J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének május 23-án órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Jobb Gyula alpolgármester Posch János alpolgármester Radnó Józsefné igazgatási előadó Balogh Imre, Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők A lakosság részéről megjelent: 3 fő. Köszönti a megjelenteket. Rövid beszámolót tart az elmúlt időszakról. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az elmúlt 3 hétben erősen fontolgatta lemondását. Ennek oka többek között az volt, hogy a képviselőtestületi tagok az elmúlt időszakban több esetben is ellentmondtak neki, például a május 1-i rendezvény elmaradása miatt. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak egy része is közrejátszott ebben az elhatározásában. Eldöntötte, hogy a ciklus végéig mégis marad, nem mond le, mivel nagy beruházások megkezdésénél tart a testület, és nem szeretné cserbenhagyni a választókat. Kéri a képviselőket, ha valaki nem ért egyet a javaslatával, még a testületi ülés előtt jelezze, üljenek le és beszéljék meg a felmerülő problémákat, ne a testületi ülésen éleződjenek ki a konfliktusok. A csatorna-beruházás előkészületi munkái miatt most beleveti magát a munkába, mivel a lakosság hozzáállása is pozitív volt, érdemes dolgozni a közösségért. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület létszáma 7 fő, a Képviselőtestület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Posch János alpolgármestert javasolja. Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek a Képviselőtestület Posch János alpolgármestert egyhangúlag elfogadja. A napirendi pontokat a Képviselőtestület kézfeltartással, egyhangúlag elfogadja. 1. Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (IV....) számú önkormányzati rendelet-tervezete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 2. Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012.(...) önkormányzati rendelet-tervezete a civil szervezetek támogatásáról 3. Kulcs község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (V....) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról 4. Eljárást lezáró döntési javaslat a Tervezési szerződés szerződés keretében Kulcs község és Rácalmás Város közigazgatási területén keletkező szennyvizek elvezetését biztosító szennyvízelvezető csatorna és a kapcsolódó műtárgyak

2 2 kiépítésével összefüggő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a kivitelezéshez szükséges műszaki dokumentáció összeállítása a KEOP-7.1.0/ azonosító jelű pályázati konstrukcióra benyújtott és támogatásban részesített projekt keretében. Tárgyú közbeszerzési eljárásban. 5. Haszonkölcsön szerződés kötése a Dunaújvárosi Rendőrkapitánysággal 6. Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról 7. Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a gyermekvédelem helyzetéről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló beszámoló 8. Kulcs Árpád u. 1. szám alatti ingatlan bérbe adása 9. Egyebek 1. Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (IV....) számú önkormányzati rendelet-tervezete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Tájákoztatja a Képviselő-testületet, hogy április 15-én hatályba lépett az új szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény, és az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet. E jogszabályok hatályvesztésével egyidejűleg megszűnt a jegyzők szabálysértési hatásköre, és az önkormányzatok szabálysértési rendelkezéseinek meghozatalára való jogosultság az önkormányzati rendeletek tekintetében. Emiatt módosítani kell mindazokat a rendeleteinket, melyek szabálysértési eljárási rendelkezéseket tartalmaznak. E jogszabályi megfelelés érdekében Kulcs Községi Önkormányzat meghozta erre vonatkozó rendeletét. rendeletet alkotja: Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 2. Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012.(...) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a civil szervezetek ezévi önkormányzati támogatása még nem történt meg, azért, mert ennek törvényes keretet kíván szabni az Önkormányzat. Ennek érdekében az egyenlő esélyek biztosítása céljából megalkotta a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet-tervezetet. Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében

3 3 meghatározott feladatkörében eljárva a civil szervezetek támogatásáról a mellékelt rendelettervezetet alkotta meg. Várja a véleményeket, javaslatokat. Oberrecht Tamás képviselő A rendelet-tervezet szövegezése szerint kiemelten támogatja a helyi lakosságot. Javasolja, hogy vegyük a rendeletbe, hogy az üdülősöket is támogassa, ne csak a helyieket. Ne számítsanak idegennek az üdülősök, kezeljük őket egyenértékűnek. A kulcsi székhellyel rendelkező civil szervezetek üdülő-tulajdonos tagjai természetesen élhetnek most is a rendelet adta támogatással, ha érvényes pályázatot nyújtanak be, nincsenek idegenként kezelve. rendeletet alkotja: Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012.(V. 24.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 3. Kulcs község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (V...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról Ahogyan azt már az előző testületi ülésen jeleztem, törvényességi felhívást kaptunk a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló rendeletünk miatt, mivel az többek közt nem nyújtott lehetőséget választásra az ingatlantulajdonosok részére a hulladék szállításra alkalmas edényzet tekintetében, valamint lehetővé tette azt, hogy a tulajdonosok ne vitessék el heti rendszerességgel a hulladékot. Ezt a jogszabályok nem engedélyezik, ezért felvettük a kapcsolatot a Dunanett Kft. vezetésével, új árajánlatot kértünk, és az új árajánlattal elkészítettünk egy teljesen új rendeletet. Kulcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazásának megfelelően készítette el az új rendeletét. Posch János alpolgármester Kormányrendelet változása miatt szükséges a helyi rendeletünket módosítani, mert az eddigi díjtényező mely két szállítási költséget tartalmazott az alapárban - kétheti szemétszállítás lehetőségét nyújtotta. Ez mindenképpen heti szállításra kell, hogy módosuljon. Mivel a lakóknak nem képződik több szemete, ezért kisebb kukák is elegendőek lehetnek, ami költségcsökkentő tényező lehet. Azáltal tudjuk megakadályozni, hogy ne kelljen többet fizetni a heti szállítás miatt. Sokan igényelhetnek pld literes kukákat, mindenki igénye szerint.

4 4 Jobb Gyula alpolgármester Mi van akkor, ha nincs szemete az üdülőtulajdonosnak? Posch János alpolgármester Kötelező a szolgáltatást igénybe venni, ha kirakja valaki a kukáját, ha nem. Haza az állandó lakhelyére higiéniai okokból nem szabad, hiába takaródzik ezzel, ezzel még köztisztasági szabálysértésbe is belefuthat. Fizetnie mindenképpen kell annak, akinek ingatlana van a telkén. Fekete Ágota képviselő Lomtalanítás mikor lesz? Többen jelezték, hogy Kulcson tavasszal nem volt lomtalanítás. A Dunanett Kft. írásban jelezte, hogy a tavaszi lomtalanításra kapacitás-hiány miatt nem kerül sor. Ódzkodunk mi is tőle, mert lomtalanítás után hetekig szemetesek az utcák. Az őszi időszakra vállalták a lomtalanítást, mivel egyszer évente kötelező lomtalanítani. Oberrecht Tamás képviselő Évek óta nem lakott ingatlanok tulajdonosainak kell-e fizetni a szemétszállítási díjat? Posch János alpolgármester Ha pld. elhalálozik a tulajdonos, aki egyben a szerződő fél is, akkor a Dunanett Kft-hez bemegy az örökös, beviszi a halotti anyakönyvi kivonatot és kérelmezi, hogy szüntessék meg a szemétszállítást erre az ingatlanra, mivel a szerződő fél elhunyt. Nyilatkozik arról is, hogy az ingatlant senki nem használja. Csak ilyenkor szűnhet meg a díjfizetési kötelezettség. Ha új tulajdonos lesz, akkor elmegy és köt új szerződést arra az ingatlanra. rendeletet alkotja: Kulcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 4. Eljárást lezáró döntési javaslat a Tervezési szerződés szerződés keretében Kulcs község és Rácalmás Város közigazgatási területén keletkező szennyvizek elvezetését biztosító szennyvízelvezető csatorna és a kapcsolódó műtárgyak kiépítésével összefüggő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a kivitelezéshez szükséges műszaki dokumentáció összeállítása a KEOP-7.1.0/ azonosító jelű pályázati konstrukcióra benyújtott és támogatásban részesített projekt keretében. Tárgyú közbeszerzési eljárásban. Kulcs Község Önkormányzata, mint a Kulcs-Rácalmás Szennyvízberuházási Önkormányzati

5 5 Társulás gesztora a közbeszerzésekről szóló évi CVIII tv. (a továbbiakban: Kbt.) ának (1) bekezdése a) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a két település közös szennyvízelvezetését biztosító rendszer engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, továbbá, a tender dokumentáció összeállítása tárgyában. Az eljárást megindító felhívás a Közbeszerzési Értesító április 9-i számában, KÉ-5468/2012. szám alatt jelent meg. Az ajánlatkérési dokumentációt 13 gazdasági szereplő vásárolta meg, és egy kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett. A kiegészítő tájékoztatás megadása szükségessé tette az eljárást megindító felhívás módosítását, amely módosítás április 30 napján KÉ- 6696/2012 szám alatt jelent meg. A módosított ajánlattételi határidőre 10 gazdasági szereplő nyújtotta be az ajánlatát. A bontási jegyzőkönyv adatai szerint az ajánlatoket és az ajánlatok összegét a melléklet tartalmazza. Tekintettel arra, hogy 6 ajánlat esetében a megajánlott díj több, mint 20 %-kal eltért az eljárás becsült értékétől, indokolás kérés is kiküldésre került az ajánlattevők részére május 14. napján. A hiánypótlási és indokolás benyújtási határidő május 17. napján illetve óra volt. A megadott határidőre minden felhívott ajánlattevő benyújtotta hiánypótlását és indokolását. Az indokolásokról készített összefoglaló tájékoztató szintén az előterjesztés melléklete, melyhez a következő magyarázatot tartja szükségesnek kiemelni: Az indoklásoknál a tervezési sajátosságok és a tervezéshez kapcsolódó szokásos árképzés miatt, azok összeállításában voltak eltérések, de összességében az indokolások mindegyike elfogadható. Az ERBO-PLAN Kft, a PROWATECH Kft és a közös ajánlattevők képviseletében eljáró INNOBER-WAVE Kft esetében a szokásos mérnöknappal meghatározott díjazás, tartalmazta a szükséges bér, anyag, szolgáltatások, rezsi költségeket és a hasznot. Ezek teljesen összhangban vannak, ha figyelembe vesszük a PROWATECH Kft-nél az alvállalkozói teljesítéseket is. Az így meghatározott költségek egymáshoz képest is kis szórást mutatnak. Az URANUS Kft, AQUA COSTRUCT Zrt. és at INVESTMENT Kft-nél részletesebb bontásban szerepelnek a költségek, de itt is mindegyiknél elfogadható és a kamarai ajánlásnak megfelelő mérnöknapi költségeket vettek figyelembe, és a haszon nagysága is 10% körüli értéket mutat. Minden vállalkozás kiemelte elkülönítetten a hatósági díjak vállalását és annak költségeit az árképzésükbe figyelembe vették. Ugyancsak minden indokolás tartalmazza a tervezéshez szükséges alapadatok, dokumentumok beszerzésének költségét és az egyeztetésekkel járó költségeket minden pályázó figyelembe vette. Kiugró összegű dokumentálási költséget az INVESTMENT Kft részletesen indokolta. Az URANUS Kft esetében az alapadatok beszerzési költségei voltak magasabbak az átlagosnál, azonban azok részletezettsége megalapozza az indokolásban foglaltakat. Néhány indokolásban tartalék összeg is beállításra került, ezt az egyéb szolgáltatásoknál vettük figyelembe. Műszaki és közbeszerzési szempontból az indoklások egyaránt megfelelőek. A fentiek alapján mind a tíz ajánlat érvényes és ellenőrzésre került, hogy az ajánlattevőkkel szemben kizáró ok nem áll fenn. A legkedvezőbb ajánlatot az URÁNIUS Kft és a második legjobb ajánlat az ERBO-PLAN Kft. tette. Javasolja, hogy mindkettővel kössön az önkormányzat szerződést, mert ha az URÁNIUS Kft netalán visszalépne, akkor se kelljen új közbeszerzési eljárást elindítani. A közbeszerzési törvény előírása szerint minden képviselőnek egyesével kell szavazni a legkedvezőbb pályázatokról. Jobb Gyula alpolgármester A súlyszám dönt és nem a legkedvezőbb nettó ár? Igen, mert a törvény szerint több tényezőt is vizsgálni kell.

6 6 Balogh Imre Fekete Ágota Jobb Gyula Kiss Csaba Oberrecht Tamás Posch János Veres Sándor 59/2012. (V. 23.) KT. számú határozat Kulcs Község Képviselő-testülete a Tervezési szerződés szerződés keretében Kulcs község és Rácalmás Város közigazgatási területén keletkező szennyvizek elvezetését biztosító szennyvízelvezető csatorna és a kapcsolódó műtárgyak kiépítésével összefüggő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a kivitelezéshez szükséges műszaki dokumentáció összeállítása a KEOP-7.1.0/ azonosító jelű pályázati konstrukcióra benyújtott és támogatásban részesített projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárásban megállapította, hogy az értékelés alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot az Uranus Víz, Csatorna Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.) ajánlattevő nyújtotta be. Értékelési pontszáma: A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és nyertes ajánlattevőnek Uranus Víz, Csatorna Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.) ajánlattevőt hirdeti ki. A Képviselő-testület továbbá az ajánlatok elbírálásáról készült összegezésben a második legkedvezőbb ajánlattevőnek az ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. (5700 Gyula, Hold u. 10. ) ajánlattevőt hirdeti ki. Felelős: Határidő: június 1. Dr. Váner Elza ügyvéd asszony a mai napon telefonon megkereste, és arra kérte, hogy a Kulcsi Csatorna Építő Vízi Közmű Társulat bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatot is tegye meg a mai testületi ülésen a képviselő-testület, amely arról szól, hogy a gyermekorvosi rendelők feletti irodahelyiséget biztosítja az Önkormányzat a Társulat székhelye céljára térítésmentesen. Kéri a testület jóváhagyását.

7 7 60/2012. (V. 23.) KT. számú határozat Kulcs Község Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő, Kulcs, hrsz. alatti, Kulcs, Kossuth Lajos utca 62/1. számú ingatlan tetőtéri helyiségeinek használatát térítésmentesen biztosítja a Kulcsi Csatorna Építő Vízi Közmű Társulat részére, székhely céljára. Felelős: Határidő: azonnal A közbeszerzési eljárásban most már eldőlt, hogy ki fogja végezni a tervezési feladatokat. Mivel a nyertes pályázót nem ismerjük, javaslom, hogy bízzuk meg az RS TRADE Bt. t a pályázóval való kapcsolattartásra, amely cég már többször is végzett részünkre felelős műszaki vezetői munkálatokat, ezért úgy gondolom, hogy felelősen tudná az Önkormányzat érdekeit is védeni az esetleges tervezői túlkapások, egyszerűsítések kezelésére. Sajnos nekünk még nincs gyakorlatunk a csatornázási beruházással kapcsolatos ügyekben, és a későbbi problémák megelőzése érdekében szükségünk lehet műszaki segítségre. Sok kiadást lehet lefaragni, ha nem lesz szükség pótmunkákra, amelyeket a tervezők sajnos gyakran kifelejtenek a tervekből. Ez a szerződés-tervezet kitér mindenre, elég alaposnak tűnik. Igaz, egy kicsi magasnak tűnhet az ár, de sokat lehet vele spórolni. Több átemelőre lesz szükség, ezek mennyiségét és elhelyezését is csak szakember tudja eldönteni. Oberrecht Tamás képviselő Látom a tervezetben, hogy napidíj lenne a díjazás. Véleményem szerint maximalizálni kellene, hogy hány napot dolgozzon egy héten. Azért nem kevés pénzről van szó. Akkor döntsünk úgy, hogy heti 1 napot dolgozzon. A munkája a tervezői munkálatok végeztével befejeződik, ennek átfutási ideje kb. 2 hónap. 61/2012. (V. 23.) KT. számú határozat Kulcs Község Képviselő-testülete a mellékelt keret-szerződés alapján megbízza az RS TRADE BT (1082. Budapest, Práter u. 9. III. e. 19.) vállalkozást Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros területén megvalósuló csatornahálózat engedélyezési, és kiviteli terveinek elkészítésével kapcsolatos koordinációs tevékenység ellátásával, a megbízott tervezővel, a tervezési tevékenységgel kapcsolatos konzultációval, a tervezési tevékenységgel kapcsolatos megrendelői igények és érdekek folyamatos érvényesítésével; A tervezési időszakban heti Tervezési Kooperáció lebonyolításával az érintett felek közreműködésével (Önkormányzat, Vizi Közmű Társulat, közmű üzemeltetők képviselőinek bevonásával.); Heti előrehaladás jelentés elkészítésével és a megrendelő folyamatos tájékoztatásával a tervezéssel kapcsolatos valamennyi megrendelői beavatkozást igénylő közreműködésről;

8 8 A megrendelő érdekeinek és elvárásának megfelelő, leghatékonyabb és gazdaságosabb műszaki megoldások alkalmaztatásával a tervezés folyamatában. (elkerülendő a kivitelezés megkezdését követő pótmunka illetve előre nem látható körülmények miatti módosításokat.) A vállalkozás díja: ,- Ft/nap A díj alkalmanként, teljesítés-igazolás alapján fizetendő, melynek igazolása a polgármester feladata. A díj fedezete Kulcs Község Önkormányzata költségvetésének Egyéb építmény vásárlása előirányzata. Felelős: Határidő: július Haszonkölcsön szerződés kötése január 31. napján az ISD DUNAFERR ZRT. (Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.) szám alatti társaság az Önkormányzat részére haszonkölcsön szerződés keretében átadott egy darab Canon 3235 négy tálcás nyomtatót. Mivel az Önkormányzat használatában jelenleg van 2 db nyomtató, és az általa fenntartott oktatási intézményekben is van 1-1 db, ezért az Önkormányzat a nyomtatót fel kívánja ajánlani a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitánysága részére haszonkölcsön szerződéssel határozatlan időre. Az Önkormányzat a szerződés szerint jogosult a nyomtatót harmadik személy használatába adni február 2. napján Dr. Juhász Ferenc Biztonsági igazgató úr írásban engedélyezte, hogy a nyomtatót az Önkormányzat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitánysága részére haszonkölcsön-szerződéssel használatba adja határozatlan ideig. 62/2012. (V. 23.) KT. számú határozat Kulcs Község Képviselő-testülete a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitánysága részére haszonkölcsön-szerződéssel használatba adja határozatlan időre az 57-12/2012. számú Haszonkölcsön szerződés keretében az ISD. DUNAFERR Rrt. (2400. Dunaújváros, Vasmű tér 1.) által számára átadott 1 db Canon 3235 négytálcás nyomtatót. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Felelős: Határidő: június Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról

9 9 Törvényi kötelezettségünk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése értelmében, minden évben a testület előtt beszámolni a gyermekjóléti és gyermekvédelemi feladatok ellátásáról. Mivel a feladat szerteágazó és sokrétű, a teljesítése két szervezetet is érint ezért, az érintettek saját területükről készítettek beszámolót. Mellékelten beterjeszti a gyermekjóléti szolgálat és a jegyzői gyámhatóság évi beszámolóját, hogy teljes képet kapjon a testület Kulcs községben a gyermekvédelem helyzetéről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 63/2012. (V. 23.) KT. számú határozat Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyzetéről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló beszámolókat elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 7. Kulcs Árpád u. 1. szám alatti ingatlan haszon-bérbe adása Az elmúlt év decemberében az Önkormányzat pékség céljára kiadta az Árpád utca 1. szám alatti ingatlanát. Sajnos a vállalkozás felbontotta a szerződést, és megszüntette a tevékenységét, pedig a lakosságnak lenne igénye a pékség működésére. Érkezett azonban egy ajánlat, amely ugyanolyan feltételekkel, ugyanarra a célra kivenné ugyanazt az ingatlant. Beterjeszti a 6-os Vendéglő Kft. bérbevételi kérelmét. 64/2012. (V. 23.) KT. számú határozat Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6-os Vendéglő Kft (2458. Kulcs, Göndöcz tanya 274.) vállalkozás részére bérbe adja a tulajdonában lévő, Árpád utca 1. szám alatti ingatlant havi ,- Ft/hó bérleti díjért. Az ingatlan használata során a közműdíjakat (víz, áram) is a bérlő fizeti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Felelős: Határidő: június 30.

10 10 8. Veréb Zsolt Kulcs, 5293/1 tulajdonos kérelme A fenti zártkerti ingatlan tulajdonosa kérelmezte, hogy mivel az ingatlanát közútról, vagy egyéb módon magánútról, szolgalmi útról megközelíteni nem lehet az önkormányzat 5293/1. hrsz-ú ingatlanáról tudná megközelíteni az ingatlant. Kérelmére az építésügyi előadó a következő javaslatot tette: A Kulcs, 5293/1 hrsz-ú ingatlan Kulcs Község Önkormányzatának tulajdonában van, mely ingatlanról a kérelmező tulajdonában lévő 5239/2 hrsz-ú földrészlet megközelíthető. Az önkormányzati terület jelenleg teljes egészében kertes mezőgazdasági művelésben nyilvántartott (tehát termőföldnek minősül), a tulajdonos önkormányzatnak gondoskodnia kell annak művelésben tartásáról. Mivel a kifejezetten közlekedési célú használat a művelési ágnak nem felel meg, ezért a terület ilyen célra nem használható, azon út csak a szükséges hatósági engedélyek megléte esetén létesíthető. Az 5239/2 hrsz-ú ingatlan megközelítéséhez az Önkormányzat tulajdonában lévő 5239/1 hrsz-ú ingatlan alkalmas, mely szolgalmi jog létesítésével, értékesítéssel vagy hosszú idejű bérbeadással teljesülhet. A földrészletre a szolgalmi jog bejegyzése esetén, annak mindennemű költségeit a kérelmező (szolgalmi jog címzettje) viselje, értékesítés esetén pedig a földterület eladási értékét (egyéb költségek viselése mellett) az alábbiak szerint határozza meg: 250 Ft/m2, földterület nagysága: 997 m2, tehát összesen: ,- Ft. 65/2012. (V. 23.) KT. számú határozat Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, Kulcs, 5293/1. hrsz-ú, kert megnevezésű ingatlant felajánlja értékesítés céljára Veréb Zsolt, Dunaújváros, Korányi u. 7. 3/1. szám alatti lakos részére, ,- Ft (Kettőszáznegyvenkilencezer-kettőszázötven forint) áron. Az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos minden költséget Veréb Zsolt fedezi. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Felelős. Határidő: július Lakossági bejelentés a Kossuth Lajos utca Sőtér sétány kereszteződésében lévő állapot megszüntetésére Lakossági bejelentés érkezett a fenti probléma megoldása érdekében. Az építésügyi előadó a következő javaslatot tette: a Kulcs, Kossuth Lajos utca Sőtér sétány kereszteződésében meglévő jelenlegi állapotmegszüntetésére az önkormányzat kivitelező vállalkozótól kérjen ajánlatot az alábbi munkák elvégzésére: 1. A területen meglévő forgalomtól elzárt területet meg kell szüntetni.; 2. Az útkereszteződésben a KRESZ szabályainak megfelelő alá- és fölérendelt utak csatlakozásának megfelelő közlekedési csomópontot kell kialakítani, az elzárt terület burkolásával, útburkolati jelek festésével, és a jelenlegi úthibák kijavításával.

11 11 66/2012. (V. 23.) KT. számú határozat Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az utak megrongálódására ,- Ft összegben kátyúzási munkálatokat rendel meg; a Kulcs, Kossuth Lajos utca és Sőtér sétány kereszteződésben lévő virágtartó követ elszállíttatja, és ezzel megszünteti a forgalomtól elzárt területet. A felszedett kő helyét a kátyúzással egyidőben aszfaltozással megjavíttatja. A munkálatok díjának fedezete Kulcs Község Önkormányzata költségvetése Közutak üzemeltetése, fenntartása dologi működési előirányzata. Felelő: Határidő: szeptember 1. Mivel több hozzászólás nem volt, az polgármester a nyílt ülést berekesztette. Kmf. Kiss Csaba polgármester Radnó Józsefné igazgatási ea. jegyző helyett Jegyzőkönyv hitelesítő: Posch János alpolgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. február 20.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6/2014.

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-26/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január

Részletesebben