Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 11-én, 16 órakor kezdődő rendkívüli ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 11-én, 16 órakor kezdődő rendkívüli ülésén."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 11-én, 16 órakor kezdődő rendkívüli ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (Öreg Iskola épülete) (2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 1.) Jelen vannak: Tóth Tivadar polgármester Czirkelbach Olga alpolgármester Holtsukné Papp Rita képviselő Kovács László képviselő Robotka László képviselő Schalk Albert képviselő Süveges Zoltán képviselő Tóth Gábor jegyző dr. Gál Gabriella aljegyző Meghívottak: Lukács Béla, a Lukács & Lukács Café Kft. ügyvezetője Karvai László, Assotiocion Miratvorcov I Mir képviseletében Jegyzőkönyvvezető: Tóth Vilmosné Tóth Tivadar polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal, 7 fővel jelen van az ülésen, a Képviselő-testület határozatképes. Tájékoztat, hogy a napirend kiegészül az I. világháborúban elhunyt hadifoglyok emlékhelyének kialakításával, valamint az intézmények energetikai korszerűsítésével összefüggő építési-kivitelezési feladatok elvégzésével kapcsolatos sürgősségi indítványokkal. A szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a Képviselő-testület rendkívüli ülésének napirendjét. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 103/2014. (VIII. 11.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a augusztus 11-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét: 1./ A Tokod, Kossuth Lajos u. 97. sz. alatt található vendéglátóegység (Kantin) bérbeadásával kapcsolatosan benyújtott pályázatok elbírálása (Nyílt ülés!) 2./ Emlékhely kialakításával és helyének meghatározásával kapcsolatos döntés (Nyílt ülés!) 3./ Döntés kötelező fogászati alapellátásról, valamint a fogorvosi praxis betöltéséről (Nyílt ülés!) 1

2 4./ A Tokodi Borkultúra Egyesület pályázaton nyert eszközbeszerzéséhez szükséges összeg előfinanszírozása (Nyílt ülés!) 5./ Az intézmények energetikai korszerűsítésével összefüggő építési-kivitelezési feladatok elvégzése (Nyílt ülés!) 6./ A Helyi Választási Bizottság és a nemzetiségi szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása (Zárt Ülés!) Előadó: Tóth Gábor jegyző Határidő: azonnal 1./ Napirendi pont: A Tokod, Kossuth Lajos u. 97. sz. alatt található vendéglátóegység (Kantin) bérbeadásával kapcsolatosan benyújtott pályázatok elbírálása Tóth Tivadar polgármester: a Lukácsi Máté Művelődési Házban lévő vendéglátóegység bérbeadására kiírt pályázatra két ajánlat érkezett. A benyújtott borítékok sértetlenek. Felkéri a jegyzőt a pályázatok nyilvános bontására. Tóth Gábor jegyző: az ajánlatok benyújtása határidőn belül történt zárt és sértetlen borítékban. A pályázatok bontása során megállapítást nyert, hogy Pivók Zsolt által benyújtott ajánlat nem tartalmazza a Képviselő-testület által kért dokumentumokat, nem felel meg a pályázati kiírásnak. Lukács Béla, a Lukács & Lukács Café Kft. ügyvezetője által benyújtott pályázat a pályázati kiírásnak megfelel. A pályázati kiírás minimum kéthavi kaució letételét tartalmazza. Lukács Béla pályázó nem vállalja a kaució letételét, mert a jelenlegi bérlő elköltözése utáni állapotban nem lehet felújítás nélkül megnyitni a vendéglátóegységet. Tervrajzok alapján újítanák fel a helyiségeket, amely nem kis anyagi ráfordítást igényel. Lukács Béla, a Lukács & Lukács Café Kft. ügyvezetője: a Kossuth Lajos u. 97. szám alatt található vendéglátóegységben tervezik a büféáru forgalmazását. A büfétől elkülönítve cukrászda és fagylaltozó kialakítását valósítják meg. Szeptember hónapban l. ütemben a vendéglátórész és büfé megnyitása, II. ütemben - október közepén - a cukrászda megnyitása várható. Terveik között szerepel tavasszal önkormányzati segítséggel - a terasz lefedése. Minden építőipari munkát vállalnak, megvalósítanak. Pályázatukban kaució mértéke nem szerepel, mivel a felújítási munkák várhatóan 1 millió forint összeget tesznek ki. A felújítási munkák során a nem berendezési tárgyak az önkormányzat tulajdonában maradnak. Robotka László képviselő: kérdése, hogy rendezvények lebonyolításában szerepet vállalnak-e? Lukács Béla, a Lukács & Lukács Café Kft. ügyvezetője: a rendezvényszervezésben részt kívánnak venni. 2

3 Robotka László képviselő: a mellékhelyiség felújítása, bővítése szükséges lenne. Ez megvalósításra kerül-e? Lukács Béla, a Lukács & Lukács Café Kft. ügyvezetője: a mellékhelyiség felújítása elkerülhetetlen, annak rendbetételét teljes mértékben el tudja vállalni. Tóth Tivadar polgármester: az Önkormányzat anyagi támogatást tud biztosítani, összefogással kivitelezhető. Czirkelbach Olga alpolgármester: hat havi bérleti díj elengedését javasolja, az épületben megvalósuló felújítási munkák ellenértékeként. Süveges Zoltán képviselő: ragaszkodik a kaucióhoz. Lukács Béla, a Lukács & Lukács Café Kft. ügyvezetője: továbbra is fenntartja, hogy kaució nélkül tudja vállalni. Tóth Tivadar polgármester: egyetért a hat havi bérleti díj elengedésével. A szerződésben szerepelnie kell a hat havi bérleti díj elengedésének, az ellenértékként végzett értéknövelő beruházás beszámításának. Véleménye szerint az elengedés tényét, valamint az elengedés ellenértékeként végzett értéknövelő beruházások bérleti díjba való beszámítását a szerződésben rögzíteni kell. Czirkelbach Olga alpolgármester: javasolja, hogy a Képviselő-testület helyszíni szemlét követően döntsön a bérleti díj ellenében történő felújítási munkákról. Lukács Béla, a Lukács & Lukács Café Kft. ügyvezetője: a javaslatot elfogadhatónak tartja. A következő Képviselő-testületi ülésre a felújítási munkákról költségvetést készít. Tóth Gábor jegyző: a Képviselő-testület a vendéglátóegységben helyszíni szemlét tart. A költségvetés megismerése, illetve jóváhagyása után dönthet a Testület az értéknövelő beruházás bérleti díjba történő beszámításáról. Kovács László képviselő: terv és költségvetés szükséges a döntéshez. A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt. Tóth Tivadar polgármester a szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a A Kossuth Lajos u. 97. sz. alatt található vendéglátóegység bérbeadásával kapcsolatosan benyújtott pályázatok elbírálása tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, azzal, hogy az Önkormányzat a Lukács & Lukács Café Kft-vel köt szerződést. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 104/2014. (VIII. 11.) önkormányzati határozat 1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 1-jétől határozatlan időre három hónap felmondási idő kikötésével bérbe adja a Lukács és Lukács Café Kft. részére (2534 Tát, Lehár Ferenc u. 7.) a Tokod, Kossuth Lajos u. 97. sz. alatti épületben található, 127 m² nagyságú, nem lakás céljára szolgáló helyiséget vendéglátóegységként történő 3

4 hasznosítására, Ft/hó+ÁFA bérleti díj ellenében Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal 2./ Napirendi pont: Emlékhely kialakításával és helyének meghatározásával kapcsolatos döntés Tóth Tivadar polgármester: a január 27-ei ülésen döntés született az I. világháborúban, Tokodon elhunyt orosz hadifoglyok emlékére állítandó emlékhely kialakításáról. A hely jellegéből adódóan az ingatlanra készített tervek 11 millió forint összegű költségeit az orosz fél nem tudja vállalni, ezért kevésbé költséges megoldáshoz kéri a segítséget, egy másik alkalmas hely kijelölésével. Az emlékművet Oroszországból szállítják az emlékhely helyszínére. Az emlékmű alapzata a kijelölt ingatlanon készülne, melynek kivitelezési költségeit az orosz partner biztosítja. Megtekintették a hivatal melletti parkot, és azt megfelelőnek találták az emlékmű helyszínének. A 2,6 m magas emlékmű és a park előnyösen hatna a településképre. Karvai László, Assotiocion Miratvorcov I Mir képviseletében: az emlékművön Szent György szimbolikáját ábrázolják a korábbi tervekkel szemben, az orosz sas helyett. Az orosz hadifoglyokon kívül közel 2000 szerb, olasz és román hadifogoly halt meg Tokodon. Részükre állít emléket az emlékmű, melynek megvalósítását orosz vállalkozók és más támogatók szorgalmazzák és finanszírozzák. I. világháborús emlékművet Esztergomban, a TESCO melletti parkban is felállítanak. A 10 millió forint öszszegű költségvetés a posztamens árát is tartalmazta. Költségcsökkentés miatt a posztamens nem süttői márványból készül, hanem az Ural bányájából szállítják. Javasolja a Képviselő-testületnek a hivatal parkolója mögött lévő területet, mint központi helyet az emlékmű elhelyezésére. Czirkelbach Olga alpolgármester: nem zárkózik el az emlékhely megvalósításától, azonban véleménye szerint a Flórián utca elején lévő önkormányzati terület alkalmasabb lenne az emlékmű elhelyezésére. Robotka László képviselő: véleménye szerint az emlékhely a történelmi esemény helyszínén -, a Kishegy tetején méltó helyen állhatna, mivel a helyhez is kapcsolódik. Tóth Tivadar polgármester: a Kishegy tetején csapadékos időjárás esetén - az emlékmű nem közelíthető meg. Karvai László, Assotiocion Miratvorcov I Mir képviseletében: a Flórián utca végén a 2,6 m nagyságú emlékmű elhelyezése a sok felsővezeték miatt okoz gondot. A hivatal parkolója mögötti zöldterület turisztikai szempontból előnyösebb lenne. Holtsukné Papp Rita képviselő: véleménye szerint az emlékhelynek az esemény helyszínéhez kell kötődnie. Egyetért Robotka László képviselőtársa javaslatával. 4

5 Tóth Tivadar polgármester: a Kishegy tetején, a dombtetőn az emlékhely kialakítása nem megoldható. Felmerült lehetőségként a Flórián utca elején lévő háromszög, azonban problémát jelent a területen lévő trafóház. A lehetőségeket vizsgálva az emlékmű felállítására a legméltóbb hely, a Polgármesteri Hivatal melletti park lenne. Süveges Zoltán képviselő: a Flórián utca elején lévő háromszöget alkalmasnak találja az emlékmű elhelyezésére. Robotka László képviselő: a Flórián utca elején lévő területet megfelelőnek tartja. Czirkelbach Olga alpolgármester: térkövet ajánl fel a felállított emlékmű talapzata köré. A napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem volt. Tóth Tivadar polgármester ismerteti a módosított határozati javaslatot: Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2014. (I. 27.) önkormányzati határozatát visszavonja, és a tárgyban a következő döntést hozza: Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az orosz fél részéről a feladattal hivatalosan megbízott Assotiocion Miratvorcov I Mir (Székhelye: Moszkva, Fruzenszkaya na Berezsnaya 6.), a Tokod, 2822 számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon emlékhelyet alakítson ki, az I. világháborúban elhunyt, Tokodon eltemetett orosz hadifoglyok emlékére. A felállított emlékművet Tokod Nagyközség Önkormányzata ajándékként tisztelettel elfogadja. Szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja az elhangzott határozati javaslatot. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 105/2014. (VIII. 11.) önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2014. (I.27.) önkormányzati határozatát visszavonja, és a tárgyban a következő döntést hozta: Tokod Nagyközség Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy az orosz fél részéről a feladattal hivatalosan megbízott Assotiacion Miratvorcov l Mir (Székhelye: Moszkva, Frunzenszkaja na Berezsnaya 6.), a Tokod 2822 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon emlékhelyet alakítson ki, az I. világháborúban elhunyt, Tokodon eltemetett orosz hadifoglyok emlékére. A felállított emlékművet Tokod Nagyközség Önkormányzata ajándékként tisztelettel elfogadja. Határidő (értesítésre): azonnal 3./ Napirendi pont: A kötelező fogászati alapellátásról, valamint a fogorvosi praxis betöltéséről Tóth Tivadar polgármester: Dr. Micsinay Anna július 28-án kezdeményezte a közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését. Távozásának az az oka, hogy rezidensképzésre jelentkezett. A doktornő jogviszonya szeptember 28. napjával 5

6 megszűnik. A kötelező fogászati alapellátásról, valamint a fogorvosi praxis betöltésére pályázat kiírása szükséges. Dr. Micsinay Anna felajánlotta segítségét a fogorvosi közalkalmazotti álláshely betöltésére vonatkozóan. Tóth Gábor jegyző: javasolja a fogorvosi praxis betöltésére vonatkozó pályázat kiírását egyrészt önálló fogorvosi praxisként, másrészt közalkalmazotti fogorvosi pályázatként is meghirdetni. A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt. Tóth Tivadar polgármester a szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a A kötelező fogászati alapellátásról, valamint a fogorvosi praxis betöltéséről tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatokat hozta. 106/2014. (VIII. 11.) Önkormányzati határozat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező tartalommal pályázatot hirdet a település fogorvosi praxisának betöltésére. Határidő: azonnal A pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 4./ Napirendi pont: Tokodi Borkultúra Egyesület pályázaton nyert eszközbeszerzéséhez szükséges öszszeg előfinanszírozása Tóth Tivadar polgármester: a Borkultúra Egyesület 3 millió forint támogatást nyert eszközbeszerzésre egy pályázaton. A pályázat előfinanszírozású. Az eszközbeszerzésre fordítandó összeget az Egyesület nem tudja megelőlegezni. A szervezet 1,5 millió forint előfinanszírozásának támogatását kéri a Képviselő-testülettől. A pályázati tételek 1 db Canon EOS tükörreflexes fényképezőgép, 1 db Notebook, 1 db HP Ofifice nyomtató, 10 db sörpad szett, 3 db pavilon, 2 db rönk asztal, 1 db rendezvénysátor, 10 db tájékoztató tábla, egyebek. A Képviselő-testület korábban már tárgyalta a kérelmet, most újra igény merült fel az előfinanszírozásra. Süveges Zoltán képviselő: támogatja a 1,5 millió forint előfinanszírozását. Czirkelbach Olga alpolgármester: javasolja az Egyesület támogatását a határozati javaslat elfogadásával. Robotka László képviselő: a Borkultúra Egyesület pályázati összegének előfinanszírozását elfogadásra javasolja. A napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem volt. Tóth Tivadar polgármester szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a Tokodi Borkultúra 6

7 Egyesület pályázaton nyert eszközbeszerzéséhez szükséges összeg előfinanszírozása tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 107/2014. (VIII. 11.) önkormányzati határozat 1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a Tokodi Borkultúra Egyesület által megvalósítandó Eszközbeszerzés a Tokodi Borkultúra Egyesületnél megnevezésű pályázati projekt előfinanszírozását, ,- Ft összeg erejéig. 2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a Tokodi Borkultúra Egyesület nevére érkező, az 1. pontban szereplő pályázat megvalósításával kapcsolatos számlák összegét átutalja az Egyesület bankszámlájára. Az Egyesület az Önkormányzattal kötött megállapodásban vállalja -, hogy az irányító hatóság (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) felé történő pénzügyi elszámolás és a pályázati összeg visszautalását követően a megelőlegezett összeget, annak beérkezését követően, haladéktalanul visszautalja az Önkormányzat részére. 3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó megállapodás aláírására. Határidő: a szerződés aláírására a döntést követő 8 napon belül 5./ Napirendi pont: Az intézmények energetikai korszerűsítésével összefüggő építési-kivitelezési feladatok elvégzése Tóth Tivadar polgármester: az épületenergetikai korszerűsítés projektben legfontosabb, hogy az óvoda és iskola ne maradjon fűtés nélkül. Szükség lenne három tartalékfűtést biztosító - kisteljesítményű kazánra. A szakember szerint a három kazán beszerzése kedvező áron történik. Az épületek fűtési rendszerének átmosása elkerülhetetlen, a működés biztonsága miatt. A könyvtár épületére telepített napkollektorok kihasználására is gondolni kell, amely biztosítaná az óvoda meleg vízzel való ellátását. Ezzel a villamos-energia megtakarítható. Czirkelbach Olga alpolgármester: villamos-energia rásegítést javasol. Nagyméretű fűtőcekaszok a meglévő puffertartályokba beszerelhetők, amellyel a fűtés megoldható. A puffertartályokra csak rásegítés kell. Kérdezi, hogy a radiátorcsöveket miért nem cserélik le? Információi szerint az árajánlatban szerepel a radiátorcsövek cseréje is. Tóth Tivadar polgármester: a rendszer átmosása elkerülhetetlen, mivel a teljes fűtésrendszer nem lesz lecserélve. A radiátorcsövek cseréje a megvalósíthatósági tanulmányban nem szerepelt, ezért a költségvetésben sem szerepel. 7

8 Czirkelbach Olga alpolgármester: az ajánlat benyújtásakor szó volt a radiátorcsövek cseréjéről is, és teljeskörűséget írtak alá. Tóth Tivadar polgármester: a szerdai kooperáción ez tisztázódik. A megvalósíthatósági tanulmányban a radiátorcsövek cseréje nem szerepel. A biztonságos üzemelés miatt szükséges a fűtésrendszer átmosása. Süveges Zoltán képviselő: véleménye szerint a tartalékfűtés miatt hálózati fejlesztés is szükséges. Tóth Tivadar polgármester: a három kisteljesítményű gázkazán az óvodát és az iskolát egyaránt érinti. Czirkelbach Olga alpolgármester: kérdezi, hogy a pellet vagy apríték hol szerezhető be? Tóth Tivadar polgármester: a közelben található egy aprítékot forgalmazó cég. A napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem volt. Tóth Tivadar polgármester szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a Az intézmények energetikai korszerűsítésével összefüggő építési-kivitelezési feladatok elvégzése tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 108/2014. (VIII. 11.) önkormányzati határozat 1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a KÖSZER Épületgépészeti Kft.-vel (székhelye: 8400 Ajka, Alkotmány utca 35. III/5.) a következő feladatok elvégzésére: a) A Mesevár Óvoda hálózati meleg víz ellátásának biztosítása a könyvtár épületére helyezett szolár rendszerről, Ft+Áfa vállalkozási díjért. b) A Mesevár Óvoda és a Hegyeskő Általános Iskola tartalék fűtését biztosító gázkazánok telepítése, gázellátással, fűtés rákötéssel, kondenzátum elvezetéssel, égéstermék levegő rendszerrel, Ft+Áfa vállalkozási díjért. c) Az épületek fűtési rendszerének átmosása, Ft+Áfa vállalkozási díjért. 2. Az 1. pontban szereplő mindösszesen Ft+Áfa vállalkozási díj az Önkormányzat évi költségvetésének fejlesztési céltartalék során rendelkezésre áll. 3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: a szerződés aláírására a döntését követő 8 napon belül 8

9 A Képviselő-testület a 6. napirendi pont tárgyalását zárt ülésen tárgyalja, melyről külön jegyzőkönyv készül. Tóth Tivadar polgármester megköszönte a részvételt, az ülést 17 óra 05 perckor bezárta. K.m.f Tóth Tivadar polgármester Tóth Gábor jegyző 9

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 44/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 45/2014.

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-án tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén Hozott határozatok:158/2013.(09.19.) Kt. határozattól 199/2013.(09.19.) Kt. határozatig Hozott rendelet:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-6/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. április 23-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben