OBSŁUGA I INSTALACJA OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS HANDHAVANDE OCH INSTALLATION BETJENING OG INSTALLATION OBSLUHA A INŠTALÁCIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OBSŁUGA I INSTALACJA OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS HANDHAVANDE OCH INSTALLATION BETJENING OG INSTALLATION OBSLUHA A INŠTALÁCIA"

Átírás

1 OBSŁUGA I INSTALACJA OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS HANDHAVANDE OCH INSTALLATION BETJENING OG INSTALLATION OBSLUHA A INŠTALÁCIA KOMPAKTOWA INSTALACJA SOLARNA KOMPAKTNÍ SOLÁRNÍ INSTALACE SZOLÁR KOMPAKT SZERELVÉNY KOMPAKTA SOLARANLÄGGNINGEN SOLVARME-KOMPAKTINSTALLATION KOMPAKTNÁ SOLÁRNA INŠTALÁCIA SOKI BASIC

2 SPIS TREŚCI OBSŁUGA WSKAZÓWKI OGÓLNE OBSŁUGA. Wskazówki ogólne 2. Obowiązujące dokumenty 2.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2.3 Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji 3.4 Jednostki miar 3 2. Bezpieczeństwo 3 2. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Znak kontroli 3 3. Opis produktu 3 INSTALACJA 4. Bezpieczeństwo 4 4. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przepisy, normy i wymogi 4 5. Opis produktu 4 5. Możliwości zastosowania Zakres dostawy Wyposażenie dodatkowe 4 6. Montaż 5 6. Przegląd produktów Inne sposoby montażu Przyłącze hydrauliczne Instalacja ciśnieniowego naczynia wzbiorczego Przepłukiwanie i napełnianie instalacji solarnej Podłączenie elektryczne Urządzenie zabezpieczające Nastawianie instalacji solarnej Montaż izolacji cieplnej 0 7. Wyłączenie z eksploatacji 7. Opróżnianie instalacji 8. Usuwanie problemów 9. Dane techniczne 2 9. Wymiary i przyłącza Charakterystyki Tabela danych 2 GWARANCJA ŚRODOWISKO NATURALNE I PRZETWARZANIE OBSŁUGA. Wskazówki ogólne Rozdział Obsługa przeznaczony jest dla użytkownika urządzenia i specjalisty. Rozdział Instalacja przeznaczony jest dla specjalistów. Wskazówka Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania. W przypadku przekazania produktu osobom trzecim niniejszą instrukcję należy również dołączyć.. Obowiązujące dokumenty Wskazówka Przestrzegać instrukcji obsługi i instalacji kolektora słonecznego, zasobnika, naczynia wzbiorczego i regulacji solarnej..2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.2. Struktura wskazówek dotyczących bezpieczeństwa HASŁO OSTRZEGAWCZE rodzaj zagrożenia W tym miejscu są określone potencjalne skutki nieprzestrzegania wskazówki dotyczącej bezpieczeństwa. W tym miejscu są określone środki zapobiegające zagrożeniu..2.2 Symbole i rodzaje zagrożenia Obrażenia ciała! Porażenie prądem elektrycznym Poparzenie.2.3 Hasła ostrzegawcze ZAGROŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci. OSTRZEŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci. OSTROŻNIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała. 2 SOKI basic

3 OBSŁUGA BEZPIECZEŃSTWO.3 Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji Wskazówka Wskazówki są ograniczone poziomymi liniami powyżej i poniżej tekstu. Ogólne wskazówki są oznaczone symbolem umieszczonym obok. Należy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.! OSTRZEŻENIE obrażenia ciała Po zamknięciu zaworu kulowego kompaktowej instalacji solarnej oraz ewentualnego zaworu kulowego zamontowanego w zasilaniu instalacji solarnej grupa bezpieczeństwa jest oddzielona od wymiennika ciepła. W efekcie nagrzewania zasobnika może wytworzyć się wysokie ciśnienie, które może doprowadzić do szkód materialnych i osobowych. Zawory kulowe zamykać tylko przy serwisowaniu. POLSKI Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne Utylizacja urządzenia Ten symbol informuje o konieczności wykonania jakiejś czynności. Wymagane czynności opisane są krok po kroku..4 Jednostki miar Wskazówka Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wymiary podane są w milimetrach. 2. Bezpieczeństwo 2. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE poparzenie Produkt posiada zawór bezpieczeństwa. Przy zaworach bezpieczeństwa istnieje ryzyko poparzenia wskutek wydostania się pary. 26_05_0_0682_ Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne Składniki oleju mineralnego trwale uszkadzają elementy uszczelniające z EPDM. W efekcie zaniknąć mogą własności uszczelniające. Za szkody powstałe w konsekwencji tego rodzaju uszkodzeń uszczelek nie przejmujemy odpowiedzialności ani nie udzielamy świadczeń gwarancyjnych. Bezwzględnie unikać kontaktu tworzywa EPDM z substancjami zawierającymi olej mineralny. Stosować środek smarowy na bazie silikonu lub polialkilenu, który nie zawiera oleju mineralnego. 2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Kompaktowa instalacja solarna umożliwia cyrkulację cieczy przenoszącej ciepło w obiegu solarnym między kolektorem i wymiennikiem ciepła zasobnika. Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia zastosowanie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji obsługi stosowanego wyposażenia dodatkowego. 2.3 Znak kontroli Patrz tabliczka znamionowa na produkcie. 3. Opis produktu Kompaktowa instalacja solarna zawiera wszystkie ważne elementy do instalacji obiegu hydraulicznego instalacji solarnej. Kompaktowa instalacja solarna łączy pole kolektorów solarnych z zasobnikiem solarnym. Kompaktową instalację solarną można zamontować na ścianie lub przy użyciu zestawu przyłączeniowego zasobnika (patrz "Wyposażenie dodatkowe") bezpośrednio przy zasobniku. W celu ograniczenia do minimum strat ciepła kompaktowa instalacja solarna posiada izolację cieplną. Wbudowany zawór zwrotny zapobiega powstawaniu niepożądanego efektu termosyfonu. Przy zatrzymanej pompie obiegowej zasobnik solarny nie oddaje ciepła. Zespół pompy wyposażony jest w termometr do zasilania i powrotu oraz optyczny miernik strumienia przepływu. SOKI basic 3

4 INSTALACJA BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJA 4. Bezpieczeństwo Instalacja, pierwsze uruchomienie, jak również konserwacja i naprawa urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez specjalistę. 4. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo eksploatacji tylko w przypadku używania oryginalnego osprzętu przeznaczonego do tego urządzenia oraz oryginalnych części zamiennych. OSTRZEŻENIE poparzenie Podczas instalacji skontrolować warunki lokalne i w razie potrzeby zainstalować przy grupie bezpieczeństwa przewód wydmuchowy. 4.2 Przepisy, normy i wymogi Wskazówka Należy przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych przepisów oraz rozporządzeń. 5. Opis produktu 5. Możliwości zastosowania Kompaktowa instalacja solarna przy pojedynczej długości przewodu wynoszącej maks. 20 m może być stosowana przy niżej podanej, maksymalnej liczbie kolektorów. SOL 23 premium 6 SOL 27 basic 6 SOL 27 plus 6 SOL 27 premium Zakres dostawy Do urządzenia dołączone są następujące artykuły: - 2 x końcówka węża z nakrętką do zaworu KFE i zaślepką - Wkręty i kołki rozporowe do zamocowania - x termometr z tuleją wkręcaną 5.3 Wyposażenie dodatkowe - Zestaw przyłączeniowy zasobnika SOL SAS: Za pomocą zestawu przyłączeniowego zasobnika kompaktową instalację solarną można zamontować bezpośrednio przy zasobniku SBB basic/plus. 4 SOKI basic

5 INSTALACJA MONTAŻ 6. Montaż 6. Przegląd produktów 2 3 POLSKI _05_0_0678_ Uchwyt ścienny 2 Tylna izolacja cieplna 3 Zawór bezpieczeństwa 4 Zawór KFE napełniania 5 Manometr 6 Zawór kulowy z wbudowanym hamulcem grawitacyjnym 7 Przyłącze ciśnieniowego naczynia wzbiorczego 8 Pompa 9 Przednia izolacja cieplna 0 Termometr Zawór KFE opróżniania 2 Miernik strumienia przepływu SOKI basic 5

6 INSTALACJA MONTAŻ 6.2 Inne sposoby montażu 6.2. Montaż ścienny Zdjąć przednią izolację cieplną. Zasilanie Powrót 5 Narysować otwory do wywiercenia przez izolację cieplną. Wywiercić otwory. Zamocować uchwyt ścienny zamontowany wstępnie w tylnej części izolacji cieplnej za pomocą dołączonych wkrętów i kołków rozporowych na ścianie Montaż przy zasobniku 26_05_0_068_ 26_05_0_0699_ 2 Złączka podwójna (G ) do podłączenia do zasobnika 2 Nakrętka 3 Termometr 4 Tuleja czujnika do zamocowania czujnika temperatury 5 Przyłącze przy mierniku strumienia przepływu instalacji SOKI Kompaktową instalację solarną można zamontować bezpośrednio przy zasobniku za pomocą zestawu przyłączeniowego zasobnika. Zamontować złączkę podwójną zestawu przyłączeniowego zasobnika do zasilania i powrotu w przyłączach wymiennika ciepła instalacji solarnej zasobnika i uszczelnić ją. Zamocować sekcję zasilania zestawu przyłączeniowego zasobnika za pomocą nakrętki. W celu zamocowania sekcji powrotu przy kompaktowej instalacji solarnej odkręcić najpierw miernik strumienia przepływu od kompaktowej instalacji solarnej. Skręcić razem miernik strumienia przepływu i sekcję powrotu zestawu przyłączeniowego zasobnika. Zamontować miernik strumienia przepływu z powrotem przy zespole pompy. Przykręcić kompaktową instalację solarną za pomocą nakrętki do złączki podwójnej wcześniej uszczelnionej przy zasobniku. 26_05_0_0694_ 6 SOKI basic

7 INSTALACJA MONTAŻ 6.3 Przyłącze hydrauliczne Wszystkie przewody tworzone za pomocą połączeń śrubowych pierścienia zaciskowego, złączek wciskanych oraz elastycznych rur falistych należy uszczelnić odpowiednimi środkami uszczelniającymi. Uszczelki muszą charakteryzować się odpornością na glikol i temperaturę do 80 C. Jednak podczas uruchomienia należy sprawdzić szczelność (próba ciśnieniowa). POLSKI 6.4 Instalacja ciśnieniowego naczynia wzbiorczego Zakres dostawy nie obejmuje ciśnieniowego naczynia wzbiorczego. Można je nabyć u nas w ramach wyposażenia dodatkowego. 26_05_0_0682_ Zamontować kompaktową instalację solarną w sekcji powrotu obiegu solarnego (zimna strona, ciecz przenosząca ciepło przepływa do kolektora). Zamontować przewody rurowe między kompaktową instalacją solarną i zasobnikiem oraz między kompaktową instalacją solarną i kolektorami. Zamontować dołączony termometr z tuleją czujnika w sekcji zasilania (ciepła strona, ciecz przenosząca ciepło napływa z kolektora). 85_05_0_000_ Przyłącze ciśnieniowego naczynia wzbiorczego Nasze ciśnieniowe naczynie wzbiorcze jest przeznaczone do cieczy przenoszących ciepło H-30 L i H-30 LS. Należy przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego (patrz rozdział "Dane techniczne/tabela danych"). Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego przy opróżnionej instalacji musi wynosić 0,3 MPa. Przy opróżnionej instalacji przeprowadzić kontrolę ciśnienia wstępnego. Nie można dokonywać nastawy ciśnienia wstępnego w zależności od wysokości. Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne Uszkodzenie wskutek oddziaływania wysokich temperatur: z uwagi na to, że ciecz przenosząca ciepło może być bardzo gorąca w pobliżu kolektora, zespół armatur należy zamontować w odpowiedniej odległości od pola kolektorów. Do zabezpieczenia ciśnieniowego naczynia wzbiorczego niezbędny może być zbiornik poprzedzający. Wskazówka Aby uniknąć błędnej cyrkulacji w instalacji, zalecamy zainstalować dodatkowy hamulec grawitacyjny w sekcji zasilania. Wchodzi on w zakres dostawy zestawu przyłączeniowego zasobnika SOL SAS. SOKI basic 7

8 INSTALACJA MONTAŻ 6.5 Przepłukiwanie i napełnianie instalacji solarnej _05_0_0693_ Zawór KFE napełniania 2 Miernik strumienia przepływu 3 Zawór KFE opróżniania 4 Woda (przepłukiwanie) / ciecz przenosząca ciepło 5 Filtr 6 Pompa napełniająca 6.5. Przygotowanie do przepłukiwania i napełniania Wskazówka Szczegółowy, możliwy sposób postępowania podany jest w instrukcji obsługi i instalacji kolektora. Wskazówka Instalację przepłukać wodą pitną, a nie cieczą przenoszącą ciepło. 26_05_0_0687 Zawór kulowy przy mierniku strumienia przepływu Zawór kulowy musi być podłączony do miernika strumienia przepływu. Obrócić szczelinę w położenie poziome. Podłączyć dopływ wody do zaworu KFE (przyłącze napełniania ) obok manometru. Podłączyć odpływ wody do zaworu KFE (przyłącze opróżniania ) obok miernika strumienia przepływu Przepłukiwanie instalacji solarnej Otworzyć zawory KFE napełniania i opróżniania. Uruchomić stację płucząco-napełniającą i napełnić instalację wodą celem przepłukania. Przepłukiwać instalację przez co najmniej 5 minut. Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne Całkowicie opróżnić instalację po zakończeniu płukania. Woda pozostająca w instalacji w czasie mrozu może doprowadzić do powstania szkód. Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne Nie przepłukiwać instalacji w czasie mrozu. Odłączyć naczynie wzbiorcze od instalacji solarnej Napełnianie instalacji solarnej! OSTROŻNIE obrażenia ciała Przed rozpoczęciem prac z użyciem cieczy przenoszącej ciepło założyć rękawice ochronne. Nosić okulary ochronne. Przestrzegać karty charakterystyki cieczy przenoszącej ciepło. Zamknąć hamulec grawitacyjny, obracając zawór kulowy w położenie 90. Hamulec grawitacyjny jest wbudowany w zawór kulowy nad pompą. 26_05_0_0689_ Wskazówka Przed napełnieniem obiegu cieczy przenoszącej ciepło upewnić się, że instalacja rur została zakończona, kolektory są podłączone, a zasobnik napełniony. Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne Zapewnione musi być odprowadzanie ciepła pobranego przez kolektor. Przy uruchamianiu najpierw napełnić obieg grzewczy, a następnie obieg solarny. 8 SOKI basic

9 INSTALACJA MONTAŻ Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne Domieszki wody lub innych cieczy przenoszących ciepło są niedopuszczalne. Nie będzie wówczas zapewniona odpowiednia charakterystyka oraz ochrona przeciwkorozyjna. Zredukować ciśnienie za pomocą zaworu KFE opróżniania do ciśnienia typowego dla danej instalacji. Zamontować naczynie wzbiorcze i wytworzyć ciśnienie robocze wynoszące 0,35 MPa (3,5 bara). Zamknąć zawory KFE "napełniania" i "opróżniania". POLSKI Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne Nie napełniać instalacji przy silnym promieniowaniu słonecznym. Może to doprowadzić do uderzeń pary w kolektorze. Przykryć kolektory. Napełniać instalację cieczą przenoszącą ciepło do chwili, aż zacznie wypływać ciecz pozbawiona pęcherzyków powietrza. Podczas napełniania kilkakrotnie odpowietrzyć instalację solarną za pomocą ewentualnych urządzeń odpowietrzających. Ustawić hamulec grawitacyjny w położeniu pracy (położenie 0 ). Zdjąć węże stacji płucząco-napełniającej i przykręcić zaślepki do zaworów KFE napełniania i opróżniania. 26_05_0_069_ 26_05_0_069_ Aby odpowietrzyć odcinek pompy, powoli otworzyć hamulec grawitacyjny, obracając go w położenie 0. 26_05_0_0685_ 26_05_0_0689_ Wskazówka Zaślepki chronią przed zabrudzeniami. Nie nadają się one do zastosowania z wysokimi ciśnieniami w układzie. Szczelność zapewniają zamknięte zawory kulowe. Zamknąć hamulec grawitacyjny, obracając go w położenie 90. Zamknąć zawór KFE opróżniania i zwiększyć ciśnienie w instalacji do ok. 0,5 MPa. Wskazówka Ten produkt jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa 0,6 MPa. Zamknąć zawór KFE napełniania i wyłączyć pompę stacji płucząco-napełniającej. Obserwować ciśnienie w instalacji na manometrze. Gdy zmniejszy się, usunąć nieszczelności istniejące w systemie. SOKI basic 9

10 INSTALACJA MONTAŻ 6.6 Podłączenie elektryczne ZAGROŻENIE porażenie prądem elektrycznym Wszystkie prace elektroinstalatorskie muszą zostać przeprowadzone przez specjalistę zgodnie z właściwymi przepisami i lokalnymi wytycznymi. Przed przystąpieniem do pracy odłączyć regulację od źródła zasilania Ustawienie przy pompie nieregulowanej prędkością obrotową Sprawdzić, na którym stopniu pompy uzyskuje się żądany strumień przepływu. Kompaktową instalację solarną należy podłączyć na stałe do regulacji solarnej na podstawie instrukcji obsługi i instalacji. Zabezpieczyć elektryczny przewód łączący przed wyrwaniem. 6.7 Urządzenie zabezpieczające Ten produkt jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa 0,6 MPa. Podczas montażu instalacji zwrócić uwagę, aby do zaworu bezpieczeństwa zachowany został właściwy dostęp. OSTRZEŻENIE poparzenie Przy zaworach bezpieczeństwa istnieje ryzyko poparzenia wskutek wydostania się pary. Podczas instalacji skontrolować warunki lokalne i ustalić, czy do grupy bezpieczeństwa musi zostać podłączony przewód wydmuchowy. Znacznik odczytu (górna krawędź pływaka) 26_05_0_0686_ Uszkodzenie urządzenia i szkody ekologiczne Odpływ zaworu bezpieczeństwa musi kończyć się w zbiorniku ściekowym odpornym na wysokie temperatury, który pomieści całą ciecz z instalacji. Przy mniejszych instalacjach wystarczy opróżniony kanister na nośnik ciepła. Przepracowaną ciecz przenoszącą ciepło należy poddać odpowiedniej utylizacji (składowisko lub spalarnia). 6.8 Nastawianie instalacji solarnej 6.8. Nastawianie przy regulacji prędkości obrotowej Ustawić 3 stopień pompy. Zawór kulowy przy mierniku strumienia przepływu Za pomocą zaworu kulowego przy mierniku strumienia przepływu ustawić żądany maksymalny strumień przepływu. Jeśli strumień przepływu jest za duży przy minimalnej prędkości obrotowej pompy, zmniejszyć strumień przepływu zaworem kulowym na mierniku przepływu. SOL 27 basic SOL 27 plus SOL 27 premium SOL 23 premium _05_0_0692_ 26_05_0_0692_ 6.9 Montaż izolacji cieplnej Zamontować przednią izolację cieplną. Zawór kulowy przy mierniku strumienia przepływu Zwrócić uwagę, aby zawór kulowy przy mierniku strumienia przepływu ustawiony był na pełen przepływ. 0 SOKI basic

11 INSTALACJA WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI 7. Wyłączenie z eksploatacji 7. Opróżnianie instalacji Hamulec grawitacyjny jest wbudowany w zawór kulowy nad pompą, a ciśnienie jego otwarcia wynosi 20 hpa. Wyłączyć regulację solarną i zabezpieczyć ją przed ponownym włączeniem. OSTRZEŻENIE poparzenie Wypływająca ciecz przenosząca ciepło może być bardzo gorąca. Ustawić i zabezpieczyć zbiornik ściekowy odporny na wysokie temperatury w taki sposób, aby podczas opróżniania instalacji solarnej nie dochodziło do powstawania zagrożeń dla osób znajdujących się w otoczeniu. 8. Usuwanie problemów Jeśli nie można usunąć przyczyny, należy wezwać serwis. W celu usprawnienia i przyspieszenia pomocy należy podać numer z tabliczki znamionowej ( ). 26_05_0_0702_ POLSKI 26_05_0_0690_ Otworzyć hamulec grawitacyjny, ustawiając uchwyt zaworu kulowego w położeniu 45. Zawór kulowy jest w tym położeniu w połowie zamknięty. Ciecz przenosząca ciepło przepływa w obu kierunkach. Odpowietrzyć instalację w najwyższym punkcie (nad kolektorami). Podłączyć wąż odporny na wysokie temperatury do najniżej położonego zaworu spustowego instalacji solarnej. Zwrócić uwagę, aby ciecz solarna była zbierana do zbiornika odpornego na wysokie temperatury. Otworzyć zawór spustowy w najniżej położonym punkcie instalacji. SOKI basic

12 INSTALACJA DANE TECHNICZNE 9. Dane techniczne 9. Wymiary i przyłącza 80_05_0_0004_ c2 G ¾ Zawór bezpieczeństwa Gwint wewnętrzny odpływu d26 Powrót obiegu solarnego Gwint wewnętrzny G ¾ d47 Opróżnianie Przyłącze węża mm 5 d48 Napełnianie Przyłącze węża mm 5 d50 Ciśnieniowe naczynie Gwint zewnętrzny G ¾ wzbiorcze e23 Powrót zasobnika Gwint wewnętrzny G ¾ 9.2 Charakterystyki X Strumień przepływu [m 3 /h] Y Strata ciśnienia / wysokość tłoczenia [m] Charakterystyka pompy (stopień ) 2 Charakterystyka pompy (stopień 2) 3 Charakterystyka pompy (stopień 3) 4 Charakterystyka zespołu pompy 84_05_0_000_ 9.3 Tabela danych 230 Wysokość mm 380 Szerokość mm 228 Głębokość mm 50 Masa kg 4,4 Typ pompy obiegowej ST 5/6 ECO Maks. wysokość tłoczenia m 6 Pobór mocy przez pompę obiegową W 44/63/82 Stopnie pompy 3 Stopień ochrony (IP) IP20 Napięcie znamionowe V 230 Fazy /N/PE Częstotliwość Hz 50 Całkowity prąd przełączeniowy A 4 Maks. dop. ciśnienie MPa 0,6 Maks. temperatura robocza C 20 Zakres wskazań manometru MPa 0...0,6 Zakres wskazań miernika strumienia przepływu l./min...5 Zakres wskazań termometru C Wbudowana regulacja Nie Temperatura otoczenia C Materiał izolacji cieplnej EPP Liczba kolektorów 6 2 SOKI basic

13 GWARANCJA RODOWISKO NATURALNE I PRZETWARZANIE POLSKI!! SOKI basic 3

14 OBSAH OBSLUHA OBECNÉ POKYNY OBSLUHA. Obecné pokyny 4. Související dokumentace 4.2 Bezpečnostní pokyny 4.3 Jiné symboly použité v této dokumentaci 5.4 Měrné jednotky 5 2. Bezpečnost 5 2. Všeobecné bezpečnostní pokyny Použití v souladu s účelem Kontrolní symbol 5 3. Popis výrobku 5 INSTALACE 4. Bezpečnost 6 4. Všeobecné bezpečnostní pokyny Předpisy, normy a ustanovení 6 5. Popis výrobku 6 5. Možnosti použití Rozsah dodávky Příslušenství 6 6. Montáž 7 6. Přehled produktů Alternativy montáže Hydraulické připojení Instalace tlakové expanzní nádoby Proplachování a plnění solárního systému Elektrická přípojka Bezpečnostní zařízení Nastavení solárního systému Montáž tepelné izolace Uvedení mimo provoz Vypuštění zařízení Odstranění problémů Technické údaje Rozměry a přípojky Výkonové křivky Tabulka údajů 24 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY EKOLOGIE A RECYKLACE OBSLUHA. Obecné pokyny Kapitola "Obsluha" je určena uživatelům přístroje a instalačním technikům. Kapitola "Instalace" je určena instalačním technikům. Upozornění Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovejte. Případně předejte návod dalšímu uživateli.. Související dokumentace Upozornění Dbejte návodu k obsluze a instalaci solárního kolektoru, zásobníku, tlakové expanzní nádoby a solárního regulátoru..2 Bezpečnostní pokyny.2. Struktura bezpečnostních pokynů UVOZUJÍCÍ SLOVO - druh nebezpečí Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bezpečnostních pokynů. Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebezpečí..2.2 Symboly, druh nebezpečí Úraz! Úraz elektrickým proudem Popálení nebo opaření.2.3 Uvozující slova NEBEZPEČÍ Pokyny, jejichž nedodržení má za následek vážné nebo smrtelné úrazy. VÝSTRAHA Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek vážné nebo smrtelné úrazy. POZOR Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek středně vážné nebo lehké úrazy. 4 SOKI basic

15 OBSLUHA BEZPEČNOST.3 Jiné symboly použité v této dokumentaci Upozornění Pokyny jsou odděleny vodorovnými čarami nad a pod textem. Obecné pokyny jsou označeny symbolem zobrazeným vedle. Texty upozornění čtěte pečlivě. Poškození přístroje a životního prostředí Likvidace přístroje Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony jsou popsány krok za krokem..4 Měrné jednotky Upozornění Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny v milimetrech. 2. Bezpečnost 2. Všeobecné bezpečnostní pokyny Pojistný ventil VÝSTRAHA Nebezpečí popálení nebo opaření Výrobek je vybaven pojistným ventilem. U pojistných ventilů hrozí nebezpečí opaření unikající párou. 26_05_0_0682_! VÝSTRAHA - úraz Když se uzavře kulový kohout kompaktní solární instalace a případně i kulový kohout instalovaný v přítoku solárního systému, je bezpečnostní skupina oddělena od tepelného výměníku. Při zahřátí zásobníku může vznikat vysoký tlak, který může způsobit hmotné škody a ohrozit osoby. Kulové kohouty uzavírejte pouze při provádění servisu. Poškození přístroje a životního prostředí Produkty minerálních olejů trvale poškozují těsnicí prvky vyrobené z EPDM. Tím dochází ke ztrátě těsnicí schopnosti. Naše společnost neodpovídá za škody vzniklé kvůli takto poškozenému těsnění ani v tomto případě neposkytuje záruční plnění. V každém případě zabraňte tomu, aby se EPDM dostalo do kontaktu s látkami obsahujícími minerální oleje. Používejte maziva neobsahující minerální oleje na bázi silikonu nebo polyalkylenu. 2.2 Použití v souladu s účelem Kompaktní solární instalace umožňuje cirkulaci teplonosného média v solárním okruhu mezi kolektorem a výměníkem tepla zásobníku. Jiné použití nebo použití nad rámec daného rozsahu je považováno za použití v rozporu s účelem. K použití v souladu s účelem patří také dodržování tohoto návodu a návodů pro použité příslušenství. 2.3 Kontrolní symbol Viz typový štítek na produktu. 3. Popis výrobku Kompaktní solární instalace obsahuje všechny důležité komponenty pro instalaci hydraulického okruhu solárního systému. Kompaktní solární instalace spojuje pole solárního kolektoru se solárním zásobníkem. Kompaktní solární instalace může být umístěna na stěnu nebo při použití sady k připojení zásobníku (viz "Příslušenství") přímo na zásobníku. K omezení tepelných ztrát na minimum je kompaktní solární instalace vybavena tepelnou izolací. Integrovaný zpětný ventil brání nechtěnému efektu tepelného sifonu. Je-li vypnuté oběhové čerpadlo, solární zásobník nepracuje. Čerpadlová konstrukční skupina obsahuje teploměr pro přítok a vratný tok, jakož i optické měřidlo objemového toku. ČESKY SOKI basic 5

16 INSTALACE BEZPEČNOST INSTALACE 4. Bezpečnost Instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přístroje smí provádět pouze odborník. 4. Všeobecné bezpečnostní pokyny Řádnou funkci a spolehlivý provoz lze zaručit pouze v případě použití původního příslušenství a originálních náhradních dílů určených pro tento přístroj. VÝSTRAHA Nebezpečí popálení nebo opaření Při instalaci zkontrolujte místní podmínky a případně k bezpečnostní skupině instalujte odtokové potrubí. 4.2 Předpisy, normy a ustanovení Upozornění Dodržujte všechny národní a místní předpisy a ustanovení. 5. Popis výrobku 5. Možnosti použití Kompaktní solární instalace může být použita při délce jednoduchého vedení max. 20 m až s následujícím počtem kolektorů. SOL 23 premium 6 SOL 27 basic 6 SOL 27 plus 6 SOL 27 premium Rozsah dodávky Spolu s přístrojem dodáváme: - 2 x hrdlo hadice s přetahem pro kohout KFE a uzavíracím víčkem - Upevňovací šrouby a hmoždinky - x teploměr se závitovou jímkou 5.3 Příslušenství - Sada přípojek zásobníku SOL SAS: Pomocí sady k připojení zásobníku může být kompaktní solární instalace namontována přímo na zásobník SBB basic/plus. 6 SOKI basic

17 INSTALACE MONTÁŽ 6. Montáž 6. Přehled produktů ČESKY _05_0_0678_ Nástěnný držák 2 Zadní tepelná izolace 3 Pojistný ventil 4 "Plnění" kohoutem KFE 5 Manometr 6 Kulový kohout s integrovanou samotížnou brzdou 7 Přípojka "Tlaková expanzní nádoba" 8 Čerpadlo 9 Přední tepelná izolace 0 Teploměr Kohout KFE "Vypouštění" 2 Měřidlo objemového proudu SOKI basic 7

18 INSTALACE MONTÁŽ 6.2 Alternativy montáže 6.2. Montáž na stěnu Sejměte přední tepelnou izolaci. Přítok Vratný tok 5 Vyznačte polohu vrtaných otvorů do tepelné izolace. Vyvrtejte otvory. Upevněte nástěnný držák uchycený na zadní straně tepelné izolace pomocí dodaných šroubů a hmoždinek ke stěně Montáž na zásobník 26_05_0_068_ 2 Dvojitá vsuvka (G ) pro připojení k zásobníku 2 Převlečná matice 3 Teploměr 4 Jímka k montáži snímače teploty 5 Přípojka na měřidle objemového toku SOKI Kompaktní solární instalaci lze pomocí sady k připojení zásobníku namontovat přímo k zásobníku. Namontujte dvojité vsuvky sady přípojek zásobníku pro zpětnou a topnou vodu do přípojek solárního tepelného výměníku zásobníku a utěsněte je. Pomocí převlečné matice upevněte přítokové vedení sady k připojení zásobníku. K upevnění zpětného vedení na kompaktní solární instalaci nejdříve odšroubujte měřidlo objemového toku od kompaktní solární instalace. Sešroubujte měřidlo objemového toku a zpětné vedení sady k připojení zásobníku. Měřidlo objemového toku opět umístěte na sestavu čerpadla. Sešroubujte kompaktní solární instalaci pomocí převlečné matice s dvojitou vsuvkou, kterou jste předtím utěsnili na zásobníku. 26_05_0_0699_ 26_05_0_0694_ 8 SOKI basic

19 INSTALACE MONTÁŽ 6.3 Hydraulické připojení Utěsněte vhodným způsobem rozvody, které obsahují šroubení svěracího kroužku, tlakové armatury a vlnité trubky. Těsnění musí být odolné vůči glykolu a snést teploty až do 80 C. Při uvádění do provozu vždy zkontrolujte těsnost (tlaková zkouška). 6.4 Instalace tlakové expanzní nádoby Tlaková expanzní nádoba není součástí dodávky. Můžete zakoupit u nás jako příslušenství. ČESKY 26_05_0_0682_ Namontujte kompaktní solární instalaci do zpětného vedení solárního okruhu (studená strana, teplonosné médium proudí ke kolektoru). Namontujte potrubní rozvody mezi kompaktní solární instalací a zásobníkem, jakož i mezi kompaktní solární instalací a kolektory. Namontujte dodaný teploměr s jímkou k montáži snímače do přítokového vedení (teplá strana, teplonosné médium proudí od kolektoru). 85_05_0_000_ Přípojka pro tlakovou expanzní nádobu Naše tlaková expanzní nádoba je vhodná k použití teplonosných médií H-30 L a H-30 LS. Dbejte na maximální přípustný provozní tlak (viz kapitola "Technické údaje/tabulka údajů"). Vstupní tlak tlakové expanzní nádoby musí u nenaplněného zařízení činit 0,3 MPa. Proveďte kontrolu vstupního tlaku před napuštěním zařízení. Vstupní tlak se nesmí nastavovat v závislosti na výšce. Poškození přístroje a životního prostředí Poškození vlivem vysokých teplot: Vhledem k tomu, že teplonosné médium může být v blízkosti kolektoru velmi horké, musíte skupinu armatur instalovat v dostatečné vzdálenosti od pole kolektoru. Kvůli ochraně tlakové expanzní nádoby je případně nutná předřazená nádoba. Upozornění Aby se zabránilo špatné cirkulaci v zařízení, doporučujeme v přítokovém vedení instalovat dodatečnou samotížnou brzdu. Ta je sériově součástí sady k připojení zásobníku SOL SAS. SOKI basic 9

20 INSTALACE MONTÁŽ 6.5 Proplachování a plnění solárního systému _05_0_0693_ 4 "Plnění" kohoutem KFE 2 Měřidlo objemového toku 3 Kohout KFE "Vypouštění" 4 Voda (průplach) / teplonosné médium 5 Filtr 6 Plnicí čerpadlo 6.5. Příprava k průplachu a plnění 5 6 Upozornění Podrobné možné postupy naleznete v návodu k obsluze a instalaci kolektoru. Upozornění Systém proplachujte pitnou vodou a nikoliv teplonosným médiem. 26_05_0_0687 Poškození přístroje a životního prostředí Neproplachujte zařízení při mrazu. Odpojte expanzní nádobu od solárního systému. 26_05_0_0689_ Kulový kohout na měřidle objemového toku Kulový kohout na měřidle objemového toku musí být uzavřený. Drážku otočte do vodorovné polohy. Napojte přívod vody na kohout KFE (přípojka "Plnění") vedle manometru. Napojte odtok vody na kohout KFE (přípojka "Vypouštění") vedle měřidla objemového toku Průplach solárního systému Otevřete kohouty KFE "Plnění" a "Vypouštění". Uveďte do provozu proplachovací a plnicí stanici a naplňte zařízení vodou k průplachu. Proplachujte zařízení alespoň po dobu 5 minut. Poškození přístroje a životního prostředí Zařízení po průplachu důkladně vyprázdněte. Nevypuštěná voda může v případě mrazu způsobit škodu. Uzavřete samotížnou brzdu tak, že otočíte kulový kohout do polohy 90. Samotížná brzda je integrovaná v kulovém kohoutu nad čerpadlem. 20 SOKI basic

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN 3024056 3024057 3024059 SZOLÁR HIDROBLOKK 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN SZOLÁR HIDROBLOKK KASZKÁD 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS

Részletesebben

INSTALACJA INSTALACE TELEPÍTÉS INSTALACIÓN INSTALLATION

INSTALACJA INSTALACE TELEPÍTÉS INSTALACIÓN INSTALLATION INSTALACJA INSTALACE TELEPÍTÉS INSTALACIÓN INSTALLATION MONTAŻ SOLARNYCH KOLEKTORÓW PŁASKICH NA DACHU KRYTYM DACHÓWKĄ HOLENDERSKĄ MONTÁŽ PLOCHÝCH SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ NA STŘEŠE S VLNOVKOVOU KRYTINOU SZOLÁR

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

Szolár állomás TERVEZÉSI SEGÉDLET

Szolár állomás TERVEZÉSI SEGÉDLET Szolár állomás TERVEZÉSI SEGÉDLET vezérlés nélkül Calpak UNO szolár állomás felépítése: UNO - P130 - szivattyústrang DN 25, 1 vagy DN 20, 3/4 Biztonsági szerelvénycsoporttal a következőket tartalmazza:

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobníky teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobníky teplé

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

SZOLÁRÁLLOMÁSOK SZOLÁRÁLLOMÁSOK 150 M 2-600 M 2 KÖZÖTTI NAGYMÉRETŰ BERENDEZÉSEKHEZ (KASZKÁD KAPCSOLÁSSAL) ALAPMODUL 150 M², TÍPUS SG-GM 150H TÍPUS

SZOLÁRÁLLOMÁSOK SZOLÁRÁLLOMÁSOK 150 M 2-600 M 2 KÖZÖTTI NAGYMÉRETŰ BERENDEZÉSEKHEZ (KASZKÁD KAPCSOLÁSSAL) ALAPMODUL 150 M², TÍPUS SG-GM 150H TÍPUS SZOLÁRÁLLOMÁSOK 150 M 2-600 M 2 KÖZÖTTI NAGYMÉRETŰ BERENDEZÉSEKHEZ (KASZKÁD KAPCSOLÁSSAL) Beszerelésre kész moduláris kaszkádolható szolárállomások nagyméretű berendezésekhez 150 m² és 600 m² közötti méretekig,

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

aurocompact/2 VSC S CZ, HU

aurocompact/2 VSC S CZ, HU aurocompact/ VSC S CZ, HU Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě aurocompact/ Kompaktní plynový kondenzační kotel s podporou solárního ohřevu VSC S CZ Obsah Obsah Pokyny k dokumentaci...4.

Részletesebben

p INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI U KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6

p INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI U KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6 p INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI U KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6 Pečlivě uschovejte tento návod a předejte jej případně i dalšímu majiteli

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

RESOL FlowCon S *48001890* Felszerelés Kezelés Üzembe helyezés FlowCon S

RESOL FlowCon S *48001890* Felszerelés Kezelés Üzembe helyezés FlowCon S RESOL FlowCon S Felszerelés Kezelés Üzembe helyezés FlowCon S www.resol.de *48001890* 48001890 Köszönjük, hogy ezt a RESOL terméket megvásárolta. Kérjük olvassa át alaposan ezt az útmutatót, hogy a készülék

Részletesebben

FlowCon A. RESOL FlowCon A *48001870* Felszerelés Bekötés Üzembe helyezés

FlowCon A. RESOL FlowCon A *48001870* Felszerelés Bekötés Üzembe helyezés RESOL FlowCon A Felszerelés Bekötés Üzembe helyezés FlowCon A www.resol.de *48001870* 48001870 Köszönjük, hogy ezt a RESOL terméket megvásárolta. Kérjük olvassa át alaposan ezt az útmutatót, hogy a készülék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

Vaillant aurostep szolárrendszer

Vaillant aurostep szolárrendszer Az aurostep szolárrendszer áttekintése Termék Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel

Részletesebben

/2006 HU

/2006 HU 7 77 006 9 08/006 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano plus GB kaszkád füstgázgyűjtő (kettős kazán) A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Felállítás...................................................

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

6301 6897 02/2001 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Twin Tube DN 20 csatlakozó készlet. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6301 6897 02/2001 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Twin Tube DN 20 csatlakozó készlet. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 01 897 02/2001 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Twin Tube DN 20 csatlakozó készlet A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Szállítási terjedelem..........................................

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

200-300 - 450 L. Instrukcja techniczna instalawania i użytkowania. Pokyny pro technickou instalaci a uživatelská příručka

200-300 - 450 L. Instrukcja techniczna instalawania i użytkowania. Pokyny pro technickou instalaci a uživatelská příručka Instrukcja techniczna instalawania i użytkowania Pokyny pro technickou instalaci a uživatelská příručka Manual Tehnic pentru Instalare şi Ghidul Utilizatorului Telepítési és felhasználói útmutató PL CZ

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

FŰTÉS/USZODAVÍZ (KstW)

FŰTÉS/USZODAVÍZ (KstW) BECHNKE VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ FŰTÉS/USZODAVÍZ (KstW) Tartalomjegyzék 1 1 Biztonság 2 1.1 Ezen hőcserélővel történő bánásmód veszélyei 2 1.2 Biztonsági útmutató és tippek 2 1.3 Rendeltetésszerű

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK AJÁNDÉK EXTRÁK: - Triac szabályzó kimenet: fordulatszám szabályzottá tehető a szivattyú a szolárkörben, az optimális működés feltétele - Tacco-setter: a szivattyús blokkban pontosan

Részletesebben

CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember, vagy szakkereskedés

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

Installation instructions. geostor CZ, HU, PL

Installation instructions. geostor CZ, HU, PL Installation instructions geostor CZ, HU, PL Návod k instalaci a údržbě Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě geostor VIH RW 400 B CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése DL drainback napkollektor rendszer vezérlése Tartalom Rendszer jellemzői Rendszer elemei Vezérlés kezelőfelülete Működési elv/ Állapotok Menüfunkciók Hibaelhárítás Technikai paraméterek DL drainback rendszer

Részletesebben

allstor puffertároló Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

allstor puffertároló Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató allstor puffertároló HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Részletesebben

Hercules tolókapu motor szerelési leírás

Hercules tolókapu motor szerelési leírás Hercules tolókapu motor szerelési leírás 1 2 Figyelem! Ezen kézikönyvben lévő telepítést csak szakképzett műszaki személy végezheti és nem a végfelhasználó. A telepítést végző szerepe, hogy tájékoztassa

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

Beszerelési és kezelési útmutató

Beszerelési és kezelési útmutató Beszerelési és kezelési útmutató A101 DGPS-vevő Állapot: V3.20150602 3030246900-02-HU Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg. Impresszum Dokumentum Copyright

Részletesebben

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok VIESMANN Fűtési keverőszelepek Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben Fűtési keverőszelep 3 járatú fűtési keverőszelep, DN 20 DN 50 és R ¾ R 1¼ Speciális 3 járatú fűtési

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

KTCM 512. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz

KTCM 512. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz KTCM 512 Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz IMI TA / Szabályozó szelepek / KTCM 512 KTCM 512 Nagy

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY RGC 200, RGC 250, RGC 300, RGC 400 HU 1 - Leírás RGC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, egyhőcserélős G1 -os csatlakozásokkal

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

VIESMANN VITOCELL 100-E Fűtővíz puffertároló 200 2000 liter űrtartalom

VIESMANN VITOCELL 100-E Fűtővíz puffertároló 200 2000 liter űrtartalom VIESMANN VITOCELL 100-E Fűtővíz puffertároló 200 2000 liter űrtartalom Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árlistáan VITOCELL 100-E Típus: SVW Kis űrtartalmú fűtővíz puffertároló

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY R2GC 200, R2GC 250, R2GC 300, R2GC 400 HU 1 - Leírás Az R2GC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, kéthőcserélős G1

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

NE1.1. Semlegesítő berendezés. Kondenzációs gázkazánokkal való használathoz. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára

NE1.1. Semlegesítő berendezés. Kondenzációs gázkazánokkal való használathoz. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Semlegesítő berendezés NE1.1 Kondenzációs gázkazánokkal való használathoz 6 720 801 640 (2010/01) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék.........................

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX EUX2243AOX...... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 SZUFLADOWA LV VERTIKĀLI NOVIETOJAMA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 40 SALDĒTAVA SK SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Részletesebben

Szolár árlista Érvényes: 2012.03.01-től

Szolár árlista Érvényes: 2012.03.01-től Szolár árlista Érvényes: 2012.03.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám HMV szolár csomag 2 tetősík fölé szerelhető kollektorral HMV szolár csomag 2 tetőbe építhető kollektorral 2db INISOL

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS PL - Instrukcje techniczne dotyczące instalacji i obsługi HU - Beszerelési kézikönyv STOJ CY POJEMNO CIOWY KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR KÖRI SZIVATTYÚVAL GENUS

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

-INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I PRZEGLĄDOW

-INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I PRZEGLĄDOW Szanowny Kliencie, Pragniemy podziękować,że dokonaliście Państwo zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni on Wasze oczekiwania i przez wiele lat będzie funkcjonował bez

Részletesebben

Kondenzációs fali fűtő gázkészülék ecotec pure

Kondenzációs fali fűtő gázkészülék ecotec pure Kondenzációs fali fűtő gázkészülék VU 246/7-2 (H-INT II) Szállítási terjedelem VU fali fűtő gázkészülék Készüléktartó konzol, papírsablon Mérőcsonkos égéstermék adapter A felszereléshez szükséges segédanyagok

Részletesebben

Kezelési útmutató Légtelenítő készlet

Kezelési útmutató Légtelenítő készlet Kezelési útmutató Légtelenítő készlet 1. Általános tudnivalók 1.1 A környezetünkre vonatkozóan 1.2 Alkalmazás A csomagolásról leváló részeket vigye a megfelelő gyűjtőhelyekre a újrahasznosítás céljából.

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

cosmo szerelvény JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

cosmo szerelvény JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT. cosmo szerelvény COSMO fűtési szerelvények COSMO termosztátfejek Folyadék töltetű termosztátfej gyors reagálási idővel Beállítható érték: 7-28 C Fagyvédelem: 7 C Kétfajta csatlakozással: M30x1,5mm és Danfoss

Részletesebben

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Részletesebben

HERZ Armatúra Hungária Kft. G 3/4" belső kónusszal. Réz- és acélcső. Csőcsatlakozások. Műanyagcső. Normblatt. HERZ 7688 7788 2004. okt.

HERZ Armatúra Hungária Kft. G 3/4 belső kónusszal. Réz- és acélcső. Csőcsatlakozások. Műanyagcső. Normblatt. HERZ 7688 7788 2004. okt. Normblatt Konvektorcsatlakozó készletek termosztát- és kézi szabályozó üzemhez HERZ 7688 7788 2004. okt. kiadás 1 7788 21 1 7688 21 Egycsöves Kétcsöves G 3/4" belső kónusszal Csőcsatlakozások Műanyagcső

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

STAD-R. Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel

STAD-R. Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel STAD-R Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel IMI TA / Beszabályozó szelepek / STAD-R STAD-R A STAD-R beszabályozó szelep felújítások esetén pontos hidraulikai működést tesz lehetővé rendkívül

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6302 1259 2001/03 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SR 3 csatlakozó dugós szabályozó egység Szolár hőmérséklet különbség szabályozó A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

VIESMANN VITOCELL 100-E/140-E/160-E. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-E VITOCELL 100-E

VIESMANN VITOCELL 100-E/140-E/160-E. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-E VITOCELL 100-E VIESMANN VITOCELL 100-E/140-E/160-E Fűtővíz puffertárolók 200 1000 liter űrtartalom Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben A dokumentum helye: Vitotec dosszié, 17. fejezet

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

6720616592.00-1.SD. Síkkollektorok tartóállványra szerelése WMF. Szerelési utasítás szakemberek számára 6 720 643 515 (2010/02) HU

6720616592.00-1.SD. Síkkollektorok tartóállványra szerelése WMF. Szerelési utasítás szakemberek számára 6 720 643 515 (2010/02) HU 6720616592.00-1.SD Síkkollektorok tartóállványra szerelése WMF HU Szerelési utasítás szakemberek számára 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók..............................

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ VIH CQ 120, VIH Q 120, 150, 200

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ VIH CQ 120, VIH Q 120, 150, 200 INSTRUKCJ OSŁUGI I INSTLCJI NÁVOD K OSLUZE INSTLCI KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTTÓ VIH CQ 120, 150 -- VIH Q 120, 150, 200 2 SPIS TREŚCI I. INFORMCJE OGÓLNE/OSŁUG Przegląd Stan prawny Recycling oraz usuwanie

Részletesebben

Típus FS 500/2R FS 800/2R FS 1000-S/2R FS 1250/2R FS 1500/2R FS 2000/2R

Típus FS 500/2R FS 800/2R FS 1000-S/2R FS 1250/2R FS 1500/2R FS 2000/2R TERMÉKLEÍRÁS FS/2R Napkollektoros frissvíztároló két regiszterrel Acélból (S 235 JR) készült kiváló minőségű kombinált tároló fűtésüzemhez és használati melegvíz készítéshez napkollektoros berendezéssel

Részletesebben

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Technikai adatok Mértékegység ROCK ROCK V ROCK 230

TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Technikai adatok Mértékegység ROCK ROCK V ROCK 230 TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Önzáró elektromechanikus motor. Motor áramellátása 24 V DC. Működés garantálva 115 fokig. Nagyobb nyitási szögre használja a speciális kiegészítő alkatrészeket a felszerelésnél.

Részletesebben

RÉTEGTÖLTÉSŰ INDIREKT TÁROLÓ TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RÉTEGTÖLTÉSŰ INDIREKT TÁROLÓ TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RÉTEGTÖLTÉSŰ INDIREKT TÁROLÓ HU TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU MÉRETEK A1 FÖLDRE TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉS A2 FALRA TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉS FÖLDRE TELEPÍTVE FALRA TELEPÍTVE Csatlakozási méret Ø18/20 Tömeg

Részletesebben

Lumination LED világítótestek

Lumination LED világítótestek GE Lighting Solutions Felszerelési útmutató Lumination LED világítótestek Függesztett LED-es armatúra (EP14 sorozat) Jellemzők Hosszú élettartam (50 000 óra névleges élettartam) 5 év jótállás IP30 Száraz

Részletesebben

Honeywell D04FS. Beépítési Útmutató. Nyomásszabályzó szelep HU1H-1039GE23 R0108. Kérjük őrizze meg a későbbi használatra!

Honeywell D04FS. Beépítési Útmutató. Nyomásszabályzó szelep HU1H-1039GE23 R0108. Kérjük őrizze meg a későbbi használatra! Honeywell D04FS Beépítési Útmutató Kérjük őrizze meg a későbbi használatra! Nyomásszabályzó szelep 1. Biztonsági előírások 1. Kövesse a beépítési útmutatót 2. A készüléket csak úgy szabad használni: -

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben