OBSŁUGA I INSTALACJA OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS HANDHAVANDE OCH INSTALLATION BETJENING OG INSTALLATION OBSLUHA A INŠTALÁCIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OBSŁUGA I INSTALACJA OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS HANDHAVANDE OCH INSTALLATION BETJENING OG INSTALLATION OBSLUHA A INŠTALÁCIA"

Átírás

1 OBSŁUGA I INSTALACJA OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS HANDHAVANDE OCH INSTALLATION BETJENING OG INSTALLATION OBSLUHA A INŠTALÁCIA KOMPAKTOWA INSTALACJA SOLARNA KOMPAKTNÍ SOLÁRNÍ INSTALACE SZOLÁR KOMPAKT SZERELVÉNY KOMPAKTA SOLARANLÄGGNINGEN SOLVARME-KOMPAKTINSTALLATION KOMPAKTNÁ SOLÁRNA INŠTALÁCIA SOKI BASIC

2 SPIS TREŚCI OBSŁUGA WSKAZÓWKI OGÓLNE OBSŁUGA. Wskazówki ogólne 2. Obowiązujące dokumenty 2.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2.3 Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji 3.4 Jednostki miar 3 2. Bezpieczeństwo 3 2. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Znak kontroli 3 3. Opis produktu 3 INSTALACJA 4. Bezpieczeństwo 4 4. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przepisy, normy i wymogi 4 5. Opis produktu 4 5. Możliwości zastosowania Zakres dostawy Wyposażenie dodatkowe 4 6. Montaż 5 6. Przegląd produktów Inne sposoby montażu Przyłącze hydrauliczne Instalacja ciśnieniowego naczynia wzbiorczego Przepłukiwanie i napełnianie instalacji solarnej Podłączenie elektryczne Urządzenie zabezpieczające Nastawianie instalacji solarnej Montaż izolacji cieplnej 0 7. Wyłączenie z eksploatacji 7. Opróżnianie instalacji 8. Usuwanie problemów 9. Dane techniczne 2 9. Wymiary i przyłącza Charakterystyki Tabela danych 2 GWARANCJA ŚRODOWISKO NATURALNE I PRZETWARZANIE OBSŁUGA. Wskazówki ogólne Rozdział Obsługa przeznaczony jest dla użytkownika urządzenia i specjalisty. Rozdział Instalacja przeznaczony jest dla specjalistów. Wskazówka Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania. W przypadku przekazania produktu osobom trzecim niniejszą instrukcję należy również dołączyć.. Obowiązujące dokumenty Wskazówka Przestrzegać instrukcji obsługi i instalacji kolektora słonecznego, zasobnika, naczynia wzbiorczego i regulacji solarnej..2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.2. Struktura wskazówek dotyczących bezpieczeństwa HASŁO OSTRZEGAWCZE rodzaj zagrożenia W tym miejscu są określone potencjalne skutki nieprzestrzegania wskazówki dotyczącej bezpieczeństwa. W tym miejscu są określone środki zapobiegające zagrożeniu..2.2 Symbole i rodzaje zagrożenia Obrażenia ciała! Porażenie prądem elektrycznym Poparzenie.2.3 Hasła ostrzegawcze ZAGROŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci. OSTRZEŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci. OSTROŻNIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała. 2 SOKI basic

3 OBSŁUGA BEZPIECZEŃSTWO.3 Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji Wskazówka Wskazówki są ograniczone poziomymi liniami powyżej i poniżej tekstu. Ogólne wskazówki są oznaczone symbolem umieszczonym obok. Należy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.! OSTRZEŻENIE obrażenia ciała Po zamknięciu zaworu kulowego kompaktowej instalacji solarnej oraz ewentualnego zaworu kulowego zamontowanego w zasilaniu instalacji solarnej grupa bezpieczeństwa jest oddzielona od wymiennika ciepła. W efekcie nagrzewania zasobnika może wytworzyć się wysokie ciśnienie, które może doprowadzić do szkód materialnych i osobowych. Zawory kulowe zamykać tylko przy serwisowaniu. POLSKI Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne Utylizacja urządzenia Ten symbol informuje o konieczności wykonania jakiejś czynności. Wymagane czynności opisane są krok po kroku..4 Jednostki miar Wskazówka Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wymiary podane są w milimetrach. 2. Bezpieczeństwo 2. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE poparzenie Produkt posiada zawór bezpieczeństwa. Przy zaworach bezpieczeństwa istnieje ryzyko poparzenia wskutek wydostania się pary. 26_05_0_0682_ Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne Składniki oleju mineralnego trwale uszkadzają elementy uszczelniające z EPDM. W efekcie zaniknąć mogą własności uszczelniające. Za szkody powstałe w konsekwencji tego rodzaju uszkodzeń uszczelek nie przejmujemy odpowiedzialności ani nie udzielamy świadczeń gwarancyjnych. Bezwzględnie unikać kontaktu tworzywa EPDM z substancjami zawierającymi olej mineralny. Stosować środek smarowy na bazie silikonu lub polialkilenu, który nie zawiera oleju mineralnego. 2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Kompaktowa instalacja solarna umożliwia cyrkulację cieczy przenoszącej ciepło w obiegu solarnym między kolektorem i wymiennikiem ciepła zasobnika. Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia zastosowanie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji obsługi stosowanego wyposażenia dodatkowego. 2.3 Znak kontroli Patrz tabliczka znamionowa na produkcie. 3. Opis produktu Kompaktowa instalacja solarna zawiera wszystkie ważne elementy do instalacji obiegu hydraulicznego instalacji solarnej. Kompaktowa instalacja solarna łączy pole kolektorów solarnych z zasobnikiem solarnym. Kompaktową instalację solarną można zamontować na ścianie lub przy użyciu zestawu przyłączeniowego zasobnika (patrz "Wyposażenie dodatkowe") bezpośrednio przy zasobniku. W celu ograniczenia do minimum strat ciepła kompaktowa instalacja solarna posiada izolację cieplną. Wbudowany zawór zwrotny zapobiega powstawaniu niepożądanego efektu termosyfonu. Przy zatrzymanej pompie obiegowej zasobnik solarny nie oddaje ciepła. Zespół pompy wyposażony jest w termometr do zasilania i powrotu oraz optyczny miernik strumienia przepływu. SOKI basic 3

4 INSTALACJA BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJA 4. Bezpieczeństwo Instalacja, pierwsze uruchomienie, jak również konserwacja i naprawa urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez specjalistę. 4. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo eksploatacji tylko w przypadku używania oryginalnego osprzętu przeznaczonego do tego urządzenia oraz oryginalnych części zamiennych. OSTRZEŻENIE poparzenie Podczas instalacji skontrolować warunki lokalne i w razie potrzeby zainstalować przy grupie bezpieczeństwa przewód wydmuchowy. 4.2 Przepisy, normy i wymogi Wskazówka Należy przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych przepisów oraz rozporządzeń. 5. Opis produktu 5. Możliwości zastosowania Kompaktowa instalacja solarna przy pojedynczej długości przewodu wynoszącej maks. 20 m może być stosowana przy niżej podanej, maksymalnej liczbie kolektorów. SOL 23 premium 6 SOL 27 basic 6 SOL 27 plus 6 SOL 27 premium Zakres dostawy Do urządzenia dołączone są następujące artykuły: - 2 x końcówka węża z nakrętką do zaworu KFE i zaślepką - Wkręty i kołki rozporowe do zamocowania - x termometr z tuleją wkręcaną 5.3 Wyposażenie dodatkowe - Zestaw przyłączeniowy zasobnika SOL SAS: Za pomocą zestawu przyłączeniowego zasobnika kompaktową instalację solarną można zamontować bezpośrednio przy zasobniku SBB basic/plus. 4 SOKI basic

5 INSTALACJA MONTAŻ 6. Montaż 6. Przegląd produktów 2 3 POLSKI _05_0_0678_ Uchwyt ścienny 2 Tylna izolacja cieplna 3 Zawór bezpieczeństwa 4 Zawór KFE napełniania 5 Manometr 6 Zawór kulowy z wbudowanym hamulcem grawitacyjnym 7 Przyłącze ciśnieniowego naczynia wzbiorczego 8 Pompa 9 Przednia izolacja cieplna 0 Termometr Zawór KFE opróżniania 2 Miernik strumienia przepływu SOKI basic 5

6 INSTALACJA MONTAŻ 6.2 Inne sposoby montażu 6.2. Montaż ścienny Zdjąć przednią izolację cieplną. Zasilanie Powrót 5 Narysować otwory do wywiercenia przez izolację cieplną. Wywiercić otwory. Zamocować uchwyt ścienny zamontowany wstępnie w tylnej części izolacji cieplnej za pomocą dołączonych wkrętów i kołków rozporowych na ścianie Montaż przy zasobniku 26_05_0_068_ 26_05_0_0699_ 2 Złączka podwójna (G ) do podłączenia do zasobnika 2 Nakrętka 3 Termometr 4 Tuleja czujnika do zamocowania czujnika temperatury 5 Przyłącze przy mierniku strumienia przepływu instalacji SOKI Kompaktową instalację solarną można zamontować bezpośrednio przy zasobniku za pomocą zestawu przyłączeniowego zasobnika. Zamontować złączkę podwójną zestawu przyłączeniowego zasobnika do zasilania i powrotu w przyłączach wymiennika ciepła instalacji solarnej zasobnika i uszczelnić ją. Zamocować sekcję zasilania zestawu przyłączeniowego zasobnika za pomocą nakrętki. W celu zamocowania sekcji powrotu przy kompaktowej instalacji solarnej odkręcić najpierw miernik strumienia przepływu od kompaktowej instalacji solarnej. Skręcić razem miernik strumienia przepływu i sekcję powrotu zestawu przyłączeniowego zasobnika. Zamontować miernik strumienia przepływu z powrotem przy zespole pompy. Przykręcić kompaktową instalację solarną za pomocą nakrętki do złączki podwójnej wcześniej uszczelnionej przy zasobniku. 26_05_0_0694_ 6 SOKI basic

7 INSTALACJA MONTAŻ 6.3 Przyłącze hydrauliczne Wszystkie przewody tworzone za pomocą połączeń śrubowych pierścienia zaciskowego, złączek wciskanych oraz elastycznych rur falistych należy uszczelnić odpowiednimi środkami uszczelniającymi. Uszczelki muszą charakteryzować się odpornością na glikol i temperaturę do 80 C. Jednak podczas uruchomienia należy sprawdzić szczelność (próba ciśnieniowa). POLSKI 6.4 Instalacja ciśnieniowego naczynia wzbiorczego Zakres dostawy nie obejmuje ciśnieniowego naczynia wzbiorczego. Można je nabyć u nas w ramach wyposażenia dodatkowego. 26_05_0_0682_ Zamontować kompaktową instalację solarną w sekcji powrotu obiegu solarnego (zimna strona, ciecz przenosząca ciepło przepływa do kolektora). Zamontować przewody rurowe między kompaktową instalacją solarną i zasobnikiem oraz między kompaktową instalacją solarną i kolektorami. Zamontować dołączony termometr z tuleją czujnika w sekcji zasilania (ciepła strona, ciecz przenosząca ciepło napływa z kolektora). 85_05_0_000_ Przyłącze ciśnieniowego naczynia wzbiorczego Nasze ciśnieniowe naczynie wzbiorcze jest przeznaczone do cieczy przenoszących ciepło H-30 L i H-30 LS. Należy przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego (patrz rozdział "Dane techniczne/tabela danych"). Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego przy opróżnionej instalacji musi wynosić 0,3 MPa. Przy opróżnionej instalacji przeprowadzić kontrolę ciśnienia wstępnego. Nie można dokonywać nastawy ciśnienia wstępnego w zależności od wysokości. Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne Uszkodzenie wskutek oddziaływania wysokich temperatur: z uwagi na to, że ciecz przenosząca ciepło może być bardzo gorąca w pobliżu kolektora, zespół armatur należy zamontować w odpowiedniej odległości od pola kolektorów. Do zabezpieczenia ciśnieniowego naczynia wzbiorczego niezbędny może być zbiornik poprzedzający. Wskazówka Aby uniknąć błędnej cyrkulacji w instalacji, zalecamy zainstalować dodatkowy hamulec grawitacyjny w sekcji zasilania. Wchodzi on w zakres dostawy zestawu przyłączeniowego zasobnika SOL SAS. SOKI basic 7

8 INSTALACJA MONTAŻ 6.5 Przepłukiwanie i napełnianie instalacji solarnej _05_0_0693_ Zawór KFE napełniania 2 Miernik strumienia przepływu 3 Zawór KFE opróżniania 4 Woda (przepłukiwanie) / ciecz przenosząca ciepło 5 Filtr 6 Pompa napełniająca 6.5. Przygotowanie do przepłukiwania i napełniania Wskazówka Szczegółowy, możliwy sposób postępowania podany jest w instrukcji obsługi i instalacji kolektora. Wskazówka Instalację przepłukać wodą pitną, a nie cieczą przenoszącą ciepło. 26_05_0_0687 Zawór kulowy przy mierniku strumienia przepływu Zawór kulowy musi być podłączony do miernika strumienia przepływu. Obrócić szczelinę w położenie poziome. Podłączyć dopływ wody do zaworu KFE (przyłącze napełniania ) obok manometru. Podłączyć odpływ wody do zaworu KFE (przyłącze opróżniania ) obok miernika strumienia przepływu Przepłukiwanie instalacji solarnej Otworzyć zawory KFE napełniania i opróżniania. Uruchomić stację płucząco-napełniającą i napełnić instalację wodą celem przepłukania. Przepłukiwać instalację przez co najmniej 5 minut. Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne Całkowicie opróżnić instalację po zakończeniu płukania. Woda pozostająca w instalacji w czasie mrozu może doprowadzić do powstania szkód. Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne Nie przepłukiwać instalacji w czasie mrozu. Odłączyć naczynie wzbiorcze od instalacji solarnej Napełnianie instalacji solarnej! OSTROŻNIE obrażenia ciała Przed rozpoczęciem prac z użyciem cieczy przenoszącej ciepło założyć rękawice ochronne. Nosić okulary ochronne. Przestrzegać karty charakterystyki cieczy przenoszącej ciepło. Zamknąć hamulec grawitacyjny, obracając zawór kulowy w położenie 90. Hamulec grawitacyjny jest wbudowany w zawór kulowy nad pompą. 26_05_0_0689_ Wskazówka Przed napełnieniem obiegu cieczy przenoszącej ciepło upewnić się, że instalacja rur została zakończona, kolektory są podłączone, a zasobnik napełniony. Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne Zapewnione musi być odprowadzanie ciepła pobranego przez kolektor. Przy uruchamianiu najpierw napełnić obieg grzewczy, a następnie obieg solarny. 8 SOKI basic

9 INSTALACJA MONTAŻ Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne Domieszki wody lub innych cieczy przenoszących ciepło są niedopuszczalne. Nie będzie wówczas zapewniona odpowiednia charakterystyka oraz ochrona przeciwkorozyjna. Zredukować ciśnienie za pomocą zaworu KFE opróżniania do ciśnienia typowego dla danej instalacji. Zamontować naczynie wzbiorcze i wytworzyć ciśnienie robocze wynoszące 0,35 MPa (3,5 bara). Zamknąć zawory KFE "napełniania" i "opróżniania". POLSKI Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne Nie napełniać instalacji przy silnym promieniowaniu słonecznym. Może to doprowadzić do uderzeń pary w kolektorze. Przykryć kolektory. Napełniać instalację cieczą przenoszącą ciepło do chwili, aż zacznie wypływać ciecz pozbawiona pęcherzyków powietrza. Podczas napełniania kilkakrotnie odpowietrzyć instalację solarną za pomocą ewentualnych urządzeń odpowietrzających. Ustawić hamulec grawitacyjny w położeniu pracy (położenie 0 ). Zdjąć węże stacji płucząco-napełniającej i przykręcić zaślepki do zaworów KFE napełniania i opróżniania. 26_05_0_069_ 26_05_0_069_ Aby odpowietrzyć odcinek pompy, powoli otworzyć hamulec grawitacyjny, obracając go w położenie 0. 26_05_0_0685_ 26_05_0_0689_ Wskazówka Zaślepki chronią przed zabrudzeniami. Nie nadają się one do zastosowania z wysokimi ciśnieniami w układzie. Szczelność zapewniają zamknięte zawory kulowe. Zamknąć hamulec grawitacyjny, obracając go w położenie 90. Zamknąć zawór KFE opróżniania i zwiększyć ciśnienie w instalacji do ok. 0,5 MPa. Wskazówka Ten produkt jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa 0,6 MPa. Zamknąć zawór KFE napełniania i wyłączyć pompę stacji płucząco-napełniającej. Obserwować ciśnienie w instalacji na manometrze. Gdy zmniejszy się, usunąć nieszczelności istniejące w systemie. SOKI basic 9

10 INSTALACJA MONTAŻ 6.6 Podłączenie elektryczne ZAGROŻENIE porażenie prądem elektrycznym Wszystkie prace elektroinstalatorskie muszą zostać przeprowadzone przez specjalistę zgodnie z właściwymi przepisami i lokalnymi wytycznymi. Przed przystąpieniem do pracy odłączyć regulację od źródła zasilania Ustawienie przy pompie nieregulowanej prędkością obrotową Sprawdzić, na którym stopniu pompy uzyskuje się żądany strumień przepływu. Kompaktową instalację solarną należy podłączyć na stałe do regulacji solarnej na podstawie instrukcji obsługi i instalacji. Zabezpieczyć elektryczny przewód łączący przed wyrwaniem. 6.7 Urządzenie zabezpieczające Ten produkt jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa 0,6 MPa. Podczas montażu instalacji zwrócić uwagę, aby do zaworu bezpieczeństwa zachowany został właściwy dostęp. OSTRZEŻENIE poparzenie Przy zaworach bezpieczeństwa istnieje ryzyko poparzenia wskutek wydostania się pary. Podczas instalacji skontrolować warunki lokalne i ustalić, czy do grupy bezpieczeństwa musi zostać podłączony przewód wydmuchowy. Znacznik odczytu (górna krawędź pływaka) 26_05_0_0686_ Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne Odpływ zaworu bezpieczeństwa musi kończyć się w zbiorniku ściekowym odpornym na wysokie temperatury, który pomieści całą ciecz z instalacji. Przy mniejszych instalacjach wystarczy opróżniony kanister na nośnik ciepła. Przepracowaną ciecz przenoszącą ciepło należy poddać odpowiedniej utylizacji (składowisko lub spalarnia). 6.8 Nastawianie instalacji solarnej 6.8. Nastawianie przy regulacji prędkości obrotowej Ustawić 3 stopień pompy. Zawór kulowy przy mierniku strumienia przepływu Za pomocą zaworu kulowego przy mierniku strumienia przepływu ustawić żądany maksymalny strumień przepływu. Jeśli strumień przepływu jest za duży przy minimalnej prędkości obrotowej pompy, zmniejszyć strumień przepływu zaworem kulowym na mierniku przepływu. SOL 27 basic SOL 27 plus SOL 27 premium SOL 23 premium _05_0_0692_ 26_05_0_0692_ 6.9 Montaż izolacji cieplnej Zamontować przednią izolację cieplną. Zawór kulowy przy mierniku strumienia przepływu Zwrócić uwagę, aby zawór kulowy przy mierniku strumienia przepływu ustawiony był na pełen przepływ. 0 SOKI basic

11 INSTALACJA WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI 7. Wyłączenie z eksploatacji 7. Opróżnianie instalacji Hamulec grawitacyjny jest wbudowany w zawór kulowy nad pompą, a ciśnienie jego otwarcia wynosi 20 hpa. Wyłączyć regulację solarną i zabezpieczyć ją przed ponownym włączeniem. OSTRZEŻENIE poparzenie Wypływająca ciecz przenosząca ciepło może być bardzo gorąca. Ustawić i zabezpieczyć zbiornik ściekowy odporny na wysokie temperatury w taki sposób, aby podczas opróżniania instalacji solarnej nie dochodziło do powstawania zagrożeń dla osób znajdujących się w otoczeniu. 8. Usuwanie problemów Jeśli nie można usunąć przyczyny, należy wezwać serwis. W celu usprawnienia i przyspieszenia pomocy należy podać numer z tabliczki znamionowej ( ). 26_05_0_0702_ POLSKI 26_05_0_0690_ Otworzyć hamulec grawitacyjny, ustawiając uchwyt zaworu kulowego w położeniu 45. Zawór kulowy jest w tym położeniu w połowie zamknięty. Ciecz przenosząca ciepło przepływa w obu kierunkach. Odpowietrzyć instalację w najwyższym punkcie (nad kolektorami). Podłączyć wąż odporny na wysokie temperatury do najniżej położonego zaworu spustowego instalacji solarnej. Zwrócić uwagę, aby ciecz solarna była zbierana do zbiornika odpornego na wysokie temperatury. Otworzyć zawór spustowy w najniżej położonym punkcie instalacji. SOKI basic

12 INSTALACJA DANE TECHNICZNE 9. Dane techniczne 9. Wymiary i przyłącza 80_05_0_0004_ c2 G ¾ Zawór bezpieczeństwa Gwint wewnętrzny odpływu d26 Powrót obiegu solarnego Gwint wewnętrzny G ¾ d47 Opróżnianie Przyłącze węża mm 5 d48 Napełnianie Przyłącze węża mm 5 d50 Ciśnieniowe naczynie Gwint zewnętrzny G ¾ wzbiorcze e23 Powrót zasobnika Gwint wewnętrzny G ¾ 9.2 Charakterystyki X Strumień przepływu [m 3 /h] Y Strata ciśnienia / wysokość tłoczenia [m] Charakterystyka pompy (stopień ) 2 Charakterystyka pompy (stopień 2) 3 Charakterystyka pompy (stopień 3) 4 Charakterystyka zespołu pompy 84_05_0_000_ 9.3 Tabela danych 230 Wysokość mm 380 Szerokość mm 228 Głębokość mm 50 Masa kg 4,4 Typ pompy obiegowej ST 5/6 ECO Maks. wysokość tłoczenia m 6 Pobór mocy przez pompę obiegową W 44/63/82 Stopnie pompy 3 Stopień ochrony (IP) IP20 Napięcie znamionowe V 230 Fazy /N/PE Częstotliwość Hz 50 Całkowity prąd przełączeniowy A 4 Maks. dop. ciśnienie MPa 0,6 Maks. temperatura robocza C 20 Zakres wskazań manometru MPa 0...0,6 Zakres wskazań miernika strumienia przepływu l./min...5 Zakres wskazań termometru C Wbudowana regulacja Nie Temperatura otoczenia C Materiał izolacji cieplnej EPP Liczba kolektorów 6 2 SOKI basic

13 GWARANCJA RODOWISKO NATURALNE I PRZETWARZANIE POLSKI!! SOKI basic 3

14 OBSAH OBSLUHA OBECNÉ POKYNY OBSLUHA. Obecné pokyny 4. Související dokumentace 4.2 Bezpečnostní pokyny 4.3 Jiné symboly použité v této dokumentaci 5.4 Měrné jednotky 5 2. Bezpečnost 5 2. Všeobecné bezpečnostní pokyny Použití v souladu s účelem Kontrolní symbol 5 3. Popis výrobku 5 INSTALACE 4. Bezpečnost 6 4. Všeobecné bezpečnostní pokyny Předpisy, normy a ustanovení 6 5. Popis výrobku 6 5. Možnosti použití Rozsah dodávky Příslušenství 6 6. Montáž 7 6. Přehled produktů Alternativy montáže Hydraulické připojení Instalace tlakové expanzní nádoby Proplachování a plnění solárního systému Elektrická přípojka Bezpečnostní zařízení Nastavení solárního systému Montáž tepelné izolace Uvedení mimo provoz Vypuštění zařízení Odstranění problémů Technické údaje Rozměry a přípojky Výkonové křivky Tabulka údajů 24 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY EKOLOGIE A RECYKLACE OBSLUHA. Obecné pokyny Kapitola "Obsluha" je určena uživatelům přístroje a instalačním technikům. Kapitola "Instalace" je určena instalačním technikům. Upozornění Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovejte. Případně předejte návod dalšímu uživateli.. Související dokumentace Upozornění Dbejte návodu k obsluze a instalaci solárního kolektoru, zásobníku, tlakové expanzní nádoby a solárního regulátoru..2 Bezpečnostní pokyny.2. Struktura bezpečnostních pokynů UVOZUJÍCÍ SLOVO - druh nebezpečí Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bezpečnostních pokynů. Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebezpečí..2.2 Symboly, druh nebezpečí Úraz! Úraz elektrickým proudem Popálení nebo opaření.2.3 Uvozující slova NEBEZPEČÍ Pokyny, jejichž nedodržení má za následek vážné nebo smrtelné úrazy. VÝSTRAHA Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek vážné nebo smrtelné úrazy. POZOR Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek středně vážné nebo lehké úrazy. 4 SOKI basic

15 OBSLUHA BEZPEČNOST.3 Jiné symboly použité v této dokumentaci Upozornění Pokyny jsou odděleny vodorovnými čarami nad a pod textem. Obecné pokyny jsou označeny symbolem zobrazeným vedle. Texty upozornění čtěte pečlivě. Poškození přístroje a životního prostředí Likvidace přístroje Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony jsou popsány krok za krokem..4 Měrné jednotky Upozornění Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny v milimetrech. 2. Bezpečnost 2. Všeobecné bezpečnostní pokyny Pojistný ventil VÝSTRAHA Nebezpečí popálení nebo opaření Výrobek je vybaven pojistným ventilem. U pojistných ventilů hrozí nebezpečí opaření unikající párou. 26_05_0_0682_! VÝSTRAHA - úraz Když se uzavře kulový kohout kompaktní solární instalace a případně i kulový kohout instalovaný v přítoku solárního systému, je bezpečnostní skupina oddělena od tepelného výměníku. Při zahřátí zásobníku může vznikat vysoký tlak, který může způsobit hmotné škody a ohrozit osoby. Kulové kohouty uzavírejte pouze při provádění servisu. Poškození přístroje a životního prostředí Produkty minerálních olejů trvale poškozují těsnicí prvky vyrobené z EPDM. Tím dochází ke ztrátě těsnicí schopnosti. Naše společnost neodpovídá za škody vzniklé kvůli takto poškozenému těsnění ani v tomto případě neposkytuje záruční plnění. V každém případě zabraňte tomu, aby se EPDM dostalo do kontaktu s látkami obsahujícími minerální oleje. Používejte maziva neobsahující minerální oleje na bázi silikonu nebo polyalkylenu. 2.2 Použití v souladu s účelem Kompaktní solární instalace umožňuje cirkulaci teplonosného média v solárním okruhu mezi kolektorem a výměníkem tepla zásobníku. Jiné použití nebo použití nad rámec daného rozsahu je považováno za použití v rozporu s účelem. K použití v souladu s účelem patří také dodržování tohoto návodu a návodů pro použité příslušenství. 2.3 Kontrolní symbol Viz typový štítek na produktu. 3. Popis výrobku Kompaktní solární instalace obsahuje všechny důležité komponenty pro instalaci hydraulického okruhu solárního systému. Kompaktní solární instalace spojuje pole solárního kolektoru se solárním zásobníkem. Kompaktní solární instalace může být umístěna na stěnu nebo při použití sady k připojení zásobníku (viz "Příslušenství") přímo na zásobníku. K omezení tepelných ztrát na minimum je kompaktní solární instalace vybavena tepelnou izolací. Integrovaný zpětný ventil brání nechtěnému efektu tepelného sifonu. Je-li vypnuté oběhové čerpadlo, solární zásobník nepracuje. Čerpadlová konstrukční skupina obsahuje teploměr pro přítok a vratný tok, jakož i optické měřidlo objemového toku. ČESKY SOKI basic 5

16 INSTALACE BEZPEČNOST INSTALACE 4. Bezpečnost Instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přístroje smí provádět pouze odborník. 4. Všeobecné bezpečnostní pokyny Řádnou funkci a spolehlivý provoz lze zaručit pouze v případě použití původního příslušenství a originálních náhradních dílů určených pro tento přístroj. VÝSTRAHA Nebezpečí popálení nebo opaření Při instalaci zkontrolujte místní podmínky a případně k bezpečnostní skupině instalujte odtokové potrubí. 4.2 Předpisy, normy a ustanovení Upozornění Dodržujte všechny národní a místní předpisy a ustanovení. 5. Popis výrobku 5. Možnosti použití Kompaktní solární instalace může být použita při délce jednoduchého vedení max. 20 m až s následujícím počtem kolektorů. SOL 23 premium 6 SOL 27 basic 6 SOL 27 plus 6 SOL 27 premium Rozsah dodávky Spolu s přístrojem dodáváme: - 2 x hrdlo hadice s přetahem pro kohout KFE a uzavíracím víčkem - Upevňovací šrouby a hmoždinky - x teploměr se závitovou jímkou 5.3 Příslušenství - Sada přípojek zásobníku SOL SAS: Pomocí sady k připojení zásobníku může být kompaktní solární instalace namontována přímo na zásobník SBB basic/plus. 6 SOKI basic

17 INSTALACE MONTÁŽ 6. Montáž 6. Přehled produktů ČESKY _05_0_0678_ Nástěnný držák 2 Zadní tepelná izolace 3 Pojistný ventil 4 "Plnění" kohoutem KFE 5 Manometr 6 Kulový kohout s integrovanou samotížnou brzdou 7 Přípojka "Tlaková expanzní nádoba" 8 Čerpadlo 9 Přední tepelná izolace 0 Teploměr Kohout KFE "Vypouštění" 2 Měřidlo objemového proudu SOKI basic 7

18 INSTALACE MONTÁŽ 6.2 Alternativy montáže 6.2. Montáž na stěnu Sejměte přední tepelnou izolaci. Přítok Vratný tok 5 Vyznačte polohu vrtaných otvorů do tepelné izolace. Vyvrtejte otvory. Upevněte nástěnný držák uchycený na zadní straně tepelné izolace pomocí dodaných šroubů a hmoždinek ke stěně Montáž na zásobník 26_05_0_068_ 2 Dvojitá vsuvka (G ) pro připojení k zásobníku 2 Převlečná matice 3 Teploměr 4 Jímka k montáži snímače teploty 5 Přípojka na měřidle objemového toku SOKI Kompaktní solární instalaci lze pomocí sady k připojení zásobníku namontovat přímo k zásobníku. Namontujte dvojité vsuvky sady přípojek zásobníku pro zpětnou a topnou vodu do přípojek solárního tepelného výměníku zásobníku a utěsněte je. Pomocí převlečné matice upevněte přítokové vedení sady k připojení zásobníku. K upevnění zpětného vedení na kompaktní solární instalaci nejdříve odšroubujte měřidlo objemového toku od kompaktní solární instalace. Sešroubujte měřidlo objemového toku a zpětné vedení sady k připojení zásobníku. Měřidlo objemového toku opět umístěte na sestavu čerpadla. Sešroubujte kompaktní solární instalaci pomocí převlečné matice s dvojitou vsuvkou, kterou jste předtím utěsnili na zásobníku. 26_05_0_0699_ 26_05_0_0694_ 8 SOKI basic

19 INSTALACE MONTÁŽ 6.3 Hydraulické připojení Utěsněte vhodným způsobem rozvody, které obsahují šroubení svěracího kroužku, tlakové armatury a vlnité trubky. Těsnění musí být odolné vůči glykolu a snést teploty až do 80 C. Při uvádění do provozu vždy zkontrolujte těsnost (tlaková zkouška). 6.4 Instalace tlakové expanzní nádoby Tlaková expanzní nádoba není součástí dodávky. Můžete zakoupit u nás jako příslušenství. ČESKY 26_05_0_0682_ Namontujte kompaktní solární instalaci do zpětného vedení solárního okruhu (studená strana, teplonosné médium proudí ke kolektoru). Namontujte potrubní rozvody mezi kompaktní solární instalací a zásobníkem, jakož i mezi kompaktní solární instalací a kolektory. Namontujte dodaný teploměr s jímkou k montáži snímače do přítokového vedení (teplá strana, teplonosné médium proudí od kolektoru). 85_05_0_000_ Přípojka pro tlakovou expanzní nádobu Naše tlaková expanzní nádoba je vhodná k použití teplonosných médií H-30 L a H-30 LS. Dbejte na maximální přípustný provozní tlak (viz kapitola "Technické údaje/tabulka údajů"). Vstupní tlak tlakové expanzní nádoby musí u nenaplněného zařízení činit 0,3 MPa. Proveďte kontrolu vstupního tlaku před napuštěním zařízení. Vstupní tlak se nesmí nastavovat v závislosti na výšce. Poškození přístroje a životního prostředí Poškození vlivem vysokých teplot: Vhledem k tomu, že teplonosné médium může být v blízkosti kolektoru velmi horké, musíte skupinu armatur instalovat v dostatečné vzdálenosti od pole kolektoru. Kvůli ochraně tlakové expanzní nádoby je případně nutná předřazená nádoba. Upozornění Aby se zabránilo špatné cirkulaci v zařízení, doporučujeme v přítokovém vedení instalovat dodatečnou samotížnou brzdu. Ta je sériově součástí sady k připojení zásobníku SOL SAS. SOKI basic 9

20 INSTALACE MONTÁŽ 6.5 Proplachování a plnění solárního systému _05_0_0693_ 4 "Plnění" kohoutem KFE 2 Měřidlo objemového toku 3 Kohout KFE "Vypouštění" 4 Voda (průplach) / teplonosné médium 5 Filtr 6 Plnicí čerpadlo 6.5. Příprava k průplachu a plnění 5 6 Upozornění Podrobné možné postupy naleznete v návodu k obsluze a instalaci kolektoru. Upozornění Systém proplachujte pitnou vodou a nikoliv teplonosným médiem. 26_05_0_0687 Poškození přístroje a životního prostředí Neproplachujte zařízení při mrazu. Odpojte expanzní nádobu od solárního systému. 26_05_0_0689_ Kulový kohout na měřidle objemového toku Kulový kohout na měřidle objemového toku musí být uzavřený. Drážku otočte do vodorovné polohy. Napojte přívod vody na kohout KFE (přípojka "Plnění") vedle manometru. Napojte odtok vody na kohout KFE (přípojka "Vypouštění") vedle měřidla objemového toku Průplach solárního systému Otevřete kohouty KFE "Plnění" a "Vypouštění". Uveďte do provozu proplachovací a plnicí stanici a naplňte zařízení vodou k průplachu. Proplachujte zařízení alespoň po dobu 5 minut. Poškození přístroje a životního prostředí Zařízení po průplachu důkladně vyprázdněte. Nevypuštěná voda může v případě mrazu způsobit škodu. Uzavřete samotížnou brzdu tak, že otočíte kulový kohout do polohy 90. Samotížná brzda je integrovaná v kulovém kohoutu nad čerpadlem. 20 SOKI basic

aurocompact/2 VSC S CZ, HU

aurocompact/2 VSC S CZ, HU aurocompact/ VSC S CZ, HU Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě aurocompact/ Kompaktní plynový kondenzační kotel s podporou solárního ohřevu VSC S CZ Obsah Obsah Pokyny k dokumentaci...4.

Részletesebben

MORA GORENJE BUDAPEST KFT

MORA GORENJE BUDAPEST KFT CZ SK PL HU NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERAWACJI KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných

Részletesebben

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás DSA25020 PL CZ SK SL HU LV Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie Navodila za uporabo Használati utasitás Lietošanas instrukcija UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności

Részletesebben

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou Chłodziarko-zamrażarka Køle-/fryseskab ERB29033X ERB34033X ERB36033W ERB36033X ERB40033W ERB40033X

Részletesebben

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW...

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW... EUF2241AOW EU2242AOW... CS MRAZNIČKA HU FAGYASZTÓ PL ZAMRAŻARKA SL ZAMRZOVALNIK... NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 NAVODILA ZA UPORABO 54 2 www.electrolux.com OBSAH 1. 2.

Részletesebben

HEART RATE MONITOR PC 25. ČESKÝ magyar POLSKI

HEART RATE MONITOR PC 25. ČESKÝ magyar POLSKI HEART RATE MONITOR PL HU CZ PC 25 ČESKÝ magyar POLSKI OBSAH 1. Předmluva A obsah balení 3 2. Zâkladní funkční princip 4 2.1 Přehled funkcí 4 2.2 Obsazení tlačítek a princip navigace 6 2.3 Přiložení hrudního

Részletesebben

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER Česky COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Sestávající z CA-EXAK1 a SP-EXAK1 Składa się z CA-EXAK1 i SP-EXAK1 Tartalma:

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH Polski Česky DD-8 DD-3 Magyar This manual explains the network function of this system. V této příručce se popisuje sít ová funkce tohoto systému. Instrukcja zawiera informacje objaśniające funkcje sieciowe

Részletesebben

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

Gas Alarm Operation and Safety Notes. Alarm gazowy Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

Gas Alarm Operation and Safety Notes. Alarm gazowy Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Gas alarm GA 617 IMPORTANT INFORMATION FOLLOWING AN ALARM If the alarm indicates a gas leak or you can smell gas: g DANGER OF EXPLOSION! Extinguish all open flames, embers and burning tobacco! h Do not

Részletesebben

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV]

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV] Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G68 Sklada se z CA-UXG68 a SP-UXG68 Składa sie z CA-UXG68 i SP-UXG68 A CA-UXG68-bol es az SP-UXG68-bol

Részletesebben

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850 PL H Instrukcja obsługi Használati útasítás 800/850 1. Spis treści 2 Szare pole oznacza zakres czyności użytkownika 1. Spis treści 2. Obsługa 3 3. Wskazówki instalacyjne 4 3.1 Instalacja 5 / 6 3.2 Podłączenie

Részletesebben

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A5 Sestávající z CA-EXA5 a SP-EXA5 Składa się z CA-EXA5 i SP-EXA5 Tartalma: CA-EXA5 és SP-EXA5 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

SM 800 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SM 800 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SM 800 PŘÍRUČK UŽIVTELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ EREDETI UTSÍTÁSOK NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK Z UPORBNIK ORIGINLN NVODIL 1464202000 Edition 1 2009-11 setting standards PŘÍRUČK

Részletesebben

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M145-97TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

M185-107TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M185-107TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M85-07TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez Szakemberek részére Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez 1.150 M 2.150 M HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a

Részletesebben

VICTRIX Superior 32 kw

VICTRIX Superior 32 kw VICTRIX Superior 32 kw TR Talimat ve uyarılar kitapçığı Návod k použití a upozornění Használati utasítás és figyelmeztetések RU RO IE Manual de instrucţiuni şi recomandări Instruction booklet and warning

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika Tartalomjegyzék Biztonsági óvintézkedések... 4 A telefon... 7 A készülék felépítése... 8 Megjelenés... 8 Ikonok... 9 Az érintőképernyő használata...

Részletesebben

2 d e f 7 3 4 5 10 1 6 8 9 d a e b f c 3 User'sManual BPSS-6129.indd 1 User'sManual BPSS-6129.indd 1 2012.10.30. 10:24:46 2012.10.30.

2 d e f 7 3 4 5 10 1 6 8 9 d a e b f c 3 User'sManual BPSS-6129.indd 1 User'sManual BPSS-6129.indd 1 2012.10.30. 10:24:46 2012.10.30. 2 d e f 7 5 4 3 10 6 1 8 9 d a e b c f 3 User'sManual.indd 1 2012.10.30. 10:24:46 www.dyras.com Instruction manual EN Instrukcja obsługi PL Copyright 2012 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1B, 9,0 35,0 kw Gázüzemű kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel VITODENS 100-W 1/2009 Kérjük, őrizze

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1C, 6,5 35,0 kw Kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel Az érvényességi tudnivalókat lásd az utolsó

Részletesebben

Appareil photo numérique Digital Camera

Appareil photo numérique Digital Camera Appareil photo numérique Digital Camera MODE D EMPLOI - INSTRUCTION MANUAL Français / English / Español / Português / Italiano / Deutsch / Nederlands DJ018SP 8 5 POWER MODE 7 6 9 1 2 10 3 4 ENGLISH 1.

Részletesebben

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Kép: Gázfűtő berendezés kiegészítő

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben