E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének április 29-i ülésére. Szabó Marianna intézményvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. április 29-i ülésére. Szabó Marianna intézményvezető"

Átírás

1 1999-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Humán Szolgáltató Központ évi munkájáról Előterjesztő: Szabó Marianna intézményvezető Az előterjesztést készítette: Szabó Marianna intézményvezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1

2 Humán Szolgáltató Központ ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Humán Szolgáltató Központ évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület! Beszámolómban az előző évi tevékenység és mutatószámok, valamint a korábbi évek vonatkozó statisztikái kerülnek bemutatásra. Intézményünk hét szakfeladatot lát el, melyek csoportosíthatóak aszerint, hogy szociális törvény (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, családsegítés) illetve a gyermekvédelmi törvény (gyermekjóléti szolgáltatás) hatálya alá tartoznak-e. További csoportosítást tesz lehetővé, hogy az ellátás jogszabály által kötelezett vagy önként (támogató és jelző) vállalt feladatellátás-e. Ennek megfelelően differenciálódik az ellátások finanszírozása, támogatása is. I. Szociális ellátások: Az intézményi jogviszony ellátott és a HSZK között megállapodással jön létre. Az előző évben a szociális alapellátásban 764 fővel volt segítő kapcsolata intézményünknek. Továbbra sincs intézményünkben adminisztrátori munkakör, holott ezt csak a dolgozók száma: 25 fő és öt fő közfoglalkoztatott is indokolná. Legalább négy órás gazdasági-, személyügyes munkatárs foglalkoztatása szintén nagyon hasznos lenne. Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszer (KENYSZI), Tevékenységadminisztrációs Rendszer (Tevadmin) működtetéséhez, a gyermekjóléti szolgáltatás adatlapos rendszeréhez, mindennapi munkánk során alapvető eszköz a számítógép. Gépparkunk azonban részben elavult, internetes rendszerünk is felújításra szorulna. I.1. családsegítés: Szakemberszükséglet: A jogszabályi előírás családgondozó fő lakosig 1 fő Szociális segítő vagy tanácsadó ( lakosra vetítve) 2 fő. 2

3 Teljesítés: 2 fő családgondozó, akik közül egyikük a házi segítségnyújtás szakmai vezetője is, ami időben és teljesítményben is nagy leterheltséget jelent számára. Lakossági pályázatok, ügyintézések 2014-ben folytattuk a különféle egyéni pályázati programokon történő részvétel segítését. Máltai Szeretetszolgálat hátralékkezelő programja 2013-ban másfél millió forintra pályáztunk, aminek a felét kapták meg a családok. Az akkori 22 pályázathoz képest a évben már 49 családnak tudtunk segíteni. Minden társult településen adtunk be pályázatot a gyermekjóléti szolgálat segítségével, ami elsősorban a nagycsaládosoknak jelentett segítséget. Kiemelten kezeltük a pályáztatás során többek között a fogyatékkal élők és idősek nappali ellátásának tagjait. Erzsébet program keretében a nyugdíjasoknak szociális üdülés A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet program keretében az egészségmegőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében nyugdíjasok számára pályázatot hirdetett. Az általunk benyújtott pályázatoknak köszönhetően 20 főnek sikerült eljutnia nyári pihenésre. Erzsébet program keretében kedvezményes fürdőbelépők nyugdíjas pályázók számára Regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódásra nyert támogatást fürdőbelépők formájában 20 fő nyugdíjas. Pénzbeni támogatásokhoz történő hozzájutás segítése Egészségbiztosítási Pénztár egyszeri segély Megközelítőleg másfél millió forint támogatást sikerült juttatni egészségkárosodott lakosoknak a háziorvosok közreműködésével központi forrásból. 3

4 Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz ötszázezer forint összegben folyamodtunk egyszeri segélyért főként egészségkárosodás, nagyobb betegség, műtét után, krízis esetén amennyiben az ellátott létfenntartása veszélybe került. Adományozás: Lakossági felajánlás gyakori volt a 2014-es évben. Ezeket a felajánlásokat nagycsaládosokhoz juttattuk el. Bútorok: ágyak, kanapék és szekrények, egyéb berendezések: hűtő, kályha, tv-t, számítógépet, monitort. Szállítás: szolgálatunk segített megszervezni a szállítást azoknak, akik maguk nem tudták megoldani a kecskeméti orvoshoz vagy a Munkaügyi Központba való utazást, anyagi vagy egészségi okok miatt, együttműködve a Támogató szolgálattal és a tanyagondnokokkal. Családgondozás A családsegítés komplex feladatellátás, ahol a fentebb említett ügyintézések csak egy részét képezik a segítő munkának. Nagyon fontos az egyénben rejlő erőforrások kibontakoztatása, lehetőségeik feltérképezése, a mentális esetkezelés. Hozott probléma: év Életviteli 316 Családi, kapcsolati, családi konfliktusok 18 rendezéséhez segítségnyújtás Lelki-mentális, segítő 23 beszélgetés Gyermeknevelési 6 Anyagi 35 Foglalkoztatással kapcsolatos 114 Egészségkárosodás 18 következménye Ügyintézéshez 1438 segítségkérés Információkérés 151 Egyéb: pályázat, 62 kirándulás, szállításszervezés összesen:

5 2013-ban a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltségével kötött megállapodást alapján a rendszeres szociális segélyben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresőkkel történő kötelezően együttműködők száma: település együttműködők száma (2013.): együttműködők száma (2014.): Kerekegyháza Ágasegyháza Támogató szolgáltatás Az elmúlt időszakban egyre növekvő igény jelentkezett a szállításra (kétszeres a napi szintű gyermekszállításra a túljelentkezés a hét férőhelyhez viszonyítva). Támogatásnál figyelembe vehető, 2014-ben ellátást igénylők fogyatékossági csoport szerinti megoszlása: Értelmi fogyatékos: 3 Mozgássérült: 8 Látássérült: 1 Hallássérült: 0 Autisták száma: 4 Halmozottan sérült: 2 Egyéb: 8 fő ténylegesen teljesített feladategység: 4695,175 Ebből személyi segítés: halmozott fogyatékossággal élők esetén: 1037,6250 FE egyéb szem. segítés: 251,75 FE szállítás: 3405,8 feladategység. Az eltelt öt évben csökkent a finanszírozás: míg 2009-ben ft volt, ez 2014-ben Ft, miközben a költségek folyamatosan növekedtek. A takarékosság ( fenntarthatóság ) jegyében törekvés van arra, hogy a legszükségesebb szállítások realizálódjanak, így a hasznos kilométerek közelítsenek a finanszírozáshoz. 5

6 25000 hasznos km hasznos km Ft/félév ft/év Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtást a megfelelő gondozási szükséglettel rendelkező elsősorban idős - személyeknek kell biztosítani saját lakókörnyezetükben, akiknek az önálló életvitelük fenntartása érdekében szükséges az ellátás. 6

7 Alapvető gondozási-, ápolási feladatokat, higiéniás körülmények megtartását, veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzését célzó szolgáltatás. Átlag ellátotti szám (normatíva-alap): nap = 46,61 Szakfeladaton foglalkoztatott gondozónők száma: 7 fő + 1 fő társadalmi gondozó. Működési engedélyben feltüntetett ellátható személyek száma: 72 fő Gondozónő létszám december 31-i megállapodásszám Kerekegyháza ,278 Fülöpháza ,083 Kunbaracs ,852 Ladánybene 1 9 5, ,608 teljesített átlagszám normatívához Kkháza Kunbaracs Fülöpháza Ladány. Ágas Ellátotti szám településenként: összefügg az idősödő társadalommal. 4. Szociális étkeztetés ellátási napok száma: , normatíva száma (átlagszám): 162,12 Megállapodásszám Kerekegyháza: 188, Kunbaracs: 17 7

8 Személyi feltételek előírás: szociális segítő 100 ellátottra vetítve: 1 fő, 205 ellátottunk van, ami két főt jelent, NRSZH ellenőrzést követően 2 fő-re változott a számuk. Az étel szállítása továbbra is közfoglalkoztatottak segítségével történik, ami élelmiszerhigiéniai szempontból hátrányos megoldás étkeztetésben megállapodásszám 5. Nappali ellátás Működési engedélyben szerepel 30 fő férőhelyszám. Megállapodás-szám: Kerekegyháza (33), Kunbaracs (1) megállapodás. Normatíva-szám: 29,99. Az általános tevékenységek és már hagyományos: ünnepi- és szabadidős programok mellett a csoportépítő beszélgetések, irányított mentális foglalkozások kerültek előtérbe. Közösen határoztuk meg a következő évi programtervezetet, ahol mindenki javasolhatott foglalkozást, kirándulást. A csoport működését érintő egyéb keretek, mint a kirándulás költségei stb. szintén közös döntés eredménye. A csoporttagok önrendelkezését nem csorbítva, egymásra odafigyelő, a sértéseket jóvátétellel segítő klubműködést erősítünk évi programok: - Pótszilveszter - Farsang: A farsangi műsor, tánc- nyugdíjas K i Mit Tud elődöntőn való részvétel - Nőnap, Nemzeti Ünnep, Megemlékezés - Húsvétra készülődés - Előadás daganatos megbetegedésről 8

9 - Bográcsfőző versenyen való részvétel - Ki Mit Tud Középdöntő (Keszthely) részvétel - Kirándulás tanyára, Bográcsozás - Mátrai 2 éjszakás kirándulás - Nyugdíjas Fürdőzés (Tiszakécske, Cserkeszőlő) - Arató felvonuláson való részvétel- Hajó kirándulás (Budapest, Szentendre) - Szüret Bográcsozással, Mulatsággal - Nemzeti Ünnep, Megemlékezés - Idősek Napjának megünneplése - Karácsonyi készülődés, díszek készítése (Ádám Kálmánné) - Klubtagok Betlehemi játéka a Karácsonyi ünnepségen - Óvodások Karácsonyi műsora 6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás idős, egyedül élő embereknek (Kerekegyháza, Kunbaracs és Fülöpháza területén) erősíti a biztonságérzetüket. Több alkalommal életet mentett ellátási területünkön. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem kötelező feladatellátás. Tényleges feladatmutató Kihelyezett készülékkel bíró napok száma: ténylegesen teljesített feladatmutató: 49,08 Ellátásban részesülők száma: 64 Kerekegyháza:41 Fülöpháza: 16 Kunbaracs: 7 Ellátásból kikerülés főbb okai: saját kérésére (pl. térítési díj bevezetésének következtében) bentlakásos intézménybe kerülés kórházba kerülés elhalálozás 9

10 A kihelyezett készülékszám csökkenését az okozta, hogy Ágasegyháza és Ladánybene településeken a korábbi készülékeket le kellett cserélni, majd maga az ellátás is megszűnt. A szolgáltatást továbbra is nyújtó három településen az elmúlt évben 38 segítségnyújtást igénylő riasztás történt. 8. Gyermekjóléti szolgáltatás: Év Alapellátásban történő gondozás Védelembe vétel Átmeneti nevelt Családok száma összesen

11 alapellátásban történő gondozás védelembe vétel családok száma dec.31. Jelzőrendszer működésének éves áttekintése évről A közelmúlt gazdasági-szociális változásai eredményezték azt a növekvő, elhúzódó hatású, egyre sürgetőbb megoldásokat kereső problémakört, amit településünkön a román migráció jelent. Intézményünk tevékenységi köre szociális és gyermekjóléti alapellátásokat foglal magába, melynél fogva több területen is érintettek vagyunk a témában. A gyermekvédelmi rendszerünk éves áttekintéséhez kapcsolódóan kerekasztal-beszélgetést szerveztünk, hogy közelebb jussunk nyilván nem is a közvetlen megoldásokhoz de a téma mélyebb megértéséhez. A jelzőrendszer-tagok közül a probléma megvitatását kezdeményezte a védőnői szolgálat. A jelzőrendszer tagjainak részvételével február 24-én megtartott szakmaközi esetmegbeszélőre a rendőrség részéről szakértőket hívtunk el: Csonka Károly és Gulyás Zsolt rendőr alezredeseket, hogy aktív részvételükkel segítsék a hatékony iránymutatások kidolgozását. A megbeszélés helyzetismertetéssel kezdődött: - jelenleg 429 fő rendelkezik bejelentett lakcímmel településünkön (kérdés, hogy ezen felül hányan tartózkodnak még itt illegálisan) - lakóhely szerint kül- és belterületen is élnek, fokozottan veszélyeztetettek a külterületen élők, velük kapcsolatban kevés az információ - dilemmát jelent a problémával való szembenézés, a számukra nyújtott segítség - kérdéses a státuszuk (lakcímkártya, állampolgárság típusa) - alacsony iskolázottság jellemző rájuk 11

12 - tankötelezettség teljesítését a román hatóságok kevésbé segítik elő (együttműködés hiánya) - az itt élő gyerekek személyazonossága nehezen beazonosítható (személyazonosító iratokkal hiányosan rendelkeznek) Gyakorlati javaslatok kidolgozására került sor, majd a fenntartó részéről szakmai csoport létrehozására született javaslat, ami jogszabályok mentén tekinti át a felvetett problémákat és azok lehetséges megoldásait. A jelzőrendszer működésének áttekintését Ágasegyházán, Ladánybenén, Kunbaracson és Kerekegyházán ahova Fülöpházát hívtuk szerveztük meg, a hatékonyabb megbeszélés, részvétel érdekében. Megfogalmazásra került, hogy a jelzőrendszer tagok élnek az együttműködés adott formáival, a különféle intézkedések javaslatát megelőzően mindig sor kerül a szakmaközi esetmegbeszélésre, szupervízióra. Javaslat került megfogalmazásra, hogy az öt településen jelentkező gyakori magatartási zavarok, kamaszkori viselkedési nehézségek kezelésére szükséges lenne egy részmunkaidős pszichológus alkalmazása ben gondozott családok száma: település alapellátás védelemben szakellátásban Kerekegyháza Ágasegyháza Fülöpháza Kunbaracs Ladánybene település gondozott és szakellátott gyermekek száma Kerekegyháza 131 Ágasegyháza 24 Fülöpháza 23 Kunbaracs 19 Ladánybene 47 A gyermekjóléti szolgálat a kötelező feladaton túl is fontosnak tartja a szabadidős, közösségépítő, hagyományőrző programok szervezését. Ezért szeretnénk Ágasegyháza, Kerekegyháza, Kunbaracs, Fülöpháza, Ladánybene területén élő nehéz sorsú gyermekeket nyári élményekhez juttatni. Ennek keretében szervezzük meg a nyári programsorozatunkat is, ahol egy héten keresztül változatos programot biztosítunk a résztvevőknek. A kirándulás napjait többnyire a környező települések vendéglátó tanyáin, illetve Kerekegyházán töltjük, ahol lehetőségük van a 12

13 gyermekeknek természet közeli élményekkel gazdagodni. Az évek során egyre színesebb időtöltést biztosítunk a résztvevők számára. A szűkös költségvetés miatt rendszerint helyi vállalkozók, magánemberek és az érintett települések önkormányzatainak segítségét kérjük a szabadidős program megvalósításához. Az utóbbi években szükséges volt, hogy a szülőktől is kérjünk anyagi hozzájárulást. Ladánybene Kunbaracsi túra (2014.) 13

14 Kunadacsi fürdőzés (2014.) Nyári tábor (2014.) 14

15 Családi nap (2014.) Karácsonyi kézműves foglalkozás (2014.) 15

16 Mikulásjárat (2014.) Intézményünk által szervezett programok megvalósításában sokan nyújtottak segítséget: önkéntesek és támogatók, áldozatos munkájukért hálás köszönet! Szintén köszönet illeti meg a Tisztelt Képviselőtestületet működésünkhöz nyújtott támogatásáért! Kerekegyháza, április 21. Szabó Marianna intézményvezető 16

17 Határozati javaslat! /2015. ( IV.29.) sz. Kth: Humán Szolgáltató Központ beszámolójáról Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Szolgáltató Központ évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal Határozatról értesül: - intézményvezető - aljegyző 17

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Szabó Marianna intézményvezető, Hatályos: 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék A szolgáltató adatai 3. o. I. Általános információk 4. o. I. l. A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről BESZÁMOLÓ Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről Izsák, 2014. március 31. Készítette: Sörösné Boldoczki Tímea Intézményvezető A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1288- /2010 Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2010.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

A 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 1 Kerekegyháza városban

A 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 1 Kerekegyháza városban A 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 1 A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: (149/1997.(IX.10. ) Korm. rendelet 10. sz. melléklete ) 1. A település

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ 1 A jelenlegi szociális gondoskodás rendszere, melyet számos

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12. E-mail: nyitottkapuvar@tszszk.hu Tel: 06-96/595-088 Fax: 06-96/595-089 Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról 2. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZAKFELADATONKÉNTI MUNKÁRÓL 2012. ÉVBEN. 8. sz. melléklet

BESZÁMOLÓ SZAKFELADATONKÉNTI MUNKÁRÓL 2012. ÉVBEN. 8. sz. melléklet 8. sz. melléklet Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. Telefon: 06/66 483-339 email: margareta@vivamail.hu 5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 9. Telefon:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Javaslat. a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-75/2014. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2013. évi gyermekjóléti

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben