Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének március 26-án megtartott testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott testületi üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének március 26-án megtartott testületi üléséről 1

2 Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének március 26- án megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69. Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester, Török János, Török Róbert, Paul Zoltánné, Malagurszkiné Szabó Éva, Buzás Kelemen, Füle Regina, Kriszeg Ilona és Bognár Gábor képviselők Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző Meghívott vendégek: Galba Katalin a Pedagógiai Szakszolgálat vezetője, Zsigárdi Jánosné védőnő, Jámbor Andrea a Dunatakarék bajóti kirendeltségének vezetője. Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv hitelesítésre Buzás Kelemen és Paul Zoltánné képviselőket kérte fel, jegyzőkönyv - vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be. Napirendi pontok: 1,/ Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója Ea.: Galba Katalin 2,/ Védőnői Szolgálat beszámolója Ea.: Zsigárdi Jánosné védőnő 3,/ Duna Takarékszövetkezet tájékoztatója Ea.: Tóth Andrea 4,/ Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről Előadó: Tóth Zoltán polgármester 5,/ Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása, elfogadása 6./ Bajót Község Önkormányzat tulajdonát képező épületek bérleti díjáról és a térítési díjakról. 7./ Suli Info szolgáltatás igénybevétele 8./ Tájékoztatás a Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer pályázatáról 9./ 8/2009 II.26) ÖM rendeletben biztosított óvoda felújítási pályázat önrészének biztosítása 10,/ Egyebek 2

3 Tóth Zoltán polgármester: Felkéri Galba Katalint a Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjét, hogy mondja el tájékoztatóját. Galba Katalin röviden ismertette a kiosztott beszámoló (1. számú melléklet) tartalmát. Török János: A helyiség problémája megoldódott-e? A beszámolóban hallotta, hogy 11 gyereket a szülő javasolt vizsgálatra, ez javuló tendencia? Galba Katalin: A helység problémájuk megoldódott, a minimum feltételeknek megfelelnek. A szülők hívják Őket, nem okoz ez gondot. Bognár Gábor: 1-2 éven belül integrálni kell az osztályokat, erre felkészültek-e? Milyen intézkedéseket tudnak tenni abban az esetben, ha egy gyermek hátráltatja a viselkedésével az osztályt? Galba Katalin: Az integrációból adódó problémát a közoktatásnak kell megoldania, azt hogy ki integrálható és ki nem, sajnos most még a szakvélemények nem jók. Ha az intézmény tud ilyen gyerekeket fogadni, akkor automatikusan ráírják a szakvéleményre. Sajnos vannak olyan gyerekek, akik nem integrálhatóak, vagyis speciális szükségletűek, viselkedés zavarúak stb., ezeknek speciális intézetben lenne a helyük. Sajnos az ilyen gyerekeknek Magyarországon nincs ellátási rendszere, tehát rányomják a terhet az iskolára. A Vadaskert kórházzal van szerződésük és a főorvosnő lejár hozzájuk. Szembe kell nézni azzal, hogy vannak olyan családok, akik nem képesek mintát adni, és olyan nevelési vezetési mintát a gyerekek számára, amire szükségük lenne ahhoz, hogy újra szocializálódjanak. Ezeknek a gyereknek a részére jó lenne a hetes iskola, de nincs ilyen, nincs hozzá finanszírozási háttér. Sok felesleges költségtől, munkától mentesülnének és a gyermek sem sérülne. Tóth Zoltán polgármester: A hetes iskola kérdését fel lehet és fel is kéne vetni, akár Kistérségi akár megyei szinten. Azt figyelembe kell venni, hogy ma óriási kérdés a finanszírozása ezeknek az intézményeknek. Az idő rákényszeríti majd a fenntartókat erre a lépésekre. Mihályi Edit Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa: A prevencióra nagy hangsúlyt fektetnek, az összes óvodásban szűrik a gyerekeket, ez nagy munka, de nagyon nagy a haszna Olyan pedagógiai feladatokat tartalmaz a szűrés, hogy a tovább tanulásban okoz-e tanulási nehézséget. Ha valamelyik vizsgálaton fennakad egy kisgyerek, akkor fejlesztő foglalkozásokon való részvételre is van lehetőség. A prevencióra azért is szükség van, mert kevesebb gyereknek kell iskolaérettségi vizsga. A szülőkkel való együttműködést és kapcsolattartást fontosnak tartják, szülői értekezleten a szülőket tájékoztatják a gyermekekről. Ezekre szülői értekezletekre nagy igény van. Pálnik Józsefné Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa: A logopédiai foglalkozások az intézményekben történnek, ez a legjobb megoldás, mivel nem biztos, hogy a szülők meg tudnák oldani a gyermek Nyergesre való bevitelét. Minden szeptemberben felmérik a gyermekeket, elsősorban a nagy csoportosokat. A 3

4 középső csoportból az óvónők által jelzett gyermekek kerülnek csoportba, vannak olyan esetek, amik áthúzódnak az iskolába. Amíg a gyermek nem ejti tisztán a hangokat, addig nem fognak tudni helyesen írni, olvasni. Ilyenkor alakul ki az írásolvasás zavar. Egy gyerekre kevés idő jut, ezért a családdal közösen kell megoldani. Sajnos ebben nem mindig partner a szülő, a gyakorlás nagyon fontos és ebben kell az otthoni segítség. Van 1-2 dadogó és hallássérült gyerekük is. Tóth Zoltán polgármester: Juditot hetente legtöbbször is látja, hogy jön az óvodába és köszöni a fáradtságot. Tarnóczy Tünde körjegyző: Van mód arra, hogy a középső csoportban elkezdődjön a fejlesztés, vagy a szülőt megtanítani a módokra? Pálnik Józsefné: Kimondottan hangképzést megtanítani a szülőnek nem, mert előfordul, hogy megpróbálják a gyerekeknek megtanítani és elferdíti a szülő, utána már nagyon nehéz újra felépíteni a gyermek hangképzését. Török János: Azért képeztünk ennyi szakembert, mert sok a képzésre szoruló gyermek vagy fordítva? Galba Katalin: Szerinte nincs elég szakember. Tóth Zoltán polgármester: Köszöni a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársainak tájékoztatóját, amiben tudunk továbbra is segíteni fogunk. Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai elhagyták a termet. II. Napirendi pont: Védőnői Szolgálat beszámolója Ea.: Zsigárdi Jánosné védőnő Tóth Zoltán polgármester: A védőnő beszámolót (jegyzőkönyv 2. számú melléklete) minden képviselő kézhez kapta, van-e Zsigárdi Jánosnénak az anyaggal kapcsolatban kiegészíteni valója. Zsigárdi Jánosné: Csak annyit szeretne a beszámolóhoz elmondani, hogy minden alapképzésnek eleget tesz, a tanfolyamokon rendszeresen részt vesz. Török János: A Nyergesújfalura járó gyerekeket is Ő szűri? Zsigárdi Jánosné: Nem, csak az alsó tagozatos és az SNS s gyerekeket szűri Ő, a felsősöket, pedig a nyergesi védőnők szűrik. Bognár Gábor: Szépen elkészített anyagot kaptak. Írja, hogy a terhes nőkhöz rendszeresen kijár. Vannak rossz körülmények között élők a faluban, nem lehetne számukra ingyenesen védőeszközt biztosítani? Zsigárdi Jánosné: Volt már ilyen, és jelenleg is lenne rá igény. 4

5 Tóth Zoltán polgármester: Mik azok a minimum feltételek, ahová az új szülöttet haza lehet vinni? Zsigárdi Jánosné: Jelzik a kórház felé, ha a csecsemő nem haza adható. Volt már erre példa a faluban. Az egyik családnak 2 hónapig nem adták haza az új szülötteket. Amint az alapvető feltételeket, fűtés, ablak, ajtó meglétét biztosították, és a szülők hazahozhatták a gyermeket. Tarnóczy Tünde körjegyző: A törvény kimondja, hogy csupán anyagi okok miatt nem lehet a szülőtől elvenni a gyermeket. Bognár Gábor: Írja a beszámolóban, hogy sokat jár ki helyszínre. Hallotta, hogy van olyan 3-4 éves kisgyerek, akit talán egyszer látogatott meg a védőnőt, ez náluk is így van. Zsigárdi Jánosné: Nem hiszi el. Önöknél előfordulhat, mivel nagyon sokat gyárnak a gyerekorvosukhoz és Ő azzal szokott a gyermekről konzultálni. Több esetben beszélt Bognár úr fiával is. Az új rendelet szerint már majd nála kell aláírni. Tóth Zoltán polgármester: Hány éves korig kell kijárni? Zsigárdi Jánosné: Egy éves korig szigorún, és utána is néha. Tóth Zoltán polgármester: Megköszöni a védőnőnek a beszámolót és további jó munkát. A testületnek elmondaná, hogy Zsigárdi Jánosné védőnő még egy évig lesz nálunk, és utána nyugdíjba vonul, új védőnőről kell majd gondoskodnunk. Zsigárdi Jánosné védőnő elhagyta a helységet. III. Napirendi pont: Duna Takarékszövetkezet tájékoztatója Ea.: Jámbor Andrea Tóth Zoltán polgármester: A tájékoztatót (jegyzőkönyv 3. számú melléklete) minden képviselő kézhez kapta, Tóth Andrea sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni, de helyette a Bajóti Kirendeltség vezetője, Jámbor Andrea van jelen, ha valakinek kérdése van hozzá, azt kérem, tegye fel. A kirendeltség jók működik, a kapcsolatunk nagyon jó. Az egyebek napirendi pontban szerette volna elmondani, hogy a Művelődési ház felújítására benyújtott pályázatunk az első fordulón túl jutott, amint elnyerjük a pályázatot a Takarék és a Művelődési ház előtt a járdát, és az árkot akkor csináltatnánk meg. Mivel kérdés Jámbor Andreához nem volt, a polgármester megköszönte jelenlétét. Jámbor Andrea elhagyta a helységet. 5

6 Tóth Zoltán polgármester javasolta a testületnek, hogy IV. napirendi pontként a Közfoglalkoztatási tervet tárgyalja meg a testület, mivel a jelenlévő kolléganőnek egyéb elfoglaltsága miatt el kell mennie. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. IV. Napirendi pont: Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása, elfogadása Tóth Zoltán polgármester: Kormány rendelet született a közfoglalkoztatásra, az út a munkába nevű programot hirdetett a kormányzat, számítva arra, hogy rendkívül sok munkanélküli várható a következő időszakban, és ehhez jelentős támogatást nyújt. Minden Önkormányzatnak egy foglalkoztatási tervet kellett készítenie. Az első három hónap alapján elkészítettük, hogy hány fő munkanélküli, milyen megosztásban várhatók. A minimálbér az változó a segéd és szakmunkás között. Szeretné kérni a képviselőktől, hogy gondolkodjanak az elvégzendő munkákon. Ő gondolkodott, hogy milyen feladatokat lehetne végeztetni velük, és arra jutott, hogy a fűnyírás, szemétszedésen kívül, a csapadékvíz elvezető-árkok felújítását is el lehetne kezdeni. Szakmai irányítás, felügyelet mellett betonlapokat öntenének ki és azzal raknák ki az árkokat. A legnagyobb probléma, hogy ezeknek az embereknek felügyeletre van szükségük, és ezt nem tudjuk biztosítani. Mindig az a legnagyobb gond, hogy kiviszi ki őket a munkaterületre, ki felügyeli, irányítja Őket. Világossá kell tennünk, hogy aki nem együttműködő, aki nem megfelelően végzi a munkáját azt először szóban figyelmeztetjük, majd legközelebb azonnal elbocsátjuk. Ez ugyanolyan munkahely, mint a többi. A szerszámokkal naponta el kell számolni, napi leltárt kell készíteni. A II. negyedévtől 30 fővel számoltunk, de 10 fő lesz folyamatosan foglalkoztatva 6 órában. Ezeket az embereket 5 évig lehet alkalmazni, de minimum 90 napig, 95%-os állami támogatás mellett. Többe kerülne az önkormányzatnak a rendelkezésre álláson tartás, mint az ilyen módon való foglalkoztatásuk. Bognár Gábor: Ebbe a programba kit tud bevenni? Katona Ferencné: Akik rendszeres szociális segélyezettek, illetve lejárt az álláskeresési támogatásuk, segélyük, kettő éven belül együttműködtek a munkaügyi központtal, és ha az egy főre jutó jövedelem egy családban nem haladja meg a család fogyasztási egységre jutó havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 90%-át, mely Ft-ot. A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 19/2009 (III.26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testülete Bajót Község évi közfoglalkoztatási Tervét jelen jegyzőkönyv 4 számú melléklete alapján elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Zoltán polgármester Katona Ferencné elhagyta a termet. 6

7 Füle Regina képviselő 18,33 órakor elhagyta a termet. V. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről eseményekről Előadó: Tóth Zoltán polgármester Tóth Zoltán polgármester: A beszámolót minden képviselő kézhez kapta, van-e kérdése valakinek kérdése. Török János: A Bajótról zeneiskolába bejáró gyermekekkel kapcsolatos tehervállalás, milyen formában jelenik meg? Tóth Zoltán polgármester: Szeretné ha a testület megerősítené előző határozatát, mert volt változás a finanszírozással kapcsolatban. A települések polgármesterei kérték a zeneiskola vezetőségét, hogy dolgozzon ki alternatívát arra vonatkozóan is, hogy az intézmény, hogy szervezhető úgy át, hogy az költségeiben is érzékelhető változást jelentsen. Beszélt Dr. Völner Pállal, a Közgyűlés elnökével, hogy nem várhatjuk el Nyergesújfalutól, hogy az összes terhet átvegye, hiszen annak idején a megyének lett átadva a zeneiskola tovább működtetésre. Ezért a megyétől minden bajóti gyermekre Ft támogatást kap a zeneiskola. Miskolczi József polgármester urat tájékoztattam, hogy az a Bajótra kihelyezett tagozatnak a működését továbbra is biztosítjuk, de ezen felül nem tud Önkormányzatunk támogatást nyújtani. Ha Nyergesújfalu ezt nem tudja elfogadni, akkor más zeneiskolával fogunk megállapodást kötni. Beszélt Esztergommal és Táttal is, Tát nagyon fogadó kész, nekik jól jönnének a gyerekeink. Reméli erre nem kerül sor, jobb lenne ha minden így maradna, mert már ennek megvan a kialakult gyakorlata. Ma kaptunk pont Miskolczi úrtól levelet, melyben további támogatás után érdeklődik. A képviselő-testület további rövid egyeztetés után egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 20/2009 (III.26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megerősíti a 8/2009 (I. 29.) számú határozatát, hogy a Nyergesújfalu Székhelyű Szabolcsi Bence Zeneiskola Nyergesújfalu Város Önkormányzat által való működtetéséhez a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés által biztosított Ft/fő anyagi támogatáson felült nem tud pénzbeni támogatást nyújtani. Bajót községbe kihelyezett tagozat helyben való működését a jelenlegi feltételekkel továbbra is biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Zoltán polgármester Török János: Az óvoda nyílászáróinak cseréjéről mondani néhány szót. 7

8 Tóth Zoltán polgármester: Felmerült, hogy az óvodában eléggé rosszak a nyílászárók. Megállapodtunk abban, hogy árajánlatokat kérünk. 8/2009 (II.26) ÖTM rendelet keretében pályázat került kiírásra ( jegyzőkönyv 5 számú melléklete), kimondottan az intézmények korszerűsítése, akadálymentesítéséről szól, főleg energiahatékonysági szempontokból. Rögtön több árajánlatot kértünk be, nyílászáró cserére, hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre és akadály-mentesítésre. Ez egy komplex pályázat a beadási határidő április 20-ig kell beadni, 20 millió forint a maximum összeg, amire lehet pályázni, 20% önrész kell hozzá. Lassan összeállnak a számok, holnap már itt lesz minden árajánlat, és akkor lehet majd látni, hogy mekkora összeg kell az önrészhez. A szélenergiára is írtak ki pályázatot, amiről az elmúlt testületi ülésen beszéltek. Meg kell újra néznünk és meglátjuk. A Merantin Kft. fa és műanyag nyílászárókra is adott árajánlatot, a fa jelentősen drágább. Buzás Kelemen: Abronits Róberttel mit beszél a tavaszköszöntővel kapcsolatban? Tóth Zoltán polgármester: Pár éve tartják már a tavaszköszöntőt. És idén is felmerült ennek a lehetősége, Abronits Róbert mondta, hogy e körül az idő körül szeretnének egy kulturális rendezvényt, lovasbemutatót, szekér kiállítást. Javasolta, hogy mivel itt a májusi búcsú beszéljenek Béla atyával. Megállapodtak abban, hogy ez jól összehangolható, a vallás és a rendezvény. Két napos rendezvény lenne, az első nap, május 2-án Bajóton 13 órától indulna a program, és 17,30 órakor érne véget, mert 18 órakor kezdődik a mise Szentkereszten. Másnap Szentkereszti misével kezdenénk, majd az Abronits rancson lenne a kulturális program. Buzás Kelemen: Hallotta, hogy a nyugdíjas klubban a háziorvossal kapcsolatban tájékoztatót tartott. Tóth Zoltán polgármester: Ez nem lakossági tájékoztatónak indult. Hallotta a faluban, hogy sok olyan információ van, ami nem valós. Kérte a Nyugdíjas klubot, hogy szervezzenek egy találkozót, és ott mondana néhány szót. Többen voltak, mint a közmeghallgatáson, kb.: 60 fő jött el. Több olyan kérdést tettek fel, ami érdekelte Őket, megértették, hogy nem arról van szó, hogy szórakozunk a Hajós dr-rel. Sok mindent tisztáztak, elmondta, hogy hogyan jutottunk idáig. A vélemények megoszlottak, mindenki megértette, hogy ez így nem igazán jó. Török Róbert: A Hétforrás Kft-vel kapcsolatban mi van? Tóth Zoltán polgármester: Nincs semmi bajunk egymással, csak mereven ragaszkodnak egy olyan dologhoz amiben nincs igazuk. Csőtörés volt a Kossuth L. u 68 számú háznál, idejöttek vomával, 3 napig dolgoztak vele. Majd kérték, hogy hagy vezessék az út mellett el és hagy kössenek rá egy másik csatornára, hogy ne kelljen utat bontani. Másnap az Urbán Gábor hozta az üzemeltetési szerződést amit 10 éve kötöttek arra az ingatlanra, bekötési rajzokkal, tervekkel mindennel együtt, hogy ez be lett csatornázva, 10 éven keresztül fizették a csatornadíjat, tehát ott kell rácsatlakozásnak lennie, csak kényelmesebb volt elmenni az út mellett, mint 8

9 felbontani a főutat. Utána kiszámlázták a teljes költséget az önkormányzatnak, mondtam, hogy nem vagyok hajlandó kifizetni. Ezért beadták az ügyet a Bíróságra. Török Róbert: Nem érti, miért kellene az Önkormányzatnak fizetnie? Török János: Mert azt mondja a Hétforrás Kft., hogy nem volt tisztítóakna. Tóth Zoltán polgármester: Lehet, hogy a vomával nyomták szét. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester beszámolóját. VI. Napirendi pont: Bajót Község Önkormányzat tulajdonát képező épületek bérleti díjáról és a térítési díjakról. Tóth Zoltán polgármester: Rendeletet kell alkotnunk, hogy a díjak beszedhetők legyenek. Javasolná, hogy menjenek sorba a rendeleten és a jegyzőnő a módosításokat, beírja. A Képviselő-testület a rendeletet tételenként áttanulmányozta, és a módosításokkal egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. Bajót Község Önkormányzatának 6/2009 (III.26.) KT rendelete Bajót Község önkormányzatának tulajdonát képező épületek bérleti díjáról és a térítési díjakról Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja az önkormányzat tulajdonát képező épületek bérleti díjáról és a térítési díjakról: 1. Általános rendelkezések (1) Bajót Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képező épületek bérbe adását a polgármesterre ruházza át. (3) Az építményeket zenés rendezvény céljára csak felelős rendezőség megjelölésével lehet kiadni. (4) Önkormányzati rendezvény céljára bármely épület igénybe vehető. 9

10 2. Díjmentes és díjköteles tevékenységek (1) Díjmentes kör az önkormányzat épületeiben megtartott rendezvények esetében: a) Bajót Község Önkormányzata és bizottságai, Kernstok Károly Általános Iskola, Bóbita Óvoda által szervezet rendezvény, gyűlés. b) Cigány Kisebbségi Önkormányzati képviselő-testületi ülés, lakossági fórum. c) A választási eljárásról szóló évi C tv-ben meghatározott kampány céljára, egyszeri használatra minden jelölt és jelölő szervezet számára ingyenes. d) a bajóti székhellyel rendelkező civil szerveztek által szervezet rendezvények e) egyéb esetben a polgármester dönthet az épületek térítésmentes bérbeadásáról. (2) Díjköteles kör az önkormányzat épületeiben megtartott rendezvények esetében: a) az (1) bekezdésben meg nem jelölt szervezetek, magánemberek, jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, költségvetési szervek által szervezet bármilyen rendezvény. b) Az önkormányzat épületeinek az (1) bekezdésben fel nem sorolt célra való igénybevétele és szolgáltatás esetén. 3. Bérleti díj és szolgáltatások fizetésének módja (1) Az önkormányzati épületek bérlése esetén a bérleti díjat előre átutalással vagy készpénzben (Bajót Kossuth L. u. 69. sz. alatti házipénztári befizetéssel) kell megfizetni Bajót Község Önkormányzata részére. (2) Az önkormányzati épületekben igénybe vett szolgáltatások díját készpénzben a helyszínen kell megfizetni Bajót Község Önkormányzatának alkalmazottja részére. 4. Művelődési Ház (1) A szakfeladatként működő művelődési ház (Bajót Kossuth L. u. 84. alatti ingatlan) zenés rendezvény céljára az önkormányzat által szervezett zenés rendezvények kivételével - művelődési ház nagytermének bérleti díját Ft/nap összegben állapítja meg a képviselő-testület. (2) A művelődési ház kistermének és konyhájának díja Ft/nap. A kisterem és a konyha zenés rendezvényre nem adható bérbe, csak a nagyteremmel együtt. (3) A művelődési ház árusítás céljára nem vehető igénybe. 10

11 (4) A művelődési ház egyéb célra történő bérbeadása 5 órát meg nem haladó bérlés esetén a bérleti díj 2000 Ft/ óra. Az 5 órát meghaladó bérlés esetén a bérleti díj Ft/nap. 5. Millenniumi Ház (1) A szakfeladatként működő Millenniumi ház (Bajót Kossuth L. u sz. alatti ingatlan) bérleti díja: 50 Fő alatti rendezvény esetén Ft/nap 51 Fő feletti rendezvény esetén Ft/nap (2) A millenniumi ház zenés rendezvény és árusítás céljára nem adható bérbe. (3) A millenniumi házban igénybe vehető Internet használati díja 300 Ft/óra. (4) A millenniumi házban igénybe vehető fénymásolás díja: - A4-es lap esetén: 20 Ft/oldal - A3-as lap esetén: 40 Ft/oldal (5) Csak belföldi faxolások lehetségesek, maximum 10 oldal terjedelemben. Faxolás díja 80 Ft/oldal (6) nyomtatás díja 30 Ft/oldal 6. Egyéb épületek (1) Egyéb ingatlanok bérleti díjáról a képviselő-testület esetenként határozattal dönt. 7. Záró rendelkezések (1) jelen rendelet április 1-én lép hatályba. Az április 1-e előtt bejegyzett bérlésekre e rendeletet még nem kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tóth Zoltán Polgármester Tarnóczy Tünde körjegyző 11

12 VII. Napirendi pont: Suli Info szolgáltatás igénybevétele Tóth Zoltán polgármester: Csillag Erika a Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat vezetője azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy támogassák a suli info információs rendszer használatát ( a jegyzőkönyv 6 számú melléklete ). Ez a gyermekjóléti szolgálat részére a problémás gyermekekről ben szolgáltatott információ, viselkedéseikről, jegyeikről. Az információt kinyomtatott formában kapná meg a szülő. Török Róbert: Ebből a kérelemből az jött le neki, hogy van egy információs rendszer, ahova a tanár fogja a nap végén ben közölni a jegyeket. Otthon a szülő leül a gép elé és meg tudja nézni a gyerekről szóló információkat. Azt kérik, hogy Ők is bele nézhessenek ebbe az adatokba. Beszélt egy tanárral azt mondta, támogassuk, mert jó. Az a véleménye, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat adja le a névsort az iskolába, hogy mely gyerekekről kér információt, és értesítsék ha probléma van a gyerekkel. Tóth Zoltán polgármester: A családsegítő munkatársai heti rendszerességgel járnak ki, illetve napi rendszerességgel a családokhoz. Az iskola útba esik és 10 perc alatt ki lehet kérni a 15 gyerekről az információkat és ez nem kerül 43 eft-ba. Török János: A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai vegyék fel a kapcsolatot az pedagógusokkal és adja meg a névsorát a gyermeknek. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 21/2009 (III. 26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Suli Info szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, tanácsolja Csillag Erikának a Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének, hogy az iskolával közvetlenül vegye fel a kapcsolatot. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Zoltán polgármester VIII. Napirendi pont: Tájékoztatás a Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer pályázatáról Tóth Zoltán polgármester: A kiküldött anyag ( jegyzőkönyv 7 számú melléklete) egy pályázatról tájékoztató. 12

13 IX. Napirendi pont: 8/2009 (II. 26) ÖM rendeletben biztosított óvoda felújítási pályázat önrészének biztosítása Tóth Zoltán polgármester: Ezt a témát már a két ülés közötti napirendi pont keretében megtárgyaltuk, kéri a testületet, szavazzon a pályázat beadásáról. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 22/2009 (III. 26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 8/2009 (II.26) ÖM rendelet a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló pályázati kiírása alapján a Bóbita óvoda Bajóti Tagintézmény épületének tető felújítására és nyílászárók cseréjére pályázatot nyújt be. A Ft bruttó összegű pályázathoz szükséges 20% önrészt, azaz bruttó Ft és a 20% önrészen felüli bruttó Ft-ot a beérkezett ajánlatok alapján a évi költségvetésből biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Zoltán polgármester X. Napirendi pont: Egyebek Tóth Zoltán polgármester: Közeleg a Tűzoltóság Napja és a Rendőrnap dönteni-e kellene a testületnek, hogy az idei évben jutalmaz-e. A tavalyi évben Balog Attila rendőrt Ft bruttó jutalomban részesítettük, a tűzoltóknak nem adtunk semmit. A BGS Kft. tervez jutalomosztást. Bognár Gábor: A BGS Kft. nem jutalmazhat rendőrt, még nem tudja, hogy fog-e jutalmazni valakit. Tóth Zoltán polgármester: Ki szavaz arra, hogy a rendőrnek Ft jutalmat adjunk. Buzás Kelemen: Miért nem adhatunk a tűzoltóknak, miért mindig csak a rendőröknek? Tóth Zoltán polgármester: Az idei évben nem áll a költségvetésünk olyan rosszul, adjunk a tűzoltóknak is és a rendőröknek is eft-ot. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13

14 23/2009 (III. 26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tűzoltóság Napja és a Rendőrség Napja alkalmából egy-egy főt, Ft jutalomban részesít. Határidő: folyamatos Felelős: Tóth Zoltán polgármester Tóth Zoltán polgármester: A sport rendeletet és a sportkoncepciót kellene a testületnek elfogadnia. Az Esztergomi Kistérség sportkoncepciót aktualizáltuk Bajót adataira. Jórész rendeleteket idéz és megfogalmaz általános gondolatokat, hogy támogatjuk a diáksportot, tömegsportot stb., illetve kiegészítettük a Szikra SE. adataival. Megjelent a 15/2009 (III.17.)ÖTM rendelet mely pályázati lehetőségeket biztosít sportlétesítmények felújítására. A pályázat 100%-os támogatottságú, a maximum pályázható összeg 10 millió forint, ekkora összeget nem lehet igényelni, mert azt mondja a rendelet, hogy akkora támogatási összeg igényelhető, amekkora az Önkormányzat által ráfordított támogatási összeg. A pályázat elnyerése esetén a kinti vizesblokkot lehetne felújítani. A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta. Bajót Község Önkormányzat 7/2009. (III.26.) KT. rendelete a község Sportjáról Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, továbbá a sportról szóló évi I. törvény 55. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet célja A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Bajót Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltétel-rendszert és szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának. 14

15 2. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén önként vállalt feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden, Bajót közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző jogi személyiségű sportszervezetre, valamint a Nyergesújfalu - Bajót Iskola- és Óvodafenntartó Társulás oktatási és nevelési tagintézményeire, iskolai sportkörre és olyan gazdasági társaságokra, amelyek működése során e rendelet alapján támogatásban részesül. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai (1) Az Önkormányzat önként vállalt feladata illetékességi területén a községi sporttevékenység támogatása. (2) Ennek formái különösen: a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározása és megvalósítása, b) az a) pont szerinti célok alapján a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés, c) a tulajdonában lévő sportlétesítmény fenntartása, működtetése, d) az Nyergesújfalu - Bajót Iskolafenntartó társulás tagiskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése. (3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti feladatok keretében illetékességi területén a (2) bekezdésben foglaltak mellett lehetőségei szerint biztosítja az Nyergesújfalu -Bajót Iskolafenntartó társulás tagiskolai sportkörök működésének feltételeit is. (4) Az Önkormányzat feladatai illetékességi területén a sport hosszú távú fejlesztési céljaira figyelemmel a következők: a) a tulajdonában álló sportpálya és a hozzá kapcsolódó épületek, iskolai sportudvar fejlesztése, b) a külön jogszabályban meghatározott nemzeti sportszabvány alapján új sportlétesítmények építése, c) a szabadidősport feltételeinek fejlesztése, d) a diáksport, az utánpótlás-nevelés, a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékkal élők sportjának, illetve a nagyarányú részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése, e) adottságainak megfelelő részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban, f) az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítése, 15

16 g) a nemzeti és a nemzetközi sport népszerűsítése. (5) Az Önkormányzat az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelező feladatai mellett illetékességi területén a helyi sporttevékenységet elsősorban a következő módon biztosítja: a) a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatásával, c) az Esztergom - Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás sportrendezvények, sportesemények szervezésének segítésével, d) a szakszövetség területi szervei működésének segítésével, f) közreműködés a szakszövetségekkel együttműködve az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító, prevenciós tevékenységben, g) az évente megrendezésre kerülő sporttábor megszervezésében, támogatásában. 4. A sporttámogatás felosztási területei (1) A Képviselő-testület a sport támogatására fordított összeg nagyságát minden évben a költségvetési rendeletében az alábbi három terület szerint határozhatja meg: a) gyermek- és ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés támogatása, b) sportszervezetek működésének támogatása, c) sportesemények, sportrendezvények támogatása, kiemelkedő sportteljesítmények elismerése. (2) Az Önkormányzat által a sport támogatására fordított összegből sportszervezetek: - az (1) bekezdésben meghatározott feladatokra kérelem útján, képviselő-testületi döntés alapján nyerhetnek el támogatást. (4) A kérelemnek tartalmaznia kell: a) működési célú támogatási kérelemnél: aa) a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét, ab) a kért támogatás célját, összegét, ac) a szervezet taglétszámát, korosztályonkénti névsorát, a szakszövetség által kibocsátott versenyzői engedélyek fénymásolatát, ad) a sporttevékenység pontos helyét, idejét, ae) az elért eredményeket és szakmai célokat, af) a tárgyév tervezett költségvetését, szakmai céljait, eseménynaptárát, ag) a szervezet jogerős bírósági végzésének fénymásolatát, bankszámlaszám igazolását, adóval kapcsolatos nyilatkozatát. b) rendezvény-támogatási kérelemmel vagy rendezvényen való részvétellel kapcsolatosan: ba) a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét, bb) a rendezvény időpontját, helyszínét, bc) a rendezvény költségvetés-tervezetét, a kért támogatás összegét, bd) a rendezvényen résztvevők várható létszámát, be) a rendezvény, esemény lebonyolításáért, elszámolásáért felelős személy és szervezet nevét, címét, 16

17 bf) a felelős szervezet nyilvántartásának jogerős bírósági határozata fénymásolatát, bankszámlaszám igazolását, adóval kapcsolatos nyilatkozatát. (5) A (4) bekezdés b) bekezdése nem vonatkozik az Esztergom - Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás által szervezet sportesemények, rendezvények. 5. A sportszervezetek támogatása (1) Az Önkormányzat a támogatott sportszervezettel támogatási szerződést köt. (2) A támogatott sportszervezet a támogatást kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott kiadásokra használhatja fel. 6. A sportesemények és rendezvények támogatása (1) Az Önkormányzat támogatja a községben hagyományosan megrendezésre kerülő községi, térségi, országos, nemzetközi sporteseményeket, amelyek a következők: a) sporttábor 7. Záró rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Tóth Zoltán Polgármester Tarnóczy Tünde körjegyző A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 8 igen szavazattal határozatot hozta. 24/2009 (III. 26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testület, a község sportkoncepcióját jelen jegyzőkönyv 8 számú melléklete alapján elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Zoltán polgármester 17

18 25/2009 (III. 26.) sz. önkormányzati határozat 1. Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 15/2009 (III.17.)ÖTM rendelet a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló pályázati kiírásra, a Bajót Község önkormányzatának tulajdonában lévő 0181/1 hrsz-ú kivett sporttelep megnevezésű épületének felújítására. 2. Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a támogatásból megvalósuló felújítást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja és a feladat ellátási helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve fenntartói jogát nem adja át nem állami fenntartó részére. 3. Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete kijelenti továbbá, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 83. (2) bekezdésének g) pontja szerint az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs. 4. Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4/2009 (II.11) sz. költségvetési rendeletének általános tartalékából Ft-tal támogatja a Bajót Szikra SE. működési kiadásait. 5. Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges önrészt költségvetésében biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Zoltán polgármester Tóth Zoltán polgármester: Csak tájékoztatástól mondaná el a testületnek, hogy az IKSZT pályázat első fordulóján túljutottunk, várjuk a második fordulót. Tóth Zoltán polgármester: A földvisszaigénylésekkel kapcsolatban elmondaná, hogy elsősorban a belterületi ingatlan, ami szóba jöhet, és az sem biztos, hogy ingyenesen. A külterületekkel kapcsolatban azt a tájékoztatást kapta, hogy vegyük fel a kapcsolatot a Vagyonkezelő Zrt-vel. A külterületi ingatlanokból már 2 területet kiadtak a Pilisi Parkerdő Gazdaságnak fásításra, a Nyárasvölgy alatti részt, illetve a másik oldalon az út alatti részt. Két héten belül meghirdették volna az ingatlanokat, ezért azonnal adott be vételi ajánlatot az összes területre, érték nélkül, csak felsorolással. Komolyan át kell néznünk, hogy mik azokat az ingatlanok, amik valóban kellenek, mert az összértéke az ingatlanoknak meghaladja a 20 millió forintot. Nagy eséllyel ezek az ingatlanok csak térítés ellenében kerülhetnek hozzánk, annyit kedvezményt tudunk csak elérni, hogy nem hirdetik meg, nem versenyeztetik. Felvetette, hogy hogyan gondolják azt, hogy az önkormányzat területén vannak állami tulajdonú földterületek, és az önkormányzatot meg sem kérdezik, hogy van-e szándéka arra, hogy ezekből visszakapjon, főleg úgy, hogy mi 18

19 már ezt 2006-ban elindítottuk ezt a folyamatot. Volt előzménye, több fórúmon megkerestük Őket. Holnap a jegyzőasszonnyal megírjuk újból a kérelmünket. A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 26/2009(III.26) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő állami vagyonként szereplő 268/2 hrsz-ú földterületet az Állami Vagyonról szóló évi CVI. Tv. 36 (2) bek. c) pontja alapján ingyenes tulajdoni jog megszerzésével megigényli vagy amennyiben erre más mód nincs úgy a évi tv. CVI (2) bek. h) pontja alapján versenyezetési eljárás mellőzésével megkívánja vásárolni. Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek- ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét, értékbecslés költség megtérítését. Felkéri a polgármestert, hogy a földterületek megigényléséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Zoltán polgármester Tóth Zoltán polgármester: A Tokodi Motoros Sportegyesület idén is felkérést kapott az Enduro Európa Bajnokság megrendezésére, melynek időpontja május 30-31, és az útvonala ugyan az mint tavaly. Ez lenne az utolsó alkalom. A tavalyi évben nem volt velük gond, javasolná, hogy támogassa a testület. Bognár Gábor: Nem a versennyel van gond, hanem a verseny előtti edzésekkel. Nem javasolja, hogy a testület hozzájáruljon, a Vadásztársaság is ellenezni fogja. A képviselő-testület rövid egyeztetés után 6 igen, 2 nem mellett az alábbi határozatot hozta: 27/2009 (III. 26.) sz. önkormányzati határozat Bajót Község Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Tokodi Motoros Sportegyesület által május én megrendezésre kerülő Enduro Országos Bajnokságon résztvevők a község külterületén áthaladjanak azzal a kikötéssel, hogy nem érinthetik Péliföld-szentkeresztet és a verseny után a területen a hulladék összeszedésre, kerüljön. A felmerülő károk megtérítését a szervező vállalja. Határidő: május Felelős: Tóth Zoltán polgármester 19

20 Tóth Zoltán polgármester: Lakossági bejelentés alapján el kellett járnunk a szódás ügyében, mivel nincs működési engedélye a gázárusításra. Ha már beszélt vele, kérte, hogy hozza be azt a megállapodást, amit az önkormányzattal kötöttek. A vízbázis önkormányzati területen van, és nem tud arról, hogy lenne vízjogi engedélyük. Önkormányzati területet használják, térítésmentesen. Állítja, hogy van olyan határozata, ami szerint jogszerűen használja azt a területet, mutassa be azt a bérleti szerződést, ami alapján működik. Valahogyan bevételt kell teremtenünk. Ha a testület úgy gondolja, bármikor eladhatja azt a területet. Nem az a szándékunk, hogy ne készítsen ott szódát, csak jogilag tisztázott feltételek között csinálja. Török János: Kérése lenne, hogy a lejárót a Csádék felé meg kellene már csinálni Tóth Zoltán polgármester: Már elkezdték készíteni. Kőszegi Sándorral vannak vitáink, de neki ott semmi köze nincs semmihez, mivel sem tulajdonos, sem haszonélvező. A bejáróját nem tudja megközelíteni, mert nagy lesz a szinteltérés, a kivitelező megemeli a kerítését annyival, hogy készítenek egy töltést és befelé egy rámpát, de ehhez kell a hozzájárulás, hogy bemehessenek a területére. A beruházó ezt saját költségére csinálja, Kőszegi Sándor azt mondta, hogy jó, de akkor már építsenek neki oda kerítést meg árnyékolót stb. Azért kéri ezeket, mert közelebb fognak hozzá menni az emberek, mondtam neki, hogy ez közterület. A polgármester további rövid beszélgetés után az ülést bezárta. Kmf. Tóth Zoltán Polgármester Tarnóczy Tünde körjegyző Jegyzőkönyv hitelesítők. Buzás Kelemen Képviselő Paul Zoltánné képviselő 20

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Tóth Zoltán polgármester, Török János, Buzás Kelemen, Török Róbert, Paul Zoltánné és Kriszeg Ilona, képviselők Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester, Török János, Buzás Kelemen, Török Róbert, Paul Zoltánné és Kriszeg Ilona, képviselők Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. december 18-án megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69. Jelen vannak: Tóth Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 644-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2010. (X. 01.) Szociális rendelet módosítása 11/2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben