AZ EMBERI PRIONBETEGSÉGEK GENETIKAI HÁTTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EMBERI PRIONBETEGSÉGEK GENETIKAI HÁTTERE"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY AZ EMBERI PRIONBETEGSÉGEK GENETIKAI HÁTTERE Kovács Gábor Géza Institute of Neurology, Medical University of Vienna, Vienna GENETIC BACKGROUND OF HUMAN PRION DISEASES Kovacs GG, MD, PhD Ideggyogy Sz 2007;60(11 12): Az emberi prionbetegségek három csoportba oszthatók: sporadikus, genetikai vagy szerzett. Emberben a prionproteingén (PRNP) a 20-as kromoszóma rövid karján (20p12- ter) található. Prionbetegségek esetén mutációk és polimorfizmusok ismertek. A genetikai prionbetegségek autoszomális domináns öröklésmenetû kórképek, penetranciavizsgálatok csak az E200K-mutációra ismertek (59 89%). A mutációk szubsztitúciós vagy inszerciós típusúak. A genetikai prionbetegségeket a klinikopatológiai fenotípus alapján osztályozzuk, amely szerint genetikai Creutzfeldt Jakob-betegség, Gerstmann Sträussler Scheinker-betegség és örökletes halálos insomnia csoportokat ismerünk. A bázispár-inszerciók hasonlíthatnak Creutzfeldt Jakob-betegségre vagy Gerstmann Sträussler Scheinker-betegségre, de az utóbbi idôben kimutatták sajátos klinikopatológiai jellemzôiket. A PRNP polimorfizmusai közül kiemelhetô a 129-es kodonnál található. Ez a kodon metionint és valint is kódolhat. Ez a polimorfizmus befolyásolja a fenotípust. A sporadikus Creutzfeldt Jakobbetegség molekuláris patológiai osztályozásának alapja a 129-es kodon polimorfizmusa és a proteázrezisztens prionprotein Western blot vizsgálattal észlelt mintázata. Ezek alapján legalább hat altípus ismert. Egyéb gének fenotípus-befolyásoló hatását is vizsgálták. Ellentmondóak az eredmények arról, hogy az apolipoprotein E ε4 allél jelenléte kockázati tényezô-e, de úgy tûnik, hogy az ε2 allél a prognózist befolyásolhatja. A doppel génben talált polimorfizmusokat, illetve az ADAM10 gén eltéréseit nem tudták egyértelmûen összefüggésbe hozni a sporadikus Creutzfeldt Jakob-betegséggel. Lehetséges kockázati tényezôként felmerültek a PRNP szabályozórégiójának polimorfizmusai. A 129-es kodon polimorfizmusát más kóros és nem kóros állapotokban is vizsgálták. Úgy tûnik, hogy a kognitív hanyatlással, illetve egyes szerzôk szerint a korai kezdetû Alzheimer-kór kockázatával összefüggésbe hozhatók bizonyos konstellációk. Kulcsszavak: prionproteingén, 129-es kodon, Creutzfeldt Jakob-betegség Human prion diseases may be sporadic, genetic, or acquired. The human prion protein gene (PRNP) is located to chromosome 20 (20p12-ter). Mutations and polymorphisms in the PRNP are associated with prion disease. Genetic prion diseases are inherited in an autosomal dominant trait, examination of the penetrance is restricted to mutation E200K (59 89%). Mutations can be substitutions or insertions. Genetic prion diseases are classified according to the clinicopathological phenotype and comprise genetic Creutzfeldt Jakob disease, Gerstmann Sträussler Scheinker disease and fatal familial insomnia. Base pair insertions may resemble Creutzfeldt Jakob disease or Gerstmann Sträussler Scheinker disease phenotypes, however, their unique clinicopathological presentations are also emphasized. Among the polymorphisms of the PRNP, the one at codon 129 is the most important, where methionine or valine may be encoded. This polymorphism is known to influence the phenotype of disease forms. Molecular classification of sporadic Creutzfeldt Jakob disease also depends on the codon 129 polymorphisms in addition to the Western blot pattern of the protease resistant prion protein. According to this at least six well characterised forms of sporadic Creutzfeldt Jakob disease are known. Influence of other genes were also investigated. Contrasting results are reported regarding the role of apolipoprotein E allele ε4, but presence of allele ε2 seems to influence the prognosis. Polymorphisms in the doppel gene or ADAM10 could not be clearly associated with Creutzfeldt Jakob disease. Polymorphisms in the upstream and intronic regulatory region of the PRNP gene may be a risk factor for Creutzfeldt Jakob disease. The PRNP codon 129 polymorphism was examined in non-prion diseases. Some studies suggest that this polymorphism may have influence on the cognitive decline and early onset Alzheimer s disease. Keywords: prion protein gene, codon 129, Creutzfeldt Jakob disease Levelezési cím (correspondence): Dr. Kovács Gábor Géza, Institute of Neurology, Medical University of Vienna, Vienna, Austria, A-1097 Wien, Waehringer Gürtel 18-20, AKH-4J. Telefon: , fax: Érkezett: február 21. Elfogadva: augusztus Kovács: Az emberi prionbetegségek genetikai háttere

2 A prionbetegségek az úgynevezett konformációs neurodegeneratív kórképek közé tartoznak. Az élettanilag jelen levô celluláris prionfehérje (PrP C ) konformációjának megváltozása idegsejtpusztulással és a kóros konformációjú fehérje (PrP Sc, ahol az Sc-scrapie a birkák surlókórjára utal) lerakódásával jár 1. PrP C jelenléte nélkül nem alakul ki prionbetegég 2. Kísérleti állatba átolthatók, azaz ebben különböznek a többi konformációs neurodegeneratív betegségtôl (például Alzheimer-kór, Parkinson-kór). Utóbbi miatt bár fertôzés csak speciális körülmények között jöhet létre az infektológia tárgykörébe is beletartozik. A legismertebb prionbetegség a Creutzfeldt Jakob-betegség. Az emberi prionbetegségek etiológiai szempontból három csoportba oszthatók: sporadikus, genetikai vagy szerzett. Sporadikus Creutzfeldt Jakob-betegség a világ minden táján elôfordul, a genetikai azonban kevesebb, világirodalmi adatok szerint a prionbetegség-csoporton belül 5-15%-os az eloszlása 3. Célszerû a genetikai prionbetegség elnevezés a családi halmozódású (vagy örökletes) prionbetegség helyett, mert több tanulmányban is rámutattak, hogy gyakran hiányzik a pozitív családi anamnézis 4. Szerzett a iatrogén eredetû (például idegsebészeti beavatkozás, hipofízishormon) és az elsôsorban Nagy-Britanniában észlelt variáns Creutzfeldt Jakob-betegség, amely a szarvasmarhák prionbetegségéhez (BSE) köthetô 5. Az utóbbi más közegészségügyi megítélés alá esik, mint a többi, mert a kóros, azaz fertôzôképes prionfehérje a lymphoid rendszerben is magasabb titerben jelen van, illetve vérátömlesztéssel is átadható, szemben a többi formával 6. Összefoglaljuk azokat a genetikai hatásokat, amelyek befolyásolhatják a prionbetegségek kórlefolyását; bemutatjuk a prionproteingén (PRNP) különbözô mutációival társuló prionbetegségek fenotípusait; továbbá megvilágítjuk, hogy a PRNP egyes polimorfizmusai miképp hatnak más idegrendszeri kórállapotok megjelenésére. Genetikai prionbetegségek: történeti megjegyzések Creutzfeldt, Alzheimer professzor intézetébôl ban ír A központi idegrendszer sajátos gócos betegségérôl ben Jakob több különbözô publikációban ismerteti öt, 34 és 51 év közötti betege kórtörténetét. Spasticus pseudosclerosisnak nevezi a betegséget, és felhívja a figyelmet arra, hogy hasonlóság van Creutzfeldt esetével 8, 9. Hét évtized után genetikai vizsgálat történt az egyik esetbôl, amely a PRNP-ben a 178-as kodonnál mutációt igazolt 10. Azaz az elsô történelmi esetekben is már megfigyelhetô a genetikai hatás. Amikor 1936-ban Gerstmann bécsi neurológus Sträussler és Scheinker neuropatológussal furcsa örökletes központi idegrendszeri betegségrôl tudósítanak, akkor még nem sejtették, hogy a Creutzfeldt Jakob-betegséggel azonos csoportba tartozó kórképet észleltek 11. A klinikai képet kisagyi tünetek és pseudobulbaris tünetegyüttes jellemzi, míg a legszembetûnôbb szövettani elváltozás az amyloid plakkok jelenléte. Gerstmann egyébként már ban leírta a klinikai tüneteket 12, sôt, 1912-ben már az egyik férfi családtagot is bemutatta 13. Seitelberger hívta fel a figyelmet arra, hogy a Gerstmann Sträussler Scheinker-betegségnek a kurura, a pápua új-guineai fore törzs tagjainak titokzatos betegségére emlékeztetô vonásai vannak 14. Francia állatorvosok 1936-ban a birkák prionbetegségét, a surlókórt (scrapie) intraocularis inoculatióval egészséges birkákba 15, majd a 60-as években Gajdusekék a kurut csimpánzokba és más emberszabású majmokba oltották át 16, 17. A Creutzfeldt Jakob-betegséget 1968-ban, a Gerstmann Sträussler Scheinker-betegséget 1981-ben oltották át kísérleti körülmények között 18, ben a fatal familial insomnia (FFI), azaz örökletes halálos álmatlanságot írták le, majd néhány év múltán kísérleti körülmények között átoltották Genomika Emberben a PRNP a 20-as kromoszóma rövid karján (20p12-ter) található. Három exonból (exon I és II, valamint egy 99 bázispárból álló exonszerû szekvencia) épül fel, egy splicing variánsa van és 253 aminosavból álló fehérjét kódol 23. A fehérjekódoló szakaszokat nem választják el egymástól intronok, tehát a patogén PrP formák létrejöttében nincs szerepe az alternatív splicing mechanizmusnak 24. A génexpresszió neuronalis és nem neuronalis sejtekben egyaránt észlelhetô, legkifejezettebb az idegsejtekben. A PRNP-tôl downstream pozícióban található a doppel gén (PRND). Élettanilag felnôtt agyban alacsony, míg a herében kifejezett a megjelenése, expressziója 24. A PRND emberben 179 aminosavból álló fehérjét kódol, amelynek másodlagos szerkezete hasonló a PrP-hez. Olyan állatokban, amelyekben hiányzik a doppel gén, az egyetlen kóros eltérés a hímekben észlelhetô sérült spermiogenesis 25, a kísérleti prionbetegség lefolyása nem különbözik. Olyan kísérleti állatokban, amelyekben a prionproteingén megnyilvánulását elnyomják, a doppel gén Ideggyogy Sz 2007;60(11 12):

3 ectopiás és fokozott expressziója figyelhetô meg a központi idegrendszerben, amely a Purkinje-sejtek pusztulásához és ataxiás tünetegyüttes kialakulásához vezet 26, 27. További downstream pozícióban figyelhetô meg a szintén testisspecifikus, PRNT-nek nevezett gén, amely 631 aminosavat kódol, három splicing variánsa ismert 24. Funkcionális kapcsolata a PRNP-vel még nem tisztázott. Szerkezete alapján a PRND-hez áll közelebb. A 10q26.3 kromoszómahelyzetben található SPRN gént, amely a shadoo-nak (rövidítve sho) nevezett fehérjét kódolja, a PrP árnyékának nevezik ( shadow of prion protein ) 28. Szerkezete hasonlít a PrP-hez, funkcióját vizsgálják. A PRNP kóroki szerepe prionbetegségekben Prionbetegségekkel összefüggésben mutációkat és polimorfizmusokat kell megemlítenünk 1. Autoszomális domináns öröklésmenetû kórképek, penetranciavizsgálatok csak az E200K-mutációra vonatkoznak, itt tanulmányonként eltérô eredmények figyelhetôk meg: Izraelben 89%, Szlovákiában és Olaszországban 59% értéket jelentettek Ha a PRNPben az egyik eredeti bázispár helyére egy másik kerül, szubsztitúcióról beszélünk, a kodonok megváltoznak, vagyis más aminosav kerülhet a polipeptidláncba. Öröklôdô forma alakul ki bázispár-inszerció esetén is. Ez nukleotidtöbblet beépülését jelenti a génbe. A PRNP 51 és 91-es kodonja közötti 40 kodon öt ismétlôdô oktapeptidszakaszt kódol 1, 32, 33. Ehhez a szakaszhoz többletként adódik egyes családi formákban kettô, négy, öt, hat, hét, nyolc, illetve kilenc oktapeptidet kódoló rész, amely a betegség kialakulásához vezethet. Mivel egy oktapeptid nyolc aminosavát 24 bázispár kódolja, a többletbázispárok számával is szokták jellemezni az inszerciókat, eszerint 48, 96, 120, 144, 168, 192 és 216 bázispár-inszercióval járó betegséget ismerünk 33, 34. A bázispár-inszerciók kialakulási mechanizmusát az úgynevezett többlépcsôs replikációs strand slippage jelenséggel magyarázzák. Nómenklatúrája sajátságos: a nem mutáns oktapeptideket R betûvel jelölik, ebbôl négy fajta van, azaz a PRNP ezen szakaszának jelölése: R1-R2-R3-R4. Az inzertálódó bázispár-kombinációk vagy hasonlóak az imént említettekhez, vagy eltérôek utóbbi esetben R2a, R2c, R3g stb. elnevezéseket kapnak. Például az öt extraoktapeptid inszercióját jelentô mutációt a következôképp lehet jellemezni R1-R2- R2-R2a-R2a-R2a-R2-R2-R3-R4. A trinukleotidismétlôdéssel járó betegségektôl (például Huntington-kór) eltérôen az inszerció generációkon át stabil marad. Úgy tûnik, hogy az oktapeptidszakasz-hiány (24 bázispár-deletio) kórképet nem okoz, ritka polimorfizmusnak tartják 35. Idôsebb beteg esetében jelentették viszont két oktapeptidszakasz hiányát Creutzfeldt Jakob-betegséggel kompatibilis klinikai kórlefolyással 36. A PRNP-ben több helyen találtak az egészségesek esetében is olyan polimorfizmust, amelyeknél a kódolt aminosav más lehet a különbözô alléleken 37. Leginkább a 129-es kodon szerepét vizsgálták, amely metionint és valint is kódolhat. Aszerint, hogy milyen apai, illetve anyai eredetû allél van jelen, beszélhetünk valin/valin (VV), metionin/metionin (MM) homozigótákról és metionin/valin (MV) heterozigótákról. A 129-es kodon homozigótasága szignifikáns kockázati tényezôt jelent akár a sporadikus Creutzfeldt Jakob-betegség kialakulása, akár a iatrogén inoculatio iránti fogékonyság tekintetében 1, 38. Megjegyzendô, hogy az egyre nagyobb számú nem prionbeteg egyén genetikai vizsgálatának az utóbbi idôben publikált eredménye rámutat arra, hogy kevesebb a heterozigóták aránya a korábban leírtaknál 39. A 129-es kodon homozigótasága nem jelenti azt, hogy az adott egyén biztosan beteg lesz. A 129-es kodon állapota egészséges populációban 50%-ban heterozigóta, 39%-ban MM, illetve 11%-ban VV homozigóta. Viszont Creutzfeldt Jakob-betegségben szenvedôk körében az MM homozigóták aránya 70% körüli (különbözô vizsgálatok alapján 64 és 81% között mozog) 37, 40, 41. Amennyiben korosztályokra bontva nézzük az adatokat, akkor az a szembetûnô, hogy a 49 évesnél fiatalabb, Creutzfeldt Jakob-betegségben szenvedôk 41%-a VV homozigóta, míg az MM homozigóták dominanciája észlelhetô az ennél idôsebb betegek csoportjában, ezen belül a legmagasabb (84%) a 80 évesnél idôsebbek között 37. Ezek az adatok európai felméréseket tükröznek, a japán populációban ez más 42. Az eddig diagnosztizált variáns Creutzfeldt Jakob-betegségben szenvedôk 129-es kodon genotípusa kivétel nélkül (100%) MM homozigóta 5. A 129-es kodonnak az öröklôdô formákban is van szerepe. A 178. kodon mutációja Creutzfeldt Jakob-betegség és örökletes halálos insomnia megjelenését egyaránt elôidézheti. Ha a mutáns allél a 129-es kodonnál metionint kódol, örökletes halálos insomnia, ha valint, akkor Creutzfeldt Jakob-betegség lesz a fenotípus 43. Ezenkívül, aszerint hogy homozigóta vagy heterozigóta az egyén a 129-es kodonra, szignifikánsan különbözik a kórlefolyási idô és az életkor a betegség megjelenésekor 43, 44. Az utóbbit a 144 bázispár-inszercióval járó betegségekben is leírták Kovács: Az emberi prionbetegségek genetikai háttere

4 Korábban az egyik családban a 171-es kodonnál észleltek eltérést, amelyet pszichiátriai betegség családi halmozódásával hoztak összefüggésbe 46. Ezt akkor polimorfizmusnak tartották, azonban azóta klasszikus Creutzfeldt Jakob-betegség-fenotípus mellett is észlelték 4. A 219-es kodonnal kapcsolatban (glutaminsav-lizin) pedig a japán populációban mutatták ki, hogy a nem betegek körében szignifikánsan nagyobb a heterozigóták aránya 47. Ezeken kívül vannak olyan polimorfizmusok, ahol az aminosav nem különbözik a két allélen, viszont az aminosavakat kódoló bázisok mások 48. Így például a 161. kodon polimorfizmusa mindkét allélen valint kódol, de míg az egyiket GTG, addig a másikat GTA bázistriplet kódolja. Ezeket a genetikai eltéréseket egyelôre nem hozták összefüggésbe betegséggel, azaz csendes polimorfizmusoknak tartják ôket szemben a fenotípust befolyásoló polimorfizmussal (lásd 129-es kodon) 48. oktapeptidismétlõdés régiója nem klasszifikált TSE vascularis PrP amyloid CJB-fenotípus GSS-fenotípus FFI-fenotípus A PRNP-mutációk fenotípusspektruma nincs igazolt hatás a fenotípusra igazolt hatás a fenotípusra lehetséges hatás a fenotípusra klinikopatológiai adatok hiányoznak neuropszichiátriai szindróma, de még nem igazolt TSE 1. ábra. Az emberi prionproteingén mutációi, polimorfizmusai és azokhoz tartozó klinikopatológiai fenotípusok CJB: Creuzfeldt Jakob-betegség, GSS: Gerstmann Sträussler Scheinker, FFI: fatális familiáris insomnia, PRNP: prionproteingén, TSE: transmissible spongioform encephalopathy A betegségeket egyesek a prionbetegség és a mutáció megnevezéssel jelölik. Hagyományosan azonban a neuropatológiai fenotípus alapján osztályozunk, amely szerint Creutzfeldt Jakob-betegség, Gerstmann Sträussler Scheinker-betegség és örökletes halálos insomnia csoportok ismertek. Ezek alapján genetikai Creutzfeldt Jakob-betegségnek nevezzük azokat a PRNP-mutációval társuló betegségeket, ahol a sporadikus Creutzfeldt Jakob-betegséghez hasonló klinikai kép (azaz progresszív dementia, kisagyi, vizuális zavarok, mozgászavarok, piramistünetek, myoclonus, trifázisos morfológiájú periodikus meredek hullámok észlelése EEG-vizsgálattal) mellett a klasszikus neuropatológiai triász (spongiform eltérés, reaktív astrogliosis, idegsejtpusztulás) észlelhetô. Gerstmann Sträussler Scheinker-betegségnek nevezzük, ha ataxia, pseudobulbaris tünetegyüttes, lassan progrediáló dementia jellemzi a klinikai képet és szövettanilag multicentrikus amyloid plakkok figyelhetôk meg az agyban. Örökletes halálos insomniának nevezzük, amenynyiben jellegzetes alvászavar, autonóm zavar, ataxia, myoclonus, dementia mellett fôképp a thalamusra korlátozódó idegsejtpusztulás (spongiform eltérés és amyloid plakkok nélkül) észlelhetô 3. Az örökletes halálos insomniát egyetlen mutációval (D178N társulása a 129-es kodon pozícióban a mutáns allélon metioninkódolással) lehet összefüggésbe hozni, míg Gerstmann Sträussler Scheinkerbetegség és Creutzfeldt Jakob-betegség fenotípusát számos más mutáció okozhatja. A bázispár-inszerciók hasonlíthatnak Creutzfeldt Jakob-betegségre vagy Gerstmann Sträussler Scheinker-betegségre, de az utóbbi idôben kimutatták sajátos neuropatológiai jellemzôiket 34. Klinikailag is különböznek: gyakran hosszú (akár 10 éves) a kórlefolyás, pszichiátriai tünetekkel kezdôdhet 33. A neuropatológiai vizsgálat szempontjából kiemelt fontosságú a kisagy vizsgálata, ugyanis a PrP-immunreaktivitás mintázata jellegzetes lehet Ideggyogy Sz 2007;60(11 12):

5 1. táblázat. A 129-es kodon polimorfizmus és a kóros PrP Western blot mintázata alapján megállapított leggyakoribb molekuláris fenotípusok sporadikus Creutzfeldt Jakob-betegségben 56 Típus Százalék Lefolyás (hó) Klinikai tünetek Típusos EEG Neuropatológia PrP-immunreakció MM ,9 progresszív jellemzô klasszikus patológia diffúz/szinaptikus és MV-1 dementia típusú myoclonus gyakran érintett az MV-1 esetekben occipitalis cortex alkalmanként amyloid plakkok látászavar vagy féloldali tünetek 40%-ban VV ,5 kezdeti ataxia, nem jellemzô kisagy, basalis plakkszerû és mozgászavarok, ganglionok és perineuronalis PrP kései dementia agytörzsi magok IR érintettsége MV ,1 ataxia és progresszív nem jellemzô hasonló VV-2-höz, PrP amyloid dementia de amyloid kuru plakkok típusú plakkokkal MM-2-T 2 15,6 insomnia és nem jellemzô thalamus és oliva gyakran nem pszichomotoros inferior atrophia mutatható ki hiperaktivitás, ataxia, (spongiform kognitív tünetek elváltozás nélkül) mellett MM ,7 progresszív nem jellemzô konfluáló vakuólumok perivakuoláris C dementia a neocortexben, a kisagy nem érintett VV ,3 progresszív dementia nem jellemzô a cortex és striatum gyenge diffúz/ T: thalamicus, C: corticalis forma. súlyosan érintett, a kisagy és agytörzs nem szinaptikus egyes mutációkra, illetve a sporadikus Creutzfeldt Jakob-betegség molekuláris fenotípusaira A leggyakoribb Creutzfeldt Jakob-betegség-fenotípussal társuló E200K PRNP-mutációban a molekuláris rétegben a felszínre merôleges PrP-immunreaktivitás- csíkolatok észlelhetôk 52. A PRNP-ben levô variációkat az 1. ábrán foglaltuk össze. Egyik tanulmányunkban több mint 500 PRNPmutációval társuló publikált esetet dolgoztunk fel 33. Felmérésünk szerint a bázispár-inszercióval és Gerstmann Sträussler Scheinker-betegség-fenotípussal társuló mutációk esetében a klinikai kórlefolyás hosszabb és fiatalabb korban kezdôdik, mint a genetikai Creutzfeldt Jakob-betegség és örökletes halálos insomnia mutációiban. Megjegyzendô, hogy minden genetikai betegségtípusban a sporadikus Creutzfeldt Jakob-betegségnél néhány évvel fiatalabb korosztály érintett. Az eddig publikált legfiatalabb PRNP-mutációs beteg 20, a legidôsebb 84 éves korában hunyt el. Tizenhárom éves a legfiatalabb beteg, aki esetében elôször észlelték genetikai prionbetegség tüneteit 53. A közös vonások ellenére a klinikai kép változatossága szembetûnô, ezért a genetikai prionbetegség mindig fontos differenciáldiagnosztikai eleme a felnôttkori neurodegeneratív betegségeknek. Vannak mutációk, amelyek specifikus klinikummal járnak, például a T183A-mutáció Parkinson-szindrómával, a P105L-mutáció spasticus paraparesissel 33. Sokszor premorbid pszichiátriai tünetek is felismerhetôk 54, 55. Differenciáldiagnosztikai szempontból családi anamnézis hiányában korai stádiumban multiszisztémás atrophia vagy corticobasalis degeneráció jön szóba, míg családi halmozódásnál kései kezdetû spinocerebellaris ataxia, spasticus paraparesis, frontotemporalis dementia vagy Alzheimer-kór örökletes formája különítendô el. 442 Kovács: Az emberi prionbetegségek genetikai háttere

6 2. táblázat. A prionproteingén 129-es kodon polimorfizmus hatása különbözô kórképekben és állapotokban Példa 129 kodon polimorfizmus hatása Alvás összefüggés az alvási EEG-aktivitással 71 Korai kezdetû Alzheimer-kór V129V: fokozott kockázat 72 73, 74 Korai kezdetû Alzheimer-kór M129M: fokozott kockázat Sporadikus Alzheimer-kór nincs összefüggés75, 76 Sporadikus Alzheimer-kór M129M és V129V gyakrabban fordul elô, mint kontrollokban 74 Idôsödô agy valinallél hordozói: több béta-amyloid-lerakódás 77 Kognitív hanyatlás idôsekben V129V: rosszabb teljesítmény74, 78 Kognitív funkció Down-kórban valinallél hordozói: gyorsabb hanyatlás 79 Fehérállomány és liquorterek M129M: fehérállomány csökkent, liquorvolumen nagyobb 80 Wilson-kór M129M: súlyosabb neurológiai tünetek 81 Primer progresszív afázia M129V heterozigóták dominálnak 82 Szkizofrénia nincs összefüggés 83 Kognitív teljesítmény mesialis temporalis lebeny epilepsziában nincs összefüggés 84 Frontotemporalis lobaris degenerációval járó szindrómák nincs összefüggés 85 Parkinson-betegség nem rizikófaktor, a tremordomináns formáknál fele annyi az M129M, mint a hipokinetikus-rigid formáknál86, 87 Zárványtestes myositis M129M homozigótaság: ellentmondó eredmények 88 M: metionin, V: valin A 129-es kodon polimorfizmusa és a sporadikus Creutzfeldt Jakobbetegség molekuláris formái A klasszikus tankönyvi klinikai kép nem minden Creutzfeldt Jakob-betegségben szenvedô betegre jellemzô. Kiderült, hogy a sporadikus Creutzfeldt Jakob-betegség molekuláris patológiai osztályokba sorolható 56. Ennek egyik alapeleme a 129-es kodon polimorfizmusa (M/V), másik alapeleme a proteázrezisztens (azaz prionbetegséghez köthetô) PrP (PrP Res ) Western blot vizsgálattal észlelt mintázata. Utóbbi alapján a PrP-nek 19 kda és 21 kda molekulatömegû formája ismert (1-es és 2-es típus). A glikoziláció mértéke alapján Western blot vizsgálattal további csíkok különíthetôk el. Összesen három Western blot típust különítenek el (1A, 2A, 2B). A sporadikus Creutzfeldt Jakob-betegség molekuláris fenotípusai alatt azt értjük, hogy melyik PrP Res Western blot mintázat társul adott 129-es kodon pozíciójához. Ezek alapján legalább hat altípus (MM-1, MM-2, MV-1 stb.) ismert 56. Egyébként egyesek a csoportokat különbözô priontörzseknek tartják. Ennek a csoportosításnak azért van jelentôsége, mert más anatómiai régiók sérülnek és más lesz a klinikai kép (1. táblázat). A természet bonyolultságát tükrözi, hogy egyes esetekben többfajta PrP Res -típus is megtalálható ugyanabban az agyban 50, 57. Más szerzôk öt Western blot típust említenek 58. A molekuláris fenotípusok ismerete alkalmas arra, hogy megjósoljuk az egyes betegek túlélését 59. Genetikai formákban is Western blot vizsgálattal a PrP Res különbözô formáit észlelték 60. Van-e más géneknek befolyása a prionbetegségek kialakulására vagy kórlefolyására? Az egyik ilyen vizsgált gén a 19-es kromoszómához kötött apolipoprotein E. Egyes vizsgálók az ε4 allél jelenlétét kockázati tényezônek, az ε2 allélt prognózist befolyásoló tényezônek tartották (hoszszabb lefolyás) 61. Az elsô megállapítást egyeseknek igen 62, másoknak nem sikerült bizonyítani 63. Úgy tûnik azonban, hogy az ε2 allél befolyásolhatja a prognózist 63. A doppel génben (lásd fentebb) talált polimorfizmusokat, illetve az ADAM10 gén eltéréseit nem tudták egyértelmûen összefüggésbe hozni a Creutzfeldt Jakob-betegséggel 64, 65. A PRNPszabályozórégióban polimorfizmusokat észleltek, amelyek lehetséges kockázati tényezôk lehetnek 66. Más szerzôk jelentették, hogy a PRNP exon 1 Ideggyogy Sz 2007;60(11 12):

7 upstreamrégióban található polimorfizmusok a sporadikus Creutzfeldt Jakob-betegség kockázati tényezôi lehetnek 67. A HLA-II DQ7 csökkent gyakoriságát észlelték variáns Creutzfeldt Jakob-betegségben 68, mások ezt nem erôsítették meg 69, 70. PRNP-polimorfizmusok kóroki szerepe egyéb kórképekben és állapotokban A 129-es kodon polimorfizmusát más kóros és nem kóros állapotokban is vizsgálták. Úgy tûnik, hogy a kognitív hanyatlással, illetve egyes szerzôk szerint bizonyos konstellációk összefüggésbe hozhatók a korai kezdetû Alzheimer-kór kockázatával (2. táblázat). Összefoglalás A genetikai prionbetegségek autoszomális domináns öröklésmenetû ritka kórképek, amelyeket a PRNP pont- és inszerciós típusú mutációival lehet összefüggésbe hozni. A családi anamnézis hiánya nem jelenti genetikai prionbetegség kizárását. A mutációk mellett a 129-es kodon polimorfizmusa befolyásolhatja a fenotípust. Magyarországon a PRNP-vizsgálat elérhetô. A vizsgálatot az egyén, illetve a legközelebbi hozzátartozó beleegyezô nyilatkozata után lehet elvégezni EDTA-tartalmú kémcsôbe levett vérbôl kivont DNS elemzésével. A magyarországi PRNP-vizsgálatok eredményeit külön foglaljuk össze 89.. IRODALOM 1. Prusiner SB. Prions. Proc Natl Acad Sci USA 1998; 95: Bueler H, Aguzzi A, Sailer A, et al. Mice devoid of PrP are resistant to scrapie. Cell 1993;73: Kovacs GG, Voigtlander T, Gelpi E, Budka H. Rationale for diagnosing human prion disease. World J Biol Psychiatry 2004;5: Kovacs GG, Puopolo M, Ladogana A, et al. Genetic prion disease: the EUROCJD experience. Hum Genet 2005; 118: Will RG. Acquired prion disease: iatrogenic CJD, variant CJD, kuru. Br Med Bull 2003;66: Ironside JW. Variant Creutzfeldt-Jakob disease: risk of transmission by blood transfusion and blood therapies. Haemophilia 2006;12(Suppl): Creutzfeldt H. Über eine eigenartige herdförmige Erkrankung des Zentralnervensystems. Z ges. Neurol Psychiatr 1920;57: Jakob A. Über eigenartige Erkrangungen des Zentralnervensystems mit bemerkensweretem anatomischen Befunde. Z ges. Neurol Psychiatr 1921;64: Jakob A. Über eine der multiplen Sklerose klinisch nahestende Erkrangung des Zentralnervensystems (spastische Pseudosklerose) mit bemerkenswertem anatomischen Befunde. Med Klin 1921;17: Brown P, Cervenakova L, Boellaard JW, et al. Identification of a PRNP gene mutation in Jakob s original Creutzfeldt-Jakob disease family. Lancet 1994;344: Gerstmann J, Straussler E, Scheinker I. Über eine eigenartige hereditar-familiare Erkrangung des Zentralnervensystems. Zugleich ein Beitrag zur Frage des vorzeitigen lokalen Alterns. Z Neurol 1936;154: Gerstmann J. Über ein noch nicht beschriebenes Reflexphanomen bei einer Erkrankung des zerebellaren Systems. Wien Med Wochenschr 1928;78: Dimitz L. Bericht des Vereines für Psychiatrie und Neurologie in Wien. (Vereinsjahr 1912/13). Sitzung vom 11. Juni Jahrb Psychiatr Neurol 1913;34: Seitelberger F. Eigenartige familiar-hereditare Krankheit des Zentralnervensystems in einer niederösterreichischen Sippe. Wien Klin Wochenschr 1962;74: Brown P, Bradley R and all that: a historical primer of transmissible spongiform encephalopathy. BMJ 1998; 317: Gajdusek DC, Gibbs CJ, Alpers M. Experimental transmission of a Kuru-like syndrome to chimpanzees. Nature 1966;209: Gajdusek DC, Gibbs CJ Jr., Alpers M. Transmission and passage of experimenal kuru to chimpanzees. Science 1967;155: Gibbs CJ Jr., Gajdusek DC, Asher DM, et al. Creutzfeldt- Jakob disease (spongiform encephalopathy): transmission to the chimpanzee. Science 1968;161: Masters CL, Gajdusek DC, Gibbs CJ Jr. Creutzfeldt-Jakob disease virus isolations from the Gerstmann-Straussler syndrome with an analysis of the various forms of amyloid plaque deposition in the virus-induced spongiform encephalopathies. Brain 1981;104: Medori R, Tritschler HJ, LeBlanc A, et al. Fatal familial insomnia, a prion disease with a mutation at codon 178 of the prion protein gene. N Engl J Med 1992;326: Tateishi J, Brown P, Kitamoto T, et al. First experimental transmission of fatal familial insomnia. Nature 1995;376: Collinge J, Palmer MS, Sidle KC, et al. Transmission of fatal familial insomnia to laboratory animals. Lancet 1995;346: Collinge J. Molecular neurology of prion disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76: Makrinou E, Collinge J, Antoniou M. Genomic characterization of the human prion protein (PrP) gene locus. Mamm Genome 2002;13: Behrens A, Genoud N, Naumann H, et al. Absence of the prion protein homologue Doppel causes male sterility. Embo J 2002;21: Behrens A, Aguzzi A. Small is not beautiful: antagonizing functions for the prion protein PrP(C) and its homologue Dpl. Trends Neurosci 2002;25: Genoud N, Behrens A, Miele G, et al. Disruption of Doppel prevents neurodegeneration in mice with extensive Prnp deletions. Proc Natl Acad Sci USA 2004;101: Premzl M, Sangiorgio L, Strumbo B, et al. Shadoo, a new 444 Kovács: Az emberi prionbetegségek genetikai háttere

8 protein highly conserved from fish to mammals and with similarity to prion protein. Gene 2003;314: Chapman J, Ben-Israel J, Goldhammer Y, Korczyn AD. The risk of developing Creutzfeldt-Jakob disease in subjects with the PRNP gene codon 200 point mutation. Neurology 1994;44: D Alessandro M, Petraroli R, Ladogana A, Pocchiari M. High incidence of Creutzfeldt-Jakob disease in rural Calabria, Italy. Lancet 1998;352: Mitrova E, Belay G. Creutzfeldt-Jakob disease with E200K mutation in Slovakia: characterization and development. Acta Virol 2002;46: Goldfarb LG, Brown P, McCombie WR, et al. Transmissible familial Creutzfeldt-Jakob disease associated with five, seven, and eight extra octapeptide coding repeats in the PRNP gene. Proc Natl Acad Sci USA 1991;88: Kovacs GG, Trabattoni G, Hainfellner JA, et al. Mutations of the prion protein gene phenotypic spectrum. J Neurol 2002;249: Vital C, Gray F, Vital A, Ferrer X, Julien J. Prion disease with octapeptide repeat insertion. Clin Exp Pathol 1999; 47: Palmer MS, Mahal SP, Campbell TA, et al. Deletions in the prion protein gene are not associated with CJD. Hum Mol Genet 1993;2: Beck JA, Mead S, Campbell TA, et al. Two-octapeptide repeat deletion of prion protein associated with rapidly progressive dementia. Neurology 2001;57: Alperovitch A, Zerr I, Pocchiari M, et al. Codon 129 prion protein genotype and sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. Lancet 1999;353: Collinge J, Palmer MS, Dryden AJ. Genetic predisposition to iatrogenic Creutzfeldt-Jakob disease. Lancet 1991;337: Mitrova E, Mayer V, Jovankovicova V, Slivarichova D, Wsolova L. Creutzfeldt-Jakob disease risk and PRNP codon 129 polymorphism: necessity to revalue current data. Eur J Neurol 2005;12: Will RG, Alperovitch A, Poser S, et al. Descriptive epidemiology of Creutzfeldt-Jakob disease in six European countries, EU Collaborative Study Group for CJD. Ann Neurol 1998;43: Windl O, Dempster M, Estibeiro JP, et al. Genetic basis of Creutzfeldt-Jakob disease in the United Kingdom: a systematic analysis of predisposing mutations and allelic variation in the PRNP gene. Hum Genet 1996;98: Doh-ura K, Kitamoto T, Sakaki Y, Tateishi J. CJD discrepancy. Nature 1991;353: Goldfarb LG, Petersen RB, Tabaton M, et al. Fatal familial insomnia and familial Creutzfeldt-Jakob disease: disease phenotype determined by a DNA polymorphism. Science 1992;258: Gambetti P, Parchi P, Petersen RB, Chen SG, Lugaresi E. Fatal familial insomnia and familial Creutzfeldt-Jakob disease: clinical, pathological and molecular features. Brain Pathol 1995;5: Poulter M, Baker HF, Frith CD, et al. Inherited prion disease with 144 base pair gene insertion. 1. Genealogical and molecular studies. Brain 1992;115(Pt3): Samaia HB, Mari JJ, Vallada HP, et al. A prion-linked psychiatric disorder. Nature 1997;390: Shibuya S, Higuchi J, Shin RW, Tateishi J, Kitamoto T. Protective prion protein polymorphisms against sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. Lancet 1998;351: Windl O, Giese A, Schulz-Schaeffer W, et al. Molecular genetics of human prion diseases in Germany. Hum Genet 1999;105: Schulz-Schaeffer WJ, Giese A, Windl O, Kretzschmar HA. Polymorphism at codon 129 of the prion protein gene determines cerebellar pathology in Creutzfeldt-Jakob disease. Clin Neuropathol 1996;15: Kovacs GG, Head MW, Hegyi I, et al. Immunohistochemistry for the prion protein: comparison of different monoclonal antibodies in human prion disease subtypes. Brain Pathol 2002;12: Kovacs GG, Head MW, Bunn T, et al. Clinicopathological phenotype of codon 129 valine homozygote sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. Neuropathol Appl Neurobiol 2000;26: Jarius C, Kovacs GG, Belay G, et al. Distinctive cerebellar immunoreactivity for the prion protein in familial (E200K) Creutzfeldt-Jakob disease. Acta Neuropathol (Berl) 2003; 105: Rogaeva E, Zadikoff C, Ponesse J, et al. Childhood onset in familial prion disease with a novel mutation in the PRNP gene. Arch Neurol 2006;63: Hall DA, Leehey MA, Filley CM, et al. PRNP H187R mutation associated with neuropsychiatric disorders in childhood and dementia. Neurology 2005;64: Laplanche JL, Hachimi KH, Durieux I, et al. Prominent psychiatric features and early onset in an inherited prion disease with a new insertional mutation in the prion protein gene. Brain 1999;122(Pt12): Parchi P, Giese A, Capellari S, et al. Classification of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease based on molecular and phenotypic analysis of 300 subjects. Ann Neurol 1999;46: Puoti G, Giaccone G, Rossi G, et al. Sporadic Creutzfeldt- Jakob disease: co-occurrence of different types of PrP(Sc) in the same brain. Neurology 1999;53: Hill AF, Joiner S, Wadsworth JD, et al. Molecular classification of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. Brain 2003;126: Pocchiari M, Puopolo M, Croes EA, et al. Predictors of survival in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease and other human transmissible spongiform encephalopathies. Brain 2004;127: Hill AF, Joiner S, Beck JA, et al. Distinct glycoform ratios of protease resistant prion protein associated with PRNP point mutations. Brain 2006;129: Amouyel P, Vidal O, Launay JM, Laplanche JL. The apolipoprotein E alleles as major susceptibility factors for Creutzfeldt-Jakob disease. The French Research Group on Epidemiology of Human Spongiform Encephalopathies. Lancet 1994;344: Van Everbroeck B, Croes EA, Pals P, et al. Influence of the prion protein and the apolipoprotein E genotype on the Creutzfeldt-Jakob Disease phenotype. Neurosci Lett 2001; 313: Pickering-Brown SM, Mann DM, Owen F, et al. Allelic variations in apolipoprotein E and prion protein genotype related to plaque formation and age of onset in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. Neurosci Lett 1995;187: Mead S, Beck J, Dickinson A, Fisher EM, Collinge J. Examination of the human prion protein-like gene doppel for genetic susceptibility to sporadic and variant Creutzfeldt-Jakob disease. Neurosci Lett 2000;290: Plamont MA, Chasseigneaux S, Delasnerie-Laupretre N, et al. Variation at the ADAM10 gene locus is not associated with Creutzfeldt-Jakob disease. Neurosci Lett 2003;344: McCormack JE, Baybutt HN, Everington D, et al. PRNP contains both intronic and upstream regulatory regions that may influence susceptibility to Creutzfeldt-Jakob Disease. Gene 2002;288: Mead S, Mahal SP, Beck J, et al. Sporadic but not variant Creutzfeldt-Jakob disease is associated with poly- Ideggyogy Sz 2007;60(11 12):

9 morphisms upstream of PRNP exon 1. Am J Hum Genet 2001;69: Jackson GS, Beck JA, Navarrete C, et al. HLA-DQ7 antigen and resistance to variant CJD. Nature 2001; 414: Pepys MB, Bybee A, Booth DR, et al. MHC typing in variant Creutzfeldt-Jakob disease. Lancet 2003;361: Laplanche JL, Lepage V, Peoc h K, Delasnerie-Laupretre N, Charron D. HLA in French patients with variant Creutzfeldt-Jakob disease. Lancet 2003;361: Plazzi G, Montagna P, Beelke M, et al. Does the prion protein gene 129 codon polymorphism influence sleep? Evidence from a fatal familial insomnia kindred. Clin Neurophysiol 2002;113: Dermaut B, Croes EA, Rademakers R, et al. PRNP Val129 homozygosity increases risk for early-onset Alzheimer s disease. Ann Neurol 2003;53: Riemenschneider M, Klopp N, Xiang W, et al. Prion protein codon 129 polymorphism and risk of Alzheimer disease. Neurology 2004;63: Del Bo R, Scarlato M, Ghezzi S, et al. Is M129V of PRNP gene associated with Alzheimer s disease? A case-control study and a meta-analysis. Neurobiol Aging 2006;27:770 e1-770 e Combarros O, Sanchez-Guerra M, Llorca J, et al. Polymorphism at codon 129 of the prion protein gene is not associated with sporadic AD. Neurology 2000;55: Ohkubo T, Sakasegawa Y, Asada T, et al. Absence of association between codon 129/219 polymorphisms of the prion protein gene and Alzheimer s disease in Japan. Ann Neurol 2003;54:553-4; author reply Berr C, Helbecque N, Sazdovitch V, et al. Polymorphism of the codon 129 of the prion protein (PrP) gene and neuropathology of cerebral ageing. Acta Neuropathol (Berl) 2003;106: Berr C, Richard F, Dufouil C, et al. Polymorphism of the prion protein is associated with cognitive impairment in the elderly: the EVA study. Neurology 1998;51: Del Bo R, Comi GP, Giorda R, et al. The 129 codon polymorphism of the prion protein gene influences earlier cognitive performance in Down syndrome subjects. J Neurol 2003;250: Rujescu D, Meisenzahl EM, Giegling I, et al. Methionine homozygosity at codon 129 in the prion protein is associated with white matter reduction and enlargement of CSF compartments in healthy volunteers and schizophrenic patients. Neuroimage 2002;15: Grubenbecher S, Stuve O, Hefter H, Korth C. Prion protein gene codon 129 modulates clinical course of neurological Wilson disease. Neuroreport 2006;17: Li X, Rowland LP, Mitsumoto H, et al. Prion protein codon 129 genotype prevalence is altered in primary progressive aphasia. Ann Neurol 2005;58: Tsai MT, Su YC, Chen YH, Chen CH. Lack of evidence to support the association of the human prion gene with schizophrenia. Mol Psychiatry 2001;6: Coimbra ER, Rezek K, Escorsi-Rosset S, et al. Cognitive performance of patients with mesial temporal lobe epilepsy is not associated with human prion protein gene variant allele at codons 129 and 171. Epilepsy Behav 2006; 8(3): Rohrer JD, Mead S, Omar R, et al. Prion protein (PRNP) genotypes in frontotemporal lobar degeneration syndromes. Ann Neurol 2006;60:616; author reply Gossrau G, Herting B, Mockel S, et al. Analysis of the polymorphic prion protein gene codon 129 in idiopathic Parkinson s disease. J Neural Transm 2006;113: Scholz SW, Xiromerisiou G, Fung HC, et al. The human prion gene M129V polymorphism is not associated with idiopathic Parkinson s disease in three distinct populations. Neurosci Lett 2006;395: Lampe J, Kitzler H, Walter MC, Lochmuller H, Reichmann H. Methionine homozygosity at prion gene codon 129 may predispose to sporadic inclusion-body myositis. Lancet 1999;353: Kovacs GG, Bakos Á, Mitrova E, Minarovits J, László L, Majtényi K. Emberi prionbetegségek: Magyarországi tapasztalatok. [Human prion diseases: The Hungarian Experience] Ideggy Sz 2007;60(11 12): Kovács: Az emberi prionbetegségek genetikai háttere

EREDETI KÖZLEMÉNY EMBERI PRIONBETEGSÉGEK: MAGYARORSZÁGI TAPASZTALATOK

EREDETI KÖZLEMÉNY EMBERI PRIONBETEGSÉGEK: MAGYARORSZÁGI TAPASZTALATOK EREDETI KÖZLEMÉNY EMBERI PRIONBETEGSÉGEK: MAGYARORSZÁGI TAPASZTALATOK Kovács Gábor Géza 1 *, Bakos Ágnes 2, Mitrova Eva 3, Minárovits János 2, László Lajos 4, Majtényi Katalin 1 1 Országos Pszichiátriai

Részletesebben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben Tory Kálmán Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika A ~20 ezer fehérje-kódoló gén a 23 pár kromoszómán A kromoszómán található bázisok száma: 250M

Részletesebben

Telomerek a lineáris kromoszómák végei

Telomerek a lineáris kromoszómák végei Telomer Telomeráz Telomerek a lineáris kromoszómák végei Repetitív DNS szekvencia, TTAGGG gerincesekben Speciális telomerkötő fehérjék Telomer méret Telomer-3D lineáris? A telomerek szerkezete: t &D hurok

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Az agy betegségeinek molekuláris biológiája 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Alzheimer kór 28 Prion betegség A prion betegség fertőző formáját nem egy genetikai

Részletesebben

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes.

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes. Múlt órán: Lehetséges tesztfeladatok: Kitől származik a variáció-szelekció paradigma, mely szerint az egyéni, javarészt öröklött különbségek között a társadalmi harc válogat? Fromm-Reichmann Mill Gallton

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

Szakmai önéletrajz febr.16.

Szakmai önéletrajz febr.16. Szakmai önéletrajz Név: Dr. Milley György Máté Foglalkozás: általános orvos (79874) Beosztás: Ph.D. hallgató Jelenlegi munkahely: Semmelweis Egyetem (SE) Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete,

Részletesebben

a központi idegrendszer prion betegségei: DNS nélküli infekció Prof. Illés Zsolt

a központi idegrendszer prion betegségei: DNS nélküli infekció Prof. Illés Zsolt a központi idegrendszer prion betegségei: DNS nélküli infekció Prof. Illés Zsolt 1800-as évek, Anglia Robert Bakewell of Leicestershire juhok szelektív inbred tenyésztése Suffolk juhok: ataxia, viselkedészavar:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: -2006: gimnáziumi érettségi a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, kitűnő eredménnyel.

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: -2006: gimnáziumi érettségi a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, kitűnő eredménnyel. Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Balicza Péter Cím: 1014 Budapest, Fortuna u. 25. Telefon: +36208242068 e-mail: baliczap@gmail.com Születési hely, idő: Salgótarján, 1987.04.19. Állampolgárság:

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

Agyi kisér betegségek

Agyi kisér betegségek Agyi kisér betegségek Dr. Farkas Eszter 2016. december 1. Agyi kisérbetegségek Rosenberg et al., Lancet Neurology,, 2009 Vaszkuláris demencia Vaszkuláris kognitív rendellenesség Multi-infarktus demencia

Részletesebben

gei: lküli li infekció Illés s Zsolt

gei: lküli li infekció Illés s Zsolt A központi k idegrendszer prion betegségei: gei: DNS nélkn lküli li infekció Illés s Zsolt 1800-as évek, Anglia Robert Bakewell of Leicestershire juhok szelektív inbred tenyészt sztésese Suffolk juhok:

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből Iványi Béla SZTE Pathologia Hólyagrák 7. leggyakoribb carcinoma Férfi : nő arány 3.5 : 1 Csúcsa: 60-80 év között Oka: jórészt ismeretlen Rizikótényezők:

Részletesebben

Primer demenciák, Parkinson-kór és Parkinson plusz szindrómák diagnosztikus és terápiás kérdései

Primer demenciák, Parkinson-kór és Parkinson plusz szindrómák diagnosztikus és terápiás kérdései Primer demenciák, Parkinson-kór és Parkinson plusz szindrómák diagnosztikus és terápiás kérdései Prof. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Demenciákról általában Progresszív memóriazavar

Részletesebben

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014 Április 8 Május 22 8th April 22nd May Hét / 1st week (9. kalendariumi het) Takács László / Fehér Zsigmond Magyar kurzus Datum/ido Ápr. 8 Apr. 9 10:00 10:45

Részletesebben

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében HMAP munkaértekezletek 2009 A METABOLIKUS SZINDRÓMA EPIDEMIOLÓGI

Részletesebben

Parkinson szindrómával. (rigor, tremor, bradykinesisi) (is) járó betegségek

Parkinson szindrómával. (rigor, tremor, bradykinesisi) (is) járó betegségek A parkinson szindróma differenciáldiagnosztikája és a terápia alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel PTE Klinikai Idegtudományi Központ Neurológiai Klinika http--neurology.pote.hu James Parkinson An Essay on

Részletesebben

Parkinson-kór és Parkinson-plusz szindrómák neuropatológiai alapjai

Parkinson-kór és Parkinson-plusz szindrómák neuropatológiai alapjai Parkinson-kór és Parkinson-plusz szindrómák neuropatológiai alapjai Prof. Dr. Komoly Sámuel PTE KK Neurológiai Klinika James Parkinson An Essay on the Shaking Palsy (1817) It is now recognized, that there

Részletesebben

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Magyar Szemorvostársaság Neuroophthalmológiai Szekciójának Szimpóziuma 2011 Június 16. Terápia Gyulladáscsökkentés Neuroregeneráció Immunmoduláló kezelések Első

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Biobankok a Semmelweis Egyetemen. Szalai Csaba 2009. július 1.

Biobankok a Semmelweis Egyetemen. Szalai Csaba 2009. július 1. Biobankok a Semmelweis Egyetemen Szalai Csaba 2009. július 1. Molnár Mária Judit MD, PhD A Semmelweis Egyetem Molekuláris Neurológiai Klinikai és Kutatási Központ igazgatója SE Molekuláris Neurológiai

Részletesebben

2011. március 8. Szabad János. E-mail: szabad@mdbio.szote.u-szeged.hu

2011. március 8. Szabad János. E-mail: szabad@mdbio.szote.u-szeged.hu 2011. március 8. Szabad János E-mail: szabad@mdbio.szote.u-szeged.hu Huntington kór (vitustánc) jellemz i A kór természete A kór alapja Gén Gyógymód Fékezhetetlen, nem koordinált, rohamokban bekövetkez

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Fehérjék szerkezetének kialakulása II

Fehérjék szerkezetének kialakulása II Egy kis fehérje gombolyodása több párhuzamos úton Fehérjék szerkezetének kialakulása II Osváth Szabolcs Semmelweis Egyetem hélix kialakulás és kollapszus több párhuzamos úton további kollapszus és hélix

Részletesebben

Dementiák biomarkerei. Oláh Zita 2015. November 11.

Dementiák biomarkerei. Oláh Zita 2015. November 11. Dementiák biomarkerei Oláh Zita 2015. November 11. Mi a biomarker? A biomarkerek biológiai paraméterek, amelyek normális és kóros folyamatokat, beavatkozásokra adott válaszokat jeleznek, továbbá objektív

Részletesebben

A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban

A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban Doktori (PhD) értekezés Siklódi Erika Rozália Biológia Doktori Iskola Iskolavezető: Prof. Erdei Anna, tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft.

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. 2 A betegek leggyakoribb kérdései! Kiújul a betegségem?! Kell kemoterápiát kapnom?! A beteg és környezete életét,

Részletesebben

Fehérjék szerkezetének kialakulása II. Semmelweis Egyetem. Osváth Szabolcs

Fehérjék szerkezetének kialakulása II. Semmelweis Egyetem. Osváth Szabolcs Fehérjék szerkezetének kialakulása II Osváth Szabolcs Semmelweis Egyetem szabolcs.osvath@eok.sote.hu Egy kis fehérje gombolyodása több párhuzamos úton hélix kialakulás és kollapszus több párhuzamos úton

Részletesebben

Ismerni életmentô, oltani ajánlott!

Ismerni életmentô, oltani ajánlott! Ismerni életmentô, oltani ajánlott! Széleskörû védelem a meningococcus betegség ellen Már 2 hónapos kortól Minden korosztálynak. A meningococcus baktérium leggyakoribb, betegséget okozó típusai ellen.

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK

SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK A kognitív hanyatlás szűrésének és megelőzésének új lehetőségei Dr Sirály Enikő, Szita Bernadett, Kovács Vivienne, Dr Csibri Éva, Dr Csukly Gábor Percentage of total U.S. population

Részletesebben

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN Összefoglaló közlemény Kovács Norbert 1, Balás István 2, Llumiguano Carlos 2, Aschermann Zsuzsanna 1, Nagy Ferenc 1, Janszky József

Részletesebben

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán 1.Számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Diagnózis (definitív): benignus, malignus, intermedier malignitás, borderline

Részletesebben

Dr. Ottó Szabolcs Országos Onkológiai Intézet

Dr. Ottó Szabolcs Országos Onkológiai Intézet Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001. Részjelentés: 200. November 0.-2004.

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

Domináns-recesszív öröklődésmenet

Domináns-recesszív öröklődésmenet Domináns-recesszív öröklődésmenet Domináns recesszív öröklődés esetén tehát a homozigóta domináns és a heterozigóta egyedek fenotípusa megegyezik, így a három lehetséges genotípushoz (példánkban AA, Aa,

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62 Kockázatalapú karbantartás Új törekvések* Fótos Réka** Kulcsszavak: kockázatalapú karbantartás és felülvizsgálat, kockázatkezelés, kockázati mátrix, API RBI szabványok Keywords: risk-based inspection and

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 468 EGYEDAZONOSÍTÁS ÉS SZÁRMAZÁSELLENİRZÉS HIPERPOLIMORF MIKROSZATELLITA

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

A Parkinson kór korszerű szemlélete. Dr Takáts Annamária SE ÁOK Neurológiai Klinika MIET kongresszusa Debrecen 2012. november 22 24.

A Parkinson kór korszerű szemlélete. Dr Takáts Annamária SE ÁOK Neurológiai Klinika MIET kongresszusa Debrecen 2012. november 22 24. A Parkinson kór korszerű szemlélete Dr Takáts Annamária SE ÁOK Neurológiai Klinika MIET kongresszusa Debrecen 2012. november 22 24. , The 3 GIANTS Az extrapyramidalis betegségek felosztása Dopamin hiánnyal

Részletesebben

Májátültetés és veleszületett anyagcsere betegségek. Dezsőfi Antal

Májátültetés és veleszületett anyagcsere betegségek. Dezsőfi Antal Májátültetés és veleszületett anyagcsere betegségek Dezsőfi Antal Öröklődő anyagcsere betegségek Az öröklődő anyagcsere betegségek döntő többsége a ritka betegségek közé tartozik. Ritka betegség, prevalencia

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

DI-, TETRA- ÉS HEXAPLOID TRITICUM FAJOK GENOMJAINAK ELEMZÉSE ÉS AZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓVAL

DI-, TETRA- ÉS HEXAPLOID TRITICUM FAJOK GENOMJAINAK ELEMZÉSE ÉS AZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓVAL Hagyomány és haladás a növénynemesítésben DI-, TETRA- ÉS HEXAPLOID TRITICUM FAJOK GENOMJAINAK ELEMZÉSE ÉS AZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓVAL VARGA MÓNIKA, MOLNÁR ISTVÁN ÉS KOVÁCS

Részletesebben

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik.

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. MUTÁCIÓK A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. Pontmutáció: A kromoszóma egy génjében pár nukleotidnál következik be változás.

Részletesebben

A sertések lágyék- és heresérv tünetegyüttesének genetikai háttere

A sertések lágyék- és heresérv tünetegyüttesének genetikai háttere Nagy Szabolcs 1 Benedek Zsuzsanna 2 Polgár J. Péter 3 Magnus Andersson 4 A sertések lágyék- és heresérv tünetegyüttesének genetikai háttere Genetic background of scrotal and inguinal hernia in swine nagy.szabolcs@georgikon.hu

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen 2010 Történelmi tények a HIV-ről 1981: Első megjelenés San

Részletesebben

Antitest-mediált encephalitisek

Antitest-mediált encephalitisek Antitest-mediált encephalitisek Dr. Simó Magdolna Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika II.Terápiás Aferezis Konferencia 2013. szeptember 27. Autoimmun encephalopathiák Antitestek neuron ill. glia sejtfelszíni

Részletesebben

AZ ÁRPA SZÁRAZSÁGTŰRÉSÉNEK VIZSGÁLATA: QTL- ÉS ASSZOCIÁCIÓS ANALÍZIS, MARKER ALAPÚ SZELEKCIÓ, TILLING

AZ ÁRPA SZÁRAZSÁGTŰRÉSÉNEK VIZSGÁLATA: QTL- ÉS ASSZOCIÁCIÓS ANALÍZIS, MARKER ALAPÚ SZELEKCIÓ, TILLING Hagyomány és haladás a növénynemesítésben AZ ÁRPA SZÁRAZSÁGTŰRÉSÉNEK VIZSGÁLATA: QTL- ÉS ASSZOCIÁCIÓS ANALÍZIS, MARKER ALAPÚ SZELEKCIÓ, BÁLINT ANDRÁS FERENC 1, SZIRA FRUZSINA 1, ANDREAS BÖRNER 2, KERSTIN

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt ÁlLATGENETIKA Debreceni Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Pannon Egyetem A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt A Nemzetközi HapMap Project célja az emberi genom haplotípus* térképének(hapmap; haplotype map) megszerkesztése, melynek segítségével katalogizálni tudjuk az ember

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot.

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot. Kromoszómák, Gének A kromoszóma egy hosszú DNS szakasz, amely a sejt életének bizonyos szakaszában (a sejtosztódás előkészítéseként) tömörödik, így fénymikroszkóppal láthatóvá válik. A kromoszómák két

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 459 MORFOLÓGIAI ÉS GENETIKAI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁGI TÖRPEHARCSÁKON

Részletesebben

A PKU azért nem hal ki, mert gyógyítják, és ezzel növelik a mutáns allél gyakoriságát a Huntington kór pedig azért marad fenn, mert csak későn derül

A PKU azért nem hal ki, mert gyógyítják, és ezzel növelik a mutáns allél gyakoriságát a Huntington kór pedig azért marad fenn, mert csak későn derül 1 Múlt órán: Genetikai alapelvek, monogénes öröklődés Elgondolkodtató feladat Vajon miért nem halnak ki az olyan mendeli öröklődésű rendellenességek, mint a Phenylketonuria, vagy a Huntington kór? A PKU

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás MHC. szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Immunológia alapjai előadás MHC. szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Antigén felismerés Az ellenanyagok és a B sejt receptorok natív formában

Részletesebben

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Dr. Patócs Attila, PhD MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Laboratóriumi Medicina Intézet Genetikai

Részletesebben

A Shadoo fehérje sejtszintű lokalizációja. és traffic-je

A Shadoo fehérje sejtszintű lokalizációja. és traffic-je A Shadoo fehérje sejtszintű lokalizációja és traffic-je A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Tóth Eszter ELTE Biológia Doktori Iskola, vezető: Prof. Dr. ERDEI ANNA, D.Sc. egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

NEUROLÓGIA PSZICHOLÓGIA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

NEUROLÓGIA PSZICHOLÓGIA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA NEUROLÓGIA PSZICHOLÓGIA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA MÁRKUS ATTILA NEUROLÓGIA PSZICHOLÓGIA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsôoktatási

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Alszunk. Mindenki alszik, emberek, kutyák, egerek, még

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Intelligencia és kognitív képességek

Intelligencia és kognitív képességek Intelligencia és kognitív képességek Az intelligencia amit tudunk róla és amit nem (Neisser, 1996) A szellemi fogyatékosság genetikai alapjai Az intelligencia elméletei NEISSER, U. et al (1996) Intelligencia:

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása

A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása A népegészségügyi programok jellegzetességei és várható eredményei Eredeti közlemény Ottó Szabolcs, Kásler Miklós Országos

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 3. szám 2003. január 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Jakob-betegség az Egyesült Államokban 21 Creutzfeldt- Fertőző EpinfoVariáns betegségek adatai 24 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4 Part II: Seasonal variations in human infections with Puumula hantavirus in Styria II. rész: Évszakos változások a Puumula hantavirus okozta humán fertőzésekben Stájerországban PROF. SIXL WOLF DIETER,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM Tisztelt Olvasó! A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉnek (MDOSZ) hangsúlyozott célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az

Részletesebben

Neurodegeneratív proteinopátiák klinikopatológiai elemzése

Neurodegeneratív proteinopátiák klinikopatológiai elemzése Neurodegeneratív proteinopátiák klinikopatológiai elemzése Doktori értekezés Dr. Kapás István Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kovács Gábor Géza, Ph.D.,

Részletesebben

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN 4. évfolyam 2. szám 2 0 1 4 101 107. oldal FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdômérnöki Kar Kivonat A fatermési fok meghatározása

Részletesebben

Tudománytörténeti visszatekintés

Tudománytörténeti visszatekintés GENETIKA I. AZ ÖRÖKLŐDÉS TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI Minek köszönhető a biológiai sokféleség? Hogyan történik a tulajdonságok átörökítése? Tudománytörténeti visszatekintés 1. Keveredés alapú öröklődés: (1761-1766,

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

Öröklődő izombetegségek. Sebők Ágnes PTE Neurológiai Klinika

Öröklődő izombetegségek. Sebők Ágnes PTE Neurológiai Klinika Öröklődő izombetegségek Sebők Ágnes PTE Neurológiai Klinika Izombetegség gyanúja esetén Anamnézis 1. Negatív és pozitív tünetek 2. Időbeliség 3. Családi anamnézis 4. Kiváltó tényezők Fizikális vizsgálat

Részletesebben

Támogatóink: Neurogenetikai Társaság. X. Konferenciája. Budapest. 2011. December 2-3. Genzyme Europe B.V. Képviselet. Társrendező:

Támogatóink: Neurogenetikai Társaság. X. Konferenciája. Budapest. 2011. December 2-3. Genzyme Europe B.V. Képviselet. Társrendező: MEGHÍVÓ Regisztrációs díj: MNKT tagoknak: 23.000 Ft Nem tagoknak 27.000 Ft Rezidenseknek, PhD hallgatóknak, nyugdíjasoknak: 16.000 Ft Helyszíni regisztráció: 35.000 Ft A regisztrációs díj tartalmazza az

Részletesebben

III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák. III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus

III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák. III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus A blepharospasmus jellemzője a szemrést záró izomzat (m. orbicularis oculi) tartós vagy intermittáló, kétoldali akaratlan kontrakciója.

Részletesebben

Dr. Hernádi Gabriella Pécsi Diagnosztikai Központ

Dr. Hernádi Gabriella Pécsi Diagnosztikai Központ Vas-érzékeny MRI szekvenciák lehetőségei a Parinsonkór és egyéb mozgászavarok differenciál diagnosztikájában A Parkinson-kór és Parkinson syndromák elkülönítése a képalkotásban, (Wilson-kór, Huntigton

Részletesebben

Rh VÉRCSOPORT RENDSZER GENETIKÁJA. Rh ANTIGÉNEK ÉS ANTITESTEK. EGYÉB VÉRCSOPORTRENDSZEREK

Rh VÉRCSOPORT RENDSZER GENETIKÁJA. Rh ANTIGÉNEK ÉS ANTITESTEK. EGYÉB VÉRCSOPORTRENDSZEREK Rh VÉRCSOPORT RENDSZER GENETIKÁJA. Rh ANTIGÉNEK ÉS ANTITESTEK. EGYÉB VÉRCSOPORTRENDSZEREK HISTORY Antitestet találtak egy koraszülött gyermek anyjának szérumában; ez lenne felelős a gyermek haláláért?

Részletesebben

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Szeretném megköszönni Szabó Professzor Úr véleményét, építő jellegű kritikáját és a doktori értekezés elfogadására tett javaslatát. A különböző témakörökkel

Részletesebben

Magisztrális gyógyszerkészítés a Wilson kór terápiájában. Dr. Birinyi Péter Mikszáth Gyógyszertár 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4.

Magisztrális gyógyszerkészítés a Wilson kór terápiájában. Dr. Birinyi Péter Mikszáth Gyógyszertár 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4. Magisztrális gyógyszerkészítés a Wilson kór terápiájában Dr. Birinyi Péter Mikszáth Gyógyszertár 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4. A Wilson kór mérföldkövei 1912. Wilson: Progressive lenticular degeneration:

Részletesebben

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

2008. 12. 04. Sebık Ágnes

2008. 12. 04. Sebık Ágnes Öröklıdı izombetegségek 2008. 12. 04. Sebık Ágnes Izombetegség gyanúja esetén Anamnézis 1. Negatív és pozitív tünetek 2. Idıbeliség 3. Családi anamnézis 4. Kiváltó tényezık Fizikális vizsgálat 5. Az izomérintettség

Részletesebben

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Azért, mert a kemoterápia bizonyított módon fokozza a gyógyulás esélyét! A kemoterápiának az a célja, hogy az esetleg, vagy biztosan visszamaradt daganatsejtek

Részletesebben

PERIÓDIKUS EEG MINTÁK. Dr Besenyei Mónika KNF Tanfolyam Debrecen 2011.

PERIÓDIKUS EEG MINTÁK. Dr Besenyei Mónika KNF Tanfolyam Debrecen 2011. PERIÓDIKUS EEG MINTÁK Dr Besenyei Mónika KNF Tanfolyam Debrecen 2011. Periódicit dicitás s az EEG-ben Regulárisan, meghatározott, intervallumonként jelentkező minta Az ismétlődő minta lehet: meredek hullám,

Részletesebben

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31)

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) OTKA K-100845 Zsűri: PSP, futamidő: 48 hónap (2012.02.01 2016.01.31) Kutatásban résztvevők azonosak-e a szerződésben szereplő kutatókkal? NEM

Részletesebben

Computational Neuroscience

Computational Neuroscience Computational Neuroscience Zoltán Somogyvári senior research fellow KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics Supporting materials: http://www.kfki.hu/~soma/bscs/ BSCS 2010 Lengyel Máté:

Részletesebben

betegségek Neurológiai Klinika

betegségek Neurológiai Klinika Neuromyelitis optica (NMO) spektrum betegségek g Illés Zsolt Neurológiai Klinika Pécs 2003. kémiai Nobel-díj for discoveries concerning channels in cell membranes Roderick MacKinnon (1956) for structural

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 02 00473 (22) A bejelentés napja: 2002. 02. 08. (30) Elsõbbségi adatok: P0100664 2001. 02. 09.

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 02 00473 (22) A bejelentés napja: 2002. 02. 08. (30) Elsõbbségi adatok: P0100664 2001. 02. 09. (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS!HU000223490B1_! (11) Lajstromszám: 223 490 B1 (21) A bejelentés ügyszáma: P 02 00473 (22) A bejelentés napja: 2002. 02. 08. (30) Elsõbbségi adatok: P0100664 2001. 02.

Részletesebben

A motoros funkciók és a beszéd reorganizációja

A motoros funkciók és a beszéd reorganizációja A motoros funkciók és a beszéd reorganizációja Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés Dr. Kalmár Zsuzsanna Pécsi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, az MTA Doktora, Prof.

Részletesebben

Az enyhe kognitív zavar automatikus azonosítása beszédátiratok alapján

Az enyhe kognitív zavar automatikus azonosítása beszédátiratok alapján Szeged, 2014. január 15 16. 249 Az enyhe kognitív zavar automatikus azonosítása beszédátiratok alapján Vincze Veronika 1,2, Hoffmann Ildikó 3,4, Szatlóczki Gréta 4, Bíró Edit 5, Gosztolya Gábor 2, Tóth

Részletesebben

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner:

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner: Az AB0 vércsoport rendszer Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011 Az AB0 rendszer felfedezése 1901. Karl Landsteiner Landsteiner szabály 1901 Karl Landsteiner: Munkatársai vérmintáit vizsgálva fedezte fel

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben