ALTERNATÍVA-E AZ ATOMENERGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALTERNATÍVA-E AZ ATOMENERGIA"

Átírás

1 ALTERNATÍVA-E AZ ATOMENERGIA Kapin László Bevezetés Dolgozatomban az atomenergia jövőbeni felhasználásának lehetőségeit vizsgálom meg több szemszögből, elsősorban az atomenergiát támogatók és az azt ellenzők érveit elemezve. Mindebből a tények felsorolását követően világos és érthető lesz mindenki számára. Érvek-ellenérvek Vegyük először a nukleáris energia támogatói által hangoztatott érveket. A 20. században az energiafelhasználás exponenciálisan nőtt, és a mai felmérések is azt mutatják, hogy a növekedés a 21. században sem fog csökkenni, tekintve hogy az emberiség nagyobbik része él az egyre több energiát használó fejlődő országokban. Ma a nukleáris energia a világ energiatermelésének 21%-át adja, míg a fosszilis tüzelőanyagok még mindig a vezető helyen vannak. Megjegyzendő azonban, hogy a szénhidrogének eltüzelése hőfejlesztésre, vagy villamos energiatermelésre igen nagy pazarlás, mivel azok nehezen helyettesíthető, értékes vegyipari alapanyagok egyben. Az ásványi tüzelőanyag hasznosításának legnagyobb tehertétele mégis a környezetszennyezés, leginkább az égéstermékek légszennyezése és a szilárd hulladékok. Az utóbbi évek kutatásai arra irányulnak, hogy a csak a kevés szén-dioxid kibocsátással járó megújuló és nukleáris forrásokra helyeződjön át a súlypont. Külön probléma, hogy a környezetszennyezés csökkentésével járó többletterhekből mennyit és milyen formában vállalnak a fejlődő országok, miközben jogosnak tűnő módon azt hangoztatják, hogy lényegében vétlenek a jelenlegi súlyos helyzet kialakulásában. A jelenlegi adatokat alapul véve úgy tűnik, hogy a következő időszakban ők lesznek a legnagyobb új energiafogyasztók. Korlátozott anyagi lehetőségeikből csak a legszükségesebb beruházásokra futja, és gyakran a széntermelést tudják a legegyszerűbben bővíteni (pl. Kína, India). Az előbb említett problémák megoldását látják egyesek az atomenergiában, de melyek, az igazi előnyei? A támogatók négy érvet emelnek ki, a gazdaságosságot, biztonságot, tartósságot és a tisztaságot. Az első érv háttere az anyagiakat helyezi előtérbe, azzal hogy kijelentik: ez egy olcsó energiaforrás a növekvő igények fedezésére. Ezt az állítást akár el is fogadhatjuk, ha az idevonatkozó adatokat vesszük sorra. Az atomenergia versenyképessége megegyezik a többi vetélytársáéval. A 21. századi terrorizmus veszélyei miatt azonban már ezt sem gondolja a

2 Nyugat jó megoldásnak a fejlődők energiaigényének fedezésére. Tökéletes példája ennek Irán, amelynek atomreaktor építését még engedélyeznék, de a dúsítást semmiképp. Az atomreaktorokban termelt energia árának főbb összetevői, a paksi atomreaktor példáján: Mint látjuk a hulladékkezelés a költségek csak egy igen kis részét képezi, mert a jelenlegi ideiglenes tárolás árával számol. De ez csak ideiglenes megoldás, a végleges elhelyezés egyelőre nem megoldott sehol a világon. A magas aktivitású hulladék tárolását több tízezer évre kellene biztosítani. Az atomenergia versenyképességét az olcsó és rugalmatlan árú üzemanyag jelenti. Amely egyben azt is jelenti, hogy jelentős forrásokat von el a megújuló energia kutatásoktól.

3 A második támogató érv a tartósság, miszerint az erőforrások huzamosabb ideig rendelkezésre állnak. Ha az urán jelenlegi előfordulását és mennyiségét nézzük, ezt aligha nevethetnénk biztatónak a 21. század energiaigényének tükrében. A jelenlegi termikus reaktorok esetében még a legdrágább urán előfordulások kiaknázásával nyerhető potenciál is kevés lesz. Viszont az uránvagyon kihasználását hetvenszeresére növelő szaporító reaktorok, valamint az urán-előfordulások többszörösét kitevő tórium-előfordulások hasznosítása nagyban növelik a nukleáris potenciált. Az uránkészletek hatékonyabb hasznosítása: a zárt üzemanyagciklus teljessé tétele; az U235 1 és U238 2 mellett a Th233 bevonása az energiatermelésbe. A atomerőművek bevonása a 1 Az U235-ös alkalmas rá, hogy bizonyos körülmények között neutronokkal bombázva meginduljon a roppant energia felszabadulásával járó atommaghasadás.

4 hidrogéntermelésbe: az elektrolízis és termokémiai folyamat révén a rohamosan növekvő hidrogén iránti igény kielégítésére földgáz helyett (amely széndioxid-kibocsátással jár) víz alapú hidrogént lehet előállítani; az új típusú nukleáris berendezésekkel a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére nyújthat megoldást egy ma még kísérleti stádiumban lévő, de nagyon ígéretes technológia, a transzmutáció. Ez azt jelenti, hogy a hosszú felezési idejű izotópokat speciális reaktorokban besugározva, magreakciók segítségével rövid felezési idejűekké alakítjuk. Ez a technológia a reprocesszálás továbbfejlesztése 3. Ezen folyamat során a kiégett fűtőelemeket dolgozzák fel, mivel ennek igen kis része tényleges hulladék, a fennmaradó részt újra lehet hasznosítani. A kiégett üzemanyagot feldolgozzák, és kémiai eljárásokkal kivonják belőle az uránt (U) és a plutóniumot (Pu). Az urán ekkor már alacsony dúsítású, de bizonyos reaktortípusokban még így is felhasználható, vagy újradúsítható. A másik megoldás az, hogy az uránt reprocesszálásból nyert plutóniummal dúsítják fel, hiszen az nagy mennyiségben tartalmaz hasadóképes izotópokat, elsősorban 239 Pu-t 4. Ez az ún. MOX üzemanyag. A plutónium tehát nem hulladék, hanem hasznosítható üzemanyag. Ez olyannyira igaz, hogy léteznek reaktorok, melyek tervezésénél ez volt az elsődleges szempont, sőt léteznek olyan típusok is, amelyek működésük során több hasadóanyagot termelnek, mint amennyit elhasználnak, ezeket hívjuk tenyészreaktornak. Ezek a reaktorfajták nem terjedtek el széleskörűen, amelynek az az egyszerű oka, hogy ma még sokkal olcsóbb a kibányászott és dúsított uránból származó üzemanyag, mint a reprocesszálásból származó. Ha azonban az atomenergia hosszú távú alkalmazásában gondolkodunk, mindenképpen szükségünk lesz ezekre a technológiákra. A tartósság szempontja más helyen is relatív, hiszen az urán dúsítása csak néhány ország kiváltsága és ez is jelentősen befolyásolhatja az üzemanyag ellátottságot. A tisztaság különösen fontos érv nukleáris energiát támogatók részéről, hiszen ők a globális felmelegedést okozó gázok kibocsátásáért felelős fosszilis tüzelőanyagokkal szembeni alternatívaként tekintenek az atomenergiára. És emellett egy reaktorbaleset esélye nagyon kicsi a szigorú nemzetközi szabályozás miatt, a sugárzás veszélye elenyésző, több sugárdózist kapunk életünk során mobiltelefonálás közben, mint az atomerőművek révén - állítják a támogatók. Tekintve, hogy az atomerőművek által kibocsátott CO2 mennyisége jelentéktelen, és az energiakoncentrációt tekintve is az urán a leghatékonyabb. 2 A természetes urán hozzávetőlegesen 99.3 %- a U238-as uránizotóp, a maradék pedig U235, ezt dúsítják és használják az atomreaktorok fűtőanyagaként, felezési ideje 4.5 milliárd év 3 A hosszú életű izotópok magreakció útján rövidéletű izotópokká való átalakításával ez a transzmutáció 4 A 239Pu a plutónium egy izotópja amely atommagja 239 neutront tartalmaz,ez instabillá teszi így hasadóanyagként felhasználható

5 De a nukleáris energiára más természetű hulladék jellemző. A támogatók sokszor elfelejtik, hogy az atomenergia nem csak a reaktorban termel szemetet, de az urán bányászata során is. Ezeket a szennyezéseket az emberek nagy része nem érzékeli, hiszen ma már nem bányásznak uránt Magyarországon, de ha globális környezetszennyezés ellen lép valaki fel ezt sem hagyhatja figyelmen kívül. A következő ábrán az U-235 uránium előállításának lépései láthatók a bányászattól a használt üzemanyag feldolgozásáig. A számokból látszik hogy jelentős akár több ezer tonna uránércet kell kitermelni ahhoz, hogy néhány tonna tiszta uránt kapjunk. Ezek a bányamódszerek jelentős környezetterhelést jelentenek, mert az urán kinyeréséhez többek közt arzént, ciánt és sok hasonlóan veszélyes anyagot használnak. A radioaktív hulladék elsőszámú áldozatai a kőzet feldolgozásánál dolgozó munkások, azonban a környéken élő lakosság is komoly veszélyben van. Az amerikai uránfeldolgozó üzemek tevékenysége következtében összesen több mint 190 millió tonna meddő halmozódott fel. Namíbiában évi 16 millió tonna keletkezik, amelyek végleges kezelése hatástalanítása nem megoldott.

6 Mining tonnes of 1% uranium ore Milling 230 tonnes of uranium oxide concentrate (with 195 t U) Conversion 288 tonnes UF 6 (with 195 t U) Enrichment 35 tonnes UF 6 (with 24 t enriched U) - balance Fuel fabrication is 'tails' 27 tonnes UO 2 (with 24 t enriched U) Reactor operation Used fuel 7000 million kwh of electricity 27 tonnes containing 240kg plutonium, 23 t uranium (0.8% U-235), 720kg fission products, also transuranics. A tisztaság kapcsán nézzük vajon mennyi veszélyes hulladékot termelünk és ebből mennyi a magas aktivitású reaktorhulladék. A kimerült fűtőelemek végső elhelyezés előtt az erőművekben tárolják és hűtik, amíg el nem éri azt a hőmérsékletet, hogy el lehessen szállítani. A jelenleg is működő reaktorok több

7 tíz évre elegendő tárolókapacitással rendelkeznek. A kisseb aktivitású hulladékok tárolására létezik bevett technika, de a tárolók építése a civil ellenállás miatt nehézkes. A radioaktív anyagok sugárzásának időtartamát felezési időben mérik, ez megmutatja mennyi idő alatt feleződik meg a sugárzás mértéke. A használt fűtőelemek esetében ez akár több tízezer év is lehet, ez pedig nem teljesen felmérhető még kevésbé ellensúlyozható környezeti problémákat hárít a következő generációkra. Erre megoldásként említhetjük a reprocesszálás folyamatát 5 amely során a kiégett fűtőelemekből újra felhasználható fűtőelemet gyártanak. A valóságban csak Franciaország, Anglia és Oroszország használja ezt a technikát saját célra, tehát egyelőre ez sem jelent igazi megoldást. A negyedik érv a biztonság, amiről már ejtettem szót. A föld népessége sugárterhelésének főbb forrásai és átlagértéke Természetes kozmikus külső kozmikus belső földkérgi külső földkérgi belső Mesterséges nukleáris ipar orvosi célú atomrobbantás (2,4 msv/év) 0.3 msv msv 0.5 msv 1.6 msv (0,4 msv/év) msv 0.4 msv 0.01 msv Mint azt a táblázatból láthatjuk az embert sokféle sugárzás éri élete során, ebből a nukleáris ipar hányada a legkevesebb. Az adatokból arra következtethetünk hogy az atomerőművekből származó sugárzás elhanyagolható, feltéve ha balesetmentesen működnek. Ha egy reaktorban baleset következik be, az súlyos, beláthatatlan következményekkel járhat. És balesetekből nincs hiány az elmúlt 50 évben: a mindenki által ismert csernobili volt az egyik legsúlyosabb nukleáris katasztrófa a történelem során, és a probléma megismétlődhet. 5 Lsd.:4.oldal

8 Meg kell még említeni még a veszélyes anyagok szállításának problémáját. Ezt is szigorú előírások szabályozzák, de milyen szabály védi meg azt a hajót a nyílt tengeren, ami Japánból szállít használt fűtőelemeket Franciaországba? Végezetül néhány összefoglaló gondolat: talán mindenki számára kiderült, hogy ezt a vitát süketek folytatják, a felek saját igazukat próbálják alátámasztani. Értékek és számok vitája ez, ahol nem lehet győztest hirdetni, viszont a megoldás várat magára. Legsúlyosabb reaktorbalesetek: A reaktorbalesetek súlyosságának megítéléséhez a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (International Atomic Energy Agency = IAEA), és a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezetének Nukleáris Energia Ügynöksége (Organization for Economic Co-operation and Development Nuclear Energy Agency = OECD NEA) által közösen összehívott nemzetközi szakértői csoport kidolgozta a Nemzetközi Nukleáris Eseményskálát (International Nuclear Event Scale =IAES). A Nemzetközi Nukleáris Eseményskála A reaktortörténelemben három nagy balesetet tartunk számon. Az első 1957-ben történt az angliai Windscale-ben. Mielőtt a grafit túlszívná magát, rendszeresen fel kell melegíteni, hogy a benne tárolt hő felszabaduljon ben túl későn és kellő körültekintés nélkül hajtották végre a felmelegítést. Fellépett a Wigner-effektus, a

9 reaktor túlforrósodott, végül a grafit meggyulladt. A reaktort elárasztották széndioxiddal, de ez nem bizonyult elégségesnek. Végül a vízzel történő oltás mellett döntöttek. A 125 méter magas reaktorkéménybe épített szűrők a reaktorból felszabaduló radioaktivitás zömét visszatartották, így komoly környezeti kárt, illetve emberáldozatot az eset nem követelt. A reaktor környezetében egy 500 km 2 -es területen a tejet emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősítették és elkobozták, mivel benne a 131 I izotóp 6 koncentrációja meghaladta a megengedett értéket. A reaktor személyzetének egy tagja 46 msv dózist kapott, ami az éves természetes háttérsugárzás 20-szorosa. Egyébként a lakosság sugárterhelése a hatósági intézkedések következtében a megengedett érték alatt maradt. A második eset az Egyesült Államok-beli Three Miles Island atomerőműben történt 1979-ben. Mindenképpen fontos kihangsúlyozni, hogy bár a baleset szakmai szemmel nézve roppant komoly esetet képviselt, a környezetbe nem jutott ki jelentős mennyiségű radioaktivitás. A csernobili atomerőműben történt baleset, illetve a windscale-i erőműben kiütött grafittűz során kikerült aktivitásnak csupán rendre ed, illetve 400-ad része volt a baleset következtében a kibocsátás. Az esemény az 5-ös szintű besorolást kapta. Végül a harmadik és a reaktortörténelem legtragikusabb balesete a Szovjetunióban történt 1986-ban a csernobili atomerőmű 4-es blokkjában. A négy grafitmoderátoros, vízhűtéses reaktor egyikében két gázrobbanás következett be, melynek eredményeként a reaktorok üzemi épületének teteje felrobbant és kigyulladt a grafit mag. A baleset akkor következett be, amikor az erőmű mérnökei kísérletek elvégzéséhez szándékosan kikapcsolták a reaktorok automatikus biztonsági és jelző rendszerét. A robbanás és a tűz eredményeként nagy aktivitású radioaktív anyagok kerültek az atmoszférába és a légmozgás hatására a radioaktív felhők az akkori Szovjetunió tagországai egy részén (Ukrajna északi része, Fehéroroszország, a Baltikum államai) és gyakorlatilag Európa jelentős részén végig vonultak. A potenciálisan az egészségre káros radioaktív anyagok rakódtak le az erőműtől km távolságra mintegy 20 különböző országban. A tűzoltás 10 napja alatt további radioaktív anyagok kerültek a szomszédos területekre. Az erőmű 30 km sugarú környezetéből lakost telepítettek ki. Öt hónappal a baleset után 31 erőműi dolgozó és tűzoltó halt meg az ionizáló sugarak káros hatásának következtében és 6 131I jódizotóp, a reaktorbalesetek, kapcsán kiszabaduló két elhíresült izotóp a jód-131 felezési ideje 8.05 nap, a cézium-137 izotópé 30 év.

10 további 200 szenvedett akut sugárbetegségben, akik jelentős része rövid időn belül elhalálozott valamilyen daganatos megbetegedésben. Az erőmű környezetében 2590 km 2 szennyeződött a talaj a radioaktív kihullás (fall out) következtében. Valamennyi környező erdőt ki kell vágni és a feltalajt el kell távolítani ill. elégetni. Az nem igényel különösebb magyarázatot, hogy ezt a balesetet a Nemzetközi Nukleáris Eseményskála legsúlyosabb, 7. szintjére sorolták be széleskörű környezeti és egészségügyi hatása miatt. Még néhány súlyosabb baleset: december 3-án az Egyesült Államokban, Hanfordban radioaktív felhő szabadult ki egy plutóniumkutató központból szeptember 29-én a Szovjetunióban, Cseljabinszkban, egy plutóniumtermelő erőműben robbanás következett be, és 20 millió Curie radioaktivitás szabadult ki október 7-én a nagy-britanniai Windscale-ben, egy plutóniumtermelő erőműben kigyulladt a grafit, és radioaktív por került a környezetbe, 500 négyzetkilométer terület szennyeződött el november 30-án a leningrádi erőműben csőtörés miatt leolvadtak a fűtőelemek, és radioaktív anyag került a környezetbe. Mindhárom baleset rengeteg tanulsággal járt és alapjában változtatta meg az atomerőművek tervezési és üzemeltetési kritériumait. Felhasznált irodalom: Fleischer Tamás: Atomenergia, atomhulladék: dicsérni jöttünk vagy temetni?

ATOMERÕMÛVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK

ATOMERÕMÛVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK Somlai János ATOMERÕMÛVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK 2004 1. Atomerõmûvek környezeti hatásai, radioaktív kibocsátások Az elmúlt évtizedek rohamos ipari, technikai fejlõdése óhatatlanul

Részletesebben

Közép-keleteurópai. atomenergetikai kitekintés ENERGY AND NATURAL RESOURCES ADVISORY

Közép-keleteurópai. atomenergetikai kitekintés ENERGY AND NATURAL RESOURCES ADVISORY ENERGY AND NATURAL RESOURCES Közép-keleteurópai atomenergetikai kitekintés ADVISORY Szerzők A KPMG budapesti székhelyű energetikai- és közüzemi szektorra szakosodott tanácsadó csoportja Közép-kelet-európai

Részletesebben

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás Kiadja: Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 2000 példányban 1462 Budapest, Pf. 735 www.energiaklub.hu level@energiaklub.hu A kiadvány

Részletesebben

Jelentősebb környezeti hatással járó nukleáris és sugárforrással kapcsolatos balesetek

Jelentősebb környezeti hatással járó nukleáris és sugárforrással kapcsolatos balesetek Jelentősebb környezeti hatással járó nukleáris és sugárforrással kapcsolatos balesetek A Windscale-i reaktor baleset A baleset 957-ben Angliában történt egy plutónium termelő grafit moderátoros, gázhűtésű

Részletesebben

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan Dr. Domokos, Endre Szerzői jog 2013 Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet Tartalom

Részletesebben

HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK V. Évfolyam 3. szám - 2010. szeptember Jobbágy Szabolcs jobbagyszabolcs@citromail.hu HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Absztrakt Értékelő elemzésében egy általános képet szeretnék

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

Az uránpiac helyzete és kilátásai

Az uránpiac helyzete és kilátásai Az uránpiac helyzete és kilátásai Dr. Pázmándi Tamás, Bodor Károly Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet 1121, Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. A XXI. század első felében a

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Antal

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Antal DOKTORI ÉRTEKEZÉS Kovács Antal Pécs, 2010 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Kovács Antal Kommunikáció a társadalommal, mint atomenergiafogyasztóval

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Készítette: Pánczél Csilla BGF-KKFK, Külgazdasági szak, Tőzsde-pénzintézetek szakirány Belső konzulens: Sajósiné dr. Kováts Magdolna Külső konzulens:

Részletesebben

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál BORÓK GYÖRGY

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál BORÓK GYÖRGY Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BORÓK GYÖRGY ELMÉLETI ALAPVETÉSEK A FENNTARTHATÓ JÓ KORMÁNYZÁS KÖZÉPTÁVÚ GLOBÁLIS FELTÉTELRENDSZERÉRŐL

Részletesebben

Energiakörkép a XXI. század elején

Energiakörkép a XXI. század elején Energiakörkép a XXI. század elején Király Márton MTA Energiatudományi Kutatóközpont 1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: +36 1 392 2222 Takarékoskodjunk az energiával! Manapság ezt a jelmondatot sokfelé lehet

Részletesebben

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/3839. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Energiastratégiáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2011. augusztus ./2011. (..)

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS KIÉGETT KAZETTÁK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE File név: PAKSII_KHT_19_Radiohull 1/71 File név: PAKSII_KHT_19_Radiohull 2/71 TARTALOMJEGYZÉK 19 RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS KIÉGETT KAZETTÁK

Részletesebben

Kutatási jelentés Összefoglaló

Kutatási jelentés Összefoglaló Kutatási jelentés Összefoglaló A magyar energiaszektor villamosenergia-termelésének életciklus-, és carbon footprint 2009. 1 Vezetői összefoglaló A kutatásban felhasznált életciklus analízis módszere és

Részletesebben

Energia és közgazdaságtan

Energia és közgazdaságtan MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET HOZZÁJÁRULÁS AZ MTA ENERGIASTRATÉGIAI MUNNKABIZOTTSÁG ÁLTAL KÉSZÍTENDŐ ANYAGHOZ Energia és közgazdaságtan Készítette: Hugyecz Attila MTA VKI, kutató

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

Sugár- és környezetvédelem. Környezetbiztonság

Sugár- és környezetvédelem. Környezetbiztonság Sugár- és környezetvédelem Környezetbiztonság Sugárözönben élünk A Föld mindenkori élővilágának együtt kellett, és ma is együtt kell élnie azzal a természetes és mesterséges sugárzási környezettel, amelyet

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Ajkai Autóipari Klaszter 1/320 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM SZÁMÍTÁSI MÓDSZERÉNEK BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Pappné Vancsó Judit 1

AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM SZÁMÍTÁSI MÓDSZERÉNEK BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Pappné Vancsó Judit 1 AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM SZÁMÍTÁSI MÓDSZERÉNEK BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Pappné Vancsó Judit 1 Bevezetés A környezetvédelem ügye nagyjából 1972-ben vált nemzetközileg elismert problémává,

Részletesebben

KPMG Energetikai Évkönyv 2011

KPMG Energetikai Évkönyv 2011 ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI SZEKTOR KPMG Energetikai Évkönyv 2011 TANÁCSADÁS KPMG Energetikai Évkönyv 2011 3 Tisztelt Olvasó! Immár harmadik éve, hogy kezében tarthatja a KPMG Energetikai Évkönyvét. Az elmúlt

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában Bánóczy Emese 2013 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. A fenntartható

Részletesebben

ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA

ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT EU KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

kihívások ÉS LEHETÔSÉGEK A HAZAI MEGÚJULÓENERGIA-SZEKTORBAN

kihívások ÉS LEHETÔSÉGEK A HAZAI MEGÚJULÓENERGIA-SZEKTORBAN FODOR Bea kihívások ÉS LEHETÔSÉGEK A HAZAI MEGÚJULÓENERGIA-SZEKTORBAN A megújuló energiatermelés szerepének erősödését figyelhetjük meg az utóbbi években, évtizedekben. A zöldenergiák iránti igényt három

Részletesebben