ ~ ~ ~ ~ ~ a~ ~,..~ Faragóné Széles Andrea ...~... Jászai Menyhért alpolgármester"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 NYíREGYHAZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Ügyiratszám: 79243/ Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Csikós Péter Előterjesztés a Közgyűléshez a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló 26/2003.(V.29.) önkormányzati rendelet módosítására...~.... Jászai Menyhért alpolgármester I ~,I l -. I I; Dr. Krizsai Anita Szociális Osztály vezetője az e"enz5é' előterjesztés törvényességi Y Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ~ a~,i 1'7.(, W r,..., vl t'[ja ~ ~ ~ ~ ~ ~,..~ Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság NyíREGYHÁZA

2 Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény alapján az egészségügyi alapellátás megszervezésének a felelőse a települési önkormányzat. Az egészségügyről szóló évi CLlV. törvény 152. (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg és alakítja ki az egészségügyi alapellátás körzeteit. A 26/2003. (V. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékiete határozza meg a felnőtt házi orvosi körzeteket. A korábbi rendelet módosítások alkalmával a praxishatárok felülvizsgálata, illetve új praxisok kialakításakor a körzetek következetlen számozása történt és így az átláthatatlan ná vált. Időközben néhány háziorvosi praxisban - különböző okok miatt - a tulajdonos személyében is változás történt, melyeket a rendelet hatályos mellékiete még nem tartalmaz. Ezen anomáliák megszüntetése érdekében jelen előterjesztés 1. mellékletében a hatályos rendeletben foglaltak mellett rögzítettük a helyes körzetszámozást valamint feltüntettük a praxis tulajdonosok nevét. A rendelet 3. számú mellékiete tartalmazza a fogorvos praxisok ellátási területét. A fogorvosi praxisok esetében is volt tulajdonos váltás az elmúlt időben melyet a rendelet hatályos mellékiete még nem tartalmaz. Ezek a következők: 20. számú vegyes körzet Dr. Vraukó Béla helyett Dr. Vraukó Tamás 21. számú vegyes körzetben Dr. Kelecsényi Aida helyett Dr. Puskás András 31. számú iskolafogászati praxisban Dr. Láng Edit helyett Dr. Csillag József a tulajdonos. A fogorvosi praxisokhoz rendelt nevelési-oktatási intézmények szervezeti felépítése az utóbbi két évben módosult, számos esetben azok fenntartója, elnevezése is megváltozott. Időközben iskolák és óvodák szűntek meg és újak is alakultak. Felmérve a nevelési oktatási intézményekben bekövetkezett változásokat a szeptember 30- i állapotnak megfelelően a jelen előterjesztés 2. szám(l mellékiete szerint teszünk javaslatot a rendelet 3. számú mellékletének módosítására, mellyel az oktatási intézményeket ellátó fogorvosi praxisok jogszabály által előírt méretéhez is igazodtunk. A változásokat minden esetben egyeztettük az érintett fogorvosokkal. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogya fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, amellékelt tájékoztató tartaimát és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, november 19. Ti sztel etlei: dr. Krizsai Anita

3 1. számú melléklet a 79243/ számú előterjesztéshez Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről I. A jogszabály megalkotásának szükségessége A háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló 26/2003.(V.29.) önkormányzati rendelet módosítását a praxishatárok felülvizsgálata, valamint a praxisok tulajdonosai személyében bekövetkezett változások teszik szükségessé. II. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A rendelet módosításával új felnőtt már korábban kialakított 44 felnőtt működik tovább. vagy gyermek háziorvosi körzet kialakítása nem történt. A háziorvosi, 27 gyermek háziorvosi és 31 fogorvosi körzet III. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A rendelet szabályai alapján az adminisztrációs terhek nem növekednek. III. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendeletben meghatározott ellátások, szolgáltatások biztosításához a személyi és tárgyi feltételek adottak. IV. A rendelet környezeti és egészségi következményei Nincs mérhető hatása.

4 2. számú melléklet a 79243/ számú előterjesztéshez RENDELET-TERVEZET NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK.../... (...) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló 26/2003.(V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Kőzgyűlése az egészségügyről szóló évi CLlV. törvény 152. (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 1. A háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló 26/2003.(V.29.) önkormányzati önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. mellékiete helyébe e rendelet 1 mellékiete lép: 2. Az Őr. 3. mellékiete helyébe e rendelet 2. mellékiete lép. 3. Ez a rendelet december 1-én lép hatályba és december 2-án hatályát veszti. Nyíregyháza, november 29.

5 1. melléklet a.....t.....(... ) önkormányzati rendelethez Felnőttorvosi körzethez tartozó utcák Házszám 1. számú körzet Dr. Kozma Péter Antalbokor Árok utca Búza utca Búza tér József Attila utca Mezö utca Moszkva utca Moszkva utca Árok utca Pacsirta utca Rákóczi utca Rákóczi utca Ságvári Endre utca Széna tér Új utca Árok utca sz.Kollégium Moszkva utca - ÉLlP Kollégium Bedöbokor Vargabokor páros oldal 41-töI61-ig 42-töI60-ig töl 65-ig 18-tól 56-ig számú körzet Dr. Együd Ágnes Északi körút Északi körút Kopogó utca Sólyom utca és köz Öz utca Özköz Töke utca Újszölö utca Árok utca Pacsirta út. Szelesbokor Kovácsbokor 8. páratlan oldal páratlan oldal 43-ig páratlan oldal 29/35.szám 3. számú körzet Dr. Tamás István Vietórisz utca Leffler Sámuel utca Jósika Miklós utca Darvas József utca Fábián Zoltán utca Pálfi Ernö utca Kalevala sétány Bánki Donát utca páratlan oldal 17 -töl végig páros oldal 74-töl végig

6 Bláthy Ottó utca Déri Miksa utca Kandó Kálmán utca Szent-Györgyi Albert utca Törpe utca Ungvár sétány számú körzet Dr. Szabó József Mandabokor I. Mandabokor II. Mandabokor III. Bálintbokor Alsóbadur utca Kordovánbokor Lóczibokor Újtelekbokor Polyákbokor Simai tér Róna utca Sertéstelepi utca Hosszúháti út Lovas utca Lomb utca Darázs utca Benehalom utca Samóka utca Verescsárda utca Cimbalom utca Furulya utca Tilinkó utca Tó utca Citera utca Major utca Jegenye utca Juhar utca Kalászos utca Simai út Bokréta utca Rét utca Hóvirág utca Bem József utca Lőtér utca Szabadság utca Homok utca Gyöngy utca Pálma utca Orgona utca Orgona köz Muskátli utca Muskátli köz Gyöngy köz 5.számú körzet Dr. Vasvári Tünde Alkony utca

7 AI kotás utca Derü utca Csalitos utca Császy László utca Dugonics utca Dugonics köz Labda utca Hegyi utca Kassa utca Kassa köz Naplemente utca Hajnal utca Verseny utca Tagló utca Tiszavasvári út Szikla utca ív utca Munkás utca Igló utca Fáy András utca Fészek utca Mosolygó Antal utca Dobsina utca Rozsnyó utca Rajk László utca Bártfa utca Verecke utca Szélsőbokor Szélsöbokori út Prága utca Petrikovics utca Torok utca Viola utca páros old. 6.sz körzet Dr. Fekete László Hársfa utca Játszó utca Könyök utca Köris utca Legyező utca Liget utca Nyíl utca Óvoda utca Pillangó utca Rövid utca Szirom utca Szittya utca Újházsor Vasutas utca István bokor Szabadságbokor Salamonbokor Zom bori bokor Derkovits utca Bottyán János utca te~jes

8 Bólyai tér Dobó István tér Dugonics köz Erkel Ferenc utca Huszár tér Hadik András utca Kazinczy Ferenc utca Kinizsi utca Dália utca 12-töI27-ig páros oldal 7. számú körzet Dr. Balázs Ibolya Toldi utca Toldi utca Toldi utca Toldi utca Toldi utca Toldi utca Toldi utca Árpád utca Árpád utca Deák Ferenc utca Deák Ferenc utca Kölcsey Ferenc utca Kölcsey Ferenc utca Petöfi utca Benczúr Gyula tér Ér utca Szarvas uta Széchenyi utca Báthori utca Madách Imre utca Rozsrétbokor I. Rozsrétbokor II. Kállai rét Homok utca Lőtér utca Fenyő utca Főzde utca Ösvény utca Hajlás utca Kerítés utca töI17-ig 2-tőI10-ig 1-tőI19-ig 2-töI26-ig 1-töI19-ig 2-tOl 26-ig 1-tOI15-ig 2-tOl 16-ig 1-tOI43-ig páros oldal végig 8. számú körzet Dr. Madai Ildikó Árpád utca Árpád utca Damjanich utca Dália utca Huszársor Lehel utca Deák Ferenc út Deák Ferenc út Toldi utca Toldi utca páros oldal 46-tól végig páratlan oldal 45-tOl végig páratlan oldal 53-tól végig 56-tól végig páratlan oldal 43-tól páros oldal 42-tOl végig

9 9. számú körzet Dr. Gerner László Akácfa utca Akácfa tér Akácos utca Akácos köz Csipke utca Csipke köz Debreceni út Földi utca Gólya utca Gólya zug Görgey Artúr utca Gyöngyvirág utca Kígyó utca Katona utca Katona köz Móricz Zsigmond utca Salétrom köz Simai út Szarvas utca Szarvas utca Tompa Mihály utca Toldi utca Toldi utca Viola utca Virág utca Virág köz Zöldfa utca páratlan oldal 1-töl 95-ig 24-ig páros oldal 18-tól végig páratlan oldal 61-töl végig páratlan oldal 10. számú körzet Dr. Salamon Terézia Fazekas János tér Fazekas János tér Törzs utca Szalag utca Jelvény utca Lobogó utca számú körzet Dr. Kaszinyecz István Fazekas János tér Fazekas János tér Fazekas János tér Fazekas János tér Család utca Család utca Család utca Család utca Család utca Család utca Család utca Család utca Család utca

10 Család utca Család utca Család utca Család utca Család utca Család utca Semmelweis utca től 12-ig 12. számú körzet Dr. Zilahi Zsolt AI kotmány utca Bartók Béla utca Csillag köz Csillag utca Debreceni út Eötvös utca Luther tér Luther utca Gimnázium köz Hatház utca Hatzel tér Honvéd utca Kéz utca Laktanya tér Szent István utca Maláta utca Nádor utca Róka utca Róka zug Rózsa utca Serház utca Szilfa utca Váci Mihály utca Váci Mihály utca Vég utca Szent István utca Kert köz páros oldala páros oldal kivéve 8,10. 1,3. páratlan oldal páros oldal 2-től 50-ig 1-tőI51-ig 1,3. 13.számú körzet Dr Gégény Enikö Kállói út Szitakötő utca Tünde u. Takács u. Molnár u. Pipacs u. Kökényu. Nárcisz u. Margaretta u. Szíjgyártó u. Fonó u. Bodza u. SzOrszabó u. Pitypang u. Bóbita u.

11 14. számú körzet Dr. Agárdy Miklós Béla utca Bocskai utca Bocskai utca Bujtos utca Bessenyei tér Forgó utca Felszabadulás tér Juhász Gyula utca Inczédy sor Kálmán utca Közép utca Kossuth tér Liszt Ferenc utca Sas utca Szabolcs utca Szent István utca Síp utca Tóth Árpád utca Tulipán utca Rozstelek utca Kollégium páros oldal páratlan oldal 8-tól 1 O-ig páros oldal 15. számú körzet Dr. Újvári Katalin Agyag utca Belsö körút Család utca Család utca Dózsa György utca Futó utca Gábor Áron utca Gárdonyi Géza utca Gerhátbokor Géza utca Hengersor Hunyadi utca Ibolya utca István utca Ilonatanya Jég utca Lenin utca Kengyel utca Újerö utca Lajos utca László utca Liliom utca Mák utca Mátyás utca Mérleg utca Nád utca Nefelejcs utca Pazonyi utca Rókabokor Selyem utca Szegfű utca 154-töl végig 65-töl végig páratlan oldal

12 Szí nház utca Tavasz utca TOzoltó utca Vasgyár utca Vörösmarty köz, tér, utca Mikes Kelemen utca Béry Balogh Ádám utca Ráday Pál utca Titel utca Gál Am brus utca Thököly utca Mányoki Ádám utca Dobos András utca 16. számú körzet Dr. Fazekas Judit Állomás utca Álmos utca Anna utca Attila utca Avar utca Búzakalász sor Búzakalász utca Csaba utca Előd utca Erdész utca Erika utca Farkas utca Fejedelem utca Fenyvestanya Fürdő utca Gyula utca Hármastanya Hattyú utca Igrice utca Ilona utca Katalin utca Kemecsei út KeselyOs I. dolő KeselyOs II. dűlő Kéve utca Krisztina utca Lenke utca Lepke utca Magdolna utca Mária utca Nyírség utca Orsolya utca Pázsit utca Sövény utca Szabó Lőrinc utca Szivárvány utca ÚttörO utca Venyige utca Zerge utca páratlan oldal 79. számtól végig 23. számtól végig páros oldal 72. számtól és 101. számtól végig páros oldal

13 Zsuzsanna utca 17. számú körzet Dr. Ésik Katalin Dohány utca Holló utca Kossuth Lajos utca Vasvári Pál utca Vasvári Pál utca Benköbokor Jánosbokor Nádasbokor páros oldal 1-töI71-ig 2-töI64-ig 18. számú körzet Dr. Soós Zoltán Szent István utca Bocskai utca Budai Nagy A. út. Kállói út. Kert utca Mikszáth Kálmán utca Nagyvárad utca Körösi Csoma Sándor utca Vértanúk útja páros oldala 60-tól végig 61-töl végig páratlan oldal páratlan oldal 19. számú körzet Dr. Mihucz Mária Stadion utca Erdösor Vasvári Pál utca Vasvári Pál utca Vasvári Pál utca töI89-ig 20. számú körzet Dr. Albert Valéria Hősök tere Jókai tér Dózsa György utca Dózsa György utca Rákóczi utca Rákóczi utca Víz utca Malom utca Malom köz Széchenyi utca Bethlen Gábor utca Bethlen Gábor utca Egyház utca Egyház utca Kálvin tér Bercsényi utca Zrí nyi Ilona utca Országzászló tér Szarvas utca Iskola utca 2-től 10-ig páros oldal páratlan oldal 1. 2-töI4-ig 1-töl 49-ig páratlan oldal 2-töl8-ig 1-töI5-ig 1-töI3-ig 2-töI4-ig 2-töI16-ig

14 Kürt utca Kereszt utca Luther utca 1-töl 21-ig páratlan oldal 21. számú körzet Dr. Tisza Krisztina Irinyi János utca Újszölö utca Városmajor utca Kórház utca Herman Ottó utca Hímes utca Szalonka utca Galamb utca Fecske utca Fürj utca Rigó utca Gém utca Kótaji utca Csongor utca Csongor köz Debröbokor Füzesbokor 22. számú körzet Dr. Kovács Emilia Ady Endre utca Áchim András utca Esze Tamás utca Kert utca Kert köz Erzsébet tér Szántó Kovács János utca Sziklai Sándor utca Tarpai Márton utca T áncsics Mihály utca Tükör utca Zenta utca Zimony utca Szent István utca Váci Mihály utca páros 5-től végig 53-tól 73-ig 52-től 54-ig 23. számú körzet Dr. Tomasovszki Tamás Arany János utca Árpád utca Árpád utca Jósa András utca Kölcsey Ferenc utca Kölcsey Ferenc utca Kiss Ernö utca Deák Ferenc utca Deák Ferenc utca Népkert utca Mohosbokor Sulyánbokor 22-től 40-ig 27-től 43-ig 18-tól végig 17 -töl végig 28-tól 50-ig 21-től 49-ig

15 Állomás tér Toldi utca Toldi utca Vécsey utca Vécseyköz Szarvas utca 19-tOI 39-ig 12-tOI 38-ig 53-tól 59-ig 24. számú körzet Dr. Csapó Géza Május 1. tér Május 1. tér Május 1. tér Május 1. tér Május 1. tér Május 1. tér Május 1. tér Május 1. tér Május 1. tér Május 1. tér Május 1. tér Május 1. tér Május 1. tér Etei köz Etei köz Etei köz A. 32/S. 321C. 321D. 32/E /A

16 Etei köz Törpe utca Törpe utca Törpe utca számú körzet Dr. Vaczó Sándor Aranyalma utca Atléta utca Buji út Csabagyöngye utca Csernyikbokor Csősz utca Delicsesz köz Egres köz Izabella utca Izabella köz Jonatán utca Kollégium utca Mátyásbokor Pannónia utca Rizling utca Sugár utca Szegély utca Nyírszőlősi út Kökörcsin utca Csobolyó utca Borsikafű utca Szőlőskert utca Vasút utca Boglárka utca 26. számú körzet Dr. Veisz Katalin Ferenc krt. Sóstó i u. Krúdy köz Vadvirág u ig 1-7-ig 27. számú körzet Dr. Acél Zoltán Sóstó i u. Krúdy Gy.u. Garibaldi u. KodályZ.u. Ószőlő u. Ószőlő u ig ig ig 28. szám ú körzet Dr. Soós Angelika Ungvársétány Etelköz Etei köz Etei köz 2-35-ig számú körzet Dr. Kiss Anikó

17 Alpári Gyula utca Agár utca Apadó utca Barzótanya Barzó utca Bernáthegyi utca Bimbó utca Bogyó utca Boxer utca Borsos utca Cirboja utca Család utca 2-től 12-ig Család utca 1-tőI7-ig Csáky István utca Dióliget uca Dalmata utca Doberman utca Ezüstfenyő utca Felhő utca Foxi utca Füzes utca Gerliczki Mihály utca Gomba utca Gondos utca Gyűrű utca Hamvas utca Hold utca Jó utca Karéj utca Kállói utca Károlyi Mihály utca Kecskés dülő Keleti utca Kies utca Komondor utca Kosztolányi Dezső utca Kőnyves Kálmán utca Kuvasz utca Labrador utca Legelő utca Madár utca Mérő utca Mérő kőz Majoranna utca Májva utca Moha utca Móra Ferenc utca Napsugár utca Nyíregyházi út Orosi út Pető utca Platán utca Pompás utca Puli utca Spániel utca Sétány utca

18 Sport utca Tacskó utca Tarcsay István utca Thököly Imre tér Thököly Imre utca Tiszafa utca Tujafa utca Tüzér utca Uszkár utca Vadritkatanya Világos utca Vizsla utca Virágfürt utca Zsurló utca Zalka Máté utca 30. számú körzet Dr. Orbán Gergely Alispán tanya Aranyfürt utca és köz Bogáncs utca Búzavirág utca Bajcsy Zsilinszky utca Benkő István utca Butykasor Butykatelep Butykai út Császárszállási út Csillagürt utca Fagyöngy utca Füzespart utca Kankalin utca Kabay János utca Kállai rét Kárász utca Lászlótanya Mester utca Nyíri tanya Törökrózsa utca Újsor tanya Vay Ádám utca Vadas tanya Bor utca Csemete utca Csemete köz Délibáb utca Fény utca Fillér utca Folyóka utca Gálya utca Gömb utca Gyík utca Hegedű utca Kéményseprő utca Kilátó utca Kilátó zug

19 Kisdiófa utca Kocsis utca Korong utca Koszorú utca Kulcsár utca Lejtő utca Lovag utca Matróz utca Meggyfa utca Mohács utca Oláréti út Palánta utca Szánkó utca Szerén utca Szüret utca Tallér utca Tallér köz Tábor utca Tégla utca Tövis utca Tünde utca Tünde köz Vaskapu utca Vincellér utca Debreceni út 31. számú körzet Dr. Bátyi Éva Kossuth Lajos utca Dózsa György utca Sarkantyú utca Vay Ádám körút Körte utca Epreskert utca Nyírfa utca Nyírfa tér Keskeny utca Keskeny köz Bethlen Gábor utca Nyár utca Vajdabokor Kazárbokor Pazonyi tér Egyház utca páratlan oldal páros oldal 32. számú körzet Dr. Tarr Magdolna Árnyas utca Berenát utca Blaha Lujza sétány Csalogány köz Csalogány utca Csónak utca Előd utca Erdőalja utca Fácán utca páros oldal

20 Fürdő utca Gulyás Pál köz Gulyás Pál utca Harkály utca Harmat utca Huba utca Jázmin köz Jázmin utca Jupiter utca Kemecsei út Kertész utca Mackó utca Majális utca Márvány utca Merkúr utca Mogyoró utca Mókus köz Napfény utca Páva köz Sikló utca Szabó Lörinc utca Szivárvány utca Szóda ház utca Tölgyes utca Úttörö utca Vadász utca Vénusz utca Vidra utca Zápor utca Zivatar utca 78. számig 22. számig folyamatos páratlan oldal 70. számig és 99 számig páratlan oldal 33. számú körzet Dr. Pásztor Margit Család utca Család utca Sarló utca Fazekas János tér 11-töl 59-ig 14-töl 152-ig 1-töI23-ig 1-töI12-ig 34. számú körzet Dr. Szilva i Mária Almau. Tímáru. Ipari u. Kerékgyártó u. Mandula u. Köműves u. Haladás u. Szászkút-tanya Bognár u. Lászlócseredűlö Gesztenye u. Lujza u. Vércse u. Bazsalikom u. Lajtos u.

21 Lapályu. Százados u. Szeder u. Kacagó u. Málna u. Lakatos u. Harangozó u. 35.számú körzet Dr. Gulyás Gábor Ferenc krt. Homok sor Westsik Vilmos utca Kincs utca Kincs köz Sziget utca Szegély utca Szél utca Kard utca Szamos utca Cserje utca Illés utca páratlan oldal 1-45-ig 36. számú körzet Dr. Bojti István Ószölö utca Etei köz 1-töI121-ig,2-töI106-ig 37. számú körzetdr. Kiss József Rákóczi utca Rákóczi utca Moszkva utca Bethlen Gábor utca Szófia utca Bukarest utca Kárpátalja utca Varsó utca Munkácsy Mihály utca Munkácsy Mihály tér Simonyi Óbester utca Tokaji út Repülötér út Kapor utca Árvácska utca Rozmaring uta Levendula utca Sátor utca Acél utca Kerék utca Barát utca Gerely utca Búvár utca Pihenő utca Tenisz utca Levél utca 66-tól végig 69-töl végig 1-töI40-ig páratlan oldal 79-töl

22 Ijász utca Játék utca Vitorlás utca Kavics utca Sirály utca Kagyló utca Cserepes utca 38. számú körzet Dr. Soltész János Ószőlő utca Ószőlő utca Ifjúság utca Sóstó i út Etei kőz Etei köz Botond utca Kond utca Csaló köz Honfoglalás utca Honfoglalás köz 108-tól végig 123-tól végig 30-tól végig számú Dr. Dauda György Diák utca Fö utca Szállási utca Vezér utca Bodrogi utca Deák Ferenc utca Ragyogó utca Csap utca Vidám utca Emlék utca Magtár utca Aranyhomok utca Tároló utca Csengő köz Magyar utca Búcsú utca Csonkás utca Kismezőtanya Forgácstanya Szigetköz utca Álmosvezér utca Rozsnyai utca Takarék köz 40. számú Dr. Kozma Ottó Szarkaláb utca Babér utca Bokor utca Csóka utca Csurgó utca Perem utca

23 Naspolya utca Ferde utca Cifra fasor Szerény utca Leveleki utca Kis utca Színes utca Szív utca Kezdő utca Kezdő kőz Csermely utca Csermely kőz T ornácos utca Pántlika utca Friss utca Élet utca Meggyes utca Mogyorós utca Fényes utca Varázs utca Derűs utca Szatmári utca Csengő utca 41. számú körzet Dr. Gazdig Éva Korányi F. út. Korányi kőz Lengyel utca Gádor Béla utca és kőz Tamási Áron utca Schmid Mihály utca Eperjes utca Sipkay B. utca Lukács Ödőn utca Kiss L. utca Csaló kőz 56-tól 74-ig 15-től 42. számú Dr Vasas Szilárd Czelder Orbán út Hajdú utca Jávorka Ádám út Kórhánydülő Szabadság tér Than Mór út Számadó u. I. Házhely u. Béke u. Lászlócsered ülő Rezeda u. Rezeda köz Szőlő u. Szőlő zug Áfonya u. Kamilla u.

24 Kalapos u. Mives u. Pásztor u. Zsálya u. Puttony u. Hajó u. Csárda u. Borivó u. Pince u. II. Házhely Prés u. Számadó köz 43. számú körzet Dr Horváth Péter Czóbel Minka u. Vattai altábornagy u. Lázár Károly u. 4-es huszárok útja Kosbor u. Alpár Ignác u. Fehér Gábor u. Mikecz Kálmán u. Gerlóczy Gábor u. Kéry József u. Ferenc körút számú körzet Dr. Nagy Andrea Aranykalász sor Határ utca Seregély utca Szikes utca Hadobás sor Temető utca Muskotály utca Szellő utca Bakcsó utca Barka utca BOjtorján utca Borostyán utca Bozót utca Cseresznyés utca Csillagpázsit utca Csiszár Ezüstkalász utca Fekedűlö Fürdő köz Gábor köz Gábor utca Hadobás köz Hadobás utca Igrice köz Képíró utca Keselyűs sor Keselyüs utca

25 Keselyüs zug Küküllő utca Lenfonó utca Muskotály köz Nyírség kőz Posta utca Rókadűlő Sóstóhegyi út Szivárvány köz Tarsoly utca Tegez utca Temető köz Tisztesfű utca Verőce utca Vörőscsillagtanya

26 2. melléklet a...../.... (... ) önkormányzati rendelethez 1. számú vegyes Dr. Kertész Magit Bánki Donát utca 1 Bláty O. utca 1 Csaló köz 1 Czóbel Minka út. 1 Déri Miksa utca 1 Eperjes utca 1 Fehér Gábor utca 1 Gádor Béla utca 1 Kandó Kálmán utca 1 Kéry József út. 1 Kiss Lajos utca 1 Kond utca 1 1 Páros 56-tól 74-ig Korányi köz 1 Lengyel utca 1 Lukács Odön utca 1 Oszőlő utca 1 Páratlan 99-töl végig Ószőlő utca 108-tól végig 1 Páros 108-tól végig Ószőlő utca HRSZ 1 Schmidt Mihály utca 1 Sipkai Bertalan utca 1 Szent-Györgyi Albert utca 1 Tamási Aran utca 1 Tass utca 1 Eötvös J. Gyakorló Alt. Isk. és Gimn. (Ungvár sétány) 1 Kivéve a évf. 2. számú vegyes Dr. Csémi Erika Allomás utca Almos utca Anna utca Aranykalász sor Arnyas utca Attila utca Avar utca Bakcsó utca Barka utca Bea utca Berenát utca Blaha Lujza sétány Bojtorján utca Bozót utca Búzakalász sor Búzakalász utca Csaba utca Csalogány köz Csalogány utca Cseresznyés utca Csillagpázsit utca Csiszár utca Csónak utca Elöd utca Erdész utca Erdőalja utca Erika utca

27 Ezüstkalász utca Fácán utca..,... Farkas utca 2 Fejedelem utca FeketedOlö Fenyvestanya Fürdö köz utca köz Gábor utca Gulyás Pál köz Gulyás Pál utca Gyula utca Hadobás köz Hadobás sor Hadobás utca Harkály utca Hármastanya Harmat utca Határ utca Hattyú utca lii"' Huba utca Igrice köz Igrice utca Ilona utca Ijes Jázmin köz Jázmin utca Jupiter utca 2 Telies Katalin utca Kemecsei út 2 Telies Képíró utca Kertész utca KeselyOs I. dűlö Keselyüs II. dolö Keselyüs sor Keselyüs utca Keselyüs zug Kéve utca Krisztina utca Küküllö utca Lenfonó utca L- I t:ljes Lenke utca I Lepke utca Mackó utca M~dolna utca ~ Majális utca Mária utca Márvány utca Merkur utca Mogyoró utca Mókus köz Muskotály köz Muskotály utca Napfény utca Nyírség köz Nyírség utca Orsolya utca Páva köz Pázsit utca es Posta utca Ijes 2 ±=ln

28 Rókadűlö 2 Telies Seregély utca Sikló utca Sóstóhegyi út Sövény utca Szabó Lörinc utca Szellö utca Szikes utca Szivárvány köz Szivárvány utca Szóda ház utca Tarsoly utca 2 Tegez utca Temetö köz Temetö utca Tisztesfű utca Tölgyes utca Uttörö utca Vadász utca Vénusz utca Venyige utca Veröce utca Vidra utca Vöröscsillag tanya Zápor utca : Zerge utca Zivatar utca Zsuzsanna utca Arany J. Gimn.és Alt Isk. Szabó L. Tagint (Sóstóhegy Igrice u) Eszterlánc Eszaki Ovoda Nyitnikék Tagint (Sóstóhegy Jázmin) Eszterlánc Eszaki Ovoda Telephelye (Sóstóhegy Allomás u. 6) 3. számú vegyes Dr. Csémi László Almos vezér utca 3 Aranyhomok utca 3 Bodrogi utca 3 Bokor utca 3 ~súutca 3 afasor 3 Csap utca 3 Csengö utca 3 Csengököz 3 Csermely köz 3 Csermely utca 3 Csonkás utca 3 Csurgó utca Deák Ferenc út (Oros) ~ Derűs utca 3 Diák utca 3 Elet utca 3 I Emlék utca 3 Ezüstfenyö utca 3 Felhö köz 3 Felhö utca 3 Fényes utca 3 Ferde utca 3 Forgácstanya 3 Fö utca Friss utca ~

29 Füzes utca 3 Kamra utca 3 Kezdő köz 3 Kezdö utca 3 Kis utca 3 Kismezötanya 3 Lengö utca 3 Lévai tanya 3 Leveleki köz Ft Leveleki utca Magtár utca Magyar utca 3 Mályva utca 3 Meggyes utca 3 Mezsgye utca 3 MOl)yorós utca 3 Moha utca 3 Nap utca 3 Napkelte utca 3 Napkorong utca 3 ~OlyakÖZ 3 olya utca 3 Pántlika utca 3 Perem utca 3 Pirkadat utca 3 Ragyogó utca tb"li es 3 Rozsnyai utca Szállási utca eljes Szamóca utca 3 eljes Szarkaláb utca 3 Szatmári utca 3 Szerény utca 3 Szigetköz utca 3 Szines utca 3 Szív utca 3 Takarék köz Táltos +rieses Tároló utca 'es Tiszafa utca 3 T ornácos utca 3 Vackor utca 3 Varázs utca 3 Vezér utca 3 Vidám utca 3 Bem József Alt Iskola Hermann O, Tagintéz (Oros Fő u 60) 3 Tündérkert Keleti Ovoda Nefelejcs Tagintéz (Oros Deák u 2) 3 Tündérkert Keleti Ovoda Telephely (Oros Elet u, 30) 3 I 4. számú vegyes Dr. Papp Katalin 4-es Huszárok utja 4 Béri Balogh Adám utca 4 Botond utca 4 Telies Czelder Orbán utca es Dobos András utca 4 Gádor Béla köz 4 Gerlóczy Gábor utca 4 Hajdú utca 4 Honfoglalás köz 4

30 Honfoglalás utca 4 Ifjúság utca 4 Jávorka Adám út. 4 Kosbor utca 4 Lázár Károly utca 4 Mányoki Adám utca 4 Mikecz Kálmán utca 4 4 a 4! Ráday Pál utca 4 Selyem utca 4 Sóstó i út HRSZ 4 Sóstói út 30-tól végig folyamatos 4 31-tOl végig folyamatos Szabadság tér 4 Tavasz utca 4 Than Mór út 4 Thököly Imre utca 4 Városmajor utca 4 Vattay Altábornagy utca 4 Arany J. Gimn. és Alt. Isk. (Ungvár stny) 4 Eszterlánc Északi Óvoda (Tass utca 1-3) 4 Eszterlánc Északi Óvoda Telephelye (Etei köz 13) 4 5. számú vegyes Dr. Bakó Attila Alsóbadur! 5 Arany János utca 5 Bokréta utca Furulya utca 5 Gerhart bokor 5 Hóvirág utca 5 Jósa András utca 5 Kapor utca 5 Kiss ErnO utca 5 =Ferenc utca 5 kor 5 Mohos bokor 5 Népkert utca 5 Rákóczi utca 5 66-tól végig folyamatos Rákóczi utca 5 58-tól 64-ig páros Róna utca 5 Salétrom utca 5 Simai tér 5 Simai utca R=fIvégig folyamatos Sulyán bokor Szarvas utca (Arany János utcától végig) -tol végig páros Szarvas utca (Arany János utcától végig) 5 45-tOl végig páratlan Szarvas utca HRSZ Toldi utca 5 12-tOI-38-1g páros Toldi utca ig páratlan Tompa Mihály utca 5 Vécsey köz Vécsey utca 5 Virág utca Kígyó utcától végig 5 43-tól végig páratlan Virág utca Kígyó utcától végig ~töl végig páros Valamint a 19. és 23. körzet utcáiban lakó 3 év alatti illetve 5 Ijes oktatási intézménybe nem járó 18 év alattiak 5 I 5 I 5 I

31 6. számú vegyes Dr. Dankó Zsuzsanna Alkony utca 6 Alkotásutca 6 i Bottyán utca 6 Császy László utca 6 i Dália utca 6 T~ljes Derű utca 6 Dobsina utca 6 I Esth~nal utca 6 Fáy dám utca 6 i Fészek utca 6 Gerely utca 6 Hajnal utca 6! Hársfa utca 6 Hegyi utca 6 i Horgony utca 6 Huszár tér 6 Igló utca 6 I Irisz utca 6 István bokor 6! I Iv utca 6 Játék utca 6 Játszó utca 6 Kassa köz 6 Kassa utca 6 Könyök utca 6 Köris utca 6 Labda utca 6 Legyező utca 6 Levél köz 6 I Levél utca 6 Liget utca 6 I Naplemente utca 6 Telies I Nyíl utca 6 Ovoda utca 6 Pálma utca 6 Pihenő utca 6 I Pillangó utca 6 Rókabokor 6 Rókabokori utca 6 I Rövid utca 6 Salamon bokor 6 I Szabadság bokor 6 Szélsőbokori 6 Szirom utca 6 Szittya utca 6 Telies Tagló köz 6 Tagló utca 6 Teke utca 6 Tenisz utca 6 Tó utca 6 Torok utca 6 Ujházsor 6 Vasutas utca 6 Zombori bokor 6 Gyermekek Háza Déli Ovoda Kertvárosi Csicsergő 6 Tagintézmény (Dugonics u 16) Gyermekek Háza Déli Ovoda Telephelye (Mandabokor) 6 Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Kassa u 27) 6 Gyermekek Háza Déli Óvoda Teleph (Felsősima, Hosszúháti u) 6 Telies

32 I Móricz Zs. Ált. Isk Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u 1/a) 6 i 7. számú vegyes Dr. Vékony Enikő I Alkotmány utca 7 Bartók Béla utca 7 i Bazsalikom köz 7 Bazsalikom utca 7 I Béke utca 7 Bóbita utca 7 i Bodza utca 7 Csillag köz 7 i Csillag utca 7 Eötvös utca 7 Fonó utca 7 Forgó utca 7 Galagonya utca 7 Gimnázium köz 7 Hatház utca 7 Hatzel tér 7 Házhely Házhely II. 7 Házhely III 7 Honvéd utca 7 Inczédi sor 7 Kert köz 7 Kert utca 7 Kéz utca 7 Kökény utca 7 Kökörcsin utca 7 Laktanya tér 7 Luther tér 7 Luther utca 7 Maláta utca 7 Telies Margaréta utca 7 Molnár utca 7 Nádor utca 7 Nárcisz utca 7 Pipacs utca 7 Pitypang utca 7 Rezeda köz 7 Rezeda utca 7 Róka utca 7 Róka zug 7 Rózsa utca 7 I Sas utca 7 Serház utca 7 i Szent. István utca 7 53-tól páratlan végig Szent István utca 7 68-tól páros végig i Szíjgyártó utca 7 Szilfa 7 Szitakötö utca 7 Szürszabó utca 7 T akács utca 7 Telepes utca 7 Váci Mihály utca 7 Eötvös J. Gyakorló Alt. Isk. és Gimn. (Ungvár sétány) évfolyam 8. számú vegyes Dr. Salzmann Tünde

33 Bártfa utca 8 Bólyai tér 8 Búvár út. 8 Csalitos utca 8 Derkovits utca 8 Dobó István utca 8! Dugonics köz 8 Dugonics utca 8 I Erkel Ferenc utca 8 Gyöngy köz 8 I Gyöngy utca 8 Hadik utca 8 Ijász út. 8 Kazinczy Ferenc utca 8 Kinizsi út. 8 Mosolygó utca 8 Munkás utca 8 Muskátli köz 8 Muskátli utca 8 Orgona köz 8 Orgona utca 8! Petrikovics utca 8 Prága utca 8 Rajk László utca 8 Rozsnyó utca 8 Szélsöbokor 8 Tiszavasvári utca 8 Torda utca 8 Verecke utca 8! Versen~ utca 8 Viola utca 8! Vitorlás út. 8 Wesselényi M. Középiskola és Szakiskola (Dugonics utca) 8!! 9. számú vegyes Dr. Péter Zoltán 340. szám ú MAV Vasúti Örház 9 Benkő bokor 9! Bercsényi utca 9 Cinke utca 9 Telies Csendes utca 9! Csóka utca 9! Dob utca 9 Dohány utca 9 Dózsa György utca 9! Epreskert utca 9 Ereszalja utca 9 Holló utca 9 János bokor 9! Jókai tér 9 Kazár bokor 9 Keskeny köz 9 Keskeny utca 9! Kossuth utca 9 Körte utca 9 Nádas bokor 9 Nagy Imre tér 9 Sarkantyú utca 9

34 Sólyom köz 9 Sólyom utca 9 Szarka utca 9 TE;lljes i Szent Miklós tér 9 i Tokaji út. 9 I Vajda bokor 9 i i Ideiolenesen az úi körzetrendezésio: Császárszá"ás utcái: Aranyfürt köz 9 Aranyfürt utca 9 Berkenye köz 9 i Berkenye sor 9 Telles Boróka köz 9 Boróka utca 9 i Borostyán utca I. 9 i Búzavirág utca 9 Csillagfürt utca 9! Fagyöngy utca 9 Telles i Füzes part 9 Gyékényes part 9! Gyöngyperje utca 9 i Horgásztanya utca 9 Kankalin utca 9 Kárász utca 9 Mécsvirág utca 9 Nádas part 9 Oláhréti út 9 Páfrány köz 9 Páfrány utca 9 Pikkely köz 9 i Pikkely utca 9! Pikkely zug 9 Ponty utca 9 Repkén~ utca 9! Sáfrány utca 9 I Sügér utca 9 Tavirózsa utca 9! Valamint ideiglenesen a városban újonnan nyíló még be nem 9 I sorolt utcák lakói a következő körzetrendezésiq i 10. számú vegyes Dr. Molnár Csilla! Aranyalma utca 10 i Atléta utca 10 Boglárka utca 10! Borsikafű utca 10 Buji út 10 Ciklámen köz 10! Ciklámen utca 10 Csabagyöngye utca 10 Cserje utca 10 i Csernyik bokor 10 Csobolyó út 10 i Csongor köz 10 i Csongor utca 10 Csöszutca 10 i Delicsesz köz 10 Egres köz 10 Gólyahír utca 10

35 Illés utca 10 ~öz 10 Telies utca 10 Jonathán utca 10 Kakukkfű utca 10 Kard utca 10 Katáng utca 10 ITeljeS Kincs köz 10 Ijes Kincs utca 10 Ijes Kollégium utca 10 Mátyás bokor 10 Nyírszőlősi út 10 Pajzsikafű utca 10 Pannónia utca 10 Rizling utca 10 Sikló köz 10 Sugár utca 10 Telies Szamos utca 10 Százszorszép utca 10 Telies Szegély köz 10 SzeJlély utca 10 Telíes Sziget utca 10 Szőlőskert utca 10 Telies Vasút utca 10 Westsik Vilmos utca Arany J. Gimn. és Alt Isk. Szőlőskerti Tagintézmény (Nyírszőlős, Kollégium u ) ~ Eszterlánc Eszaki Ovoda Teleph (Nyírszőlős Kollégium u 50) lv 11. számú vegyes Dr. Karácsony Eva Béla utca 11 Bessenyei tér 11 Bethlen Gábor utca 11 1~től 65-ig folyamatos Bocskai utca 11 lj Kossuth tér 11 Közép utca 11 Liszt Ferenc utca 11 ]Nes Malom köz 11 Ijes Malom utca 11 Mártírok tere 11 Nyár utca 11 Nyírfa tér 11 Nyírfa utca 11 Országzászló tér 11 Rákóczi utca 11 1-től 4-ig folyamatos Rákóczi utca ig páratlan Sí utca Színház utca 11 Tulipán köz 11 Tulipán utca 11 Tűzoltó utca 11 Vasgyár utca 11

36 Vay Adám krt. 11 Víz utca 11 Vörösmarty köz 11 Vörösmarty t$r 11 Vörösmarty utca ~~ Zrínyi Ilona utca 1 Zsombék utca 1 Tündérkert Keleti Ovoda Ligeti Tagintézménye (Liszt F u 32) 11 Evangélikus Kossuth Gimnázium (Szent István utca) 11 Szent Imre Római Kat. Gimn és Alt Isk (Ungvár stny9 11 Szent Imre Római Kat. Ovoda (Szarvas u 19) 11 es Dr. Bay Béla Achim utca H Ady Endre utca Alpári Gyula utca Barzó tanya Bimbó utca Bogyó utca Borsos utca Budai Nagy Antal utca Csáki István utca Dióliget utca Erzsébet tér Eszaki krt. Esze Tamás utca H Forrás utca Gerliczki Mihály utca Gomba Gondos utca GyOrO utca Kállói utca Károlyi Mihály utca I Keleti Mártom utca Kies utca Ht Kosztolányi Dezső utca Kőrösi Csoma Sándor utca i Martinovits tér Mikszáth Kálmán utca I Nagyvárad utca Nyíregyházi utca Pető tanya Pompás utca Rangos utca Sport utca Szántó Kovács János utca Sziklai Sándor utca i Szent István utca /A Szent István utca 12 2-től 66-ig Szent István utca 12 3-től 51-ig Táncsics Mihály utca Tarcsai utca ~U~ öly tér rózsa utca 12 Telies Tükör utca Tüzér utca Vég utca Vértanúk útja 12 Telies

37 Világos tanya Zalka Máté utca Zenta utca Zimony utca Vad-ritkatanya Naavszállás utcái: Agár utca Apadó utca Arató Bernáthegyi utca Boxer utca Cirbolya utca 12 HE Dalmata utca 12 Dióliget Doberman utca Foxi utca Karéj utca Kies utca Komondor utca Kopó utca Kuvasz utca brador köz Labrador utca Legelö utca Madár utca Majoranna utca MérO utca I 12 I MérO köz 12 Telies Mocsár utca Puli köz 12 Telies puli utca Sétány utca Spániel utca Szetter utca * -i Tacskó utca 12 Telies 1 Telies Vakond utca Vizsla utca 1 Nvíries utcái Bársony utca 12 Telies Gilice utca Gondos utca Könyves utca ~tca 13. számú vegyes Dr. Szokol István Család utca Család utca Fazekas János tér Fazekas János tér Futó utca tOl végig páratlan től végig páros 13 1-tOI 23-i folyamatos tOl végig folyamatos 13

38 Jelvény utca 13. utca 13 Sarló utca 13 Szalag utca számú iskolafogászat Dr. Makai Aron Apáczai Cs. J. Gyak,. Alt. Isk. (Erdő sor) 14 Krúdy Gyula Gimn. (Epreskert u. 64) 14 Eszterlánc Eszaki Ovoda Kerekerdő Tagintézm. (Sóstói u 31) 14 Eszterlánc Eszaki Ovoda Telephely (Krúdy Gyula u. 27) 14 Eszterlánc Eszaki Ovoda Telephelye (Ferenc körút 1.) 14 Eszterlánc ~szakj Ovoda Napsugár Tagint. (Stadion út 32/a ) számú vegyes Dr. Papp Angéla Agyag utca 15 Belső krt. 15 Bujtos utca 15 Gábor Aron utca 15 Gárdonyi Géza utca 15 Géza utca Halász utca Hengersor Hunyadi utca 1 15 I Jes Ibolya utca 15 Ilona tanya 15 István utca 15 Jég utca 15 Juhász Gyula utca 15 Telies Kardvirág utca 15 Kálmán utca 15 Kengyel utca 15 Kórhány dűlő 15 Laios utca 15 László utca 15 Liliom utca 15 Mák utca 15 Mátyás utca 15 Mérleg utca 15 Nád utca 15 Nefelejcs utca 15 Pazonyi tér Pazonyi út Stadion utca 15 Szegfű utca 15 Tóth Arpád utca 15 Ujerő utca 15 Véső utca 15 Bem József Alt Iskola (Epreskert u. 10) 15 Búzaszem Nyugati Ovoda Telephely (Benczúr tér 20) 15 Szent Miklós Isk. (Bethlen G u) 15 Szent Miklós Ovoda (Síp u) számú vegyes Dr. Varga Katalin

39 Babér utca 16 Barzó utca 16. Borostyán utca (Oros) 16 Család utca 16 2-től 42-ig páros Család utca 16 1-től 27-ig páratlan I Fazekas János tér szám Móra Ferenc köz 16 Móra Ferenc utca 16 i Napsugár utca 16 Orosi út 16 Pető utca 16 Platán utca 16 Semmelweis utca 16 Titel utca 16 Törzs utca 16 Tujafa köz 16 Tujafa utca 16 Velence utca 16 Virágfürt utca 16 Zsurló utca 16 Abigél Középiskola 16 Zay Anna Gimn. és Egészségügyi Szakközépisk. (Család u.11) számú vegyes Dr. Szokol Diána Alpári Ignác utca 17 Berettyó utca 17 Darvas József utca 17 i Etei köz 17 Fábián Zoltán utca 17 Jósika Mihály utca 17 Kalevala sétány Páros kivéve kőzött 17 Páratlan oldal Leffler Sámuel utca 17 I Május 1. tér 17 Napvirág út. 17 Pálfy Ernő utca 17 Tőrpe utca 17 Ungvár sétány 17 Vietórisz utca 17 I 18. számú vegyes Dr. Szilágyi Nóra Allomás tér I 18 Báthory utca 18 Telíes Benczúr Gyula tér 18 Benczúr Gyula utca 18 Csipke köz 18 Csipke utca 18 Deák Ferenc utca 18 1-től 49-ig folyamatos Debreceni út (): Jg (felüljáró előtt} Er utca 18 Fenyő utca 18 Főzde utca 18 Hajlás utca 18

40 Iskola utca 18 Katona köz 18 I Katona utca 18 Kereszt utca 18 Kerítés utca 18 Kerülö utca 18 I! Kígyó utca 18 Kürt utca I it=i TeUes Madách utca 1 i Osvény utca 18 Petőfi utca 18 Rozsrétbokor I. 18 Rozsrétbokor II. 18 Rozsrétbokori út 18 Rozsrétbokori zug 18 Rozsrétszőlő 18 Rozstelek út 18 Szarvas utca (Arany János utcáig) 18 1~tól-43~ig páratlan I Szarvas utca (Arany János utcáig) 18 1~től- 48-ig páros Toldi utca 18 2~től 1O/a~ig páros Toldi utca 18 1-től 17 -ig páratlan Toldi utca I Toldi utca 18 62,64,66,68 Virág köz 18 Virág utca (Kígyó utcáig) 18 1-től-41-ig páratlan Virág utca (Kígyó utcáig) 18 2-től-48-ig páros Bárczy Gusztáv Alt Isk. (Szarvas u 10) 18 Göllesz Viktor Speciális Szakiskola (Báthory u 3) 18 RIDENS Szakképző (Széchenyi 34) számú felnött Dr. Bodnár Tibor! Afonya utca 19 Alispán tanya 19 Alma utca 19 Bajcsy Zsilinszky utca 19 Benkő utca 19 Bognár utca 19 Bor utca 19 Borivó utca 19 Bögre utca 19 Butyka sor 19 Butyka telep 19 Butyka utca 19 Császárszállási út 19 Csárda utca 19 I Csemete köz 19 Csemete utca 19 i Debreceni út (felüljáró utáni rész) től páratlan végig Debreceni út (felüljáró utáni rész) től páros végig I Délibáb utca 19 Fém utca 19 Fény utca 19 Fillér utca 19! Folyóka utca 19 I Füredi utca 19 Füttyös utca 19 i Gálya utca 19 Gesztenye utca 19 J!!

41 Gömb utca 19 Gyík utca 19 Hajó utca 19 Haladás utca 19 Harangozó utca 19 Hegedű utca 19 Ipari utca 19 Kabay János utca 19 Kacagó utca 19 Kalapos utca 19 Kállai rét 19 Kamilla utca 19 Kéményseprő utca 19 Kerékgyártó utca 19 Kilátó utca 19 Kilátó zúg 19 Kisdiófa utca 19 Kocsis utca 19 Korong utca 19 Koszorú utca 19 Kőműves utca 19 Kulcsár utca 19 Lajtos utca 19 Lakatos köz 19 Lakatos utca 19 Lapály utca 19 László tanya 19 Lászlócsere dülő 19 Lejtő utca 19 Lombkorona köz 19 Lombkorona utca 19 Lovag utca 19 Lujza utca 19 Málna utca 19 Mandula utca 19 Matróz utca 19 Meggyfa utca 19 Mester utca 19 Míves utca 19 Mohács utca 19 Mozsár utca 19 Nagykállói utca 19 Nárcisz köz 19 Nyíri tanya 19 Palánta utca 19 Pásztor köz 19 Pásztor utca 19 Pince utca 19 Pintes utca 19 Prés utca 19 Puttony utca 19 Rekettye utca 19 Számadó köz 19 Számadó utca 19 Szánkó utca 19 Szászkút tanya 19 Százados utca 19 Szeder utca 19 Szerén utca 19 Szőlő utca 19

42 Szőlő zug 19 Szüret utca 19 Tábor utca 19 Tallér köz 19 Tallér utca 19 Telies Tégla utca 19 Tímár utca 19 Tövis utca 19 Tünde köz 19 Tünde utca 19 Ujsor tanya 19 Vadas tanya 19 Vaskapu utca 19 Vay Adám utca 19 Vércse utca 19 Vincellér utca 19 Zsálya utca 19 Telies 20. számú vegyes Dr. Vraukó Tamás Erdö sor 20 Telies Ferenc körút Garibaldi utca I 20 ITer es Homok tér 'es Homoksor Kodály Zoltán utca 20 Krúdy Gyula köz 20 Krúdy Gyula utca 20 Oszölö utca 20 2-tőI106-ig páros Oszőlő utca 20 1-től 97-ig páratlan Sóstó i út 20 1-tól 30-ig folyamatos Búzaszem Nyugati Ovoda Gyermekkert Tagintézménye (Városmajor u. 1.) 20 Arany J. Gimn. és Alt Isk. Zelk Z. Tagintézmény (Krúdy u 29) 20 Tessedik S. Szakképző Isk. és Gimn. Nyíregyházai részleg 20 Telekdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Nyíregyházai részleg számú vegyes Dr. Puskás András Antalbokor 21 Arak utca 21 Bedö bokor 21 Búza tér 21 Búza utca 21 I József Attila utca 21 Kovács bokor 21 Mező utca 21 Özköz 21 Özutca 21 Pacsirta utca 21 Rákóczi utca 21 6-tól 56- ig páros Rákóczi utca töl 65-ig páratlan Ságvári Endre utca 21 Szeles bokor 21 Széna tér 21 Telies Tőke utca 21 Uj utca 21 Ujszőlő utca 21 1-töl 42-ig folyamatos Varga bokor 21

43 Vasvári Pál utca 21 Start Szakiskola (Bujtos u 32) 21 TeHes Bencs László Altalános és Szakiskola. (Tiszavasvári u.) számú vegyes Dr. Körtély Zsuzsa Acél utca 2 Arvácska utca 2 Bálint bokor 2 Barát utca 2 Barázda utca 2 Bem József utca 2 Bene halom 22 Telies Bethlen Gábor utca tó végig folyamatos Bukarest utca 2 Cimbalom 2 Citera utca 2 Cserepes utca 22 Telies Darázs utca 2 Debrő bokor 2 Fecske utca 2 Fürj utca 2 Füzes bokor 2 Galamb utca 2 Gém utca 2 Hárfa utca 22 Telies Herman utca 2 Hímes utca 2 Homok utca 2 Hosszúháti út 2 Irínyi János utca 2 Jegenye utca 2 Juhar utca 2 Kagyló utca 2 Kalászos utca 22 Telies Kárpátalja utca 2 Kavics utca 22 Telies Kerék utca 2 Kopogó utca 2 Kordován bokor 2 Kórház kőz 22 Telies Kórház utca 22 Telies Kótaji út 2 Levendula utca 22 Telies Lomb utca 2 Lovas utca 2 Lőtér utca 22 Telies Major utca 2 Mandabokori út 22 Telies Moszkva utca 2 Munkácsy M. utca 2 Munkácsy tér 2 Polyák bokor 22 Telies Repülőtér út 2 Rét utca 2 Rigó utca 22 Telies Rozmaring utca 22 Telies Saláta utca 2 Samóka utca 2

44 Sátor utca 2 Sertéstelep utca 2 Simonyi Obester utca 2 Sirály utca 2 Szabd ság utca 2 Szalonka utca 2 Szikla utca 2 Szófia utca 2 Táltos utca 2 Ujszőlő utca tól végig folyamatos Uítelek bokor 2 Varsó utca 2 Veres csárda utca 2 Sipkay Barna Középiskola (Krúdy u. 32) (Szakközépiskolai I tanulók) számú felnőtt Dr. Angyal Zsolt Akácfa tér 23 Akácfa utca 23 Akácos köz 23 Akácos utca 23 Arpád utca 23 Damjanich utca 23 Deák F utca től végig folyamatos Földi utca 23 Gólya zug 23 i Gólya utca 23 Telies Görgey Artúr utca 23 Gyöngyvirág utca 23 Huszársor 23 Lehel utca 23 Mandabokor I 23 Mandabokor II 23 Mandabokor III 23 Móricz Zsigmond utca 23 i Simai utca 23 1-től 241c-ig folyamatos Toldi utca tól végig páratlan oldal Toldi utca töl 54/A-ig ~áros oldal Toldi utca 23 58,60 Toldi utca től végig páros oldal I Zöldfa utca 23 I 24. számú iskolafogászat Dr. Tóth Arpád Bethlen Gábor Közép és ált Isk. (Gomba u 7) 24 Bethlen Gábor Ovoda (Gomba u 7) 24 Bem J. Alt Isk. Gárdonyi Tagintézmény (Kórház u 13) 24 I Búzaszem Nyugati Ovoda Gyermekkert Tagintézmény (Töke u. 3) 24 Gyermekek Háza Déli Ovoda Telephelye (Rozsrétbokor 17) 24 I Sipkay Barna Középiskola (Krúdy u. 32) (Szakiskolai tanulók» 24 Vásárhelyi P Szakközép Vasvári u 16) számú iskolafogászat Dr. Frackowiak Urszula

45 Bem J. Alt Isk. Kazinczi F. Tagintézmény (Arok u 17) 25 Móricz Zs. Alt. Isk. (Virág u 65) 25 i Vasvári Pál Gim: (Kiss E. u. 8) 25 I 26. számú iskolafogászat Dr. Póka Arpád i Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsei köz I 4-6) 26 i Gyermekek Háza Déli Ovoda Telephely (Tünde u 2) 26 i Evangélikus Altalános Iskola és Ovoda (Luther utca 7) 26 G:termekek Háza Déli Ovoda Kereszt u 8 26 Kodály Z. Alt Isk. (Vay A kr) 26 i lippai J Középiskola (Krúdy köz 2) 26 Telies Tündérkert Keleti Ovoda Telephely (Koszorú utca 10) 26 Móricz Zs. Alt. Isk. Váci M Tagintézménye Rozsrétbokor Gyermekek Háza Déli Ovoda Telephely Vécsey köz számú iskolafogászat Dr. Kerényi Róbert Búzaszem Nyugati Ovoda (Búza u 7-17) 27 Jókai M. Altalános Isk. (Színház utca 3) 27 Kölcsey F. Gimnázium (Széchenyi utca 6) 27 Zrínyi I Gimnázium (Széchenyi utca 29) számú iskolafogászat Dr. Vettel Tiló Gyermekek Háza Déli Ovoda Kincskereső Tagintézménye (Árpád u 52) 28 Móra F. Alt Isk. Petőfi Sándor. Tagintézmény (Alma u 70) 28 Tündérkert Keleti Ovoda Százszorszép Tagint. Kállói u 109/a 28 Tündérkert Keleti Ovoda (Kert köz 8) 28 Móricz Zs. Alt. Isk Vécsey K Tagintézménye (Vécsey köz 27) 28 Waldorf Ovoda (Kert köz) 28 Waldorf Iskola (Kölcsey u) 28 Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Uzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája 28 Sója M Görög Katolikus Alt. Isk. Huszár tér 28 Sója M Görög Katolikus Ovoda Dália u számú iskolafogászat Dr. Harsányi Andrea Tündérkert Keleti Ovoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas t. 25) 29 Gyermekek Háza Déli Ovoda Teleph (Butykatelep Bajcsy Zs. ) 29 Tündérkert Keleti Ovoda Margaréta Tagintézm. (Fazekas t. 14) 29 Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J tér 8) 29 i Westsik Vilmos Szakközépiskola (Semmelweis u 15) 29 i 30. számú iskolafogászat Dr. Orosz Márta i Búzaszem Nyugati Ovoda Aranykörte Tagintézm (Körte u 41) 30 I Bánki Műszaki Középiskola (Korányi u ) 30 Művészeti Középiskola (Búza u 1-3 ) 30! Gyermekek Háza Déli Ovoda Virág Utcai Tagint (Virág u 67) 30 i 31. számú iskolafogászat Dr. Csillag József

46

47 .../... (...) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló 26/2003.(V.29.) önkormányzati rendelet módosítására INDOKOLÁSA Általános indokolás A rendelet módosításának célja, hogy felülvizsgálja a praxishatárokat, a praxisok tulajdonosai személyében bekövetkezett változások, valamint a nevelési-oktatási intézmények átszervezése miatt a háziorvosi és fogorvosi körzeteket a változásoknak megfelelően tartalmazza. Részletes indokolás 1. -hoz A melléklet a helyes körzetszámozást valamint a praxis tulajdonosok nevét tartalmazza. 2. -hoz A melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi praxisok felsorolást tartalmazza figyelembe véve a nevelési-oktatási intézmények átszervezését.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2005. (II.24.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2005. (II.24.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2005. (II.24.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó, szociális intézmények egyes szolgáltatásainak igénybevételi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 26/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 26/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról (egységes szerkezetben a 48/2005.(XII.1.) KGY rendelettel a 63/2005.(XII.22.)

Részletesebben

I. KÖRZET HÉTFŐ:: Örökösföld: Fazekas J. tér (összes 10 emeletes) KEDD PÉNTEK: Jósaváros: PROFI /kedd/ - SZERDA: Borbánya jobb oldala:

I. KÖRZET HÉTFŐ:: Örökösföld: Fazekas J. tér (összes 10 emeletes) KEDD PÉNTEK: Jósaváros: PROFI /kedd/ - SZERDA: Borbánya jobb oldala: I. KÖRZET HÉTFŐ:: Örökösföld: - Semmelweis u. Család u. /27-59.sz. páratlan/ Sarló u. Jelvény u. Lobogó u. Szalag u. Törzs u. Fazekas J. tér (összes 10 emeletes) KEDD PÉNTEK: Jósaváros: PROFI /kedd/ -

Részletesebben

/2015.(III.24.) számú határozat 1. melléklete. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák körzetei utcák szerint 2015

/2015.(III.24.) számú határozat 1. melléklete. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák körzetei utcák szerint 2015 /2015.(III.24.) számú határozat 1. melléklete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák körzetei utcák szerint 2015 Acél utca Áchim András utca Ady Endre utca Áfonya utca

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. során az egyes praxisoknak adott támogatásokról

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. során az egyes praxisoknak adott támogatásokról Egészségügyi Alapellá tási gazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent stván utca 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám: (42) 461-217 E-maii: alapellatas(w,nyiregyhaza.l1u nyhaalp@gmail.com kt.sz. 107

Részletesebben

Általános iskolai körzetek 2012.

Általános iskolai körzetek 2012. Allomás utca Almos utca Alpár Ignác utca Aranyalma utca Aranykalász sor Atléta utca Attila utca Bakcsó utca Bánki Donát utca ~kautca Bea utca Berek utca Berettyó utca Betekints utca IBíbic utca Bláthy_

Részletesebben

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda Intézmény OM azonosító: 200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda (5711 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24.) 5711 AULICH LAJOS UTCA (teljes közterület), 5711 BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA (teljes közterület),

Részletesebben

Szent János Utcai Óvoda felvételi körzete 2100 Gödöllı, Szent János u. 6-8.

Szent János Utcai Óvoda felvételi körzete 2100 Gödöllı, Szent János u. 6-8. ÁDÁM UTCA AGYAGOS UTCA ARADI UTCA ARANY JÁNOS UTCA ÁRPÁD UTCA ATTILA UTCA BARTÓK BÉLA UTCA BÁSTYA UTCA BÁTHORI ISTVÁN UTCA BÉKE UTCA BEM JÓZSEF UTCA BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA BERKENYE UTCA BETHLEN GÁBOR UTCA

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Hétfő. 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u.

Hétfő. 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u. Hétfő 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u. Árpád u. 2- től a Penny Marketig Bajcsy-Zsilinszky u. Béke u.-füredi ltp. Bem József

Részletesebben

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

Házi gyermekorvosi körzetek

Házi gyermekorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek Gyula 001. körzet Tól Ig Állandó lakosság Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum 0-14 éves 48-as utca 000005 000013 Páratlan 2 Akácos utca 0 Bánom tanya

Részletesebben

.J N Y í R E G Y H Á Z A. t; ~ [~~'-- Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője. ft t,( ru Faragóné Széles Andrea

.J N Y í R E G Y H Á Z A. t; ~ [~~'-- Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője. ft t,( ru Faragóné Széles Andrea NvíREGVHÁZA MEGVEI JGÚ VÁRS PLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFN: +3642524-500; FAX: +3642524-501 E-MAIL: PLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGV/160-52/2014. Ügyintéző: Havasiné

Részletesebben

Óvodai körzetek Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs

Óvodai körzetek Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Áchim András utca Ady Endre utca Agyag utca Áfonya utca Agár utca Álmos vezér utca Alpári Gyula utca Angyal utca Apadó utca Aranyhomok utca Arató utca Asztalos utca Babér utca Bársony utca Bartók Béla

Részletesebben

Háziorvosi körzetek - Komárom

Háziorvosi körzetek - Komárom Háziorvosi körzetek - Komárom 1. számú felnőtt háziorvosi körzet Dr. Juhász Márton Rendelő: 2900 Komárom, Tóth L. u. 7. Tel.: 34/344-995 Rendelés idő: Hétfő: 13:00 16:30 Kedd, Csütörtök: 9:00 12:00 Szerda,

Részletesebben

Védőnői körzetek Komárom

Védőnői körzetek Komárom Védőnői körzetek Komárom 1. számú védőnői körzet Piskovszky Jánosné 2903 Komárom, Tamási Á. u. 8. Tel.: 34/343-662 Terhes tanácsadás: Kedd: 8:00 10:00 Csecsemő tanácsadás: Kedd, Csütörtök: 8:00 10:00 Kisgyermek

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteiről

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteiről DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek. 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz.

Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek. 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz. 1. melléklet a /... ( ) önkormányzati rendelethez Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz.); 2. A Vasvár út 64-82.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN PILISVÖRÖSVÁR

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN PILISVÖRÖSVÁR AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN PILISVÖRÖSVÁR Köznevelési intézmény: Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitatenschule Werischwar 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Göd Város szavazóköreinek jegyzéke TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Ambrus László utca Arany János utca folyamatos

Részletesebben

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2003.(VI.25.), 13/2005.(III.1.), 31/2005.(V.2.), 6/2006.(II.20.), 15/2007.(III.28.), 22/2010.(VIII. 16.), 3/2012. (I. 17.), 11/2012. (III. 26.), 40/2012.

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től)

Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től) Orvosi ügyelet Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján, Füleki út 54-56. Tel.: 522-000, 311-222, 310-222 1. számú felnőtt háziorvosi körzet Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től) Dr. Mester Mária

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (01.31.) Öh.

Részletesebben

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS TELEPÜLÉS OM FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS Ambrózfalva 039539 007 039539 004 Ambrózfalvi Tagintézménye Apátfalva 201360 001 Apátfalvi Dózsa György Általános

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (VII. 15.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (VII. 15.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (VII. 15.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 26/2014. (XI.09.) sz. önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Hatályba lépés napja: 2014. november 10. Ezen

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról

Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 7/2005.(III.19.) számú, a 9/2008. (IV.5.), a 24/2014.

Részletesebben

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Balatonfüred Város Önkormányzata Tervezet a települési önkormányzat 2015. évi novemberi vélemény-nyilvánításához Járás/Tankerület székhelye:

Részletesebben

Általános iskolai körzetek 2012.

Általános iskolai körzetek 2012. Bem József Altalános Iskola Acél utca Achim András utca Ady Endre utca Almos vezér utca Anna utca Apáczai Csere János tér Aranyhomok utca Arnyas utca Arok utca!arvácska utca Avar utca Babér utca Barát

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI HULLADÉKKEZELŐ NONPROFIT KFT. EGYÉB TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA KAPOSVÁR 2016.

A DÉL-DUNÁNTÚLI HULLADÉKKEZELŐ NONPROFIT KFT. EGYÉB TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA KAPOSVÁR 2016. A DÉL-DUNÁNTÚLI HULLADÉKKEZELŐ NONPROFIT KFT. EGYÉB TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA KAPOSVÁR 2016. HÉTFŐ 48-as Ifjúság útja Áchim A. u. Adria u. Anna u. Arany J. köz Arany J. u. Árpád u. Bajcsy -Zs.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a területi védőnői és az iskola-védőnői körzeteket ezzel a rendelettel állapítja meg.

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a területi védőnői és az iskola-védőnői körzeteket ezzel a rendelettel állapítja meg. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2013. (I.31.) Ör-rel, a 20/2014. (VI.30.) Ör-rel, a 48/2014. (XII.18.) Ör-rel, a 42/2015. (XI.26.) Ör-rel és a 21/2016. (VI.29.) Ör-rel módosított

Részletesebben

Cím Zalaegerszeg Andráshida Andráshida u. Zalaegerszeg Andráshida Apátfa u. Zalaegerszeg Andráshida Berek u. Zalaegerszeg Andráshida Cserfa u. Zalaegerszeg Andráshida Dukai Takács J. u. Zalaegerszeg Andráshida

Részletesebben

(1) A Rendelet I. 18. (2) bekezdés helyére a következő bekezdés lép: (2) A Rendelet I. 67. (1) g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Rendelet I. 18. (2) bekezdés helyére a következő bekezdés lép: (2) A Rendelet I. 67. (1) g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. ( / ) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata egyes rendeleteinek módosításáról Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1 Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1 Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Közterületek nyilvántartása Szigetszentmiklós A B E H L M

Közterületek nyilvántartása Szigetszentmiklós A B E H L M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 E H L M név jelleg helyrajzi /árok külterület 0227/1 Vv /terület 182/2

Részletesebben

Általános iskolai körzetek 2012.

Általános iskolai körzetek 2012. Állomás utca Álmos utca Alpár Ignác utca Aranyalma utca Aranykalász sor Atléta utca Attila utca Bakcsó utca Bánki Donát utca Barka utca Bea utca Berek utca Berettyó utca Betekints utca Bibic utca Bláthy

Részletesebben

(1) E rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Kaposvár, 2010. április 28.

(1) E rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Kaposvár, 2010. április 28. Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék igazságügyi szakértőinek kamarája

Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék igazságügyi szakértőinek kamarája Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék igazságügyi szakértőinek kamarája IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉK 2014/2. Adategyeztetés: 2014.10.17. Székhely: 5000

Részletesebben

Polgármesterjelöltek

Polgármesterjelöltek 2010. szeptember Veresi Krónika Polgármesterjelöltek Horváth Ernõ mérnök, közgazdász, GAMESZ igazgató 48 éves Pásztor Béla polgármester 72 éves, Erdõkertes, Géza u. 20. Tatár Sándor környezetvédelmi szakértõ,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén, (csütörtök) 16 30 órai kezdettel

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 29/2011. (VII. 29.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 29/2011. (VII. 29.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 29/2011. (VII. 29.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. a 41/2012. (VI.29.) Ör., és a 35/2014. (IX.11.) Ör.-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. a 41/2012. (VI.29.) Ör., és a 35/2014. (IX.11.) Ör.-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 41/2012. (VI.29.) Ör., és a 35/2014. (IX.11.) Ör.-rel módosított 17/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról 1. 1 2. 3.

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról 1. 1 2. 3. Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. a 22/2011. (IX. 05.) sz. a 25/2011.(X.17.)

Részletesebben

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke. Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke. Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda 1201 Baross u. 79.

Részletesebben

Iktatószám: HEB1OKT131-261201 5.

Iktatószám: HEB1OKT131-261201 5. HEVES MEGYE KORMÁNYHIVATAL DR. PAYrÓK GÁBOR Komiáriymegblzott Iktatószám: HEB1OKT131-261201 5. Ügyintéző: Darvas Attila Tárgy: tájékoztató a Heves megyei általános iskolai körzetek kijelöléséröl. Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Határozati javaslat: egyszerű többség Rendeletmódosítás: minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az egészségügyi

Részletesebben

a 46/2010. (XII.17.) Ör-rel módosított

a 46/2010. (XII.17.) Ör-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a 46/2010. (XII.17.) Ör-rel módosított 30/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Helyi Választási Iroda Vezetıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak. Helyi Választási Iroda Vezetıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Szám: 7146-15/2010. Tárgy: választókerületek kialakítása H a t á r o

Részletesebben

SZAVAZÓKÖRÖK TERÜLETI BEOSZTÁSA. 1. sz. szavazókör, szavazóhelyiség: Sárospatak, Eötvös út 11. ÉPSZER

SZAVAZÓKÖRÖK TERÜLETI BEOSZTÁSA. 1. sz. szavazókör, szavazóhelyiség: Sárospatak, Eötvös út 11. ÉPSZER SZAVAZÓKÖRÖK TERÜLETI BEOSZTÁSA 1. sz. választókerület: 1. sz. szavazókör, szavazóhelyiség: Sárospatak, Eötvös út 11. ÉPSZER Árok u., Baross Gábor u., Bercsényi u., Bláthy O. u., Bocskai u., Cirkáló hegy,

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 14/2010.(II.16.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 14/2010.(II.16.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 14/2010.(II.16.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR, 20/2005. (X.15.) ÖR, 14/2007. (V.17.), 24/2009. (X.12.),

Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR, 20/2005. (X.15.) ÖR, 14/2007. (V.17.), 24/2009. (X.12.), Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 27/2002.(XII.21.)KT rendelete Szentes város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek megállapításáról Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 19/2002.(VI.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelet módosítására Készítette:

Részletesebben

dr. Busai György s.k. Hatvani Miklós s.k. jegyző polgármester

dr. Busai György s.k. Hatvani Miklós s.k. jegyző polgármester Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (III.19.) rendelete (Egységes szerkezetben a 22/2011.(VI.22.) és a 23/2011.(VII.27.) és a 33/2012.(IX.19.) rendeletekkel.) Isaszeg Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (XI.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a háziorvosi körzetekről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (XI.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a háziorvosi körzetekről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (XI.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a háziorvosi körzetekről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyről szóló

Részletesebben

FELHÍVÁS. az általános iskolákba történ? beíratásra. 2013. április 8. - 9. (hétf?, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig

FELHÍVÁS. az általános iskolákba történ? beíratásra. 2013. április 8. - 9. (hétf?, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig FELH FELHÍVÁS az általános iskolákba történ? beíratásra Értesítjük az érintett szül?ket, hogy a 2013/2014. tanévre történ? általános iskolai beíratásokra az alábbi id?pontokban kerül sor: 2013. április

Részletesebben

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt.

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt. NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 számú projekt keretein belül a Szolnok Térségi Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza A Szarvasi Önkormányzat 3/2010. (II.26), 39/2008. (XII.19.), 31/2003. (XI.21.) rendeleteivel módosított 10/2002. (V.24.) rendelete a HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL 1 Egységes szerkezet A Szarvasi Önkormányzat

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház Város Önkormányzata 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Eötvös József Általános iskola Szent István utca 232.

Eötvös József Általános iskola Szent István utca 232. Eötvös József Általános iskola Szent István utca 232. 1. Áfonyás u. 2. Aradi vértanuk u. 76-tól és 81-től 3. Árnyas u. páratlan oldal 4. Árvalányhaj u. 5. Átlós u. páratlan oldal 6. Badacsonyi u. 1-69

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Választási Iroda Vezetőjétől. 6800. Hódmezővásárhely. Kossuth tér. 1. HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Választási Iroda Vezetőjétől. 6800. Hódmezővásárhely. Kossuth tér. 1. HATÁROZAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Választási Iroda Vezetőjétől 6800. Hódmezővásárhely. Kossuth tér. 1. Iktatószám: 23-2438/2007. Előadó: Daru Frigyes Tárgy: Egyéni választókerületek megosztása. HATÁROZAT

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 135. 8500 PÁPA, Fő u. 5.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 135. 8500 PÁPA, Fő u. 5. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 135. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

ÁCS KÖZ PÉTER ÉVA 8-as SZOBA ADONYI ÚT LŐRINCZ KÁROLYNÉ 8-as SZOBA ADY E. U. GREMSPERGER ÁGNES 1-es SZOBA ÁG U. PRAVETZ ANTALNÉ 9-es SZOBA AGYAG U.

ÁCS KÖZ PÉTER ÉVA 8-as SZOBA ADONYI ÚT LŐRINCZ KÁROLYNÉ 8-as SZOBA ADY E. U. GREMSPERGER ÁGNES 1-es SZOBA ÁG U. PRAVETZ ANTALNÉ 9-es SZOBA AGYAG U. ÁCS KÖZ PÉTER ÉVA 8-as SZOBA ADONYI ÚT LŐRINCZ KÁROLYNÉ 8-as SZOBA ADY E. U. GREMSPERGER ÁGNES 1-es SZOBA ÁG U. PRAVETZ ANTALNÉ 9-es SZOBA AGYAG U. PÉTER ÉVA 8-as SZOBA AKÁCFA U. PRAVETZ ANTALNÉ 9-es SZOBA

Részletesebben

(tdt N)l Kósa Tímea ...:.J...,... " GL~LL<- l.x.j~'1' l~ Kovácsné Szatai Ágnes. NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

(tdt N)l Kósa Tímea ...:.J...,...  GL~LL<- l.x.j~'1' l~ Kovácsné Szatai Ágnes. NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGVONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLV 4401 NVíREGVHAZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +3642 524"541 E MAIl: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről. egységes szerkezetben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről. egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. melléklet a 14/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 14/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelethez Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátást biztosító szolgálatok körzeteiről Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról

Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról Nyilv.szám természetes személy azonosító 31/2008 Szabó Ottó Hatvan,Kossuth

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA Az el terjesztés címe, tárgya: El terjesztés a háziorvosi és véd i körzetekr l szóló 41/2009. (X. 29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ:

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ: Belváros I. Malomkert (családi házak): Tőke u. - Újszőlő u. - Őz u. - Őz köz - Vasvári P. u. (Rákóczi úttól körútig) - Dohány u. - Holló u. - Sólyom u. - Dob u. - Bethlen G. u. - Varsó u. - Kálvin tér

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013.(XII.02.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Normadental Kft. kérelméről

ELŐTERJESZTÉS. A Normadental Kft. kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Normadental Kft. kérelméről

Részletesebben

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet.

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város forgalmi rendjéről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete a 28/2011. (XI.02.), a 3/2013.(II.01.), a 22/2013.(IX.12.), a 3/2014.(II.06.),

Részletesebben

KIVONAT. Dr. Magyar János (4400 Nyíregyháza, Gádor B. u. 18.) Szabó Zsuzsanna (4400 Nyíregyháza, Kalevala sétány 32. II/10.)

KIVONAT. Dr. Magyar János (4400 Nyíregyháza, Gádor B. u. 18.) Szabó Zsuzsanna (4400 Nyíregyháza, Kalevala sétány 32. II/10.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2010. február 11-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 23/2006. (II. 8.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 23/2006. (II. 8.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 23/2006. (II. 8.) számú h a t á r o z a t a Központi Orvosi Ügyelet építése helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására szolgáló decentralizált helyi

Részletesebben

Győri szelektív hulladékszállítási rend.

Győri szelektív hulladékszállítási rend. 132 a Győr Ady E. u. 5-7 előtt Hétfő, Szerda, Péntek Kedd, Csütörtök, Szombat Kedd Hétfő 110 Győr Akác tér 14. Hétfő, Szerda, Péntek Kedd, Csütörtök, Szombat Kedd Hétfő 115 Győr Aradi út - Czehmeister

Részletesebben

Óvodai körzetek oldal

Óvodai körzetek oldal Akácfa tér Akácfa utca Akácos köz Akácos utca Alispán tanya Alkony utca Alkotás utca Alkotmány utca Állomás tér Alma utca Alsóbadur utca Antalbokor Arany János utca a Jósa A.utcáig Arany János utca 28-44-

Részletesebben

Óvodai körzetek 2012

Óvodai körzetek 2012 Állomás u. Alpár Ignác utca Bánki Donát utca Berettyó utca Bláthy Ottó utca Czóbel Minka utca Darvas József utca Déri Miksa utca Botond utca Csaló köz Állomás utca Sóstógyógyfürdő Álmos utca Anna utca

Részletesebben

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /2010.(IV.22.) KT határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Részletesebben

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ:

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ: Belváros I. Malomkert: Tőke u. - Újszőlő u. - Őz u. - Őz köz - Vasvári P. u. (Rákóczi úttól körútig) - Dohány u. - Holló u. - Sólyom u. - Dob u. - Bethlen G. u. - Varsó u. - Kálvin tér - Országzászló tér

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata az egészségügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 259/2006. (XI. 27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 259/2006. (XI. 27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 259/2006. (XI. 27.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza közigazgatási területére a 19/2005. (V. 5.) KGY rendelettel jóváhagyott szabályozási terve felülvizsgálatával

Részletesebben

A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a. A választható győjtıedények méretei, illetve a győjtıedényekben elhelyezett települési

A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a. A választható győjtıedények méretei, illetve a győjtıedényekben elhelyezett települési Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2012. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati rendelet

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21812011. (XI. 24.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21812011. (XI. 24.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21812011. (XI. 24.) számú határozata a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolításáról A Közgyűlés 1. Az előterjesztést

Részletesebben

296/2014. (X. 03.) számú Képviselő-testületi Határozat

296/2014. (X. 03.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 296/2014. (X. 03.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Város településszerkezeti terv és leírás módosítását a mellékletben meghatározottak

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelete Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelete Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelete Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyöngyös Város Helyi Építési Szabályzatának mellékletei

Gyöngyös Város Helyi Építési Szabályzatának mellékletei - 1 - Gyöngyös Város Helyi Építési Szabályzatának mellékletei - 2-1. számú melléklet 67 a)szabályozási tervlapok (Rajzszám: GySzT_01/2-37) b) MÁTRAFÜRED belterület Szabályozási Tervlapja (VÁTI Kft. TSZ:4212/2008)

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete. 2015. április 17.

Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete. 2015. április 17. Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete 2015 április 17 Borsod-Abaúj-Z Megyei Ügyvédi Kamara Területi Küldöttválasztó Gyűlés egyesületi tagjainak választói névjegyzéke Név Cím Belláné drkároly Krisztina

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Helyi rendeletek áttekintése Sorszám: III/13. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző dr. Uhrin Anna jogi munkatárs Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi,

Részletesebben

16 / 2008. (VIII.15.)

16 / 2008. (VIII.15.) Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testület 16 / 2008. (VIII.15.) Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL Komló Város Önkormányzat

Részletesebben

Ssz. Rendőri szerv megnevezése 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság

Ssz. Rendőri szerv megnevezése 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Ssz. Rendőri szerv megnevezése 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság 3. Nyíregyházi Település Kamerák száma Kamerák pontos elhelyezése

Részletesebben

Név Képviselő neve Település Cím. A PUSZTÁÉRT ALAPÍTVÁNY Szilágyi Gábor Debrecen Sumen u. 2. BIOSZFÉRA EGYESÜLETKotsis Árpád Debrecen Epreskert u.

Név Képviselő neve Település Cím. A PUSZTÁÉRT ALAPÍTVÁNY Szilágyi Gábor Debrecen Sumen u. 2. BIOSZFÉRA EGYESÜLETKotsis Árpád Debrecen Epreskert u. Név Képviselő neve Település Cím A PUSZTÁÉRT ALAPÍTVÁNY Szilágyi Gábor Debrecen Sumen u. 2. TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI Sitery Csaba KOORDINÁCIÓS Debrecen BIZOTTSÁG Sumen u. 2. BIOSZFÉRA EGYESÜLETKotsis

Részletesebben