J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének május 23-án órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Jobb Gyula alpolgármester Posch János alpolgármester Radnó Józsefné igazgatási előadó Balogh Imre, Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők A lakosság részéről megjelent: 3 fő. Köszönti a megjelenteket. Rövid beszámolót tart az elmúlt időszakról. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az elmúlt 3 hétben erősen fontolgatta lemondását. Ennek oka többek között az volt, hogy a képviselőtestületi tagok az elmúlt időszakban több esetben is ellentmondtak neki, például a május 1-i rendezvény elmaradása miatt. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak egy része is közrejátszott ebben az elhatározásában. Eldöntötte, hogy a ciklus végéig mégis marad, nem mond le, mivel nagy beruházások megkezdésénél tart a testület, és nem szeretné cserbenhagyni a választókat. Kéri a képviselőket, ha valaki nem ért egyet a javaslatával, még a testületi ülés előtt jelezze, üljenek le és beszéljék meg a felmerülő problémákat, ne a testületi ülésen éleződjenek ki a konfliktusok. A csatorna-beruházás előkészületi munkái miatt most beleveti magát a munkába, mivel a lakosság hozzáállása is pozitív volt, érdemes dolgozni a közösségért. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület létszáma 7 fő, a Képviselőtestület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Posch János alpolgármestert javasolja. Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek a Képviselőtestület Posch János alpolgármestert egyhangúlag elfogadja. A napirendi pontokat a Képviselőtestület kézfeltartással, egyhangúlag elfogadja. 1. Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (IV....) számú önkormányzati rendelet-tervezete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 2. Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012.(...) önkormányzati rendelet-tervezete a civil szervezetek támogatásáról 3. Kulcs község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (V....) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról 4. Eljárást lezáró döntési javaslat a Tervezési szerződés szerződés keretében Kulcs község és Rácalmás Város közigazgatási területén keletkező szennyvizek elvezetését biztosító szennyvízelvezető csatorna és a kapcsolódó műtárgyak

2 2 kiépítésével összefüggő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a kivitelezéshez szükséges műszaki dokumentáció összeállítása a KEOP-7.1.0/ azonosító jelű pályázati konstrukcióra benyújtott és támogatásban részesített projekt keretében. Tárgyú közbeszerzési eljárásban. 5. Haszonkölcsön szerződés kötése a Dunaújvárosi Rendőrkapitánysággal 6. Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról 7. Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a gyermekvédelem helyzetéről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló beszámoló 8. Kulcs Árpád u. 1. szám alatti ingatlan bérbe adása 9. Egyebek 1. Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (IV....) számú önkormányzati rendelet-tervezete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Tájákoztatja a Képviselő-testületet, hogy április 15-én hatályba lépett az új szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény, és az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet. E jogszabályok hatályvesztésével egyidejűleg megszűnt a jegyzők szabálysértési hatásköre, és az önkormányzatok szabálysértési rendelkezéseinek meghozatalára való jogosultság az önkormányzati rendeletek tekintetében. Emiatt módosítani kell mindazokat a rendeleteinket, melyek szabálysértési eljárási rendelkezéseket tartalmaznak. E jogszabályi megfelelés érdekében Kulcs Községi Önkormányzat meghozta erre vonatkozó rendeletét. rendeletet alkotja: Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 2. Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012.(...) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a civil szervezetek ezévi önkormányzati támogatása még nem történt meg, azért, mert ennek törvényes keretet kíván szabni az Önkormányzat. Ennek érdekében az egyenlő esélyek biztosítása céljából megalkotta a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet-tervezetet. Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében

3 3 meghatározott feladatkörében eljárva a civil szervezetek támogatásáról a mellékelt rendelettervezetet alkotta meg. Várja a véleményeket, javaslatokat. Oberrecht Tamás képviselő A rendelet-tervezet szövegezése szerint kiemelten támogatja a helyi lakosságot. Javasolja, hogy vegyük a rendeletbe, hogy az üdülősöket is támogassa, ne csak a helyieket. Ne számítsanak idegennek az üdülősök, kezeljük őket egyenértékűnek. A kulcsi székhellyel rendelkező civil szervezetek üdülő-tulajdonos tagjai természetesen élhetnek most is a rendelet adta támogatással, ha érvényes pályázatot nyújtanak be, nincsenek idegenként kezelve. rendeletet alkotja: Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012.(V. 24.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 3. Kulcs község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (V...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról Ahogyan azt már az előző testületi ülésen jeleztem, törvényességi felhívást kaptunk a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló rendeletünk miatt, mivel az többek közt nem nyújtott lehetőséget választásra az ingatlantulajdonosok részére a hulladék szállításra alkalmas edényzet tekintetében, valamint lehetővé tette azt, hogy a tulajdonosok ne vitessék el heti rendszerességgel a hulladékot. Ezt a jogszabályok nem engedélyezik, ezért felvettük a kapcsolatot a Dunanett Kft. vezetésével, új árajánlatot kértünk, és az új árajánlattal elkészítettünk egy teljesen új rendeletet. Kulcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazásának megfelelően készítette el az új rendeletét. Posch János alpolgármester Kormányrendelet változása miatt szükséges a helyi rendeletünket módosítani, mert az eddigi díjtényező mely két szállítási költséget tartalmazott az alapárban - kétheti szemétszállítás lehetőségét nyújtotta. Ez mindenképpen heti szállításra kell, hogy módosuljon. Mivel a lakóknak nem képződik több szemete, ezért kisebb kukák is elegendőek lehetnek, ami költségcsökkentő tényező lehet. Azáltal tudjuk megakadályozni, hogy ne kelljen többet fizetni a heti szállítás miatt. Sokan igényelhetnek pld literes kukákat, mindenki igénye szerint.

4 4 Jobb Gyula alpolgármester Mi van akkor, ha nincs szemete az üdülőtulajdonosnak? Posch János alpolgármester Kötelező a szolgáltatást igénybe venni, ha kirakja valaki a kukáját, ha nem. Haza az állandó lakhelyére higiéniai okokból nem szabad, hiába takaródzik ezzel, ezzel még köztisztasági szabálysértésbe is belefuthat. Fizetnie mindenképpen kell annak, akinek ingatlana van a telkén. Fekete Ágota képviselő Lomtalanítás mikor lesz? Többen jelezték, hogy Kulcson tavasszal nem volt lomtalanítás. A Dunanett Kft. írásban jelezte, hogy a tavaszi lomtalanításra kapacitás-hiány miatt nem kerül sor. Ódzkodunk mi is tőle, mert lomtalanítás után hetekig szemetesek az utcák. Az őszi időszakra vállalták a lomtalanítást, mivel egyszer évente kötelező lomtalanítani. Oberrecht Tamás képviselő Évek óta nem lakott ingatlanok tulajdonosainak kell-e fizetni a szemétszállítási díjat? Posch János alpolgármester Ha pld. elhalálozik a tulajdonos, aki egyben a szerződő fél is, akkor a Dunanett Kft-hez bemegy az örökös, beviszi a halotti anyakönyvi kivonatot és kérelmezi, hogy szüntessék meg a szemétszállítást erre az ingatlanra, mivel a szerződő fél elhunyt. Nyilatkozik arról is, hogy az ingatlant senki nem használja. Csak ilyenkor szűnhet meg a díjfizetési kötelezettség. Ha új tulajdonos lesz, akkor elmegy és köt új szerződést arra az ingatlanra. rendeletet alkotja: Kulcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 4. Eljárást lezáró döntési javaslat a Tervezési szerződés szerződés keretében Kulcs község és Rácalmás Város közigazgatási területén keletkező szennyvizek elvezetését biztosító szennyvízelvezető csatorna és a kapcsolódó műtárgyak kiépítésével összefüggő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a kivitelezéshez szükséges műszaki dokumentáció összeállítása a KEOP-7.1.0/ azonosító jelű pályázati konstrukcióra benyújtott és támogatásban részesített projekt keretében. Tárgyú közbeszerzési eljárásban. Kulcs Község Önkormányzata, mint a Kulcs-Rácalmás Szennyvízberuházási Önkormányzati

5 5 Társulás gesztora a közbeszerzésekről szóló évi CVIII tv. (a továbbiakban: Kbt.) ának (1) bekezdése a) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a két település közös szennyvízelvezetését biztosító rendszer engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, továbbá, a tender dokumentáció összeállítása tárgyában. Az eljárást megindító felhívás a Közbeszerzési Értesító április 9-i számában, KÉ-5468/2012. szám alatt jelent meg. Az ajánlatkérési dokumentációt 13 gazdasági szereplő vásárolta meg, és egy kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett. A kiegészítő tájékoztatás megadása szükségessé tette az eljárást megindító felhívás módosítását, amely módosítás április 30 napján KÉ- 6696/2012 szám alatt jelent meg. A módosított ajánlattételi határidőre 10 gazdasági szereplő nyújtotta be az ajánlatát. A bontási jegyzőkönyv adatai szerint az ajánlatoket és az ajánlatok összegét a melléklet tartalmazza. Tekintettel arra, hogy 6 ajánlat esetében a megajánlott díj több, mint 20 %-kal eltért az eljárás becsült értékétől, indokolás kérés is kiküldésre került az ajánlattevők részére május 14. napján. A hiánypótlási és indokolás benyújtási határidő május 17. napján illetve óra volt. A megadott határidőre minden felhívott ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását és indokolását. Az indokolásokról készített összefoglaló tájékoztató szintén az előterjesztés melléklete, melyhez a következő magyarázatot tartja szükségesnek kiemelni: Az indoklásoknál a tervezési sajátosságok és a tervezéshez kapcsolódó szokásos árképzés miatt, azok összeállításában voltak eltérések, de összességében az indokolások mindegyike elfogadható. Az ERBO-PLAN Kft, a PROWATECH Kft és a közös ajánlattevők képviseletében eljáró INNOBER-WAVE Kft esetében a szokásos mérnöknappal meghatározott díjazás, tartalmazta a szükséges bér, anyag, szolgáltatások, rezsi költségeket és a hasznot. Ezek teljesen összhangban vannak, ha figyelembe vesszük a PROWATECH Kft-nél az alvállalkozói teljesítéseket is. Az így meghatározott költségek egymáshoz képest is kis szórást mutatnak. Az URANUS Kft, AQUA COSTRUCT Zrt. és at INVESTMENT Kft-nél részletesebb bontásban szerepelnek a költségek, de itt is mindegyiknél elfogadható és a kamarai ajánlásnak megfelelő mérnöknapi költségeket vettek figyelembe, és a haszon nagysága is 10% körüli értéket mutat. Minden vállalkozás kiemelte elkülönítetten a hatósági díjak vállalását és annak költségeit az árképzésükbe figyelembe vették. Ugyancsak minden indokolás tartalmazza a tervezéshez szükséges alapadatok, dokumentumok beszerzésének költségét és az egyeztetésekkel járó költségeket minden pályázó figyelembe vette. Kiugró összegű dokumentálási költséget az INVESTMENT Kft részletesen indokolta. Az URANUS Kft esetében az alapadatok beszerzési költségei voltak magasabbak az átlagosnál, azonban azok részletezettsége megalapozza az indokolásban foglaltakat. Néhány indokolásban tartalék összeg is beállításra került, ezt az egyéb szolgáltatásoknál vettük figyelembe. Műszaki és közbeszerzési szempontból az indoklások egyaránt megfelelőek. A fentiek alapján mind a tíz ajánlat érvényes és ellenőrzésre került, hogy az ajánlattevőkkel szemben kizáró ok nem áll fenn. A legkedvezőbb ajánlatot az URÁNIUS Kft és a második legjobb ajánlat az ERBO-PLAN Kft. tette. Javasolja, hogy mindkettővel kössön az önkormányzat szerződést, mert ha az URÁNIUS Kft netalán visszalépne, akkor se kelljen új közbeszerzési eljárást elindítani. A közbeszerzési törvény előírása szerint minden képviselőnek egyesével kell szavazni a legkedvezőbb pályázatokról. Jobb Gyula alpolgármester A súlyszám dönt és nem a legkedvezőbb nettó ár? Igen, mert a törvény szerint több tényezőt is vizsgálni kell.

6 6 Balogh Imre Fekete Ágota Jobb Gyula Kiss Csaba Oberrecht Tamás Posch János Veres Sándor 59/2012. (V. 23.) KT. számú határozat Kulcs Község Képviselő-testülete a Tervezési szerződés szerződés keretében Kulcs község és Rácalmás Város közigazgatási területén keletkező szennyvizek elvezetését biztosító szennyvízelvezető csatorna és a kapcsolódó műtárgyak kiépítésével összefüggő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a kivitelezéshez szükséges műszaki dokumentáció összeállítása a KEOP-7.1.0/ azonosító jelű pályázati konstrukcióra benyújtott és támogatásban részesített projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárásban megállapította, hogy az értékelés alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot az Uranus Víz, Csatorna Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.) ajánlattevő nyújtotta be. Értékelési pontszáma: A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és nyertes ajánlattevőnek Uranus Víz, Csatorna Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.) ajánlattevőt hirdeti ki. A Képviselő-testület továbbá az ajánlatok elbírálásáról készült összegezésben a második legkedvezőbb ajánlattevőnek az ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. (5700 Gyula, Hold u. 10. ) ajánlattevőt hirdeti ki. Felelős: Határidő: június 1. Dr. Váner Elza ügyvéd asszony a mai napon telefonon megkereste, és arra kérte, hogy a Kulcsi Csatorna Építő Vízi Közmű Társulat bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatot is tegye meg a mai testületi ülésen a képviselő-testület, amely arról szól, hogy a gyermekorvosi rendelők feletti irodahelyiséget biztosítja az Önkormányzat a Társulat székhelye céljára térítésmentesen. Kéri a testület jóváhagyását.

7 7 60/2012. (V. 23.) KT. számú határozat Kulcs Község Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő, Kulcs, hrsz. alatti, Kulcs, Kossuth Lajos utca 62/1. számú ingatlan tetőtéri helyiségeinek használatát térítésmentesen biztosítja a Kulcsi Csatorna Építő Vízi Közmű Társulat részére, székhely céljára. Felelős: Határidő: azonnal A közbeszerzési eljárásban most már eldőlt, hogy ki fogja végezni a tervezési feladatokat. Mivel a nyertes pályázót nem ismerjük, javaslom, hogy bízzuk meg az RS TRADE Bt. t a pályázóval való kapcsolattartásra, amely cég már többször is végzett részünkre felelős műszaki vezetői munkálatokat, ezért úgy gondolom, hogy felelősen tudná az Önkormányzat érdekeit is védeni az esetleges tervezői túlkapások, egyszerűsítések kezelésére. Sajnos nekünk még nincs gyakorlatunk a csatornázási beruházással kapcsolatos ügyekben, és a későbbi problémák megelőzése érdekében szükségünk lehet műszaki segítségre. Sok kiadást lehet lefaragni, ha nem lesz szükség pótmunkákra, amelyeket a tervezők sajnos gyakran kifelejtenek a tervekből. Ez a szerződés-tervezet kitér mindenre, elég alaposnak tűnik. Igaz, egy kicsi magasnak tűnhet az ár, de sokat lehet vele spórolni. Több átemelőre lesz szükség, ezek mennyiségét és elhelyezését is csak szakember tudja eldönteni. Oberrecht Tamás képviselő Látom a tervezetben, hogy napidíj lenne a díjazás. Véleményem szerint maximalizálni kellene, hogy hány napot dolgozzon egy héten. Azért nem kevés pénzről van szó. Akkor döntsünk úgy, hogy heti 1 napot dolgozzon. A munkája a tervezői munkálatok végeztével befejeződik, ennek átfutási ideje kb. 2 hónap. 61/2012. (V. 23.) KT. számú határozat Kulcs Község Képviselő-testülete a mellékelt keret-szerződés alapján megbízza az RS TRADE BT (1082. Budapest, Práter u. 9. III. e. 19.) vállalkozást Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros területén megvalósuló csatornahálózat engedélyezési, és kiviteli terveinek elkészítésével kapcsolatos koordinációs tevékenység ellátásával, a megbízott tervezővel, a tervezési tevékenységgel kapcsolatos konzultációval, a tervezési tevékenységgel kapcsolatos megrendelői igények és érdekek folyamatos érvényesítésével; A tervezési időszakban heti Tervezési Kooperáció lebonyolításával az érintett felek közreműködésével (Önkormányzat, Vizi Közmű Társulat, közmű üzemeltetők képviselőinek bevonásával.); Heti előrehaladás jelentés elkészítésével és a megrendelő folyamatos tájékoztatásával a tervezéssel kapcsolatos valamennyi megrendelői beavatkozást igénylő közreműködésről;

8 8 A megrendelő érdekeinek és elvárásának megfelelő, leghatékonyabb és gazdaságosabb műszaki megoldások alkalmaztatásával a tervezés folyamatában. (elkerülendő a kivitelezés megkezdését követő pótmunka illetve előre nem látható körülmények miatti módosításokat.) A vállalkozás díja: ,- Ft/nap A díj alkalmanként, teljesítés-igazolás alapján fizetendő, melynek igazolása a polgármester feladata. A díj fedezete Kulcs Község Önkormányzata költségvetésének Egyéb építmény vásárlása előirányzata. Felelős: Határidő: július Haszonkölcsön szerződés kötése január 31. napján az ISD DUNAFERR ZRT. (Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.) szám alatti társaság az Önkormányzat részére haszonkölcsön szerződés keretében átadott egy darab Canon 3235 négy tálcás nyomtatót. Mivel az Önkormányzat használatában jelenleg van 2 db nyomtató, és az általa fenntartott oktatási intézményekben is van 1-1 db, ezért az Önkormányzat a nyomtatót fel kívánja ajánlani a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitánysága részére haszonkölcsön szerződéssel határozatlan időre. Az Önkormányzat a szerződés szerint jogosult a nyomtatót harmadik személy használatába adni február 2. napján Dr. Juhász Ferenc Biztonsági igazgató úr írásban engedélyezte, hogy a nyomtatót az Önkormányzat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitánysága részére haszonkölcsön-szerződéssel használatba adja határozatlan ideig. 62/2012. (V. 23.) KT. számú határozat Kulcs Község Képviselő-testülete a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitánysága részére haszonkölcsön-szerződéssel használatba adja határozatlan időre az 57-12/2012. számú Haszonkölcsön szerződés keretében az ISD. DUNAFERR Rrt. (2400. Dunaújváros, Vasmű tér 1.) által számára átadott 1 db Canon 3235 négytálcás nyomtatót. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Felelős: Határidő: június Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról

9 9 Törvényi kötelezettségünk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése értelmében, minden évben a testület előtt beszámolni a gyermekjóléti és gyermekvédelemi feladatok ellátásáról. Mivel a feladat szerteágazó és sokrétű, a teljesítése két szervezetet is érint ezért, az érintettek saját területükről készítettek beszámolót. Mellékelten beterjeszti a gyermekjóléti szolgálat és a jegyzői gyámhatóság évi beszámolóját, hogy teljes képet kapjon a testület Kulcs községben a gyermekvédelem helyzetéről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 63/2012. (V. 23.) KT. számú határozat Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyzetéről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló beszámolókat elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 7. Kulcs Árpád u. 1. szám alatti ingatlan haszon-bérbe adása Az elmúlt év decemberében az Önkormányzat pékség céljára kiadta az Árpád utca 1. szám alatti ingatlanát. Sajnos a vállalkozás felbontotta a szerződést, és megszüntette a tevékenységét, pedig a lakosságnak lenne igénye a pékség működésére. Érkezett azonban egy ajánlat, amely ugyanolyan feltételekkel, ugyanarra a célra kivenné ugyanazt az ingatlant. Beterjeszti a 6-os Vendéglő Kft. bérbevételi kérelmét. 64/2012. (V. 23.) KT. számú határozat Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6-os Vendéglő Kft (2458. Kulcs, Göndöcz tanya 274.) vállalkozás részére bérbe adja a tulajdonában lévő, Árpád utca 1. szám alatti ingatlant havi ,- Ft/hó bérleti díjért. Az ingatlan használata során a közműdíjakat (víz, áram) is a bérlő fizeti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Felelős: Határidő: június 30.

10 10 8. Veréb Zsolt Kulcs, 5293/1 tulajdonos kérelme A fenti zártkerti ingatlan tulajdonosa kérelmezte, hogy mivel az ingatlanát közútról, vagy egyéb módon magánútról, szolgalmi útról megközelíteni nem lehet az önkormányzat 5293/1. hrsz-ú ingatlanáról tudná megközelíteni az ingatlant. Kérelmére az építésügyi előadó a következő javaslatot tette: A Kulcs, 5293/1 hrsz-ú ingatlan Kulcs Község Önkormányzatának tulajdonában van, mely ingatlanról a kérelmező tulajdonában lévő 5239/2 hrsz-ú földrészlet megközelíthető. Az önkormányzati terület jelenleg teljes egészében kertes mezőgazdasági művelésben nyilvántartott (tehát termőföldnek minősül), a tulajdonos önkormányzatnak gondoskodnia kell annak művelésben tartásáról. Mivel a kifejezetten közlekedési célú használat a művelési ágnak nem felel meg, ezért a terület ilyen célra nem használható, azon út csak a szükséges hatósági engedélyek megléte esetén létesíthető. Az 5239/2 hrsz-ú ingatlan megközelítéséhez az Önkormányzat tulajdonában lévő 5239/1 hrsz-ú ingatlan alkalmas, mely szolgalmi jog létesítésével, értékesítéssel vagy hosszú idejű bérbeadással teljesülhet. A földrészletre a szolgalmi jog bejegyzése esetén, annak mindennemű költségeit a kérelmező (szolgalmi jog címzettje) viselje, értékesítés esetén pedig a földterület eladási értékét (egyéb költségek viselése mellett) az alábbiak szerint határozza meg: 250 Ft/m2, földterület nagysága: 997 m2, tehát összesen: ,- Ft. 65/2012. (V. 23.) KT. számú határozat Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, Kulcs, 5293/1. hrsz-ú, kert megnevezésű ingatlant felajánlja értékesítés céljára Veréb Zsolt, Dunaújváros, Korányi u. 7. 3/1. szám alatti lakos részére, ,- Ft (Kettőszáznegyvenkilencezer-kettőszázötven forint) áron. Az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos minden költséget Veréb Zsolt fedezi. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Felelős. Határidő: július Lakossági bejelentés a Kossuth Lajos utca Sőtér sétány kereszteződésében lévő állapot megszüntetésére Lakossági bejelentés érkezett a fenti probléma megoldása érdekében. Az építésügyi előadó a következő javaslatot tette: a Kulcs, Kossuth Lajos utca Sőtér sétány kereszteződésében meglévő jelenlegi állapotmegszüntetésére az önkormányzat kivitelező vállalkozótól kérjen ajánlatot az alábbi munkák elvégzésére: 1. A területen meglévő forgalomtól elzárt területet meg kell szüntetni.; 2. Az útkereszteződésben a KRESZ szabályainak megfelelő alá- és fölérendelt utak csatlakozásának megfelelő közlekedési csomópontot kell kialakítani, az elzárt terület burkolásával, útburkolati jelek festésével, és a jelenlegi úthibák kijavításával.

11 11 66/2012. (V. 23.) KT. számú határozat Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az utak megrongálódására ,- Ft összegben kátyúzási munkálatokat rendel meg; a Kulcs, Kossuth Lajos utca és Sőtér sétány kereszteződésben lévő virágtartó követ elszállíttatja, és ezzel megszünteti a forgalomtól elzárt területet. A felszedett kő helyét a kátyúzással egyidőben aszfaltozással megjavíttatja. A munkálatok díjának fedezete Kulcs Község Önkormányzata költségvetése Közutak üzemeltetése, fenntartása dologi működési előirányzata. Felelő: Határidő: szeptember 1. Mivel több hozzászólás nem volt, az polgármester a nyílt ülést berekesztette. Kmf. Kiss Csaba polgármester Radnó Józsefné igazgatási ea. jegyző helyett Jegyzőkönyv hitelesítő: Posch János alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Kiss Csaba polgármester

Kiss Csaba polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 28-án 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

1. napirend Előterjesztés

1. napirend Előterjesztés 1. napirend Előterjesztés Tárgy: Kulcs község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása tárgyú koncessziós beszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára a Balatonkenese,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

6/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének március 18-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

6/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének március 18-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 6/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 18-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 145/2012.(VII.31.) 146/2012.(VII.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 14/2013. 14. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 2014. július 09-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 130/2014. (VII. 09.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. július 09-én megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről. JELEN VANNAK: Botka Sándor alpolgármester Ceglédi Zoltánné dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 86/2016. (VII. 12.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat az Erdőhát utca felújítása című

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 28. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 2-án 19.00 órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. február 17-én tartott üléséről. 59/2010. (II.17.) sz. kt. határozat Kelebia Község Önkormányzat élelmiszer alapanyag beszerzés 2010/2011. Tárgyú

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 11-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 11-i rendkívüli nyílt üléséről 1 Kisszállás Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 11-i rendkívüli nyílt üléséről 98/2015.(VI.11.) ÖK Végső döntéshozatal a Határ utca útépítési

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Előterjesztés. a Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásról

Előterjesztés. a Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a Sándor-Metternich kastélyban tantermek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

A hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2009.03.18-án jelent meg K.É. 4090/2009. hivatkozási szám alatt.

A hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2009.03.18-án jelent meg K.É. 4090/2009. hivatkozási szám alatt. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5219-4/2016. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes,

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12 - i nyilvános testületi ülésére a 3.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének április 27-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének április 27-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2016. április 27-én megtartott testületi ülésén Helye: Toronyi Közös Önkormányzat hivatali helyiségében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 07. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-37/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 24. du. 16 órai kezdettel tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 24. du. 16 órai kezdettel tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 24. du. 16 órai kezdettel tartott üléséről. JELEN VANNAK: polgármester Botka Sándor alpolgármester Ceglédi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz. I-1/9-15/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 4-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2008. szeptember 15. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Bodnár János, Tóth István bizottság tagok, Palsics János bizottsági tag a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadásra javasolta a testületnek.

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadásra javasolta a testületnek. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8- án, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 15:30 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: 8.00

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 87/2016. (VII. 12.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 12.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalász, Omszk parkban a

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 7. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben