KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 26. napján megtartott rendes üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 26. napján megtartott rendes üléséről."

Átírás

1 BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 9 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 26. napján megtartott rendes üléséről. ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Dr. Bardócz Zsuzsa, Veréb János, Cseh Sándor, Sántha Géza, Horváth Zoltán képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző Fazekas Róbert tervező Lakosság részéről 1 személy Távollétét bejelentette: Farkas Lászlóné, Vajai Tiborné V O L L M U T H P É T E R: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 6 képviselő jelen van. Az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Sántha Gézát és Horváth Zoltánt javasolja. A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. Javasolja a Képviselő-testület tagjainak, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg. A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. N A P I R E N D: 1. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004 (VII.1) rendelete módosítása Előadó: Dr. Harkai Barbara jegyző 2. Badacsonytördemic község településfejlesztési koncepciójáról és településrendezési terv módosításáról döntés meghozatala Előadó: Vollmuth Péter polgármester 3. Dr. Smura János r. alezredes kinevezéséről döntés Előadó: Vollmuth Péter polgármester 4. Regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adásáról döntés Előadó: Harkai Barbara jegyző 1

2 5. Dr. Thaly Géza kérelméről döntés Előadó: Vollmuth Péter polgármester 6. Ács utca aszfaltozási munkálatairól döntés Előadó: Vollmuth Péter polgármester /25. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról döntés Előadó: Vollmuth Péter polgármester /3 és 1105/4 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról döntés Előadó: Vollmuth Péter polgármester 9. Vegyes ügyek Előadó: Vollmuth Péter polgármester 1. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004 (VII.1) rendelete módosítása DR. HARKAI BARBARA: A hulladék elhelyezés miatt módosítani kell a helyi rendeletünket. A Rodostó utcában és a Kolóniában zárt helyre kerültek a konténerek, így be tudjuk vonni azokat az ingatlanokat, ahová a kukás autó már nem tud felmenni. Kulcsot adunk az arra jogosultaknak a konténerhez, és így egyértelművé válik a díjfizetési kötelezettségük. Amióta bekerítettük a konténereket, azóta normalizálódni látszik a szemét elhelyezés kérdése. VOLLMUTH PÉTER: Van kérdés? CSEH SÁNDOR: A kulcsot hol lehet elkérni? DR HARKAI BARBARA: A polgármesteri hivatalban átvételi elismervény ellenében adjuk ki a kulcsot minden arra jogosult ingatlan tulajdonosnak. VOLLMUTH PÉTER: Az Orgona utcában is hasonló módon próbáljuk megoldani a hulladék elhelyezés kérdését, mivel nincs közterületünk, egy ingatlan tulajdonostól bérelnénk a területet évi kétszeri kaszálás cserében. Az Orgona utca alját csak így tudjuk rendbe rakni, mivel ott egyfolytában szemetes zsákok állnak a hét minden napján. Ki az, aki igennel szavaz, hogy az elhangzottaknak megfelelően módosítsuk a az önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004 (VII.1.) rendeletét? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 2

3 6/2009 ( VI. 29.) rendelet képviselő-testülete az önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004 (VII.1.) rendeletét az előterjesztésnek megfelelően módosítja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: jegyző Határidő: azonnal 2. Badacsonytördemic község településfejlesztési koncepciójáról és településrendezési terv módosításáról döntés meghozatala VOLLMUTH PÉTER: Átadom a szót Fazekas Róbert terezőnek. FAZEKAS RÓBERT: A testületnek döntést kell hozni, hogy az előterjesztésnek megfelelően kezdeményezi a határozati javaslatban szereplő pontok módosítását és ezzel összefüggésben egy külön határozatot is kell hozni a hatályos településfejlesztési koncepcióról, ami a 2002 és 2006-os rendezési terv kapcsán került elfogadásra ill. módosításra. A jelenlegi szándékoknak megfelelően ez is módosuljon. DR BARDÓCZ ZSUZSA: Az útszélesítés ill. az útcsökkentés milyen mértékben érinti a rendezési tervet? FAZEKAS RÓBERT: A település utcáinak kb. 80 % át érinti, ugyanis a korábbi rendezési terv eléggé durva módon minden utcát mindkét irányban kiszabályozott, amit a valóságban nem lehet megvalósítani, mivel sok helyen meglévő házakat kellene elbontani. SÁNTHA GÉZA: A Pince utcában lesz a szálloda, van-e amiatt útszélesítés betervezve, mivel várhatóan ott a forgalom megnövekszik. FAZEKAS RÓBERT: A Pince utca szűkebb lesz, mint a jelenlegi szabályozás abban az utcában van elvezetve a kerékpárút. Herczeg F. utcában nincsen szélesítés. DR. HARKAI BARBARA: Mire várható az új településrendezési terv elfogadása, mivel két kötelező időpont még hátra van a 30 napos lakossági kifüggesztés és a 45 napos szakhatósági megkeresések időpontja, miután a terv véglegesen elkészül? FAZEKAS FÓBERT: Mi úgy tervezzük, hogy kb. a döntést augusztus végén meg lehet hozni. Reméljük a szakhatóságok már nem támasztanak akadályokat mindenkivel legyeztettünk. A szakhatóságoknál próbáljuk a határidőket lerövidíteni. Bízzunk abban hogy hamarabb fognak rá válaszolni mint 45 nap. VOLLMUTH PÉTER: Minden anyag dokumentáció a rendelkezésetekre áll? 3

4 FAZEKAS RÓBERT: A kulturális örökség védelmi hatástanulmány sehol nem volt fellelhető, ahol kellett volna, a korábbi tervezőtől azonban megszereztük. Az nem derül ki belőle, hogy ők beledolgozták-e azokat a kívánalmakat, amit az örökségvédelmi hatóság előírt, majd kiderül, hogy elfogadják-e. Ez egy bizonytalan pont. CZIRÓK LAJOS: Én a 763-as hrsz. Ingatlan tulajdonosa vagyok, én is adtam be kérelmet településrendezés terv módosításához. Tetőcserés lenne az ingatlanom, azonban az építéshatósági eljáráskor kiderült, hogy nagyobb a beépítettségi százalékom, mint a megengedett. 15 % helyett 45 %, mivel az évek során bővíteni kellett az ingatlant. Milyen esélyem van hogy tovább működésre, és a lakástető cseréje megoldódjon? FAZEKAS RÓBERT: Kezdjük ott, hogy Ön engedély nélkül szabálytalanul építkezett, amiről sem az önkormányzat sem én nem tehetek. Kérésének megfelelően a tervek szerint olyan besorolási övezetbe kerül, ahol 40 vagy 50 %-os a beépítettségi arány. Több kérdés, hozzászólás nem volt. VOLLMUTH PÉTER: Ki az, aki igennel szavaz, hogy az előterjesztésnek megfelelően módosítsuk a településrendezési tervet? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 39/2009. (VI.26) határozat képviselőtestülete támogatja, és kezdeményezi a község településrendezési tervének módosítását ak szerint: Badacsonytördemic 720. hrsz-ú ingatlanon és környezetében turisztikai terület kijelölése; a 763. hrsz-ú ingatlanon a vendéglátó funkció gyakorlásának biztosítása; a közlekedési területek kialakítását, illetve megszüntetését érintő szabályozások felülvizsgálata; a közúthálózat hatályos kiszabályozásának felülvizsgálata, az indokolatlan útszélesítések csökkentése, vagy törlése; helyi építési szabályzat módosítása, a hatályos jogi környezetnek megfelelően; a VÁTI által készített évi tervmódosítás integrálása az egységes szerkezetű dokumentációba. VOLLMUTH PÉTER: Ki az, aki igennel szavaz, hogy az előterjesztésnek megfelelően módosítsuk a településfejlesztési koncepciót? 4

5 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 40/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete a 43/2002. (VIII.29.) számú határozatával jóváhagyott, majd a 46/2006. (VIII.1) számú határozatával módosított településfejlesztési koncepciót ak szerint módosítja: 3. Dr. Smura János r. alezredes kinevezéséről döntés 1. A 720. hrsz-ú ingatlanon és környezetében tervezett turisztikai célú beruházás megvalósíthatósága érdekében különleges turisztikai terület kijelölése, és a szabályozási paraméterek kidolgozása. 2. A jelenlegi hasznosításának megfelelően a 763. hrsz-ú ingatlanon folytatott vendéglátó funkció fenntartása érdekében a szükséges területfelhasználási és szabályozási változtatások átvezetése. 3. A közlekedési területek kialakítását, illetve megszüntetését érintő szabályozások felülvizsgálata: Vadrózsa utca, Rodostó utca, Alibán utca, Malom utca, stb. 4. A közúthálózat hatályos kiszabályozásának felülvizsgálata, az indokolatlan útszélesítések csökkentése, vagy törlése. 5. A helyi építési szabályzat módosítása, a hatályos jogi környezetnek megfelelően, továbbá a fenti módosítások tárgyában, egységes szerkezetbe foglalva. 6. A fenti módosítások átvezetésével egységes szerkezetű településszerkezeti terv és szabályozási terv dokumentálása. 7. A VÁTI által készített évi tervmódosítás integrálása az egységes szerkezetű dokumentációba. VOLLMUTH PÉTER: A tapolcai rendőrkapitány kinevezéséről kell döntést hoznunk. Úgy gondolom, illett volna személyesen bemutatkoznia. DR BARDÓCZ ZSUZSA: Írta a levelében, ha akarjuk, akkor megjelenik. VOLLMUTH PÉTER: Ez nem akarás, hanem gesztus kérdése. Formalitás, azt javasolom támogassuk az önéletrajza alapján. Ki az, aki igennel szavaz, hogy támogassuk Dr. Smura János r. alezredes kinevezését? 5

6 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 41/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete hozzájárul és támogatja, hogy Dr. Smura János r. alezredes Tapolca város kinevezett rendőrkapitánya legyen. 4. Regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adásáról döntés VOLLMUTH PÉTER: Erről a napirendi pontról már szavaztunk egyszer. DR HARKAI BARBARA: Ezzel a témával kapcsolatban már többször is szavaztunk. Amikor ez az ügy elindult, úgy döntöttünk, ha lehetőség van arra, hogy az állami részvényhányadot térítés nélkül önkormányzati tulajdonba adják, akkor ehhez a kezdeményezéshez csatlakozunk. Többszöri döntést igényel ez az ügy, az előterjesztésnek megfelelően megint egy döntés meghozatalához érkeztünk. DR BARDÓCZ ZSUZSA: Annak van joga a víz minőséghez hozzájutni, aki tulajdonos. Vízminőség elég rossz, viszont az adataikhoz nem férünk hozzá, mert nem vagyunk tulajdonosok. A másik az árképzésbe is lenne beleszólásunk, ilyen magas vízdíjat Magyarországon nem lehet találni, mint itt a Balaton parton. VOLLMUTH PÉTER: Mindenféle szempontból támogatandó ez a dolog. Ki az, aki igennel szavaz, hogy az előterjesztésnek megfelelően javasoljuk a Magyar Köztársaság Kormányának a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. Törvény módosítását? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 42/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (19 bekezdés c) pontja szerinti felterjesztési jogával élve javasolja a Magyar Köztársaság Kormányának a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. Törvény módosítását a regionális vízmű-szolgáltatói részvények és a regionális vízi közművek térítésmentes önkormányzati vagyonátadása érdekében. Badacsonytördemic község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Miniszterelnökhöz címzett- a határozat mellékletét képező levél aláírására. Felelős: polgármester 6

7 Határidő: a felterjesztés megküldése: július 15. Az 5. napirendnél Dr. Thaly Géza kérelméről való döntésnél zárt ülést rendelt el Vollmuth Péter Polgármester, a hallgatóság távozott, zárt ülés külön jegyzőkönyvet képez. 6. Ács utca aszfaltozási munkálatairól döntés VOLLMUTH PÉTER: Mindenki tudja, hogy az Ács utca milyen katasztrofális állapotban van, nagyon sokan évek óta már reklamálnak, Bódisék előtt teljes felújítás kell. Az utca egyenes felsőszakaszát a két kanyart és a második kanyar után 10 m javítanánk meg az aszfaltot, a vízelvezető részét kicserélnénk és az utca lenti része járható állapotban van. Addig nagyon rossz állapotban van az út, teljesen felpúposodott az aszfalt. CSEH SÁNDOR: Annak idején elkövették azt a hibát, hogy az Ács utca felülete nem megy be a Római út alá és így megemelhette a víz az Ács utcát. Arra kell figyelni az újra aszfaltozásnál, hogy alámenjenek a Római úti aszfaltnak, hogy a víz ráfusson és ne alá. VOLLMUTH PÉTER: Még egy szakasz javítására kértünk árajánlatot, a Kisfaludy utcára a sportpályáról lejövő víz ráfolyik Kisfaludy útnak arra a szakaszára itt egy kb. ötven méteres szakaszt meg kell javítani. A Kisfaludy utca nagyon forgalmas lett. VERÉB JÁNOS: Az egyik árajánlat Rizling közt ír, mi arról nem tárgyalunk itt most. DR HARKAI BARBARA: Az árajánlatban elírás történt a cég részéről, mindegyik az Ács utcára és a Kisfaludy utcára adott árajánlatot. CSEH SÁNDOR: A Rizling utcát egyszer mi már meg akartuk építeni, de az magánút. DR HARKAI BARBARA: Ez az árajánlat kevesebb lesz, mivel az egész Ács utcára kértünk árajánlatot, de mikor kimentünk a helyszínre láttuk, hogy elég a második kanyar utáni 10 méteres szakaszig aszfaltozni, mivel az út további része járható. Kb. 80 méterrel lesz kevesebb munka elvégezve, ennek megvan annak a veszélye, hogy azt mondják majd, hogy félmunkát végeztünk. HORVÁTH ZOLTÁN: És nem félmunkát végzünk? Ha van rá pénzügyi keretünk, csináljuk meg végig. CSEH SÁNDOR: Szerintem is a teljes Ács utcát csináljuk meg. SÁNTHA GÉZA: A VEGYÉPSZER árajánlata sokkal drágább. VOLLMUTH PÉTER: Az Antrans Kft.-ben volt vegyépszeres emberek dolgoznak VEBÉB JÁNOS: Meg kellene beszélni a céggel, hogy a kézi munkát a közhasznú munkásaink végezzék, így kevesebbe kerülne. CSEH SÁNDOR: A mi embereinket tudnánk foglalkoztatni az aszfalt felszedésére a Kisfaludy utcában. 7

8 DR. HARKAI BARBARA: Az Ács utca fel újítására szánt pénz tartalékban van, nincs előirányzata, koncepcióban fogadtuk el a felújítását, célszerű lenne minden évben egyegy kritikus szakaszt önerőből felújítani. Sajnos az útfelújítási pályázatokat nem a kistelepülésekre írják ki. VERÉB JÁNOS: Célszerű lenne, hogy a jövő évben felújítandó utcát is most elvégeztetni, mivel akkor egy kiszállási költséggel meg lehetne oldani. CSEH SÁNDOR: A hollandok előtti kb. kétszázötven méteres szakaszra az ottani lakosok jelentős összeget adnának saját pénzből, és csak a fennmaradó összeget kellene az önkormányzatnak kipótolni. VOLLMUTH PÉTER: Kérek árajánlatot a cégtől, és akkor már lehet mondani a lakosoknak, hogy kb. mennyit kell összeadni nekik, ha tényleg hozzájárulnak. SÁNTHA GÉZA: Amit kaptunk az csak árajánlat, tárgyalási alapot képez. Ha a segédmunkát mi adjuk, csökkenthető az összeg. VOLLMUTH PÉTER: Ki az aki igennel szavaz, hogy a Ács utca teljes hosszára és a Kisfaludy utcában 75 m2 területű aszfaltozási munkálatok elvégzésére az árajánlatnak megfelelően az Antrans Clean Kommunális Szolgáltató Kft.-t bízzuk meg azzal, hogy tárgyaljunk a szakértelemhez nem kötött segédmunkások alkalmazásáról? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 43/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete az Ács utca teljes hosszára és a Kisfaludy utcában 75 m2 területű aszfaltozási munkálatok elvégzésére az árajánlatnak megfelelően az Antrans Clean Kommunális Szolgáltató Kft.-t (9028, Győr, Fehérvári út 75.) bízza meg azzal, hogy a polgármester tárgyaljon a szakértelemhez nem kötött segédmunkások alkalmazásáról, mely értelemszerűen az árajánlat összegét arányosan csökkenti. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a munkát rendelje meg és a vállalkozói szerződét írja alá. Felelős: polgármester Határidő: július /25. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról döntés VOLLMUTH PÉTER: Ajánlatot kaptunk a 067/25. hrsz-ú erdőrészlet megvételére. 8

9 DR BARDÓCZ ZSUZSA: Én mindig azt mondom, hogyha eladunk ingatlant, akkor vegyünk helyette. HORVÁTH ZOLTÁN: Én nem látom értelmét, hogy eladjuk. CSEH SÁNDOR: Ha tudnám, hogy ez az összeg az iskola belső felújítására menne, akkor azt mondom, adjuk el. DR. BARDÓCZ ZSUZSA: Pár éven belül csak a földnek lesz értéke. DR HARKAI BARBARA: Az önkormányzati vagyon elidegenítése, ahogy az előterjesztésben is írtam, értékhatártól függetlenül főszabályként versenyeztetési eljárás eredményeként történhet. Értékbecslést kell készíttetni az ingatlanról. VOLLMUTH PÉTER: Olyan területről van szó, amelyet nem lehet megközelíteni. Amiatt tartanám ezt a területet, hogy hátha alapját képezi egy esetleges cserének a Rodostó házzal kapcsolatban. Javasolom, hogy napoljuk el ezt a kérdést. VOLLMUTH PÉTER: Ki az aki igennel szavaz, hogy elnapoljuk a 067/25. hrsz-ú ingatlan eladásával kapcsolatos döntés meghozatalát? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 44/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete a badacsonytördemici 067/25. hrsz-ú ingatlanjának értékesítéséről való döntést elhalasztja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. Felelős: polgármester Határidő: július /3 és 1105/4 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról döntés VERÉB JÁNOS: 1782 m2 belterületi területről van szó. Kb Ft/m2 az ára egy belterületi ingatlannak, legalábbis tavaly ez alapján fizettünk mi kártérítést. Innen kell kiindulni. Így a Ft-os vételi ajánlat nagyon alacsony. VOLLMUTH PÉTER: 2002-ben a megkerülő útért fizettek Ft-ot négyzetméterenként, hadd mondjak el néhány dolgot. Úgy kell megközelíteni a dolgot, hogy most vagy valamely módon hagyjuk, hogy ott állandó gaztenger, szemét tenger legyen, vagy újból lekerítjük, egy lehetetlen állapot van és naponta futkozunk oda, mert állandóan hordják oda valaki másnak a területére a szemetet a mi területünkön keresztül vagy pedig működésbe hozunk egy olyan ingatlant, ami tulajdonképpen embert hoz ide a településre. Nem mindegy nekünk, hogy embereket 9

10 táboroztatnak, hoznak ide, ami pluszt jelent a településnek. Mondok két példát rá az, hogy a szállodával eljutottunk eddig a dologig, és átment a lécen és ezt nem hiszitek el hogy micsoda küzdelem volt, hogy az egész megvalósuljon. 10 tervtanácsi ülés volt, hogy a szállodának a megvalósulását sikerült összehozni. Úgy gondolom, ha elkészül a rendezési terv, nagyon jót tesz a településnek a szálloda, és remélem nem is fognak kifarolni a beruházók, vagy legalábbis olyan gazdasági helyzet lesz, hogy képesek lesznek megcsinálni. Bejön ide egy hölgy és elmondja mit szeretne csinálni megvette azt a régi raktárféle épületet, amibe nekünk egy útszelvény kialakítása van, mondtam abban tudjuk segíteni, hozzá passzoljuk ezt az egész dolgot, hogy valósuljon meg ez a táboroztatás. Nagyon fontos dolog, hogy jöjjenek ide nyaralni. Egy hét múlva kapok egy információt, hogy végelszámoló biztos van az üdülővel kapcsolatban. Felhívtam a hölgyet vasárnap jött el, még a Kövesdy morgott is egy kicsit, hogy meg kellett mutatni a telket, két hét múlva megvették azt az épületet. Azt mondták meg tudják csinálni ezt a dolgot. Most ugyanaz a helyzet van itt, hogy az a baj, hogy a Dabasi tábor nem működik. Lehet hogy sort kell keríteni arra is, mert szóltak, hogy jó lenne mozgásba hozni azt a dolgot, és itt meg van egy lehetőség megint arra hogy nagyon jó ez a dolog, hogy kerékpárút valahol ott is becsatlakozni elmenni, hogy ilyen célra felhasználjuk. A vasút mellé nem biztos, hogy jó az, hogy családi házat építsünk. Én azt gondolom, ha van rá lehetőségünk, próbáljuk ezeket a dolgokat megragadni és ez egy hosszú távú befektetés, ami megtérül. Ha csak azt nézzük, ennek ennyi az ára valamilyen módon ki kell kötni, hogy ez a táboroztatás igenis működjön és hosszú távon. Akkor itt biztosítva lesz ennek a pénztermelő hatása, de jól hasznosítjuk ezt az egész dolgot. Nekem ez az elvem. Ne azt mondjuk, hogy 5 millió forint. Ennyiért azt a törmeléktengert senki nem fogja megvenni. Így meg rááldoz az illető annyit, hogy kialakít egy táboroztató helyet, ami nagyon jó mert nekünk a településnek ipari jellegű fejlesztéseket nem tudunk csinálni, csak ilyen jellegű dolgokkal tudunk továbblépni, és ezért látnám fontosnak, hogy létesüljön vagy a Rodostó ház is működjön, ezért vannak ezek a túrák szervezve, hogy egyre többen jöjjenek ide vissza és próbálják megvetni a lábukat a településen. Nekem ez lenne az elképzelésem, meg a koncepcióm ezzel kapcsolatban. DR BARDÓCZ ZSUZSA: Egyetértek az elmondottakkal, de a jogszabályokat figyelembe kell venni ezt a területet meg kell pályáztatni, ha eladásra kerül. CSEH SÁNDOR: Csak azt tartom furcsának, hogy fent abba az erdőbe annyira kapaszkodunk, hogy ne adjuk el, hanem csere ingatlanba tartsuk a Rodostó házért, holott én ezt a területet sokkal többre értékelem mint az erdőt. Ez is jó lenne csere ingatlannak. HORVÁTH ZOLTÁN: Ha jól emlékszem ezekre az ingatlanokra volt már korábbi vételajánlat. SÁNTHA GÉZA: Én azt mondom ha a szálloda beindul, a telkeknek komolyabb ára lesz. DR BARDÓCZ ZSUZSA: El lehet-e adni úgy a telket, hogyha nem hoz nyaranként x 10

11 számú táborozót bizonyos időn keresztül, akkor a telek visszaszáll az önkormányzatra. DR HARKAI BARBARA: Ezt nagyon nehéz ellenőrizni. VERÉB JÁNOS: Nem lehet tudni mi lesz jövőre, inkább bérelje a területet, és akkor látjuk komolyak-e a szándékaik. VOLLMUTH PÉTER: Hallgassuk meg őket, és majd meglátjuk. VERÉB JÁNOS: Ha úgy megy a pénz értéke lefele egy év múlva is, mint most, két évig használja, és úgy járunk, mint a stranddal, meg lehet, hogy befuccsolnak ők is. Ha azt akarjuk, hogy megmaradjon, vagy eladjuk normál pénzért vagy nem adjuk el. HORVÁTH ZOLTÁN: Nincs az önkormányzatnak építési telke, amit el tudna adni és akkor ennyi pénzért adjunk el két építési telket? VOLLMUTH PÉTER: Nem azért mondom, de nagyon fontos, hogy a strand működjön és a strandhoz emberek kellenek. A szomszéd meg megint előírja nekünk, hogy működjön az egész strand. Ha valaki korrektül működik, azok mi vagyunk. HORVÁTH ZOLTÁN: Amikor itt volt a lehetőség a strand visszavételekor nem tettünk semmit azért, hogy ne ilyen állapotban kapjuk vissza. VOLLMUTH PÉTER: Voltak olyan dolgok amelyek nekünk elő voltak írva és nekünk be kellett tartani. Van-e kiegészítő az írásbeli anyaghoz? GYULAI PÉTER: Először is szeretném megköszönni, hogy itt lehettünk. Magunkról semmit nem mondtunk és írtunk. Budafokon lakunk három gyermekünk van a feleségem testnevelő tanár, jelenleg gyesen van. És családi vállalkozásba szeretnénk ezt a tábort megcsinálni. Az elképzeléseket röviden leírtam. Nagyon szeretnénk, ha ez létrejönne és sikerülne és talán a falunak, községnek és a környékbeli gyerekeknek is jó lehet. DR BARDÓCZ ZSUZSA: Milyen idős gyerekekre gondolnak a táboroztatásnál és mivel foglalkoznának a táboron belül? GYULAI PÉTER:: éves korig. Elég picinek találjuk ilyen bentlakásos dologhoz a 10 éven aluliakat. Nekem elég sok ismerősöm van, aki ilyennel foglalkozik. Én bőrözésre gondoltam, ami könnyen megoldható, és ha lehet fejleszteni, akkor fazekasságot is. A hagyományőrzőnél magyar hagyományőrző pl: íjászkodásra. A mondavilágot föleleveníteni és játékos módon elmondani a gyerekeknek, hogy is volt ez régen, mert igazándiból azt beszélgettük, hogy a médiában is nem ez a fő hangsúly, nem árt ha valaki tisztában van azzal, honnan jött és merre kellene tartani és nem biztos, hogy jó irány amit a televízió közvetít. 11

12 DR BARDÓCZ ZSUZSA: Az étkeztetést hogyan oldanák meg? GYULAI PÉTER: Ez még nincs kiforrva, mindenképpen szeretném bográcsba sütéseket, ami külön plusz élmény, ne a Food Express hozza ki kb. 500 Ft-ba kerül a menü. Fontos, hogy bele tudjuk vonni a gyerekeket is. DR BARDÓCZ ZSUZSA: A szennyvizet hogyan helyezik el? GYULAI PÉTER: Én úgy tudom, hogy csatornázva van és úgy gondoltuk, hogy fixen lesz. Lenne egy központi helység ami nem lenne olyan nagy méretű kb négyzetméteres ill. lennének mint a táborok zömében külső zuhanyzók, mint ahogy a strandok is meg vannak oldva, és lenne belső is ha rossz idő van. VOLLMUTH PÉTER: Kinek van kérdése? HORVÁTH ZOLTÁN: Azt tudni kell, hogy mielőtt beérkeztetek kiszámoltuk, hogy egy tavalyi szakértői becslés alapján kb. 4 millió forintot ér a telek. A bérlés lehetősége merült még fel. Ezen az áron, amit ajánlatok az ingatlanokat nem tudjuk eladni. GYULAI PÉTER: A bérlés lehetőségén nem gondolkodtunk, mivel építeni szeretnénk a telekre. Félő, hogy hiába kötnénk 10 évre a szerződést, jön egy másik polgármester és felbontja. DR BARDÓCZ ZSUZSA: Megkötött szerződést nem tudunk felbontani. GYULAI PÉTER: Szeretnénk, hogy a sajátunk legyen a terület, az sokkal nagyobb biztonságérzetet ad. Ezt a helyet nem tudjuk elvinni máshová. Megígérem azt, hogy itt tábor lesz, amiből a település profitálhat. Ha nem is most, de évek múlva, akik itt táboroznak, biztos felnőttként visszajönnek. DR HARKAI BARBARA: Nem egyértelmű a vételi ajánlatnál, hogy a forintot telkekként vagy együttesen ajánlották. GYULAI PÉTER: A két telekért gondoltunk annyit, ez egy irányár volt részünkről. VOLLMUTH PÉTER: Ne beszéljünk 5 millió forintról. Mindenki tudja, hogy nem 5 millió forintot de 3 millió forintot sem kapunk érte. Elmondtam már világosan, nekem minden dologért meg kell küzdenem. Amikor idejönnek táborozni gyerekek és folyamatos és visszatérők, az nagyon jót tesz a településnek. Az hogy táborozni vannak gyerekek, tudom azt, hogy visszaköszönnek sokféleképpen ezek a dolgok, tulajdonképpen így kerültek képbe a szegediek. Az hogy lesz egy szálloda nálunk, megnyílott egy lehetőség a rendezési terv kapcsán is meg egyéb dolgok kapcsán is, nagyon fontosak ezek a dolgok, hogy táboroztatások legyenek. Úgy látom, lehetne egy lehetőség, hogy valami elinduljon. Fontos lenne, hogy egyre többen jöjjenek ide belakni ezt a települést. 12

13 DR BARDÓCZ ZSUZSA: Ezzel egyetértek, de akkor is be kell tartanunk a jogszabályi kötelezettségeket. VOLLMUTH PÉTER: Én azt mondom, ne söpörjük le az asztalról, értékeltessük fel ezt a területet, mert ha ez az eljárás, amit a jegyzőasszony mond, akkor azt mondom, hogy hivatalos értékbecslővel kell megnéznünk, hogy mi a helyzet akkor utána lépjünk tovább ezekkel a dolgokkal. Vagy ha Ti is úgy gondoljátok, ha ez a bérlemény egy tízéves bérlemény, ezzel is lehet közelíteni az álláspontokat. HORVÁTH ZOLTÁN: Én is javasolnám ezt a bérleti dogot, mert akkor is ti vagytok a kedvezményezettek, mert ti vagytok a bérlők, és elővásárlási jogotok van. Az nekünk is jó lenne, mert akkor ott a szeméttelep meg a nádas helyett létesülne valamennyi nektek is jó. GYULAI PÉTER: Teljesen tisztában vagyok vele, mérlegelni lehet azok közül a dolgok közül, hogy az jó-e, ha most évig is ugyanúgy ott van és odahordják a szemetet vagy pedig valaki elkezd foglalkozni olyan szinten hogy hasznot hoz a falunak. Ezeket a dolgokat mérlegelni kellene hogy melyik mennyit ér. Hogy egyszer esetleg valaki meg fogja venni, vagy meg lesz hirdetve vagy pedig ez mindig a falué marad. DR. BARDÓCZ ZSUZSA: A bérleti szereződést teljes mértékben elutasítják? GYULAI PÉTER: Az a kérdés mennyi a bérleti díj, mert szerintem egy 60 négyzetméteres ingatlannak ill. a kerítés meg a tereprendezése az milliókba akár 5-6 millióba forintba kerül. Tehát én azt nem tudom, hogy Önök mennyire gondoltak, hogy mennyiért kell kiadni egy ilyen ingatlant vagy mennyiért lehet. VERÉB JÁNOS: El kell választani két dolgot egymástól, mint magánembert és az önkormányzatot. A kettő nem ugyanaz a falunak a vezetőségének az a feladata, hogy a falu érdekének, a magánembernek meg az, hogy az ő érdekének. Most ezt össze lehet egyeztetni az a legtisztább dolog, hogy eladjuk, mert akkor nekünk nincs tovább, azt viszont nem tehetjük meg, amikor mi kifizetünk valakinek kártérítést vagy forint körüli négyzetméter áron. Kifizetettük velünk és ez az elfogadott. A Péter is hiába mondja, én egyetértek vele, mert én is azt szeretném amit Ő. De nem tehetjük meg, hogy odaadjuk ennyi pénzért. VOLLMUTH PÉTER: Azt javasolnám, hogy napoljuk el ezt a dolgot. Csináltassunk egy ingatlanbecslést, hogy jelenlegi helyzetben mit ér ez az ingatlan. Amikor megvan az ingatlanbecslés erről a területről, azt nem kell elfelejteni, hogy szolgalmi joga van a DRV-nek és ez lényegesen árcsökkentő tényező, mert ott van egy átemelő szivattyú, ha csinálnák egy ilyen értékbecslést, akkor megkapjátok és akkor le kell ülni, hogy hosszú távon bérlemény, vagy még mindig megéri e nektek. Így tudnánk hathatósan a végére járni. Most csak csapkolódunk a számokkal, de senki nem tud semmi számot pontosan, de ha ezeket tudjuk akkor nektek is van rálátásotok és akkor oda tudjuk tenni az értékpapírt és akkor látjátok menni fog-e a dolog. 13

14 SÁNTHA GÉZA: Ti tettetek egy vételi ajánlatot, az önkormányzat tett egy másik ajánlatot felétek. Mindketten átgondoljuk ezt a dolgot, a vételi ajánlat lenne a legegyszerűbb megoldás, a bérleti ajánlat az köztetek és az önkormányzat közt született megoldás. A vételi ajánlatnál bejön a jogszabályi kötelezettség, hogy meg kell hirdetni, és aki a legtöbbet ajánlja az nyer. A bérleti jogviszonynál viszont csak ti jöhettek számításba, amennyiben így megfelel. A célunk azonos az önkormányzat hasznosítani szeretné ezt a területet, rendezetté tenni és az általatok felvázolt elképzelést támogatni tudjuk a kérdés, hogy milyen jogi formában. GYULAI PÉTER: A bérleti szerződés formájára nem tudok most reagálni, félnek attól, hogy ha én ezt a telket megveszem, utána nagyobb haszonnal eladom, ezt nem tehetném meg, mert elég sok barátom van itt a faluban, évekig le szeretnék még ide járni és nem öt évre, és utána hogy néznék a szemükbe, hogy csak nagyobb haszonnal eladjam a telket, de nem ez a célunk. VOLLMUTH PÉTER: Nem ez az első kísérlet a tábor létrehozására. A gulácsi részről én beszéltem le őket, mivel ott nincs csatornázva a terület, így nem adtak volna építési engedélyt. Nálunk meg van a lehetőség arra. Kérünk egy értékbecslést a telekre, gondolkodunk a bérleti szerződés lehetőségén, és most azt javaslom, napoljuk el ezt a napirendi pontot. CSEH SÁNDOR: Én a bérleti szerződésnek nem vagyok híve. Van a teleknek forgalmi ára, ha úgy döntünk, forgalmi értéken eladjuk. GYULAI PÉTER: Mindennek több ára van, amennyiért el lehet adni, amennyire felértékelik, és amennyiért megveszik. Köszönöm, hogy meghallgattak, és majd visszatérünk rá, átgondoljuk mi az ajánlatukat a bérletre vonatkozóan. VOLLMUTH PÉTER: Ki az aki igennel szavaz, hogy elnapoljuk az 1105/3 és 1105/4 hrsz-ú ingatlanok eladásával kapcsolatos döntés meghozatalát? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 45/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete a badacsonytördemici 1105/3 és 1105/4 hrsz-ú ingatlanjának értékesítéséről való döntést elhalasztja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. Felelős: polgármester Határidő: július

15 Papp Jenőné lakos felolvas egy levelet, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. VOLLMUTH PÉTER: Jolika, az uniós zászlóval kapcsolatban meg kell nézni, hogy Magyarországon a választásokkal kapcsolatban elég jók voltak a részvételi arányok. Nekem ez a véleményem, aztán az unió gondolkodjon azzal kapcsolatban, hogy hogyan működteti ezt az egész országot, öt éve mióta beléptünk az unióba, azóta csak lefele csúszik az ország. Ugyanez a véleményem az európai falu felirattal kapcsolatban, minek kell kiírni ezeket a dolgokat, Európában vagyunk, felesleges pénzt költeni ilyen feliratú táblákra, lehetne ezeknek a pénzeknek máshol helye. A lábdihegyi állomáson a táblák megjavításra kerültek a héten. A térképet pedig ellopták, de pótlásra kerül egy fényképpel. Kápolna utca magán utca. VERÉB JÁNOS: A templom előtti beton ládából ültetés után másnap ki lettek húzva a virágok, ezentúl egy- két napra oda kell figyelni a virágokra. Az európai uniós zászlóval kapcsolatban nekünk más a véleményünk, mint a polgármester Úrnak. Az hogy az Európai Unió hogy működik, az egy dolog, az Európai uniós pénzek elosztásáról én úgy látom, hogy a mindenkori kormány dönt. Az uniós zászlónak fenn a helye, ha a polgármester úr nem teszi ki, vagy lehúzza, megteheti, de ezt a saját felelősségére, vállalja ezt magára egy személyben. 9. Vegyes ügyek a) Faluház szolgáltatási díjairól döntés DR HARKAI BARBARA: A faluház szolgáltatási díjait rögzíteni kell az előterjesztést megkaptátok, a faluházba kifüggesztésre kerül a határozat, így lesz mire hivatkozni a szolgáltatások árainál. PÁL LÁSZLÓNÉ: A szállás díjnál lenne annyi a kérésem, hogy ez csak szeptembertől változzon, mert már vannak lefoglalt szállások, és kellemetlen lenne utólag emelni árat. VOLLMUTH PÉTER: Kinek van kérdése? Mennyi volt idáig a kerékpár kölcsönzés? PÁL LÁSZLÓNÉ: Nem túl gyakori, mivel szezonális, az idei évben most adtunk ki először a héten. A kerékpár bérlés díja Ft. VOLLMUTH PÉTER: A terembérlet Ft-os összege az jó, az árusok Ft/óra díján ne emeljünk, így is alig éri meg nekik kipakolni. A szállásdíjba is rugalmasság kellene, mert nagyon-nagy szegénység van. HORVÁTH ZOLTÁN: Ft-ba benne van az idegenforgalmi adó? DR. HARKAI BARBARA: Nincs. SÁNTHA GÉZA: A törvény rendelkezik arról, hogy kinek kell idegenforgalmi adót fizetni, ez csoportfüggő mindig, hogy hány embernek kell fizetni. Ez az összeg a környéken a legolcsóbb, Kisapátiban pl Ft/fő/per az ár, és ott víz sincs. PÁL LÁSZLÓNÉ: A testület felhatalmazhatná a polgármestert, hogyha olyan csoport van, lehessen engedni ebből az árból. CSEH SÁNDOR: Az jó nekünk ha ráfizetéssel megy a faluház? SÁNTHA GÉZA: Az Ft teljesen tökéletes turista árnak, ez így is nagyon olcsó. 15

16 VOLLMUTH PÉTER: Nem fixen kellene rögzíteni ezt az árat. VERÉB JÁNOS: Akkor csökkenteni kell az összeget egyértelműen, de ne lehessen kivételezni senkivel. VOLLMUTH PÉTER: Jó akkor vigyük le működtetni Ft-ra, de piaci alapon kell CSEH SÁNDOR: Ha ezt az összeget nem tudják kifizetni, akkor ne jöjjenek. VOLLMUTH PÉTER: Ki az, aki igennel szavaz, hogy az előterjesztésnek megfelelően az elhangzottakkal kiegészítve rögzítsük a Faluház és teleház szolgáltatási díjait? A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta 46/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete a badacsonytördemici Faluház és Teleház szolgáltatási árait az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően rögzíti azzal az eltéréssel, hogy a szállás díja 900 forint/fő/nap felnőtt +idegenforgalmi adó szeptember 15. napjától. A szolgáltatások árait jól látható helyen ki kell függeszteni a Faluházban és a Teleházban. b) Falunapi rendezvényre plusz támogatás kérése PÁL LÁSZLÓNÉ: tisztában vagyok a gazdasági helyzettel és tudom, hogy nem könnyű előteremteni az anyagi erőforrásokat, de a falunapunk az egyetlen több napos rendezvényünk ami kiemelkedik a nyári programok közül. Egy-egy amatőr együttes közel Ft-ért vállal fellépést. A tavalyi árakat személyes kapcsolataim révén sikerült lealkudni, de ez nem biztos, hogy minden évben így lesz. Tavaly voltak ingyen fellépő együttesek is, de az idénre ezt sem tudom garantálni. A rendezvény színvonal emelkedése elvárt követelmény tőlünk, hogy ne csak a főzésről szóljon a falunap, hanem a kultúra irányába is jobban mozduljunk. Próbálunk pályázni is, talán Ft-ot a kistérségtől kapunk, de Ft-tal több támogatást szeretnénk a falunapra, amennyiben ezt nem tudják biztosítani az önkormányzat, akkor a programok közül párat törölni kell. VERÉB JÁNOS: Komoly zenei koncert be van tervezve? PÁL LÁSZLÓNÉ: Igen, szombati napra. VERÉB JÁNOS: Akkor Ft-ot a tartalék terhére, oda kell csoportosítani pluszba a falunapra. VOLLMUTH PÉTER: Ki az, aki igennel szavaz, hogy a falunapokra forinttal többet biztosítsunk a tartalék terhére? 16

17 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 47/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete a évben megrendezendő falunapokra forinttal többet biztosít a tartalék terhére. c) Faluházba fénymásoló gép vásárlása PÁL LÁSZLÓNÉ: A fénymásoló kérdése régóta visszatérő probléma, nekünk ez szolgáltató eszközünk részben, így jó minőségű fénymásolatokat kellene biztosítanunk, másrészt munkaeszközünk hisz a helyi hírmondót ezzel készítjük. Jelenlegi fénymásolót 50 laponként 20 percig hűteni kell, mert túlmelegszik, sokszor javították már, de régi ez a gép. VERÉB JÁNOS: Ha szükség van rá, venni kell helyette másikat. PÁL LÁSZLÓNÉ: Van itt egy alig használt fénymásoló gép, amelyet ¼ áron meg tudnánk venni az eredeti árhoz. CSEH SÁNDOR: Én úgy tudom, hogy ennek a gépnek a nyomtató része kb. öt órát üzemelt. Több funkciós gép. VOLLMUTH PÉTER: Ft-ra alkudtuk le a Ft-os árajánlatot, az eladóval Ft-ba állapodtunk meg szóban, amit ő elfogadott. Leszervízelve kapjuk meg a gépet, Ft az új ára. A régit pedig próbáljuk értékesíteni. Ki az, aki igennel szavaz, hogy bruttó forintért megvásároljuk a Canon ir2200 típusú fénymásoló gépet lapszortírozóval együtt a Telenorm Kft-től? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 48/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete bruttó forintért meg kívánja vásárolni a Canon ir2200 típusú fénymásoló gépet lapszortírozóval együtt a Telenorm Kft-től. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. Felelős: polgármester Határidő: július

18 d) Villamos energia ellátás megoldása a rendezvények alkalmával VOLLMUTH PÉTER: A rendezvények energia ellátását meg kell oldani. HORVÁTH ZOLTÁN: A rendezvényeken rendszeresen az unokaöcsémnek az a feladata, hogy kábeleket húzkod az iskola épületbe, mert ezt a terhelést a régi hálózat nem bírja el. VOLLMUTH PÉTER: Ki lenne építve az iskola udvarba egy szekrény, és onnét lenne ellátva a rendezvény villamos energiával. A munka ára bruttó forint Ki az, aki igennel szavaz, hogy bruttó forintért megrendeljük a Vargavill 94. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től egy villamos csatlakozási pontot a badacsonytördemici 1016/3. hrsz-ú ingatlanra? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 49/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete az árajánlatnak megfelelően forintért megrendel a Vargavill 94. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től ( Szigliget, Hóvirág u. 21. ) egy villamos csatlakozási pontot a badacsonytördemici 1016/3. hrsz-ú ingatlanra a rendezvények szabványos és biztonságos használata céljára. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse és a munkát rendelje meg. Felelős: polgármester Határidő: július 15. e) Pívíz adagoló rendszer üzemeltetéséről döntés DR. HARKAI BARBARA: Egy helyi vállalkozótól árajánlatot kaptunk pívíz adagoló rendszer üzemeltetésére. A hivatalba nincs rá szükség szerintem, ha az ügyfél szomjas, adunk neki ásványvizet a hűtőből. DR BARDÓCZ ZSUZSA: Egyszer meglocsoltam a virágomat pívízzel, és elpusztult. SÁNTHA GÉZA: Ez az ajánlat azért van, mert a faluházban kihelyezésre került egy próba adagoló. Forgalmazó kihelyezi próbára, megnézi mennyi a fogyasztás, és megkérdezi érdekel-e minket ez a lehetőség. DR BARDÓCZ ZSUZSA: Ennyi pénzért rengeteg palackozott ásványvizet lehet venni. 18

19 VOLLMUTH PÉTER: Ki az aki igennel szavaz, hogy elfogadjuk a benyújtott árajánlatot, és megrendeljük az adagoló rendszert? A képviselő-testület 0 igen szavazattal, 5 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozta 50/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete nem kíván az intézményeiben pívíz adagoló rendszert működtetni. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. Felelős: polgármester Határidő: július 15. f) Matula Mária kérelméről döntés meghozatala DR. HARKAI BARBARA: Matula Mária kérelmet nyújtott be, hogy valamelyik közterületen engedélyezzük, hogy egy emlékkövet felállíthassanak egy kutya számára, melyet elég kegyetlen módon agyonvertek. Olyan céllal, hogyha ránéz az ember a kőre elgondolkodjon, hogy milyen lelketlen, kegyetlen emberek vannak. A strand előtti parkra gondoltak, mivel a NABE hozzájárul az elhelyezéséhez, bár a park az a mi területünk és nem a NABE-é, de nem ellenzik az ottani emlékkő felállítását. DR. BARDÓCZ ZSUZSA: Én úgy vagyok vele, hogy ezek után jön majd a második, harmadik kutya, ha ehhez hozzájárulunk. A strand parkolójába lévő kőoszlopokra lehetne belevésni a kutyák nevét. SÁNTHA GÉZA: Nem kutyatemetőt akar a kérelmező, hanem egy emlékövet állítani. Lényeg az, hogy adunk közterületet az emlékhez vagy nem. Ez egyszeri kérés és nem hiszem, hogy másik kutyához is emlékműhöz kérnének helyet. DR BARDÓCZ ZSUZSA: És mi alapján utasítod el a többit? VOLLMUTH PÉTER: Mutassa be az emlékmű nagyságát, rajzát, méretét, anyagát és most napoljuk el a döntést. Szavazás ki az aki igennel szavaz, hogy megkérjük a tisztelt kérelmezőt, hogy mutassa be milyen anyagból mekkora emlékművet akar. Egyeztetni kell a Nők a Balatoni Egyesületért. Ki az aki igennel szavaz, hogy közparkban emlék legyen állítva a kutyának. VOLLMUTH PÉTER: Ki az aki igennel szavaz, hogy elnapoljuk Matula Mária kérelméről való döntést? A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta 19

20 51/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete Matula Mária kérelméről való döntést a következő testületi ülésre elhalasztja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. Felelős: polgármester Határidő: július 15. CSEH SÁNDOR: Nekem még egy kérdésem lenne, többen jelezték, hogy amikor a lábdihegyi állomásra megérkeznek, főleg külföldiek, hogy a kerítésre tegyünk egy olyan táblát, ahol látni, hogy a házszámok erre emelkednek, arra pedig csökkennek. Azért, hogy tudják, merre induljanak el. VERÉB JÁNOS: Nem értek vele egyet, aki idejön az tudja, hogy hegyvidékre jön. SÁNTHA GÉZA: A Római út, a Hősök útja végétől tart Badacsonytomajig ez kb. 5 km hosszú. g) Tatay Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása DR. HARKAI BARBARA: A Tatay Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását Badacsonytomaj benyújtotta a MÁK felé és kaptak hiánypótlást, ennek az előterjesztését megkaptátok. Változás annyi az előzőekben elfogadottakhoz képest, hogy a már meglévő OM azonosítót fel kell tüntetni az Alapító Okiratban, és egységes szerkezetben is kell foglalni. Kérdés, hozzászólás nem volt. VOLLMUTH PÉTER: Ki az, aki igennel szavaz, hogy az előterjesztésnek megfelelően módosítsuk a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító Okiratát? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 52/2009. (VI.26) határozat képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító Okiratának hiánypótlását, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. Felelős: polgármester Határidő: július

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérol.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérol. Szám: 8/2010. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z O K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. október 18-án megtartott ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9111 Tényő, Győri u. 59. tel: 96/468-026, fax: 96/549-039 e-mail: polgarmester@tenyo.hu jegyzo@tenyo.hu 3-T/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült Tényő Község Önkormányzata

Részletesebben

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-10/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 15.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak: Kaszanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 6-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 6-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 6-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat, Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 15. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 15. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 8 /2010 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 15. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/ Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 6/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Napirend: JEGYZŐKÖNYV

Napirend: JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli (nyílt) üléséről Az ülés ideje: 2016. július 4. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.) J e l e n v a

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 7. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2015. JÚNIUS 22.) Határozat: 44/2015 47/2015. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 138-6 /2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-án 17.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről Készült Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület július 25-én órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület július 25-én órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2012. július 25-én 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 7. napján 7.30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott üléséről Leányvár, 2011. július 20. Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Leányvár Község

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 5-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. NOVEMBER 13. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én megtartott rendkívüli üléséről. - 99- Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 5-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről.

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-../2015. 17. számú jegyzőkönyv Készült: 2015. június 29-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének aljegyzői irodájában, 3073

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének február 17-én tartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének február 17-én tartott soron kívüli ülésén. 3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének 2016. február 17-én tartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület március 22-én tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület március 22-én tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-11/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. március 22-én tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 09-én tartott üléséről. 29/2011.(II.09.) sz. kth. 30/2011.(II.09.)

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben