2030 Érd Sárvíz u.10 tel./fax: 06/23/ , mob.:+36/30/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2030 Érd Sárvíz u.10 tel./fax: 06/23/367 092, mob.:+36/30/22 66 502"

Átírás

1 DOBUR-TERV KFT Érd Sárvíz u.10 tel./fax: 06/23/ , mob.:+36/30/ SZAKVÉLEMÉNY Az Érd MJV Önkormányzata tulajdonában lévő Gesztelyi ház kávéház-étteremként való üzemeléséhez végzett munkák műszaki indoklása és árazása Megbízó: Kemencés és Lakoma Kft. Épület helye: 2030 Érd, Alsó utca 2, hrsz.: Készítette: Urbányi Miklósné okl. ép. mérnök építésügyi műszaki szakértő SZÉSZ építésztervező, tartószerkezeti vezető tervező T-T PMMK Érd Sárvíz u.10 Mob.: +36/30/ Készült 3 pl.- ban 2pl. megbízó 1 pl. saját irattár Nagy Ferenc okl. villamos mérnök VT Balatonrendes Fő utca

2 Tartalomjegyzék I. Műszaki szakértői vélemény II.Költségbecslés Fotós melléklet 2

3 I. Műszaki szakértői vélemény 1./ Megbízás tárgya, feladata, előzmények A tulajdonos a Kemencés és Lakoma Kt.-nek bérbe adta az ingatlan 186,92 m 2 nagyságú területrészét 180 m 2 nagyságú terasszal kávéház-étterem üzemeltetése céljából. A bérleti szerződésben bérlő vállalta, hogy beszerzi a működéshez szükséges hatósági engedélyeket, egyeztet a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatallal, kialakítja és berendezi a kapcsolódó tereket, megvalósítja a konyha kialakítását a már meglévő konyhatechnológiai tervek alapján. A bérleti szerződés a Kemencés és Lakoma Kft. valamint az Érd MJV Önkormányzata között szeptember 08-án létrejött. A szerződés szerint a bérleti díj havi Ft/hó és 5 év időtartam intervallumban került érvényesítésre a bérleti díjban a beruházás költsége. A bérleti díjba a beruházás költsége havi bruttó Ft/hó értékkel került beépítésre. A Kemencés és Lakoma Kft. a munkálatokat elkezdte és elvégezte, az egységet üzemképes állapotba hozta. A Kft május 08.-án bérbeadó felé jelentette, hogy a Kft. tulajdonosi viszonyaiban változás állt be és kérte a szerződés módosítását. A módosítás a mai napig nem történt meg. Ugyanakkor kérte a szerződésbe foglalt 5 év bérleti időtartam arányos változtatását, mivel a szerződésben rögzített beruházási költségek értékei a valós beruházási költségek alatt vannak. Az üzembe helyezés költségei a tervezett értéket jóval meghaladták, a KFT. a befektetett többletköltséggel arányosan kérte a bérleti időtartam meghosszabbítását. Megbízásunk tárgyát a műemlékvédelmi környezetben kialakított, magas színvonalú vendéglátó ipari egység működőképességéhez elvégzett munkálatok szükségszerűségének, jogosságának műszaki felülvizsgálata, a beépített költségek alakulása képezte. 2./ Felmérések megállapításai, észrevételek A szakvélemény helyszíni felmérések alapján, a rendelkezésre bocsájtott iratanyag áttanulmányozásával, adatgyűjtések felhasználásával készült. Bérlő az épületrészt üres állapotban vette bérbe és kezdte meg a munkálatok elvégzését. Az elképzelések szerint a már megtervezett konyhatechnológiai tervek alapján kellet volna a főzőkonyhát kialakítani. A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségi Igazgatósága helyszíni szemlét tartott szeptember 14.-én. A helyszíni bejáráson derült ki, hogy az engedélyezési tervben jelölt, de a kivitelezési tervben nem szereplő konyhatechnológiai terv nem került be az Igazgatósághoz, nincs rá engedély. Új tervek elkészítését javasolták, a rendelkezésre álló tervek szerinti kialakításhoz nem járultak hozzá. A bérlő ezek után kénytelen volt saját költségén új konyhatechnológiai kiviteli terv elkészítését megrendelni. Az új tervek szerint a meglévő víz és csatorna csatlakozásokat át kellett építeni, mivel azok nem feleltek meg a műszaki, konyhatechnológiai igényeknek és a hatóságok által támasztott követelményeknek. Az új víz- és csatornarendszert úgy kellett kialakítani, hogy a meglévő burkolatot meg kellett kímélni egyrészt a beépített padlófűtés megóvása miatt, másrészt alkalmazkodni kellett ahhoz a követelményhez, hogy az EU az általa támogatott, kedvezményezett létesítmények elkészülte után 5 évre szóló módosítási, átalakítási tilalmat tart fenn. Így az új vezetékezést álpadló építésével kellett kivitelezni, amely jelentős, előre nem látott többletköltséget eredményezett. A bérlő által beépített konyhatechnológiai eszközökhöz, gépekhez újra ki kellett építeni a gépészeti, elektromos, légtechnikai csatlakozásokat, mert ezek nélkül a 3

4 berendezések nem lettek volna üzembe helyezhetők. A régi csatlakozások megszűntek. A munkálatok elvégzése után az elkerülhetetlen vakolat és felületjavítások is elkészültek. A kész padozat bontásának tilalma miatt a padló felett fektetett vezetékeket álpadlóval kellett eltakarni. A fentiek szerint elkészített gépészeti, technológiai kialakítást a hivatal engedélyezte és a Budai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer- Ellenőrző Hivatal kiadta a végleges működési engedélyt án. Komoly problémát jelentett még, hogy a bérlemény átvételekor rendelkezésre álló energiamennyiség nem elégítette ki a technológiához és világításhoz szükséges energiaigényt. A konyhatechnológia gázzal történő működtetését a műemlékvédelmi hatóság által előírt követelményrendszer nem engedte meg. Az egyébként rendelkezésre álló gáz felhasználását a műemlékvédelmi hatóság konyhatechnológiai célokra azért sem engedélyezte, mert nem járult hozzá, hogy a gázüzemű működéshez szükséges szellőző berendezések megjelenjenek a létesítmény külső homlokzatán és nem járult hozzá a tetőhéjazat bontásával együtt járó kivitelezéshez sem. A mennyezeti acéltartókra felszerelt megvilágítás nem felelt meg az esztétikailag elvárható igényeknek. A meglévő energiatakarékos lámpatestek helyett a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal bevonásával új energiatakarékos világítási rendszer készült. A technológia megvalósításához energiatakarékos berendezések beépítésére volt szükség. A gázenergia felhasználás tiltása után bérlőnek nem maradt más lehetősége, mint a beépített, egyébként is szűkös kapacitású energiateljesítményt a lehetőségekhez képest felbővítse, átszervezze. Az átalakítás során, ahol nem állt rendelkezésre elegendő teljesítmény, bérlő más műszaki megoldásokra energiatakarékos berendezések, fogyasztók vásárlására - kényszerült Mindezek megvalósítása előre nem látható, ezért előre nem tervezett költségkiadást eredményezett. Ahhoz, hogy az egység működőképes legyen és az arculat kialakítása megfeleljen a műemlékvédelmi hatóság elvárt előírásainak, folyamatos egyeztetésekre, eljárásokra volt szükség. A külső és belső dizájn és arculat megteremtése, beleértve a színképzéseket, a világítás kialakítását, az árnyékolástechnikát, a mobil és beépített bútorzatot is, műemlékvédelmi felügyelet mellett történt. A Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal több változat megterveztetésére kötelezte bérlőt. Három féle változat készült a belsőépítészet kialakítására, ezek közül a jelenlegi, most látható kialakítás került végleges elfogadásra. A műemlékvédelmi hatóság által elfogadott arculat megteremtésének költségei jóval meghaladták az átlagos belsőépítészeti költségeket. Az engedélyező hatóság által elfogadott végleges terv, valamint az a megfogalmazott elvárás, hogy a létesítmény, azon belül is a konyha és a vendégtér csak a műemlékvédelmi környezet figyelembe vételével, egyedi bútorok és berendezési tárgyak beépítésével kerülhettek kialakításra. A konyhai, helyszíni lehetőségeket figyelembe vevő beépített bútorok és konyhatechnológiai eszközök, hűtők, elektromos konyhai berendezések tetemes költségnövekedést eredményeztek. Az étterem-kávéház működtetéséhez a NAV által engedélyezett számítástechnikai hálózatot kellett pótlólagosan kiépíteni. Így készült el az irodai számítógépes hálózat, két számítógépes rendszerrel és az irodai munkához feltétlen szükséges printer, fax-másoló, scanner telepítése is megtörtént. A vendégek részére mikro TV rendszer került kialakításra, a berendezések Samsung, Hytech márkájúak. A rendszerbe erősítők, jeltisztítók kerültek beépítésre. A rendszer lehetővé teszi a 4

5 műholdas és AM mikro vételt. A rendszerhez tartozó A vételt lehetővé tevő, műemlékvédelmi hatósággal egyeztetett kivitelű parabola antenna telepítése járulékos munkákkal járt együtt. A külső terasz igényes kialakításához a mobil bútorzat mellett 9 db kerti szaletli készült, a külső és belső térben fellépő dobogó lett elhelyezve. Ugyanakkor elkészült a külső tér világítástechnikájának kivitelezése is. A fentiek mellett mobil berendezési tárgyak, éttermi eszközök, mobil bútorzat vásárlása történt. Elvégezték a meglévő riasztóhálózat kiegészítését, rádiófrekvenciás, éjjel látó biztonságtechnikai kamerarendszer épült ki. A külső térvilágítás, az utcai homlokzat, a táblák, feliratok megvilágítása hozzájárulnak a műemlékvédelmi épület esztétikus megjelenéséhez. Megállapítható, hogy a műemlékvédelmi és a szakmai követelmények kielégítéséhez, a vendégek igényes kiszolgálásához és a minősített működési engedély megszerezhetősége érdekében, az elvégzett munkákra feltétlen szükség volt. 5

6 II.Költségbecslés Költségvetés főösszesítő Készült: Érd, Alsó utca 2 szám alatti Gesztelyi ház területén belül létesült kávéház-étterem működésének beindulásához elvégzett munkákhoz és berendezéshez 1./ Külső munkák Ft 2./ Épületegység építőmesteri, szakipari munkái Ft 3./ Gépészeti munkák Ft 4./ Villanyszerelési munkák Ft TV rendszer kiépítése Számítógépes hálózat kiépítése Riasztóberendezés kiépítése 5./ Elektromos berendezési tárgyak Ft 6./ Beépített bútorok, mobil bútorok Ft 7./ A működéshez megindításához kifizetett járulékos díjak Ft. Összesen Ft A bérleti díjban nem érvényesíthető költségek Ft 6

7 Az építés költségeinek alakulása (bruttó érték, anyag+munkadíj tartalommal) A költségvetés tartalmazza az építőmesteri, szakipari, gépészeti és villanyszerelési költségeket, a beépített és mobil bútorokat, elektromos berendezési tárgyakat 1./ Külső munkák 1.Külső-belső teraszok javítása, sérült, felvált lapok cseréje 2.Belső udvar zárt kerítés építése 2x1,80 m méretű elemekből részmunkákkal, hossz=24 fm Ft Ft / Ft/m 2 / 3. Belső udvar gazdasági bejárat előtti előtető hatóság által elfogadott, leegyeztetett szerkezettel terv szerinti kivitelben 20 m 2 / Ft/m 2 / Ft 4. Belső udvar vendég terasz szaletlik elhelyezése fogadószerkezethez rögzítve 9 db / Ft/db Ft 5. Kerti bútorok szaletlikhez asztalokkal, székekkel 9 garnitúra Ft/garnitúra Ft.. Összesen Ft 2./ Épületegység építőmesteri, szakipari munkái 1.Homlokzati címfestés műemlékvédelmi előírások, Igények betartása mellet, betűk tervezése, felfestése Érdi Vigadó- felirat kivitelezése Ft 2.Fogyasztótér belső falfelületének festése pillérek tetejéig ( 2,30 m) lélegző falfestékkel előkészített felületre 2 rtg.-ben fehér színnel 151,37 m 2 / 1250 Ft/m 2 / Ft 3.Belső falfelület festése előkészített felületen 2 rtg.-ben diszperzit festékkel fehér színben fogyasztótérben és az összes többi helyiségben 2,30 m felett 422,25 m 2 /990 Ft/m 2 / Ft 7

8 4.Faszerkezetű nyílászárók festése 2 rtg.-ben fehér színben, részmunkákkal, dizájn tervnek megfelelően 50,50 m 2 / 1850 Ft/m 2 / Ft 5.Ablakok árnyékolástechnikájának megoldása Műemlékvédelmi hatósággal egyeztetve, pasztell színű rolókkal, fehér színű függönyökkel, felszereléssel 9 helyen, Ft/ablak Ft 6.Belső ajtók felületkezelése műemlékvédelmi hatósággal egyeztetett színben és anyaggal 12,60 m Ft 7.Felületjavítás vakolatjavítással gépészeti munkák után 15 m Ft 8.TV rendszer kiépítéséhez bontási majd helyreállítási minkák, (burkolat és tetőfedés, kiegészítő ( bádogos munkák) Ft.. Összesen Ft 3./ Gépészeti munkák 1. Vízcsatlakozások kiépítése fogyasztótér és konyha helyiségekben vízfogyasztást igénylő gépi berendezésekhez( mosogatók, ipari mosogatógép, jéggép, kávégép ) csatornaszerelés szennyvízhez padozat felett álpadlóval Ft 2. Rozsdamentes mosogató 2 medencés, H-M vizes 2 db Ft Ipari mosogatógép-pohár és tányérmosó- 1 db Ft Jéggép 1 db Ft 3. Vízlágyító beüzemelése kapcsolódó munkákkal Ft Összesen Ft 8

9 4. /Villanyszerelés Gesztelyi ház éttermében elvégzésre került elektromos munkák BONTÁS menny. e.ár Ft HUF 1 Müanyag védöcsö leszerelése falhoronyból m Vörösréz ill. aluminium vezeték kiszerelése védöcsöböl m Kapcsolók, dugaszolóaljzatok, nyomógombok leszerelése db Fényforrások lámpatestek leszerelése db Biztosító táblák kikötése, leszerelése db ÉPÍTÉS menny. e.ár Ft HUF 1 Müanyag védöcsö szerelése falhoronyba elágazó dobozokkal MÜ-III fm Müanyag védöcsö szerelése aljzatbetonba elágazó dobozokkal MÜ-III fm Szigetelt vezeték elhelyezése védöcsöbe 1,5 mm2 fm Szigetelt vezeték elhelyezése védöcsöbe 2,5 mm2 fm Rézkábel csatornába elhelyezve 3x1,5 mm2 fm Rézkábel csatornába elhelyezve 3x2,5 mm2 fm Rézkábel csatornába elhelyezve 5x1,5 mm2 fm Polisztirol takarás kábel részére fm EPH hálózatba kötés fémszerkezetnél db Villámháritó rendszer kialakítása klt Audió rendszer 2x80 W kialakítása db Tv antenna rendszer elhelyezése tetön Müemlékvédelemmel egyeztetve klt Belsö antenna rendszer és kábelezés erösít?vel klt Külsö világítás lámpatestei ( terasz ) db Külsö világítás fényszórói db Teraszon elhelyezett dugaszoló aljzatok rozsdamentes oszlopon db Külsö világítás kábelezése földben, védöcsöben 3x2,5 mm2 kábellel fm

10 17 Riasztó rendszer kábelezése UTP kábellel fm Sziréna elhelyezése riasztó részére db Mozgás érzékelö, riasztó részére db Riasztó rendszer kikapcsolója db Biztonsági kamera rendszer kialakítása klt Világítási kiépítése az irodánál: fénycsöves lámpatest, oldalfalon elhelyezett lámpatest 2 db, 3 db kapcsoló, dugaszolóaljzatok 2 db klt Világítás kiépitése a konyhánál: oldalfalon lámpa 2db, lámpa az étellift helyiségben, fénycsöves lámpatest a manipuló helyiségben 2x40 W, világitási kapcsolo 2 db, dugaszzolo aljzat 4 db. Fis csatlakozás az elektromos tüzhelynél és mosogatonál klt Vizmentes lámpatest külsö oldalfalon db Vizmentes kapcsolo2 sarku külsö oldalfalon db Vizmentes dugaszolo aljzat külsö oldalfalon db Müanyag vezeték csatorna 25x25 mm oldalfalra szerelve fm Müanyag vezeték csatorna 50x25 mm oldalfalra szerelve fm Inox lámpatest oldalfalon 2 águ db Inox lámpatest oldalfalon 3 águ db Ledes izzó a fenti lámpaatestekhez db Világitási kapcsolo falon kivüli 2 sarku db Világitási kapcsolo falon kivüli csillár db Dugaszolo aljzat falon kivüli 2s+f db Alkonykapcsolo felszerelve, bekötve, beszabályozva db Dugaszolo aljzat sülyesztett 2s+f db Átfolyó vizmelegit? elektromos bekötéssel db Italpultba világítási berendezések elhelyezés, ledes lámpatest, dugaszolo aljzat klt Étterem föeloszto Legrand tipusu 60x90 cm sülyesztett 1 sor Fökapcsolo Ensto kisautomata DCKA A 15 db, 10

11 FI relé 25 A 30 ma DCKB 2 2 sor 8 db FI relé 25 A 30 ma DCKB 2, 1 db C20 kisautomata 3 sarku, 3 db C16 kisaoutomata 1 sarku DCKA 41 3 sor 14 db C16 kisautomata DCKA 41, 7 db C 10 kisaautomata DCKA 41 4 sor 7 db C16 kisautomata DCKA 41, 1 db C 10 kisaautomata DCKA 41 8 db FI relé 25 A 30 ma DCKB 2, 5 sor 2 sor 8 db FI relé 25 A 30 ma DCKB 2, Összeszerelve, bekötve klt NEM KÖZVETLEN VILLANYSZERELÉSI BERENDEZÉSEK menny. e.ár Ft HUF a költégbecsléshez az adatokat a beszerz?k biztosították 1 Asztali számítógép komplett db Hordozható számitogép db Pénztárgép + nyomtató + üzleti szoftver klt Riaszto központ db Televizio 3 D képalkotásu db Villanyszerelés összesen: / Beépített bútorok, mobil bútorok 1. Münchener tálaló szekrény cseresznye szín fogyasztótérben elhelyezve 1 db Ft 2. Münchener alacsony tálaló szekrény cseresznye szín 1 db Ft 3. Bőr ülőgarnitúra, 1 db hatos kanapé, 1 db fotel Ft x80 cm méretű üvegfedlapos wenge tárgyaló asztal 1 db Ft 11

12 5. 40x90 cm méretű üvegfedlapos dohányzó asztal 1 db Ft 6. Üvegfedlapos író-és számítógépes asztal 1 db Ft 7. Irodai bőrszék íróasztalhoz 1 db Ft 8. Beépített konyhabútor( beépített gépek külön költségelve) 9. Fogyasztótér pultrendszer, és alsószekrényes Polcrendszer, álpadló építése Ft Ft 10.Raktári polcrendszer, helyszíni felmérések Szerint egyedi polcrendszer kialakításas Ft. Összesen Ft 5./ Elektromos berendezési tárgyak 1. Számítógép rendszer -irodai- berendezések kompletten 2 db Ft 2. Fax-másoló, lézerprinter ( kétoldali printerrel), scanner 3. Konyhai kiegészítő berendezések, gépek Szeletelő gép, mixergép, rostlapok, prések, pirító, frittőz, sütők, vaslapok Ft Ft 4. Mackie C 300 hangfalak Ft 5. Bechringer 120 W BASZ rendszer Ft 6. Famie PN1404 FX PRO 8 csatornás 800W-os digitális erősítő és keverő Ft.. Összesen 6./ A működés megindításához szükséges kifizetett járulékos díjak Ft 1. Illetékek, eljárási díjak Ft 2.Belső dizájn tervezése, konyhatechnológiai terv Átalakítás műszaki tervei Ft 12

13 3. Szakértői díj Ft Összesen Ft 13

14 A működéshez szükséges, de a bérleti díjban nem érvényesíthető egyéb kellékek, eszközök 1. Inox rozsdamentes konyhai edények Ft db-os francia evőeszköz készlet 24 garnitúra Ft/garnitúra Ft 3. Típus pohárkészletek 12x140 db /átl.400 Ft/db 4. Alföldi porcelán 8 db-os étkészlet, 8 cm-32 cm átmérőig Ft Ft 5. Konyhai hűtőszekrények 11 db Ft 6. Kávégép, sörcsapoló Ft 7. Búbos pizza sütő kemence 1 db Ft 8. Külsőtérben használatos főzőüstök házzal, füstelvezetéssel 3 db, Ft/db Ft 9. Kerti kockás abrosz garnitúra zöld-sárga színű 80 db 2900 Ft/db Ft 10.Kerti székekre ülőpárna 80 db Ft 11.Beltéri damasztabrosz garnitúra 3x40 db 120 db, Ft/db Ft 12.Asztali futóterítő terrakotta színben 40x120 cm 60 db Ft/db Ft 13.60x60 cm óarany asztali középterítő 60 db 1360 Ft/db Ft 14.Fogyasztótér berendezési bútorzata asztal 10 db Ft/db szék Ft 80 db Ft/db Ft... Összesen Ft 14

15 Fotós melléklet 15

16 16

17 17

Általános megjegyzések

Általános megjegyzések 3. sz. Melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS I. Általános műszaki leírás 1. ÉPÍTÉSZET Általános megjegyzések Az építész alaprajz szerinti méretek "nyers" méretek és a vakolatlan falak közötti távolságot jelölik. Ahol

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat. gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014.) végrehajtása

Földeák község Önkormányzat. gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014.) végrehajtása Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2014.(IX.10.)Kt. határozatával elfogadta Földeák község Önkormányzat gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014) végrehajtásáról szóló tájékoztatót:

Részletesebben

Építő közfoglalkoztatás 2013 2015-ben

Építő közfoglalkoztatás 2013 2015-ben Építő közfoglalkoztatás 2013 2015-ben A vályogvető közfoglalkoztatási mintaprogram eredményei Készítette: Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság 2015. július 28. Építő

Részletesebben

M Ű SZAKI LEÍRÁS. I. Általános mű szaki leírás

M Ű SZAKI LEÍRÁS. I. Általános mű szaki leírás 3. sz. Melléklet M Ű SZAKI LEÍRÁS I. Általános mű szaki leírás 1. ÉPÍTÉSZET Általános megjegyzések Az építész alaprajz szerinti méretek "nyers" méretek és a vakolatlan falak közötti távolságot jelentik.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név : cím : cégjegyzékszám : adószám : számlavezetö: bankszámlaszáma: Projekt 18 Kft. 1181 Budapest, Kondor Béla st ny. 16. 01-09-896405 14269677-2-43 OTP

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS KULCSRAKÉSZSÉG RÉSZLETES LEÍRÁSA Budapest XVII. Nógrádkövesd utca 5. sz. alatt épülő 2x1 lakásos családi ház 1./ Alapozás Az épület sávalapozással épül, az alapozási sík -1,0 m. A csömöszölt

Részletesebben

Általános megjegyzések

Általános megjegyzések 3. sz. Melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS I. Általános műszaki leírás 1. ÉPÍTÉSZET Általános megjegyzések Az építész alaprajz szerinti méretek "nyers" méretek és a vakolatlan falak közötti távolságot jelentik. Ahol

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a városfejlesztéssel összefüggő pályázatokról Császár László

Részletesebben

NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL

NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL .. napirendi pont NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A 2006. évben a munkák jelentős részét a korábban elkezdett

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz ÉPÍTÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/A Az Országos Kardiológiai

Részletesebben

a. Az elosztói engedélyesek által elfogadott villamosipari termékek felhasználásával létesített berendezések.

a. Az elosztói engedélyesek által elfogadott villamosipari termékek felhasználásával létesített berendezések. 1. Mely esetben jogosult a regisztrált villanyszerelő földkábeles csatlakozóvezeték kivitelezésére? (2 pont) a. Amikor a felhasználó megbízza. b. Minden esetben. c. Ideiglenes vételezés kialakítása esetén.

Részletesebben

Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2010. évi

Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2010. évi Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2011. február 14. P.H. RÁKÓCZI TIBOR ügyvezető

Részletesebben

4. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

4. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 4. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 1. oldal / 16 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Alapadatok, okiratok 1.1 Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési munka jellemző adatai 1.1.1 Az építmény, építési munka

Részletesebben

SZÍNPAD. Elôadómûvészetek technikája. VII. évfolyam 3. szám 2011. szeptember

SZÍNPAD. Elôadómûvészetek technikája. VII. évfolyam 3. szám 2011. szeptember VII. évfolyam 3. szám 2011. szeptember 945 Ft T A R T A L O M 4 PIAC FELÉ FÉLÚTON (Dr. Venczel Sándor) Bemutatjuk 5 A MOM A MOM Kulturális Központ és Gesztenyéskert funkcióbôvítô fejlesztése 2011 nyarára

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS J^&P- (M-L-. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Ostrom utca 23-25. szám alatti Irodaházának nyílászáró csere és homlokzat felújítás kiviteli munkái tárgyában amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Kúria 1055 Budapest, Markó u. 16. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi Ítélőtábla munkatársainak étkeztetését szolgáló konyha, étterem, valamint büfé üzemeltetési

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 377/2011. (X. 5.) Kt. sz. határozatában,

Részletesebben

FO TOSABB FOGALMAK (2. )

FO TOSABB FOGALMAK (2. ) AZ ÉPÍTETT KÖR YEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL szóló 1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉ Y (Étv.) Az épített környezet védelme az építési törvény szabályozási területe. A korábbi igazgatási jellegű szabályozástól

Részletesebben

T A R T A L O M. Díszlettervezés. Vetítéstechnika. Színpadtechnika. 44 SZÍNPADI FÜGGÖNYRENDSZEREK (Matthias Stelzl)

T A R T A L O M. Díszlettervezés. Vetítéstechnika. Színpadtechnika. 44 SZÍNPADI FÜGGÖNYRENDSZEREK (Matthias Stelzl) T A R T A L O M 4 TUDÁS ÉLMÉNY KÖZÖSSÉG ALKOTÁS (Szente Béla) Agora-program Csabagyöngye Kulturális Központ 5 BÉKÉSCSABA GYÖNGYE AGORA-PROJEKT (Belanka Csaba István) Több mint 2 milliárd forintból épült

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

Margit Kórház, Csorna

Margit Kórház, Csorna 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Margit Kórház, Csorna Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

proarchitecture çrk d 2015/1.

proarchitecture çrk d 2015/1. proarchitecture çrk d 2015/1. hirdetes çrkçd tartalom çrkçd ARGO-HUNGARY KFT. 1103 Budapest, X. ker. Gyömrői út 76-80. Bejárat: 1105 Budapest, X. ker. Vaspálya u. 53. Irodai telefon: +36-1-431-8554 Fax:

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

A Kormány. rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1)

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Algyő Nagyközség 16 tantermes általános iskola. nyílt tervpályázatához

MŰSZAKI LEÍRÁS. Algyő Nagyközség 16 tantermes általános iskola. nyílt tervpályázatához MŰSZAKI LEÍRÁS Algyő Nagyközség 16 tantermes általános iskola nyílt tervpályázatához 1. Beépítési mód ismertetése 2. Alaprajzi szervezés, ökoiskolai követelmények érvényesítése 3. Metszeti elrendezés 4.

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKRENDELÕ

VÁMOSPÉRCS KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKRENDELÕ VÁMOSPÉRCS KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKRENDELÕ ORVOSTECHNOLÓGIAI KIVITELI TERV VERZIÓ: 01 2010. Július EGÉSZSÉG TERVEZÕ MÛHELY KFT. 1144 Budapest, Füredi utca 44. Tel: +36/ 20-466-5969 Létesítmény: Vámospércsi

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Horváthné Korinek Judit 9029 Győr, Szabadság u.30. tel/fax:+36 20/9260001 e-mail: judit.korinek@gmail.com ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Épület leírása: KÉT LAKÁSOS TÁRSASHÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK amely létrejött egyrészről a BÉRLETI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben