KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 26. napján megtartott rendes üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 26. napján megtartott rendes üléséről."

Átírás

1 BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 9 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 26. napján megtartott rendes üléséről. ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Dr. Bardócz Zsuzsa, Veréb János, Cseh Sándor, Sántha Géza, Horváth Zoltán képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző Fazekas Róbert tervező Lakosság részéről 1 személy Távollétét bejelentette: Farkas Lászlóné, Vajai Tiborné V O L L M U T H P É T E R: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 6 képviselő jelen van. Az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Sántha Gézát és Horváth Zoltánt javasolja. A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. Javasolja a Képviselő-testület tagjainak, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg. A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. N A P I R E N D: 1. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004 (VII.1) rendelete módosítása Előadó: Dr. Harkai Barbara jegyző 2. Badacsonytördemic község településfejlesztési koncepciójáról és településrendezési terv módosításáról döntés meghozatala Előadó: Vollmuth Péter polgármester 3. Dr. Smura János r. alezredes kinevezéséről döntés Előadó: Vollmuth Péter polgármester 4. Regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adásáról döntés Előadó: Harkai Barbara jegyző 1

2 5. Dr. Thaly Géza kérelméről döntés Előadó: Vollmuth Péter polgármester 6. Ács utca aszfaltozási munkálatairól döntés Előadó: Vollmuth Péter polgármester /25. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról döntés Előadó: Vollmuth Péter polgármester /3 és 1105/4 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról döntés Előadó: Vollmuth Péter polgármester 9. Vegyes ügyek Előadó: Vollmuth Péter polgármester 1. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004 (VII.1) rendelete módosítása DR. HARKAI BARBARA: A hulladék elhelyezés miatt módosítani kell a helyi rendeletünket. A Rodostó utcában és a Kolóniában zárt helyre kerültek a konténerek, így be tudjuk vonni azokat az ingatlanokat, ahová a kukás autó már nem tud felmenni. Kulcsot adunk az arra jogosultaknak a konténerhez, és így egyértelművé válik a díjfizetési kötelezettségük. Amióta bekerítettük a konténereket, azóta normalizálódni látszik a szemét elhelyezés kérdése. VOLLMUTH PÉTER: Van kérdés? CSEH SÁNDOR: A kulcsot hol lehet elkérni? DR HARKAI BARBARA: A polgármesteri hivatalban átvételi elismervény ellenében adjuk ki a kulcsot minden arra jogosult ingatlan tulajdonosnak. VOLLMUTH PÉTER: Az Orgona utcában is hasonló módon próbáljuk megoldani a hulladék elhelyezés kérdését, mivel nincs közterületünk, egy ingatlan tulajdonostól bérelnénk a területet évi kétszeri kaszálás cserében. Az Orgona utca alját csak így tudjuk rendbe rakni, mivel ott egyfolytában szemetes zsákok állnak a hét minden napján. Ki az, aki igennel szavaz, hogy az elhangzottaknak megfelelően módosítsuk a az önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004 (VII.1.) rendeletét? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 2

3 6/2009 ( VI. 29.) rendelet képviselő-testülete az önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004 (VII.1.) rendeletét az előterjesztésnek megfelelően módosítja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: jegyző Határidő: azonnal 2. Badacsonytördemic község településfejlesztési koncepciójáról és településrendezési terv módosításáról döntés meghozatala VOLLMUTH PÉTER: Átadom a szót Fazekas Róbert terezőnek. FAZEKAS RÓBERT: A testületnek döntést kell hozni, hogy az előterjesztésnek megfelelően kezdeményezi a határozati javaslatban szereplő pontok módosítását és ezzel összefüggésben egy külön határozatot is kell hozni a hatályos településfejlesztési koncepcióról, ami a 2002 és 2006-os rendezési terv kapcsán került elfogadásra ill. módosításra. A jelenlegi szándékoknak megfelelően ez is módosuljon. DR BARDÓCZ ZSUZSA: Az útszélesítés ill. az útcsökkentés milyen mértékben érinti a rendezési tervet? FAZEKAS RÓBERT: A település utcáinak kb. 80 % át érinti, ugyanis a korábbi rendezési terv eléggé durva módon minden utcát mindkét irányban kiszabályozott, amit a valóságban nem lehet megvalósítani, mivel sok helyen meglévő házakat kellene elbontani. SÁNTHA GÉZA: A Pince utcában lesz a szálloda, van-e amiatt útszélesítés betervezve, mivel várhatóan ott a forgalom megnövekszik. FAZEKAS RÓBERT: A Pince utca szűkebb lesz, mint a jelenlegi szabályozás abban az utcában van elvezetve a kerékpárút. Herczeg F. utcában nincsen szélesítés. DR. HARKAI BARBARA: Mire várható az új településrendezési terv elfogadása, mivel két kötelező időpont még hátra van a 30 napos lakossági kifüggesztés és a 45 napos szakhatósági megkeresések időpontja, miután a terv véglegesen elkészül? FAZEKAS FÓBERT: Mi úgy tervezzük, hogy kb. a döntést augusztus végén meg lehet hozni. Reméljük a szakhatóságok már nem támasztanak akadályokat mindenkivel legyeztettünk. A szakhatóságoknál próbáljuk a határidőket lerövidíteni. Bízzunk abban hogy hamarabb fognak rá válaszolni mint 45 nap. VOLLMUTH PÉTER: Minden anyag dokumentáció a rendelkezésetekre áll? 3

4 FAZEKAS RÓBERT: A kulturális örökség védelmi hatástanulmány sehol nem volt fellelhető, ahol kellett volna, a korábbi tervezőtől azonban megszereztük. Az nem derül ki belőle, hogy ők beledolgozták-e azokat a kívánalmakat, amit az örökségvédelmi hatóság előírt, majd kiderül, hogy elfogadják-e. Ez egy bizonytalan pont. CZIRÓK LAJOS: Én a 763-as hrsz. Ingatlan tulajdonosa vagyok, én is adtam be kérelmet településrendezés terv módosításához. Tetőcserés lenne az ingatlanom, azonban az építéshatósági eljáráskor kiderült, hogy nagyobb a beépítettségi százalékom, mint a megengedett. 15 % helyett 45 %, mivel az évek során bővíteni kellett az ingatlant. Milyen esélyem van hogy tovább működésre, és a lakástető cseréje megoldódjon? FAZEKAS RÓBERT: Kezdjük ott, hogy Ön engedély nélkül szabálytalanul építkezett, amiről sem az önkormányzat sem én nem tehetek. Kérésének megfelelően a tervek szerint olyan besorolási övezetbe kerül, ahol 40 vagy 50 %-os a beépítettségi arány. Több kérdés, hozzászólás nem volt. VOLLMUTH PÉTER: Ki az, aki igennel szavaz, hogy az előterjesztésnek megfelelően módosítsuk a településrendezési tervet? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 39/2009. (VI.26) határozat képviselőtestülete támogatja, és kezdeményezi a község településrendezési tervének módosítását ak szerint: Badacsonytördemic 720. hrsz-ú ingatlanon és környezetében turisztikai terület kijelölése; a 763. hrsz-ú ingatlanon a vendéglátó funkció gyakorlásának biztosítása; a közlekedési területek kialakítását, illetve megszüntetését érintő szabályozások felülvizsgálata; a közúthálózat hatályos kiszabályozásának felülvizsgálata, az indokolatlan útszélesítések csökkentése, vagy törlése; helyi építési szabályzat módosítása, a hatályos jogi környezetnek megfelelően; a VÁTI által készített évi tervmódosítás integrálása az egységes szerkezetű dokumentációba. VOLLMUTH PÉTER: Ki az, aki igennel szavaz, hogy az előterjesztésnek megfelelően módosítsuk a településfejlesztési koncepciót? 4

5 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 40/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete a 43/2002. (VIII.29.) számú határozatával jóváhagyott, majd a 46/2006. (VIII.1) számú határozatával módosított településfejlesztési koncepciót ak szerint módosítja: 3. Dr. Smura János r. alezredes kinevezéséről döntés 1. A 720. hrsz-ú ingatlanon és környezetében tervezett turisztikai célú beruházás megvalósíthatósága érdekében különleges turisztikai terület kijelölése, és a szabályozási paraméterek kidolgozása. 2. A jelenlegi hasznosításának megfelelően a 763. hrsz-ú ingatlanon folytatott vendéglátó funkció fenntartása érdekében a szükséges területfelhasználási és szabályozási változtatások átvezetése. 3. A közlekedési területek kialakítását, illetve megszüntetését érintő szabályozások felülvizsgálata: Vadrózsa utca, Rodostó utca, Alibán utca, Malom utca, stb. 4. A közúthálózat hatályos kiszabályozásának felülvizsgálata, az indokolatlan útszélesítések csökkentése, vagy törlése. 5. A helyi építési szabályzat módosítása, a hatályos jogi környezetnek megfelelően, továbbá a fenti módosítások tárgyában, egységes szerkezetbe foglalva. 6. A fenti módosítások átvezetésével egységes szerkezetű településszerkezeti terv és szabályozási terv dokumentálása. 7. A VÁTI által készített évi tervmódosítás integrálása az egységes szerkezetű dokumentációba. VOLLMUTH PÉTER: A tapolcai rendőrkapitány kinevezéséről kell döntést hoznunk. Úgy gondolom, illett volna személyesen bemutatkoznia. DR BARDÓCZ ZSUZSA: Írta a levelében, ha akarjuk, akkor megjelenik. VOLLMUTH PÉTER: Ez nem akarás, hanem gesztus kérdése. Formalitás, azt javasolom támogassuk az önéletrajza alapján. Ki az, aki igennel szavaz, hogy támogassuk Dr. Smura János r. alezredes kinevezését? 5

6 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 41/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete hozzájárul és támogatja, hogy Dr. Smura János r. alezredes Tapolca város kinevezett rendőrkapitánya legyen. 4. Regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adásáról döntés VOLLMUTH PÉTER: Erről a napirendi pontról már szavaztunk egyszer. DR HARKAI BARBARA: Ezzel a témával kapcsolatban már többször is szavaztunk. Amikor ez az ügy elindult, úgy döntöttünk, ha lehetőség van arra, hogy az állami részvényhányadot térítés nélkül önkormányzati tulajdonba adják, akkor ehhez a kezdeményezéshez csatlakozunk. Többszöri döntést igényel ez az ügy, az előterjesztésnek megfelelően megint egy döntés meghozatalához érkeztünk. DR BARDÓCZ ZSUZSA: Annak van joga a víz minőséghez hozzájutni, aki tulajdonos. Vízminőség elég rossz, viszont az adataikhoz nem férünk hozzá, mert nem vagyunk tulajdonosok. A másik az árképzésbe is lenne beleszólásunk, ilyen magas vízdíjat Magyarországon nem lehet találni, mint itt a Balaton parton. VOLLMUTH PÉTER: Mindenféle szempontból támogatandó ez a dolog. Ki az, aki igennel szavaz, hogy az előterjesztésnek megfelelően javasoljuk a Magyar Köztársaság Kormányának a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. Törvény módosítását? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 42/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (19 bekezdés c) pontja szerinti felterjesztési jogával élve javasolja a Magyar Köztársaság Kormányának a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. Törvény módosítását a regionális vízmű-szolgáltatói részvények és a regionális vízi közművek térítésmentes önkormányzati vagyonátadása érdekében. Badacsonytördemic község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Miniszterelnökhöz címzett- a határozat mellékletét képező levél aláírására. Felelős: polgármester 6

7 Határidő: a felterjesztés megküldése: július 15. Az 5. napirendnél Dr. Thaly Géza kérelméről való döntésnél zárt ülést rendelt el Vollmuth Péter Polgármester, a hallgatóság távozott, zárt ülés külön jegyzőkönyvet képez. 6. Ács utca aszfaltozási munkálatairól döntés VOLLMUTH PÉTER: Mindenki tudja, hogy az Ács utca milyen katasztrofális állapotban van, nagyon sokan évek óta már reklamálnak, Bódisék előtt teljes felújítás kell. Az utca egyenes felsőszakaszát a két kanyart és a második kanyar után 10 m javítanánk meg az aszfaltot, a vízelvezető részét kicserélnénk és az utca lenti része járható állapotban van. Addig nagyon rossz állapotban van az út, teljesen felpúposodott az aszfalt. CSEH SÁNDOR: Annak idején elkövették azt a hibát, hogy az Ács utca felülete nem megy be a Római út alá és így megemelhette a víz az Ács utcát. Arra kell figyelni az újra aszfaltozásnál, hogy alámenjenek a Római úti aszfaltnak, hogy a víz ráfusson és ne alá. VOLLMUTH PÉTER: Még egy szakasz javítására kértünk árajánlatot, a Kisfaludy utcára a sportpályáról lejövő víz ráfolyik Kisfaludy útnak arra a szakaszára itt egy kb. ötven méteres szakaszt meg kell javítani. A Kisfaludy utca nagyon forgalmas lett. VERÉB JÁNOS: Az egyik árajánlat Rizling közt ír, mi arról nem tárgyalunk itt most. DR HARKAI BARBARA: Az árajánlatban elírás történt a cég részéről, mindegyik az Ács utcára és a Kisfaludy utcára adott árajánlatot. CSEH SÁNDOR: A Rizling utcát egyszer mi már meg akartuk építeni, de az magánút. DR HARKAI BARBARA: Ez az árajánlat kevesebb lesz, mivel az egész Ács utcára kértünk árajánlatot, de mikor kimentünk a helyszínre láttuk, hogy elég a második kanyar utáni 10 méteres szakaszig aszfaltozni, mivel az út további része járható. Kb. 80 méterrel lesz kevesebb munka elvégezve, ennek megvan annak a veszélye, hogy azt mondják majd, hogy félmunkát végeztünk. HORVÁTH ZOLTÁN: És nem félmunkát végzünk? Ha van rá pénzügyi keretünk, csináljuk meg végig. CSEH SÁNDOR: Szerintem is a teljes Ács utcát csináljuk meg. SÁNTHA GÉZA: A VEGYÉPSZER árajánlata sokkal drágább. VOLLMUTH PÉTER: Az Antrans Kft.-ben volt vegyépszeres emberek dolgoznak VEBÉB JÁNOS: Meg kellene beszélni a céggel, hogy a kézi munkát a közhasznú munkásaink végezzék, így kevesebbe kerülne. CSEH SÁNDOR: A mi embereinket tudnánk foglalkoztatni az aszfalt felszedésére a Kisfaludy utcában. 7

8 DR. HARKAI BARBARA: Az Ács utca fel újítására szánt pénz tartalékban van, nincs előirányzata, koncepcióban fogadtuk el a felújítását, célszerű lenne minden évben egyegy kritikus szakaszt önerőből felújítani. Sajnos az útfelújítási pályázatokat nem a kistelepülésekre írják ki. VERÉB JÁNOS: Célszerű lenne, hogy a jövő évben felújítandó utcát is most elvégeztetni, mivel akkor egy kiszállási költséggel meg lehetne oldani. CSEH SÁNDOR: A hollandok előtti kb. kétszázötven méteres szakaszra az ottani lakosok jelentős összeget adnának saját pénzből, és csak a fennmaradó összeget kellene az önkormányzatnak kipótolni. VOLLMUTH PÉTER: Kérek árajánlatot a cégtől, és akkor már lehet mondani a lakosoknak, hogy kb. mennyit kell összeadni nekik, ha tényleg hozzájárulnak. SÁNTHA GÉZA: Amit kaptunk az csak árajánlat, tárgyalási alapot képez. Ha a segédmunkát mi adjuk, csökkenthető az összeg. VOLLMUTH PÉTER: Ki az aki igennel szavaz, hogy a Ács utca teljes hosszára és a Kisfaludy utcában 75 m2 területű aszfaltozási munkálatok elvégzésére az árajánlatnak megfelelően az Antrans Clean Kommunális Szolgáltató Kft.-t bízzuk meg azzal, hogy tárgyaljunk a szakértelemhez nem kötött segédmunkások alkalmazásáról? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 43/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete az Ács utca teljes hosszára és a Kisfaludy utcában 75 m2 területű aszfaltozási munkálatok elvégzésére az árajánlatnak megfelelően az Antrans Clean Kommunális Szolgáltató Kft.-t (9028, Győr, Fehérvári út 75.) bízza meg azzal, hogy a polgármester tárgyaljon a szakértelemhez nem kötött segédmunkások alkalmazásáról, mely értelemszerűen az árajánlat összegét arányosan csökkenti. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a munkát rendelje meg és a vállalkozói szerződét írja alá. Felelős: polgármester Határidő: július /25. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról döntés VOLLMUTH PÉTER: Ajánlatot kaptunk a 067/25. hrsz-ú erdőrészlet megvételére. 8

9 DR BARDÓCZ ZSUZSA: Én mindig azt mondom, hogyha eladunk ingatlant, akkor vegyünk helyette. HORVÁTH ZOLTÁN: Én nem látom értelmét, hogy eladjuk. CSEH SÁNDOR: Ha tudnám, hogy ez az összeg az iskola belső felújítására menne, akkor azt mondom, adjuk el. DR. BARDÓCZ ZSUZSA: Pár éven belül csak a földnek lesz értéke. DR HARKAI BARBARA: Az önkormányzati vagyon elidegenítése, ahogy az előterjesztésben is írtam, értékhatártól függetlenül főszabályként versenyeztetési eljárás eredményeként történhet. Értékbecslést kell készíttetni az ingatlanról. VOLLMUTH PÉTER: Olyan területről van szó, amelyet nem lehet megközelíteni. Amiatt tartanám ezt a területet, hogy hátha alapját képezi egy esetleges cserének a Rodostó házzal kapcsolatban. Javasolom, hogy napoljuk el ezt a kérdést. VOLLMUTH PÉTER: Ki az aki igennel szavaz, hogy elnapoljuk a 067/25. hrsz-ú ingatlan eladásával kapcsolatos döntés meghozatalát? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 44/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete a badacsonytördemici 067/25. hrsz-ú ingatlanjának értékesítéséről való döntést elhalasztja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. Felelős: polgármester Határidő: július /3 és 1105/4 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról döntés VERÉB JÁNOS: 1782 m2 belterületi területről van szó. Kb Ft/m2 az ára egy belterületi ingatlannak, legalábbis tavaly ez alapján fizettünk mi kártérítést. Innen kell kiindulni. Így a Ft-os vételi ajánlat nagyon alacsony. VOLLMUTH PÉTER: 2002-ben a megkerülő útért fizettek Ft-ot négyzetméterenként, hadd mondjak el néhány dolgot. Úgy kell megközelíteni a dolgot, hogy most vagy valamely módon hagyjuk, hogy ott állandó gaztenger, szemét tenger legyen, vagy újból lekerítjük, egy lehetetlen állapot van és naponta futkozunk oda, mert állandóan hordják oda valaki másnak a területére a szemetet a mi területünkön keresztül vagy pedig működésbe hozunk egy olyan ingatlant, ami tulajdonképpen embert hoz ide a településre. Nem mindegy nekünk, hogy embereket 9

10 táboroztatnak, hoznak ide, ami pluszt jelent a településnek. Mondok két példát rá az, hogy a szállodával eljutottunk eddig a dologig, és átment a lécen és ezt nem hiszitek el hogy micsoda küzdelem volt, hogy az egész megvalósuljon. 10 tervtanácsi ülés volt, hogy a szállodának a megvalósulását sikerült összehozni. Úgy gondolom, ha elkészül a rendezési terv, nagyon jót tesz a településnek a szálloda, és remélem nem is fognak kifarolni a beruházók, vagy legalábbis olyan gazdasági helyzet lesz, hogy képesek lesznek megcsinálni. Bejön ide egy hölgy és elmondja mit szeretne csinálni megvette azt a régi raktárféle épületet, amibe nekünk egy útszelvény kialakítása van, mondtam abban tudjuk segíteni, hozzá passzoljuk ezt az egész dolgot, hogy valósuljon meg ez a táboroztatás. Nagyon fontos dolog, hogy jöjjenek ide nyaralni. Egy hét múlva kapok egy információt, hogy végelszámoló biztos van az üdülővel kapcsolatban. Felhívtam a hölgyet vasárnap jött el, még a Kövesdy morgott is egy kicsit, hogy meg kellett mutatni a telket, két hét múlva megvették azt az épületet. Azt mondták meg tudják csinálni ezt a dolgot. Most ugyanaz a helyzet van itt, hogy az a baj, hogy a Dabasi tábor nem működik. Lehet hogy sort kell keríteni arra is, mert szóltak, hogy jó lenne mozgásba hozni azt a dolgot, és itt meg van egy lehetőség megint arra hogy nagyon jó ez a dolog, hogy kerékpárút valahol ott is becsatlakozni elmenni, hogy ilyen célra felhasználjuk. A vasút mellé nem biztos, hogy jó az, hogy családi házat építsünk. Én azt gondolom, ha van rá lehetőségünk, próbáljuk ezeket a dolgokat megragadni és ez egy hosszú távú befektetés, ami megtérül. Ha csak azt nézzük, ennek ennyi az ára valamilyen módon ki kell kötni, hogy ez a táboroztatás igenis működjön és hosszú távon. Akkor itt biztosítva lesz ennek a pénztermelő hatása, de jól hasznosítjuk ezt az egész dolgot. Nekem ez az elvem. Ne azt mondjuk, hogy 5 millió forint. Ennyiért azt a törmeléktengert senki nem fogja megvenni. Így meg rááldoz az illető annyit, hogy kialakít egy táboroztató helyet, ami nagyon jó mert nekünk a településnek ipari jellegű fejlesztéseket nem tudunk csinálni, csak ilyen jellegű dolgokkal tudunk továbblépni, és ezért látnám fontosnak, hogy létesüljön vagy a Rodostó ház is működjön, ezért vannak ezek a túrák szervezve, hogy egyre többen jöjjenek ide vissza és próbálják megvetni a lábukat a településen. Nekem ez lenne az elképzelésem, meg a koncepcióm ezzel kapcsolatban. DR BARDÓCZ ZSUZSA: Egyetértek az elmondottakkal, de a jogszabályokat figyelembe kell venni ezt a területet meg kell pályáztatni, ha eladásra kerül. CSEH SÁNDOR: Csak azt tartom furcsának, hogy fent abba az erdőbe annyira kapaszkodunk, hogy ne adjuk el, hanem csere ingatlanba tartsuk a Rodostó házért, holott én ezt a területet sokkal többre értékelem mint az erdőt. Ez is jó lenne csere ingatlannak. HORVÁTH ZOLTÁN: Ha jól emlékszem ezekre az ingatlanokra volt már korábbi vételajánlat. SÁNTHA GÉZA: Én azt mondom ha a szálloda beindul, a telkeknek komolyabb ára lesz. DR BARDÓCZ ZSUZSA: El lehet-e adni úgy a telket, hogyha nem hoz nyaranként x 10

11 számú táborozót bizonyos időn keresztül, akkor a telek visszaszáll az önkormányzatra. DR HARKAI BARBARA: Ezt nagyon nehéz ellenőrizni. VERÉB JÁNOS: Nem lehet tudni mi lesz jövőre, inkább bérelje a területet, és akkor látjuk komolyak-e a szándékaik. VOLLMUTH PÉTER: Hallgassuk meg őket, és majd meglátjuk. VERÉB JÁNOS: Ha úgy megy a pénz értéke lefele egy év múlva is, mint most, két évig használja, és úgy járunk, mint a stranddal, meg lehet, hogy befuccsolnak ők is. Ha azt akarjuk, hogy megmaradjon, vagy eladjuk normál pénzért vagy nem adjuk el. HORVÁTH ZOLTÁN: Nincs az önkormányzatnak építési telke, amit el tudna adni és akkor ennyi pénzért adjunk el két építési telket? VOLLMUTH PÉTER: Nem azért mondom, de nagyon fontos, hogy a strand működjön és a strandhoz emberek kellenek. A szomszéd meg megint előírja nekünk, hogy működjön az egész strand. Ha valaki korrektül működik, azok mi vagyunk. HORVÁTH ZOLTÁN: Amikor itt volt a lehetőség a strand visszavételekor nem tettünk semmit azért, hogy ne ilyen állapotban kapjuk vissza. VOLLMUTH PÉTER: Voltak olyan dolgok amelyek nekünk elő voltak írva és nekünk be kellett tartani. Van-e kiegészítő az írásbeli anyaghoz? GYULAI PÉTER: Először is szeretném megköszönni, hogy itt lehettünk. Magunkról semmit nem mondtunk és írtunk. Budafokon lakunk három gyermekünk van a feleségem testnevelő tanár, jelenleg gyesen van. És családi vállalkozásba szeretnénk ezt a tábort megcsinálni. Az elképzeléseket röviden leírtam. Nagyon szeretnénk, ha ez létrejönne és sikerülne és talán a falunak, községnek és a környékbeli gyerekeknek is jó lehet. DR BARDÓCZ ZSUZSA: Milyen idős gyerekekre gondolnak a táboroztatásnál és mivel foglalkoznának a táboron belül? GYULAI PÉTER:: éves korig. Elég picinek találjuk ilyen bentlakásos dologhoz a 10 éven aluliakat. Nekem elég sok ismerősöm van, aki ilyennel foglalkozik. Én bőrözésre gondoltam, ami könnyen megoldható, és ha lehet fejleszteni, akkor fazekasságot is. A hagyományőrzőnél magyar hagyományőrző pl: íjászkodásra. A mondavilágot föleleveníteni és játékos módon elmondani a gyerekeknek, hogy is volt ez régen, mert igazándiból azt beszélgettük, hogy a médiában is nem ez a fő hangsúly, nem árt ha valaki tisztában van azzal, honnan jött és merre kellene tartani és nem biztos, hogy jó irány amit a televízió közvetít. 11

12 DR BARDÓCZ ZSUZSA: Az étkeztetést hogyan oldanák meg? GYULAI PÉTER: Ez még nincs kiforrva, mindenképpen szeretném bográcsba sütéseket, ami külön plusz élmény, ne a Food Express hozza ki kb. 500 Ft-ba kerül a menü. Fontos, hogy bele tudjuk vonni a gyerekeket is. DR BARDÓCZ ZSUZSA: A szennyvizet hogyan helyezik el? GYULAI PÉTER: Én úgy tudom, hogy csatornázva van és úgy gondoltuk, hogy fixen lesz. Lenne egy központi helység ami nem lenne olyan nagy méretű kb négyzetméteres ill. lennének mint a táborok zömében külső zuhanyzók, mint ahogy a strandok is meg vannak oldva, és lenne belső is ha rossz idő van. VOLLMUTH PÉTER: Kinek van kérdése? HORVÁTH ZOLTÁN: Azt tudni kell, hogy mielőtt beérkeztetek kiszámoltuk, hogy egy tavalyi szakértői becslés alapján kb. 4 millió forintot ér a telek. A bérlés lehetősége merült még fel. Ezen az áron, amit ajánlatok az ingatlanokat nem tudjuk eladni. GYULAI PÉTER: A bérlés lehetőségén nem gondolkodtunk, mivel építeni szeretnénk a telekre. Félő, hogy hiába kötnénk 10 évre a szerződést, jön egy másik polgármester és felbontja. DR BARDÓCZ ZSUZSA: Megkötött szerződést nem tudunk felbontani. GYULAI PÉTER: Szeretnénk, hogy a sajátunk legyen a terület, az sokkal nagyobb biztonságérzetet ad. Ezt a helyet nem tudjuk elvinni máshová. Megígérem azt, hogy itt tábor lesz, amiből a település profitálhat. Ha nem is most, de évek múlva, akik itt táboroznak, biztos felnőttként visszajönnek. DR HARKAI BARBARA: Nem egyértelmű a vételi ajánlatnál, hogy a forintot telkekként vagy együttesen ajánlották. GYULAI PÉTER: A két telekért gondoltunk annyit, ez egy irányár volt részünkről. VOLLMUTH PÉTER: Ne beszéljünk 5 millió forintról. Mindenki tudja, hogy nem 5 millió forintot de 3 millió forintot sem kapunk érte. Elmondtam már világosan, nekem minden dologért meg kell küzdenem. Amikor idejönnek táborozni gyerekek és folyamatos és visszatérők, az nagyon jót tesz a településnek. Az hogy táborozni vannak gyerekek, tudom azt, hogy visszaköszönnek sokféleképpen ezek a dolgok, tulajdonképpen így kerültek képbe a szegediek. Az hogy lesz egy szálloda nálunk, megnyílott egy lehetőség a rendezési terv kapcsán is meg egyéb dolgok kapcsán is, nagyon fontosak ezek a dolgok, hogy táboroztatások legyenek. Úgy látom, lehetne egy lehetőség, hogy valami elinduljon. Fontos lenne, hogy egyre többen jöjjenek ide belakni ezt a települést. 12

13 DR BARDÓCZ ZSUZSA: Ezzel egyetértek, de akkor is be kell tartanunk a jogszabályi kötelezettségeket. VOLLMUTH PÉTER: Én azt mondom, ne söpörjük le az asztalról, értékeltessük fel ezt a területet, mert ha ez az eljárás, amit a jegyzőasszony mond, akkor azt mondom, hogy hivatalos értékbecslővel kell megnéznünk, hogy mi a helyzet akkor utána lépjünk tovább ezekkel a dolgokkal. Vagy ha Ti is úgy gondoljátok, ha ez a bérlemény egy tízéves bérlemény, ezzel is lehet közelíteni az álláspontokat. HORVÁTH ZOLTÁN: Én is javasolnám ezt a bérleti dogot, mert akkor is ti vagytok a kedvezményezettek, mert ti vagytok a bérlők, és elővásárlási jogotok van. Az nekünk is jó lenne, mert akkor ott a szeméttelep meg a nádas helyett létesülne valamennyi nektek is jó. GYULAI PÉTER: Teljesen tisztában vagyok vele, mérlegelni lehet azok közül a dolgok közül, hogy az jó-e, ha most évig is ugyanúgy ott van és odahordják a szemetet vagy pedig valaki elkezd foglalkozni olyan szinten hogy hasznot hoz a falunak. Ezeket a dolgokat mérlegelni kellene hogy melyik mennyit ér. Hogy egyszer esetleg valaki meg fogja venni, vagy meg lesz hirdetve vagy pedig ez mindig a falué marad. DR. BARDÓCZ ZSUZSA: A bérleti szereződést teljes mértékben elutasítják? GYULAI PÉTER: Az a kérdés mennyi a bérleti díj, mert szerintem egy 60 négyzetméteres ingatlannak ill. a kerítés meg a tereprendezése az milliókba akár 5-6 millióba forintba kerül. Tehát én azt nem tudom, hogy Önök mennyire gondoltak, hogy mennyiért kell kiadni egy ilyen ingatlant vagy mennyiért lehet. VERÉB JÁNOS: El kell választani két dolgot egymástól, mint magánembert és az önkormányzatot. A kettő nem ugyanaz a falunak a vezetőségének az a feladata, hogy a falu érdekének, a magánembernek meg az, hogy az ő érdekének. Most ezt össze lehet egyeztetni az a legtisztább dolog, hogy eladjuk, mert akkor nekünk nincs tovább, azt viszont nem tehetjük meg, amikor mi kifizetünk valakinek kártérítést vagy forint körüli négyzetméter áron. Kifizetettük velünk és ez az elfogadott. A Péter is hiába mondja, én egyetértek vele, mert én is azt szeretném amit Ő. De nem tehetjük meg, hogy odaadjuk ennyi pénzért. VOLLMUTH PÉTER: Azt javasolnám, hogy napoljuk el ezt a dolgot. Csináltassunk egy ingatlanbecslést, hogy jelenlegi helyzetben mit ér ez az ingatlan. Amikor megvan az ingatlanbecslés erről a területről, azt nem kell elfelejteni, hogy szolgalmi joga van a DRV-nek és ez lényegesen árcsökkentő tényező, mert ott van egy átemelő szivattyú, ha csinálnák egy ilyen értékbecslést, akkor megkapjátok és akkor le kell ülni, hogy hosszú távon bérlemény, vagy még mindig megéri e nektek. Így tudnánk hathatósan a végére járni. Most csak csapkolódunk a számokkal, de senki nem tud semmi számot pontosan, de ha ezeket tudjuk akkor nektek is van rálátásotok és akkor oda tudjuk tenni az értékpapírt és akkor látjátok menni fog-e a dolog. 13

14 SÁNTHA GÉZA: Ti tettetek egy vételi ajánlatot, az önkormányzat tett egy másik ajánlatot felétek. Mindketten átgondoljuk ezt a dolgot, a vételi ajánlat lenne a legegyszerűbb megoldás, a bérleti ajánlat az köztetek és az önkormányzat közt született megoldás. A vételi ajánlatnál bejön a jogszabályi kötelezettség, hogy meg kell hirdetni, és aki a legtöbbet ajánlja az nyer. A bérleti jogviszonynál viszont csak ti jöhettek számításba, amennyiben így megfelel. A célunk azonos az önkormányzat hasznosítani szeretné ezt a területet, rendezetté tenni és az általatok felvázolt elképzelést támogatni tudjuk a kérdés, hogy milyen jogi formában. GYULAI PÉTER: A bérleti szerződés formájára nem tudok most reagálni, félnek attól, hogy ha én ezt a telket megveszem, utána nagyobb haszonnal eladom, ezt nem tehetném meg, mert elég sok barátom van itt a faluban, évekig le szeretnék még ide járni és nem öt évre, és utána hogy néznék a szemükbe, hogy csak nagyobb haszonnal eladjam a telket, de nem ez a célunk. VOLLMUTH PÉTER: Nem ez az első kísérlet a tábor létrehozására. A gulácsi részről én beszéltem le őket, mivel ott nincs csatornázva a terület, így nem adtak volna építési engedélyt. Nálunk meg van a lehetőség arra. Kérünk egy értékbecslést a telekre, gondolkodunk a bérleti szerződés lehetőségén, és most azt javaslom, napoljuk el ezt a napirendi pontot. CSEH SÁNDOR: Én a bérleti szerződésnek nem vagyok híve. Van a teleknek forgalmi ára, ha úgy döntünk, forgalmi értéken eladjuk. GYULAI PÉTER: Mindennek több ára van, amennyiért el lehet adni, amennyire felértékelik, és amennyiért megveszik. Köszönöm, hogy meghallgattak, és majd visszatérünk rá, átgondoljuk mi az ajánlatukat a bérletre vonatkozóan. VOLLMUTH PÉTER: Ki az aki igennel szavaz, hogy elnapoljuk az 1105/3 és 1105/4 hrsz-ú ingatlanok eladásával kapcsolatos döntés meghozatalát? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 45/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete a badacsonytördemici 1105/3 és 1105/4 hrsz-ú ingatlanjának értékesítéséről való döntést elhalasztja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. Felelős: polgármester Határidő: július

15 Papp Jenőné lakos felolvas egy levelet, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. VOLLMUTH PÉTER: Jolika, az uniós zászlóval kapcsolatban meg kell nézni, hogy Magyarországon a választásokkal kapcsolatban elég jók voltak a részvételi arányok. Nekem ez a véleményem, aztán az unió gondolkodjon azzal kapcsolatban, hogy hogyan működteti ezt az egész országot, öt éve mióta beléptünk az unióba, azóta csak lefele csúszik az ország. Ugyanez a véleményem az európai falu felirattal kapcsolatban, minek kell kiírni ezeket a dolgokat, Európában vagyunk, felesleges pénzt költeni ilyen feliratú táblákra, lehetne ezeknek a pénzeknek máshol helye. A lábdihegyi állomáson a táblák megjavításra kerültek a héten. A térképet pedig ellopták, de pótlásra kerül egy fényképpel. Kápolna utca magán utca. VERÉB JÁNOS: A templom előtti beton ládából ültetés után másnap ki lettek húzva a virágok, ezentúl egy- két napra oda kell figyelni a virágokra. Az európai uniós zászlóval kapcsolatban nekünk más a véleményünk, mint a polgármester Úrnak. Az hogy az Európai Unió hogy működik, az egy dolog, az Európai uniós pénzek elosztásáról én úgy látom, hogy a mindenkori kormány dönt. Az uniós zászlónak fenn a helye, ha a polgármester úr nem teszi ki, vagy lehúzza, megteheti, de ezt a saját felelősségére, vállalja ezt magára egy személyben. 9. Vegyes ügyek a) Faluház szolgáltatási díjairól döntés DR HARKAI BARBARA: A faluház szolgáltatási díjait rögzíteni kell az előterjesztést megkaptátok, a faluházba kifüggesztésre kerül a határozat, így lesz mire hivatkozni a szolgáltatások árainál. PÁL LÁSZLÓNÉ: A szállás díjnál lenne annyi a kérésem, hogy ez csak szeptembertől változzon, mert már vannak lefoglalt szállások, és kellemetlen lenne utólag emelni árat. VOLLMUTH PÉTER: Kinek van kérdése? Mennyi volt idáig a kerékpár kölcsönzés? PÁL LÁSZLÓNÉ: Nem túl gyakori, mivel szezonális, az idei évben most adtunk ki először a héten. A kerékpár bérlés díja Ft. VOLLMUTH PÉTER: A terembérlet Ft-os összege az jó, az árusok Ft/óra díján ne emeljünk, így is alig éri meg nekik kipakolni. A szállásdíjba is rugalmasság kellene, mert nagyon-nagy szegénység van. HORVÁTH ZOLTÁN: Ft-ba benne van az idegenforgalmi adó? DR. HARKAI BARBARA: Nincs. SÁNTHA GÉZA: A törvény rendelkezik arról, hogy kinek kell idegenforgalmi adót fizetni, ez csoportfüggő mindig, hogy hány embernek kell fizetni. Ez az összeg a környéken a legolcsóbb, Kisapátiban pl Ft/fő/per az ár, és ott víz sincs. PÁL LÁSZLÓNÉ: A testület felhatalmazhatná a polgármestert, hogyha olyan csoport van, lehessen engedni ebből az árból. CSEH SÁNDOR: Az jó nekünk ha ráfizetéssel megy a faluház? SÁNTHA GÉZA: Az Ft teljesen tökéletes turista árnak, ez így is nagyon olcsó. 15

16 VOLLMUTH PÉTER: Nem fixen kellene rögzíteni ezt az árat. VERÉB JÁNOS: Akkor csökkenteni kell az összeget egyértelműen, de ne lehessen kivételezni senkivel. VOLLMUTH PÉTER: Jó akkor vigyük le működtetni Ft-ra, de piaci alapon kell CSEH SÁNDOR: Ha ezt az összeget nem tudják kifizetni, akkor ne jöjjenek. VOLLMUTH PÉTER: Ki az, aki igennel szavaz, hogy az előterjesztésnek megfelelően az elhangzottakkal kiegészítve rögzítsük a Faluház és teleház szolgáltatási díjait? A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta 46/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete a badacsonytördemici Faluház és Teleház szolgáltatási árait az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően rögzíti azzal az eltéréssel, hogy a szállás díja 900 forint/fő/nap felnőtt +idegenforgalmi adó szeptember 15. napjától. A szolgáltatások árait jól látható helyen ki kell függeszteni a Faluházban és a Teleházban. b) Falunapi rendezvényre plusz támogatás kérése PÁL LÁSZLÓNÉ: tisztában vagyok a gazdasági helyzettel és tudom, hogy nem könnyű előteremteni az anyagi erőforrásokat, de a falunapunk az egyetlen több napos rendezvényünk ami kiemelkedik a nyári programok közül. Egy-egy amatőr együttes közel Ft-ért vállal fellépést. A tavalyi árakat személyes kapcsolataim révén sikerült lealkudni, de ez nem biztos, hogy minden évben így lesz. Tavaly voltak ingyen fellépő együttesek is, de az idénre ezt sem tudom garantálni. A rendezvény színvonal emelkedése elvárt követelmény tőlünk, hogy ne csak a főzésről szóljon a falunap, hanem a kultúra irányába is jobban mozduljunk. Próbálunk pályázni is, talán Ft-ot a kistérségtől kapunk, de Ft-tal több támogatást szeretnénk a falunapra, amennyiben ezt nem tudják biztosítani az önkormányzat, akkor a programok közül párat törölni kell. VERÉB JÁNOS: Komoly zenei koncert be van tervezve? PÁL LÁSZLÓNÉ: Igen, szombati napra. VERÉB JÁNOS: Akkor Ft-ot a tartalék terhére, oda kell csoportosítani pluszba a falunapra. VOLLMUTH PÉTER: Ki az, aki igennel szavaz, hogy a falunapokra forinttal többet biztosítsunk a tartalék terhére? 16

17 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 47/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete a évben megrendezendő falunapokra forinttal többet biztosít a tartalék terhére. c) Faluházba fénymásoló gép vásárlása PÁL LÁSZLÓNÉ: A fénymásoló kérdése régóta visszatérő probléma, nekünk ez szolgáltató eszközünk részben, így jó minőségű fénymásolatokat kellene biztosítanunk, másrészt munkaeszközünk hisz a helyi hírmondót ezzel készítjük. Jelenlegi fénymásolót 50 laponként 20 percig hűteni kell, mert túlmelegszik, sokszor javították már, de régi ez a gép. VERÉB JÁNOS: Ha szükség van rá, venni kell helyette másikat. PÁL LÁSZLÓNÉ: Van itt egy alig használt fénymásoló gép, amelyet ¼ áron meg tudnánk venni az eredeti árhoz. CSEH SÁNDOR: Én úgy tudom, hogy ennek a gépnek a nyomtató része kb. öt órát üzemelt. Több funkciós gép. VOLLMUTH PÉTER: Ft-ra alkudtuk le a Ft-os árajánlatot, az eladóval Ft-ba állapodtunk meg szóban, amit ő elfogadott. Leszervízelve kapjuk meg a gépet, Ft az új ára. A régit pedig próbáljuk értékesíteni. Ki az, aki igennel szavaz, hogy bruttó forintért megvásároljuk a Canon ir2200 típusú fénymásoló gépet lapszortírozóval együtt a Telenorm Kft-től? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 48/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete bruttó forintért meg kívánja vásárolni a Canon ir2200 típusú fénymásoló gépet lapszortírozóval együtt a Telenorm Kft-től. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. Felelős: polgármester Határidő: július

18 d) Villamos energia ellátás megoldása a rendezvények alkalmával VOLLMUTH PÉTER: A rendezvények energia ellátását meg kell oldani. HORVÁTH ZOLTÁN: A rendezvényeken rendszeresen az unokaöcsémnek az a feladata, hogy kábeleket húzkod az iskola épületbe, mert ezt a terhelést a régi hálózat nem bírja el. VOLLMUTH PÉTER: Ki lenne építve az iskola udvarba egy szekrény, és onnét lenne ellátva a rendezvény villamos energiával. A munka ára bruttó forint Ki az, aki igennel szavaz, hogy bruttó forintért megrendeljük a Vargavill 94. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től egy villamos csatlakozási pontot a badacsonytördemici 1016/3. hrsz-ú ingatlanra? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 49/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete az árajánlatnak megfelelően forintért megrendel a Vargavill 94. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től ( Szigliget, Hóvirág u. 21. ) egy villamos csatlakozási pontot a badacsonytördemici 1016/3. hrsz-ú ingatlanra a rendezvények szabványos és biztonságos használata céljára. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse és a munkát rendelje meg. Felelős: polgármester Határidő: július 15. e) Pívíz adagoló rendszer üzemeltetéséről döntés DR. HARKAI BARBARA: Egy helyi vállalkozótól árajánlatot kaptunk pívíz adagoló rendszer üzemeltetésére. A hivatalba nincs rá szükség szerintem, ha az ügyfél szomjas, adunk neki ásványvizet a hűtőből. DR BARDÓCZ ZSUZSA: Egyszer meglocsoltam a virágomat pívízzel, és elpusztult. SÁNTHA GÉZA: Ez az ajánlat azért van, mert a faluházban kihelyezésre került egy próba adagoló. Forgalmazó kihelyezi próbára, megnézi mennyi a fogyasztás, és megkérdezi érdekel-e minket ez a lehetőség. DR BARDÓCZ ZSUZSA: Ennyi pénzért rengeteg palackozott ásványvizet lehet venni. 18

19 VOLLMUTH PÉTER: Ki az aki igennel szavaz, hogy elfogadjuk a benyújtott árajánlatot, és megrendeljük az adagoló rendszert? A képviselő-testület 0 igen szavazattal, 5 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozta 50/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete nem kíván az intézményeiben pívíz adagoló rendszert működtetni. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. Felelős: polgármester Határidő: július 15. f) Matula Mária kérelméről döntés meghozatala DR. HARKAI BARBARA: Matula Mária kérelmet nyújtott be, hogy valamelyik közterületen engedélyezzük, hogy egy emlékkövet felállíthassanak egy kutya számára, melyet elég kegyetlen módon agyonvertek. Olyan céllal, hogyha ránéz az ember a kőre elgondolkodjon, hogy milyen lelketlen, kegyetlen emberek vannak. A strand előtti parkra gondoltak, mivel a NABE hozzájárul az elhelyezéséhez, bár a park az a mi területünk és nem a NABE-é, de nem ellenzik az ottani emlékkő felállítását. DR. BARDÓCZ ZSUZSA: Én úgy vagyok vele, hogy ezek után jön majd a második, harmadik kutya, ha ehhez hozzájárulunk. A strand parkolójába lévő kőoszlopokra lehetne belevésni a kutyák nevét. SÁNTHA GÉZA: Nem kutyatemetőt akar a kérelmező, hanem egy emlékövet állítani. Lényeg az, hogy adunk közterületet az emlékhez vagy nem. Ez egyszeri kérés és nem hiszem, hogy másik kutyához is emlékműhöz kérnének helyet. DR BARDÓCZ ZSUZSA: És mi alapján utasítod el a többit? VOLLMUTH PÉTER: Mutassa be az emlékmű nagyságát, rajzát, méretét, anyagát és most napoljuk el a döntést. Szavazás ki az aki igennel szavaz, hogy megkérjük a tisztelt kérelmezőt, hogy mutassa be milyen anyagból mekkora emlékművet akar. Egyeztetni kell a Nők a Balatoni Egyesületért. Ki az aki igennel szavaz, hogy közparkban emlék legyen állítva a kutyának. VOLLMUTH PÉTER: Ki az aki igennel szavaz, hogy elnapoljuk Matula Mária kérelméről való döntést? A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta 19

20 51/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete Matula Mária kérelméről való döntést a következő testületi ülésre elhalasztja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. Felelős: polgármester Határidő: július 15. CSEH SÁNDOR: Nekem még egy kérdésem lenne, többen jelezték, hogy amikor a lábdihegyi állomásra megérkeznek, főleg külföldiek, hogy a kerítésre tegyünk egy olyan táblát, ahol látni, hogy a házszámok erre emelkednek, arra pedig csökkennek. Azért, hogy tudják, merre induljanak el. VERÉB JÁNOS: Nem értek vele egyet, aki idejön az tudja, hogy hegyvidékre jön. SÁNTHA GÉZA: A Római út, a Hősök útja végétől tart Badacsonytomajig ez kb. 5 km hosszú. g) Tatay Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása DR. HARKAI BARBARA: A Tatay Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását Badacsonytomaj benyújtotta a MÁK felé és kaptak hiánypótlást, ennek az előterjesztését megkaptátok. Változás annyi az előzőekben elfogadottakhoz képest, hogy a már meglévő OM azonosítót fel kell tüntetni az Alapító Okiratban, és egységes szerkezetben is kell foglalni. Kérdés, hozzászólás nem volt. VOLLMUTH PÉTER: Ki az, aki igennel szavaz, hogy az előterjesztésnek megfelelően módosítsuk a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító Okiratát? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 52/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító Okiratának hiánypótlását, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. Felelős: polgármester Határidő: július

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 10-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 10-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-112/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. május 27-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről Szám: 1-9/2012. H E G Y K Ő K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z A T A 9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL/FAX: 99/540-005 TEL.: 99/540-006 INTERNET: www.hegyko.hu : hegyko@hegyko.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben