A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT TAGJAI.*)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT TAGJAI.*)"

Átírás

1 .*) /. Alapító tagok: I. Ferenc József Ő császári és apostoli királyi Felsége 1500 Erzsébet Ő császári és apostoli kir. Felsége (meghalt 1898-ban) 500 Rudolf trónörökös Ő cs. és kir. Fensége (meghalt 1889-ben) 200 József főherceg Ő cs. és kir. Fensége, Alcsúth Izabella főhercegnő Ő csász. és kir. Fensége, Pozsony 200 Szász Coburg Fülöp hg. 0 kir. Fensége 200 Hirsch Móric báró, Paris (meghalt) 5000 Pavel Mihály görög-kath. püspök, Nagy-Várad 2100 Herzog Péter nagykereskedő, Budapest, VI., Andrássy-út Budapest székes főváros hatósága Iváncsich Viktor dr. (meghalt 1892.) 1000 Báró Lévay Henrik főrendih. tag, Győr-Puszta-Táplány 1000 Simor János bibornok, hercegprímás (meghalt 1891-ben) 1000 Első Magyar Ált. Biztosító Társaság, Budapest, IV., Vigadó-tér Haynald Lajos bibornok érsek (meghalt 1891-ben) 500 Kováts Zsigmond püspök (meghalt 1887-ben) 500 Magyar-Francia Bizt. Részv.-Társ., Budapest, IV., Vigadó-tér Samassa József dr. érsek, Eger 500 Wodianer Albert földbirtokos, Budapest, V., Arany János-utca 24 (megh ban) Zichy Jenő gróf országgy. képviselő, Budapest, VI., Rózsa-utca Császka György érsek, Kalocsa 400 Pesti hazai első takarékp. egyes., Budapest, IV., Egyetem-utcza Wodianer Mór báró (meghalt 1886.) 300 Andrássy Aladár gróf, Budapest, VI., Andrássy-út Bonnaz Sándor püspök (meghalt 1889-ben) 200 Tóvárosi Fischer Emil, Budapest, Andrássy-út 2 i 200 Fuchs Rudolf (meghalt 1892-ben) Harkányi Frigyes báró, Budapest, VI., Andrássy-út Károlyi Gyula gróf (meghalt 1890.) Luczenbacher Pál főrendiházi tag, Bpest, V., Ferenc József-rakpart Nagy ezen ki cukorgyár részvény-társ. 200 *) Kérem a t. tagtársakat, hogy a lakásváltoztatást velem közöljék és az e kimutatásban foglalt netáni téves adatokra figyelmeztessenek. A tükdr. XIV

2 Pellet Ödön apát-kanonok, Székesfehérvár (meghalt) 200 Ráth György főrendiházi tag, Budapest, VIII., József-körút Schlauch Lőrinc bibornok, megyés püspök, Nagy-Várad Széchényi Béla gróf főrendiházi tag, Budapest, I., Lánczhid-utca Széchényi Pál gróf, Budapest, IV., Angol királyné szálloda 200 Venczell Ferenc kanonok, Nyitra Weisz Bernát Ferenc (meghalt 1888.) 200 Wodianer Albert báró, Budapest, IV., Gyár-utca Zichy Edmund gróf (meghalt 1894.) 200 Zichy Ferenc gr. kir. főasztalnokm., Bpest, IV., Koronaherczeg-utcza Andrássy Dénes gr. főrendiházi tag, Kraszna-Horka-Váralja 150 Adamofszky Péter papírkereskedő, Budapest, IV., Mária Valeria-utca 8 10a Andrássy Géza gróf, Budapest, VIII., Eszterházy-utca Apponyi Albert gr. orsz. képviselő, Budapest, VIII., Szentkirályi-utca Atzél Béla báró országos képviselő, Budapest, IV., Hungária szálló Baich Miklós báró (meghalt i8g7-ben) 100 Baiersdorf és Biach, Budapest, V., Akadémia-utca Bánffy György gróf, Budapest, VIII., József-utca 9 loo 50 Baranyay Géza, Kurtakesz 100 Batthyány Lajos gróf Budapest, II., Fő-út Beck Dénes bank-igazgató, Budapest, V., Váczi-körút Berg Gusztáv báró, Kapuvár 100 Berzeviczy Albert dr. orsz. képv., Budapest, VI., Andrássy-út Beschorner A. M. cs. és kir. udv. műércöntő, Bécs, Dreilaufer-gasse Blaskovich Ernő, Budapest, IV., Reáltanoda-utca Bobula János építész, orsz. képv., Budapest, VII., Szövetség-utca Brankovics György g. k. püspök, Karlovic 100 Bubics Zsigmond megyés püspök, Kassa : Budapesti keresk. és iparkamara, V., Sas-utca Burchard Konrád főrendiházi tag, Budapest, VI., Andrássy-út XV Burger A. üvegkereskedő, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca Csanádi székes-káptalan, Temesvár 100 Csáky László gróf (meghalt 1891-ben) Csekonits Endre gr. főrendiházi tag, Zsombolya 100 Czigler Győző műegyet. tanár, Bpest., IV., Muzeum-körút Czobor Béla dr., Budapest, VI., Lendvay-utca Debreczeni keresked. és iparkamara 100 Dulánszky Nándor megyés püspök, Pécs (meghalt 1896-ban) Egger Dávid régiségkereskedő, (meghalt 1897-ben) 100 Eisele József gépgyáros, Budapest, VI., Andrássy-út Esterházy Miklós herceg (meghalt 1894-ben) 100 Esterházy Móric gróf, Pápa 100 Ifj. Esterházy Móric gróf főispán, Budapest, VIII., Eszterházy-utca Érsekújvári takarékpénztár 100 Falk Zsigmond lovag nyomda-igazg., Budapest, V., Hold-utca Farkas Gizella, Bánffy-Hunyad 100 Festetits Andor gróf főrendiházi tag, Szeleste 100 Tolnai Festetits Tassilo gróf, Keszthely Fischer Ignác, Budapest, VII. ker., Erzsébet-körút Farkas Ödön földbirtokos, Tápió Sáp 100 Farkasházi Fischer Jenő, az ungvári porcellán- és agyagipar részv.-társ. művészi igazg., Tata 100 Flandorfer Ignác lovag, Sopron (megh ben) 100 Fittler Kamill a m. kir. iparműv. iskola igazgatója, Bpest, IX., Kinizsi-u Floch Henrik dr. kir. tanácsos, Bpest, IV., Váci-utca Özv. Flór Ferencné (meghalt 1891.) 100 Forgó és Társa üvegkeresk., Bpest, IV, Városház-utca Forster Gyula min. tanácsos, Bpest, II., Lánchid-utca Forster János (megh ) Forster Kálmán min. titkár, Budapest, IV, Só-utca 6/ 100 Fraknói Vilmos cimz. püspök, Bpest, nemzeti múzeum 100 Göndöcs Benedek apát (megh ) 100 Grünwald Béla (meghalt 1891-ben) 100 Győri székesegyházi káptalan 100

3 95 Győri Gschwindt Mihály, Budapest, József-tér 13 (meghalt 1897-ben) Hadik Sándor gróf, Budapest, VI., Andrássy-út Hadik-Barkóczy Endre gróf, Bpest, VII., Károly-körút Hajós József (meghalt 1888-ban) Hauszmann Alajos épitész, Budapest, Döbrentey-utca Hausmann Sándor, Budapest, II., Fő-út, saját ház 100 Háromszékmegye közönsége 100 Hidassy Kornél megyés püspök, Szombathely 100 Holdházy János apát-kanonok, Alcsuth 100 Hopp Ferencz, Budapest, VI., ker., Andrássy-út Hornig Károly báró, megyés püspök, Veszprém 100 Horváth Boldizsár, Budapest, VI., Andrássy-út 96 (meghalt) 100 Hüttl Tivadar porcellán-kereskedő, Budapest, V., Dorottya-utca Ipolyi Arnold püspök (meghalt 1887.) Irsik Ferenc kanonok, Szatmár (megh ban) Ivánka Imre orsz. képv. (meghalt 1896-ban) 100 Jászóvári prépostság 100 Kaas Ivor báró, Budapest, IV., Borzutca Károlyi Alajos gróf (meghalt 1891.) 100 Károlyi István gróf orsz. képviselő, Budapest, VIII., József-utca Károlyi Sándor gróf orsz. képviselő, Budapest, VIII., Eszterházy-utca Károlyi Tibor gróf, Budapest, IX., Pipa-utca Keglevich István gróf főrendiházi tag, Budapest, József-körút Keleti Gusztávmintarajztanodai igazg., Budapest, VI., Andrássy-út Kégl György orsz. képviselő, Bpest, IV., Szép-utca Kobek István orsz. képviselő, Bpest, VII., Kerepesi-út Kochmeister Frigyes báró, főrendiházi tag, Budapest, V., Nagy koronautca Königswarter Móritz báró, Bécs 100 Kramer Samu kárpitos, Budapest, VI., Gyár-utca Láng József, Budapest, V., Vigadótér XVI 125 Láng László gépgyáros, Budapest, V., Vizafogó-utca Láng Sándor, Budapest, II. kerület, Döbrentey-utca Lázár Bernát földbirtokos, Segesvár (meghalt) 100 Lechner Ödön építész, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca Lénk Emil, Sopron (meghalt 1898.) Lénk Gyula, Sopron 100 Lipthay Béla báró, Budapest, II. ker., Lánchid-utca Lobkowitz Rudolf herceg, Budapest, I., Úri-utca Luczenbacher István földbirtokos, Muzsla 100 Luczenbacher Miklós, Budapest, II., Lánchid-utca Majláth József gróf, Perbenyik 100 Marton Alajos diszműárus, Budapest, IV., Váczi-utca Matuska János kanonok (meghalt 1888-ban) 100 M. orsz. központi takarékpénztár Mendl István magánzó, Budapest, VI., Andrássy-út Mihalovits József bibornok-érsek (meghalt i8gc-ben) 100 Miehl Jakab prépost-kanonok, Székesfehérvár (meghalt) 100 Modrovics Gergely (meghalt 1885.) 100 Müller P., Sopron (meghalt 1898.) 100 Nádasdy Ferenc gróf főrendiházi tag, Budapest, VIII., Múzeum-utca Nákó Kálmán gróf, Budapest, IV., Deák Ferencz-tér Német József ez. püspök, Temesvár 100 Nemzeti Casino, Budapest 100 Nopcsa Ferenc báró főudvarmester, Budapest, IV., Deák Ferenc-utca Nyitramegye közönsége Pallavicini Ede őrgróf, Budapest, I., Szt. Háromság-tér Pánthy Endre c. püspök, Eger 100 Papp Samu dr. országos képviselő, Budapest, VIII., Baross-utca Patzenhofer Konrád gyártulajdonos, Czinfalva 100 Pártos Gyula építész, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca Budahegyi Pauer Leó, Budapest, IV., 100 Reáltanoda-utca Péterffy Zsigmond vasúti üzletigazg., Deés 100

4 Petschacher Gusztáv (meghalt 1896.) 100 Prifach József nagyprépost, (meghalt i8g8-ban) 100 Pucher József építész, Budapest, VI., Andrássy-út Radisics Jenő, az orsz. m. iparműv. múzeum igazgatója, Bndapest, IX., Üllői-út Szentmártoni Radó Kálmán főispán, Répcelak íoo Rakovszky Géza országos képviselő, Budapest, VIII., Trefort-utca Reiner Zsigmond, Budapest, VI., Teréz-körút Rothermann Rudolf lovag gyártulajd., Hirm Rósa Lajos földbirtokos (meghalt i8g2-ben) 100 Schönborn Ervin gróf, Bécs 100 Schreiber Ignáez, Bécs 100 Somorja rend. tanácsú város 100 Soproni kereskedelmi és iparkamara Soproni takarékpénztár 100 Stephani Lajos légszesz-társ. igazg., Budapest, VI., Múzeum-körút Strasser Alajos nagykeresk. (meghalt 1888-ban) 100 Supka Jeromos apát, (meghalt 1891.) 100 Sváb Károly főrendiházi tag, Bpest, VIII., József-körút Szalay Imre m. n. múzeumi igazg., Budapest, IV., Múzeum-körút Szapáry Géza gróf, Budapest, IV., Szép-utca Széchenyi Gyula gróf, k. főajtónálló-m., Bpest. VI., Andrássy-út g8 100 Szatmári káptalan 100 Széchenyi Pálné grófné, Budapest, IV., Angol királyné szálloda Szivák Imre dr., Budapest, IV. ker., Granátos-utca Szlávy József koronaőr, Budapest, VI., Eötvös-utca Szmrecsányi Pál megyés püspök, Szepeshely 100 Tauffer Vilmos dr. egyetemi tanár, Budapest, VIII., Főherceg Sándor-utca Temesvári kereskedelmi és iparkamara Thék Endre gyáros, Budapest, VIII., Üllői-út Thurn-Taxis Egon herceg, (meghalt 1892-ben) 100 Tisza Kálmánná, Budapest, VIII. ker., Főherceg Sándor-utca Tisza Lajos gróf (meghalt 1898-ban) 100 Trefort Ágoston (meghalt 1888-ban) Vancsa János dr. érsek (meghalt 1893.) 100 Vaszary Kolos bibornok, hercegprímás, Esztergom 100 Idősb Vay Miklós báró (meghalt 1897.) 100 Vályi János dr. püspök, Eperjes Weber Antal építész (meghalt 1889.) Wechselmann Ignác építész, Bpest, VI., Váci-körút Zalka János dr. megyés püspök, Győr 100 Zichy Antal főrendiházi tag, Bpest, VII., Wesselényi-utca 68 (meghalt 1898-ban) 100 Zichy Nep. János gróf, Budapest, VIII., Múzeum-utca Zsolnay gyár Pécs 100 Abelsberg Leó, Budapest, VI., Nagy Jánosutca 11. Acsády Ignác hirlapiró, Budapest, IX. ker., Lónyay-utca 16. Aczél Henrik, Budapest, IX. ker., Ollöiút 33- Aggházy Gyula tanár, festőművész, Bpest, VI., Epreskert-utca Aigner Sándor építész, Budapest, VIII., József-körút 55. Alpár Ignáez építész, Budapest, VII. ker., Almássy-tér 15. //. Rendes tagok: Áll. segély, bőr- és czipészipari szakiskola Nagy Szeben. Almády Géza főv. tanácsjegyző, Budapest, IV., Lipót-utca (új városház). Almássy Tivadar gróf orsz. képviselő, Budapest, V., Margit-rakpart Altenbuchner Henrik festő, Budapest, VII., Kerepesi-út 6. Angeli Róbert min. fog., Budapest, V., Hold-utca 8. Angyal József min. tanácsos, Budapest, IV., Só-utca 8. Magyar Iparművészet. XVII 3

5 Apponyi Albert gróf, Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 35. Apponyi Sándor gróf főrendiházi tag, Lengyel. 15 Arany-, ezüstmíves, stb. ipartestület, Bpest, VII., Dohány-utca 12. Arkay Aladár építész, Budapest, VI. Vörösmarthy-utca 34. Auer József titkár, Budapest, V., Erzsébettér 10. Auerbach Lipót főgymn. tanár, Szegszárd. Autheried Ernő szig. mérnök, IX. ker., Üllői-út Axamethy Lajos dr. ministeri oszt. tan. Budapest, II., Csónak-utca 2. Babics József orsz. képviselő, Budapest, IV., Kecskeméti-u. 10. vagy Zsombolya. Bácker Béla főpénztárnok, Budapest, IX., Lónyay-utca 16. Bachruch Károly ékszerész, Budapest, IV., Váci-utca 25. Bacskay Béla festőművész, Kaposvár. 25 Bajkovecz Mihály fametsző, rajzoló, Budapest, IX., ker. Kinizsi-utca 31. Bakofen Nándor, Budapest, VII., Erzsébetkorút 39. Balázs Ernő építész, Budapest, Tavaszmező-utca 1. Bálint Zoltán építész, Budapest, Báthoryutca 12. Bálinth Benedek fametsző, Budapest, VII., Szövetség-utca Balló Ede festőművész, Budapest, VI., Városligeti-fasor 26. Balogh Béla dr. ügyvéd, Budapest, VI., Gyár-utca 48. sz. Balogh Pál, Erzsébet-körút Royal-szálloda. Papi Balogh Péter magánzó, Haraszti. Baross János dr., Budapest, IX. ker., Üllői-út Baróti Károly főmérnök, Bpest, Kossuth- Lajos-utca 11/II. Bartoss Imre, Budapest, VI., Dalnok-utca 5. Barthos Domokos művezető, áll. ipariskolánál, Arad. Bartsch Róbert min. fogalmazó, Budapest, II., Franklin-utca 5. Basch Árpád, Aradi-utca 8. Kosmos. 40 Báthory István műépítész, Budapest, VIII., Baross-utca 59. Batthyány Lajos gr., II., Fő-út 11. Bauer Gyula építész, Bpest, VIII., Muzeumkörút 17. Bauer Mihály, főgymnasiumi tanár, Vácz. XVIII Baumann Antal, Budapest, VIII., Németutca Bay Sándor főispáni titkár, Győr. Bayer Antal gyógyszerész, Budapest, VI., Andrássy-út 84. Beck Fülöp ötvös, Budapest, VIII., Gólyautca 37. Behr Lajos építész, Bpest, VIII., Esterházyutca 40. Beidl Alajos kanonok, Győr. 50 Békésy Károly dr. egy. tanár, Kolozsvár. Benczúr Béla tanár, Budapest, VI., Nagy- János-utca 2. Ürmössyné Benczúr Elza, Báré, u. p. Bonchida. Benczúr Gyula festőművész, Bpest, VI., Lendvay-utca 15. Benczúr Vilmos takarékpénzt, tiszta. Kassán, Csatorna-utca Bende Imre megyés püspök, Nyitra. Benedek Béla műépítész, Budapest, VIII., Rottenbiller-utca 5/b. Beniczky Margit, Budapest, IX., Vámházkőrút 11. Beniczky Margit, Domony, u. p. Aszód. Benke Gyula orsz. képv. Budapest, VI., Andrássy-út. 60 Benkó József építész, Bpest, VII., Akácfautca 41. Benz Ferencz kövezőmester, Budapest, VI., Rózsa-utca 88. Beregszászi áll. főgymn. Berger Miksa építész, München Heinrich- Strasse 32. Berg Gusztáv báró, Kapuvár. 65 Berg Miksa báró, Kapuvár. Bergh Ferencz, aranyozó, Budapest, VIII., Főherceg-Sándor-utca 12. Bergsmann Zsigmond, Budapest, VIII., Bérkocsis-utca 23. Berks Róbert lovag, Bpest, VI., Andrássyút 29. Bernstein J. József és fia, Bpest, V., Nádorutca Bernstein K. H. Bpest, Nádor-utca. Beschorner A. M. és fia kir. udv. műércöntők, Bpest, VI., Külső-Váci-út 119. Beszterczebányai kir. kath. főgymn. Beszterczebányai m. kir. áll. felsőbb leányiskola. Bezerédy Gyula, szobrász, Budapest, VII., Nefelejts-utca Bicsanits Gyula tanár, Budapest, VIII., Népszinház-utca 8.

6 Bihari Sándor festőművész, Budapest, VI., Aradi-utca 59. Bischitz Arthur, Budapest, V., Széchénytér 3. Blahó Pál és Társa, Budapest, VII., Rózsautca 39. Blockner j. Bpest, IV., Sütő-utca Blümelhuber Ferencz kanonok, Esztergom. Ifj. Dr. Bodnár István ügyvéd, Nyíregyháza. Bodon Károly, asztalos, Bpest, VI., Szondyutca 53. Bodrogi Sándor, vendéglős, Székely-Udvarhely. Bodrogi Vilma, Székely-Udvarhely. 85 Böhm Béla, az Athenaeum intézője, Bpest, VII., Athenaeum. Böhm János, főreáliskolai tanár. Budapest, VIII., Vas-utca 5. Bohus László báró orsz. képviselő, Bpest, IV., Aranykéz-utca 6. vagy Világos. Boisserée Ottó, Budapest, VII., Erzsébetkőrút 15. II/26. Bollé H. ipariskolai igazgató, Zágráb. 90 Borhy György földbirtokos, Gyöngyös. Both Menyhért festőművész, Budapest, VII., Damjanich-utca 5. Bottenstein Gyula vállalati mérnök, Csík- Szépviz. Brachfeld Sándor, cs. és kir. udv. szállító. Budapest, V., Dorottya-utca 7. Brassói m. kir. áll. fa- és kőipar-szakiskola, Brassó. 95 Brassói kir. áll. főreáliskola. Brassói kereskedelmi és iparkamara. Braun Arnold építész, Kismarton. Brázay Zoltán, Budapest, IV., Kaplonyutca 7. Bresztovszky Béla, műegyetemi tanársegéd, Budapest, VIII., Muzeum-körút, Műegyetem. 100 Bródy Zsigmond főrendiházi tag, Budapest, V., Váci-korút 34. Bruck Lajos festőművész, Budapest, I., Döbrentei-utca 38. Bruck Miksa festőművész, Budapest, VII., Nagy János-utca 15. Brüll Ignác dr. ügyvéd, Bpest, VI., Vácikörút 26. Bründl Ödön, Sopron. 105 Bubics József cs. és kir. utász hadnagy, Budapest, II. Fő-utca 89. Budapesti Angol kisasszonyok intézete, Budapest, IV. Lipót-utca 9. Budapest, I. ker. áll. főgymnasium önképző-köre, I., Várfok-utca 14. Budapesti IV. ker. kegyesrendi főgymnasium, Városház-tér. Budapesti V. ker., kir. áll. főgymnasium, Markó-utca Budapest sz. főv. VIII. ker. községi főreáliskola. Budapesti V. ker. áll. főreáliskola, Markóutca 20. Budapesti áll. nőipariskola, VIII., Szentkirályi-utca. Budapesti VI. ker. főreáliskola, Szondyutca és Bulyovszky-utca sarok. Busbach Péterné, Bpest, V., Bálvány-utca Bútorcsarnok, Budapest, VIII. ker., Bérkocsis-utca 12. Coriáry Béla könyvkötő, Sopron. Csányi Károly építész, műegyetemi tanársegéd, Budapest, Műegyetem. Csánki Dezső dr. orsz. levéltárnok, Budapest, I. Uri-utca 13. Csánki József, szakiskolai igazgató, Zalathna. 125 Chyzer Béla dr. orvos, Budapest, VII., Rottenbiller-utca 15. Csengery Lóránt dr. tanár, Budapest, IV., Petőfi-tér 1. Cserna Károly festőművész, Mária-Besnyő, Hekter-villa. Cserháty Jenő, a Ganz-gyár igazg. II. ker., Fő-utca (Ganz-gyár.) Cséry Lajos ifj., Budapest, VIII., Józsefkőrút Csics Imréné, gyógyszerészire, Nagy-Szöllős (Ugocsa m.) Csikós István, Budapest, I., Arany-kakasutca 9. I. sz. Csonka Pál társ. mérnök, Szentes. Csizik Gyula rajztanár, Budapest, IX. ker., Soroksári-utca 19. Czakó Adolf mérnök, IX., Üllöi-út Czettel Gyula gyárigazg., Budapest, V., Bálvány-utca 12. Ciszterci rend főgymnasiumának önképzőköre, Székesfehérvár. Damkó József szobrász, Budapest, VI., Bajza-utcza ig. Dávidház Kálmán könyvkötő, Debrecen, füvészkert. Darmstádter Gyula építész, Budapest, IX., Márton-utcza Debreceni áll. főieáliskola, Debrecen. Debreceni kir. kath. gymnázium, Debrecen. xix 3*

7 Décsi Albert, Budapest, IV., Régi postautcza 2. Dékáni Árpád ev. ref. főgymn. tanár, Halas. Diner Dénes József hirlapiró, Budapest, V., Váci-körút Dirner Gusztáv egyet. ni. tanár, Budapest, IV., Kossuth-Lajos-utca g. Divald Károly fényképész, Budapest, IX., Üllői-iit 21. Doby Jenő rézmetsző, Budapest, III. ker., Zsigmond-utca 45. Dohányi Lajos műötvös III., Lajos-utca 49. Dorn Jenő ötvös, Budapest, VIII., Józsefkőrút Dózsa Jakab főreáliskolai tanár, Székely- Udvarhely. Dvorak Ede műépítész, Budapest, IV., Múzeum-kőrút 37. Écsy Ferenc festő-művész, Budapest, Hermina-út 41. Egri áll. főreáliskola. Eichler Vilmos, bronzöntő, Bpest, VIII., Rigó-utca Ehrlich Miklós, Budapest, VII., Almássytér 2. Emmer Kornél dn, országgy. képviselő, II., Margit-rakpart 11. Emich Gusztáv, Budapest, VII.., Kerepesiút 54. Endler Miksa műasztalos, Budapest, V., Arany János-utca 34. Endrődi Sándor, Budapest, IV., Havasutca Engel Lajos szobrász, Budapest, VIII., Gyöngytyúk-utca 6. Erődi Béla dr., ker. tanfőigazgató, Budapest, Király-utca 76. Eperjesy Imre iparisk. tanár Szeged Epstein Ödön, Sümeg. Erdélyi Pál dr., m. n. múzeumi tisztviselő, Budapest, IX., Héderváry-utca Eremit Lajos építőmester, Pozsony. Ernst Lajos, Budapest, IX. Üllői-út 57. Esterházy Ferencz gr., cs. és kir. kam. Tata. Esztergomi főegyhm. könyvtár. Erzsébet Nőiskola, Budapest, VI. ker., Andrássy-ut 65. sz. 165 Fadrusz János szobrász, Budapest, I. ker., Lisznyai-utca 7. Fáy Ákos, Eger, Szalóki-út 17. Fáykiss József, Budapest, Zöldfa-utca 14. Farkas Elek építész, Budapest, VIII. ker., József-utcza 96. XX Farkasházi Fischer Vilmos, Kolozsvár. 170 Farczády K. Lajos, Székely-Udvarhely. Fauser Árpád dr., kórházi főorvos, Budapest, VII., Király-utca 49. Fauser Ernesztin, Budapest, VIII. ker., József-körút 17. Fauser Géza dr., gyógyszerész, Budapest, VII., Király-utca 49. Faragó Ödön ipariskolai tanár, Budapest, VII., Kemnitzer-utca Fehér Ipoly királyi tan. főapát, Pannonhalma. Feichtinger József G. akad. festő, Bpest, IX., Kinizsi-utca 31. Fejérpataky Kálmán dr., ügyvéd, Bpest, IX., Csillag-utca 8. Feledi József építész, Budapest, VI. ker., Rózsa-utca 48. Fenyvessy Adolf országgyűlési iroda főnöke, Budapest VII., Kertész-utca Feszely Károly fővárosi tisztv. Budapest, Üllői-út 4. III. 28. Feszty Adolf építész, Budapest, VI. ker., Dalszinház-utca 8 sz. Félegyházi Antal tanár, Székely-Udvarhely. Félix Aladár kereskedő, Budapest, IV., Váczi-utca 30. Flamm Samu MÁV mérnök, Szász-Régen. 185 Fleischl Róbert, építész, Budapest, VI. ken, Teréz-körút 40. Flóth Ferencz, Bethlen. Fittler Dezső ügyvéd, Tata. Fischhof Jenő, Budapest, VIII., Népszinház-utca 28. Fischer Zsigmond, Budapest, IV. ker., Váczi-utca Földváry József min. fogaim., Budapest, VIII., Muzeum-körút 10. Förk Ernő építész, Budapest, II., Szegényház-utca 17. Francsek Imre főmérnök, Budapest, VII., Erzsébet-körút 1. Frank K. szobrász, Budapest, VIII. ker., Mosonyi-utca 1. Franki Ármin kereskedő, Budapest, VI., Eötvös-utca Freund Vilmos építész, Budapest, VI. ker., Andrássy-út 21. Füchsl Mór kereskedő, Nagyvárad. Fülbier Lajos tanár, Budapest, IX. ker., Lónyay-utca 4/a. Füleki József tanár, Szeged (szakiskola). Gaal Adorján hatvani, Budapest, VIII., József-körút 27.

8 200 Qaal József fogymnáziumi tanár, Keszthely. Gaal Lajos áldozó pap, Csecse (Nógrádm.) Gábor Ignác mérnök, Budapest, VI. ker., Aradi-utca 62. Gaul Károly tanár, Budapest, VIII. ker., Népszinház-utca 8. Gelb M. Manó kárpitos és díszítő, Budapest, V., Nádor-utca Gelléri Mór kir. tan., Budapest, VI. ker., Uj-utca 4. Gerlóczy Károly a fő- és székváros ny. első alpolgármestere, Budapest, X. ker., Hölgy-utca 11/b, Gerster Béla mérnök, Budapest, VI. ker., Nagy János-utca 25. Gerster Károly építész, Budapest, VIII., József-körút 45. Geszler József kereskedő, Budapest, IV., Váci-utca Ghyczy Béla altábornagy, Budapest, VIII., Vas-utca 14. Giergl Ernő üveggyáros, Budapest, IV., Váci-utca 2. Glausz Ulrik áll. fa- és fémip. szakiskola művezetője, Szeged. Glósz Aladár gyógyszerész, Budapest, VII., Kerepesi-út 16. Glück Frigyes, Budapest, Kerepesi-út, Pannónia-szálló. 215 Goldberger Sámuel gyáros, Ó-Buda, Lajosutca 158. Gölnicbányai áll. vasipari iskola, Gölnicbánya. Gottermayer Nándor könyvkötő, Budapest, IV., Királyi Pál-utca 5. miskolci Gotthilf Ferenc gyárigazgató, Temesvár. Gottlieb Mátyás asztalos, Budapest, VIII., Práter-utca Gózony László min. oszt. tan., Budapest, Lipót-utca 36. GranichstádtenTestvérek ékszerészek, Budapest, IV., Kristóf-tér 2. Greizinger Iván dr. alorvos, Budapest, Rókus-kórház. Grezló János kir. segéd-tanfelügyelő, Budapest, V., Hold-utca 8. Groh István tanár, Budapest, iparművészeti iskola. 225 Grubits László asztalos, Budapest, VIII., Gyöngytyuk-utca 10. Gulyás Ferencz Budapest szék. főv. kir. segéd-tanfelügyelője, Budapest, VIII. ker., Baross-utca 44. XXI Gyalus László építész, Budapest, VII. ker., Pálma-utca 10. Gyertyánffy István kir. tanácsos, igazgató, Budapest, Kelenhegyi-út 30. Gyöngyösi takarékpénztár, Gyöngyös. 230 Győri iparostanonc-iskola. Győri ipariskola, Győr, Kossuth-utca. Györgyi Géza építész, Budapest, I. ker. Döbrentey-utca 18. Györgyi Kálmán iparrajziskolai tanár, Budapest, IX., Ferenc-körút 12. Gyulai Pál egyet, tanár, a főrendiház tagja, Budapest, VIII., Szentkirályi-u gyürkii Gyürky Ödön dr., a budapesti kath. kör titkára, Budapest, VIII. ker., Pál-utca 7. Haberern J. Pál dr., egyet, tanár, Budapest, IV., Szerb-utca 13. Habicht Károly építész, Budapest, II. ker., Mész-utca 15. Hack Endre, Budapest, VIII., Szentkirályiutca 6. I. 17. Hajduska Emil dr., Budapest, VIII. ker., Muzeum-körút Hajós Bálint lakatos, Budapest, VII. ker., Izabella-utca 2. I. 10. Hámory Zoltán főv. fogaim, gyak., Budapest, IV., Lipót-utca 13. Hampel József dr., egyet, tanár, Budapest, VIII., Muzeum-körút 14/16. Hanzéli Gyula iparisk. tanár, Szeged. Hargitta Nándor ipariskolai igazgató, Székely-Udvarhely. 245 Harmath Ödön iparisk. tanár, Székelyudvarhely. Havel Lipót építőmester, Budapest, VII., Izabella-utca 40. Havranek Ferenc építész, Budapest, VI., Andrássy-út 71. Hazay István min. titkár, Budapest, VIII., József-körút 19. Haydu Gyuláné özv., Budapest, VIII., Nagyfuvaros-utca Heckl Ödön, Budapest, VII., Niedermayerutca 28. Hegedűs Károly m. kir. technológiai iparmuzeumi főigazgató, Budapest, VIII., Népszinház-utca 6. Hegedűs Sándor keresk. m. kir. miniszter, Budapest, VI., Hunyady-tér 12. Heidrich László kir. főmérnök, Budapest, VIII., Kerepesi-út 23. Helbing Ferenc rajzoló, Budapest, VI., Gyár-utca 5.

9 255 Herczfeld Frigyes, Budapest, VI. ker., Andrássy-út 27. Herich Károlyné özv., Budapest, V. ker., Mária Valéria-utca 5. Herpka Károly ifj. fémvésnök tanár, Budapest, VI., Kemnitzer-utca 10. Herz Aithur műépítész, Chicago, 391. Jackson-Boulevard. Herz Henrik mérnök, Budapest, VII. ker., Rottenbiller-utca Herz Miksa építész, Kairó. Herz Vilmos m. papírgyár részv.-t. igazg., Budapest, V., Nádor-utca 14. Hibján Samu ötvös, Budapest, VI. ker., Ferenciek-tere 8. Hirschl Ignác, Versec. Hirschler Mór iparműv. rajzoló, Berlin S. W., Hilmersdotf, Durlacher-Strasse Hochmann József lakatos, VII. ker., Rózsautca 14. Hoepfner Guidó építész, Budapest, IX., Soroksári-utca 5. Hofhauser Antal műépítész-tanár, Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. Hofhauser Elek építész, Budapest, Kékgolyó-utca 17. Hoffmann Alfréd könyvkereskedő, Budapest, IV., Kecskeméti-utca Holló Barnabás szobrász, Budapest, I., Várkert-bazár. Hollós Károly rajztanár, Budapest, V., Rózsa-utca 35. Höllrigl György szállodás (Central), Budapest, Rottenbiller-utca 2. Holub József építőmester, Budapest, VII., Andrássy-út 86. Hölzel Albin akad. szobrász, Budapest, IX., Vágóhid-utca Hölzel Mór akad. szobrász, Bártfa. Homonnai áll. faipari szakiskola, Homonna. Hopf János kanonok, Kalocsa. Hornyánszky Viktor könyvnyomdász, Budapest, VIII., József-körút 56. Horti Pál tanár, Budapest, VI., Podmaniczky-utca Horváth Géza ügyvéd, Tata. Hradszky József kanonok, Szepeshely. Huber Oszkár műötvös, Budapest, VI. ker., Király-utca 58. Hültl Dezső építész, Budapest, VII. ker., Muzeum-körút 10. Hunyady László főgymn. tanár, Temesvár. 285 Huszka József tanár, Budapest, IX. ker., Soroksári-utca ig. XXII Hutter Tivadar, Budapest, V. ker., Vácikörút 30. Hutyra Ferenc dr. tanár, Budapest, VII., Rottenbiller-utca 40. Imre Miklós dr. min. segédfog., Budapest, Közoktatásügyi minisztérium. M. kir. Iparművészeti iskola. 290 Iparos tanonc iskola, Nagyvárad. Iparoktatási tanács, Budapest, Kereskedelmi minisztérium. Iparegyesület (országos), Bpest, VI., Uj-u. 4. Irászek N. építész, Váralja-Hátszeg (Hunyadmegye). Isoz Emil Budapest, VII., Kazinczy-utca Ivanovics V. Milán, Budapest, IV. ker., Bástya-utca 35. Jahn József építőmester, Budapest, VI., Szegfű-utca 3. Jakab Dezső építész, Budapest, VIII. ker., József-körút 33. Jakabffy Ferenc építész, Budapest, VIII., Zerge-utca 7. Jámbor Lajos építész, Budapest, Báthoryutca Jankó Gyula Budapest, VIII., Népszinházutca 8. Jánosházy László építész, Budapest, VIII., Kőfaragó-utca 8. Jászberényi áll. főgym. Jendrassik Alfréd építész, Budapest, VII., Király-utcza 73. Jendrassik Ernő dr. egyet, tanár, Budapest, VIII., Szentkirályi-utca Jendrassik Jenő festőművész, Budapest, VI., Kmetty-utca 18. Jeszenszky Szilárd asztalos, Budapest, VII., Dob-utca 87. Jókai Mór dr. főrendiházi tag, Budapest, VI., Bajza-utca 19/b. Jónás Dávid építész, Budapest, V. ker., Fürdő-utca 6. Josipovich Géza orsz. képviselő, Budapest, VIII., József-körút Jungfer Gyula lakatos, Budapest, VIII., Berzsenyi-utca 4. Kacziány Ödön festőművész, Budapest, VIII., József-körút 28. Kain Albert MÁV mérnök, Budapest. Kálazdy nővérek, Bpest, IV., Kristóf-tér 6. Kállay Gyula, Bpest, VI., Csengery-utca Kálóczy Zoltán min. titkár, Budapest, VIII., Mária-utca 7. Kammer Ernő ifj., Budapest, VIII. ker., Sándor-utca 30/b.

10 Kammerer Ernő dr. orsz. képviselő, Budapest, VIII., Főherceg Sándor-utca 28. Kann Gyula műépítész, Budapest, Külső Váci-úl 18. Kanovich Elemér, X., Tisztviselő-telep, Szabóky-utca Kapitány Kálmán min. fog. gyak. Budapest, VI., Felső-erdősor 43. Kaposvári áll. főgymnázium ifjúsági önképző köre, Kaposvár. Karácsonyi Jenő gróf, Budapest, I. ker., Karácsonyi-utca 2. Karap Ferenc főrendiházi tag, Budapest, IX., Üllői-út 19. Károlyi György kereskedő, Budapest, V., Dorottya-utca Kassai m. kir. gépészeti közép ipariskola, Kassa. Kauser József építész, Budapest, VII. ken, Erzsébet-korút 19. Kegyes tanitórend, Budapest, IV. ker., Városház-tér 4. Keleti Gábor felsőbb leányiskolái tanár, Arad, Petőfi-utca 73. Keleti János min. főmérnök, Budapest, IV., Zöldfa-utca Keller István dr. ügyvéd, Budapest, VIII.> József-körút 43. Kerekes Ferenc főmérnök, Kecskemét. Keresztes Rózsa, Bpest, I., Mészáros-u. 11. Keresztesi Károly kárpitos, Budapest, VI., Rózsa-utca 48. Kern Aurél hirlapiró, Budapest, VI. ker., Gyár-utca Kertész Árpád, Budapest, V. ker., Arany János-utca g. Kertész Lóránt, Budapest, IV. ker., Mária Valéria-utca 11. Kertész Tódor, Budapest, IV., Szervita-tér 3. Késmárki áll. szövőipari iskola, Késmáik. Késmárszky Tivadar dr. egyet, tanár, Budapest, IV., Zöldfa-utca Keszthelyi főgymnázium önképző köre. Kimnach László festőművész, Budapest, VII., Damjanich-utca 51. II. 16. Kirner József udv. puskaműves, Budapest, IV., Szervita-tér 3. Sz. Kiss Gyula tvki biró, Budapest, VII., Dohány-utca 36. Kiss István építész, Budapest, IX. ker., Erkel-utca Kisvárdai kereskedelmi kör, Kisvárdán. Kiszelák és Morent, Budapest, VIII., Nagytemplom-utca 20. XXIII Klenovits Antal építőmester, Budapest, Aréna-út 9. Kloess Viktor dr. min. fog. gyak., Budapest, Rudolf-rakpart 7. Klösz György fényképész, Budapest, VI., Városligeti-fasor Knop Vencel szaktanár, Zalathna. Kogutowiecz Manó térképész, Budapest, V., Akadémia-utca 10. Kolba Mihály és Fia papírgyár tulajd., Diós-Győr. Kollár Jánosné özv., Budapest, Lipót-utca. Koller Gyula dr., Budapest, V., Sas-u Kolozsvári állami építő-, fa- és fémipari szakiskola, Kolozsvár. Kolozsvári ipartestület, Kolozsvár. Komáry Erzsébet tanítónő, Budapest, VI., Rózsa-utca 36. KÓmmer József műépítész, VIII., Barossutca 3. Komor Marcell építész, Budapest, VI., Váci-körút Koncz Sándor iparisk. tanár, Szeged. Konderth Mária, Budapest, VIII., Gyöngytyuk-utca 3. König Izidor asztalos, Budapest, Arena-út 7. Könyöki József tanár, Pozsony. Korányi Sándor dr. egyet, tanár, Budapest, VII., Erzsébet-körút Kortsák Antal MÁV mérnök, Budapest, VI., Izabella-utca 66. Kossuch János cég, Bpest, Vámház-körút 6. Kovách Elek dr. kir. közjegyző,nyíregyháza. Kovalszky Sarolta, Németh-Elemér. Kovrig Tivadar építész, Budapest, IX., Erkel-utca g. 370 Kozmács János asztalos, Temesvár. Kramer Lipót, Budapest, IV., Váci-u. 13. Megyeri Krausz Izidor, Budapest, VI., Andrássy-út 98. Krausz Lajos, Bpest, VI., Andrássy-út 12. Krauzer Béla kárpitos, Temesvár. 375 Ki'enner József dr. műegyet. tanár, Budapest, Magyar nemzeti múzeum. Kriegler Dávid ékszerész, Budapest, IV., Károly-körút 15. Kriesch Aladár, Budapest, Szondy-u. 72. Kritsch Károly ácsmester, Kismarton (Sopronm.). Kronfusz János építész, Budapest, VIII., Baross-utca Kubinyi Árpádné, Budapest, VII. ker., Kerepesi-út 8. Kugler Henrik, Budapest, VI,, Gyár-u. 20.

11 Kulcsár Sándor bronzműves, Budapest, Dessewffy-utca 41. Kún Vilmos aranyműves, Temesvár. Kund Endre mérnök, Budapest, IV. ker. Muzeum-körút Kunszentmiklósi ipartestület, K.-Sz.-Miklós. Kunz Adolf praelatus, Csorna. Kürtössy Tiv., London, Mr. Albanyst. 141., Laczkó Antal ifj. dr. kir. közjegyző, Budapest, VI., Eötvös-utca 12. Lakatos Aladár min. oszt. tan, Budapest, VIII., Szentkirályi-utca Lakos Lajos cs. és kir. udv. lakatos, Budapest, IV., Lipót-utca 10. Láhne-féle nyilv. főgymnázium, Sopron. Langer Ignác szobrász, Budapest, VIII., Baross-utca 87. László Fülöp festőművész, Budapest, VII., Pálma-utca. Lator Gabriella, Budapest, IX. ker., Soroksári-utca Lechner Gyula tanár, Budapest, VIII, Baross-utca 10. Lederer Ede építész, Budapest, VI. ker., Hunyady-tér 10. Lederer Sándor kereskedő, Budapest, V., N.-Korona-utca 19. Leszik Károly könyvkötő, Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 13. Liebermann József, Budapest, VIII. ker., Szigony-utca Lindner Henrik, Bpest, IX., Tüzoltó-u. 51. Lingel Károly, Bpest, VII. Rózsa-utca 4. Linhart Vilmos festő, Budapest, IV. ker., Kossuth Lajos-utca 4. Link István ötvös, Bpest, IV.,Váci-utca 12. Linsbauer Rezső dr., Budapest, IX. ker., Üllői-út Lipcsey József orsz. m. iparművészeti muz. titkár, Budapest, VIII., József-körút 74. Kadocha Lippich Elek dr. min. titkár, Budapest, VII., Pálma-utca. K. Lippich Gusztáv nagybirtokos, Szolnok. Liptay Pál gyárigazgató, Budapest, VI., Váci-körút 57/a. Lipthay Béláné bárónő, Budapest, II. ker., Lánchid-utca Lobkowitz Rezső herceg, hadtestparancsnok, Budapest.- Lőcsei m. kir. áll. főreáliskola. Loránfi Antal tanár, Budapest, IV. ker., Magyar-utca 27. Ludwig és Stetka, Budapest, VIII. ker., Práter-utca 61. Lukacsovits János asztalos, Budapest, VIII., Kisfaludy-utca Lyka György magánzó, Budapest, IV., Ferencz József-rakpart 19. Magyar egyházirodalmi iskola Esztergom, papnövelde. Mahunka Imre asztalos, Budapest, VIII., Rigó-utca 8. M. kir. államnyomda, Budapest. Majoros Károly tanár, Podolin (Szepesin.) 420 Majorosi Géza építőmester, Budapest, V., Alkotmány-utca 23. Májovszky Pál dr., Bpest, IV., Zöldfa-u. 28. Májovszky Vilmos kir. tvszki elnök, Budapest, IV., Zöldfa-utca 28. Majtin József ötvös, Budapest, IV. ker., Kossuth Lajos-utca 3. Manheimer Gusztáv festőművész, Budapest, VI., Andrássy-út Maráth József tanár, Székelyudvarhely. Margitay Tihamér festőművész, Budapest, VIII., Baross-utca 79. Markup Béla, Budapest, L, Aranykakasutca 9. Marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara, Marosvásárhely. Marosvásárhelyi állami fa- és fémipari szakiskola, Marosvásárhely. 430 Marsi Ferenc festőművész, Budapest, VI., Podmaniczky-utca 39. Marton Ákos építész, Budapest, VIII., Kis-Stáció-utca 5. Mátrai Lajos György szobrász-tanár, Budapest, IX., Kinizsi-utca 31. Maurer Mór MÁV felügyelő, Budapest, VI., Teréz-körút 56. Matlekovics Sándor dr. nyűg. államtitkár, Budapest, VII., Dohány-utca Mayer Árpád dr. orvos, VI., Teréz-körút 6. Medrey Zsigmond kir. tan., Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. Medve Zoltán belügymin. fog., Budapest, VIII., Rock Szilárd-utca 22. Menarek Bertalan bronzműves, Miskolc. Mendly Károly tanár, Szeged. 440 Meinig Arthur építész, Budapest, VI., Nagy János-utca 35. Meissl Ágoston lovag, festőművész, Budapest, VI., Városligeti-fasor 26. Mihalik József orsz. m. iparműv. múzeum őre, Budapest, IX., Üllői-út 33. Mihályi Viktor gör. k. érsek, Balázsfalva. Mintarajztanoda és rajztanárképző intézet orsz., Budapest. XXIV

12 445 Miskolci kir. kath. főgymnázium, Miskolc. Miinek Adolf ötvös, Bpest,VL, Szondy-u. 74. Moldoványi István dr., iparfelügyelő, Budapest, IV., Dorottya-utca 5. Molnár Endre Eszterházy hercegi központi s. építész, Kaposvár. Molnár Viktor min. tanácsos, Budapest, VI., Király-utca g8/a. 450 Morelli Gusztáv fametsző-tanár, Budapest, VI., Szegfű-utca 5. Móri Fülöp szt. Ferencrendi szerzetes, Baja. Moskovitz Miklós dr., Nagyvárad. Müller Dezső gyógyszerész, Budapest, IX., Ferenckörút 3. Müller Pál tanár, Bpest, X., Delej-u Müller Rezső asztalos, Budapest, VI. ken, Izabella-utca 46. Murai Vilmos MÁV gépészmérn., Szeged. Nádler Róbert tanár, Budapest, II., Rózsahegy, Bimbó-utca Nagy Géza építész, Bpest, IV., Borz-u. 7. Nagy Jenő műszaki rajzoló, Paris, 96. Rue St. Antoine. 460 Nagy József asztalos, Budapest, VIII. ker., Uj vásártér 19. Nagy Károly építész, Budapest, II. ker., Iskola-utca 38. Nagy Károly, Bpest, V., Akadémia-u. 14. Nagy Lázár festőművész, Budapest, IX., Lónyai-utca 4,'a. Nagy Ödön tvszéki elnök, Budapest, V., Alkotmány-utca (keresk. törvényszék). 465 Nagy Virgil építész, Budapest, VII. ker., Damjanich-utca 28/a. Nagykállói reáliskola, Nagy-Kálló. Nagykárolyi főgymnázium, Nagy-Károly. N. Naláczy Ödön földbirtokos, Deés. Nagyváradi ipartestület. Neiszer Antal min. fog., Budapest, VII., Rottenbiller-utca 37/ Némák József műlakatos, Trencsén. Nemes János gróf, orsz. képviselő, Hidvég. Nemzeti Szalon, Budapest, IV., Ujvilág-u. Nendtvich Gusztávné özv., Budapest, VIII., Szentkirályi-utca. Neterda Modest min. segédfog., Budapest, Közoktatásügyi minisztérium. 475 Neuhausz Ernő lapszerkesztő, Temesvár. Neumann Antal dr. ügyvéd, Budapest, VII., Erzsébet-körút 28. Neumann Frigyes terménykereskedő, Budapest, V., Tükör-utca 4. Neuschlosz Marcel gyáros, Budapest, V., Akadémia-utca 6. Magyar Iparművészet. X XXV Neuschlosz Ödön gyáros, Budapest, V., Akadémia-utca Nikolics Fedor báró, orsz. képviselő, Budapest, VII., Wesselényi-utca 66. Nőképző egyesület leánygymnáziuma, Budapest, IV., Zöldfa-utca 38. Nóvák Ferenc építész, Budapest, VI., Kis János-utca 2/b. Nyíregyházai kaszinó, Nyíregyháza. Obendorf Gusztáv gymn. tanár, Zsolna (Trencsénmegye). 485 Oetl Antal gyáros, Bpest,VIL, Bethlen-tér 4. Ohrenstein Henrik, Budapest, VI. ker., Andrássy-út 77. Olasz Gyula tanár, Székely-Udvarhely. Órás ipariskola, Budapest, V., Ferenc József-rakpart 2. Örley János ifj., Körmöcbánya. 490 Ormody Vilmos első ált. bizt. társ. igazg., Budapest, V., Vigadó-tér 1. Ormós Gyula lakatos, Budapest, VIII., Mátyás-tér 6. Oskó Lajos festőműv., Bpest, VI., Pálma-u. Orsz. m. képzőművészeti társulat, Budapest, VI., Városliget, Műcsarnok. Paal Gergely asztalos, Budapest, VII. ker., Pálma-utca Palóczy Antal építész, Budapest, IV. ker., Vámház-körút 4. Pancsovai állami főgymnázium, Pancsova. Pap Henrik festőművész, Budapest, VI., Andrássy-út 67. Pap János iparisk. igazgató, Ungvár. Pásztor József rajztanár, Gyöngyös. 500 Pauly Erik festőművész, Budapest, X., Tisztviselő-telep, Rezső-tér 3. Payr Lajos építész, Budapest, VIII. ker., Muzeum-körút 18. Payer Imréné dr., Budapest, VI., Eötvösutca 26, d. Pazar László MÁV mérnök, Szász-Régen. Pecz Samu műegyet. tanár, Budapest, VIII., Kerepesí-út g. 505 Pertik Ottó dr. egyet, tanár, Budapest, IV., gróf Károlyi-utca 16. Petrik Albert m. e. hallgató, Budapest, VIII., fhg. Sándor-utca 30. Petrik Lajos tanár, Budapest, VIII. ker., Népszinház-utca 8. Petrozsényi és járási ipartestület. Pfinn József mérnök, Budapest, V. ker., Mária Valéria-utca Pilisi Sándor áll. polg. iskolai tanár, Nagyszőllős (Ugocsam.).

13 Pisszer János rajzoló, Bpest, V., Sas-utca 4. Podmaniczky Ilona br., Aszód. Polgár Alajos asztalos, Budapest, VIII., Práter-utca 12. Pollák Ignác, Budapest,VI., Andrássy-út Pollák Manó építész, Budapest, VII. ker., Király-utca 91. Pollák Sámuel, Szeged. Pór Antal apát-kanonok, Esztergom. Pórfi Ferenc kereskedő, Budapest, VIII., Muzeum-körút 2. Posner Károly Lajos és Fia, Budapest, VI., Csengery-utca Pótsa József főispán, Sepsi-Szt.-Qyörgy. Pozsony-Szt.-Qyörgyi róm. kath. gymn. Preyer Hugó dr. ügyvéd, Budapest, IV., Curia-utca 3. Prokess Antal dr. segédorvos, Budapest, Rókus-Kórház. Protovin Géza kereskedelmi és iparkamara másod titkára, Temesvár. 525 bagosi Pucher István, Budapest, VI. ker., Andrássy-út 53. Quittner Zsigmond építész, Budapest, V., Alkotmány-utca 24. Ráczkövi Samu dr. orvos, Puj. Radó Arthur kárpitos, Budapest, VI. ker., Király-utca 8. Radócz János műbutor asztalos, Budapest, VIII., Tavaszmező-utca Radocza János orsz. képviselő, Budapest, VI., Váci-kőrút 17. Radvánszky Béla br., koronaőr, Sajó-Kaza. Rajner Károly, a pesti hengermalom vezérigazg., Budapest, V., Klotild-utca 6. Rajztanodai Társaskör", Budapest, VI., Andrássy-út 71. Ranschburg Gusztáv, Budapest, IV. ker., Ferenciek-tere 7, 535 Ranschburg Viktor, Budapest, VIII. ker., József-kőrút 47. Rapoport és Társai zománcolók, Budapest, X., Héderváry-utca 2. Ráth Gyula, Budapest, V., Tükör-utca 3. Rausch Béla szobrász, Budapest, I., Várkert bazár. Rauscher Lajos műegyet. tanár, Budapest, VIII., József-körút Rechnitz Béla gyárigazgató, Budapest, VII., Kertész-utca 51. Reinhart Kálmán szaktanár, Arad (áll. faés fémipari szakiskola). Rencsisovszky Ferencz nyomdai revizor, Budapest, VII., Kerepesi-út 54. XXVI Rényi József dr., községi orvos. Kunbaja (Bács m.). Resiczabányai polg. iskola. 545 Révai Leó könyvkereskedő, Budapest, IV., egyetem-utca 1. Révai Mór igazgató. Üllői-út 18. Rex Henrik Tivadar, Bpest, Gizella-tér 1. Rexa Dezső iró, Budapest, VIII. ker., Eszterházy-utca 24. Richter Aurél festőművész, Budapest, V., Sas-utca Richter Emil műkereskedő, Drezda, Pragerstrasse. Rickl Gyula min. osztálytanácsos, Budapest, VIII., József-körút 33. Rieger Ferenc, ékszerész, Temesvár. Rieger György gőzmalom-igazgató, Budapest, Báthory-utcza 4. Riemer K- Gusztáv, Székely-Udvarhely. 555 Rimaszombat rendes tanácsú város. Rimaszombati ált. ipartestület. Rock Gyula gépgyáros, Budapest, IX., Soroksári-utca 24. Roger Adolf, Bpest, IV., Váci-utca 27. Roskovics Ignác festőművész, VIII. ker., Rock Szilárd-utca Roszlosnik Lukács építész, Budapest, VI., Andrássy-út 51. Róth Miksa üvegfestő, Budapest, VIII., Kender-utca 24. Rotter Lajos mérnök, Budapest, VII. ker., Nagy János-utca l/a, Rottenbiller Ödön dr., egyet, tanársegéd, Budapest, Rókus-kórház. Rottmann Elemér dr., Budapest, VIII., József-körút Rozinái István építész, Budapest, VIII., Német-utca 11. Rozsnyay Kálmán, London, 51 Carnaby Street, Regent Street W. Rozsnyói kath. főgymnázium, Rozsnyó. Rubin A. és Fia, arany- és ezüstárú-gyár, Budapest, VIII., Eszterházy-utca 20. Rupf Adolf dr. alorvos, Bpest, Rókus-kórház. 570 Ruprich Károly asztalos, Budapest, VIII., Üllői-út 48. Salgó Leo, a Fonciére igazgatója, Budapest, V., Sas-utca 10. Sándy Gyula építész, Budapest, II. Toldy- Ferenc-utca 2o. Cs.-Sándorfalvai Casino (Csongrád m.). Sánek Samu rajztanár, Paks (Tolna m.). 575 Santhó István, építész, Budapest, VI. ker., Váci-körút 43.

14 Sármay József dr. ügyvéd, Teréz-körút 20. Sárváry János műlakatos, IX., Gyep-u. 39. Scheid O. A., Bpest, VII., Holló-utca 6. Schell József báró, min. s. titkár, Budapest, IV., Szép-utca Schickedanz Albert építész, Budapest, VI., Andrássy-út 102. Schlick Béla gyáros, Budapest, VII. ker., Podmaniczky-utca 14. Schlick Róza, Esztergom, Káptalan-tér 93. Schmidt Antal tanár, Bpest, VIII., Visy-u. 4. Schmidt Miklós, Budapest, VIII. ker., Nagytemplom-utca Schmidt Miksa butor-gyáros, Budapest, V., Lipót-körút 32. Schneller Elek díszítő szobrász, Budapest, VIII. ker., Mária-Terézia-tér 6. sz. Schoditsch Lajos építész, Budapest, VII., Klauzál-utca 29. Schöffer Ignác kereskedő, Budapest, IV., Deák Ferenc-utca 12. Scholtz Róbert szobafestő, Budapest, VIII., Baross-utca Schreiber Lajos, Prága, Brennte-Gasse 33. Schröfl Herrmann, Budapest, VII. ker., Nefelejts-utca. Schulek János építész, Budapest, VI., Városligeti-fasor 8. Schulek Vilma, Bpest, VII., Kerepesi-út 54. Schuler József gyáros, Budapest, VI. ker., Dalnok-utca Schuster Gyula kereskedő, Budapest, VI., Andrássy-út 63. Schwartz Antal lakatos, Budapest, X. ker., Szapáry-utca 27. Schwarz Ede dr. orvos, Budapest, IV., József-tér 14. Seethal Ferenc, Szepsi-Szt.-György. Seligmann Imre, Bpest, V. József-tér Seligmann Károly ékszerész, Budapest, V., Nádor-utca 31. Seligmann Sándor, Bpest, V., József-tér 8. Sesztina Jenő vaskereskedő, Debreczen, IV., Piac 23. Sima Henrik lakatos, Budapest, VIII., Aggteleki-utca 7. Simon Izidor ügyvéd, Budapest, V. ker., Nádor-utca Simay Lajos műasztalos, London NV. Netley Streed 11. Skublics Zsigáné, Bpest, VI., Eötvös-u. 30. Soltész Vilmos, Budapest, VII., Pálma-u. 4. Sonnenfeld Adolf, Nagyvárad. Soproni áll. főreáliskola. XXVII 610 Soproni m. kir. főreáliskola. Spányik Kornél festőművész, Budapest, VI., Nagy János-utca 27. Sparber Boris, Budapest, VI., Vörösmartyutca 2. Spiegel Frigyes műépítész, Budapest, VI., Izabella-utca 19. Spisák Imre szobrász, Budapest, VIII., Teleky-tér 6/a. 615 Spitzer Mór bérlő, Széleskút (Pozsony megye). Spolarich János tanár, Nagyszőllős(Ugocsamegye). Spuller Ferenc, Budapest, IX., Csepelrakpart 2/a. Stadler Tófor kir. tanácsos, Budapest, VI., Gyár-utca 64. Stegmüller Károly mérnök, Budapest, VIII., Bezerédy-utca Stehló Ottó építész, Budapest, I. ken, Karácsonyi-utca g. Steinbach Gábor kárpitos, Budapest, V., Korona-utca 11. Steiner Ferenc, Budapest, O-utca 8. Steiner József kir. mérnök, Arad, Deák Ferenc-utca 30. Steinhausz László építész, Budapest, VI., Vörösmarty-utca Sternberg Dezső hangszergyáros, Budapest, VIII., Rock Szilárd-utca 2. Stetka Gyula festőművész, Budapest, VI., Bajza-utca 19/a. Stettler Miksa, Bpest, VI., Izabella-utca 75. Strasser Sándor, Budapest, VI., Lendvayutca 16. Stróbl Alajos szobrász, Budapest, VI., Bajza-utca Stróbl Miksa, VIII., Mária-utca 23. Sugár Sándor urad. főszámvivő, Csorna. Sujánszky Antal kanonok, pápai praelatus, Esztergom. Surányi József Budapest, VI., Nagy Jánosutca 19. Sváb Sándor földbirtokos, Budapest, VI., Andrássy-út Svetschine Georgine felsőbb leányiskolái tanítónő, Besztercebánya. Szabó Antal, VII., Városligeti fasor 41. Szabó Dezső, az Athenaeum művezetője, Budapest, VII., Kerepesi-út 54. Szabó Károly dr., Budapest, Rökk Szilárdutca 16. Szájbely Gyula orsz. képviselő, Budapest, VI.. Izabella-utca 70.

15 640 Szakács János rajztanár, Hajdu-Szoboszló. Szalay László dr., min. osztálytanácsos, Bécs, Schellinggasse 5. Szandrik ezüstgyár, Budapest, VI. ker., Andrássy-út 29. Szárnowszky Ferenc szobrász, Budapest, VII., Dembinski-utca 43. Szegedi áll. főreáliskola Szeged. 645 Szegzárdi polg. fiúiskola. Szegzárdi áll. főgymnázium. Szerb György ügyvéd orsz. képviselő, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 14. Széchenyi Aladár gróf, Budapest, IV. ker., Koronaherceg-utca 3. Székely Árpád festőművész, Budapest, VI., Bajza-utca 19/b. 650 Székelyudvarhelyi áll. kő- és agyagipari szakiskola, Székelyudvarhely. Szélaknai állami gyerrnekjáték-készitő tanműhely, Nagybánya-Szélakna. Szerémi Alajos tanár, Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 30. Szeszlér Sándor építész IX., Kinizsi-utca 31. Szigeti Gyula Sándor dr. orvos, Budapest, VIII., Rókus-kórház. 655 Szilágyi Dezső orsz. képviselő, Budapest, V., Harmincad-utca 6. Szmik Antal szakaszmérnök, Pécs. Szmrecsányi Miklós dr. miniszteri tanácsos, Budapest, V., Sas-utca 11. Szontágh Tamás dr., bányatanácsos, Bpest, VIII., Hunyady-utca. Szterényi József min. osztálytanácsos, Bpest, VII., Erzsébet-körút 33. 6óo Tahi Antal tanár, Budapest, II., Törökutca 32,'a III. 25. Taizs Károly dr., Sopron. Tandor Ottó építész, műegyetemi tanán Budapest, VIII. ker., Műegyetem. Tarkovich József államtitkár, Budapest, I., Döbrentey-utca 4. Tarnovszky Géza dr., cs. és kir. ezredorvos, a 23. gyalogezrednél, Bécs, XIII. ker., Radetzky laktanya. 665 Tasnády Gyula, a m. ált. bizt. társaság pénztárosa, Bpest, VII., Erzsébet-körút 92. Technológiai iparmúzeum, Budapest, VIII., József-körút. Téglás József szakisk. tanár, Szeged. Teleki Sándor gróf orsz. képviselő, Bpest, IV., Múzeum-körút 31. Telljesniczky Kálmán dr. egyet, tanársegéd. Budapest, VIII., Üllői-út, kir. egyetemi bonctani intézet. 670 Temesvári alsófokú ipariskola. Thaly István kir. főmérnök, Nyitra. Thomka Gyula megyei árvaszéki elnök Besztercebánya. Tilles Béla dr. káptalani ügyész, Besztercebánya. Timár Pál főgytnnáziumi tanár, Budapest, IX., Lónyay-utca Tolna megyei Múzeum, Szegzárd. Tolvaj Aladár áll. fa- és fémipari szakiskolai művezető, Szeged. Tolvaj Béla áll. fa- és fémipari szakiskola segédművezetője, Marosvásárhely. Török Attilla, Budapest, VIII., Üllöi-út 54. Török József gyógyszerész, Budapest, VI., Király-utca Tóth Béla, Rimaszombat. Tóth Gáspárné sz. Hampel Irma, Bpest, V., Hold és Gyapju-utca sarkon. Tóth István dr. orvos, Budapest, VIII., József-körút 20. Treitz Péterné, Budapest, VI., Szondyutca 74. Traub B. és Társa könyvkereskedő, Szeged. 685 Tscheuke Hertnann építész, Budapest, VI., Nagy János-utca 39. Tschirch Ernő, Bpest, VIII., Nap-utca 19. Tüll Viktor, Budapest, IV., Ujvilág-u. 10. Újpesti áll. faipari szakiskola, Újpest. Újpesti áll. polgári leányiskola. Ó90 Újvári Ignác festőművész, Kis-Oroszi (pr. Duna-Bogdány). Újvidéki kir. kath. magyar főgymnázium. Ullmann József kőnyomdász, Budapest, IV., Régi Pósta-utca. 4. Ungvári áll. agyagipari szakiskola, Ungvár. Vágner József prépost-kanonok, Nyitra. 695 Vágó László építész, Budapest, VIII. ker., József-körút 31/b. Vandrák László bronzöntő, Budapest, VIII., Mária-utca 16. Várdai Szilárd tanár, Budapest, VI. ker., Andrássy-út 71. Varjú Elemér dr., Budapest, IX. kerület, Üllői-út 57. Vasadi Ferenc szobrász-tanár, Budapest, IX. Lónyay-utca 4/a. 700 Vasdinnyei Pál műegyet. hallgató, Bpest, IV. Zöldfa-utca 28. Vastagh György ifj. szobrász, Budapest, Lipót-utca 51. Végh Aladár takarékpénztári tisztviselő, Budapest, VIII., Pál-utca 6. I. 18. Végh Ferenc mérnök, Ápold, u. p. Segesvár. XXVIII

16 Végh Jenő kárpitos, Budapest, VI. kerület, Izabella-utca Velics Antal dr., Budapest, VII. kerület, Erzsébet-körút 37. Verbos A. bútorgyáros, Arad. Vérein für deutsches Kunstgewerbe, Berlin WS., Wilhelm-Strasse 92/93. Vermes György, Stancsófalva, u. p. Temes- Réha. Vest Ede lovag keresk. és iparkamarai elnök, Temesvár. 710 Vetró Sándor József gymn. tanár, Pozsony- Szt.-György. Vig Albert iparoktatási miniszteri biztos, Budapest, VI., Izabella-utca 94. Vogronics Antal apát-kanonok, Veszprém. Vörösmarty önképző kör, Nagyszeben. Vörösmarty Béla államt., Budapest, IV., Múzeum-utca Walkó Amelie, Budapest, V., Dorottyautca 6. Wampetics Ferenc vendéglős, Budapest, állatkert. Wartha Vince dr. min. tanácsos, műegyet. tanár, Budapest, műegyetem. Wassermann Mór, Budapest, VII. kerület, Erzsébet-körút 2. Wátzke Rezső rajztanár, Budapest, VII., Rombach-utca Weinberger Gusztáv kereskedő, Budapest, IX., Soroksári-utca 2. Weinréb Fülöp műépítész, Budapest, VII., Erzsébet-körút 41. Wellisch Gyula építész, Budapest, VI., Király-utca 88. Weinwurm Antal fényképész, Budapest, IV., Károly-utca 3. Weinwurm Emilia, Budapest, IV., Károlyutca Weiss Berthold orsz. képviselő, Budapest, V., Váci-körút 27. Weiss Jakab id. szeszgyáros, Budapest, VI., Lőportár-utca 11. Weiss Károly, M. F. T. R. h. igazg., Budapest, VIII., Múzeum-körút 10. Weissenbacher Endre vállalkozó, Budapest, VI., Andrássy-út 62. Weiszmann Béla, Budapest, IX., Ferenckörút 7. I Weszter István kereskedő, Debrecen, Várad-utca Wiedermann Géza szobrász, Budapest, VIII., Nagy-Templom-utca 31. Wiegand Ede építész, Budapest, IV. ker., Károly-körút 12. Wieser Miklós társ. mérnök, Szamosszeg, u. p. Nagy-Dobos. Winterberg Ida, Mária Grün, Grác mellett, Sanatorium. 735 Wisinger Mór ötvös Budapest, IV. kerület, Kossuth Lajos-utca 15. Wodianer Arthur, Budapest, VI. kerület, Nagy János-utca 5. Wodianer Hugó, Budapest, IV. kerület, Sarkantyús-utca 3. Wolf Nándor min. segédfogaim., Bpest, közoktatásügyi ministerium. Wolf Zsigmond szövőiskolai igazgató/ Pozsony. 740 Wottitz Manfréd, Budapest, VII. kerület, Akácfa-utca 47. Zala György szobrász, Budapest, VI. ker., Epreskert-utca 14. Zalathnai áll. kőfaragó és kőcsiszoló ipari szakiskola, Zalathna. Zathureczky István földbirtokos Czécze, u. p. Élesd. Zemplényi Tivadar, Budapest, VIII. ker., József-utca Zentai közs. gymnázium. Zseny József földbirtokos, Budapest, Tisztviselő-telep, Szalóky-utca 52. Zichy Nep. János gróf id., Budapest, VIII., Múzeum-utca 15 Zichy Sarolta grófnő, Budapest, IV. ker., Papnövelde-utca (Zichy-palota). Zilahi Dezső, a Budapesti Hirlap vállalat igazgató-helyettes, Budapest, VIII. ker., Rökk Szilárd-utca Zipernovszky Károly műegyet. tan., Bpest, II., Oszlop-utca 7. Zsolnay Miklós, Pécs. Zwack Ákos, Budapest, IX. kerület, Soroksári-utca 92.

17 1898. ELNÖKSÉG: Ráth Qyörgy elnök. Szalay Imre Czigler Győző alelnökök. VÁLASZTMÁNY: i8g6-ban megválasztott tagok : Alpár Ignác Bachruch Károly Czobor Béla dr. Jungfer Gyula Kiss István Marton Alajos budahegyi Pauer Leó Rauscher Lajos Szterényi József Thék Endre i8gj-ben megválasztott tagok : Beck Dénes Forster Gyula dr. Gerlóczy Károly gr. Keglevich István Kammerer Ernő dr. Keleti Gusztáv br. Lipthay Béla Radisics Jenő Zsolnay Miklós i8g8-ban megválasztott tagok : gr. Bánffy György Benczúr Béla Fischer Ignác Fittler Kamill Giergl Ernő Hauszmann Alajos Jakabffy Ferenc K. Lippich Elek dr. Nádler Róbert Szmrecsányi Miklós dr. VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG: Elnök: Ráth György. Tagok: Czigler Győző, Fittler Kamill, Forster Gyula dr., Radisics Jenő. Titkár: Györgyi Kálmán. Pénztáros: Lipcsey József.

Halálozás helye Gyászjelentés Nyomda nyelve 1959.04.01. 30 éves rk. magyar Aradon, Réthy Lipót nyomdájában

Halálozás helye Gyászjelentés Nyomda nyelve 1959.04.01. 30 éves rk. magyar Aradon, Réthy Lipót nyomdájában Név Halálozás ideje Elhunyt kora Vallása Foglalkozása, címe Borosjenői Aczél Istvánné (szül. Szentgyörgyi Hugonay Emilia grófhölgy) Ajkay Elemér ajkai Ajkay Gyula ajkai Ajkay Zoltán ajkai Albrich Józsefné

Részletesebben

LEVŐ KÔ- ÉS KÖNYVNYOMDÁK JEGYZÉKE.

LEVŐ KÔ- ÉS KÖNYVNYOMDÁK JEGYZÉKE. könyvtárának jegyzékei 1490- és 1520-ból. 153 Quatro opere che suno una cosa medesima che mastro Piermonte a stampa e disliga. Uno officioletto dove li septe psalmi e 1 officio delà Croce in Carta bona

Részletesebben

NEMZETI SZALON I? SÍ TAVASZI M & KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA *

NEMZETI SZALON I? SÍ TAVASZI M & KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA * A NEMZETI SZALON I? SÍ TAVASZI M & KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA * BUPAPEST 1902 JF A NEMZETI SZAIQN «? SF KIAPÁSA JG JG A Nemzeti Szalon = tisztikara = GRÓF ANDRÁSSY GYULA, v. b. t. t., elnök VÉSZI JÓZSEF,

Részletesebben

Iskolai értesítők az 1879-80. tanévről.*)

Iskolai értesítők az 1879-80. tanévről.*) Iskolai értesítők az 1879-80. tanévről.*) Arad sz kir. város községi népiskoláinak értesítője az 1879 80. tanévről. (Arad. Gyulai István. 8-r. 72 1.) Az Arad-városi nyilvános polgári iskola jelentése az

Részletesebben

A Honismeret évfordulónaptára, 1990.

A Honismeret évfordulónaptára, 1990. 6^983 J ^ aj A Honismeret évfordulónaptára, 1990. 1565. Kolozsvárott megjelenik Bonfini históriája Mátyás királyról, ugyanott Werbőczi István Tripartituma magyarul, Veres Balázs fordításában: Magyar decretum.

Részletesebben

1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése

1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése 1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése A táblázatban azok az iskolák szerepelnek, amelyeknek az öt évből legalább négynek az adatai rendelkezésre állnak.

Részletesebben

Személy- és helységnévmutató

Személy- és helységnévmutató Személy- és helységnévmutató Abádszalók (H) 265 Abaffy László 7 Abafi Lajos 172, 175, 177 182, 184 187, 194 Absolon Dániel 57 Aeropolis Odorheiu Secuiesc Ágnes királyné Châtillon, Anne de Ágost, II., lengyel

Részletesebben

GM közlemény. a Gazdasági Minisztérium Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről

GM közlemény. a Gazdasági Minisztérium Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről A 227/1999. (XII. 30.) Korm. rendelettel módosított 162/1998. (IX. 30.) Korm rendelet alapján 2000. január 1-től az oktatási miniszter látja el az Országos Képzési Jegyzékben a hatáskörébe utalt szakképesítések

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa. Wesley János Lelkészképző Főiskola

Nagy Péter Tibor. Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa. Wesley János Lelkészképző Főiskola Nagy Péter Tibor Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa Wesley János Lelkészképző Főiskola Nagy Péter Tibor AZ 1929-BEN KIADOTT MAGYAR ZSIDÓ LEXIKON SZEMÉLYSOROS ADATBÁZISA Wesley János

Részletesebben

1042 270 000 30202 264 000 1248 197 000 összesen 32492 262 000

1042 270 000 30202 264 000 1248 197 000 összesen 32492 262 000 Budapest családi ház többlakásos panel darabszám átlagár (Ft/m²) Budapest 2007 Budapest 01. ker. Aladár utca - - 333 6 - - 333 6 Alagút utca - - 365 3 - - 365 3 Attila út - - 285 75 - - 285 75 Avar utca

Részletesebben

AZ ELŐADÁSOKON VETÍTETT ALKOTÁSOK

AZ ELŐADÁSOKON VETÍTETT ALKOTÁSOK AZ ELŐADÁSOKON VETÍTETT ALKOTÁSOK Zárószigorlaton megkövetelt minimum A tárgy minimumlistája (a zárószigorlati minimumon felül) További vetített épületek Érdeklődőknek KLASSZICIZÁLÓ KÉSŐBAROKK ÁTMENETI

Részletesebben

2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003

2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003 2. melléklet 99 2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003 Felsőoktatásba felvettek száma (F) / 12. osztály létszáma (L) A táblázatban csak azok a középiskolák szerepelnek, amelyeknek ebből az öt évből

Részletesebben

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. us (Figyelő)

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V VI. korcsoport Budapest - UTE Atlétikai Stadion 2009. május 29-30. FIÚ - V. korcsoport 100 m fiú V. kcs. döntő +0,1 1. Ónodi Dávid 1992

Részletesebben

Árpád-házi Szent tér III. 2007.09.27.

Árpád-házi Szent tér III. 2007.09.27. Adria XV. 1991.12.09. Geisler Aelia Sabina köz III. 2010.08.26. Albert Camus X. 2012.10.03. 144. Albert Flórián út IX. 2013.05.29. Albertirsai út X. 1991.02.14. Dobi István út Alföldi VIII. 1991.04.25.

Részletesebben

IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA SZERKESZTI

IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA SZERKESZTI XXVIII. ÉVFOLYAM. 1 2. SZÁM. 1939. IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA.» PINTÉR JENŐ SZERKESZTI ALSZEGHY ZSOLT HUSZONNYOLCADIK ÉVFOLYAM. KIADJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI

Részletesebben

2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. Arct. Artur

Részletesebben

Eber 131 Ecsedi. jogi és közgazdasági ismeretei gyorsan

Eber 131 Ecsedi. jogi és közgazdasági ismeretei gyorsan Eber 131 Ecsedi Ε Éber Antal, bankigazg., szül. Budapest, 1872. Középiskoláinak elvégzése után a budapesti egyetemen jogtudományi doktorátust szerzett, majd ügyvédi vizsgát tett. Tanulmányainak befejezése

Részletesebben

Sorszám Név Lakcím 1 ÁBRAHÁMFFY GYÖRGY LÁSZLÓ 7300 KOMLÓ KOSSUTH LAJOS UTCA 97. 3.EM. 1.AJTÓ 2 ÁBRI LUKÁCS MIKLÓS 5310 KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI UTCA 26/A. 3 ACQUAVIVA RAPHAEL 4024 DEBRECEN CSAPÓ UTCA 1/B. 2.em.

Részletesebben

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

FONDY ARCHÍVU VÝTVARNÉHO UMENIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE JÁN FADRUSZ

FONDY ARCHÍVU VÝTVARNÉHO UMENIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE JÁN FADRUSZ FONDY ARCHÍVU VÝTVARNÉHO UMENIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE JÁN FADRUSZ SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA V BRATISLAVE 1981 I. OSOBNÉ DOKLADY Cestovný pas Jána Fadrusza 1 jd 17. 3. 1876 5 A 1 Prepúšťací list z

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 1/2014. (V. 6.) NVB közlemény Az országgyűlési képviselők 2014. évi választásának eredményéről 9686 A Nemzeti Választási

Részletesebben

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 4. SOROZAT NEGYEDIK KÖTET FRANKLIN-TÁRSULAT MA6YAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. MEGJEGYZÉSEK. I. Gróf Tisza István

Részletesebben

2014. ÉVI DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KCS. Budapest - Ikarus pálya, 2014 május 24-25.

2014. ÉVI DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KCS. Budapest - Ikarus pálya, 2014 május 24-25. 100 m fiú V. kcs A döntő Székesfehérvár, Kodolányi János Középiskola és 1. Szabó Dániel 1997 Kollégium 10,71 Zalaegerszeg, Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály 2. Köcse Richárd 1997 Szki. és Szakiskola 10,91

Részletesebben

Déry Attila: Lipótváros. (régen, ami elpusztult és ami megmaradt ) A képek részben a FORTEPAN (www.fortepan.hu) anyagából származnak (f.).

Déry Attila: Lipótváros. (régen, ami elpusztult és ami megmaradt ) A képek részben a FORTEPAN (www.fortepan.hu) anyagából származnak (f.). Déry Attila: Lipótváros (régen, ami elpusztult és ami megmaradt ) A képek részben a FORTEPAN (www.fortepan.hu) anyagából származnak (f.). 01 1722 beépítési szándék 18. sz. második fele: Sóhivatal, Sóraktár,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 21., csütörtök Tartalomjegyzék 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési

Részletesebben

Hinterstoder (Ausztria) MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐ RAJTLISTA

Hinterstoder (Ausztria) MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐ RAJTLISTA MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐ RAJTLISTA Hinterstoder (Ausztria) 2014. március 01. - I., II., III. korcsoport 2014. március 02. - IV., V., VI. korcsoport 1 2013/2014. TANÉVI ALPESI SÍ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS

Részletesebben

9. számú függelék AZ EGYES TELKEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ÖSSZESÍTÉSE

9. számú függelék AZ EGYES TELKEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ÖSSZESÍTÉSE 9. számú függelék AZ EGYES TELKEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ÖSSZESÍTÉSE Déli Belváros 6 TÖMB tömbszám 6 6 6 HRSZ 2421 24213 24215 közterület név Kossuth Lajos utca Múzeum körút Magyar utca házszám 19-21 7

Részletesebben

Ssz. Név Cím 9025 GYŐR SZARVAS UTCA 26-30. A.ÉP. 4.EM. 12.AJTÓ

Ssz. Név Cím 9025 GYŐR SZARVAS UTCA 26-30. A.ÉP. 4.EM. 12.AJTÓ Ssz. Név Cím 9025 GYŐR SZARVAS UTCA 26-30. A.ÉP. 4.EM. 1 1 ÁBRAHÁM FERENC 2 ÁBRAHÁM IMRE 9028 GYŐR SUMMÁS UTCA 18. 3 ÁBRAHÁM JÁNOS 9700 SZOMBATHELY 11-ES HUSZÁR ÚT 118. A.LÉP. 3.AJTÓ 4 ÁBRI LUKÁCS MIKLÓS

Részletesebben