ELŐ TERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 IKTATÓSZÁM: 07-7/991-15/2011. TÁRGY: AZ ÉLETMINŐSÉG-FEJLESZTŐ SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉ- NYE FELADATÁNAK ÁTADÁ- SÁRÓL EGYHÁZI ÉS CIVIL SZERVEZETNEK MELLÉKLET: 2 DB ELŐ TERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. MAULNÉ DR. TÓTH CSILLA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, DR. GÁSPÁR JENŐ TANÁCSOS ELŐADÓ: MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: ÖNKORMÁNYZATI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM ÉFOÉSZ BARANYA MEGYEI EGYESÜLETE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESÜLETE BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAILAG INDOKOLT: ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER TERJEDELEM: 5. OLDAL

2 Tisztelt Közgyűlés! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 59/2011. (03.10.) számú határozatának 11. pontja értelmében a közgyűlés bizottságainak ki kell dolgozniuk és a Közgyűlés elé kell terjeszteniük a feladatkörükbe tartozó területeken az intézmény-átalakításokat, a nem kötelező feladatok ellátásának csökkentésére vonatkozó javaslataikat oly módon, hogy az érintett intézmények jellegének megfelelően július 1. napjától, illetve január 1. napjától a feladatok ellátása a módosított formában történjen. A fogyatékos személyek ellátását jelenleg a Pécsi Kistérségi Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye (a továbbiakban: ÉFESZI) biztosítja az alábbiak szerint: 7633 Pécs, Endresz György utca 21. (székhely): 60 fő részére felnőtt fogyatékosok nappali ellátása, 60 fő munka-rehabilitációs szociális foglalkoztatása 7633 Pécs, Endresz György utca 23.: 40 fő részére felnőtt fogyatékosok nappali ellátása 20 fő részére gyermek fogyatékosok nappali ellátása támogató szolgálat, 30 fő munka-rehabilitációs szociális foglalkoztatása fejlesztő felkészítés biztosítása 7632 Pécs, Krisztina tér 9.: 30 fő részére fogyatékosok nappali ellátása, 27 fő munka-rehabilitációs szociális foglalkoztatása 7633 Pécs, Acsády Ignác utca 8.: 20 fő részére fogyatékos személyek gondozóháza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 403/2011. (10.13.) számú határozatával közbeszerzési eljárást indított az ÉFESZI által biztosított szociális ellátásainak biztosítására december december 31. közötti egy naptári évre, melynek lezárásáról a Közgyűlés zárt ülésén, ezen előterjesztés tárgyalása előtt fog dönteni. A döntött továbbá az ÉFESZI által biztosított feladatok ellátási szerződés útján történő biztosításáról. A Pécs, Endresz György utca 23. szám, a Pécs, Acsády Ignác utca 8. szám alatti ingatlanok tekintetében haszonbérleti szerződés, a Pécs, Endresz György utca 21. szám alatti ingatlan tekintetében haszonkölcsön szerződés kerül megkötésre az első rész tekintetében nyertes ajánlattevővel. A Pécs, Krisztina tér 9. szám alatti ingatlan tekintetében haszonbérleti szerződés kerül megkötésre a második rész tekintetében nyertes ajánlattevővel. TERJEDELEM: 5. OLDAL

3 2 A fentiek miatt javasoljuk az ÉFESZI-t december 30. napjával átalakulással, kiválás költségvetési körből jogcímen megszüntetni. A Közgyűlés 403/2011. (10.13.) számú döntése alapján kezdeményeztük az ÉFESZI megszüntetése érdekében a Pécsi Kistérségi Intézményfenntartó Társulásban lévő 38 társult település önkormányzatánál a társulási megállapodás módosítását oly módon: hogy a társulási megállapodás 2.) pontjából kerüljön ki a támogató szolgálat, fogyatékosok nappali ellátása, fogyatékosok átmeneti otthoni ellátása, szociális foglalkoztatás, továbbá a 3.) pont c) alpontja mely azokat a feladatokat tartalmazza, melyeket az ÉFESZI biztosít. A társult önkormányzatok döntése folyamatban van. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. és 3. (2) bekezdése értelmében a működési engedélyezéssel és az ellenőrzéssel kapcsolatos ügyekben a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal jár el. A Vhr. 7. (1) bekezdése szerint a fenntartó köteles kérelmezni a működési engedély módosítását, ha a működési engedélyben feltüntetett adatok megváltoznak. A működési engedély módosítását azt megelőzően kell kérelmezni, hogy a szociális szolgáltatót, intézményt elkezdenék a módosítás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően működtetni. A Vhr. 7. (3)-(4) bekezdése értelmében fenntartóváltozás miatt a működési engedély módosítása naptári évenként egyszer kérelmezhető, a kérelmet a korábbi és az új fenntartónak együttesen kell benyújtania. A kérelemhez csak a változással összefüggő körülményekkel kapcsolatos iratokat kell csatolni. Fentiek értelmében az Önkormányzatnak a közbeszerzési eljárás nyertesével közösen kell megkérnie, fenntartóváltozás miatt az Endresz György utcai székhelyre és telephelyre, valamint az Acsády utcai és a Krisztina téri telephelyre a működési engedély módosítását. Az ÉFESZI-ben foglalkoztatottak létszáma, akiket a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő átvesz 49,25 fő. Az ÉFESZI minden közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozója a Közgyűlés döntését követően kézhez fogja kapni az intézmény vezetőjének levelét, amelyben tájékoztatást kapnak arról, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a fogyatékosok nappali ellátását, a támogató szolgáltatást, a munka-rehabilitációs foglalkoztatást, valamint egy telephely vonatkozásában a fogyatékosok átmeneti otthona ellátást ellátási szerződés keretében látja el, továbbá tájékoztatást kap minden közalkalmazott arról, hogy december 30. napjától a nyertes ajánlattevő munkajogviszonyban történő foglalkoztatással, változatlan feltételekkel, munkaszerződés megkötésével biztosítja az adott dolgozó további foglalkoztatását. Ezen levél az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal kerül kiküldésre a dolgozók részére.

4 3 Az intézmény jelenleg a támogató szolgáltatást, illetve a szociális foglalkoztatást finanszírozási szerződés alapján biztosítja. A támogató szolgáltatás finanszírozási szerződése december 31. napjáig szól, a évi finanszírozásra az önkormányzat pályázatot nyújtott be, melynek elbírálása folyamatban van. A szociális foglalkoztatás finanszírozási szerződése december 30. napjáig érvényes. A szociális foglalkoztatás kapacitás-felosztása a két szervezet között az ellátási szerződésekben szabályozásra került oly módon, hogy a évi teljesítés százalékos arányában illeti meg őket évben is. A működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtását követően a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak a fenntartóváltozást az alábbi jogszabálynak megfelelően be kell jelenteni. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet 11. (2) bekezdése szerint A fenntartó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha fenntartóváltozás miatt kérelmet nyújtottak be a működést engedélyező szervhez. A bejelentéshez csatolni kell a fenntartóváltozással kapcsolatos 10. (2) bekezdése szerinti iratokat, a működési engedély módosítása, ismételt kiadása iránti kérelemnek a működést engedélyező szerv által érkeztetett példányát és az új fenntartónak a szolgáltatóra vonatkozó pénzügyi-gazdálkodási tervét. A finanszírozási szerződés a fenntartóváltozás jogerőre emelkedésével megszűnik, ha a finanszírozási szerződésben a fenntartó személyében bekövetkező változáshoz a Hivatal a bejelentést követő 30 napon belül írásban nem járul hozzá. Az ÉFESZI Endresz György utca 23. számú, illetve Pécs, Krisztina tér 9. szám alatti telephelye részt vett a Korlátok nélkül Projekt fogyatékossággal élők és hozzátartozóik esélyegyenlőségének támogatása című HEFOP P /4.0 azonosító számú projektben. Megkerestük az ESZA Nonprofit Kft.-t, mint közreműködő szervezetet, és kértük a hozzájárulásukat a fenntartóváltozáshoz. A projekt december 31 napján sikeresen lezárult, de a projekt fenntartási ideje december 31. napjáig, a dokumentum megőrzési kötelezettsége december 31. napjáig tart, illetve a Támogatási Szerződés VI/3. pontja értelmében a támogatott a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI törvény 2. számú melléklet c) pontja alá eső beszerzett eszközöket 7 évig nem idegeníti el. A leendő fenntartók az ellátási szerződésben kötelezettséget vállalnak a HEFOP pályázat fenti feladataira vonatkozóan. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Akadálymentesítés című, DDOP jelű pályázat keretében az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézmény Endresz György utca 21. szám alatti székhelyén komplex akadálymentesítésre került sor. A pályázatban nyilatkozott Önkormányzatunk, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható el, illetve alaptevékenysége nem változtatható meg. A fenti ingatlan a továbbiakban is önkormányzati tulajdonban marad, illetve az alaptevékenységében sem történik változás. Megkerestük a VÁTI Kft.-t, mint

5 4 közreműködő szervezetet, hogy járuljon hozzá a fenntartóváltáshoz a fentiekben leírtak figyelembevételével. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 109/2010.(03.18.) számú határozatában döntött arról, hogy csatlakozik a Kormány 190/2005.(IX.17.) rendeletében meghirdetett Szemünk Fénye" programhoz, melynek keretében 15 évre vonatkozóan bérleti konstrukció keretei között, a Caminus Zrt. által vezetett konzorcium beruházásában, a haszonbérlet tárgyát képező, Pécs Acsády Ignác utca 8. Endresz Gy. u. 21. szám alatti intézményben, még a 2010-es évben világításkorszerűsítés került megvalósításra. Mivel a világítási rendszert bérbeadó Caminus Zrt. a beruházás megvalósításához a KEOP /A pályázaton 20%-os vissza nem térítendő támogatásban részesült, ezért a világítási rendszer bérbeadójának a Caminus Zrt.-nek a KEOP-5.2.0/A pályázati előírásoknak megfelelően vállalnia kellett, hogy a pályázati forrásból támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat, a projekt fizikai befejezését követő 5 év végéig az adott régióban fenntartja, azaz biztosítja a projekt üzemképességét. Ezen 5 év időtartam leteltét követően a bérelt berendezéseken történő, azok mennyiségét érintő módosítás, változtatás, átépítés is csak a bérbeadó Caminus Zrt. és a bérlő Önkormányzat előzetes hozzájárulásával végezhető majd. Az ÉFESZI ellátási szerződés alapján komlói illetve szentegáti lakosokat is ellátott. A feladat átadás miatt az ellátási szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezzük. Az Szt. 92/B. (1) bekezdés h) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szervének véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt. Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatása. A fenti jogszabálynak megfelelően megkerestük az országos érdek-képviseleti szervezet területileg illetékes szerveit (Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szervezete, Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) a tervezett intézkedés véleményezése végett. Az egyesületek véleményéről képviselőtársaimat szóban tájékoztatom. A Népjóléti és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság november 23-i ülésén tárgyalja az előterjesztést, melynek eredményéről képviselőtársaimat szóban tájékoztatom. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni november 11. Moór Eszter bizottsági elnök

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: A társulásban való részvétellel biztosított szociális és

Részletesebben

I. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre vonatkozó releváns szabályok

I. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre vonatkozó releváns szabályok Tájékoztató önkormányzati fenntartású szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó intézmények egyházi fenntartó részére történő átadásával összefüggő eljárásokról Jelen dokumentum

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Ózd, 2015. február 4. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: ÓTSZEGYII igazgatója

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 24., csütörtök Tartalomjegyzék 368/2013. (X. 24.) Korm. rendelet A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés a megváltozott munkaképességű személyek felülvizsgálatában az elsőfokú rehabilitációs

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról A Kormány az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25.-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25.-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 055127/2015. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT. KÖLCSÖN SZERZŐDÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA, ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁ SA, VALAMINT AZ UTAZÁSI FEL TÉTELEK IDŐSZAKOS MEGVÁL TOZTATÁSA MELLÉKLET: 6 DB E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben