2010.éves költségvetési beszámoló szöveges értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010.éves költségvetési beszámoló szöveges értékelése"

Átírás

1 II.Béla Középiskola Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla út 8../2010. Tárgy: 2010.éves költségv. beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére Pécs Széchenyi tér éves költségvetési beszámoló szöveges értékelése 2010.szeptember 1-vel intézményünk a szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel bővült. A 2010.évi eredeti költségvetési előirányzat eft, mely a pótelőirányzatokkal, előirányzat módosításokkal, a2009.évi pénzmaradvánnyal, a csatolt intézmény előirányzatával az alábbiak szerint alakult: Eredeti előirányzat: eft Kereset kieg.3 havi: 5196 eft 0,5 fő csoportbontás előir. 239 eft 2009.évi pénzmaradvány eft Weiner Leó Okt.Közp.csatolása eft Weiner L. központosított tám eft Érettségi és szakmai vizsg.pótelői. 447 eft Pedagógus továbbképz.pótelőir. 250 eft Közokt.inform.fejl.támogatás 700 eft Sajáthatáskörű előir.mód eft Összesen: eft

2 Bevételi előirányzatok teljesítése: Működési bevételek:. Az intézmény saját bevételei az alábbi forrásokból származnak: - Személyszállítás az intézet autóbuszával - Tornaterem sportcélú bérbeadása - Kollégiumban szállás biztosítás szorgalmi időszakon kívül - Gépek bérbeadása - Tantermek bérbeadása oktatás céljára 2010.szeptember 30-ig az elért saját bevétel 119 %-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz képest, ezen belül jelentősebb összeget a bérleti díjakból könyvelhettünk el 2719 eft.(tanterem bérlés a Kun László Gimnázium által(éves díj), kollégiumi szálláshely.)a saját bevétel előirányzata a csatolt tagintézmény miatt 1264 e Ft-tal lett megemelve. Ezen belül az intézményi ellátási díjak (tanulók tandíja).ténylegesen intézményi ellátási díjból 2223 eft származott. Szolgáltatás bevétele 739 eft, amely jelentős része személyszállításból származik. Kamatbevétel: a szakképzési pénzeszközök kamata 815 eft, mely a tervezettnek 54 %-a. Az alacsony kamatlábak miatt jóval kevesebb a tényleges kamat a tervezettnél, valamint az utolsó negyedévben a kamat a szakképzési pénzek felhasználása miatt csökkent. Működési célú pénzeszköz átvétel: Non-profit szervezettől 1174 e Ft bevételünk származott, melyből 147 e Ft-ot tanulmányi kirándulásokra fordítottunk, 277 e Ft kollégiumi pályázat, melyet a pályázatban résztvevő dolgozók jutalmazására fordítottunk. 750 e Ft a tanulók külföldi tanulmányi útját fedezte. Vállalkozásoktól 510 e Ft működési bevételt kaptunk, amelyet a tanulók szakmai képzésére fordítottunk. Tőkejellegű bevételek: 0 nettó értéken szereplő informatikai eszközök értékesítéséből 300 eft a bevétel. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Vállalatoktól közvetlenül már nem vehettünk át szakképzési hozzájárulást 2008 szeptemberétől. A Pannon Szakképzést Szervező Társulás -on keresztül eft fejlesztési támogatás érkezett. Költségvetési támogatás A működésre előirányzott módosított költségvetési támogatás eft, így a kiutalt támogatás 100 %-os. Fejlesztési támogatás 1280 e Ft, amelyet informatikai eszközök vásárlására fordítottunk. 2

3 Támogatás értékű bevétel: OKM Támogatást kezelő Igazgatóságától 386e Ft Útravaló ösztöndíj érkezett a programban résztvevő tanár és tanuló részére évben 310 e Ft költségvetési támogatás nem került kiutalásra, ez az összeg 2010.május hónapban a pénzmaradvány elszámolása során rendezésre került évi pénzmaradvány :13518 eft, felosztása az alábbiak szerint valósult meg: 2010évre áthúzódó kiadások fedezésére : Személyi juttatásra: Előző évi pénzm.átadása Dologi kiadásokra: Felújítási kiadásokra: 3557 eft 760 eft 416 eft 1100 e FT DEMO teremfelújítása: 500 eft Szerelőműhely fűtéskorszerűsítése 600 e Ft Beruházási kiadásokra: 7685 e Ft Inform.eszköz Oktatás techn.eszk. Élelmiszerip.gépek,eszk eft 3000 eft 685 e Ft Kiadási előirányzatok teljesülése: Engedélyezett létszámkeretünk 2010.évben 43 fő, melyből 34 fő szakalkalmazott, 9 fő technikai dolgozó. Szigetvári tagintézményünk engedélyezett létszáma 17,5 fő, ebből 14,9 fő szakalkalmazott, 2,6 fő technikai dolgozó.együttes létszámunk 60,5 fő. Az év folyamán 1 pedagógus dolgozó gyesen van, 1 fő pedig GYED-en, helyettesítésüket határozott idejű munkaszerződéssel felvett dolgozóval biztosítjuk.a Weiner Leó Alapfokú Művészetokt. Intézményben 1 fő GYED-en van, helyettesítése határozott idejű dolgozóval történik. A gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban a rendészeti ismeretek oktatását óraadóként a Bm.Rendőrkapitányság munkatársai látják el. Szigetváron 3 fő dolgozik óraadóként megbízási, illetve vállalkozási szerződéssel. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 39 fő, részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 7 fő, mely 4 teljes munkaidősnek felel meg. Szigetvár:teljes munkaidős 13 fő, részmunkaidős 4 fő A személyi juttatások teljesítése 97 %-os, ezen belül a rendszeres illetmények felhasználása 96 %-os. 3 fő jubileumi jutalmának kifizetésére augusztus és szeptember hónapban került sor. 3

4 Május hónapban kifizettük a pedagógusok szakkönyv vásárlására előirányzott összeget.a 34 főre biztosított 136eFt-ból a pedagógusok részére kifizethető összeg 128 eft volt A fel nem használt részt könyvtárfejlesztésre fordítjuk. Az érettségi, valamint a szakmai vizsgára megbízási díjként ténylegesen 1735 e Ft-ot fizettünk ki, ezzel szemben a költségvetésben 1407eFt szerepel. A pedagógus szakvizsga, továbbképzés előirányzata 250 eft, amely a III.negyedévben épült be a költségvetésbe. A továbbképzésben 1 fő vesz részt évben is biztosítjuk a tanulók részére az ECDL képesítés megszerzésének lehetőségét. Az informatika tanár végzi a felkészítést, a tanulók viszont vállalták a vizsgadíjak finanszírozását. A munkáltatót terhelő járulékok felhasználása arányos a személyi juttatások felhasználásával. Dologi kiadások: A dologi kiadások eredeti előirányzata eft, mely eft-tal nőtt: a 2009.évi pénzmaradvány felosztásával, (ami 416 e Ft volt), 8914 eft sajáthatáskörű előirányzat módosításával,a Weiner Leó Okt.Int.csatolásával(2110 e Ft), 580 eft központosított támogatás (Weiner Leó), így e Ft-ra emelkedett. A dologi kiadások teljesítése 97%-os. Az utóbbi években a BMÖ kezdeményezésére a Gfb díjak és a telefonköltségek nem emelkedtek. Az ok.techn.eszközök értékhatára nem érte el a tárgyi eszközök besorolásához szükséges összeget, ezért a dologi kiadások előirányzatát emeltük a felhalmozási kiadásokkal szemben. A szolgáltatási díjak előirányzata a dologi költségvetési előirányzat 54%-át teszi ki. A villamos energia felhasználása 87%, a gáz 72 %-os, a víz- és csatornadíj előirányzatát már jelentősen átléptük. A villamos energia felhasználás az utolsó negyedévben számottevően emelkedett, mivel tagintézményünk fűtése villamos energiával történik. A nyári karbantartási, kisjavítási munkákat, a frissítő, fertőtlenítő meszeléseket a karbantartási részlegünk végzi el, így csak anyagköltség jelentkezik. A működési kiadások további csökkentésére már nincs lehetőség, e tételeken jelentkező kiadásokat többlet bevétel elérésével igyekszünk finanszírozni. Ellátottak juttatásai: A tankönyvtámogatásra biztosított előirányzat 2500 e Ft. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók száma 179 fő. Az előirányzat 25 %-ából tartós tankönyvet vásároltunk az iskolai könyvtár számára. Felhalmozási kiadások: Felújítás: 4888 eft -DEMO terem felújítása 1068 eft Pannon Sz.Társ.,2009.pénzm. -Informatika terem felújítása(ablakcsere,padlózás) 1859eFt Pannon Sz.Társ. 4

5 -Fűtéskorszerűsítés(lánykollégium) 802 e Ft Pannon Sz.Társ.,2009.évi pénzm. -Tornaterem, öltöző termek felújítása 1159 e Ft Beruházások: Informatikai eszközök (Laptop,számítógép,monitor,nyomtató) Szaktantermi berendezések (mosogatósz.,munkaasztal,szekr,) Élelmiszeripari gépek,eszközök: (késélezőgép,daráló,asztali mérleg) Hangszer vásárlás Számtech. Eszközök beszerzése 8570 e Ft 5466 e Ft Pannon Sz.Társ,pm(2009:) 1234 e Ft 2009 pm., Pannon Sz. Társ. 590 e Ft pm. Pannon 580 e Ft fenntartói tám. 700 e Ft fenntartói tám.. A racionális gazdálkodás következtében egyelőre likviditási gondjaink nem voltak, a szállítók számlái a fizetési határidő figyelembevételével kiegyenlítésre kerültek. A SZIGETVÁRI Weiner Leó Alapfokú Oktatási Intézmény csatolásával jelentősen megnőtt a feladataink száma, a távolság is hátráltatja a megfelelő kapcsolatot, ami az eredményes munkához szükséges. Pécsvárad,2011. február 28. Papp Gyula igazgató 5

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2007.

Szöveges beszámoló 2007. Szent László Középiskola 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 214. Szöveges beszámoló 2007. A fenntartó Tolna Megyei Önkormányzat a 60/2207.(VI.27.) számú határozatával 2007. július 31én négy intézményét a Hunyadi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 18-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/254-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Férőhelyek száma: 694 Telephelyek száma : 11

Férőhelyek száma: 694 Telephelyek száma : 11 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATA 1081 BUDAPEST, ALFÖLDI U. 9-13 : 3232-900, 930 : 1430 BUDAPEST, Pf.: 20 /: 3232-953 A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodását a Képviselő-testület 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (II.29.) számú

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. Tisztelt Képviselő-testület! Cigánd Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 938-3/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 938-3/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 938-3/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2007.

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben