Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. David Lloyd George Tartalomjegyzék Az Ovit ZRt május 24-i rendkívüli közgyûlése... 1 Az Igazgatóság közleményei... 1 Az Ovit ZRt július 6-i rendkívüli közgyûlése... 1 Új felállásban az újabb feladatokra... 2 Egy forró nap a paksi kikötõben... 4 Elfútta a szél... 5 Bemutatkozik: a Gödi telephely 2. rész... 6 Változások az informatikában... 9 Madrid - a szökõkutak vagy az energetika városa? Személyi hírek Új arcok a Szállítási üzemben Kooperatívos képzés után az Ovitnál Egyszer volt Üzemi Tanács választás Munkavédelmi képviselõk választása A mi 38. VOTT-unk Szlovákiai (felvidéki) egyetemisták társaságunknál Ali /Kimpián Aladár nyugdíjas búcsúztatója/ XXV. Jubileumi Villamosenergia-ipari Horgásztalálkozó Zabos Géza emléknap XXII. Villamosenergia-ipari Tenisz Találkozó Hotel Ovit Humor Sarok Rejtvény Szerkesztõségi közlemények Rejtvénymegfejtés, rejtvénymegfejtõk, nyertesek Kiadásért felelõs: Somogyi István vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Máténé Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Kerny László Ovit ZRt. Házinyomda

2 2007/4. OVIT HÍRADÓ Az Ovit ZRt május 24-i rendkívüli közgyûlése következõ: 1.) A Társaság Alapszabályának átfogó, az államot megilletõ szavazatelsõbbségi részvény jogintézményének megszüntetésérõl és egyes törvényeknek a megszüntetéssel összefüggõ módosításáról szóló évi XXVI. törvény rendelkezéseihez igazodó módosítása (Alapszabály I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. és XI. Fejezetek). A Közgyûlés rendkívüli ülésén egy napirendi pontot tárgyalt. Ennek keretében a Közgyûlés Dr. Jen Sándor urat az Ovit ZRt. igazgatósági tagjának megválasztotta május 24. napjától a Társaság Alapszabályában foglaltak szerint április 4-ig, az Igazgatóság tagjaira megállapított díjazással. 2.) Igazgatósági tag(ok) visszahívása, megválasztása. 3.) Felügyelõ Bizottsági tag(ok) visszahívása, megválasztása. Dr. Sidló Krisztina Az Igazgatóság közleményei június 27-i ülésén az Igazgatóság az alábbi határozatokat hozta: - jóváhagyta a május 2-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet; - jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetérõl, mûködését befolyásoló eseményekrõl, elfogadta az 58. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; - a jegyzõkönyvben rögzített kiegészítéssel elfogadta az Igazgatóság II. félévi munkatervét, - egyetértett az Igazgatóság az Ovit ZRt. gazdasági hatékonyságnövelõ programjának évi átdolgozását tartalmazó írásos elõterjesztésben megfogalmazottakkal, és elfogadta az átdolgozással egységes szerkezetbe foglalt gazdasági hatékonyság-növelõ programot, - az elõterjesztésben szereplõ eredményeket elismerve az Igazgatóság elfogadta Az Ovit ZRt. munka, tûzvédelmi és környezetvédelmi tevékenységérõl, a munkabalesetek alakulásáról szóló írásos tájékoztató anyagot, - tudomásul vette, hogy az Igazgatóság Elnöke július 6-án 9 órára az Ovit ZRt. rendkívüli közgyûlését összehívta, illetõleg intézkedett a napirend kiegészítése tárgyában. Ennek alapján a közgyûlés napirendje a Az Ovit ZRt július 6-i rendkívüli közgyûlése A Közgyûlés július 6. napjára történõ összehívására azért került sor, mert az államot megilletõ szavazatelsõbbségi részvény jogintézményének megszüntetésérõl és egyes törvényeknek a megszüntetéssel összefüggõ módosításáról szóló évi XXVI. törvény elõírta, hogy a szavazatelsõbbségi részvényekhez fûzõdõ elsõbbségi jogokat a társaság legfõbb szerve a törvény hatályba lépését követõ 90 napon belül köteles megszüntetni, és a társaság Alapszabályát e törvény rendelkezései szerint módosítani. Erre figyelemmel az Ovit ZRt. alaptõkéje tekintetében a Magyar Államot megilletõ 1 db aranyrészvény (a részvényesi jogokat gyakorló szerv: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) törzsrészvénnyé történõ átalakításáról, vagyis az Alapszabály módosításáról, illetõleg a szavazatelsõbbségi részvényest megilletõ jelölési jog alapján választott tisztségviselõk jogi sorsáról rendkívüli közgyûlésen kellett dönteni. A fentiek alapján a Közgyûlés az elõterjesztésben foglaltakkal egyezõen az Ovit ZRt. Alapszabályának módosítását, valamint az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt változatát elfogadta. Felkérte az 2

3 OVIT HÍRADÓ 2007/4. Igazgatóságot, hogy az államot megilletõ szavazatelsõbbségi részvény jogintézményének a évi XXVI. törvény rendelkezései szerinti megszüntetésével, a szavazatelsõbbségi részvény törzsrészvénnyé alakításával és az Alapszabály erre tekintettel szükségessé vált módosításával összefüggésben, a vonatkozó jogszabályok alapján foganatosítandó lépéseket tegye meg. A Közgyûlés július 6. napjával Horváth Zoltán urat visszahívta az Ovit ZRt. igazgatósági tagságából, ezzel egyidejûleg Dr. Gonda Pál urat az Ovit ZRt. igazgatósági tagjának megválasztotta július 6. napjától a Társaság Alapszabályában foglaltak szerint április 4. napjáig, az Igazgatóság tagjaira megállapított díjazással. Dr. Sidló Krisztina villamosipari felfutás szertefoszlott. Egyik percrõl a másikra kiderült, s nagy megrettenést okozott, - emlékszik vissza Somogyi István vezérigazgató -, hogy nincs munka. - Változtatnunk kellett azonnal, ezért kapcsolatot kerestünk az ország más, villamosenergiaipari cégeivel, és a legfrappánsabb belsõ mûködést hoztuk létre. Számos országban nyertünk el nagyprojektre szerzõdéseket, így az Arab Emirátusban, Kuwaitban, Törökországban, Görögországban és Németországban. A rendszerváltás tehát - a kellõ idõben történõ reagálás miatt - nem okozott az Ovitnak megrázkódtatást. Jelenleg újabb változást élünk meg. Az MVM holdingcsoportban elfoglalt helyünk, növekvõ feladatkörünk új felállást követel meg, elsõsorban az Ovit profiljába esõ kivitelezés, így a Paksi Atomerõmû, és a többi MVM-es cég vonatkozásában. - Feladatuk növekedett, de ugyanekkor munkavállalói létszámuk lecsökkent a TSO megalakulása miatt Az alábbi, Somogyi István vezérigazgatóval készített interjú a forró drót (a VDSZSZ lapja) július-augusztusi számában jelent meg. Új felállásban az újabb feladatokra Az Országos Villamostávvezeték ZRt. a holdingközpont Magyar Villamos Mûvek keretében úgynevezett központi szolgáltatásokat lát el; közép- és nagyfeszültségû távvezetékek és alállomások tervezését, létesítését, energiaipari rendszerek karbantartását és felújítását, komplex projektek fõvállalkozásban történõ kivitelezését. Gyárt acélszerkezeteket, villamos létesítményeket üzemeltet és nehézszállítási megbízásokat teljesít. Tevékenysége 58 évvel ezelõtt kezdõdött, 1949 márciusában, amikor Távvezetéképítõ Nemzeti Vállalatként megalakulva - neves európai cégek magyar leányvállalatainak és egyes magyar szakcégek összevonásával - elsõdleges feladata a háború következtében sérült vagy megsemmisült hazai hálózatok újjáépítése, javítása, majd késõbb a hálózat bõvítése, karbantartása és üzemeltetése volt. A vállalat töretlenül fejlõdött, majd a 80-as évek közepén a nagy álom, a töretlen - Tavaly az Ovit egyik jelentõs üzletágát, az átviteli hálózat üzemeltetést adtuk át partnerünknek, a MAVIRnak. Az átszervezés közel 500 dolgozót érintett, s a feladatkör áthelyezése vállalatunk szokásos árbevételeit mintegy 4,5 Mrd Ft-tal csökkentette. A feladatok nagy része azonban megmaradt, a mûködtetés, a karbantartás, a javítás, új projektek létrehozása területén, s még folytathatnám a sort. Elsõdleges tevékenységünkké vált egy nagyon átgondolt, szisztematikus piaci részvételünket bõvítõ- átprofilírozás, melynek gazdasági eredménye 28 Mrd Ft árbevétel lett. Az MVM és a holdinghoz tartozó cégek elvárásainak maradéktalan teljesítése mellett - melyek megrendelései nem adnak az év valamennyi hónapjára munkát -, harmadik piacra is dolgozunk, ez együtt kb. 80:20 százalékos arányban hozza az Ovit bevételét. Az Ovit alapításakor mindössze néhány száz fõt foglalkoztatott, mely a 80-as évek közepére, a magyar átviteli hálózat nagyarányú bõvítéséhez igazodva 2000 fõ fölé is emelkedett. Munkavállalóink jelenlegi létszáma 1200 fõ, azonban a projektekben résztvevõ alvállalkozókkal a teljes foglalkoztatottak létszáma elérheti az 1800-at is. Mindent összevetve azt kell mondanom, hogy egy új világot hoztunk létre. - Az új villamosenergia-törvény, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2020-ig szóló energiapolitikai koncepciója mennyiben érinti cégüket? 3

4 2007/4. OVIT HÍRADÓ - Elképzelhetõ egy növekmény, elsõsorban az erõmûvek mûködtetésében való részvétel, így a karbantartás területén, ezért január elsejével egy újabb igazgatóságunk létrehozása válik szükségessé. A nemzeti energiapolitikai stratégia megvalósulása esetén, döntõen az erõmûvekhez kapcsolódóan, tevékenységünk eredményeként árbevételünk elérheti akár a Mrd Ft összeget. - Villamosenergiai cégeknél járva, ha szóba kerül az Ovit, munkájukról csak jót hallok, felsõfokú jelzõkkel... - A múlt kötelez es megalakulásunk óta szinte minden évben olyan feladatokat vártak el az Ovit-tól, melyek teljesítése nagyon jó szakmai felkészültséget igényelt. Mondom ezt magam közvetlen tapasztalatai alapján is, hiszen közel negyven éve vagyok az Ovit dolgozója. Friss mérnökdiplomásként léptem be, tavaly márciusban kerültem a cég élére, létesítési igazgatói munkakörbõl. Itt nagy a fegyelem, stabil a munkavállalói kör, mely ért a szakmájához. Nem volt napirenden az elbocsátás, alacsony volt a fluktuáció. Az apa hozta a szakmaszeretettel beoltott fiát, aki megtanulta a szakma csínját-bínját, elsajátította a speciális ismereteket. A nyolcvanas évek közepét az igen erõs összetartás jellemezte, az eltökéltség, a már elmondott helyzet miatt. Ezt a 90-es évekre sikerült átmentenünk, fenntartani azt a szakmai vonalat, melyre azok képviselõi, a munkavállalók felesküdtek a feladatok ellátására. Lényeges, hogy a vállalkozói szerepbõl eredõen soha sincsenek konfliktusok. Az ország bármely részén dolgozni kell, attól függõen, hol nyerjük el a munkát. - Véleménye szerint milyen a gazdasági vezetés kapcsolata az üzemi tanáccsal és a szakszervezettel? - Korrekt, kevés problémánk van egymással. Kiszámíthatóak vagyunk, ezért nem voltunk soha olyan helyzetben, hogy ne értessük meg: közös az érdek. Ha valaki nem tud, nem akar jól dolgozni, nem kíván részt venni az Ovit továbblépésében, akkor ne is kopogtasson. Nálunk az marad meg, aki azonosulni tud a cég szakmai elkötelezettségével. T. A. 4

5 OVIT HÍRADÓ 2007/4. Egy forró nap a paksi kikötõben Az igazi nyár kezdete, július eleje nem a Szállítási Üzem uborkaszezon-kezdete volt. Július elsõ munkanapján, 2-án hétfõn úgy hozta a sors és a dunai vízállás hogy egyszerre két szállítási rakodási feladatnak tettünk eleget a Paksi Atomerõmû kikötõjében. Két korábban elvállalt megbízásunk teljesítéséhez is erre a napra jelezték elõre a két, túlméretes árukat továbbszállító uszály érkezését. Mivel egy megrendelt hajó állása, várakoztatása és megrakásra igencsak tetemes összeg, ezért vállalnunk kellett mindkét hajó ugyanaznapi megrakását, és útjukra bocsátását. Megbízóink egy belga és egy magyar cég voltak. Az elsõ megbízás szerint a tápiószelei gyártómûbõl egy 100 MVA, 60 t tömegû transzformátort közúton trélerrel, és egy 120 MVA teljesítményû, 123 tonna tömegû transzformátort továbbítottunk vasúton a paksi kikötõbe. E mellett a rakományok hajóba rakása is feladatunk volt. összehangolást igénylõ feladatot a kapcsolódó adminisztrációval együtt csapatunk idõre, sikeresen végrehajtotta. Természetesen ehhez jó kommunikációra és együttmûködésre volt szükség mind a kikötõsökkel, mind a két hajó a Dayer és az Ulrike nemzetközi személyzetével. Részünkrõl, az általunk igénybe vett speciális transzformátor-szállító vagonon kívül két tréler szerelvény, és egy komplett nehézszállító-brigád vett részt a munkában. A Tápiószelérõl beérkezett vagonból elõször nehéz trélerre raktuk át a 123 tonnás transzformátort, hogy azt a daru alá továbbíthassuk, a másik csapatrész rakta és hordta a kazándarabokat szintén a daru alá. A sorban leszállított darabokat kötöztük, irányítottuk, a daru meg csak rakodott, rakodott... Hogy hogyan sikerült minden darabot a megfelelõ helyre juttatni, berakni? Ehhez a hajókat - közöttük is egyeztetetten - külön kellett mozgatni egy megvalósítható berakási menetrend érdekében: Elsõként a transzformátorokat szállító Dayer állt be a rakparthoz, közben az Ulrike kinn várakozott a Dunán. Elõször beraktuk a korábban közúton már a daru alá érkezett 60 tonnás transzformátort, miközben folyt a 123 tonnás másik transzformátor átrakása a vagonból a nehéz trélerre. Eközben a másik tréler szerelvény összesen négy fordulóban vette fel és hordta a kikötõbe a kazándarabokat. Mire az elsõvel odaért, a Dayer már haladt is ki a kikötõbõl kívülre, fedélzetén az elsõ transzformátorral, hogy helyet adjon a belépõ Ulrikénak. Abba folyamatosan pörögve leszállítottuk, és bedaruztuk a négy kazánelemet. Az Ulrike ezután zárt, és mehetett az útjára. Eközben befejeztük a nagy transzformátor átrakását, és a nehéz tréler rakományával szintén beállt a rakodódaru alá. Ezzel egy idõben, a másik megbízásnak megfelelõen 4 db nagyméretû, tonnás kazánrészeket is kellett helybõl, Paksról a kikötõi daru alá fuvaroznunk, és beraknunk egy értük érkezõ másik hajóba. Ebben a helyzetben azt kellett elérnünk, hogy mindkét hajó megrakva még aznap elhagyhassa a kikötõt, folytatva útjukat Nyugat-Európa felé. Ezt úgy kellett megoldanunk, hogy a kikötõben, kapun belül egyszerre csak egy hajó tartózkodhat és rakodhat. E koncentrációt és 5

6 2007/4. OVIT HÍRADÓ És ekkor jött a valahogy mindig közbeszóló meglepetés, vagy inkább kihívás. A Dayer nem tudott visszajönni a kikötõbe, a kikötõsök nem nyitottak kaput. Hamar kiderült, a kikötõ információt kapott arról, hogy a Dunán nagyobb olajszennyezõdés úszik le, és épp Paks elõtt van. Nem kívánták az olaj-szennyezett vizet beengedni a kikötõi öbölbe. Ezt megértettük, s egy feszült, izgalmas óra következett már jócskán délután volt hogy sikerül-e még aznap az utolsó darabot is felrakni, és a hollandiai rakományt is útjára bocsátani. Az addigi munkától izzadtan, a hõségtõl kissé elbágyadva, az ásványvizet magába öntve kitartóan várt a csapat. Végre kiáltás harsant: Elment az olaj! Nyílt a kapu, és beúszott a Dayer. Még egyszer mindenki nekirugaszkodva, ovitos, paksi, hajós összefogva, végül beemeltük a nagy transzformátort a hajóba. Tuba Zoli fõszervezõ-karmesterünk fújtatva-verítékezve konstatálta a nap végére: Hej de megizzadtam, kifáradtam, de a rosszban a jó, hogy fogytam is, nem keveset! Mire Erdélyi Jóska brigádvezetõnk kontrázott brigádtagjai és a sofõrök derültsége közepette: Ha még egyszer két hajót kell együtt pakolni Pakson ilyen melegben, minden bedaruzott darab után megfürdetünk a Dunában, legalább nem panaszkodsz akkor az izzadtságra! Alkonyattájt hazafelé, a feladatát teljesítve, fáradtan, de jólesõ érzéssel látta a brigád a 6-os útról, hogy egymást követõen két ismerõs hajó halad méltóságteljesen felfelé a Dunán Elfútta a szél Június 22-én péntek hajnalban óriási viharra ébredt Mezõcsát és környéke. A szél vadul tombolt, ágakat tört le, veteményeseket túrt fel, borsóültetvényeket tarolt le. Ijesztõ volt, mint minden vihar, ahol a természet megmutatja igazi erejét, így sokkal nagyobb úrnak bizonyul, mint az ember. Igaz, hogy ez így volt, de máskor is van vihar, mondhatjuk, és akkor arról miért nem írunk? Ez miben volt más, mint az elõbbiek? Azt könnyû elképzelni, hogy jön a szél, és letör egy faágat. Azt is bizonyára mindenki megtapasztalta már, hogy ha a viharos szélnek nekitámaszkodik, akkor az annyira ellen nyomja, hogy alig tud tõle haladni. Azt viszont nehéz elképzelni, hogy egy oszlop karrierjét teljesen kettétörje egy szelecske. Pedig most ez történt! Hitetlenkedve szemlélem az eseményeket, végül is nem Amerikában vagyunk, ahol évente két olyan tornádó robog végig a kontinensen, ami teljesen porig rombolja a házakat. Márton Tibor távvezeték üzletigazgató helyettes úr felvilágosított, hogyha az oszlop egy bizonyos erõsségû, - ami még ennél is fontosabb - irányú szelet kap, az elég meghatározó tud lenni az életére nézve. Hasonló történet zajlott le Sajószöged Szolnok 220 kv-os távvezeték nyomvonalán is. A szél elrántotta a távvezeték Sajószöged OT típusú 65-ös számú oszlopát, ami dominószerûen magával húzta a szomszédos 66-os oszlopot is, továbbá a 67-es és 68-as tartó oszlopok felsõ részeit is eldeformálta. Firbás Miklós Szállítási Üzem Dominó 6

7 OVIT HÍRADÓ 2007/4. Maga a kár azért volt különösen nagy, mert alaphálózatként fontos szerepet tölt be a térség villamosenergia ellátásában, továbbá a vezeték keresztezi a Mezõcsát- Ároktõ közutat is, ahol az egyik oszlop úgy dõlt el, hogy az autók sem a vezeték alatt, sem a vezeték fölött nem tudtak áthaladni, így az teljesen lezárta a közút kétirányú forgalmát. A MAVIR ZRt. -mint a távvezeték tulajdonosa és üzemeltetõje-érzékelte az energia szolgáltatás megszûnését, amint a védelmi automatika lekapcsolta a vezetéket a villamosenergia rendszerrõl. Ezt követõen megindult a telefonos forró drót. A MAVIR jelezte az Ovit felé a problémát, onnan ment tovább a hírlánc a legközelebbi mûvezetõséghez, ami jelen esetben Felsõzsolca kirendeltség volt. Az intézkedés innentõl kezdve a viharhoz méltóan villámgyorsan folytatódott. Elsõrendû feladatként mentesíteni kellett a közutat a keresztezõ sodronyoktól, és biztosítani a távvezeték álló 69. számú oszlopánál a vezetéket, a további károk elkerülése végett. Derékba tört karrier Márton Tiborral történt beszélgetés alapján lejegyezte: Apáthy Judit Vasárnapra elkészült a kárfelmérés a helyreállításra vonatkozó javaslattal. Hétfõn kora reggelre át is szerveztek két munkacsoportot a rom eltakarítására, kedden pedig kivonultak a további csoportok az alapozás elkezdéséhez, a szükséges anyagokkal, gépekkel együtt. Közben Gödön elkezdték gyártani a sérült oszlopokat, és azok cserére szoruló részeit is. Innentõl kezdve minden olyan volt, mint egy szokványos távvezeték építés. Három héttel késõbb már csak az újonnan csillogó oszlopok emlékeztettek arra, hogy itt valami káreset történt. Bemutatkozik: a Gödi Telephely 2. rész közelmúlt és jelen Ez a távvezeték vonal a 60-as évek elején épült, habár az élettartamát 30 évre tervezték, ami vezetékcserével és egyéb munkálatokkal meghosszabbítható, de ezen a vonalon ilyen jellegû munkálatok még nem történtek. Mondhatjuk tehát, hogy jól kiszolgáltak minket ezek az oszlopok, igy akár a szél el is fúhatta õket. A rendszerváltás után a piacgazdaság beindulásával, a telephelyet bemutató cikk elsõ részében ismertetett tevékenységek jelentõsen visszaestek, és látható volt, hogy hamarosan meg is szûnnek. 7

8 2007/4. OVIT HÍRADÓ - A raktározás indokolatlanná vált, hisz kapható lett minden a piacon. - A gépkocsijavítás (ZIL, LIAZ, Tátra stb.) az új típusú gépkocsik és szakszervizek megjelenésével piacképtelenné vált. - A szerszámjavítás, szerszámfejlesztés úgyszintén, mivel mindezek a nemzetközi piacon a vezetõ gyártóktól beszerezhetõek voltak (ki fon ma már házilag kábelhúzó harisnyát?). Rendelkezésre állt mintegy 13 hektár terület épületekkel, infrastruktúrával, mintegy 90 fõ kiváló képességû dolgozó, valamennyi gépi berendezés. Mi legyen? Somogyi István vezérigazgató - akkor létesítési igazgató - több lehetõséget elemezve úgy döntött, induljon el Göd az acélszerkezet gyártás irányába, mert a szakmunkás gárda alkalmas volt ehhez, a gépi berendezések bizonyos szinten rendelkezésre álltak, és ami a legfontosabb, a kezdethez szükséges piacot, mintegy tonna acélszerkezetet az Ovit saját felhasználásból biztosítani tudta. Már ezt a mennyiségû acélszerkezetet is, a meglévõ gépi berendezésekkel csak nagyon nagy élõmunka ráfordítással lehetett gyártani, ami kikényszerítette gépparkunk és technológiánk fejlesztését, amely nagyon óvatosan már 1998-tól beindult. Jól átgondolt beruházások olyan mértékben növelték a termelékenységet, ami már a kezdet kezdetén is cél volt, hogy a többlet kapacitásunkat külsõ piacon is értékesíteni kellett. Elsõ jelentõs megrendelõnk a VOEST-Alpine Krems-i egysége volt, évi mintegy 1000 tonna megrendeléssel. A VOEST-el létrejött üzleti kapcsolat világossá tette, hogy csak akkor tudunk acélszerkezetet gazdaságosan elõállítani, és a nemzetközi piacon értékesíteni, ha az 1 kg vas elõállítására jutó élõmunkát minél jobban csökkentjük. Ez kis részben elérhetõ szervezéssel, fegyelmezéssel, jelentõsen azonban csak gépi beruházásokkal. Megindultunk ezen az úton. Elõször a VOEST-tõl díjmentesen telepítettünk át Gödre egy olyan szögvasfúró automatát, ami már számítógép-vezérlésû volt. Ennek a gépnek a beüzemelése után az általános acélszerkezeten túlmenõen csavarkötéses távvezetékoszlop gyártásra is vállalkoztunk. Ekkor szembesültünk azzal, hogy a nagyobb volumenû oszlopgyártás másfajta ismereteket is igényel, mint az acélszerkezet gyártás. (Meg is szenvedtek az elsõ oszlopainkkal Detken az Ovit-os szerelõk. Hideg József írhatott volna errõl egy cikket, de nem írt. Oszlopot csináltak az oszlopszerû vasdarabokból. Köszönjük. Tanultunk belõle.) Nem akarom a kezdeti nyûgeinket hosszasan részletezni, hisz az Ovit-os olvasók tudják, vagy ha nem, most megtudják a végeredményt. Gödön létrehoztuk: - Európa legkorszerûbb és legnagyobb kapacitású oszlopgyártó üzemét, - színvonalas, általános acélszerkezet gyártó üzemet, forgácsoló üzemet, - korszerû festõ üzemet, amelyet elsõsorban - az országban egyedül - duplex felületvédelemre alakítottunk ki. Jó döntés volt tehát: - elindulni az acélszerkezet gyártás irányába, - felvenni fõ profilnak a csavarkötéses távvezetékoszlop gyártást, - átvenni a Magyarországon nagy múlttal rendelkezõ PVV oszlopgyártó gépeit és vezetõ munkatársait, - létrehozni az országban egyedülálló festõ üzemet. 8

9 OVIT HÍRADÓ 2007/4. Egy kis betekintés a gépparkunkba és technológiánkba. Az acélanyagok megmunkálását szinte kizárólag számítógép vezérlésû gépek végzik. A 4 db szögvas megmunkáló és a 3 db idomacél megmunkáló gépünk röviden fogalmazva azt tudja, hogy egyik végén bedugom az idomacélt, másik végén emberi kéz érintése nélkül kijön az oszlop vagy félkésztermék. A 6 db lemezmegmunkáló gépünk tudománya hasonló: egyik végén bedugom a 2 m x 6m-es táblalemezt, másik végén kijön emberi kéz érintése nélkül a kifúrt, kilyukasztott, azonosító számmal ellátott, méretre ill. alakra vágott kész ill. félkésztermék. nagy a felelõsség. A gépek nem tévednek, képesek 10, 100, vagy 1000 darab egyforma hibátlan terméket készíteni, de rosszat is, ha a programozó téved. Természetesen a tévedés esélyeit és következményeit különbözõ szûrõkkel és ellenõrzõ pontokkal minimalizáljuk. Fentiekkel azt szerettem volna érzékeltetni, hogy szinte a nulláról kellett létrehozni mintegy fõs személyzetet, akik a gépeket üzemeltetik. Az összeállító hegesztõ technológiánk hagyományos módon történik, azzal az eltéréssel, hogy minden összeállító csapat (portálok, gerendák, készüléktartók, különféle hegesztett szerkezetek) a számítógép vezérlésû gépek által kifúrt, méretre vágott, azonosító számmal ellátott anyagból dolgozik. A késztermékek a géprõl lekerülve horganyzóba mennek, a félkész termékek az összeállító, majd a hegesztõ mûhelybe kerülnek. Azt mondtam, hogy emberi kéz érintése nélkül. De mindenütt ott van az ember, még jobban, mint a hagyományos technológiáknál. A gépeket megvásároltuk, de nem adtak hozzá gépkezelõket, programozókat, karbantartókat, minõségi ellenõröket. Mivel ilyen gépek az országban csak nálunk vannak, a szakembereket, gépkezelõket nekünk kellett kiképezni. Ez zömmel a meglévõ állományból (lakatosokból, villanyszerelõkbõl, autószerelõkbõl) történt, úgy gondoljuk sikerrel. Mi is és Õk is akarták, így ma mintegy 20 fõ CNC gépkezelõvel és karbantartóval is rendelkezünk. Ahhoz, hogy ezek a gépek mûködni tudjanak a háttérben mintegy 10 fõ programozó mérnök, technikus, technológus dolgozik azon, hogy a gépek nyelvére lefordítsa a különbözõ formátumban érkezõ papír vagy elektronikus dokumentációkat. Rendkívül Az általunk gyártott acélszerkezetek 80 %-a duplex felületvédelemmel kerül a megrendelõhöz, ami azt jelenti, hogy az acélszerkezetet tüzihorganyozzuk, majd ezt követõen egy különleges technológiával ami csak az Ovit-nál létezik - színre festjük. A különleges technológia azért szükséges, mert a frissen tüzihorganyzott felületeket hagyományos módon festeni nem lehet. A festést, válogatást, csomagolást mintegy 30 fõ végzi egy 3000 m2-es festõ csomagoló üzemben. 9

10 2007/4. OVIT HÍRADÓ Korábban kiegészítõ tevékenység volt a fémforgácsolás. Ma már, miután átvettünk Pakson egy nagy kapacitású forgácsoló üzemet, a forgácsolás is meghatározó profilja az üzletigazgatóságnak. Termelésünk - 30 %-a az Ovit-on keresztül kerül a felhasználókhoz, - 10 %-a közvetlenül Gödrõl kerül a hazai piacra, - 60 %-a pedig exportra kerül (Ausztria, Németország, Szlovákia, Csehország, Franciaország, Belgium, Norvégia, Svédország különbözõ vállalatainak szállítunk). Pontos termelési adataink több Ovit-os kiadványban is olvashatóak. Csak a volumen érzékeltetése miatt említem, hogy van olyan nap, amikor 8-10 kamion fordul meg Gödön. A jövõre nézve további gyártóterület kialakítási és gépvásárlási terveink vannak. Hogy mikor fejezõdik be a gödi fejlesztés? Erre az öreg székelyt szeretném idézni, akitõl megkérdezték: Elkészült- e már a portája bátyám? Mire azt válaszolta: a porta sose készül el, elõbb hal meg a gazda. Változások az informatikában június 1-jétõl társaságunk részére egyedi szolgáltatási szerzõdés keretében az MVMI Informatika Zrt. (MVMI) központilag nyújtja az ügyviteli informatikai szolgáltatásokat. A július 1-jétõl érvényes Szervezeti és Mûködési Szabályzat értelmében a szolgáltatási szerzõdés létrejötte után július 1-jével megalakult az Informatikai iroda közvetlenül a vezérigazgató irányítása alatt. Fenti két tényezõ jelentõs változást jelent az informatika üzemeltetésében. Ezekrõl a változásokról szól jelen írás, a teljesség igénye nélkül. IT üzemeltetési szempontból társaságunkat két részre kell osztani: * MVMI * Informatikai iroda által üzemeltetett eszközök Az MVMI az alábbi egységeknél üzemeltet ügyviteli eszközöket: Szabó Lajos Vezérigazgatóság * Jogi és igazgatási iroda * Személyügyi osztály * Belsõ ellenõr * Integrált Rendszer vezetõ Vállalkozási igazgatóság * SAP rendszert használó gépek Mûszaki igazgatóság * SAP rendszert használó gépek (kivétel a vidéki telephelyeken levõk) Közgazdasági igazgatóság * Közgazdasági osztály * Számviteli osztály * Pénzügyi osztály * Eszközgazdálkodási osztály * Bérosztály Nem tekintjük ügyviteli eszközöknek, de az MVMI üzemelteti az Iskola utcai MVM központban levõ (THO) 10

11 OVIT HÍRADÓ 2007/4. gépeket, valamint Pakson, az atomerõmû területén levõ, de Ovit szervezeti egységhez tartozó számítógépeket (ezeket eddig is az MVMI üzemeltette). Ezekre az eszközökre a köztünk levõ szerzõdés szerint teljes körû szolgáltatást nyújt az MVMI. A felhasználók szempontjából kiemelt fontosságú az ügyfélszolgálati (HelpDesk) szolgáltatás, ezért ejtsünk róla néhány szót: Az MVMI által üzemeltetett eszközök bármilyen hibáját (lefagyott a gép, nem nyomtat a nyomtató, fütyül a szünetmentes stb.) az alábbi elérhetõségek valamelyikén kell bejelenteni: Bejelentés formája Elérhetõség Telefon Iparági telefon Fax Elektronikus levél Postai levél MVMI HelpDesk, 7031 Paks, Pf.: 110 Az MVMI-vel kötött szolgáltatási szerzõdés részét képezi az eszkalációs szintek meghatározása. Ez a problémás esetek kezelését szabályozza, amely szintén az iroda hatásköre, egészen a vezérigazgatói szintig. Tehát, ha egy hibabejelentést követõen nem történik semmi, vagy egy változáskérelem nem kerül elbírálásra, vagy visszautasítják, a mi feladatunk eljárni, ezért minket kell keresni. Jelenleg három fõvel dolgozunk, mindhárman régi ovitosok : Lovász László (45-92), Szóráth Tamás (45-04) és Lengyel János (45-14). Lengyel János Informatikai irodavezetõ Célszerû az iparági telefont használni, munkaidõben fel fogják venni, munkaidõn kívül marad a fax vagy elektronikus levél. Itt kell megjegyezni, hogy az internet és elektronikus levelezés szolgáltatást az MVMI csoportszintû központi szolgáltatásként kezeli. Ez azt jelenti, hogy a fenti szolgáltatásokat azokra a gépekre is az MVMI nyújtja, melyeket egyébként nem üzemeltet. Ezért, ha az internettel ill. az elektronikus levelezéssel van probléma, mindenkinek a fentebb leírt elérhetõségek valamelyikén kell azt bejelenteni. Változáskérelem Amennyiben új informatikai szolgáltatási igény, vagy létezõ szolgáltatással kapcsolatos változtatási igény merül fel, úgy a változáskérelmi igénylõlap kitöltésével kérhetõ. A változáskérelmi igénylõlapok nálam megtalálhatók (Lengyel János, tel: A kitöltött és aláírt igénylõlapokat hozzám kell visszajuttatni. Madrid a szökõkutak vagy az energetika városa? Nos, ott tartózkodásom néhány napja alatt ez a furcsa kettõség jellemezte, a több mint 3 millió lakosú spanyol fõvárost. Miért is? - vetõdhet fel a kérdés a Kedves Olvasókban. Aki járt már Madridban bizonyára szintén megtapasztalta, hogy kevés olyan tér, körforgalom, vagy éppen park van (egyébként Madrid Európa legzöldebb fõvárosa), ahol ne lenne egy-egy csodás, a nyári hõséget hûsítõ szökõkút. Ha már nem jutott nekik tengerpart legalább szökõkutakkal és árnyas parkokkal enyhítik a forró napokat. Informatikai Iroda által üzemeltetett eszközök, és minden, amit az irodáról tudni érdemes A helyzet egyszerû, mert mindent az iroda üzemeltet, amit nem az MVMI. Feladatunk a társaság mûködéséhez szükséges informatikai feltételek és szabályozottság biztosítása, a társasági informatikai tevékenység összehangolása. 11

12 2007/4. OVIT HÍRADÓ De hogy kerül az energetika Madridba? Olyan egyszerû okból, hogy június között a spanyol fõváros rendezte meg a 2007-es POWER-GEN Europe-ot, azaz Európa legnagyobb Energiaipari Konferenciáját és Szakkiállítását. Az eseményre 90 országból résztvevõ volt kíváncsi, ezzel rekord eredményt elérve; a kiállítók között pedig olyan neves energetikai cégekkel találkozhattunk a teljesség igénye nélkül, mint a GE, SIEMENS, ALSTOM vagy éppen az ABB. Az Ovit az MVM Csoport tagjaként az MVM, a Paksi Atomerõmû és az ERBE mellett elõször jelent meg kiállítóként is a POWER-GEN-en, többek között abból a megfontolásból, hogy idén nem rendeztek Magyarországon Industria szakkiállítást, ahol eddig rendszeresen részt vettünk. Míg az említett hazai kiállításon általában az MVM Csoport standja a legnagyobbak között van, itt a sok neves európai cég között egy szerényebb méretû pavilonnal jelentünk meg. A kiállítás három napja alatt sokan érdeklõdtek a cégcsoport tevékenységi körérõl, és gyûjtötték össze a cégeket bemutató kiadványokat. A rendezvény lehetõséget teremtett arra is, hogy az új arculatot megismertessük az európai partnerekkel. Erre talán a legjobb eszköz egy cégemblémás varázslabda volt, amin feldobva az új arculat narancs és kék színei jelentek meg váltakozva. Meg is szavaztuk a legötletesebb reklámajándék kategória 1. helyezettjének. Az idei év második felében kiállítóként Tihanyban a MEE Vándorgyûlésen (augusztus 22-24) jelentünk még meg, és a debreceni Energoexpora (szeptember 25-27) megyünk az MVM Csoport tagjaként. belépõk Honfi Nóra Németh Bálint Preusser Gábor Haraszti Endre Pócsi Pál Garai Csaba nyugdíjba vonult Virágh István Személyi hírek Szállítási üzem KSZÜ Távközlési üzem KALÜ KSZÜ KALÜ KALÜ Új arcok a Szállítási üzemben Nyár elején a Szállítási üzem csapata két új kolléganõvel bõvült, ismerjük meg kicsit közelebbrõl õket. Koncz Dóra Máténé Lengyel Enikõ Örömmel töltött el a lehetõség, miszerint felmerült a nevem a cég Szállítási üzemének ügyviteli és gazdasági vezetõi pozíciójának betöltésekor. Váratlanul ért a felkérés, de már korábban is bizalmat kaptam, fõiskolai gyakorlatomat is a cégnél töltöttem. Eddigi tapasztalatom elég sokrétû. A korábban megszerzett pénzügyi végzettséget több multinacionális cégnél tudtam kamatoztatni, illetve tapasztalatot szerezhettem jogi területen is. A Mûszaki Fõiskola a gazdasági és informatikai vonal miatt merült fel életemben, és azt hiszem jó döntés volt. 12

13 OVIT HÍRADÓ 2007/4. Szabadidõmben, ha tehetem utazok, vagy a természetben vagyok. Így töltöm fel energiakészleteimet. Remélem, könnyedén veszem majd a felmerülõ akadályokat, és hosszú távon tudom majd munkámmal támogatni a cég életét. Elérhetõségeim: Tel: Iparági: 4538 Honfi Nóra Még csak két hónapja vagyok az Ovit-nál, de máris úgy érzem, mintha már régóta itt dolgoznék. A Szállítási üzemben mindenki segíti a munkámat. A kollégák kedvesek és megértik, hogy állandóan kérdezgetem Õket ben végeztem a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskolában, mint szállítmányozói ügyintézõ. Szakközépiskolai éveim alatt kétszer is voltam az Ovit-nál nyári gyakorlaton, így ez megkönynyítette a belépésemet, mert elég sok embert megismertem akkor, bár a diszpécsereknél történt egy-két változás. ( Tanulmányaim befejezése után, nem ebben a szakmában, hanem vámügyintézõként kezdtem el dolgozni 2002-ben. A vámügyintézéssel idén felhagytam, s úgy gondoltam kipróbálom magam a szállítmányozás területén is, ha már úgyis ezt a szakmát választottam még az általános iskolában. Remélem, itt is helyt tudok majd állni, mint az elõzõ munkahelyeimen. Szabadidõmben pedig nagyon szeretek olvasni, kirándulni, és a kiskutyámmal játszani. Elérhetõségeim: L. épület 112. szoba (Koncz Dórával együttesen) Tel.: Iparági: Kooperatívos képzés után az Ovitnál Idén 10 éve annak, hogy a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Kara és társaságunk között lévõ megállapodás alapján, utolsó éves villamosmérnök hallgatókat fogadunk 10 hónapos szakmai gyakorlatra. Ez idõ alatt a nálunk lévõ fiatalok a tanulás mellett szakmai irányítás alatt rész-, többször önálló feladatokat látnak el. Az itt töltött idõ alatt megismerik az Ovit tevékenységét, feladatait, az elméletben tanultakat pedig gyakorlati tapasztalatokkal egészíthetik ki, nem is szólva arról a segítségrõl, amit diplomamunkájuk elkészítéséhez kaphatnak. A gyakorlati (kooperatív) képzés minden év szeptember elejétõl június végéig tart. Egy-két évtõl eltekintve mindig volt, voltak olyanok, akik a fõiskola befejezését követõen nálunk kezdték dolgos életüket. Ebben az évben 3 fiatal felvétele történt meg, õk mutatkoznak be röviden az alábbiakban. Preusser Gábor szeptemberében kerültem az Ovit Távközlési üzemébe kooperatívos képzés keretében. Jó ötletnek tûnt a diploma megszerzése úgy, hogy az közben tapasztalatot ad a munka terén, megkönnyítve ezzel a késõbbi elhelyezkedést, friss diplomásként. Ebben jó partner volt az Ovit, aki öt végzõs villamosmérnök hallgató gyakorlati oktatását vállalta fel. Segített a gyakorlati tudás megszerzésében, ösztöndíjjal támogatott, valamint konzulenst biztosított a szakdolgozatom megírásához. 13

14 2007/4. OVIT HÍRADÓ A Távközlési üzem tevékenységei közül szinte mindenbe belekóstolhattam. Foglalkoztam tervdokumentációk készítésével, kivitelezéssel, üzemeltetéssel. Egy hónapja diplomáztam a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán villamosmérnöki karán, és kikerülve a pályakezdés és álláskeresés nehézségeit, itt maradtam. Július 1-jétõl távközlési mérnök státuszba kerültem. Munkám része az Ovit telefonos hálózatának üzemeltetése, karbantartása. Sokan innen ismerhetnek. Kooperatívos feladatom volt a mindenki által szeretett tarifaszámláló rendszer kiépítése, üzembe helyezése az Ovit öt telephelyén. A feladataim másik fele az MVM távközlési rendszerének üzemeltetéséhez kapcsolódik. A helyemet hamar megtaláltam a Távközlési üzem fiatalos csapatában, ahol önálló munkavégzési lehetõséget kaptam. Ezúton is szeretném megköszönni a bizalmat - különösen fõnökömnek, Galambos Tibornak - és az Ovit egész kollektívájának a szíves fogadtatást. Ha valakinek telefonnal kapcsolatos problémája van, forduljon hozzám bizalommal. el kell végezni, függetlenül annak profiljától. Sok mûszaki ember idegenkedik ezektõl a területektõl, de én az iskola alatt a villamos- és egyéb mûszaki tantárgyak mellett hangsúlyosan tanultam az ezekkel a területekkel kapcsolatos tárgyakat is. A gyakorlati idõ vége felé úgy éreztem, ha szükség van továbbra is a munkámra az Ovit-nál, akkor szívesen maradnék. Szerencsésnek mondhatom magam, mert június végén azzal a tudattal mehettem diplomázni, ha sikerül, akkor munkám is van. Azóta a feladataim tovább bõvültek. Az itt eltöltött hónapok alatt számos érdekességgel találkoztam, és lehetõségem volt sok mindent tanulni, remélem ez a jövõben is így lesz. Haraszti Endre Garai Csaba Fõiskolai tanulmányaimat a BMF Kandó Kálmán villamosmérnöki karán végeztem, ahol lehetõségem volt arra, hogy tízhónapos szakmai gyakorlatot szerezzek egy cégnél. Úgy gondoltam élek a lehetõséggel, hogy ne teljesen kezdõként kerüljek a munkaerõ piacra friss diplomásként, ha majd végzek. Így kerültem szeptemberében az Ovit-hoz, mint kooperatív képzésben részt vevõ gyakornok. Az igazat megvallva gyengeáramú szakra jártam, ami elsõ hallásra nem igazán fedi a cég fõ tevékenységi köreit, ezért elsõ nap kicsit félve jöttem be, hogy milyen feladat várhat itt rám. Végül is a KALÜ-ben, az Integrált Rendszerrel kapcsolatos feladatokat kellett ellátnom, hiszen a minõségüggyel, a környezet- és a munkavédelemmel kapcsolatos teendõket minden vállalatnál Fõiskolai tanulmányaim harmadik évében döntöttem úgy, hogy jelentkezem az iskola által meghirdetett negyedik évre, amely lehetõséget biztosított egy 10 hónapos szakmai gyakorlat eltöltésére. Azért választottam az Ovit-ot, azon belül is a KALÜ mûhelyét, hogy amiket addig csak elméletben ismertem meg a fõiskola falai között, azt utána gyakorlatban is elsajátíthassam. Így a szakmai gyakorlat elsõ felében a mechanikai elõszerelõ mûhelyben dolgoztam, majd az év második részében átkerülhettem a szekunder mûhelybe. Mindkét helyen sokat tanultam a szakmának ebbõl a részébõl. Sokszor jártam vidéken, vidéki transzformátor alállomásokon. Végül szakdolgozatomat is a szegedi központi váltakozóáramú segédüzem rekonstrukciójából írtam, amihez rengeteg segítséget kaptam. A gyakorlat vége felé lehetõségem nyílt amellett dönteni, hogy a fõiskolai záróvizsga után a továbbiakban már teljes munkaidõben is a KALÜ mûhely csapatában dolgozhassam. Élve a lehetõséggel, július eleje óta itt dolgozom az Ovit-nál. 14

15 OVIT HÍRADÓ 2007/4. Egyszer volt A TRAMPOSZTÕR (Megjelent az OVIT Híradó évi 8. számában) Munkája és utazása során mindenkinek sok élménye marad emberekrõl, eseményekrõl. Visszagondolva régi külszolgálatos idõmre, mindig eszembe jut egyik vagy másik munkatárs, barát. Ezek között volt egy kedves munkatárs, az örökké mosolygós, vidám kedvû Nándi bá. Takaros emberke volt, égszínkék, nyájas, szolid szemû, széltébe-hosszába egy. Amolyan mokány kis magyar. Vele történt meg az az eset, mely akkor és azóta is mód felett vígságra hangolt minket. Még talán annyit, hogy barátunk nem állt hadilábon a borral, s mivel alsóörsi illetõségû volt, már gyermekkora óta úgymond el-elszopogatta a domb levét. Akkoriban (a 60-as évek elején) Csornán voltunk, onnan szolgáltuk ki a Sopronkövesd-Horvátkimle távvezeték építését. Egy délután Dudás Jenõ bácsi lélekszakadva érkezett be a vonalról és közölte, hogy a lebényi kavicsbányában meghibásodott a szállítószalag. Nándi bá nem sokat gondolkodott. A szerszámos ládával s az elmaradhatatlan demizsonjával - amiben állítólag a rossz csornai ivóvíz miatt alsóörsi hazai vizet tárolt elindult a munkagép kijavítására. Már jó késõ este volt, amikor feltûnõen imbolygó léptekkel visszatért Csornára. Bevágódott az irodába, és jelentését a következõképpen tette meg: Mûvezetõ kartárs, a tramposztõr elindult! Ezzel sarkon fordult, és kiment a szobából. Ettõl a naptól kezdve Tramposztõr -nek hívtuk õt. Nem akartunk megkockáztatni sértõ feltételezéseket, de az volt az összbenyomásunk, hogy az öreg Nándi barátunk biztosan egyenes arányban töltötte fel megfelelõ üzemanyaggal a szállítószalag tankját, és a saját kis gyomrocskáját is. Az viszont tény, hogy a masina ment, s reggel minden kiesés nélkül hordták a kavicsot ki a vonalra. A Tramposztõrt mindenki szerette, és mindenkit szeretett Õ is. Nála nem volt lehetetlen és megoldhatatlan feladat univerzális távvezeték-építõ volt! Késõbb a sors más vidékre sodorta tõlünk, s most nemrég hallottuk, hogy Wittman Nándi bácsi, a Tramposztõr elhunyt. Õ elment, de emléke itt marad közöttünk örökre.... Mûvezetõ kartárs jelentem, hogy a Tramposztõr többé nem indul!. Üzemi Tanács választás Zászlós Pál A Munka Törvénykönyve (MT) szabályozza az Üzemi Tanács (ÜT) választását, tagjainak létszámát, feladatait, és a mûködésével kapcsolatos egyéb jogait. Ennek értelmében, - miután az utolsó választás óta lassan eltelt 3 év -társaságunknál idén novemberében ismét sor kerül az Üzemi Tanács választásra. Az elõkészületi munkálatok már szeptemberben elkezdõdnek az ÜT és a VDSZSZ Ovit Tagszakszervezet együttes ülésével, a Választási Bizottság tagságának kialakítására vonatkozóan. Az új ÜT választása várhatóan november hónap második felében zajlik majd le. Továbbá szeretném még felhívni mindenkinek a figyelmét egy nagyon fontos tényezõre, mely talán kevéssé köztudott. Az MT rendelkezése szerint: Kollektív Szerzõdés kötésére csak a reprezentatív szakszervezet jogosult. Márpedig ezt csak az Üzemi Tanács választáson lehet megszerezni! Reprezentatívnak az a szakszervezet tekinthetõ, melynek jelöltjei, az ÜT választáson a leadott szavazatoknak legalább a 10 %-át megszerzik. Amennyiben a választó munkatársak olyan helyzetet teremtenek, hogy szakszervezetük nem lesz reprezentatív, úgy megfosztják azt Kollektív Szerzõdés kötési jogától! Ugyanez a helyzet áll elõ akkor is, ha a jelölõlistán elõtérbe kerülnek az önálló munkavállalói jelöltek! 15

16 2007/4. OVIT HÍRADÓ Az Üzemi Tanács választással egyidõben kerül sor a munkavédelmi képviselõk választására is. Errõl egy külön tájékoztatás jelenik meg. A Munkavédelmi Bizottság felépítésére irányuló javaslatot véleményezésre az ÜT-nek és a szakszervezetnek juttatta el a cégvezetés. Jó szavazást és eredményes választást! Személyügyi osztály Üzemi Tanács A mi 38. VOTT-unk Munkavédelmi képviselõk választása A választás megtartásáról a munkavédelemrõl szóló évi XCIII. tv., Mvt 70/A.. tartalmazza: A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzéssel összefüggõ jogaik, érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül képviselõt, képviselõket választani. Az Ovit ZRt.-nél a munkavédelmi képviselõk választása október-november hónapjában, az ÜTválasztással egyidõben volt. A munkavédelmi képviselõk december 3-i alakuló bizottsági ülésükön Meixner Józsefet megválasztották a Munkavédelmi Bizottság elnökének, a tagok Kerekes István és Szeri Krisztián lettek. A Paritásos Munkavédelmi Testület 2005 februárjában jött létre, amelyben a munkaadói oldal képviselõi: Gaál Gábor üzemviteli igazgató, Bakai Lehel BTO vezetõ és Schmidt Péterné személyügyi osztályvezetõ lettek. Mivel január 1-jétõl az Üzemviteli Igazgatóság a MAVIR ZRt.-be integrálódott, a Munkavédelmi Bizottság egy tagja és a Paritásos Munkavédelmi Testület két munkáltatói tagja is a MAVIR ZRt.-hez került, így a képviseleti rendszer mûködésképtelen lett június 29-július 1., Gödöllõ Az ÁVESZ ÉMÁSZ Vállalat Egri Üzletigazgatóságának természet- és sportszeretõ dolgozói június 4-én megrendeztek a Bükk Telekesi menedékházánál egy természetjáró (tájékozódási) versenyt, amelyre több hálózati társvállalat dolgozóit is meghívták. Ezt a remek iparági eseményt elnevezték Élüzem Emlékversenynek, amelyet az ÁVESZ Gyõr 1. csapata nyert meg. Sikerükön felbuzdulva 1952-ben a gyõriek hívták meg iparági kollégáikat a Bakonyba, ahol az ÉMÁSZ Miskolc csapata gyõzedelmeskedett, s könnyû kitalálni, hogy az évi iparági találkozó meghívója az e versenyt megnyerõ DÉDÁSZ lett. Tehát Pécs, és így tovább 1951-ben elkezdõdött valami! Valami nagyon jó dolog, amely ma is él és mûködik mindannyiunk örömére és épülésére. Az idei nyáron Gödöllõn került sor a villamosenergia-ipari dolgozók 57. természetbarát találkozójára (VOTT). A cég vezetése a bekövetkezett szervezeti változások hatásait figyelembe véve úgy döntött, hogy felül kell vizsgálni a munkavédelmi képviseleti rendszert, új választásokat kell kiírni, és azt célszerû az Üzemi Tanács tagjainak megválasztásával egy idõben rendezni. 16

17 OVIT HÍRADÓ 2007/4. Az Országos Villamostávvezeték Vállalat dolgozói elsõ ízben - az alapító ÉMÁSZ Egri Üzemigazgatóság meghívására 1970-ben, az akkor immár jubileumi, 20. találkozón vettek részt. Egyébként a nemes mozgalom nagyot lépett abban az esztendõben! Ugyanis ott, Egerben rendezték meg a VOTT elsõ városismereti versenyét. Természetes, hogy minket, ovitosokat is azonnal megragadott (és többé el sem eresztett) ez a szép, kellemes és minden bizonnyal (több szempontból is!) igen hasznos sport-, táj- és helyismereti verseny-élmény, valamint a társvállalatok dolgozóival való találkozás élménye. Azóta minden nyáron ott vagyunk a VOTT versenyein és rendezvényein. Ezúttal már 38-adszor! Az ELMÛ-ÉMÁSZ közös rendezésében megtartott 57. VOTT sok mindenben hasonlított az elõzõ versenyekre, de Gödöllõn kaptunk egy olyan élményt is, amihez még hasonló sem volt az elõzõ fél évszázad folyamán! Mindjárt a pénteki megérkezésünk után, a szokásos rendezõi egységcsomag kibontásakor minden résztvevõ talált egy gyönyörû emlékkönyvet is! A színes, remek kivitelû könyv címe: A VOTT 55 éve ( ) Egyedülálló dokumentum-gyûjtemény ez, amelynek lapjain minden iparági vállalat (közöttük természetesen az Ovit ZRt., illetve az OVIT SE.) dolgozói és sportolói megtalálhatják emlékeiket, élményeiket és eredményeiket. Az Emlékkönyv kiadását (a dokumentumok összegyûjtését) 2004-ben, Tatán, az 54. Találkozón kezdeményezték a VOTT nagy öregjei, és a munka ezután közel három évig tartott. Egyre több közremûködõvel, hatalmas és örömteli munkával, végül igazán szép és értékes eredménnyel. Nagy örömmel és egy kis büszkeséggel jelenthetjük, hogy a könyv szereplõi és alkotói között mi, Ovit VOTT-osok is nagy teret és szerepet kaphattunk. Az Emlékkönyvet lapozgatva, adatait tanulmányozva megállapítható, hogy ezen a harmincnyolc versenyen nagyon sok, szép és emlékezetes eredményt elértek az Ovit dolgozóinak különbözõ generációi. Számos harmadik és második helyezés csillogó érmeit vettük át büszkén állva a gyõzelmi dobogókon, s egyszer gyõztünk is! Mégpedig az 1979-ben, Nyíregyházán megrendezett városismereti versenyen. Egy évig ott díszelgett a Báthory utcai sport-vitrinben a Vándordíj, az a bizonyos kupa, amelyre minden évben rávésik a gyõztes csapat nevét. Gödöllõn sajnos nem ment ilyen jól Kimondottan rutinos, jól felkészült csapatainknak ezúttal nem volt szerencséje. A terepversenyen minden volt, amit ez a szép és érdekes, de bonyolult, és igen nagy pontosságot, figyelmet (nem mellékesen kiváló szellemi-testi kondíciót is) igénylõ versenyen a rendezõk ki tudnak találni azzal a nemes céllal, hogy a mezõnyt mintegy rangsorolhatóvá tegyék. Szinte minden ellenõrzõpont térségét megszórták tévesztõ bójákkal, az egyenes itiner pedig olyan kusza volt, hogy a csapatok idõnként úgyszólván önmagukkal találkoztak! És így tovább Sajnos, okulásunkat ezúttal nem segítette elõ a rendezés, mert nem derültek ki ott helyben a verseny folyamán nyilvánvalóan elkövetett hibáink Az eredményhirdetésnél kicsit hiányérzetünk volt, mert az egész verseny szokásos szakmai elemzése is elmaradt. A városismereti verseny során egyes korábbi rossz példákkal ellentétben valóban lehetõségünk volt végig járni Gödöllõ nevezetességeit, amibõl sokkal több van, mint a várost kevésbé ismerõ esetleg gondolná. A lebonyolítás most már másodszor történt azzal a módszerrel, hogy a válaszokat nem szöveggel, hanem egy elõre megkapott listából kiválasztva, a mellette 17

18 2007/4. OVIT HÍRADÓ feltüntetett kód beírásával kellett megadni. Ez látszólag segíthet a helyes válasz megtalálásában, azonban a listában számos, kicsit hasonló, de mégsem helyes válasz is szerepelt. A versenyt megnehezítette az is, hogy ezúttal a kiírók a válaszokat nem tették ABC sorrendbe, így - fõleg az elején - elég sok idõ kellett a megfelelõnek tartott kód megkereséséhez. (Aki esetleg nem tudná, közel 300 kérdésre kell válaszolni most mindössze 200 perc alatt -, ügyelve a helyes útvonal betartására - ellenõrzõ pontok -, és közben 6-7 km-t megtenni. További nehézség, hogy az utóbbi néhány év rossz gyakorlatát folytatva a rendezõk csupán 1 példány szakirodalmat bocsátanak a csapatok rendelkezésére, ami a külön-külön megteendõ szakaszon a táv egyharmada - nagyon is hiányzott. Ennek ellenére, ha a tavalyi eredményeinket nem is sikerült megközelíteni (akkor három csapatunk volt az elsõ tízben), a 85 indulót tekintve azért nem voltunk olyan rosszak. OVIT I. csapat: terepverseny: Lipniczky Lajos Kasztovszky Béla Antal István Mester Péter városismereti verseny: Kerny László Kerny Terézia Ovit II. csapat terepversenyzõi OVIT II. csapat: terepverseny: Meixner József Gergely Lajos Bíró József Polónyi László városismereti verseny: Szepesi László Kelemen Gyula Egyszóval, ha eredményeinkkel ezúttal nem is dicsekedhetünk, de azért alább ismertetjük az Ovit színekben versenyzõ csapatok névsorát és helyezéseit. Azután beszéljenek a képek. Ovit III. csapat terepversenyzõi Ovit I. csapat terepversenyzõi OVIT III. csapat: terepverseny: Kováts János Dr. Németh György Makó Attila Makó Lajos városismereti verseny: Papp Katalin Somogyi Lászlóné 18

19 OVIT HÍRADÓ 2007/4. OVIT IV. csapat városismereti verseny: Bakulya Katalin Debreceni Vanda Egy kis szerény táblázat a csapatok és csapatrészek helyezéseirõl: verseny kategória/csapat OVIT I. OVIT II. OVIT III. OVIT IV. terepverseny városismereti verseny összetett eredmény Az Ovit háziversenyt tehát mint általában magasan az OVIT III. (a Kováts-csapat) nyerte. Ezúttal elsõsorban a városi versenyben kiváló eredményt elérõ Papp Katiéknak köszönhetõen! Gratulálunk nekik!! Az egyéni tájfutó versenyeken is részt vett három versenyzõnk, három kategóriában, egészében véve az alábbi eredménnyel: F 17 tagozat: Kováts Gergely (nem értékelhetõ eredmény) F 21 tagozat: Németh Máté 14 induló között 8. helyezés F 35 tagozat: dr. Németh György 30 induló között 6. helyezés Szlovákiai (felvidéki) egyetemisták társaságunknál Cégünk már több mint egy évtizede tart folyamatos kapcsolatot a magyar anyanyelvû diákszervezettel, a pozsonyi Diákhálózat -tal. Ennek keretében minden év nyarán üdülésre és szakmai gyakorlatra fogadjuk a fiatalokat. Így történt ez most is. Július 30-án a fonyódi üdülõnkbe nyolc egyetemista érkezett egyhetes balatoni üdülésre, akik közül a második héten öt fõ budapesti szakmai gyakorlaton is részt vett. Már a megérkezésüket követõ napon találkoztunk velük, és elõzetesen tájékoztattuk õket az Ovit ZRt. sokrétû tevékenységérõl, szervezeti felépítésérõl. A találkozó szakmai színvonalát növelte, hogy Pleininger József integrált rendszer vezetõ elõadásában az egyetemisták megismerhették a minõségügyi rendszereket. Ennek keretében az Ovit ZRt.-nél alkalmazott MSZ EN ISO 9001-es, az MSZ ISO es és az MSZ es szabványok követelményeinek megfelelõ integrált Minõség-, Környezet-, Munkahelyi Egészségvédelemés Biztonságirányítási Rendszer mûködését. A találkozó további részében a szakmai gyakorlatosokkal egyeztetésre került a szakmai program. Végül szívélyes ismerkedéssel és beszélgetéssel fejezõdött be a fonyódi program. A profi Németh-család tehát jól szerepelt, büszkék vagyunk rájuk! Elhelyezésünk az agráregyetem felújított, kétágyas, szállodai színvonalú kollégiumában volt (ez az elmúlt évek legjobbjai közé tartozik), s az ellátásra sem lehetett panaszunk. Reménykedve várjuk a folytatást 2008-ban. Kasztovszky Béla - Szepesi László 19

20 2007/4. OVIT HÍRADÓ Az egyetemistáknak az egyhetes üdülés gyorsan eltelt, és a változékony idõjárás ellenére azért sikerült megmártózniuk a Balaton vizében, és a badacsonyi bort is megkóstolták. Búcsúzásképpen a fiatalok megköszönték a figyelmes, kedves vendéglátást. A három, csak üdülésen résztvevõ fiatal hazautazott, a szakmai gyakorlatosokat pedig Budapestre szállítottuk. A budapesti program a cég központi telephelyén kezdõdött. Az egyetemistákat Ruthner György marketing osztályvezetõ üdvözölte. Tájékoztatásában elõször a vállalat megalakulásától napjainkig eltelt idõszakot, a társaság fejlõdését mutatta be, majd az Ovit ZRt. jelenlegi gazdasági-mûszaki tevékenységét ismertette. A cég szervezeti felépítésérõl, fõbb mûszaki feladatairól is tájékoztatást adott. Ezért a következõ üzemlátogatás alkalmával megnézték a Korrózióvédelmi, Acélszerkezeti és Gépjavítási Üzemet (KAGÜ), ahol László Ferenc üzemvezetõ fogadta õket, és tájékoztatást adott az acélszerkezeti tervezés és technológia, -gyártás és korrózióvédelmi munkafolyamatokról. A teljes gyártási munkafolyamatokat is megismerhették az egyetemisták. Látható volt a kiváló minõségû, beépítésre kész, duplex felületvédelemmel ellátott fémszerkezetek gyártási folyamata, a speciális CNC vezérlésû szerszámgépek (leszabó, fúró, lyukasztó és plazmavágó) mûködése, a zárt technológiájú, automatikus anyagmozgatás, a zártkabinos és szárítókamrás festõüzem. Ezután Kovács Zoltán KTLÜ-vezetõ adott ismertetést a Távvezeték Üzletigazgatóság szervezeti felépítésérõl és kiemelten szólt a hálózatszerelési tevékenységrõl (távvezeték építés munkafázisai, rekonstrukciók, szerszámok és erõgépek). Végül videó segítségével a viharokban sérült oszlopok javításáról, szükség esetén pótlásukról, arra kifejlesztett provizórikus oszloptípusokról tartott ismertetést. Ezt követõen az Alállomási Üzletigazgatóság tevékenységébe nyertek bepillantást az egyetemisták. Varga András KALÜ-vezetõ és Jáger András KSZÜ-vezetõ részletesen szólt a villamos alállomások tervezési, építési-szerelési munkájáról, a KALÜ és a KSZÜ feladatairól. Befejezésül üzemlátogatás keretében megtekintették a villamos-szekrények szerelését, valamint a Vegyi Labort. Arra is törekedtünk, hogy az elméleti információk mellett az egyetemisták ismereteket szerezhessenek az üzemi tevékenységekrõl és gyártási folyamatokról is. Cégünknél a szakmai program a Szállítási üzem tevékenységének megismerésével zárult a Körvasút sori telephelyen. Szallár László segítségével a szakmai gyakorlatosok megtekintették azokat a nagyteljesítményû gépjármûveket, trailereket, amelyekkel az óriási kiterjedésû és többszáz tonna súlyú berendezéseket szállítják. Ezen szállítási feladatok végzése videófilm segítségével is látható volt számukra. 20

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt.

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt. Ez is lezárult: a Gyõr Szombathelyi projekt - a folyamat - Az igazgatóság közleményei 2006. augusztus 23-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2006. június 28-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet. Elfogadta

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! 2006/6. OVIT HÍRADÓ "A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani. /Robi, egy 7 éves kisgyerek/ Tartalomjegyzék Vezérigazgatói

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! 2007/6. OVIT HÍRADÓ Tisztelt Munkatársaim! Ha az ember az írott és az úgynevezett elektronikus sajtóban a napi híradásokat nézi, szinte biztos lehet abban, hogy a negatív hírek, az elszomorító események

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Projektjeinkről 2 Neukum Zoltán üzenete 10 Bemutatkozik az új termelési igazgató 11 Az OVIT versenyképességének javítása 15 Szelektív hulladékgyűjtés a Körvasút

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az igazgatóság közleményei 1 Egy új bolygó a társaság égboltján? 4 Projektjeinkről 5 Társadalmi szerepvállalás 12 Személyi hírek 13 Beszélgetés Csomai Kamillával, az OVIT közgazdasági igazgatójával

Részletesebben

A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus)

A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus) A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus) Tartalomjegyzék Mészáros Sándorra emlékezünk 1 Sikerekben gazdag évet zárt az MVM Ovit Zrt. 2 Az Igazgatóság közleményei 3 Projektjeinkrôl

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Új vezetés az OVIT élén 2 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010. I. félévi gazdálkodásáról 2 Projektjeinkről 5 Rendezvények 12 Személyi hírek 18 Új belépők 19 Integrált

Részletesebben

OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék

OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék Az igazgatóság közleményei... 1 A Várpalotai E.ON alállomás bõvítésének rövid története... 1 Öt nap!... 3 54. MEE Vándorgyûlés... 5 KarMen... 5 Személyi hírek... 7 Beszélgetés

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2011. I. félévi gazdálkodásáról 2 A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele 5 ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával 1 Kedves Olvasók (felelős szerkesztő levele) 4 Az Igazgatóság közleményei 5 Projektjeinkről 6 Rendezvények 11 Felsőzsolca, az árvíz

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral 1 Az Igazgatóság közleményei 4 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 11 Új belépők 12 Az Integrált Rendszer hírei 15 Az MVM Csoport

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése Tartalomjegyzék Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése 1 Sajtóközlemények 2 Projektjeinkről 4 CSIR... és az meg mi?! 10 Rendezvények 11 Társadalmi felelősségvállalás 15 Személyi hírek 16 Új belépők

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Az MVM OVIT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 2 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I. félévi gazdálkodásáról 3 Projektjeinkről 6 Rendezvények

Részletesebben

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4

Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4 A legsikeresebbek mindig azok lesznek, akik felismerik a darabolás hatalmát, vagyis, akik egyszerre soha nem harapnak annál nagyobb falatot, amit még ténylegesen meg is tudnak rágni. (Anthony Robbins)

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010-es üzleti évéről 3 Megalakult az OVIT ZRt. Földgáz Igazgatósága 6 Új tevékenység az OVIT palettáján - felkészülés a vasúti felsővezeték-szerelési

Részletesebben

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2014. MÁJUS-JÚNIUS 3. SZÁM 20. ÉVFOLYAM Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával Tisztelt

Részletesebben

Céghírek. Projektjeinkrôl

Céghírek. Projektjeinkrôl Céghírek Az Igazgatóság közleményei 2014. szeptember 26-ai ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2014. július 28-ai ülésérôl felvett jegyzôkönyvet; jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját

Részletesebben

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 15. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Felnövekvõ ágban a VIT Nyugdíjpénztár Megújul a VIT - új, aktív, dinamikus kommunikációs csatornákat nyitottunk

Részletesebben

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 2. szám 2006. 2004. FEBRUÁR október KEZDŐDIK A KÉPZÉSI SOROZAT Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel A tudás alapú társadalom, valamint a

Részletesebben

Döntés személyekről és részvényekről

Döntés személyekről és részvényekről 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2006. október április KÖZGYŰLÉST TARTOTTUNK Döntés személyekről és részvényekről A tartalomból: Új ÜT-testületek: Alakuló ülések

Részletesebben

50 éves a Zalavíz Zrt.

50 éves a Zalavíz Zrt. Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA L XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 50 éves a Zalavíz Zrt. Beszélgetés dr. Burján Richárd elnök.vezérigazgatóval A térség legnagyobb önkormányzati

Részletesebben

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból XXXI. évfolyam, 4. szám 2008. április Szállítói nap 2008 Hagyományosan nagysikerû rendezvénynek adott otthont az erõmû látogatóközpontja március 20-án. Elõször is hosszan sorolták a PA Zrt. Kiemelt Szállító,

Részletesebben

2000 MW teljesítményű a paksi atomerőmű

2000 MW teljesítményű a paksi atomerőmű XXXII. évfolyam, 12. szám 2009. december 2000 MW teljesítményű a paksi atomerőmű Mind a négy blokk 108 százalékon üzemel Lévai András üzenete! A földi megsemmisülés felé haladva, tisztán látom, hogy addig

Részletesebben

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 4. szám 2012. július www.raba.hu Új vizsgálóberendezések a fejlesztések szolgálatában 7 8. oldal Új Igazgatósági és Felügyelô Bizottsági tagok a Rábánál

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. 2014. tél

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. 2014. tél mert magazin )mert ( MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. magazin Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság H-3271 Visonta, Erőmű utca 11. Tel.: +36 37 334 000, Fax: +36 37 334 016 E-mail: matra@mert.hu Web: www.mert.hu

Részletesebben

Postás. Dolgozó. A PSZ a nemzetközi porondon is megerõsödött Munkavédelmi képviselõket választottunk Körkérdés: Mit vár 2009-tõl?

Postás. Dolgozó. A PSZ a nemzetközi porondon is megerõsödött Munkavédelmi képviselõket választottunk Körkérdés: Mit vár 2009-tõl? 2008. DECEMBER Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó A PSZ a nemzetközi porondon is megerõsödött Munkavédelmi képviselõket választottunk Körkérdés: Mit vár 2009-tõl? 2. oldal 5. oldal

Részletesebben

Cseh Ottó. Menedzsment struktúra 13. oldal. Repülõterek itthon 25. oldal. Csiki-Bege sztori. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika

Cseh Ottó. Menedzsment struktúra 13. oldal. Repülõterek itthon 25. oldal. Csiki-Bege sztori. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIII.ÉVFOLYAM 7 8. SZÁM 2005. AUGUSZTUS Menedzsment struktúra 13. oldal Repülõterek itthon 25. oldal Csiki-Bege sztori 38. oldal Cseh Ottó 131. szám

Részletesebben