Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. David Lloyd George Tartalomjegyzék Az Ovit ZRt május 24-i rendkívüli közgyûlése... 1 Az Igazgatóság közleményei... 1 Az Ovit ZRt július 6-i rendkívüli közgyûlése... 1 Új felállásban az újabb feladatokra... 2 Egy forró nap a paksi kikötõben... 4 Elfútta a szél... 5 Bemutatkozik: a Gödi telephely 2. rész... 6 Változások az informatikában... 9 Madrid - a szökõkutak vagy az energetika városa? Személyi hírek Új arcok a Szállítási üzemben Kooperatívos képzés után az Ovitnál Egyszer volt Üzemi Tanács választás Munkavédelmi képviselõk választása A mi 38. VOTT-unk Szlovákiai (felvidéki) egyetemisták társaságunknál Ali /Kimpián Aladár nyugdíjas búcsúztatója/ XXV. Jubileumi Villamosenergia-ipari Horgásztalálkozó Zabos Géza emléknap XXII. Villamosenergia-ipari Tenisz Találkozó Hotel Ovit Humor Sarok Rejtvény Szerkesztõségi közlemények Rejtvénymegfejtés, rejtvénymegfejtõk, nyertesek Kiadásért felelõs: Somogyi István vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Máténé Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Kerny László Ovit ZRt. Házinyomda

2 2007/4. OVIT HÍRADÓ Az Ovit ZRt május 24-i rendkívüli közgyûlése következõ: 1.) A Társaság Alapszabályának átfogó, az államot megilletõ szavazatelsõbbségi részvény jogintézményének megszüntetésérõl és egyes törvényeknek a megszüntetéssel összefüggõ módosításáról szóló évi XXVI. törvény rendelkezéseihez igazodó módosítása (Alapszabály I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. és XI. Fejezetek). A Közgyûlés rendkívüli ülésén egy napirendi pontot tárgyalt. Ennek keretében a Közgyûlés Dr. Jen Sándor urat az Ovit ZRt. igazgatósági tagjának megválasztotta május 24. napjától a Társaság Alapszabályában foglaltak szerint április 4-ig, az Igazgatóság tagjaira megállapított díjazással. 2.) Igazgatósági tag(ok) visszahívása, megválasztása. 3.) Felügyelõ Bizottsági tag(ok) visszahívása, megválasztása. Dr. Sidló Krisztina Az Igazgatóság közleményei június 27-i ülésén az Igazgatóság az alábbi határozatokat hozta: - jóváhagyta a május 2-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet; - jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetérõl, mûködését befolyásoló eseményekrõl, elfogadta az 58. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; - a jegyzõkönyvben rögzített kiegészítéssel elfogadta az Igazgatóság II. félévi munkatervét, - egyetértett az Igazgatóság az Ovit ZRt. gazdasági hatékonyságnövelõ programjának évi átdolgozását tartalmazó írásos elõterjesztésben megfogalmazottakkal, és elfogadta az átdolgozással egységes szerkezetbe foglalt gazdasági hatékonyság-növelõ programot, - az elõterjesztésben szereplõ eredményeket elismerve az Igazgatóság elfogadta Az Ovit ZRt. munka, tûzvédelmi és környezetvédelmi tevékenységérõl, a munkabalesetek alakulásáról szóló írásos tájékoztató anyagot, - tudomásul vette, hogy az Igazgatóság Elnöke július 6-án 9 órára az Ovit ZRt. rendkívüli közgyûlését összehívta, illetõleg intézkedett a napirend kiegészítése tárgyában. Ennek alapján a közgyûlés napirendje a Az Ovit ZRt július 6-i rendkívüli közgyûlése A Közgyûlés július 6. napjára történõ összehívására azért került sor, mert az államot megilletõ szavazatelsõbbségi részvény jogintézményének megszüntetésérõl és egyes törvényeknek a megszüntetéssel összefüggõ módosításáról szóló évi XXVI. törvény elõírta, hogy a szavazatelsõbbségi részvényekhez fûzõdõ elsõbbségi jogokat a társaság legfõbb szerve a törvény hatályba lépését követõ 90 napon belül köteles megszüntetni, és a társaság Alapszabályát e törvény rendelkezései szerint módosítani. Erre figyelemmel az Ovit ZRt. alaptõkéje tekintetében a Magyar Államot megilletõ 1 db aranyrészvény (a részvényesi jogokat gyakorló szerv: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) törzsrészvénnyé történõ átalakításáról, vagyis az Alapszabály módosításáról, illetõleg a szavazatelsõbbségi részvényest megilletõ jelölési jog alapján választott tisztségviselõk jogi sorsáról rendkívüli közgyûlésen kellett dönteni. A fentiek alapján a Közgyûlés az elõterjesztésben foglaltakkal egyezõen az Ovit ZRt. Alapszabályának módosítását, valamint az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt változatát elfogadta. Felkérte az 2

3 OVIT HÍRADÓ 2007/4. Igazgatóságot, hogy az államot megilletõ szavazatelsõbbségi részvény jogintézményének a évi XXVI. törvény rendelkezései szerinti megszüntetésével, a szavazatelsõbbségi részvény törzsrészvénnyé alakításával és az Alapszabály erre tekintettel szükségessé vált módosításával összefüggésben, a vonatkozó jogszabályok alapján foganatosítandó lépéseket tegye meg. A Közgyûlés július 6. napjával Horváth Zoltán urat visszahívta az Ovit ZRt. igazgatósági tagságából, ezzel egyidejûleg Dr. Gonda Pál urat az Ovit ZRt. igazgatósági tagjának megválasztotta július 6. napjától a Társaság Alapszabályában foglaltak szerint április 4. napjáig, az Igazgatóság tagjaira megállapított díjazással. Dr. Sidló Krisztina villamosipari felfutás szertefoszlott. Egyik percrõl a másikra kiderült, s nagy megrettenést okozott, - emlékszik vissza Somogyi István vezérigazgató -, hogy nincs munka. - Változtatnunk kellett azonnal, ezért kapcsolatot kerestünk az ország más, villamosenergiaipari cégeivel, és a legfrappánsabb belsõ mûködést hoztuk létre. Számos országban nyertünk el nagyprojektre szerzõdéseket, így az Arab Emirátusban, Kuwaitban, Törökországban, Görögországban és Németországban. A rendszerváltás tehát - a kellõ idõben történõ reagálás miatt - nem okozott az Ovitnak megrázkódtatást. Jelenleg újabb változást élünk meg. Az MVM holdingcsoportban elfoglalt helyünk, növekvõ feladatkörünk új felállást követel meg, elsõsorban az Ovit profiljába esõ kivitelezés, így a Paksi Atomerõmû, és a többi MVM-es cég vonatkozásában. - Feladatuk növekedett, de ugyanekkor munkavállalói létszámuk lecsökkent a TSO megalakulása miatt Az alábbi, Somogyi István vezérigazgatóval készített interjú a forró drót (a VDSZSZ lapja) július-augusztusi számában jelent meg. Új felállásban az újabb feladatokra Az Országos Villamostávvezeték ZRt. a holdingközpont Magyar Villamos Mûvek keretében úgynevezett központi szolgáltatásokat lát el; közép- és nagyfeszültségû távvezetékek és alállomások tervezését, létesítését, energiaipari rendszerek karbantartását és felújítását, komplex projektek fõvállalkozásban történõ kivitelezését. Gyárt acélszerkezeteket, villamos létesítményeket üzemeltet és nehézszállítási megbízásokat teljesít. Tevékenysége 58 évvel ezelõtt kezdõdött, 1949 márciusában, amikor Távvezetéképítõ Nemzeti Vállalatként megalakulva - neves európai cégek magyar leányvállalatainak és egyes magyar szakcégek összevonásával - elsõdleges feladata a háború következtében sérült vagy megsemmisült hazai hálózatok újjáépítése, javítása, majd késõbb a hálózat bõvítése, karbantartása és üzemeltetése volt. A vállalat töretlenül fejlõdött, majd a 80-as évek közepén a nagy álom, a töretlen - Tavaly az Ovit egyik jelentõs üzletágát, az átviteli hálózat üzemeltetést adtuk át partnerünknek, a MAVIRnak. Az átszervezés közel 500 dolgozót érintett, s a feladatkör áthelyezése vállalatunk szokásos árbevételeit mintegy 4,5 Mrd Ft-tal csökkentette. A feladatok nagy része azonban megmaradt, a mûködtetés, a karbantartás, a javítás, új projektek létrehozása területén, s még folytathatnám a sort. Elsõdleges tevékenységünkké vált egy nagyon átgondolt, szisztematikus piaci részvételünket bõvítõ- átprofilírozás, melynek gazdasági eredménye 28 Mrd Ft árbevétel lett. Az MVM és a holdinghoz tartozó cégek elvárásainak maradéktalan teljesítése mellett - melyek megrendelései nem adnak az év valamennyi hónapjára munkát -, harmadik piacra is dolgozunk, ez együtt kb. 80:20 százalékos arányban hozza az Ovit bevételét. Az Ovit alapításakor mindössze néhány száz fõt foglalkoztatott, mely a 80-as évek közepére, a magyar átviteli hálózat nagyarányú bõvítéséhez igazodva 2000 fõ fölé is emelkedett. Munkavállalóink jelenlegi létszáma 1200 fõ, azonban a projektekben résztvevõ alvállalkozókkal a teljes foglalkoztatottak létszáma elérheti az 1800-at is. Mindent összevetve azt kell mondanom, hogy egy új világot hoztunk létre. - Az új villamosenergia-törvény, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2020-ig szóló energiapolitikai koncepciója mennyiben érinti cégüket? 3

4 2007/4. OVIT HÍRADÓ - Elképzelhetõ egy növekmény, elsõsorban az erõmûvek mûködtetésében való részvétel, így a karbantartás területén, ezért január elsejével egy újabb igazgatóságunk létrehozása válik szükségessé. A nemzeti energiapolitikai stratégia megvalósulása esetén, döntõen az erõmûvekhez kapcsolódóan, tevékenységünk eredményeként árbevételünk elérheti akár a Mrd Ft összeget. - Villamosenergiai cégeknél járva, ha szóba kerül az Ovit, munkájukról csak jót hallok, felsõfokú jelzõkkel... - A múlt kötelez es megalakulásunk óta szinte minden évben olyan feladatokat vártak el az Ovit-tól, melyek teljesítése nagyon jó szakmai felkészültséget igényelt. Mondom ezt magam közvetlen tapasztalatai alapján is, hiszen közel negyven éve vagyok az Ovit dolgozója. Friss mérnökdiplomásként léptem be, tavaly márciusban kerültem a cég élére, létesítési igazgatói munkakörbõl. Itt nagy a fegyelem, stabil a munkavállalói kör, mely ért a szakmájához. Nem volt napirenden az elbocsátás, alacsony volt a fluktuáció. Az apa hozta a szakmaszeretettel beoltott fiát, aki megtanulta a szakma csínját-bínját, elsajátította a speciális ismereteket. A nyolcvanas évek közepét az igen erõs összetartás jellemezte, az eltökéltség, a már elmondott helyzet miatt. Ezt a 90-es évekre sikerült átmentenünk, fenntartani azt a szakmai vonalat, melyre azok képviselõi, a munkavállalók felesküdtek a feladatok ellátására. Lényeges, hogy a vállalkozói szerepbõl eredõen soha sincsenek konfliktusok. Az ország bármely részén dolgozni kell, attól függõen, hol nyerjük el a munkát. - Véleménye szerint milyen a gazdasági vezetés kapcsolata az üzemi tanáccsal és a szakszervezettel? - Korrekt, kevés problémánk van egymással. Kiszámíthatóak vagyunk, ezért nem voltunk soha olyan helyzetben, hogy ne értessük meg: közös az érdek. Ha valaki nem tud, nem akar jól dolgozni, nem kíván részt venni az Ovit továbblépésében, akkor ne is kopogtasson. Nálunk az marad meg, aki azonosulni tud a cég szakmai elkötelezettségével. T. A. 4

5 OVIT HÍRADÓ 2007/4. Egy forró nap a paksi kikötõben Az igazi nyár kezdete, július eleje nem a Szállítási Üzem uborkaszezon-kezdete volt. Július elsõ munkanapján, 2-án hétfõn úgy hozta a sors és a dunai vízállás hogy egyszerre két szállítási rakodási feladatnak tettünk eleget a Paksi Atomerõmû kikötõjében. Két korábban elvállalt megbízásunk teljesítéséhez is erre a napra jelezték elõre a két, túlméretes árukat továbbszállító uszály érkezését. Mivel egy megrendelt hajó állása, várakoztatása és megrakásra igencsak tetemes összeg, ezért vállalnunk kellett mindkét hajó ugyanaznapi megrakását, és útjukra bocsátását. Megbízóink egy belga és egy magyar cég voltak. Az elsõ megbízás szerint a tápiószelei gyártómûbõl egy 100 MVA, 60 t tömegû transzformátort közúton trélerrel, és egy 120 MVA teljesítményû, 123 tonna tömegû transzformátort továbbítottunk vasúton a paksi kikötõbe. E mellett a rakományok hajóba rakása is feladatunk volt. összehangolást igénylõ feladatot a kapcsolódó adminisztrációval együtt csapatunk idõre, sikeresen végrehajtotta. Természetesen ehhez jó kommunikációra és együttmûködésre volt szükség mind a kikötõsökkel, mind a két hajó a Dayer és az Ulrike nemzetközi személyzetével. Részünkrõl, az általunk igénybe vett speciális transzformátor-szállító vagonon kívül két tréler szerelvény, és egy komplett nehézszállító-brigád vett részt a munkában. A Tápiószelérõl beérkezett vagonból elõször nehéz trélerre raktuk át a 123 tonnás transzformátort, hogy azt a daru alá továbbíthassuk, a másik csapatrész rakta és hordta a kazándarabokat szintén a daru alá. A sorban leszállított darabokat kötöztük, irányítottuk, a daru meg csak rakodott, rakodott... Hogy hogyan sikerült minden darabot a megfelelõ helyre juttatni, berakni? Ehhez a hajókat - közöttük is egyeztetetten - külön kellett mozgatni egy megvalósítható berakási menetrend érdekében: Elsõként a transzformátorokat szállító Dayer állt be a rakparthoz, közben az Ulrike kinn várakozott a Dunán. Elõször beraktuk a korábban közúton már a daru alá érkezett 60 tonnás transzformátort, miközben folyt a 123 tonnás másik transzformátor átrakása a vagonból a nehéz trélerre. Eközben a másik tréler szerelvény összesen négy fordulóban vette fel és hordta a kikötõbe a kazándarabokat. Mire az elsõvel odaért, a Dayer már haladt is ki a kikötõbõl kívülre, fedélzetén az elsõ transzformátorral, hogy helyet adjon a belépõ Ulrikénak. Abba folyamatosan pörögve leszállítottuk, és bedaruztuk a négy kazánelemet. Az Ulrike ezután zárt, és mehetett az útjára. Eközben befejeztük a nagy transzformátor átrakását, és a nehéz tréler rakományával szintén beállt a rakodódaru alá. Ezzel egy idõben, a másik megbízásnak megfelelõen 4 db nagyméretû, tonnás kazánrészeket is kellett helybõl, Paksról a kikötõi daru alá fuvaroznunk, és beraknunk egy értük érkezõ másik hajóba. Ebben a helyzetben azt kellett elérnünk, hogy mindkét hajó megrakva még aznap elhagyhassa a kikötõt, folytatva útjukat Nyugat-Európa felé. Ezt úgy kellett megoldanunk, hogy a kikötõben, kapun belül egyszerre csak egy hajó tartózkodhat és rakodhat. E koncentrációt és 5

6 2007/4. OVIT HÍRADÓ És ekkor jött a valahogy mindig közbeszóló meglepetés, vagy inkább kihívás. A Dayer nem tudott visszajönni a kikötõbe, a kikötõsök nem nyitottak kaput. Hamar kiderült, a kikötõ információt kapott arról, hogy a Dunán nagyobb olajszennyezõdés úszik le, és épp Paks elõtt van. Nem kívánták az olaj-szennyezett vizet beengedni a kikötõi öbölbe. Ezt megértettük, s egy feszült, izgalmas óra következett már jócskán délután volt hogy sikerül-e még aznap az utolsó darabot is felrakni, és a hollandiai rakományt is útjára bocsátani. Az addigi munkától izzadtan, a hõségtõl kissé elbágyadva, az ásványvizet magába öntve kitartóan várt a csapat. Végre kiáltás harsant: Elment az olaj! Nyílt a kapu, és beúszott a Dayer. Még egyszer mindenki nekirugaszkodva, ovitos, paksi, hajós összefogva, végül beemeltük a nagy transzformátort a hajóba. Tuba Zoli fõszervezõ-karmesterünk fújtatva-verítékezve konstatálta a nap végére: Hej de megizzadtam, kifáradtam, de a rosszban a jó, hogy fogytam is, nem keveset! Mire Erdélyi Jóska brigádvezetõnk kontrázott brigádtagjai és a sofõrök derültsége közepette: Ha még egyszer két hajót kell együtt pakolni Pakson ilyen melegben, minden bedaruzott darab után megfürdetünk a Dunában, legalább nem panaszkodsz akkor az izzadtságra! Alkonyattájt hazafelé, a feladatát teljesítve, fáradtan, de jólesõ érzéssel látta a brigád a 6-os útról, hogy egymást követõen két ismerõs hajó halad méltóságteljesen felfelé a Dunán Elfútta a szél Június 22-én péntek hajnalban óriási viharra ébredt Mezõcsát és környéke. A szél vadul tombolt, ágakat tört le, veteményeseket túrt fel, borsóültetvényeket tarolt le. Ijesztõ volt, mint minden vihar, ahol a természet megmutatja igazi erejét, így sokkal nagyobb úrnak bizonyul, mint az ember. Igaz, hogy ez így volt, de máskor is van vihar, mondhatjuk, és akkor arról miért nem írunk? Ez miben volt más, mint az elõbbiek? Azt könnyû elképzelni, hogy jön a szél, és letör egy faágat. Azt is bizonyára mindenki megtapasztalta már, hogy ha a viharos szélnek nekitámaszkodik, akkor az annyira ellen nyomja, hogy alig tud tõle haladni. Azt viszont nehéz elképzelni, hogy egy oszlop karrierjét teljesen kettétörje egy szelecske. Pedig most ez történt! Hitetlenkedve szemlélem az eseményeket, végül is nem Amerikában vagyunk, ahol évente két olyan tornádó robog végig a kontinensen, ami teljesen porig rombolja a házakat. Márton Tibor távvezeték üzletigazgató helyettes úr felvilágosított, hogyha az oszlop egy bizonyos erõsségû, - ami még ennél is fontosabb - irányú szelet kap, az elég meghatározó tud lenni az életére nézve. Hasonló történet zajlott le Sajószöged Szolnok 220 kv-os távvezeték nyomvonalán is. A szél elrántotta a távvezeték Sajószöged OT típusú 65-ös számú oszlopát, ami dominószerûen magával húzta a szomszédos 66-os oszlopot is, továbbá a 67-es és 68-as tartó oszlopok felsõ részeit is eldeformálta. Firbás Miklós Szállítási Üzem Dominó 6

7 OVIT HÍRADÓ 2007/4. Maga a kár azért volt különösen nagy, mert alaphálózatként fontos szerepet tölt be a térség villamosenergia ellátásában, továbbá a vezeték keresztezi a Mezõcsát- Ároktõ közutat is, ahol az egyik oszlop úgy dõlt el, hogy az autók sem a vezeték alatt, sem a vezeték fölött nem tudtak áthaladni, így az teljesen lezárta a közút kétirányú forgalmát. A MAVIR ZRt. -mint a távvezeték tulajdonosa és üzemeltetõje-érzékelte az energia szolgáltatás megszûnését, amint a védelmi automatika lekapcsolta a vezetéket a villamosenergia rendszerrõl. Ezt követõen megindult a telefonos forró drót. A MAVIR jelezte az Ovit felé a problémát, onnan ment tovább a hírlánc a legközelebbi mûvezetõséghez, ami jelen esetben Felsõzsolca kirendeltség volt. Az intézkedés innentõl kezdve a viharhoz méltóan villámgyorsan folytatódott. Elsõrendû feladatként mentesíteni kellett a közutat a keresztezõ sodronyoktól, és biztosítani a távvezeték álló 69. számú oszlopánál a vezetéket, a további károk elkerülése végett. Derékba tört karrier Márton Tiborral történt beszélgetés alapján lejegyezte: Apáthy Judit Vasárnapra elkészült a kárfelmérés a helyreállításra vonatkozó javaslattal. Hétfõn kora reggelre át is szerveztek két munkacsoportot a rom eltakarítására, kedden pedig kivonultak a további csoportok az alapozás elkezdéséhez, a szükséges anyagokkal, gépekkel együtt. Közben Gödön elkezdték gyártani a sérült oszlopokat, és azok cserére szoruló részeit is. Innentõl kezdve minden olyan volt, mint egy szokványos távvezeték építés. Három héttel késõbb már csak az újonnan csillogó oszlopok emlékeztettek arra, hogy itt valami káreset történt. Bemutatkozik: a Gödi Telephely 2. rész közelmúlt és jelen Ez a távvezeték vonal a 60-as évek elején épült, habár az élettartamát 30 évre tervezték, ami vezetékcserével és egyéb munkálatokkal meghosszabbítható, de ezen a vonalon ilyen jellegû munkálatok még nem történtek. Mondhatjuk tehát, hogy jól kiszolgáltak minket ezek az oszlopok, igy akár a szél el is fúhatta õket. A rendszerváltás után a piacgazdaság beindulásával, a telephelyet bemutató cikk elsõ részében ismertetett tevékenységek jelentõsen visszaestek, és látható volt, hogy hamarosan meg is szûnnek. 7

8 2007/4. OVIT HÍRADÓ - A raktározás indokolatlanná vált, hisz kapható lett minden a piacon. - A gépkocsijavítás (ZIL, LIAZ, Tátra stb.) az új típusú gépkocsik és szakszervizek megjelenésével piacképtelenné vált. - A szerszámjavítás, szerszámfejlesztés úgyszintén, mivel mindezek a nemzetközi piacon a vezetõ gyártóktól beszerezhetõek voltak (ki fon ma már házilag kábelhúzó harisnyát?). Rendelkezésre állt mintegy 13 hektár terület épületekkel, infrastruktúrával, mintegy 90 fõ kiváló képességû dolgozó, valamennyi gépi berendezés. Mi legyen? Somogyi István vezérigazgató - akkor létesítési igazgató - több lehetõséget elemezve úgy döntött, induljon el Göd az acélszerkezet gyártás irányába, mert a szakmunkás gárda alkalmas volt ehhez, a gépi berendezések bizonyos szinten rendelkezésre álltak, és ami a legfontosabb, a kezdethez szükséges piacot, mintegy tonna acélszerkezetet az Ovit saját felhasználásból biztosítani tudta. Már ezt a mennyiségû acélszerkezetet is, a meglévõ gépi berendezésekkel csak nagyon nagy élõmunka ráfordítással lehetett gyártani, ami kikényszerítette gépparkunk és technológiánk fejlesztését, amely nagyon óvatosan már 1998-tól beindult. Jól átgondolt beruházások olyan mértékben növelték a termelékenységet, ami már a kezdet kezdetén is cél volt, hogy a többlet kapacitásunkat külsõ piacon is értékesíteni kellett. Elsõ jelentõs megrendelõnk a VOEST-Alpine Krems-i egysége volt, évi mintegy 1000 tonna megrendeléssel. A VOEST-el létrejött üzleti kapcsolat világossá tette, hogy csak akkor tudunk acélszerkezetet gazdaságosan elõállítani, és a nemzetközi piacon értékesíteni, ha az 1 kg vas elõállítására jutó élõmunkát minél jobban csökkentjük. Ez kis részben elérhetõ szervezéssel, fegyelmezéssel, jelentõsen azonban csak gépi beruházásokkal. Megindultunk ezen az úton. Elõször a VOEST-tõl díjmentesen telepítettünk át Gödre egy olyan szögvasfúró automatát, ami már számítógép-vezérlésû volt. Ennek a gépnek a beüzemelése után az általános acélszerkezeten túlmenõen csavarkötéses távvezetékoszlop gyártásra is vállalkoztunk. Ekkor szembesültünk azzal, hogy a nagyobb volumenû oszlopgyártás másfajta ismereteket is igényel, mint az acélszerkezet gyártás. (Meg is szenvedtek az elsõ oszlopainkkal Detken az Ovit-os szerelõk. Hideg József írhatott volna errõl egy cikket, de nem írt. Oszlopot csináltak az oszlopszerû vasdarabokból. Köszönjük. Tanultunk belõle.) Nem akarom a kezdeti nyûgeinket hosszasan részletezni, hisz az Ovit-os olvasók tudják, vagy ha nem, most megtudják a végeredményt. Gödön létrehoztuk: - Európa legkorszerûbb és legnagyobb kapacitású oszlopgyártó üzemét, - színvonalas, általános acélszerkezet gyártó üzemet, forgácsoló üzemet, - korszerû festõ üzemet, amelyet elsõsorban - az országban egyedül - duplex felületvédelemre alakítottunk ki. Jó döntés volt tehát: - elindulni az acélszerkezet gyártás irányába, - felvenni fõ profilnak a csavarkötéses távvezetékoszlop gyártást, - átvenni a Magyarországon nagy múlttal rendelkezõ PVV oszlopgyártó gépeit és vezetõ munkatársait, - létrehozni az országban egyedülálló festõ üzemet. 8

9 OVIT HÍRADÓ 2007/4. Egy kis betekintés a gépparkunkba és technológiánkba. Az acélanyagok megmunkálását szinte kizárólag számítógép vezérlésû gépek végzik. A 4 db szögvas megmunkáló és a 3 db idomacél megmunkáló gépünk röviden fogalmazva azt tudja, hogy egyik végén bedugom az idomacélt, másik végén emberi kéz érintése nélkül kijön az oszlop vagy félkésztermék. A 6 db lemezmegmunkáló gépünk tudománya hasonló: egyik végén bedugom a 2 m x 6m-es táblalemezt, másik végén kijön emberi kéz érintése nélkül a kifúrt, kilyukasztott, azonosító számmal ellátott, méretre ill. alakra vágott kész ill. félkésztermék. nagy a felelõsség. A gépek nem tévednek, képesek 10, 100, vagy 1000 darab egyforma hibátlan terméket készíteni, de rosszat is, ha a programozó téved. Természetesen a tévedés esélyeit és következményeit különbözõ szûrõkkel és ellenõrzõ pontokkal minimalizáljuk. Fentiekkel azt szerettem volna érzékeltetni, hogy szinte a nulláról kellett létrehozni mintegy fõs személyzetet, akik a gépeket üzemeltetik. Az összeállító hegesztõ technológiánk hagyományos módon történik, azzal az eltéréssel, hogy minden összeállító csapat (portálok, gerendák, készüléktartók, különféle hegesztett szerkezetek) a számítógép vezérlésû gépek által kifúrt, méretre vágott, azonosító számmal ellátott anyagból dolgozik. A késztermékek a géprõl lekerülve horganyzóba mennek, a félkész termékek az összeállító, majd a hegesztõ mûhelybe kerülnek. Azt mondtam, hogy emberi kéz érintése nélkül. De mindenütt ott van az ember, még jobban, mint a hagyományos technológiáknál. A gépeket megvásároltuk, de nem adtak hozzá gépkezelõket, programozókat, karbantartókat, minõségi ellenõröket. Mivel ilyen gépek az országban csak nálunk vannak, a szakembereket, gépkezelõket nekünk kellett kiképezni. Ez zömmel a meglévõ állományból (lakatosokból, villanyszerelõkbõl, autószerelõkbõl) történt, úgy gondoljuk sikerrel. Mi is és Õk is akarták, így ma mintegy 20 fõ CNC gépkezelõvel és karbantartóval is rendelkezünk. Ahhoz, hogy ezek a gépek mûködni tudjanak a háttérben mintegy 10 fõ programozó mérnök, technikus, technológus dolgozik azon, hogy a gépek nyelvére lefordítsa a különbözõ formátumban érkezõ papír vagy elektronikus dokumentációkat. Rendkívül Az általunk gyártott acélszerkezetek 80 %-a duplex felületvédelemmel kerül a megrendelõhöz, ami azt jelenti, hogy az acélszerkezetet tüzihorganyozzuk, majd ezt követõen egy különleges technológiával ami csak az Ovit-nál létezik - színre festjük. A különleges technológia azért szükséges, mert a frissen tüzihorganyzott felületeket hagyományos módon festeni nem lehet. A festést, válogatást, csomagolást mintegy 30 fõ végzi egy 3000 m2-es festõ csomagoló üzemben. 9

10 2007/4. OVIT HÍRADÓ Korábban kiegészítõ tevékenység volt a fémforgácsolás. Ma már, miután átvettünk Pakson egy nagy kapacitású forgácsoló üzemet, a forgácsolás is meghatározó profilja az üzletigazgatóságnak. Termelésünk - 30 %-a az Ovit-on keresztül kerül a felhasználókhoz, - 10 %-a közvetlenül Gödrõl kerül a hazai piacra, - 60 %-a pedig exportra kerül (Ausztria, Németország, Szlovákia, Csehország, Franciaország, Belgium, Norvégia, Svédország különbözõ vállalatainak szállítunk). Pontos termelési adataink több Ovit-os kiadványban is olvashatóak. Csak a volumen érzékeltetése miatt említem, hogy van olyan nap, amikor 8-10 kamion fordul meg Gödön. A jövõre nézve további gyártóterület kialakítási és gépvásárlási terveink vannak. Hogy mikor fejezõdik be a gödi fejlesztés? Erre az öreg székelyt szeretném idézni, akitõl megkérdezték: Elkészült- e már a portája bátyám? Mire azt válaszolta: a porta sose készül el, elõbb hal meg a gazda. Változások az informatikában június 1-jétõl társaságunk részére egyedi szolgáltatási szerzõdés keretében az MVMI Informatika Zrt. (MVMI) központilag nyújtja az ügyviteli informatikai szolgáltatásokat. A július 1-jétõl érvényes Szervezeti és Mûködési Szabályzat értelmében a szolgáltatási szerzõdés létrejötte után július 1-jével megalakult az Informatikai iroda közvetlenül a vezérigazgató irányítása alatt. Fenti két tényezõ jelentõs változást jelent az informatika üzemeltetésében. Ezekrõl a változásokról szól jelen írás, a teljesség igénye nélkül. IT üzemeltetési szempontból társaságunkat két részre kell osztani: * MVMI * Informatikai iroda által üzemeltetett eszközök Az MVMI az alábbi egységeknél üzemeltet ügyviteli eszközöket: Szabó Lajos Vezérigazgatóság * Jogi és igazgatási iroda * Személyügyi osztály * Belsõ ellenõr * Integrált Rendszer vezetõ Vállalkozási igazgatóság * SAP rendszert használó gépek Mûszaki igazgatóság * SAP rendszert használó gépek (kivétel a vidéki telephelyeken levõk) Közgazdasági igazgatóság * Közgazdasági osztály * Számviteli osztály * Pénzügyi osztály * Eszközgazdálkodási osztály * Bérosztály Nem tekintjük ügyviteli eszközöknek, de az MVMI üzemelteti az Iskola utcai MVM központban levõ (THO) 10

11 OVIT HÍRADÓ 2007/4. gépeket, valamint Pakson, az atomerõmû területén levõ, de Ovit szervezeti egységhez tartozó számítógépeket (ezeket eddig is az MVMI üzemeltette). Ezekre az eszközökre a köztünk levõ szerzõdés szerint teljes körû szolgáltatást nyújt az MVMI. A felhasználók szempontjából kiemelt fontosságú az ügyfélszolgálati (HelpDesk) szolgáltatás, ezért ejtsünk róla néhány szót: Az MVMI által üzemeltetett eszközök bármilyen hibáját (lefagyott a gép, nem nyomtat a nyomtató, fütyül a szünetmentes stb.) az alábbi elérhetõségek valamelyikén kell bejelenteni: Bejelentés formája Elérhetõség Telefon Iparági telefon Fax Elektronikus levél Postai levél MVMI HelpDesk, 7031 Paks, Pf.: 110 Az MVMI-vel kötött szolgáltatási szerzõdés részét képezi az eszkalációs szintek meghatározása. Ez a problémás esetek kezelését szabályozza, amely szintén az iroda hatásköre, egészen a vezérigazgatói szintig. Tehát, ha egy hibabejelentést követõen nem történik semmi, vagy egy változáskérelem nem kerül elbírálásra, vagy visszautasítják, a mi feladatunk eljárni, ezért minket kell keresni. Jelenleg három fõvel dolgozunk, mindhárman régi ovitosok : Lovász László (45-92), Szóráth Tamás (45-04) és Lengyel János (45-14). Lengyel János Informatikai irodavezetõ Célszerû az iparági telefont használni, munkaidõben fel fogják venni, munkaidõn kívül marad a fax vagy elektronikus levél. Itt kell megjegyezni, hogy az internet és elektronikus levelezés szolgáltatást az MVMI csoportszintû központi szolgáltatásként kezeli. Ez azt jelenti, hogy a fenti szolgáltatásokat azokra a gépekre is az MVMI nyújtja, melyeket egyébként nem üzemeltet. Ezért, ha az internettel ill. az elektronikus levelezéssel van probléma, mindenkinek a fentebb leírt elérhetõségek valamelyikén kell azt bejelenteni. Változáskérelem Amennyiben új informatikai szolgáltatási igény, vagy létezõ szolgáltatással kapcsolatos változtatási igény merül fel, úgy a változáskérelmi igénylõlap kitöltésével kérhetõ. A változáskérelmi igénylõlapok nálam megtalálhatók (Lengyel János, tel: A kitöltött és aláírt igénylõlapokat hozzám kell visszajuttatni. Madrid a szökõkutak vagy az energetika városa? Nos, ott tartózkodásom néhány napja alatt ez a furcsa kettõség jellemezte, a több mint 3 millió lakosú spanyol fõvárost. Miért is? - vetõdhet fel a kérdés a Kedves Olvasókban. Aki járt már Madridban bizonyára szintén megtapasztalta, hogy kevés olyan tér, körforgalom, vagy éppen park van (egyébként Madrid Európa legzöldebb fõvárosa), ahol ne lenne egy-egy csodás, a nyári hõséget hûsítõ szökõkút. Ha már nem jutott nekik tengerpart legalább szökõkutakkal és árnyas parkokkal enyhítik a forró napokat. Informatikai Iroda által üzemeltetett eszközök, és minden, amit az irodáról tudni érdemes A helyzet egyszerû, mert mindent az iroda üzemeltet, amit nem az MVMI. Feladatunk a társaság mûködéséhez szükséges informatikai feltételek és szabályozottság biztosítása, a társasági informatikai tevékenység összehangolása. 11

12 2007/4. OVIT HÍRADÓ De hogy kerül az energetika Madridba? Olyan egyszerû okból, hogy június között a spanyol fõváros rendezte meg a 2007-es POWER-GEN Europe-ot, azaz Európa legnagyobb Energiaipari Konferenciáját és Szakkiállítását. Az eseményre 90 országból résztvevõ volt kíváncsi, ezzel rekord eredményt elérve; a kiállítók között pedig olyan neves energetikai cégekkel találkozhattunk a teljesség igénye nélkül, mint a GE, SIEMENS, ALSTOM vagy éppen az ABB. Az Ovit az MVM Csoport tagjaként az MVM, a Paksi Atomerõmû és az ERBE mellett elõször jelent meg kiállítóként is a POWER-GEN-en, többek között abból a megfontolásból, hogy idén nem rendeztek Magyarországon Industria szakkiállítást, ahol eddig rendszeresen részt vettünk. Míg az említett hazai kiállításon általában az MVM Csoport standja a legnagyobbak között van, itt a sok neves európai cég között egy szerényebb méretû pavilonnal jelentünk meg. A kiállítás három napja alatt sokan érdeklõdtek a cégcsoport tevékenységi körérõl, és gyûjtötték össze a cégeket bemutató kiadványokat. A rendezvény lehetõséget teremtett arra is, hogy az új arculatot megismertessük az európai partnerekkel. Erre talán a legjobb eszköz egy cégemblémás varázslabda volt, amin feldobva az új arculat narancs és kék színei jelentek meg váltakozva. Meg is szavaztuk a legötletesebb reklámajándék kategória 1. helyezettjének. Az idei év második felében kiállítóként Tihanyban a MEE Vándorgyûlésen (augusztus 22-24) jelentünk még meg, és a debreceni Energoexpora (szeptember 25-27) megyünk az MVM Csoport tagjaként. belépõk Honfi Nóra Németh Bálint Preusser Gábor Haraszti Endre Pócsi Pál Garai Csaba nyugdíjba vonult Virágh István Személyi hírek Szállítási üzem KSZÜ Távközlési üzem KALÜ KSZÜ KALÜ KALÜ Új arcok a Szállítási üzemben Nyár elején a Szállítási üzem csapata két új kolléganõvel bõvült, ismerjük meg kicsit közelebbrõl õket. Koncz Dóra Máténé Lengyel Enikõ Örömmel töltött el a lehetõség, miszerint felmerült a nevem a cég Szállítási üzemének ügyviteli és gazdasági vezetõi pozíciójának betöltésekor. Váratlanul ért a felkérés, de már korábban is bizalmat kaptam, fõiskolai gyakorlatomat is a cégnél töltöttem. Eddigi tapasztalatom elég sokrétû. A korábban megszerzett pénzügyi végzettséget több multinacionális cégnél tudtam kamatoztatni, illetve tapasztalatot szerezhettem jogi területen is. A Mûszaki Fõiskola a gazdasági és informatikai vonal miatt merült fel életemben, és azt hiszem jó döntés volt. 12

13 OVIT HÍRADÓ 2007/4. Szabadidõmben, ha tehetem utazok, vagy a természetben vagyok. Így töltöm fel energiakészleteimet. Remélem, könnyedén veszem majd a felmerülõ akadályokat, és hosszú távon tudom majd munkámmal támogatni a cég életét. Elérhetõségeim: Tel: Iparági: 4538 Honfi Nóra Még csak két hónapja vagyok az Ovit-nál, de máris úgy érzem, mintha már régóta itt dolgoznék. A Szállítási üzemben mindenki segíti a munkámat. A kollégák kedvesek és megértik, hogy állandóan kérdezgetem Õket ben végeztem a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskolában, mint szállítmányozói ügyintézõ. Szakközépiskolai éveim alatt kétszer is voltam az Ovit-nál nyári gyakorlaton, így ez megkönynyítette a belépésemet, mert elég sok embert megismertem akkor, bár a diszpécsereknél történt egy-két változás. ( Tanulmányaim befejezése után, nem ebben a szakmában, hanem vámügyintézõként kezdtem el dolgozni 2002-ben. A vámügyintézéssel idén felhagytam, s úgy gondoltam kipróbálom magam a szállítmányozás területén is, ha már úgyis ezt a szakmát választottam még az általános iskolában. Remélem, itt is helyt tudok majd állni, mint az elõzõ munkahelyeimen. Szabadidõmben pedig nagyon szeretek olvasni, kirándulni, és a kiskutyámmal játszani. Elérhetõségeim: L. épület 112. szoba (Koncz Dórával együttesen) Tel.: Iparági: Kooperatívos képzés után az Ovitnál Idén 10 éve annak, hogy a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Kara és társaságunk között lévõ megállapodás alapján, utolsó éves villamosmérnök hallgatókat fogadunk 10 hónapos szakmai gyakorlatra. Ez idõ alatt a nálunk lévõ fiatalok a tanulás mellett szakmai irányítás alatt rész-, többször önálló feladatokat látnak el. Az itt töltött idõ alatt megismerik az Ovit tevékenységét, feladatait, az elméletben tanultakat pedig gyakorlati tapasztalatokkal egészíthetik ki, nem is szólva arról a segítségrõl, amit diplomamunkájuk elkészítéséhez kaphatnak. A gyakorlati (kooperatív) képzés minden év szeptember elejétõl június végéig tart. Egy-két évtõl eltekintve mindig volt, voltak olyanok, akik a fõiskola befejezését követõen nálunk kezdték dolgos életüket. Ebben az évben 3 fiatal felvétele történt meg, õk mutatkoznak be röviden az alábbiakban. Preusser Gábor szeptemberében kerültem az Ovit Távközlési üzemébe kooperatívos képzés keretében. Jó ötletnek tûnt a diploma megszerzése úgy, hogy az közben tapasztalatot ad a munka terén, megkönnyítve ezzel a késõbbi elhelyezkedést, friss diplomásként. Ebben jó partner volt az Ovit, aki öt végzõs villamosmérnök hallgató gyakorlati oktatását vállalta fel. Segített a gyakorlati tudás megszerzésében, ösztöndíjjal támogatott, valamint konzulenst biztosított a szakdolgozatom megírásához. 13

14 2007/4. OVIT HÍRADÓ A Távközlési üzem tevékenységei közül szinte mindenbe belekóstolhattam. Foglalkoztam tervdokumentációk készítésével, kivitelezéssel, üzemeltetéssel. Egy hónapja diplomáztam a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán villamosmérnöki karán, és kikerülve a pályakezdés és álláskeresés nehézségeit, itt maradtam. Július 1-jétõl távközlési mérnök státuszba kerültem. Munkám része az Ovit telefonos hálózatának üzemeltetése, karbantartása. Sokan innen ismerhetnek. Kooperatívos feladatom volt a mindenki által szeretett tarifaszámláló rendszer kiépítése, üzembe helyezése az Ovit öt telephelyén. A feladataim másik fele az MVM távközlési rendszerének üzemeltetéséhez kapcsolódik. A helyemet hamar megtaláltam a Távközlési üzem fiatalos csapatában, ahol önálló munkavégzési lehetõséget kaptam. Ezúton is szeretném megköszönni a bizalmat - különösen fõnökömnek, Galambos Tibornak - és az Ovit egész kollektívájának a szíves fogadtatást. Ha valakinek telefonnal kapcsolatos problémája van, forduljon hozzám bizalommal. el kell végezni, függetlenül annak profiljától. Sok mûszaki ember idegenkedik ezektõl a területektõl, de én az iskola alatt a villamos- és egyéb mûszaki tantárgyak mellett hangsúlyosan tanultam az ezekkel a területekkel kapcsolatos tárgyakat is. A gyakorlati idõ vége felé úgy éreztem, ha szükség van továbbra is a munkámra az Ovit-nál, akkor szívesen maradnék. Szerencsésnek mondhatom magam, mert június végén azzal a tudattal mehettem diplomázni, ha sikerül, akkor munkám is van. Azóta a feladataim tovább bõvültek. Az itt eltöltött hónapok alatt számos érdekességgel találkoztam, és lehetõségem volt sok mindent tanulni, remélem ez a jövõben is így lesz. Haraszti Endre Garai Csaba Fõiskolai tanulmányaimat a BMF Kandó Kálmán villamosmérnöki karán végeztem, ahol lehetõségem volt arra, hogy tízhónapos szakmai gyakorlatot szerezzek egy cégnél. Úgy gondoltam élek a lehetõséggel, hogy ne teljesen kezdõként kerüljek a munkaerõ piacra friss diplomásként, ha majd végzek. Így kerültem szeptemberében az Ovit-hoz, mint kooperatív képzésben részt vevõ gyakornok. Az igazat megvallva gyengeáramú szakra jártam, ami elsõ hallásra nem igazán fedi a cég fõ tevékenységi köreit, ezért elsõ nap kicsit félve jöttem be, hogy milyen feladat várhat itt rám. Végül is a KALÜ-ben, az Integrált Rendszerrel kapcsolatos feladatokat kellett ellátnom, hiszen a minõségüggyel, a környezet- és a munkavédelemmel kapcsolatos teendõket minden vállalatnál Fõiskolai tanulmányaim harmadik évében döntöttem úgy, hogy jelentkezem az iskola által meghirdetett negyedik évre, amely lehetõséget biztosított egy 10 hónapos szakmai gyakorlat eltöltésére. Azért választottam az Ovit-ot, azon belül is a KALÜ mûhelyét, hogy amiket addig csak elméletben ismertem meg a fõiskola falai között, azt utána gyakorlatban is elsajátíthassam. Így a szakmai gyakorlat elsõ felében a mechanikai elõszerelõ mûhelyben dolgoztam, majd az év második részében átkerülhettem a szekunder mûhelybe. Mindkét helyen sokat tanultam a szakmának ebbõl a részébõl. Sokszor jártam vidéken, vidéki transzformátor alállomásokon. Végül szakdolgozatomat is a szegedi központi váltakozóáramú segédüzem rekonstrukciójából írtam, amihez rengeteg segítséget kaptam. A gyakorlat vége felé lehetõségem nyílt amellett dönteni, hogy a fõiskolai záróvizsga után a továbbiakban már teljes munkaidõben is a KALÜ mûhely csapatában dolgozhassam. Élve a lehetõséggel, július eleje óta itt dolgozom az Ovit-nál. 14

15 OVIT HÍRADÓ 2007/4. Egyszer volt A TRAMPOSZTÕR (Megjelent az OVIT Híradó évi 8. számában) Munkája és utazása során mindenkinek sok élménye marad emberekrõl, eseményekrõl. Visszagondolva régi külszolgálatos idõmre, mindig eszembe jut egyik vagy másik munkatárs, barát. Ezek között volt egy kedves munkatárs, az örökké mosolygós, vidám kedvû Nándi bá. Takaros emberke volt, égszínkék, nyájas, szolid szemû, széltébe-hosszába egy. Amolyan mokány kis magyar. Vele történt meg az az eset, mely akkor és azóta is mód felett vígságra hangolt minket. Még talán annyit, hogy barátunk nem állt hadilábon a borral, s mivel alsóörsi illetõségû volt, már gyermekkora óta úgymond el-elszopogatta a domb levét. Akkoriban (a 60-as évek elején) Csornán voltunk, onnan szolgáltuk ki a Sopronkövesd-Horvátkimle távvezeték építését. Egy délután Dudás Jenõ bácsi lélekszakadva érkezett be a vonalról és közölte, hogy a lebényi kavicsbányában meghibásodott a szállítószalag. Nándi bá nem sokat gondolkodott. A szerszámos ládával s az elmaradhatatlan demizsonjával - amiben állítólag a rossz csornai ivóvíz miatt alsóörsi hazai vizet tárolt elindult a munkagép kijavítására. Már jó késõ este volt, amikor feltûnõen imbolygó léptekkel visszatért Csornára. Bevágódott az irodába, és jelentését a következõképpen tette meg: Mûvezetõ kartárs, a tramposztõr elindult! Ezzel sarkon fordult, és kiment a szobából. Ettõl a naptól kezdve Tramposztõr -nek hívtuk õt. Nem akartunk megkockáztatni sértõ feltételezéseket, de az volt az összbenyomásunk, hogy az öreg Nándi barátunk biztosan egyenes arányban töltötte fel megfelelõ üzemanyaggal a szállítószalag tankját, és a saját kis gyomrocskáját is. Az viszont tény, hogy a masina ment, s reggel minden kiesés nélkül hordták a kavicsot ki a vonalra. A Tramposztõrt mindenki szerette, és mindenkit szeretett Õ is. Nála nem volt lehetetlen és megoldhatatlan feladat univerzális távvezeték-építõ volt! Késõbb a sors más vidékre sodorta tõlünk, s most nemrég hallottuk, hogy Wittman Nándi bácsi, a Tramposztõr elhunyt. Õ elment, de emléke itt marad közöttünk örökre.... Mûvezetõ kartárs jelentem, hogy a Tramposztõr többé nem indul!. Üzemi Tanács választás Zászlós Pál A Munka Törvénykönyve (MT) szabályozza az Üzemi Tanács (ÜT) választását, tagjainak létszámát, feladatait, és a mûködésével kapcsolatos egyéb jogait. Ennek értelmében, - miután az utolsó választás óta lassan eltelt 3 év -társaságunknál idén novemberében ismét sor kerül az Üzemi Tanács választásra. Az elõkészületi munkálatok már szeptemberben elkezdõdnek az ÜT és a VDSZSZ Ovit Tagszakszervezet együttes ülésével, a Választási Bizottság tagságának kialakítására vonatkozóan. Az új ÜT választása várhatóan november hónap második felében zajlik majd le. Továbbá szeretném még felhívni mindenkinek a figyelmét egy nagyon fontos tényezõre, mely talán kevéssé köztudott. Az MT rendelkezése szerint: Kollektív Szerzõdés kötésére csak a reprezentatív szakszervezet jogosult. Márpedig ezt csak az Üzemi Tanács választáson lehet megszerezni! Reprezentatívnak az a szakszervezet tekinthetõ, melynek jelöltjei, az ÜT választáson a leadott szavazatoknak legalább a 10 %-át megszerzik. Amennyiben a választó munkatársak olyan helyzetet teremtenek, hogy szakszervezetük nem lesz reprezentatív, úgy megfosztják azt Kollektív Szerzõdés kötési jogától! Ugyanez a helyzet áll elõ akkor is, ha a jelölõlistán elõtérbe kerülnek az önálló munkavállalói jelöltek! 15

16 2007/4. OVIT HÍRADÓ Az Üzemi Tanács választással egyidõben kerül sor a munkavédelmi képviselõk választására is. Errõl egy külön tájékoztatás jelenik meg. A Munkavédelmi Bizottság felépítésére irányuló javaslatot véleményezésre az ÜT-nek és a szakszervezetnek juttatta el a cégvezetés. Jó szavazást és eredményes választást! Személyügyi osztály Üzemi Tanács A mi 38. VOTT-unk Munkavédelmi képviselõk választása A választás megtartásáról a munkavédelemrõl szóló évi XCIII. tv., Mvt 70/A.. tartalmazza: A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzéssel összefüggõ jogaik, érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül képviselõt, képviselõket választani. Az Ovit ZRt.-nél a munkavédelmi képviselõk választása október-november hónapjában, az ÜTválasztással egyidõben volt. A munkavédelmi képviselõk december 3-i alakuló bizottsági ülésükön Meixner Józsefet megválasztották a Munkavédelmi Bizottság elnökének, a tagok Kerekes István és Szeri Krisztián lettek. A Paritásos Munkavédelmi Testület 2005 februárjában jött létre, amelyben a munkaadói oldal képviselõi: Gaál Gábor üzemviteli igazgató, Bakai Lehel BTO vezetõ és Schmidt Péterné személyügyi osztályvezetõ lettek. Mivel január 1-jétõl az Üzemviteli Igazgatóság a MAVIR ZRt.-be integrálódott, a Munkavédelmi Bizottság egy tagja és a Paritásos Munkavédelmi Testület két munkáltatói tagja is a MAVIR ZRt.-hez került, így a képviseleti rendszer mûködésképtelen lett június 29-július 1., Gödöllõ Az ÁVESZ ÉMÁSZ Vállalat Egri Üzletigazgatóságának természet- és sportszeretõ dolgozói június 4-én megrendeztek a Bükk Telekesi menedékházánál egy természetjáró (tájékozódási) versenyt, amelyre több hálózati társvállalat dolgozóit is meghívták. Ezt a remek iparági eseményt elnevezték Élüzem Emlékversenynek, amelyet az ÁVESZ Gyõr 1. csapata nyert meg. Sikerükön felbuzdulva 1952-ben a gyõriek hívták meg iparági kollégáikat a Bakonyba, ahol az ÉMÁSZ Miskolc csapata gyõzedelmeskedett, s könnyû kitalálni, hogy az évi iparági találkozó meghívója az e versenyt megnyerõ DÉDÁSZ lett. Tehát Pécs, és így tovább 1951-ben elkezdõdött valami! Valami nagyon jó dolog, amely ma is él és mûködik mindannyiunk örömére és épülésére. Az idei nyáron Gödöllõn került sor a villamosenergia-ipari dolgozók 57. természetbarát találkozójára (VOTT). A cég vezetése a bekövetkezett szervezeti változások hatásait figyelembe véve úgy döntött, hogy felül kell vizsgálni a munkavédelmi képviseleti rendszert, új választásokat kell kiírni, és azt célszerû az Üzemi Tanács tagjainak megválasztásával egy idõben rendezni. 16

17 OVIT HÍRADÓ 2007/4. Az Országos Villamostávvezeték Vállalat dolgozói elsõ ízben - az alapító ÉMÁSZ Egri Üzemigazgatóság meghívására 1970-ben, az akkor immár jubileumi, 20. találkozón vettek részt. Egyébként a nemes mozgalom nagyot lépett abban az esztendõben! Ugyanis ott, Egerben rendezték meg a VOTT elsõ városismereti versenyét. Természetes, hogy minket, ovitosokat is azonnal megragadott (és többé el sem eresztett) ez a szép, kellemes és minden bizonnyal (több szempontból is!) igen hasznos sport-, táj- és helyismereti verseny-élmény, valamint a társvállalatok dolgozóival való találkozás élménye. Azóta minden nyáron ott vagyunk a VOTT versenyein és rendezvényein. Ezúttal már 38-adszor! Az ELMÛ-ÉMÁSZ közös rendezésében megtartott 57. VOTT sok mindenben hasonlított az elõzõ versenyekre, de Gödöllõn kaptunk egy olyan élményt is, amihez még hasonló sem volt az elõzõ fél évszázad folyamán! Mindjárt a pénteki megérkezésünk után, a szokásos rendezõi egységcsomag kibontásakor minden résztvevõ talált egy gyönyörû emlékkönyvet is! A színes, remek kivitelû könyv címe: A VOTT 55 éve ( ) Egyedülálló dokumentum-gyûjtemény ez, amelynek lapjain minden iparági vállalat (közöttük természetesen az Ovit ZRt., illetve az OVIT SE.) dolgozói és sportolói megtalálhatják emlékeiket, élményeiket és eredményeiket. Az Emlékkönyv kiadását (a dokumentumok összegyûjtését) 2004-ben, Tatán, az 54. Találkozón kezdeményezték a VOTT nagy öregjei, és a munka ezután közel három évig tartott. Egyre több közremûködõvel, hatalmas és örömteli munkával, végül igazán szép és értékes eredménnyel. Nagy örömmel és egy kis büszkeséggel jelenthetjük, hogy a könyv szereplõi és alkotói között mi, Ovit VOTT-osok is nagy teret és szerepet kaphattunk. Az Emlékkönyvet lapozgatva, adatait tanulmányozva megállapítható, hogy ezen a harmincnyolc versenyen nagyon sok, szép és emlékezetes eredményt elértek az Ovit dolgozóinak különbözõ generációi. Számos harmadik és második helyezés csillogó érmeit vettük át büszkén állva a gyõzelmi dobogókon, s egyszer gyõztünk is! Mégpedig az 1979-ben, Nyíregyházán megrendezett városismereti versenyen. Egy évig ott díszelgett a Báthory utcai sport-vitrinben a Vándordíj, az a bizonyos kupa, amelyre minden évben rávésik a gyõztes csapat nevét. Gödöllõn sajnos nem ment ilyen jól Kimondottan rutinos, jól felkészült csapatainknak ezúttal nem volt szerencséje. A terepversenyen minden volt, amit ez a szép és érdekes, de bonyolult, és igen nagy pontosságot, figyelmet (nem mellékesen kiváló szellemi-testi kondíciót is) igénylõ versenyen a rendezõk ki tudnak találni azzal a nemes céllal, hogy a mezõnyt mintegy rangsorolhatóvá tegyék. Szinte minden ellenõrzõpont térségét megszórták tévesztõ bójákkal, az egyenes itiner pedig olyan kusza volt, hogy a csapatok idõnként úgyszólván önmagukkal találkoztak! És így tovább Sajnos, okulásunkat ezúttal nem segítette elõ a rendezés, mert nem derültek ki ott helyben a verseny folyamán nyilvánvalóan elkövetett hibáink Az eredményhirdetésnél kicsit hiányérzetünk volt, mert az egész verseny szokásos szakmai elemzése is elmaradt. A városismereti verseny során egyes korábbi rossz példákkal ellentétben valóban lehetõségünk volt végig járni Gödöllõ nevezetességeit, amibõl sokkal több van, mint a várost kevésbé ismerõ esetleg gondolná. A lebonyolítás most már másodszor történt azzal a módszerrel, hogy a válaszokat nem szöveggel, hanem egy elõre megkapott listából kiválasztva, a mellette 17

18 2007/4. OVIT HÍRADÓ feltüntetett kód beírásával kellett megadni. Ez látszólag segíthet a helyes válasz megtalálásában, azonban a listában számos, kicsit hasonló, de mégsem helyes válasz is szerepelt. A versenyt megnehezítette az is, hogy ezúttal a kiírók a válaszokat nem tették ABC sorrendbe, így - fõleg az elején - elég sok idõ kellett a megfelelõnek tartott kód megkereséséhez. (Aki esetleg nem tudná, közel 300 kérdésre kell válaszolni most mindössze 200 perc alatt -, ügyelve a helyes útvonal betartására - ellenõrzõ pontok -, és közben 6-7 km-t megtenni. További nehézség, hogy az utóbbi néhány év rossz gyakorlatát folytatva a rendezõk csupán 1 példány szakirodalmat bocsátanak a csapatok rendelkezésére, ami a külön-külön megteendõ szakaszon a táv egyharmada - nagyon is hiányzott. Ennek ellenére, ha a tavalyi eredményeinket nem is sikerült megközelíteni (akkor három csapatunk volt az elsõ tízben), a 85 indulót tekintve azért nem voltunk olyan rosszak. OVIT I. csapat: terepverseny: Lipniczky Lajos Kasztovszky Béla Antal István Mester Péter városismereti verseny: Kerny László Kerny Terézia Ovit II. csapat terepversenyzõi OVIT II. csapat: terepverseny: Meixner József Gergely Lajos Bíró József Polónyi László városismereti verseny: Szepesi László Kelemen Gyula Egyszóval, ha eredményeinkkel ezúttal nem is dicsekedhetünk, de azért alább ismertetjük az Ovit színekben versenyzõ csapatok névsorát és helyezéseit. Azután beszéljenek a képek. Ovit III. csapat terepversenyzõi Ovit I. csapat terepversenyzõi OVIT III. csapat: terepverseny: Kováts János Dr. Németh György Makó Attila Makó Lajos városismereti verseny: Papp Katalin Somogyi Lászlóné 18

19 OVIT HÍRADÓ 2007/4. OVIT IV. csapat városismereti verseny: Bakulya Katalin Debreceni Vanda Egy kis szerény táblázat a csapatok és csapatrészek helyezéseirõl: verseny kategória/csapat OVIT I. OVIT II. OVIT III. OVIT IV. terepverseny városismereti verseny összetett eredmény Az Ovit háziversenyt tehát mint általában magasan az OVIT III. (a Kováts-csapat) nyerte. Ezúttal elsõsorban a városi versenyben kiváló eredményt elérõ Papp Katiéknak köszönhetõen! Gratulálunk nekik!! Az egyéni tájfutó versenyeken is részt vett három versenyzõnk, három kategóriában, egészében véve az alábbi eredménnyel: F 17 tagozat: Kováts Gergely (nem értékelhetõ eredmény) F 21 tagozat: Németh Máté 14 induló között 8. helyezés F 35 tagozat: dr. Németh György 30 induló között 6. helyezés Szlovákiai (felvidéki) egyetemisták társaságunknál Cégünk már több mint egy évtizede tart folyamatos kapcsolatot a magyar anyanyelvû diákszervezettel, a pozsonyi Diákhálózat -tal. Ennek keretében minden év nyarán üdülésre és szakmai gyakorlatra fogadjuk a fiatalokat. Így történt ez most is. Július 30-án a fonyódi üdülõnkbe nyolc egyetemista érkezett egyhetes balatoni üdülésre, akik közül a második héten öt fõ budapesti szakmai gyakorlaton is részt vett. Már a megérkezésüket követõ napon találkoztunk velük, és elõzetesen tájékoztattuk õket az Ovit ZRt. sokrétû tevékenységérõl, szervezeti felépítésérõl. A találkozó szakmai színvonalát növelte, hogy Pleininger József integrált rendszer vezetõ elõadásában az egyetemisták megismerhették a minõségügyi rendszereket. Ennek keretében az Ovit ZRt.-nél alkalmazott MSZ EN ISO 9001-es, az MSZ ISO es és az MSZ es szabványok követelményeinek megfelelõ integrált Minõség-, Környezet-, Munkahelyi Egészségvédelemés Biztonságirányítási Rendszer mûködését. A találkozó további részében a szakmai gyakorlatosokkal egyeztetésre került a szakmai program. Végül szívélyes ismerkedéssel és beszélgetéssel fejezõdött be a fonyódi program. A profi Németh-család tehát jól szerepelt, büszkék vagyunk rájuk! Elhelyezésünk az agráregyetem felújított, kétágyas, szállodai színvonalú kollégiumában volt (ez az elmúlt évek legjobbjai közé tartozik), s az ellátásra sem lehetett panaszunk. Reménykedve várjuk a folytatást 2008-ban. Kasztovszky Béla - Szepesi László 19

20 2007/4. OVIT HÍRADÓ Az egyetemistáknak az egyhetes üdülés gyorsan eltelt, és a változékony idõjárás ellenére azért sikerült megmártózniuk a Balaton vizében, és a badacsonyi bort is megkóstolták. Búcsúzásképpen a fiatalok megköszönték a figyelmes, kedves vendéglátást. A három, csak üdülésen résztvevõ fiatal hazautazott, a szakmai gyakorlatosokat pedig Budapestre szállítottuk. A budapesti program a cég központi telephelyén kezdõdött. Az egyetemistákat Ruthner György marketing osztályvezetõ üdvözölte. Tájékoztatásában elõször a vállalat megalakulásától napjainkig eltelt idõszakot, a társaság fejlõdését mutatta be, majd az Ovit ZRt. jelenlegi gazdasági-mûszaki tevékenységét ismertette. A cég szervezeti felépítésérõl, fõbb mûszaki feladatairól is tájékoztatást adott. Ezért a következõ üzemlátogatás alkalmával megnézték a Korrózióvédelmi, Acélszerkezeti és Gépjavítási Üzemet (KAGÜ), ahol László Ferenc üzemvezetõ fogadta õket, és tájékoztatást adott az acélszerkezeti tervezés és technológia, -gyártás és korrózióvédelmi munkafolyamatokról. A teljes gyártási munkafolyamatokat is megismerhették az egyetemisták. Látható volt a kiváló minõségû, beépítésre kész, duplex felületvédelemmel ellátott fémszerkezetek gyártási folyamata, a speciális CNC vezérlésû szerszámgépek (leszabó, fúró, lyukasztó és plazmavágó) mûködése, a zárt technológiájú, automatikus anyagmozgatás, a zártkabinos és szárítókamrás festõüzem. Ezután Kovács Zoltán KTLÜ-vezetõ adott ismertetést a Távvezeték Üzletigazgatóság szervezeti felépítésérõl és kiemelten szólt a hálózatszerelési tevékenységrõl (távvezeték építés munkafázisai, rekonstrukciók, szerszámok és erõgépek). Végül videó segítségével a viharokban sérült oszlopok javításáról, szükség esetén pótlásukról, arra kifejlesztett provizórikus oszloptípusokról tartott ismertetést. Ezt követõen az Alállomási Üzletigazgatóság tevékenységébe nyertek bepillantást az egyetemisták. Varga András KALÜ-vezetõ és Jáger András KSZÜ-vezetõ részletesen szólt a villamos alállomások tervezési, építési-szerelési munkájáról, a KALÜ és a KSZÜ feladatairól. Befejezésül üzemlátogatás keretében megtekintették a villamos-szekrények szerelését, valamint a Vegyi Labort. Arra is törekedtünk, hogy az elméleti információk mellett az egyetemisták ismereteket szerezhessenek az üzemi tevékenységekrõl és gyártási folyamatokról is. Cégünknél a szakmai program a Szállítási üzem tevékenységének megismerésével zárult a Körvasút sori telephelyen. Szallár László segítségével a szakmai gyakorlatosok megtekintették azokat a nagyteljesítményû gépjármûveket, trailereket, amelyekkel az óriási kiterjedésû és többszáz tonna súlyú berendezéseket szállítják. Ezen szállítási feladatok végzése videófilm segítségével is látható volt számukra. 20

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

Mátrai Erőmű ZRt. Erőmű Munkavédelmi Bizottság

Mátrai Erőmű ZRt. Erőmű Munkavédelmi Bizottság Mátrai Erőmű ZRt. Erőmű Munkavédelmi Bizottság AZ ERŐMŰ MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Összeállította: Bartus Imre EMB elnök Biztonságos környezetben a biztonságos ellátásért!

Részletesebben

65. VILLAMOSENERGIA-IPARI ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓRÓL

65. VILLAMOSENERGIA-IPARI ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓRÓL ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ A 65. VILLAMOSENERGIA-IPARI ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓRÓL (Székesfehérvár, 2015. július 17-19.) KÖSZÖNTŐ Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntjük a résztvevőket a MAVIR ZRt.

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

59. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó

59. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó 59. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó VERSENYEREDMÉNY VÁC - NASZÁLY, 2009. július 3-5. A találkozó fő támogatója: MAVIR ZRt. A találkozó rendezője: MAVIR Sportegyesület A résztvevő

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről Magyar Evezős Szövetség Közgyűlési határozatok 2013. Határozatok a Magyar Evezős Szövetség 2013. 04. 06-ára összehívott Közgyűléséről MESZ 2013.04.06/1. sz. közgyűlési Határozat A közgyűlés egyhangúan

Részletesebben

A kötelező átvételi rendszer módosításai a partnerek visszajelzései alapján

A kötelező átvételi rendszer módosításai a partnerek visszajelzései alapján A kötelező átvételi rendszer módosításai a partnerek visszajelzései alapján Ezer Tamás MAVIR ZRt. FIO MEE Vándorgyűlés Balatonalmádi, 2009. szeptember 10. Bevezetés 2 A megújuló energiaforrás, a hulladék,

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

Szakmai beszámoló a november 29-i tanulmányútról

Szakmai beszámoló a november 29-i tanulmányútról TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 azonosító számú A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása című projekt keretében megvalósítandó tanulmányút (képzési program) Szakmai beszámoló a 2012.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

Beszámoló a 65. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozóról

Beszámoló a 65. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozóról Beszámoló a 65. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozóról Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az iparági versenyek sorában a legrégebbi, több évtizedes múltra visszatekintő találkozót

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

Paritásos munkavédelmi testületek tanácskozásai.

Paritásos munkavédelmi testületek tanácskozásai. Paritásos munkavédelmi testületek tanácskozásai. A munkahelyi munkavédelmi érdekegyeztetésben fontos szerepet töltenek be a paritásos munkavédelmi testületek. Alapítványunk rendszeresen figyelemmel kíséri

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatók

Pályaválasztási tájékoztatók OM azonosító: 031970 Intézmény címe: 2900 Komárom, Táncsics M. utca 73. Telefon/fax: 06/34/344-105; tel.: 06/34/540-313; 06/34/345-928 E-mail: alapyszaki@gmail.com Honlap: http://www.ipari-kom.sulinet.hu

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2016. 03.21-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság!

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság! Üdvözöljük! Ön a Tánci Kft. Bemutatkozó anyagát tartja a kezében. Reméljük sikerül társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti. Tánci Kft. 6727 Szeged

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT 1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

LAKATOSÜZEM SILÓK, BETONTELEPI BERENDEZÉSEK, TARTÁLYOK

LAKATOSÜZEM SILÓK, BETONTELEPI BERENDEZÉSEK, TARTÁLYOK LAKATOSÜZEM SILÓK, BETONTELEPI BERENDEZÉSEK, TARTÁLYOK NAGYMÉRETÛ ACÉLSZERKEZETEK, HENGERES TESTEK, KONTÉNEREK GYÁRTÁSA www.lakatosuzemmohacs.hu BEMUTATKOZÁS A Steel-Metál Kft. Lakatosüzem nagyméretû acélszerkezetek,

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Kongresszusra készülünk!

Kongresszusra készülünk! PAKSI ATOMERŐMŰ DOLGOZÓINAK SZAKSZERVEZETE XII. évfolyam, 9. szám 2008. novemberi szám Kongresszusra készülünk! A Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége VI. kongresszusa 2008. november

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2016. április 22.-én 13 órai kezdettel Segesd községben, az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, munkaterv

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

TARTALOM AKTUÁLIS FÓKUSZ NEMZETKÖZI KUTATÁS HÍREK AKTUÁLIS 10. MAGYAR KÉZMŰVES REMEK - JUBILEUMI DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG BUDAPESTEN A VAJDAHUNYAD VÁRBAN A 2012. április 26-án megrendezett jubileumi díjátadó

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Közgyűlés helye: Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. K.240 BME Épültszerkezettani Tanszék konzultációs terme ideje: 2016. május 11. 16.00 A közgyűlés kezdő időpontjában a szavazati

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek. fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben

Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek. fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben Szakmai beszámoló Időpont: 2012.03.17 2012.03.27. Helyszín: Rzeszów, Lengyelország Látogatásunk célja: lengyel partnereink

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Bedő Gábor Intézményi kommunikátor NML3ST 10NKOIKB A gyakorlat kezdete és főbb fázisai Én a 6 hetes kötelező

Részletesebben

kiegészítő ajánlása Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Európai ügyek bizottságának és számvevőszéki bizottságának

kiegészítő ajánlása Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Európai ügyek bizottságának és számvevőszéki bizottságának Orszdggyűá s 1-h\Atald Irominys2lin : -r 1440412 trkezett : 2007 MARC 2 2. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Európai ügyek bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület éves közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület éves közgyűléséről JEGYZŐKÖNYV A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület éves közgyűléséről Időpont: 2009. május 30. (szombat). 14:00 óra Helyszín: Az egyesület klubhelyisége a Kapostüskevári vasúti megállóhelyen Kemenczei

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. Egy vonzó jövőkép

Részletesebben

Hegyesi Donát különdíjat kapott a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén

Hegyesi Donát különdíjat kapott a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén Hegyesi Donát különdíjat kapott a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén Európa legjelentősebb és legrangosabb, az Unió által évente szervezett tehetségkutató és -kiválasztó versenyét, a 25. EU Fiatal Tudósok

Részletesebben

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011.

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fórumának Működési Rendje A többször módosított 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről, valamint

Részletesebben

SPURKERÉK MODELLEZŐ SPORTEGYESÜLET

SPURKERÉK MODELLEZŐ SPORTEGYESÜLET SPURKERÉK MODELLEZŐ SPORTEGYESÜLET Bemutatkozunk Az egyesület 2010 augusztusában alakult azzal a céllal, hogy tagjaink megfelelő körülmények között, szervezett kereteken belül tudják űzni ezt a sportot.

Részletesebben

MaHill ITD. Ipari Fejlesztő Kft.

MaHill ITD. Ipari Fejlesztő Kft. www.mahill.hu www.mahill.ro MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft. MaHill ITD Küldetésünk A betongyártó és vasbetontermék előregyártó ipar számára a legkorszerűbb gépek és technológiák biztosítása Teljes körű

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004 Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/004 Cím: 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Telefonszám: 62/424-874, 62/426-955 Fax: 62/547-039 E-mail: igazgato@derimiksa.hu

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Műtárgy karbantartás Előadó: Palotás Gábor Munka, tűz és környezetvédelmi igazgató KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Munkavédelmi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

MEE Szegedi Szervezet

MEE Szegedi Szervezet MEE Szegedi Szervezet 2014. évi beszámol moló taggyűlés Napirend: 2014 évi beszámoló 2015. évi terv Jelölő bizottság megválasztása 2014. évi egyesületi munka elismerése Jubileumi nyakkendők átadása Munkabiztonság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Jegyzőkönyv Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Az ülés helye: Budapest IV ker. Berlini u. 47-49. (volt gyógyszerkutató) Az ülés időpontja: 2014. március 1. 10 óra Ferinc Vince, az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2006. október 26. napján 15 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak Szegedi Nemzetiségek Házában (Szeged Osztrovszky

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Műszaki Előírások 3. KÖTET

Műszaki Előírások 3. KÖTET A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem c. projekt Európai Uniós társfinanszírozás ú projekt részeként Alacsonypadlós villamos beszerzéséhez kapcsolódó infrastruktúra megvalósításához

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat május 14-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat május 14-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-10/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. május 14-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Beszámoló

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Beszámoló Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók i Szövetsége Beszámoló az EVDSZ VI. Kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról 2010. év 2010. november 19. Beszámoló az EVDSZ VI. kongresszusának

Részletesebben

65,76 MILLIÓ FORINT. 2015. III. ÉVFOLYAM 05. szám 5000 Szolnok, Tószegi út 43. A TámogATás Összege:

65,76 MILLIÓ FORINT. 2015. III. ÉVFOLYAM 05. szám 5000 Szolnok, Tószegi út 43. A TámogATás Összege: A TÁMOP 5.3.8.A2-13/1-2013-0004 jelű KOMP - a Contact Nkft. képzési projektjének megvalósítása során nyolcadik alkalommal számolunk be programunkról, szakmai feladatainkról. Hírlevelünkben ezúttal tájékoztatást

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben