KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA"

Átírás

1 KAPUVÁRBELEDI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA A KapuvárBeledi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési Terve 1. rész az alábbi pontokban módosul: 1. Az 1.2. A többcélú kistérségi társulás alapadatai utolsó két bekezdése helyére az alábbi szövegrész kerül: A statisztikai kistérség 18 települése közül a többcélú feladatokra az alábbi önkormányzatok társultak: Babót Község Önkormányzata, Beled Nagyközség Önkormányzata, Dénesfa Község Önkormányzata, Edve Község Önkormányzata, Gyóró Község Önkormányzata Himod Község Önkormányzata, Hövej Község Önkormányzata, Kapuvár Város Önkormányzata, Kisfalud Község Önkormányzata, Mihályi Község Önkormányzata, Rábakecöl Község Önkormányzata, Szárföld Község Önkormányzata, Vadosfa Község Önkormányzata, Vásárosfalu Község Önkormányzata, Veszkény Község Önkormányzata, Kizárólag területfejlesztési feladatok ellátására az alábbi tagok társultak: Cirák Község Önkormányzata, Osli Község Önkormányzata, Vitnyéd Község Önkormányzata Az 1.3. A többcélú kistérségi társulás vállalt közoktatási feladatai fejezet negyedik és hatodik bekezdése az alábbi szövegrésszel bővül: A kis létszámok miatt nőtt az együttműködési megállapodások megkötésének és az intézményfenntartó társulásokhoz csatlakozók. Az alapfokú művészetoktatást Kapuváron három alapfokú művészetoktatási intézmény (egy önkormányzati fenntartású) végzi, kistérségi szinten pedig Beleden kerül megszervezésre az alapfokú művészetoktatás. A művészetoktatást igénylő tanulóknak létszámtól függően lakóhelyükön, illetve tagintézményükben is lehetőségük van a művészeti oktatás elérésére. 3. A 2.1. A kistérség földrajzi elhelyezkedése településeinek felsorolásából kimarad Agyagosszergény. 4. A GyőrMosonSopron megye KSH kistérségi lehatárolása pontja térképe helyére az alábbi új térkép kerül: 1 Cirák, Vitnyéd és Osli önkormányzata az adatkéréssel egyidőben csatlakoztak a közoktatási intézményfenntartó társulásokhoz. A végleges létszámok és tagintézmények az októberi statisztikai adatszolgáltatás után jelenhetnek meg az intézkedési tervben. 1

2 Demográfiai tendenciák a kistérségben című fejezet első bekezdése helyére az alábbi mondatok kerülnek: A Kapuvári Kistérséghez tartozó 18 település (2.1.) lakosságának jelenleg fő. A legkisebb település lélek 83 fő(vadosfa), a legnagyobbé pedig fő (Kapuvár). A kapuvári lakosság az évhez viszonyítva fogyó, 1996 végére főre, december 31ére főre csökkent. 6. Az óvodai feladatellátásról szóló Létdatok második bekezdése helyére az alábbi szövegrész kerül: Az óvodai nevelés feladatait önálló intézményi formában 2, intézményfenntartó társulásban 2, ÁMK kerete között 1, közös igazgatású közoktatási intézményben 3, többcélú oktatási intézmény intézményegységeként 1 óvoda látja el. A kistérségben működő óvodák fenntartását 2 helyen települési önkormányzat, 3 helyen fenntartói társulás végzi. Vitnyéden, Osliban és Cirákon az intézményt a Vocational Academy Alapítvány tartja fenn. 2 Az óvodások közül 664 fő székhelytelepülésen jár óvodába, 16 fő a bejárók. Az önkormányzati települések célja az óvodákat helyben megtartani és az óvodáskorú gyermekek utaztatását a legminimálisabb szinten tartani. A bejáró gyerekek közül 2 Az alapítvány és az önkormányzatok közötti közoktatási megállapodás tanév végén megszűnt. Az önkormányzatok belépnek a közoktatási intézményfenntartó társulásokba. 2

3 iskolabusszal 5, falugondnoki szolgálattal 8, tömegközlekedéssel 0, egyéni megoldással 3 gyermeket utaztatnak. A 2007/2008as nevelési évben 4 kiscsoport, 1 középső és 4 nagycsoport működik a településeken. A következő három évben lassú csoportszám és gyermeklétszám csökkenéssel kell számolni. A helyi önkormányzatok a csökkenő gyermeklétszámból adódó finanszírozási nehézségek megoldására az előrejelzések szerint csoportösszevonásokkal reagálnak. Legtöbb az osztatlan csoport (20), de figyelembe véve a különböző korosztályok sajátosságait, előnyösebb a részben osztatlan csoportok számának lehetőség szerinti növelése. (Ez kisközépső és nagyközépső csoportot jelent. )(melléklet táblázat 1.3. pont) Az óvodákban a 2007/2008. nevelési évben az óvodai létdatok azt mutatják, hogy 4 fő igényel sajátos nevelést, 76 fő részesül gyermekvédelmi támogatásban, 83 fő étkezési támogatásban. ( táblázat 1.5. pont) A demográfiai mutatók alapján megállapítható, hogy a közoktatási törvény (6) bekezdése által előírt feltételnek a kistérségben működő óvodák megfelelnek. 2007/2008as nevelési évben minden hátrányos helyzetű gyermek felvételt nyert. A 2010/2011 tanévre szintén minden gyermeknek biztosított az óvodai férőhely. A Királytó Óvoda és Bölcsődébe felvehető 3. életévüket betöltött gyermekek csökkenést mutat, valamint várhatóan új intézmény, egy katolikus fenntartású óvoda nyílik a városban, ami növeli a városi óvodai férőhelyek számát. 7. A Személyi feltételek cím alatti első bekezdés helyére az alábbi szöveg kerül: Az óvodai nevelés személyi feltételei a kistérség óvodáiban megfelelnek a törvényi előírásoknak ( táblázat 1.6. pont). Az 55 óvónőből 55 felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Speciális, szakirányú képesítése 8 óvónőnek van. A nem óvodapedagógusok közül 31,5 dajka és 17 más munkakörű alkalmazott dolgozik. A kistérségben az 1 óvónőre jutó gyermekek 11,5 fő. A pedagógusok lét az óvodai intézményekben összhangban van azzal a szükséglettel, amit a közoktatási törvény előírásai, normái szabályoznak. Szakemberhiány nincs. ( táblázat 1.7. pont). A kistérség óvodáiban az óvodai alapfeladat ellátásán túl %ban szakszolgálati ellátás is megvalósul. Az óvodákban két kivétellel minőségirányítási program működik Tárgyi feltételek első és második bekezdése helyére az alábbi szövegrész kerül: A kistérség óvodáinak tárgyi feltételeit, az épületek legfontosabb adatait és állapotjellemzőit, valamint a felszereltségét és taneszközellátottságát a táblázat 1.4. pontja mutatja be. Az óvodai épületek állapota 20%ban megfelelő, 80%ban felújításra szorul. 3

4 A településeken működő óvodák, tagóvodák megszűnése esetén a gyermekeket befogadó intézmények listája: Település neve Intézmény formája Befogadó intézmény Babót Királytó Óvoda és Bölcsőde Babóti Tagintézménye Beled Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Cirák Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola Ciráki Tagintézménye Dénesfa Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Dénesfai Tagóvodája Királytó Óvoda és Bölcsőde Kapuvár Királytó Óvoda és Bölcsőde Kapuvár GólyafészekNapfény Óvoda Mihályi Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Edve Nincs intézmény Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Gyóró Mikrotérségi Általános Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Gyórói Művelődési Központ Beled Tagóvodája Himod Királytó Óvoda és Bölcsőde Himodi Telephelye Királytó Óvoda és Bölcsőde Kapuvár Hövej Nincs intézmény GólyafészekNapfény Óvoda Mihályi Kapuvár Királytó Óvoda és Bölcsőde Kapuvár Kisfalud GólyafészekNapfény Óvoda Mikrotérségi Általános Mihályi Művelődési Központ Beled Mihályi GólyafészekNapfény Óvoda Mikrotérségi Általános Mihályi Művelődési Központ Beled Osli Vocational Academy Óvoda Osli Telephelye Rábakecöl Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Rábakecöli Tagóvodája Szárföld Napköziotthonos Óvoda Szárföld Királytó Óvoda és Bölcsőde Kapuvár Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Királytó Óvoda és Bölcsőde Kapuvár Vadosfa Nincs intézmény GólyafészekNapfény Óvoda Mihályi Vásárosfalu Nincs intézmény Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Veszkény Napköziotthonos Óvoda Királytó Óvoda és Bölcsőde 4

5 Vitnyéd Veszkény Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola Vitnyédi Tagintézménye Kapuvár Királytó Óvoda és Bölcsőde Kapuvár 9. Az általános iskolai ellátásról szóló rész Létdatok fejezete második bekezdése helyére az alábbi szövegrész kerül: Az általános iskolai oktatásnevelés feladatait önálló intézményi formában 1, intézményfenntartó társulásban 3 (ebből 1 ÁMK), más szervezeti keretek között 1 iskola látja el. A kistérségben működő általános iskolák fenntartását 3 helyen fenntartói társulás végzi. Egy intézmény egyházi, egy alapítványi fenntartású. Az iskolások közül fő székhelytelepülésen tanul, 347 fő a bejárók. A bejáró tanulók közül falugondnoki szolgálattal 0 fő, tömegközlekedéssel 143 fő, egyéni megoldással 45 fő, iskolabusszal 159 fő utazik. 10. A Létdatok harmadik bekezdés első mondata helyére az alábbi szövegrész kerül: A 2007/2008as tanévben a kistérség iskoláiban 8 első, 8 második, 8 harmadik és 8 negyedik osztályos tanulócsoport működött. Az osztatlan tanulócsoportok A Létdatok hatodik bekezdés helyére az alábbi szövegrész kerül: Az általános iskolákban a 2007/2008. tanévben 5 tanulócsoportban tanulnak emelt szinten a tanulók alsó tagozatban, felső tagozatban pedig 14 az emelt szintű tanulócsoportok. Várhatóan az elkövetkező 3 évben az emelt szintű tanulócsoportok nem emelkedik. ( táblázat 1.6. pont) Létdatok nyolcadik bekezdés harmadik mondata: helyére az alábbi szövegrész kerül: Iskolaotthonos oktatás a kistérségben működő iskolák közül a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskolában és a Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskolában van. A katolikus iskolában 2, a Vocational Academy tagiskolájában 3 iskolaotthonos osztály tanul. A tanulók megoszlása a következők szerint a következőként alakul ( táblázat 1.9. pont): képesség kibontakoztató oktatásban 0 fő integrációs oktatásban 52 fő sajátos nevelésben 135 fő 5

6 részesül. Rendszeres gyermekvédelmi támogatást 158 fő, étkezési támogatást 255 fő, tankönyvtámogatást 372 fő, más speciális ellátási formát 55 fő vesz igénybe. A kistérség minden intézményében biztosítottak a kedvezményes étkezéshez és tankönyvellátáshoz jutás feltételei. 13. A Személyi feltételek című bekezdés helyére az alábbi szöveg kerül: Az általános iskolai nevelésoktatás személyi feltételei a kistérség iskoláiban megfelelnek a törvényi előírásoknak ( táblázat pont). A pedagógusból 11en vezető állásban, 122en tanítóként, tanárként dolgoznak. A pedagógusoknak mintegy 5%a a megfelelő végzettségen kívül speciális képesítéssel is rendelkezik. A feldolgozott adatok szerint képesítés nélkül senki nem dolgozik, vagyis a szakos ellátottság %. A kistérség iskoláiban a nem pedagógus munkakörben dolgozók 40,5 fő. A pedagógusok lét az iskolákban megfelel a közoktatási törvény előírásainak, normáinak. Szakemberhiány 2 iskolát érint ( táblázat pont). A kistérség iskoláiban az iskolai alapfeladat ellátásán túl, mikrotérségi szinten működik a szakszolgálati ellátás, 3 iskolát érintően. Az iskolákban teljes körű a minőségirányítási program megvalósítása, mindenütt működik az intézményi minőségirányítási rendszer. A településeken működő intézmények, tagintézmények esetleges megszűnése esetén a tanulókat befogadó intézmények listája: Település neve Intézmény formája Befogadó intézmény Babót Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Babóti Tagintézménye Beled Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár KisfaludMihályiVadosfa Általános Iskola Mihályi Cirák Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola Ciráki Tagintézménye Dénesfa Nincs intézmény Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Edve Nincs intézmény Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Gyóró Nincs intézmény Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled 6

7 Himod Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat kihelyezett osztálya telephelye Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár Hövej Nincs intézmény Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár Kapuvár Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola Kapuvár Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola Kapuvári Tagintézménye Kisfalud KisfaludMihályiVadosfa Mikrotérségi Általános Általános Iskola Kisfaludi Művelődési Központ Beled Tagintézménye Mihályi KisfaludMihályiVadosfa Mikrotérségi Általános Általános Iskola Mihályi Művelődési Központ Beled Osli Vocational Academy Óvoda, Kapuvár Térségi Általános Általános Iskola, Iskola Előkészítő Szakiskola Kéttannyelvű Általános és Pedagógiai Szakszolgálat Iskola Osli Telephelye Kapuvár Rábakecöl Mikrotérségi Általános Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Művelődési Központ Rábakecöli Tagintézménye Beled Szárföld Kapuvár Térségi Általános Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakszolgálat Szárföldi Tagintézménye Kapuvár Vadosfa Nincs intézmény KisfaludMihályiVadosfa Általános Iskola Vásárosfalu Nincs intézmény Mikrotérségi Általános 7

8 Veszkény Vitnyéd Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Veszkényi Tagintézménye Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola Vitnyédi Tagintézménye Művelődési Központ Beled Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár A Tárgyi feltételek című bekezdés utolsó mondata helyére az alábbi szövegrész kerül: Az iskolai épületek állapota 30%ban megfelelő, 60%ban felújításra szorul, 10%a korszerű állapotban van. 14. A Középiskolai ellátás című fejezet első mondata helyébe a következő mondat lép: A kistérségben Kapuvár város területén, valamint VitnyédCsermajorban folyik középiskolai oktatás. 15. A Alapfokú művészetoktatás helyzete című bekezdés az alábbi mondattal bővül: A kistérségben három alapítványi iskola is biztosít művészeti képzést a kistérség tanulói számára. 16. A Diákotthon és kollégiumi ellátás című szövegrész az alábbi szövegre módosul: A kistérségben diákotthoni és kollégiumi ellátás a megyei fenntartású Ujhelyi Imre Élelmiszeripari Közép és Felsőfokú Szakképző Iskola és Kollégiumban van. 8

9 17. A KISTÉRSÉGI KORCSOPORT MEGOSZLÁS című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: KISTÉRSÉGI KORCSOPORT MEGOSZLÁS 2.3. táblázat A település neve 01 évesek 12 évesek 23 évesek 34 évesek 45 évesek 56 évesek 610 évesek 1014 évesek 1416 évesek 1618 évesek 1820 évesek 2024 évesek 1. Babót Beled Cirák Dénesfa Edve Gyóró Himod Hövej Kapuvár Kisfalud Mihályi Osli Rábakecöl Szárföld Vadosfa Vásárosfalu Veszkény Vitnyéd Kistérség összesen

10 17. A KISTÉRSÉGI ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁK 1. ÓVODÁK pontja A kistérségben működő óvodák szervezeti formája című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Szervezeti forma Intézmények Önálló intézmény 2 (Veszkény, Szárföld) Int. fenntartó társulás 2 (Királytó Óvoda és Bölcsőde, Gólyafészek Napfény Óvoda) ÁMK 1 (Mikrotérségi Általános Művelődési Központ) Egyéb 1 0 közös ig. közokt.int. Egyéb 2 Többcélú oktatási intézm. 1 ( Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola, Alapfokú intézményegységenként Művészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola, Gimnázium, Diákotthon és Felnőttképző Intézmény tagintézményei, Cirák, Osli, Vitnyéd ) ÖSSZESEN Az 1.2. A kistérségben működő óvodák fenntartói című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Fenntartó Intézmények Települési 2 (Veszkény, Szárföld) önkormányzat Fenntartói 3 (Hövej, Kisfalud, Mihályi és Vadosfa Óvodafenntartó társult Társulása, KapuvárBabótHimod Óvodai Intézményfenntartó Társulás, )Beled, Dénesfa, Edve, Gyóró, Rábakecöl, Vásárosfalu Községek Intézményi Társulása) Kistérségi 0 társulás Megyei 0 önkormányzat Egyéb 1 ( Vocational Academy Alapítvány) ÖSSZESEN 6

11 19. Az Helyben lakó és a bejáró gyermekek táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: A Ebből Települések székhelyről bejáró A egyéni településmegoldással Falugondnokközleke tömeg Iskolabusszal (szülők szgk. óvodába szolgálattal déssel val) járó Gyermekek (fő) utazó gyermekek (fő) Beled Kapuvár Mihályi Szárföld Veszkény Cirák, Osli, Vitnyéd (Vocational) ÖSSZESEN A 1.4. Jelenlegi és várható induló csoportok és csoportlétszámok a kistérség óvodáiban összesen és átlagosan című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Óvodák Tanév Kiscsoportok Kiscsoportos óvodások Középső csoportok Középső csoportos óvodások Nagy csoportok Nagycsoportos óvodások Osztatlan csoportok Részben osztott csoportok Részben osztott csoportba járó óvodások Osztatlan csoport bajáró óvodások Átlagos csoport létszám Királytó 2007/ ,5 Óvoda és Bölcsőde 2008/ Kapuvár Gólyafé 2007/ ,3 szek Napfény 2008/ Óvoda Mihályi Mikrotérsé 2007/ ,8 gi Ált. Műv. Központ Óvodája 2008/2009 Beled Napköziott 2007/ honos Óvoda és 2008/ Konyha Szárföld Napköziott 2007/ honos Óvoda 2008/ Veszkény Összesen: 2007/ ,6 Várható: 2008/2009

12 21. Az 1.5. Az óvodások koruk, sajátos nevelési igényeik és szociális helyzetük szerint című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Település Beled Kapuvár Mihályi Szárföld Veszkény Kistérség összesen 23 éves 45 éves 68 éves Összes Sajátos nevelést igény lő Nem zeti etnikai nevelésben részt vevő Rend szeres gyermekvédelmi támogatásban részesül ő Étkezé si támo gatás ban része sülő óvodás gyermekek Településen lakó Bejáró Összesen Településen lakó Bejáró Összesen Településen lakó Bejáró Összesen Településen lakó Bejáró Összesen Településen lakó Bejáró Más, spec. Ellátási formában részesülő Összesen Székhelytelepülésen lakó Bejáró Összesen

13 22. Az 1.6. Óvodai alkalmazottak táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Székhelytelepülések Beled Az óvodapedagógusok felsőfokú középfokú végzettségűek végzettségűek 12 0 Speciális képesítéssel rendelkező óvodapedagógusok (szakirány megnevezésével) psz fp gyt log Egy éb Dajkák Más munkakörben alkalma zottak 6 0 7,9 Egy óvónőre jutó gyermek Kapuvár ,4 Mihályi ,2 Szárföld Veszkény , ÖSSZESEN 55 0 psz fp gyt log egy éb , ,5 23. Az 1.7. Egyéb információk című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: szakemberhiánlati ellátás tási rendszer állapota ellátottság Szakszolgá Minőségirányí épület Taneszköz felszereltség Van = 1 Van = 1 Van = 1 03 tsz éh mh 03 Kapuvár Mihályi Beled Szárföld Veszkény Összesen Átlagosan 0 1 0,6 0,8 0,8 2 1,8 2 Megjegyzés: Cirák, Osli és Vitnyéd Vocational Academy óvodájáról a közoktatási megállapodások megszűnése miatt az adatszolgáltatás időpontjában nem állt rendelkezésre adat.

14 24. Az 1.1. A kistérségben működő iskolák szervezeti formája: című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Szervezeti forma Intézmények Önálló intézmény 1 (Páli Szent Vince Ált. Isk.) Int. Fenntartó társulás 2 (Kapuvár Térségi Általános Iskola, Kisfalud Mihályi Vadosfa Általános Iskola) ÁMK 1 (Beled) Más szervezeti 1 (Vocational Academy keretek Alapítvány) ÖSSZESEN A 1.2. A kistérségben működő iskolák fenntartói című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Fenntartó települési önkormányzat fenntartói társulások Intézmények 0 3 (Beled. Mihályi, Kapuvár székhely) kistérségi társulások 0 megyei önkormányzat 0 egyház 1 (Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola) alapítvány 1 (Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola) ÖSSZESEN 5

15 26. Az Helyben lakó és a bejáró gyermekek című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Ebből Települések Helyben Összlétegyéni iskolába Bejáró Falugondn tömegközlekedés szám Iskolabusszal (szülők szgk. megoldással járó oki szolgálattal sel val) Gyermekek (fő) utazó gyermekek (fő) Beled (Mikrotérségi Általános Művelődési Központ ) Kapuvár (Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola, Vocational Academy Kéttannyelvű Általános Iskola Kapuvári Telephelye) Mihályi (Kisfalud MihályiVadosfa Általános Iskola) ÖSSZESEN

16 27. Az 1.4. Iskolai alsó tagozat: jelenlegi és várható induló tanulócsoportok és csoport létszámok című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Iskola Mihályi, Kisfalud, Vadosfa Kapuvár Térségi Ált. Isk. Mikrotérsé gi Ált. Isk. Beled Páli Szent Vince Katolikus Ált. Isk. Összesen Tanév osztályos tanulócsoportok osztályos tanulók (fő) Kislétszámú Osztatlan Tanulócso portok Kislétszámú Osztatlan Osztályokba n tanulók (fő) fő/tan csop 2007/ ,5 2008/ , / / ,2 2007/ / / / / , / ,61

17 28. Az 1.5. Iskolai felső tagozat: jelenlegi és várható induló tanulócsoportok és tanulócsoport létszámok című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Iskola Tanév Ötödik Hatodik Hetedik Nyolcadik osztályos tanulócsoportok Ötödik Hatodik Hetedik Nyolcadik osztályos tanulók (fő) Kislétszámú Osztatlan Tanuló csoportok Kislétszámú Osztatlan Osztá lyokban tanulók (fő) fő/tancsop Mihályi, 2007/ ,75 Kisfalud, 2008/ ,25 Vadosfa Általános Iskola Kapuvár 2007/ Térségi Ált. Isk. 2008/ ,6 Páli Szent 2007/ Vince 2008/ Katolikus Általános Isk. Mikrotérségi 2007/ ,4 Művelődési 2008/ ,1 Központ Általános Isk. Beled Összesen 2007/ , / ,49

18 29. Az 1.6. Az emelt szintű tanulócsoportok a kistérségben című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Iskolák Tanulócsoportok/tanulók 2007/ /2009 Az emelt szintű tanulócsoportok 4 4 Alsó Kapuvár Az emelt szintű tanulócsoportokban tagozat Térségi tanulók Általános Az emelt szintű tanulócsoportok 8 8 Iskola Felső Az emelt szintű tanulócsoportokban tagozat tanulók Az emelt szintű tanulócsoportok Alsó 0 0 Mihályi Az emelt szintű tanulócsoportokban tagozat 0 0 tanulók Kisfalud Az emelt szintű tanulócsoportok Vadosfa 0 0 Felső Az emelt szintű tanulócsoportokban tagozat 0 0 tanulók Az emelt szintű tanulócsoportok 1 2 Páli Szent Alsó Vince Az emelt szintű tanulócsoportokban tagozat tanulók Katolikus Az emelt szintű tanulócsoportok Általános 6 6 Felső Iskola Az emelt szintű tanulócsoportokban tagozat tanulók Az emelt szintű tanulócsoportok 0 0 Alsó Az emelt szintű tanulócsoportokban Mikrotérségi tanulók tagozat 0 0 Általános Iskola Beled Összesen Az emelt szintű tanulócsoportok Az emelt szintű tanulócsoportokban tanulók Az emelt szintű tanulócsoportok Az emelt szintű tanulócsoportokban tanulók Az emelt szintű tanulócsoportok Az emelt szintű tanulócsoportokban tanulók Felső tagozat Alsó tagozat Felső tagozat

19 30. Az 1.8. A napközis és iskolaotthonos csoportok és az ellátásban részesülő tanulók című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Iskolák Tanulócsoportok/tanulók 2007/ /2009 Kapuvár Térségi napközis csoportok Alsó Általános Iskola napközis tanulók tag tanulószobai csop.ok Felső 2 2 tanuló szobás tanulók tag Isk.otthonos tan.csop.ok 0 0 Isk.otthonos t.cs.kban tanulók 0 0 Mikrotérségi Általános napközis csoportok Alsó 3 3 Művelődési Központ napközis tanulók tag Beled tanulószobai csop.ok Felső 0 0 tanuló szobás tanulók tag. 0 0 Isk.otthonos tan.csop.ok 0 0 Isk.otthonos t.cs.kban tanulók 0 0 Mihályi napközis csoportok Alsó 1 1 Kisfalud napközis tanulók tag Vadosfa Általános tanulószobai csop.ok Felső 0 0 Iskola tanuló szobás tanulók tag. 0 0 Isk.otthonos tan.csop.ok 0 0 Isk.otthonos t.cs.kban tanulók 0 0 Páli Szent Vince napközis csoportok Alsó 3 3 Katolikus Általános napközis tanulók tag Iskola tanulószobai csop.ok Felső 1 1 tanuló szobás tanulók tag Isk.otthonos tan.csop.ok 2 3 Isk.otthonos t.cs.kban tanulók napközis csoportok Alsó napközis tanulók tag tanulószobai csop.ok Felső 3 3 Összesen tanuló szobás tanulók tag Isk.otthonos tan.csop.ok 2 3 Isk.otthonos t.cs.kban tanulók 32 51

20 31. Az 1.9. A kistérség iskolás tanulói sajátos nevelési igényeik és szociális helyzetük szerint ( tanév) című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Iskolakörzetek A képességkibont akoztató oktatás részesülő Az integrációs oktatásban részesülő A sajátos nevelést igénylő A nemzeti etnikai nevelésben résztvevő A rendszeres gyermekvé delmi támogatásb an részesülő Az étkezési támogatásb an részesülő A tankönyvtá mogatásban részesülő Más, speciális ellátási formában részesülő tanulók Beled Alsó tagozat Székhelytel.en lakó Bejáró Alsó összesen Felső tagozat Székhelytel.en lakó Bejáró Felső összesen Mindösszesen Kapuvár Alsó tagozat Térségi Általános Iskola Székhelytel.en lakó Bejáró Alsó összesen Felső tagozat Székhelytel.en lakó Bejáró Felső összesen Mindösszesen Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola Székhelytel.en lakó Alsó tagozat Bejáró Alsó összesen Felső tagozat Székhelytel.en lakó Bejáró Felső összesen Mindösszesen Mihályi Alsó tagozat Székhelytel.en lakó Bejáró Alsó összesen Felső tagozat Székhelytel.en lakó Bejáró Felső összesen Mindösszesen

21 Iskolakörzetek A képességkibont akoztató oktatás részesülő Az integrációs oktatásban részesülő A sajátos nevelést igénylő A nemzeti etnikai nevelésben résztvevő A rendszeres gyermekvé delmi támogatásb an részesülő Az étkezési támogatásb an részesülő A tankönyvtá mogatásban részesülő Más, speciális ellátási formában részesülő tanulók KISTÉRSÉG ÖSSZESEN Székhely településen lakó Bejáró Mindösszesen Az A kistérség iskoláinak alkalmazottai című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Vezető állású Felsőfokú képzettséggel rendelkező beosztott tanítók/ta nárok speciális képesítéssel rendelkező k Képesítés nélkül tanítói/tan ári munkakör ben dolgozók A gazdálko dást segítő Adminiszt rációt végző Munkatársak Technikai dolgozók az oktatást közvetlenü l segítők más munkakör ökben alkalmazot tak Kapuvár Alsó Térségi Általános Iskola tagozat Felső tagozat Együtt Alsó Mikrotérségi tagozat Általános Felső Művelődési tagozat Központ Együtt Kisfalud Alsó ,5 Mihályi Vadosfa Általános tagozat Felső tagozat Iskola Együtt ,5 Páli Szent Alsó Vince Katolikus Általános tagozat Felső tagozat Iskola Együtt Alsó ,5 tagozat Összesen Felső tagozat Együtt ,5

22 33. Az Egyéb információk: című táblázat helyére az alábbi táblázat kerül: Kapuvár Térségi Általános Iskola Mikrotérsé gi Általános Művelődési Központ szakemberhiány Szakszolgálati ellátás Minőségirányítási rendszer épület állapota Van = 1 Van = 1 Van = 1 03 Torna szoba Felszereltség(03) élelmiszer higiénia Mosdó helyisé gek Taneszköz ellátottság Kisfalud Mihályi Vadosfa Általános Iskola Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola Összesen Átlagosan 0,5 0, ,5 1,75 1 2

MEGYEI KÖZOKTATÁSI, FELADAT- ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

MEGYEI KÖZOKTATÁSI, FELADAT- ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA MEGYEI KÖZOKTATÁSI, FELADAT- ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2006 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Helyzetelemzés 1.1. Győr-Moson-Sopron megye földrajzi elhelyezkedése

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV 2005/2006. 2008/2009.

INTÉZKEDÉSI TERV 2005/2006. 2008/2009. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatainak megszervezéséhez szükséges döntéselőkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve INTÉZKEDÉSI

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve FELÜLVIZSGÁLAT: 2008. JÚNIUS 9. FELÜLVIZSGÁLAT: 2010. DECEMBER 13. GYENES LEVENTE POLGÁRMESTER 1 HELYZETELEMZÉS 2 A szabályozás 2008-2012 közötti

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. 2003. évi felülvizsgálat Elfogadta: 233/2003. (VII.3.) KH számú

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/228-19/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007.

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007. Esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 A közoktatás esélyegyenlősége... 5 1.2 "Ne legyen több iskolai kudarc! - Tíz lépés az oktatási esélyegyenlőség felé"... 7

Részletesebben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV SZEGED 2010. április TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016.

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. Jóváhagyta: Képviselő-testülete a 211/2010. (II.15.) sz. határozatával Bevezetés...3 Törvényi háttér...3 Az intézkedési

Részletesebben

*A01* Az intézmény OM azonosítója. Az adatszolgáltatás dátuma. Beszámolási időszak. tanév. Nyitóadatok. tanév

*A01* Az intézmény OM azonosítója. Az adatszolgáltatás dátuma. Beszámolási időszak. tanév. Nyitóadatok. tanév OSAINT. oldal Oktatási Minisztérium OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást vonhat maga után!

Részletesebben

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2009-2015 TARTALOMJEGYZÉK ALAPJOGSZABÁLYOK,

Részletesebben

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete Tartalom BEVEZETŐ... 4 Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények... 9 ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA... 9 CSORNAI

Részletesebben

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete Tartalom BEVEZETŐ... 4 Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények... 9 ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA... 9 CSORNAI

Részletesebben

1. A törvény célja és alapelvei

1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati PROGRAM 2009 2013. Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány,

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati PROGRAM 2009 2013. Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati KISTÉRSÉGI MINÕSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsõkelecsény, Felsõnyárád,

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2014

S O M O G Y M E G Y E KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2014 S O M O G Y M E G Y E KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2014 (TERVEZET) Hivatal Készítette: Somogy Megyei Önkormányzati Humánszolgáltatási Főosztályának

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Iktatószám: 100546-33/2011. Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Magyarország Kormánya 2011. augusztus 31-i ülésén jóváhagyta a Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepcióját.

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény szabályozási köre 1. E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre,

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben