ÉRTESÍTŐ. Jézus vagy Barabás?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ. Jézus vagy Barabás?"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVII. évf. 6. sz., június Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: Jézus vagy Barabás? Évről évre elgondolkodom azon a megdöbbentő változáson, hogy erre a kérdésre a tömeg miért Barabást választja! A nép virágvasárnap hozsannát kiáltott Jézus felé. A nép virágokat és pálmaágakat terített a Jeruzsálembe bevonuló Mester lábai elé. A nép pont úgy ünnepli őt, mint ahogy a királyokat szokás ünnepelni királyszenteléskor, avagy egy győztes vezért csatából való hazaérkezésekor. Néhány nappal később ugyanezen nép Jézus halálát kívánó és harsányan skandáló, gyűlölködő tömeggé változik. Vajon mi volt az oka ennek a gyors és szélsőséges hangulati és akarati változásnak? És itt mindkét változásnak fontos szerepe van Jézus sorsa szempontjából. Ott áll a tömeg a helytartó háza előtt. Sokan voltak, hiszen ezt a tényt rögzíti a Szentírás. Köztudott dolog, hogy mi a különbség a nép és a tömeg között. A népnek saját akarata van, a tömeg viszont manipulált sokaság, melyet mások magukat felfedni sokszor nem, irányítani viszont annál inkább akaró külső (politikai) erők vezérelnek. Míg a nép képes érzései kifejezésére és akaratának fegyelmezett megmutatására, addig a tömegnek (mások által felkorbácsolt) indulatai és megmozdulásainak sokszor beláthatatlan következményei vannak. Ráadásul, amilyen akkurátusan nyilvánít véleményt ma egy dologról, ugyanakkora vehemenciával képes akár már másnapra épp az ellenkezőjéért ringbe szállni. A tömegnél a lényeg nem a célon, hanem a bulin van. És itt most álljunk meg. Ez így nem kerek. Azok a népek, akik évek óta hűségesen követték Jézus zarándoklatát, hallgatták tanítását, látták csodáit és gyógyításait, hogyan válhattak a fentebb vázolt, könnyedén manipulálható tömeggé egyik pillanatról a másikra?! Talán lehetséges akkor, hogy mégis két különböző csoportosulás volt virágvasárnap és nagypénteken? Talán a csoportosulások váltóműszakban követték egymást? Tüntetők és ellentüntetők lettek volna (manapság is van divatja ennek)? Az evangéliumok egészen biztosan jelezték volna, ha mások gyűltek volna össze a két alkalomra! Azt gondolom, hogy a két különböző tömeg teóriáját nyugodtan el lehet vetni. De azt is, hogy a Jeruzsálembe zarándokló népet olyan könnyedén lehetett volna befolyásolni. Hiszen sokan közülük évek óta rajongtak Jézusért, de korábban is ismerték (?!), szerették (?!) és kísérték útjait.

2 Akkor hát mi történhetett ez alatt a néhány nap alatt, hogy a hangulat így megváltozott? Az nyilvánvaló, hogy ennek érdekében a farizeusok és írástudók mindent megtettek: A főpapok felizgatták a tömeget, hogy inkább Barabást bocsássa el nekik (Mk 15.11). Márk itt nagyon tudatosan a tömeg szót használja. Nagy kérdés, hogyan, mivel sikerült rávenni a népet, hogy tömeggé váljon? Az eszközöket talán nem nehéz kitalálni. A politika eszközei (mint manapság is) mindig kéznél vannak: az ígérgetés, fenyegetés és rágalmazás rendre bejövő lehetőség azoknál, akik nem biztosak és nem elszántak saját elképzeléseik terén. Azoknál, akik nem saját tapasztalataikra építenek, hanem engedik, hogy az ígéretek saját vágyaikra rezonáljanak. A hogyan tehát nem is olyan nagy kérdés. Közelítsük akkor talán arról az oldalról, hogy miért sikerült ez a hangulatfordítás a nép vezetőinek? A virágvasárnap bevonuló Jézust a tömeg ünnepli. Ez az ünneplés politikai hangulatkifejeződés volt részükről. Most talán elszánja magát Jézus, és kiveri a mi segítségünkkel a rómaiakat Jeruzsálemből. Álljon az élünkre, és mi segítünk neki karjaink erejével, ő meg segít minket csodáival, ha nehézségeink támadnának. Hívj minket, Mester, és mi»mindenre«készek vagyunk, csak vezess bennünket. Csak hogy néhány nappal később Jézus engedi magát elfogni, nem tesz semmit saját védelmében, sőt a tárgyalásokon még ellenségeinek dolgát is megkönnyíti azzal, hogy a máskor oly nagy erővel szóló Mester most még szavaival sem védekezik. Szabadon rágalmazhatják, kiforgathatják szavait, bármit mondhatnak, most nem cáfol, nem védekezik. Hallgat. Hogy tehet ilyet? Minden álmunk köddé foszlik! Pedig úgy bíztunk benne! Kinek kell ilyen messiás? Jézus stabilan megy végig az úton, mely mennyei Atyja akarata és nem tér le róla a tömeghangulat kedvéért (sem). Az a kérdés: Jézus vagy Barabás? szimbolikus értékűvé válik. Amikor keserűséggel lelkünkben felkiáltunk: hogyan engedhette meg ezt az Isten pont azzal a dilemmával állunk szemben mi is, hogy Isten nem engedi magát zsarolni velünk szemben (sem), és mások az elképzelései, mint a miénk! Amikor az életünkről szőtt tervek nem valósulnak meg, ahelyett, hogy megkérdeznénk: Uram, Neked mi az elképzelésed, Te hogyan szeretnéd? Ahelyett elfordulunk Istentől. Vádaskodunk. Saját kudarcainkat Istenre hárítjuk. Nem ez a zavar volt Júdásban is, amikor elárulta Mesterét, majd felakasztotta magát? És mi motiválja a mi cselekedeteinket? Mondd, a napi döntéseidben te kit választasz? A hit hallásból ered mondja Szent Pál, de hitelessé csak a cselekedeteink által válhat írja Szent Jakab. A hitünkből fakadó cselekedeteink azok, amelyek arra a kérdésre: Jézus vagy Barabás? a valódi választ adják részünkről! Vágner Mihály Erkölcs és jog Nem jogász emberek tudatában a két fogalom egybeesik, de legalább is egybe kell essen, mert ezt így érzik tisztességesnek. Történelmünk mai szakaszában a szocialisták ellen indított büntetőperek idején és az alkotmányozás buktatói során kiéleződött ez a probléma. 2 DEKA ÉRTESÍTŐ

3 Politikusaink párterkölcsi alapból kritizálják egymást kölcsönösen, ez azonban sűrűn jogszabályellenes, vagy sűrűn ellentétben van a közerkölccsel. A KDNP-pártügyész koromban sokszor leírtam, igazat mondjanak, ha pedig nem tudják, mi az igazság, hallgassanak, mert a párttól ezt várják el keresztény választói. Ha a választók csalódnak, oda a párt becsülete és lenullázzák magukat. Erre soha választ nem kaptam, előrejelzésem pedig mai napig tartóan bekövetkezett. Hitelességem érdekében talán be kell mutatkozzam: 50 évig voltam ügyvéd, ezalatt 45 éven keresztül az első, majd másodfokú fegyelmi tanácsok elnöke. 14 évig a Budapesti Ügyvédi Kamarában az Etikai Bizottság újra és újra megválasztott elnöke. Ilyen előélet után a problémát a rendelkezésre álló kis helyen megkísérlem vázolni. Amikor megszületünk, saját érdekeink vannak, mint minden élőlénynek éhesek, szomjasak vagyunk, fázunk és mindezért ordítunk ez erkölcsünk alapja. Az ember és az emberiség fejlődése során egyre többet élünk együtt, először családban, majd törzsben, végül államban ezúttal kihagyom a közbeeső társadalmi képződményeket. Többek együttélése kialakítja azután azt a közös érdekünkben álló igényt, hogy minden közösségi ember a másik azonos sorsú ember érdekét is figyelembe vegye, amit ezután saját igényének is tart, ez lesz az erkölcs. Az első írásba foglalt erkölcsi szabályzat Mózes tízparancsolata, az államban nem élő, de a pusztában helyét kereső egyistenhívő zsidó nép Istennel és önmagával történő együvétartozásának alapvető erkölcsi kötelességeket magába foglaló szövege. Mózes és népének szándéka bevált, túlélték a megpróbáltatásokat, és mintát adtak ezt követő korok és népek megoldásainak. Már akkor is voltak meghatározott népekből álló és laza határokkal rendelkező, egyeduralkodók alatt élő államok, ahol a társadalmi érdekviszonyoktól független jogokat és kötelezettségeket az uralkodó érdeke és hatalmi szava jelentette. Itt már elvált az erkölcs és a jog, mert az erkölcsöt továbbra is a társadalom hallgatólagos konszenzusa alakíthatja ki, a jogot viszont az uralkodó tette kötelezővé és kikényszeríthetővé. Nagy ugrással eljut az emberiség arra a fejlődési fokra, hogy a jogot és kötelezettséget ne egy uralkodó állapítsa meg, hanem a társadalom és az uralkodó konszenzusa írásban. Erre akkor kerül mindig sor, ha a társadalom és az uralkodó között érdekkülönbségei miatt feszültség támad. Ilyen háttere van Angliában az 1215-ben megalkotott Magna Chartának és a mi 1222-ben alkotott Aranybullánknak (lásd a Bánk bánban kirajzolódó problémát). Következtetésem szerint a két, alkotmánykezdeménynek minősülő jogszabályból a későbbi magyar rendezés nem tudott az előtte 7 évvel korábban megjelent angol közjogi rendezésről. Mindkettő csak a közjogot, az ország hatalmi viszonyait rendezte. Az erkölcs helyébe nemcsak a közjogot, hanem az állampolgárok jogait és kötelezettségeit is szabályozó jogszabályokra akkor került sor, amikor már erkölcsileg nem volt áttekinthető és átélhető az élet során jelentkező jogok és kötelezettségek halmaza. Az uralkodó hatalma meggyengült, majd olyan jogok és kötelezettségek jelentkeztek, ami mögött a társadalom hiába kereste az erkölcsi tartalmat. Mindezt a társadalom érdekében szabályozni kellett. Ekkor alakultak ki a különböző jogszabályok, előszór az uralkodó kezdeményezésére, később a társadalom bevonásával, végül a valódi demokráciákban a társadalom választott képviselői XVII. évf. 6. szám 3

4 útján. A jogszabályok és ezek alkotásában közreműködő emberek lelki szerkezete is magán viseli a jogszabályok megszületésekor fennállott hatalmi viszonyokat, hogy honnan jöttek és hova akarnak menni. A jogalkotási folyamat mellett azonban tovább éltek a lassan változó erkölcsi szabályok, amelyeket kikényszeríteni nem lehetett, de melyeknek betartását a társadalom elvárta. Ezek az erkölcsi szabályok nem változtak olyan rugalmasan, mint a jogszabályok. Rétegerkölcsök alakultak ki, sőt párterkölcsök. Én nem bízom az akár korszerű gondolatokat hirdető olyan emberekben, akinek stílusában és szóhasználatában a már meghaladott vagy mindig embertelen korszakok értékrendje bukkan fel, mert az ilyen emberek habitusában gyökeret vert a meghaladott vagy rossz múlt, és az ilyen emberek általában ezt kívánják megvalósítani. Voltak és vannak írott szöveg nélküli alkotmányok is, így Nagy-Britanniában, mert szigetként kikovácsolódott az erkölcse külső behatás nélkül. De ilyen volt Magyarországon is, mert a jogalkotó nemességen belül a külső befolyás elleni helytállás érdekében a birtokos nemesség egy kikezdhetetlen érdekszövetséget kovácsolt ki. Ez lett azután az osztályharcosok által gyűlölt, Werbőczy Tripartitumának gyakorlati haszna. De ez lett azután gazdasági és társadalmi elmaradottságunk csapdája, mert konzerválta a hazai társadalmi viszonyokat. Nagy- Britannia szigeti helyzete és pl. a kis magyar falvak helyzete ebből a szempontból hasonló, a nagyvilágtól erkölcsileg el vannak szigetelve, ezért ott szilárdabb és tartósabb az erkölcs. Az írásbeli szakmai etikai szabályzatok akkor alakultak ki, mikor már a szakemberek sem ismerték reflexszerűen saját mesterségük etikai szabályait, vagy nem akarták már betartani. Az ügyvédjelöltek a rendszerváltás után, amikorra elkészült írásban az etikai szabályzat, megkérdezték konzultáción tőlem, mivel büntették régebben az etikai vétséget elkövetőket? Mondtam, a kollégák nem álltak velük többé szóba. Kegyetlen büntetés volt, tessék csak a mai viszonyok között elképzelni, mennyire lenne ez hatékony ma a gazdasági életben vagy akár a Parlamentben? A világ ma erkölcsileg éppen kettészakadt, a kollektív érdek és erkölcs, és az emberi jogok és érdeke közötti antagonizmusra. Ez harcokkal jár. Európának elsősorban nem katonailag, hanem erkölcsileg kell megszilárdulnia, mint Magyarországnak is! Aki embereket kíván képviselni, meg kell tanulja az igazságot, meg kell tanulnia ennek alapján vitatkozni, mert csak akkor lesz hitele és a vitának konstruktív eredménye. De valamennyien csak ekkor hajthatjuk nyugodt álomra a fejünket. Dr. Reviczky Károly Mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud tenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánjuk. (Móricz Zsigmond) 4 DEKA ÉRTESÍTŐ

5 Az abortuszról Magyarország abortusztörvényét az Antall-kormány akkori egészségügyi minisztere, dr. Surján László hozta létre. Ugyan 2000-ben már kijelentette, hogy javítani kell az abortusztörvényen, de még ma is lényegében az van érvényben. A tévében három kérdésre kértek a nézőktől választ, ami meghatározná az abortusz magyarországi jövőjét. A helyes választáshoz kissé mélyebb vizsgálatokra van szükség nem szabad a tévében feltett kérdésekre adott válaszokból messzemenő következtetéseket levonni. Tisztelt olvasók, csupán eddigi gyakorlatunknak megfelelően írom le, mielőtt döntenek, vizsgálják meg, elemezzék gondosan a témát. Gondolkozzunk a kiváltó okon és annak következményein. Az abortuszkérdésben véleményem szerint négy szereplő érdekelt: az állam, a magzat apja, anyja és ezek szülei. Valamint különbséget kell tenni a tinédzserek és a házastársak abortusza között. Mert a kiváltó okokban a két csoport között különböző érdekek, körülmények vannak. Röviden tekintsük át a négy csoport szereplőit. 1. Az állam érdeke, hogy az ország lakossága ne csökkenjen, és a munkaképes lakosság később el tudja tartani a nyugdíjas szülőket. Ennek érdekében az államnak van a legtöbb lehetősége a demográfiai mélypont felszámolására. Véleményem szerint a külföldön élő magyarok állampolgárságának elfogadása az országban élő magyarok számát nem emeli, maradunk 10 millió lélekszám alattiak. Tinédzsereknél a tájékoztatásban és az oktatás területén vannak feladatai az államnak. Ilyenek a médiában a szexualitás propagálásának tiltása, az oktatás területén pedig a tanrendbe kötelező egészségtan és az etika tanítása. A kötelezés ellenzőinek az nem lehet indoka, hogy az iskolai tanrendbe felvett tárgyakat osztályozni kell (ahogy erre egy olvasónk felhívta a figyelemet), és ezért az etikát mint kötelező tárgyat nem fogják szeretni a tanulók. Iskolai tapasztalataim alapján kijelenthetem, nem a kötelezés miatt nem szerettem egyes tantárgyakat. Fiatal házasoknál a család jövőjének biztosításával, a létbizonytalanság, a munkanélküliség megszüntetésével, gyermeknevelési kedvezményekkel és nem utolsó sorban azzal, hogy 5 éven belül a fiatal házasok önálló lakáshoz juthassanak, lehetne növelni a gyermekvállalási kedvet. 2. A férj. Mivel a magzat keletkezésében neki is szerepe van, véleményem szerint neki is kötelessége véleményét kinyilvánítani, és azt a hatóságnak meghallgatni, értékelni. Nem helyes, ha a közvélemény ebben a kérdésben az apát vétlen félnek tekinti. 3. Az anya. A közvélemény a nőt áldozatnak tekinti, ezért az ő véleményét tartják csak egyedül fontosnak. Nem helyes, ha csak a nő véleménye dönt ebben a kérdésben. Mert a magzatért a férj felelőssége azonos a nőével. A magzat sorsáról közösen kell dönteniük. Közösen kell dönteniük a megtartásról, örökbe adásról, az abortuszról, a jövőjükről. Tinédzsereket ezért fontos már fiatalon a felelősségtudatra nevelni, tájékoztatást adni tetteik következményéről. 4. A szülők. A szülők is felelősek gyermekeik neveléséért. Hibás az a felfogás, hogy csak az iskola feladata a gyermek nevelése. A szülők felelőssége nagykorú gyermekeikért is megmarad. Az elvált szülőket külön-külön is felelősség terheli. XVII. évf. 6. szám 5

6 Az elmondottak igazolják, hogy az abortuszkérdés nem kampányfeladat. Erről nem lehet három kérdés válaszadásával véleményt alkotni. A három kérdés feltevése látszatcselekvés, nem old meg semmit. Az egyszerű tiltás vagy csak tájékoztatás nem elég. A biológusok a fogamzástól a halálig tartó időt tartják életnek. Ebből a szempontból a háromhónapos magzat megölése gyilkosság. Korábban azt tanították nekem, ha két rossz között kell választani, akkor a kisebb rosszat kell választani. Nem kívánom senki érzékenységét sérteni, de ha a magzat nem kívánt terhesség (nem gyermekáldás), elkerülésére számtalan tabletta, elfogadható módszer van forgalomban. Véleményem szerint akkor a kisebb rosszat kell választani, de ehhez előzetes tájékoztatás, ismeretek kellenek úgy az iskolákban, mint a médiában! Szólni kell arról is, hogy a vallásos keresztények és a muzulmánok meggyőződésből egyes védekezési eljárást és az abortuszt is tiltják. Ezért fontosnak tartom, vagyis hiteles tájékoztatást kellene adni az egyházaknak, pártoknak, civil szervezeteknek ezekről a kérdésekről. Ugyanekkor a keresztények pártja a Kereszténydemokrata Néppárt, amely jelen van a mai kormányban, hivatalosan miért nem nyilatkozik? Miért nem hallatják hangjukat a médiában, a Parlamentben az abortusz keresztényi megoldására? Ha keresztény világnézeti pártnak tartja magát, erről kötelesek nyilatkozni nemcsak egyes képviselőiknek, hanem a hivatalos pártvezetésnek is. Vagy ha nem akarják ezt, akkor törölni kellene a keresztény szót a párt nevéből! Legyen csak Demokrata Néppárt (DNP) mint 1945-ben. Ez esetben az én fegyelmim is megoldódna, teljesülne Rubovszky pártügyész kívánsága, óhaja, mert azonnal távoznék a KDNP-ből, de nem a fegyelmi miatt! Dr. Bajnok István A KDNP Energiapolitikai Bizottságának javaslata országunk energiaellátására Mi, kereszténydemokraták a jó Istenben hiszünk, a szeretet törvényében, a Tízparancsolatban és abban az erkölcsi normarendszerben, amit a történelmi egyházak az elmúlt évezredek tapasztalatai alapján tanítanak. Kételkedünk azokban a részigazságokban, amit egyesek óriási anyagi háttérrel hirdetnek, hogy a Föld légkörének, klímájának változását meg tudják akadályozni jogszabályokkal, egyes országok, népek megadóztatásával. A közlekedésben a folyékony szénhidrogének használata a legelterjedtebb, a biodízel termelése beindult, de Magyarországon ennek bővítését nem szabad erőltetni, mezőgazdaságunk sokkal értékesebb termények termesztésére hivatott. E téren a Mol működését, magyar érdekeltségét kell biztosítani, az APEH mellett ez az intézmény a legnagyobb adószedő. A fűtés, melegvízellátás terén van igazán sok fejlesztési lehetőség. Vidéken, a kis településeken vissza lehet állítani a hagyományos, helyi tüzelőanyagok (fa, fahulladék, mezőgazdasági hulladékok, szén) használatát, hatékony, biztonságos, tökéletes égéssel működő kályhák, bojlerek alkalmazásával, a rászorultak részére kedvezmények biztosításával. E téren a földgázfelhasználás csökkenthető. A geotermikus energia és a napenergia hasznosításának 6 DEKA ÉRTESÍTŐ

7 is ezen a téren van komoly esélye. A geotermikus energiahasznosítást jelentősen nehezíti és drágítja az a vízügyi rendelet, amely előírja, hogy a használat után a termálvizet vissza kell juttatni a földbe. A használt termálvíz elhelyezésének, tisztításának kérdését felül kell vizsgálni. A távfűtés korszerűsítése elindult kombinált ciklusú gázerőművek jelentősen növelik az ország földgázigényét, indokolt ezek fűtését geotermikus, illetve napenergiával, biogázzal részben vagy egészen kiváltani. Magyarországon évek óta épülnek a földalatti gáztárolók. Ezek kapacitása eléri az éves fogyasztás 50%-át. Ez elegendő biztonságot jelent és hasznos beruházás. A hálózatra kapcsolt villamosenergia-termelési technológiák környezetkárosítása és veszélyessége különböző, és a zöldek sokszor egymásnak is ellentmondó véleményüket hangoztatják, nézeteiket nem egyeztetik és a társadalom ezeknek hitelt ad. Olyan jogi helyzetet kell teremteni, hogy a tényekkel alá nem támasztható kifogások mellőzhetők legyenek. Eddig sokan az atomenergiát helyezik az első helyre, ezt tekintik a legolcsóbb, legbiztonságosabb energiaforrásnak a villamos energia termelésére. Tény, hogy az atomerőmű szén-dioxidot nem termel, de a közelmúltban Oroszországban és Japánban történt atomkatasztrófa gondolkodást követel a társadalomtól. Egyetértünk a különleges biztonsági tesztek elvégzésével, de tudomásul kell venni, hogy ma a kiégett fűtőelemek tárolása nem megoldott. A bővítés és az élettartam-hosszabbítás a fűtőelemek tárolási gondjait növeli, tehát ameddig a tárolás megnyugtatóan nem rendezhető, a bővítést nem szabad megvalósítani. Az atomerőmű lebontásának költségei hatalmasak, elfogadható, hogy az élettartamát meg kell hosszabbítani, fel kell újítani, de sem privatizálni, sem bővíteni nem szabad. Vannak olyan zöld szervezetek, akik a vízenergia hasznosításától is óvnak, annak ellenére, hogy káros kibocsátás nincs, árvíz-, sugár- és egyéb veszélyt nem jelent, sőt a rendezett meder és partszakasz a hajózást, az árvíz elleni védekezést is elősegíti. A szél és napenergia használatánál ma hiányzik a rendszerben egy szivattyús-tározós erőmű, ami a szakaszosan működő ilyen egységeknek üzemét szabályozhatóvá tesz. A Prédikálószékre tervezett 1400 MW-os erőmű ezt a problémát gazdaságosan megoldaná. A bősi vízerőmű 18 éve probléma nélkül üzemel, 720 MW teljesítménnyel (amelyből 320 MW minket illetne, ha megegyeznénk a szlovák kormánnyal), a Nagymarosra tervezett turbinák a Dunán, Freudenaunál üzemelnek, a Duna osztrák szakaszán 2200 MW teljesítménnyel 10 vízerőmű üzemel minden környezeti károkozás nélkül. A Duna magyar szakaszán is még további két helyen lehetne vízerőművet építeni. Ezen túlmenően határozottan ki kellene állni a Prédikálószékre építhető víztározós csúcserőmű létesítése mellett. Import gázra további erőmű létesítése már nem indokolt. Van lehetőség geotermikus erőmű létesítésére (Fábiánsebestyén, Nagyszénás, Mélykút), de ez csak pár száz MW. A függőleges tengelyű (új magyar találmány) és hagyományos szélenergia-farmok további telepítése csúcserőmű nélkül nagyon gazdaságtalan. Magyarország számára, Lengyelországhoz hasonlóan, rendelkezésre áll egy igen jelentős szénvagyon, pontosabban lignit és feketeszén. A külfejthető lignitre telepített Visontai Erőmű már bizonyított, és a bükkábrányi külfejtés lignitvagyona még évtizedeken keresztül biztosítani tudja egy MW-os erőmű számára az alapanyagot. Ezen túlmenően a Mátra-Bükkalján és Torony térségében további meg- XVII. évf. 6. szám 7

8 kutatott lignitvagyon áll rendelkezésre. Visontán évek óta megoldott a porlekötés, a pernyét építőipari célra hasznosítják (Ytong). A kén lekötése is teljes sikerrel járt, mészkőőrleménynyel lekötve a gipszből gipszkartont gyártanak. Gondos gazda módjára égetik el a környék szemetét és a biomasszát. Egyedül a CO 2 -kibocsátás jelent a kvótarendszer miatt problémát, ez az egységnyi kwó elektromos energiatermelésnek közel duplája, mint az import gázzal üzemelő erőműben. Ha a szénhidrogén-termelésnél fáklyaként elégetett gázt és a szállítókompresszorok gázfogyasztását, CO 2 kibocsátását is figyelembe vesszük, a Föld légkörébe majdnem ugyanannyi CO 2 kerül, mint lignittüzelésnél, ez a hatályos kvótarendszer tehát igazságtalanul és a helyben termelt szenet tüzelő erőműveket sújtja. Ma már a szénhasznosítás jó hatásfokkal és jelentősen csökkentett károsanyag-kibocsátás mellett történik. A Mecsekben is megindul a feketeszén termelése, intenzíven vizsgálják a geológiailag megkutatott több mint 100 Mt szén hasznosításának lehetőségét. Meg kell akadályozni a bükkábrányi külfejtés bezárását, a lignitbázisú áramtermelés megszüntetését, ami az atomerőmű bővítése esetén egyértelműen bekövetkezne. Ez azzal járna, hogy a villamos energia 100%-ban importból származna, és az ország lakossága teljesen kiszolgáltatottá válik. Huszár László villamos mérnök, Beke Imre bányamérnök Merd kimondani véleményed. Ne légy a média rabja, sem meggondolatlan, kritika nélküli pártkatona! Felhívás Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy a szokásos nyári szünetet az Értesítő megjelenésében ez évben is júliusban tartjuk. A következő július augusztusi szám együtt fog megjelenni augusztus hónapban. Szíves türelmüket kérjük. Szerkesztőség TERJESZD AZ ÉRTESÍTŐT! Ha több példányt kívánsz, vagy nem kívánod további küldését ingyenes havilapunknak, kérem, jelezd kívánságod teljesítjük. Ha támogatni kívánod megjelenését, bankszámlaszámunk: OTP A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) lapja. Felelős szerkesztő: dr. Baj nok Ist ván. Szerkesztőség: 1111 Budapest, Bartók Béla út 18. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTŐ

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

A Mátrai Erőmű nyersanyagbázisa a Mátra és a Bükk hegység déli előterében lévő jelentős lignitvagyon

A Mátrai Erőmű nyersanyagbázisa a Mátra és a Bükk hegység déli előterében lévő jelentős lignitvagyon A Mátrai Erőmű nyersanyagbázisa a Mátra és a Bükk hegység déli előterében lévő jelentős lignitvagyon A Mátra déli előterében a pliocén korú lignittelepek több helyen már 16 mélységben megtalálhatóak. A

Részletesebben

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21.

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21. Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21. Dr. Héjjas István, sz. Kecskemét, 1938 Szakképzettség 1961: gépészmérnök, Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc (NME) 1970: irányítástechnikai

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni.

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni. Zelenák József Az NCsSzI Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatának munkája és szakmai módszerei az egy éves működés alapján levonható tapasztalatok és következtetések Minden embert megrendít

Részletesebben

From the SelectedWorks of Pal R. Molnar. Summer July, 2008. Gáz van babám. Pal R. Molnar. Available at: http://works.bepress.com/pal_r_molnar/5/

From the SelectedWorks of Pal R. Molnar. Summer July, 2008. Gáz van babám. Pal R. Molnar. Available at: http://works.bepress.com/pal_r_molnar/5/ From the SelectedWorks of Pal R. Molnar Summer July, 2008 Gáz van babám Pal R. Molnar Available at: http://works.bepress.com/pal_r_molnar/5/ A közelmúltban az orosz védelmi minisztérium rövid közleményben

Részletesebben

Orbán repül t ajándékozott a volt szlovák államf nek

Orbán repül t ajándékozott a volt szlovák államf nek Orbán repülőt ajándékozott a volt szlovák államfőnek Saját, 80. születésnapjára szervezett szimpóziumot Rudolf Schuster volt szlovák államfő. Orbán Viktor meglepő ajándékkal kedveskedett: az idős politikusnak

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

HATÁROZAT. A határozat indokolása 3. oldalának 1-3. pontjai törlésre kerülnek, helyükbe az alábbi új 1-3. pontok lépnek:

HATÁROZAT. A határozat indokolása 3. oldalának 1-3. pontjai törlésre kerülnek, helyükbe az alábbi új 1-3. pontok lépnek: Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/2409-7/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mailcím: morovik.csaba@nmhh.hu Tárgy: az MN/2409-6/2015. számú határozat saját hatáskörben

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Márk evangéliuma. Lekció: 2Kor 3,4-18 2012. márc. 25. A csapda

Márk evangéliuma. Lekció: 2Kor 3,4-18 2012. márc. 25. A csapda Márk evangéliuma Lekció: 2Kor 3,4-18 2012. márc. 25. Textus: Mk. 12, 13-17 Gazdagrét A csapda Nő a feszültség és záporoznak a kérdések Jézus körül: Milyen hatalommal cselekszed ezeket? (12,28) Szabad-e

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

A nap főhíre, igaz már valószínűleg csak perceket, de még késik.

A nap főhíre, igaz már valószínűleg csak perceket, de még késik. Item: 327 Kiad sor: 05/14/1989 13:57:49 Om Fejléc: kiad rvk2010 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra! Rövid Cím: Magyarországi fejlemények Magyarországi fejlemények SZER -------------------------

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Vízenergia hasznosítás szigetközi szemmel Avagy mi lesz veled, Dunakiliti?

Vízenergia hasznosítás szigetközi szemmel Avagy mi lesz veled, Dunakiliti? Vízenergia hasznosítás szigetközi szemmel Avagy mi lesz veled, Dunakiliti? Erős Erika MSE zxvgk0 2012/2013. II. félév Energiatudatos épülettervezés gyakorlat Konzulens: Molnárka Gergely Felszín alatti

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT Lovas Dóra Az energia területén túl sokáig nem érvényesültek az Unió alapvető szabadságai. A jelenlegi események rávilágítottak ennek magas tétjére: az európaiak

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

Liberális energiakoncepciótlanság

Liberális energiakoncepciótlanság Liberális energiakoncepciótlanság A GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Az új energiakoncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon c. tanulmányának bírálata. Összefoglalás. A tanulmány

Részletesebben

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON Célok és valóság Podolák György AZ ELŐADÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA A jövő az energiahatékonyság növelésében, a megújuló energiaforrások

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. SZÜKSÉGES BEMENETEL Lekció: Mt 7,13 14 Alapige: Mt 7,13 14 Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba

Részletesebben

Barnaszénalapú villamosenergia-előállítás a keletnémet területen

Barnaszénalapú villamosenergia-előállítás a keletnémet területen ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.5 2.1 Barnaszénalapú villamosenergia-előállítás a keletnémet területen Tárgyszavak: barnaszén; erőmű; emissziók; versenyképesség. 2001 februárjában

Részletesebben

1926 MÁRCIUS 15. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Felelős szerkesztő CZILLINGER JÁNOS

1926 MÁRCIUS 15. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Felelős szerkesztő CZILLINGER JÁNOS 1926 MÁRCIUS 15. ERDÉSZETI LAPOK LXV. ÉVF. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE 3. FÜZET KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Felelős szerkesztő CZILLINGER JÁNOS Megjelenik minden hó 15-én. Előfizetési

Részletesebben

először is vitatkoznék a rákényszerít szó használatával

először is vitatkoznék a rákényszerít szó használatával az alapjogok, a jogállamiság És a demokrácia ÉrtÉkeire ÉpÜló igazi unió van születó be n. rui tavares európai parlamenti képviseló v e l halmai gábor beszélget A Journal de Negócios című portugál lap 2013.

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 3. Elemi és összetett érvelések

Érveléstechnika-logika 3. Elemi és összetett érvelések Érveléstechnika-logika 3. Elemi és összetett érvelések Összetett érvelések Hosszabb szövegekben vagy beszédekben számos esetben találkozunk összetett érvelésekkel. (Lásd előző dián a 22-es csapdájának

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

138 A MAGYAR TANYÁS VIDÉKEK

138 A MAGYAR TANYÁS VIDÉKEK GLATZ FERENC 1. A természettörténelmi folyamatok felgyorsulásáról 2. Az új világgazdasági folyamatok tanulságairól 3. A nagytérségi szemlélet fontosságáról, a Homokhátságról 4. Állam és politika új viszonyáról

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

55/1978. (XII. 10.) MT rendelet

55/1978. (XII. 10.) MT rendelet 55/1978. (XII. 10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határvizek vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról Budapesten, 1976. évi

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Mérlegen 1996: az Akadémia a nemzet tanácsadója Nemzeti stratégia, döntéshozók, társadalom 2001: a stratégiai kutatások haszna a kutatók, a társadalom

Részletesebben

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása 69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adásvételi szerződést az indítványban megjelölt

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben és a jászberényi GEA EGI hőcserélőgyárában

Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben és a jászberényi GEA EGI hőcserélőgyárában Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben és a jászberényi GEA EGI hőcserélőgyárában 2012. 10. 31. Az Energetikai Szakkollégium 2012-es őszi félévének negyedik üzemlátogatásán a Visonta mellett található Mátrai

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték Horváth Zoltán Cashflow Mérnök Gazdasági világválság: hisztéria vagy valóság Nos, itt ülünk egy gazdasági világválságnak nevezett helyzet kellős közepén, és a legrosszabb

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

"Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni"

Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni "Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni" (Hírszerző, 2008 december 9.) Az Út a munkához program biztosan kielégíti majd a tömegigényt, hogy az ingyenélőket most jól megregulázzuk, az

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Imádság a gyűlölködőkért. A nagyböjtöt, bűnbánatot mindig követi a feltámadás

ÉRTESÍTŐ. Imádság a gyűlölködőkért. A nagyböjtöt, bűnbánatot mindig követi a feltámadás ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 3. sz., 2010. március Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Imádság a gyűlölködőkért

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Hírlevél 8. hét. Hírlevél 2014. február 17. 11:13. A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. 7. heti hírlevele.

Hírlevél 8. hét. Hírlevél 2014. február 17. 11:13. A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. 7. heti hírlevele. Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Hírlevél 2014.

Részletesebben

4. sz. módosítás 2 0 0 7.

4. sz. módosítás 2 0 0 7. A MÁTRAI ERŐMŰ ZRt VILLAMOS ENERGIA TERMELŐI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 4. sz. módosítás 2 0 0 7. Módosítva: 2007.október 20. 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

MEMORANDUM. az Európai Parlament és a Magyar Országgyûlés képviselõihez. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

MEMORANDUM. az Európai Parlament és a Magyar Országgyûlés képviselõihez. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület MEMORANDUM az Európai Parlament és a Magyar Országgyûlés képviselõihez Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület által a 13. Európai Bányász Kohász Találkozó alkalmával 2010. május 28-án Pécsett

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIV. évf. 11. sz., 2008. november 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A Partiumi Egyetemi

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014.

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 oldal

1. oldal, összesen: 10 oldal 1. oldal, összesen: 10 oldal Ügyszám: 1350/B/2009 Első irat érkezett: Az ügy tárgya: Előadó Lenkovics Barnabás Dr. : Támadott jogi aktus: Határozat száma: 1350/B/2009. AB határozat ABH oldalszáma: 2010/2225

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása DEFINÍCIÓ: (Séta) A G gráf egy olyan élsorozatát, amelyben a csúcsok és élek többször is szerepelhetnek, sétának nevezzük. Egy lehetséges séta: A; 1; B; 2; C; 3; D; 4;

Részletesebben

VISSZA A MÚLTBA? ELŐRE A JÖVŐBE!

VISSZA A MÚLTBA? ELŐRE A JÖVŐBE! VISSZA A MÚLTBA? ELŐRE A JÖVŐBE! Az Európai Beruházási Bank és az energia Háttéranyag újságírók számára Az Európai Beruházási Bank (EIB) most dönt jövőbeni energiapolitikájáról annak az ágazatnak a jövőjéről,

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

ENERGETIKA. tartalom. Fejben dől el MAGYAR ENERGETIKA 2012/4

ENERGETIKA. tartalom. Fejben dől el MAGYAR ENERGETIKA 2012/4 ENERGETIKA M A G Y A R XIX. évfolyam, 4. szám 22. szeptember Alapította a Magyar Energetikai Társaság Együttműködő szervezetek: Magyar Atomfórum Egyesület, Magyar Kapcsolt Energia Társaság, Magyar Napenergia

Részletesebben

A tervezői elképzelések a térségben korábban soha nem látott méretű munkával valósulhattak meg.

A tervezői elképzelések a térségben korábban soha nem látott méretű munkával valósulhattak meg. A XIX. században határozta el a magyar Országgyűlés gróf Széchenyi István pártfogásában, Vásárhelyi Pál tervei alapján a Tisza szabályozását. A többcélú komplex vízgazdálkodási feladatterv részeként meghatározásra

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, 2007. április

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, 2007. április Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot Összeállította: BK, 2007. április Fosszilis energiahordozók A fosszilis energiahordozók (kõszén kõolaj, földgáz) a nem megújuló energiaforrások körébe tartoznak.

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

É h e z ő m i l l i ó k m e g m e n t é s e.

É h e z ő m i l l i ó k m e g m e n t é s e. É h e z ő m i l l i ó k m e g m e n t é s e. Ez a szándék a leginkább kétséges, felületes és hiteltelen érve a biotechnológia indokainak, a saját szükségszerűségének az igazolására. Az előző (2.) témából

Részletesebben

Beszámoló a magyarországi Jövőképalkotó Műhelymunkáról. 2016. január 9., Budapest

Beszámoló a magyarországi Jövőképalkotó Műhelymunkáról. 2016. január 9., Budapest Beszámoló a magyarországi Jövőképalkotó Műhelymunkáról 2016. január 9., Budapest Összefoglaló Az alábbiakban a Magyarországon, Budapesten (Paulay Ede u. 7.), a szervezésében 2016. január 9-én, 9.00 és

Részletesebben

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény Demeter Sándor Lóránd A törött cserépedény Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Egy lelkipásztori megújulás lelkiségi forrásai

Egy lelkipásztori megújulás lelkiségi forrásai 1 Egy lelkipásztori megújulás lelkiségi forrásai Várnai Jakab OFM Hogyan evangelizáljunk? Mi az evangelizációs megújulások spirituális háttere? Mit tudunk ebből levonni a mai helyzetre nézve? Bármennyire

Részletesebben

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008.

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE A Kormány a közrendet és közbiztonságot, összességében a jogrendet

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Ikt. sz.: KUB-40/11/2014. KUB-3/2014. (KUB-3/2014-2018.)

Ikt. sz.: KUB-40/11/2014. KUB-3/2014. (KUB-3/2014-2018.) Ikt. sz.: KUB-40/11/2014. KUB-3/2014. (KUB-3/2014-2018.) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. június 18-án, szerdán, 10 óra 10 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIV. évf. 4. sz., 2008. április 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu Szükség van

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Az újkori magyar civil, nonprofit szektor az idei évben ünnepli 20 éves születésnapját. Ilyen alkalmakkor a témával foglalkozó

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) *

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 3 TANULMÁNYI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK...

Részletesebben