KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA"

Átírás

1 KAPUVÁRBELEDI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA A KapuvárBeledi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési Terve 1. rész az alábbi pontokban módosul: 1. Az 1.2. A többcélú kistérségi társulás alapadatai utolsó két bekezdése helyére az alábbi szövegrész kerül: A statisztikai kistérség 18 települése közül a többcélú feladatokra az alábbi önkormányzatok társultak: Babót Község Önkormányzata, Beled Nagyközség Önkormányzata, Dénesfa Község Önkormányzata, Edve Község Önkormányzata, Gyóró Község Önkormányzata Himod Község Önkormányzata, Hövej Község Önkormányzata, Kapuvár Város Önkormányzata, Kisfalud Község Önkormányzata, Mihályi Község Önkormányzata, Rábakecöl Község Önkormányzata, Szárföld Község Önkormányzata, Vadosfa Község Önkormányzata, Vásárosfalu Község Önkormányzata, Veszkény Község Önkormányzata, Kizárólag területfejlesztési feladatok ellátására az alábbi tagok társultak: Cirák Község Önkormányzata, Osli Község Önkormányzata, Vitnyéd Község Önkormányzata Az 1.3. A többcélú kistérségi társulás vállalt közoktatási feladatai fejezet negyedik és hatodik bekezdése az alábbi szövegrésszel bővül: A kis létszámok miatt nőtt az együttműködési megállapodások megkötésének és az intézményfenntartó társulásokhoz csatlakozók. Az alapfokú művészetoktatást Kapuváron három alapfokú művészetoktatási intézmény (egy önkormányzati fenntartású) végzi, kistérségi szinten pedig Beleden kerül megszervezésre az alapfokú művészetoktatás. A művészetoktatást igénylő tanulóknak létszámtól függően lakóhelyükön, illetve tagintézményükben is lehetőségük van a művészeti oktatás elérésére. 3. A 2.1. A kistérség földrajzi elhelyezkedése településeinek felsorolásából kimarad Agyagosszergény. 4. A GyőrMosonSopron megye KSH kistérségi lehatárolása pontja térképe helyére az alábbi új térkép kerül: 1 Cirák, Vitnyéd és Osli önkormányzata az adatkéréssel egyidőben csatlakoztak a közoktatási intézményfenntartó társulásokhoz. A végleges létszámok és tagintézmények az októberi statisztikai adatszolgáltatás után jelenhetnek meg az intézkedési tervben. 1

2 Demográfiai tendenciák a kistérségben című fejezet első bekezdése helyére az alábbi mondatok kerülnek: A Kapuvári Kistérséghez tartozó 18 település (2.1.) lakosságának jelenleg fő. A legkisebb település lélek 83 fő(vadosfa), a legnagyobbé pedig fő (Kapuvár). A kapuvári lakosság az évhez viszonyítva fogyó, 1996 végére főre, december 31ére főre csökkent. 6. Az óvodai feladatellátásról szóló Létdatok második bekezdése helyére az alábbi szövegrész kerül: Az óvodai nevelés feladatait önálló intézményi formában 2, intézményfenntartó társulásban 2, ÁMK kerete között 1, közös igazgatású közoktatási intézményben 3, többcélú oktatási intézmény intézményegységeként 1 óvoda látja el. A kistérségben működő óvodák fenntartását 2 helyen települési önkormányzat, 3 helyen fenntartói társulás végzi. Vitnyéden, Osliban és Cirákon az intézményt a Vocational Academy Alapítvány tartja fenn. 2 Az óvodások közül 664 fő székhelytelepülésen jár óvodába, 16 fő a bejárók. Az önkormányzati települések célja az óvodákat helyben megtartani és az óvodáskorú gyermekek utaztatását a legminimálisabb szinten tartani. A bejáró gyerekek közül 2 Az alapítvány és az önkormányzatok közötti közoktatási megállapodás tanév végén megszűnt. Az önkormányzatok belépnek a közoktatási intézményfenntartó társulásokba. 2

3 iskolabusszal 5, falugondnoki szolgálattal 8, tömegközlekedéssel 0, egyéni megoldással 3 gyermeket utaztatnak. A 2007/2008as nevelési évben 4 kiscsoport, 1 középső és 4 nagycsoport működik a településeken. A következő három évben lassú csoportszám és gyermeklétszám csökkenéssel kell számolni. A helyi önkormányzatok a csökkenő gyermeklétszámból adódó finanszírozási nehézségek megoldására az előrejelzések szerint csoportösszevonásokkal reagálnak. Legtöbb az osztatlan csoport (20), de figyelembe véve a különböző korosztályok sajátosságait, előnyösebb a részben osztatlan csoportok számának lehetőség szerinti növelése. (Ez kisközépső és nagyközépső csoportot jelent. )(melléklet táblázat 1.3. pont) Az óvodákban a 2007/2008. nevelési évben az óvodai létdatok azt mutatják, hogy 4 fő igényel sajátos nevelést, 76 fő részesül gyermekvédelmi támogatásban, 83 fő étkezési támogatásban. ( táblázat 1.5. pont) A demográfiai mutatók alapján megállapítható, hogy a közoktatási törvény (6) bekezdése által előírt feltételnek a kistérségben működő óvodák megfelelnek. 2007/2008as nevelési évben minden hátrányos helyzetű gyermek felvételt nyert. A 2010/2011 tanévre szintén minden gyermeknek biztosított az óvodai férőhely. A Királytó Óvoda és Bölcsődébe felvehető 3. életévüket betöltött gyermekek csökkenést mutat, valamint várhatóan új intézmény, egy katolikus fenntartású óvoda nyílik a városban, ami növeli a városi óvodai férőhelyek számát. 7. A Személyi feltételek cím alatti első bekezdés helyére az alábbi szöveg kerül: Az óvodai nevelés személyi feltételei a kistérség óvodáiban megfelelnek a törvényi előírásoknak ( táblázat 1.6. pont). Az 55 óvónőből 55 felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Speciális, szakirányú képesítése 8 óvónőnek van. A nem óvodapedagógusok közül 31,5 dajka és 17 más munkakörű alkalmazott dolgozik. A kistérségben az 1 óvónőre jutó gyermekek 11,5 fő. A pedagógusok lét az óvodai intézményekben összhangban van azzal a szükséglettel, amit a közoktatási törvény előírásai, normái szabályoznak. Szakemberhiány nincs. ( táblázat 1.7. pont). A kistérség óvodáiban az óvodai alapfeladat ellátásán túl %ban szakszolgálati ellátás is megvalósul. Az óvodákban két kivétellel minőségirányítási program működik Tárgyi feltételek első és második bekezdése helyére az alábbi szövegrész kerül: A kistérség óvodáinak tárgyi feltételeit, az épületek legfontosabb adatait és állapotjellemzőit, valamint a felszereltségét és taneszközellátottságát a táblázat 1.4. pontja mutatja be. Az óvodai épületek állapota 20%ban megfelelő, 80%ban felújításra szorul. 3

4 A településeken működő óvodák, tagóvodák megszűnése esetén a gyermekeket befogadó intézmények listája: Település neve Intézmény formája Befogadó intézmény Babót Királytó Óvoda és Bölcsőde Babóti Tagintézménye Beled Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Cirák Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola Ciráki Tagintézménye Dénesfa Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Dénesfai Tagóvodája Királytó Óvoda és Bölcsőde Kapuvár Királytó Óvoda és Bölcsőde Kapuvár GólyafészekNapfény Óvoda Mihályi Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Edve Nincs intézmény Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Gyóró Mikrotérségi Általános Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Gyórói Művelődési Központ Beled Tagóvodája Himod Királytó Óvoda és Bölcsőde Himodi Telephelye Királytó Óvoda és Bölcsőde Kapuvár Hövej Nincs intézmény GólyafészekNapfény Óvoda Mihályi Kapuvár Királytó Óvoda és Bölcsőde Kapuvár Kisfalud GólyafészekNapfény Óvoda Mikrotérségi Általános Mihályi Művelődési Központ Beled Mihályi GólyafészekNapfény Óvoda Mikrotérségi Általános Mihályi Művelődési Központ Beled Osli Vocational Academy Óvoda Osli Telephelye Rábakecöl Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Rábakecöli Tagóvodája Szárföld Napköziotthonos Óvoda Szárföld Királytó Óvoda és Bölcsőde Kapuvár Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Királytó Óvoda és Bölcsőde Kapuvár Vadosfa Nincs intézmény GólyafészekNapfény Óvoda Mihályi Vásárosfalu Nincs intézmény Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Veszkény Napköziotthonos Óvoda Királytó Óvoda és Bölcsőde 4

5 Vitnyéd Veszkény Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola Vitnyédi Tagintézménye Kapuvár Királytó Óvoda és Bölcsőde Kapuvár 9. Az általános iskolai ellátásról szóló rész Létdatok fejezete második bekezdése helyére az alábbi szövegrész kerül: Az általános iskolai oktatásnevelés feladatait önálló intézményi formában 1, intézményfenntartó társulásban 3 (ebből 1 ÁMK), más szervezeti keretek között 1 iskola látja el. A kistérségben működő általános iskolák fenntartását 3 helyen fenntartói társulás végzi. Egy intézmény egyházi, egy alapítványi fenntartású. Az iskolások közül fő székhelytelepülésen tanul, 347 fő a bejárók. A bejáró tanulók közül falugondnoki szolgálattal 0 fő, tömegközlekedéssel 143 fő, egyéni megoldással 45 fő, iskolabusszal 159 fő utazik. 10. A Létdatok harmadik bekezdés első mondata helyére az alábbi szövegrész kerül: A 2007/2008as tanévben a kistérség iskoláiban 8 első, 8 második, 8 harmadik és 8 negyedik osztályos tanulócsoport működött. Az osztatlan tanulócsoportok A Létdatok hatodik bekezdés helyére az alábbi szövegrész kerül: Az általános iskolákban a 2007/2008. tanévben 5 tanulócsoportban tanulnak emelt szinten a tanulók alsó tagozatban, felső tagozatban pedig 14 az emelt szintű tanulócsoportok. Várhatóan az elkövetkező 3 évben az emelt szintű tanulócsoportok nem emelkedik. ( táblázat 1.6. pont) Létdatok nyolcadik bekezdés harmadik mondata: helyére az alábbi szövegrész kerül: Iskolaotthonos oktatás a kistérségben működő iskolák közül a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskolában és a Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskolában van. A katolikus iskolában 2, a Vocational Academy tagiskolájában 3 iskolaotthonos osztály tanul. A tanulók megoszlása a következők szerint a következőként alakul ( táblázat 1.9. pont): képesség kibontakoztató oktatásban 0 fő integrációs oktatásban 52 fő sajátos nevelésben 135 fő 5

6 részesül. Rendszeres gyermekvédelmi támogatást 158 fő, étkezési támogatást 255 fő, tankönyvtámogatást 372 fő, más speciális ellátási formát 55 fő vesz igénybe. A kistérség minden intézményében biztosítottak a kedvezményes étkezéshez és tankönyvellátáshoz jutás feltételei. 13. A Személyi feltételek című bekezdés helyére az alábbi szöveg kerül: Az általános iskolai nevelésoktatás személyi feltételei a kistérség iskoláiban megfelelnek a törvényi előírásoknak ( táblázat pont). A pedagógusból 11en vezető állásban, 122en tanítóként, tanárként dolgoznak. A pedagógusoknak mintegy 5%a a megfelelő végzettségen kívül speciális képesítéssel is rendelkezik. A feldolgozott adatok szerint képesítés nélkül senki nem dolgozik, vagyis a szakos ellátottság %. A kistérség iskoláiban a nem pedagógus munkakörben dolgozók 40,5 fő. A pedagógusok lét az iskolákban megfelel a közoktatási törvény előírásainak, normáinak. Szakemberhiány 2 iskolát érint ( táblázat pont). A kistérség iskoláiban az iskolai alapfeladat ellátásán túl, mikrotérségi szinten működik a szakszolgálati ellátás, 3 iskolát érintően. Az iskolákban teljes körű a minőségirányítási program megvalósítása, mindenütt működik az intézményi minőségirányítási rendszer. A településeken működő intézmények, tagintézmények esetleges megszűnése esetén a tanulókat befogadó intézmények listája: Település neve Intézmény formája Befogadó intézmény Babót Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Babóti Tagintézménye Beled Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár KisfaludMihályiVadosfa Általános Iskola Mihályi Cirák Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola Ciráki Tagintézménye Dénesfa Nincs intézmény Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Edve Nincs intézmény Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Gyóró Nincs intézmény Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled 6

7 Himod Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat kihelyezett osztálya telephelye Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár Hövej Nincs intézmény Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár Kapuvár Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola Kapuvár Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola Kapuvári Tagintézménye Kisfalud KisfaludMihályiVadosfa Mikrotérségi Általános Általános Iskola Kisfaludi Művelődési Központ Beled Tagintézménye Mihályi KisfaludMihályiVadosfa Mikrotérségi Általános Általános Iskola Mihályi Művelődési Központ Beled Osli Vocational Academy Óvoda, Kapuvár Térségi Általános Általános Iskola, Iskola Előkészítő Szakiskola Kéttannyelvű Általános és Pedagógiai Szakszolgálat Iskola Osli Telephelye Kapuvár Rábakecöl Mikrotérségi Általános Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Művelődési Központ Rábakecöli Tagintézménye Beled Szárföld Kapuvár Térségi Általános Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakszolgálat Szárföldi Tagintézménye Kapuvár Vadosfa Nincs intézmény KisfaludMihályiVadosfa Általános Iskola Vásárosfalu Nincs intézmény Mikrotérségi Általános 7

8 Veszkény Vitnyéd Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Veszkényi Tagintézménye Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola Vitnyédi Tagintézménye Művelődési Központ Beled Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár A Tárgyi feltételek című bekezdés utolsó mondata helyére az alábbi szövegrész kerül: Az iskolai épületek állapota 30%ban megfelelő, 60%ban felújításra szorul, 10%a korszerű állapotban van. 14. A Középiskolai ellátás című fejezet első mondata helyébe a következő mondat lép: A kistérségben Kapuvár város területén, valamint VitnyédCsermajorban folyik középiskolai oktatás. 15. A Alapfokú művészetoktatás helyzete című bekezdés az alábbi mondattal bővül: A kistérségben három alapítványi iskola is biztosít művészeti képzést a kistérség tanulói számára. 16. A Diákotthon és kollégiumi ellátás című szövegrész az alábbi szövegre módosul: A kistérségben diákotthoni és kollégiumi ellátás a megyei fenntartású Ujhelyi Imre Élelmiszeripari Közép és Felsőfokú Szakképző Iskola és Kollégiumban van. 8

9 17. A KISTÉRSÉGI KORCSOPORT MEGOSZLÁS című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: KISTÉRSÉGI KORCSOPORT MEGOSZLÁS 2.3. táblázat A település neve 01 évesek 12 évesek 23 évesek 34 évesek 45 évesek 56 évesek 610 évesek 1014 évesek 1416 évesek 1618 évesek 1820 évesek 2024 évesek 1. Babót Beled Cirák Dénesfa Edve Gyóró Himod Hövej Kapuvár Kisfalud Mihályi Osli Rábakecöl Szárföld Vadosfa Vásárosfalu Veszkény Vitnyéd Kistérség összesen

10 17. A KISTÉRSÉGI ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁK 1. ÓVODÁK pontja A kistérségben működő óvodák szervezeti formája című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Szervezeti forma Intézmények Önálló intézmény 2 (Veszkény, Szárföld) Int. fenntartó társulás 2 (Királytó Óvoda és Bölcsőde, Gólyafészek Napfény Óvoda) ÁMK 1 (Mikrotérségi Általános Művelődési Központ) Egyéb 1 0 közös ig. közokt.int. Egyéb 2 Többcélú oktatási intézm. 1 ( Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola, Alapfokú intézményegységenként Művészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola, Gimnázium, Diákotthon és Felnőttképző Intézmény tagintézményei, Cirák, Osli, Vitnyéd ) ÖSSZESEN Az 1.2. A kistérségben működő óvodák fenntartói című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Fenntartó Intézmények Települési 2 (Veszkény, Szárföld) önkormányzat Fenntartói 3 (Hövej, Kisfalud, Mihályi és Vadosfa Óvodafenntartó társult Társulása, KapuvárBabótHimod Óvodai Intézményfenntartó Társulás, )Beled, Dénesfa, Edve, Gyóró, Rábakecöl, Vásárosfalu Községek Intézményi Társulása) Kistérségi 0 társulás Megyei 0 önkormányzat Egyéb 1 ( Vocational Academy Alapítvány) ÖSSZESEN 6

11 19. Az Helyben lakó és a bejáró gyermekek táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: A Ebből Települések székhelyről bejáró A egyéni településmegoldással Falugondnokközleke tömeg Iskolabusszal (szülők szgk. óvodába szolgálattal déssel val) járó Gyermekek (fő) utazó gyermekek (fő) Beled Kapuvár Mihályi Szárföld Veszkény Cirák, Osli, Vitnyéd (Vocational) ÖSSZESEN A 1.4. Jelenlegi és várható induló csoportok és csoportlétszámok a kistérség óvodáiban összesen és átlagosan című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Óvodák Tanév Kiscsoportok Kiscsoportos óvodások Középső csoportok Középső csoportos óvodások Nagy csoportok Nagycsoportos óvodások Osztatlan csoportok Részben osztott csoportok Részben osztott csoportba járó óvodások Osztatlan csoport bajáró óvodások Átlagos csoport létszám Királytó 2007/ ,5 Óvoda és Bölcsőde 2008/ Kapuvár Gólyafé 2007/ ,3 szek Napfény 2008/ Óvoda Mihályi Mikrotérsé 2007/ ,8 gi Ált. Műv. Központ Óvodája 2008/2009 Beled Napköziott 2007/ honos Óvoda és 2008/ Konyha Szárföld Napköziott 2007/ honos Óvoda 2008/ Veszkény Összesen: 2007/ ,6 Várható: 2008/2009

12 21. Az 1.5. Az óvodások koruk, sajátos nevelési igényeik és szociális helyzetük szerint című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Település Beled Kapuvár Mihályi Szárföld Veszkény Kistérség összesen 23 éves 45 éves 68 éves Összes Sajátos nevelést igény lő Nem zeti etnikai nevelésben részt vevő Rend szeres gyermekvédelmi támogatásban részesül ő Étkezé si támo gatás ban része sülő óvodás gyermekek Településen lakó Bejáró Összesen Településen lakó Bejáró Összesen Településen lakó Bejáró Összesen Településen lakó Bejáró Összesen Településen lakó Bejáró Más, spec. Ellátási formában részesülő Összesen Székhelytelepülésen lakó Bejáró Összesen

13 22. Az 1.6. Óvodai alkalmazottak táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Székhelytelepülések Beled Az óvodapedagógusok felsőfokú középfokú végzettségűek végzettségűek 12 0 Speciális képesítéssel rendelkező óvodapedagógusok (szakirány megnevezésével) psz fp gyt log Egy éb Dajkák Más munkakörben alkalma zottak 6 0 7,9 Egy óvónőre jutó gyermek Kapuvár ,4 Mihályi ,2 Szárföld Veszkény , ÖSSZESEN 55 0 psz fp gyt log egy éb , ,5 23. Az 1.7. Egyéb információk című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: szakemberhiánlati ellátás tási rendszer állapota ellátottság Szakszolgá Minőségirányí épület Taneszköz felszereltség Van = 1 Van = 1 Van = 1 03 tsz éh mh 03 Kapuvár Mihályi Beled Szárföld Veszkény Összesen Átlagosan 0 1 0,6 0,8 0,8 2 1,8 2 Megjegyzés: Cirák, Osli és Vitnyéd Vocational Academy óvodájáról a közoktatási megállapodások megszűnése miatt az adatszolgáltatás időpontjában nem állt rendelkezésre adat.

14 24. Az 1.1. A kistérségben működő iskolák szervezeti formája: című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Szervezeti forma Intézmények Önálló intézmény 1 (Páli Szent Vince Ált. Isk.) Int. Fenntartó társulás 2 (Kapuvár Térségi Általános Iskola, Kisfalud Mihályi Vadosfa Általános Iskola) ÁMK 1 (Beled) Más szervezeti 1 (Vocational Academy keretek Alapítvány) ÖSSZESEN A 1.2. A kistérségben működő iskolák fenntartói című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Fenntartó települési önkormányzat fenntartói társulások Intézmények 0 3 (Beled. Mihályi, Kapuvár székhely) kistérségi társulások 0 megyei önkormányzat 0 egyház 1 (Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola) alapítvány 1 (Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola) ÖSSZESEN 5

15 26. Az Helyben lakó és a bejáró gyermekek című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Ebből Települések Helyben Összlétegyéni iskolába Bejáró Falugondn tömegközlekedés szám Iskolabusszal (szülők szgk. megoldással járó oki szolgálattal sel val) Gyermekek (fő) utazó gyermekek (fő) Beled (Mikrotérségi Általános Művelődési Központ ) Kapuvár (Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola, Vocational Academy Kéttannyelvű Általános Iskola Kapuvári Telephelye) Mihályi (Kisfalud MihályiVadosfa Általános Iskola) ÖSSZESEN

16 27. Az 1.4. Iskolai alsó tagozat: jelenlegi és várható induló tanulócsoportok és csoport létszámok című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Iskola Mihályi, Kisfalud, Vadosfa Kapuvár Térségi Ált. Isk. Mikrotérsé gi Ált. Isk. Beled Páli Szent Vince Katolikus Ált. Isk. Összesen Tanév osztályos tanulócsoportok osztályos tanulók (fő) Kislétszámú Osztatlan Tanulócso portok Kislétszámú Osztatlan Osztályokba n tanulók (fő) fő/tan csop 2007/ ,5 2008/ , / / ,2 2007/ / / / / , / ,61

17 28. Az 1.5. Iskolai felső tagozat: jelenlegi és várható induló tanulócsoportok és tanulócsoport létszámok című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Iskola Tanév Ötödik Hatodik Hetedik Nyolcadik osztályos tanulócsoportok Ötödik Hatodik Hetedik Nyolcadik osztályos tanulók (fő) Kislétszámú Osztatlan Tanuló csoportok Kislétszámú Osztatlan Osztá lyokban tanulók (fő) fő/tancsop Mihályi, 2007/ ,75 Kisfalud, 2008/ ,25 Vadosfa Általános Iskola Kapuvár 2007/ Térségi Ált. Isk. 2008/ ,6 Páli Szent 2007/ Vince 2008/ Katolikus Általános Isk. Mikrotérségi 2007/ ,4 Művelődési 2008/ ,1 Központ Általános Isk. Beled Összesen 2007/ , / ,49

18 29. Az 1.6. Az emelt szintű tanulócsoportok a kistérségben című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Iskolák Tanulócsoportok/tanulók 2007/ /2009 Az emelt szintű tanulócsoportok 4 4 Alsó Kapuvár Az emelt szintű tanulócsoportokban tagozat Térségi tanulók Általános Az emelt szintű tanulócsoportok 8 8 Iskola Felső Az emelt szintű tanulócsoportokban tagozat tanulók Az emelt szintű tanulócsoportok Alsó 0 0 Mihályi Az emelt szintű tanulócsoportokban tagozat 0 0 tanulók Kisfalud Az emelt szintű tanulócsoportok Vadosfa 0 0 Felső Az emelt szintű tanulócsoportokban tagozat 0 0 tanulók Az emelt szintű tanulócsoportok 1 2 Páli Szent Alsó Vince Az emelt szintű tanulócsoportokban tagozat tanulók Katolikus Az emelt szintű tanulócsoportok Általános 6 6 Felső Iskola Az emelt szintű tanulócsoportokban tagozat tanulók Az emelt szintű tanulócsoportok 0 0 Alsó Az emelt szintű tanulócsoportokban Mikrotérségi tanulók tagozat 0 0 Általános Iskola Beled Összesen Az emelt szintű tanulócsoportok Az emelt szintű tanulócsoportokban tanulók Az emelt szintű tanulócsoportok Az emelt szintű tanulócsoportokban tanulók Az emelt szintű tanulócsoportok Az emelt szintű tanulócsoportokban tanulók Felső tagozat Alsó tagozat Felső tagozat

19 30. Az 1.8. A napközis és iskolaotthonos csoportok és az ellátásban részesülő tanulók című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Iskolák Tanulócsoportok/tanulók 2007/ /2009 Kapuvár Térségi napközis csoportok Alsó Általános Iskola napközis tanulók tag tanulószobai csop.ok Felső 2 2 tanuló szobás tanulók tag Isk.otthonos tan.csop.ok 0 0 Isk.otthonos t.cs.kban tanulók 0 0 Mikrotérségi Általános napközis csoportok Alsó 3 3 Művelődési Központ napközis tanulók tag Beled tanulószobai csop.ok Felső 0 0 tanuló szobás tanulók tag. 0 0 Isk.otthonos tan.csop.ok 0 0 Isk.otthonos t.cs.kban tanulók 0 0 Mihályi napközis csoportok Alsó 1 1 Kisfalud napközis tanulók tag Vadosfa Általános tanulószobai csop.ok Felső 0 0 Iskola tanuló szobás tanulók tag. 0 0 Isk.otthonos tan.csop.ok 0 0 Isk.otthonos t.cs.kban tanulók 0 0 Páli Szent Vince napközis csoportok Alsó 3 3 Katolikus Általános napközis tanulók tag Iskola tanulószobai csop.ok Felső 1 1 tanuló szobás tanulók tag Isk.otthonos tan.csop.ok 2 3 Isk.otthonos t.cs.kban tanulók napközis csoportok Alsó napközis tanulók tag tanulószobai csop.ok Felső 3 3 Összesen tanuló szobás tanulók tag Isk.otthonos tan.csop.ok 2 3 Isk.otthonos t.cs.kban tanulók 32 51

20 31. Az 1.9. A kistérség iskolás tanulói sajátos nevelési igényeik és szociális helyzetük szerint ( tanév) című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Iskolakörzetek A képességkibont akoztató oktatás részesülő Az integrációs oktatásban részesülő A sajátos nevelést igénylő A nemzeti etnikai nevelésben résztvevő A rendszeres gyermekvé delmi támogatásb an részesülő Az étkezési támogatásb an részesülő A tankönyvtá mogatásban részesülő Más, speciális ellátási formában részesülő tanulók Beled Alsó tagozat Székhelytel.en lakó Bejáró Alsó összesen Felső tagozat Székhelytel.en lakó Bejáró Felső összesen Mindösszesen Kapuvár Alsó tagozat Térségi Általános Iskola Székhelytel.en lakó Bejáró Alsó összesen Felső tagozat Székhelytel.en lakó Bejáró Felső összesen Mindösszesen Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola Székhelytel.en lakó Alsó tagozat Bejáró Alsó összesen Felső tagozat Székhelytel.en lakó Bejáró Felső összesen Mindösszesen Mihályi Alsó tagozat Székhelytel.en lakó Bejáró Alsó összesen Felső tagozat Székhelytel.en lakó Bejáró Felső összesen Mindösszesen

21 Iskolakörzetek A képességkibont akoztató oktatás részesülő Az integrációs oktatásban részesülő A sajátos nevelést igénylő A nemzeti etnikai nevelésben résztvevő A rendszeres gyermekvé delmi támogatásb an részesülő Az étkezési támogatásb an részesülő A tankönyvtá mogatásban részesülő Más, speciális ellátási formában részesülő tanulók KISTÉRSÉG ÖSSZESEN Székhely településen lakó Bejáró Mindösszesen Az A kistérség iskoláinak alkalmazottai című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Vezető állású Felsőfokú képzettséggel rendelkező beosztott tanítók/ta nárok speciális képesítéssel rendelkező k Képesítés nélkül tanítói/tan ári munkakör ben dolgozók A gazdálko dást segítő Adminiszt rációt végző Munkatársak Technikai dolgozók az oktatást közvetlenü l segítők más munkakör ökben alkalmazot tak Kapuvár Alsó Térségi Általános Iskola tagozat Felső tagozat Együtt Alsó Mikrotérségi tagozat Általános Felső Művelődési tagozat Központ Együtt Kisfalud Alsó ,5 Mihályi Vadosfa Általános tagozat Felső tagozat Iskola Együtt ,5 Páli Szent Alsó Vince Katolikus Általános tagozat Felső tagozat Iskola Együtt Alsó ,5 tagozat Összesen Felső tagozat Együtt ,5

22 33. Az Egyéb információk: című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Kapuvár Térségi Általános Iskola Mikrotérsé gi Általános Művelődési Központ szakemberhiány Szakszolgálati ellátás Minőségirányítási rendszer épület állapota Van = 1 Van = 1 Van = 1 03 Torna szoba Felszereltség(03) élelmiszer higiénia Mosdó helyisé gek Taneszköz ellátottság Kisfalud Mihályi Vadosfa Általános Iskola Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola Összesen Átlagosan 0,5 0, ,5 1,75 1 2

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás Abda Győr-Moson-Sopron Győri kistérség 15 ezer alatt 3 107 MÖSZ Acsalag Győr-Moson-Sopron Csornai kistérség 15 ezer alatt 456 KK Ágfalva Győr-Moson-Sopron Sopron-Fertődi kistérség 15 ezer alatt 2 119 SNR

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abda 4000 Ft/év 200 Ft/nap 2% 2 Acsalag 500 Ft/m2 1000 Ft/év 3000 Ft/év 3 Agyagosszergény 2800 Ft/év 1000 Ft/fő

Részletesebben

1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 208. szám 84605 A vidékfejlesztési miniszter 117/2013. (XII. 13.) VM rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatalának járási földhivatalai illetékességi

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

MATEMATIKA-KÉMIA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKLAI TANÁR, OKLEVELES KÉMIA TANÁR, ÉLELMISZERMÉRNÖK, OKLEVELES MATEMATIKA TANÁR

MATEMATIKA-KÉMIA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKLAI TANÁR, OKLEVELES KÉMIA TANÁR, ÉLELMISZERMÉRNÖK, OKLEVELES MATEMATIKA TANÁR , TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ doktori MATEMATIKA-MŰSZAKI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI, TÁRSADALOM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK SZAKOS, TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOK DOKTORA, TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA,

Részletesebben

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu 152-4./2007. Kivonat A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 2007. december 5-én

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2012/2013. tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Szakközépiskola Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalomismeret,

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Előterjesztés. Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a javaslatokat az előterjesztésnek megfelelően szíveskedjenek elfogadni!

Előterjesztés. Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a javaslatokat az előterjesztésnek megfelelően szíveskedjenek elfogadni! Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik Cím : H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 96/257-529 E-mail: rabakecol@t-online.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 208/2007. (XII. 13.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Ügysegédek ügyfélfogadási ideje

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Ügysegédek ügyfélfogadási ideje Csornai Járási Hivatal Ellátott település neve Mely napokon van ügysegédi feladatellátás 2016.01.01-től Települési ügysegédi feladatellátás időpontja 2016. 01. 01-től (tól -ig) Jobaháza páratlan hét kedd

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. informatika szakos tanár.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. informatika szakos tanár. informatika szakos tanár fizika 1 egyetem tanár, intézményvezető fizika Közoktatsi vezető és pedagógus szakvizsga 2 tanár, intézményegysé g-vezető magyar szakos tanár pedagógiai értékelési szakértő 7.a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA készült a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete és a /2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján 2010 1 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettség Osztály Tantárgy Óraszám. tanító.a matematika 4 erkölcstan környezetismeret testnevelés.5.5.

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda 2016/2017. tanév

Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda 2016/2017. tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda 2016/2017. tanév A nevelési év rendje A szorgalmi idő első napja: 2016. szeptember 01. utolsó napja: 2017.június 15. A szorgalmi idő alatt

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

tanított tantárgy magyar nyelv és irodalom rajz, ének technika hon- és népismeret magyar, angol nyelv testnevelés,

tanított tantárgy magyar nyelv és irodalom rajz, ének technika hon- és népismeret magyar, angol nyelv testnevelés, - tanító, pedagógia szakkollégium - szakos tanár, - népi játék- és fazekas oktató, - okleveles játék- és szabadidő-szervező (MA), - népi játék és kismesterségek oktatója (OKJ) - tanító, angol nyelv műveltségterület

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

Közoktatási intézmények személyi feltételei (2010/2011) Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma

Közoktatási intézmények személyi feltételei (2010/2011) Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma Közoktatási intézmények személyi feltételei (2010/2011) 1. sz. melléklet Ssz. Intézmény Össz. eng. Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma Munk. köz. állh. Eng.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény

1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény I. 8. Alapító okirat 1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény 2. Székhely: 6300 Kalocsa, Asztrik tér

Részletesebben

67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. július 1. napjától

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben