A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT TAGJAI.*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT TAGJAI.*)"

Átírás

1 .*) /. Alapító tagok: I. Ferenc József Ő császári és apostoli királyi Felsége 1500 Erzsébet Ő császári és apostoli kir. Felsége (meghalt 1898-ban) 500 Rudolf trónörökös Ő cs. és kir. Fensége (meghalt 1889-ben) 200 József főherceg Ő cs. és kir. Fensége, Alcsúth Izabella főhercegnő Ő csász. és kir. Fensége, Pozsony 200 Szász Coburg Fülöp hg. 0 kir. Fensége 200 Hirsch Móric báró, Paris (meghalt) 5000 Pavel Mihály görög-kath. püspök, Nagy-Várad 2100 Herzog Péter nagykereskedő, Budapest, VI., Andrássy-út Budapest székes főváros hatósága Iváncsich Viktor dr. (meghalt 1892.) 1000 Báró Lévay Henrik főrendih. tag, Győr-Puszta-Táplány 1000 Simor János bibornok, hercegprímás (meghalt 1891-ben) 1000 Első Magyar Ált. Biztosító Társaság, Budapest, IV., Vigadó-tér Haynald Lajos bibornok érsek (meghalt 1891-ben) 500 Kováts Zsigmond püspök (meghalt 1887-ben) 500 Magyar-Francia Bizt. Részv.-Társ., Budapest, IV., Vigadó-tér Samassa József dr. érsek, Eger 500 Wodianer Albert földbirtokos, Budapest, V., Arany János-utca 24 (megh ban) Zichy Jenő gróf országgy. képviselő, Budapest, VI., Rózsa-utca Császka György érsek, Kalocsa 400 Pesti hazai első takarékp. egyes., Budapest, IV., Egyetem-utcza Wodianer Mór báró (meghalt 1886.) 300 Andrássy Aladár gróf, Budapest, VI., Andrássy-út Bonnaz Sándor püspök (meghalt 1889-ben) 200 Tóvárosi Fischer Emil, Budapest, Andrássy-út 2 i 200 Fuchs Rudolf (meghalt 1892-ben) Harkányi Frigyes báró, Budapest, VI., Andrássy-út Károlyi Gyula gróf (meghalt 1890.) Luczenbacher Pál főrendiházi tag, Bpest, V., Ferenc József-rakpart Nagy ezen ki cukorgyár részvény-társ. 200 *) Kérem a t. tagtársakat, hogy a lakásváltoztatást velem közöljék és az e kimutatásban foglalt netáni téves adatokra figyelmeztessenek. A tükdr. XIV

2 Pellet Ödön apát-kanonok, Székesfehérvár (meghalt) 200 Ráth György főrendiházi tag, Budapest, VIII., József-körút Schlauch Lőrinc bibornok, megyés püspök, Nagy-Várad Széchényi Béla gróf főrendiházi tag, Budapest, I., Lánczhid-utca Széchényi Pál gróf, Budapest, IV., Angol királyné szálloda 200 Venczell Ferenc kanonok, Nyitra Weisz Bernát Ferenc (meghalt 1888.) 200 Wodianer Albert báró, Budapest, IV., Gyár-utca Zichy Edmund gróf (meghalt 1894.) 200 Zichy Ferenc gr. kir. főasztalnokm., Bpest, IV., Koronaherczeg-utcza Andrássy Dénes gr. főrendiházi tag, Kraszna-Horka-Váralja 150 Adamofszky Péter papírkereskedő, Budapest, IV., Mária Valeria-utca 8 10a Andrássy Géza gróf, Budapest, VIII., Eszterházy-utca Apponyi Albert gr. orsz. képviselő, Budapest, VIII., Szentkirályi-utca Atzél Béla báró országos képviselő, Budapest, IV., Hungária szálló Baich Miklós báró (meghalt i8g7-ben) 100 Baiersdorf és Biach, Budapest, V., Akadémia-utca Bánffy György gróf, Budapest, VIII., József-utca 9 loo 50 Baranyay Géza, Kurtakesz 100 Batthyány Lajos gróf Budapest, II., Fő-út Beck Dénes bank-igazgató, Budapest, V., Váczi-körút Berg Gusztáv báró, Kapuvár 100 Berzeviczy Albert dr. orsz. képv., Budapest, VI., Andrássy-út Beschorner A. M. cs. és kir. udv. műércöntő, Bécs, Dreilaufer-gasse Blaskovich Ernő, Budapest, IV., Reáltanoda-utca Bobula János építész, orsz. képv., Budapest, VII., Szövetség-utca Brankovics György g. k. püspök, Karlovic 100 Bubics Zsigmond megyés püspök, Kassa : Budapesti keresk. és iparkamara, V., Sas-utca Burchard Konrád főrendiházi tag, Budapest, VI., Andrássy-út XV Burger A. üvegkereskedő, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca Csanádi székes-káptalan, Temesvár 100 Csáky László gróf (meghalt 1891-ben) Csekonits Endre gr. főrendiházi tag, Zsombolya 100 Czigler Győző műegyet. tanár, Bpest., IV., Muzeum-körút Czobor Béla dr., Budapest, VI., Lendvay-utca Debreczeni keresked. és iparkamara 100 Dulánszky Nándor megyés püspök, Pécs (meghalt 1896-ban) Egger Dávid régiségkereskedő, (meghalt 1897-ben) 100 Eisele József gépgyáros, Budapest, VI., Andrássy-út Esterházy Miklós herceg (meghalt 1894-ben) 100 Esterházy Móric gróf, Pápa 100 Ifj. Esterházy Móric gróf főispán, Budapest, VIII., Eszterházy-utca Érsekújvári takarékpénztár 100 Falk Zsigmond lovag nyomda-igazg., Budapest, V., Hold-utca Farkas Gizella, Bánffy-Hunyad 100 Festetits Andor gróf főrendiházi tag, Szeleste 100 Tolnai Festetits Tassilo gróf, Keszthely Fischer Ignác, Budapest, VII. ker., Erzsébet-körút Farkas Ödön földbirtokos, Tápió Sáp 100 Farkasházi Fischer Jenő, az ungvári porcellán- és agyagipar részv.-társ. művészi igazg., Tata 100 Flandorfer Ignác lovag, Sopron (megh ben) 100 Fittler Kamill a m. kir. iparműv. iskola igazgatója, Bpest, IX., Kinizsi-u Floch Henrik dr. kir. tanácsos, Bpest, IV., Váci-utca Özv. Flór Ferencné (meghalt 1891.) 100 Forgó és Társa üvegkeresk., Bpest, IV, Városház-utca Forster Gyula min. tanácsos, Bpest, II., Lánchid-utca Forster János (megh ) Forster Kálmán min. titkár, Budapest, IV, Só-utca 6/ 100 Fraknói Vilmos cimz. püspök, Bpest, nemzeti múzeum 100 Göndöcs Benedek apát (megh ) 100 Grünwald Béla (meghalt 1891-ben) 100 Győri székesegyházi káptalan 100

3 95 Győri Gschwindt Mihály, Budapest, József-tér 13 (meghalt 1897-ben) Hadik Sándor gróf, Budapest, VI., Andrássy-út Hadik-Barkóczy Endre gróf, Bpest, VII., Károly-körút Hajós József (meghalt 1888-ban) Hauszmann Alajos épitész, Budapest, Döbrentey-utca Hausmann Sándor, Budapest, II., Fő-út, saját ház 100 Háromszékmegye közönsége 100 Hidassy Kornél megyés püspök, Szombathely 100 Holdházy János apát-kanonok, Alcsuth 100 Hopp Ferencz, Budapest, VI., ker., Andrássy-út Hornig Károly báró, megyés püspök, Veszprém 100 Horváth Boldizsár, Budapest, VI., Andrássy-út 96 (meghalt) 100 Hüttl Tivadar porcellán-kereskedő, Budapest, V., Dorottya-utca Ipolyi Arnold püspök (meghalt 1887.) Irsik Ferenc kanonok, Szatmár (megh ban) Ivánka Imre orsz. képv. (meghalt 1896-ban) 100 Jászóvári prépostság 100 Kaas Ivor báró, Budapest, IV., Borzutca Károlyi Alajos gróf (meghalt 1891.) 100 Károlyi István gróf orsz. képviselő, Budapest, VIII., József-utca Károlyi Sándor gróf orsz. képviselő, Budapest, VIII., Eszterházy-utca Károlyi Tibor gróf, Budapest, IX., Pipa-utca Keglevich István gróf főrendiházi tag, Budapest, József-körút Keleti Gusztávmintarajztanodai igazg., Budapest, VI., Andrássy-út Kégl György orsz. képviselő, Bpest, IV., Szép-utca Kobek István orsz. képviselő, Bpest, VII., Kerepesi-út Kochmeister Frigyes báró, főrendiházi tag, Budapest, V., Nagy koronautca Königswarter Móritz báró, Bécs 100 Kramer Samu kárpitos, Budapest, VI., Gyár-utca Láng József, Budapest, V., Vigadótér XVI 125 Láng László gépgyáros, Budapest, V., Vizafogó-utca Láng Sándor, Budapest, II. kerület, Döbrentey-utca Lázár Bernát földbirtokos, Segesvár (meghalt) 100 Lechner Ödön építész, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca Lénk Emil, Sopron (meghalt 1898.) Lénk Gyula, Sopron 100 Lipthay Béla báró, Budapest, II. ker., Lánchid-utca Lobkowitz Rudolf herceg, Budapest, I., Úri-utca Luczenbacher István földbirtokos, Muzsla 100 Luczenbacher Miklós, Budapest, II., Lánchid-utca Majláth József gróf, Perbenyik 100 Marton Alajos diszműárus, Budapest, IV., Váczi-utca Matuska János kanonok (meghalt 1888-ban) 100 M. orsz. központi takarékpénztár Mendl István magánzó, Budapest, VI., Andrássy-út Mihalovits József bibornok-érsek (meghalt i8gc-ben) 100 Miehl Jakab prépost-kanonok, Székesfehérvár (meghalt) 100 Modrovics Gergely (meghalt 1885.) 100 Müller P., Sopron (meghalt 1898.) 100 Nádasdy Ferenc gróf főrendiházi tag, Budapest, VIII., Múzeum-utca Nákó Kálmán gróf, Budapest, IV., Deák Ferencz-tér Német József ez. püspök, Temesvár 100 Nemzeti Casino, Budapest 100 Nopcsa Ferenc báró főudvarmester, Budapest, IV., Deák Ferenc-utca Nyitramegye közönsége Pallavicini Ede őrgróf, Budapest, I., Szt. Háromság-tér Pánthy Endre c. püspök, Eger 100 Papp Samu dr. országos képviselő, Budapest, VIII., Baross-utca Patzenhofer Konrád gyártulajdonos, Czinfalva 100 Pártos Gyula építész, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca Budahegyi Pauer Leó, Budapest, IV., 100 Reáltanoda-utca Péterffy Zsigmond vasúti üzletigazg., Deés 100

4 Petschacher Gusztáv (meghalt 1896.) 100 Prifach József nagyprépost, (meghalt i8g8-ban) 100 Pucher József építész, Budapest, VI., Andrássy-út Radisics Jenő, az orsz. m. iparműv. múzeum igazgatója, Bndapest, IX., Üllői-út Szentmártoni Radó Kálmán főispán, Répcelak íoo Rakovszky Géza országos képviselő, Budapest, VIII., Trefort-utca Reiner Zsigmond, Budapest, VI., Teréz-körút Rothermann Rudolf lovag gyártulajd., Hirm Rósa Lajos földbirtokos (meghalt i8g2-ben) 100 Schönborn Ervin gróf, Bécs 100 Schreiber Ignáez, Bécs 100 Somorja rend. tanácsú város 100 Soproni kereskedelmi és iparkamara Soproni takarékpénztár 100 Stephani Lajos légszesz-társ. igazg., Budapest, VI., Múzeum-körút Strasser Alajos nagykeresk. (meghalt 1888-ban) 100 Supka Jeromos apát, (meghalt 1891.) 100 Sváb Károly főrendiházi tag, Bpest, VIII., József-körút Szalay Imre m. n. múzeumi igazg., Budapest, IV., Múzeum-körút Szapáry Géza gróf, Budapest, IV., Szép-utca Széchenyi Gyula gróf, k. főajtónálló-m., Bpest. VI., Andrássy-út g8 100 Szatmári káptalan 100 Széchenyi Pálné grófné, Budapest, IV., Angol királyné szálloda Szivák Imre dr., Budapest, IV. ker., Granátos-utca Szlávy József koronaőr, Budapest, VI., Eötvös-utca Szmrecsányi Pál megyés püspök, Szepeshely 100 Tauffer Vilmos dr. egyetemi tanár, Budapest, VIII., Főherceg Sándor-utca Temesvári kereskedelmi és iparkamara Thék Endre gyáros, Budapest, VIII., Üllői-út Thurn-Taxis Egon herceg, (meghalt 1892-ben) 100 Tisza Kálmánná, Budapest, VIII. ker., Főherceg Sándor-utca Tisza Lajos gróf (meghalt 1898-ban) 100 Trefort Ágoston (meghalt 1888-ban) Vancsa János dr. érsek (meghalt 1893.) 100 Vaszary Kolos bibornok, hercegprímás, Esztergom 100 Idősb Vay Miklós báró (meghalt 1897.) 100 Vályi János dr. püspök, Eperjes Weber Antal építész (meghalt 1889.) Wechselmann Ignác építész, Bpest, VI., Váci-körút Zalka János dr. megyés püspök, Győr 100 Zichy Antal főrendiházi tag, Bpest, VII., Wesselényi-utca 68 (meghalt 1898-ban) 100 Zichy Nep. János gróf, Budapest, VIII., Múzeum-utca Zsolnay gyár Pécs 100 Abelsberg Leó, Budapest, VI., Nagy Jánosutca 11. Acsády Ignác hirlapiró, Budapest, IX. ker., Lónyay-utca 16. Aczél Henrik, Budapest, IX. ker., Ollöiút 33- Aggházy Gyula tanár, festőművész, Bpest, VI., Epreskert-utca Aigner Sándor építész, Budapest, VIII., József-körút 55. Alpár Ignáez építész, Budapest, VII. ker., Almássy-tér 15. //. Rendes tagok: Áll. segély, bőr- és czipészipari szakiskola Nagy Szeben. Almády Géza főv. tanácsjegyző, Budapest, IV., Lipót-utca (új városház). Almássy Tivadar gróf orsz. képviselő, Budapest, V., Margit-rakpart Altenbuchner Henrik festő, Budapest, VII., Kerepesi-út 6. Angeli Róbert min. fog., Budapest, V., Hold-utca 8. Angyal József min. tanácsos, Budapest, IV., Só-utca 8. Magyar Iparművészet. XVII 3

5 Apponyi Albert gróf, Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 35. Apponyi Sándor gróf főrendiházi tag, Lengyel. 15 Arany-, ezüstmíves, stb. ipartestület, Bpest, VII., Dohány-utca 12. Arkay Aladár építész, Budapest, VI. Vörösmarthy-utca 34. Auer József titkár, Budapest, V., Erzsébettér 10. Auerbach Lipót főgymn. tanár, Szegszárd. Autheried Ernő szig. mérnök, IX. ker., Üllői-út Axamethy Lajos dr. ministeri oszt. tan. Budapest, II., Csónak-utca 2. Babics József orsz. képviselő, Budapest, IV., Kecskeméti-u. 10. vagy Zsombolya. Bácker Béla főpénztárnok, Budapest, IX., Lónyay-utca 16. Bachruch Károly ékszerész, Budapest, IV., Váci-utca 25. Bacskay Béla festőművész, Kaposvár. 25 Bajkovecz Mihály fametsző, rajzoló, Budapest, IX., ker. Kinizsi-utca 31. Bakofen Nándor, Budapest, VII., Erzsébetkorút 39. Balázs Ernő építész, Budapest, Tavaszmező-utca 1. Bálint Zoltán építész, Budapest, Báthoryutca 12. Bálinth Benedek fametsző, Budapest, VII., Szövetség-utca Balló Ede festőművész, Budapest, VI., Városligeti-fasor 26. Balogh Béla dr. ügyvéd, Budapest, VI., Gyár-utca 48. sz. Balogh Pál, Erzsébet-körút Royal-szálloda. Papi Balogh Péter magánzó, Haraszti. Baross János dr., Budapest, IX. ker., Üllői-út Baróti Károly főmérnök, Bpest, Kossuth- Lajos-utca 11/II. Bartoss Imre, Budapest, VI., Dalnok-utca 5. Barthos Domokos művezető, áll. ipariskolánál, Arad. Bartsch Róbert min. fogalmazó, Budapest, II., Franklin-utca 5. Basch Árpád, Aradi-utca 8. Kosmos. 40 Báthory István műépítész, Budapest, VIII., Baross-utca 59. Batthyány Lajos gr., II., Fő-út 11. Bauer Gyula építész, Bpest, VIII., Muzeumkörút 17. Bauer Mihály, főgymnasiumi tanár, Vácz. XVIII Baumann Antal, Budapest, VIII., Németutca Bay Sándor főispáni titkár, Győr. Bayer Antal gyógyszerész, Budapest, VI., Andrássy-út 84. Beck Fülöp ötvös, Budapest, VIII., Gólyautca 37. Behr Lajos építész, Bpest, VIII., Esterházyutca 40. Beidl Alajos kanonok, Győr. 50 Békésy Károly dr. egy. tanár, Kolozsvár. Benczúr Béla tanár, Budapest, VI., Nagy- János-utca 2. Ürmössyné Benczúr Elza, Báré, u. p. Bonchida. Benczúr Gyula festőművész, Bpest, VI., Lendvay-utca 15. Benczúr Vilmos takarékpénzt, tiszta. Kassán, Csatorna-utca Bende Imre megyés püspök, Nyitra. Benedek Béla műépítész, Budapest, VIII., Rottenbiller-utca 5/b. Beniczky Margit, Budapest, IX., Vámházkőrút 11. Beniczky Margit, Domony, u. p. Aszód. Benke Gyula orsz. képv. Budapest, VI., Andrássy-út. 60 Benkó József építész, Bpest, VII., Akácfautca 41. Benz Ferencz kövezőmester, Budapest, VI., Rózsa-utca 88. Beregszászi áll. főgymn. Berger Miksa építész, München Heinrich- Strasse 32. Berg Gusztáv báró, Kapuvár. 65 Berg Miksa báró, Kapuvár. Bergh Ferencz, aranyozó, Budapest, VIII., Főherceg-Sándor-utca 12. Bergsmann Zsigmond, Budapest, VIII., Bérkocsis-utca 23. Berks Róbert lovag, Bpest, VI., Andrássyút 29. Bernstein J. József és fia, Bpest, V., Nádorutca Bernstein K. H. Bpest, Nádor-utca. Beschorner A. M. és fia kir. udv. műércöntők, Bpest, VI., Külső-Váci-út 119. Beszterczebányai kir. kath. főgymn. Beszterczebányai m. kir. áll. felsőbb leányiskola. Bezerédy Gyula, szobrász, Budapest, VII., Nefelejts-utca Bicsanits Gyula tanár, Budapest, VIII., Népszinház-utca 8.

6 Bihari Sándor festőművész, Budapest, VI., Aradi-utca 59. Bischitz Arthur, Budapest, V., Széchénytér 3. Blahó Pál és Társa, Budapest, VII., Rózsautca 39. Blockner j. Bpest, IV., Sütő-utca Blümelhuber Ferencz kanonok, Esztergom. Ifj. Dr. Bodnár István ügyvéd, Nyíregyháza. Bodon Károly, asztalos, Bpest, VI., Szondyutca 53. Bodrogi Sándor, vendéglős, Székely-Udvarhely. Bodrogi Vilma, Székely-Udvarhely. 85 Böhm Béla, az Athenaeum intézője, Bpest, VII., Athenaeum. Böhm János, főreáliskolai tanár. Budapest, VIII., Vas-utca 5. Bohus László báró orsz. képviselő, Bpest, IV., Aranykéz-utca 6. vagy Világos. Boisserée Ottó, Budapest, VII., Erzsébetkőrút 15. II/26. Bollé H. ipariskolai igazgató, Zágráb. 90 Borhy György földbirtokos, Gyöngyös. Both Menyhért festőművész, Budapest, VII., Damjanich-utca 5. Bottenstein Gyula vállalati mérnök, Csík- Szépviz. Brachfeld Sándor, cs. és kir. udv. szállító. Budapest, V., Dorottya-utca 7. Brassói m. kir. áll. fa- és kőipar-szakiskola, Brassó. 95 Brassói kir. áll. főreáliskola. Brassói kereskedelmi és iparkamara. Braun Arnold építész, Kismarton. Brázay Zoltán, Budapest, IV., Kaplonyutca 7. Bresztovszky Béla, műegyetemi tanársegéd, Budapest, VIII., Muzeum-körút, Műegyetem. 100 Bródy Zsigmond főrendiházi tag, Budapest, V., Váci-korút 34. Bruck Lajos festőművész, Budapest, I., Döbrentei-utca 38. Bruck Miksa festőművész, Budapest, VII., Nagy János-utca 15. Brüll Ignác dr. ügyvéd, Bpest, VI., Vácikörút 26. Bründl Ödön, Sopron. 105 Bubics József cs. és kir. utász hadnagy, Budapest, II. Fő-utca 89. Budapesti Angol kisasszonyok intézete, Budapest, IV. Lipót-utca 9. Budapest, I. ker. áll. főgymnasium önképző-köre, I., Várfok-utca 14. Budapesti IV. ker. kegyesrendi főgymnasium, Városház-tér. Budapesti V. ker., kir. áll. főgymnasium, Markó-utca Budapest sz. főv. VIII. ker. községi főreáliskola. Budapesti V. ker. áll. főreáliskola, Markóutca 20. Budapesti áll. nőipariskola, VIII., Szentkirályi-utca. Budapesti VI. ker. főreáliskola, Szondyutca és Bulyovszky-utca sarok. Busbach Péterné, Bpest, V., Bálvány-utca Bútorcsarnok, Budapest, VIII. ker., Bérkocsis-utca 12. Coriáry Béla könyvkötő, Sopron. Csányi Károly építész, műegyetemi tanársegéd, Budapest, Műegyetem. Csánki Dezső dr. orsz. levéltárnok, Budapest, I. Uri-utca 13. Csánki József, szakiskolai igazgató, Zalathna. 125 Chyzer Béla dr. orvos, Budapest, VII., Rottenbiller-utca 15. Csengery Lóránt dr. tanár, Budapest, IV., Petőfi-tér 1. Cserna Károly festőművész, Mária-Besnyő, Hekter-villa. Cserháty Jenő, a Ganz-gyár igazg. II. ker., Fő-utca (Ganz-gyár.) Cséry Lajos ifj., Budapest, VIII., Józsefkőrút Csics Imréné, gyógyszerészire, Nagy-Szöllős (Ugocsa m.) Csikós István, Budapest, I., Arany-kakasutca 9. I. sz. Csonka Pál társ. mérnök, Szentes. Csizik Gyula rajztanár, Budapest, IX. ker., Soroksári-utca 19. Czakó Adolf mérnök, IX., Üllöi-út Czettel Gyula gyárigazg., Budapest, V., Bálvány-utca 12. Ciszterci rend főgymnasiumának önképzőköre, Székesfehérvár. Damkó József szobrász, Budapest, VI., Bajza-utcza ig. Dávidház Kálmán könyvkötő, Debrecen, füvészkert. Darmstádter Gyula építész, Budapest, IX., Márton-utcza Debreceni áll. főieáliskola, Debrecen. Debreceni kir. kath. gymnázium, Debrecen. xix 3*

7 Décsi Albert, Budapest, IV., Régi postautcza 2. Dékáni Árpád ev. ref. főgymn. tanár, Halas. Diner Dénes József hirlapiró, Budapest, V., Váci-körút Dirner Gusztáv egyet. ni. tanár, Budapest, IV., Kossuth-Lajos-utca g. Divald Károly fényképész, Budapest, IX., Üllői-iit 21. Doby Jenő rézmetsző, Budapest, III. ker., Zsigmond-utca 45. Dohányi Lajos műötvös III., Lajos-utca 49. Dorn Jenő ötvös, Budapest, VIII., Józsefkőrút Dózsa Jakab főreáliskolai tanár, Székely- Udvarhely. Dvorak Ede műépítész, Budapest, IV., Múzeum-kőrút 37. Écsy Ferenc festő-művész, Budapest, Hermina-út 41. Egri áll. főreáliskola. Eichler Vilmos, bronzöntő, Bpest, VIII., Rigó-utca Ehrlich Miklós, Budapest, VII., Almássytér 2. Emmer Kornél dn, országgy. képviselő, II., Margit-rakpart 11. Emich Gusztáv, Budapest, VII.., Kerepesiút 54. Endler Miksa műasztalos, Budapest, V., Arany János-utca 34. Endrődi Sándor, Budapest, IV., Havasutca Engel Lajos szobrász, Budapest, VIII., Gyöngytyúk-utca 6. Erődi Béla dr., ker. tanfőigazgató, Budapest, Király-utca 76. Eperjesy Imre iparisk. tanár Szeged Epstein Ödön, Sümeg. Erdélyi Pál dr., m. n. múzeumi tisztviselő, Budapest, IX., Héderváry-utca Eremit Lajos építőmester, Pozsony. Ernst Lajos, Budapest, IX. Üllői-út 57. Esterházy Ferencz gr., cs. és kir. kam. Tata. Esztergomi főegyhm. könyvtár. Erzsébet Nőiskola, Budapest, VI. ker., Andrássy-ut 65. sz. 165 Fadrusz János szobrász, Budapest, I. ker., Lisznyai-utca 7. Fáy Ákos, Eger, Szalóki-út 17. Fáykiss József, Budapest, Zöldfa-utca 14. Farkas Elek építész, Budapest, VIII. ker., József-utcza 96. XX Farkasházi Fischer Vilmos, Kolozsvár. 170 Farczády K. Lajos, Székely-Udvarhely. Fauser Árpád dr., kórházi főorvos, Budapest, VII., Király-utca 49. Fauser Ernesztin, Budapest, VIII. ker., József-körút 17. Fauser Géza dr., gyógyszerész, Budapest, VII., Király-utca 49. Faragó Ödön ipariskolai tanár, Budapest, VII., Kemnitzer-utca Fehér Ipoly királyi tan. főapát, Pannonhalma. Feichtinger József G. akad. festő, Bpest, IX., Kinizsi-utca 31. Fejérpataky Kálmán dr., ügyvéd, Bpest, IX., Csillag-utca 8. Feledi József építész, Budapest, VI. ker., Rózsa-utca 48. Fenyvessy Adolf országgyűlési iroda főnöke, Budapest VII., Kertész-utca Feszely Károly fővárosi tisztv. Budapest, Üllői-út 4. III. 28. Feszty Adolf építész, Budapest, VI. ker., Dalszinház-utca 8 sz. Félegyházi Antal tanár, Székely-Udvarhely. Félix Aladár kereskedő, Budapest, IV., Váczi-utca 30. Flamm Samu MÁV mérnök, Szász-Régen. 185 Fleischl Róbert, építész, Budapest, VI. ken, Teréz-körút 40. Flóth Ferencz, Bethlen. Fittler Dezső ügyvéd, Tata. Fischhof Jenő, Budapest, VIII., Népszinház-utca 28. Fischer Zsigmond, Budapest, IV. ker., Váczi-utca Földváry József min. fogaim., Budapest, VIII., Muzeum-körút 10. Förk Ernő építész, Budapest, II., Szegényház-utca 17. Francsek Imre főmérnök, Budapest, VII., Erzsébet-körút 1. Frank K. szobrász, Budapest, VIII. ker., Mosonyi-utca 1. Franki Ármin kereskedő, Budapest, VI., Eötvös-utca Freund Vilmos építész, Budapest, VI. ker., Andrássy-út 21. Füchsl Mór kereskedő, Nagyvárad. Fülbier Lajos tanár, Budapest, IX. ker., Lónyay-utca 4/a. Füleki József tanár, Szeged (szakiskola). Gaal Adorján hatvani, Budapest, VIII., József-körút 27.

8 200 Qaal József fogymnáziumi tanár, Keszthely. Gaal Lajos áldozó pap, Csecse (Nógrádm.) Gábor Ignác mérnök, Budapest, VI. ker., Aradi-utca 62. Gaul Károly tanár, Budapest, VIII. ker., Népszinház-utca 8. Gelb M. Manó kárpitos és díszítő, Budapest, V., Nádor-utca Gelléri Mór kir. tan., Budapest, VI. ker., Uj-utca 4. Gerlóczy Károly a fő- és székváros ny. első alpolgármestere, Budapest, X. ker., Hölgy-utca 11/b, Gerster Béla mérnök, Budapest, VI. ker., Nagy János-utca 25. Gerster Károly építész, Budapest, VIII., József-körút 45. Geszler József kereskedő, Budapest, IV., Váci-utca Ghyczy Béla altábornagy, Budapest, VIII., Vas-utca 14. Giergl Ernő üveggyáros, Budapest, IV., Váci-utca 2. Glausz Ulrik áll. fa- és fémip. szakiskola művezetője, Szeged. Glósz Aladár gyógyszerész, Budapest, VII., Kerepesi-út 16. Glück Frigyes, Budapest, Kerepesi-út, Pannónia-szálló. 215 Goldberger Sámuel gyáros, Ó-Buda, Lajosutca 158. Gölnicbányai áll. vasipari iskola, Gölnicbánya. Gottermayer Nándor könyvkötő, Budapest, IV., Királyi Pál-utca 5. miskolci Gotthilf Ferenc gyárigazgató, Temesvár. Gottlieb Mátyás asztalos, Budapest, VIII., Práter-utca Gózony László min. oszt. tan., Budapest, Lipót-utca 36. GranichstádtenTestvérek ékszerészek, Budapest, IV., Kristóf-tér 2. Greizinger Iván dr. alorvos, Budapest, Rókus-kórház. Grezló János kir. segéd-tanfelügyelő, Budapest, V., Hold-utca 8. Groh István tanár, Budapest, iparművészeti iskola. 225 Grubits László asztalos, Budapest, VIII., Gyöngytyuk-utca 10. Gulyás Ferencz Budapest szék. főv. kir. segéd-tanfelügyelője, Budapest, VIII. ker., Baross-utca 44. XXI Gyalus László építész, Budapest, VII. ker., Pálma-utca 10. Gyertyánffy István kir. tanácsos, igazgató, Budapest, Kelenhegyi-út 30. Gyöngyösi takarékpénztár, Gyöngyös. 230 Győri iparostanonc-iskola. Győri ipariskola, Győr, Kossuth-utca. Györgyi Géza építész, Budapest, I. ker. Döbrentey-utca 18. Györgyi Kálmán iparrajziskolai tanár, Budapest, IX., Ferenc-körút 12. Gyulai Pál egyet, tanár, a főrendiház tagja, Budapest, VIII., Szentkirályi-u gyürkii Gyürky Ödön dr., a budapesti kath. kör titkára, Budapest, VIII. ker., Pál-utca 7. Haberern J. Pál dr., egyet, tanár, Budapest, IV., Szerb-utca 13. Habicht Károly építész, Budapest, II. ker., Mész-utca 15. Hack Endre, Budapest, VIII., Szentkirályiutca 6. I. 17. Hajduska Emil dr., Budapest, VIII. ker., Muzeum-körút Hajós Bálint lakatos, Budapest, VII. ker., Izabella-utca 2. I. 10. Hámory Zoltán főv. fogaim, gyak., Budapest, IV., Lipót-utca 13. Hampel József dr., egyet, tanár, Budapest, VIII., Muzeum-körút 14/16. Hanzéli Gyula iparisk. tanár, Szeged. Hargitta Nándor ipariskolai igazgató, Székely-Udvarhely. 245 Harmath Ödön iparisk. tanár, Székelyudvarhely. Havel Lipót építőmester, Budapest, VII., Izabella-utca 40. Havranek Ferenc építész, Budapest, VI., Andrássy-út 71. Hazay István min. titkár, Budapest, VIII., József-körút 19. Haydu Gyuláné özv., Budapest, VIII., Nagyfuvaros-utca Heckl Ödön, Budapest, VII., Niedermayerutca 28. Hegedűs Károly m. kir. technológiai iparmuzeumi főigazgató, Budapest, VIII., Népszinház-utca 6. Hegedűs Sándor keresk. m. kir. miniszter, Budapest, VI., Hunyady-tér 12. Heidrich László kir. főmérnök, Budapest, VIII., Kerepesi-út 23. Helbing Ferenc rajzoló, Budapest, VI., Gyár-utca 5.

9 255 Herczfeld Frigyes, Budapest, VI. ker., Andrássy-út 27. Herich Károlyné özv., Budapest, V. ker., Mária Valéria-utca 5. Herpka Károly ifj. fémvésnök tanár, Budapest, VI., Kemnitzer-utca 10. Herz Aithur műépítész, Chicago, 391. Jackson-Boulevard. Herz Henrik mérnök, Budapest, VII. ker., Rottenbiller-utca Herz Miksa építész, Kairó. Herz Vilmos m. papírgyár részv.-t. igazg., Budapest, V., Nádor-utca 14. Hibján Samu ötvös, Budapest, VI. ker., Ferenciek-tere 8. Hirschl Ignác, Versec. Hirschler Mór iparműv. rajzoló, Berlin S. W., Hilmersdotf, Durlacher-Strasse Hochmann József lakatos, VII. ker., Rózsautca 14. Hoepfner Guidó építész, Budapest, IX., Soroksári-utca 5. Hofhauser Antal műépítész-tanár, Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. Hofhauser Elek építész, Budapest, Kékgolyó-utca 17. Hoffmann Alfréd könyvkereskedő, Budapest, IV., Kecskeméti-utca Holló Barnabás szobrász, Budapest, I., Várkert-bazár. Hollós Károly rajztanár, Budapest, V., Rózsa-utca 35. Höllrigl György szállodás (Central), Budapest, Rottenbiller-utca 2. Holub József építőmester, Budapest, VII., Andrássy-út 86. Hölzel Albin akad. szobrász, Budapest, IX., Vágóhid-utca Hölzel Mór akad. szobrász, Bártfa. Homonnai áll. faipari szakiskola, Homonna. Hopf János kanonok, Kalocsa. Hornyánszky Viktor könyvnyomdász, Budapest, VIII., József-körút 56. Horti Pál tanár, Budapest, VI., Podmaniczky-utca Horváth Géza ügyvéd, Tata. Hradszky József kanonok, Szepeshely. Huber Oszkár műötvös, Budapest, VI. ker., Király-utca 58. Hültl Dezső építész, Budapest, VII. ker., Muzeum-körút 10. Hunyady László főgymn. tanár, Temesvár. 285 Huszka József tanár, Budapest, IX. ker., Soroksári-utca ig. XXII Hutter Tivadar, Budapest, V. ker., Vácikörút 30. Hutyra Ferenc dr. tanár, Budapest, VII., Rottenbiller-utca 40. Imre Miklós dr. min. segédfog., Budapest, Közoktatásügyi minisztérium. M. kir. Iparművészeti iskola. 290 Iparos tanonc iskola, Nagyvárad. Iparoktatási tanács, Budapest, Kereskedelmi minisztérium. Iparegyesület (országos), Bpest, VI., Uj-u. 4. Irászek N. építész, Váralja-Hátszeg (Hunyadmegye). Isoz Emil Budapest, VII., Kazinczy-utca Ivanovics V. Milán, Budapest, IV. ker., Bástya-utca 35. Jahn József építőmester, Budapest, VI., Szegfű-utca 3. Jakab Dezső építész, Budapest, VIII. ker., József-körút 33. Jakabffy Ferenc építész, Budapest, VIII., Zerge-utca 7. Jámbor Lajos építész, Budapest, Báthoryutca Jankó Gyula Budapest, VIII., Népszinházutca 8. Jánosházy László építész, Budapest, VIII., Kőfaragó-utca 8. Jászberényi áll. főgym. Jendrassik Alfréd építész, Budapest, VII., Király-utcza 73. Jendrassik Ernő dr. egyet, tanár, Budapest, VIII., Szentkirályi-utca Jendrassik Jenő festőművész, Budapest, VI., Kmetty-utca 18. Jeszenszky Szilárd asztalos, Budapest, VII., Dob-utca 87. Jókai Mór dr. főrendiházi tag, Budapest, VI., Bajza-utca 19/b. Jónás Dávid építész, Budapest, V. ker., Fürdő-utca 6. Josipovich Géza orsz. képviselő, Budapest, VIII., József-körút Jungfer Gyula lakatos, Budapest, VIII., Berzsenyi-utca 4. Kacziány Ödön festőművész, Budapest, VIII., József-körút 28. Kain Albert MÁV mérnök, Budapest. Kálazdy nővérek, Bpest, IV., Kristóf-tér 6. Kállay Gyula, Bpest, VI., Csengery-utca Kálóczy Zoltán min. titkár, Budapest, VIII., Mária-utca 7. Kammer Ernő ifj., Budapest, VIII. ker., Sándor-utca 30/b.

10 Kammerer Ernő dr. orsz. képviselő, Budapest, VIII., Főherceg Sándor-utca 28. Kann Gyula műépítész, Budapest, Külső Váci-úl 18. Kanovich Elemér, X., Tisztviselő-telep, Szabóky-utca Kapitány Kálmán min. fog. gyak. Budapest, VI., Felső-erdősor 43. Kaposvári áll. főgymnázium ifjúsági önképző köre, Kaposvár. Karácsonyi Jenő gróf, Budapest, I. ker., Karácsonyi-utca 2. Karap Ferenc főrendiházi tag, Budapest, IX., Üllői-út 19. Károlyi György kereskedő, Budapest, V., Dorottya-utca Kassai m. kir. gépészeti közép ipariskola, Kassa. Kauser József építész, Budapest, VII. ken, Erzsébet-korút 19. Kegyes tanitórend, Budapest, IV. ker., Városház-tér 4. Keleti Gábor felsőbb leányiskolái tanár, Arad, Petőfi-utca 73. Keleti János min. főmérnök, Budapest, IV., Zöldfa-utca Keller István dr. ügyvéd, Budapest, VIII.> József-körút 43. Kerekes Ferenc főmérnök, Kecskemét. Keresztes Rózsa, Bpest, I., Mészáros-u. 11. Keresztesi Károly kárpitos, Budapest, VI., Rózsa-utca 48. Kern Aurél hirlapiró, Budapest, VI. ker., Gyár-utca Kertész Árpád, Budapest, V. ker., Arany János-utca g. Kertész Lóránt, Budapest, IV. ker., Mária Valéria-utca 11. Kertész Tódor, Budapest, IV., Szervita-tér 3. Késmárki áll. szövőipari iskola, Késmáik. Késmárszky Tivadar dr. egyet, tanár, Budapest, IV., Zöldfa-utca Keszthelyi főgymnázium önképző köre. Kimnach László festőművész, Budapest, VII., Damjanich-utca 51. II. 16. Kirner József udv. puskaműves, Budapest, IV., Szervita-tér 3. Sz. Kiss Gyula tvki biró, Budapest, VII., Dohány-utca 36. Kiss István építész, Budapest, IX. ker., Erkel-utca Kisvárdai kereskedelmi kör, Kisvárdán. Kiszelák és Morent, Budapest, VIII., Nagytemplom-utca 20. XXIII Klenovits Antal építőmester, Budapest, Aréna-út 9. Kloess Viktor dr. min. fog. gyak., Budapest, Rudolf-rakpart 7. Klösz György fényképész, Budapest, VI., Városligeti-fasor Knop Vencel szaktanár, Zalathna. Kogutowiecz Manó térképész, Budapest, V., Akadémia-utca 10. Kolba Mihály és Fia papírgyár tulajd., Diós-Győr. Kollár Jánosné özv., Budapest, Lipót-utca. Koller Gyula dr., Budapest, V., Sas-u Kolozsvári állami építő-, fa- és fémipari szakiskola, Kolozsvár. Kolozsvári ipartestület, Kolozsvár. Komáry Erzsébet tanítónő, Budapest, VI., Rózsa-utca 36. KÓmmer József műépítész, VIII., Barossutca 3. Komor Marcell építész, Budapest, VI., Váci-körút Koncz Sándor iparisk. tanár, Szeged. Konderth Mária, Budapest, VIII., Gyöngytyuk-utca 3. König Izidor asztalos, Budapest, Arena-út 7. Könyöki József tanár, Pozsony. Korányi Sándor dr. egyet, tanár, Budapest, VII., Erzsébet-körút Kortsák Antal MÁV mérnök, Budapest, VI., Izabella-utca 66. Kossuch János cég, Bpest, Vámház-körút 6. Kovách Elek dr. kir. közjegyző,nyíregyháza. Kovalszky Sarolta, Németh-Elemér. Kovrig Tivadar építész, Budapest, IX., Erkel-utca g. 370 Kozmács János asztalos, Temesvár. Kramer Lipót, Budapest, IV., Váci-u. 13. Megyeri Krausz Izidor, Budapest, VI., Andrássy-út 98. Krausz Lajos, Bpest, VI., Andrássy-út 12. Krauzer Béla kárpitos, Temesvár. 375 Ki'enner József dr. műegyet. tanár, Budapest, Magyar nemzeti múzeum. Kriegler Dávid ékszerész, Budapest, IV., Károly-körút 15. Kriesch Aladár, Budapest, Szondy-u. 72. Kritsch Károly ácsmester, Kismarton (Sopronm.). Kronfusz János építész, Budapest, VIII., Baross-utca Kubinyi Árpádné, Budapest, VII. ker., Kerepesi-út 8. Kugler Henrik, Budapest, VI,, Gyár-u. 20.

11 Kulcsár Sándor bronzműves, Budapest, Dessewffy-utca 41. Kún Vilmos aranyműves, Temesvár. Kund Endre mérnök, Budapest, IV. ker. Muzeum-körút Kunszentmiklósi ipartestület, K.-Sz.-Miklós. Kunz Adolf praelatus, Csorna. Kürtössy Tiv., London, Mr. Albanyst. 141., Laczkó Antal ifj. dr. kir. közjegyző, Budapest, VI., Eötvös-utca 12. Lakatos Aladár min. oszt. tan, Budapest, VIII., Szentkirályi-utca Lakos Lajos cs. és kir. udv. lakatos, Budapest, IV., Lipót-utca 10. Láhne-féle nyilv. főgymnázium, Sopron. Langer Ignác szobrász, Budapest, VIII., Baross-utca 87. László Fülöp festőművész, Budapest, VII., Pálma-utca. Lator Gabriella, Budapest, IX. ker., Soroksári-utca Lechner Gyula tanár, Budapest, VIII, Baross-utca 10. Lederer Ede építész, Budapest, VI. ker., Hunyady-tér 10. Lederer Sándor kereskedő, Budapest, V., N.-Korona-utca 19. Leszik Károly könyvkötő, Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 13. Liebermann József, Budapest, VIII. ker., Szigony-utca Lindner Henrik, Bpest, IX., Tüzoltó-u. 51. Lingel Károly, Bpest, VII. Rózsa-utca 4. Linhart Vilmos festő, Budapest, IV. ker., Kossuth Lajos-utca 4. Link István ötvös, Bpest, IV.,Váci-utca 12. Linsbauer Rezső dr., Budapest, IX. ker., Üllői-út Lipcsey József orsz. m. iparművészeti muz. titkár, Budapest, VIII., József-körút 74. Kadocha Lippich Elek dr. min. titkár, Budapest, VII., Pálma-utca. K. Lippich Gusztáv nagybirtokos, Szolnok. Liptay Pál gyárigazgató, Budapest, VI., Váci-körút 57/a. Lipthay Béláné bárónő, Budapest, II. ker., Lánchid-utca Lobkowitz Rezső herceg, hadtestparancsnok, Budapest.- Lőcsei m. kir. áll. főreáliskola. Loránfi Antal tanár, Budapest, IV. ker., Magyar-utca 27. Ludwig és Stetka, Budapest, VIII. ker., Práter-utca 61. Lukacsovits János asztalos, Budapest, VIII., Kisfaludy-utca Lyka György magánzó, Budapest, IV., Ferencz József-rakpart 19. Magyar egyházirodalmi iskola Esztergom, papnövelde. Mahunka Imre asztalos, Budapest, VIII., Rigó-utca 8. M. kir. államnyomda, Budapest. Majoros Károly tanár, Podolin (Szepesin.) 420 Majorosi Géza építőmester, Budapest, V., Alkotmány-utca 23. Májovszky Pál dr., Bpest, IV., Zöldfa-u. 28. Májovszky Vilmos kir. tvszki elnök, Budapest, IV., Zöldfa-utca 28. Majtin József ötvös, Budapest, IV. ker., Kossuth Lajos-utca 3. Manheimer Gusztáv festőművész, Budapest, VI., Andrássy-út Maráth József tanár, Székelyudvarhely. Margitay Tihamér festőművész, Budapest, VIII., Baross-utca 79. Markup Béla, Budapest, L, Aranykakasutca 9. Marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara, Marosvásárhely. Marosvásárhelyi állami fa- és fémipari szakiskola, Marosvásárhely. 430 Marsi Ferenc festőművész, Budapest, VI., Podmaniczky-utca 39. Marton Ákos építész, Budapest, VIII., Kis-Stáció-utca 5. Mátrai Lajos György szobrász-tanár, Budapest, IX., Kinizsi-utca 31. Maurer Mór MÁV felügyelő, Budapest, VI., Teréz-körút 56. Matlekovics Sándor dr. nyűg. államtitkár, Budapest, VII., Dohány-utca Mayer Árpád dr. orvos, VI., Teréz-körút 6. Medrey Zsigmond kir. tan., Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. Medve Zoltán belügymin. fog., Budapest, VIII., Rock Szilárd-utca 22. Menarek Bertalan bronzműves, Miskolc. Mendly Károly tanár, Szeged. 440 Meinig Arthur építész, Budapest, VI., Nagy János-utca 35. Meissl Ágoston lovag, festőművész, Budapest, VI., Városligeti-fasor 26. Mihalik József orsz. m. iparműv. múzeum őre, Budapest, IX., Üllői-út 33. Mihályi Viktor gör. k. érsek, Balázsfalva. Mintarajztanoda és rajztanárképző intézet orsz., Budapest. XXIV

12 445 Miskolci kir. kath. főgymnázium, Miskolc. Miinek Adolf ötvös, Bpest,VL, Szondy-u. 74. Moldoványi István dr., iparfelügyelő, Budapest, IV., Dorottya-utca 5. Molnár Endre Eszterházy hercegi központi s. építész, Kaposvár. Molnár Viktor min. tanácsos, Budapest, VI., Király-utca g8/a. 450 Morelli Gusztáv fametsző-tanár, Budapest, VI., Szegfű-utca 5. Móri Fülöp szt. Ferencrendi szerzetes, Baja. Moskovitz Miklós dr., Nagyvárad. Müller Dezső gyógyszerész, Budapest, IX., Ferenckörút 3. Müller Pál tanár, Bpest, X., Delej-u Müller Rezső asztalos, Budapest, VI. ken, Izabella-utca 46. Murai Vilmos MÁV gépészmérn., Szeged. Nádler Róbert tanár, Budapest, II., Rózsahegy, Bimbó-utca Nagy Géza építész, Bpest, IV., Borz-u. 7. Nagy Jenő műszaki rajzoló, Paris, 96. Rue St. Antoine. 460 Nagy József asztalos, Budapest, VIII. ker., Uj vásártér 19. Nagy Károly építész, Budapest, II. ker., Iskola-utca 38. Nagy Károly, Bpest, V., Akadémia-u. 14. Nagy Lázár festőművész, Budapest, IX., Lónyai-utca 4,'a. Nagy Ödön tvszéki elnök, Budapest, V., Alkotmány-utca (keresk. törvényszék). 465 Nagy Virgil építész, Budapest, VII. ker., Damjanich-utca 28/a. Nagykállói reáliskola, Nagy-Kálló. Nagykárolyi főgymnázium, Nagy-Károly. N. Naláczy Ödön földbirtokos, Deés. Nagyváradi ipartestület. Neiszer Antal min. fog., Budapest, VII., Rottenbiller-utca 37/ Némák József műlakatos, Trencsén. Nemes János gróf, orsz. képviselő, Hidvég. Nemzeti Szalon, Budapest, IV., Ujvilág-u. Nendtvich Gusztávné özv., Budapest, VIII., Szentkirályi-utca. Neterda Modest min. segédfog., Budapest, Közoktatásügyi minisztérium. 475 Neuhausz Ernő lapszerkesztő, Temesvár. Neumann Antal dr. ügyvéd, Budapest, VII., Erzsébet-körút 28. Neumann Frigyes terménykereskedő, Budapest, V., Tükör-utca 4. Neuschlosz Marcel gyáros, Budapest, V., Akadémia-utca 6. Magyar Iparművészet. X XXV Neuschlosz Ödön gyáros, Budapest, V., Akadémia-utca Nikolics Fedor báró, orsz. képviselő, Budapest, VII., Wesselényi-utca 66. Nőképző egyesület leánygymnáziuma, Budapest, IV., Zöldfa-utca 38. Nóvák Ferenc építész, Budapest, VI., Kis János-utca 2/b. Nyíregyházai kaszinó, Nyíregyháza. Obendorf Gusztáv gymn. tanár, Zsolna (Trencsénmegye). 485 Oetl Antal gyáros, Bpest,VIL, Bethlen-tér 4. Ohrenstein Henrik, Budapest, VI. ker., Andrássy-út 77. Olasz Gyula tanár, Székely-Udvarhely. Órás ipariskola, Budapest, V., Ferenc József-rakpart 2. Örley János ifj., Körmöcbánya. 490 Ormody Vilmos első ált. bizt. társ. igazg., Budapest, V., Vigadó-tér 1. Ormós Gyula lakatos, Budapest, VIII., Mátyás-tér 6. Oskó Lajos festőműv., Bpest, VI., Pálma-u. Orsz. m. képzőművészeti társulat, Budapest, VI., Városliget, Műcsarnok. Paal Gergely asztalos, Budapest, VII. ker., Pálma-utca Palóczy Antal építész, Budapest, IV. ker., Vámház-körút 4. Pancsovai állami főgymnázium, Pancsova. Pap Henrik festőművész, Budapest, VI., Andrássy-út 67. Pap János iparisk. igazgató, Ungvár. Pásztor József rajztanár, Gyöngyös. 500 Pauly Erik festőművész, Budapest, X., Tisztviselő-telep, Rezső-tér 3. Payr Lajos építész, Budapest, VIII. ker., Muzeum-körút 18. Payer Imréné dr., Budapest, VI., Eötvösutca 26, d. Pazar László MÁV mérnök, Szász-Régen. Pecz Samu műegyet. tanár, Budapest, VIII., Kerepesí-út g. 505 Pertik Ottó dr. egyet, tanár, Budapest, IV., gróf Károlyi-utca 16. Petrik Albert m. e. hallgató, Budapest, VIII., fhg. Sándor-utca 30. Petrik Lajos tanár, Budapest, VIII. ker., Népszinház-utca 8. Petrozsényi és járási ipartestület. Pfinn József mérnök, Budapest, V. ker., Mária Valéria-utca Pilisi Sándor áll. polg. iskolai tanár, Nagyszőllős (Ugocsam.).

13 Pisszer János rajzoló, Bpest, V., Sas-utca 4. Podmaniczky Ilona br., Aszód. Polgár Alajos asztalos, Budapest, VIII., Práter-utca 12. Pollák Ignác, Budapest,VI., Andrássy-út Pollák Manó építész, Budapest, VII. ker., Király-utca 91. Pollák Sámuel, Szeged. Pór Antal apát-kanonok, Esztergom. Pórfi Ferenc kereskedő, Budapest, VIII., Muzeum-körút 2. Posner Károly Lajos és Fia, Budapest, VI., Csengery-utca Pótsa József főispán, Sepsi-Szt.-Qyörgy. Pozsony-Szt.-Qyörgyi róm. kath. gymn. Preyer Hugó dr. ügyvéd, Budapest, IV., Curia-utca 3. Prokess Antal dr. segédorvos, Budapest, Rókus-Kórház. Protovin Géza kereskedelmi és iparkamara másod titkára, Temesvár. 525 bagosi Pucher István, Budapest, VI. ker., Andrássy-út 53. Quittner Zsigmond építész, Budapest, V., Alkotmány-utca 24. Ráczkövi Samu dr. orvos, Puj. Radó Arthur kárpitos, Budapest, VI. ker., Király-utca 8. Radócz János műbutor asztalos, Budapest, VIII., Tavaszmező-utca Radocza János orsz. képviselő, Budapest, VI., Váci-kőrút 17. Radvánszky Béla br., koronaőr, Sajó-Kaza. Rajner Károly, a pesti hengermalom vezérigazg., Budapest, V., Klotild-utca 6. Rajztanodai Társaskör", Budapest, VI., Andrássy-út 71. Ranschburg Gusztáv, Budapest, IV. ker., Ferenciek-tere 7, 535 Ranschburg Viktor, Budapest, VIII. ker., József-kőrút 47. Rapoport és Társai zománcolók, Budapest, X., Héderváry-utca 2. Ráth Gyula, Budapest, V., Tükör-utca 3. Rausch Béla szobrász, Budapest, I., Várkert bazár. Rauscher Lajos műegyet. tanár, Budapest, VIII., József-körút Rechnitz Béla gyárigazgató, Budapest, VII., Kertész-utca 51. Reinhart Kálmán szaktanár, Arad (áll. faés fémipari szakiskola). Rencsisovszky Ferencz nyomdai revizor, Budapest, VII., Kerepesi-út 54. XXVI Rényi József dr., községi orvos. Kunbaja (Bács m.). Resiczabányai polg. iskola. 545 Révai Leó könyvkereskedő, Budapest, IV., egyetem-utca 1. Révai Mór igazgató. Üllői-út 18. Rex Henrik Tivadar, Bpest, Gizella-tér 1. Rexa Dezső iró, Budapest, VIII. ker., Eszterházy-utca 24. Richter Aurél festőművész, Budapest, V., Sas-utca Richter Emil műkereskedő, Drezda, Pragerstrasse. Rickl Gyula min. osztálytanácsos, Budapest, VIII., József-körút 33. Rieger Ferenc, ékszerész, Temesvár. Rieger György gőzmalom-igazgató, Budapest, Báthory-utcza 4. Riemer K- Gusztáv, Székely-Udvarhely. 555 Rimaszombat rendes tanácsú város. Rimaszombati ált. ipartestület. Rock Gyula gépgyáros, Budapest, IX., Soroksári-utca 24. Roger Adolf, Bpest, IV., Váci-utca 27. Roskovics Ignác festőművész, VIII. ker., Rock Szilárd-utca Roszlosnik Lukács építész, Budapest, VI., Andrássy-út 51. Róth Miksa üvegfestő, Budapest, VIII., Kender-utca 24. Rotter Lajos mérnök, Budapest, VII. ker., Nagy János-utca l/a, Rottenbiller Ödön dr., egyet, tanársegéd, Budapest, Rókus-kórház. Rottmann Elemér dr., Budapest, VIII., József-körút Rozinái István építész, Budapest, VIII., Német-utca 11. Rozsnyay Kálmán, London, 51 Carnaby Street, Regent Street W. Rozsnyói kath. főgymnázium, Rozsnyó. Rubin A. és Fia, arany- és ezüstárú-gyár, Budapest, VIII., Eszterházy-utca 20. Rupf Adolf dr. alorvos, Bpest, Rókus-kórház. 570 Ruprich Károly asztalos, Budapest, VIII., Üllői-út 48. Salgó Leo, a Fonciére igazgatója, Budapest, V., Sas-utca 10. Sándy Gyula építész, Budapest, II. Toldy- Ferenc-utca 2o. Cs.-Sándorfalvai Casino (Csongrád m.). Sánek Samu rajztanár, Paks (Tolna m.). 575 Santhó István, építész, Budapest, VI. ker., Váci-körút 43.

14 Sármay József dr. ügyvéd, Teréz-körút 20. Sárváry János műlakatos, IX., Gyep-u. 39. Scheid O. A., Bpest, VII., Holló-utca 6. Schell József báró, min. s. titkár, Budapest, IV., Szép-utca Schickedanz Albert építész, Budapest, VI., Andrássy-út 102. Schlick Béla gyáros, Budapest, VII. ker., Podmaniczky-utca 14. Schlick Róza, Esztergom, Káptalan-tér 93. Schmidt Antal tanár, Bpest, VIII., Visy-u. 4. Schmidt Miklós, Budapest, VIII. ker., Nagytemplom-utca Schmidt Miksa butor-gyáros, Budapest, V., Lipót-körút 32. Schneller Elek díszítő szobrász, Budapest, VIII. ker., Mária-Terézia-tér 6. sz. Schoditsch Lajos építész, Budapest, VII., Klauzál-utca 29. Schöffer Ignác kereskedő, Budapest, IV., Deák Ferenc-utca 12. Scholtz Róbert szobafestő, Budapest, VIII., Baross-utca Schreiber Lajos, Prága, Brennte-Gasse 33. Schröfl Herrmann, Budapest, VII. ker., Nefelejts-utca. Schulek János építész, Budapest, VI., Városligeti-fasor 8. Schulek Vilma, Bpest, VII., Kerepesi-út 54. Schuler József gyáros, Budapest, VI. ker., Dalnok-utca Schuster Gyula kereskedő, Budapest, VI., Andrássy-út 63. Schwartz Antal lakatos, Budapest, X. ker., Szapáry-utca 27. Schwarz Ede dr. orvos, Budapest, IV., József-tér 14. Seethal Ferenc, Szepsi-Szt.-György. Seligmann Imre, Bpest, V. József-tér Seligmann Károly ékszerész, Budapest, V., Nádor-utca 31. Seligmann Sándor, Bpest, V., József-tér 8. Sesztina Jenő vaskereskedő, Debreczen, IV., Piac 23. Sima Henrik lakatos, Budapest, VIII., Aggteleki-utca 7. Simon Izidor ügyvéd, Budapest, V. ker., Nádor-utca Simay Lajos műasztalos, London NV. Netley Streed 11. Skublics Zsigáné, Bpest, VI., Eötvös-u. 30. Soltész Vilmos, Budapest, VII., Pálma-u. 4. Sonnenfeld Adolf, Nagyvárad. Soproni áll. főreáliskola. XXVII 610 Soproni m. kir. főreáliskola. Spányik Kornél festőművész, Budapest, VI., Nagy János-utca 27. Sparber Boris, Budapest, VI., Vörösmartyutca 2. Spiegel Frigyes műépítész, Budapest, VI., Izabella-utca 19. Spisák Imre szobrász, Budapest, VIII., Teleky-tér 6/a. 615 Spitzer Mór bérlő, Széleskút (Pozsony megye). Spolarich János tanár, Nagyszőllős(Ugocsamegye). Spuller Ferenc, Budapest, IX., Csepelrakpart 2/a. Stadler Tófor kir. tanácsos, Budapest, VI., Gyár-utca 64. Stegmüller Károly mérnök, Budapest, VIII., Bezerédy-utca Stehló Ottó építész, Budapest, I. ken, Karácsonyi-utca g. Steinbach Gábor kárpitos, Budapest, V., Korona-utca 11. Steiner Ferenc, Budapest, O-utca 8. Steiner József kir. mérnök, Arad, Deák Ferenc-utca 30. Steinhausz László építész, Budapest, VI., Vörösmarty-utca Sternberg Dezső hangszergyáros, Budapest, VIII., Rock Szilárd-utca 2. Stetka Gyula festőművész, Budapest, VI., Bajza-utca 19/a. Stettler Miksa, Bpest, VI., Izabella-utca 75. Strasser Sándor, Budapest, VI., Lendvayutca 16. Stróbl Alajos szobrász, Budapest, VI., Bajza-utca Stróbl Miksa, VIII., Mária-utca 23. Sugár Sándor urad. főszámvivő, Csorna. Sujánszky Antal kanonok, pápai praelatus, Esztergom. Surányi József Budapest, VI., Nagy Jánosutca 19. Sváb Sándor földbirtokos, Budapest, VI., Andrássy-út Svetschine Georgine felsőbb leányiskolái tanítónő, Besztercebánya. Szabó Antal, VII., Városligeti fasor 41. Szabó Dezső, az Athenaeum művezetője, Budapest, VII., Kerepesi-út 54. Szabó Károly dr., Budapest, Rökk Szilárdutca 16. Szájbely Gyula orsz. képviselő, Budapest, VI.. Izabella-utca 70.

15 640 Szakács János rajztanár, Hajdu-Szoboszló. Szalay László dr., min. osztálytanácsos, Bécs, Schellinggasse 5. Szandrik ezüstgyár, Budapest, VI. ker., Andrássy-út 29. Szárnowszky Ferenc szobrász, Budapest, VII., Dembinski-utca 43. Szegedi áll. főreáliskola Szeged. 645 Szegzárdi polg. fiúiskola. Szegzárdi áll. főgymnázium. Szerb György ügyvéd orsz. képviselő, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 14. Széchenyi Aladár gróf, Budapest, IV. ker., Koronaherceg-utca 3. Székely Árpád festőművész, Budapest, VI., Bajza-utca 19/b. 650 Székelyudvarhelyi áll. kő- és agyagipari szakiskola, Székelyudvarhely. Szélaknai állami gyerrnekjáték-készitő tanműhely, Nagybánya-Szélakna. Szerémi Alajos tanár, Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 30. Szeszlér Sándor építész IX., Kinizsi-utca 31. Szigeti Gyula Sándor dr. orvos, Budapest, VIII., Rókus-kórház. 655 Szilágyi Dezső orsz. képviselő, Budapest, V., Harmincad-utca 6. Szmik Antal szakaszmérnök, Pécs. Szmrecsányi Miklós dr. miniszteri tanácsos, Budapest, V., Sas-utca 11. Szontágh Tamás dr., bányatanácsos, Bpest, VIII., Hunyady-utca. Szterényi József min. osztálytanácsos, Bpest, VII., Erzsébet-körút 33. 6óo Tahi Antal tanár, Budapest, II., Törökutca 32,'a III. 25. Taizs Károly dr., Sopron. Tandor Ottó építész, műegyetemi tanán Budapest, VIII. ker., Műegyetem. Tarkovich József államtitkár, Budapest, I., Döbrentey-utca 4. Tarnovszky Géza dr., cs. és kir. ezredorvos, a 23. gyalogezrednél, Bécs, XIII. ker., Radetzky laktanya. 665 Tasnády Gyula, a m. ált. bizt. társaság pénztárosa, Bpest, VII., Erzsébet-körút 92. Technológiai iparmúzeum, Budapest, VIII., József-körút. Téglás József szakisk. tanár, Szeged. Teleki Sándor gróf orsz. képviselő, Bpest, IV., Múzeum-körút 31. Telljesniczky Kálmán dr. egyet, tanársegéd. Budapest, VIII., Üllői-út, kir. egyetemi bonctani intézet. 670 Temesvári alsófokú ipariskola. Thaly István kir. főmérnök, Nyitra. Thomka Gyula megyei árvaszéki elnök Besztercebánya. Tilles Béla dr. káptalani ügyész, Besztercebánya. Timár Pál főgytnnáziumi tanár, Budapest, IX., Lónyay-utca Tolna megyei Múzeum, Szegzárd. Tolvaj Aladár áll. fa- és fémipari szakiskolai művezető, Szeged. Tolvaj Béla áll. fa- és fémipari szakiskola segédművezetője, Marosvásárhely. Török Attilla, Budapest, VIII., Üllöi-út 54. Török József gyógyszerész, Budapest, VI., Király-utca Tóth Béla, Rimaszombat. Tóth Gáspárné sz. Hampel Irma, Bpest, V., Hold és Gyapju-utca sarkon. Tóth István dr. orvos, Budapest, VIII., József-körút 20. Treitz Péterné, Budapest, VI., Szondyutca 74. Traub B. és Társa könyvkereskedő, Szeged. 685 Tscheuke Hertnann építész, Budapest, VI., Nagy János-utca 39. Tschirch Ernő, Bpest, VIII., Nap-utca 19. Tüll Viktor, Budapest, IV., Ujvilág-u. 10. Újpesti áll. faipari szakiskola, Újpest. Újpesti áll. polgári leányiskola. Ó90 Újvári Ignác festőművész, Kis-Oroszi (pr. Duna-Bogdány). Újvidéki kir. kath. magyar főgymnázium. Ullmann József kőnyomdász, Budapest, IV., Régi Pósta-utca. 4. Ungvári áll. agyagipari szakiskola, Ungvár. Vágner József prépost-kanonok, Nyitra. 695 Vágó László építész, Budapest, VIII. ker., József-körút 31/b. Vandrák László bronzöntő, Budapest, VIII., Mária-utca 16. Várdai Szilárd tanár, Budapest, VI. ker., Andrássy-út 71. Varjú Elemér dr., Budapest, IX. kerület, Üllői-út 57. Vasadi Ferenc szobrász-tanár, Budapest, IX. Lónyay-utca 4/a. 700 Vasdinnyei Pál műegyet. hallgató, Bpest, IV. Zöldfa-utca 28. Vastagh György ifj. szobrász, Budapest, Lipót-utca 51. Végh Aladár takarékpénztári tisztviselő, Budapest, VIII., Pál-utca 6. I. 18. Végh Ferenc mérnök, Ápold, u. p. Segesvár. XXVIII

16 Végh Jenő kárpitos, Budapest, VI. kerület, Izabella-utca Velics Antal dr., Budapest, VII. kerület, Erzsébet-körút 37. Verbos A. bútorgyáros, Arad. Vérein für deutsches Kunstgewerbe, Berlin WS., Wilhelm-Strasse 92/93. Vermes György, Stancsófalva, u. p. Temes- Réha. Vest Ede lovag keresk. és iparkamarai elnök, Temesvár. 710 Vetró Sándor József gymn. tanár, Pozsony- Szt.-György. Vig Albert iparoktatási miniszteri biztos, Budapest, VI., Izabella-utca 94. Vogronics Antal apát-kanonok, Veszprém. Vörösmarty önképző kör, Nagyszeben. Vörösmarty Béla államt., Budapest, IV., Múzeum-utca Walkó Amelie, Budapest, V., Dorottyautca 6. Wampetics Ferenc vendéglős, Budapest, állatkert. Wartha Vince dr. min. tanácsos, műegyet. tanár, Budapest, műegyetem. Wassermann Mór, Budapest, VII. kerület, Erzsébet-körút 2. Wátzke Rezső rajztanár, Budapest, VII., Rombach-utca Weinberger Gusztáv kereskedő, Budapest, IX., Soroksári-utca 2. Weinréb Fülöp műépítész, Budapest, VII., Erzsébet-körút 41. Wellisch Gyula építész, Budapest, VI., Király-utca 88. Weinwurm Antal fényképész, Budapest, IV., Károly-utca 3. Weinwurm Emilia, Budapest, IV., Károlyutca Weiss Berthold orsz. képviselő, Budapest, V., Váci-körút 27. Weiss Jakab id. szeszgyáros, Budapest, VI., Lőportár-utca 11. Weiss Károly, M. F. T. R. h. igazg., Budapest, VIII., Múzeum-körút 10. Weissenbacher Endre vállalkozó, Budapest, VI., Andrássy-út 62. Weiszmann Béla, Budapest, IX., Ferenckörút 7. I Weszter István kereskedő, Debrecen, Várad-utca Wiedermann Géza szobrász, Budapest, VIII., Nagy-Templom-utca 31. Wiegand Ede építész, Budapest, IV. ker., Károly-körút 12. Wieser Miklós társ. mérnök, Szamosszeg, u. p. Nagy-Dobos. Winterberg Ida, Mária Grün, Grác mellett, Sanatorium. 735 Wisinger Mór ötvös Budapest, IV. kerület, Kossuth Lajos-utca 15. Wodianer Arthur, Budapest, VI. kerület, Nagy János-utca 5. Wodianer Hugó, Budapest, IV. kerület, Sarkantyús-utca 3. Wolf Nándor min. segédfogaim., Bpest, közoktatásügyi ministerium. Wolf Zsigmond szövőiskolai igazgató/ Pozsony. 740 Wottitz Manfréd, Budapest, VII. kerület, Akácfa-utca 47. Zala György szobrász, Budapest, VI. ker., Epreskert-utca 14. Zalathnai áll. kőfaragó és kőcsiszoló ipari szakiskola, Zalathna. Zathureczky István földbirtokos Czécze, u. p. Élesd. Zemplényi Tivadar, Budapest, VIII. ker., József-utca Zentai közs. gymnázium. Zseny József földbirtokos, Budapest, Tisztviselő-telep, Szalóky-utca 52. Zichy Nep. János gróf id., Budapest, VIII., Múzeum-utca 15 Zichy Sarolta grófnő, Budapest, IV. ker., Papnövelde-utca (Zichy-palota). Zilahi Dezső, a Budapesti Hirlap vállalat igazgató-helyettes, Budapest, VIII. ker., Rökk Szilárd-utca Zipernovszky Károly műegyet. tan., Bpest, II., Oszlop-utca 7. Zsolnay Miklós, Pécs. Zwack Ákos, Budapest, IX. kerület, Soroksári-utca 92.

17 1898. ELNÖKSÉG: Ráth Qyörgy elnök. Szalay Imre Czigler Győző alelnökök. VÁLASZTMÁNY: i8g6-ban megválasztott tagok : Alpár Ignác Bachruch Károly Czobor Béla dr. Jungfer Gyula Kiss István Marton Alajos budahegyi Pauer Leó Rauscher Lajos Szterényi József Thék Endre i8gj-ben megválasztott tagok : Beck Dénes Forster Gyula dr. Gerlóczy Károly gr. Keglevich István Kammerer Ernő dr. Keleti Gusztáv br. Lipthay Béla Radisics Jenő Zsolnay Miklós i8g8-ban megválasztott tagok : gr. Bánffy György Benczúr Béla Fischer Ignác Fittler Kamill Giergl Ernő Hauszmann Alajos Jakabffy Ferenc K. Lippich Elek dr. Nádler Róbert Szmrecsányi Miklós dr. VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG: Elnök: Ráth György. Tagok: Czigler Győző, Fittler Kamill, Forster Gyula dr., Radisics Jenő. Titkár: Györgyi Kálmán. Pénztáros: Lipcsey József.

IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT TAGJAI.*

IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT TAGJAI.* A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT TAGJAI.* I. ALAPÍTÓ TAQOK: kor. I. Ferenc József Ő császári és apostoli királyi Felsége 3000 Erzsébet Ő császári és apostoli kir. 25 Felsége (meghalt 1898-ban) 1000 Rudolf

Részletesebben

J " 7 MAGYAR IPARMŰVÉSZETI

J  7 MAGYAR IPARMŰVÉSZETI érem. Horváth Jolán, 1904. St. Louisi kiállítás arany-érem. Horváth Károly, 1905. kaposvári kiállítás kereskedelmi miniszter iparművészeti érme. Izabella háziipar egylet, 1904. évi karácsonyi kiállítás

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

HIVATALOS TUDÓSÍTÁSOK.

HIVATALOS TUDÓSÍTÁSOK. Székely Árpád rajza. HIVATALOS TUDÓSÍTÁSOK. Az orsz. m. kir. iparművészeti iskola növendékei számára a vallás- és közoktatásügyi minister úr egy boncalaktani tanfolyamot létesített. E tanfolyamon, az üllői-úti

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok:

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok: ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. LIPTHAY SÁNDOR. Rektor: KRIESCH JÁNOS. Prorektor: Dékánok: KÖNIG GYULA, az építészi és mérnöki szakosztályban. SCHULLER

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

VI. kerület lakóépület lakóépület

VI. kerület lakóépület lakóépület VI. kerület 1. Korszerűtlen, téves adatok javítása 1.1. Cím 1.2. Helyrajzi szám 1.3. Megnevezés 1.4. Tervező 1.5. Tervezés, építés ideje 1.6. Helyesírás 1. Építmények Aradi utca 4. lásd: Teréz körút 24.

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Kossuth L u 19-21, Magyar u 2-6, 26 ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) Övezeti besorolás (SZT) VK-V VK-V VK-V

Kossuth L u 19-21, Magyar u 2-6, 26 ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) Övezeti besorolás (SZT) VK-V VK-V VK-V Déli Belváros 6 TÖMB tömbszám 6 6 6 HRSZ 2421 24213 24215 közterület név Kossuth Lajos utca Múzeum körút Magyar utca házszám 19-21 7 12-14 többes cím Kossuth L u 19-21, Magyar u 2-6, Magyar utca 12-14,

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Zsidók által lakható épületek kijelölése a székesfőváros I XIV. közigazgatási kerületében.

Zsidók által lakható épületek kijelölése a székesfőváros I XIV. közigazgatási kerületében. Melléklet a Fővárosi Közlöny 1944. évi június hó 16.-i (30.) számához. Zsidók által lakható épületek kijelölése a székesfőváros I XIV. közigazgatási kerületében.,a polgármester 1944. június 16.-án 147.501.,

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

T T I V A T A L O S TUDÓSÍTÁSOK.

T T I V A T A L O S TUDÓSÍTÁSOK. idevágó néhány tanulmányát könyvalakban. Hogy az eféle tanulmányok tizenhárom szerzője nem írhatott ugyanegy szempontból, az magától érthető; s olvasván az egyes cikkeket, kitűnik, hogy nem is mindegyik

Részletesebben

D jelű pályázat nyertesei

D jelű pályázat nyertesei 1. 37/1358/2012 Pesti Barnabás Élelmiszeripari és 2. 37/1359/2012 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Diákotthona és Gyermekotthona 200 000 Ft 3. 37/1361/2012 Kozma Lajos

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve.

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve. i továbbfutói lista neve város 1 UE-T-5142 "Kis Tigris" Gimnázium, és 200475 Komló Dél-Dunántúl 35 11 6 420 000 Ft 2 UE-T-5105 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános, Alapfokú Művészeti, Szakképző, Gimnázium,

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

A KONGRESSZUS SZERVEZETE.

A KONGRESSZUS SZERVEZETE. A KONGRESSZUS SZERVEZETE. Diszelnökök: Gróf DESSEWFFY AURÉL, v. b. t. t., az Országos Magyar Gazdasági Egyesület elnöke, Báró KEMÉNY KÁLMÁN, v. b. t. t., a főrendiház alelnöke. Elnökök: Dr. BEDŐ ALBERT,

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység

2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 06.45-09.15 Bp. II. Árpád F. útja 1 07.00-09.00 Bp. XIX. Zalaegerszeg utca 1 08.00-10.30 Bp. IV. ker. Fóti

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. korcsoport - Fiú Egyéni Budapest UTE pálya 2008. 06. 10. 1 Gál Kristóf 93 Mosonmagyaróvár Móra Ferenc Ált. Isk. 1053 12,21-625 - 69,55-13,85-02:19.76 2 Szabó Márk 93

Részletesebben

Név Évf Iskola.Név Város m1 m2 m3 f1 f2 f3. 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged

Név Évf Iskola.Név Város m1 m2 m3 f1 f2 f3. 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged Egyéni összetett Hely 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged 10 10 9 4 7 9 2 Di Giovanni Márk 9 Révai Miklós Gimnázium Győr 10 10 8 4 8 8 3 Schwarcz Tamás 9 Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: FIZIKA FIZIKA 1 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

Déry Attila: Városháza pályázata 1939. Déry Attila: A budapesti Városháza bővítésének pályázata, 1939

Déry Attila: Városháza pályázata 1939. Déry Attila: A budapesti Városháza bővítésének pályázata, 1939 Déry Attila: A budapesti Városháza bővítésének pályázata, 1939 01 A Városháza városépítészeti és építészeti problémái Budapesten. A városháza helye. Városház tér, Plébánia tér. Szentháromság szobor. Súlypont,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PESTI ÚTI TEMETŐ VIII-1-7 egyes sírhely Apu I-2-15 dupla sírhely Drága Jó Édesanyánk I-6-13 egyes

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc

XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, 1993. augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc Pontverseny eredménye: 1. Békés Megye 2. Pest megye 3. Heves megye 4. Budapest 5. Csongrád megye 6. Bács Kiskun megye

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

NEMZETI SZALON I? SÍ TAVASZI M & KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA *

NEMZETI SZALON I? SÍ TAVASZI M & KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA * A NEMZETI SZALON I? SÍ TAVASZI M & KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA * BUPAPEST 1902 JF A NEMZETI SZAIQN «? SF KIAPÁSA JG JG A Nemzeti Szalon = tisztikara = GRÓF ANDRÁSSY GYULA, v. b. t. t., elnök VÉSZI JÓZSEF,

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PÁZMÁNY UTCAI TEMETŐ VII-4-4 egyes sírhely Anita V-2-23 egyes sírhely Anyám VII-7-1 egyes sírhely

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Mechatronikai Szakgimnáziuma

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Mechatronikai Szakgimnáziuma 1. Venyercsán András 2. Versztó Martin 3. Szénási Attila 4. Szij Tamás Műszaki és TSZC Bláthy Ottó, és Kollégiuma Műszaki és Műszaki és Budapest 94 Tata 92 Budapest 88 Budapest 81 5. Bajári Tamás Szolnoki

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság külügyminiszterei IV. 7- től napjainkig

A Magyar Köztársaság külügyminiszterei IV. 7- től napjainkig A Magyar Köztársaság külügyminiszterei 1848. IV. 7- től napjainkig Esterházy Pál herceg, a király személye körüli miniszter (külügyminiszter) (1848. IV. 7.-1848. IX. 9.) Pulszky Ferenc államtitkár, a király

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI ISKOLÁK KÖRZETEI ISKOLÁK SZERINT Deák Diák Általános Iskola augusztus 1-től

JÓZSEFVÁROSI ISKOLÁK KÖRZETEI ISKOLÁK SZERINT Deák Diák Általános Iskola augusztus 1-től 2013. Alföldi u. Baross tér Berzsenyi u. Bezerédi u. Csokonai u. Dologház u. Dózsa György u. Festetics u. Fiumei út 1-25., 2-12 Gázláng u. II. János Pál pápa tér Kenyérmező u. Kerepesi út 1-5. Kiss József

Részletesebben

Köztársaság Kupa Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve:

Köztársaság Kupa Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve: Köztársaság Kupa 2016. Összesített egyéni eredmények Megkezdve: 2016.10.22. Befejezve: 2016.10.22. Helyezés Versenyző neve F.szam Pont Ft Csapatnév 1 Boros Imre 1 15 278 2 Borbély Imre 1 13,5 194 3 Fejér

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp.,

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp., III. kcs. Fiú csapat Hely Csapat Pont 1. X. ker. Szent László Általános Iskola 2860 2. IV. ker. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 2670 3. XXI. ker. Kazinczy Általános Iskola 2664 4. XIII. ker. Ének-Zenei

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája 1 6773/1, 6773/2 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. Törvényességi Felügyeleti ; I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (I., II, III., XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII.) 2 7104/0/A/63 1013

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

Bp. X. Ker. Gyógyszergyári u. szám nélküli része Bp. IV. Baross u Bp. X. Ker. Gyakorló u. 38.

Bp. X. Ker. Gyógyszergyári u. szám nélküli része Bp. IV. Baross u Bp. X. Ker. Gyakorló u. 38. 2017. január Nap Időpont Helyszín 1 00.00-01.00 Bp. XVII. Péceli út 235. 1 00.30-03.30 Bp. XXII. Gádor utca 66. 1 03.00-04.00 Bp. XVII. Zrínyi utca 84. 1 07.00-10.00 Bp. XIX. Hunyadi utca 75. 1 07.30-10.30

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK ÖSSZESÍTÉS nyilt fiú - IV nyilt fiú - V nyilt fiú - VI Strandröplabda Diákolimpia 0. Kispest NEVEZÉSEK nyilt lány IV nyilt lány V nyilt lány VI amatőr fiú IV amatőr fiú V amatőr fiú VI amatőr lány IV amatőr

Részletesebben