E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER TERVEZET Szám: /2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány és a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány egyesítésével a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány létrehozásáról Budapest, február

2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. Előzmények Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 6. pontjának q) alpontja előírja a szociális és munkaügyi miniszter kormányzati felelősségi körébe tartozó Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (a továbbiakban: FOKA) és az oktatási és kulturális miniszter kormányzati felelősségi körébe tartozó Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány (a továbbiakban: FGyK) egyesítése tekintetében vizsgálat elvégzését és javaslat kidolgozását január 1-jei határidővel. Jelen előterjesztés az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium között zajlott együttműködés és az egyeztetések nyomán létrejött tárcaközi megállapodás eredményeként került előkészítésre. II. Tartalmi összefoglaló a) A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/E. -ának (6) bekezdése szerint a bíróság az érdekelt alapítók közös kérelmére új alapítvány létrehozása vagy más alapítványhoz való csatlakozás céljából elrendelheti az alapítványok egyesítését. Fenti rendelkezés alapján az FGyK és a FOKA új közalapítvány létrehozásával való egyesítésére kerül sor. A Ptk. 74/E. -ának (2) bekezdése alapján az egyesülő közalapítványokat törölni kell a bírósági nyilvántartásból, így az FGyK és a FOKA tekintetében mind a kuratóriumi, mind a felügyelő bizottsági tagok mandátuma megszűnik. b) Az egyesítéssel létrejövő új közalapítvány neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK). A Közalapítvány induló vagyona a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, valamint a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány teljes vagyona, a december 31-ei mérlegállapot szerint: a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által rendelkezésre bocsátott.. millió Ft, és a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány által rendelkezésére bocsátott.. millió Ft. A Közalapítvány vagyonának részévé válik a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, valamint a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány zárómérleg szerinti vagyona. A zárómérleg elkészítéséről a jogelőd közalapítványok a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelesek gondoskodni, és azt a Közalapítvány Alapító által előterjesztett nyilvántartásba vételi kérelmével egyidejűleg a bíróság részére megküldik. A zárómérlegek az Alapító Okirat elválaszthatatlan részét képezik. A zárómérleg mellett külön kimutatást kell készíteni a jogelőd közalapítványok esetleges kötelezettségeiről, amellyel egyidejűleg igazolni kell azt is, hogy a zárómérleg fordulónapján köztartozás nem áll fenn. A

3 2 zárómérleg elkészültét követően a jogelőd közalapítványok kötelezettséget nem vállalhatnak. A Közalapítvány törzsvagyona a jogelőd közalapítványok: a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány és a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány törzsvagyonainak összege: Ft. c) Az egyesített közalapítvány felett az alapítói jogokat az oktatási és kulturális miniszter egyetértésével a szociális és munkaügyi miniszter gyakorolja. d) A szociális és munkaügyi miniszter az új közalapítvány székhelyét az SZMM háttérintézménye, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (a továbbiakban: SZMI) épületében jelölte ki. e) Az egyesített közalapítvány tevékenysége az egyesítés előtti FGyK és FOKA tevékenységéhez képest új közfeladat ellátásával nem bővül. A közalapítványok egyesítését követően növekszik a fogyatékos gyermekek és felnőttek ellátásának rendszerbe szervezhetősége, a működési költségek csökkennek, illetve jobb kapacitáskihasználás alakul ki, továbbá a költségvetési támogatás tervezése egyszerűsödik, felhasználása átláthatóbbá és könnyebben ellenőrizhetővé válik. Ugyanakkor összehangoltuk a feladatok meghatározását; valamint töröltük azokat, az elsősorban FGyK kompetenciakörébe tartozó feladatokat, amelyek további teljesítése szükségtelenné vált. f) Az előterjesztés javaslatot tesz a kezelő szerv új struktúrájára, ennek megfelelően a Kuratórium (11 fő) és a Felügyelő Bizottság (5 fő) tagjainak névsorára. Kuratórium: Funkció Név Egyesítés előtti közalapítványnál betöltött tisztség elnök Tóth Egon az FGyK elnöke alelnök tag tag tag tag tag Szőllősiné Földesi Erzsébet Békési Valéria Szuhaj Mihály dr. Tapolczai Gergely dr. Könczei György dr. Mesterházi Zsuzsa a FOKA kuratóriumának tagja a FOKA Felügyelő Bizottságának tagja a FOKA kuratóriumának tagja a FOKA kuratóriumának tagja az FGyK kuratóriumának tagja Szakmai tevékenység Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona igazgató Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa tag Szociális és Munkaügyi Minisztérium köztisztviselő Informatika a látássérültekért Alapítvány kuratóriumi elnök, ügyvezető igazgató Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége főtitkár ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Kar egyetemi tanár Nyugállományú főiskolai tanár

4 3 tag tag tag Nagy Gyöngyi Mária Schiller- Kertész Tamás Dr. Tausz Katalin az FGyK kuratóriumának tagja a FOKA kuratóriumának tagja a FOKA elnöke Oktatási és Kulturális Minisztérium köztisztviselő Gyógypedagógus ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociális Tanulmányok Intézete, Szociálpolitikai és Szociális Munka tanszék tanszékvezető tag Dr. Szilágyiné Dr. Erdős Erika Autisták Érdekvédelmi Egyesülete alelnök Felügyelő Bizottság: Funkció Név Egyesítés előtti közalapítványnál betöltött tisztség Szakmai tevékenység elnök Kajtárné Botár Borbála a FOKA kuratóriumának volt tagja Oktatási és Kulturális Minisztérium, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága titkárságvezető tag Borsyné Zoltán Erzsébet Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Előirányzatgazdálkodási Osztály osztályvezető tag Pénzügyminisztérium tag Kajáry Ildikó Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat igazgató tag Gyengénlátók Általános Iskolája, Jankó- Egységes Gyógypedagógiai Brezovay Módszertani Intézménye és Pálné Diákotthona igazgató g) Az egyesített közalapítvány támogatását a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet (16/54/2) Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzatai között biztosítja. Az Egészségbiztosítási Alap mindenkori éves költségvetésében egyéb kiadások jogcímen szerepelt az FGyK támogatása évi Ft-os összeggel. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény e támogatást is már a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetben biztosítja. Az egyesített közalapítvány feletti alapítói jogokat a szociális és munkaügyi miniszter gyakorolja, ezért az OKM az FGyK részére a 2007-es költségvetésben már nem tervezett támogatást, így az FGyK működése az egyesítés megvalósulásáig nem biztosított.

5 4 A közalapítványi forma fenntartását indokolja, hogy a költségvetési támogatásokon kívül egyéb forrásokból is bevételhez juthatnak, valamint széleskörű társadalmi kontroll alatt működnek. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak megvalósításában az egyesített közalapítvány a későbbiekben meghatározandó módon részt vesz. Az egyesítéssel a működési költségekre fordított összeg jelentősen csökkenhet. A FOKA jelenleg 9 tagú kuratóriummal és 5 tagú felügyelő bizottsággal, míg az FGyK 13 fős kuratóriummal és szintén 5 fős felügyelő bizottsággal működik. Az egyesüléssel létrejövő egyesített közalapítvány esetében a kuratórium 11 tagból, a felügyelő bizottság 5 tagból áll. Jelentős összegeket lehet megtakarítani a költségtérítésen és a tiszteletdíjakon keresztül. A működési költségekre fordított összeget tovább mérsékli elsősorban a funkcionális alkalmazottak létszámának szükségszerű csökkenése, például: ügyvezető igazgató, titkárságvezető, gazdasági vezető vagy könyvvizsgáló. A bérleti díjak is további csökkentést eredményeznek. A két korábbi és az egyesített közalapítvány költségeinek részletes összevetését, illetve a megtakarítás lehetséges mértékét a várható gazdasági hatások között mutatjuk be. h) Az egyesítéssel egyidejűleg az FGyK létrehozásáról szóló 164/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet és annak módosításai, valamint a FOKA létrehozásáról szóló 1039/1999. (IV. 21.) Korm. határozat és annak módosításai hatályukat vesztik. III. A Kormányprogramhoz való viszony Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakítások és az azokat megalapozó intézkedések közvetve kapcsolódnak a Kormányprogramhoz. IV. Várható szakmai hatások Szakmai szempontból az egyesítést követően a fogyatékossággal élő személyek semmilyen hátrányt nem szenvednek. Az egyesítésnek köszönhetően a gyermekek és a felnőttek igényei komplexen vizsgálhatók, egyúttal a gyermekkor és az önálló élet kialakítása közötti átmenet is figyelemmel kísérhető. Az elvégzendő feladatokat koncentráltan, az egyes korcsoportok igényeit egy időben figyelembe véve lehet megtervezni és végrehajtani. V. Várható gazdasági hatások a) A két közalapítvány jelenleg eltérően szabályozza a kurátoroknak és a felügyelő bizottsági tagoknak járó tiszteletdíjat. Jelentős az eltérés a tiszteletdíjak mértékében, de annak kifizetési módjában is. Az FGyK ülésenként fizet, melynek módját saját szabályzatukban szabályozzák, összegszerűen leírva, szeptember 30-ig tiszteletdíjakra összesen Ft-ot fizetett ki, járulékokkal együtt. A FOKA havonta folyósít a kurátoroknak és a felügyelő bizottsági tagoknak tiszteletdíjat a mindenkori minimálbérhez kötve, annak százalékos arányával szorozva. A FOKA tiszteletdíjakra szeptember 30-ig járulékokkal együtt Ft-ot költött. A

6 5 két közalapítvány tehát együttesen Ft-ot fordított a kurátorok, illetve felügyelő bizottsági tagok díjazására. Az egyesítést követően ez az összeg várhatóan a felére csökken. A további személyi kiadások tekintetében a költségek várhatóan nem mérsékelhetők, mert a két közalapítvány egyesítése után a pályázatokkal és a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos feladatok összeadódnak, így várhatóan a kiszolgáló személyzet kivételével a jelenlegi munkaerő egészére szükség lesz. A közalapítványok titkársága működtetésének szeptember 30-i állapot szerinti, a várható éves dologi kiadások, illetve az egyesítést követő várható személyi és dologi kiadásait az alábbi táblázat szemlélteti: A közalapítványok személyi kiadásai havonta, járulékok nélkül, forintban Egyesítés után Egyesítés előtt várható FOKA FGyK Összesen A titkárság funkcionális alkalmazottai további alkalmazottak (pl. pályázati menedzserek) Összesen A közalapítványok személyi kiadásai, éves szinten, járulékokkal, forintban A titkárság funkcionális és további alkalmazottai A Titkárságokon dolgozók létszáma Funkcionális és további alkalmazottak A közalapítványok dologi kiadásai éves szinten A költségek nem tartalmazzák a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos működési költségeket Mivel az új közalapítvány ügyvezető igazgatója felett a Kuratórium gyakorolja a munkáltatói jogokat, a titkárság további alkalmazottai fölött azonban az ügyvezető igazgató, a táblázat Egyesítés után várható oszlopában tájékoztató jellegű összegek szerepelnek; azok a Kuratórium és az ügyvezető igazgató döntése alapján a fenti számadattól eltérhetnek. További költségek merülhetnek fel egyes határozatlan idejű munkaszerződések felbontásával kapcsolatban, amelyek elsősorban a kifizetendő végkielégítéseket jelentik, de más típusú vállalkozási vagy megbízási szerződésekből adódó esetleges kötelezettségek teljesítése is esedékessé válhat. b) Az FGyK pillanatnyilag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Báthory utcai épületében bérel irodákat havonta Ft-ért, ami évente Ft kiadást jelent.

7 6 Ezzel szemben a FOKA a Rehab Rt. Dózsa György úti épületében bérel irodákat. Bérleti díját a tulajdonos euróban állapítja meg, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem lehet előre tervezni havonta az összeget az euró változó árfolyama miatt. Így a FOKA havonta átlagosan Ft bérleti díjat fizet, szeptember 30-ig Ft-ot fizetett ki. A szociális és munkaügyi miniszter az egyesített közalapítvány székhelyét az SZMM háttérintézménye, az SZMI épületében jelölte ki. A bérleti díjon történő megtakarítás ebben az esetben jelentős mértékű, hiszen az SZMI a piaci árnál jóval alacsonyabb összegért adja bérbe az irodákat. VI. Várható társadalmi hatások A korábban bemutatott várható szakmai hatások következtében a fogyatékossággal élő emberek számára nyújtott szolgáltatások minősége magasabb színvonalú, ennek következtében a szolgáltatásokat igénybe vevők életminősége javul, elégedettségük növekszik. VII. Kapcsolódások Az előterjesztés más folyamatban lévő előterjesztéshez nem kapcsolódik.

8 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány és a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány egyesítésével a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány létrehozásáról szóló előterjesztést és elrendeli az előterjesztés a) 1. számú mellékletét képező Korm. rendeletnek a bíróság nyilvántartásba vételről szóló határozatának jogerőre emelkedését követően a Magyar Közlönyben történő kihirdetését, valamint b) 2. számú mellékletét képező Korm. határozatnak a Kormány határozataként a Magyar Közlönyben történő közzétételét.

9 1. számú melléklet a /2007-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány.../2007. ( ) Korm. r e n d e l e t e a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvánnyal kapcsolatos kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről Az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdése szerinti jogkörében a Kormány a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ának (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány létrehozásáról szóló 164/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet, továbbá az annak módosításáról szóló 24/1999. (II. 12.) Korm. rendelet, 9/2001. (I. 19.) Korm. rendelet, 75/2005. (IV. 22.) Korm. rendelet, valamint a 189/2005. (IX. 15.) Korm. rendelet. 2. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az ezt követő 10. napon hatályát veszti.

10 2. számú melléklet a /2007-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány 1.../2007. ( ) Korm. h a t á r o z a t a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány létrehozásáról A Kormány 1. a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 74/E. -ának (6) bekezdése alapján a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány és a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány egyesítésével, ezen közalapítványok jogutódjaként létrehozza a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány); 2. felhatalmazza a szociális és munkaügyi minisztert, hogy a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vétele, illetve a jogelőd közalapítványok bírósági nyilvántartásból való törlése során az Alapító képviseletében eljárjon; Felelős: Határidő: szociális és munkaügyi miniszter azonnal 3. felhatalmazza a szociális és munkaügyi minisztert, hogy a Közalapítvány nyilvántartásba vételét követően az alapítói jogokat - az alapító okirat módosítását kivéve gyakorolja, a Közalapítvány működését folyamatosan kísérje figyelemmel, rendszeres éves beszámolóját értékelje, és a szükséges intézkedéseket tegye meg; Felelős: Határidő: szociális és munkaügyi miniszter folyamatos 4. elrendeli a Közalapítvány Alapító Okiratának a bíróság nyilvántartásba-vételről szóló határozatának jogerőre emelkedését követően a Magyar Közlönyben történő közzétételét. Felelős: Határidő: szociális és munkaügyi miniszter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a bíróság határozatának jogerőre emelkedését követően azonnal 5. E határozat a közzététele napján lép hatályba.

11 2 6. A Közalapítvány nyilvántartásba-vételéről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének napján a) a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány létrehozásáról szóló 1039/1999. (IV. 21.) Korm. határozat, b) a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1082/2006. (VIII. 18.) Korm. határozat, valamint c) a Kormány (köz)alapítványaiért felelősökről szóló 1081/2006. (VIII. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) f) pontjának 4. alpontja hatályát veszti. 7. A Közalapítvány nyilvántartásba-vételéről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének napján a H. h) pontjának 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány,.

12 3. számú melléklet a /2007-SZMM számú kormány-előterjesztéshez Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Alapító Okirata A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) 74/E. -ának (6) bekezdése, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) a alapján, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) ának (2) bekezdése alapján, a hivatkozott jogszabályokban megfogalmazott közfeladatok végrehajtásában történő közreműködés érdekében, a fogyatékos személyek rehabilitációjának biztosítása céljából és esélyegyenlőségük elősegítése érdekében a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítványt és a Fogyatékosok Esélye Közalapítványt egyesíti. Az egyesítéssel határozatlan időre létrejövő közalapítvány mindkét közalapítvány jogutódja. I. A Közalapítvány neve Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány). A Közalapítvány nevének rövidítése: FSZK II. A Közalapítvány székhelye 1134 Budapest, Tüzér u III. A Közalapítvány alapítója 1. A Magyar Köztársaság Kormánya (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) 2. Az Alapító képviseletét a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el, és az Alapító Okirat módosításának kivételével e minőségében az oktatásért felelős miniszter véleményének előzetes kikérésével gyakorolja az Alapítót megillető jogokat és kötelezettségeket. IV. A Közalapítvány jellege 1. A Közalapítvány jogi személy, amely jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba-vétellel nyeri el. 2. A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 5. -ában megjelölt kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mivel ellátja a Fot ában, valamint a Közokt. Tv ának (2) bekezdésében meghatározott közfeladatokat.

13 2 3. A Közalapítvány a Khtv ának c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja: a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, b) szociális tevékenység, családsegítés, c) tudományos tevékenység, kutatás, d) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, e) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, f) sport, g) rehabilitációs foglalkoztatás, h) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. 4. A Közalapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat, és közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. V. A Közalapítvány céljai és feladatai 1. A Közalapítvány átfogó célja a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése, a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolása. Célja továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában közreműködő intézményrendszer tervszerű fejlesztése, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását szolgáló pedagógiai programok, megoldások, eljárások kifejlesztése. 2. A Közalapítvány az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében pályázati úton vagy közvetlen szolgáltatás nyújtásával az alábbi feladatokat látja el: a) A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése érdekében aa) a fogyatékos személyek meglévő, illetve fejleszthető képességeinek megfelelő programtervezetek elkészítéséhez olyan szempontrendszereket dolgoz ki és ad ki, amelyek magukban foglalják a komplex rehabilitációs folyamat során elért képességfejlődés rendszeres felmérését, és lehetővé

14 3 teszik az egyéni rehabilitációs program megalapozását, szükség szerinti módosítását, továbbfejlesztését, ab) együttműködik a fogyatékos személyek érdekvédelmi és más szervezeteivel, a szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi és egyéb területeken (re)habilitációs tevékenységet végző intézményekkel, szervezetekkel; így különösen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvényben, a felnőttképzésről szóló évi CI. törvényben, a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben, illetve a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvényben, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvényben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel és az Országos Fogyatékosügyi Tanáccsal. b) Az egyéni rehabilitációs programokban megjelölt szolgáltatások, ellátások igénybevétele érdekében ba) elősegíti a fogyatékos személyekkel foglalkozó ab) pontban felsorolt intézmények és szervezetek együttműködését, bb) a fogyatékos személyek számára elérhető, önálló életvitelt támogató, illetve (re)habilitációs szolgáltatásokról és ellátásokról, azok igénybevételének feltételeiről információs szolgáltatást működtet vagy ilyeneket támogat, bc) szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek kialakításához, bd) szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt a komplex (re)habilitációban közreműködő szakemberek, önkéntesek, fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik képzéséhez, átképzéséhez és továbbképzéséhez, be) szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt a fogyatékos személyek önálló életvitelét elősegítő eszközök, szolgáltatások és módszertani ismeretek fejlesztéséhez és hozzáférhetővé tételéhez. c) Szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt a komplex (re)habilitációra szoruló személyek képzéséhez és az ilyen képzést folytató szervezeteknek. d) A komplex (re)habilitációs folyamatban összegyűjtött hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján szakmai-módszertani ajánlásokat dolgoz ki, és gondoskodik azok hozzáférhetővé tételéről.

15 4 e) A pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgáltatások körében országos pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt a különleges gondozás feladataiban közreműködő pedagógiai szakszolgálat intézményei részére. f) Szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt fa) a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek ellátásával, a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy külön-külön történő nevelésével, oktatásával foglalkozó intézményrendszer működtetéséhez, fejlesztéséhez, fb) a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, a fejlesztő felkészítés programjainak, tanterveinek, tankönyveinek kidolgozásához, fejlesztéséhez és terjesztéséhez, fc) a különleges gondozás igénybevételéhez szükséges eszközök, járművek beszerzéséhez, fd) az érintett gyermekek, tanulók szabadidő tevékenységének megszervezéséhez, tömeg- és versenysportjainak lebonyolításához, fe) az érintett tanulók középiskolai tanulmányaihoz, felkészítő oktatás megszervezéséhez, felsőfokú tanulmányainak folytatásához, továbbá a munkába állását segítő tevékenységéhez, ff) A fogyatékos gyermekek szülei részére szervezett szülősegítő szolgáltatások megszervezéséhez. VI. A Közalapítvány kezelő szerve és képviselete 1. A Közalapítvány kezelő, ügydöntő, ügyintéző, és képviselő szerve a 11 tagból álló Kuratórium. A Kuratórium elnökét, alelnökét és tagjait az Alapító írásban kéri fel. A Kuratórium tagjainak megbízatása március 1-jéig szól. 2. A Kuratórium tagjai: elnök: Tóth Egon alelnök: Szőllősiné Földesi Erzsébet További tagok: Békési Valéria dr. Tapolczai Gergely

16 5 Szuhaj Mihály Dr. Könczei György Mesterházi Zsuzsa Nagy Gyöngyi Mária Schiller-Kertész Tamás Dr. Tausz Katalin Dr. Szilágyiné Dr. Erdős Erika 3. A kuratóriumi tagság megszűnik: a) a tag halálával, b) a tag lemondásának jogerős bírósági bejegyzésével, c) a Kuratórium kijelölésének az Alapító által a Ptk. 74/C. -ának (6) bekezdésében foglaltak szerint történő visszavonásával, d) a Közalapítvány megszűnésével, e) az 1. pontban foglalt időtartam lejártával, f) a tag megbízatásának a VII/13. pontban foglaltak szerinti visszavonásával, tekintettel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A. -ának (4) bekezdésében foglaltakra. 4. A Közalapítvány általános és önálló képviselője a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke. 5. Az elnök és az alelnök együttes akadályoztatása esetén a Közalapítvány általános képviseletét Schiller-Kertész Tamás kuratóriumi tag önállóan látja el. 6. A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök akadályoztatása esetén az alelnök és az ügyvezető igazgató akadályoztatása esetén az ő helyettesítésével megbízott személy együttesen gyakorolja. Az elnök, illetve az ügyvezető igazgató helyettesítése esetén a helyettesítéssel megbízott személy utólagosan köteles tájékoztatni az első helyen aláírásra jogosultat. 7. A Kuratórium tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben is részesülhetnek, amelynek feltételei, összege és elszámolásának rendje az alábbiak szerint történik:

17 6 a) A Kuratórium tagjait és elnökét feladatuk ellátásáért havonta, az éves pénzügyi tervben meghatározott keretösszegig tiszteletdíj illeti meg. Tiszteletdíj csak abban az esetben jár, ha a kurátor a tárgyhavi ülések legalább 2/3-án részt vesz. Részvétel alatt az első határozathozataltól az utolsóig tartó, folyamatos jelenlétet kell érteni. Ezt a jelenléti ívvel és a kuratóriumi ülés jegyzőkönyvével kell igazolni. b) A Kuratórium elnökének és alelnökének tiszteletdíja a mindenkori köztisztviselői illetményalap 300%-a, a Kuratórium tagjaié a mindenkori köztisztviselői illetményalap 200%-a. A Kuratórium tagjait számlával igazolt és indokolt költségeik megtérítése illeti meg. VII. A Kuratórium jogköre és működése 1. A Kuratórium hatáskörébe tartozik: a) a Közalapítványhoz való csatlakozás elfogadása, b) a gazdálkodás irányának meghatározása, a Közalapítvány vagyonával való gazdálkodás, a vállalkozási tevékenységéről szóló döntés, c) a Közalapítvány éves pénzügyi tervének, ezen belül a Titkárság költségvetésének, valamint éves feladat- és munkatervének elfogadása, d) az éves beszámoló (különösen a fejezeti támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás, a közhasznúsági jelentés és mellékletei, valamint az éves mérleg és eredménykimutatás) elfogadása, e) a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Vagyonkezelési Szabályzat és ezek mellékleteinek elfogadása, f) szolgáltatások megszervezéséről, nyújtásáról szóló döntés, g) a pályázati programok meghirdetéséről, szakmai és pénzügyi feltételeinek, valamint a lebonyolítás főbb kérdéseinek a vonatkozó jogszabályok szerinti meghatározásáról, a beérkezett pályázatok elbírálásáról, a monitoring rendszer működtetéséről, a Közalapítvány programjainak lezárásáról és értékeléséről való döntés, a támogatott projektek lezárásával összefüggő jognyilatkozatok megtétele, h) a Közalapítvány ügyvezető igazgatójának megválasztása, i) a Közalapítvány könyvvizsgálójának megbízásával, felmentésével kapcsolatos döntések,

18 7 j) szakmai albizottságok létrehozása, amelyek részletes működésének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, k) új gazdálkodó szervezet alapítása, megszüntetése, l) a Közalapítvány által alapított közhasznú társaság éves üzleti tervének és éves beszámolójának elfogadása. 2. A Kuratórium alakuló ülését az Alapító, a továbbiakat az elnök akadályoztatása esetén az alelnök írásban vagy elektronikus úton a napirendi pontok megjelölésével hívja össze. 3. A meghívót és a napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket oly módon kell megküldeni, hogy azt a tagok legalább 8 nappal az ülés előtt megkapják. 4. A Kuratóriumot 15 napon belül akkor is össze kell hívni, ha legalább 6 tagja vagy a Felügyelő Bizottság döntése alapján annak elnöke az ülés összehívását az összehívás céljának megjelölésével írásban kezdeményezi. 5. A Kuratórium évente legalább 6 alkalommal ülésezik. 6. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább 7 tag jelen van és a jelenlevők többsége nem áll az Alapítóval érdekeltségi vagy függőségi jogviszonyban. 7. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését változatlan napirenddel 15 napon belül, 30 napon belüli időpontra ismét össze kell hívni. 8. A Kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 9. Minősített többségi szavazáshoz az ülésen legalább 9 kuratóriumi tagnak jelen kell lennie. Az elfogadó döntéshez legalább 7 igen szavazat szükséges. A Kuratórium minősített többséggel dönt az 1. pont c), d), e), k) és l) alpontjaiban meghatározott esetekben. A Szervezeti és Működési Szabályzat egyéb kérdések eldöntéséhez is előírhatja a minősített többséget. 10. A Kuratórium határozatainak meghozatalában nem vehet részt az, aki, vagy akinek a Ptk b) pont szerinti közeli hozzátartozója és élettársa a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

19 8 b) bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 11. A Kuratórium ülései nyilvánosak, az üléseit az elnök akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. A nyilvánosság tájékoztatása érdekében a kuratóriumi ülés meghívóját a Közalapítvány internetes honlapján közzé kell tenni. 12. A Kuratórium üléseiről hangfelvételt és a határozatokat szó szerint rögzítő jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 13. A Közalapítvány támogatási pénzeszköz juttatásáról dönteni jogosult tisztségviselői a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kétévente vagyonnyilatkozatot tesznek, melynek elmulasztása esetén megbízatásuk az Áht. 11/A. -ának (4) bekezdése alapján visszavonásra kerül. 14. A Kuratórium olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapítható a döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye. 15. A Kuratórium döntéseit írásban köteles az érintettekkel közölni, a döntések nyilvánosságra hozatalát a Közalapítvány internetes honlapján történő megjelentetéssel, valamint székhelyén történő kifüggesztéssel kell biztosítania. 16. A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésre a Kuratórium elnökével történt előzetes egyeztetés után a Közalapítvány székhelyén bárki jogosult, kivéve, ha a betekintés személyiségi vagy adatvédelmi jogokat sértene. 17. A Közalapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságra hozatala érdekében a Kuratórium az erre vonatkozó információkat köteles országos napilapban, valamint a Közalapítvány internetes honlapján közzétenni. A pályázati felhívásokat, a nyertesek listáját, továbbá a nyújtott szolgáltatásokról szóló információkat a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján is közzé kell tenni. 18. A Kuratórium éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készít, amelyet minden év június 30-áig megküld az Alapítónak. A Közalapítvány köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján közzétenni. VIII. A Közalapítvány vagyona

20 9 1. A Közalapítvány induló vagyona a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, valamint a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány teljes vagyona, a december 31-ei mérlegállapot szerint: a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által rendelkezésre bocsátott.. millió Ft, és a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány által rendelkezésére bocsátott.. millió Ft. A Közalapítvány vagyonának részévé válik a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, valamint a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány zárómérleg szerinti vagyona. A zárómérleg elkészítéséről a jogelőd közalapítványok a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelesek gondoskodni, és azt a Közalapítvány Alapító által előterjesztett nyilvántartásba vételi kérelmével egyidejűleg a bíróság részére megküldik. A zárómérlegek az Alapító Okirat elválaszthatatlan részét képezik. A zárómérleg mellett külön kimutatást kell készíteni a jogelőd közalapítványok esetleges kötelezettségeiről, amellyel egyidejűleg igazolni kell azt is, hogy a zárómérleg fordulónapján köztartozás nem áll fenn. A zárómérleg elkészültét követően a jogelőd közalapítványok kötelezettséget nem vállalhatnak. 2. A Közalapítvány törzsvagyona a jogelőd közalapítványok: a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány és a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány törzsvagyonainak összege: Ft. 3. A Közalapítvány bevételei: a) a mindenkori éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű támogatás, b) természetes vagy jogi személyek önkéntes befizetései, c) a személyi jövedelemadóból a Közalapítvány részére a törvényben meghatározottak szerint felajánlott rész, d) a Közalapítvány vállalkozási tevékenységéből befolyt összeg, e) a közalapítványi vagyon hozadéka, f) egyéb bevételek. IX. A Közalapítvány gazdálkodása 1. A Közalapítvány a működés biztonsága érdekében a törzsvagyont elkülönítetten kezeli, amely nem csökkenhet, de hozama felhasználható. 2. A Közalapítvány az V. pontban meghatározott céljai elérése érdekében szolgáltatást és nyilvánosan meghirdetett pályázat útján támogatást nyújthat.

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyv 747/A-74/F -aiban, valamint a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997.évi CLVI.törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 15.461-1/2007-SZMM A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról Budapest, 2007. július - I. Tartalmi összefoglaló Vezetői

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011. ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a 2007. február 22. napján, a 2007. december 13-án és a 2011. augusztus 25.napján kelt módosításokkal - ` Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Alapító okirat amely alapján az 1./ pontban megjelölt alapítók a Ptk. 74/G

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged 1 A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged alapító okirata szóló 2011. évi 1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, : Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

Részletesebben

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

LENGYELTÓTIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

LENGYELTÓTIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA LENGYELTÓTIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2011... -n kelt hatályos módosításokkal, melyek a szövegben fekete dőlt betűvel láthatók) Lengyeltóti Városi Önkormányzat, mint alapító

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

I. Az alapítvány alapítója

I. Az alapítvány alapítója ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben - amely létrejött a 2007. március 23. napján kelt alapító okirattal létrehozni kívánt Collegium Pannonicum Alapítvány alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/12/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt.sz.: I. 236/2004. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T Püspökladány Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 88. -ában megfogalmazott jogosultságával élve közérdekű alapítványt hozott létre a város sportfeladatai ellátásának

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT

TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT I. Az alapítvány neve és székhelye 1.) Az alapítvány neve: TÁMASZ ALAPÍTVÁNY Pécs 2.) Az alapítvány székhelye: 7626 Pécs, Sándor utca 1. TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT 3.) Az alapítvány jogállása:

Részletesebben