E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER TERVEZET Szám: /2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány és a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány egyesítésével a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány létrehozásáról Budapest, február

2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. Előzmények Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 6. pontjának q) alpontja előírja a szociális és munkaügyi miniszter kormányzati felelősségi körébe tartozó Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (a továbbiakban: FOKA) és az oktatási és kulturális miniszter kormányzati felelősségi körébe tartozó Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány (a továbbiakban: FGyK) egyesítése tekintetében vizsgálat elvégzését és javaslat kidolgozását január 1-jei határidővel. Jelen előterjesztés az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium között zajlott együttműködés és az egyeztetések nyomán létrejött tárcaközi megállapodás eredményeként került előkészítésre. II. Tartalmi összefoglaló a) A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/E. -ának (6) bekezdése szerint a bíróság az érdekelt alapítók közös kérelmére új alapítvány létrehozása vagy más alapítványhoz való csatlakozás céljából elrendelheti az alapítványok egyesítését. Fenti rendelkezés alapján az FGyK és a FOKA új közalapítvány létrehozásával való egyesítésére kerül sor. A Ptk. 74/E. -ának (2) bekezdése alapján az egyesülő közalapítványokat törölni kell a bírósági nyilvántartásból, így az FGyK és a FOKA tekintetében mind a kuratóriumi, mind a felügyelő bizottsági tagok mandátuma megszűnik. b) Az egyesítéssel létrejövő új közalapítvány neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK). A Közalapítvány induló vagyona a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, valamint a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány teljes vagyona, a december 31-ei mérlegállapot szerint: a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által rendelkezésre bocsátott.. millió Ft, és a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány által rendelkezésére bocsátott.. millió Ft. A Közalapítvány vagyonának részévé válik a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, valamint a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány zárómérleg szerinti vagyona. A zárómérleg elkészítéséről a jogelőd közalapítványok a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelesek gondoskodni, és azt a Közalapítvány Alapító által előterjesztett nyilvántartásba vételi kérelmével egyidejűleg a bíróság részére megküldik. A zárómérlegek az Alapító Okirat elválaszthatatlan részét képezik. A zárómérleg mellett külön kimutatást kell készíteni a jogelőd közalapítványok esetleges kötelezettségeiről, amellyel egyidejűleg igazolni kell azt is, hogy a zárómérleg fordulónapján köztartozás nem áll fenn. A

3 2 zárómérleg elkészültét követően a jogelőd közalapítványok kötelezettséget nem vállalhatnak. A Közalapítvány törzsvagyona a jogelőd közalapítványok: a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány és a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány törzsvagyonainak összege: Ft. c) Az egyesített közalapítvány felett az alapítói jogokat az oktatási és kulturális miniszter egyetértésével a szociális és munkaügyi miniszter gyakorolja. d) A szociális és munkaügyi miniszter az új közalapítvány székhelyét az SZMM háttérintézménye, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (a továbbiakban: SZMI) épületében jelölte ki. e) Az egyesített közalapítvány tevékenysége az egyesítés előtti FGyK és FOKA tevékenységéhez képest új közfeladat ellátásával nem bővül. A közalapítványok egyesítését követően növekszik a fogyatékos gyermekek és felnőttek ellátásának rendszerbe szervezhetősége, a működési költségek csökkennek, illetve jobb kapacitáskihasználás alakul ki, továbbá a költségvetési támogatás tervezése egyszerűsödik, felhasználása átláthatóbbá és könnyebben ellenőrizhetővé válik. Ugyanakkor összehangoltuk a feladatok meghatározását; valamint töröltük azokat, az elsősorban FGyK kompetenciakörébe tartozó feladatokat, amelyek további teljesítése szükségtelenné vált. f) Az előterjesztés javaslatot tesz a kezelő szerv új struktúrájára, ennek megfelelően a Kuratórium (11 fő) és a Felügyelő Bizottság (5 fő) tagjainak névsorára. Kuratórium: Funkció Név Egyesítés előtti közalapítványnál betöltött tisztség elnök Tóth Egon az FGyK elnöke alelnök tag tag tag tag tag Szőllősiné Földesi Erzsébet Békési Valéria Szuhaj Mihály dr. Tapolczai Gergely dr. Könczei György dr. Mesterházi Zsuzsa a FOKA kuratóriumának tagja a FOKA Felügyelő Bizottságának tagja a FOKA kuratóriumának tagja a FOKA kuratóriumának tagja az FGyK kuratóriumának tagja Szakmai tevékenység Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona igazgató Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa tag Szociális és Munkaügyi Minisztérium köztisztviselő Informatika a látássérültekért Alapítvány kuratóriumi elnök, ügyvezető igazgató Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége főtitkár ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Kar egyetemi tanár Nyugállományú főiskolai tanár

4 3 tag tag tag Nagy Gyöngyi Mária Schiller- Kertész Tamás Dr. Tausz Katalin az FGyK kuratóriumának tagja a FOKA kuratóriumának tagja a FOKA elnöke Oktatási és Kulturális Minisztérium köztisztviselő Gyógypedagógus ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociális Tanulmányok Intézete, Szociálpolitikai és Szociális Munka tanszék tanszékvezető tag Dr. Szilágyiné Dr. Erdős Erika Autisták Érdekvédelmi Egyesülete alelnök Felügyelő Bizottság: Funkció Név Egyesítés előtti közalapítványnál betöltött tisztség Szakmai tevékenység elnök Kajtárné Botár Borbála a FOKA kuratóriumának volt tagja Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága titkárságvezető tag Borsyné Zoltán Erzsébet Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Előirányzatgazdálkodási Osztály osztályvezető tag Pénzügyminisztérium tag Kajáry Ildikó Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat igazgató tag Gyengénlátók Általános Iskolája, Jankó- Egységes Gyógypedagógiai Brezovay Módszertani Intézménye és Pálné Diákotthona igazgató g) Az egyesített közalapítvány támogatását a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet (16/54/2) Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzatai között biztosítja. Az Egészségbiztosítási Alap mindenkori éves költségvetésében egyéb kiadások jogcímen szerepelt az FGyK támogatása évi Ft-os összeggel. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény e támogatást is már a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetben biztosítja. Az egyesített közalapítvány feletti alapítói jogokat a szociális és munkaügyi miniszter gyakorolja, ezért az OKM az FGyK részére a 2007-es költségvetésben már nem tervezett támogatást, így az FGyK működése az egyesítés megvalósulásáig nem biztosított.

5 4 A közalapítványi forma fenntartását indokolja, hogy a költségvetési támogatásokon kívül egyéb forrásokból is bevételhez juthatnak, valamint széleskörű társadalmi kontroll alatt működnek. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak megvalósításában az egyesített közalapítvány a későbbiekben meghatározandó módon részt vesz. Az egyesítéssel a működési költségekre fordított összeg jelentősen csökkenhet. A FOKA jelenleg 9 tagú kuratóriummal és 5 tagú felügyelő bizottsággal, míg az FGyK 13 fős kuratóriummal és szintén 5 fős felügyelő bizottsággal működik. Az egyesüléssel létrejövő egyesített közalapítvány esetében a kuratórium 11 tagból, a felügyelő bizottság 5 tagból áll. Jelentős összegeket lehet megtakarítani a költségtérítésen és a tiszteletdíjakon keresztül. A működési költségekre fordított összeget tovább mérsékli elsősorban a funkcionális alkalmazottak létszámának szükségszerű csökkenése, például: ügyvezető igazgató, titkárságvezető, gazdasági vezető vagy könyvvizsgáló. A bérleti díjak is további csökkentést eredményeznek. A két korábbi és az egyesített közalapítvány költségeinek részletes összevetését, illetve a megtakarítás lehetséges mértékét a várható gazdasági hatások között mutatjuk be. h) Az egyesítéssel egyidejűleg az FGyK létrehozásáról szóló 164/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet és annak módosításai, valamint a FOKA létrehozásáról szóló 1039/1999. (IV. 21.) Korm. határozat és annak módosításai hatályukat vesztik. III. A Kormányprogramhoz való viszony Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakítások és az azokat megalapozó intézkedések közvetve kapcsolódnak a Kormányprogramhoz. IV. Várható szakmai hatások Szakmai szempontból az egyesítést követően a fogyatékossággal élő személyek semmilyen hátrányt nem szenvednek. Az egyesítésnek köszönhetően a gyermekek és a felnőttek igényei komplexen vizsgálhatók, egyúttal a gyermekkor és az önálló élet kialakítása közötti átmenet is figyelemmel kísérhető. Az elvégzendő feladatokat koncentráltan, az egyes korcsoportok igényeit egy időben figyelembe véve lehet megtervezni és végrehajtani. V. Várható gazdasági hatások a) A két közalapítvány jelenleg eltérően szabályozza a kurátoroknak és a felügyelő bizottsági tagoknak járó tiszteletdíjat. Jelentős az eltérés a tiszteletdíjak mértékében, de annak kifizetési módjában is. Az FGyK ülésenként fizet, melynek módját saját szabályzatukban szabályozzák, összegszerűen leírva, szeptember 30-ig tiszteletdíjakra összesen Ft-ot fizetett ki, járulékokkal együtt. A FOKA havonta folyósít a kurátoroknak és a felügyelő bizottsági tagoknak tiszteletdíjat a mindenkori minimálbérhez kötve, annak százalékos arányával szorozva. A FOKA tiszteletdíjakra szeptember 30-ig járulékokkal együtt Ft-ot költött. A

6 5 két közalapítvány tehát együttesen Ft-ot fordított a kurátorok, illetve felügyelő bizottsági tagok díjazására. Az egyesítést követően ez az összeg várhatóan a felére csökken. A további személyi kiadások tekintetében a költségek várhatóan nem mérsékelhetők, mert a két közalapítvány egyesítése után a pályázatokkal és a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos feladatok összeadódnak, így várhatóan a kiszolgáló személyzet kivételével a jelenlegi munkaerő egészére szükség lesz. A közalapítványok titkársága működtetésének szeptember 30-i állapot szerinti, a várható éves dologi kiadások, illetve az egyesítést követő várható személyi és dologi kiadásait az alábbi táblázat szemlélteti: A közalapítványok személyi kiadásai havonta, járulékok nélkül, forintban Egyesítés után Egyesítés előtt várható FOKA FGyK Összesen A titkárság funkcionális alkalmazottai további alkalmazottak (pl. pályázati menedzserek) Összesen A közalapítványok személyi kiadásai, éves szinten, járulékokkal, forintban A titkárság funkcionális és további alkalmazottai A Titkárságokon dolgozók létszáma Funkcionális és további alkalmazottak A közalapítványok dologi kiadásai éves szinten A költségek nem tartalmazzák a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos működési költségeket Mivel az új közalapítvány ügyvezető igazgatója felett a Kuratórium gyakorolja a munkáltatói jogokat, a titkárság további alkalmazottai fölött azonban az ügyvezető igazgató, a táblázat Egyesítés után várható oszlopában tájékoztató jellegű összegek szerepelnek; azok a Kuratórium és az ügyvezető igazgató döntése alapján a fenti számadattól eltérhetnek. További költségek merülhetnek fel egyes határozatlan idejű munkaszerződések felbontásával kapcsolatban, amelyek elsősorban a kifizetendő végkielégítéseket jelentik, de más típusú vállalkozási vagy megbízási szerződésekből adódó esetleges kötelezettségek teljesítése is esedékessé válhat. b) Az FGyK pillanatnyilag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Báthory utcai épületében bérel irodákat havonta Ft-ért, ami évente Ft kiadást jelent.

7 6 Ezzel szemben a FOKA a Rehab Rt. Dózsa György úti épületében bérel irodákat. Bérleti díját a tulajdonos euróban állapítja meg, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem lehet előre tervezni havonta az összeget az euró változó árfolyama miatt. Így a FOKA havonta átlagosan Ft bérleti díjat fizet, szeptember 30-ig Ft-ot fizetett ki. A szociális és munkaügyi miniszter az egyesített közalapítvány székhelyét az SZMM háttérintézménye, az SZMI épületében jelölte ki. A bérleti díjon történő megtakarítás ebben az esetben jelentős mértékű, hiszen az SZMI a piaci árnál jóval alacsonyabb összegért adja bérbe az irodákat. VI. Várható társadalmi hatások A korábban bemutatott várható szakmai hatások következtében a fogyatékossággal élő emberek számára nyújtott szolgáltatások minősége magasabb színvonalú, ennek következtében a szolgáltatásokat igénybe vevők életminősége javul, elégedettségük növekszik. VII. Kapcsolódások Az előterjesztés más folyamatban lévő előterjesztéshez nem kapcsolódik.

8 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány és a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány egyesítésével a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány létrehozásáról szóló előterjesztést és elrendeli az előterjesztés a) 1. számú mellékletét képező Korm. rendeletnek a bíróság nyilvántartásba vételről szóló határozatának jogerőre emelkedését követően a Magyar Közlönyben történő kihirdetését, valamint b) 2. számú mellékletét képező Korm. határozatnak a Kormány határozataként a Magyar Közlönyben történő közzétételét.

9 1. számú melléklet a /2007-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány.../2007. ( ) Korm. r e n d e l e t e a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvánnyal kapcsolatos kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről Az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdése szerinti jogkörében a Kormány a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ának (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány létrehozásáról szóló 164/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet, továbbá az annak módosításáról szóló 24/1999. (II. 12.) Korm. rendelet, 9/2001. (I. 19.) Korm. rendelet, 75/2005. (IV. 22.) Korm. rendelet, valamint a 189/2005. (IX. 15.) Korm. rendelet. 2. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az ezt követő 10. napon hatályát veszti.

10 2. számú melléklet a /2007-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány 1.../2007. ( ) Korm. h a t á r o z a t a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány létrehozásáról A Kormány 1. a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 74/E. -ának (6) bekezdése alapján a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány és a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány egyesítésével, ezen közalapítványok jogutódjaként létrehozza a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány); 2. felhatalmazza a szociális és munkaügyi minisztert, hogy a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vétele, illetve a jogelőd közalapítványok bírósági nyilvántartásból való törlése során az Alapító képviseletében eljárjon; Felelős: Határidő: szociális és munkaügyi miniszter azonnal 3. felhatalmazza a szociális és munkaügyi minisztert, hogy a Közalapítvány nyilvántartásba vételét követően az alapítói jogokat - az alapító okirat módosítását kivéve gyakorolja, a Közalapítvány működését folyamatosan kísérje figyelemmel, rendszeres éves beszámolóját értékelje, és a szükséges intézkedéseket tegye meg; Felelős: Határidő: szociális és munkaügyi miniszter folyamatos 4. elrendeli a Közalapítvány Alapító Okiratának a bíróság nyilvántartásba-vételről szóló határozatának jogerőre emelkedését követően a Magyar Közlönyben történő közzétételét. Felelős: Határidő: szociális és munkaügyi miniszter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a bíróság határozatának jogerőre emelkedését követően azonnal 5. E határozat a közzététele napján lép hatályba.

11 2 6. A Közalapítvány nyilvántartásba-vételéről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének napján a) a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány létrehozásáról szóló 1039/1999. (IV. 21.) Korm. határozat, b) a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1082/2006. (VIII. 18.) Korm. határozat, valamint c) a Kormány (köz)alapítványaiért felelősökről szóló 1081/2006. (VIII. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) f) pontjának 4. alpontja hatályát veszti. 7. A Közalapítvány nyilvántartásba-vételéről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének napján a H. h) pontjának 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány,.

12 3. számú melléklet a /2007-SZMM számú kormány-előterjesztéshez Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Alapító Okirata A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) 74/E. -ának (6) bekezdése, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) a alapján, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) ának (2) bekezdése alapján, a hivatkozott jogszabályokban megfogalmazott közfeladatok végrehajtásában történő közreműködés érdekében, a fogyatékos személyek rehabilitációjának biztosítása céljából és esélyegyenlőségük elősegítése érdekében a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítványt és a Fogyatékosok Esélye Közalapítványt egyesíti. Az egyesítéssel határozatlan időre létrejövő közalapítvány mindkét közalapítvány jogutódja. I. A Közalapítvány neve Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány). A Közalapítvány nevének rövidítése: FSZK II. A Közalapítvány székhelye 1134 Budapest, Tüzér u III. A Közalapítvány alapítója 1. A Magyar Köztársaság Kormánya (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) 2. Az Alapító képviseletét a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el, és az Alapító Okirat módosításának kivételével e minőségében az oktatásért felelős miniszter véleményének előzetes kikérésével gyakorolja az Alapítót megillető jogokat és kötelezettségeket. IV. A Közalapítvány jellege 1. A Közalapítvány jogi személy, amely jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba-vétellel nyeri el. 2. A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 5. -ában megjelölt kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mivel ellátja a Fot ában, valamint a Közokt. Tv ának (2) bekezdésében meghatározott közfeladatokat.

13 2 3. A Közalapítvány a Khtv ának c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja: a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, b) szociális tevékenység, családsegítés, c) tudományos tevékenység, kutatás, d) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, e) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, f) sport, g) rehabilitációs foglalkoztatás, h) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. 4. A Közalapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat, és közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. V. A Közalapítvány céljai és feladatai 1. A Közalapítvány átfogó célja a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése, a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolása. Célja továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában közreműködő intézményrendszer tervszerű fejlesztése, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását szolgáló pedagógiai programok, megoldások, eljárások kifejlesztése. 2. A Közalapítvány az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében pályázati úton vagy közvetlen szolgáltatás nyújtásával az alábbi feladatokat látja el: a) A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése érdekében aa) a fogyatékos személyek meglévő, illetve fejleszthető képességeinek megfelelő programtervezetek elkészítéséhez olyan szempontrendszereket dolgoz ki és ad ki, amelyek magukban foglalják a komplex rehabilitációs folyamat során elért képességfejlődés rendszeres felmérését, és lehetővé

14 3 teszik az egyéni rehabilitációs program megalapozását, szükség szerinti módosítását, továbbfejlesztését, ab) együttműködik a fogyatékos személyek érdekvédelmi és más szervezeteivel, a szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi és egyéb területeken (re)habilitációs tevékenységet végző intézményekkel, szervezetekkel; így különösen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvényben, a felnőttképzésről szóló évi CI. törvényben, a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben, illetve a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvényben, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvényben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel és az Országos Fogyatékosügyi Tanáccsal. b) Az egyéni rehabilitációs programokban megjelölt szolgáltatások, ellátások igénybevétele érdekében ba) elősegíti a fogyatékos személyekkel foglalkozó ab) pontban felsorolt intézmények és szervezetek együttműködését, bb) a fogyatékos személyek számára elérhető, önálló életvitelt támogató, illetve (re)habilitációs szolgáltatásokról és ellátásokról, azok igénybevételének feltételeiről információs szolgáltatást működtet vagy ilyeneket támogat, bc) szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek kialakításához, bd) szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt a komplex (re)habilitációban közreműködő szakemberek, önkéntesek, fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik képzéséhez, átképzéséhez és továbbképzéséhez, be) szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt a fogyatékos személyek önálló életvitelét elősegítő eszközök, szolgáltatások és módszertani ismeretek fejlesztéséhez és hozzáférhetővé tételéhez. c) Szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt a komplex (re)habilitációra szoruló személyek képzéséhez és az ilyen képzést folytató szervezeteknek. d) A komplex (re)habilitációs folyamatban összegyűjtött hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján szakmai-módszertani ajánlásokat dolgoz ki, és gondoskodik azok hozzáférhetővé tételéről.

15 4 e) A pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgáltatások körében országos pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt a különleges gondozás feladataiban közreműködő pedagógiai szakszolgálat intézményei részére. f) Szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt fa) a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek ellátásával, a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy külön-külön történő nevelésével, oktatásával foglalkozó intézményrendszer működtetéséhez, fejlesztéséhez, fb) a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, a fejlesztő felkészítés programjainak, tanterveinek, tankönyveinek kidolgozásához, fejlesztéséhez és terjesztéséhez, fc) a különleges gondozás igénybevételéhez szükséges eszközök, járművek beszerzéséhez, fd) az érintett gyermekek, tanulók szabadidő tevékenységének megszervezéséhez, tömeg- és versenysportjainak lebonyolításához, fe) az érintett tanulók középiskolai tanulmányaihoz, felkészítő oktatás megszervezéséhez, felsőfokú tanulmányainak folytatásához, továbbá a munkába állását segítő tevékenységéhez, ff) A fogyatékos gyermekek szülei részére szervezett szülősegítő szolgáltatások megszervezéséhez. VI. A Közalapítvány kezelő szerve és képviselete 1. A Közalapítvány kezelő, ügydöntő, ügyintéző, és képviselő szerve a 11 tagból álló Kuratórium. A Kuratórium elnökét, alelnökét és tagjait az Alapító írásban kéri fel. A Kuratórium tagjainak megbízatása március 1-jéig szól. 2. A Kuratórium tagjai: elnök: Tóth Egon alelnök: Szőllősiné Földesi Erzsébet További tagok: Békési Valéria dr. Tapolczai Gergely

16 5 Szuhaj Mihály Dr. Könczei György Mesterházi Zsuzsa Nagy Gyöngyi Mária Schiller-Kertész Tamás Dr. Tausz Katalin Dr. Szilágyiné Dr. Erdős Erika 3. A kuratóriumi tagság megszűnik: a) a tag halálával, b) a tag lemondásának jogerős bírósági bejegyzésével, c) a Kuratórium kijelölésének az Alapító által a Ptk. 74/C. -ának (6) bekezdésében foglaltak szerint történő visszavonásával, d) a Közalapítvány megszűnésével, e) az 1. pontban foglalt időtartam lejártával, f) a tag megbízatásának a VII/13. pontban foglaltak szerinti visszavonásával, tekintettel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A. -ának (4) bekezdésében foglaltakra. 4. A Közalapítvány általános és önálló képviselője a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke. 5. Az elnök és az alelnök együttes akadályoztatása esetén a Közalapítvány általános képviseletét Schiller-Kertész Tamás kuratóriumi tag önállóan látja el. 6. A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök akadályoztatása esetén az alelnök és az ügyvezető igazgató akadályoztatása esetén az ő helyettesítésével megbízott személy együttesen gyakorolja. Az elnök, illetve az ügyvezető igazgató helyettesítése esetén a helyettesítéssel megbízott személy utólagosan köteles tájékoztatni az első helyen aláírásra jogosultat. 7. A Kuratórium tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben is részesülhetnek, amelynek feltételei, összege és elszámolásának rendje az alábbiak szerint történik:

17 6 a) A Kuratórium tagjait és elnökét feladatuk ellátásáért havonta, az éves pénzügyi tervben meghatározott keretösszegig tiszteletdíj illeti meg. Tiszteletdíj csak abban az esetben jár, ha a kurátor a tárgyhavi ülések legalább 2/3-án részt vesz. Részvétel alatt az első határozathozataltól az utolsóig tartó, folyamatos jelenlétet kell érteni. Ezt a jelenléti ívvel és a kuratóriumi ülés jegyzőkönyvével kell igazolni. b) A Kuratórium elnökének és alelnökének tiszteletdíja a mindenkori köztisztviselői illetményalap 300%-a, a Kuratórium tagjaié a mindenkori köztisztviselői illetményalap 200%-a. A Kuratórium tagjait számlával igazolt és indokolt költségeik megtérítése illeti meg. VII. A Kuratórium jogköre és működése 1. A Kuratórium hatáskörébe tartozik: a) a Közalapítványhoz való csatlakozás elfogadása, b) a gazdálkodás irányának meghatározása, a Közalapítvány vagyonával való gazdálkodás, a vállalkozási tevékenységéről szóló döntés, c) a Közalapítvány éves pénzügyi tervének, ezen belül a Titkárság költségvetésének, valamint éves feladat- és munkatervének elfogadása, d) az éves beszámoló (különösen a fejezeti támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás, a közhasznúsági jelentés és mellékletei, valamint az éves mérleg és eredménykimutatás) elfogadása, e) a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Vagyonkezelési Szabályzat és ezek mellékleteinek elfogadása, f) szolgáltatások megszervezéséről, nyújtásáról szóló döntés, g) a pályázati programok meghirdetéséről, szakmai és pénzügyi feltételeinek, valamint a lebonyolítás főbb kérdéseinek a vonatkozó jogszabályok szerinti meghatározásáról, a beérkezett pályázatok elbírálásáról, a monitoring rendszer működtetéséről, a Közalapítvány programjainak lezárásáról és értékeléséről való döntés, a támogatott projektek lezárásával összefüggő jognyilatkozatok megtétele, h) a Közalapítvány ügyvezető igazgatójának megválasztása, i) a Közalapítvány könyvvizsgálójának megbízásával, felmentésével kapcsolatos döntések,

18 7 j) szakmai albizottságok létrehozása, amelyek részletes működésének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, k) új gazdálkodó szervezet alapítása, megszüntetése, l) a Közalapítvány által alapított közhasznú társaság éves üzleti tervének és éves beszámolójának elfogadása. 2. A Kuratórium alakuló ülését az Alapító, a továbbiakat az elnök akadályoztatása esetén az alelnök írásban vagy elektronikus úton a napirendi pontok megjelölésével hívja össze. 3. A meghívót és a napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket oly módon kell megküldeni, hogy azt a tagok legalább 8 nappal az ülés előtt megkapják. 4. A Kuratóriumot 15 napon belül akkor is össze kell hívni, ha legalább 6 tagja vagy a Felügyelő Bizottság döntése alapján annak elnöke az ülés összehívását az összehívás céljának megjelölésével írásban kezdeményezi. 5. A Kuratórium évente legalább 6 alkalommal ülésezik. 6. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább 7 tag jelen van és a jelenlevők többsége nem áll az Alapítóval érdekeltségi vagy függőségi jogviszonyban. 7. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését változatlan napirenddel 15 napon belül, 30 napon belüli időpontra ismét össze kell hívni. 8. A Kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 9. Minősített többségi szavazáshoz az ülésen legalább 9 kuratóriumi tagnak jelen kell lennie. Az elfogadó döntéshez legalább 7 igen szavazat szükséges. A Kuratórium minősített többséggel dönt az 1. pont c), d), e), k) és l) alpontjaiban meghatározott esetekben. A Szervezeti és Működési Szabályzat egyéb kérdések eldöntéséhez is előírhatja a minősített többséget. 10. A Kuratórium határozatainak meghozatalában nem vehet részt az, aki, vagy akinek a Ptk b) pont szerinti közeli hozzátartozója és élettársa a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

19 8 b) bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 11. A Kuratórium ülései nyilvánosak, az üléseit az elnök akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. A nyilvánosság tájékoztatása érdekében a kuratóriumi ülés meghívóját a Közalapítvány internetes honlapján közzé kell tenni. 12. A Kuratórium üléseiről hangfelvételt és a határozatokat szó szerint rögzítő jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 13. A Közalapítvány támogatási pénzeszköz juttatásáról dönteni jogosult tisztségviselői a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kétévente vagyonnyilatkozatot tesznek, melynek elmulasztása esetén megbízatásuk az Áht. 11/A. -ának (4) bekezdése alapján visszavonásra kerül. 14. A Kuratórium olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapítható a döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye. 15. A Kuratórium döntéseit írásban köteles az érintettekkel közölni, a döntések nyilvánosságra hozatalát a Közalapítvány internetes honlapján történő megjelentetéssel, valamint székhelyén történő kifüggesztéssel kell biztosítania. 16. A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésre a Kuratórium elnökével történt előzetes egyeztetés után a Közalapítvány székhelyén bárki jogosult, kivéve, ha a betekintés személyiségi vagy adatvédelmi jogokat sértene. 17. A Közalapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságra hozatala érdekében a Kuratórium az erre vonatkozó információkat köteles országos napilapban, valamint a Közalapítvány internetes honlapján közzétenni. A pályázati felhívásokat, a nyertesek listáját, továbbá a nyújtott szolgáltatásokról szóló információkat a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján is közzé kell tenni. 18. A Kuratórium éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készít, amelyet minden év június 30-áig megküld az Alapítónak. A Közalapítvány köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján közzétenni. VIII. A Közalapítvány vagyona

20 9 1. A Közalapítvány induló vagyona a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, valamint a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány teljes vagyona, a december 31-ei mérlegállapot szerint: a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által rendelkezésre bocsátott.. millió Ft, és a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány által rendelkezésére bocsátott.. millió Ft. A Közalapítvány vagyonának részévé válik a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, valamint a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány zárómérleg szerinti vagyona. A zárómérleg elkészítéséről a jogelőd közalapítványok a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelesek gondoskodni, és azt a Közalapítvány Alapító által előterjesztett nyilvántartásba vételi kérelmével egyidejűleg a bíróság részére megküldik. A zárómérlegek az Alapító Okirat elválaszthatatlan részét képezik. A zárómérleg mellett külön kimutatást kell készíteni a jogelőd közalapítványok esetleges kötelezettségeiről, amellyel egyidejűleg igazolni kell azt is, hogy a zárómérleg fordulónapján köztartozás nem áll fenn. A zárómérleg elkészültét követően a jogelőd közalapítványok kötelezettséget nem vállalhatnak. 2. A Közalapítvány törzsvagyona a jogelőd közalapítványok: a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány és a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány törzsvagyonainak összege: Ft. 3. A Közalapítvány bevételei: a) a mindenkori éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű támogatás, b) természetes vagy jogi személyek önkéntes befizetései, c) a személyi jövedelemadóból a Közalapítvány részére a törvényben meghatározottak szerint felajánlott rész, d) a Közalapítvány vállalkozási tevékenységéből befolyt összeg, e) a közalapítványi vagyon hozadéka, f) egyéb bevételek. IX. A Közalapítvány gazdálkodása 1. A Közalapítvány a működés biztonsága érdekében a törzsvagyont elkülönítetten kezeli, amely nem csökkenhet, de hozama felhasználható. 2. A Közalapítvány az V. pontban meghatározott céljai elérése érdekében szolgáltatást és nyilvánosan meghirdetett pályázat útján támogatást nyújthat.

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben (a változások vastagon, dőlt betűkkel szedve) A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya a jelen Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Alapító Okirata - módosításokkal egységes szerkezetben - - a változások vastagon, dőlten szedve -

A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Alapító Okirata - módosításokkal egységes szerkezetben - - a változások vastagon, dőlten szedve - A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Alapító Okirata - módosításokkal egységes szerkezetben - - a változások vastagon, dőlten szedve - A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Alapító) a jelen

Részletesebben

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény [az alapításkor

Részletesebben

JOGSZABÁLY. L. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. SZEPTEMBER 20. TARTALOM

JOGSZABÁLY. L. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. SZEPTEMBER 20. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. SZEPTEMBER 20. TARTALOM oldal JOGSZABÁLY 2/2006. (VII. 19.) OKM r. Egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl...

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY /közhasznú alapítvány/ Alapító okirat ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv,

Részletesebben

a l a p í t ó o k i r a t a (egységes szerkezetben)

a l a p í t ó o k i r a t a (egységes szerkezetben) Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány. Csongrád Megyei Közoktatási Alapítvány a l a p í t ó o k i r a t a (egységes szerkezetben) Csongrád Megye Önkormányzata, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

Ezen Közalapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál nyilvántartásba vett

Ezen Közalapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál nyilvántartásba vett "Jászdózsa Községért" Közalapítvány Adószáma: 18833939-1-16 Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi I. törvénnyel módosított 1959. évi IV. törvény 74/A -a

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2.

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. 2 PREAMBULUM Alulírott, Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az informatikához

Részletesebben

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva)

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) A Környei Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg: 1. Az Egyesület neve: Környei

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum - 1 - KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A 74/E -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesülethez alapító

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE módosított ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben 2014 I. FEJEZET A TÁRSADALMI SZERVEZET ELNEVEZÉSE, CÉLJA ÉS FELADATA A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,,

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,, h ros X. kerület Kőbányai ;.ik jrn It ír,j.".t t Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT /A%/Jt9l2DjÜL r 7 POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE / Budapest,, Tárgy: Javaslat a

Részletesebben