Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/ ,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail:"

Átírás

1 Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/ , Vállalkozói nyilvántartási szám: , Iskolavezető neve: Somogyi Viktor, URL: Ügyfélfogadás helyszíne és időpontjai: 3529 Miskolc, Lázár Vilmos u. 4. (székhely), H-Cs Telephely címe: 3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 24. 2/14. Telephely telefonszáma: 06-70/ Az iskola felügyeleti szerve: B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelősége. Címe: 3527 Miskolc, József Attila út 20. Tel: 46/ Engedélyező hatóság: Nemzeti Hatóság, Közúti Gépjármű- Hivatal, Képzési és Vizsgáztatási Főosztály (1389 Budapest, Pf. 102., tel: 36-1/ ) Felnőttképzési nyilvántartási szám: , Oktatott kategóriák: AM, A1, A2, A, B 2. A gépjárművezető-képző tanfolyam Elméleti képzés o Az elméleti órák 45 percesek. (A foglalkozáson való részvétel a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet alapján kötelező. Önálló felkészüléssel az óraszám maximum 10%-ának megfelelő óráról lehet hiányozni. További hiányzás esetén a mulasztott témakört pótfoglalkozáson pótolni kell, ellenkező esetben a tanuló elméleti vizsgára nem bocsátható.) o Helyszíne: 3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 24. 2/14 Gyakorlati képzés o Alapoktatás oktatás helyszíne: Miskolci, Kiss Ernő u. rutinpálya o Főoktatás oktatás helyszíne: Miskolc és környéke (Forgalmi váltások helye: az oktató és a tanuló megegyezése alapján.) o A gyakorlati órák 50 percesek. A gyakorlati oktatáson való részvétel feltétele: sikeres elméleti vizsga. o A forgalmi vezetési órákat csak sikeres járműkezelési vizsga után lehet megkezdeni (kivéve B kategória). o Amennyiben a megbeszélt időpontban és helyen a tanuló nem jelenik meg (legfeljebb 20 perc késéssel), vagy akadályoztatását legalább 12 órával előtte nem közli az oktató, vagy az Autósiskola felé, az így le nem vezetett órákat pótóraként köteles levezetni és kifizetni! Felmentések o Az E.Ü. foglalkozás esetében annak adható felmentés aki: "AM","A1", "A2","A", vagy "B" kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkezik E.Ü. Szakiskola, közép vagy felsőfokú intézményben szerzett végzettséget (bizonyítvány, oklevél másolat csatolandó a jelentkezési laphoz). o Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tantárgy foglalkozásain való részvétel alól, megfelelő szakirányú képesítés esetén. A tandíj összegét a felnőttképzési szerződés tartalmazza. 3. Tanuló áthelyezése Amennyiben a tanuló más Autósiskolánál kívánja folytatni tanulmányait és a tanuló a tanfolyam teljes díját maradéktalanul kiegyenlítette, a képzőszerv díjmentesen állítja ki a Képzési Igazolás" nevű 3 példányos nyomtatványt. Ebből egy példány az Autósiskolánál marad, két példányt az új Autósiskolához a tanuló viszi magával. 4. Vizsgák és érvényességeik Elméleti vizsga: o Az elméleti tanfolyam elvégzését követően a vizsgáztatás számítógépen történik. Kivétel: szóban vizsgázhat az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetve érti, egészségi állapota miatt csak erre alkalmas (orvosi igazolás és kérelem alapján dönt a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelősége). Vizsgára bocsátás feltételei: az előírt elméleti óraszám igazolt lehallgatása, a hallgató a vizsga időpontjától számított 3 hónapon belül tölti az adott kategóriára előírt életkort. o A vizsga módja: Teszt (számítógépen). Az érintőképernyőn lévő válasz megérintésével lehet a kérdésre felelni. Kérdésenként 1 perc áll rendelkezésre. A tovább léptetett kérdésekre a gép az utolsó kérdés után ismét visszatér! Ha valaki 1 perc alatt nem válaszol, az hibás válasznak minősül. o Elméleti vizsgára a tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül lehet a tanulót lejelenteni és 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Ezt követően a tanuló új elméleti vizsgát csak a teljes tanfolyam megismétlésével tehet. (45/2013 VIII. NFM rendelet) Gyakorlati vizsgák: o Csak a kategória korhatár betöltését követően, az előírt gyakorlati óraszám és kilométer vezetési kartonon igazolt dokumentálása után bocsátható gyakorlati vizsgára a hallgató. A vizsga csak az orvosi alkalmassági vizsgálaton megállapított korlátozás betartásával kezdhető el. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után (kivéve B kategória) az előírt gyakorlati órák igazolt levezetését és nyilatkozat kitöltését követően tehető. Egészségügyi vizsga o A vizsgáztatást a Megyei Vöröskereszt végzi, melynek helye: 3525 Miskolc, Városház tér 2. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. A hallgató az első sikeres Közl. alapismeretek vizsga érvényességi idejének lejártát követő fél éven belül kezdeményezheti ennek meghosszabbítását, mely tanfolyammentesen tett sikeres Közl. alapismeretek vizsgával további két évre meghosszabbítható. Az újabb két év a sikeres vizsgától számít! Az Eü. vizsga nem veszti érvényét. 5. A tanulók jogai és kötelezettségei a felügyeleti szervek által előírt minimális képzési szolgáltatást igénybe venni és a befizetésről bizonylatot kapni kérésre oktatót, képzőszervet változtatni, illetve panasszal az iskolavezetőhöz, ill. a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelősége fordulni az előadásokon megjelenni, illetve az esetleges hiányzásokat pótolni a hiányzást gyakorlati foglalkozások esetén legalább 12 órával előtte jelezni a gyakorlati foglalkozásokon vezetésre képes állapotban megjelenni a szolgáltatások ellenértékét részletekben vagy egy összegben előre kifizetni A motoros gyakorlás és vizsgáztatás során kötelező protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral); motoros kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma valamint szemüveg és bukósisak viselése. A tanuló a motoros gyakorlás és vizsgáztatás alkalmával a motorkerékpárban saját hibájával okozott kárt az Autósiskola részére köteles megtéríteni! 6. Az iskola jogai és kötelezettségei: a képzés szüneteltetése díjhátralék esetén, illetve annak kiegyenlítéséig a tanuló áthelyezés felfüggesztése amennyiben a képzés a tanuló hibájából elnyúlik, az ez idő alatt bekövetkezett díjváltozásokat a képzőszerv a még igénybe nem vett szolgáltatás esetében érvényesíti a tanfolyamra történő felvétel előtt a tanulóval írásbeli szerződést kötni és a befizetett díjakról bizonylatot adni felelőssége a teljes képzési szolgáltatásra kiterjed, beleértve a vizsga ügyintézéseket is biztosítani a képzés előírt feltételeit, illetve a szolgáltatást az érvényes rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon végezni a jelentkezőt a vállalkozási feltételekről naprakészen tájékoztatni és a tanuló adatait bizalmasan kezelni, illetéktelenek hozzáférhetetlenségét biztosítani

2 Kategória 1. táblázat: Óraszámok Elméleti óraszám Gyakorlati óraszám Életkor AM A A1 B kategóriás jogosítvány megléte esetén A A2 A1 megszerzésétől számított 2 éven belül A2 A1 megszerzésétől számított 2 éven túl A A A1 megszerzésétől számított 2 éven belül A A2 megszerzésétől számított 2 éven belül A Két éve érvényes A1 kategóriás jogosítvány megléte esetén A Két éve érvényes A2 kategóriás jogosítvány megléte esetén B

3 Kategória Elméleti tanfolyam 2. táblázat: Tanfolyam- és vizsgadíjak Gyakorlati tanfolyam Összesen Pótóra Összes vizsgadíj AM Ft Ft Ft Ft Ft A Ft Ft Ft Ft Ft A1 Érvényes B kategóriás jogosítvány megléte esetén Ft Ft Ft Ft Ft A Ft Ft Ft Ft Ft A2 A1 megszerzésétől számított 2 éven belül A2 A1 megszerzésétől számított 2 éven túl Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A Ft Ft Ft Ft Ft A A1 megszerzésétől számított 2 éven belül A A2 megszerzésétől számított 2 éven belül A Két éve érvényes A1 kategóriás jogosítvány megléte esetén A Két éve érvényes A2 kategóriás jogosítvány megléte esetén Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft B Ft Ft Ft Ft Ft Közúti elsősegélynyújtó vizsga Közúti elsősegélynyújtó vizsgára felkészítő tanfolyam Ft Ft

4 3. táblázat: Közérdekű adatok ÁKÓ: VSM: KK: II II. elm II. gyak II. B kat. 109,33 % 53,13 % 57,5 % A kat A2 kat A1 kat AM kat

5 Vállalkozási feltételek ( B kategória) 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó Telefon: 06-70/ Felnőttképzési nyilvántartási szám: A tanfolyamra jelentkezés feltételei és csatolandó dokumentumok: betöltött 16,5 életév (Elméleti vizsga legkorábban a 17. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető.) legalább 8 általános iskolai végzettség, melynek igazolási módját az 58/2011 NFM rendelet 11 tartalmazza (vezetéstől nincs eltiltva) külföldi állampolgár esetén az eljárási rendet az 58/2011 NFM rendelet 11 tartalmazza jelentkezési lap kitöltése, illetve az iskolával a felnőttképzési szerződés megkötése egészségügyi alkalmasság igazolása 2 példányban (háziorvos, üzemorvos végzi) sikeres Elsősegélynyújtó vizsga (vagy a mentességet nyújtó végzettség igazolása) 3. A gépjárművezető-képző tanfolyam 3.1. Elméleti képzés tantárgyai, óraszámai o ismeretek: 14 óra o Járművezetés elmélete: 8 óra o Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 6 óra 3.2. Gyakorlati képzés óraszámai o o o Alapoktatás (járműkezelési gyakorlat): 9 óra biztonsági ellenőrzési ismeretek 1/3 megosztásban járműkezelés 2/3 megosztásban Főoktatás: 21 óra városi vezetés: 14 óra országúti vezetés: 4 óra (és minimum 160 km) éjszakai vezetés: 2 óra vizsga: 1 óra A gyakorlati képzés során a tanulónak 580 km-t kell kötelezően teljesítenie, ellenkező esetben a képzést szabályzó rendeletek értelmében nem tehet forgalmi vizsgát. A kötelező km eléréséig a pótóra vásárlása kötelező. Amennyiben az alapoktatás, illetve a főoktatás feladatait a tanuló a minimális óraszámban nem tudja elsajátítani a vizsgaérettség szintjére, pótórákat ajánlott vennie Választható járműtípusok o Citroën Saxo, Opel Astra 4. Vizsgák 4.1. Elméleti vizsga o A vizsga időtartama 55 perc, a maximális pontszám 75, míg a megfelelési pontszám 65 pont. o A vizsga helye: B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelősége (Címe : 3527 Miskolc, József A. út 20. Fsz) Gyakorlati vizsga o Helye: a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségétől történő indulással. o Biztonsági ellenőrzésből, technikai kezelésből feladatok végrehajtásából áll. o Jármű meghibásodása esetén az iskola pótjárművet biztosít, melyet a tanuló köteles elfogadni (vizsgán is) 4.3. Pótvizsga o Sikertelen vizsga esetén lehet pótvizsgát tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével, forgalomból összesen 5 alkalommal. A pótvizsgáért fizetni kell, melynek ára megegyezik a normál vizsgadíjakkal. A vizsgadíjakat a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségének pénztárába kell befizetni. o A pótvizsgára pótóra vásárlása ajánlott, viszont a vizsgaóra befizetése kötelező. Pótvizsgára a vizsgázó mindaddig nem jelenthető le, amíg a pénztári befizetését igazoló számlát az Autósiskolában nem adja le. o Amennyiben már lejelentett vizsgáról a vizsgázó betegség miatt maradt távol, az erről szóló orvosi igazolást kell az Autósiskolában leadni. o Ötszöri sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági Vizsgálaton (PÁV) kell részt venni. Helye: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Tel: Vizsgadíjak, tandíj és egyéb díjak Vizsgadíjak o Elmélet: Ft o Forgalmi: Ft o A vizsgadíjakat a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségének pénztárában kell befizetni. o Elsősegélynyújtó vizsga: Ft (csekken fizetendő a Magyar Vöröskeresztnek) Tandíj o Elméleti képzés: a szerződés szerint o Gyakorlati képzés: a szerződés szerint o Pótóra díja: a szerződés szerint Egyéb o A vezetői engedély illetéke (csekken fizetendő): Ft o Orvosi alkalmassági vizsgálat díja (életkortól függően változik) Az elméleti tandíjat ügyfélfogadási időben az Autósiskolának kell befizetni. A tanfolyamdíj utólagos árváltozásának jogát fenntartjuk amennyiben ezt rajtunk kívülálló okok (pl. jelentős üzemanyag áremelés, stb.) indokolják. Ez természetesen csak a még igénybe nem vett szolgáltatásra vonatkozik. Tanuló áthelyezés esetén az igénybe vett kedvezmények és a tanulóáthelyezés díja befizetendőek az iskolának! 5. Vezetői engedély kiadása A vezetői engedély kiadásának feltétele az elsősegély-nyújtási ismeretekből letett sikeres vizsga. Ha valamennyi vizsgáját sikeresen letette, a vizsgaigazolást a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségén az utolsó vizsgától számított 3 munkanap után - Miskolc, József Attila u. 20. sz. alatt átveheti. A vezetői engedélyét a lakóhelyéhez legközelebbi Okmány Irodában igényelheti a vizsgaigazolás bemutatása ellenében. A vezetői engedélyt nem magyar állampolgároknak csak tartózkodási engedéllyel és érvényes lakcímkártyával állítja ki az Okmány Iroda.

6 Felnőttképzési szerződés ( B kategória) amely létrejött a mai napon egyrészt: Név: SOMA Autósiskola (Somogyi Viktor egyéni vállalkozó), Székhely: 3529 Miskolc, Lázár Vilmos u. 4., tel szám: , nyilvántartási szám: , képzési engedély szám: EM\KC\NS\A\427\3\2010, adószám: , felnőttképzési nyilvántartási szám: , továbbiakban, mint Autósiskola, másrészről Név: Anyja leánykori neve: cím: Lakcím: Személyi ig. szám: Születéskori neve: Szül. hely, idő: Tel.: Levelezési cím: Állampolgárság: mint a felnőttképzésben részt vevő személy - továbbiakban tanuló - között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A tanuló jelen szerződésben is hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezési és vizsgalapon és az annak mellékleteit képező okmányon szereplő személyes és különleges adatait a képző szerv kezelje. Valamint meghatalmazza az Autósiskolát az elméleti és gyakorlati vizsgaigény lejelentésével kapcsolatos ügyintézésre. 2. A tanuló nyilatkozik arról, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező tájékoztatót (Tájékoztató és vállalkozási feltételek ( B kategória)) átvette, annak tartalmát megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. 3. A SOMA Autósiskola vállalja a tájékoztatóban szereplő feltételek biztosítását. Az elméleti képzés kezdete: Az elméleti képzés várható befejezése: A képzés időtartama: 58 óra Pótóra ára: 3000 Ft 4. A képzéssel megszerezhető képesítés: B típusú vezetői engedély. Elméleti oktatás: 28 óra Gyakorlati oktatás: 30 óra 5. A képzés helyszínei a közvetkezők: elméleti oktatás helye: 3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 24. 2/14. gyakorló pálya: Miskolc, Kiss Ernő u. rutinpálya forgalmi oktatás váltási helyei: az oktató és a tanuló megegyezése alapján. 6. A tanfolyam díja: Ft. A kedvezményes tanfolyam díja: Ft, amelyből Ft foglaló a beiratkozáskor fizetendő. Tandíjkedvezmény csak azt a tanulót illeti meg, aki az Autósiskolánál fejezi be tanulmányait, valamint a teljes képzési szolgáltatás igénybe veszi. Áthelyezés esetén a kedvezmény nélküli tanfolyam ára fizetendő. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik sikeres Közúti elsősegélynyújtó vizsgával, illetve a vizsga alóli felmentés biztosító végzettséggel, a vizsgára felkészítő tanfolyam ára: Ft. 7. A fizetés módja: Készpénz, részletekben (a részletek az aktuális részképzés megkezdése előtt fizetendőek): o Ft (elméleti oktatás) o Ft (járműkezelés oktatása) o Ft (forgalmi oktatás) o Ft (elsősegélynyújtó vizsgára felkészítő tanfolyam) Az elméleti oktatásra vonatkozó tanfolyamdíj részletet a tanuló az Autósiskola részére fizeti, míg a gyakorlati oktatásra (pótóra) vonatkozó részleteket a választott az Autósiskolával szerződésben álló - gyakorlati szakoktatónak kell kifizetni. A számlát így értelemszerűen az elméleti részről az Autósiskola, míg a gyakorlatról a gyakorlati képzés feltételit biztosító szakoktató állítja ki a tanulónak. 8. Ezen szerződést az Autósiskola és a tanuló csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatja, illetve bonthatja fel. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali felbontását kezdeményezheti. 9. A szerződés az abban foglalt tanulmányok idejére szól, hatálya az utolsó sikeres vizsga napján megszűnik. 10. Minden, e képzési szerződésben nem szabályozott kérdésben, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó jogszabályai az irányadók tanuló Autósiskola P.H. (18. életévét be nem töltött tanuló esetén törvényes képviselője) Kelt: Miskolc, 2015.

7 Vállalkozási feltételek ( A kategória) 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó Telefon: 06-70/ Felnőttképzési nyilvántartási szám: A tanfolyamra jelentkezés feltételei és csatolandó dokumentumok: Az alább részletezett jogosítvány megléte Meglévő jogosítvány típusa és megszerzésének ideje Életkor - 24 A1 24 A2 alkategória megszerzését követő két éven belül 24 A2 alkategória megszerzését követő két éven túl 20 Tanfolyamra beiratkozni legkorábban a fent részletezett életkor előtt 6 hónappal lehet (Elméleti vizsga legkorábban az előírt életév betöltése előtt 3 hónappal tehető.) (A 21. életév betöltéséig az A kategóriás vezetői engedéllyel csak olyan motoros tricikli vezethető, melynek teljesítménye a 15 kw-ot nem haladja meg.) legalább 8 általános iskolai végzettség, melynek igazolási módját az 58/2011 NFM rendelet 11 tartalmazza (vezetéstől nincs eltiltva) külföldi állampolgár esetén az eljárási rendet az 58/2011 NFM rendelet 11 tartalmazza jogosítvány hiánya esetén egészségügyi alkalmasság igazolása 2 példányban (háziorvos, üzemorvos végzi) jelentkezési lap kitöltése, illetve az iskolával a felnőttképzési szerződés megkötése 3. A gépjárművezető-képző tanfolyam 3.1. Elméleti és gyakorlati képzés Jogosítvány típusa és megszerzésének ideje ismeretek Elméleti óraszám Gyakorlati óraszám Vizsgatárgy Szerkezeti és Járművezetés üzemeltetési Alapoktatás Főoktatás Elméleti Gyakorlati elmélete ismeretek A1 alkategória megszerzését követő két éven belül A2 alkategória vagy A korl. kategória megszerzését követő két éven belül A1 alkategória megszerzését követő két éven túl A2 alkategória vagy A korl. kategória megszerzését követő két éven túl (városi: 11 óra országúti: 5 óra 11 (városi: 8 óra országúti: 2 óra 9 (városi: 4 óra országúti: 4 óra 7 (városi: 4 óra országúti: 2 óra 7 (városi: 4 óra országúti: 2 óra alapismeretek - - alapismeretek alapismeretek 3.2. Gyakorlati képzés óraszámai o Alapoktatás (járműkezelési gyakorlat): biztonsági ellenőrzési ismeretek 1/3 megosztásban és járműkezelés (rutin) 2/3 megosztásban o A felsorolt órák a kötelező minimális óraszámok, így amennyiben az alapoktatás illetve a főoktatás feladatait a tanuló a minimális óraszámban nem tudja elsajátítani a vizsgaérettség szintjére, pótórákat ajánlott vennie Választható járműtípus o Suzuki GSF 600S 4. Vizsgák 4.1. Elméleti vizsga o A vizsga időtartama 55 perc, a maximális pontszám 75, míg a megfelelési pontszám 65 pont. o A vizsga helye: B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelősége (Címe : 3527 Miskolc, József A. út 20. Fsz) Gyakorlati vizsgák vizsga o Biztonsági ellenőrzésből + technikai kezelésből áll. o Helye: KRESZ Park, Miskolc, Pozsonyi u Forgalmi vizsga o Helye: B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségétől, illetve KRESZ Parkból való indulással Pótvizsga o Sikertelen vizsga esetén lehet pótvizsgát tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével, forgalomból összesen 5 alkalommal. A pótvizsgáért fizetni kell, melynek ára megegyezik a normál vizsgadíjakkal. A vizsgadíjakat a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségének pénztárába kell befizetni. o A pótvizsgára a pótóra vásárlása ajánlott, viszont a vizsgaóra befizetése kötelező. Pótvizsgára a vizsgázó mindaddig nem jelenthető le, amíg a pénztári befizetését igazoló számlát az Autósiskolában nem adja le. o Amennyiben már lejelentett vizsgáról a vizsgázó betegség miatt maradt távol, az erről szóló orvosi igazolást kell az Autósiskolában leadni. o Ötszöri sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági Vizsgálaton (PÁV) kell részt venni. Helye: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Tel:

8 4.4. Vizsgadíjak, tandíjak és egyéb díjak Vizsgadíjak o Elmélet: Ft o Járműkezelés: Ft o Forgalmi: Ft o A vizsgadíjakat a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségének pénztárában kell befizetni. o Elsősegélynyújtó vizsga: Ft (csekken fizetendő a Magyar Vöröskeresztnek) Tandíj o Elméleti képzés: a szerződés szerint o Gyakorlati képzés: a szerződés szerint o Pótóra díja: a szerződés szerint Egyéb o A vezetői engedély illetéke (csekken fizetendő): Ft o Orvosi alkalmassági vizsgálat díja (életkortól függően változik) A tandíjat ügyfélfogadási időben az Autósiskolának kell befizetni. A tanfolyamdíj utólagos árváltozásának jogát fenntartjuk amennyiben ezt rajtunk kívülálló okok (pl. jelentős üzemanyag áremelés, stb.) indokolják. Ez természetesen csak a még igénybe nem vett szolgáltatásra vonatkozik. Tanuló áthelyezés esetén az igénybe vett kedvezmények és a tanulóáthelyezés díja befizetendőek az iskolának! 5. A vezetői engedély kiadása A vezetői engedély kiadásának feltétele az elsősegély-nyújtási ismeretekből letett sikeres vizsga. Ha valamennyi vizsgáját sikeresen letette, a vizsgaigazolást a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségén az utolsó vizsgától számított 3 munkanap után - Miskolc, József Attila u. 20. sz. alatt átveheti. A vezetői engedélyét a lakóhelyéhez legközelebbi Okmányirodában igényelheti a vizsgaigazolás bemutatása ellenében. A vezetői engedélyt nem magyar állampolgároknak csak tartózkodási engedéllyel és érvényes lakcímkártyával állítja ki az Okmány Iroda.

9 Felnőttképzési szerződés ( A kategória) amely létrejött a mai napon egyrészt: Név: SOMA Autósiskola (Somogyi Viktor egyéni vállalkozó), Székhely: 3529 Miskolc, Lázár Vilmos u. 4., tel szám: , nyilvántartási szám: , képzési engedély szám: EM\KC\NS\A\427\3\2010, adószám: , felnőttképzési nyilvántartási szám: , továbbiakban, mint Autósiskola, másrészről Név: Anyja leánykori neve: cím: Lakcím: Személyi ig. szám: Születéskori neve: Szül. hely, idő: Tel.: Levelezési cím: Állampolgárság: mint a felnőttképzésben részt vevő személy - továbbiakban tanuló - között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A tanuló jelen szerződésben is hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezési és vizsgalapon és az annak mellékleteit képező okmányon szereplő személyes és különleges adatait a képző szerv kezelje. Valamint meghatalmazza az Autósiskolát az elméleti és gyakorlati vizsgaigény lejelentésével kapcsolatos ügyintézésre. 2. A tanuló nyilatkozik arról, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező tájékoztatót (Tájékoztató és vállalkozási feltételek ( A kategória)) átvette, annak tartalmát megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. 3. A SOMA Autósiskola vállalja a tájékoztatóban szereplő feltételek biztosítását. Az elméleti képzés kezdete: Az elméleti képzés várható befejezése: A képzés időtartama:..óra Pótóra ára: Ft 4. A képzéssel megszerezhető képesítés: A típusú vezetői engedély. Elméleti oktatás:.. óra Gyakorlati oktatás:.. óra 5. A képzés helyszínei a közvetkezők: elméleti oktatás helye: 3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 24. 2/14. gyakorló pálya: Miskolc, Kiss Ernő u. rutinpálya forgalmi oktatás váltási helyei: az oktató és a tanuló megegyezése alapján. 6. A tanfolyam díja:... Ft. A kedvezményes tanfolyam díja:... Ft, amelyből Ft foglaló a beiratkozáskor fizetendő. Tandíjkedvezmény csak azt a tanulót illeti meg, aki az Autósiskolánál fejezi be tanulmányait, valamint a teljes képzési szolgáltatás igénybe veszi. Áthelyezés esetén a kedvezmény nélküli tanfolyam ára fizetendő. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik sikeres Közúti elsősegélynyújtó vizsgával, illetve a vizsga alóli felmentés biztosító végzettséggel, a vizsgára felkészítő tanfolyam ára: Ft. 7. A fizetés módja: Készpénz, részletekben (a részletek az aktuális részképzés megkezdése előtt fizetendőek): o Ft (elméleti oktatás) o... Ft (járműkezelés oktatása) o..... Ft (forgalmi oktatás) o Ft (elsősegélynyújtó vizsgára felkészítő tanfolyam) Az elméleti oktatásra vonatkozó tanfolyamdíj részletet a tanuló az Autósiskola részére fizeti, míg a gyakorlati oktatásra (pótóra) vonatkozó részleteket a választott az Autósiskolával szerződésben álló - gyakorlati szakoktatónak kell kifizetni. A számlát így értelemszerűen az elméleti részről az Autósiskola, míg a gyakorlatról a választott szakoktató állítja ki a tanulónak. 8. Ezen szerződést az Autósiskola és a tanuló csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatja, illetve bonthatja fel. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali felbontását kezdeményezheti. 9. A szerződés az abban foglalt tanulmányok idejére szól, hatálya az utolsó sikeres vizsga napján megszűnik. 10. Minden, e képzési szerződésben nem szabályozott kérdésben, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó jogszabályai az irányadók tanuló Autósiskola P.H. (18. életévét be nem töltött tanuló esetén törvényes képviselője) Kelt: Miskolc, 2015.

10 Vállalkozási feltételek ( A2 kategória) Olyan oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 35 kw-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,2 kw/kg-ot nem haladja meg. 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó Telefon: 06-70/ Felnőttképzési nyilvántartási szám: A tanfolyamra jelentkezés feltételei és csatolandó dokumentumok: betöltött 17,5 életév (Elméleti vizsga legkorábban 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető.) esetlegesen meglévő A1 kategóriás jogosítvány legalább 8 általános iskolai végzettség, melynek igazolási módját az 58/2011 NFM rendelet 11 tartalmazza (vezetéstől nincs eltiltva) külföldi állampolgár esetén az eljárási rendet az 58/2011 NFM rendelet 11 tartalmazza jelentkezési lap kitöltése, illetve az iskolával a felnőttképzési szerződés megkötése 3. A gépjárművezető-képző tanfolyam 3.1. Elméleti és gyakorlati képzés Jogosítvány típusa és megszerzésének ideje ismeretek Elméleti óraszám Gyakorlati óraszám Vizsgatárgy Szerkezeti és Járművezetés üzemeltetési Alapoktatás Főoktatás Elméleti Gyakorlati elmélete ismeretek A A1 alkategória megszerzését követő két éven belül A1 alkategória megszerzését követő két éven túl (városi: 8 óra országúti: 2 óra 9 (városi: 6 óra országúti: 2 óra 7 (városi: 4 óra országúti: 2 óra alapismeretek - alapismeretek 3.2. Gyakorlati képzés óraszámai o Alapoktatás (járműkezelési gyakorlat): biztonsági ellenőrzési ismeretek 1/3 megosztásban és járműkezelés (rutin) 2/3 megosztásban o A felsorolt órák a kötelező minimális óraszámok, így amennyiben az alapoktatás illetve a főoktatás feladatait a tanuló a minimális óraszámban nem tudja elsajátítani a vizsgaérettség szintjére, pótórákat ajánlott vennie Választható járműtípus o Suzuki GS Vizsgák 4.1. Elméleti vizsga o A vizsga időtartama 55 perc, a maximális pontszám 75, míg a megfelelési pontszám 65 pont. o A vizsga helye: B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelősége (Címe : 3527 Miskolc, József A. út 20. Fsz) Gyakorlati vizsgák vizsga o Biztonsági ellenőrzésből + technikai kezelésből áll. o Helye: KRESZ Park, Miskolc, Pozsonyi u Forgalmi vizsga o Helye: B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségétől, illetve KRESZ Parkból való indulással Pótvizsga o Sikertelen vizsga esetén lehet pótvizsgát tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével, forgalomból összesen 5 alkalommal. A pótvizsgáért fizetni kell, melynek ára megegyezik a normál vizsgadíjakkal. A vizsgadíjakat a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségének pénztárába kell befizetni. o A pótvizsgára a pótóra vásárlása ajánlott, viszont a vizsgaóra befizetése kötelező. Pótvizsgára a vizsgázó mindaddig nem jelenthető le, amíg a pénztári befizetését igazoló számlát az Autósiskolában nem adja le. o Amennyiben már lejelentett vizsgáról a vizsgázó betegség miatt maradt távol, az erről szóló orvosi igazolást kell az Autósiskolában leadni. o Ötszöri sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági Vizsgálaton (PÁV) kell részt venni. Helye: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Tel: Vizsgadíjak, tandíjak és egyéb díjak Vizsgadíjak o Elmélet: Ft o Járműkezelés: Ft o Forgalmi: Ft o A vizsgadíjakat a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségének pénztárában kell befizetni. o Elsősegélynyújtó vizsga: Ft (csekken fizetendő a Magyar Vöröskeresztnek) Tandíj o Elméleti képzés: a szerződés szerint o Gyakorlati képzés: a szerződés szerint o Pótóra díja: a szerződés szerint Egyéb o A vezetői engedély illetéke (csekken fizetendő): Ft o Orvosi alkalmassági vizsgálat díja (életkortól függően változik) A tandíjat ügyfélfogadási időben az Autósiskolának kell befizetni. A tanfolyamdíj utólagos árváltozásának jogát fenntartjuk amennyiben ezt rajtunk kívülálló okok (pl. jelentős üzemanyag áremelés, stb.) indokolják. Ez természetesen csak a még igénybe nem vett szolgáltatásra vonatkozik. Tanuló áthelyezés esetén az igénybe vett kedvezmények és a tanulóáthelyezés díja befizetendőek az iskolának!

11 5. A vezetői engedély kiadása A vezetői engedély kiadásának feltétele az elsősegély-nyújtási ismeretekből letett sikeres vizsga, vagy már megszerzett jogosítvány. Ha valamennyi vizsgáját sikeresen letette, a vizsgaigazolást a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségén az utolsó vizsgától számított 3 munkanap után - Miskolc, József Attila u. 20. sz. alatt átveheti. A vezetői engedélyét a lakóhelyéhez legközelebbi Okmányirodában igényelheti a vizsgaigazolás bemutatása ellenében. A vezetői engedélyt nem magyar állampolgároknak csak tartózkodási engedéllyel és érvényes lakcímkártyával állítja ki az Okmány Iroda.

12 Felnőttképzési szerződés ( A2 kategória) amely létrejött a mai napon egyrészt: Név: SOMA Autósiskola (Somogyi Viktor egyéni vállalkozó), Székhely: 3529 Miskolc, Lázár Vilmos u. 4., tel szám: , nyilvántartási szám: , képzési engedély szám: EM\KC\NS\A\427\3\2010, adószám: , felnőttképzési nyilvántartási szám: , továbbiakban, mint Autósiskola, másrészről Név: Anyja leánykori neve: cím: Lakcím: Személyi ig. szám: Születéskori neve: Szül. hely, idő: Tel.: Levelezési cím: Állampolgárság: mint a felnőttképzésben részt vevő személy - továbbiakban tanuló - között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A tanuló jelen szerződésben is hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezési és vizsgalapon és az annak mellékleteit képező okmányon szereplő személyes és különleges adatait a képző szerv kezelje. Valamint meghatalmazza az Autósiskolát az elméleti és gyakorlati vizsgaigény lejelentésével kapcsolatos ügyintézésre. 2. A tanuló nyilatkozik arról, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező tájékoztatót (Tájékoztató és vállalkozási feltételek ( A2 kategória ) átvette, annak tartalmát megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. 3. A SOMA Autósiskola vállalja a tájékoztatóban szereplő feltételek biztosítását. Az elméleti képzés kezdete: Az elméleti képzés várható befejezése: A képzés időtartama: óra Pótóra ára: Ft 4. A képzéssel megszerezhető képesítés: A2 típusú vezetői engedély. Gyakorlati oktatás: óra 5. A képzés helyszínei a közvetkezők: elméleti oktatás helye: 3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 24. 2/14. gyakorló pálya: Miskolc, Kiss Ernő u. rutinpálya forgalmi oktatás váltási helyei: az oktató és a tanuló megegyezése alapján. 6. A tanfolyam díja:... Ft. A kedvezményes tanfolyam díja:... Ft, amelyből Ft foglaló a beiratkozáskor fizetendő. Tandíjkedvezmény csak azt a tanulót illeti meg, aki az Autósiskolánál fejezi be tanulmányait, valamint a teljes képzési szolgáltatás igénybe veszi. Áthelyezés esetén a kedvezmény nélküli tanfolyam ára fizetendő. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik sikeres Közúti elsősegélynyújtó vizsgával, illetve a vizsga alóli felmentés biztosító végzettséggel, a vizsgára felkészítő tanfolyam ára: Ft. 7. A fizetés módja: Készpénz, részletekben (a részletek az aktuális részképzés megkezdése előtt fizetendőek): o... Ft (elméleti oktatás) o... Ft (járműkezelés oktatása) o... Ft (forgalmi oktatás) Ft (elsősegélynyújtó vizsgára felkészítő tanfolyam) Az elméleti oktatásra vonatkozó tanfolyamdíj részletet a tanuló az Autósiskola részére fizeti, míg a gyakorlati oktatásra (pótóra) vonatkozó részleteket a választott az Autósiskolával szerződésben álló - gyakorlati szakoktatónak kell kifizetni. A számlát így értelemszerűen az elméleti részről az Autósiskola, míg a gyakorlatról a választott szakoktató állítja ki a tanulónak. 8. Ezen szerződést az Autósiskola és a tanuló csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatja, illetve bonthatja fel. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali felbontását kezdeményezheti. 9. A szerződés az abban foglalt tanulmányok idejére szól, hatálya az utolsó sikeres vizsga napján megszűnik. 10. Minden, e képzési szerződésben nem szabályozott kérdésben, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó jogszabályai az irányadók tanuló Autósiskola P.H. (18. életévét be nem töltött tanuló esetén törvényes képviselője) Kelt: Miskolc, 2015.

13 Vállalkozási feltételek ( A1 kategória) Olyan kétkerekű motorkerékpár, amely hengerűrtartalma a 125 cm 3 -t, teljesítménye a 11 kw-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kw/kg-ot nem haladja meg. 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó Telefon: 06-70/ Felnőttképzési nyilvántartási szám: A tanfolyamra jelentkezés feltételei és csatolandó dokumentumok: betöltött 15,5 életév (Elméleti vizsga legkorábban a 16. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető.) (B kategóriás jogosítvány megléte esetén 17 év) legalább 8 általános iskolai végzettség, melynek igazolási módját az 58/2011 NFM rendelet 11 tartalmazza (vezetéstől nincs eltiltva) külföldi állampolgár esetén az eljárási rendet az 58/2011 NFM rendelet 11 tartalmazza jelentkezési lap kitöltése, illetve az iskolával a felnőttképzési szerződés megkötése jogosítvány hiánya esetén egészségügyi alkalmasság igazolása 2 példányban (háziorvos, üzemorvos végzi) 3. A gépjárművezető-képző tanfolyam 3.1. Elméleti képzés tantárgyai, óraszámai Meglévő jogosítvány típusa ismeretek Elméleti óraszám Gyakorlati óraszám Vizsgatárgy Szerkezeti és Járművezetés üzemeltetési Alapoktatás Főoktatás Elméleti Gyakorlati elmélete ismeretek B (városi: 8 óra országúti: 2 óra 2 (városi: 1 óra alapismeretek - Forgalmi 3.2. Gyakorlati képzés óraszámai o Alapoktatás (járműkezelési gyakorlat): biztonsági ellenőrzési ismeretek 1/3 megosztásban és járműkezelés (rutin) 2/3 megosztásban o A felsorolt órák a kötelező minimális óraszámok, így amennyiben az alapoktatás illetve a főoktatás feladatait a tanuló a minimális óraszámban nem tudja elsajátítani a vizsgaérettség szintjére, pótórákat ajánlott vennie Választható járműtípus o Zhufeng KSM Vizsgák 4.1. Elméleti vizsga o A vizsga időtartama 55 perc, a maximális pontszám 75, míg a megfelelési pontszám 65 pont. o A vizsga helye : B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelősége (Címe : 3527 Miskolc, József A. út 20. Fsz) 4.2. Gyakorlati vizsgák vizsga o Biztonsági ellenőrzésből + technikai kezelésből áll. o Helye: KRESZ Park, Miskolc, Pozsonyi u Forgalmi vizsga o Helye: B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségétől, illetve KRESZ Parkból való indulással Pótvizsga o Sikertelen vizsga esetén lehet pótvizsgát tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével, forgalomból összesen 5 alkalommal. A pótvizsgáért fizetni kell, melynek ára megegyezik a normál vizsgadíjakkal. A vizsgadíjakat a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségének pénztárába kell befizetni. o A pótvizsgára a pótóra vásárlása ajánlott, viszont a vizsgaóra befizetése kötelező. Pótvizsgára a vizsgázó mindaddig nem jelenthető le, amíg a pénztári befizetését igazoló számlát az Autósiskolában nem adja le. o Amennyiben már lejelentett vizsgáról a vizsgázó betegség miatt maradt távol, az erről szóló orvosi igazolást kell az Autósiskolában leadni. o Ötszöri sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági Vizsgálaton (PÁV) kell részt venni. Helye: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Tel: Vizsgadíjak, tandíjak és egyéb díjak Vizsgadíjak o Elmélet: Ft o Járműkezelés: Ft o Forgalmi: Ft o A vizsgadíjakat a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségének pénztárában kell befizetni. o Elsősegélynyújtó vizsga: Ft (csekken fizetendő a Magyar Vöröskeresztnek) Tandíj o Elméleti képzés: a szerződés szerint o Gyakorlati képzés: a szerződés szerint o Pótóra díja: a szerződés szerint Egyéb o A vezetői engedély illetéke (csekken fizetendő): Ft o Orvosi alkalmassági vizsgálat díja (életkortól függően változik) A tandíjat ügyfélfogadási időben az Autósiskolának kell befizetni. A tanfolyamdíj utólagos árváltozásának jogát fenntartjuk amennyiben ezt rajtunk kívülálló okok (pl. jelentős üzemanyag áremelés, stb.) indokolják. Ez természetesen csak a még igénybe nem vett szolgáltatásra vonatkozik. Tanuló áthelyezés esetén az igénybe vett kedvezmények és a tanulóáthelyezés díja befizetendőek az iskolának! 5. A vezetői engedély kiadása A vezetői engedély kiadásának feltétele az elsősegély-nyújtási ismeretekből letett sikeres vizsga. Ha valamennyi vizsgáját sikeresen letette, a vizsgaigazolást a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségén az utolsó vizsgától számított 3 munkanap után - Miskolc, József Attila u. 20. sz. alatt átveheti. A vezetői engedélyét a lakóhelyéhez legközelebbi Okmányirodában igényelheti a vizsgaigazolás bemutatása ellenében. A vezetői engedélyt nem magyar állampolgároknak csak tartózkodási engedéllyel és érvényes lakcímkártyával állítja ki az Okmány Iroda.

14 Felnőttképzési szerződés ( A1 kategória) amely létrejött a mai napon egyrészt: Név: SOMA Autósiskola (Somogyi Viktor egyéni vállalkozó), Székhely: 3529 Miskolc, Lázár Vilmos u. 4., tel szám: , nyilvántartási szám: , képzési engedély szám: EM\KC\NS\A\427\3\2010, adószám: , felnőttképzési nyilvántartási szám: , továbbiakban, mint Autósiskola, másrészről Név: Anyja leánykori neve: cím: Lakcím: Személyi ig. szám: Születéskori neve: Szül. hely, idő: Tel.: Levelezési cím: Állampolgárság: mint a felnőttképzésben részt vevő személy - továbbiakban tanuló - között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A tanuló jelen szerződésben is hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezési és vizsgalapon és az annak mellékleteit képező okmányon szereplő személyes és különleges adatait a képző szerv kezelje. Valamint meghatalmazza az Autósiskolát az elméleti és gyakorlati vizsgaigény lejelentésével kapcsolatos ügyintézésre. 2. A tanuló nyilatkozik arról, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező tájékoztatót (Tájékoztató és vállalkozási feltételek ( A1 kategória)) átvette, annak tartalmát megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. 3. A SOMA Autósiskola vállalja a tájékoztatóban szereplő feltételek biztosítását. Az elméleti képzés kezdete: Az elméleti képzés várható befejezése: A képzés időtartama:.. óra Pótóra ára: Ft 4. A képzéssel megszerezhető képesítés: A1 típusú vezetői engedély. Elméleti oktatás:.. óra Gyakorlati oktatás:.. óra 5. A képzés helyszínei a közvetkezők: elméleti oktatás helye: 3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 24. 2/14. gyakorló pálya: Miskolc, Kiss Ernő u. rutinpálya forgalmi oktatás váltási helyei: az oktató és a tanuló megegyezése alapján. 6. A tanfolyam díja:... Ft. A kedvezményes tanfolyam díja:... Ft, amelyből Ft foglaló a beiratkozáskor fizetendő. Tandíjkedvezmény csak azt a tanulót illeti meg, aki az Autósiskolánál fejezi be tanulmányait, valamint a teljes képzési szolgáltatás igénybe veszi. Áthelyezés esetén a kedvezmény nélküli tanfolyam ára fizetendő. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik sikeres Közúti elsősegélynyújtó vizsgával, illetve a vizsga alóli felmentés biztosító végzettséggel, a vizsgára felkészítő tanfolyam ára: Ft. 7. A fizetés módja: Készpénz, részletekben (a részletek az aktuális részképzés megkezdése előtt fizetendőek): o Ft (elméleti oktatás) o... Ft (járműkezelés oktatása) o..... Ft (forgalmi oktatás) o Ft (elsősegélynyújtó vizsgára felkészítő tanfolyam) Az elméleti oktatásra vonatkozó tanfolyamdíj részletet a tanuló az Autósiskola részére fizeti, míg a gyakorlati oktatásra (pótóra) vonatkozó részleteket a választott az Autósiskolával szerződésben álló - gyakorlati szakoktatónak kell kifizetni. A számlát így értelemszerűen az elméleti részről az Autósiskola, míg a gyakorlatról a választott szakoktató állítja ki a tanulónak. 8. Ezen szerződést az Autósiskola és a tanuló csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatja, illetve bonthatja fel. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali felbontását kezdeményezheti. 9. A szerződés az abban foglalt tanulmányok idejére szól, hatálya az utolsó sikeres vizsga napján megszűnik. 10. Minden, e képzési szerződésben nem szabályozott kérdésben, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó jogszabályai az irányadók tanuló Autósiskola P.H. (18. életévét be nem töltött tanuló esetén törvényes képviselője) Kelt: Miskolc, 2015.

15 Vállalkozási feltételek ( AM kategória) Olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amely hengerűrtartalma az 50 cm 3 -t, teljesítménye a 4 kw-ot, tervezési végsebessége a 45 km/órát, saját tömege a 350 kg-ot nem haladja meg. 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó Telefon: 06-70/ Felnőttképzési nyilvántartási szám: A tanfolyamra jelentkezés feltételei és csatolandó dokumentumok: betöltött 13,5 életév (Elméleti vizsga legkorábban a 14. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető.) külföldi állampolgár esetén az eljárási rendet az 58/2011 NFM rendelet 11 tartalmazza jelentkezési lap kitöltése, illetve az iskolával a felnőttképzési szerződés megkötése sikeres Elsősegélynyújtó vizsga (vagy a mentességet nyújtó végzettség igazolása) 3. A gépjárművezető-képző tanfolyam 3.1. Elméleti képzés tantárgyai, óraszámai o ismeretek: 10 óra o Járművezetés elmélete: 6 óra 3.2. Gyakorlati képzés óraszámai o o o 3.3. Választható járműtípus o PGO Vizsgák 4.1. Elméleti vizsga Alapoktatás (járműkezelési gyakorlat) + vizsga: 4 óra biztonsági ellenőrzési ismeretek 1/3 megosztásban járműkezelés (rutin) 2/3 megosztásban Főoktatás: 7 óra városi vezetés: 4 óra országúti vezetés: 2 óra (és minimum 160 km) vizsga: 1 óra A felsorolt órák a kötelező minimális óraszámok, így amennyiben az alapoktatás illetve a főoktatás feladatait a tanuló a minimális óraszámban nem tudja elsajátítani a vizsgaérettség szintjére, pótórákat ajánlott vennie. o A vizsga időtartama 25 perc, a maximális pontszám 35, míg a megfelelési pontszám 30 pont. o A vizsga helye : B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelősége (Címe : 3527 Miskolc, József A. út 20. Fsz) 4.2. Gyakorlati vizsgák vizsga o Biztonsági ellenőrzésből + technikai kezelésből áll. o Helye: KRESZ Park, Miskolc, Pozsonyi u Forgalmi vizsga o Helye: B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségétől, illetve KRESZ Parkból való indulással Pótvizsga o Sikertelen vizsga esetén lehet pótvizsgát tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével, forgalomból összesen 5 alkalommal. A pótvizsgáért fizetni kell, melynek ára megegyezik a normál vizsgadíjakkal. A vizsgadíjakat a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségének pénztárába kell befizetni. o A pótvizsgára a pótóra vásárlása ajánlott, viszont a vizsgaóra befizetése kötelező. Pótvizsgára a vizsgázó mindaddig nem jelenthető le, amíg a pénztári befizetését igazoló számlát az Autósiskolában nem adja le. o Amennyiben már lejelentett vizsgáról a vizsgázó betegség miatt maradt távol, az erről szóló orvosi igazolást kell az Autósiskolában leadni. o Ötszöri sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági Vizsgálaton (PÁV) kell részt venni. Helye: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Tel: Vizsgadíjak, tandíjak és egyéb díjak Vizsgadíjak o Elmélet: Ft o Járműkezelés: Ft o Forgalmi: Ft o A vizsgadíjakat a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségének pénztárában kell befizetni. o Elsősegélynyújtó vizsga: Ft (csekken fizetendő a Magyar Vöröskeresztnek) Tandíj o Elméleti képzés: a szerződés szerint o Gyakorlati képzés: a szerződés szerint o Pótóra díja: a szerződés szerint Egyéb o A vezetői engedély illetéke (csekken fizetendő): Ft o Orvosi alkalmassági vizsgálat díja (életkortól függően változik) A tandíjat ügyfélfogadási időben az Autósiskolának kell befizetni. A tanfolyamdíj utólagos árváltozásának jogát fenntartjuk amennyiben ezt rajtunk kívülálló okok (pl. jelentős üzemanyag áremelés, stb.) indokolják. Ez természetesen csak a még igénybe nem vett szolgáltatásra vonatkozik. Tanuló áthelyezés esetén az igénybe vett kedvezmények és a tanulóáthelyezés díja befizetendőek az iskolának! 5. A vezetői engedély kiadása A vezetői engedély kiadásának feltétele az elsősegély-nyújtási ismeretekből letett sikeres vizsga. Ha valamennyi vizsgáját sikeresen letette, a vizsgaigazolást a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségén az utolsó vizsgától számított 3 munkanap után - Miskolc, József Attila u. 20. sz. alatt átveheti. A vezetői engedélyét a lakóhelyéhez legközelebbi Okmányirodában igényelheti a vizsgaigazolás bemutatása ellenében. A vezetői engedélyt nem magyar állampolgároknak csak tartózkodási engedéllyel és érvényes lakcímkártyával állítja ki az Okmány Iroda.

16 Felnőttképzési szerződés ( AM kategória) amely létrejött a mai napon egyrészt: Név: SOMA Autósiskola (Somogyi Viktor egyéni vállalkozó), Székhely: 3529 Miskolc, Lázár Vilmos u. 4., tel szám: , nyilvántartási szám: , képzési engedély szám: EM\KC\NS\A\427\3\2010, adószám: , felnőttképzési nyilvántartási szám: , továbbiakban, mint Autósiskola, másrészről Név: Anyja leánykori neve: cím: Lakcím: Személyi ig. szám: Születéskori neve: Szül. hely, idő: Tel.: Levelezési cím: Állampolgárság: mint a felnőttképzésben részt vevő személy - továbbiakban tanuló - között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A tanuló jelen szerződésben is hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezési és vizsgalapon és az annak mellékleteit képező okmányon szereplő személyes és különleges adatait a képző szerv kezelje. Valamint meghatalmazza az Autósiskolát az elméleti és gyakorlati vizsgaigény lejelentésével kapcsolatos ügyintézésre. 2. A tanuló nyilatkozik arról, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező tájékoztatót (Tájékoztató és vállalkozási feltételek ( AM kategória ) átvette, annak tartalmát megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. 3. A SOMA Autósiskola vállalja a tájékoztatóban szereplő feltételek biztosítását. Az elméleti képzés kezdete: Az elméleti képzés várható befejezése: A képzés időtartama: óra Pótóra ára: Ft 4. A képzéssel megszerezhető képesítés: AM típusú vezetői engedély. Gyakorlati oktatás:. óra 5. A képzés helyszínei a közvetkezők: elméleti oktatás helye: 3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 24. 2/14. gyakorló pálya: Miskolc, Kiss Ernő u. rutinpálya forgalmi oktatás váltási helyei: az oktató és a tanuló megegyezése alapján. 6. A tanfolyam díja:... Ft. A kedvezményes tanfolyam díja:... Ft, amelyből Ft foglaló a beiratkozáskor fizetendő. Tandíjkedvezmény csak azt a tanulót illeti meg, aki az Autósiskolánál fejezi be tanulmányait, valamint a teljes képzési szolgáltatás igénybe veszi. Áthelyezés esetén a kedvezmény nélküli tanfolyam ára fizetendő. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik sikeres Közúti elsősegélynyújtó vizsgával, illetve a vizsga alóli felmentés biztosító végzettséggel, a vizsgára felkészítő tanfolyam ára: Ft. 7. A fizetés módja: Készpénz, részletekben (a részletek az aktuális részképzés megkezdése előtt fizetendőek): o Ft (elméleti oktatás) o... Ft (járműkezelés oktatása) o..... Ft (forgalmi oktatás) o Ft (elsősegélynyújtó vizsgára felkészítő tanfolyam) Az elméleti oktatásra vonatkozó tanfolyamdíj részletet a tanuló az Autósiskola részére fizeti, míg a gyakorlati oktatásra (pótóra) vonatkozó részleteket a választott az Autósiskolával szerződésben álló - gyakorlati szakoktatónak kell kifizetni. A számlát így értelemszerűen az elméleti részről az Autósiskola, míg a gyakorlatról a választott szakoktató állítja ki a tanulónak. 8. Ezen szerződést az Autósiskola és a tanuló csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatja, illetve bonthatja fel. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali felbontását kezdeményezheti. 9. A szerződés az abban foglalt tanulmányok idejére szól, hatálya az utolsó sikeres vizsga napján megszűnik. 10. Minden, e képzési szerződésben nem szabályozott kérdésben, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó jogszabályai az irányadók tanuló Autósiskola P.H. (18. életévét be nem töltött tanuló esetén törvényes képviselője) Kelt: Miskolc, 2015.

17 Tájékoztató (e-learning) 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/ , Vállalkozói nyilvántartási szám: , Iskolavezető neve: Somogyi Viktor, URL: Ügyfélfogadás helyszíne és időpontjai: 3529 Miskolc, Lázár Vilmos u. 4. (székhely), H-Cs Telephely címe: 3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 24. 2/14. Telephely telefonszáma: 06-70/ Az iskola felügyeleti szerve: B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelősége. Címe: 3527 Miskolc, József Attila út 20. Tel: 46/ Engedélyező hatóság: Nemzeti Hatóság, Közúti Gépjármű- Hivatal, Képzési és Vizsgáztatási Főosztály (1389 Budapest, Pf. 102., tel: 36-1/ ) Felnőttképzési nyilvántartási szám: , Oktatott kategóriák: AM, A1, A2, A, B 2. A gépjárművezető-képző tanfolyam Elméleti képzés o Az elméleti képzés elvégzéséhez az Autósiskola az alvállalkozóján keresztül e-learning tananyagot biztosít tanulói számára, amelynek segítségével a tanuló saját időbeosztás szerint tudja elvégezni az elméleti tanfolyamot. A tananyag mellé az Autósiskola a tantermében konzultációs lehetőségeket biztosít. o Helyszíne: 3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 24. 2/14 Gyakorlati képzés o Alapoktatás oktatás helyszíne: Miskolc, Kiss Ernő u. rutinpálya o Főoktatás oktatás helyszíne: Miskolc és környéke (Forgalmi váltások helye: az oktató és a tanuló megegyezése alapján.) o A gyakorlati órák 50 percesek. A gyakorlati oktatáson való részvétel feltétele: sikeres elméleti vizsga. o A forgalmi vezetési órákat csak sikeres járműkezelési vizsga után lehet megkezdeni (kivéve B kategória). o Amennyiben a megbeszélt időpontban és helyen a tanuló nem jelenik meg (legfeljebb 20 perc késéssel), vagy akadályoztatását legalább 12 órával előtte nem közli az oktató, vagy az Autósiskola felé, az így le nem vezetett órákat pótóraként köteles levezetni és kifizetni! Felmentések o Az E.Ü. foglalkozás esetében annak adható felmentés aki: "AM","A1", "A2","A", vagy "B" kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkezik E.Ü. Szakiskola, közép vagy felsőfokú intézményben szerzett végzettséget (bizonyítvány, oklevél másolat csatolandó a jelentkezési laphoz). o Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tantárgy foglalkozásain való részvétel alól, megfelelő szakirányú képesítés esetén. A tandíj összegét a felnőttképzési szerződés tartalmazza. 3. Tanuló áthelyezése Amennyiben a tanuló más Autósiskolánál kívánja folytatni tanulmányait és a tanuló a tanfolyam teljes díját maradéktalanul kiegyenlítette, a képzőszerv díjmentesen állítja ki a Képzési Igazolás" nevű 3 példányos nyomtatványt. Ebből egy példány az Autósiskolánál marad, két példányt az új Autósiskolához a tanuló viszi magával. 4. Vizsgák és érvényességeik Elméleti vizsga: o Az elméleti tanfolyam elvégzését követően a vizsgáztatás számítógépen történik. Kivétel: szóban vizsgázhat az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetve érti, egészségi állapota miatt csak erre alkalmas (orvosi igazolás és kérelem alapján dönt a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelősége). Vizsgára bocsátás feltételei: az előírt elméleti óraszám igazolt lehallgatása, a hallgató a vizsga időpontjától számított 3 hónapon belül tölti az adott kategóriára előírt életkort. o A vizsga módja: Teszt (számítógépen). Az érintőképernyőn lévő válasz megérintésével lehet a kérdésre felelni. Kérdésenként 1 perc áll rendelkezésre. A tovább léptetett kérdésekre a gép az utolsó kérdés után ismét visszatér! Ha valaki 1 perc alatt nem válaszol, az hibás válasznak minősül. o Elméleti vizsgára a tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül lehet a tanulót lejelenteni és 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Ezt követően a tanuló új elméleti vizsgát csak a teljes tanfolyam megismétlésével tehet. (45/2013 VIII. NFM rendelet) Gyakorlati vizsgák: o Csak a kategória korhatár betöltését követően, az előírt gyakorlati óraszám és kilométer vezetési kartonon igazolt dokumentálása után bocsátható gyakorlati vizsgára a hallgató. A vizsga csak az orvosi alkalmassági vizsgálaton megállapított korlátozás betartásával kezdhető el. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után (kivéve B kategória) az előírt gyakorlati órák igazolt levezetését és nyilatkozat kitöltését követően tehető. Egészségügyi vizsga o A vizsgáztatást a Megyei Vöröskereszt végzi, melynek helye: 3525 Miskolc, Városház tér 2. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. A hallgató az első sikeres Közl. alapismeretek vizsga érvényességi idejének lejártát követő fél éven belül kezdeményezheti ennek meghosszabbítását, mely tanfolyammentesen tett sikeres Közl. alapismeretek vizsgával további két évre meghosszabbítható. Az újabb két év a sikeres vizsgától számít! Az Eü. vizsga nem veszti érvényét. 5. A tanulók jogai és kötelezettségei a felügyeleti szervek által előírt minimális képzési szolgáltatást igénybe venni és a befizetésről bizonylatot kapni kérésre oktatót, képzőszervet változtatni, illetve panasszal az iskolavezetőhöz, ill. a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelősége fordulni az előadásokon megjelenni, illetve az esetleges hiányzásokat pótolni a hiányzást gyakorlati foglalkozások esetén legalább 12 órával előtte jelezni a gyakorlati foglalkozásokon vezetésre képes állapotban megjelenni a szolgáltatások ellenértékét részletekben vagy egy összegben előre kifizetni A motoros gyakorlás és vizsgáztatás során kötelező protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral); motoros kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma valamint szemüveg és bukósisak viselése. A tanuló a motoros gyakorlás és vizsgáztatás alkalmával a motorkerékpárban saját hibájával okozott kárt az Autósiskola részére köteles megtéríteni! 6. Az iskola jogai és kötelezettségei: a képzés szüneteltetése díjhátralék esetén, illetve annak kiegyenlítéséig a tanuló áthelyezés felfüggesztése amennyiben a képzés a tanuló hibájából elnyúlik, az ez idő alatt bekövetkezett díjváltozásokat a képzőszerv a még igénybe nem vett szolgáltatás esetében érvényesíti a tanfolyamra történő felvétel előtt a tanulóval írásbeli szerződést kötni és a befizetett díjakról bizonylatot adni felelőssége a teljes képzési szolgáltatásra kiterjed, beleértve a vizsga ügyintézéseket is biztosítani a képzés előírt feltételeit, illetve a szolgáltatást az érvényes rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon végezni a jelentkezőt a vállalkozási feltételekről naprakészen tájékoztatni és a tanuló adatait bizalmasan kezelni, illetéktelenek hozzáférhetetlenségét biztosítani

18 Vállalkozási feltételek ( B kategória, e-learning) 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó Telefon: 06-70/ Felnőttképzési nyilvántartási szám: A tanfolyamra jelentkezés feltételei és csatolandó dokumentumok: betöltött 16,5 életév (Elméleti vizsga legkorábban a 17. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető.) legalább 8 általános iskolai végzettség, melynek igazolási módját az 58/2011 NFM rendelet 11 tartalmazza (vezetéstől nincs eltiltva) külföldi állampolgár esetén az eljárási rendet az 58/2011 NFM rendelet 11 tartalmazza jelentkezési lap kitöltése, illetve az iskolával a felnőttképzési szerződés megkötése egészségügyi alkalmasság igazolása 2 példányban (háziorvos, üzemorvos végzi) sikeres Elsősegélynyújtó vizsga (vagy a mentességet nyújtó végzettség igazolása) 3. A gépjárművezető-képző tanfolyam 3.1. Elméleti képzés tantárgyai o ismeretek o Járművezetés elmélete o Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 3.2. Gyakorlati képzés óraszámai o o o Alapoktatás (járműkezelési gyakorlat): 9 óra biztonsági ellenőrzési ismeretek 1/3 megosztásban járműkezelés 2/3 megosztásban Főoktatás: 21 óra városi vezetés: 14 óra országúti vezetés: 4 óra (és minimum 160 km) éjszakai vezetés: 2 óra vizsga: 1 óra A gyakorlati képzés során a tanulónak 580 km-t kell kötelezően teljesítenie, ellenkező esetben a képzést szabályzó rendeletek értelmében nem tehet forgalmi vizsgát. A kötelező km eléréséig a pótóra vásárlása kötelező. Amennyiben az alapoktatás, illetve a főoktatás feladatait a tanuló a minimális óraszámban nem tudja elsajátítani a vizsgaérettség szintjére, pótórákat ajánlott vennie Választható járműtípusok o Citroën Saxo, Opel Astra 4. Vizsgák 4.1. Elméleti vizsga o A vizsga időtartama 55 perc, a maximális pontszám 75, míg a megfelelési pontszám 65 pont. o A vizsga helye: B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelősége (Címe : 3527 Miskolc, József A. út 20. Fsz) Gyakorlati vizsga o Helye: a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségétől történő indulással. o Biztonsági ellenőrzésből, technikai kezelésből feladatok végrehajtásából áll. o Jármű meghibásodása esetén az iskola pótjárművet biztosít, melyet a tanuló köteles elfogadni (vizsgán is) 4.3. Pótvizsga o Sikertelen vizsga esetén lehet pótvizsgát tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével, forgalomból összesen 5 alkalommal. A pótvizsgáért fizetni kell, melynek ára megegyezik a normál vizsgadíjakkal. A vizsgadíjakat a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségének pénztárába kell befizetni. o A pótvizsgára pótóra vásárlása ajánlott, viszont a vizsgaóra befizetése kötelező. Pótvizsgára a vizsgázó mindaddig nem jelenthető le, amíg a pénztári befizetését igazoló számlát az Autósiskolában nem adja le. o Amennyiben már lejelentett vizsgáról a vizsgázó betegség miatt maradt távol, az erről szóló orvosi igazolást kell az Autósiskolában leadni. o Ötszöri sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági Vizsgálaton (PÁV) kell részt venni. Helye: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Tel: Vizsgadíjak, tandíj és egyéb díjak Vizsgadíjak o Elmélet: Ft o Forgalmi: Ft o A vizsgadíjakat a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségének pénztárában kell befizetni. o Elsősegélynyújtó vizsga: Ft (csekken fizetendő a Magyar Vöröskeresztnek) Tandíj o Elméleti képzés: a szerződés szerint o Gyakorlati képzés: a szerződés szerint o Pótóra díja: a szerződés szerint Egyéb o A vezetői engedély illetéke (csekken fizetendő): Ft o Orvosi alkalmassági vizsgálat díja (életkortól függően változik) Az elméleti tandíjat ügyfélfogadási időben az Autósiskolának kell befizetni. A tanfolyamdíj utólagos árváltozásának jogát fenntartjuk amennyiben ezt rajtunk kívülálló okok (pl. jelentős üzemanyag áremelés, stb.) indokolják. Ez természetesen csak a még igénybe nem vett szolgáltatásra vonatkozik. Tanuló áthelyezés esetén az igénybe vett kedvezmények és a tanulóáthelyezés díja befizetendőek az iskolának! 5. Vezetői engedély kiadása A vezetői engedély kiadásának feltétele az elsősegély-nyújtási ismeretekből letett sikeres vizsga. Ha valamennyi vizsgáját sikeresen letette, a vizsgaigazolást a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségén az utolsó vizsgától számított 3 munkanap után - Miskolc, József Attila u. 20. sz. alatt átveheti. A vezetői engedélyét a lakóhelyéhez legközelebbi Okmány Irodában igényelheti a vizsgaigazolás bemutatása ellenében. A vezetői engedélyt nem magyar állampolgároknak csak tartózkodási engedéllyel és érvényes lakcímkártyával állítja ki az Okmány Iroda.

19 Felnőttképzési szerződés ( B kategória) e-learning amely létrejött a mai napon egyrészt: Név: SOMA Autósiskola (Somogyi Viktor egyéni vállalkozó), Székhely: 3529 Miskolc, Lázár Vilmos u. 4., tel szám: , nyilvántartási szám: , képzési engedély szám: EM\KC\NS\A\427\3\2010, adószám: , felnőttképzési nyilvántartási szám: , továbbiakban, mint Autósiskola, másrészről Név: Anyja leánykori neve: cím: Lakcím: Személyi igazolvány száma: Személyi igazolványt kiállító intézmény: Iskolai végzettség megnevezése: Bizonyítvány száma: Születéskori neve: Szül. hely, idő: Tel.: Levelezési cím: Személyi igazolvány kiállításának dátuma: Állampolgárság: Bizonyítványt kiállító intézmény: Bizonyítvány kiállításának dátuma: mint a felnőttképzésben részt vevő személy - továbbiakban tanuló - között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A tanuló jelen szerződésben is hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezési és vizsgalapon és az annak mellékleteit képező okmányon szereplő személyes és különleges adatait a képző szerv kezelje. Valamint meghatalmazza az Autósiskolát az elméleti és gyakorlati vizsgaigény lejelentésével kapcsolatos ügyintézésre. 2. A tanuló nyilatkozik arról, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező tájékoztatót (Tájékoztató és vállalkozási feltételek ( B kategória)) átvette, annak tartalmát megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. A SOMA Autósiskola vállalja a tájékoztatóban szereplő feltételek biztosítását. Elméleti képzés kezdete: Elméleti e-learning képzés időtartama: egyéni haladás szerint Pótóra ára: 3000 Ft 3. A képzéssel megszerezhető képesítés: B típusú vezetői engedély. 4. A képzés helyszínei a közvetkezők: elméleti oktatás helye: 3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 24. 2/14. gyakorló pálya: Miskolc, Kiss Ernő u. rutinpálya forgalmi oktatás váltási helyei: az oktató és a tanuló megegyezése alapján. Elméleti képzés várható befejezése: egyéni Gyakorlati oktatás időtartama: 30 óra 5. A kedvezményes tanfolyam díja: Ft, amelyből Ft foglaló a beiratkozáskor fizetendő. Tandíjkedvezmény csak azt a tanulót illeti meg, aki az Autósiskolánál fejezi be tanulmányait, valamint a teljes képzési szolgáltatás igénybe veszi. Áthelyezés esetén a kedvezmény nélküli tanfolyam ára fizetendő. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik sikeres Közúti elsősegélynyújtó vizsgával, illetve a vizsga alóli felmentés biztosító végzettséggel, a vizsgára felkészítő tanfolyam ára: Ft. 6. A fizetés módja: Készpénz, részletekben (a részletek az aktuális részképzés megkezdése előtt fizetendőek): o Ft (elméleti oktatás) o Ft (járműkezelés oktatása) o Ft (forgalmi oktatás) o Ft (elsősegélynyújtó vizsgára felkészítő tanfolyam) Az elméleti oktatásra vonatkozó tanfolyamdíj részletet a tanuló az Autósiskola részére fizeti, míg a gyakorlati oktatásra (pótóra) vonatkozó részleteket a választott az Autósiskolával szerződésben álló - gyakorlati szakoktatónak kell kifizetni. A számlát így értelemszerűen az elméleti részről az Autósiskola, míg a gyakorlatról a gyakorlati képzés feltételit biztosító szakoktató állítja ki a tanulónak. 7. Ezen szerződést az Autósiskola és a tanuló csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatja, illetve bonthatja fel. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali felbontását kezdeményezheti. 8. A szerződés az abban foglalt tanulmányok idejére szól, hatálya az utolsó sikeres vizsga napján megszűnik. 9. Minden, e képzési szerződésben nem szabályozott kérdésben, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó jogszabályai az irányadók tanuló Autósiskola P.H. (18. életévét be nem töltött tanuló esetén törvényes képviselője) Kelt: Miskolc, 2015.

20 Vállalkozási feltételek ( A kategória, e-learning) 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó Telefon: 06-70/ Felnőttképzési nyilvántartási szám: A tanfolyamra jelentkezés feltételei és csatolandó dokumentumok: Az alább részletezett jogosítvány megléte Meglévő jogosítvány típusa és megszerzésének ideje Életkor - 24 A1 24 A2 alkategória megszerzését követő két éven belül 24 A2 alkategória megszerzését követő két éven túl 20 Tanfolyamra beiratkozni legkorábban a fent részletezett életkor előtt 6 hónappal lehet (Elméleti vizsga legkorábban az előírt életév betöltése előtt 3 hónappal tehető.) (A 21. életév betöltéséig az A kategóriás vezetői engedéllyel csak olyan motoros tricikli vezethető, melynek teljesítménye a 15 kw-ot nem haladja meg.) legalább 8 általános iskolai végzettség, melynek igazolási módját az 58/2011 NFM rendelet 11 tartalmazza (vezetéstől nincs eltiltva) külföldi állampolgár esetén az eljárási rendet az 58/2011 NFM rendelet 11 tartalmazza jogosítvány hiánya esetén egészségügyi alkalmasság igazolása 2 példányban (háziorvos, üzemorvos végzi) jelentkezési lap kitöltése, illetve az iskolával a felnőttképzési szerződés megkötése 3. A gépjárművezető-képző tanfolyam 3.1. Elméleti képzés: e-learning 3.2. Gyakorlati képzés: Jogosítvány típusa és megszerzésének ideje - 10 A1 alkategória megszerzését követő két éven belül A2 alkategória vagy A korl. kategória megszerzését követő két éven belül A1 alkategória megszerzését követő két éven túl A2 alkategória vagy A korl. kategória megszerzését követő két éven túl Gyakorlati óraszám Vizsgatárgy Alapoktatás Főoktatás Elméleti Gyakorlati (városi: 11 óra országúti: 5 óra 11 (városi: 8 óra országúti: 2 óra 9 (városi: 4 óra országúti: 4 óra 7 (városi: 4 óra országúti: 2 óra 7 (városi: 4 óra országúti: 2 óra alapismeretek - - alapismeretek alapismeretek 3.3. Gyakorlati képzés óraszámai o Alapoktatás (járműkezelési gyakorlat): biztonsági ellenőrzési ismeretek 1/3 megosztásban és járműkezelés (rutin) 2/3 megosztásban o A felsorolt órák a kötelező minimális óraszámok, így amennyiben az alapoktatás illetve a főoktatás feladatait a tanuló a minimális óraszámban nem tudja elsajátítani a vizsgaérettség szintjére, pótórákat ajánlott vennie Választható járműtípus o Suzuki GSF 600S 4. Vizsgák 4.1. Elméleti vizsga o A vizsga időtartama 55 perc, a maximális pontszám 75, míg a megfelelési pontszám 65 pont. o A vizsga helye: B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelősége (Címe : 3527 Miskolc, József A. út 20. Fsz) Gyakorlati vizsgák vizsga o Biztonsági ellenőrzésből + technikai kezelésből áll. o Helye: KRESZ Park, Miskolc, Pozsonyi u Forgalmi vizsga o Helye: B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségétől, illetve KRESZ Parkból való indulással Pótvizsga o Sikertelen vizsga esetén lehet pótvizsgát tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével, forgalomból összesen 5 alkalommal. A pótvizsgáért fizetni kell, melynek ára megegyezik a normál vizsgadíjakkal. A vizsgadíjakat a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Felügyelőségének pénztárába kell befizetni. o A pótvizsgára a pótóra vásárlása ajánlott, viszont a vizsgaóra befizetése kötelező. Pótvizsgára a vizsgázó mindaddig nem jelenthető le, amíg a pénztári befizetését igazoló számlát az Autósiskolában nem adja le. o Amennyiben már lejelentett vizsgáról a vizsgázó betegség miatt maradt távol, az erről szóló orvosi igazolást kell az Autósiskolában leadni. o Ötszöri sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági Vizsgálaton (PÁV) kell részt venni. Helye: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Tel:

Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória

Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória 1 Vállalkozási feltételek A1, A2, A kategória Sok szeretettel köszöntöm Tisztelt leendő Tanulónkat, és egyben hagy gratuláljak magam és munkatársaim nevében, hogy az Árvai Autósiskolát választotta. Bízom

Részletesebben

Tájékoztató és vállalkozási feltételek

Tájékoztató és vállalkozási feltételek Tájékoztató és vállalkozási feltételek Képzőszerv megnevezése: JÁRÁSI AUTÓSISKOLA Székhelye: 3527 Miskolc, Zielinsky Sz. u. 4. 1/2. Cégforma: Egyéni vállalkozó Vállalkozói igazolvány száma: ES- 614568

Részletesebben

BAJÁKI AUTÓSISKOLA. Tisztelt leendő járművezető hallgató! ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

BAJÁKI AUTÓSISKOLA. Tisztelt leendő járművezető hallgató! ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK BAJÁKI AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA DESSEWFFY U 18/B Telefon mobil: 06-20-3294867 Vállalkozási forma: egyéni vállalkozó Vállalkozói engedély száma:

Részletesebben

SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA

SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA 2014.10.14. SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA Azonosító szám:3311 VÁLLALÁSI FELTÉTELEK 2014 2014.10.14. 1 1. Cég neve: Seres János egyéni vállalkozó e-mail: janos43@digikabel.hu weboldal: www.seresesfia.uw.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

Tájékoztató Vállalási feltételek

Tájékoztató Vállalási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek Nyilv.sz.: 01094-2008 1. Képző szerv neve: GÖRÖMBÖLYI ZSOLT AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Címe: 3529 Miskolc Budai József u. 28.. Tel.: 06-30/370-9375, www.jogsitanoda.hu, gorombolyiautosiskola@gmail.com

Részletesebben

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra Tanulói tájékoztató A B kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei 1. A képző szerv adatai: Megnevezés (fantázianév) : Flexi Autósiskola Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 24/1 E-mail

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a B kategóriás képzés vállalási feltételeiről a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet változásainak megfelelően összeállítva 1. Képző szerv: Dajka Mihály E.V. ( Tekisuli Autósiskola) 1078

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Webjogsi KMR Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden

Részletesebben

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: ATI-Császárné Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden ATI-Császárné Autósiskola)

Részletesebben

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek 1. Képző szerv neve: Szremkó Mihály Autósiskola Címe: 6500. Baja, Magyar u. 6. Telefonszám: 06-20/977-21-65 Cég formája: Egyéni vállalkozás 2. Vállalkozói engedély

Részletesebben

Általános feltételek. (Írásos tájékoztató)

Általános feltételek. (Írásos tájékoztató) Általános feltételek (Írásos tájékoztató) Képzőszerv megnevezése. BEST Autósiskola KKT. Cím: Zalaszentgrót,Dózsa Gy.u.9 Telefon: 20/9834 230 E mail,honlap : www.bestautosiskola.hu, bestautosiskola@fibermail.hu

Részletesebben

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu 1 Vállalási feltételek 1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: PROFI Autósiskola Oktatási és Szolgáltató Kft. Címe: 6640 Csongrád Tulipán u. 5. /4. Telefonszáma: 30/15-5966 e-mail: info@profijogsi.hu www.profijogsi.hu.

Részletesebben

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI Képző szerv megnevezése: SZAKALI Autósiskola. Szakali József magánoktató. 5008 Szolnok Balázs Béla út 7. Telefon:

Részletesebben

SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4.

SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. SARRÓ AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. Weblap, E-mail cím: WWW.SARRO.HU autosiskola@sarro.hu Telefonmobil: 06-20-9445-927 Vállalkozási forma:

Részletesebben

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport -

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport - Tájékoztató 1. A képzőszerv neve: BÉRES AUTÓSISKOLA Kft. 2. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság 3. Cégbírósági bejegyzés száma: 12-09-006752 4. Székhelye: 3100 Salgótarján Fazekas Mihály út 6/A. 5.

Részletesebben

Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek Csigavér 01 Autósiskola Kft. 1096. Bp., Haller u. 16-18. Asz.: 12904664-1-43 Hatályos: 2015.01.01. 2. sz. melléklet Tájékoztató Vállalkozási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek 1. Képző szerv:

Részletesebben

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft.

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft. BÓN VILMOS utósiskola Kft. VÁLLLÁSI FELTÉTELEI, ÍRÁSOS TÁJÉKOZTÓ Gépjárművezető képzés és vizsgára bocsátás feltételeiről tanfolyamra jelentkező hallgatók számára 72 Szeged, Szilágyi u.2.i.em.03. Ügyfélfogadó:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Autósiskola Zrt. Régióközpontjaink: 9700 Szombathely, Puskás T. u. 7., 9028 Győr, Jereváni u. 42. Adószám: 24652780, Cg. 18-10-100703. Bankszámlaszám (Szombathely): 11747006-20230687 TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I AuTÓTh Kfc. 2400. Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208. : (25) 400-800. Az AuTóTh-Iskolában folyó "AM" Moped járművezető képzés V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I Érvényes: 2014 április 23-tól Tóth

Részletesebben

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT.

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT. HAMBALKÓ ÉS TSA AUTÓSISKOLA KFT. 2400 Dunaújváros,Piac tér 2.Szolg.ház 1.em. 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 17-0073-05 Iskolavezető: 06/30/947-21-41 Irodavezető:

Részletesebben

I. Tanfolyamra való felvétel módja ( B - kategória)

I. Tanfolyamra való felvétel módja ( B - kategória) TREND Autósiskola Mór VÁLLALÁSI FELTÉTELEK Tanuló tájékoztató cim: 8060 Mór, Dózsa u. 26. Tel.:06/30 587 11 63 email: trendsuli@freemail.hu Az iskola gazdasági formája: Egyéni Vállalkozás Iskolavezető:

Részletesebben

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek:

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek: AUTÓS MOTOROS ISKOLA Vállalkozási feltételek: 1. Név: KOBELA AUTÓS ISKOLA Cím: 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39. Telefon: 0/ 94 99 86, 76/ 48 48 49 Email cím: info@kobela.hu, kobelajanos@freemail.hu

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK (Személygépkocsi-vezető ( B -kategória) tanfolyamokhoz) A RUTIN-OKT Kft, B kategóriás személygépkocsi-vezetői tanfolyamot indít az alábbiak szerint. Cég: Rutin-OKT Oktató, Továbbképző

Részletesebben

Rodeo Kkt. Baktalórántháza 4561 Vasút út 49. Tel: 06-20/925-3147, 30-338- 2229 E-mail: rodeokkt@gmail.com. Tájékoztató

Rodeo Kkt. Baktalórántháza 4561 Vasút út 49. Tel: 06-20/925-3147, 30-338- 2229 E-mail: rodeokkt@gmail.com. Tájékoztató Tájékoztató 1. A képző szerv neve: RODEO Oktatói és Szolgáltató Kkt Baktalórántháza, Vasút út 49 Tel: 06-20-9253-147 Fantázianév: RODEÓ Autósiskola Levelezési cím: 4561 Baktalórántháza, Zrínyi út 10 Iskolavezető

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.X.1. ) 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és

Részletesebben

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet Hatályos: 2012.01.02 - Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a) a tanfolyam elméleti részét az 5. (3) bekezdésében foglaltak szerint

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról 2013 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.)

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról 2015 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.)

Részletesebben