JEGYZÉK PhD HALLGATÓKRÓL (9. sz. melléklet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZÉK PhD HALLGATÓKRÓL (9. sz. melléklet)"

Átírás

1 Végzettek és PhD-t szerzettek: JEGYZÉK PhD HALLGATÓKRÓL (9. sz. melléklet) Bencsik Gábor: A cigányság képe. A magyarországi cigányok történeti ikonográfiája a 20. század előtt Khaled Abdo László: A magyarországi metodizmus története 1920 és 1948 között. Egy vallási alternatíva esélyei Abszolutóriumot szerzettek: Kovács Adrienn: Fejér megye betelepítése a 18. században. Németh Nikolett: Apponyi György Fodor Veronika: A zsidó nagypolgárság jótékonysági tevékenysége a két világháború között Jelenleg ösztöndíjas, abszolutóriumot még nem szerzett: Schwarzwölder Ádám: Széll Kálmán politikai pályája Czeferner Dóra (közösen Vitári Zsolttal): A női munka visszhangja az osztrák-magyar, valamint a német feminista folyóiratokban a 20. század elején Gyimesi Réka (közösen Őri Péterrel): A század népesedési folyamatai Bonyhád példáján ( )

2 Tudományos irányító/vezető munka adatai JEGYZÉK SZAKDOLGOZATOKRÓL KONZULENS (101 db) június Kocsis Veronika A kompromisszumok lapja és a külföld. A Nők Lapja működése és külföldről alkotott képe 1964 és 1975 között. (5) Opponens: Vitári Zsolt (5) Berke Dávid (BA) Adalékok a csendőrség történetéből - A főbb vonások vázlatos áttekintése (4) Opponens: Vonyó József (3) Haiser Anna Klára (BA) Széchenyi Istvánné Seilern Crescence és Batthyány Lajosné Zichy Antónia grófnők párhuzamos életrajza 1848-ig (5) Pávkovics Dóra (BA) A mohácsi sokacok eredete és hagyományainak bemutatása (4) Opponens: Mohos Mária (2) Vincze Brigitta (BA) A női munka helyzete Magyarországon (4) Opponens: Rab Virág (5) Verbóczki Alexandra (lev. BA) Leánynevelés a székesfehérvári Árpádházi Szent Margit Leánygimnáziumban (4) Opponens: Katus László (4) január Eső Veronika (BA) Pécs megyei jogú város szociális követelményeknek meg nem felelő telepeinek helyzete (5) Opponens: Gyurok János (5) június Csete Krisztián

3 Névmagyarosítások Székesfehérváron, valamint Fejér megye öt településén (Lovasberény, Bakonycsernye, Rácalmás, Csór, Isztimér) 1867 és 1918 között, a felekezeti és állami születési anyakönyvek tükrében (4) Opponens: Nagy Imre Gábor (4) Méreg Martin A Pécsi Napló oktatásról közvetített nézetei a 19. és 20. század fordulóján (5) Opponens: Ambrusné Kéri Katalin (5) Schwarzwölder Ádám A magyar református egyház kapcsolata az állammal és belső problémái a 19. században (5) Vargha Zoltán Sikonda-fürdő története (4) Opponens: Majdán János (4) Balogh Klára (BA) Geöcze Sarolta és gazdatársadalom a sz. fordulóján (5) Opponens: Rab Virág (5) Csehóné Kiss Dalma (lev, BA) Szeged és a Tisza kapcsolata a 19. században (5) Opponens: Pinke Zsolt (5) Gyimesi Réka (BA) Válások a Pécsi Egyházmegyében a dualizmus korában (5) Opponens: Lengvári István (5) Repity Zsusza (lev, BA) A női divat és az öltözködési szokások változása Magyarországon a 20. sz. első felében (4) Opponens: Slachta Krisztina (4) Szekeres Nikoletta (BA) A magyarországi bábaság története és fejlődése (A 19. századtól az I. világháborúig) (5) Opponens: Havasdi József (5) január Erős Nóra Pécs idegenforgalma az 1930-as években (5)

4 Opponens: Márfi Attila Horváth Ágota (lev) A kárpátaljai magyarság sorsa a II. vh. és a sztálinizmus árnyékában (2) Opponens: Gönczi Andrea (2) Lengyel Anita Zomba népesedéstörténete, (5) Vörös Katalin Egy iparosodó város lakásproblémái a század fordulóján, különös tekintettel Győr- Gyárváros munkáslakás építő akcióira (5) Opponens: Umbrai Laura (4) Stefanich Károly (szociológia MA, lev) Apák és az abortusz (2) Opponens: Schadt Mária (2) június Lévai Attila (lev) Adalékok a többnemzetiségű Gara századi társadalmi, kulturális életéből (3) Opponens: Gönczi Andrea (3) Ritter György Minket csak úgy kitettek. Az 1940-es és 50-es évek megpróbáltatásainak emlékezete Solymár nagyközség sváb közösségében (5) Opponens: Tóth Ágnes (MTA Nemzeti és Etnikai Kisebbségkutató Intézet) (5) Tímár Lénárd Ádám (4) Németek voltunk itt Magyarországon (Barátúr és Magyarhertelend története a német kitelepítésig) Opponens: Gőzsy Zoltán (4) Hertelendi Emília Kira (BA lev) Új módszerek a szakiskolai történelemoktatásban (???) Opponens: Dévényi Anna (2) Liebhardt András (lev, BA) Elméleti közelítés egy önéletírás feldolgozásához (5)

5 Opponens: Rab Virág (5) Rózsa Dávid (lev, BA) Mocsáry Lajos és (utó)kora (4) Opponens: Katus László (4) Székely Attila (lev) Az 1894-es egyházpolitikai törvények a református egyházi sajtó tükrében (5) Opponens: Hudi József (Pápai Református levéltár) (5) Vörös Andrea (BA) Nagykanizsa Trianon előtt és után (5) Opponens: Rab Virág (5) január Bálint Zita (lev) A horvát-magyar határ történeti földrajza, különös tekintettel Zala megyére, Nagykanizsa helyzetére és a csáktornyai zsidóságra a kezdetektől 1945-ig (3) Opponens: Gönczi Andrea (3) Forgó Géza (lev) A Csanád vármegyei Szent István Közkórház története (5) Laki-Lukács Péter (lev) Somogyacsa népesedési viszonyainak története ig a katolikus anyakönyvek alapján (5) Szőke Mónika A cigányság helyzete Szekszárdon 1945 és 1985 között a Szekszárd Városi Tanács Végrehajtó Bizottsági Jegyzőkönyvek alapján (5) Opponens: Forray R. Katalin (5) Zóka Péter A nemzeti eszme megnyilvánulása a XIX.-XX. század fordulóján egy magyar polihisztor életművében az újkori nyugat-európai és magyar tradíció fényében (5) június

6 Bozzai Zsuzsanna A kőszegi német polgárok magyarosodása a XIX. sz. második felében, illetve a XX. sz. elején, a sajtó tükrében. (5) Opponens: Gerhard Seewann (5) Hermann Adrienn Leánynevelés a mohácsi polgári iskolában (4) Opponens: Nagy Imre Gábor (4) Szigeti Dalma Pécsi ifjúsági hitélet az as években a varsói gyalogos zarándoklatok tükrében. (5) Opponens: Gőzsy Zoltán (5) Ádám Ferenc (lev.) Rákosmente régi térképeken. (5) Opponens: Gőzsy Zoltán (3) Barabás Tünde (lev.) 100 nap története. Dr. Vitéz Csonka-Horvai András naplója március július 3. (5) Opponens: Rab Virág (5) Báles István (lev.) A politikai katolicizmus ébredése Fejér megyében (1890. szeptember-1985 november) (5) Hencz Éva (lev.) Pécs a millennium edején (4) Opponens: Katus László Novákné Hanti Mirtill (lev.) Család és helytörténet. Az Imre, Madarasi, Hanti és Lesti család története az újkortól napjainkig. (5) Opponens: Nagy Imre Gábor (5) Pavlóczki Béla (lev.) Báró Berg Gusztáv Kapuvár jótevője (5) Szendreiné Virág Anikó (lev.) Az oktatás szerepe a Meji korszak államgépezetének kialakításában. A modern japán oktatás kezdetei. (5)

7 Opponens: Szommer Gábor (5) Túriné Kovács Kata (lev.) A nők helyzetének változása az első vh. idején, a századfordulós állapotok tükrében (5) Bergmann Hajnalka (BA) Az évi IV. tc. A község és egyéb helynevekről (5) Takács Diána (BA) Képviselő választások a Somogy megyei sajtó tükrében ( ) (5) Opponens: Gőzsy Zoltán (4) Kürthy Viktor (lev. BA) Csabdi iskolája (3) Opponens: Sándor László (3) január Juhász Zsuzsanna (lev.) Régi harangok fájdalmas zengése Negyedtől Mözsig 1947 (4) Opponens: Vitári Zsolt (3) Konkoly Lilla A máriagyűdi kegyhely búcsújárásának története, különös tekintettel között Baranya szerb megszállás alóli felszabadulása és a szerzetesek internálása közötti időszakra (5) Opponens: Gőzsy Zoltán (5) Kőszegi Andrea (lev.) Adalékok a lengyeli római katolikus népiskola történetéhez a kezdetektől az első világháborúig (4) Opponens: Sándor László (4) Lakos Tímea Adalékok a fiumei magyar színjátszás dualizmuskori történetéhez (5) Opponens: Harsányi Iván (5) Molnár József Péter (lev.) A paksi zsidóság története (3) Opponens: Szita Szabolcs (3) Vendl Anita (lev.) A Szovjetunióba elhurcolt Koppány-völgyi svábok története (2)

8 Opponens: Katus László (3) június Kertész Nikolett Egyesületek Balassagyarmaton, különös tekintettel a Szent Erzsébet Katolikus Nőegyletre (5) Opponens: Schadt Mária (5) Lakk Norbert A sárbogárdi zsidóság története a kezdetektől a II. világháborúig (4) Opponens: Majdán János (4) Pölczmann Lilla Halimba. Adalékok egy község és egy anyaegyház történetéhez 1945 előtt (5) Opponens: Rab Virág (5) Takács Klára A húszas évek Magyarországa Az Én Újságom és a Jó Pajtás című gyermeklapok tükrében (5) Opponens: Vonyó József (5) Bánné Endrédi Annamária (lev.) A Tamási Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium története a XX. sz. elejétől napjainkig (3) Opponens: Katus László (3) Pataki Gergely (lev.) A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium története a két világháború között (5) Szieberthné Apáthy Anita (lev.) Egy baranyai sváb család, a Szieberthek története (5) január Szpisják Pál Szórakozási lehetőséget Pécsett. (Adalékok Pécs millenium korabeli történetéhez) (5)

9 Opponens: Majdán János (4) Dévainé Bauer Andrea Márta (lev.) Bánhida népesedési viszonyainak elemzése (3) Opponens: Katus László (3) Németh Zoltán (lev.) A vanyolai és a pápanyőgéri katolikus, valamint a vanyolai evangélikus gyülekezetek demográfiai fejlődésének vizsgálata az anyakönyvezés kezdetétől 1941-ig (5) Opponens: Hudi József (5) Téglás Gyula (lev.) A Felső-Kiskunság társadalma (5) június Szabó Katalin Női divattörténet Magyarországon a század fordulóján a sajtó tükrében (5) Opponens: Schadt Mária (4) Szegletes Zsuzsa Együtt vagy egymás mellett? Protesténs felekezetek, németek és magyarok együttélése Gyönk községben a sz.-ban (5) Zsobrák Eszter A polgári lakáskultúra a 19. sz. második felében. London és Budapest lakáskultúrájának összehasonlító elemzése. (3) Opponens: Hahner Péter (3) Fehér József (lev.) A bukovinai székelyek vándorlása a madéfalvi veszedelemtől Varsádig (2) Opponens: Majdán János (2) Rémesné Orbán Beáta (lev.) Egy magyarországi német házaspár sorsa a XX. sz.-ban (4) Opponens: Katus László (4) Schäffer József (lev.) Népességmozgások Nagynyárádon (4)

10 Opponens: Surányi Róbert (3) Sisitka Noémi A tanítónők helyzete a 19. századi Magyarországon a szépirodalom tükrében (3) Opponens: Fischerné Dárdai Ágnes (3) január Kerpel Fronius Gábor Bibó István Zsidókérdés Magyarországon 1944 után című tanulmányának korabeli fogadtatása (5) Opponens: Kovácsné Farkas Klaudia (4) Somogyi Andrea Németek betelepítése Somogy megyébe a XVIII. században (5) Ferencz László (lev.) Komárom gazdasága a dualizmus korában (3) Opponens: Majdán János (2) június Bencze Boglárka Lehetőségek és adottságok a magyarországi vízi közlekedés történetében a 19/20. század fordulóján. (Adalékok a dunai vízi közlekedéshez.) (4) Opponens: Krámli Mihály (5) Máté Rita Az Országgyűlési Múzeum története ( ). A két világháború közötti kultúrpolitika egy elfelejtett intézménye. (5) Opponens: Ormos Mária (5) Rigó Nikolett Mária- kultusz a XVII. századi Magyarországon különös tekintettel az andocsi és máriabesnyői hagyományokra (5) Bencsik Gábor (lev.) Magyar cigány képes könyv (Grafikai sokszorosító eljárással készült cigányábrázolások Magyarországon a fénykép előtt.) (5)

11 Opponens: Szuhay Péter (4) Lovászné Sebestyén Rózsa (lev.) Bukovinai Istensegítstől Pécsig (4) Opponens: Vonyó József (4) január Káplár Ildikó Pécs Megyei Jogú Város Tanácsának cigánysággal kapcsolatos intézkedései az as években (4) Opponens: Forrai R. Katalin (5) június Bencze Rita Tuberkulózis a század fordulóján Magyarországon (4) Opponens: Katus László (4) György Dávid Anita A nagybajomi református egyház története, különös tekintettel a gyülekezet népesedési viszonyainak elemzésére (a kezdetektől 1945-ig) (5) Halász Róbert Hantos történeti demográfiája (az egyházi anyakönyvek alapján) (3) Opponens: Majdán János (4) Neumann Krisztina Németkér község betelepítése és népesedési viszonyai 1790 és 1945 között (5) Opponens: T. Mérey Klára (5) Sipos Edit Az I. világháború világa a Jó Pajtás és Az Én Újságom gyermeklapok tükrében (5) Opponens: Hornyák Árpád (5) Szegleti Orsolya Legendás történelem (A Káli-medence története mondái alapján) (5) Opponens: Andrásfalvy Bertalan (5)

12 2005. január Kemler Viola Jótékonyság a pécsi német és magyar színjátszás történetében ig (4) További konzulens: Füzes Miklós (4) Opponens: Lengvári István (4) Széphalmi Lilla Polgári lakáskultúra a XIX. század második felében (5) Opponens: Kövér György (4) június Bábosik Diána Pécs-belvárosi utcák és lakóik a dualizmus korában (4) Opponens: Sándor László (4) Breier Zoltán Egy elfelejtett sportsman (5) Opponens: Majdán János (4) Erdősi Zsuzsanna Erzsébet királyné és Magyarország (5) Opponens: Majdán János (4/5) Fodor Veronika A szegénygondozás alakulása Magyarországon. A csepeli Weiss család jótékonysági tevékenysége (5) Opponens: Vonyó József (5) Szabó Éva Zsidó névmagyarosítások Pécsett 1881 és 1913 között (4) Opponens: Majdán János (4/5) január Kállai Miklós Pécs regionális és országos rendezvényei az első vh. előtt (4) Opponens: Majdán János (4)

13 2003. október nincs június Hajnal Ágnes Deák Ferenc szerepe Széchenyi István reformterveiben (5) január nincs november nincs június Kincses Kálmán Baranya mezőgazdasága (4) Opponens: T. Mérey Klára (3) január nincs november nincs június Gotthárd Albert Tamás Erzsébet királyné. A merénylet visszhangja a korabeli magyar (napi)lapokban (4) Opponens: Majdán János (3) január nincs

14 2000. november Henglné Kovács Melinda Arra alá Baranyában (5) Opponens: Ambrusné Kéri Katalin (5) OPPONENCIÁK államvizsga ideje opponenciák száma június január június január június január június január június január június január június január június január június január október június január november június január november június január november június 3 Tanári MA 2011/2012 őszi félév Szroghné Patvaros Zsuzsanna (lev) A tanári professzió portfólió Menjünk múzeumba! Szakdolgozat Bíráló: Nagy Mariann Témavezető: Nagy Mariann

15 Horváth Ágnes A nemzeti szétválástól az összetartozásig Bergmann Hajnalka Nemzetiségek a századi Magyarországon Bíráló: Nagy Mariann Témavezető: Nagy Mariann 2010/2011 tavaszi félév Andavölgyi Ferenc (lev) Szakdolgozati portfólió Témavezető: Nagy Mariann 2010/2011 őszi félév Medvésy Eszter (lev) Szakdolgozati portfólió Miseta Zoltán (lev) Szakdolgozati portfólió Opponens: Nagy Mariann Opponens: Nagy Mariann 2009/2010 őszi félév Fekete Gyöngyi (lev) Szakdolgozati portfólió Hasza Lajos Attila (lev) Szakdolgozati portfólió Karóczkai Éva (lev) Szakdolgozati portfólió Kissné Orbán Beatrix (lev) Szakdolgozati portfólió Konzulens: Nagy Mariann Konzulens Nagy Mariann Opponens Nagy Mariann Opponens Nagy Mariann

16 Tudományos irányító/vezető munka adatai Jegyzék TDK dolgozatokról Bergmann Hajnalka (MA tanári) A község- és egyéb helynevekről szóló évi IV. tc OTDK Eger Méreg Martin A Pécsi Napló oktatásról közvetített nézetei a 19/20. század fordulóján OTDK Eger Vörös Kata Egy iparosodó város lakásproblémái a 19/20. század fordulóján, különös tekintettel Győr- Gyárváros munkáslakás építő akcióira OTDK Eger IV. helyezés Gyimesi Réka (BA) Válások a Pécsi Egyházmegyében a dualizmus korában Kari TDK november Czeferner Dóra (MA) A Nő és a Társadalom női munkavállalásról közvetített nézetei a 20. század elején Kari TDK április helyezés

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

21. Gellénháza története 1951-1975. 22. Lakóhelyünk története 1918-1919. Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története.

21. Gellénháza története 1951-1975. 22. Lakóhelyünk története 1918-1919. Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története. XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei:

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Dr. Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke XXIX. Országos Tudományos Diákköri

Részletesebben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben 100 éve született Balanyi Béla / 2011 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai / 2012 A 20. század egyház-

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V VI. korcsoport Budapest - UTE Atlétikai Stadion 2009. május 29-30. FIÚ - V. korcsoport 100 m fiú V. kcs. döntő +0,1 1. Ónodi Dávid 1992

Részletesebben

Dr. Hahn György Dr. Árpási Miklós. Az Aggteleki Nemzeti Park felszíni természeti értékeinek bemutatása, tanösvény

Dr. Hahn György Dr. Árpási Miklós. Az Aggteleki Nemzeti Park felszíni természeti értékeinek bemutatása, tanösvény Név Képzés Év Cím Belső konzulens Külső konzulens Balassáné Hegyi Adrienn Az Abaúji-Hegyalja négy falujának (Abaújalpár, Arka, Boldogkőújfalu, és 1997 Boldogkőváralja) társadalomföldrajzi vizsgálata Hahn

Részletesebben

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2009/2010. Végeredmény. Belépı kategória (5-6. évfolyam)

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2009/2010. Végeredmény. Belépı kategória (5-6. évfolyam) BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2009/2010 Végeredmény Belépı kategória (5-6. évfolyam) Orsz. rangsor A tanuló neve Iskolája Megye Település Felkészítı könyvtárostanár 1. Molnár Helga Apáczai

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2009/2010 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2009/2010 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2009/2010 Regionális forduló eredményei Versenyző Irodalom - Magyar nyelv és helyesírás 2010. március 18. Dél-Alföld Kasza Anett 74,0 56 12 Szarvasi Közoktatási

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza Statisztikák Idegenforgalmi évkönyv 1990-1996. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 1991-1997. Idegenforgalmi statisztikai évkönyv 1997-2003.

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2009/2010. Országos írásbeli forduló eredménye. Belépı kategória (5-6. évfolyam)

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2009/2010. Országos írásbeli forduló eredménye. Belépı kategória (5-6. évfolyam) BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2009/2010 Országos írásbeli forduló eredménye rangsor Elért pont (max. 76) 1. 71 Molnár Helga Belépı kategória (5-6. évfolyam) A tanuló neve Iskolája Megye

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 1/2014. (V. 6.) NVB közlemény Az országgyűlési képviselők 2014. évi választásának eredményéről 9686 A Nemzeti Választási

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY AZ ORSZÁGOS ÍRÁSBELI FORDULÓBA BEJUTOTT TANULÓK NÉVSORA 2009/2010-ES TANÉV Belépı kategória (5-6. évf.) Versenyzı neve Iskola Település Könyvtárostanár Megyei

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán 00001 - T0064 Összes 00001 A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve 2010.10.21. 00002 Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia 2010.10.21. Bingham (szerk.) 00003 A. Gergely András Urbanizált

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

HATÁROZATOK. I. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. OKTÓBER 2. TARTALOM. dr. Bényei Tamást, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét,

HATÁROZATOK. I. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. OKTÓBER 2. TARTALOM. dr. Bényei Tamást, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét, I. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. OKTÓBER 2. oldal HATÁROZATOK 110/2009. (VIII. 26.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl... 4241 64/2009. (VIII. 26.) ME határozat fõiskolai rektor megbízásáról...

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

Egészségügyi tanulmányok 1. Nagy Ildikó BSc DE EK A burnout szindróma vizsgálata a nyíregyházi ápolók körében Dr. Kiss János főiskolai docens

Egészségügyi tanulmányok 1. Nagy Ildikó BSc DE EK A burnout szindróma vizsgálata a nyíregyházi ápolók körében Dr. Kiss János főiskolai docens A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Társadalomtudományi Szekció Jelmagyarázat: = különdíj;, BSc = alapképzés; MA, = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi betűkódjegyzékben

Részletesebben

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013 Redemptio Repertórium 1994 2013 REDEMPTIO REPERTÓRIUM 1994 2013 Jászberény 2014 Szerkesztette: Gulyás Erzsébet Technikai munkatársak: Bathó Edit, Hasznos Rozália, Kókai Magdolna Lezárva: 2013. december

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

allási kultúra és életmód a Kárpát-medencében

allási kultúra és életmód a Kárpát-medencében A Laczkó Dezső Múzeum fenntartója: Támogatók: V allási kultúra és életmód a Kárpát-medencében X. tudományos konferencia Médiatámogatók: Veszprém TV, NAPLÓ, Vehir.hu, Méz Rádió, Veszprémi 7 Nap Címkép:

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK. bibliográfia. IV / b 2008-2010. Andragógia, Humánerőforrás-tréner, Intézményi kommunikátor, Mediáció, Személyügyi szervező szak

SZAKDOLGOZATOK. bibliográfia. IV / b 2008-2010. Andragógia, Humánerőforrás-tréner, Intézményi kommunikátor, Mediáció, Személyügyi szervező szak SZAKDOLGOZATOK bibliográfia IV / b 2008-2010 Andragógia, Humánerőforrás-tréner, Intézményi kommunikátor, Mediáció, Személyügyi szervező szak SZIE Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 TARTALOMJEGYZÉK Andragógia

Részletesebben