be/sfphp /2015/mvlsz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "be/sfphp01-00070/2015/mvlsz"

Átírás

1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Oázis Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Oázis Sport Club A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód Sportegyesület Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében: Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának) Bajnoki osztály: Egyéb Adószám Bankszámlaszám A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 1122 Helység Budapest Út / utca Maros utca Házszám 17. 3/6 A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 2041 Helység Budaörs Út / utca Pf,533 Házszám - Telefon Fax Honlap cím A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Ábrahám István A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám cím A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám cím Ábrahám István Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Fővárosi Vízművek Uszodája Fővárosi Vízművek Fővárosi Vízművek 20 Felk. és versenyeztetés Margitsziget Hajó Alfréd Uszoda Nemzeti Sportközpontok Nemzeti Sportközpontok 10 Felk. és versenyeztetés Bicskei Uszoda Bicskei Önkormányzat Kerex Kft. 25 Felk. és versenyeztetés Pünkösdfürdői Strand BVK HOLDING Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. változó Felkészülés Külkereskedelmi Sport- és Szabadidőközpont Intercontor Group Zrt. Intercontor Group Zrt. 6 Felk. és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: A tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája :55 1 / 28

2 Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 0 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 10,87 MFt 78 MFt 167 MFt Egyéb támogatás 9,7 MFt 10 MFt 0 MFt Összesen 20,57 MFt 88 MFt 167 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 22,88 MFt 40,183 MFt 65 MFt Működési költségek (rezsi) 2 MFt 2 MFt 2 MFt Anyagköltség 22 MFt 28 MFt 0 MFt Igénybe vett szolgáltatás 43,79 MFt 42,356 MFt 68 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,58 MFt 0,6 MFt 0,6 MFt Összesen 91,25 MFt 113,139 MFt 135,6 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás Utánpótlásra fordított összeg 46,7 MFt 66,7 MFt 143,3 MFt Működési költségek (rezsi) 2 MFt 2 MFt 2 MFt :55 2 / 28

3 Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés Ft Ft Közreműködői díj :55 3 / 28

4 Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az Oázis SC az elmúlt évekhez hasonlóan sikeresen tudta növelni az utánpótlás korú játékosok számát. Számukhoz mérten, jelenleg öt létesítményben - Hajós Alfréd Uszoda, Fővárosi Vízművek Uszodája, Pünkösdfürdői Strand, Külker Park (uszoda), Bicskei Tanuszoda - bérlünk vízfelületet a felkészítésükhöz és versenyeztetésükhöz. A Club eddigi utánpótlás bázis bővítése sikeresnek mondható, ám ezt a tendenciát a jövőben is folytatni tervezzük. Ennek érdekében továbbra is nagy szükség mutatkozik a TAO támogatás által gyűjthető anyagi forrás gyűjtésére, hiszen az egyre növekvő igények miatt, egyre több kiadást eredményez az uszodák bérlése, a sportfelszerelések és sporteszközök beszerzése. Illetve nem elhanyagolható kiadást jelent a megfelelő edzői stáb fenntartása, további motiválása és képzése. Ezen összetevők pedig alapvető követelmények a minőségi utánpótlás nevelés kérdésében. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A projektben tervezett (al)jogcímek ütemezése a 2015/2016-os évadra: - Személyi jellegű kiadások: havi rendszerességgel felmerülő kiadás. - Tárgyi eszköz: a sportfelszerelések és sporteszközök beszerzése várhatóan a bajnokságok elindulásával egy időben történik, míg az egyéb tárgyi eszközök megvétele január, február környékén esedékes. - Személyszállítás, sportlétesítmények bérleti díja: a bajnokságok ideje alatt körülbelül arányosan oszlik el. - Szállás és étkezés költségei: főként a nyári időszakban esedékes, de egyéb időszakokban is előfordulhat. - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök és tárgyi eszközök: két ütemben kerülnek beszerzésre. - Nevezési költségek: az bajnokság/kupa kezdetét megelőzően kerül kifizetésre. - Verseny és játékengedélyek: főként a bajnokságok kezdetét megelőzően kerül kifizetésre. - Rendezvényszervezési költségek: a bajnokság ideje alatt arányosan felmerülő költség. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az előző sportfejlesztési programunkkal és a szakszövetségi stratégiával összhangban, a célunk továbbra is a vízilabda népszerűsítése, utánpótlás bázisának növelése. Ennek érdekében továbbra is igyekszünk népszerűsíteni a vízilabdát, nem kizárólag, mint versenysportot, hanem minőségi sportolási lehetőséget kívánunk biztosítani minden sportolni vágyó ember számára. Ezáltal minél több emberrel megismertetni és megszerettetni a vízilabdát, és úgy általánosságban a kialakítani az emberekben a sportszeretetet, egészséges életmód iránti igényt. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A programunk sikeres megvalósulása esetén, a résztvevők és a környezetükben élők számára számtalan pozitív hatása lehet. A terveink szerint a Club edzésein minden játékosban sikerül kialakítani az igényt a rendszeres sportolás, illetve az egészséges életmód iránt. Ez a továbbiakban gazdasági hatást is generál, hiszen fellendül a sporteszközök és sportfelszerelések iránti igény. Továbbá az egészségügyi problémák megszaporodásának is véget vethet, ezáltal csökkentve az egészségügyre tett terheket. A utánpótlás korú fiatalok számára még több pozitívummal jár a rendszeres sportolás, főként ha csapatsportot űznek. Jelentősen javulhatnak a szociális kompetenciái, melyek segítségével a később életútja folyamán könnyedén válhat a társadalom hasznos tagjává :55 4 / 28

5 Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Sportszakember neve Új? Adózás módja Havi m. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Sőregi Edina (asszisztens) N Normál Ft Ft Ft Varga Attila (marketing munkatárs) N Normál Ft Ft Ft Zarándy Beáta Ilona (technikai vezető) N Normál Ft Ft Ft Farkas Attila (sofőr) N Normál Ft Ft Ft Rátkai Csaba (sorfőr) N Normál Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Sportszakember neve Támogatott munkakör(ök) megnevezése Végzettség Indoklás Sőregi Edina (asszisztens) Adminisztrátor Középfokú Az adminisztratív teendők ellátásához szükséges egy asszisztens. Varga Attila (marketing munkatárs) Adminisztrátor Középfokú Az egyesület ismertségének és kapcsolatainak fejlesztéséhez szükséges egy marketing munkatárs alkalmazása. Zarándy Beáta Ilona (technikai vezető) Technikai vezető Középfokú Az egyesület működésében fontos egy technikai vezető alkalmazása. Farkas Attila (sofőr) Adminisztrátor Középfokú Az egyesület rendelkezik saját busszal ezért szükséges buszsofőr alkalmazása. Rátkai Csaba (sorfőr) Adminisztrátor Középfokú Az egyesület pályázik egy busz beszerzésére ezért szükséges buszsofőr alkalmazása. 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :55 5 / 28

6 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sportfelszerelések Melegítő alsó,felső db Ft Ft Sportfelszerelések Páncélúszó db Ft Ft Sportfelszerelések Papucs pár Ft Ft Sportfelszerelések Póló db Ft Ft Sportfelszerelések Rövidnadrág (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelések Táska, hátizsák (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelések Törölköző (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelések Úszónadrág db Ft Ft Sportfelszerelések Fürdőköpeny db Ft Ft Sporteszközök Labdatároló háló db Ft Ft Sporteszközök Labdatároló zsák db Ft Ft Sporteszközök Medicinlabda db Ft Ft Sporteszközök Vízilabda db Ft Ft Sporteszközök Vízilabda férfi (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelések Vízilabda sapka szett Ft Ft Informatikai eszközök Kamera db Ft Ft Informatikai eszközök Projektor db Ft Ft Informatikai eszközök Televízió db Ft Ft Informatikai eszközök Fényképezőgép db Ft Ft Informatikai eszközök Számítógép db Ft Ft Informatikai eszközök Laptop db Ft Ft Informatikai eszközök Nyomtató (multifunkcionális) db Ft Ft Személyszállítási eszközök Busz (nagy) db Ft Ft Sporteszközök Lövőfal db Ft Ft Pályatartozék Mobil eredményjelző (Egyedi) db Ft Ft Pályatartozék Vízilabda kapuháló pár Ft Ft Pályatartozék Vízilabda kapu pár Ft Ft Pályatartozék Pályahatároló kötél (50 m-es medence) szett Ft Ft Ft :55 6 / 28

7 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Melegítő alsó,felső Páncélúszó Papucs Póló Rövidnadrág Táska, hátizsák Törölköző Úszónadrág Fürdőköpeny Labdatároló háló Labdatároló zsák Medicinlabda Vízilabda Vízilabda férfi Vízilabda sapka Kamera Projektor Televízió Fényképezőgép Számítógép Laptop Nyomtató (multifunkcionális) Busz (nagy) Lövőfal Mobil eredményjelző Vízilabda kapuháló Vízilabda kapu Pályahatároló kötél (50 m-es medence) Indoklás -Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából -Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából -Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából -Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából -Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából -Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából -Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából -Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából -Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából A labdák kényelmes tárolása érdekében szükséges A labdák kényelmes tárolása érdekében szükséges Erőnléti edzések megtartásához szükséges Edzések és mérkőzések megtartásához szükséges Edzések megtartásához szükséges Edzéseken és mérkőzéseken szükséges a játékosoknak. A mérkőzések felvételéhez szükséges. A mérkőzések elemzéséhez több fő számára. Mérkőzések elemzéséhez néhány ember számára. Mérkőzések, edzések, edzőtáborok alkalmával szükséges eszköz. Marketing tevékenységhez szükséges. A megnövekedett adminisztrációs kötelezettségek elvégzéséhez használatos eszköz. A megnövekedett adminisztrációs kötelezettségek elvégzéséhez használatos eszköz. A megnövekedett adminisztrációs kötelezettségek elvégzéséhez használatos eszköz. Személyszállítás megkönnyítéséhez szükséges. A lövések gyakorlásához szükséges. Mérkőzések megtartásához szükséges. Az edzések és mérkőzések megtartásához szükséges Az edzések és mérkőzések megtartásához szükséges Alapvető az uszoda berendezésében. 2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :55 7 / 28

8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték (Ft) 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :55 8 / 28

9 Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma Gyermek fiú Gyermek leány Serdülő fiú Serdülő leány Ifjúsági fiú Ifjúsági leány Összesen :55 9 / 28

10 Utánpótlás-nevelés ráfordításai :55 10 / 28

11 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Korosztály Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft) Sportfelszerelés Gyermek fiú Fürdőköpeny db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Fürdőköpeny db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Fürdőköpeny db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Fürdőköpeny db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Fürdőköpeny db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Melegítő alsó,felső db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Melegítő alsó,felső db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Melegítő alsó,felső db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Melegítő alsó,felső db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Melegítő alsó,felső db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Páncéldressz db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Páncéldressz db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Páncélúszó db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Páncélúszó db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Páncélúszó db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Papucs db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Papucs db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Papucs db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Papucs db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Papucs db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Póló db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Póló db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Póló db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Póló db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Póló db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Rövidnadrág (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Rövidnadrág (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Rövidnadrág (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Rövidnadrág (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Rövidnadrág (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Táska, hátizsák (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Táska, hátizsák (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Táska, hátizsák (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Táska, hátizsák (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Táska, hátizsák (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Úszódressz db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Úszódressz db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Úszónadrág db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Úszónadrág db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Úszónadrág db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Labdatároló háló db Ft Ft :55 11 / 28

12 Sporteszköz Gyermek fiú Labdatároló zsák db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Vízilabda db Ft Ft Sporteszköz Gyermek leány Vízilabda db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú Vízilabda db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Vízilabda gyerek (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Gyermek leány Vízilabda gyerek (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú Vízilabda férfi (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Úszósapka db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Úszósapka db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Úszósapka db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Úszósapka db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Úszósapka db Ft Ft Pályatartozék Gyermek fiú Labdafogó háló db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Lövőfal db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Medicinlabda db Ft Ft Pályatartozék Gyermek fiú Mobil eredményjelző (Egyedi) db Ft Ft Pályatartozék Gyermek fiú Pályahatároló kötél (50 m-es medence) szett Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Súlyzó - egykezes, 2 kg (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Tenyérellenállás db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú TRX szalag (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Úszódeszka db Ft Ft Pályatartozék Gyermek fiú Vízilabda kapuháló db Ft Ft Pályatartozék Gyermek fiú Vízilabda kapu pár Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Vízilabda sapka szett Ft Ft Pályatartozék Gyermek fiú Bója db Ft Ft Ft Ft :55 12 / 28

13 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Korosztály Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft) Alap gyógyszercsomag Alap gyógyszercsomag Alap gyógyszercsomag Gyermek fiú Alap gyógyszercsomag/csapat/év (Egyedi) csom Ft Ft Serdülő fiú Alap gyógyszercsomag/csapat/év (Egyedi) csom Ft Ft Ifjúsági fiú Alap gyógyszercsomag/csapat/év (Egyedi) csom Ft Ft Diagnosztikai eszköz Gyermek fiú Orvosi táska felszerelve db Ft Ft Diagnosztikai eszköz Serdülő fiú Orvosi táska felszerelve db Ft Ft Diagnosztikai eszköz Ifjúsági fiú Orvosi táska felszerelve db Ft Ft Diagnosztikai eszköz Gyermek fiú Mentőláda db Ft Ft Diagnosztikai eszköz Serdülő fiú Mentőláda db Ft Ft Diagnosztikai eszköz Ifjúsági fiú Mentőláda db Ft Ft Diagnosztikai mérés Gyermek fiú diagnosztikai mérés/fő/alkalom (Egyedi) db Ft Ft Diagnosztikai mérés Gyermek leány diagnosztikai mérés/fő/alkalom (Egyedi) db Ft Ft Diagnosztikai mérés Serdülő fiú diagnosztikai mérés/fő/alkalom (Egyedi) db Ft Ft Diagnosztikai mérés Serdülő leány diagnosztikai mérés/fő/alkalom (Egyedi) db Ft Ft Diagnosztikai mérés Ifjúsági fiú diagnosztikai mérés/fő/alkalom (Egyedi) db Ft Ft Diagnosztikai eszköz Gyermek fiú Újraélesztő készülék (automata / félautomata) db Ft Ft Ft Ft :55 13 / 28

14 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Ingatlan típusa Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / h ó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) Margitsziget Hajós Alfréd Uszoda Uszoda Gyermek fiú Ft Ft Margitsziget Hajós Alfréd Uszoda Uszoda Serdülő fiú Ft Ft Margitsziget Hajós Alfréd Uszoda Uszoda Ifjúsági fiú Ft Ft Margitsziget Hajós Alfréd Uszoda Uszoda Gyermek fiú Ft Ft Fővárosi Vízművek Uszodája Uszoda Gyermek fiú Ft Ft Fővárosi Vízművek Uszodája Uszoda Serdülő fiú Ft Ft Fővárosi Vízművek Uszodája Uszoda Ifjúsági fiú Ft Ft Pünkösdfürdői Strand Medence Gyermek fiú Ft Ft Külkerpark Uszoda Uszoda Gyermek fiú Ft Ft Külkerpark Uszoda Uszoda Serdülő fiú Ft Ft Külkerpark Uszoda Uszoda Ifjúsági fiú Ft Ft Bicskei Tanuszoda Uszoda Gyermek fiú Ft Ft Bicskei Tanuszoda Uszoda Serdülő fiú Ft Ft Bicskei Tanuszoda Uszoda Ifjúsági fiú Ft Ft Margitsziget Hajós Alfréd Uszoda klubszoba Margitsziget Hajós Alfréd Uszoda klubszoba Margitsziget Hajós Alfréd Uszoda klubszoba Egyéb Gyermek fiú Ft Ft Egyéb Serdülő fiú Ft Ft Egyéb Serdülő leány Ft Ft Külkerpark Uszoda Klubszoba Egyéb Gyermek fiú Ft Ft Külkerpark Uszoda Klubszoba Egyéb Serdülő fiú Ft Ft Külkerpark Uszoda Klubszoba Egyéb Ifjúsági fiú Ft Ft Ft Ft 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember megnevezése Új? Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ábrahám István N Egyéb Ft Ft Ft Horváth Péter N EKHO Ft Ft Ft Kézsmárki Károly N Egyéb Ft Ft Ft Martinovics László N Egyéb Ft Ft Ft Váradi Ákos N EKHO Ft Ft Ft Wirker Tamás N Egyéb Ft Ft Ft Bereczki Miklós I Egyéb Ft Ft Ft Szabó Gábor I Egyéb Ft Ft Ft Bilkei Bora N Egyéb Ft Ft Ft Budaházi Balázs I Egyéb Ft Ft Ft Pecz Lajos N EKHO Ft Ft Ft Ft Ft Ft :55 14 / 28

15 2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Sportszakember neve Beosztás Képesítés Születési idő Foglalkoztatott korosztály Ábrahám István Edző Középfokú szakir Gyermek fiú, Gyermek leány, Ifjúsági fiú, Serdülő fiú Horváth Péter Erőnléti edző Középfokú szakir Gyermek fiú, Gyermek leány, Ifjúsági fiú, Serdülő fiú, Serdülő leány Kézsmárki Károly Edző Középfokú szakir Gyermek fiú Martinovics László Edző Középfokú szakir Serdülő fiú Váradi Ákos Edző Középfokú szakir Serdülő fiú Wirker Tamás Edző Középfokú szakir Gyermek fiú Bereczki Miklós Edző Középfokú szakir Ifjúsági fiú Szabó Gábor Edző Középfokú szakir Serdülő fiú Bilkei Bora Edző Középfokú szakir Gyermek leány Budaházi Balázs Edző Középfokú szakir Serdülő fiú Pecz Lajos Edző Középfokú szakir Serdülő leány 2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Pozíció megnevezése Bereczki Miklós Szabó Gábor Budaházi Balázs Indoklás Csapataink számának növekedése miatt szükséges több edző foglalkoztatása Csapataink számának növekedése miatt szükséges több edző foglalkoztatása Csapataink számának növekedése miatt szükséges több edző foglalkoztatása 2015/16 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Helyszín Negyedév Korosztály Tervezett ráfordítás Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Gyermek leány Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Serdülő fiú Ft Belföldi Gyermek fiú Ft 2015/16 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat Személyszállítási költségek típusa Korosztály Egy évadban igénybevétel összesen Egységár Összesen Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Gyermek fiú Ft Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Gyermek leány Ft Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Serdülő fiú Ft Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Ifjúsági fiú Ft Ft :55 15 / 28

16 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :55 16 / 28

17 Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :55 17 / 28

18 Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :55 18 / 28

19 Versenyeztetés A 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása Korosztály Részvételi, nevezési díjak A versenyeztetéssel kapcsolatos költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedélyek, játékengedélyek díja Az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díjak Összesen Gyermek fiú Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Serdülő fiú Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Ifjúsági fiú Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Gyermek leány 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Serdülő leány 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :55 19 / 28

20 Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű Ft Ft Ft Ft Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés Ft Ft Ft Ft Versenyeztetés Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Személyi jellegű Kapcsolódó jogcím Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Utánpótlás-nevelés Versenyeztetés Feladat leírása A közreműködő az előkészítő tevékenység keretében vállalta a sportfejlesztési program elkészítését és a pályázati dokumentáció összeállítását. A megvalósítás során ez a cég készíti el a negyedéves előrehaladási jelentéseket, tartja a kapcsolatot a közreműködő szervezettel és szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását is vállalja. A megvalósításhoz kapcsolódóan a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásához kapcsolódó feladatokat is elvégzi, továbbá a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolásokat határidőre elkészíti. A közreműködő az előkészítő tevékenység keretében vállalta a sportfejlesztési program elkészítését és a pályázati dokumentáció összeállítását. A megvalósítás során ez a cég készíti el a negyedéves előrehaladási jelentéseket, tartja a kapcsolatot a közreműködő szervezettel és szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását is vállalja. A megvalósításhoz kapcsolódóan a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásához kapcsolódó feladatokat is elvégzi, továbbá a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolásokat határidőre elkészíti. A közreműködő az előkészítő tevékenység keretében vállalta a sportfejlesztési program elkészítését és a pályázati dokumentáció összeállítását. A megvalósítás során ez a cég készíti el a negyedéves előrehaladási jelentéseket, tartja a kapcsolatot a közreműködő szervezettel és szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását is vállalja. A megvalósításhoz kapcsolódóan a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásához kapcsolódó feladatokat is elvégzi, továbbá a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolásokat határidőre elkészíti. A közreműködő az előkészítő tevékenység keretében vállalta a sportfejlesztési program elkészítését és a pályázati dokumentáció összeállítását. A megvalósítás során ez a cég készíti el a negyedéves előrehaladási jelentéseket, tartja a kapcsolatot a közreműködő szervezettel és szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását is vállalja. A megvalósításhoz kapcsolódóan a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásához kapcsolódó feladatokat is elvégzi, továbbá a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolásokat határidőre elkészíti :55 20 / 28

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

1 / 5 2013.05.05. 17:37

1 / 5 2013.05.05. 17:37 1 / 5 2013.05.05. 17:37 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE 3

Részletesebben

/ 5 2013.05.05. 17:35

/ 5 2013.05.05. 17:35 Kérelem 1 Ügyiratszám : 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE A kérelmező jogállása :

Részletesebben

be/sfphpm01-00043/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00043/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Komáromi Vízipóló Klub Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KVPK A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület

Részletesebben

be/sfp-05061/2015/mkosz

be/sfp-05061/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hernádi Szakmai Továbbképző és Sportegyesület Kosárlabda szakosztálya A kérelmező szervezet rövidített neve HSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Abaújkér KSE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BÖDEI SPORTEGYESÜLET... A kérelmező szervezet rövidített neve: BÖDEI SE... Gazdálkodási formakód

Részletesebben

be/sfphp01-00080/2015/mvlsz

be/sfphp01-00080/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Eszterházy Károly Főiskola Diák- és Szabadidősport Club A kérelmező szervezet rövidített neve EKF SC A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15 1 / 19 2011.11.23. 14:58 1Ügyiratszám : T-2011/15 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB GYŐRI ETO HC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

be/sfp-00111/2015/mvlsz

be/sfp-00111/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve HSA A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 569 - Alapítvány

Részletesebben

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Oázis Sport Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Oázis Sport Nonprofit Kft. A sportszervezet jogállása:

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSZSE... Gazdálkodási

Részletesebben

be/sfp-5215/2015/mkosz

be/sfp-5215/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Árpád Vezér Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ÁVG DSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphp01-00021/2015/mvlsz

be/sfphp01-00021/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kaposvári Vízilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve KVK A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület Áfa

Részletesebben

Tapolca VSE. - nincs -

Tapolca VSE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tapolca Városi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Tapolca VSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-4094/2015/mkosz

be/sfp-4094/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szolnoki MÁV Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szolnoki MÁV SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE03068/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Szekszárdi Sportközpont

Részletesebben

be/sfp-0045/2015/mvlsz

be/sfp-0045/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft. A sportszervezet

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pécselyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Pécselyi SE Gazdálkodási formakód

Részletesebben

be/sfp-04280/2015/mkosz

be/sfp-04280/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kosárlabdát Kedvelők Clubja Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KOKECSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfphpm01-05011/2015/mkosz

be/sfphpm01-05011/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Fűzfői Atlétikai Klub Kosárlabda Szakosztály A kérelmező szervezet rövidített neve FAK A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfp-0083/2015/mvlsz

be/sfp-0083/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft A kérelmező szervezet rövidített neve FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft A sportszervezet jogállása: Amatőr

Részletesebben

be/sfp-3229/2015/mksz

be/sfp-3229/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Fűzfői Atlétikai Klub Kézilabda Szakosztály A kérelmező szervezet rövidített neve FAK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-5243/2015/mkosz

be/sfp-5243/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szilágyi Erzsébet Gimnázium Diák Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SZEG DSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfphpm01-03314/2015/mksz

be/sfphpm01-03314/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nemesnádudvari Női Kézilabda- és Szabadidő Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nemesnádudvari Női Kézilabda- és Szabadidő Egyesület Gazdálkodási

Részletesebben

be/sfphp01-00024/2015/mvlsz

be/sfphp01-00024/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szentesi Üdülőközpont Nonprofit KFT A sportszervezet

Részletesebben

be/sfp-5093/2015/mkosz

be/sfp-5093/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Universitas Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve USC Szeged A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

2 / 3 2013.07.29. 14:27

2 / 3 2013.07.29. 14:27 2 / 3 2013.07.29. 14:27 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: BEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfphp01-00040/2015/mvlsz

be/sfphp01-00040/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Újszilvása központi sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Újszilvás KSE A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521

Részletesebben

1 / 14 2013.10.15. 11:43 1 Ügyiratszám : 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Várda Sport Egyesület Kisvárda 2 Gazdálkodási formakód: A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-07244/2016/mkosz

be/sfp-07244/2016/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt. A kérelmező szervezet rövidített neve PSN Zrt. A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-5184/2015/mkosz

be/sfp-5184/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tigris Kosárlabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Tigris KK A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vasas Futball Club Kft A kérelmező szervezet rövidített neve Vasas FC Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 2841 A kérelmező jogállása Hivatásos

Részletesebben

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Öttevényi Torna Club A kérelmező szervezet rövidített neve Öttevény TC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 795 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Vági Sportegyesület Vági SE. Vág. Templom u. www.vag.hu 96533-008. Vág. Templom u. Riba Lajos elnök 303143205. vagonkormanyzat@t-online.

Vági Sportegyesület Vági SE. Vág. Templom u. www.vag.hu 96533-008. Vág. Templom u. Riba Lajos elnök 303143205. vagonkormanyzat@t-online. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 3 Tagsági

Részletesebben

ZSE. Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap:

ZSE. Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zagyvaszántói Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: ZSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

be/sfp-10290/2015/mlsz

be/sfp-10290/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Petőfi Sporkör Lipót A kérelmező szervezet rövidített neve Lipót SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 775 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Olajmunkás Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Olajmunkás SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2004 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-07209/2016/mkosz

be/sfp-07209/2016/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Komárom Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KVSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-08928/2015/mlsz

be/sfp-08928/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sárospataki Rákóczi DSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm /2016/mksz

be/sfphpm /2016/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Körte Hegyi és Vízi Sportok Egyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Körte Se Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság Áfa

Részletesebben

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisbárapáti Községi Szabadidő- és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisbárapáti SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-09341/2015/mlsz

be/sfp-09341/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Alsóörsi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ASE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2325 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08233/2015/mlsz

be/sfp-08233/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 1 FC Femina 93 Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 1 FC Femina Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2691 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-03276/2015/mksz

be/sfphpm01-03276/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tiszakécske Város Sportegyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Tiszakécske VSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-05241/2015/mkosz

be/sfphpm01-05241/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sátoraljaújhelyi Testedzők Köre Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve STK SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfp-10745/2015/mlsz

be/sfp-10745/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kerepesi Városi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nincs Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8555/2015/mlsz

be/sfp-8555/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőmegyer Sportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőmegyer SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám MLSZ A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm02-03179/2015/mksz

be/sfphpm02-03179/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abonyi Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve ABonyi Kézilabda Klub Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphp01-00025/2015/mvlsz

be/sfphp01-00025/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budapesti Honvéd Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BHSE A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület

Részletesebben

be/sfp-3026/2015/mksz

be/sfp-3026/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MIKLÓS KÉZILABDA CLUB A kérelmező szervezet rövidített neve MIKLÓS KC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

Utánpótlás típusa: Sportszervezet. Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap:

Utánpótlás típusa: Sportszervezet. Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Telki Focisuli Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: Telki Focisuli Nonprofit Kft. 2 Gazdálkodási

Részletesebben

be/sfphpm01-04123/2015/mkosz

be/sfphpm01-04123/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pápai Kosárlabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve PKC A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-00014/2015/mvlsz

be/sfp-00014/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kanizsa Vízilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KVSE A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület

Részletesebben

be/sfp-06094/2016/mkosz

be/sfp-06094/2016/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szolnoki MÁV Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szolnoki MÁV SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-8484/2015/mlsz

be/sfp-8484/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csákánydoroszlói KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1800

Részletesebben

be/sfphp01-08232/2015/mlsz

be/sfphp01-08232/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szigetvári Vasas Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SZVSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3155 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-4220/2015/mkosz

be/sfp-4220/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hajdúhadházi Kosárlabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve HKK A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-00076/2015/mvlsz

be/sfp-00076/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sportliget Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sportliget Sport Egyesület A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód

Részletesebben

be/sfphpm /2016/mkosz

be/sfphpm /2016/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zala Volán Női Kosárlabda Klub Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve Zala Volán NKK Kft. A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tokaji Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve Tokaj FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 233 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8439/2015/mlsz

be/sfp-8439/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve BALATONBERÉNYI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve BALATONBERÉNYI KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1532

Részletesebben

be/sfp-10110/2015/mlsz

be/sfp-10110/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Telki Focisuli Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Telki Focisuli Nonprofit Kft. Gazdálkodási formakód 113

Részletesebben

be/sfp-09076/2015/mlsz

be/sfp-09076/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bakonyszombathely Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1059 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ónod Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ónod SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2910 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bugac Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bugac Községi Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2157

Részletesebben

be/sfphpm01-10164/2015/mlsz

be/sfphpm01-10164/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve UTE Profisport Kft A kérelmező szervezet rövidített neve 3434 Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám UTE Profisport A kérelmező jogállása Hivatásos

Részletesebben

be/sfp-08382/2015/mlsz

be/sfp-08382/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Levél Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Levél KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 774 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Héhalom Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Héhalom SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2965 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-9497/2015/mlsz

be/sfp-9497/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hatvani Góliát Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Hatvani Góliát DSE Gazdálkodási formakód 001 Tagsági azonosítószám 3375 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-09280/2015/mlsz

be/sfp-09280/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Almásfüzitői Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve ASC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1119 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-03163/2015/mksz

be/sfphpm01-03163/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kölcsey Ferenc Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kölcsey Ferenc DSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság

Részletesebben

be/sfphpm /2016/mkosz

be/sfphpm /2016/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Alba Amatőr Kosárlabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Alba Amatőr KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 16:02 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Törökbálinti Focisuli Egyesület Törökbálinti

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06311/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06311/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-09222/2015/mlsz

be/sfp-09222/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budakeszi Labdarúgó Akadémia SE A kérelmező szervezet rövidített neve Budakeszi LA Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3179 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8491/2015/mlsz

be/sfp-8491/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentgotthárdi Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentgotthárdi VSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2591 A

Részletesebben

be/sfphpm01-03164/2015/mksz

be/sfphpm01-03164/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Úrkúti Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Úrkút SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfp-9326/2015/mlsz

be/sfp-9326/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykapornak Községi Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nagykapornak KSE Gazdálkodási formakód 114 Tagsági azonosítószám 2112 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8690/2015/mlsz

be/sfp-8690/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Záhonyi Vasutas Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Záhonyi VSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2269 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vassurány Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vassurány SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1898 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08711/2015/mlsz

be/sfphpm01-08711/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve Szombathelyi Haladás Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

be/sfphpm01-00022/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00022/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kaposvári Vízilabda Klub Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve KVK Kft. A sportszervezet jogállása: Hivatásos Gazdálkodási

Részletesebben

be/sfphpm01-03461/2015/mksz

be/sfphpm01-03461/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőkeresztes Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőkeresztes VSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

1 / 18 2013.04.29. 14:33

1 / 18 2013.04.29. 14:33 1 / 18 2013.04.29. 14:33 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Újszilvás Központi Sport Egyesület Újszilvás KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

be/sfp-10376/2015/mlsz

be/sfp-10376/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mórágyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mórágyi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1759 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-05047/2015/mkosz

be/sfphpm01-05047/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nagykőrösi Sólymok SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve UTC 1913 Labdarúgó Kft A kérelmező szervezet rövidített neve UTC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 3839 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-9099/2015/mlsz

be/sfp-9099/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Újperinti Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Újperinti Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2829 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-10460/2015/mlsz

be/sfphpm01-10460/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kéthelyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kéthely SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1460 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10247/2015/mlsz

be/sfp-10247/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Futball Club Barcs A kérelmező szervezet rövidített neve FC Barcs Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3537 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-05156/2015/mkosz

be/sfphpm01-05156/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jezsuita Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Jezsuita DSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphp01-00020/2015/mvlsz

be/sfphp01-00020/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Műegyetemi Atlétikai és Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve MAFC A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület

Részletesebben

be/sfphp01-05072/2015/mkosz

be/sfphp01-05072/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kiskunlacházi Ifjú Kosarasok Köre A kérelmező szervezet rövidített neve KLIKK Zsiráfok SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfp-3419/2015/mksz

be/sfp-3419/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Móri Kézilabda Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Móri Káézilabda Sport Club Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-10184/2015/mlsz

be/sfphpm01-10184/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sándorfalva Sport Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sándorfalva Sport Klub Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Fesztóri Sándor Egyesületi Elnök. Sziklai László

Fesztóri Sándor Egyesületi Elnök. Sziklai László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 3 Tagsági

Részletesebben

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentistváni Titán Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentistváni Titán SE. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2361

Részletesebben

be/sfp-10549/2015/mlsz

be/sfp-10549/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve VÁRALJA SE BAKONYSZENTKIRÁLY A kérelmező szervezet rövidített neve VÁRALJA SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1995 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-05006/2015/mkosz

be/sfphpm01-05006/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Egri Városi Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve EVSI A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben