Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu"

Átírás

1 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/ Szám: 1-1/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 2-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Farád Községi Önkormányzat Tanácskozó Terme Jelen vannak: Képviselő-testület részéről - Szalai Zoltán polgármester - Balogh Gyula alpolgármester - Györffy Miklós - Márczisné Varga Lívia - Potyondi János - Potyondi Veronika - Tálos Ferenc képviselők - Schubertné Boros Tünde nem képviselő alpolgármester Farád Sopronnémeti Körjegyzőség részéről: Pálfi Zoltánné körjegyző Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó Meghívottak és a lakosság köréből megjelent 11 fő. Szalai Zoltán polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, megállapítja, hogy 7 fő képviselő jelen van, a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkéri Potyondi Veronika és Potyondi János képviselőket. Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére. Napirend: 1.) Tájékoztató szélerőmű-park létrehozásának lehetőségéről Előadó: Szalai Zoltán polgármester 2.) október 28-i zárt ülésen hozott határozatok módosítása Előadó: Pálfi Zoltánné körjegyző 3.) Önkormányzat számlavezetésére kiírt pályázatok elbírálása

2 Előadó: Szalai Zoltán polgármester 4.) Döntés önkormányzati telkek eladása ügyében Előadó: Szalai Zoltán polgármester 5.) Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelet megalkotása Előadó: Pálfi Zoltánné körjegyző 6.) Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás megállapodásának módosítása Előadó: Szalai Zoltán polgármester 7.) Külterületi árokpartokkal kapcsolatos bejelentés Előadó: Szalai Zoltán polgármester 8.) Döntés egyéb ügyekben a.) Általános iskola beszámolója b.) Kultúrház bérleti díja 9.) Zárt ülés A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. Napirend tárgyalása: 1.) Tájékoztató szélerőmű-park létrehozásának lehetőségéről Szalai Zoltán polgármester: Felkéri Németh Zoltán urat, a Pannon Szélpark kft. képviselőjét a képviselő-testület tájékoztatására. Németh Zoltán Pannon Szélpark Kft ügyvezető igazgatója: Tájékoztatást ad a képviselőtestületnek. A szomszédos falvakban Rábatamási, Agyagosszergény, Vitnyéd, Csapod, Babót községekben elindult a folyamat, az Eu szabályozza, hogy az alternatív energia felhasználást növelni kell, várják, hogy az új kormány szélenergia termelésre lehetőséget fog adni, ez alatt azt érti, hogy kevés a szabad kapacitású energia rendszer, amelyre az erőműben megtermelt energiával rá tudnak csatlakozni. A Szombathely-Mosonmagyaróvárt összekötő szabad kapacitású rendszerszakasz hálózat megépült, amelyre rá lehetne csatlakozni. Ehhez egy alállomást kell létrehozni, ami Babóton fog létesülni, ez azt jelenti, hogy a környékben megtermelt energiát itt fogják raktározni és ez az alállomás fogja a megtermelt energiát továbbítani. Ehhez nagyon sok engedélyre van szükség, valamint az Energiahivatalnál kiírt pályázatokból forrást kell szerezni. Az előző kormány írt ki pályázatot nagyon szigorú feltételekkel, de sajnos a végén a pályázatot visszavonták. A pályázat benyújtásához számos szakhatóság engedélyére, hatástanulmányokra, rendezési tervre, annak esetleges módosítására, elvi építési engedélyre van szükség. Nyertes pályázat esetén a hatóságok engedélyével kerülhet sor építkezésre. Egy adott régióra létesül egy projekt cég, amely elviszi a beruházást az engedélyeztetési eljárásig, ha kvótát is szerez, akkor a megtermelt energiából profitálhat az adott település. Ez azt jelenti, hogyha megvalósul a beruházás, a beruházó minden egyes működőképes toronynál a falunak évente 2000 eurót fizet, illetve első alkalommal környezetvédelmi kárenyhítés címen 5000 eurót fizet tornyonként, másik fontos 2

3 bevétel lesz még az iparűzési adó. Az a földtulajdonos, akinek a földjén megvalósul a beruházás eurót kap évente. Ez azt jelenti, hogy akinek a földjére kerül a torony, az kap 1400 eurót, aki az építési eljárásban részt vesz, az kap 600 eurót, attól függően, hogy a torony építése hány tulajdonost érint. Az új kormány fel akarja számolni a régi rendszert, ugyanis a sok kis beruházás által termelt energia vonatkozásában nem egy jól működő rendszer volt, ugyanis nehéz meghatározni az energiatermelés mennyiségét, és azt, hogy milyen módon lehet bejuttatni az egységes energia rendszerbe. Az állam szeretné visszavásárolni a sok kis céget, ebben az esetben egy holdingba termelődne az energia. Erre alakult egy holding, amely az egész rendszert üzemeltetni fogja és ők létesítik ezt az alállomást. A szomszéd falukban, mint pl. Rábatamási már megvannak a pályázathoz szükséges engedélyeztetések, amely 1-1,5 évet vesz igénybe. Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó: Megkérdezi, milyen anyagi vonzattal jár ez az önkormányzatnak? Németh Zoltán: Ez az önkormányzatot egy fillérrel sem terheli anyagilag. Itt csak el kell dönteni, hogy az önkormányzat elkötelezi magát, hogy ezt a céget megbízza a megvalósítással. Ez úgy működik, hogy van egy helyi cég, az első lépcső az ő cégük, akik a helyi kapcsolatokat felhasználva egy előkészítő fázist megcsinálnak, ezt a projektet egészen az engedélyeztetési státuszig elviszik, amikor megvannak az engedélyek, a kvóták, akkor belép egy magasabb rendű cég, aki ezt pénzügyileg finanszírozza, eközben az első cégként ők felállítanak mindenhol egy szélmérő tornyot, produkálnak a finanszírozó cégnek egy éves szélmérési eredményeket. Ez nagyon fontos, mert csak olyan cég által Bécsben van legközelebb ilyen cég - hitelesített széladatokat fogadnak el, amelyeket később majd banki finanszírozásnál a bankok is elfogadnak. Ezután jön a nagybefektető, aki azt mondja majd, hogy innentől az egészet átveszi, megveszi, beruházást eszközöl. Sokszor 5-6 lépcső is van mire a beruházásig eljut a történet. Az ő cégük az első lépcső. Csak az önkormányzat pozitív hozzáállása, segítőkészsége kell. Nehéz probléma, hogy a gazdák nehezen értik az egész folyamatot. Potyondi Istvánné bizottsági tag: Megkérdezi, hogy mennyiben érinti a lakosságot a beruházás? Németh Zoltán: A lakosságra nézve van egy pozitív és egy negatív hatása. A szélkerekek, ha pörögnek, bevétele van a falunak, az negatív dolog, hogy van egy optikai hatása, minimális nem érzékelhető zajhatása, de minden esetben 800 méteres védőtávolságot kell tartani. Mindezért cserébe ajánl fel a beruházó egy egyszeri összeget. Ha a befolyt összegekből tudnak a falura fordítani, akár adócsökkentés, járda-, útépítés, akkor ez pozitív dolog. A beruházási résznél első, hogy ezeket a m magas tornyokat szállítani lehessen, sík terepre van szükség, hogy a kamionok szállítani tudjanak, az utak egyértelműen helyi vagy környékbeli vállalkozók kerülhetnek előtérbe, a torony építésénél már nem, hiszen ahhoz speciális előírások vannak. Szücs Mihály bizottsági tag: Lehet számszerűsíteni, hogy helyi adóhoz milyen bevétel szolgál alapul? Németh Zoltán: Amikor a beruházás ténylegesen megkezdődik fontos, hogy a cég hol létesít székhelyet. Lehet, hogy olyan falut választ ahol nincsen iparűzési adó. Egy torony összesen 1,5-5 milliárd forintba kerül. Ennek megtérülése év, 2,2-2,3 MW a teljesítménye egyegy toronynak. Egy ilyen beruházást 30 évre terveznek 3

4 Pálfi Zoltánné körjegyző: Sopronnémeti a RAAB WIND Kft-vel kötött szerződés, hogyan vannak velük összefüggésben? Németh Zoltán: A RAAB WIND Kft. tulajdonosi köre hozta létre a holdingot, ami fogja üzemeltetni ezt a babóti alállomást. Megköszöni a lehetőséget, ha kedvező döntés születik, arról testületi határozat formájában értesítést várnak. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011.(II.2.) A Képviselő-testület támogatja a Pannon Szélpark Kft -t (Csapod, Petőfi u. 9.) abban, hogy Farád község közigazgatási területén szélparkot létesítsen. Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a társaság vezetőjét. 2.) október 28-i zárt ülésen hozott határozatok módosítása Pálfi Zoltánné körjegyző: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya ismételten végzi az önkormányzatok törvényességi ellenőrzését és szakmai segítő munkát ad. Az önkormányzat referense kifogást emelt telefonon, hogy néhány napirend a október 28-i zárt ülésen került tárgyalásra a nyilvános ülés helyett. Ezek a Csornai Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsi képviselet, kistérségi társulás jelzőrendszeres segítségnyújtása, óvoda nyitva tartása ügyekben hozott döntések. Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozatokat egy határozattal vonja vissza, majd ismételten szavazzanak és a határozatokat külön-külön az október 28-i zárt ülésnek megfelelően, azonos tartalommal hozzák meg. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011.(II.02.) Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 154/2010.(X.28.), 155/2010.(X.28.), 156/2010.(X.28.) it visszavonja. 4

5 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.02.) A képviselő-testület meghatalmazza Balogh Gyula alpolgármestert, hogy a Csornai Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsi üléseken Szalai Zoltán polgármestert akadályoztatása esetén helyettesítse, továbbá meghatalmazza Márczisné Varga Lívia képviselőt a helyettesítéssel, a polgármester és az alpolgármester akadályoztatása esetén. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011.(II.02.) 1.) Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás módosítását jóváhagyja, melynek értelmében a társulási megállapodásban a társult feladatok közé felveszi a társulás a jelzőrendszeres segítségnyújtó szolgáltatás feladatot. 2.) A képviselő-testület csatlakozik a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás tárulási megállapodásban társult feladatként szereplő jelzőrendszeres szolgáltatás feladat ellátásához. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.02.) A képviselő-testület kezdeményezi, hogy szülői igényt követően, a farádi óvoda reggel 6 órától tartson nyitva. Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről CSÁMIO intézményvezetőjét értesítse. 3.) Önkormányzat számlavezetésére kiírt pályázatok elbírálása Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó: Készített egy kimutatást, összességében a Rábaközi és a Rajkai Takarékszövetkezet ajánlatai a legkedvezőbbek. 5

6 Szalai Zoltán polgármester: Ismerteti, hogy Élő Dénes farádi lakos súlyos beteg, a Rábaközi Takarékszövetkezet fel is ajánlotta, hogy nyit egy takarékszámlát 25 e Ft-tal a részére, a számlát a bank díjmentesen kezeli. Javasolja, hogy az önkormányzat is támogassa Élő Dénest 25 e Ft-tal. Márczisné Varga Lívia képviselő: Egy egyszeri segély is 25 e Ft, 30 e Ft-ot javasol a számlára befizetni. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2011.(II.02.) A képviselő-testület a Rábaközi Takarékszövetkezet által, Élő Dénes súlyos beteg részére nyitott bankszámlára történő 30 e Ft befizetéssel támogatja a Farád, Fenyőfa u. 36. szám alatti lakos gyógyulását. Szalai Zoltán polgármester: A Rábaközi Takarékszövetkezet ígéretet tett bankautomata kihelyezésére is. Balogh Gyula polgármester: A Rábaközi Takarékszövetkezetet javasolja választani, mivel helyben is van irodájuk. Pálfi Zoltánné körjegyző: A döntést úgy kell meghozni, hogy legyen idő az átfutásra, a kincstár felé is jelezni kell a számlavezetéssel kapcsolatos változást. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(II.2.) A Képviselő-testület egyhangúlag úgy határoz, hogy a jelenlegi számlavezető pénzintézete, az OTP Bank Nyrt. helyett a csornai Rábaközi Takarékszövetkezetet bízza meg május 1-jétől Farád Község Önkormányzatának számlavezetésével. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzintézetváltáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg., illetve április ) Döntés önkormányzati telkek eladása ügyében 6

7 Szalay Zoltán polgármester: Ismerteti, hogy kettő db telek értékesítéséről 500 e Ft-os áron döntöttek az elmúlt testületi ülésen évi testületi határozatnak megfelelően. Kiderült közben, hogy óta az építési telek után ismételten kell áfa-t fizetni, ezért javasolja, hogy az új igénylők részére 500 e Ft + áfa áron legyenek a telkek értékesítve, az ügyvédi költséget is a vevők fizessék meg. Schubert Zoltán, Györffy Miklós, Nemes Gábor, Nemes István nyújtottak be kérelmet. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011.(II.02.) A képviselő-testület az 5029/15 hrsz alatti önkormányzati ingatlanát értékesíti Schubert Zoltán Farád, Győri u. 11/a. szám alatti lakos részére, Ft + áfa áron, az értékesítéssel kapcsolatos ügyvédi, egyéb költség a vevőt terhelik. Felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2011.(II.02.) A képviselő-testület az 5029/11 hrsz alatti önkormányzati ingatlanát értékesíti Györffy Miklós Farád, Győri u. 58. szám alatti lakos részére, Ft + áfa áron, az értékesítéssel kapcsolatos ügyvédi, egyéb költség a vevőt terhelik. Felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2011.(II.02.) A képviselő-testület az 5029/12 hrsz alatti önkormányzati ingatlanát értékesíti Nemes Gábor Farád, Győri u. 39. szám alatti lakos részére, Ft + áfa áron, az értékesítéssel kapcsolatos ügyvédi, egyéb költség a vevőt terhelik. Felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 7

8 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2011.(II.02.) A képviselő-testület az 5029/13 hrsz alatti önkormányzati ingatlanát értékesíti ifj. Nemes István Farád, Győri u. 39. szám alatti lakos részére, Ft + áfa áron, az értékesítéssel kapcsolatos ügyvédi, egyéb költség a vevőt terhelik. Felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 5.) Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelet megalkotása Pálfi Zoltánné körjegyző: A évi CXLVIII. törvény módosította Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendeletet, ami szerint szabályozni kell a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezését és a lebonyolításáért fizetendő díjakat. A rendeletnek tartalmaznia kell az önkormányzat részére a többletszolgáltatásért, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. Megkérdezi, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. Kérdés, észrevétel nem volt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az: 1/2011.(II.03.) rendeletét a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és az azokért fizetendő díjak mértékéről. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 6.) Beledi Szociális és Gyermekjóléti társulás megállapodás módosítása Szalai Zoltán polgármester: Ismerteti, hogy Cirák és Gyóró Községek csatlakozni kívánnak a Beled székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Társulás keretében fenntartott Egyesített Szociális Központ étkeztetés szakfeladatához. Farád tagja a társulásnak, ezért a képviselő-testületnek dönteni kell az érintett községek csatlakozásának jóváhagyásáról. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011.(II.02.) 8

9 A képviselő-testület Cirák és Gyóró Községek Önkormányzatai csatlakozásához, a Beled székhellyel működő szociális és gyermekjóléti társulás keretében fenntartott Egyesített Szociális Központ étkeztetési szakfeladatához hozzájárul. A képviselő-testület fentiek miatt a Beled székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Társulás megállapodás módosítását jóváhagyja. 7.) Külterületi árokpartokkal kapcsolatos bejelentés Balogh Gyula alpolgármester: Ismerteti a jegyzőkönyvhöz mellékelt észrevételét. Javasolja, hogy a külterületi árokpartok legyenek kiméretve. Ivánkovics József pénzügyi bizottság tagja: Egyetért az alpolgármester javaslatával, de ez elég nagy költséget jelent, javasolja, hogy több földmérőtől kérjenek ajánlatot. Szalai Zoltán polgármester: Hálátlan feladat a külterületi árokpartok ügye, most Balogh Gyula alpolgármester is besegít a mezőőrnek. Karsay Sándor mezőőr: A külterületi árokpartok rendbetételére vonatkozó 30 éves szerződéseket fel kellene bontani. Szalai Zoltán polgármester: Négy évre választotta a lakosság a testületet, erre az időre lehet döntést hozni. Szücs Mihály pénzügyi bizottság tagja: Érintett az ügyben, van szerződése, de ők rendben tartják a területet. Meg kell nézni, lefényképezni a rendezetlen területeket, aki nem tartja rendben a területét, meg kell büntetni. Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy Balogh Gyula alpolgármestert bízza meg a képviselő-testület, kérjen árajánlatot a kimérésre vonatkozóan, azt követően tájékoztassa a testületet. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2011.(II.02.) A képviselő-testület a külterületi árokpartok kimérésére kapcsolatban megbízza Balogh Gyula alpolgármestert, hogy földmérési árajánlatok birtokában tájékoztassa képviselő-testületet a kimérés költségeiről. 9

10 Felelős: Balogh Gyula alpolgármester 8.) Egyéb ügyek 8/a.) Általános iskola félévi beszámolója Márczisné Varga Lívia iskolaigazgató: Felolvassa a beszámolót. Szalai Zoltán polgármester: Megköszöni az igazgató asszonynak, hogy helyet adtak az idősek klubjának, az orvosi rendelő felújítás idejére. 8/b.) Kultúrház bérleti díja Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2011.(II.02.) A képviselő-testület a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád 2010/2011-es tanév I. félévben végzett oktatónevelő munkájáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Márczisné Varga Lívia iskolaigazgató Szalai Zoltán polgármester: Egyik képviselő kérésére került napirendre a kultúrház bérleti díja, várja a javaslatokat. Schubertné Boros Tünde nem képviselő alpolgármester: Megkérdezi, hogy miért került napirendre a kultúrház bérleti díja, van, akinek problémát okoz ez, vagy kevés a bérleti díj? Potyondi Veronika képviselő: Őt felkeresték a lakosság köréből, hogy a fiataloknak kell bérleti díjat fizetni, ez igazságtalan, mert az időseknek pedig nem. Horváth Győző bizottsági tag: Hogyan vetődött fel? Kultúrházról van szó, annak megfelelően kell működnie, vagy becsukhatják. Schubertné Boros Tünde nem képviselő alpolgármester: A sportért, ha fizetni kell, akkor kultúránál is kellene, vagy meg kell szüntetni ezt az egyenlőtlenséget. Potyondi Veronika képviselő: Nem szeretné, ha az lenne a híre, hogy ellene van azoknak, akik a kultúrházat használják. Tálos Ferenc képviselő: Csak a nyugdíjasklub használja a kultúrházat, mert nincs kultúra sajnos Farádon. 10

11 Balogh Gyula képviselő: Egy ideig teljesen zárva volt a kultúrház, most végre Horváth Győző tanár úr elindította az énekkart, megnézte a gázórát, a leghidegebb időszakban 25m 3 gáz fogyott el, ez nem befolyásolja a falu költségvetését. Horváth Győző bizottsági tag: Érzékelhető, hogy van egyfajta hasadás a gondolkodásban, egyéb személyiségekben is, itt az összetételben, tevékenységekben is különbségek vannak. Ez egy közösségi probléma. 60 ember összejön, az énekkara próbál, hova kellene bekéredzkedni, a templomba? Jó pár helyen dolgozik a Rábaközben, ilyen kérdés nem vetődik fel sehol. Szalai Zoltán polgármester: Megoldható lenne az is, hogy az önkormányzati támogatásból fizesse ki mindenki a bérleti díjat. Schubertné Boros Tünde nem képviselő alpolgármester: Elnézést kér Horváth Győzőtől, de ő vagy bármelyik képviselőtársa, nem akarnak senkit megbántani. Ha csak maguknak énekelnének a nyugdíjasok az ünnepségeken nem másoknak, akkor is megéri. Arról van szó, ha segítenek a nyugdíjasoknak, akkor a fiataloknak is kell. Tálos Ferenc képviselő: 60 embert kimozdítottak a hétköznapjaikból, szeretnek a klubba járni. Az igazgató asszony legutóbbi ünnepségen őt kérte fel a koszorúzásnál, mert sajnos a képviselők arra sem képesek, hogy az ünnepségeken részt vegyenek. Potyondi János képviselő: Amikor az ünnepség volt, ő az óvodában dolgozott társadalmi munkában. Németh Mária könyvtáros: Sajnos a mai fiatalokat nem érdekli a kultúra. Potyondi Veronika képviselő: Nem erről van szó, hanem a fiataloknak a tornateremben 1 óráért 5000 Ft bérleti díjat kell fizetni, akik a kultúrházat használják - nemcsak a nyugdíjasokra gondol - azoknak ingyenes. Balogh Gyula képviselő: Különbséget kell tenni, hogy kulturális vagy gazdasági célú a használat. Tálos Ferenc képviselő: 6-7 alkalommal próbálnak télen, 6-7 alkalommal fel is lépnek, de ha ez a gond, akkor majd kifizetik a fűtést. Márczisné Varga Lívia képviselő: Farádi fiatalok esetén megengedték, a tornaterem használatakor, hogy a rezsit fizessék, felírták a gázóra-, villanyóra állását és kiszámolták, ami annyira jött ki, mint a bérleti díj. Azóta nem kérnek fűtést. Sajnos az 5000 Ft bérleti díj csak az önköltségi ár. Szalai Zoltán polgármester: Lehet olyan döntést hozni, hogy egy hónapban egyszer pl. kéthárom órát a fiatalok is használhatják a tornatermet. Márczisné Varga Lívia képviselő: Legyen támogatva pl. egy sportszombat, amikor a farádiak ingyen használják a tornatermet. Schubertné Boros Tünde nem képviselő alpolgármester: Egyetért a javaslattal. 11

12 Szalai Zoltán polgármester: A fiatalok támogatásáról a következő ülésen legyen döntés. Megkérdezi, hogy egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a kultúrházért ne kelljen kulturális célra fizetni. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2011. (II.02.) A képviselő-testület a kultúrház kulturális célú használatáért nem állapít meg bérleti díjat. Szalai Zoltán polgármester: Megkérdezi, hogy van-e még kérdés, észrevétel? Kérdés, észrevétel nem volt. Szalai Zoltán polgármester megköszöni a részvételt, zárt ülést rendel el. Kmf. Szalai Zoltán polgármester Pálfi Zoltánné körjegyző Potyondi Veronika Potyondi János /jegyzőkönyv-hitelesítő/ 12

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-16/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2009. május 28. napján megtartott R E N D K I V Ü L I Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009.

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-136 /2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-21 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. november 22-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 102-6/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: Tárgy: 46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. január 31. napján megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. január 31. napján megtartott nyilvános testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. január 31. napján megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelentéti ív szerint Kramár Mihály polgármester:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben