Előterjesztés. Tájékoztató a fiatal vállalkozók Vas megyei helyzetéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Tájékoztató a fiatal vállalkozók Vas megyei helyzetéről"

Átírás

1 Előterjesztés Tájékoztató a fiatal vállalkozók Vas megyei helyzetéről A vállalkozások jellemzői Magyarországon a kis- és középvállalkozások (kkv-k) fogalmának meghatározását, fejlődésük támogatását a évi XXXIV. törvény szabályozza. A jogszabály szerint azon szervezetek sorolhatók e kategóriába, amelyek létszáma legfeljebb 249 fő, éves nettó árbevétele nem éri el az 50 millió eurót, vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót, és az állam vagy az önkormányzati közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot. A statisztikai lehatárolás a létszámkategória szerint történik. Ez alapján a legfeljebb 49 főt foglalkoztató szervezetek kisvállalkozásnak ezen belül a 10 fő alattiak mikrovállalkozásnak, az fővel működők középvállalkozásnak minősülnek. A Magyarországon működő vállalkozások döntő része a kis- és középvállalkozások csoportjába tartozik. A kkv-k gazdasági szerepe felértékelődött, melynek hátterében elsősorban nagyvállalati folyamatok húzódnak meg, ugyanis költségcsökkentési céllal tevékenységeik jelentős részét kihelyezték. A beszállítók számottevő része a kisebb méretű, rugalmasabban működő vállalkozások közül kerül ki. Míg eleinte a kkv-k csupán a helyi gazdaságban, azon belül is a lakossági szolgáltatásokban működtek, addig újabban az innovatív üzleti szolgáltatások területén is megjelentek. Ezek főképp a hálózatra alapozott globális piacra kilépő vállalkozások. A kkv- szektor gazdasági szempontból jelentős szerepet tölt be az ország jövedelemtermelésében, a külföldi tőke működtetésében, a beruházásokban, valamint társadalmi aspektusból a munkahelyteremtésben, foglalkoztatottságban. A Vas megyei vállalkozások jellemzői (2014): vállalkozások száma: társas vállalkozás: (25,3 %) egyéni vállalkozás: (74,7 %) 97 % kisvállalkozás a jegyzett tőke 73%-a külföldi exportáló cégek 90%-a külföldi hazai cégek adják a foglalkoztatás 67 %-át kis- és középvállalkozások határon átnyúló tevékenysége bővül A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál regisztrált vállalkozások (ipar, építőipar, kereskedelem, szolgáltató szektor) száma jelenleg , amelyből 1355 vállalkozás szünetelteti tevékenységét.

2 2 Amíg évben új, nem agrár jellegű vállalkozás (769 egyéni és 309 társas) kezdte meg tevékenységét a megyében, addig első félévében további 341 új vállalkozó regisztrált a kamaránál. Minden ágazatban kétségtelen a mikrovállalkozások dominanciája, azonban lényeges különbségek tapasztalhatók az egyes területeken. Részesedésük az oktatási tevékenységet folytatók, az egészségügyi és az egyéb szolgáltatást nyújtók között, továbbá a pénzügyi, biztosítási, a szakmai, tudományos műszaki, valamint a művészeti szabadidős tevékenységű szervezetek esetében a legnagyobb, ellenben a magasabb tőke- és humánerőforrás-igénnyel rendelkező iparban a legalacsonyabb. A működő kkv-k megoszlását tekintve a mezőgazdaság, az ipar, valamint az építőipar az országos átlagnál hangsúlyosabb szerepet tölt be. A külföldi érdekeltségű kis- és középvállalkozásokat az átlagosnál is nagyobb területi koncentráció jellemzi: Nyugat-Dunántúlon találhatók a legtőkeerősebb szervezetek, a régióban egy kkv-ra 1162 millió forint külföldi tőke jutott, 2,9-szerese az országos átlagot jelentő 405 millió forintnak (2012). A kkv-k külföldi tőkéjének 45%-a a középvállalkozások, 44%-a a mikrovállalkozások, fennmaradó része pedig a fős cégek működését szolgálja. A túlzott adminisztrációs kötelezettségek és a magas közterhek, valamint a kedvezőtlen piaci környezet után a vállalkozások a tevékenységüket akadályozó tényezők között fontossági sorrendben harmadikként a finanszírozást jelölik meg. Az elmúlt évek felmérései azt mutatják, hogy a vállalkozások megítélése szerint a finanszírozási nehézségek csökkenek, feltételezhetően amiatt, hogy a kereskedelmi bankok évről-évre egyre nagyobb mértékben helyeznek ki forrásokat a KKV szektorba. Ennek ellenére továbbra is a kis- és közepes vállalkozások legnagyobb problémája a fogyasztás csökkenése, stagnálása, valamint a forráshiány. Fiatal vállalkozók Egy nemrégiben készített felmérés tanúsága szerint a 18 és 40 év közötti magyar fiatalok 35 százaléka érzi magát alkalmasnak arra, hogy vállalkozzon, és a terveik megvalósításától elsősorban a csődtől való félelem tartja vissza őket. A felmérés szerint az önbizalom és a kockázatvállalás hiánya nyilvánvalóan szoros összefüggésben van a 40 év alatti vállalkozók alacsony számával. Ugyanakkor az európai átlag sem ad megnyugvásra okot: az önfoglalkoztatók között csupán 4 százalékban vannak 18 és 25 év közötti fiatalok. A évi adatok szerint Magyarországon a 25 éven aluliak mintegy 20 százaléka volt munka nélkül. A fiatalokat sújtó munkanélküliség, valamint a vállalkozások alacsony számának problémája kezelése érdekében ezért olyan szervezetekre van szükség, amelyek valós segítséget nyújtanak a mindennapi kihívásokban, a források elérésében, továbbá szakmai tanácsadással és komplex háttérrel segítik a vállalkozások elindítását. A mai fiatalok vállalkozó kedvének javítása nélkül a nemzeti jövedelmet megtermelő utánpótlás nem látszik biztosítottnak. A nemzetközi összehasonlításban is sokkoló arány veszélyezteti a gazdasági növekedést és az egyén boldogulását egyaránt. Mivel az állam arra

3 3 kényszerül, hogy fokozatosan kivonuljon korábbi gondoskodó szerepéből, egyre nagyobb súlya lesz az állampolgárok által önerőből megteremtett kereteknek és forrásoknak. Ahhoz, hogy a jelenlegi állapot változzon, és az utánpótláshiány ne váljon a gazdasági növekedés akadályává, a sikeres hazai példák bemutatása és a gyakorlati segítség fontosabb, mint valaha. Ha a munkatapasztalattal nem bíró, főiskolát vagy egyetemet végzett elméleti szakemberek vagy a középiskola után munkalehetőség után kutató fiatalok úgy érzik, vállalkozóként minden energiájukat adminisztratív, adó- és munkajogi, szabályozási, munkaerő-piaci és egyéb, nem szakmai ügyek fogják lekötni, nem meglepő, hogy igyekeznek majd elkerülni a vállalkozás intézményét. A tőkehiány is sokszor jelenik meg a gátló tényezők között, de látható az is, hogy legtöbben nincsenek tisztában a lehetőségeikkel, nincsenek konkrét terveik. Kényelemből vagy akár félelemből nem kutatnak aktívan bevonható források, szakmai vagy pénzügyi befektetők után. A cél: a fiatalok higgyék el és érezzék, hogy Magyarországon igenis lehet sikeres, növekvő, átláthatóan és felelősséggel irányított vállalkozást építeni. A kamara szerepe A gazdaságfejlesztéssel, különösen annak megyei aspektusaival kapcsolatos kérdések önmagukban is időszerűek, hiszen a helyi gazdaság fejlesztése mindinkább központi kérdésévé válik a regionális és gazdaságpolitikai stratégiáknak. A területi alapon való szerveződés, a helyi, megyei, és kapcsolódóan a regionális gazdaság általános érdekeinek képviselete a kamarai intézményrendszer hangsúlyos eleme. A területi gazdasági kamarák alapvető feladata a helyi gazdaság érdekeinek általános képviselete, a helyi vállalkozások versenyképességének erősítése, helyzetbehozása. A kamara a helyi, regionális gazdaság érdekeinek szószólója, és mint ilyen a helyi gazdaságfejlesztés meghatározó és megkerülhetetlen szereplője. A globalizáció jelentős változásokat idéz elő a helyi gazdaságban és társadalomban. A kis- és középvállalkozások gazdálkodási biztonsága jelentősen csökken. Ez olyan kihívást jelent, amely jórészt napjainkban tudatosodik a helyi döntéshozókban és a kis- és középvállalkozások többségében. A folyamat negatív jelenségeinek kezelése, a helyi KKV-k versenyképességének fokozása a lokális intézményrendszerek, köztük a kamara talán legfontosabb feladata. A hatályos magyarországi kamarai szabályozás legnagyobb problémája, hogy a kötelező tagság eltörlésével a kamara eltávolodott a közjogi modelltől. Miközben a kamarának minden vállalkozás felé szolgáltatási kötelezettsége áll fenn, el kell látnia az egész gazdaság érdekvédelmét is. A gazdasági kamarákról szóló törvény módosításával 2012-től életbe lépett a kötelező regisztráció és a kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettség. A jogszabály értelmében mintegy ellentételezésként - a regisztrált vállalkozások részére térítésmentes alapszolgáltatásként biztosítja a kamara a gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelezési kérdésekben a tanácsadást, a pályázatfigyelést, az üzleti partnerkeresést.

4 4 Továbbá önként vállalt feladatként a kamara vállalkozás indítási tanácsadást, export segítő- és határon átnyúló szolgáltatásnyújtással kapcsolatos ügyintézést is végez a regisztrált vállalkozások számára. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014-től külső szakértők bevonásával bővítette tanácsadói hálózatát, a vállalkozásokat a mindennapi gyakorlatban jártas szakemberekkel segíti vámügyi, környezetvédelmi termékdíjjal, minőségirányítással kapcsolatos, illetve a HACCP rendszert, marketing tevékenységet és projektmenedzsmentet érintő kérdésekben. Ahogy már korábban is említettük, a vállalkozások esetében a tevékenységüket akadályozó tényezők között sarkalatos pontként még ma is a finanszírozás jelenik meg. A vállalkozás gazdasági tevékenységének elindításához, vagy a tevékenység bővítéséhez alapvetően forgóeszközök és/vagy szolgáltatások beszerzésére irányuló finanszírozások szükségesek, amelyekre a korábban indított Széchenyi Kártya Program egyes elemei is alkalmasak. A Széchenyi Kártya program keretein belül a kamara az alábbi termékekkel segíti a vállalkozásokat: Széchenyi Kártya (folyószámlahitel) Forgóeszköz hitel Beruházási hitel Támogatást megelőlegező hitel Önerő kiegészítő hitel Agrár Széchenyi Kártya Fentieken túlmenően a kamara korábban kombinált mikrohitelt is közvetített a vállalkozások felé, amely termék tárgyi eszköz beszerzésre, technológia fejlesztésre, infrastrukturális és ingatlan beruházásra nyújtott fedezetet. A kamara kiemelt feladatának tekinti a fenti termékekkel kapcsolatos tanácsadást, ill. közbenjár annak érdekében, hogy a forráshoz jutás minél egyszerűbben, az adminisztrációs és fedezeti terhek csökkenésével valósulhasson meg. Fiatalok vállalkozóvá válását segítő programok A kormányzat komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy minél több pályakezdő fiatal váljon önfoglalkoztatóvá, indítson vállalkozást. Ennek érdekében a tervezési időszakban várhatóan több típusú vissza nem térítendő támogatás elérésére nyílik lehetőség. A források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre fordítják, a pályázatokkal a hagyományos iparágakat erősítik.

5 5 Ezek elsődlegesen a jármű-, az elektronikai-, a logisztikai-, az élelmiszeripar, valamint az informatika és az egészségügy. Többek között az alábbi pályázati konstrukciók fogják segíteni a vállalkozások versenyképességét: A TÁMOP Fiatalok vállalkozóvá válása pályázat várhatóan decemberében jelenik meg minden régióban. A GINOP vállalkozásfejlesztési program keretében az alábbi hamarosan elérhető pályázati konstrukciókra lehet pályázni: - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése: (új gépek, berendezések, gyártókapacitást növelő eszközök beszerzése infrastrukturális fejlesztés, információs technológia fejlesztés, anyagmozgató eszközök beszerzése) - Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban - A mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (már elérhető) - Kombinált mikrohitel: feltételei még nem ismertek pontosan, egyes elképzelések szerint viszont csak a termelő tevékenységet végző vállalkozások számára lesz elérhető, ami némi veszélyt jelenthet a szolgáltató szektorban működő vállalkozásokra nézve Ezen túlmenően lehetőség lesz pályázni épületenergetikai fejlesztésekre megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva, helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítésére szintén megújuló energiaforrásokkal A fiatalok által elindított innovatív vállalkozások sikeréhez elengedhetetlen a megfelelő színvonalú management, tanácsadói háttér, segítségnyújtás az ötlettől a megvalósításig beleértve a fenntartást is, emellett kulcs fontosságú tényező az együttműködés, a hálózatok szerepe, és az elszántság. Elvitathatatlan tény, hogy a ma megtett lépések befektetésnek minősülnek, melyek a jövőben térülnek meg. Szombathely, június 4. Kovács Vince s.k. elnök Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. november A kis- és középvállalkozások jellemzői Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezetés...2 Összefoglalás...2 A működő vállalkozások száma, szervezeti jellemzői...4 A

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI Készítette: Nagy Júlia Ilona Budapest,

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKA - AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban

A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A kis- és középvállalkozások számának alakulása... 5 Szervezeti

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Szerkesztette: Dr. Baráth

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

Előadó: Ambrus Tímea Terra-Tender Kft.

Előadó: Ambrus Tímea Terra-Tender Kft. Előadó: Ambrus Tímea Terra-Tender Kft. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) szerepe a legjelentősebb Hazai fejlesztések

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

2014. évi SBA-tájékoztató

2014. évi SBA-tájékoztató HU Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 2014. évi SBA-tájékoztató MAGYARORSZÁG Összefoglaló Magyarország KKV-szektorának teljesítménye 2013-ig nem volt képes teljes mértékben magához térni a 2008-ban

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi intézkedéseinek megalapozása MAGYARORSZÁG Gazdasági

Részletesebben

A versenyképes vállalkozói tudás KKC-2008-V támogatási konstrukció

A versenyképes vállalkozói tudás KKC-2008-V támogatási konstrukció A versenyképes vállalkozói tudás KKC-2008-V támogatási konstrukció Projektgazda: Régiófókusz Kht. Szombathely, Kisfaludy S. u. 57. Telefon: 94/500-354 www.regiofokusz.hu Projekt címe: A regionális versenyképesség

Részletesebben

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5 A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásainak alakulása, a forrásbevonást befolyásoló tényezők 2005-2007 2008. november 20. Tartalomjegyzék Módszertan... 4 I. Vezetői összefoglaló... 5 I. 1.

Részletesebben

Egyéb vállalkozási tevékenységhez szükséges tájékoztatás

Egyéb vállalkozási tevékenységhez szükséges tájékoztatás Egyéb vállalkozási tevékenységhez szükséges tájékoztatás ÖSSZEFOGLALÁS 1. A vállalkozások közötti együttműködések előnyei 1.1 A klaszterek 1) A globalizáció, valamint a gazdasági szférában tapasztalható

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Készítette: Morvai

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben