be/sfphp /2015/mvlsz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "be/sfphp01-00028/2015/mvlsz"

Átírás

1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Egri Vízilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve EVK A sportszervezet jogállása: Hivatásos Gazdálkodási formakód Sportegyesület Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében: Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának) Bajnoki osztály: OB1 Adószám Bankszámlaszám A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 3300 Helység Eger Út / utca Frank Tivadar utca Házszám 5 A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 3300 Helység Eger Út / utca Frank Tivadar utca Házszám 5 Telefon Fax Honlap cím A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Bárány Attila A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása Ügyvezető elnök Mobiltelefonszám cím A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám cím Bárány Attila Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Bitskey Aladár Uszoda Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Eger Termál Kft 40 Felk. és versenyeztetés Bárány Uszoda Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Eger Termál Kft 31 Felk. és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: A tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Egri Vízilabda Klub Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája :57 1 / 29

2 Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás 64,5 MFt 74 MFt 65 MFt Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 2 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 118 MFt 120 MFt 125 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 197,5 MFt 226,5 MFt 230 MFt Egyéb támogatás 4,5 MFt 6 MFt 12 MFt Összesen 384,5 MFt 426,5 MFt 434 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 84 MFt 88 MFt 95 MFt Működési költségek (rezsi) 73,5 MFt 81 MFt 85 MFt Anyagköltség 120 MFt 135 MFt 140 MFt Igénybe vett szolgáltatás 80 MFt 90 MFt 100 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 5 MFt 12 MFt Összesen 358,5 MFt 399 MFt 432 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás Utánpótlásra fordított összeg 192 MFt 213 MFt 210 MFt Működési költségek (rezsi) 73,5 MFt 81 MFt 85 MFt :57 2 / 29

3 Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés Ft Ft Versenyeztetés Ft Ft Közreműködői díj :57 3 / 29

4 Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az Egri Vízilabda Klub évek óta a magyar vízilabdasport meghatározó egyesülete. Az ország meghatározó utánpótlás-nevelő műhelye, ahonnan folyamatosan olyan klasszisok kerülnek ki, akik a felnőtt válogatottak meghatározó játékosai lesznek. A helyben meglévő szakmai tudás, a TAO támogatások adta lehetőségekkel kiegészülve rendkívüli helyzetet teremtett Egerben 2011-ben. A fejlődés azóta is töretlen. Az eltelt 4 sportfejlesztési program eredményei mára kézzel foghatóak. Elég példaként említeni Lőrinc Bálint, valamint Zalánki Gergő nevét, akik mára a ZF Eger meghatározó játékosai. A szakmai tudás és feltételek tehát adottak, az alapok a további építkezéshez rendelkezésre állnak. Ennek megfelelően a 2014/15-ös évadban a megszerzett tapasztalatok birtokában a cél a szakmai munka olyan irányú fejlesztése, amely az egyesületet nemzetközi viszonylatban is meghatározó szereplővé emeli. A 2014/15-ös évben a nemzetközi szereplést illetően már látszódnak az eredmények. Az egri fiatalokat is felvonultató felnőtt gárda jó eséllyel pályázik az Euroliga legjobb 6 csapata közé. A 2015/16-os évad ebből a szempontból mérföldkő lehet a klub életében. Az Euroliga Final Six megrendezése, és az egri csapat sikeres szereplése további lökést adhat az utánpótlás bázis fejlesztéséhez. Az itt meglévő komoly szakmai tudás ellenére a klubvezetés szeme előtt a további fejlődési lehetőségek azonosítása lebeg. Ennek során rendkívül fontos, hogy az utánpótláscsapatok más országokból érkező utánpótláscsapatokkal találkozhassanak, közösen készüljenek. Ezen alkalmak során a helyi edzők olyan best practice módszereket sajátítanak el, amelyre kizárólag a hazai viszonyokat tekintve nem lenne lehetőségük. A 2014/15-ös évadban az utánpótlás csapatok a következő eredményeket érték el: Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság: 3. hely Fiú Serdülő Országos Bajnokság: 9. hely Fiú Gyermek Országos Bajnokság: 6. hely Vidék Bajnokság Gyermek II: 8. hely Vidék Bajnokság Gyermek III: 1. hely Vidék Bajnokság Gyermek IV:1 hely Leány Ifjúsági Országos Bajnokság: 6. hely Leány Serdülő Országos Bajnokság: 8. hely Leány Gyermek Országos Bajnokság: 3. hely A létesítményi feltételek adottak: a Bitskey mellett a Bárány Uszoda elegendő vízfelületet biztosít. Örvendetes eredmény, hogy a Bárány Uszoda ugyancsak TAO forrásból újul meg. Az egyesület 2015/16-os programjának középpontjában továbbra is az utánpótlásbázis további fejlesztése, bővítése áll. Az adatlap releváns részeiben a program részletesen kibontásra kerül. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A sportfejlesztési projektben említett felszerelések és tárgyi eszközök a következő ütemben kerülnének beszerzésre: A személyi jellegű ráfordítások minden hónapban egységesen kerülnének kifizetésre. A sportegészségügyi felszerelések, vitaminok a év első hónapjaiban kerülnének megvásárlásra. A nevezési díjak kifizetése a 2015/16-es szezon elején, tehát augusztusban, szeptemberben lenne esedékes. A sportfelszerelések egy részét szintén a bajnokság kezdete előtt szereznék be, a továbbiakat pedig a 2016 januárjában, a felkészülési időszakban, ezzel egy időben az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök beszerzése is esedékes. Az utazási költségek a mérkőzésekhez igazodva merülnek fel, tehát a bajnokságok menetrendje szerint egyenlően, hónapokra bontva. Ezen felül a nyári edzőtáborok szállítási költségei, amelyek természetesen az edzőtáborokkal együtt merülnek fel. Ehhez hasonlóan a nyári felkészülési táborok szállás és étkezési költségei nyáron, mindig az adott táborral együtt jelentke A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az EVK sportfejlesztési programja tökéletesen illeszkedik a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájához. A Klub fő célkitűzése, hogy regionálisan, és országos szinten is népszerűsítse a vízilabdát. A népszerűsítést a kiemelkedő eredmények mellet az utánpótlásbázis folyamatos bővítésével kívánja elérni az egyesület. Az egyesület nagy hangsúlyt fektet sportolói egészségére, egészségügyi állapotára is a fizikai és technikai felkészültségük mellett. Ezt bizonyítja az, is, hogy az egyesület az alkalmazásába vett egy táplálkozási tanácsadót is, illetve több és rendszeres orvosi vizsgálatokon esnek át a sportolók. A korosztályos csapatok infrastrukturális helyzetének folyamatos fejlesztésével olyan légkör alakult ki az egyesületnél, amely mellett az edzőknek és játékosoknak csupán a szakmai munkára kell koncentrálni. A korábbi évek sportfejlesztési programjai szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hiszen közép és hosszú távú célkitűzéseik állandóak. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A sportfejlesztési program által várt legfőbb társadalmi hatás a vízilabda szakág népszerűségének emelése minden korcsoportban. A sportszerű magatartásra, kitartásra nevelt sportolók a közelükben élők számára követendő pozitív példaként szolgálnak majd, teljesítményük miatt felnéznek rájuk, érdeklődnek tevékenységük iránt, így a gyerekek, fiatalok remélhetőleg csatlakoznak majd valamilyen sportegyesülethez. Hisszük, hogy a társadalomban komoly változást csak a felnövekvő generáción keresztül, a fiataloknál elindítva, az eszméket következetesen betartva és betartatva lehet elérni. Egy, a sport által közvetített személetben felnőtt társadalom egységesebb, összetartóbb, kitartóbb és egészségesebb egységet képez, ami gazdaságilag is megtérül, hiszen az aktív életmód sok krónikus betegség kialakulását megelőzi, segít a gyógyulásban, és ez az egészségügyi kiadásokban is meglátszik. Az eszközök, szakemberek iránti kereslet növekedése bevételt teremt, a gazdasági körforgást táplálja :57 4 / 29

5 Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Sportszakember neve Új? Adózás módja Havi m. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft 0 Ft 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :57 5 / 29

6 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Informatikai eszközök Informatikai eszközök Diagnosztikai eszközök Laptop db Ft Ft Nyomtató (multifunkcionális) db Ft Ft Massage ágy db Ft Ft Diagnosztikai eszközök Bemer ágy (Egyedi) db Ft Ft Ft 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Laptop Nyomtató (multifunkcionális) Massage ágy Bemer ágy Indoklás A megnövekedett adminisztratív teendők hatékony teljesítéséhez szükséges. Az adminisztratív tevékenységhez szükséges. Játékosaink számára masszázshoz. A Bemer kezelés során erősödik a szervezet védekezőképessége, mert a vérellátás javulása miatt a fehérvérsejtek immunológiai reakciói is kedvezőbbé válnak. Ehhez szükséges az eszköz. 2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :57 6 / 29

7 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték (Ft) 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :57 7 / 29

8 Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma Gyermek fiú Gyermek leány Serdülő fiú Serdülő leány Ifjúsági fiú Ifjúsági leány Összesen :57 8 / 29

9 Utánpótlás-nevelés ráfordításai :57 9 / 29

10 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Korosztály Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft) Sportfelszerelés Gyermek fiú Fürdőköpeny db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Fürdőköpeny db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Fürdőköpeny db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Fürdőköpeny db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági leány Fürdőköpeny db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Melegítő alsó,felső szett Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Melegítő alsó,felső szett Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Melegítő alsó,felső szett Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Melegítő alsó,felső szett Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági leány Melegítő alsó,felső szett Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Orrcsipesz db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Páncéldressz db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Páncéldressz db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági leány Páncéldressz db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Páncélúszó db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Páncélúszó db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Páncélúszó db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Papucs pár Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Papucs pár Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Papucs pár Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Papucs pár Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Papucs pár Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági leány Papucs pár Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Póló db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Póló db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Póló db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Póló db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági leány Póló db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Rövidnadrág (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Rövidnadrág (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Rövidnadrág (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Rövidnadrág (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági leány Rövidnadrág (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Táska, hátizsák db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú Táska, hátizsák db Ft Ft Sporteszköz Serdülő leány Táska, hátizsák db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Táska, hátizsák db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági leány Táska, hátizsák db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Téli sapka db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Téli sapka db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Téli sapka db Ft Ft :57 10 / 29

11 Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Téli sapka db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági leány Téli sapka db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Törölköző db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Törölköző db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Törölköző db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Törölköző db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági leány Törölköző db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Úszódressz db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Úszónadrág db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Úszónadrág db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Úszónadrág db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Úszósapka db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Úszósapka db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Úszósapka db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Úszósapka db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Úszósapka db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági leány Úszósapka db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Úszószemüveg db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Úszószemüveg db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Úszószemüveg db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Úszószemüveg db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági leány Úszószemüveg db Ft Ft Pályatartozék Gyermek fiú Bója db Ft Ft Pályatartozék Serdülő fiú Bója db Ft Ft Pályatartozék Ifjúsági fiú Bója db Ft Ft Pályatartozék Ifjúsági leány Bója db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Füldugó pár Ft Ft Pályatartozék Gyermek fiú Labdafogó háló pár Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Labdatároló háló db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Labdatároló zsák db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú Labdatároló zsák db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Labdatároló zsák db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Lövőfal db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Medicinlabda db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú Medicinlabda db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Medicinlabda db Ft Ft Pályatartozék Gyermek fiú Pályahatároló kötél (50 m-es medence) db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú Súlyzó db Ft Ft Sporteszköz Serdülő leány Súlyzó db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Súlyzó db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági leány Súlyzó db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Sparrowbag db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Tenyérellenállás db Ft Ft :57 11 / 29

12 Sporteszköz Ifjúsági fiú TRX-szalag (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági leány TRX-szalag (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Gyermek leány Vízilabda db Ft Ft Sporteszköz Serdülő leány Vízilabda db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági leány Vízilabda db Ft Ft Pályatartozék Gyermek fiú Vízilabda kapuháló db Ft Ft Pályatartozék Serdülő fiú Vízilabda kapuháló db Ft Ft Pályatartozék Gyermek fiú Vízilabda kapu db Ft Ft Pályatartozék Serdülő fiú Vízilabda kapu db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú Vízilabda db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Vízilabda db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú Versenylabda (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Versenylabda (Egyedi) db Ft Ft Ft Ft 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Korosztály Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft) Alap gyógyszercsomag Alap gyógyszercsomag Alap gyógyszercsomag Gyermek fiú Alap gyógyszercsomag (Egyedi) db Ft Ft Serdülő fiú Alap gyógyszercsomag (Egyedi) db Ft Ft Ifjúsági fiú Alap gyógyszercsomag (Egyedi) db Ft Ft Vitamin Gyermek fiú Kúraszerűen alk. vitam., táp. kieg. db Ft Ft Vitamin Gyermek leány Kúraszerűen alk. vitam., táp. kieg. db Ft Ft Vitamin Serdülő fiú Kúraszerűen alk. vitam., táp. kieg. db Ft Ft Vitamin Serdülő leány Kúraszerűen alk. vitam., táp. kieg. db Ft Ft Vitamin Ifjúsági fiú Kúraszerűen alk. vitam., táp. kieg. db Ft Ft Vitamin Ifjúsági leány Kúraszerűen alk. vitam., táp. kieg. db Ft Ft Diagnosztikai eszköz Ifjúsági fiú Újraélesztő készülék (automata / félautomata) db Ft Ft Diagnosztikai mérés Gyermek fiú Dignosztikai mérés (Egyedi) db Ft Ft Diagnosztikai mérés Serdülő fiú Dignosztikai mérés (Egyedi) db Ft Ft Diagnosztikai mérés Serdülő leány Dignosztikai mérés (Egyedi) db Ft Ft Diagnosztikai mérés Ifjúsági fiú Dignosztikai mérés (Egyedi) db Ft Ft Diagnosztikai mérés Ifjúsági leány Dignosztikai mérés (Egyedi) db Ft Ft Diagnosztikai mérés Gyermek leány Dignosztikai mérés (Egyedi) db Ft Ft Ft Ft :57 12 / 29

13 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Ingatlan típusa Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / h ó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) Bárány Uszoda Uszoda Gyermek fiú Ft Ft Bárány Uszoda Uszoda Gyermek leány Ft Ft Bárány Uszoda Uszoda Serdülő fiú Ft Ft Bárány Uszoda Uszoda Serdülő leány Ft Ft Bárány Uszoda Uszoda Ifjúsági fiú Ft Ft Bárány Uszoda Uszoda Ifjúsági leány Ft Ft Bitskey Uszoda Konditerem Gyermek fiú Ft Ft Bitskey Uszoda Konditerem Gyermek leány Ft Ft Bitskey Uszoda Konditerem Serdülő fiú Ft Ft Bitskey Uszoda Uszoda Serdülő leány Ft Ft Bitskey Uszoda Uszoda Ifjúsági fiú Ft Ft Bitskey Uszoda Uszoda Ifjúsági leány Ft Ft Konditerem Konditerem Gyermek fiú Ft Ft Konditerem Konditerem Serdülő fiú Ft Ft Konditerem Konditerem Ifjúsági fiú Ft Ft Edzőtábor - Hazai csapatok részvételével Edzőtábor - Hazai csapatok részvételével Edzőtábor - Hazai csapatok részvételével Edzőtábor - Hazai csapatok részvételével Edzőtábor - Hazai csapatok részvételével Uszoda Gyermek fiú Ft Ft Uszoda Serdülő fiú Ft Ft Uszoda Serdülő leány Ft Ft Uszoda Ifjúsági fiú Ft Ft Uszoda Ifjúsági leány Ft Ft Taktikai és vágószoba Egyéb Gyermek fiú Ft Ft Taktikai és vágószoba Egyéb Serdülő fiú Ft Ft Taktikai és vágószoba Egyéb Ifjúsági fiú Ft Ft Sportolói bérlet Sportolói bérlet Sportolói bérlet Sportolói bérlet Sportolói bérlet Sportolói bérlet Belépőbérlet Belépőbérlet Belépőbérlet Belépőbérlet Belépőbérlet Belépőbérlet Ifjúsági fiú 350 Ft Ft Gyermek leány 350 Ft Ft Serdülő fiú 350 Ft Ft Serdülő leány 350 Ft Ft Ifjúsági fiú 350 Ft Ft Serdülő leány 350 Ft Ft Medence bérlés országos bajnokság Uszoda Gyermek fiú Ft Ft Medence bérlés országos bajnokság Uszoda Gyermek fiú Ft Ft Medence bérlés országos bajnokság Uszoda Serdülő fiú Ft Ft Medence bérlés országos bajnokság Uszoda Serdülő leány Ft Ft Medence bérlés országos bajnokság Uszoda Ifjúsági fiú Ft Ft Medence bérlés országos bajnokság Uszoda Ifjúsági leány Ft Ft :57 13 / 29

14 Edzőtábor - Hazai csapatok részvételével Uszoda Gyermek fiú Ft Ft Edzőtábor - Hazai csapatok részvételével Edzőtábor - Hazai csapatok részvételével Edzőtábor - Hazai csapatok részvételével Edzőtábor - Hazai csapatok részvételével Uszoda Serdülő fiú Ft Ft Uszoda Serdülő leány Ft Ft Uszoda Ifjúsági fiú Ft Ft Uszoda Ifjúsági leány Ft Ft Ft Ft 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember megnevezése Új? Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Bárány Attila N Egyéb Ft Ft Ft Dabrowski Norbert N Egyéb Ft Ft Ft Tóth Kálmán N Egyéb Ft Ft Ft Gyulavári Zoltán N Egyéb Ft Ft Ft Holló Tivadar N EKHO Ft Ft Ft Major Attila N Egyéb Ft Ft Ft Dr. Weisz Norbert N EKHO Ft Ft Ft Rüll Csaba N Egyéb Ft Ft Ft Fritz Péter N EKHO Ft Ft Ft Kissné Bedécs Szílvia N EKHO Ft Ft Ft Láng Petra Fanni N Egyéb Ft Ft Ft Nagy István N EKHO Ft Ft Ft Petrovai Márton N Egyéb Ft Ft Ft Petrovai Panna N Egyéb Ft Ft Ft Szívós Márton I Egyéb Ft Ft Ft Ráski Lilla I Egyéb Ft Ft Ft Ft Ft Ft :57 14 / 29

15 2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Sportszakember neve Beosztás Képesítés Születési idő Foglalkoztatott korosztály Bárány Attila Ügyvezető Felsőfokú szakir Gyermek fiú Dabrowski Norbert Vezetőedző Felsőfokú szakir Serdülő fiú Tóth Kálmán Edző Felsőfokú szakir Ifjúsági fiú Gyulavári Zoltán Edző Felsőfokú szakir Gyermek fiú Holló Tivadar Edző Felsőfokú szakir Serdülő fiú Major Attila Edző Felsőfokú szakir Ifjúsági fiú Dr. Weisz Norbert Sportszervező Felsőfokú Ifjúsági leány Rüll Csaba Edző Felsőfokú szakir Ifjúsági leány Fritz Péter Sportmunkatárs Felsőfokú szakir Ifjúsági fiú Kissné Bedécs Szílvia Edző Felsőfokú szakir Ifjúsági leány Láng Petra Fanni Adminisztrátor Felsőfokú szakir Serdülő leány Nagy István Edző Középfokú szakir Ifjúsági leány Petrovai Márton Edző Felsőfokú szakir Ifjúsági fiú Petrovai Panna Erőnléti edző Középfokú szakir Gyermek leány Szívós Márton Edző Középfokú szakir Gyermek fiú Ráski Lilla Edző Középfokú szakir Gyermek leány 2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Szívós Márton Ráski Lilla Pozíció megnevezése Indoklás GYEREK EDZŐ A magyar válogatott és a ZF Eger oszlopos tagja az aktív pályafutása befejezése után is a vízilabda sportágban szeretne dolgozni edzőként. Ennek érdekében a gyerek csapatok mellett edzőként dolgozik. Amellett, hogy rendelkezik a szükséges szakmai tapasztalattal, személye óriási motivációt jelent a játékosok számára, amely rendkívül fontos abban a tekintetben, hogy egy tehetséges játékos elköteleződjön a vízilabda sportág mellett. ÚSZÓ EDZŐ A megfelelő úszástudás a mai modern vízilabda egyik alappillére. Az úszástudás elsajátítását nem lehet elég korán kezdeni. Ennek érdekében Ráski Lilla a gyerekek mellett dolgozik majd úszóedzőként :57 15 / 29

16 2015/16 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Helyszín Negyedév Korosztály Tervezett ráfordítás Külföldi Ifjúsági fiú Ft Belföldi Serdülő fiú Ft Külföldi Serdülő fiú Ft Külföldi Ifjúsági fiú Ft Külföldi Ifjúsági leány Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft Külföldi Ifjúsági fiú Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft Belföldi Serdülő fiú Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Külföldi Gyermek fiú Ft Külföldi Ifjúsági fiú Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Serdülő fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft Belföldi Serdülő leány Ft Belföldi Ifjúsági leány Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Serdülő fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft :57 16 / 29

17 2015/16 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat Személyszállítási költségek típusa Korosztály Egy évadban igénybevétel összesen Egységár Összesen Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Gyermek fiú Ft Ft Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Serdülő fiú Ft Ft Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Ifjúsági fiú Ft Ft Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Gyermek leány Ft Ft Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Serdülő leány Ft Ft Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Ifjúsági leány Ft Ft Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Gyermek fiú Ft Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Gyermek fiú Ft Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Serdülő fiú Ft Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Gyermek fiú Ft Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Serdülő fiú Ft Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Gyermek fiú Ft Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Serdülő fiú Ft Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Ifjúsági fiú Ft Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Gyermek fiú Ft Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Serdülő fiú Ft Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Ifjúsági fiú Ft Ft 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :57 17 / 29

18 Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :57 18 / 29

19 Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen MVLSZ szakedzői képzés Ft 0 Ft Ft 2015/16 évad - Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra MVLSZ szakedzői képzés Képzés megnevezése Indoklás Az edzők képzettségének, szakmai színvonal emeléséhez, összhangban az MVLSZ prioritásaival. 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :57 19 / 29

20 Versenyeztetés A 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása Korosztály Részvételi, nevezési díjak A versenyeztetéssel kapcsolatos költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedélyek, játékengedélyek díja Az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díjak Összesen Gyermek fiú Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Serdülő fiú Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Ifjúsági fiú Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Gyermek leány Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Serdülő leány Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Ifjúsági leány Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :57 20 / 29

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

1 / 5 2013.05.05. 17:37

1 / 5 2013.05.05. 17:37 1 / 5 2013.05.05. 17:37 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE 3

Részletesebben

/ 5 2013.05.05. 17:35

/ 5 2013.05.05. 17:35 Kérelem 1 Ügyiratszám : 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE A kérelmező jogállása :

Részletesebben

be/sfphpm01-00043/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00043/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Komáromi Vízipóló Klub Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KVPK A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület

Részletesebben

be/sfphp01-00080/2015/mvlsz

be/sfphp01-00080/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Eszterházy Károly Főiskola Diák- és Szabadidősport Club A kérelmező szervezet rövidített neve EKF SC A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Abaújkér KSE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-05061/2015/mkosz

be/sfp-05061/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hernádi Szakmai Továbbképző és Sportegyesület Kosárlabda szakosztálya A kérelmező szervezet rövidített neve HSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

be/sfphp01-00021/2015/mvlsz

be/sfphp01-00021/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kaposvári Vízilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve KVK A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület Áfa

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BÖDEI SPORTEGYESÜLET... A kérelmező szervezet rövidített neve: BÖDEI SE... Gazdálkodási formakód

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15 1 / 19 2011.11.23. 14:58 1Ügyiratszám : T-2011/15 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB GYŐRI ETO HC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Oázis Sport Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Oázis Sport Nonprofit Kft. A sportszervezet jogállása:

Részletesebben

be/sfp-00111/2015/mvlsz

be/sfp-00111/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve HSA A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 569 - Alapítvány

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSZSE... Gazdálkodási

Részletesebben

be/sfp-0083/2015/mvlsz

be/sfp-0083/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft A kérelmező szervezet rövidített neve FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft A sportszervezet jogállása: Amatőr

Részletesebben

be/sfp-5215/2015/mkosz

be/sfp-5215/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Árpád Vezér Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ÁVG DSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-4094/2015/mkosz

be/sfp-4094/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szolnoki MÁV Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szolnoki MÁV SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE03068/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Szekszárdi Sportközpont

Részletesebben

be/sfphp01-00024/2015/mvlsz

be/sfphp01-00024/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szentesi Üdülőközpont Nonprofit KFT A sportszervezet

Részletesebben

be/sfp-0045/2015/mvlsz

be/sfp-0045/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft. A sportszervezet

Részletesebben

Tapolca VSE. - nincs -

Tapolca VSE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tapolca Városi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Tapolca VSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03314/2015/mksz

be/sfphpm01-03314/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nemesnádudvari Női Kézilabda- és Szabadidő Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nemesnádudvari Női Kézilabda- és Szabadidő Egyesület Gazdálkodási

Részletesebben

be/sfp-04280/2015/mkosz

be/sfp-04280/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kosárlabdát Kedvelők Clubja Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KOKECSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfp-3229/2015/mksz

be/sfp-3229/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Fűzfői Atlétikai Klub Kézilabda Szakosztály A kérelmező szervezet rövidített neve FAK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-05011/2015/mkosz

be/sfphpm01-05011/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Fűzfői Atlétikai Klub Kosárlabda Szakosztály A kérelmező szervezet rövidített neve FAK A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfphp01-00040/2015/mvlsz

be/sfphp01-00040/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Újszilvása központi sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Újszilvás KSE A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521

Részletesebben

2 / 3 2013.07.29. 14:27

2 / 3 2013.07.29. 14:27 2 / 3 2013.07.29. 14:27 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: BEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfp-5243/2015/mkosz

be/sfp-5243/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szilágyi Erzsébet Gimnázium Diák Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SZEG DSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pécselyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Pécselyi SE Gazdálkodási formakód

Részletesebben

be/sfphpm /2016/mksz

be/sfphpm /2016/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Körte Hegyi és Vízi Sportok Egyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Körte Se Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság Áfa

Részletesebben

be/sfp-5093/2015/mkosz

be/sfp-5093/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Universitas Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve USC Szeged A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-05241/2015/mkosz

be/sfphpm01-05241/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sátoraljaújhelyi Testedzők Köre Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve STK SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfp-08233/2015/mlsz

be/sfp-08233/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 1 FC Femina 93 Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 1 FC Femina Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2691 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm02-03179/2015/mksz

be/sfphpm02-03179/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abonyi Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve ABonyi Kézilabda Klub Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

ZSE. Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap:

ZSE. Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zagyvaszántói Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: ZSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

be/sfp-10290/2015/mlsz

be/sfp-10290/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Petőfi Sporkör Lipót A kérelmező szervezet rövidített neve Lipót SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 775 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-07244/2016/mkosz

be/sfp-07244/2016/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt. A kérelmező szervezet rövidített neve PSN Zrt. A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vasas Futball Club Kft A kérelmező szervezet rövidített neve Vasas FC Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 2841 A kérelmező jogállása Hivatásos

Részletesebben

1 / 14 2013.10.15. 11:43 1 Ügyiratszám : 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Várda Sport Egyesület Kisvárda 2 Gazdálkodási formakód: A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8484/2015/mlsz

be/sfp-8484/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csákánydoroszlói KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1800

Részletesebben

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentistváni Titán Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentistváni Titán SE. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2361

Részletesebben

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisbárapáti Községi Szabadidő- és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisbárapáti SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Öttevényi Torna Club A kérelmező szervezet rövidített neve Öttevény TC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 795 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Olajmunkás Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Olajmunkás SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2004 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-07209/2016/mkosz

be/sfp-07209/2016/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Komárom Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KVSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-09341/2015/mlsz

be/sfp-09341/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Alsóörsi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ASE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2325 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08711/2015/mlsz

be/sfphpm01-08711/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve Szombathelyi Haladás Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

Vági Sportegyesület Vági SE. Vág. Templom u. www.vag.hu 96533-008. Vág. Templom u. Riba Lajos elnök 303143205. vagonkormanyzat@t-online.

Vági Sportegyesület Vági SE. Vág. Templom u. www.vag.hu 96533-008. Vág. Templom u. Riba Lajos elnök 303143205. vagonkormanyzat@t-online. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 3 Tagsági

Részletesebben

be/sfphpm01-03276/2015/mksz

be/sfphpm01-03276/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tiszakécske Város Sportegyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Tiszakécske VSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-00014/2015/mvlsz

be/sfp-00014/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kanizsa Vízilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KVSE A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület

Részletesebben

be/sfp-5184/2015/mkosz

be/sfp-5184/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tigris Kosárlabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Tigris KK A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-08928/2015/mlsz

be/sfp-08928/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sárospataki Rákóczi DSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-03164/2015/mksz

be/sfphpm01-03164/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Úrkúti Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Úrkút SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphp01-08232/2015/mlsz

be/sfphp01-08232/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szigetvári Vasas Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SZVSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3155 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-09076/2015/mlsz

be/sfp-09076/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bakonyszombathely Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1059 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8439/2015/mlsz

be/sfp-8439/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve BALATONBERÉNYI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve BALATONBERÉNYI KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1532

Részletesebben

be/sfp-06094/2016/mkosz

be/sfp-06094/2016/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szolnoki MÁV Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szolnoki MÁV SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Utánpótlás típusa: Sportszervezet. Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap:

Utánpótlás típusa: Sportszervezet. Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Telki Focisuli Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: Telki Focisuli Nonprofit Kft. 2 Gazdálkodási

Részletesebben

be/sfp-10110/2015/mlsz

be/sfp-10110/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Telki Focisuli Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Telki Focisuli Nonprofit Kft. Gazdálkodási formakód 113

Részletesebben

be/sfphpm01-10164/2015/mlsz

be/sfphpm01-10164/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve UTE Profisport Kft A kérelmező szervezet rövidített neve 3434 Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám UTE Profisport A kérelmező jogállása Hivatásos

Részletesebben

be/sfphpm /2016/mkosz

be/sfphpm /2016/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zala Volán Női Kosárlabda Klub Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve Zala Volán NKK Kft. A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfphpm01-05047/2015/mkosz

be/sfphpm01-05047/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nagykőrösi Sólymok SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

be/sfp-8555/2015/mlsz

be/sfp-8555/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőmegyer Sportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőmegyer SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám MLSZ A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ónod Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ónod SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2910 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-09222/2015/mlsz

be/sfp-09222/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budakeszi Labdarúgó Akadémia SE A kérelmező szervezet rövidített neve Budakeszi LA Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3179 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-3026/2015/mksz

be/sfp-3026/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MIKLÓS KÉZILABDA CLUB A kérelmező szervezet rövidített neve MIKLÓS KC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfp-00076/2015/mvlsz

be/sfp-00076/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sportliget Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sportliget Sport Egyesület A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód

Részletesebben

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve UTC 1913 Labdarúgó Kft A kérelmező szervezet rövidített neve UTC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 3839 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphp01-00025/2015/mvlsz

be/sfphp01-00025/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budapesti Honvéd Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BHSE A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 16:02 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Törökbálinti Focisuli Egyesület Törökbálinti

Részletesebben

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tokaji Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve Tokaj FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 233 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

1 / 18 2013.04.29. 14:33

1 / 18 2013.04.29. 14:33 1 / 18 2013.04.29. 14:33 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Újszilvás Központi Sport Egyesület Újszilvás KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06311/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06311/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm /2016/mkosz

be/sfphpm /2016/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Alba Amatőr Kosárlabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Alba Amatőr KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfphpm01-00022/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00022/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kaposvári Vízilabda Klub Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve KVK Kft. A sportszervezet jogállása: Hivatásos Gazdálkodási

Részletesebben

be/sfp-08382/2015/mlsz

be/sfp-08382/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Levél Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Levél KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 774 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-4220/2015/mkosz

be/sfp-4220/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hajdúhadházi Kosárlabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve HKK A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bugac Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bugac Községi Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2157

Részletesebben

be/sfphpm01-04123/2015/mkosz

be/sfphpm01-04123/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pápai Kosárlabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve PKC A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Héhalom Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Héhalom SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2965 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vassurány Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vassurány SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1898 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-9497/2015/mlsz

be/sfp-9497/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hatvani Góliát Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Hatvani Góliát DSE Gazdálkodási formakód 001 Tagsági azonosítószám 3375 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10745/2015/mlsz

be/sfp-10745/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kerepesi Városi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nincs Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8960/2015/mlsz

be/sfp-8960/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bercel Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Bercel KSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1181 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08212/2015/mlsz

be/sfphpm01-08212/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Becsehelyi KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2001 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-9099/2015/mlsz

be/sfp-9099/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Újperinti Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Újperinti Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2829 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-05156/2015/mkosz

be/sfphpm01-05156/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jezsuita Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Jezsuita DSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-05006/2015/mkosz

be/sfphpm01-05006/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Egri Városi Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve EVSI A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-03489/2015/mksz

be/sfphpm01-03489/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező szervezet rövidített neve Lipót SE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-9326/2015/mlsz

be/sfp-9326/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykapornak Községi Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nagykapornak KSE Gazdálkodási formakód 114 Tagsági azonosítószám 2112 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10285/2015/mlsz

be/sfp-10285/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Fogócska Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Fogócska SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3843 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphp01-05072/2015/mkosz

be/sfphp01-05072/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kiskunlacházi Ifjú Kosarasok Köre A kérelmező szervezet rövidített neve KLIKK Zsiráfok SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfphpm01-03461/2015/mksz

be/sfphpm01-03461/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőkeresztes Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőkeresztes VSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-08266/2015/mlsz

be/sfphpm01-08266/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve VANYARC KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve VANYARC KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 5872 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10428/2015/mlsz

be/sfp-10428/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve MartonSport Nonprofit Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

Fesztóri Sándor Egyesületi Elnök. Sziklai László

Fesztóri Sándor Egyesületi Elnök. Sziklai László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 3 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-5118/2015/mkosz

be/sfp-5118/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve MVSI Miskolc Városi Sportiskola

Részletesebben

be/sfphpm01-03077/2015/mksz

be/sfphpm01-03077/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csurgói Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve CSKK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphp01-00015/2015/mvlsz

be/sfphp01-00015/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentesi Vízilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve SZVK A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület Áfa

Részletesebben

be/sfp-10549/2015/mlsz

be/sfp-10549/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve VÁRALJA SE BAKONYSZENTKIRÁLY A kérelmező szervezet rövidített neve VÁRALJA SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1995 A kérelmező jogállása

Részletesebben

1 / 11 2014.12.18. 10:42

1 / 11 2014.12.18. 10:42 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Universitas Sport Club Szeged USC Szeged 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben