ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 29-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 29-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról"

Átírás

1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) , Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 29-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést terjesztjük a testület elé: 13/2014. (II. 13.) önkormányzati határozata Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Füzesgyarmat Város Önkormányzat középtávú tervét, amely az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29./A. (3) bekezdésének megfelelően a Stabilitási törvény 45. (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint veszi figyelembe saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3..(1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. BEVÉTELEK Helyi adóból származó bevételek Vagyon értékesítés Vagyon hasznosítás ( bérbeadás ) Bírság, pótlék ÖSSZESEN: KIADÁSOK A tervet érvényességi ideje alatt a mindenkori költségvetési rendelet elfogadása előtt felül kell vizsgálni. Határidő: folyamatos A Képviselő-testület a tervet a 25/2015. (II. 18.) önkormányzati határozatával a februári ülésén felülvizsgálta, illetve aktualizálta.

2 187/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Hegyesi János városi könyvtár épületének bővítését, mosdók kialakítását. Felkéri a Polgármestert a munkák elvégeztetésére. Határidő: értelem szerint A vizesblokk kialakítása folyamatban van, várhatóan május 15-ig fog elkészülni. 198/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozata Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szilárdhulladék szállítást végző Nagykunsági Környezetvédelmi kft. részére önkormányzati támogatásként (szolgáltatási és rezsicsökkentett díjkülönbözetként) 6,5 millió Ft-ot fizet meg évi költségvetése terhére. Felhívja a Jegyző figyelmét arra, hogy tervezze meg a évi költségvetésben a támogatás összegét és azt két részletben az I. negyedévben utalja át. Határidő: március 31. A díjkülönbözetet a költségvetésben terveztük, és átutaltuk a szolgáltató részére. 208/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozata Füzesgyarmat Város Önkormányzata beépíti az önkormányzat intézményeinél alkalmazott dolgozók részére biztosított cafetéria keret választható elemei közé az adómentes lakáscélú hiteltörlesztést. Az adómentesség vizsgálatáért, a megfelelési igazolás kiadásáért, valamint a lebonyolítási díj lebonyolító banknak fizetendő összegét az igénylő dolgozó cafetéria keretéből érvényesíti. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, és az Intézmények vezetőit, hogy az OTP Nyrt Békéscsabai Fiókjával a megállapodást kösse meg. Határidő: február 28. Felelős : Bere Károly polgármester, Dr. Makai Sándor jegyző és az Intézmények vezetői. A megállapodást az intézményvezetők megkötötték és lehetőséget biztosítottak a cafetéria keret lakáscélú hiteltörlesztésre való felhasználására. 2 3/2015. (I. 29.) önkormányzati határozata Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyógy Kft. és a Kastélypark Kft. együttműködésével kapcsolatban felmerülő kérdésekről a következő testületi ülésen dönt. Határidő: február 18.

3 A képviselő-testület a 22/2015. (II. 18.) önkormányzati határozatával a február 18-ai ülésén döntött az együttműködéssel kapcsolatban felmerült kérdésekről. 3 5/2015. (I. 29.) önkormányzati határozata Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. előzetes pénzügyi tervét. Felkéri a Kft. Ügyvezetőjét a végleges terv elkészítésére és beterjesztésére. Határidő: legközelebbi képviselő-testületi ülés Felelős: Turbucz Róbert ügyvezető A képviselő-testület a február 18-ai ülésén 23/2015. (II. 18.) önkormányzati határozatával a Kft. üzleti tervét elfogadta. 6/2015. (I. 29.) önkormányzati határozata Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmat, Kossuth utca 60. szám alatt lévő telekingatlant ismételten értékesítésre kijelöli. Megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a meghirdetésről. Határidő: február 10. Az ingatlant ismételten meghirdettük, érdeklődés nem volt. 7/2015. (I. 29.) önkormányzati határozata Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó, ismertetett tervezési szempontokat elfogadja. Megbízza az intézmények vezetőit, hogy évi költségvetésüket jelen előterjesztetésnek megfelelően készítsék el. Határidő: február 3. Felelős: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Intézményvezetők. Az intézmények a költségvetésüket a határozatnak megfelelően elkészítették. Az önkormányzat a évi költségvetési rendeletét a februári ülésén megalkotta. 11/2015. (I. 29.) önkormányzati határozata Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 1. napjával a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Bölcsőde férőhelyszámának 10 fővel történő bővítését határozza el. Ezzel egy időben a bölcsőde épületében működő Picur Családi Napközit megszünteti.

4 Megbízza Jegyzőt, a Bölcsőde működési engedélyének módosításával és a családi napközi megszüntetésével kapcsolatos eljárás lefolytatásával. Határidő: április 1. A működési engedélyeztetési eljárást - szakmai feltételek biztosítása és eljárási határidők miatt optimális esetben június 1. napjáig tudjuk lebonyolítani, ezért kérjük a határozat végrehajtási hatásidejét szíveskedjenek július 01. napjáig meghosszabbítani. 4 15/2015. (I. 29.) önkormányzati határozata Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évre Az Év Vállalkozása Díjat adományoz Egeresi István egyéni vállalkozó (székhelye: 5525, Füzesgyarmat, Dobó utca 60.) részére. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a február 6-i városi ünnepségen a díjat adja át. Határidő: február 6. A díjat február 6-án ünnepélyes keretek között adtuk át a vállalkozó részére. 16/2015. (I. 29.) önkormányzati határozata Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évre az Év Vállalkozása Díjat adományoz a Golden Pallett Kft. (székhelye: 5525, Füzesgyarmat, Vásártér 3.) részére. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a február 6-i városi ünnepségen a díjat adja át. Határidő: február 6. A díjat február 6-án ünnepélyes keretek között adtuk át a Kft. képviselője részére. 30/2015. (II. 18.) önkormányzati határozata Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szindikátusi megállapodást köt a Füzinwest Befektető és Consulting Kft.-vel az ülésen elhangzott kiegészítésekkel az előterjesztésben foglaltak szerint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: március 10. A szindikátusi szerződés elkészítése és aláírása folyamatban van. 31/2015. (II. 18.) önkormányzati határozata

5 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Eke Jánosnét Pro Urbe kitüntetésben részesíti. A kitüntetés átadására március 15-én, ünnepi testületi ülésen kerül sor. Határidő: március 15. A kitüntetés a március 15-ei ünnepi testületi ülésen átadásra került. 38/2015. (III. 26.) önkormányzati határozata Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAOP azonosító számú Szociális város rehabilitáció pályázaton nyert összeg kiegészítésére ft éven túli évi törlesztésű fejlesztési hitel igénybevételét határozza el. Felkéri a Jegyzőt, hogy a Stabilitási törvény szerinti kormányengedély megszerzéséhez az eljárást indítsa meg. Határidő: március 31. Az engedélyezési eljárást megindítottuk, az ezzel kapcsolatos kérelmet továbbítottuk a kormány illetékese felé. 40/2015. (III. 26.) önkormányzati határozata Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a) elfogadja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását, b) felhatalmazza a Polgármestert a határozat kivonatának megküldéséért és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: azonnal A határozatot a társulás részére megküldtük. 5 41/2015. (III. 26.) önkormányzati határozata Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Projektfelügyelet Országos Projekttervező, -támogató és Felügyelő Kft.-vel a Hotel Gara gyógyászatának fejlesztése és a Füzesgyarmat városközpont felújítása projektötletek végleges kidolgozása érdekében, amennyiben az együttműködés keretein belül a Projektfelügyelet Kft. finanszírozza a teljes projekt előkészítés, tervezés (műszaki tervek, engedélyeztetés, megvalósíthatósági tanulmány stb.) teljes költségét. A képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: értelem szerint

6 A szerződés elkészült. 6 42/2015. (III. 26.) önkormányzati határozata Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a április l-től alkalmazandó vízterhelési díjakat fogyasztói szegmensenként az alábbi nettó árak szerint fogadja el: Lakossági fogyasztó: 2,50.-ft/m3 ( rezsicsökkentett ) Önkormányzati fogyasztó: 3,70.-ft/m3 Hatósági díjas fogyasztó: 5,60.-ft/m3 Szippantott szennyvíz után: 8,30.-ft/m3 Megbízza a Jegyzőt, hogy a határozatot az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt részére küldje meg. Határidő: március 31. A testületi határozatot az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt részére megküldtük. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelentést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatokkal fogadja el. 1. Határozati javaslat: Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2015. (I. 29.) önkormányzati határozatának végrehajtási határidejét július 1 napjára módosítja. Határidő: július Határozati javaslat: Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. Füzesgyarmat, február 17. Bere Károly polgármester

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére 505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének

Részletesebben

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. alapján az önkormányzat saját

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-3/2011. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

70/2014. (II. 27.) Kt. határozat

70/2014. (II. 27.) Kt. határozat rendes ülésének könyvéből: 70/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának elfogadja a RÉGIÓ 2007 Kft. beszámolóját a személyszállítás költségének, bevételének és a szolgáltatás minőségi

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat 99/2015. (05. 11.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. jóváhagyja a polgármester - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben