SZAKÉRTŐI JELENTÉSRE TETT ÉSZREVÉTELEZÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKÉRTŐI JELENTÉSRE TETT ÉSZREVÉTELEZÉS"

Átírás

1 Szeged M.J.V. Közgyűlése Átvételi és Pénzügyi Ideiglenes Bizottsága Dr. Gyimesi László bizottsági elnök részére SZAKÉRTŐI JELENTÉSRE TETT ÉSZREVÉTELEZÉS A és közötti időszakban, a Szegedi Vásár és Piac Kft. székhelyén, megbízott átvilágító szakértők által lefolytatott átvilágítás eredményéről készült Jelentés megállapításaival kapcsolatos alábbi észrevételeket, véleményeket és megjegyzéseket Pusztai Lajos, a Társaság volt ügyvezetője teszi. Az Észrevételezés ugyanabban a szerkezetben készült, mint maga a Jelentés, vagyis a három fejezetbe, azon belül több alfejezetbe és alpontokba foglalt megállapításokra közvetlenül történik írásos reagálás. A megállapításoknak csak kivonatolt, lényegi része került át a Jelentésből, kiemelt betűtípussal, míg az észrevételek normál betűtípussal íródtak. Az Észrevételezés célja, hogy a (nyilvánvalóan hiányos ismeretek miatt) több pontban téves megállapításokra és következtetésekre jutó szakértői Jelentés ne gerjesszen további tévedéseket. 0. BEVEZETÉS 0.a.) Jelek arra vonatkozóan, hogy az átvilágítás jóhiszemű A Jelentés I. fejezetében az átvilágítók részéről történt egy olyan empatikus megállapítás, amelyből arra lehetne következtetni, hogy talán alapos ismereteket nyertek a Társaság elmúlt években végzett tevékenységéről, munkafeltételeiről, eredményeiről, sikereiről. Ugyanis megállapították, hogy A Társaság az elmúlt években igen zaklatott körülmények között dolgozott. A Mars téri piac több szakaszos építése, átépítése, a folyamatos és nagy közéleti viharok által kísért bódé áthelyezések" és a rengeteg peres eljárás bizonyos beruházási és rekonstrukciós folyamatokat nehezen tervezhetővé és kivitelezhetővé tett. A tulajdonos önkormányzat rendszeresen beavatkozott a folyamatokba. A felfokozott (átpolitizált) hangulat és az esetenként lehetetlen építési-műszaki környezet ( átépíteni a piacot és új nagycsarnokot építeni zavartalan működés közben" sok problémát okozhatott (pl. a beléptető rendszer teljes területét érintő több szakaszos kábelezése). Természetesen érthető, ha egy átvilágítással megbízott bizottság nyolc sornál terjedelmesebb méltatást és együttérzést nem támaszt az átvilágítandó Társasággal szemben. Azonban. 0.b.) Jelek arra vonatkozóan, hogy az átvilágítók nem tudtak mélyrehatóan megismerkedni a Társaság ügyeivel További néhány pontban (II.. és II.5.) úgy fogalmaz meg elmarasztaló és vádló

2 megállapításokat az átvilágító, mintha nem ismerné a Mars téri piac rekonstrukciójának terveit, körülményeit és koncepcióját. Például a piac takarításával és őrzésével kapcsolatban egyenes arányt állít fel az őrzött és takarított terület és a szolgáltatások díjazása között. A Jelentés azt állítja, hogy mivel a piac területe az építkezés alatt felére csökkent, ezért a rendészeti és takarítási feladatokra arányosan kisebb, pontosan feleannyi díjat kellett volna fizetni. Holott éppen az ellenkezője igaz! A piac fejlesztésének koncepciója szerint az építkezések ideje alatt a piacnak változatlan kapacitással kellett üzemelnie. Ez olyan szervezési, építészeti, munkavédelmi, logisztikai feladatokat rótt a Társaságra és a generál kivitelezőre, amelyet részleteiben taglalni itt nincs mód. Ezek közül a feladatok közül különösen nagy rész hárult a rendészi és takarítói személyzetre. Az igaz, hogy a piac egyes területei időnként és részben munkaterületté váltak és kisebb lett a használható terület, azonban a piacra járó közönség megmaradt, ugyanazon vásárlói tömeg jelent meg továbbra is a piacon, ugyanannyi piaci asztalról történt az árusítás. A leszűkített, szétszabdalt, állandóan változó piaci területen, a megszokott rend felborulása miatt többletfeladat hárult mindenkire: A szemetelés és hulladékképződés fokozottabb lett, az ideiglenes terelő és átjáró utakon koncentráltabbá vált a szemét felgyülemlése, a szokásps takarítási eszközöket, technológiákat, gépi takarítást nem lehetett alkalmazni, az új helyekre felállított hulladék tárolókat nem használták, a munkaterületről gyakorta építési hulladékokat hordott a szél. A felsorolt okok miatt gyakrabban, illetve folyamatosan kellett takarítani, növelni kellett a takarító személyzet létszámát. A rendészet feladatai is megnövekedtek, mivel a zegzugos, palánkokkal határolt, állandóan változó terület sokkal nehezebben volt ellenőrizhető és bejárható. A kisebb területre koncentrálódott vásárlói tömegben nehezebben lehetett védekezni a zsebmetszők ellen. Ráadásul tovább nehezítette a helyzetet, hogy a térfigyelő kamerák leszerelése is elkezdődött, illetve a megmaradt kamerák nem tudták belátni az elkerített területeket és útvonalakat. Szükségszerű volt a rendészeti állomány növelése, illetve minőségi javítása. A felvázolt körülmények beálltakor mindkét szolgáltató megkereste az ügyvezetőt azzal a kérelemmel, hogy a többletfeladatok miatt közös megegyezéssel 40-60%-al emelhessék a szolgáltatás díját. Abban történt megegyezés, hogy a rekonstrukció időszakában nem kerül sor a díjak emelésére. A régi partneri kapcsolatra jellemző, felelősségteljes szolgáltatói megnyilvánulás volt részükről, köszönet járt érte. Az átvilágítók által felvetett díjcsökkentésről nem esett szó, de az elmondottak ismeretében minden ilyen jellegű megoldás veszélyeztette volna a piac rendjét, amelyet felelős vezető nem vállalhatott fel. 0.c.) A volt ügyvezető nélküli átvilágítás igazságtalansága, egyoldalúsága és következményei Az átvilágítás kezdetekor az ügyvezető már nem volt állásában, így nem volt módja arra, hogy az átvilágítás szempontjából megkerülhetetlen iratanyagot átadhassa, illetve egy alapos és átfogó átvilágításhoz a kellő információt megadhassa. Ráadásul a társaság gazdasági vezetőjének is felmondott az új ügyvezetés, aki pedig a volt ügyvezető távollétében valamelyest segíthette volna az átvilágítás munkáját. Éppen 2

3 ezért napját követően a társaságnál lezajlott eseményekre rálátása nem lehetett, az ügyek intézéséért, a meglévő és keletkezett dokumentumok iktatásáért, tárolásáért, kiszolgáltatásáért, vagy bármilyen iratkezelésért felelősség vállalására nem kötelezhető. Mivel a volt ügyvezető óta nincs birtokában azoknak az iratoknak, terveknek, levelezéseknek, számláknak, amelyek elengedhetetlenek egy teljes körű válasz elkészítéséhez, ezért jelen észrevételek is emlékezetből fogalmazódtak, nem teljesek, hiányoznak bizonyos dátumok, számsorok, adatolások. Azonban amennyiben az átvilágítást végző szakértők Jelentése és jelen Észrevételezés együttes áttanulmányozása során esetleges kérdések merülnének fel, a volt ügyvezető készen áll arra, hogy szóbeli vagy írásbeli kiegészítést tegyen, illetve az esetleges hiányzó adatok vagy dokumentumok eredetijének, vagy másolati példányának felkutatásában segédkezzen. I. SZABÁLYOZOTTSÁG, SZERVEZETTSÉG I.a.) A beszerzési szabályzat csak a közbeszerzésekre vonatkozik. A Társaság Beszerzési szabályzata is úgy készült, mint ahogy az önkormányzati cégek fontosabb belső jogi dokumentumai általában készültek: Az illetékes önkormányzati irodákon megszerkesztettek egy egységes formájú és szövegezésű tervezetet, amelyet a jogi képviselő átdolgozott, majd az illetékes irodákkal történt egyeztetés után megküldte az ügyvezetőnek aláírásra. Ezt követően egy aláírt példány visszakerült a tulajdonoshoz, aki kifogást nem emelt a szabályzattal kapcsolatban. I.b.) Az 5 M Ft feletti szerződésekre nincs versenyeztetés, árajánlat, gazdasági döntés. Az 5 M Ft feletti szerződések esetében mindenképpen, de nemegyszer ennél kisebb összegű szerződések esetében is előzetes versenyeztetés történt. Az erre vonatkozó, bekért árajánlatok és egyéb iratok fellelhetők az irattárban. Ezen túlmenően a másolati példányok megtalálhatók az ügyvezető iratszekrényében, az egyes konkrét ügyre vonatkozó egyéb iratanyagot tartalmazó dossziéban. Az ügyvezető által napi használatra ilyen formában tematikusan rendszerezett iratanyagoknak a tartalmáról és az adott témával kapcsolatos teendőkről az újonnan kinevezett ügyvezető többszöri és részletes szóbeli tájékoztatást kapott a kettős ügyvezetés időszakában. I.c.) A számlákhoz nincsenek teljesítési igazolások, nem látszik, hogy a kifizetéseket ki engedélyezte. A Társaságnál a kifizetéseket rendszerint a gazdasági vezető engedélyezte a számlák aláírásával, egyúttal mellékelve a teljesítési igazolásokat is. Ennek természetesen előfeltétele volt, hogy meggyőződjön a teljesítésről, amelyet általában az ügyvezető vagy a piacvezető leigazolt. Az évek óta szerződéses viszonyban álló szolgáltató partnerek esetében, akik havi rendszerességgel számlázták a szerződésben meghatározott ugyanazon fix összeget ugyanazon szolgáltatásért, nyilvánvalóan az eljárásmód és ellenőrzés rutinszerű volt, de ettől a számviteli törvény előírásai nem csorbultak. Ilyenkor például nem volt 3

4 szükség arra, hogy a gazdasági vezető külön informálódjon az ügyvezetőnél, vagy a piacvezetőnél a szolgáltatás teljesítése iránt, hiszen az ellenőrzések folyamatosan, naponta történtek és csak a teljesítés elmaradása vagy elhanyagolása esetén lett volna oka a kifizetés megtagadásának. A rendszeres könyvvizsgálói jelentésben, vagy a tulajdonos részéről történt belső ellenőrzések alkalmával, de a társaságnál tartott többszöri Áfa ellenőrzés során sem történt utalás vagy megjegyzés, sem szóban sem írásban arra vonatkozóan, hogy a számlák alapján történő kifizetésekhez hiányoztak volna a teljesítésigazolások, vagy a kifizetést engedélyező aláírásából nem lehetett volna megállapítani az aláíró kilétét. I.d.) A bizonylatokon hiányzik a könyvelés kelte, a kijelölt főkönyvi számlák, könyvelő aláírása, a Számviteli törvény C. 67. előírásai nincsenek betartva. A Társaságnál régtől alkalmazott módszer volt, hogy a könyvelési tételek nem a számlákra lettek írva, hanem külön nyomtatványra. Minden szállítói számla mellé csatolva lett egy belsőleg készített formanyomtatvány, amin feltüntetésre került, hogy milyen főkönyvi számlákra kerülnek lekönyvelésre a gazdasági események, melyik időpontban, és ki a könyvelő. A szállítói számlákat tehát a könyvelő munkatárs könyvelte, ő látta el aláírásával ezeket a számlákhoz tűzött nyomtatványokat. A pénztári kifizetések számláit is rendszerint a gazdasági vezető írta alá, ami azt jelentette, hogy a pénztáros kifizetheti a jóváhagyott összeget. A pénztári bizonylaton a pénztáros mindig feltüntette, hogy a gazdasági eseményt milyen főkönyvi számlákra rögzítette, amit aláírásával is igazolt. A rendszeres könyvvizsgálói jelentésben, vagy a tulajdonos részéről történt belső ellenőrzések alkalmával, de a társaságnál tartott többszöri Áfa ellenőrzés során sem történt utalás vagy megjegyzés, sem szóban sem írásban arra vonatkozóan, hogy az általunk alkalmazott könyvelési bizonylatolás nem felelt volna meg az előírásoknak. I.e.) A főkönyvi könyvelési program korszerűtlen. A főkönyvi, bér- és munkaügyi programot 995-ben vásárolta a Társaság. Törvényi változás esetén (ÁFA, SZJA, TB, számviteli témában), a program készítője azonnal frissítette a programokat. A rendszeres könyvvizsgálói jelentésben, vagy a tulajdonos részéről történt belső ellenőrzések alkalmával, de a társaságnál tartott többszöri Áfa ellenőrzés során sem történt utalás vagy megjegyzés, sem szóban sem írásban arra vonatkozóan, hogy az általunk alkalmazott programok, amivel könyveltünk, illetve a bérszámfejtést végeztük korszerűtlen lett volna, vagy nem felelt volna meg az előírásoknak. I.f.) Az analitikus nyilvántartás kézzel történik (tárgyi eszközök). Mivel a Társaságnál soha nem volt nagy mennyiségű az értékkel nyilvántartott tárgyi eszközállomány, ezért szükségtelennek tartottuk, hogy erre egy külön programot vásároljunk. A tárgyi eszközök nyilvántartása során a főkönyvvel való egyeztetés minden esetben megtörtént. Az értékcsökkenés nem csak a kartonokon lett vezetve, hanem külön egy Excel táblázaton is. Az egyeztetés a főkönyvi programmal, ezeken is megtörtént, 4

5 5 eltérés soha nem mutatkozott. I.g.) A számítógépes analitikus nyilvántartások nem kompatibilisek a főkönyvvel (bérprogram). A bér- és munkaügyi programot szintén 995-ben vásárolta a Társaság. A programban megvolt annak a lehetősége, hogy importálás útján, a bérprogramban rögzített adatok átkerüljenek a főkönyvbe, de a bérprogramot kezelő munkatárs és a gazdasági vezető megfelelőbbnek találták azt a módszert, hogy a bérprogram által kinyomtatott havi bérelszámolás külön vegyesen kerüljön rögzítésre a főkönyvi programban. Eltérés nem volt a kettő között, az egyeztetés rendszeresen megtörtént. I.h.) A főkönyv DOS-os, vezetői riportokra alkalmatlan. Ügyvezetői igény alapján személyre szabott, specifikus vezetői információs rendszer lett kialakítva, amely sokkal átfogóbb, képlékenyebb és átláthatóbb módon nyújtott betekintést a társaság napi ügymenetébe, mint az általános riportkészítő rendszerek. A főkönyvből (könyvelői igazolással) kinyert adatok alapján az adatbázis felelős munkatárs rendszeresen készített könnyen és gyorsan áttekinthető, táblázatokkal, színes grafikonokkal, diagramformákkal, elemzésekkel kiegészített adatsorokat úgy a Társaság egészéről, mint az egyes üzletágakról, piacokról, piacrészekről. Ezekben összehasonlító módszerekkel naprakészen követni lehetett a bevételeket, kiadásokat, a likviditási adatokat, stb. akár az előző évekhez (995-ig) viszonyítottan is. Egyes költségekről, elsősorban közüzemi számlákról, telefonszámlákról, járműhasználatról, beruházási adatokról, vagy az ügyvezető által elemzésre kijelölt bevétel-, vagy költségadatokról részletes kimutatások és elemzések készültek. A vezetői riportok, elemzések, grafikonok és táblázatok kinyomtatott formái megtalálhatók az irattárban, elektronikus formában pedig fellelhetők az ügyvezetői számítógépen vagy az adatbázis felelősnél lementve. I.i.) A gazdasági vezető szakképzettségének hiánya. A Gazdasági vezető mérlegképes könyvelői végzettséggel került a Társaság jogelődjeihez 995-ben. Ezzel a képesítéssel vált gazdasági vezetővé. A rendszeres könyvvizsgálói jelentésben, vagy a tulajdonos részéről történt belső ellenőrzések alkalmával, de a társaságnál tartott többszöri Áfa ellenőrzés során sem történt utalás vagy megjegyzés, sem szóban sem írásban a gazdasági vezető végzettségével vagy alkalmatlanságával kapcsolatosan. I.j.) Nincs transzferár szabályzat és nyilvántartás. Az önkormányzati cégek belső szabályzatai általában központi kezdeményezésre és irányítással készültek, vagyis az Önkormányzati irodákban előzetesen elkészült egy egységes szövegezésű mintairat, amelyet a jogi képviselő cégre szabott. Mivel a Társaság transzferálási ügyleteinek mennyisége soha nem indokolta, ezért nem is merült fel igény a szabályzat elkészítéséhez. A tulajdonos részéről nem történt, arra való utalás, hogy a Társaságnak szüksége lenne Transzferár szabályzatra, de ilyen irányú jelzés sem a könyvvizsgálótól sem a

6 6 jogi képviselőtől nem érkezett. I.k.) Nincs rendelkezés a 0-ra leírt eszközök főkönyvi nyilvántartásáról. Nincs nyoma annak, hogy használatban vannak olyan eszközök, amelyek összességükben 26 M Ft bekerülési értékkel bírtak, és bár könyvi értékük 0 Ft, piaci értékük azonban feltehetőleg nem 0 Ft. A feltehetőleg kitétel helyesen utal arra a közismert tényre, hogy egyes informatikai, elektronikai, telekommunikációs eszközök elavulási sebessége nincs arányban a könyvekben számon tartott értékükkel és különösen eltér a piaci értéküket illetően. Tudjuk, hogy elajándékozni sem lehet alig használt nyomtatókat, hiszen egy korszerűbb, nagyobb tudással bíró új eszköz olcsóbb, mint a réginek a tintapatronja. Néhány hónapos mobiltelefonunkat apró pénzért becserélik új, jobb paraméterekkel bíró, kisebb méretű, habkönnyűre. És sajnos nem kell senkinek a hatalmas katódcsöves monitorunk. Ezektől az eszközöktől általában nem lehet megszabadulni, nem javíthatók, vagy javításuk nem gazdaságos. I.l.) A selejtezési jegyzőkönyv kiállítása nem szabályos. Például ceruzával írták rá a tárgyi eszköz kartonra, hogy a piacos fiúknak kell". Az olyan irodai eszközök, berendezések, és számítástechnikai eszközök esetében, amelyek elavultak vagy elhasználódtak, de csökkentett üzemmódban használni tudtuk, a selejtezések alkalmával megvizsgáltuk olyan szempontból, hogy esetleg más területen tudjuk-e tovább használni. Ilyen esetekben rá lett írva a kartonra, hogy a társaságon belül hova szállítottuk át, ki kapta meg használatra. Több esetben megtörtént, hogy valóban használható volt még évekig, de az is megtörtént, hogy mégis selejtezésre került, mert a javítás túl sokba került volna. I.m.) A selejtezés során nincs rendelkezés a visszanyert haszonanyagokról értékesítéséről. A Társaság megállapodást kötött a rendszergazdai feladatokat ellátó Compax Kft.-vel a 0 értékre amortizálódott, és az azokból még hasznosítható alkatrészek kinyerését követően a hasznosíthatatlan számítástechnikai eszközök elszállításáról. Ennek alapján a megsemmisítés és az újrahasznosítás lehetősége és feladata is a Compaxhoz került. A Társaság ezzel lemondott az esetleges újrahasznosításból származó bevételről, mivel úgy értékelte, hogy az ebből kinyerhető bevétel meghaladná a megsemmisítéssel járó várható költségeket. Az informatikai hulladékok elszállítását közvetlenül megelőzően a Társaság, valamint a ComPax Kft. munkatársai közösen válogatták és bontották ki a visszamaradó, még esetleg hasznosítható alkatrészeket. Erről azonban külön jegyzőkönyv nem készült, tekintettel a jelentéktelen visszamaradt értékre. I.n.) Nem alkalmaztak független belső ellenőrt. A folyamatba épített ellenőrzés is minden bizonnyal a gazdasági vezető kezén ment keresztül. Vizsgálatunk során megbizonyosodtunk arról, hogy a számviteli szabályozottság biztosított, a működés alapvető szabályzatai rendelkezésre állnak. (!)

7 7 A független könyvvizsgálat rendszeres volt. Évente legalább háromszor megjelent a könyvvizsgáló, illetve munkatársa. A beérkező számlákat, illetve a vegyes könyvelési tételeket teljes részletességében átnézték. Ha valamelyik tétel könyvelése szerintük nem a megfelelő főkönyvi számlán került rögzítésre, akkor az általuk kijelölt főkönyvi számlára lettek átjavítva. Mindig átfogó ellenőrzés alá kerültek az új szerződések, kiemelt figyelemmel a nagyobb összegeket tartalmazó szerződésekre, illetve a beruházásokkal kapcsolatos összes szerződésre. A pénztári bizonylatokat szúrópróba szerűen ellenőrizték, ami azt jelentette, hogy egy negyedéves vizsgálat áttekintésekor csak egy-két hónap pénztár bizonylatait nézték át teljes egészében. A munkaügyi adatokat, illetve a bérszámfejtést is szúrópróba szerűen ellenőrizték. Kijelölten bizonyos hónapokat vizsgáltak részletesen, illetve egyes személyek bérkartonjait kérték el szúrópróbaszerűen. A társaságunk által beadott bevallásokat (ÁFA, SZJA) részletesen átnézték. Részletekbe menően átvizsgálták az adófolyószámlákat, illetve az eredmény kimutatást és a mérleget. Betekintettek a selejtezési jegyzőkönyvekbe, az értékcsökkenések elszámolásába, mind a számviteli törvény, mind az adótörvény szempontjából. A főkönyvi kivonat alapján ellenőrizték a tárgyi eszközök nyilvántartását, leltárát. Az érték nélküli tárgyi eszközök nem voltak csatolva a mérleg mellékleteként, de minden évben elkészült a leltárfelvétel, ami az érték nélkül nyilvántartott kartonok, kimutatások mellé volt lefűzve. Az igazgató váltás során is ennek alapján készült az átadáskori leltár. A könyvvizsgálatok során soha nem történt utalás, vagy megjegyzés esetleges hiányosságokra a könyvvitelben, elszámolásokban, illetve arra vonatkozóan, hogy a belső ellenőrzés nem megfelelő. A Felügyelő Bizottság rendszeresen tartotta üléseit, amelyeken soha nem történt utalás, vagy megjegyzés könyvviteli hiányosságokra, vagy a belső ellenőrzés nem elegendő mértékére. A Társaság azon alkalmazottaitól, akiknek a könyvvitelre rálátásuk volt, vagy egyes elemeiben maguk is részt vettek, soha nem történt utalás, megjegyzés arra vonatkozóan, hogy szabálytalanság történt volna. A Szegedi Önkormányzat, mint Tulajdonos által felügyelt gazdasági társaságok (köztük Társaságunk is) ellenőrzéséről az Állami Számvevőszék 2005 óta készít jelentéseket. A 2009 évre kiállított jelentésben például az van aláhúzva, hogy a kialakított kontrollok működésének megfelelősége kiváló volt Mivel a felsorolt ellenőrző funkciók egyikétől sem érkezett jelzés szabálytalanság meglétére, ezért ügyvezetői szempontból érthetően nem látszott ok arra, hogy külön független belső ellenőrző apparátus, vagy személy megbízást kapjon újabb ellenőrzés lefolytatására. II. SZERZŐDÉSEK VIZSGÁLATA A felsorolt 6 szolgáltató cég többségével a Társaság még a vizsgált időszak előtt kötött szolgáltatói szerződést. A megörökölt cégekkel olyan új szerződések köttettek, amelyek rendre kedvezőbbek voltak a Társaságra nézve. Az elmúlt években

8 8 bebizonyosodott, hogy együttműködő, megbízásukat jól ellátó üzletfelekről van szó. II..a.) A Nagy Kft. részére piactakarításra, parkgondozásra kifizetett összegek változatlanok maradtak annak ellenére, hogy az építési területeken takarításra nem is volt szükség. A Nagy Kft. is a megörökölt szolgáltatói körbe tartozik, mint a Társaság által üzemeltetett piacok takarításával megbízott cég. A Bevezetésben részben kifejtett fejlesztési koncepció szerint az építkezések ideje alatt a piacnak mindvégig teljes kapacitással kellett üzemelnie. Ehhez egy átgondolt és összehangolt tervet kellett készíteni, amelynek az építészeti, munkavédelmi, logisztikai és piacüzemeltetési feladatai között nagy jelentőséggel bírt a piac folyamatos takarítása, a keletkezett hulladék, szemét összegyűjtése és elszállítása. A piac takarítandó felülete valóban lecsökkent az építési terület nagyságával, de ebből nem következik az, hogy a takarítás feladati lecsökkentek volna, ellenkezőleg. Mivel továbbra is ugyanazon vásárlói tömeg jelent meg a lecsökkent, szétszabdalt, folyton változó területen, a piaci asztalok száma valamivel még nagyobb is lett, a megszokott rend felborulása miatt többletfeladat hárult mindenkire, de a takarító személyzetre kiemelten. Az ideiglenesen kialakított terelő utakon és fedett átjárókon koncentráltabbá vált a szemét felgyülemlése, a szokásos takarítási eszközöket és technológiákat nem lehetett alkalmazni. Mivel az emberek a megszokott helyeken nem találták a hulladéktárolókat, ezért több szemét maradt szétszórva. A palánkkal bekerített munkaterületről építési hulladékokat hordott a szél, de a munkagépek piactéren való áthaladása is fokozta a hulladékképződést A takarító cég vezetője a felsorolt okokra hivatkozva többször is jelezte, hogy gyakrabban és intenzívebben kell takarítani, ezért szükség van a takarítók létszámának megkétszerezésére, amihez a szolgáltatás díjának arányos növelését indítványozza. A díjemelésre azonban nem került sor, elsősorban azért, mert az üzleti terv ilyen mérvű emelést nem engedett meg. Végül a takarítás többletmunkáját sikerült cégen belül megoldani anélkül, hogy az a szolgáltatás színvonalát rontotta volna. A szolgáltatás díjának csökkentésével és a takarítás színvonalának ezzel járó leépítésével felelős vezető nem számolhatott, mert az kaotikus közegészségügyi állapotokat idézhetett volna elő. II..b.) A Nagy Kft. részére piactakarításra, parkgondozásra kifizetett összegek teljesítési igazolás nélkül történtek. Azon partnerek esetében, akik hosszú évek óta szolgáltattak a Társaságnak, nyilvánvalóan a teljesítési igazolás rutinszerű volt. Amikor rendszeresen ugyanazt a feladatot, ugyanazon társaság változatlan személyzettel ellátja, majd a megbízásba foglalt ugyanazon fix összeget havi rendszerességgel számlázza, évek óta hibátlanul, akkor a kialakult bizalom megengedi a lazább ellenőrzést. Ennek ellenére a takarítási munkavégzés ellenőrzése, a teljesített munka leigazolása mindig megtörtént. II..c.) A Nagy Kft. részére parkgondozásra kifizetett összegek kérdése. Az építészeti tervek alapján az új piaci csarnokokon hatalmas felületű tetőkertek illetve parkosított, fásított földszinti téregységek kialakítására került sor.

9 Ezen a helyen most nincs mód arra, hogy a piac parkosításának terveiről, a környezetvédelmi hatóságok által megkövetelt zöldfelületek indokoltságáról, valamint a kertészeti munkák kivitelezése és karbantartása körüli szakmai nézeteltérésekről szólni lehessen. A piac rekonstrukciója I. ütemében megépült kiscsarnokok tetőkertjének, valamint a csarnokok körül kialakított parkövezetének átvételét követően a Társaság karbantartási szerződést kötött azzal a céggel, amelyik a növényzet telepítését végezte. Ennek indoka elsősorban az volt, hogy a meglehetősen drága és sokféle növényzet ápolását senki nem vállalta az előírt garanciális feltételekkel. Az aggodalom beigazolódott, mivel a telepített növényzet egy része a szakszerű gondozás ellenére kipusztult, és garanciális pótlásra volt szükség. Mivel a garanciális idő letelte után a karbantartó cég továbbra is ragaszkodott a viszonylag magas díjszabáshoz, ezért elfogadtuk a régi parkgondozó cég (Nagy Kft.) kedvező ajánlatát, és mintegy fele akkora összegért kötöttünk szerződést a tetőkertek és földszinti zöldövezet takarítására és karbantartására. A II. ütem befejezését követően nagyságrendileg megnövekedett a tetőkertek, parkok, zöld övezetek területe ezért a megbízási szerződést is módosítani kellett. A szolgáltatás díjtételének emelkedése arányos volt a megnövekedett feladattal. II..d.) A Nagy Kft. szerződését én (!) a kinevezett új igazgató közös megegyezéssel megszüntette. Mivel a jelzett időpontban még kettős ügyvezetés volt a Társaságnál, ám a volt ügyvezető ezt a dokumentumot nem írta alá, ezért észrevételezés helyett kérdések merülnek fel. A jelentés szövegkörnyezetéből nem lehet kiérteni, hogy az átvilágítók a szerződés felmondásának tényét az új ügyvezetés dicséreteként, vagy elmarasztalásul emelte ki, illetve hogy bármelyik eset vonatkozik-e a volt ügyvezetőre is? II..e.) Az átalánydíjas szerződés a Mars téri piac és a Szegedi Nemzetközi vásár teljes területének takarítására vonatkozik, ezért az átalánydíjon felül megrendelt és kifizetett szolgáltatások jogossága megkérdőjelezhető. A Nagy Kft. részére átalánydíjat meghaladóan kifizetett tételekre szerződéskötés nem volt, vagy legalább is ilyen szerződést bemutatni nem tudtak. A Nagy Kft. és a Társaság között létrejött első átalánydíjas szerződést még a volt ügyvezető elődje kötötte, a továbbiakban a szerződésnek általában csak módosításai történtek. A szolgáltatással ellátandó terület túl precíz körülírása nem volt indokolt, mivel az sűrűn változott. (A Szegedi Nemzetközi Vásár területe például már régóta nincs meg és amikor megvolt, akkor sem volt pontosan körülírható.) Lényeg, hogy a szolgáltató feladatkörébe tartozott a Társaság által üzemeltetett összes piac területe, amelynek meghatározottsága nem volt kétséges. Nem adódott ebből félreértés a szerződött felek között, annak ellenére, hogy az utóbbi években lefolytatott rekonstrukciók következtében rendre változtak a piacok területei, valamint beépítettségük foka. A piacrekonstrukciók bontásokkal, köztes állapotokkal, építési szakaszolásokkal jártak, ami olyan gyors alkalmazkodási képességet követelt meg a takarító személyzettől, amelyet például heti szerződésmódosításokkal lekövetni nem volt ésszerű. Az elsődleges követelmény mindenkor az volt, hogy az adott körülményekhez mérten a piacok legyenek tiszták. Az is egyértelmű volt a szerződött felek között, hogy mi nem tartozik az átalánydíjas 9

10 takarítás körébe. Természetesen minden olyan takarítási feladat, amely a piacok napi normális üzemeltetési körén kívül esik. Ilyenek például a szezonális piacok (fenyővásár) takarítása, saját rendezvények utáni takarítás, búcsúvásárok takarítása, a csarnokablakok időnkénti mosása, stb. Ezekre a feladatokra minden esetben külön megbízás történt, amelynek ellenőrzését, teljesítésigazolását a piacvezető végezte. II..f.) A Nagy Kft.-vel megkötött szerződésekből és számlákból nem lehetett megállapítani, hogy a megrendelt tételek konkrétan milyen feladatok ellátására vonatkoznak, azokat milyen feltételekkel, milyen minőségben és hol végezték. A teljesítést ki igazolja és mikor minősül teljesítettnek. A piactakarítási műveletek egyrészt túl egyszerűek ahhoz, hogy részletes írásos dokumentum szülessen róluk, másrészt túl sok előre nem tervezhető eleme van ahhoz, hogy hibátlan műveleti rendbe lehessen szorítani. Általában a takarító személyzet képzettsége sem olyan, hogy szóbeli utasításokon túlmenő technológiai leírások alapján dolgozni tudjon. A takarítás feltételeinek és a munka elvárt minőségének írásba foglalása általában tovább tartott volna, mint bizonyos munkák elvégzése. Sok esetben olyan élethelyzet is adódott a piactakarítás során, amikor a munkavégzés feltételeinek gyors változása miatt el is kellett volna térni egy leírt munkafolyamattól, ha lett volna ilyen. Ebben az esetben megeshetett volna, hogy egy másik papírszagú átvilágítás éppen ezért marasztalta volna el a Társaság ügyvezetőjét. Függetlenül attól, hogy részletes technológiai leírások nem születtek, amennyiben a szolgáltató megfelelt annak a szóban sokszor hangoztatott fő követelménynek, hogy Az adott körülményekhez mérten a piacok tiszták legyenek! - akkor a teljesítés igazolása minden esetben megtörtént. II.2.a.) A Goboker Kft. által elvégzett karbantartási feladat teljesítését Kálmán László piacvezető igazolta le. Kálmán Lászlónál, ugyanúgy, mint a gazdasági vezetőnél, kifogásolható, hogy a munkaköréhez szükséges végzettséggel nem rendelkezett! Az átvizsgált számlák mellett lévő teljesítésigazolás megbízási szerződésekre hivatkozik, de a megbízási szerződéseket - az idő rövidsége miatt - tételesen ellenőrizni nem tudtuk. Kálmán László (ugyan úgy, mint a gazdasági vezető) 996 óta dolgozik a Társaságnál. Kezdetben csoportvezetőként, majd piacvezetőként elismerésre méltó munkát végzett. Évek óta, a Társaság legnehezebb időszakaiban is bizonyította rátermettségét, alkalmasságát. Ennek megkérdőjelezése olyan méltánytalan és embertelen, amelynek indítékait érteni sem lehet. II.2.b.) A Goboker Kft i teljesítési határidővel benyújtott egy számlát, mely 4 db könnyűszerkezetes bódé áthelyezéséről szólt. Szerződést igen, teljesítésigazolást nem kaptunk. Nem kaptunk információt, hogy más ajánlatot kértek-e? A bódék áthelyezésére 3 db ajánlat érkezett: - Merkbau Kft Ft+ÁFA napján - Tree Ring Bt Ft+ÁFA napján - Goboker Kft Ft+ÁFA napján A Gobokerrel megkötött szerződés, számla és teljesítésigazolás eredetije fellelhető az 0

11 irattárban, fénymásolt példányuk pedig az ügyvezető irodájában a Goboker címkével jelölt mappában. II.2.c.) A Goboker Kft.-től megrendelt, 6 db eseti karbantartási munka elvégzéséről nem kaptunk számlát. Érthetetlen. II.3.a.) A Kvalitás Zrt. és a Társaság között bérleti szerződés jött létre db kamera 2008 májusától kezdődően 3 évre szóló bérletéről. Egyéb ajánlat bekérése nem történt. A bérlet szükségessége vitatható, mert a piac területén építkezés folyt ez idő alatt. A Kvalitás Zrt. is a megörökölt szolgáltatók közé tartozik. Régtől végez karbantartási munkákat, illetve szállítója a Mars téri piac teljes biztonságtechnikai rendszeréhez tartozó gyengeáramú berendezéseknek és elemeknek. A kamera rendszer kiépítése és üzemeltetésének műszaki biztosítása is hozzá fűződik. A kezdeti időszakban a kamerák kizárólag bérleti konstrukcióban lettek a piacra telepítve. A piaci rekonstrukciók tervezése és kivitelezése során már biztosított volt a lehetősége annak, hogy a kamerákat is megvásárolja a Társaság. Az, hogy egy drága elektronikai eszköz beszerzése megvásárlás formájában, bérléssel vagy lízingeléssel történik, mindig az adott körülményektől függ. Egyik forma sem eleve elvetendő vagy alapból vitatható. Az átvilágítók által jelzett kamerabérlet körülményei 3 év távlatából már nem teljesen visszaidézhetők, de minden bizonnyal alapos ügyvezetői mérlegelést követően született meg a döntés arról, hogy ne vásárlás, hanem bérleti formában legyen pótolva a régi nagycsarnokban tönkre ment kamera. A mérlegelés közben felmerült okok a következők lehettek: - A Társaság üzleti tervében nem volt keret beruházásként megvásárolni a kamerát. - A Társaságnak kedvezőbb volt költségként elszámolni a bérleti díjat, mint a beruházási tételeket növelni. - Az ügyvezető figyelembe vette, hogy mivel a piac rekonstrukciós terveiben eleve szerepel a térfigyelő rendszer felújítása, ezért nem célszerű kamerát vásárolni, amikor pályázati forrásból vadonatúj kamerák telepítésére kerül sor. - Az ügyvezető azt a körülményt is figyelembe vette, hogy a felújítás során esetleg más típusú, más márkájú, netán más rendszerű kamerák kerülnek beépítésre, ami kompatibilitási nehézségeket vet fel. - Az elektronikai eszközök rohamos fejlődése miatt az elavulási tényező fontos szerepet játszik, amikor azt kell eldönteni, hogy vásárlás, vagy bérlés. Hogy a felsorolt okok közül melyik volt a döntő, azt ilyen távlatból már nem lehet tudni, de az ügyvezető irodájában, a Kvalitas címkéjű mappákban valószínűleg fellelhető egy kalkuláció, amely a döntést elősegítette. II.4.a.) A Compax Kft. szerződései. A Compax Kft. is a megörökölt szolgáltatói körbe tartozik. Még abban az időben került a társasághoz, amikor a Dorozsmai Nagybani Piac is a Társaság üzletága volt. Ugyanis a Zöldség gyümölcs elektronikus terméktőzsde gondolata már akkor fölvetődött és az ehhez szükséges szoftver beszerzése időszerűvé vált. Abban az időben Magyarországon nem volt fellelhető ilyen termék. Hamarosan kiderült, hogy

12 Tallósy Benjamin, a szegedi székhelyű Compax Kft. ügyvezetője meglehetős mélységgel foglalkozik a témával. Agrármérnöki és programozó-matematikusi egyetemi diplomával, az agrárium kérdéseivel behatóan foglalkozó szakemberként elvállalta a szoftver kifejlesztését. (Lásd még: III.6.a. pontot) II.4.b.) A Compax Kft. rendszergazdai tevékenységével kapcsolatban a Társaság új rendszergazdája feljegyezte, hogy nem jogtiszta szoftvereket talált. Az átvilágítók megállapították, hogy napján az informatikai eszközök és jogosultságok azonnali és egyoldalú átvétele megtörtént. Ettől kezdve a Compax Kft. semmilyen felelősséget nem vállalhat az ott történtekért. Mivel a Társaság a számítógépes hálózat kialakításához szükséges összes szoftvermennyiséget megvásárolta, ezért értelmetlen lett volna nem jogtisztákat telepíteni! II.5.a.) Az Ultramédia Kft. szerződésében nincs rendelkezés az őrizendő objektumról, a személyzetről és ellátandó feladatokról. A számlákhoz nincsenek teljesítési igazolások. Az Ultramédia Kft. egy éves megszakítással, de már a vizsgált időszak előtt is végzett őrző-védő tevékenységet a Társaságnál. A szolgáltatási feladatot szakszerűen, a törvényeket és vonatkozó szabályokat betartva, eredményesen végezte. Munkavégzésének időszakához kapcsolódik a Mars téri piac biztonsági és térfigyelő rendszerének kialakítása, amelyhez értékes tanácsadással szolgált. A rendszer nyújtotta lehetőségeket felhasználva, mindvégig sikerrel biztosította a piac általános rendjét. Sokban hozzájárult ahhoz, hogy a rendőri és vámhatósági szervekkel példás kapcsolat alakult ki. A szolgáltatói szerződés mellékletét képező Szolgálati utasításban, valamint a Tevékenységi kör leírásban találhatók a szerződésből hiányolt rendelkezések. A szerződő felek között évek során kialakult kölcsönös bizalom megkönnyíti a szolgáltatás teljesítésének lazább ellenőrzését. Az Ultramédia esetében is általában ez történt, hisz alapos helyismeretet szerezvén, rendszeresen ugyanazt a feladatot látták el, a piac világába jól beilleszkedett személyzettel. A rendészeti feladatok teljesítésének leigazolása azonban minden esetben megtörtént. II.5.b.) Az Ultramédia Kft.-nek az építkezések alatt nem kellett a piac teljes területét őriznie, hiszen a munkaterületet a Kivitelező őriztette. A Mars téri piac közismert fejlesztési koncepciója szerint az építkezések ideje alatt a piacnak mindvégig teljes kapacitással kellett üzemelnie. Ez azt jelentette, hogy a város legforgalmasabb pontján, a terület leszűkülésével még nagyobb zsúfoltsággal kellett számolni. Nem csak építészeti, logisztikai, munkavédelmi, takarítási és piacüzemeltetési szempontból volt szükség egy összehangolt átfogó tervre, de különös jelentősége lett a rendészeti feladatok szakszerű ellátásának. A piac felülete valóban lecsökkent az építési terület nagyságával, de ebből logikailag nem következik az, hogy a rendészeti, rendvédelmi szolgáltatás feladatai is arányosan lecsökkentek volna. Az ellenkezője következik! Várható volt, hogyha továbbra is ugyanazon vásárlói tömeg jelenik meg a lecsökkent, 2

13 szétszabdalt, zegzugos, palánkokkal határolt, folyton változó területen, akkor koncentráltabbá válik a forgalom, nagyobb lesz a tülekedés és a megszokott rend fenntartása többletfeladattal fog járni. Mindez bekövetkezett. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy a térfigyelő kamerák leszerelése is elkezdődött, illetve a megmaradt kamerák nem tudták belátni az elkerített területeket és útvonalakat. Ráadásul a kisebb területre koncentrálódott vásárlói tömegben nehezebben lehetett védekezni a zsebmetszők, zugárusok ellen. Szükségszerű volt a rendészeti állomány növelése, illetve minőségi javítása. A felsorolt okokra hivatkozva a rendészet vezetője többször is jelezte, hogy szükség van a rendészet létszámának növelésére és ezért kezdeményezte, a szolgáltatás díjának 40-50%-os növelését. Az üzleti terv merev költségtételei azonban nem tették lehetővé a jogos igény kielégítését és így a díjemelésre nem került sor. A megnövekedett rendészeti feladatokat belső átcsoportosítással, hatványozott munkával végül sikerült megoldani. A piac középső részén, egy többször változó nagyságú munkaterületet a generál kivitelező a piac közönsége elől, palánkkal körbe kerített és valóban őriztetett. Ez a munka azonban pusztán az eszközök és anyagok felügyeletére korlátozódott és nem terjedt ki rendészeti feladatokra, hiszen az eleve őrzött piaci területen egy sziget volt. Ezen a területen épült fel fokozatosan a Nagycsarnok, amelyet az átadás napjáig szintén csak felügyelnie kellett a generál kivitelezőnek. II.6.a.) A Sóti-Média Kft. a beruházáshoz kapcsolódó munkákat (feliratokat, táblákat) készített. A számlákhoz árajánlatot, szerződést, teljesítésigazolást nem kaptunk. A Sóti-Média Kft. nem tartozik a megörökölt szolgáltatói körbe. Akkor került a Társasággal állandó kapcsolatba, amikor meghívásos pályázatot írtunk ki a piaci jegyek nyomtatására. Ugyanis a régi vállalkozó túlzóan megemelte a nyomtatási költségeket. Ezen a pályázaton a Sóti-Média Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. A vállalkozó már a Mars téri rekonstrukció I. ütemében, illetve a Szent István téri piac, valamint a Tarjáni piac rekonstrukciójában is részt vett, elsősorban a különböző formatervezett táblák és feliratok szállításában. Mivel a tervezők által elkészített árazott költségvetésekből kimaradtak az üzemeltetés szempontjából fontos táblák és feliratozások, ezért a közbeszerzéseken kívüli beruházásként kellett elkészíttetni ezeket. A Sóti-Média Kft. nem csak a legkedvezőbb árajánlattal nyerte el a megbízásokat, de alkalmazkodó képesség, gyors reagálás, pontosság és minőség tekintetében páratlan vállalkozóról van szó. A tervezőkkel való közös konzultációkon használható ötleteket adott és a közösen kitalált termékeket tökéletes minőségben, határidőre legyártotta és felszerelte. Minden egyes munka ajánlatkéréssel, megrendeléssel és teljesítésigazolással párosult. III. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS III..a.) A tisztítószerek 90%-át Varga László számlázta. Mivel az ún. tisztítószerek beszerzése évek óta ugyanolyan módon, a tervezett mennyiségben, ugyanazon vállalkozó üzletéből történt, nagyjából ismétlődő 3

14 tételekben, az ügyvezetői kontroll csak arra irányult, hogy az üzleti tervben jóváhagyott összeghatárt ne haladja meg. A beszerzés részletes és folyamatos felügyelete a gazdasági vezető hatáskörébe tartozott, aki az igényeknek megfelelő mennyiségben, az üzleti tervben szereplő összeg hónapra lebontott tételét nem túllépve, jóváhagyhatta a beszerzéseket. A vállalkozóval évek óta kialakult jó üzleti viszonyban állt a Társaság, megbízható partnerként, pontosan, gyorsan és hiánytalanul, minőségi árút szállított rendszerint saját járművével, vállalva a rakodás és beraktározás feladatait is. Amennyiben egyes számlák nem kellő részletezéssel lettek kiállítva, az valószínűleg abból adódott, hogy a partnerek (számlaadó és számla befogadó), egymásban megbízva, rutinból végezték a munkájukat, ami természetesen nem mentség a mulasztásra. A tisztítószerek kifejezés természetesen egy gyűjtőfogalom azokra a termékekre, eszközökre, kellékekre, szerekre és anyagokra, amelyek szükségesek a takarításhoz, irodai és közösségi mosdók, vécék, zuhanyozók, öltözőhelyiségek, irodák, üzemeltetéséhez, üzemben tartásához. III..b.) Takarítószer (gépi tisztítószer). A takarítógépek speciális tisztítószereinek beszerzését a gépek üzemeltetője és használója, a takarítói szolgáltatással megbízott Nagy Kft. intézte. Ez úgy történt, hogy a szolgáltató cég ügyvezetője jelezte a gazdasági vezetőnek, az igényeket, aki jóváhagyta a beszerzést. III..c.) Varga László egyéb számlái. A vállalkozóval évek óta kialakult jó üzleti viszonyban állt a Társaság, megbízható partner volt. Varga László korábban a Társaságnál dolgozott karbantartóként, de a társasági szétválás során, leépítés miatt megszűnt a munkaviszonya. Szakmai kvalitásai és helyismerete miatt azonban a Társaság sokszor igénybe vette a szolgáltatásait, amikor olyan kisebb, speciális karbantartási munkákra volt szükség, amiket a munkaviszonyban lévő karbantartó egyedül nem tudott megoldani. Mivel teherjárművel is rendelkezett, szállítói munkákra is kapott megbízásokat. Ezeket a munkákat rendszerint a piacvezető rendelte meg, felügyelte és igazolta le. A munkák nem kötődtek mindig szorosan a Mars téri piachoz, sok esetben a Társaság által üzemeltetett kispiacokon, búcsúvásárokon is történtek munkavégzések. Például a több mint 500 db piaci asztal időnkénti szükség szerinti mozgatása, áthelyezése egyik ilyen feladat volt, amikor a szezonális piacok (fenyőfavásár, dinnyepiac, halottak napi koszorúvásár, stb.) kialakítását kellett megoldani. A Mars tér rekonstrukciója során pedig, amikor a piac működtetésének biztosítása érdekében kellett többszöri, gyors átrendeződéseket véghezvinni, elengedhetetlen volt a vállalkozó helyismerete és rutinja. A munkák elvégzésére minden alkalommal megbízást kapott, az elvégzett munkáért járó díj kifizetésére csak teljesítésigazolást követően kerülhetett sor. III..d.) Varga Lászlótól olyan feladat elvégzésére is történt számlabefogadás, amelyet a Merkbau Kft. is elvégzett. A Mars tér rekonstrukciójával számos olyan munka, feladat, járt együtt, amely vagy eleve nem volt betervezve a pályázati kiírásba (ajánlatkérési dokumentációba, majd 4

15 vállalkozói szerződésbe), vagy vitatható volt, hogy bele tartozik-e, illetve azért nem lehetett a generál-kivitelezés részeként elvégezni, mert a vállalkozási szerződésben kikötött pótmunka - tartalékkeret kimerült. A vitatott esetekben a Projekt Irányító Bizottság döntött, elsősorban azt mérlegelve, hogy a támogatási szerződés ne kerüljön veszélybe a döntés által. Az olyan elodázhatatlan feladatok kivitelezésére, amelyek értelemszerűen a rekonstrukciós beruházás részei lettek volna, de a pályázati forrásból nem részesülhettek, külön megbízás keretében került sor. Varga László megbízása is olyan munkákra vonatkozott, amely egyértelműen nem volt része a Merkbau Kft. vállalkozási szerződésének. Az, hogy a munkaelemek megnevezései hasonlóak, vagy egyeznek, nem jelenti azt, hogy a munka tartalma is ugyanaz volt. A Merkbau megbízási szerződésében a Nagy sátrak, 2 db kis sátor teljes körű bontása elnevezésű tétel műszaki tartalmában sokkal összetettebb feladatot takar, mint amire a rövid címszó utal. A piaci sátrak olyan jellegű bontásáról, amely végleges, és teljeskörű lenne és azok megsemmisítésével járna (mint például egyes épületek esetében), nem volt szó. A Merkbau Kft. sátorbontási munkái alatt a sátrak szakszerű szétszerelését és ideiglenes áthelyezését kell érteni. A rekonstrukció végső szakaszában a sátrak nagyobb része értékesítésre került, egy része pedig megmaradt a Társaság tulajdonában és átkerült a Dorozsmai kispiacra. Ez utóbbi feladatban volt szerepe Varga Lászlónak is. Túl azon, hogy a piaci sátrakkal kapcsolatos kitétel itteni leírása és megnevezése sem pontos (több Nagy sátor például nem is volt a piacon), a munkálatok sem teljes körű bontás -ról szóltak. Sokkal inkább egy összetett és összehangolt logisztikai elképzelés mentén megvalósuló feladatsorról, amely abból állt, hogy a piaci sátorokat több szakaszban, darabjaikban, többszöri ideiglenes áthelyezéssel, az asztalospiac részleges üzemelése közbeni munkavégzéssel, elkerítésekkel és terelőutak kialakításával elérjük, hogy a rekonstrukció alatt a piac mindvégig üzemelni tudjon. Varga László Egyéni vállalkozó megbízása egy kicsi, de sokrétű feladat volt ebben a feladatsorban, amelyet kitűnően teljesített. Az, hogy többek között az általa elvégzett munkákat sem lehetett közvetlen módon beilleszteni a támogatott projektbe, nem rajta, és nem a Társaságon múlott, hanem a szigorú és merev pályázati kiíráson. A kérdéskör részletes kifejtésére itt és ezen keretek között nincs mód, ahhoz a Mars téri beruházást komplexitásában kellene ismertetni. III.2a.) Selejtezések. Selejtezésekre vonatkozó észrevételeket lásd az I.k. I.l. I.m. I.n. pontok alatt! III.3a.) Leltározási tevékenységre olyan cég kapott megbízást, amelynek cégbírósági bejegyzésében nincs ilyen tevékenységi kör feltüntetve. A leltározott árukészlet tulajdonosok által történő átvétele nem igazolt, az árukészlet a mai napig az U pavilonban van. A TREE RING Bt. megbízása olyan tevékenységre szólt, amely sokkal összetettebb feladatot jelent egy egyszerű leltározásnál. A szerződésben feltüntetett szolgáltatás megnevezése csak szimbolizálja a mögöttes tartalmat, ugyanis itt rakodás, szállítmányozás, őrzés-védés és áruk szétválogatása, osztályozása és elraktározása 5

16 is szerepel. Ezt a feladatot várakozáson felüli pontossággal és szakértelemmel végezték el. Ezúttal nem csak a volt ügyvezető véleményéről van szó, de a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 03060/20/200.bü. ügyszámú, a nyomozás megszüntetéséről szóló határozatában ez áll: A Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. a felépítmények áthelyezése során gondoskodott az azokban lévő ingóságok leltározásáról, tulajdonosoknak történő kiadásáról, továbbá azok felelős őrzés szabályai szerinti tárolásáról. A nyomozás adatai alapján a pavilonok áthelyezése során az azokban lévő ingóságok elhelyezéséről, tulajdonosoknak történő kiadásáról gondoskodtak, Továbbá a négyből három bódétulajdonos jegyzőkönyvben ismerte el az árukészlet felelős őrzésének és az árukészlet átvételének tényét. A negyedik tulajdonos minden együttműködéstől elhatárolódott. Ennek árukészlete található az U pavilonban. A Tree Ring megbízása a 3 közreműködő bódétulajdonos árukészletének kiadásáról szólt, amelynek teljesítésigazolása is megtörtént. III.3b.) A VW Caddy cégautó használati nyilvántartásába egyedül az ügyvezető általi használat nem került feljegyzésre. Az ügyvezető a saját használatra rendelkezésre álló Citroen Picasso gépkocsit használta, a Caddy kombi rendszerint a piacüzemeltetés napi ügyeinek intézésére szolgált, elsősorban a kispiacok bejárására, egyéb ügyintézésre. III.3c.) A gazdasági vezető a Mol kártyát saját céljára használta. Társaságunk 3 db Mol üzemanyagkártyával rendelkezett. Az ügyvezetőnek és a gazdasági vezetőnek névre szóló kártyája volt, valamint egy a piacüzemeltetés egyéb céljaira használt VW Caddy cégautóhoz rendszámra szóló kártya állt rendelkezésre. Az ügyvezető rendszerint a saját használatra kapott gépkocsi üzemeltetéséhez használta, míg a gazdasági vezető részben a Caddy használatához. Mivel a Társaság igényeit a 2 db jármű nem tudta kielégíteni, új jármű vásárlását pedig későbbre terveztük, ezért 2008.januárjában ideiglenes megállapodás jött létre arról, hogy a gazdasági vezető a saját tulajdonú gépjárművét igény szerint, alkalomszerűen a társaság részére használatba adja. A használat idejére sem bérleti díjat, sem karbantartási költségeket, sem Casco számlát nem nyújtott be. A megállapodás 5. pontja szerint a Mol kártya használata kiterjedt a bérbe vett gépkocsi használatára is. A megállapodás szerint a gépkocsi üzemeltetéséhez a gazdasági vezető jogosult volt felhasználni Mol üzemanyag kártyáját. III.3d.) A gazdasági vezető 2009 évben rendszeresen Győr, Lenti, Zirc, Mosonmagyaróvár töltőállomásokon tankolt. A gazdasági vezető 2009-ben családi okok miatt, ügyvezetői hozzájárulással, ideiglenesen Győrbe költözött. Munkáját változatlan feltételek mellett továbbra is maradéktalanul ellátta, állandó internetes kapcsolatban volt a munkatársakkal, amikor pedig az elszámolási időszakokban szükség volt rá, több napot egyhuzamban Szegeden tartózkodott. Sürgős esetekben azonnal meg tudott jelenni a Társaságnál. Természetesen ez az életmód több utazással és így több üzemanyag felhasználással járt. Ennek ellenére az üzleti tervben előirányzott üzemanyag költségkeret túllépésére nem került sor. A jelzett Nyugat-Dunántúli városok, mint tankolási helyek ezért szerepelnek a 6

17 nyilvántartásban. Miután ismét fordulat állt be a gazdasági vezető magánéletében, azonnal visszaköltözött Szegedre. A gazdasági vezető állítása szerint Mol-kártyáját kizárólag üzemanyag és sztrádamatrica vásárlására használta, étel-ital vásárlásáról nincs tudomása. Az ügyvezetői kontroll is elsősorban arra irányult, hogy az üzemanyag fogyasztás ne lépje túl az előirányzott keretet és nem terjedt ki a Mol számlák belső tartalmának tételes átvizsgálására. III.4.a.) Jogszabályok be nem tartása, minimális jogkövető magatartás elhanyagolása. A hivatkozott Pfv.IV.20.38/200/3. számú Legfelsőbb Bírósági ítélet a Társaságot a Mars tér I. ütem beruházásával kapcsolatos, az előkészítés és végrehajtás során hozott polgárjogi szerződések kiadására kötelezte. A Társaság a kért anyagot megküldte az ügyben eljáró jogi képviselő részére, tehát jogsértés nem történt. Mint a napján beadott végrehajtási lap is tartalmazza, a végrehajtást kérők a Legfelsőbb Bíróság ítéletén túlterjeszkedtek és olyan szerződések kiadására is kérték kötelezni a Társaságot, amelyeket nem tartalmazott a Legfelsőbb Bíróság ítélete. Ennek tisztázása érdekében Palotás Tibor végrehajtó a napján kelt beadványunkra figyelemmel visszaküldte a végrehajtási anyagot az ügyben illetékes Bíróság részére állásfoglalás céljából, amely eddig még nem érkezett meg. A további, jelenleg a Szegedi Városi Bíróság előtt 8.P.2.726/200. szám alatt folyamatban lévő ügyben többek között a kérelmezők a Víztorony tér átépítésével, valamint a Szeged, Szent István téri piac teljes mértékű átépítésével kapcsolatos anyagot kérték kiadni a Társaságtól. Ennek természetesen nem tudott eleget tenni a Társaság, mert ezeket a beruházásokat közvetlenül Szeged város bonyolította. A tér egy részén megépült piac pavilonsorának építésével kapcsolatos anyagok kiadásra kerültek. Mindezeken túlmenően az összes kért anyag a beszkennelést követően azonnal felkerült a Társaság (valamint Szeged Város Önkormányzatának) honlapjára. Az adatok és dokumentumok így teljes nyilvánosságot kaptak, vagyis nem csak az adatkérők, de bárki megnézheti, letöltheti, kinyomtathatja és sokszorosíthatja. Ezen felül az adatkérők jogi képviselője megkapta a teljes anyagnak egy kinyomtatott példányát is, 5 db tematikailag rendszerezett, egybefűzött, kötet formájában. Az ügy teljes levelezése és dokumentációja kikérhető a Társaság jogi képviselőjétől, aki ebben a perben is végig ellátta a jogi képviseletet. III.5.a.) A piaci csarnokok bérleti jogának alkalmazott elszámolása miatt a Társaságnak 50 millió forint vesztesége keletkezett. A témában megfogalmazottak alapján nagyfokú félreértés észlelhető, amely valószínűleg abból adódik, hogy a Mars téri piac rekonstrukciójának koncepciójával nem ismerkedtek meg az átvilágítók, de nyilvánvaló, hogy a dokumentumok kikeresésére és átadására felkért személyek sem. 7

18 Jelen keretek között nincs mód arra, hogy a valóban összetett számviteli összefüggéseket részletesen ki lehessen fejteni. Remélni lehet, hogy az alkalmazott metódus helyességéről a Társaság gazdasági vezetője, a független könyvvizsgáló személye, valamint az Önkormányzat gazdasági osztálya garanciát jelenthet. Ugyanis a felsorolt személyek és szervek az ügyvezető és jogi képviselő jelenlétében alaposan megvitatták a kérdést, mielőtt a 200 évi üzleti terv részeként előterjesztésre került. A Közgyűlés a tervet elfogadta. III.5.b.) Ipacs Éva K02 helyszámú felépítményének kártalanításakor az ár megállapítása önkényes volt, mivel szakszerű felértékelés nem volt. Kirívó, mert a másik 3 pertársával ilyen megállapodás nem köttetett. Ipacs Éva felépítményével kapcsolatosan kötött kártalanítási megállapodást az indokolta, hogy a bontásra ítélt pavilonok közül egyedül ez az ingatlan rendelkezett állandó fennmaradási engedéllyel. A pertársainak ilyen engedélye nem volt. Mint ahogyan Ipacs Évának sem volt ilyen engedélye a B2 helyszámú felépítményére, amelyre kártalanítás nem is lett kifizetve. A Mars téri üzletek és felépítmények szakértői felértékelésére több esetben is sor került, de különös jelentőséggel nem bírt, mivel az itteni üzletek tekintetében a piaci ár az irányadó. Például, amennyiben a kártalanítás összegét összevetjük azokkal a százmilliós nagyságrendű összegekkel, amelyeket a 3 pertárs némelyike követelt az egyes bódészerű felépítmények fejében, - akkor a kifizetett összeg elenyésző. A kártalanítási díj összegének megállapításánál egyébként felek figyelemmel voltak a valós gazdasági helyzetre, valamint a SZMJV által hasonló jellegű felépítmények Etelka sor, valamint a Szent István téri piac megváltásakor kifizetett összegekre. A megállapodás tartalma, valamint a kártalanítási díj összege a tulajdonos által jóváhagyásra került. III.6.a.) Szabálytalan az elektronikus kertészeti terménykereskedelmi rendszer értékcsökkenésének elszámolása. Előzmény: Már a év elején Magyarországon, de a Kelet-európai térség más országaiban is megfogalmazódott az igény a zöldség-gyümölcs kereskedelem modernizálására, elsősorban elektronikus (virtuális) piacok, börzék kialakítására. A Dorozsmai Nagybani piacot üzemeltető Szegedi Vásár és Piac Kft. vezetése már akkor ilyen irányú fejlesztésekben gondolkozott. Mivel az ehhez szükséges szoftver terméket nem, vagy csak nagyon magas áron lehetett beszerezni, ezért a saját fejlesztésű szoftver mellett döntött. Elektronikus kertészeti terménykereskedelmi rendszer néven, 200-ben a Compax Kft. el is készíttette a terméket. A Dorozsmai Nagybani Piac a jogelőd Társaságból történő kiválása után, ennek a szoftvernek egy példánya és licencjoga a Szegedi Vásár és Piac Kft. tulajdonában maradt. A jogutód Társaság a szoftver telepítő változatát, valamint annak leírását napján átvette ,-ft +ÁFA értékben. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása címmel 2007-ben meghirdetett pályázatra a Fogaras Informatikai és Marketing Kft. jelentkezett. A pályázat célja az volt, hogy a Társaság időközben elavult szoftverét korszerűsítése a mai aktuális informatikai és adatbiztonsági viszonyokra. E pályaműnek része volt a Szegedi Vásár és Piac Kft. ajánlata arról, hogy sikeres pályázat esetén a meglévő, időközben 0 Ft könyvi értékre amortizálódott 8

19 szoftverét és annak egy licencét, valamint a hozzá kapcsolódó korábbi fejlesztési tanulmányokat eladja Ft + ÁFA értékben. Egyúttal kikötötte a jogot is arra, hogy a pályázati támogatással korszerűsített új szoftverlicencet visszavásárolhassa a fejlesztőtől. A pályázaton a Fogaras Kft. nyert, így az opciós megállapodások érvényesítése megtörtén, a felújított terméket a Társaság visszavásárolta ugyanazon az áron, amelyért az elavult terméket eladta! A termékbörze szoftvere jelenleg is működőképes, aktiválása megtörtént így az előző évekhez hasonlóan el lett számolva rá az értékcsökkenés. Ezzel a Társaságnak lehetősége nyílt egy új üzletág elindításához, ugyanis mindenképpen kívánatos lenne a terméktőzsde mielőbbi felfuttatása, hogy pólusvárosi helyzetéből fakadóan Szeged kezdeményezője és székhelye lehessen ennek a közép-európai méretű projektnek. Beüzemelése és felfuttatása azért sem tűr halasztást, mert a téma időszerűsége miatt a benne rejlő lehetőségeket mások fogják kihasználni! III.6.b.) Chipkártyás és vonalkódos vezérlésű parkoló elektronikus be-, és kiléptető rendszer értékcsökkenésének elszámolása szabálytalan. Előzmény: A Társaság én megrendelte a Mars téri piac parkolójának beléptető rendszerét, amely 3 elemből tevődik össze: A számítógépes vezérlés, monitorozás, adatgyűjtés, adattovábbítás és adatfeldolgozás megvalósítását (szoftver és hardver) a Compax Kft., a hálózati kiépítést (kábelezés, vezetékezés) a Mars téri rekonstrukció I. ütemének generál kivitelezője a Merkbau - Goboker konzorcium, a rendszer slave elemeinek (sorompók, beléptető kapuk, fizetőautomaták) szállítását és üzembe helyezését az EMKE Kft. vállalta. A rendszer számítógép hardverének és szoftverének átadására-átvételére napján került sor. A rendszer telephelyi próbaszerű működtetése a hálózatkiépítést, valamint slave egységek leszállítását és üzembe helyezését követően ét követően indult el. Majd napján került sor a minden elemében működőképes Parkolórendszer teljeskörű, átadására és használatba vételére. Ezt követően a kereskedői parkolókhoz tartozó beléptető kapuk üzemeltetése azonnal elkezdődött, míg a lakossági parkoló beléptető kapujának üzemeltetésére nem kerülhetett sor azért, mert az ismert bódéper elhúzódása miatt a parkolóhoz vezető belső utat határidőre nem lehetett kiépíteni. A bódék fennmaradása további következményekkel járt: Nem épülhetett meg határidőre az ideiglenes lakossági parkoló teljes területe, ezért nem lehetett biztosítani az előírt piaci parkolói kapacitást, ezért a Közlekedési hatóság közbenjárására a kereskedői parkolókat is meg kellett nyitni a vásárlók részére, ezért a Parkolórendszer ezen elemét is üzemen kívül kellett helyezni. Tehát az a megállapítás, hogy évek között a beléptető rendszert annak sűrű meghibásodása miatt nem használták nem felel meg a valóságnak, hiszen a rendszert között átmenetileg üzemen kívülre kellett helyezni. 9

20 A Parkolórendszer azonban 2007 januárjában még működőképes, üzembehelyezett állapotban volt, az aktiválásra sor került, ezért történt meg az értékcsökkenés elszámolása is. Mivel a per kimenetelének ilyen mérvű elhúzódásával nem lehetett számolni, ezért készenlétben kellett lenni arra, hogy a bódék bontására bármikor sor kerülhet és a Parkolórendszer üzemeltetését azonnal folytatni kell. A Mars téri piac rekonstrukciójának II. üteme, a közbeszerzési pályázaton nyertes kivitelezővel való szerződéskötést követően 2009 decemberében indult. A rekonstrukciónak része volt a Parkolórendszer végleges kiépítése és üzembe helyezése is. Erre a munkára a Merkbau Kft. mint generál kivitelező alvállalkozói szerződéseket kötött nagyrészt ugyanazokkal a vállalkozókkal, akik a rekonstrukció I. ütemében kiépítették a rendszert. (Vagyis a számítógépes vezérlés, monitorozás, adatgyűjtés, adattovábbítás és adatfeldolgozás szoftver és hardver elemeinek szállítására a Compax Kft., a rendszer slave elemeinek (sorompók, beléptető kapuk, fizetőautomaták) szállítására az EMKE Kft., míg a rendszerelemek hálózati kiépítésére a Kvalitas Kft. kapott megbízást). A rendszer elemeinek és egészének műszaki ellenőrzését majd használatba vételi eljárását követően a Merkbau Kft. 200 decemberében a Parkolórendszert üzemképes állapotban átadta a Társaságnak. 20 Szeged, Pusztai Lajos a Szegedi Vásár és Piac Kft. volt ügyvezető igazgatója Elérhetőségek: Mb.: 20/ Lakcím: 6725 Szeged, Tisza Lajos utca 87/a.

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat SZ-06 Belső ellenőrzési Név és beosztás: Aláírás: Jóváhagyta kiadja: és Horváth Tibor elnök igazgató Aláírás: Készítette: Epress Róbert Belső ellenőr Ellenőrizte: Berei Katalin főkönyvelő Ellenőrizte:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA A sportszakmai program tárgyi eszköz beruházása jogcímen igényelt

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Selejtezés. Kedves Partnereink!

Selejtezés. Kedves Partnereink! Selejtezés Kedves Partnereink! A vállalkozásnál selejtezni ritkább esetben az immateriális javakat, gyakrabban a tárgyi eszközöket és a készletet kell. A selejtezés értelemszerűen nem jelent fizikai megsemmisítést

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2311-2/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. szeptember 30-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. szeptember 30-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke 776-12/2010 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS TERVEZET. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága 2010. november 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS TERVEZET. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága 2010. november 3-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke 776-27/2010 ELŐTERJESZTÉS TERVEZET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS KOMMUNÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS KOMMUNÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS KOMMUNÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejö( egyrészről: Velem községi Önkormányzat (továbbiakban: Megbízó) 9726 Velem, Rákóczi u. 73., mint megbízó másrészt: a Velem Vid

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság 1 / 2 VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8200 Veszprém, Jutasi út 10. Domokos László úr Elnök Állami Számvevőszék Budapest Tisztelt Elnök Úr! A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 8/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! A Decs Kulturális,

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. november 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. november 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-473/2013. ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. november 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet

Részletesebben

XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI

XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI 1968-1999 Elhelyezve: Terjedelem: 1. doboz: Iktatott iratok 1968 1-1174

Részletesebben

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A Szabályzat célja a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Old. A Megbízás ismertetése 1. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2.

Tartalomjegyzék. Old. A Megbízás ismertetése 1. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2. Tartalomjegyzék Old. A Megbízás ismertetése 1. B Az ellenõrzés megállapításai 2. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2. B/2 Az elõlegek felhasználásának

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Beszerzések és szerzõdések

Beszerzések és szerzõdések Beszerzések és szerzõdések Szolgáltatások, eszközök beszerzése esetén a beszerzés menete egyrészt függ a beszerzés értékétõl azaz: Nettó 100.000 Ft alatti (kis értékû) szolgáltatás, eszköz beszerzése Az

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET MADÁCH TRADE CENTER Budapest. 1075 Madách Imre út 13-14. Bp. 1244. Pf. 805.

ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET MADÁCH TRADE CENTER Budapest. 1075 Madách Imre út 13-14. Bp. 1244. Pf. 805. ,í Ill» 111 pszflf00 0 3ÍÁ0175 ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET MADÁCH TRADE CENTER Budapest. 1075 Madách Imre út 13-14. Bp. 1244. Pf. 805. Ikt.: 735/199R Üi.:: % Ellenőrzési jegyzőkönyv a Quaestor

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság Felügyelő Bizottságának. J E L E N T É S E a 2012. évi tevékenységéről

A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság Felügyelő Bizottságának. J E L E N T É S E a 2012. évi tevékenységéről A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság Felügyelő Bizottságának J E L E N T É S E a 2012. évi tevékenységéről A Felügyelő Bizottság a 2012. évben is ügyrendjének, illetve a vonatkozó

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Intézmények Gazdasági Szolgálata 9400 Sopron, Magyar u. 19. Levelezési cím: 9400 Sopron, Pf. 42 Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: titkarsag@igsz.t-online.hu 2. sz. melléklet Éves ellenőrzési jelentés a 2009.

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 3. Kontroling a gyakorlatban Üzemeltetési kontroling

Részletesebben

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a A Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez nyújtott támogatás jogcím kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások Az ügyfél köteles az egyes fenntartási tervek

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 4. Kontrolling a speciális területei Kontroling

Részletesebben

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 228-2012015. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601Pf112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Előterjesztés. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft évi üzleti tervéről. Pilis, január.

Előterjesztés. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft évi üzleti tervéről. Pilis, január. Előterjesztés a GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről Pilis, 2016. január Készítette: Papp László ügyvezető igazgató Bevezető A Gerje-Forrás Nonprofit Kft.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 1 2012/20. szám Budapest, 2012. november 16. Szám: 37933/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2012. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató 1. A selejtezés általános tudnivalói A felesleges vagyontárgyak csoportosítása: - immateriális javak, - tárgyi eszközök, - anyagok,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben