Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének március 26-án megtartott testületi üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott testületi üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének március 26-án megtartott testületi üléséről 1

2 Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének március 26- án megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69. Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester, Török János, Török Róbert, Paul Zoltánné, Malagurszkiné Szabó Éva, Buzás Kelemen, Füle Regina, Kriszeg Ilona és Bognár Gábor képviselők Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző Meghívott vendégek: Galba Katalin a Pedagógiai Szakszolgálat vezetője, Zsigárdi Jánosné védőnő, Jámbor Andrea a Dunatakarék bajóti kirendeltségének vezetője. Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv hitelesítésre Buzás Kelemen és Paul Zoltánné képviselőket kérte fel, jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be. Napirendi pontok: 1,/ Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója Ea.: Galba Katalin 2,/ Védőnői Szolgálat beszámolója Ea.: Zsigárdi Jánosné védőnő 3,/ Duna Takarékszövetkezet tájékoztatója Ea.: Tóth Andrea 4,/ Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről Előadó: Tóth Zoltán polgármester 5,/ Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása, elfogadása 6./ Bajót Község Önkormányzat tulajdonát képező épületek bérleti díjáról és a térítési díjakról. 7./ Suli Info szolgáltatás igénybevétele 8./ Tájékoztatás a Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer pályázatáról 9./ 8/2009 II.26) ÖM rendeletben biztosított óvoda felújítási pályázat önrészének biztosítása 10,/ Egyebek 2

3 Tóth Zoltán polgármester: Felkéri Galba Katalint a Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjét, hogy mondja el tájékoztatóját. Galba Katalin röviden ismertette a kiosztott beszámoló (1. számú melléklet) tartalmát. Török János: A helyiség problémája megoldódott-e? A beszámolóban hallotta, hogy 11 gyereket a szülő javasolt vizsgálatra, ez javuló tendencia? Galba Katalin: A helység problémájuk megoldódott, a minimum feltételeknek megfelelnek. A szülők hívják Őket, nem okoz ez gondot. Bognár Gábor: 1-2 éven belül integrálni kell az osztályokat, erre felkészültek-e? Milyen intézkedéseket tudnak tenni abban az esetben, ha egy gyermek hátráltatja a viselkedésével az osztályt? Galba Katalin: Az integrációból adódó problémát a közoktatásnak kell megoldania, azt hogy ki integrálható és ki nem, sajnos most még a szakvélemények nem jók. Ha az intézmény tud ilyen gyerekeket fogadni, akkor automatikusan ráírják a szakvéleményre. Sajnos vannak olyan gyerekek, akik nem integrálhatóak, vagyis speciális szükségletűek, viselkedés zavarúak stb., ezeknek speciális intézetben lenne a helyük. Sajnos az ilyen gyerekeknek Magyarországon nincs ellátási rendszere, tehát rányomják a terhet az iskolára. A Vadaskert kórházzal van szerződésük és a főorvosnő lejár hozzájuk. Szembe kell nézni azzal, hogy vannak olyan családok, akik nem képesek mintát adni, és olyan nevelési vezetési mintát a gyerekek számára, amire szükségük lenne ahhoz, hogy újra szocializálódjanak. Ezeknek a gyereknek a részére jó lenne a hetes iskola, de nincs ilyen, nincs hozzá finanszírozási háttér. Sok felesleges költségtől, munkától mentesülnének és a gyermek sem sérülne. Tóth Zoltán polgármester: A hetes iskola kérdését fel lehet és fel is kéne vetni, akár Kistérségi akár megyei szinten. Azt figyelembe kell venni, hogy ma óriási kérdés a finanszírozása ezeknek az intézményeknek. Az idő rákényszeríti majd a fenntartókat erre a lépésekre. Mihályi Edit Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa: A prevencióra nagy hangsúlyt fektetnek, az összes óvodásban szűrik a gyerekeket, ez nagy munka, de nagyon nagy a haszna Olyan pedagógiai feladatokat tartalmaz a szűrés, hogy a tovább tanulásban okoz-e tanulási nehézséget. Ha valamelyik vizsgálaton fennakad egy kisgyerek, akkor fejlesztő foglalkozásokon való részvételre is van lehetőség. A prevencióra azért is szükség van, mert kevesebb gyereknek kell iskolaérettségi vizsga. A szülőkkel való együttműködést és kapcsolattartást fontosnak tartják, szülői értekezleten a szülőket tájékoztatják a gyermekekről. Ezekre szülői értekezletekre nagy igény van. Pálnik Józsefné Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa: A logopédiai foglalkozások az intézményekben történnek, ez a legjobb megoldás, mivel nem biztos, hogy a szülők meg tudnák oldani a gyermek Nyergesre való bevitelét. Minden szeptemberben felmérik a gyermekeket, elsősorban a nagy csoportosokat. A 3

4 középső csoportból az óvónők által jelzett gyermekek kerülnek csoportba, vannak olyan esetek, amik áthúzódnak az iskolába. Amíg a gyermek nem ejti tisztán a hangokat, addig nem fognak tudni helyesen írni, olvasni. Ilyenkor alakul ki az írásolvasás zavar. Egy gyerekre kevés idő jut, ezért a családdal közösen kell megoldani. Sajnos ebben nem mindig partner a szülő, a gyakorlás nagyon fontos és ebben kell az otthoni segítség. Van 1-2 dadogó és hallássérült gyerekük is. Tóth Zoltán polgármester: Juditot hetente legtöbbször is látja, hogy jön az óvodába és köszöni a fáradtságot. Tarnóczy Tünde körjegyző: Van mód arra, hogy a középső csoportban elkezdődjön a fejlesztés, vagy a szülőt megtanítani a módokra? Pálnik Józsefné: Kimondottan hangképzést megtanítani a szülőnek nem, mert előfordul, hogy megpróbálják a gyerekeknek megtanítani és elferdíti a szülő, utána már nagyon nehéz újra felépíteni a gyermek hangképzését. Török János: Azért képeztünk ennyi szakembert, mert sok a képzésre szoruló gyermek vagy fordítva? Galba Katalin: Szerinte nincs elég szakember. Tóth Zoltán polgármester: Köszöni a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársainak tájékoztatóját, amiben tudunk továbbra is segíteni fogunk. Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai elhagyták a termet. II. Napirendi pont: Védőnői Szolgálat beszámolója Ea.: Zsigárdi Jánosné védőnő Tóth Zoltán polgármester: A védőnő beszámolót (jegyzőkönyv 2. számú melléklete) minden képviselő kézhez kapta, van-e Zsigárdi Jánosnénak az anyaggal kapcsolatban kiegészíteni valója. Zsigárdi Jánosné: Csak annyit szeretne a beszámolóhoz elmondani, hogy minden alapképzésnek eleget tesz, a tanfolyamokon rendszeresen részt vesz. Török János: A Nyergesújfalura járó gyerekeket is Ő szűri? Zsigárdi Jánosné: Nem, csak az alsó tagozatos és az SNS s gyerekeket szűri Ő, a felsősöket, pedig a nyergesi védőnők szűrik. Bognár Gábor: Szépen elkészített anyagot kaptak. Írja, hogy a terhes nőkhöz rendszeresen kijár. Vannak rossz körülmények között élők a faluban, nem lehetne számukra ingyenesen védőeszközt biztosítani? Zsigárdi Jánosné: Volt már ilyen, és jelenleg is lenne rá igény. 4

5 Tóth Zoltán polgármester: Mik azok a minimum feltételek, ahová az új szülöttet haza lehet vinni? Zsigárdi Jánosné: Jelzik a kórház felé, ha a csecsemő nem haza adható. Volt már erre példa a faluban. Az egyik családnak 2 hónapig nem adták haza az új szülötteket. Amint az alapvető feltételeket, fűtés, ablak, ajtó meglétét biztosították, és a szülők hazahozhatták a gyermeket. Tarnóczy Tünde körjegyző: A törvény kimondja, hogy csupán anyagi okok miatt nem lehet a szülőtől elvenni a gyermeket. Bognár Gábor: Írja a beszámolóban, hogy sokat jár ki helyszínre. Hallotta, hogy van olyan 3-4 éves kisgyerek, akit talán egyszer látogatott meg a védőnőt, ez náluk is így van. Zsigárdi Jánosné: Nem hiszi el. Önöknél előfordulhat, mivel nagyon sokat gyárnak a gyerekorvosukhoz és Ő azzal szokott a gyermekről konzultálni. Több esetben beszélt Bognár úr fiával is. Az új rendelet szerint már majd nála kell aláírni. Tóth Zoltán polgármester: Hány éves korig kell kijárni? Zsigárdi Jánosné: Egy éves korig szigorún, és utána is néha. Tóth Zoltán polgármester: Megköszöni a védőnőnek a beszámolót és további jó munkát. A testületnek elmondaná, hogy Zsigárdi Jánosné védőnő még egy évig lesz nálunk, és utána nyugdíjba vonul, új védőnőről kell majd gondoskodnunk. Zsigárdi Jánosné védőnő elhagyta a helységet. III. Napirendi pont: Duna Takarékszövetkezet tájékoztatója Ea.: Jámbor Andrea Tóth Zoltán polgármester: A tájékoztatót (jegyzőkönyv 3. számú melléklete) minden képviselő kézhez kapta, Tóth Andrea sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni, de helyette a Bajóti Kirendeltség vezetője, Jámbor Andrea van jelen, ha valakinek kérdése van hozzá, azt kérem, tegye fel. A kirendeltség jók működik, a kapcsolatunk nagyon jó. Az egyebek napirendi pontban szerette volna elmondani, hogy a Művelődési ház felújítására benyújtott pályázatunk az első fordulón túl jutott, amint elnyerjük a pályázatot a Takarék és a Művelődési ház előtt a járdát, és az árkot akkor csináltatnánk meg. Mivel kérdés Jámbor Andreához nem volt, a polgármester megköszönte jelenlétét. Jámbor Andrea elhagyta a helységet. 5

6 Tóth Zoltán polgármester javasolta a testületnek, hogy IV. napirendi pontként a Közfoglalkoztatási tervet tárgyalja meg a testület, mivel a jelenlévő kolléganőnek egyéb elfoglaltsága miatt el kell mennie. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. IV. Napirendi pont: Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása, elfogadása Tóth Zoltán polgármester: Kormány rendelet született a közfoglalkoztatásra, az út a munkába nevű programot hirdetett a kormányzat, számítva arra, hogy rendkívül sok munkanélküli várható a következő időszakban, és ehhez jelentős támogatást nyújt. Minden Önkormányzatnak egy foglalkoztatási tervet kellett készítenie. Az első három hónap alapján elkészítettük, hogy hány fő munkanélküli, milyen megosztásban várhatók. A minimálbér az változó a segéd és szakmunkás között. Szeretné kérni a képviselőktől, hogy gondolkodjanak az elvégzendő munkákon. Ő gondolkodott, hogy milyen feladatokat lehetne végeztetni velük, és arra jutott, hogy a fűnyírás, szemétszedésen kívül, a csapadékvíz elvezető-árkok felújítását is el lehetne kezdeni. Szakmai irányítás, felügyelet mellett betonlapokat öntenének ki és azzal raknák ki az árkokat. A legnagyobb probléma, hogy ezeknek az embereknek felügyeletre van szükségük, és ezt nem tudjuk biztosítani. Mindig az a legnagyobb gond, hogy kiviszi ki őket a munkaterületre, ki felügyeli, irányítja Őket. Világossá kell tennünk, hogy aki nem együttműködő, aki nem megfelelően végzi a munkáját azt először szóban figyelmeztetjük, majd legközelebb azonnal elbocsátjuk. Ez ugyanolyan munkahely, mint a többi. A szerszámokkal naponta el kell számolni, napi leltárt kell készíteni. A II. negyedévtől 30 fővel számoltunk, de 10 fő lesz folyamatosan foglalkoztatva 6 órában. Ezeket az embereket 5 évig lehet alkalmazni, de minimum 90 napig, 95%-os állami támogatás mellett. Többe kerülne az önkormányzatnak a rendelkezésre álláson tartás, mint az ilyen módon való foglalkoztatásuk. Bognár Gábor: Ebbe a programba kit tud bevenni? Katona Ferencné: Akik rendszeres szociális segélyezettek, illetve lejárt az álláskeresési támogatásuk, segélyük, kettő éven belül együttműködtek a munkaügyi központtal, és ha az egy főre jutó jövedelem egy családban nem haladja meg a család fogyasztási egységre jutó havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 90%-át, mely Ft-ot. A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 19/2009 (III.26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testülete Bajót Község évi közfoglalkoztatási Tervét jelen jegyzőkönyv 4 számú melléklete alapján elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Zoltán polgármester Katona Ferencné elhagyta a termet. 6

7 Füle Regina képviselő 18,33 órakor elhagyta a termet. V. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről eseményekről Előadó: Tóth Zoltán polgármester Tóth Zoltán polgármester: A beszámolót minden képviselő kézhez kapta, van-e kérdése valakinek kérdése. Török János: A Bajótról zeneiskolába bejáró gyermekekkel kapcsolatos tehervállalás, milyen formában jelenik meg? Tóth Zoltán polgármester: Szeretné ha a testület megerősítené előző határozatát, mert volt változás a finanszírozással kapcsolatban. A települések polgármesterei kérték a zeneiskola vezetőségét, hogy dolgozzon ki alternatívát arra vonatkozóan is, hogy az intézmény, hogy szervezhető úgy át, hogy az költségeiben is érzékelhető változást jelentsen. Beszélt Dr. Völner Pállal, a Közgyűlés elnökével, hogy nem várhatjuk el Nyergesújfalutól, hogy az összes terhet átvegye, hiszen annak idején a megyének lett átadva a zeneiskola tovább működtetésre. Ezért a megyétől minden bajóti gyermekre Ft támogatást kap a zeneiskola. Miskolczi József polgármester urat tájékoztattam, hogy az a Bajótra kihelyezett tagozatnak a működését továbbra is biztosítjuk, de ezen felül nem tud Önkormányzatunk támogatást nyújtani. Ha Nyergesújfalu ezt nem tudja elfogadni, akkor más zeneiskolával fogunk megállapodást kötni. Beszélt Esztergommal és Táttal is, Tát nagyon fogadó kész, nekik jól jönnének a gyerekeink. Reméli erre nem kerül sor, jobb lenne ha minden így maradna, mert már ennek megvan a kialakult gyakorlata. Ma kaptunk pont Miskolczi úrtól levelet, melyben további támogatás után érdeklődik. A képviselő-testület további rövid egyeztetés után egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 20/2009 (III.26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megerősíti a 8/2009 (I. 29.) számú határozatát, hogy a Nyergesújfalu Székhelyű Szabolcsi Bence Zeneiskola Nyergesújfalu Város Önkormányzat által való működtetéséhez a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés által biztosított Ft/fő anyagi támogatáson felült nem tud pénzbeni támogatást nyújtani. Bajót községbe kihelyezett tagozat helyben való működését a jelenlegi feltételekkel továbbra is biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Zoltán polgármester Török János: Az óvoda nyílászáróinak cseréjéről mondani néhány szót. 7

8 Tóth Zoltán polgármester: Felmerült, hogy az óvodában eléggé rosszak a nyílászárók. Megállapodtunk abban, hogy árajánlatokat kérünk. 8/2009 (II.26) ÖTM rendelet keretében pályázat került kiírásra ( jegyzőkönyv 5 számú melléklete), kimondottan az intézmények korszerűsítése, akadálymentesítéséről szól, főleg energiahatékonysági szempontokból. Rögtön több árajánlatot kértünk be, nyílászáró cserére, hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre és akadály-mentesítésre. Ez egy komplex pályázat a beadási határidő április 20-ig kell beadni, 20 millió forint a maximum összeg, amire lehet pályázni, 20% önrész kell hozzá. Lassan összeállnak a számok, holnap már itt lesz minden árajánlat, és akkor lehet majd látni, hogy mekkora összeg kell az önrészhez. A szélenergiára is írtak ki pályázatot, amiről az elmúlt testületi ülésen beszéltek. Meg kell újra néznünk és meglátjuk. A Merantin Kft. fa és műanyag nyílászárókra is adott árajánlatot, a fa jelentősen drágább. Buzás Kelemen: Abronits Róberttel mit beszél a tavaszköszöntővel kapcsolatban? Tóth Zoltán polgármester: Pár éve tartják már a tavaszköszöntőt. És idén is felmerült ennek a lehetősége, Abronits Róbert mondta, hogy e körül az idő körül szeretnének egy kulturális rendezvényt, lovasbemutatót, szekér kiállítást. Javasolta, hogy mivel itt a májusi búcsú beszéljenek Béla atyával. Megállapodtak abban, hogy ez jól összehangolható, a vallás és a rendezvény. Két napos rendezvény lenne, az első nap, május 2-án Bajóton 13 órától indulna a program, és 17,30 órakor érne véget, mert 18 órakor kezdődik a mise Szentkereszten. Másnap Szentkereszti misével kezdenénk, majd az Abronits rancson lenne a kulturális program. Buzás Kelemen: Hallotta, hogy a nyugdíjas klubban a háziorvossal kapcsolatban tájékoztatót tartott. Tóth Zoltán polgármester: Ez nem lakossági tájékoztatónak indult. Hallotta a faluban, hogy sok olyan információ van, ami nem valós. Kérte a Nyugdíjas klubot, hogy szervezzenek egy találkozót, és ott mondana néhány szót. Többen voltak, mint a közmeghallgatáson, kb.: 60 fő jött el. Több olyan kérdést tettek fel, ami érdekelte Őket, megértették, hogy nem arról van szó, hogy szórakozunk a Hajós dr-rel. Sok mindent tisztáztak, elmondta, hogy hogyan jutottunk idáig. A vélemények megoszlottak, mindenki megértette, hogy ez így nem igazán jó. Török Róbert: A Hétforrás Kft-vel kapcsolatban mi van? Tóth Zoltán polgármester: Nincs semmi bajunk egymással, csak mereven ragaszkodnak egy olyan dologhoz amiben nincs igazuk. Csőtörés volt a Kossuth L. u 68 számú háznál, idejöttek vomával, 3 napig dolgoztak vele. Majd kérték, hogy hagy vezessék az út mellett el és hagy kössenek rá egy másik csatornára, hogy ne kelljen utat bontani. Másnap az Urbán Gábor hozta az üzemeltetési szerződést amit 10 éve kötöttek arra az ingatlanra, bekötési rajzokkal, tervekkel mindennel együtt, hogy ez be lett csatornázva, 10 éven keresztül fizették a csatornadíjat, tehát ott kell rácsatlakozásnak lennie, csak kényelmesebb volt elmenni az út mellett, mint 8

9 felbontani a főutat. Utána kiszámlázták a teljes költséget az önkormányzatnak, mondtam, hogy nem vagyok hajlandó kifizetni. Ezért beadták az ügyet a Bíróságra. Török Róbert: Nem érti, miért kellene az Önkormányzatnak fizetnie? Török János: Mert azt mondja a Hétforrás Kft., hogy nem volt tisztítóakna. Tóth Zoltán polgármester: Lehet, hogy a vomával nyomták szét. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester beszámolóját. VI. Napirendi pont: Bajót Község Önkormányzat tulajdonát képező épületek bérleti díjáról és a térítési díjakról. Tóth Zoltán polgármester: Rendeletet kell alkotnunk, hogy a díjak beszedhetők legyenek. Javasolná, hogy menjenek sorba a rendeleten és a jegyzőnő a módosításokat, beírja. A Képviselő-testület a rendeletet tételenként áttanulmányozta, és a módosításokkal egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. Bajót Község Önkormányzatának 6/2009 (III.26.) KT rendelete Bajót Község önkormányzatának tulajdonát képező épületek bérleti díjáról és a térítési díjakról Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja az önkormányzat tulajdonát képező épületek bérleti díjáról és a térítési díjakról: 1. Általános rendelkezések (1) Bajót Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képező épületek bérbe adását a polgármesterre ruházza át. (3) Az építményeket zenés rendezvény céljára csak felelős rendezőség megjelölésével lehet kiadni. (4) Önkormányzati rendezvény céljára bármely épület igénybe vehető. 9

10 2. Díjmentes és díjköteles tevékenységek (1) Díjmentes kör az önkormányzat épületeiben megtartott rendezvények esetében: a) Bajót Község Önkormányzata és bizottságai, Kernstok Károly Általános Iskola, Bóbita Óvoda által szervezet rendezvény, gyűlés. b) Cigány Kisebbségi Önkormányzati képviselő-testületi ülés, lakossági fórum. c) A választási eljárásról szóló évi C tv-ben meghatározott kampány céljára, egyszeri használatra minden jelölt és jelölő szervezet számára ingyenes. d) a bajóti székhellyel rendelkező civil szerveztek által szervezet rendezvények e) egyéb esetben a polgármester dönthet az épületek térítésmentes bérbeadásáról. (2) Díjköteles kör az önkormányzat épületeiben megtartott rendezvények esetében: a) az (1) bekezdésben meg nem jelölt szervezetek, magánemberek, jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, költségvetési szervek által szervezet bármilyen rendezvény. b) Az önkormányzat épületeinek az (1) bekezdésben fel nem sorolt célra való igénybevétele és szolgáltatás esetén. 3. Bérleti díj és szolgáltatások fizetésének módja (1) Az önkormányzati épületek bérlése esetén a bérleti díjat előre átutalással vagy készpénzben (Bajót Kossuth L. u. 69. sz. alatti házipénztári befizetéssel) kell megfizetni Bajót Község Önkormányzata részére. (2) Az önkormányzati épületekben igénybe vett szolgáltatások díját készpénzben a helyszínen kell megfizetni Bajót Község Önkormányzatának alkalmazottja részére. 4. Művelődési Ház (1) A szakfeladatként működő művelődési ház (Bajót Kossuth L. u. 84. alatti ingatlan) zenés rendezvény céljára az önkormányzat által szervezett zenés rendezvények kivételével - művelődési ház nagytermének bérleti díját Ft/nap összegben állapítja meg a képviselő-testület. (2) A művelődési ház kistermének és konyhájának díja Ft/nap. A kisterem és a konyha zenés rendezvényre nem adható bérbe, csak a nagyteremmel együtt. (3) A művelődési ház árusítás céljára nem vehető igénybe. 10

11 (4) A művelődési ház egyéb célra történő bérbeadása 5 órát meg nem haladó bérlés esetén a bérleti díj 2000 Ft/ óra. Az 5 órát meghaladó bérlés esetén a bérleti díj Ft/nap. 5. Millenniumi Ház (1) A szakfeladatként működő Millenniumi ház (Bajót Kossuth L. u sz. alatti ingatlan) bérleti díja: 50 Fő alatti rendezvény esetén Ft/nap 51 Fő feletti rendezvény esetén Ft/nap (2) A millenniumi ház zenés rendezvény és árusítás céljára nem adható bérbe. (3) A millenniumi házban igénybe vehető Internet használati díja 300 Ft/óra. (4) A millenniumi házban igénybe vehető fénymásolás díja: - A4-es lap esetén: 20 Ft/oldal - A3-as lap esetén: 40 Ft/oldal (5) Csak belföldi faxolások lehetségesek, maximum 10 oldal terjedelemben. Faxolás díja 80 Ft/oldal (6) nyomtatás díja 30 Ft/oldal 6. Egyéb épületek (1) Egyéb ingatlanok bérleti díjáról a képviselő-testület esetenként határozattal dönt. 7. Záró rendelkezések (1) jelen rendelet április 1-én lép hatályba. Az április 1-e előtt bejegyzett bérlésekre e rendeletet még nem kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tóth Zoltán Polgármester Tarnóczy Tünde körjegyző 11

12 VII. Napirendi pont: Suli Info szolgáltatás igénybevétele Tóth Zoltán polgármester: Csillag Erika a Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat vezetője azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy támogassák a suli info információs rendszer használatát ( a jegyzőkönyv 6 számú melléklete ). Ez a gyermekjóléti szolgálat részére a problémás gyermekekről ben szolgáltatott információ, viselkedéseikről, jegyeikről. Az információt kinyomtatott formában kapná meg a szülő. Török Róbert: Ebből a kérelemből az jött le neki, hogy van egy információs rendszer, ahova a tanár fogja a nap végén ben közölni a jegyeket. Otthon a szülő leül a gép elé és meg tudja nézni a gyerekről szóló információkat. Azt kérik, hogy Ők is bele nézhessenek ebbe az adatokba. Beszélt egy tanárral azt mondta, támogassuk, mert jó. Az a véleménye, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat adja le a névsort az iskolába, hogy mely gyerekekről kér információt, és értesítsék ha probléma van a gyerekkel. Tóth Zoltán polgármester: A családsegítő munkatársai heti rendszerességgel járnak ki, illetve napi rendszerességgel a családokhoz. Az iskola útba esik és 10 perc alatt ki lehet kérni a 15 gyerekről az információkat és ez nem kerül 43 eft-ba. Török János: A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai vegyék fel a kapcsolatot az pedagógusokkal és adja meg a névsorát a gyermeknek. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 21/2009 (III. 26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Suli Info szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, tanácsolja Csillag Erikának a Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének, hogy az iskolával közvetlenül vegye fel a kapcsolatot. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Zoltán polgármester VIII. Napirendi pont: Tájékoztatás a Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer pályázatáról Tóth Zoltán polgármester: A kiküldött anyag ( jegyzőkönyv 7 számú melléklete) egy pályázatról tájékoztató. 12

13 IX. Napirendi pont: 8/2009 (II. 26) ÖM rendeletben biztosított óvoda felújítási pályázat önrészének biztosítása Tóth Zoltán polgármester: Ezt a témát már a két ülés közötti napirendi pont keretében megtárgyaltuk, kéri a testületet, szavazzon a pályázat beadásáról. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 22/2009 (III. 26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 8/2009 (II.26) ÖM rendelet a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló pályázati kiírása alapján a Bóbita óvoda Bajóti Tagintézmény épületének tető felújítására és nyílászárók cseréjére pályázatot nyújt be. A Ft bruttó összegű pályázathoz szükséges 20% önrészt, azaz bruttó Ft és a 20% önrészen felüli bruttó Ft-ot a beérkezett ajánlatok alapján a évi költségvetésből biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Zoltán polgármester X. Napirendi pont: Egyebek Tóth Zoltán polgármester: Közeleg a Tűzoltóság Napja és a Rendőrnap dönteni-e kellene a testületnek, hogy az idei évben jutalmaz-e. A tavalyi évben Balog Attila rendőrt Ft bruttó jutalomban részesítettük, a tűzoltóknak nem adtunk semmit. A BGS Kft. tervez jutalomosztást. Bognár Gábor: A BGS Kft. nem jutalmazhat rendőrt, még nem tudja, hogy fog-e jutalmazni valakit. Tóth Zoltán polgármester: Ki szavaz arra, hogy a rendőrnek Ft jutalmat adjunk. Buzás Kelemen: Miért nem adhatunk a tűzoltóknak, miért mindig csak a rendőröknek? Tóth Zoltán polgármester: Az idei évben nem áll a költségvetésünk olyan rosszul, adjunk a tűzoltóknak is és a rendőröknek is eft-ot. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13

14 23/2009 (III. 26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tűzoltóság Napja és a Rendőrség Napja alkalmából egy-egy főt, Ft jutalomban részesít. Határidő: folyamatos Felelős: Tóth Zoltán polgármester Tóth Zoltán polgármester: A sport rendeletet és a sportkoncepciót kellene a testületnek elfogadnia. Az Esztergomi Kistérség sportkoncepciót aktualizáltuk Bajót adataira. Jórész rendeleteket idéz és megfogalmaz általános gondolatokat, hogy támogatjuk a diáksportot, tömegsportot stb., illetve kiegészítettük a Szikra SE. adataival. Megjelent a 15/2009 (III.17.)ÖTM rendelet mely pályázati lehetőségeket biztosít sportlétesítmények felújítására. A pályázat 100%-os támogatottságú, a maximum pályázható összeg 10 millió forint, ekkora összeget nem lehet igényelni, mert azt mondja a rendelet, hogy akkora támogatási összeg igényelhető, amekkora az Önkormányzat által ráfordított támogatási összeg. A pályázat elnyerése esetén a kinti vizesblokkot lehetne felújítani. A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta. Bajót Község Önkormányzat 7/2009. (III.26.) KT. rendelete a község Sportjáról Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, továbbá a sportról szóló évi I. törvény 55. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet célja A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Bajót Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltétel-rendszert és szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának. 14

15 2. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén önként vállalt feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden, Bajót közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző jogi személyiségű sportszervezetre, valamint a Nyergesújfalu - Bajót Iskola- és Óvodafenntartó Társulás oktatási és nevelési tagintézményeire, iskolai sportkörre és olyan gazdasági társaságokra, amelyek működése során e rendelet alapján támogatásban részesül. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai (1) Az Önkormányzat önként vállalt feladata illetékességi területén a községi sporttevékenység támogatása. (2) Ennek formái különösen: a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározása és megvalósítása, b) az a) pont szerinti célok alapján a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés, c) a tulajdonában lévő sportlétesítmény fenntartása, működtetése, d) az Nyergesújfalu - Bajót Iskolafenntartó társulás tagiskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése. (3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti feladatok keretében illetékességi területén a (2) bekezdésben foglaltak mellett lehetőségei szerint biztosítja az Nyergesújfalu -Bajót Iskolafenntartó társulás tagiskolai sportkörök működésének feltételeit is. (4) Az Önkormányzat feladatai illetékességi területén a sport hosszú távú fejlesztési céljaira figyelemmel a következők: a) a tulajdonában álló sportpálya és a hozzá kapcsolódó épületek, iskolai sportudvar fejlesztése, b) a külön jogszabályban meghatározott nemzeti sportszabvány alapján új sportlétesítmények építése, c) a szabadidősport feltételeinek fejlesztése, d) a diáksport, az utánpótlás-nevelés, a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékkal élők sportjának, illetve a nagyarányú részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése, e) adottságainak megfelelő részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban, f) az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítése, 15

16 g) a nemzeti és a nemzetközi sport népszerűsítése. (5) Az Önkormányzat az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelező feladatai mellett illetékességi területén a helyi sporttevékenységet elsősorban a következő módon biztosítja: a) a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatásával, c) az Esztergom - Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás sportrendezvények, sportesemények szervezésének segítésével, d) a szakszövetség területi szervei működésének segítésével, f) közreműködés a szakszövetségekkel együttműködve az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító, prevenciós tevékenységben, g) az évente megrendezésre kerülő sporttábor megszervezésében, támogatásában. 4. A sporttámogatás felosztási területei (1) A Képviselő-testület a sport támogatására fordított összeg nagyságát minden évben a költségvetési rendeletében az alábbi három terület szerint határozhatja meg: a) gyermek- és ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés támogatása, b) sportszervezetek működésének támogatása, c) sportesemények, sportrendezvények támogatása, kiemelkedő sportteljesítmények elismerése. (2) Az Önkormányzat által a sport támogatására fordított összegből sportszervezetek: - az (1) bekezdésben meghatározott feladatokra kérelem útján, képviselő-testületi döntés alapján nyerhetnek el támogatást. (4) A kérelemnek tartalmaznia kell: a) működési célú támogatási kérelemnél: aa) a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét, ab) a kért támogatás célját, összegét, ac) a szervezet taglétszámát, korosztályonkénti névsorát, a szakszövetség által kibocsátott versenyzői engedélyek fénymásolatát, ad) a sporttevékenység pontos helyét, idejét, ae) az elért eredményeket és szakmai célokat, af) a tárgyév tervezett költségvetését, szakmai céljait, eseménynaptárát, ag) a szervezet jogerős bírósági végzésének fénymásolatát, bankszámlaszám igazolását, adóval kapcsolatos nyilatkozatát. b) rendezvény-támogatási kérelemmel vagy rendezvényen való részvétellel kapcsolatosan: ba) a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét, bb) a rendezvény időpontját, helyszínét, bc) a rendezvény költségvetés-tervezetét, a kért támogatás összegét, bd) a rendezvényen résztvevők várható létszámát, be) a rendezvény, esemény lebonyolításáért, elszámolásáért felelős személy és szervezet nevét, címét, 16

17 bf) a felelős szervezet nyilvántartásának jogerős bírósági határozata fénymásolatát, bankszámlaszám igazolását, adóval kapcsolatos nyilatkozatát. (5) A (4) bekezdés b) bekezdése nem vonatkozik az Esztergom - Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás által szervezet sportesemények, rendezvények. 5. A sportszervezetek támogatása (1) Az Önkormányzat a támogatott sportszervezettel támogatási szerződést köt. (2) A támogatott sportszervezet a támogatást kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott kiadásokra használhatja fel. 6. A sportesemények és rendezvények támogatása (1) Az Önkormányzat támogatja a községben hagyományosan megrendezésre kerülő községi, térségi, országos, nemzetközi sporteseményeket, amelyek a következők: a) sporttábor 7. Záró rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Tóth Zoltán Polgármester Tarnóczy Tünde körjegyző A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 8 igen szavazattal határozatot hozta. 24/2009 (III. 26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testület, a község sportkoncepcióját jelen jegyzőkönyv 8 számú melléklete alapján elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Zoltán polgármester 17

18 25/2009 (III. 26.) sz. önkormányzati határozat 1. Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 15/2009 (III.17.)ÖTM rendelet a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló pályázati kiírásra, a Bajót Község önkormányzatának tulajdonában lévő 0181/1 hrsz-ú kivett sporttelep megnevezésű épületének felújítására. 2. Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a támogatásból megvalósuló felújítást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja és a feladat ellátási helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve fenntartói jogát nem adja át nem állami fenntartó részére. 3. Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete kijelenti továbbá, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 83. (2) bekezdésének g) pontja szerint az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs. 4. Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4/2009 (II.11) sz. költségvetési rendeletének általános tartalékából Ft-tal támogatja a Bajót Szikra SE. működési kiadásait. 5. Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges önrészt költségvetésében biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Zoltán polgármester Tóth Zoltán polgármester: Csak tájékoztatástól mondaná el a testületnek, hogy az IKSZT pályázat első fordulóján túljutottunk, várjuk a második fordulót. Tóth Zoltán polgármester: A földvisszaigénylésekkel kapcsolatban elmondaná, hogy elsősorban a belterületi ingatlan, ami szóba jöhet, és az sem biztos, hogy ingyenesen. A külterületekkel kapcsolatban azt a tájékoztatást kapta, hogy vegyük fel a kapcsolatot a Vagyonkezelő Zrt-vel. A külterületi ingatlanokból már 2 területet kiadtak a Pilisi Parkerdő Gazdaságnak fásításra, a Nyárasvölgy alatti részt, illetve a másik oldalon az út alatti részt. Két héten belül meghirdették volna az ingatlanokat, ezért azonnal adott be vételi ajánlatot az összes területre, érték nélkül, csak felsorolással. Komolyan át kell néznünk, hogy mik azokat az ingatlanok, amik valóban kellenek, mert az összértéke az ingatlanoknak meghaladja a 20 millió forintot. Nagy eséllyel ezek az ingatlanok csak térítés ellenében kerülhetnek hozzánk, annyit kedvezményt tudunk csak elérni, hogy nem hirdetik meg, nem versenyeztetik. Felvetette, hogy hogyan gondolják azt, hogy az önkormányzat területén vannak állami tulajdonú földterületek, és az önkormányzatot meg sem kérdezik, hogy van-e szándéka arra, hogy ezekből visszakapjon, főleg úgy, hogy mi 18

19 már ezt 2006-ban elindítottuk ezt a folyamatot. Volt előzménye, több fórúmon megkerestük Őket. Holnap a jegyzőasszonnyal megírjuk újból a kérelmünket. A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 26/2009(III.26) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő állami vagyonként szereplő 268/2 hrsz-ú földterületet az Állami Vagyonról szóló évi CVI. Tv. 36 (2) bek. c) pontja alapján ingyenes tulajdoni jog megszerzésével megigényli vagy amennyiben erre más mód nincs úgy a évi tv. CVI (2) bek. h) pontja alapján versenyezetési eljárás mellőzésével megkívánja vásárolni. Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek- ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét, értékbecslés költség megtérítését. Felkéri a polgármestert, hogy a földterületek megigényléséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Zoltán polgármester Tóth Zoltán polgármester: A Tokodi Motoros Sportegyesület idén is felkérést kapott az Enduro Európa Bajnokság megrendezésére, melynek időpontja május 30-31, és az útvonala ugyan az mint tavaly. Ez lenne az utolsó alkalom. A tavalyi évben nem volt velük gond, javasolná, hogy támogassa a testület. Bognár Gábor: Nem a versennyel van gond, hanem a verseny előtti edzésekkel. Nem javasolja, hogy a testület hozzájáruljon, a Vadásztársaság is ellenezni fogja. A képviselő-testület rövid egyeztetés után 6 igen, 2 nem mellett az alábbi határozatot hozta: 27/2009 (III. 26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Tokodi Motoros Sportegyesület által május én megrendezésre kerülő Enduro Országos Bajnokságon résztvevők a község külterületén áthaladjanak azzal a kikötéssel, hogy nem érinthetik Péliföld-szentkeresztet és a verseny után a területen a hulladék összeszedésre, kerüljön. A felmerülő károk megtérítését a szervező vállalja. Határidő: május Felelős: Tóth Zoltán polgármester 19

20 Tóth Zoltán polgármester: Lakossági bejelentés alapján el kellett járnunk a szódás ügyében, mivel nincs működési engedélye a gázárusításra. Ha már beszélt vele, kérte, hogy hozza be azt a megállapodást, amit az önkormányzattal kötöttek. A vízbázis önkormányzati területen van, és nem tud arról, hogy lenne vízjogi engedélyük. Önkormányzati területet használják, térítésmentesen. Állítja, hogy van olyan határozata, ami szerint jogszerűen használja azt a területet, mutassa be azt a bérleti szerződést, ami alapján működik. Valahogyan bevételt kell teremtenünk. Ha a testület úgy gondolja, bármikor eladhatja azt a területet. Nem az a szándékunk, hogy ne készítsen ott szódát, csak jogilag tisztázott feltételek között csinálja. Török János: Kérése lenne, hogy a lejárót a Csádék felé meg kellene már csinálni Tóth Zoltán polgármester: Már elkezdték készíteni. Kőszegi Sándorral vannak vitáink, de neki ott semmi köze nincs semmihez, mivel sem tulajdonos, sem haszonélvező. A bejáróját nem tudja megközelíteni, mert nagy lesz a szinteltérés, a kivitelező megemeli a kerítését annyival, hogy készítenek egy töltést és befelé egy rámpát, de ehhez kell a hozzájárulás, hogy bemehessenek a területére. A beruházó ezt saját költségére csinálja, Kőszegi Sándor azt mondta, hogy jó, de akkor már építsenek neki oda kerítést meg árnyékolót stb. Azért kéri ezeket, mert közelebb fognak hozzá menni az emberek, mondtam neki, hogy ez közterület. A polgármester további rövid beszélgetés után az ülést bezárta. Kmf. Tóth Zoltán Polgármester Tarnóczy Tünde körjegyző Jegyzőkönyv hitelesítők. Buzás Kelemen Képviselő Paul Zoltánné képviselő 20

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

1,) A kerékpárút önrészének módosítása és a kivitelező kiválasztása

1,) A kerékpárút önrészének módosítása és a kivitelező kiválasztása Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. október 14- én megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69.

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Sportról szóló rendelet megalkotása Mell: 1 db rendelet tervezet Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Tóth Zoltán polgármester, Paul Zoltánné, Malagurszkiné Szabó Éva, Buzás Kelemen és Kriszeg Ilona képviselők Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester, Paul Zoltánné, Malagurszkiné Szabó Éva, Buzás Kelemen és Kriszeg Ilona képviselők Tarnóczy Tünde körjegyző Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi ház Bajót, Kossuth Lajos utca 147. Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester, Paul

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Készült: Bajót és Mogyorósbánya Községek Önkormányzati Képviselő-testületének május 28-án megtartott együttes ülésén.

Készült: Bajót és Mogyorósbánya Községek Önkormányzati Képviselő-testületének május 28-án megtartott együttes ülésén. Készült: Bajót és Mogyorósbánya Községek Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott együttes ülésén. Az ülés helye: Millenniumi ház Bajót, Kossuth Lajos utca 147. Az ülést vezeti:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta.

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta. Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2009. szeptember 22-én megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. 9 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Palsics János Pályi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. /2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 16-án (kedd) 15: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 10 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 24./2012.(V.16.) határozata A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község 2011. évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. június 17. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 39/2010. (VI.17.) Z1

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 15-én délután 15.00 órakor megtartott testületi ülésről Jelen vannak: Csorba Ferenc Lakatos Pál Tóth Zoltán Béla Jegyzőkönyvvezető: Márton

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására Ó z d, 2013. március 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város

Részletesebben

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, külön és az ülést megnyitotta.

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, külön és az ülést megnyitotta. Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. június 24- én megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69. Jelen vannak:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Tisztelt

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 848 Somlóvásárhely, Szabadság tér Szám: 386-1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soron következő,

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2008. (III.12.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 56/2009.(XII.23.),

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/19/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: Fodor Albert polgármester Andó Zoltánné képviselő Bibliák István

Részletesebben