A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA"

Átírás

1 LXII. évfolyam 23. szám június 11. Megjelenik példányban, legközelebb június 18-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Támogatásokról döntöttek a képviselõk Június 2-án folytatódott a kerületi képviselõ-testület májusi, határozatképtelenné válás miatt berekesztett ülése. A reggel nyolc órára meghirdetett tanácskozás közel húsz perc elteltével 15 fõ részvételével elkezdõdhetett. A Fidesz-KDNP-frakció tagjai bejelentéssel vagy anélkül távol maradtak. A határozatképes testület végül többek között támogatásokat szavazott meg az árvízkárosultaknak, a kerületi civil és sportegyesületeknek, illetve társadalmi szervezeteknek. Az ülést Tóth Mihály polgármester gondolatai indították annak kapcsán, hogy a Magyar Köztársaság Országgyûlése június 4-ét, az 1920-ban aláírt trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Vannak sebek és lelkek, amelyek Trianon miatt 90 vagy 63 év óta sem gyógyultak meg. Nem gyógyulnak ezek a sebek különösen akkor, ha a felnövekvõ nemzedékeknek egyesek nem mondják el, hogy ezek a sebek miért, mitõl keletkeztek. Nem gyógyulnak akkor sem, ha a sebekre gyógyír helyett sót vagy inkább szót, mérgezõ szót hintenek. Mi Csepelen 16 éve az együttmûködést választottuk. Testvérvárosi kapcsolatot alakítottunk ki partiumi és erdélyi településekkel: Nagyszalontával és Vámosgálfalvával. Sok-sok éve ápoljuk a kölcsönösen elõnyös kapcsolatokat. Barátságok alakultak ki. Csütörtökön, június 3-án az önkormányzat vezetõi Nagyszalontán részt vesznek az ottani megemlékezésen. Az Európai Unió részeseiként mi így adózunk a történelmi múlt fájdalmainak, miközben figyelmünket az együttmûködésre összpontosítjuk. Meggyõzõdésünk: csak így érhetõ el, hogy miként nekünk, úgy utódjainknak se kelljen lehajtott fejjel járni, ha meghallják egy Párizs környéki palota nevét: Trianon. Tanuljunk saját történelmünkbõl! fogalmazott a polgármester. Ennek jegyében a képviselõk egyperces néma felállással emlékeztek a magyar nemzet 90 évvel ezelõtti tragédiájára. Az érdemi munka zárt üléssel kezdõdött, amelynek során fellebbezésekrõl és a Kolonics György Sport Érdemérem elsõ kitüntetettjérõl határoztak a képviselõk. A tavaly õsszel megfogalmazott feltételek kiemelkedõ teljesítmény elérése a sportban, általa hozzájárulás Csepel hírnevének öregbítéséhez, valamint a csepeli sportélet fejlõdésének segítése és a beérkezett javaslatok alapján elsõ alkalommal Ludasi Róbert mesteredzõnek adományozták az elismerést és a vele járó pénzjutalmat. A nyílt ülés elsõ napirendi pontja egy sürgõsségi indítvány tárgyalása volt: a polgármester javaslatára a képviselõk egyhangúlag úgy döntöttek, hogy az önkormányzat a polgármesteri keret terhére 3 millió forinttal támogatja az árvízkárosultakat. A folytatásban a kerület évi költségvetésében a helyben mûködõ sportegyesületek támogatására biztosított közel 19 millió forint szétosztásáról szavaztak 30 sportszervezet részére. A kerületi civil szervezetek támogatására elkülönített 10 millió forint felhasználása körül kisebb vita alakult ki, végül a döntésben például az a szempont érvényesült, hogy azok a pályázók méltán érdemelnek magasabb összeget, amelyek az önkormányzat tulajdonát kívánják fejleszteni. A 46 pályázó közül így 38 részesült támogatásban. Ami a társadalmi szervezeteket illeti, a helyi költségvetés általános tartalékában szereplõ polgármesteri keret terhére a testület engedélyezte, hogy 7 szervezet összesen 800 ezer forintot nyerjen el. Ezen kívül a képviselõk döntöttek arról, hogy a Csepel Mûvek területén található ingatlanok tulajdoni részilletõségeit a kerületi önkormányzat át kívánja venni, az ingatlanokban legalább többségi tulajdont kíván szerezni. A tulajdonostársakkal kötendõ úthasználati szerzõdésrõl szóló határozati javaslat azonban nem kapott minõsített többséget. A testület elfogadta még a CSEVAK Zrt. beszámolóját a behajtási tevékenységérõl. A többség határozott arról, hogy egy Táncsics Mihály utcai ingatlan adott tulajdoni hányadára fennálló elõvásárlási jogával nem kíván élni az önkormányzat, egyrészt mert nincs erre a célra elkülönített vagy rendelkezésre álló költségvetési kerete, másrészt mert az ingatlan tárgyi tulajdonrésze nem képvisel olyan gazdasági potenciált, amelyet az önkormányzat a hasznosítás során hatékonyan kihasználhat. Egy Szállító utcai ingatlan esetében is ugyanez a döntés született, mert az ingatlan tárgyi tulajdonrésze nem képvisel akkora vagyont, mint amilyen értékben az adásvételi szerzõdéssel megvásárolható lett volna. Korábbi fõvárosi és csepeli önkormányzati döntések értelmében a Szabadkikötõ út Weiss Manfréd nevét viseli. Mivel személyrõl történõ utcaelnevezés esetén az illetõ személy tevékenységét, munkásságát bemutató táblát is el kell helyezni, a csepeli képviselõk úgy határoztak, hogy a nevezett utcajelzõ emléktáblán a méltatáson kívül szerepelni fog Weiss Manfréd dombormûvû képmása is, Szórádi Zsigmond szobrászmûvész alkotása. Az alkotó Fejlõdés címû térplasztikájának elhelyezését is megszavazták a hamarosan átadandó új kerületi gyermekorvosi rendelõ épületének falára. Varga Violetta Trianoni emlékmûvet avattak Június 5-én az elõzõ napot, a frissen kinyilvánított nemzeti összetartozás napját emlékmû felavatásával ünnepelte több száz csepeli a Béke téri Jézus Szíve katolikus templom kertje környezetében. A hosszú napok esõzéseit a védnökök, díszvendégek megfogalmazásában reménykeltõ jövõbe nézéssel perzselõ napsütés váltotta fel, szinte csak a megrendítõ, mégis méltóságteljesen magasodó faszobor maradt árnyékban az öreg platán alatt. Kispál György atya szerint az emlékmû alkalmas óvodások és általános iskolások történelemórái helyszínének Már kilenc órától díszõrséget álltak a felavatandó emlékmû elõtt a templomhoz tartozó 813. számú Ottokár Püspök Cserkészcsapat tagjai a Történelmi Vitézi Rend zászlajával. Kalapjukba árvalányhajat tûztek, amit Trianon óta hordanak a cserkészek. Fél tíztõl hangoltak a zenészek: Péntek János karnagy vezetésével az Egressy Béni Zenemûvészeti Szakközépiskola fúvós együttese játszott ünnepi térzenét. (Folytatás a 2. oldalon) A csepeli önkormányzat anyagi segítsége az árvíz károsultjainak Hárommillió forint a Máltai Szeretetszolgálat számlájára Az elmúlt hetekben tapasztalt rendkívüli idõjárás és a nyomában járó árvíz sok településen okozott hatalmas károkat. Házak dõltek össze, családok váltak egyik percrõl a másikra földönfutókká. A helyi önkormányzatok saját erejükbõl nem képesek enyhíteni a már milliárdosra tehetõ károkat. Az FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Csepeli árvízi információk a 7. oldalon egész országból, sõt a határokon túlról is érkezõ segélyszállítmányokat, anyagi támogatásokat, azok gyûjtését és elosztását mások mellett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálja. Külön számlát nyitottak a károsultak megsegítésére érkezõ pénz fogadására (OTP Bank Zrt ). Tóth Mihály polgármester javaslatára a június 2-ai képviselõ-testületi ülésen részt vevõ képviselõk egyhangúlag úgy döntöttek, hogy az önkormányzat a polgármesteri keret terhére hárommillió forinttal támogatja az árvízkárosultakat. (A határozathozatalban a Fidesz-KDNP képviselõi nem vettek részt.) FOTÓ: MIZIK ZSUZSA ÉKSZERBOLT-ZÁLOGHÁZ Zálogból megmaradt és ÚJ, DIVATOS arany ékszerek Ft/gr áron. Lepje meg szeretteit Ballagásra! Nõi arany gyûrû már 4000 Ft/db-tól. Ezüst ékszerek 10 50% engedménnyel! Látogasson el hozzánk! Többszáz darabos arany és ezüst ékszerkészletünkbõl biztosan talál kedvére valót. Várjuk Szeretettel PROMT ÉKSZERBOLT-ZÁLOGHÁZ BP. CSEPEL, KOSSUTH L. U (A lottózó és gyógyszertár között, az egykori munkásszálló alatt) T.:

2 2 KÖZÉLET, GAZDASÁG június 11., CSEPEL A védõnõ: hungarikum Nem mondhatók babonásnak a védõnõk napja kitalálói és megszervezõi, hiszen június 13-án rendezték meg elõször e speciális, csak Magyarországon létezõ szakma ünnepét. A védõnõk napja dátumát tudatosan választották. Budapesten, az Újvárosháza közgyûlési termében ugyanis dr. Bárczy István, Budapest székesfõváros polgármestere és dr. Madzsar József orvos kezdeményezésére június 13-án alakult meg az Országos Stefánia Szövetség, mely az anyaés csecsemõvédelmi hálózat megszervezését és mûködtetését tûzte zászlajára. A nemes küldetés nemes szíveket is megdobogtatott, olyannyira, hogy gróf Lónyai Elemérné Stefánia hercegasszony nemcsak a nevét adta a szövetségnek, de a védnökségét is elvállalta. A kezdetek kezdetén a védõnõk egyik fõ feladatát a babonaság és az ezzel együtt járó és ezt tápláló tudatlanság elleni küzdelem jelentette, de õk gyõzték meg az anyákat egyebek között a fertõzõ betegségek megelõzésének fontosságáról és lehetõségeirõl, és terjesztették a tudatos, szakszerû csecsemõtáplálás alapjait is. A védõnõi feladatok ellátásához egyre több ismeretanyag elsajátítása vált szükségessé. A szövetség 1915 novemberében indította be az elsõ, kéthetes tanfolyamot. Ma már azonban nyolc féléves fõiskolai képzés keretében születnek meg a védõnõk, akik közül sokan dr. Tauffer Vilmos szülész professzor a védõnõ szó atyja és dr. Bókay János gyermekgyógyász professzor elõadásain ismerked(het)tek meg a szakma tudnivalóival. A manapság mindenki számára elérhetõ, népegészségügyi feladatokat ellátó prevenciós védõnõi szolgálat célja és feladata a várandós anyák, a csecsemõk, a kisgyermekek és az iskoláskorúak egészségének védelme és az egészségfejlesztõ magatartás kialakítása. A védõnõség igazi hungarikum, mert Európában csak hazánkban létezik. F. Gy. VÉGÉHEZ KÖZELEDIK a TÁMOP es pályázat elsõ tanéve a kerületben, az érintett 5 feladat-ellátási helyen: a Jedlik Ányos Gimnáziumban, a Karácsony Sándor Általános Iskolában, a Hétszínvirág Óvodában, valamint a Nagy Imre ÁMK Általános Iskolájában és Óvodájában. Az érintett intézmények pedagógusai a kompetencia-alapú oktatás bevezetését célzó, illetve új tanulásszervezési eljárások alkalmazását elmélyítõ továbbképzéseken vettek részt, referenciaintézmények már bevált jó gyakorlataival ismerkedtek, innovatív elemekkel bõvítették, módosították pedagógiai programjaikat. Ludasi Róbert kapta a Kolonics Érdemérmet Elsõ alkalommal Ludasi Róbert, a Csepeli Kajak-kenu Egyesület elnöke és egyben az elhunyt klasszis kenus edzõje kapta meg a Kolonics György Sport Érdemérmet, amelyet tavaly alapított a csepeli önkormányzat. Az érdemérmet június 4-én Kolonics György születésnapján a Csepeli Kajak-Kenu Telepen ünnepélyes keretek között Tóth Mihály polgármester adta át. Az ünnepségen többek között megjelent Baráth Etele, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke is. Ludasi Róbert és Tóth Mihály A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Tavaly novemberben határozta el a csepeli önkormányzat, hogy a július 15-én edzés közben tragikus hirtelenséggel elhunyt olimpiai bajnokról elnevezett sport érdemérmet adományoz évente egy olyan személynek, aki kiemelkedõ teljesítményt ért el a sportban, és munkájával hozzájárult Csepel hírnevének öregbítéséhez. A kitüntetést elsõ alkalommal, a képviselõ-testület egyhangú döntése után Ludasi Róbert mesteredzõ kapta meg. Baráth Etele, a Magyar Kajak- Kenu Szövetség elnöke Kolonics György méltatását követõen hangsúlyozta: Ludasi Róbert kiemelkedõ teljesítményt ért el a sportban, munkájával segítette Csepel sportéletének fejlõdését. Tóth Mihály polgármester mindnyájunk Kolójáról emlékezve kiemelte: távozását országszerte és külföldön is milliók gyászolták, köztük az a sok tízezer csepeli, akik számára Koló több volt, mint többszörös olimpiai és világbajnok. Koló a küzdés és a hûség példaképét testesítette meg. A polgármester Ludasi Róbert edzõi pályafutásáról szólva kiemelte: a kiváló tréner immár 21 éve munkálkodik Csepelen, a keze alatt felnövõ fiatalok sportsikereit megalapozza, testi, lelki fejlõdésüket nagy odaadással, kitartóan segíti. Végezetül gratulált Ludasi Róbertnek és átadta a megérdemelt kitüntetést. Ezt követõen a telepen felállított kopjafánál a kegyelet és megemlékezés koszorúit helyezték el, majd a telep épületének aulájában megtekinttették a Kolonics Györgyrõl készült filmmontázst. Az ünnepség állófogadással fejezõdött be, melyen Zanati Béla, az OKIS elnöke mondott pohárköszöntõt. Deák Attila FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Trianon 90 emlékünnepség A Csepeli MDF és a Csepeli Konzervatív Egylet Trianon 90 emlékünnepséget rendezett a csepeli MDF-székházban és annak elõterében, a három évvel ezelõtt felavatott kopjafánál, amely mögött fekete paravánon hatalmas 90-es szám volt látható. Az ünnepségre, amely több volt egy megemlékezésnél, Vincze Miklós, a csepeli MDF elnöke, önkormányzati képviselõ és Pláner Lajos, a Csepeli Konzervatív Egylet elnöke invitálta a csepelieket. Vincze Miklós köszöntötte a megjelenteket, majd hangfelvételrõl Csuka László színmûvész, a Pesti Magyar Színház tagja tolmácsolásában hallgatták meg Juhász Gyula: Trianon címû versét. A Himnusz eléneklése után Vitéz Somogyvári Gyula: Magyar Miatyánk címû versét Németh Sándor mondta el. Ezt követõen a kopjafánál elhelyezték a megemlékezés koszorúit, virágait. A koszorúzás alatt Péntek János klarinéton játszott. Závodszky Géza történész kint és késõbb bent is mondott ünnepi beszédet. A kiváló professzor elsõsorban a 90 évvel ezelõtti történéseket az emberi, családi, közösségi traumák oldaláról közelítette meg. Miközben szólt arról is, hogy az 1920-as trianoni békeszerzõdés értelmében Magyarország elveszítette területének és nemzeti vagyonának mintegy kétharmadát. Ugyanakkor az elcsatolt területeken több mint hárommillió magyar is élt. Hosszan szólt arról is, hogy a békedelegáció tevékenysége és a békeszerzõdés aláírása a mai ember számára érthetetlen módon zajlott. Kilenc évtized alatt a emberek sokasága máig sem tudta feldolgozni a történelmi Magyarország felbomlását. A Horthy-korban a trianoni békeszerzõdéssel kapcsolatos téveszmék alaptalan revíziós reményeket ébresztettek, míg a Kádár-rendszer sorsukra hagyta a határon túli magyar közösségeket. Még mindig a szabadtéri eseményen Szép Ernõ: Imádság címû versét Bartha Erzsébet tolmácsolásában, majd hangfelvételrõl a Szózatot hallgatták meg a jelenlévõk. Ezt követõen a székház belsõ terében folytatódott a megemlékezés. Sajó Sándor: Magyar ének 1919-bõl címû versét Németh Sándor mondta el. Ismét játszott klarinéton Péntek János, ismét szólt a hallgatósághoz a történész, majd Bartha Erzsébet szavalta el Jókai Anna: Ima Magyarországért címû versét. Végül a színvonalas, meghitt emlékezés a Székely himnusz meghallgatásával zárult. D. A. Óvodától középiskoláig a globális Magyar részrõl három csepeli és egy szigetszentmiklósi oktatási intézmény vesz részt abban az uniós, Comenius-iskolák közötti együttmûködési projektben, amelynek témája a globális felmelegedés és a környezetvédelem. Kasselban a német és Liberec-ben a cseh partnerintézmény már szervezett egy-egy munkatalálkozót. Idén szeptemberben Budapest ad otthont az összejövetelnek, és két újabb külföldi találkozó után egy év múlva a projekt kiállítással, vetélkedõvel egybekötött záróeseménye is itt lesz. A programot török, német és magyar nevelési-oktatási intézmények kezdeményezték, majd késõbb csatlakoztak hozzá a csehek is. A török óvodapartner végül nem kapott támogatást, így maradt három résztvevõ ország hat intézménye: a német és a cseh szakközépiskola, Csepelrõl a napkohós Gyermekláncfû Óvoda, a Vermes Miklós Általános Iskola, a Csepel- Sziget Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (volt Bajáki) és a projekt koordinátora, a szigetszentmiklósi Csonka János Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola. Tavaly szeptemberben kezdõdött és jövõ júniusig tart a gyerekek zöld témákkal kapcsolatos felkészítése, oktatása. Legfõbb feladat a gyerekek figyelmének ráirányítása korunk legégetõbb környezeti problémájára. A résztvevõk közös nyelve az angol. A projekt terméke eddig egy kisfilm az óvodások munkájáról, amit a Csalitos utcai intézmény óvónõi forgattak, továbbá két, egyenként negyedórás riport két neves hazai csillagásszal a fényszennyezés káros hatásairól (ld. keretben! A szerk.), amelyeket a vermeses tanulók készítettek. A napelemek hatásainak oktatásáról elméleti tematika készül a bajákis, hozzákapcsolódó oktató makettek és feladattár a csonkás diákok jóvoltából. A cseh iskola a hulladékgazdálkodással foglalkozik, a német pedig az alternatív energia hasznosításának lehetõségeit fogja bemutatni. Alulról építkezve, a gyermekek nevelésével lehet megváltoztatni az emberek gondolkodását fogalmazta meg lapunknak e környezetvédelmi munka értelmét Paragi Ferencné angoltanárnõ a Vermesbõl. Ebben az iskolában a projekt általános gondolatához kapcsolódva két pályázatot is meghirdettek: Helyi helytelenségek címmel egy fotópályázatot a szûk környezetben elõforduló zöld problémákról és Hulladékból hasznos tárgyat címmel egy másikat. A helyi diákonkormányzat egy pályázat keretében távcsöves bemutatót tartott április végén a Magyar Csillagászati Trianoni emlékmûvet avattak (Folytatás az 1. oldalról) Pontban tíz órakor félreverték a harangokat, majd a meghatott csöndben felcsendült a Himnusz. Horváth Zsolt gimnazista diák József Attila-szavalata után Dobos Sára egyetemi hallgató mûsorvezetõként köszöntötte az egybegyûlteket, köztük a politikus vendégeket: Németh Zsolt külügyi államtitkárt, Tarlós István fõpolgármester-jelöltet, Wittner Mária országgyûlési képviselõt, Németh Zoltán budafoki polgármestert, továbbá Csepel két országgyûlési képviselõjét, Borbély Lénárdot és Németh Szilárdot. A beszédek sorát a meghívó szerint Tõkés László európai parlamenti képviselõ kezdte volna, de a nagyváradi püspök távollétében üzenetét Németh Szilárd olvasta fel: a korábbi gyásznap gyógyuló ünnepnapba fordult, a hitehagyott, meddõ önsajnálat és önsorsrontás cselekvéssé. Németh Zsolt következett, aki hangsúlyozta: a problémákat a magyar kormány nem a jelenlegi államhatárok megváltoztatásával akarja megoldani, hanem lépésrõl lépésre haladni a célok felé, vagyis hogy Európában a lelkekben se legyenek országhatárok. A résztvevõk a libereci iskola elõtt Tarlós István az érzelmek napjának nevezte június 4-ét, és felidézte a történelmi múltat, amikor a trianoni kiskastélyban született, szerzõdésként emlegetett diktátum gyászkeretben került a törvénytárba. Miután Márki Vivien általános iskolai tanuló megilletõdötten elszavalta Wass Albert leghíresebb költeményét, az Üzenet haza címû verset, a vendégek a tömeg vastapsa kíséretében leleplezték az emlékmûvet. Sárossy Tibor sárospataki faszobrász alkotására egy év alatt közadakozásból, egyéni felajánlásokból, no és jó szándékból, akaratból gyûltek össze a források. A mementót a helybéli plébános, Kispál György atya felkérésére a Csepeli Lelkészi Kör tagjai egyenként megáldottákmegszentelték. Koszorút a kormány nevében Németh Zsolt, a budapestiek képviseletében Tarlós István, a csepeliek nevében Borbély Lénárd és Németh Szilárd helyezett el a szobor talapzatánál. Utóbbi beszédében kiemelte: ettõl nem lesz gerincút, csatorna és kórház Csepelen, de lehetõséget kaptunk átérezni, hogy elõbbre csak öszszefogással juthatunk. Az ünnepség végén Garamszegi Csaba galambtenyésztõ fehér madarakat engedett szabadon azt szimbolizálva, hogy a Kárpát-medencében mindenki közösen legyen az Európai Unió polgára. Németh Szilárd sorban megköszönte a közremûködõknek, hogy segítették az emlékmû létrejöttét: az eddig említetteken kívül Borbély Csabának a közel kéttonnás szobor felállítását, Kaltenecker Istvánnak pedig a háromnapi õrzést. A program forgatókönyvön kívüli, spontán eseményekkel zárult: Erdélyi Szerencse Ödön felolvasta a néhány órával azelõtt született mûvét, az Antitrianon-t, Csébi Józsefné (Tompa László unokája) pedig egy családi öröksége, egy plakátsorozat másolatát adta át az esemény védnökeinek, Németh Zsoltnak, Tarlós Istvánnak és Németh Szilárdnak. Ezt követõen a Szózatot és a Székely himnuszt énekelték el az egybegyûltek. Tizenegy órától a Csepeli Lelkészi Kör tagjai ökumenikus istentiszteleten mondtak imát a nemzet egységéért. Németh Szilárd kezdeményezésére a jelenlévõk közel 300 ezer forintot adományoztak a borsodi árvízkárosultak javára, amely összeget Csepel országgyûlési képviselõi 500 ezer forintra egészítenek ki. Varga Violetta Megjelenik hetente. Kiadja: A Csepp TV Kft Budapest, Simon Bolivár sétány 4 8. Tel./fax: Felelõs kiadó: Vida István ügyvezetõ igazgató. Felelõs szerkesztõ: Bárány Tibor. Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: 1211 Budapest XXI., Kossuth Lajos utca 47. Telefon: Fax: Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft Budapest, Újpesti rakpart 7. Felelõs vezetõ: Machos Ferenc ügyvezetõ igazgató. Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

3 CSEPEL, június 11. KÖZÉLET, GAZDASÁG 3 felmelegedésrõl Egyesület közremûködésével, amelynek során a Tejút utcában bárki megfigyelhette a Tejutat, a Holdat, a Marsot és sok egyéb égitestet, ködöket, csillaghalmazokat. Itt is kiderült, hogy a fényszennyezés mennyire áthatja a mindennapjainkat. A helyi áramszolgáltató például egy vagyont kért volna csak azért, hogy a bemutató idejére lekapcsolja a közvilágítást mesélte a tanárnõ. Ebben az iskolában egyébként nem idegen terület a környezettudatos nevelés: szelektív hulladékgyûjtõk vannak az alsósok tantermeiben és a felsõs blokkokban (pályázati forrásból), és a közelmúltban elnyerték az ökoiskola címet is. Iskolánk legalább tizenkét tanár és négy gyerek utaztatását vállalta a négy külföldi (két cseh és két német) munkatalálkozóra. A tavaly decemberi kassel-i és a most áprilisi liberec-i alkalmakon összesen öt felnõtt és öt gyerek már részt vett a Vermesbõl. A libereci találkozón a mieink mellett nyolc magyar középiskolás és nyolc német tanuló találkozott a helyi diákokkal, ismerkedett angolul a szép észak-csehországi kisvárossal és a projekt eddigi eredményeivel. Arra törekszünk, hogy minél több érdeklõdõ diákunk kapjon lehetõséget arra, hogy világot lásson és angolul kommunikáljon. Jelenleg 8-10 hatodik-hetedik osztályosunk tevékenykedik aktívan a munkában. Nem titkolt célunk az, hogy a projekt befejeztével, a késõbbiekben kétoldali iskolai együttmûködések formájában folytassuk a külföldi kapcsolatokat tájékoztatott az iskola projektfelelõse a járulékos haszonról is. Varga Violetta Green Dream Team Vermes Miklós, Muki bácsi is büszke lenne a róla elnevezett suli környezettudatos kisdiákjaira, ahogyan az uniós projekt keretében elkészítettek két riportot a fényszennyezésrõl. Az egyikben magyarul (angol felirattal) dr. Kolláth Zoltánnal, a Magyar Csillagászati Egyesület elnökével beszélgettek, aki létrehozta a Zselicben Európa elsõ csillagos égbolt parkját. A másik egy angol nyelvû riport lett dr. Kiss László kutató csillagásszal, aki egyike annak a hat magyar tudósnak, akik tavaly külföldrõl tértek haza a Magyar Tudományos Akadémia Lendület-ösztöndíjával, hogy itthon a tudományos kutatómunkának új lendületet adjanak. A két kisfilm és a projekt eddigi tevékenysége a honlapon tekinthetõ meg. V. V. Le a plakátokkal! Felhívom a évi országgyûlési választások során választási plakátot elhelyezõ valamennyi jelölõ szervezet, jelölt figyelmét arra, hogy a plakátok eltávolítására a választási eljárásról szóló évi C. törvény 42. (6) bekezdésében biztosított 30 napos határidõ lejárt! A választási plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követõ 30 napon belül köteles eltávolítani. Kérem a tisztelt jelölõ szervezeteket, jelölteket, hogy a törvényben foglalt kötelezettségüknek haladéktalanul eleget tenni szíveskedjenek. Felhívom figyelmüket, hogy a közterületen szabálytalanul elhelyezett plakátok közterületi szabálysértést valósítanak meg a közterületek rendjérõl és használatáról szóló 25/2004. (V. 18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 10. (1) bekezdése alapján. Budapest, május 31. Tisztelettel: dr. Szeles Gábor s.k. a Választási Iroda vezetõje Meghívó Családi Napra Az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja projekt szervezésében. Idõpont: június 12. szombat, óra. Helyszíne: Budapest XXI. ker., Budapest, Csete Balázs sétány központi parkja, Ady lakótelep. A rendezvény a Csepeli Szociális Szolgálat szervezésében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A KMOP-5.1.1/C-2f , Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja projekt keretében köztéri rendezvényt tart. Programok: ig: Kispályás labdarúgó torna. Helyszín a Lajtha László Általános Iskola és Csete Balázs Középiskola sport udvara ig: Szociális Szolgálat sátora: információk, segítés szociális kérdésekben, betekintés a Szolgálatnál mûködõ klubok életébe. Fórum. Bûnmegelõzési társasjáték, tesztek, játékok ig: Csepeli Védõnõi Szolgálat: szûrõvizsgálatok, egyéni tanácsadás ig: Kézmûves foglalkozások, népi játékok: Zöldalma Egyesület sátorában ig: MindLab bemutató: logikai, ügyességi játékok folyamatosan Rehab Irodában ig: Csepel Galéria Mûvészetek Háza: Interaktív múzeumlátogatás. Színpad: ig: Hivatalos megnyitó ( ). Eredményhirdetés, jutalmak átadása (foci). SEIZAN Karate- Do Sportegyesület bemutatója ( ). A Csete Balázs Gimnázium dráma csoportjának bemutatója ( ). Lajtha L. Általános Iskola táncbemutatója ( ). Népmûvészeti és Kézmûves Óvoda bemutatója ( ) : Moha bácsi produkció: Zenés, színpadi show a közönség bevonásával, közös játék-ejtõernyõzés : Palcsó Tamás fellépése : Örömzene Bartók István zenél. A rendezvényre a Csepeli Szociális Szolgálat minden lakost szeretettel vár! A Családi Nappal kapcsolatos kérdéseikre munkatársaink a címen várják kérdéseiket, észrevételeiket. A rendezvényen való részvétel ingyenes! Szimoncsikné dr. Laza Margit intézményvezetõ TISZTELT CSEPELIEK! Örömmel értesítjük Csepel lakosságát, hogy a helyi önkormányzat beruházásában elkészült az új Gyermekegészségügyi Centrum, amely június 28-án reggel 8 órától nyitja meg kapuit Csepel központjában, az Áruház tér 6. sz. alatt. Az új Gyermekegészségügyi Centrumba költöznek: a csillagtelepi házi gyermekorvosi praxisok: dr. Bátorfi Borbála, dr. Grõber Katalin, dr. Havasi Marianna, dr. Kolman Tímea; az Áruház tér 8. sz. alatti gyermekrendelõbõl: dr. Báthori Éva, dr. Nemes Enikõ; a csillagtelepi védõnõk; a csillagtelepi gyermekfogszakorvosok: dr. Erlach Éva, dr. Honi Márta, dr. Mizsei Edit, dr. Molodcova Olga, dr. Nász Ildikó, dr. Vajda István. i idõ június 28-tól 1212 Budapest, Áruház tér 8. GYERMEKORVOSI RENDELÕ Tel.: DR. KÜZDÉNYI VIKTÓRIA Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek 8 10 AZ ÉJSZAKAI, HÉTVÉGI, ILLETVE ÜNNEPNAPI GYERMEKOR- VOSI ÜGYELET SZÁMA VÁLTOZATLAN: Gyermekorvosi ügyelet: Heim Pál Gyermekkórház, 1089 Budapest, Üllõi út 86. Tel.: Kijáró gyermekorvosi ügyelet: Tel.: (éjszakai, hétvégi, ünnepnapi). GYERMEKFOGÁSZAT RENDELÉSI IDÕPONTJAI JÚNIUS 28-TÓL: 1212 Budapest, Áruház tér 6. GYERMEKEGÉSZSÉG- ÜGYI CENTRUM, tel.: számú rendelõ: Dr. Mizsei Edit csoportvezetõ fõorvos: hétfõ, szerda: 8 14 (9 12 között csoportos kezelés); kedd, csütörtök: 14 20; péntek: változó. Csevak hírek A CSEPELI PLATÁNFÁK VÉDELMÉÉRT. A Csevak Zrt. a kerület közterületein található platánfák permetezését végezteti június között. A felhasználásra kerülõ permetezõszer Decis 2,5 EC, Topas 100 EC, Agrol és Wuxal hatóanyagokat tartalmaz, mely a méhekre mérsékelten, a vizekre pedig kifejezetten veszélyes! A permetezési munkákat esõs idõjárás esetén fel kell függeszteni, ezért a befejezési idõpont változhat. ÚJBÓL FÛNYÍRÁS. Az utóbbi hetek csapadékos idõjárása miatt Csepel zöldterületein újból magasra nõtt a fû, ezért az áprilisi kaszálásokat követõen ismét, idén második alkalommal megkezdõdött a kerület belterjes közterületein a fûnyírás. A munkákat két szakaszban, egyidejûleg végzik. Az idõjárástól függõen a befejezés (gyûjtéssel-szállítással együtt) június 20-ig várható. DR. ALTORJAI PÉTER Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek 8 10 DR. SZABÓ MÁRIA Hétfõ 8 11 Kedd Szerda Csütörtök Péntek i idõ június 28-tól DR. GRÕBER KATALIN Hétfõ Kedd 8 11 Szerda Csütörtök Budapest, Áruház tér 6. GYERMEKORVOSI CENTRUM Tel.: Péntek DR. HAVASI MARIANN Hétfõ Kedd Szerda 8 11 Csütörtök Péntek A gyermekorvosok és védõnõk utolsó rendelése a régi rendelõjükben: június 25-én (pénteken). A gyermekfogászat utolsó teljes rendelési napja a régi rendelõben június 23-a (szerda). Sürgõsségi ellátás június 24-én délután, illetve június 25-én délelõtt az Áruház tér 8. sz. alatti Szakorvosi Rendelõ Szájsebészetén történik. Elsõ rendelés az új rendelõben: június 28-a (hétfõ) június 28-tól az új helyzetre való tekintettel valamennyi gyermekorvosi rendelõben a rendelési idõ változik, a változásokat a következõkben közöljük. Csepeli Egészségügyi Szolgálat mb. intézményvezetõ DR. BÁN MAGDOLNA Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek DR. PÓTA GYÖRGY Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek 8 10 DR. BÁTHORI ÉVA Hétfõ Kedd 8 11 Szerda Csütörtök Péntek DR. KOLMAN TÍMEA Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek 8 10 DR. JAKLOVSZKY ESZTER Hétfõ Kedd 8 11 Szerda Csütörtök Péntek DR. ZSIGA MÁRIA Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök 8 11 Péntek DR. BÁTORFI BORBÁLA Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök 8 11 Péntek 8 10 DR. NEMES ENIKÕ Hétfõ Kedd Szerda 8 11 Csütörtök Péntek Dr. Erlach Éva: hétfõ, szerda: 14 20; kedd, csütörtök: 8 14 (9 12 között csoportos kezelés); péntek: változó. 2. számú rendelõ: Dr. Honi Márta: hétfõ, szerda: 8 14 (9 12 között csoportos kezelés); kedd, csütörtök: 14 20; péntek: változó. Dr. Vajda István: hétfõ, szerda: 14 20; kedd, csütörtök: 8 14 (9 12 között csoportos kezelés); péntek: változó. 3. számú rendelõ: Dr. Molodcova Olga: hétfõ, szerda: 8 14 (9 12 között csoportos kezelés); kedd, csütörtök: 14 20; péntek: változó. Dr. Nász Ildikó: hétfõ, szerda: 14 20; kedd, csütörtök: 8 14 (9 12 között csoportos kezelés); péntek: változó. Kerületi szabályozási terv készül a Tamariska-domb területére Az írásos észrevételeket, javaslatokat június 21-ig várják a polgármesteri hivatalban A csepeli Polgármesteri Hivatal Városrendezési Irodája tájékoztatja az érdeklõdõket, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata megbízásából Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) készül a Tamariska-domb területére vonatkozóan. A KSZT célja, hogy T-Mobile bázisállomás és kilátótorony létesülhessen a /5 hrsz-ú ingatlanon, a szomszédos lakóterület szabályozásának érintetlenül hagyásával. A KSZT államigazgatási véleményezési eljárása megkezdõdött. A tárggyal kapcsolatos dokumentációk megtalálhatók a portálon és a honlapon a Szabályozási tervek/32. TAMARISKA DOMB KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TER- VE címszó alatt, valamint megtekinthetõk a Polgármesteri Hivatal Városrendezési Irodájában (Kossuth Lajos utca. 65.) ügyfélfogadási idõben. Ha a készülõ tervvel kapcsolatban észrevételük, javaslatuk van, akkor kérjük, hogy azt június 21-ig szíveskedjenek írásban eljuttatni Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Városrendezési Irodájára: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 65. Telefon: A kifüggesztés az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény 9. (2) bekezdése szerint történt.

4 4 KULTÚRA, MÛVÉSZET június 11., CSEPEL Költészet képekben A 18 éves Varga Sándort egy hercegi uradalom cselédjének fia létére 1949-ben felvették a Képzõmûvészeti Fõiskola grafika szakára. Az ifjúban azonban túl erõs volt a paraszti értékrend, a kötelességtudat, ezért otthagyta a fõiskolát, és a mûvészetnél biztosabb pályát választott: a katonaságot. Végül 35 évig szolgált a seregben. A prózai hétköznapok után, hétvégente, ha tehette, festett. Amikor pedig mint katona megkapta az obsitot, eljött az álmok megvalósításának ideje; immár 24 éve a festészetnek él a most 79 éves kiállító. Mûvészi hitvallása így szól: Ha rajzolok és festek, az életrajzomat írom, és lehelem bele alkotásaimba. Ez nekem olyan szükséglet gyermekkorom óta, mint az evés-ivás. Legfontosabb feladatomnak tartom, hogy megszépítsem az életet alázatos szívvel, lokálpatrióta érzéssel, megörökítési szándékkal, bensõm diktálta miszsziót teljesítve. Festészetemet néma költészetnek tartom. Sokszor makacsul küzdök a valóság ábrázolásáért. De nem szeretem a természetet teljesen formabontó módon megerõszakolni sem. Fegyelmezett képalkotói módszert követek. Nem rombolom a látottakat Hricsovinyi Galéria Papp Anikó Mira kiállítása Papp Anikó Mira grafikusmûvész kiállítását a Hricsovinyi Galériában május 18-án dr. Cs. Tóth János mûvészeti író, a debreceni Meliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mûvelõdési Ház igazgatója nyitotta meg. Felléptek a Fasang Árpád Zeneiskola növendékei: Rádl Attila és Farkas Tamás gitáron, Megyes Boglárka zongorán játszott. A kiállítás megtekinthetõ június 18-ig elõzetes telefon-bejelentkezés alapján (telefon: ). A hazai kortárs grafikusok legfiatalabb nemzedékéhez tartozó Papp Anikó Mira különös tehetségével, gyermekkönyvek szívhez szóló, örömteli illusztrálásával vívta ki igen hamar a nagyközönség és a szakma elismerését. A mûvésznõ ben végzett az Iparmûvészeti Egyetemen, 2002 óta tervez gyermekkönyveket; a legtöbb képet testvérének, Papp Viktóriának a Sziget Kiadónál megjelent verseihez készítette. Az interneten is láthatók az általa készített könyvborítók, melyek csodaszépek, és minden bizonnyal vonzzák a gyermekek tekintetét. Papp Anikó Mira azonban nemcsak gyermekkönyveket illusztrál, hanem táblaképeket is fest, méghozzá egyéni elképzelések alapján. Ezek közül rendezte kiállítását a Hricsovinyi Galériában. Dr. Cs. Tóth János FOTÓ: MIZIK ZSUZSA mûvészeti író a kiállítás megnyitóján három lényeges megállapítást említett Papp Anikó Mira piktúrájával kapcsolatosan. Elsõsorban a mûvészi érdekességet emelte ki a recenzens, ami azt jelenti, hogy az ifjú grafikus a világ legegyszerûbb rezdüléseit is észreveszi. Ennek bizonysága, hogy képeinek minden négyzetcentiméterét megmunkálja. A másik fontos megállapítás, hogy Papp Anikó Mira síkba terített kompozíciói a híres ikonok hatását idézik. Végül igencsak lényeges, hogy minden képén ember szerepel, de nem akárhogyan. A képeken rajta van az ember mimikája és gesztusa, s egyben gyötrõdõ, fájdalmas vagy örömteli gondolatai is. A mûvész mostani sikeres bemutatkozását minden bizonnyal számos követi majd itthon és külföldön egyaránt. Deák Attila INGYENES RUHAOSZTÁS Június 24-én (csütörtökön) Helye: Csepeli Vöröskereszt, XXI. ker., Ady Endre út 61. Csak vöröskeresztes tagsági igazolvánnyal!!! A helyszínen lehetõség van a tagsági igazolvány megvásárlására! MVK XXI. ker. Szervezete Varga Sándor fegyelmezett képalkotó, festményei által néma költõ, helytörténeti misszionárius, akinek sorsa élete újrakezdésével példázat is egyben. Május 14-én Öreg fa is hoz virágot címmel nyílt meg legújabb (ezúttal életmû-) kiállítása unokái iskolájában, a Kazinczy Ferenc Értékközvetítõ és Képességfejlesztõ Általános Iskolában, ahová korábban az intézmény névadójának portréját is elkészítette. A házunk egyik udvarra nyíló lakásában már ideköltözésünkkor is koros házaspár lakott. Maguknak való, kettecskén éldegélõ nyugdíjasok, vendégeket nem fogadtak, a házban is csak a régi szomszédsággal tartottak kapcsolatot. Két éve a néni váratlanul meghalt. Az egyedül maradt idõs férfi lényegében akkortól keltette föl az érdeklõdésemet. Korábban néha azt gondoltam róla: kellemetlen ember, csak néha-néha köszön, akkor is morózus, mosolytalan arccal. Ugyan honnan is tudhatná, hogy van-e bennem valami szeretetre, figyelemre méltó, gondoltam többször is, hiszen szinte hárommondatnyi szót sem váltottunk még. A figyelmem azért irányult rá, mert mindig akkor mozgott a lakás bejárata körüli néhány négyzetméternyi udvari részen, amikor az elõtte parkoló autómba be-, illetve abból kiszálltam. Addig meg nem fordult a fejemben, hogy esetleg zavarom a köreit, akkoriban azonban úgy éreztem, mintha rosszallóan nézné, hogy az évekkel korábban közös megegyezéssel nekem juttatott udvari beálló helyet elfoglalom egy négykerekûvel. Köszönésével továbbra is csak idõnként tisztelt meg, s bár korom szerint a lánya lehetnék, neveltetésem azt kívánta, hogy elvárjam: a férfi köszönjön elõre. Egyik alkalommal, amikor munkából hazaérve csomagjaimmal a kocsiból kászálódtam, váratlanul megszólított: Látja, milyen palántákat ültettem ide a kertbe? Paradicsom és paprika lesz, meg néhány gumó zeller. Õszintén szólva, eddig nem figyeltem, de úgy látom, szépek! Szépek, szépek, de egyik-másik mintha sárgulna. Maga szerint mi lehet a bajuk? Hirtelen melegség öntött el és kínosan éreztem magam. Talán arra gondol, hogy a kocsi benzingõze okozza a palánták sorvadását? sem formában, sem színben. Visszafogott vagyok. Alkotni szeretek, esztétikusan szép mûvészi érzéssel. Szépen festeni, az már annyit jelent, mint szépen gondolkodni, és ettõl már csak egy lépés a szép cselekedet. A szép a lélekre, a szépség az érzékekre hat, ezért a kettõ legyen együtt a hasznossal is. Megnyitóbeszédében Udvarhelyi András közíró, a mûvész barátja Sárkány István festõmûvészt, a Csepel Galéria és Mûvészetek Háza vezetõjét és Erdei Éva képzõmûvészt, a Csepeli Alkotó Fórum vezetõjét is idézte. Elõbbi szerint valami örökre elmúlt a csepeliek életébõl, amit Varga Sándor nosztalgiát keltõ képein újra láthatunk, utóbbi pedig úgy véli, hogy Sándor több mint másolómûvész; képeivel miszsziót teljesít, hiszen Csepel múltját õrzi, visszahozva egy letûnt világot. A kiállítás megnyitóján négy ötödikes kisdiák elszavalta a mûvész három költeményét is, aki maga is megszólalt, és méltatta az életörömet, amiben alkot. A különbözõ stílusban festett virágcsendéletei, tájképei és portréi a tanév végéig tekinthetõek meg a Kazinczy-iskolában. V. V. Gránit sírkõ 1-es síremlék: Ft 2-es síremlék: Ft többféle színben és formában 1214 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 185. Szelepcsényi Tamás: T.: 06 (30) Sajnos, én nem értek a paradicsomokhoz válaszoltam, de tessék csak locsolgatni szorgalmasan, majd rendbe jönnek azok is. Ettõl kezdve titokban minden nap vetettem egy pillantást a mindössze három négyzetméternyi kis elõkertben növekvõ zöldekre, és magamban erõsen drukkoltam nekik. Mellettük még a néni által telepített különlegesen szép rózsabokrok vidáman nyiladoztak, mit sem törõdve a város bûzös levegõjével. A szomszéd rendszerint reggelente locsolgatta, gyomlálgatta csöppnyi birtokát, s úgy tûnt, egyre gyakrabban észreveszi, hogy mikor jövök, már nem maradt el a köszönés és néha még mosolyt is váltottunk. Aztán egyszer én szólítottam meg: Milyen mesésen fejlõdnek a zöldségei! Úgy látszik, szeretik ezt a földet. Igen, igen. Tudja, arra gondoltam, szólok magának, ha megkívánja, vegyen belõle. Én nem igazán eszem ilyesmit. Amióta a feleségem nincs velem, amúgy is keveset szoktam enni. Megköszöntem, de soha nem éltem a lehetõséggel. Egész nyáron figyeltem a szépen kifejlõdött paprikákat, pirosló paradicsomokat, friss, zöld levelû zellerszárat. Nem fogyott belõlük. Eljött az õsz, s minden ott fonnyadt össze a kertecskében. Többször gondoltam, hogy beszélgetni kellene a megint egyre roszszabb kedvûvé, hallgataggá váló szomszéd- de a rohanás, a hajtás, a munka Tdal, élen ritkán láttam, néha a konyhában tett-vett, az udvarra nem jött ki. Az egyik kora tavaszi reggelen, már a kocsiban ülve rossz érzésem támadt. Rájöttem, az a baj, hogy régóta csukva látom a lakás ajtaját. Még aznap este megkérdeztem az ajtószomszédomat, nem tudja-e, mi történt a bácsival. Most hallottam én is. Hirtelen rosszul lett, kórházba vitte a mentõ és azt mondják, néhány nap múlva meghalt. Zámbó Krisztián elsõ élõ koncertje Zámbó Krisztiánnak nemrég jelent meg elsõ lemeze és a Kalóztanya állóhajón május 28-án megtartotta elsõ élõkoncertjét is. A vendégeket pezsgõvel fogadták. Krisztián belépõje nem volt hétköznapi: hajóval tûnt fel a Kis- Dunán, két testõr kíséretében. A Kalóztanyán jelen volt Krisztián egész családja. A koncert kisebb késéssel kezdõdött, és a fõszereplõ elõször zenekarával lépett a színpadra. Az elsõ lemezén szereplõ, fõként szerelemrõl szóló dalokat énekelt. Az este sztárvendége Noémi Virág volt, aki gitárkísérettel elénekelte egyik saját dalát, majd egy duettet adott elõ Krisztiánnal. Ezután rövid szünetet tartottak, ameddig a vendégek levegõzhettek kicsit az állóhajó kültéri részén, emellett megtekinthették az énekes elsõ klipjét. Átöltözés után Zámbó Krisztián újra színpadra lépett és két vokálos lánnyal folytatta a mûsort. Az utolsó számot követõen a közönség visszatapsolta õt, így még két dalt adott elõ. A rajongók testközelbõl élvezték a koncertet, közben fényképeztek, majd autogramot is kértek az énekestõl. Ezután elektromos zenét játszottak a dj-k, és a vendégek a továbbiakban tánccal folytathatták az estét. Vas Noémi Eltelt pár hét, de egy nap sem úgy, hogy ne gondoltam volna erre az alig ismert öregemberre. A rózsák nyílni kezdtek; a természet nélkülünk is tudja, mi a dolga. Az jutott eszembe: a rokonok kivihetnék ezeket a szép virágokat a temetõbe. És akkor belém nyilallt: nem is láttam még a partecédulát a ház hirdetõtábláján. Talán még el se temették? Aztán az egyik este arra érkeztem az udvarba, hogy az ajtó és a konyha ablaka nyitva van, a lakásból beszélgetés, nevetés, kisgyerek hangja hallatszik. Biztosan a család van itt pakolni gondoltam. De miért nevetgélnek, amikor még el sincs temetve a bácsi?! És miért érzem magam megbántva? Hiszen lényegében semmi közöm sincs ahhoz, ami történik. Másnap mint annyiszor késve indultam, ezért szaporán vettem lefelé a lépcsõfokokat. A földszinten éppen kinyílt az udvarra vezetõ ajtó és meghûlt bennem a A jó szomszéd halhatatlan vér: a szomszéd bácsi jött szembe velem. Hangosan rám köszönt. Én dermedten álltam és megnémulva figyeltem, amint keresztülmegy a folyosón és kinyitja az utcára vezetõ kaput. Egész nap nyugtalan voltam. Este, mint régen, ott tett-vett a kertje körül. Ráérõsen megálltam mellette: Hogy tetszik lenni? És hol volt ilyen sokáig? Hát nem hallotta? Márciusban bevittek a kórházba és napokig élet-halál között voltam, nem ettem semmit. Aztán egyszer csak eszembe jutott, hogy szeretném még látni ezeket a rózsákat, amiket a feleségem annyira szeretett. Akkor elkezdtem enni, és mindenki ámulatára most meg itt vagyok. Látom, maga is jól van, ennek igazán örülök. Már mindjárt itt a jó idõ, veszek az idén is palántákat és elültetem, hátha megint olyan szépek lesznek, mint tavaly. Bara Viola FOTÓ: MIZIK ZSUZSA

5 CSEPEL, június 11. PROGRAMAJÁNLÓ 5 Felkészítés javítóvizsgára ingyenesen Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának támogatásából az Esély a Megújulásra Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Országos Egyesület javítóvizsgára való ingyenes felkészítést szervez magyar nyelvtan és irodalom, matematika és fizika, történelem, angol és német nyelv tantárgyakból a Csepeli Munkásotthonban. A javítóvizsgára kötelezett érdeklõdõk jelentkezését július 2. napjáig várjuk (név, iskola és évfolyam, érintett tantárgy megjelölésével) hétköznapokon óra között a Csepeli Munkásotthon (1215 Bp., Árpád utca 1.) 202. számú irodájában személyesen vagy a telefonszámon; továbbá levélben a fenti címen, illetve elektronikus úton, az címen. A határidõben jelentkezett diákokat szülõjükkel együtt július 5. napján, óra közötti idõben várjuk az iskolai bizonyítvánnyal együtt a fenti helyen. A javítóvizsgára felkészítõ egyéni foglalkozások elõreláthatóan július második felében kezdõdnek. SONOTHERÁPIA Új gyógymód az érszûkület, érelmeszesedés gyógyításában. AJÁNDÉK MÁGNESKEZELÉS! ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK! A terápia lényege: az artériákban lévõ érszûkület, érelmeszesedés gyógyítása pulzáló, alacsony frekvenciájú hanghullámokkal. Az újdonság a Sonotherápiában az, hogy egészen speciális rezgéseket alkalmaz, amely minden páciensre egyénileg meghatározottak (a forma, frekvenciaintenzitás, idõ vonatkozásában) és a teljes kezelés idõtartama alatt pontosan irányítottak. Az érszûkület tünetei: hideg kezek, lábak, elkékült, elszínezõdött végtagok, krónikus fájdalom a lábakban megterhelés hatására, járáskor görcsbe álló lábikra vagy elnehezedõ, fáradó láb, nem gyógyuló sebek (ulcera diabetes), szédülés, fülzúgás, feledékenység, fájdalom a szívtájon megterhelés hatására. SONOTHERÁPIA CENTRUM 1212 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 142. (Korzó üzletház) Tel.: 06 (20) , 06 (20) Csepeli Munkásotthon 1215 Bp., Árpád u. 1. Tel.: Web: (levelet küldhet) PROGRAMOK: Június 12-én, szombaton 17 órakor; június 13-án, vasárnap 17 órakor a Csep Jazz Dance Táncszínház és a KOMPLEX Tánciskola ÉVZÁRÓ GÁLÁJA. Június 20-án, vasárnap 18 órakor a Sziget-Dance évzáró TÁNCKÛRÖK GÁLAESTJE. Június 27-én, vasárnap 14 órakor a Szimetrom Tanmûhely elõadásában: Valahol Európában musical. Fõszereplõ: Makrai Pál. Szereplõk: soksok gyermek színész. Zene: Dés László. Jegyek a Munkásotthonban kaphatók. IRODALOM: Június 22-én, kedden, 17 órakor a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klubban félévzárás, szabad vers és prózamondás. NYÁRI GYERMEKTÁBOROK: Június 21. július 2-ig Képzõmûvész tábor Kismaroson és a Munkásotthonban éves gyerekek részére. Jelentkezés: 06 (20) ; Augusztus között, a Csepel Táncegyüttes szervezésében, NÉP- MÛVÉSZETI TÁNCTÁBOR 6 12 éves gyerekek részére BALATONBOG- LÁRON. Érd.: 06 (30) OKTATÁS: INTENZÍV NYELVTANFOLYAM. Az elsõ turnus: június 21-én, második turnus: július 12-én kezdõdik. Érd.: 06 (30) Szövegértésre, kommunikációra épülõ oktatás! Négy évtizedes tapasztalat! TÁRSASTÁNC oktatás minden szerdán és pénteken 18 órától. KAYA KALP JÓGA hétfõn és szerdán ig. Jelentkezés, beiratkozás folyamatosan! NYÁRI OKJ-s GYERMEKGONDOZÓ és DAJKA, szakképzés a Munkásotthonban. T.: SPORT: LEUNG TING WING TSUN KUNG-FU. Az egyik leghatékonyabb önvédelmi rendszer. 6 éves kortól elkezdhetõ a gyengébb fizikumúaknak és a hölgyeknek is! Tréningek ideje: kedd, csütörtök DEFENDO Önvédelem egyszerûen. Letisztult skandináv rendszer, egyszerû, ösztönös mozdulatokra épülõ technikák. Gyors elsajátíthatóság mindenkinek. Katonai és rendõri kézitusa alapok. Edzések: kedden és csütörtökön óráig. BURABU 2010 A Magyar Rádióamatõr Szövetség Budapesti Szövetsége és a Csurgay Árpád Csepeli Rádióamatõr Klub szeretettel meghív minden amatõrtársat és érdeklõdõt a nyílt találkozójára, a BUdapesti RÁdióamatõr BUgi 2010-re. Ideje: június Helye: Csepel-szigeti Ifjúsági Tábor, Bp. XXI., Hollandi út 8. Belépés: 400 Ft-os támogató tombolajeggyel, ami a szemközti Hollandi Cukrászdában 15% árengedményre jogosít a rendezvény ideje alatt; 14 év alatt a tombolajegy nem feltétlenül szükséges. Szállás: korlátozott számban kõházban vagy saját sátorral és hálófelszereléssel; mindkettõ díjtalan. Étkezés: szombaton gulyáságyúból egytálétel, önköltségi áron. Nonstop büfé péntektõl! Program: június 11-én, pénteken: órától elszállásolás. Június 12-én, szombaton: 9.00: megnyitó, utána az RH- és URH Budapest-bajnokságok, az YL-OM, az NMARK, a HA-HNY verseny díjátadása, YL-találkozó : gyermekek, kezdõk rókavadászata, utána bekötött szemû rókavadászat a táborban, eredményhirdetéssel : HA5KHC játékos vetélkedõje : fónia-buli, nem csak vájt fülûeknek : CW-buli, szinkron-adás-verseny mindenkinek, csak lazán : ebéd : látványos fizikai kísérletek, bemutató elõadással : MaSat-1, az elsõ magyar mûhold bemutatója : szakmai-mûszaki elõadások, fórumok : konstruktõri kiállítás és verseny, a HA5KHC vetélkedõ díjátadása és tombolasorsolás : fõzõverseny hozott anyagból, hozott eszközzel, díjazással. Június 13- án, vasárnap: 9.00: diósdi rádió-tv múzeum vagy lakihegyi adólátogatás : táborzárás. Folyamatos programok: börze (ezen a szombaton itt lesz a budapesti börze!); konstruktõri kiállítás és verseny; egyszerû soksávos huzalantenna készítése, bemutató (HA1VX); szombaton RH-, URH-készülékmérési lehetõség (HA5NP); mikrohullámú, ATV-, SSTV- és APRSbemutatók; military rádiók kiállítása és börzéje; irányítás: 145,500 MHz, szimplex. Rendezvényünk támogatói: Budapest-Csepel Önkormányzata, Csepeli Civil Fórum, Dél-Csepeli Polgárõrség, HA5KRK Kolos Rádióamatõr Klub, Puskás Tivadar Rádióamatõr Klub. További infó, BURABU-szállásrendelés: Matuska András (HA5BSC) klubelnöknél 145,450 MHz-en, tel.: , , illetve HA5KU-tól, tel.: Mindenkit családostól szeretettel várnak és jó szórakozást kívánnak a szervezõk és a támogatók! Csurgay Árpád Csepeli Rádióamatõr Klub MRASZ Budapesti Szövetsége Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Erdõalja u. 12. Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0015 CSÚCS 91 (Tanusítványszám: ) Képzéseket indít az alábbi szakmákban: Biztonsági õr* Beton- és vasbeton-készítõ* Emelõgépkezelõ Élelmezésvezetõ Élelmiszer és vegyiáru eladó Étkezdés Hegesztõ Hidegburkoló* Kereskedõ, boltvezetõ Kisteljesítményû kazánfûtõ Kõmûves* Minõsített hegesztõ Ruházati eladó Targoncavezetõ Tûzvédelmi vizsga Vízvezeték- és vízkészülék szerelõ* Önerõs képzések esetén kamatmentes kedvezményt adunk! A *-gal jelölt képzésünk esetében munkanélküliek képzésük támogatásának lehetõségeirõl és mértékérõl a Munkaügyi Központok kirendeltségein tájékozódhatnak. Munkáltatók a tanfolyami költséget szakképzési alap terhére elszámolhatják. Szállodai szolgáltatás nagy AKCIÓVAL Várjuk jelentkezését! Érdeklõdni: Tel./fax: , Tel.: , , Internetcím: Budapest, Erdõalja u. 12.

6 6 REJTVÉNY június 11., CSEPEL ITT A NYÁR Izsák Jenõ karikatúrájának poénját elolvashatják Mezey László keresztrejtvényében ha helyesen megfejtették. Nyeremények: a helyes megfejtést beküldõk között 6 darab 1000 forintos LIBRI könyvutalványt sorsolunk ki, melyek átvehetõk a Csepel újság szerkesztõségében: 1211 Bp., Kossuth L. u. 47. A május 14-ei keresztrejtvény megfejtése: S MIÓTA SZTRÁJKOL? TÍZ ÉVE! A LIBRI 1000 forintos könyvvásárlási utalványát nyerte: Baloghné Józsa Krisztina 1214 Nyírfa u., Jóna Lászlóné 1214 Rakéta u., Juhász Józsefné 1213 Aradi V. u., Pásztor Ágnes 1214 Mars u., Preklné Gyöngyösi Hajnalka 1201 Vörösmarty u., Tuza Sándorné 1213 Bordás u. E számunk megfejtését június 23-ig kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe, postán, személyesen vagy a következõ címre: SÜSÜ ÉS FOCI VB A PLÁZÁBAN. A Csepel Plazában a labdarúgó világbajnokság idején az apukák az óriáskivetítõn, lelátóról nézhetik a meccseket, miközben a gyerekeket Süsüház és különbözõ programok várják, az anyukáknak pedig kedvezményes sportolási, vásárlási és további kikapcsolódási lehetõségekkel kedveskedik a bevásárlóközpont. A programsorozat június 11-én indul a hivatalos megnyitó és az elsõ meccs közvetítésével. Ezt és az összes többi meccset egy 4x3 méteres kivetítõn, egy 60 fõs lelátóról nézhetik a férfiak, illetve természetesen a focit kedvelõ hölgyek is. A lelátó mellett a meccsek idejére külön szotyit, virslit, perecet és csapolt sört árusító helyiségek kerülnek kialakításra, hogy ne maradjon el az autentikus focimeccs-hangulat. Míg apuka meccset néz, a picik a lelátó melletti játszóházban mulathatják az idõt. Ott lesz Süsü, a kóbor királyfi, a királylány, a sárkányfû árus, sõt, az egész vár is. A szervezõk a játszóház nyújtotta lehetõségek mellett a világbajnokság idejére esõ három szombaton, délután négy órától, extra programmal készülnek a gyerekek számára, mégpedig 1-1 színdarabbal. Az elõadások egyórásak lesznek, az elsõ szombaton a Süsü egyik változata lesz látható, a másik kettõn pedig 1-1 interaktív sárkányos játék. A Cinema Csepelben pedig a világbajnokság ideje alatt 500 forintos kedvezményes áron lehet mesefilmeket nézni. A hölgyek a boltok különbözõ vásárlási akcióit, kedvezményeit vehetik igénybe. Ráadásul kedvezményes áron mozoghatnak a fitness teremben, majd kedvezményes áron fogyaszthatnak a bevásárlóközpont kávézóiban. BICIKLUS-PARTY lesz június 12-én, szombaton, 15 óra 30 perctõl a Csepel Galéria Mûvészetek Házában. A programban capoeira-ízelítõ, tárlatséta, Biciklus katalógus bemutató, installációs játék, filmvetítés lesz, s a büfében zsíros kenyér, lila hagyma és egy kis innivaló várja a vendégeket.

7 CSEPEL, június 11. CIVIL SZFÉRA 7 Adományok gyûjtése árvízkárosultaknak Az árvízkárosultak számára felajánlott tartós élelmiszer fõleg konzerv adományaikat a dél-pesti lakosok leadhatják a XX. kerület Szociális Foglalkoztatójában június 18-ig hétfõtõl csütörtökig 8 15,30, pénteken 8 12 óra között (XX. kerület, Baross utca ) Zár a suli! Vár a buli! Június 19-én 10 órától a Bajákiban A Csepeli Diákönkormányzat az idén is megrendezi a Zár a suli! Vár a buli! címû programját. A rendezvény június 19-én, szombaton délelõtt 10 órakor kezdõdik a Posztógyár utca 10. szám alatti Csepel-sziget Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium sportudvarán (régi nevén a Bajákiban). Ami várható: sportbajnokságok, vetélkedõk, színpadi bemutatók, ugrálóvár, rodeóbika, közös bográcsozás stb. Több civil szervezet már jelezte részvételi szándékát, de a szervezõk szívesen veszik további együttmûködõ csoportok jelentkezését is. Részletesebb információt ad Polyákné Hajas Ilona ifjúsági tanácsnok a 06 (30) as számon vagy ben a vagy címen. Iskolanap a Széchenyiben Június 4-én tartotta hagyományos iskolanapját a Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvû Iskola, amelynek tehetséges tanulói mûsorral kedveskedtek szüleiknek az aula házi színpadán. A vidám percek közben ünnepélyes hangulatban sor került az idei Széchenyi-érmek átadására is. Az elsõ mûsorrészben egy Arany János-vers, egy Karinthy Frigyes-próza, valamint hegedû- és szaxofonszó színesítette a programot. A negyedikesek egy angol dalt adtak elõ, a felsõ tagozatosok pedig két kisjelenetet németül. Ezt követõen Török Ildikó intézményvezetõ emelkedett szólásra, hogy átadja a Széchenyiérmet annak a végzõs diáknak, aki tanulmányi és versenyeredményeivel, illetve közösségi munkájával példa lehet társai számára. Az idei alkalom különlegesnek bizonyult: két pályázat is elnyerte a kiválósági elismerést: Bóna Nóra Norináé (egyik írását ld. lent! A szerk.) és Navratil Dóráé. A pedagógustársak javaslata nyomán Kovács Attiláné, Zsófi néni részesült a kitüntetésben. Rajta kívül még közel húsz felkészítõ tanárt szólítottak színpadra, akik tanítványaik helyezései alapján a legeredményesebbek voltak a most záruló tanévben. Az igazgatónõ az ünnepség után lapunknak elmondta: az iskola a 310 fõs tanulólétszáma mellett összesen 140 versenyeredménnyel büszkélkedhet, amelyek nagy része kerületi megmérettetés volt, de 24 budapesti és 12 országos helyezés is szerepel közöttük. Zongoraszóval folytatódott a mûsor, majd az iskola bábosait tömörítõ Szivárvány Bábcsoport egy Wass Albert-mesét adott elõ. Vörösmarty Mihály romantikus balladáját a Széchenyis Színjátszók követték, akik Karinthy egyik iskolai jelenetét állították színpadra. A program végén a gyerekeket az udvaron, a felnõtteket az ebédlõben várta egy kis megvendégelés. A bejáratnál és a földszinti teremben pedig a gyerekek rajzaiból készült kiállításban lehetett gyönyörködni. Varga Violetta Te vagy az én emberem! A Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) ezen a címen hirdetett pályázatot interjúkészítésre 6 14 éves diákoknak március elején. Az elsõ fordulóban a neves szerkesztõkbõl álló zsûri kiválasztotta a mintegy másfélszáz jelentkezés közül azt a négyet, amelyet a legérdekesebb, legértékesebb tervnek ítélt. A második fordulóban az MLE létrehozta a találkozót a kiválasztott személyekkel, a bizalmat kapott kisdiákok pedig faggathatták a saját interjúalanyaikat kényük-kedvük szerint, majd a beszélgetéseket írásban örökítették meg. A csepeli Széchenyi-iskola nyolcadik osztályos tanulója, Bóna Nóra Norina (képünkön) az alábbi interjút készítette el. Minden gyermek álma Sokszor jártam már az állatkertben, de ez most különlegesebb volt, mint bármikor máskor. Egy olyan ember vezetett körbe ott, aki ért az állatok nyelvén : Persányi Miklós, a Fõvárosi Állat- és Növénykert fõigazgatója. Mirõl lehet megismerni egy jó állatkertet? Az állatkertek azért vannak, mert az emberek állatokkal akarnak találkozni. Egy állatkert akkor jó, ha kellõen vonzó, és a látogatók jól érzik magukat, soksok érdekességet látnak, és megéri kiadni rá a pénzt. Mindig valami újdonság fogadott az utóbbi látogatásaimkor. Folytatódik az átalakítás? Igen, folyamatosan dolgozunk. Meg szeretnénk õrizni az állatkert mûemléki jellegét, ezért például visszaépíttetjük a régi mûemlékházakat. Jelenleg a Mocsár és a Nagy-tó felújítása, újjáépítése is folyik. Ezek mellett jelentõsebb fejlesztés a sziklakert felújítása is, ahol a mostani vegyes beültetés helyett a botanikus karaktert szeretnénk megerõsíteni. Hogyan lehet a nagy létszámú látogató mellett rendet tartani ekkora területen? Nagy figyelmet fordítunk a tisztaságra és annak megõrzésére. A dolgozóink mellett ehhez a látogatóink is hozzá tudnak járulni egy kis figyelemmel, hiszen nem kerül erõfeszítésbe, csak egy kis figyelmesség a szemetet a megfelelõ tárolóba dobni. A kert területén nem lehet eldobható mûanyagpoharat kapni. Így ugyan kényelmetlenebb egy kicsit, de a vendégeink megértették, hogy végsõ soron ez is az állatok érdekében történik. Lopások elõfordulnak az állatkert területén? Régebben, amikor a belépõ alacsonyabb volt, elõfordultak zsebtolvajok, de ellenük õrjáratokkal és ellenõrzõ pontokkal felléptünk. Így mára ez a káros jelenség teljesen megszûnt. Megunt háziállatokat befogadnak? Nem szoktunk. Például húsvéti nyulat azért nem fogadunk be, hogy ne biztassuk az embereket a felelõtlen állatvásárlásra. Az egyetlen nagyobb kivétel az ékszerteknõs, mert ha szabadon engedik õket, akkor kiszorítják természetes élõhelyükrõl a mocsári teknõsöket. Az állatoknak lehet Zoocsemegét adni. Ez egy idõ után nem túl sok nekik az ebédjükkel együtt? Bele van számolva, hogy kapnak egy elég jelentõs mennyiségû Zoo-csemegét, ami egyébként lucernából és egyéb növényfélékbõl készített tápláló finomság. Az ideröpködõ galambok ellen tudnak védekezni? Sajnos nem, gyakran elõfordul, hogy beleesznek az állatok takarmányába. A megoldás az lenne, ha olyan tárolóink lennének, amelyekbõl a galambok nem, de az adott állat tud enni. Erre már vannak próbálkozások, de a galambok eddig mindig feltalálták magukat, és ellopták, amit akartak. Ön gyermekkorában dolgozott az állatkertben? Igen, kertészsegédként. Arra emlékszem, hogy rengeteget söpörtem, hiszen az állatkertet reggelente mind a mai napig ki kell söpörni. Közben arról álmodoztam, hogy egyszer én leszek az állatkert igazgatója. Vannak hobbijai? Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a munkám egyben a hobbim is. Nagyon jól érzem magam a napi kilenc-tíz órában ami néha több is, amit itt, az állatok között töltök. Van-e valami, amire különösen büszke? Arra, hogy a szirti borzok és a rókamanguszták egy területen élnek. Ez teljesen egyedülálló az állatkertekben. Bóna Nóra Norina Árvízi gyorsjelentés Lapzártánk után, június 8-án, kedden, reggel 8 órakor gyorsjelentésre kértük a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XXI. Kerületi Kirendeltségének vezetõjét, Fodor Tímea pv. fõhadnagyot a csepeli árvízhelyzetrõl, aki a Nagy-Duna ezen szakaszán a védekezési munkálatokat koordinálja. A folyó az elõrejelzések szerint éppen ezekben az órákban tetõzik. Jelenleg Csepelen három helyen folyik védekezés: a II. Rákóczi Ferenc út végén lévõ Klapka utcában és a Csepel Mûvek területén található erõmûnél a 827 centiméteres vízszint mellett nincs probléma, ám a kenyérgyár mögötti ártéren a vártnál magasabbra emelkedik a Duna. Ott egy család kitelepítésérõl esetleg gondoskodni kell; ez pillanatnyilag még eldöntendõ kérdés, de könnyen elképzelhetõ, hogy a mai nap folyamán sor kerül rá mondta lapunknak Fodor Tímea. A Duna vízszintjének intenzív emelkedése miatt a Fõvárosi Védelmi Bizottság június 5-én, este 11 órától rendelte el a legmagasabb, III. fokú árvízvédelmi készültséget Budapesten. A Kerületi Védelmi Bizottság (KVB) megelõzõ intézkedéseivel és a folyamatos munkával eddig sikerült megakadályozni, hogy a Duna a csepeli árterületen számottevõ károkat okozzon. Errõl tájékoztatták a KVB elnökét, Tóth Mihály polgármestert is, aki a védekezés megkezdése óta minden nap a gátakon ellenõrzi a munkát. A csepeli árvízvédelmi munkában a polgári védelem erõivel együtt a közterület-felügyelet és a Csevak Zrt. munkatársai, valamint a kerületi polgárõrök vesznek részt. Június 5-én este a vagyonkezelõ munkatársai Szili Adrián városüzemeltetési igazgató vezetésével homokzsákokkal megerõsítették a gátakat a Klapka utcánál és a veszélyeztetett környezõ területeken. A krízislakásokat is elõkészítették arra az esetre, ha az ártéren élõket az árvíz miatt ideiglenesen el kell helyezni. Kritikus vízmagasság esetén az árvízi védekezéshez a Csevak Zrt. embereket és gépeket biztosít, illetve az utakat az árvíz levonulása után meg fogja tisztítani az oda kerülõ hordaléktól. Varga Violetta Majális önerõbõl az Ív utcában Páratlan kezdeményezésnek lehettek tanúi mindazok, akik június 6-án ellátogattak az Ív utcai utólagos gyermeknapi majálisra. Az Ív utcában lakó anyukák és apukák gondoltak egy merészet, és saját lakóparkjuk udvarán, saját költségen szerveztek gyermekeik számára egy igen kellemes délutánt, tele csupacsupa szórakoztató programmal. Pónilovakon lehetett lovagolni, állatokat lehetett simogatni, volt ugrálóvár, arcfestés, málnaszörp és sült krumpli. A szülõk számára babgulyás fõtt a bográcsban, a nagy meleg enyhítéseként sört csapolhattak és kellemes zene szólt a hangfalakból. A lakópark kapujára nyugodtan kiakaszthatták volna a teltház táblát, hiszen az ott élõk, valamint a baráti családok teljesen megtöltötték az udvart de nemcsak emberekkel, hanem felhõtlen jókedvvel is. Az Ív utcaiak ezen a napon összefogásból jelesre vizsgáztak.

8 8 SPORT, SZABADIDÕ június 11., CSEPEL Mûfüves kispályás foci-bajnokság A Jedlik Ányos Gimnázium mûfüves pályáin minden héten április óta csütörtöki napokon zajlik a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kispályás Labdarúgó Bajnoksága. A bajnokságban 18 csapat vesz részt. Tornavezetõ: Kecskés Balázs. A táblázatokban az utolsó forduló eredményeit, valamint a tabella állását közöljük. CSAPATOK EREDMÉNY KEZD. IDÕ CSAPATOK EREDMÉNY STEEL-CAR BARÁTOK TÛZOLTÓK BALÁZS & HAVEROK 0-4 CADILLAC ÉTTEREM DEMO ADY SÖRDÖGÖK 7-3 TOTÓ BÜFÉ TEAM INTER METÁL HANYATLÁS TINGLI-TANGLI 4-7 ZÖLD SASOK VADÁSZBÁR WOLVES SKORPIÓ ' SZABADNAPOS PARTIZÁN ZENIT SZABADNAPOS A bajnokság állása a 6. forduló után HELY. CSAPAT NEVE MÉRK. GY. D. V. GÓLARÁNY GÓLKÜL. PONTSZÁM 1. ZENIT : STEEL-CAR : BALÁZS ÉS A HAVEROK : VADÁSZBÁR : BARÁTOK : TOTÓ BÜFÉ TEAM : INTER METÁL : CADILLAC ÉTTEREM : TINGLI-TANGLI : TÛZOLTÓK : ADY : WOLVES : ZÖLD SASOK : HANYATLÁS : DEMO : SKORPIÓ ' : SÖRDÖGÖK : PARTIZÁN : Uszonyos és búvárúszás Országos Bajnokság volt Hajdúszoboszlón A pünkösdi hétvégén Hajdúszoboszlón rendezték meg az Ifjúsági-Felnõtt Uszonyos és Búvárúszó Országos Bajnokságot, amelyen a Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület két versenyzõje (15 16 évesek ifi, junior, 18-tól felnõtt) jól szerepelt. Dunszt Károly (felnõtt): 100 m búvárúszás elõfutam: 8. hely; a döntõben: 5. hely! 800 m búvárúszás: 5. hely! 400 búvárúszás elõfutam: 7. hely; a döntõben: 4. hely! Bacher Barnabás (napokban tölti a 15. életévét ifjúsági): 50 m felszíni úszás ifi: I. helyezett Országos Bajnok! A felnõtt döntõben: 5. helyezett! 100 m felszíni úszás ifi: II. hely; a felnõtt döntõben 8. helyezett! 100 m uszonyos gyorsúszás ifi: II. hely; a felnõtt döntõben 6. helyezett! 50 m búvárúszás ifi: I. helyezett Országos Bajnok; a felnõtt döntõben: 8. helyezett! 50 m uszonyos gyorsúszás ifi: II. hely! Barnabás elsõ éves ifiként 3 versenyszámban is megúszta a Mallorca-i Junior Világ Bajnokságon való induláshoz a szintet, ám finanszírozási okok miatt a Magyar Búvár Szakszövetség és a Csepel Barakuda Búvár SE sem tudja nevezni õt. (304 ezer forintnyi nevezési költség és az utazáshoz szükséges összeg hiányzik!) Csepel Barakuda Búvár SE Császár Andor edzõ IZMÍR rész Az iskola és a szülõk kapcsolata A Csepp-Csepel táncosai közül többen a tavalyi családjukhoz kerültek. Csak azok a gyermekek kaptak új családot, akiknek múlt évi párja e tanévtõl már középiskolában tanul. De velük is találkoztunk! Amikor tehették, megjelentek a programokon, szabad estén otthonukban látták vendégül egyéves barátjukat, s jelenlegi vendéglátóját. A három gyermek többnyire angol nyelven beszélte meg az élet nagy dolgait. A fotókon, melyek a török és magyar gyermek találkozásának pillanatát örökítették meg s másnap már mindenki láthatta a faliújságon, és a számítógépén is nézhette az itthon aggódó szülõ két egykorú és hasonló magasságú mosolygó, büszke gyermek nézett bizalommal a barátságos igazgató úrra, s az asztaloknál várakozó, boldog családokra. Nagy megtiszteltetésnek érezték, hogy a jelentkezõ 120 család közül az õ családjukra esett a választás. Már másnap a magyarok török családomról, török apámról, anyámról beszéltek. Õk pedig minden reggel az iskolában, mielõtt fölszálltunk a különbuszra, kérdésekkel bombáztak minket angol tanáraikon, s a tolmácsunkon keresztül: ízlett-e a vacsora, ma estére mit enne szívesen, jó lenne-e, ha étterembe mennének, milyen ajándékot szeretne a gyermek magának, s otthon maradt családtagjainak, átvasalhatja-e a bõröndbõl elõkerült jelmezt stb. A három angol tanár nénin kívül, akik egész nap velünk voltak, néhány szülõ is velünk jött a TRT szervezte programokra, s minden család azokra, melyeket az iskola szervezett. Ezeknek nem volt más célja, mint egymás kultúrájának megismerése, a barátkozás, a jó hangulat kialakítása, hogy április 23-án, a török emberek nemzeti ünnepén, amikor szívbõl hálát éreznek már rég elhunyt államférfijuk, ATATÜRK munkássága miatt, igazán jól sikerüljön az intervíziós élõ adás, melyben 42 ország egy-egy csoportja táncol három percet. Épp, hogy elindult a buszunk az iskolától, megindult a sütemények, édességek kínálgatása. Délidõben, a kirándulásokon az otthon készített, változatos török házikonyha termékei kerültek elõ. A programok költségeit mint lovaglás egy kazak hegyi tanyán, múzeumi belépõk sem fizethettük magunk! Igaz, a fesztivál ideje alatt a TRT logóval ellátott buszoknak nem kellett parkoló díjat fizetni, az újonnan átadott metrón jegy nélkül engedtek be, a bergamai Akropolis belépõjegyeiért sem kellett fizetni. Úgy tûnt, mindenkinek fontos ez az ügy! Vajon honnan tudták azok a szülõk, akik épp nem tartottak velünk, hogy mikor érünk vissza az iskolához? Azt nem tudtuk megfejteni. Sohasem siettettek, lehetett még egyszer, meg még egyszer felülni a lóra, bóklászni a tengerparton, kitérõt tenni. Egyszer sem fordult elõ, hogy valakit ne vártak volna az iskolánál nyugodt derûvel a szülõk! Többnyire az igazgató úr is megkérdezte, hogy éreztük magunkat. Az iskolában minden reggel tárt kapuk fogadták a szülõket, s mindenkit, aki belépni óhajtott. Nem adminisztrálta senki, hogy miért lett átlépve a küszöb, viszont bárki készséggel útba irányított gyermek tanul a jól felszerelt, márvány lépcsõs iskolában, két mûszakban. Lehet, hogy nincs is fogadóóra Megérkezésünk másnapján láttuk viszont Kszelmát, aki gyönyörû szegfûcsokorral köszöntötte a csoportot a buszon. Nem tudtuk róla, hogy nem a tantestület tagja, most derült ki, hogy õ a szülõi munkaközösség elnöke volt. Most, hogy a gyermeke már nem ebbe az iskolába jár, más elnököt választottak. De barátságból, amikor tehette, az idén is velünk volt. Április 23-án, az ünnep délelõttjén, megtelt az iskolaudvar. Minden osztály a hagyományoknak megfelelõen táncos produkciót adott elõ a jól megácsolt színpadon, a gyermekek és a szülõk nem kis gyönyörûségére. Ezt a mûsort színesítette a mi két magyar néptánc produkciónk, de meglepetéssel is készültünk: az egyik kislányunk, akinek itthon kiadott könnyûzenei CD-je van, elénekelte az egyik számát, majd a csoport a tavaly elõtti fesztivál dalára elõadta azt a hiphop produkciót, amit heteken át, vasárnaponként, a néptáncpróba után az egyik táncosunk hozzáértõ bátyja irányításával tanult. Elképzelhetetlen örömöt okoztunk ezzel török barátainknak! Ahogy az egyik angol tanár néni mondta: lúdbõrözött a karja, könnyeit nem tudta visszatartani, hogy magyar gyermekek erre a nemzetközi barátságról szóló török zenére ilyen sok munkát igénylõ, nagyszerûen, egyszerre elõadott táncot mutattak be. Kérték, hogy ismételjük meg a tengerparti, fõleg mozgássérültek számára kialakított játszóparkban megrendezett pikniken, ahol ott lesznek a tavalyi és idei fogadó családok. Örömmel megtettük, sõt a hazaindulás estéjén, az iskola aulájában ismét eltáncoltuk. Egy órába telt, mire mindenki könnyek között elbúcsúzott, s beszállt a buszba. A gyermekek a bõröndökbe nem tudták becsomagolni a sok ajándékot, amivel a családok elhalmozták õket. Bizony nem fértek el a vitt ajándékok helyén. Így jártak a kísérõk is, akik az SZMK vezetõjétõl, némely kollégától, egy-egy szülõtõl menet közben kaptak apróbb ajándékokat, de a búcsúesten a tantestület nevében az igazgató úr is ajándékot nyújtott át. Felmutatott egy magyar és egy török lobogót, s megbeszéltük, hogy õk a magyart, mi a török lobogót saját környezetünkben elhelyezzük, emlékezve és emlékeztetve a testvéri szeretetre. (Folytatjuk. Következik a 3. rész: Valódi gyermekszeretet) A május 29-ei, XIV. Csepeli Streetball Kosárlabda Fesztivál eredményei (42 csapat részvételével): Általános iskola alsó tagozata: 1. Reds Skulls, 2. Sport Macik, 3. Ördögök. Általános iskola 5-6. osztály, fiú: 1. DMX Kings, 2. Red Devils, 3. Street Boys. Általános iskola 5-6. osztály, lány: 1. Maxi King, 2. Hajrá Csajok, 3. No comment. Általános iskola 7-8. osztályos, fiú: 1. Ballers, 2. And, 3. Hells Angels. Általános iskola 7-8. osztályos, lány: 1. Alls Start, 2. Mülkey Way, 3. Fekete Párducok. Középiskola: 1. ABC Team, 2. KBK, 3. Chaos. Nyílt korhatár: 1. Zulu, 2. Gyilkosok, 3. Van Baj. FÜGGÖNYSZAKÜZLET Már ONLINE rendelésre is!!! Függönyök, dekoranyagok, karnisok, kellékek Függönyvarrás, karnisgyártás, helyszíni szerelés Bp., Ady E. u Sissy lakópark Tel.: ; 06 (20) A hirdetés felmutatója 10% kedvezményben részesül! CSEPEL KÖZPONTJÁBAN VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! SERTÉSHÚS MARHAHÚS BAROMFI FELVÁGOTTAK SÜLT KOLBÁSZ SÜLT OLDALAS HEKKTÖRZS GRILLCSIRKE 1211 Budapest, Kossuth L. u. 85. NYITVA TARTÁS: HÉTFÕTÕL PÉNTEKIG 7 19-IG; SZOMBATON: 7 13-IG. TEL./FAX: Vendéglátóegységeket, konyhákat is kiszolgálunk kiszállítással. ÁLLANDÓ AKCIÓK! KEDVEZÕ ÁRAK! Az akció június 30-ig tart.*

9 CSEPP CSEPEL A Csepel újság hirdetési, szolgáltató melléklete 23. SZÁM június 11. Korrekt Ingatlanközvetítõ Iroda Irodánk fizetőképes ügyfeleink részére keres családi házakat, téglaépítésű lakásokat, garzonokat, valamint kiadó albérleteket. Kérjük forduljon bizalommal irodánkhoz, korrekt gyors ügyintézéssel állunk rendelkezésükre. T.: +36 (30) , +36 (30) Cirmos sétányon 59 nm-es erkélyes gázfűtéses, teljes körűen felújított, parkettás járólapos, új fürdőszobás, új konyhás, igényes lakás saját zárható pincerésszel. 15 mft-ért eladó. T.: +36 (30) Szentmiklósi úton 360 nm-es tripla komfortos három generációnak is kiválóan alkalmas igényes családi ház, 7 szoba 3 fürdőszoba, dupla konyha, gardróbszoba, kondiszoba, riasztó, klíma, külső medence 3 kocsis garázs, és még rengeteg extra, nagycsaládosoknak kiválóan alkalmas érdemes megnézni! 54,5 mft-ért eladó. T.: +36 (30) Szent István úton 150 nöl telken, kétgenerációs 220 nm-es masszív családi ház két szinten, alsószint két nagy szoba fürdőszoba,wc, konyha étkezővel, spejz, előszoba, + egy vendégszoba zuhanyzós fürdőszobával. Felsőszint két hálószoba, egy gardróbszoba fürdőszoba, WC, konyha étkezővel, nagy nappali. Mindkét lakás külön víz - gáz - villanyóra. Garázs, fedett grillsarok kemencével. Áron alul 37 mft-ért eladó két lakás egy áráért!! T.: +36 (30) Határ úton 130 nöl telken 160 nmes fiatalos emeletes családi ház, külsö dryvit szigeteléssel, kandallóval, alsószint félszoba, étkezőkonyhás, szép fürdőszobás külön WC. Emelet 1 hálószoba fürdőszoba nagy nappali. Két kocsinak fedett beálló, ápolt kert. 32 mft-ért eladó. T.: +36 (30) Erdősor úton téglaépítésű gázfűtéses IV. em.-i szépen felújított 64 nm-es 2+1 félszobás erkélyes lakás 11,5 mft-ért eladó. T.: +36 (30) A SZERKESZTÕSÉG NYÁRI NYITVA TARTÁSA Júl.5 - aug.23. között Hétfő, kedd, szerda, péntek 8-12 óráig, csütörtökön óráig, Szombaton zárva ig zárva ig zárva ig zárva ig zárva Apróhirdetés feladás: ai lapszámba ig ai lapszámba ig ai lapszámba ig Rajzfilmes tábor Óbudán, egész nyáron 6-17 éves gyerekeknek. A résztvevők elkészíthetik saját rajzfilmjüket, amit CD-n hazavihetnek. A programot filmvetítés és játékos foglalkozás Így készül a rajzfilm témakörben egészíti ki. A turnusokat tekintse meg weboldalunkon! Magyar Rajzfilm Kft , Mély megrendüléssel tudatom, hogy Dragon Ferenc életének 81. évében elhunyt. Temetése 2010 jun.21-én hétfőn 12 óra 15 perckor lesz az Újköztemető szóróparcellájában. FKJ Györgyi

10 II. Csepp június 11. Csepel Ingatlan Csepelen, Ív u.-ban családi ház eladó, felújítás alatt. 19,5 mft. T.: Királyerdőben újszerű 220 nm ház 740 nm telken 33,5 mft. T.: 06 (30) Csepel Rózsadombon sürgősen eladó 132 nm-es exkluzív családi ház 150 nöl-es telken. I.ár: 35,9 mft. T.: 06 (30) XXI. Rév u. 8.-ban összközműves lakóingatlan 16,5 mftért eladó. T.: 06 (70) Csepeli Rózsadombon családi ház eladó. T.: 06 (30) Tulajdonostól eladó! Szigetszentmiklóson új építésű (gyalogosan 2 percre a Hév megállótól), összközműves, bruttó 110 nm-es nappali + 3 hálószobás, full extrás ikerház-fél 400 nm-es telekkel eladó. 15 mft-ig illetékkedvezmény. I.ár: 25,8 mft. T.: 06 (20) Ráckevén 4402 nm-es tanya és 70 nm felújított lakóépület tulajdonostól eladó. Azonnal költözhető. Budapesti ingatlant beszámítunk. I.ár: 11,5 mft. T.: 06 (20) Szigetszentmiklóson önálló, új 80 nm ház 15 mft-ért eladó. T.: 06 (30) Szigetszentmiklóson új, önálló 74 nm ház garázzsal 12,7 mft-ért eladó. T.: 06 (30) Királyerdőben 2+2 félszobás, betonfödémes, hőszigetelt, műanyag nyílászárós ház, 166 nöl-es telekkel, melléképülettel 29,5 mft. T.: 06 (70) Lámpás u.-ban osztatlan közös tulajdonú 85 nm-es ház eladó vagy lakásra cserélhető. T.: 06 (30) Halásztelken eladó 140 nm-es kétszintes, összkomfortos ház 605 nm-es telken. Nappali + 4 szoba, két fürdőszoba, két terasz, erkély, pince, garázs. Tetőtér beépíthető. I.ár: 22,9 mft. T.: 06 (20) XXI. kertvárosban, Temesvári u. 3 bejáratú, kertes családi ház. Ár: 22 mft. T.: +36 (70) Csepelen a Szebeni u.-ban, 200 nöl-es telken 4+ félszobás 130 nm-es családi ház tulajdonostól eladó 24,5 mftért. T.: 06 (30) Eladó Szigethalmon 230 nöl-es telken 100 nm-es, összkomfortos családi ház. I.ár: 19,5 mft. T.: 06 (20) Szigetszentmiklós-Lakihegyen 85 nm-es,2 szobás, nappalis, étkezős családi ház 200 nöl-es telken eladó. Pince, plusz melléképület. I.ár: 21,5 mft. T.: 06 (20) , 06 (20) Csepel Királyerdőn, illetve Csillagtelep közelében eladásra kínálunk új építésű, iker- és sorházakat 70 nm-es-től, 110 nm-es alapterülettel, saját kerttel, 18 mft 26 mft-ig. T.: 06 (70) Királyerdőn 3 lakásos családi házban 50 nm-es összkomfortos lakás kis kerttel, melléképülettel, garázzsal eladó 12 mftért. T.: 06 (20) Mátranovákon parasztház eladó, cserélhető. T.: 06 (30) Apostagon összközműves, jó állapotú kertes ház eladó. T.: 06 (30) Királyerdőben teljes közműves építési telek (539 nm) kis házzal eladó. 17,5 mft. T.: 06 (70) ÚJ LAKÁSOK KÖZVETLENÜL A KIVITELEZÕTÕL. T.: 06 (70) Királyerdőben, 3 szobás, 100 nm-es, dupla fürdőszobás, újszerű, mediterrán stílusú családi ház eladó dupla beállós garázzsal, 529 nm-es telken. I.ár: 26,5 mft. T.: 06 (30) Királyerdőben jó közlekedésnél eladó új építésű 4 lakásos luxusházban nettó 80 nm-es 3 szoba nappalis, gépkocsi-beállós kis kertes ikerházjellegű ingatlan 23,9 mft-ért. Extrák: geotermikus fal hűtő-fűtőrendszer, egyedi gyártású íves bükkfa nyílászárók 3 rétegű üveggel, 20 cm-es szigetelés stb. T.: 06 (20) Új építésű 90 nm-es ikerház 2+2 félszobás, kerttel, garázszsal, választható burkolatokkal eladó. Ár: 24,9 mft. T.: +36 (20) Csepelen, forgalmas helyen 2 szobás, 70 nm-es felújított családi ház üzlethelyiséggel, 150 nöl összközműves telekkel 24,5 mft i.áron. T.: 06 (20) Hiteltanácsadás: Terjék Mária 06 (20) Katona József u.-ban II. em.-i konvektoros 47 nm-es felújítandó 2 szobás. Ár: 7.8 mft T.: 06 (20) Bánya utcai 53 nm-es, 2 szobás, erkélyes lakás. Iár: 9.2 MFt Tel: 06 (20) Központban, Csillagtelepen, 2 szobás tégla lakások konvektoros, jó állapotú! I.ár: 7 mft - 8 mft. T.: 06 (20) Jupiter utcai egyedi 56 nm-es 2 emeleti lakás eladó, 2 egész szoba 2 erkély üres Ár: 10,4 mft. T.: 06 (20) Kizárólag nálunk. Szent L. ltp.-nél, csendes utcában, 2005-ben épült, 80 nm-es, 3 szobás sorház kertkapcsolattal, kocsi beállóval eladó. I.ár: 21.5 mft. T.: 06 (30) Csepelen 150 nöl-ön 150 nmes, kétszintes 2 konyhás (akár) kétgenerációs extra családi ház külön 50 nm-es üzlethelyiséggel 35,5 mft i.áron. T.: 06 (20) Lakihegyen 600 nöl-es telken 60 nm-es ház eladó. Gázcsonk az udvaron, villany, víz. I.ár: 17 mft. T.: 06 (70) ÚJ ÉPÍTÉSÛ. Mária királyné útján 1 hónapon belül költözhető 80 nettó nm-es, 2+2 félszobás társasházi lakás eladó 19,9 mft-ért. T.: 06 (20) Lakihegyen, 95 nm újszerű, hőszigetelt, 3 szobás, amerikai konyhás családi ház 130 nöl-es telekkel: 16,3 mft. T.: 06 (20) Kertvárosban, felújított, 3 szobás, 130 nm-es ház eladó 360 nm-es telken, kocsibeállóval, melléképülettel. I.ár: 19.9 mft. T.: 06 (30) Árzuhanás! 324 nm-s telken 2 db 1,5 szobás, gázcirkós ház 14,5 mft-ért eladó. Üres és sürgős! T.: 06 (70) Királyerdőben 4 szobás, cirkófűtéses családi ház 25 mft-ért eladó. T.: 06 (70) , 06 (70) BBC- INGATLAN Eladás, vétel, kiadás, bérlés, csere Teljes körű Jogi és Hitelügyintézés 1212 Bp. Szent István u. 84/b Minden hétköznap: 9-18 ig. szombaton: Tel: Megtaláljuk a legjobb megoldást! Kiadó lakások és lakás kiadás Tel: szobás Gázfűtéses Szép lakások, a sétányokról I.Ár: mft-ig. T.: 06 (20) Kizárólag nálunk. Ár zubhanás! Csepel zöldövezeti részén 63 nm-es, 3 szobás felújított lakás. I.ár: 9.5 mft. T.: 06 (20) Béke Téren 2 szobás Nagykonyhás, Kocka erkélyes gázfűtéses. I.ár: 9 mft. T.: 06 (20) Kizárólag nálunk Petz Ferenc utcai 2 szobás 48nm-es nagy konyhás panellakás, felújítandó Iár: 7 mft. T.: 06 (20) Királyerdőben új építésű 4 lakásos sorházban 93 nm lakások novemberi átadással eladóak! Kulcsrakészen saját kertréz, garázs, terasz. 25,5 mft-tól. T.: 06 (20) Királyerdőben eladó 100 nöl telken 120 nm-es, szép 5 szobás, két fürdőszobás ház garázzsal. I.ár: 25,5 mft. T.: +36 (20) Kertváros és Királyerdő határán eladó újépítésű nappali + 4 lakóhelyiséges ikerház extra kivitelezésben. Emeltszintű szerkezetkész irányár: 24.9 mft. T.: 06 (20) Királyerdőben, új építésű, 280 nm-es, 6 szobás, dupla garázsos, minőségi anyagokból épült ház, 70% os készültségben, 1000 nm-es telken eladó. I.ár: 56.5 mft. T.: 06 (30) Halásztelken vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó. T.: 06 (20) Késmárki u.-ban, közepes állapotban lévő, 56 nm-es, 2 szobás sorházi lakás eladó 250 nm-es telekkel. I.ár: 12.9 mft. T.: 06 (30) nyári átadással a Tihanyi lakóparknál, Vadrózsa u.-ban, nm-es ikerházi lakások 250 nm-es telekkel mftért eladók. T.: 06 (20)

11 2010. június 11. Csepp III. Csepel Eladó vagy kiadó ingatlanokat keresünk és kínálunk ügyfélkörünk részére! T.: 06 (70) , 06 (70) ingatlan-eden.hu XXI., Királyerdőben, 80 nm-es, 2 szoba összkomfortos, felújított családi ház, 850 nm-es telekkel eladó! I.ár: 22,9 mft. T.: 06 (70) ingatlan-eden.hu XXI., kertvárosi részen 3 szoba összkomfortos, 63 nmes, téglaépítésű lakás eladó! Önálló fűtés, erkély, beépített konyha, teljesen felújítva, nagyon kicsi rezsivel! I.ár: 11,6 mft. T.: 06 (70) XXI., Királyerdőben 70 nm-es, 2 szobás, felújítandó családi ház + 60 nm-es utcafronti üzlethelyiség eladó. Garázszsal, raktárral, lakható melléképülettel. I.ár: mft. T.: 06 (70) XXI., Királyerdőben, 518 nmes telken, 1 szoba összkomfortos családi ház + lakható melléképülettel, garázzsal, pincével eladó. I.ár: 20,5 mft. T.: 06 (70) Királyerdei 70 nm-es 2+ félszobás, jó állapotú, összközműves ház eladó. Ára: 19,9 mft. T.: +36 (20) Eladó Csepelen, Királyerdőben kétgenerációs családi ház 2x60 nm-en, 589 nm telken. I.ár: 25,5 mft. T.: 06 (20) Királyerdei 3 szintes kétgenerációs külön-bejáratú ház, 3 fürdőszobás, műanyag ablakokkal, kiváló állapotban 770 nmes telken eladó. I.ár: 26,9 mft. T.: +36 (20) Martonvásáron, Orbánhegyen zártkerti ingatlan 1694 nm szőlő gyümölcsös présház, pince teljes felszereléssel eladó. Villany, fúrt kút van. I.ár: 4,5 mft. T.: 06 (70) Királyerdőben, 50 nm-es, 2 szobás, felújított házrész eladó garázzsal, 150 nm-es telekrésszel. I.ár: 13.5 mft. T.: 06 (30) Lakás Csepelen, 4 lakásos társasházban, 118 nm-es lakás saját kerttel, novemberi átadással, OTP ügyintézéssel eladó. 350 eft/nm. T.: 06 (20) Csepel központjában a Kossuth L. u sz. alatt téglaépítésű társasház II. em.-én 42 nm alapterületű lakás felújítva, parkra néző, klímás. Ár: 8,6 mft. T.: 06 (30) Temesvári u.-ban eladó lakás, 2 szobás, sürgősen kedvező áron. Csepel kertváros, XXI. ker. Ár: 11 mft. T.: 06 (49) , 06 (30) Tulajdonostól eladó egy 33 nm-es, egyszobás, gázfűtéses, I. em.-i csillagtelepi tégla garzonlakás. T.: 06 (70) , 06 (20) Pesterzsébeten, Sissy lakóparkban 3 szobás lakás eladó vagy csepeli családi házra cserélhető. I.ár: 23 mft. T.: 06 (30) Százhalombattán azonnali költözéssel, tulajdonostól sürgősen eladó egy 4 emeletes ház II.em.-én lévő, 1,5 szobás, téglaépítésű, műanyag nyílászárós lakás. Jó állapotú, tehermentes, néhány éve újították fel teljesen az épületet, amibe a külső szigetelés is beletartozik. A környék biztonságos, óvoda, iskola, bolt, minden a közelben. Az épület mögött egy hatalmas játszótér van. Érdeklődni: T.: 06 (30) vagy 06 (23) I.ár: 8,9 mft. Csepelen, Szatmári u.-ban eladó 49 nm-es, fszt.-es, kétszobás, faparkettás, gázkonvektoros, kertes téglalakás + garázs + tároló. T.: 06 (30) Csepelen, a Kiss J. alt. u.-ban a sétáló u. végénél, áron alul, sürgősen eladó 1+2 félszobás, jó elosztású, világos, fszt.-i, loggiás lakás. I.ár: 8,2 mft. T.: 06 (70) Szigethalmon 55 nm sorházi lakás 7,8 mft eladó. T.: 06 (30) Kiss János alt. u ben fszt.-i, 129 nm-es 4 szobás lakás kedvező áron eladó. T.: 06 (30) Lakás eladó Királymajorban. 58 nm, 1+2 félszobás, erkélyes, Dunára néző, felújított. 8,9 mft. T.: 06 (20) Csillagtelepen, Szabadság u.- ban téglaépítésű I. em.-i erkélyes, 36 nm-es 1 szobás, nagy konyhás, gázkonvektoros felújított lakás 9,2 mft tulajdonostól eladó. T.: 06 (30) Csepelen a Királymajorban, a Kikötő u.-ban 52 nm-es gázfűtéses lakás + tároló eladó. I.ár: 11,3 mft. T.: 06 (20) Csepelen a Katona J. u.-ban 1,5 szobás, erkélyes, konvektoros, II. em.-i teljesen felújítandó lakás 7,6 mft-ért eladó. T.: 06 (20) Csepel központjában napfényes, világos, 59 nm-es (1+2 félszobás, nagy konyhás) öröklakás eladó. Piac, üzletek, közlekedés helyben. I.ár: 9,2 mft. T.: , 06 (20) Eladó Ív u.-ban 2003-ban épült kis társasházban egy 81 nmes, 2+2 félszobás cirkós, légkondicionált, erkélyes, alacsony rezsijű lakás. Zárt kertben parkoló, játszótér van. I.ár: 17,2 mft. T.: 06 (30) Tulajdonostól eladó Nyuszi sétányon 1+2 félszobás kívülbelül teljesen felújított III. em.-i lakás. T.: 06 (20) Erdősor u.-ban 84 nm-es, 3,5 szobás, ebédlős, szép nagy lakás jó áron eladó. I.ár: 12,5 mft. T.: 06 (20) Csillagtelepen téglaépítésű fszt.-i, gázfűtéses 44 nm-es lakás eladó. 9,5 mft. T.: 06 (30) , 06 (30) Bánya u.-ban II. em.-i, 53 nm 2 szobás lakás 8,9 mft. T.: 06 (20) Eladó Erdősor u.-i gázkonvektoros, IV. m.-i 53 nm-es felújított öröklakás tulajdonostól. I.ár: 10,199 mft. T.: 06 (30) Közvetítők kérem, ne hívjanak! Tulajdonostól eladó a város központjában 1+ félszobás, amerikai konyhás, teljesen felújított, mfszt.-i lakás. I.ár: 9,1 mft. T.: 06 (70) Rákóczi Ligetben az utolsó két garzonlakás eladó. I.ár: 9,9 mft. T.: +36 (20) Csillagtelepi mediterrán hangulatú nagyon igényesen felújított 55 nm + 4 nm erkély + tároló 8 nm 2 szoba + étkezős klímás, beépített gépesített konyhával 4 emeletes. 10,2 mft. T.: 06 (70) Zöldövezetben 64 nm gyönyörűen felújított, egyedi fűtésű, zuhanytálcás téglalakás új nyílászárókkal szuper áron. 11,9 mft. T.: 06 (70) Erdősor u.-ban 2 + félszobás, konvektoros, felújított lakás eladó. T.: 06 (20) Sétányokon gázcirkós, III. em.-i 72 nm-es 2+2-es erkélyes, jó állapotú üres lakás 12,7 mft T.: 06 (20) Csepelen a Puli stny.-on, fszt.- i, 62 nm-es, cirkófűtéses, teljesen felújított lakás 13,8 mft-os i.áron eladó. Műanyag ablakok, redőny, biztonsági vasrácsok. T.: 06 (20) félszobás gázfűtéses lakás a zöldben 9,2 mft. T.: 06 (20) Csillagtelepen ár alatt egyedi fűtésű egyszobás téglalakás eladó. 6,9 mft. T.: 06 (70) Csillagtelepen a Rakéta u.- ban fszt.-i, 76 nm 3+ félszobás felújított lakás: 10,9 mft i.áron. T.: 06 (20) RENDET SZERETNE A TÁRSASHÁZÁBAN? AGILIS KÖZÖS KÉPVISELÕT KERES? HÍVJON! 06-1/ / Halásztelken 2 szoba étkezős I. em.-i lakás eladó. T.: 06 (20) Zárt kertben lévő társasházban eladó egy 39 nm, olcsó rezsijű lakás a tulajdonostól. Érdeklődni: 06 (30) Krizantém u.-ban I. em.-i, 64 nm-es, 2+ félszobás felújított lakás: 10,7 mft. T.: 06 (20) Erdősor u.-ban négyemeletes épületben 64 nm-es, erkélyes 2+ félszobás összkomfortos, gázfűtéses, I. em.-i lakás eladó. Hőszigetelt nyílászárók, kaputelefon, vízórák, biztonsági ajtó, klímaberendezés van. Ára: 13, 5 mft. T.: Központban 56 nm, I. em.-i felújítandó panelprogramos lakás sürgősen eladó. 7,5 mft. T.: 06 (70) Csepel centrumában 1+2 félszobás. 7,6 mft. T.: 06 (20) Templom u.-ban 2 szobás erkélyes lakás 10,4 mft. T.: 06 (20)

12 IV. Sétányokon 2,5 szobás felújított téglalakás 12,4 mft. T.: 06 (20) Központban felújított 1 szobás 6,9 mft. T.: 06 (20) Csillagtelepen 1 és 2 szobás téglaépítésű lakások, 8,5 mfttól eladók. T.: 06 (30) Királymajor Dunadűlő u. 1+ félszobás lakás eladó vagy kiadó. T.: 06 (20) Királymajorban eladó 1+ félszobás, 35 nm lakás. T.: 06 (20) Jó közlekedésnél 1,5 szobás, 46 nm-es felújított lakás 7 mft. T.: 06 (20) Kiadó Egy szoba összkomfortos, külön-bejáratú lakás Csepel kertvárosában kiadó. 45 eft + rezsi. T.: 06 (20) Csepelen kiadó másfélszobás lakás központban, 45 eft + kaució. T.: 06 (70) Brigádszállás Halásztelken családi házban számlával, olcsón kiadó. T.: 06 (20) Csepelen, Kolozsvári u.-ban gázfűtéses, bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó. 50 eft/hó + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. T.: 06 (30) Csepelen, összkomfortos 2 szoba + nappalis üres lakás kiadó. Kocsibeállás, kéthavi kaució. T.: 06 (30) Bordás u.-ban 55 nm-es lakás bútorozva kiadó. T.: 06 (20) Csepelen, családi házas övezetben, 1+ félszobás, bútorozott, kábeltévés, utcáról különbejáratú lakás kiadó internetlehetőséggel. 40 eft + rezsi + 2 havi kaució. Tel/fax: , +36 (30) Ady E. úton családi házban, 1 szobás, bútorozott lakás 2 felnőtt részére 30 eft/hó + rezsi átalány + 1 havi kaució. T.: 06 (30) Kiadó szoba, rendes 1 személynek. T.: eft + rezsi/hó kiadó I. em.-i, Dunára néző 57 nm lakás bútorozottan vagy anélkül. T.: 06 (70) Szoba kiadó Csepelen, magánszemélytől. T.: 06 (20) Technikus u.-ban, fűtéskorszerűsítés után, kiadó egy 56 nm-es 2 szobás lakás. 50 eft + 2 hó kaució. T.: 06 (70) nm-es családi ház 2 szoba, konyha, fürdőszoba kiadó! Egy személy részére 30 Ft, két fő részére 45 eft + rezsi. Két hónap kaució előre. T.: 06 (20) Kiadó Csillagtelepen 1 szobás, 38 nm-es, gázkonvektoros, I. em.-i, parkra néző lakás. 45 eft +2 havi kaució. T.: 06 (30) Csepelen két szoba összkomfortos családi ház kiadó. T.: 06 (30) Kiadó a Katona J. u.-ban 53 nm-es, gázkonvektoros, IV. em.-i bútorozatlan lakás. 50 eft + rezsi és 2 hónap kaució. T.: 06 (30) Másfélszoba összkomfortos lakás kertes házban Soroksár Újtelepen 55 eft/hó + rezsivel kiadó. 1 hónap kaució szükséges. T.: +36 (70) Kiadó Csepel központjában a Templom u.-ban I. em.-i 2 szobás lakás bútorozva, pedáns, nem dohányzó házaspár vagy két személy számára. T.: Csillagtelepen, téglaházban III. em.-i 2 szobás, gázkonvektoros, berendezett lakás 50 eft + rezsi bérért kiadó. T.: 06 (70) Kiadó lakás a Csepel Pláza közvetlen közelében. 53 nm-es VII. em.-i 2 szobás világos lakás. 50 eft./hó + rezsi valamint 2 havi kaució. T.: 06 (70) Pesterzsébeten a Mc Donalds-nál, újszerű liftes házban egyedi fűtéses extrán berendezett 44 nm-es, 1+ félszobás, amerikai konyhás, klímás, erkélyes lakás 70 eft + garázzsal 80 eft. T.: 06 (30) Kiadó! A Krizantém u.-ban, I. em.-i, 2+ félszobás, erkélyes, felújított, távfűtéses, berendezett lakás gyermektelen párnak. Kaució szükséges, ügynökök kíméljenek. T.: +36 (30) Bútorozott szoba Csepelen kiadó. T.: +36 (30) Kiadó Csepelen házrész nagy terasszal, 1 szobás, bútorozott. 50 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: 06 (20) Királyerdőben 60 nm-es, kétszobás ház kiadó. Kábel TV, HBO, internet, kocsibeállási lehetőség. 55 eft/hó + rezsi + 2 havi kaució szükséges. T.: 06 (70) Csepel központjában 84 nmes, 2,5 szoba + ebédlő összkomfortos lakás kiadó. T.: , 17 óra után. Csepp Csepel A Királymajor Lakásfenntartó Szövetkezet hosszú távra, két havi kaucióval kiadja az alábbi helyiségeket. Királymajori lakótelepen a József Attila utcában, buszmegálló közelében, 10 emeletes panelház földszintjén összesen 25 nm-es, biztonsági rácsos, mosdóval, WC-vel ellátott, felújított helyiséget iroda, vagy csendes üzleti tevékenység részére. Bérleti díj 54 eft/hó. (tartalmazza a fűtést és szemétszállítást, a vízhasználatot és áramot külön kell fizetni.) Ugyanebben az épületben fszt.- i, előtérből nyíló, felújított 13 nm-es irodát, mosdóval, WCvel 30 eft/hó bérleti díjért (fentivel azonos feltételekkel) Ugyanitt a panelház földszintjén 53 nm-es elszeparált, biztonsági rácsos, 1+2 félszobás, távfűtéses, jó állapotú lakást iroda, vagy lakás céljára. Bérleti díj 54 eft. + rezsi. A Makád u.-ban fszt.-i, előtérből nyíló, felújított, 11 nm-es helyiséget 25 eft/hó bérleti díjért. A szobához vizesblokk nem tartozik, ezért csak raktározásra alkalmas. Információ: Jónás Éva 06 (20) Garázs Csepeli strand környékén 25 nm-es garázs kiadó, raktározás céljára is. T.: 06 (30) Akácfa u.-ban zárt parkoló kiadó vagy eladó. T.: 06 (30) Temető melletti garázssoron garázs eladó. T.: 06 (30) A temető melletti garázssoron garázs kiadó. T.: 06 (30) Csepel központjában a Petz F. u. elején, azonnal használatba vehető, utcára nyíló, korszerű gépkocsi tároló tartós bérletbe vehető. I.ár: 14 eft/hó. T.: 06 (20) Csere Dunadűlő u.-ban 33 nm-es másfélszobás lakásomat a környéken nagyobbra cserélném. T.: 06 (30) Halásztelken 800 nöl-es gyümölcsös, kétszobás 70 nm-es házzal olcsón eladó. 12 mft. Csepeli lakásra cserélném értékegyeztetéssel. T.: 06 (20) június 11. Telek Óbarokkon nm-es zártkert, tulajdonostól eladó. I.ár: 6,5 mft. T.: 06 (20) Királyerdőben csendes összközműves utcában, 600 nm-es építési telek kis házzal, 30 m-es utcafronttal eladó. T.: 06 (20) Csepeli kavicsbányáknál nöl-es telkek eladók. 3-4,5 mft i.áron. Önkormányzat rendezési tervben 20 % beépíthetőséggel! T.: 06 (30) Tulajdonostól eladó Csepelen a kertvárosban, egy 720 nm-es telek, kis, bontandó házzal. I.ár: 19,9 mft. T.: 0036 (30) Szentmártonkátán 500 nm-es üdülőtelek faházzal eladó. Villany, víz van. I.ár: 800 eft. T.: 06 (29) , egész nap. Kavicsbánya tónál partközeli szigeten, 430 nm bekerített telek 43 nm-es faház teljes berendezéssel eladó. Villany, fúrt kút, csónak van. I.ár: 3 mft. T.: 06 (70) Eladó 250 nöl-es építési telek Királyerdőben. I.ár: 19,3 mft. T.: 06 (30) Szigetszentmiklós Sóshegyen, zártkerti telek eladó. 852 nm, villany, fúrt kút, kis ház. I.ár: 5 mft. T.: 06 (30) Szigetszentmiklós belterületén építési telek eladó. T.: 06 (20) Jegenye u.-ban 160 nöl-es építési telek eladó. T.: 06 (20) Határ u.-ban építési telek eladó. T.: 06 (20) Üdülés Balatoni olcsó nyaralás. Komfortos faház, lakókocsi. T.: 06 (30) Kehidakustányban igényes apartmanomat kiadom. T.: 06 (70) Nyaraljon a Zalai-dombok között! Termálfürdőhöz közeli 2 és 6 személyes felszerelt apartman házakban. Akció! 6 éjt fizet, 7-et kap. T.: +36 (30) HIRDESSEN ÖN IS A CSEPEL ÚJSÁGBAN

13 2010. június 11. Csepp V. Csepel Horvátországi (Brac) tengerparti apartman kiadó (24.hét, 6 fős) 17 EUR/fő/éj. T.: 06 (30) Szelidi tónál vízparti, kétszoba összkomfortos nyaraló kiadó. Előszezonban kedvezménnyel. T.: 06 (20) , 06 (30) Üzlet M0-ás Csepelnél, összközműves, nm ipari telephely eladó. OTP ügyintézés. T.: 06 (20) A csepeli piacon 10 nm-es üzlet sürgősen kiadó. T.: 06 (20) Csepel gyártelepen, 2 db ipari csarnok (1500 és 750 nm) teljes közművel kiadó vagy eladó. T.: 06 (30) Tisztelt Csepeliek! Újra megnyitott a Szent István u alatt az építőanyag kereskedés (volt Henrik). Kínálatunk munkaruházattal bővült. Várunk mindenkit olcsó árakkal és szeretettel. Csepelen 28 nm üzlethelyiség eladó. 8,5 mft i.áron. T.: 06 (20) Állást kínál Fodrászt és műkörmöst keresek XX. ker. üzletembe. T.: 06 (20) Csepel központjában, szépségszalonba fodrászt keresek vendégkörrel. Vállalkozói nem szükséges! T.: 06 (30) Szalonunkba műkörmöst keresünk. T.: 06 (70) Biztonsági őr, vagyonőr és testőr tanfolyam a Csepeli Munkásotthonban. T.: /14 vagy 18 mellék, 06 (20) Másodállásban üzletkötőket keresek biztosítási területre. Érdeklődni: Nagy Éva , 06 (30) A Katona József Általános Iskola szeptember 1-től felvesz egy alsó tagozatos tanítót, főiskolai végzettséggel. Önéletrajz leadása személyesen vagy postai úton lehetséges. Cím: 1215 Bp., Katona J. u. 60. T.: , Telemarketingest keresek XX., kerületi irodába napi 3 órába. Érdeklődni: Nagy Éva , 06 (30) Professzionális felhasználók (kozmetikai szalonok) számára készült kozmetikumokat, manikűr- és pedikűr termékeket gyártó jelentős nemzetközi cégek magyarországi disztribútora keres férfi vagy női, akár kezdő kereskedelmi ügynököt Budapestre és vonzáskörzetébe reklám- és értékesítési tevékenység előmozdítására. Angol és /vagy olasz nyelv ismerete feltétel. Részletes önéletrajzot en az alábbi címre kérünk: Mellékállású üzletkötőket keresek biztosítási területre. Nagy Éva , 06 (30) Telefonmarketingest keresek XX. ker.-i irodánkba délutáni elfoglaltsággal. Nagy Éva: 06 (30) , Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvodája (1214 Budapest Simon Bolivár st. 4/8.) pályázatot ír ki 1 fő óvodapedagógus-tanító végzettséggel rendelkező állás betöltésére. állás elfoglalásának időpontja: augusztus 16. állás : határozatlan időre szóló próbaidő: 3 hónap besorolás: KJT szerint 1 fő óvodapedagógus végzettségű állás elfoglalásának időpontja: augusztus 16. állás: Helyettesi határozott időre szóló ( június 30. ) próbaidő: 3 hónap besorolás: KJT szerint mellékelni kérjük: végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, elérhetőségek pályázat beadásának határideje: június 17. pályázat elbírálásának ideje: július 1. Érdeklődni: Nagy Józsefné óvodavezető T.: 06 (30) pályázat -en is küldhető Állást keres Napi takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást, festés utánit is vállalok. T.: 06 (70) Takarítást, vasalást vállalok. T.: 06 (30) Nyugdíjas vállalna gyermek vagy idős hölgy felügyeletét. T.: 06 (20) Biztonsági őr és sofőri állást vállalok. T.: 06 (20) Vegyes Masszírozás hölgyektől házhoz megy. T.: 06 (20) Társkereső 40/176/100 független, káros szenvedélytől mentes férfi, keresek év körüli hölgyet tartós, komoly kapcsolatra. László: +36 (20) /68/62 éves özv. asszony társát, párját keresi, jóbanrosszban év között. T.: , 06 (30) éves, 166/72 arányos testalkatú, szőke típusú, nem csúnya, értelmiségi hölgy vagyok. Keresem azt a hozzám illő, csepeli, független urat, aki szeret kanasztázni, sakkozni, nem iszik, nem dohányzik. Jelige: Kötetlen barátság. TÁRSKERESŐ IRODA FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL ÉS RENDEZVÉ- NYEKKEL! T.: , 06 (30) Egészség Gyógyító masszázs hát-, váll-, nyak és derékfájásra. Talpmasszázs! Kiscsoportos gerinctornafoglalkozások. Csepel, Kossuth L. u. Illés Annamária masszőr: 06 (30) Gyógytorna. Kérésére otthonában.t.: 06 (70) Tánciskola. T.: 06 (70) Jóga. T.: 06 (70) Testformáló torna 40 felett is, Csepel vonzáskörzetében, Pesterzsébeten. Gerinc-, és ízületkímélő, ugrálás-mentes torna családias hangulatban, hétfő-szerda-csütörtök-pénteki napokon a Csili Művelődési Házban, óráig. A 8 alkalmas bérlet ára: 5900 Ft. T.: 06 (30) , Horváth Erika. A Gyalogló Klub edzései folytatódnak a Kis-Duna parton: pulzuskontrollált edzések testsúlycsökkentésre, stressz-levezetésre, állóképesség-fejlesztésre. Ingyenes állapotfelmérés, táplálkozási tanácsadás. T.: 06 (20) Holisztikus frissítő masszázs. Feszültség, stressz, fáradtság, izületi és gerincfájdalmak, emésztési panaszok kezelésére. T.: 06 (70) Dr. Kulcsár Anna bőrgyógyász főorvos magánrendelése a XXI. Ady E. út 17. fszt. Bejelentkezés. T.: 06 (20) Gyógy-, svéd-, Thai-, talpmasszázs. Nem erotikus! Fülgyertyázás, köpölyözés, testtekercselés, paraffinos ápolás, Bioptron lámpa-kezelés. Ajándékutalvány, bérlet kapható Bp. Zrínyi u. 6. T.: +36 (30) Deák Noémi. Régiség Bélyeggyűjteményt veszek, értékelek. Péteri János. T.: 06 (20) Adás-Vétel 60 db régi kúpcserepet vennék sürgősen. T.: 06 (30)

14 VI. Csepp június 11. Csepel Szolgáltatás Mosógépjavítás a helyszínen, minden típus. Csepelen javítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. T.: ; 06 (20) Kárpitos. Deák Antal. T.: , 06 (70) Megoldás Délpesti Gyorsszerviz! Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítás 1 év garanciával! Kiszállás ingyenes! T.: , 06 (30) Klíma és villanyszerelés, ingyenes felmérés, kedvezményes beszerelés, karbantartás, javítás. T.: 06 (20) , 06 (70) Műkörömépítés, manikűr a Börni Szépségszalonban, nyári akcióval. T.: 06 (70) További infó: Üvegezés, tükrök, képkeretezés. Csepel, Árpád u. 21. T.: , 06 (20) Csepeli duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: Duguláselhárítás korszerű gépekkel mérsékelt árakon. T.: Duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (30) Királyerdei duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (70) Festőmester vállal szobafestést -mázolást. tapétázást hosszútávú garanciával. T.: , 06 (30) VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK. T.: , 06 (20) Gázkészülék, gázcsőszerelés, cir-kók, konvektor, vízmelegítők javítása. T.: , 06 (20) MOLNÁR IMRE LAKATOSMES- TER Ajtónyitások, zárszerelések, ajtóvasalások, biztonsági rácsok, kerítések és más fémszerkezetek készítése javítása. T.: , 06 (30) Számítógépszerelés NON-STOP lakáson. T.: 06 (20) , 06 (30) Fogsorkészítés, javítás. T.: , 06 (30) Vízvezeték szerelés, fürdőszoba felújítás, csapok, WC, csőtörések javítása. T.: , 06 (20) Kőműves legkisebb munkától lakásfelújításig kerítéseket, homlokzatokat, ajtó-ablakok bontását, beépítését vállalja. T.: , 06 (30) Csepeli lakásszervíz. Gáz-, víz-, fűtésszerelés, új szerelések, felújítások, javítások kivitelezéssel, tervezéssel, engedélyezéssel. T.: , 06 (20) Teljes körű non-stop számítógép javítás otthonában. T.: 06 (30) Figyelem! Akció! Kollár József tüzelő kereskedő megrendelést felvesz a , vagy a 06 (30) telefonon. Aprított akác 2600 Ft/q nettó, német szén 5800 Ft/q nettó árban, szállítással együtt. Ács, tetőfedő, bádogos munkák készítése, felújítása. Bizalmát köszönöm. T.: 06 (20) Lakatos munkák: rács, kapu, lépcső, ajtózár, többféle biztonsági ajtó, társasházi bejárati ajtók készítése, javítása. T.: , 06 (30) Tető ereszalj felújítást, cserét, karbantartást vállalunk rövid határidővel kedvezményes áron. T.: 06 (30) Redőny, reluxa szerelés, javítás. Gurtnicsere, szúnyogháló, harmonikaajtó, párkányok. T.: 06 (20) KONTÉNERES sitt, lom, szemét szállítása rövid határidővel. T.: 06 (20) Érdeklődni minden nap 6-22 óráig. AUTOMATA MOSÓGÉPEK és egyéb háztartási készülékek javítása. Hajdú Energomat felújítása 1 év garanciával. Klam Péter. T: 06 (30) ComputerKlinika: számítógépjavítás, karbantartás, vírusirtás, bővítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal. T.: 06 (30) Kőműves munkák, hideg-meleg burkolással, közületnek is. T.: , 06 (70) Rácskészítés, előtető, erkélybeépítés, erkélykorlát felújítás üvegcserével is, egyéb lakatosmunkák. T.: , 06 (70) Villanyszerelés! Hibaelhárítás, biztosítéktábla cseréje, kisebb munkák! Hívjon bizalommal. T.: , 06 (30) Ácsmunkát, tetőfedő- és bádogosmunkát vállalok. T.: , 06 (30) Parkettás munkák anyaggal. Csiszolás, lakkozás, laminált hajópadló rakása azonnalra, garanciával. T.: 06 (30) Villanyszerelés A-Z-ig. Regisztrált villanyszerelő mester vállal: teljes körű villanyszerelési munkákat a kicsitől a nagyig. Biztonságtechnikai mérést és jegyzőkönyvkészítést. Tel/fax: , +36 (30) Fakivágást (akár alpin-technikával), fűkaszálást, bozótirtást vállalunk. T.: 06 (70) Ács, tetőfedő, kőműves mester vállal a legkisebb munkától, régi tetők javítását, lapos tetők szigetelését, homlokzati munkálatot, dryvitozást. Alacsony áron, garanciával, hétvégén is. T.: 06 (30) Automata mosógépjavítás, garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállással. T.: Tetőfedési, bádogozási munkák készítése, javítása, kisebb ácsmunkák. T.: , 06 (30) Kútfúrás garanciával. T.: 06 (20) KÚTFÚRÁS GARANCIÁVAL! T.: 06 (20) TÉVÉJAVÍTÁS HELYSZÍNEN, AZONNAL, GARANCIÁVAL! T.: 06 (20) Vízvezeték-szerelő gyorsszolgálat. Csőtörések, átázások, WCtartályok, vízórák stb. cseréje, javítása. Díjtalan kiszállás. T.: 06 (20) , 06 (70) , Pedikűrös gyakorlattal házhoz megy. Hétvégén is hívható. T.: 06 (30) Szobafestés, mázolás, tapétázás szolid árakon! Nyugdíjasoknak, pedagógusoknak extra kedvezménnyel. T.: 06 (70) Szobafestést, mázolást, tapétázást azonnalra. T.: 06 (20) Vízszerelés gyorsszolgálat! Csőtörések javítása, dugulás elhárítás, műszeres csőrepedés keresés, kamerás csatornavizsgálat, víz-csatornacsere ásással is, garanciával. T.: 06 (30) Víz-, fűtés-, csatornaszerelés-, javítás, csőtörés elhárítás, dugulás elhárítás. T.: , 06 (20) Televízió LCD Plazma Tv mikrosütő gyorsszerviz. T.: 0036 (70) Redőny, reluxa, szúnyogháló készítés, javítás garanciával. T.: 06 (20) Rácsok és lakatosmunkák. T.: , 06 (70)

15 2010. június 11. Csepp VII. Csepel Dávid Szerviz. Automata mosógépek, hűtők, mikrosütők és háztartási gépek javítása. Szerviz: Bp. XXI. Tanácsház u. 43. H- P: ig és ig. T.: , 06 (20) Csempézést, padlóburkolás anyagbeszerzéssel, vizeskőműves munkával. T.: 06 (70) Redőnyös munkák, készítés-, javítás, gurtni csere, szúnyoghálók. T.: , 06 (30) Vízvezeték és berendezési tárgyak felszerelése, javítása és cseréje, dugulás megszüntetése. T.: Kata mérlegképes könyveldéje vállalja egyéni és társas vállalkozások könyvelését. Kezdőknek kedvezmény. T.: , 06 (20) Sebestyén Mátyás gázszerelő mester. T.: , 06 (30) Víz-, gáz-, központifűtés-tervezés, kivitelezés! AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZE- REK TERVEZÉSE, KIVITELEZÉ- SE. T.: 06 (20) Kútfúrás. Zárt talpú, szűrőzött kutak készítése. Garantáltan homokmentes. Élettartam 70 év. T.: 06 (30) KUTYAKOZMETIKA AKOZMETIKA! Judit új címen a Szent I. út 86. alatt várja régi és új vendégeit. Kútfúrás garanciával! T.: 06 (30) Hidegburkolatok; csempeburkolatok. T.: 06 (70) Társasházkezelés, könyvelés gyakorlattal, leinformálhatóan, ingyenes ajánlatküldés, házfelmérés. T.: 06 (30) Varrógépjavítás. T.: 06 (20) Asztalosmunkák, zárcserék, szigetelés sok éves tapasztalattal! Hívjon bizalommal! T.: , 06 (20) Megbízható férfi vállalja kertek tervezését, karbantartását, öntözőrendszerek telepítését. T.: 06 (30) Kútfúrás! Örök garancia. Több generációs tapasztalt, pontos, megbízható munka rövid határidővel, reális áron. Szivattyútelepítés. T.: 06 (70) Kutyakozmetikus vállalja, minden fajtájú kutya kozmetikázását, kerti kutyák géppel nyírását is. T.: 06 (30) Ablak ajtó doktor. Minden fajta ablak-ajtó javítása, cseréje, zárak javítása. T.: 06 (30) Gyorsszervíz: dugulás elhárítás, víz, villany, fűtés és teljes körű gázkészülék javítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával, hétvégén és ünnepnapokon is! T.: , 06 (20) Kárpitozás, modern- és stílbútorok áthúzása, asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás. T.: 06 (70) Költöztetés, bútorszállítás, lomtalanítás olcsón. T.: 06 (20) Kert-, telekrendezés! Térkövezés, támfal építése, gyepesítés, öntözőrendszerek, favágás, kőművesmunkák. Egyéb kertészeti munkák! Reális áron. T.: 06 (70) , Fodrász házhoz megy. T.: 06 (30) KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS FÉLÁRON hétvégén is. Lomtalanítás, zongora, páncélszekrény. Hívjon bizalommal. T.: 06 (20) Teljes körű villanyszerelés. T.: 06 (20) Számítógép szerviz, javítás helyszíni megjelenéssel is. 4 eft/h nettó, nincs kiszállási díj. T.: +36 (20) Kisebb asztalos munkákat vállalok (polcfelfúrás, bútorkészítés, bútor-összeszerelés). T.: 06 (20) Dugulás elhárítás, hétvégén is. T.: Tégla, cserép bontott eladó. T.: 06 (20) Akció Non-stop autómosó Csepel, Jókai u. 25. Külsőbelső takarítás 2000 Ft. Festés, mázolás tapétázást vállalunk 20% engedménnyel, takarítással. T.: 06 (20) , Klíma, villanyszerelés, ingyenes felmérés, kedvezményes beszerelés, karbantartás, javítás. T.: 06 (20) , 06 (70) Konténer, Termőföld, Sóder, Homok. T.: 06 (20) Fakivágás, kútfúrás. T.: 06 (70) Épületbontás, földmunka, tereprendezés. T.: 06 (20) Festés és mázolás, tapétázás, dryvitozás, burkolás, parkettázás, kisebb nagyobb munkát vállalok. T.: 06 (70) Egyedi ajtók ablakok fa, műanyag, és passzításokat is vállalok. T.: 06 (30) Ácsmunkát, tetőfedést, bádogozást, régi tetőfelújítást, kisebb tetőjavítást is vállalok. T.: , 06 (30) Műanyag nyílászárók (Német Gealan) 6 légkamrás kivitelben, K= 1,0 üvegezéssel. Ingyenes felmérés, szállítás, rövid határidő! Lakásfelújítás, árnyékolástechnika (redőny- szalagfüggöny) klimatizálás! Biztonsági acélajtók, többféle színben (75 eft) Beszereléssel, szállítással! Költöztetés /igény szerint (rakodókkal)/! Megbízható Csepeli csapat! T.: 06 (30) , 06 (20) Adás-Vétel folytatása Eladó olcsón márkás, jó állapotú éves fiú ruházat, sportcipők. T.: Eladó egy G5-ös vakológép teljes tartozékkal. T.: 06 (30) es Opel F (csepp) Astra alkatrészek olcsón eladók. T.: 06 (20) Vadásztrófeák eladók. Vaddisznó, muflon, dámlapátos agancsok. T.: 06 (20) Jó állapotban lévő gyerekbútor eladó, amely áll egy emeletes ágyból, egy háromfiókos szekrényből és egy akasztós szekrényből. Az összes termék az Ikea-ból származik. Kérésre képeket küldök. Ár: 65 eft. T.: 06 (30) Belföldi és nemzetközi fuvarozás, szállítás, költöztetés 3,5 tonnás, a költöztetéshez szükséges rögzítő eszközökkel felszerelt tehergépkocsival. Hétvégén is, felár nélkül. Magánszemélyek gyors, szakszerű, korrekt költöztetése, raklapos, kartonos, darabos áru terítése cégeknek, egyszeri vagy folyamatos megrendelés esetén is. Áruházakban, üzletekben vásárolt termékek házhozszállítása. Be-Gu Bt. T.: 06 (20) , 06 (30) Konténeres sitt sóder homok termőföld zúzalékszállítás. T.: 06 (20) Kéménybélelés, furánflex, alumínium, acél béléscsövek, szerelt kémények nyitott-zárt (turbó) készülékekhez. Metal-Vill Kft. Tel/fax: , 06 (30) , 06 (70) Kárpitos vállalja modern styl bőr bútorok felújítását. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder György. T.: , 06 (20) Szobafestés, mázolás, tapétázás, igényes kivitelben, kedvező áron. Fóliatakarással, bútormozgatással. Kisuczky: 06 (70) Canon IP1900 színes, tintasugaras nyomtató eladó fix 9000 eft-ért. T.: 06 (30) Jármű Friss műszaki vizsgával, as Lancia, 1989-es évjáratú személygépkocsi kedvező áron eladó. T.: Eladó 1 db jó állapotú, közepes méretű utánfutó. I.ár: 60 eft. T.: 06 (70)

16 VIII. Csepp június 11. Csepel A MÛSORA VHF 11-RŐL VHF 9-RE VÁLTOZOTT. AKI TETŐANTENNÁVAL VESZI A CSEPP TV ADÁSÁT ANNAK ÁT KELL HANGOLNI A TELEVÍZIÓ KÉSZÜLÉKÉT. JÚNIUS 11. /PÉNTEK/ Képújság Műsorismertetés Dr. Fiar Sándor előadása Thalassa 81/19. (francia természetfilm sorozat) Régi idők focija /80 / Fsz.: Garas Dezső, Major Tamás (magyar játékfilm) Szigetelő /ism./ Képújság JÚNIUS 12. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldőzési magazin) /ism./ Galéria /ism./ Pulzus /ism./ Dr. Fiar Sándor előadása /ism./ Thalassa 81/19. (francia természetfilm sorozat) /ism./ Képújság JÚNIUS 13. /VASÁRNAP/ Képújság Könyvek könyve 46/18. Szépséges királyné (angol rajzfilmsorozat) /ism./ I. Országos Jazz Zenei Verseny Csepel II/ Thalassa 81/20. (francia természetfilm sorozat) Bohóc a falon /72 / Fsz.: Ferenczi Gábor, Tardy Balázs (magyar játékfilm) Séta a Szent Imre téren Képújság JÚNIUS 14. /HÉTFŐ/ Képújság Műsorismertetés Szigetelő Csepeli Hírmagazin Könyvek könyve 46/18. Szépséges királyné (angol rajzfilmsorozat) /ism./ Thalassa 81/20. (francia természetfilm sorozat) /ism./ I. Országos Jazz Zenei Verseny Csepel II/ Képújság JÚNIUS 15. /KEDD/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Könyvek könyve 46/18. Szépséges királyné (angol rajzfilmsorozat) /ism./ I. Országos Jazz Zenei Verseny Csepel II/1. /ism./ Képújság JÚNIUS 16. /SZERDA/ Képújság Műsorismertetés Galéria (művészeti magazin) Pulzus (egészségügyi magazin) I. Országos Jazz Zenei Verseny Csepel II/ Angi Vera /93 / Fsz.: Papp Vera, Pásztor Erzsi (magyar filmdráma) Thalassa 81/20. (francia természetfilm sorozat) /ism./ Képújság JÚNIUS 17. /CSÜTÖRTÖK/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Galéria /ism./ Pulzus /ism./ I. Országos Jazz Zenei Verseny Csepel II/2. /ism./ Képújság JÚNIUS 18. /PÉNTEK/ Képújság Műsorismertetés Thalassa 81/21. (francia természetfilm sorozat) Fasang Zenei Esték - Szentkirályi Aladár, Tóth Zoltán, M. Hajtun Zsuzsa huszár /125 / Fsz.: Dózsa László, Tordy Géza (magyar filmdráma) Szigetelő /ism./ Képújság JÚNIUS 19. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Galéria /ism./ Pulzus /ism./ Thalassa 81/21. (francia természetfilm sorozat) /ism./ Fasang Zenei Esték - Szentkirályi Aladár, Tóth Zoltán, M. Hajtun Zsuzsa Szivárvány Képújság JÚNIUS 20. /VASÁRNAP/ Képújság Könyvek könyve 46/19. Újjáépített falak (angol rajzfilmsorozat) /ism./ Thalassa 81/22. (francia természetfilm sorozat) Kis Duna III/ Ismeri a szandi-mandit? /80 / Fsz.: Sztankay István, Dajka Margit, (magyar játékfilm) Csepel története a honfoglalástól Zémann István előadása Református istentisztelet közvetítése a királyerdei református templomból. Igét hirdet: Temesvári Imre református lelkipásztor Képújság Oktatás Angol nyelvtanítást vállalok! T.: 06 (20) Házi időszakos gyermekgondozó képzés Csepelen. T.: Kasza Szakképzési Központ. Nyt Nyári dajkaképzés Csepelen. T.: Kasza Szakképzés. Nyt Doboktatás. Dobtanítás jól felszerelt stúdióban a Dobmagazin ismert szakírójától, Csepel központjának közelében. T.: 06 (30) Diplomás angoltanár nyelvoktatást és korrepetálást vállal. T.: 06 (20) Önkormányzati elismerés a FÕGÁZ-nak Eszperantó, olasz, francia nyelvtanfolyamok Csepelen. T.: 06 (30) vagy Kisgyermekgondozó, dajka, gyógypedagógia asszisztensképzés. T.: , Kasza Informatika korrepetálást, érettségire felkészítést vállal egyetemista fiú. T.: 06 (20) A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége május 13-án megtartott küldöttgyűlésén adta át a szervezet kitüntetését a Fővárosi Gázművek Zrt. képviselőjének. Az elismerést, a TÖOSZ emléklapját évente, a szövetség munkáját segítő szervezeteknek ítélik oda. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, az elnökség döntése alapján, minden évben kitünteti a szövetség munkáját támogató szervezeteket és szakértőket ben eredményes és következetes tevékenységéért, az önkormányzatok támogatásáért a Fővárosi Gázművek Zrt. nyerte el a TÖOSZ-Emléklap kitüntetést. A Fővárosi Gázművek Zrt. támogatási programján belül kiemelten fontosnak tartja a kerületi önkormányzatok, és rajtuk keresztül a főváros lakosainak érdekeit szolgáló együttműködési lehetőségeket. A társaság a folyamatos és biztonságos földgázszolgáltatás mellett arra törekszik, hogy támogassa a műszaki-biztonság színvonalának növelését, a takarékos energiafelhasználás elterjedését valamint a korszerű fűtési rendszerek további térhódítását. A FŐGÁZ 2000-ben indította el máig tartó lakossági támogatási programját a fejlesztésekre, korszerűsítésekre nyitott önkormányzatokkal. A kezdeményezés az önkormányzatok által létrehozott korszerűsítési alap kiegészítő támogatására jött létre. A lakossági fogyasztók és a lakóközösségek a gázkészülékek cseréjére, fűtési rendszer felújítására, gáz alap- és felszálló vezeték rekonstrukciójára használhatták fel a pályázat útján elnyerhető támogatást. A program sikerességét bizonyítja, hogy 2008-ig fűtéskorszerűsítési támogatásra több mint 220 millió forintot, alap- és felszálló vezeték rekonstrukcióra 100 millió forintot biztosított a Fővárosi Gázművek Zrt ben új önkormányzati program indult, mely célja, hogy pénzügyi forrásokkal támogassa az együttműködéshez csatlakozó fővárosi kerületek intézményeinek fűtéskorszerűsítési, felújítási beruházásait. A FŐGÁZ a felajánlott 1-1 millió forintos támogatással azon önkormányzati intézmények megújulásához járult hozzá, amelyek az adott kerület lakóinak a legfontosabbak (óvodák, orvosi rendelők, iskolák stb.). A takarékos, gazdaságos és környezetkímélő fűtési megoldások alkalmazása egyaránt szolgálja a lakosság, az önkormányzatok és a FŐGÁZ érdekeit. Az önkormányzati fűtéskorszerűsítési program természetesen folytatódik, a már csatlakozott 15 kerület mellett társaságunk az igényüket már jelző kerületi önkormányzatok fejlesztési törekvését is támogatja. A FŐGÁZ társadalmi szerepvállalási tevékenysége keretében az elmúlt tíz évben jelentős mértékű, összesen több mint 335 millió forintos támogatást nyújtott az önkormányzatok és rajtuk keresztül a fogyasztók részére. Fővárosi Gázművek Zrt.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

2010. június 13 Trianon 90 év 2010. június 4-én délután fél ötkor országszerte megkondultak a harangok. Megkondultak, mert 90 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá azt a békeszerződést, mellyel Magyarországot

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök Zsoldos Napok 2012. október 18. csütörtök 8 óra: A Zsoldos Napokat megnyitja: Pintér Etelka igazgatónő 8 óra: Nullenergiás házak előadás Előadó: Pászti Tóth Gyula Helyszín: B épület 2. terem 8 óra: 8.

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt FÖLD NAPJ A rendezvényére.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt FÖLD NAPJ A rendezvényére. Meghívó Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt FÖLD NAPJ A rendezvényére. Időpont 2014. április 25., péntek 8.00-14.00 óráig Helyszín

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Határidő: december 31. Borbély Lénárd polgármester Végrehajtás előkészítéséért felelős: Lantai-Metz Tímea ágazatvezető

Határidő: december 31. Borbély Lénárd polgármester Végrehajtás előkészítéséért felelős: Lantai-Metz Tímea ágazatvezető Napirendek: Napirend 1. pontja: (184. sz. előterjesztés) Javaslat a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére Előterjesztő: 297/2016. (IX.08.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-539/2015. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. november 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: József Attila

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Iktató szám: Sz-82/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben