Gondolkozz és cselekedj!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolkozz és cselekedj!"

Átírás

1 Gondolkozz és cselekedj!

2 Ha kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy a pénz nem ehetô. Indián mondás Saját fenntarthatósága és a fenntartható társadalom kialakításának elôsegítése érdekében a Ricoh Csoport a környezetvédelem, a társadalmi szerepvállalás és az üzleti mûködés terén egyaránt kiváló teljesítményre törekszik. A Ricoh a vezetés összes aspektusát környezetvédelmi szemszögbôl közelíti meg, és arra törekszik, hogy a Csoport üzleti tevékenysége a lehetô legkisebb környezeti hatással járjon, amit úgy valósít meg, hogy a káros anyagok kibocsátását következetesen az abszolút minimum szinten tartja. A Ricoh, a világ- és a hazai piac vezetô irodatechnikai vállalata stratégiai célul tûzte ki az irodák környezeti terhelésének csökkentését. Segíti ügyfeleit a környezetbarát megoldások (termékek és szolgáltatások) bevezetésében, miközben ô maga is törekszik környezetkímélô technológiák és eszközök használatára, és a beszállítók kiválasztásánál elônyben részesíti a környezetközpontú vállalatokat. 2

3 Környezetvédelmi alapelveink Vezetési alapelveink szerint a környezet megôrzése az emberiség egyik legfontosabb feladata, így valamennyi üzleti tevékenységünk elválaszthatatlan része. Következésképpen felelôsséget érzünk a környezet megóvásáért, és teljes vállalatunkra kiterjesztjük ezt a szemléletet. A Ricoh cégcsoport irányelvei, 1998 A Ricoh olyan korszerû és versenyképes megoldásokat keres és kínál, melyek teljes életciklusuk alatt a lehetô legkevesebb kárt okozzák a környezetben, vagyis tiszták, takarékosak és biztonságosak, emellett figyelembe veszik a környezetvédelmi követelményeket is. A tervezés és a gyártás során alapelv az újrafelhasználás, a hulladék minimalizálása és a környezetszennyezés megelôzése. Mára a Ricoh összes gyártó- és kereskedelmi egysége megszerezte az ISO tanúsítványt. Környezetvédelmi tevékenységünket a folyamatos fejlôdés elvének megfelelôen alakítjuk ki, végsô célunk a 0 hulladék szint elérése. A Ricoh telephelyei a világ minden részén folytatnak olyan, a közötti üzleti stratégia által is meghatározott tevékenységet, ami a biodiverzitás megôrzésére és bôvítésére irányul ben a Ricoh Csoport bemutatta biodiverzitási irányelveit, melyben meghatározta a környezeti hatások minimalizálásához szükséges célokat. 3

4 ISO Környezetirányítási rendszer A Ricoh Csoport világszerte 24 gyárat üzemeltet. Ezek mindegyike rendelkezik ISO tanúsítvánnyal és számos elismerô környezetvédelmi díjat kapott. A Ricoh Hungary Kft decemberében Magyarországon elsôként szerezte meg az ISO minôsítést az irodatechnikai cégek között, emellett úttörô szerepet vállalt az irodatechnikai berendezésekre vonatkozó környezetbarát termékvédjegy követelményrendszerének hazai kidolgozásában, melynek eredményeképpen az egyetlen olyan cég Magyarországon, amely Zöld Tölgy környezetbarát termékvédjegyet elnyert irodatechnikai multifunkciós berendezést forgalmaz. Technológia A Ricoh nagy hangsúlyt fektet a felhasználóbarát, innovatív termékek és szolgáltatások fejlesztésére. Nettó árbevételének 10%-át forgatja vissza kutatás-fejlesztésbe, 11 K+F központja és laboratóriuma 3500 tudóst, kutatót és mérnököt foglalkoztat. A Ricoh termékei a környezetvédelem iránti elkötelezettség jegyében születnek, az EU RoHS (veszélyes anyagok felhasználásáról rendelkezô) irányelveinek megfelelôen mentesek a mérgezô anyagoktól, kevés áramot fogyasztanak és alacsony zajkibocsátással mûködnek. Az energia- és papírtakarékos funkciók, a dokumentumkezelés hatékonysága és egyszerûsítése mellett egyre inkább elôtérbe kerül a környezetbarát technológiák alkalmazása. A Ricoh legfrissebb újítása a gél-technológia, mely a lézer és tintasugaras nyomtatási technológiák elônyeit ötvözi és gyors, költséghatékony színes nyomtatást tesz lehetôvé. Emellett a Ricoh az elsô olyan gyártó, aki növényi-alapú mûanyagot fejlesztett ki és használ egyes multifunkciós berendezések gyártásához. 4

5 Becslések szerint, ha a Japánban használt összes mûanyag 10%-át növényi-alapú mûanyaggal váltanák fel, évente tonnával lehetne csökkenteni a CO 2 kibocsátást. A növényi-alapú mûanyag az újrahasznosítható, megújuló anyagok következô generációja. A Ricoh az elsô gyártó, aki ezt az új környezetbarát alapanyagot multifunkciós berendezés gyártásához felhasználta. A hagyományos mûanyagok kôolajból készülnek, melynek elégetésével növekszik a légkör szén-dioxid tartalma, ami jelentôsen hozzájárul az üvegházhatású gázok felhalmozódásához, így a globális felmelegedéshez. Másik hátrányuk, hogy az ismert globális kôolajtartalékok már csak körülbelül 40 évre elegendôk. A növényi alapanyagokból készülô mûanyagok hosszabb távon elérhetôk és sokkal inkább környezetbarátok. Fô alkotóelemük a politejsav, amelyet a kukorica, burgonya, vagy cukornád keményítôjének erjesztésével lehet elôállítani. A növényi-alapú mûanyagok legnagyobb elônye, hogy nincs szükség a hulladék elégetésére, hiszen egyszerûen lebomlanak, így nem keletkezik fölösleges szén-dioxid kibocsátás. A mûanyag alkatrészekben és festékekben használható, biomasszából készülô gyanták fejlesztése 2002-ben kezdôdött a Ricoh-nál. A Ricoh még abban az évben elôállította az iparág elsô olyan multifunkciós készülékét, amely 50%-ban tartalmazott biomasszából készült anyagot ben a Ricoh megalkotta a világ elsô biomassza festéktonerét (25%-os tartalom) használó eszközeit. Az életciklusra tervezés megközelítés alkalmazásával a Ricoh olyan termékeket tudott gyártani, amelyek kisebbek és könnyebbek, mint a korábbi típusok. A visszanyert nyersanyagok lehetô legszélesebb körben való használata hozzájárul az erôforrások felhasználását korlátozó törekvéseinkhez. Az újragyártásban a Ricoh az alkatrészek tisztításához bevezette a száraz mosás eljárást, amelynél nem keletkezik szennyvíz és csökken az energiafelhasználás. 5

6 ÚJRAHASZNOSÍTÁS A Ricoh újrafelhasználási koncepciója a rendelkezésre álló erôforrások újrahasznosítását célozza meg. A fenntarthatóság értelmében szükséges a természet erôforrásainak feldolgozása során keletkezô termékek újrahasznosítása, mely nemcsak gazdaságos, de a környezetre is kisebb hatást gyakorol. A Ricoh Csoport számára fontos az újrahasznosítás, a Comet Circle körei az alábbi újrahasznosítási stratégiákat emelik ki, melyek hatékonyabbá teszik az anyagok újrafelhasználását. A Japánban kapható Ricoh imagio Neo 350RC/450RC berendezés 82%-a újrahasznosított alkatrészekbôl készül, így 40%-kal kevesebb terhet jelent a környezetre, mint a hagyományos eljárással készülô irodatechnikai berendezések. The Comet Circle A legbelsô kör a saját újrafelhasználás, mely során a felhasználó a régi berendezést tovább használja egy kisebb igényû feladatra. A második körben az egyes, jó állapotú berendezések alkatrészcsere, tesztelés és tisztítás után újrahasználhatók. A harmadik kör az eredeti formájukban újrahasznosított alkatrészeket és részegységeket mutatja, melyeket azokban a termékekben hasznosítják újra, amikhez eredetileg készültek. A legbonyolultabb folyamatot a negyedik kör jelenti. A használt termékeket összegyûjtik, szétszerelik, a mûanyag alkatrészeket nagyság és anyag szerint szétválogatják, majd újrafeldolgozzák. Az ötödik kör a kémiai úton feldolgozott és újrahasznosított alkatrészek útját mutatja be. 6

7 Tiszta és takarékos termékek A Ricoh a környezetbarát szó jelentését két fogalom TISZTÁN TÁN TAKARÉKOSAN KOSA együtteseként határozza meg: környezetbarát = tiszta + takarékos. A Ricoh ezt a kettôs elvet követi termékei, szolgáltatásai és saját mûködése területén is. Egy megoldás akkor tiszta, ha alacsony a károsanyag-kibocsátása, kevés mérgezô anyagot használ, és élettartama végén minimális a környezeti terhelése. Egy megoldás akkor takarékos, ha alacsony az energiafogyasztása és a természeti vagy anyagi erôforrások szükséglete; ezáltal gazdasági elônyt is nyújt a felhasználónak. Alacsony ózonkibocsátás A Ricoh az 1995-ben megjelent középkategóriás másológépeinél mutatta be elôször azt a forradalmian új technológiát, ami nagyságrendileg csökkentette a készülékek ózonkibocsátását. Ezt az eljárást a Ricoh azóta az összes irodai másológépében rendszeresítette. A fényérzékeny dob elektrosztatikus feltöltéséhez nagyfeszültségre van szükség, amelyet korábban úgynevezett koronaszál használatával értek el a gyártók. Mivel a koronaszál nem érintkezik közvetlenül a dobbal, a töltést egy légrésen keresztül kell átvinni. Ebben a légrésben alakul át a feszültség hatására az oxigén káros ózonná. A Ricoh a koronaszálat hengerre (görgôre) cserélte. Ez közvetlenül érintkezik a dobbal, így kisebb feszültség is elég a feltöltéséhez. Miután nincs légrés sem, az ózonkibocsátás is jelentôsen csökken. 7

8 Alacsony zajkibocsátás Az 1996-ban bevezetett digitális technológia áttörést hozott a zajcsökkentésben is. A memóriával felszerelt digitális készülékek képesek az egy beolvasással több másolat eljárásra. Ezzel és az elektronikus szortírozás bevezetésével jelentôsen csökkent a zajszint. A korszerû készülékek a teljes dokumentumot memóriájukban tárolják el, és egymástól eltolt vagy elforgatott oldalhelyes másolatköteget készítenek. Az energiatakarékos üzemmód és az automatikus kikapcsolás funkciók segítségével a készülékek nemcsak kevesebb áramot fogyasztanak, de ilyenkor alapzaj-kibocsátásuk is jelentôsen lecsökken vagy teljesen megszûnik, hozzájárulva a nyugodt irodai légkörhöz. Újrahasznosítható mûanyagok A Ricoh minden, 50 grammnál nehezebb önálló mûanyag alkatrészen külön megjelöli annak anyagát, elôsegítve ezzel a könnyû újrahasznosítást a termékek élettartamának végén. Az újabb Ricoh termékekben már újrafelhasznált mûanyaggal is találkozhatunk. Példa erre az elôször 2001-ben megjelent PET festéktartály, ami kevesebb anyagból is ugyanazt a tartósságot nyújtja, mint a korábbi típusok. 8

9 Minimális mennyiségû veszélyes anyag A Ricoh másológépekben és nyomtatókban kizárólag szerves anyagokból álló (OPC Organic Photoconductor) fényérzékeny dobokat használnak, szemben a korábban általánosan elterjedt, súlyosan környezetszennyezô szelénnel és más veszélyes anyagokkal. Az új Ricoh nyomtatómû a fel nem használt festéket visszaforgatja, így a toner élettartamát 25%-kal növeli. A festékek (tonerek) is sokat fejlôdtek az elmúlt években. A veszélyes anyagok koncentrációja lényegesen csökkent, mágneses tulajdonságaik javítására manapság újrafelhasznált vasport használnak. Az új fejlesztésû polimerizációs toner, gyártása során a hagyományos porítással készülô tonerrel ellentétben kevésbé terheli a környezetet, kevesebb energiát igényel és a szén-dioxid kibocsátás mértéke is alacsonyabb. A legújabb modellekben krómmentes acélváz található, az ólom és PVC alkalmazása minimális, az elektromos áramkörök pedig 100%-ban kadmiummentesek. Környezetbarát csomagolás A Ricoh termékeket környezetbarát csomagolásban szállítják. A borítás újrafelhasznált kartonpapírból, a raklapok pedig fából vagy papírból készülnek. Nulla hulladék kibocsátás A Ricoh háromfajta nulla hulladék-kibocsátási szintet különböztet meg: az elsô szinten nincs ipari hulladék, a második szinten ipari és általános hulladék, míg a harmadik szinten nincs ipari, általános és háztartási szilárd hulladék sem. A Ricoh néhány gyára már elérte a harmadik szintet. A nulla kibocsátás eléréséhez a Ricoh az 5R-nek nevezett (refuse return reduce - reuse - recycle) irányelveket követi: elkerülni minden olyan anyag vásárlását, ami hulladékká válhat, mindent visszavinni a beszállítónak, csökkenteni a hulladékot, újrafeldolgozni és újrahasznosítani. 9

10 Energiatakarékos funkciók A Ricoh irodatechnikai készülékek többségén megtalálható az energiatakarékos üzemmód, ami csak akkor jelent valódi csökkenést az áramfogyasztásban, ha ténylegesen használják is. A Ricoh legújabb sorozatú készülékeinél a QSU technológia biztosítja a berendezések gyors felmelegedését, majd 1 perc inaktivitás után nem készenléti üzemmódba lépnek, hanem automatikusan kikapcsolnak. Papírtakarékos funkciók A Ricoh készülékek sok hasznos funkciót biztosítanak a papírpazarlás megelôzésére, melyek közül a kétoldalas másolás/nyomtatás a legkézenfekvôbb. A papír jobb kihasználását segíti az A5-ös papírméret teljes körû használatának lehetôsége, illetve a kombináció funkció, amivel akár 16 oldal is lekicsinyíthetô egyetlen lapra. A kétoldalas nyomtatás idôt, papírt és pénzt takarít meg, miközben az egyoldalassal közel azonos sebességgel végezhetô. Egy berendezés élet - ciklusában az energiafelhasználás 80%-a a készenléti állapot ban használt ener gia. 10

11 Elrontott másolatok kiküszöbölése Nagyon sok papír megy veszendôbe az irodában amiatt, hogy a másolat vagy a nyomtatás nem úgy sikerül, ahogy azt a felhasználó szerette volna. A Ricoh fejlett funkciókkal segíti a kezelôi hibák csökkentését. Ezek közé tartozik az automatikus képelforgatás, ami az üveglapra a rossz irányba helyezett eredetibôl is képes jó másolatokat készíteni, és a próbamásolat funkció, amivel egy nagyobb mennyiségû másolás vagy nyomtatás elindítása elôtt egy példányon ellenôrizhetô, hogy megfelelôek voltak-e a beállítások. A hibák elkövetésének valószínûségét tovább csökkenti a Ricoh készülékek világos, könnyen áttekinthetô kezelôfelülete, ami a modellek többségénél magyar nyelvû. Egy felmérés szerint, az irodában képzôdô hulladék legynagyobb része, mintegy 65 %-a papír. Elektronikus dokumentumkezelés Bár a papírmentes iroda egyelôre vágyálom, a papírral legjobban úgy takarékoskodhatunk, ha csak azokat a dokumentumokat nyomtatjuk ki, amikre valóban szükség van. A Ricoh berendezésekbe épített dokumentum-szerver kényelmes megoldás az irodában elôforduló papír alapú és digitális információk tárolására és visszakeresésére. A másolatok, a faxok, a nyomtatások, a szkennelések mind eltárolhatók a készülék dokumentum-szerverén, hogy a kezelôpanelrôl vagy saját számítógépünkrôl elôhívva bármikor újra kinyomtathatók, elfaxolhatók, vagy elektronikusan szétoszthatók legyenek. A Ricoh emellett számos szoftvert is kínál, amelyek teljes munkacsoportok számára nyújtanak dokumentumkezelési megoldást. Ilyen pl. a GlobalScan NX, amivel a hálózat bármely felhasználójának könnyen lehet papírdokumentumokat számos hasznos funkciót biztosítva elektronikusan elküldeni, vagy a Document Manager NX, amellyel a dokumentum-szerveren lévô, a munkacsoport által használt dokumentumokat áttekinthetôen, egy helyen lehet kezelni. 11

12 Tiszta és takarékos szolgáltatások Csomagolóanyagok megfelelô megsemmisítése Az elô-üzembehelyezési szolgáltatás során az ügyfél által kívánt konfigurációt a Ricoh szervizmérnökei már a szervizben összeállítják, így az ügyfelek nem is találkoznak a csomagolóanyagokkal. Azok megsemmisítésérôl vagy újrafelhasználásáról a Ricoh gondoskodik. Festékpatronok begyûjtése Az irodatechnikai berendezések leggyakrabban cserélendô kellékanyaga a festékpatron, ami nem megfelelôen kezelve nagy terhelést ró környezetünkre. A Ricoh ezért lehetôséget biztosít ügyfeleinek arra, hogy a kiürült festékpatronokat összegyûjtve átadják a szervizelésre kiérkezô technikusnak, vagy eljuttassák a Ricoh Hungary Kft. raktárába. Az így összegyûjtött festékpatronokat egy erre szakosodott, a szükséges engedélyekkel és tapasztalattal rendelkezô környezetvédelmi céggel ártalmatlaníttatjuk. Újrafelhasznált papír a Ricoh-tól A Ricoh másológépei mûszakilag is felkészültek arra, hogy a normál papír mellett a gyártó által ajánlott környezetbarát ill. újrafelhasznált papírral is mûködjenek. A készülékeken ki is jelölhetôk az újrafelhasznált papírt tartalmazó adagolók. A Ricoh igény esetén az irodatechnikai készülékek papírellátását is biztosítja. Mostantól az ügyfeleknek arra is lehetôségük nyílik, hogy környezetbarát (klórmentes, részben újrafelhasznált) papírt rendeljenek a Ricoh-tól. 12

13 Erôforrás-kihelyezés (Outsourcing) Cégünk tevékenysége világszerte emberek millióinak életére van befolyással, ezért a környezet védelmét globális szinten érezzük feladatunknak. Célunk, hogy megváltoztassuk az irodai munkát: könnyebbé, gyorsabbá, olcsóbbá, tisztábbá és biztonságosabbá tegyük, miközben a mûködésünk során fellépô, környezetre gyakorolt hatást is csökkentsük. A 2009 januárjában elindított Pay Per Page Green tanácsadói szolgáltatás: jelentôs mûködési- és energiaköltséget takarít meg a cégeknél a meglevô költségek, a CO 2 -kibocsátás és a környezeti hatások elemzése és kiszámítása, valamint azok csökkentését célzó megoldás kidolgozása révén. A népszerû outsourcing szolgáltatások például a tartós bérlet és a teljes körû üzemeltetési szerzôdés igénybevételekor a felhasználó csak a ténylegesen elkészített másolatot/nyomatot vásárolja meg. Az ügyfél egy fix díjat fizet oldalanként, ami a papíron kívül tartalmazza az összes üzemeltetéshez kapcsolódó költséget, így a környezetbarát mûködtetés és a megfelelô megsemmisítés költségeit is. Tartós bérlet esetén a készülékek külsô finanszírozása mellett az üzemeltetési szolgáltatást a Ricoh Hungary Kft. adja, ezért a környezetvédelmi teendôk ellátása is a Ricoh feladata. 13

14 KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKJELEK A környezetbarát termékjeleket minôsítô bizottságok ítélik oda olyan termékeknek, amelyek megfelelnek egy adott kritériumrendszernek. Az ilyen jellel rendelkezô termékek a környezeti terhelésüket, a gyártást, a használatot és az újrahasznosítást tekintve legalább egy tulajdonságukban kiemelkedôen jobbak az azonos funkciót betöltô termékeknél. A Ricoh termékei az alábbi termékjelekkel rendelkeznek: Energy Star Az Energy Star logóval ellátott irodatechnikai termékek a 2007-ben megújult új minôsítés szerint 75%-kal kevesebb energiát használnak, mint hagyományos versenytársaik, miközben ugyanazt a teljesítményt nyújtják. A Ricoh multifunkciós berendezéseinek teljes termékskálája megfelel az Energy Star szigorú hatékonysági elôírásainak. Környezetbarát Termék védjegy Magyarországon a környezetbarát minôsítés és tanúsítás célja, a fogyasztók tájékoztatása és környezet iránti felelôsségtudatának erôsítése, valamint a gyártók, forgalmazók ösztönzése a környezeti szempontból kedvezôbb tulajdonságokkal rendelkezô termékek és eljárások bevezetésére. A magyarországi irodatechnikai cégek közül elsôként a Ricoh Hungary nyerte el a Kocsánytalan Tölgy Környezetbarát Termék védjegy használati jogát feketefehér és színes multifunkciós berendezésekre. 14

15 A mi Földünk a mi CO 2 kibocsátás csökkentése holnapunk A Ricoh kötelezettséget vállalt, hogy 2050-re az üzleti tevékenysége során kibocsátott CO 2 mennyiségét 88%-kal csökkenti (a 2000-es értékhez képest), melybôl 30%-ot 2030-ra szeretne megvalósítani. Az eredetileg 2010-re elérni tervezett 20%-os csökkentést hat hónappal korábban sikerült teljesíteni. Globális CO2 lábnyomunk 2007 óta tonnával csökkent. Emellett a Ricoh az elsô olyan japán cég, amely a Kyotoi egyezmény támogatásaként aláírta az e-mission55 megállapodást. Az évente megrendezésre kerülô Global Eco Action Day a Ricoh alkalmazottak körében meghirdetett nemzetközi környezettudatossági program, mely arra ösztönzi a dolgozókat, hogy minden olyan elektronikus eszköz kikapcsolásával, melyre nincs feltétlenül szükségük, csökkentsék energiafogyasztásukat. Faültetési akciók A globális környezet megóvása érdekében a szén-dioxid kibocsátás csökkentése mellett fontos a természet értékeinek és élôvilágának megôrzése is. A Ricoh éves profitjának 1%-át fordítja az ökoszisztéma védelmére. A fák újratelepítésén túl különbözô környezetvédelmi szervezetek közremûködésével világszerte jelentôs szerepet játszik az alkalmazottak, illetve a nagyközönség környezetvédelem iránti fogékonyságára nevelésében. A környezettudatos vállalati szemlélet megerôsítéseként a Ricoh Hungary is célul tûzte ki, hogy részt vállal a társadalom számára kézzelfoghatóbb környezetvédelmi tevékenységekben ben, a XIII. kerületi Rákos-patak Lomb utca és Göncöl utca közötti szakaszának déli partján 36 korai juharfát ültetett, ami a fôvárosi jelentôségû kerékpárút mentén számottevôen emeli a környék városökológiai és városesztétikai értékét. 15

16 A Ricoh 100%-ig nap- és szélenergia által mûködô hirdetôtáblái NEW YORK A Ricoh az elsô eco billboard-ját 2010-ben helyezte üzembe a New York-i Times Square-n. LONDON Európában elsôként a Ricoh létrehozta újabb eco billboard-ját, Londonban, ami a Heathrow reptér és London belvárosa között helyezkedik el. SYDNEY A Ricoh harmadik eco billboard-ját Sydney városában avatta fel, 2011-ben. Észak Sydneyben, kb. 3 kilométer távolságban Ausztrália fô gazdasági centrumától. További információért lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetôségeken: Ricoh Hungary Kft Budaörs, Puskás Tivadar út 14. Tel.: Fax.: Web: Hírlevél:

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK ALAP/LEVELEZŐ TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN Készítette:

Részletesebben

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies 1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. Tel: (1) 455-8055, Fax: (1) 216-0911 e-mail: mail@ktk-ces.hu, http:// www.ktk-ces.hu A ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

Előszó ----------------------------------

Előszó ---------------------------------- A 4D SOFT Kft. esélyegyenlőségi és fenntarthatósági jelentése Készült: Budapest, 2015. március Előszó A fenntartható fejlődés célja olyan fejlődés, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja

Részletesebben

Napelemipari műszaki megoldások

Napelemipari műszaki megoldások Omron magazin Technology&Trends 15 Beruházási nyereség helyett széndioxid-nyereség Tateisi Taiszuke magazinunknak arról beszél, hogyan járul hozzá az Omron a CO 2 -kibocsátás csökkentésének gazdaságossá

Részletesebben

Energiatudatos Közbeszerzés. Követendő példák az európai gyakorlatból

Energiatudatos Közbeszerzés. Követendő példák az európai gyakorlatból Energiatudatos Közbeszerzés Követendő példák az európai gyakorlatból Környezettudományi Központ Budapest, 2006 A kiadvány a GreenLabelsPurchase című projekt során, a programban részt vevő szervezetek által

Részletesebben

Környezetvédelmi irányelvek

Környezetvédelmi irányelvek Geoview Systems Kft. Környezetvédelmi irányelvek B-192 Autosztereoszkópikus megjelenítés (GOP-1.1.1-11-2011-0009) Geoview Systems Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 5/A www.geoview.hu Dokumentumtörténet Verzió

Részletesebben

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz Fenntarthatósági Szótár Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz 2 Magyar Telekom Fenntarthatósági Szótár A Magyar Telekom Csoport számára a fenntarthatóság, a környezet társadalom

Részletesebben

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak Fogalommagyarázat Alapfogalmak környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelôzése, a kialakult károk

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2010. A zöldebb jövőért program

Fenntarthatósági jelentés 2010. A zöldebb jövőért program Fenntarthatósági jelentés A zöldebb jövőért program 1 Tartalom 1 Előszó 2 Cégtörténet, cégprofil 4 A zöldebb jövőért - Bevezetés FEJLESZTÉS 6 Környezetbarát sörgyártás 14 Környezetbarát kereskedelem TÁMOGATÁS

Részletesebben

A kereskedelem feladatai a környezetvédelem területén. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

A kereskedelem feladatai a környezetvédelem területén. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A kereskedelem feladatai a környezetvédelem területén Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Környezet Környezet: a környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete. Környezeti elemek: a föld, a

Részletesebben

SZEREPVÁLLALÁSUNK NÖVELÉSE

SZEREPVÁLLALÁSUNK NÖVELÉSE UNILEVER FENNTARTHATÓSÁGI TERV SZEREPVÁLLALÁSUNK NÖVELÉSE 2014. ÉVI JELENTÉS 1 AZ UNILEVERROL TARTALOM Termékeinket naponta 2 milliárd fogyasztó használja Több mint 190 országban vagyunk jelen termékeinkkel

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XI. évfolyam 1. szám. 2009. március

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XI. évfolyam 1. szám. 2009. március Posta szakmai folyóirat XI. évfolyam 1. szám 2009. március Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL Vezérigazgatói bevezetô Magyar Posta, a felelôsen gondolkodó vállalat

Részletesebben

Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. Európai Bizottság

Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. Európai Bizottság Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve Európai Bizottság Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve Európai Bizottság Fontos megjegyzés A

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL

KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL TARTALOM 2 BEVEZETÉS Bevezetés a konzultációba BEVEZETÉS A KONZULTÁCIÓBA 8 1. FEJEZET A téma áttekintése: a szakpolitikai döntéshozatal eszközei

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az SAP vállalatirányítási rendszer

Az SAP vállalatirányítási rendszer Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az SAP vállalatirányítási rendszer Az SAP EBP elektronikus beszerzést támogató rendszer bemutatása az E.ON Hungária Zrt. példáján keresztül Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI KÉZIKÖNYV

FENNTARTHATÓSÁGI KÉZIKÖNYV FENNTARTHATÓSÁGI KÉZIKÖNYV 5 FELELŐSSÉGÜNK A KLÍMAVÁLTOZÁSBAN: FENNTARTHATÓSÁG MINDENEK ELŐTT! 6 Hogyan használjuk a kézikönyvet 8 A Grundfos értékrendje 10 Mit teszünk a jövőben 11 klíma és a környezet

Részletesebben

A zöldebb jövőért program

A zöldebb jövőért program HEINEKEN Hungária A zöldebb jövőért program Fejlesztés Támogatás Hatás HEINEKEN Hungária 01 A jelentés háttere A HEINEKEN Hungária negyedik alkalommal teszi közzé környezetünk védelmében tett intézkedéseit.

Részletesebben

TÖBB MINT KÖRNYEZETVÉDELEM. másodlagos tüzelőanyagok használata a cementgyártásban

TÖBB MINT KÖRNYEZETVÉDELEM. másodlagos tüzelőanyagok használata a cementgyártásban TÖBB MINT KÖRNYEZETVÉDELEM másodlagos tüzelőanyagok használata a cementgyártásban FELELŐSEN A KÖRNYEZETÉRT FELELŐSEN A KÖRNYEZETÉRT A LAFARGE Csoport a világ egyik vezető építőipari alapanyaggyártójaként

Részletesebben

Éves környezetvédelmi jelentés 2002

Éves környezetvédelmi jelentés 2002 együtt többek vagyunk......együtt többet teszünk Matáv Csoport Éves környezetvédelmi jelentés a GRI -es irányelvei alapján 2 Tartalomjegyzék ELÔSZÓ.......................................................................4

Részletesebben

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft.

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. www.duna-drava.hu Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2. 06 27 511 600 Felelôs kiadó: Szarkándi János, elnök-vezérigazgató Petrillák Mária, kommunikációs vezetô Szakmai konzulens: Bocskay

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN. Budapest 2009. november

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN. Budapest 2009. november ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN Budapest 2009. november Ez az Útmutató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából készült az egységes

Részletesebben

Környezeti jelentés 2015 4D SOFT Kft.

Környezeti jelentés 2015 4D SOFT Kft. Környezeti jelentés 2015 4D SOFT Kft. Szervezeti profil A 4D SOFT Számítástechnikai Kft. egy 100%-ban magyar tulajdonban lévő vállalat, amely több mint 20 éve fejleszt integrált üzleti alkalmazásokat.

Részletesebben

KPMG Energetikai Évkönyv 2011

KPMG Energetikai Évkönyv 2011 ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI SZEKTOR KPMG Energetikai Évkönyv 2011 TANÁCSADÁS KPMG Energetikai Évkönyv 2011 3 Tisztelt Olvasó! Immár harmadik éve, hogy kezében tarthatja a KPMG Energetikai Évkönyvét. Az elmúlt

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS-JELENTÉS 2012 2013 KÖRNYEZETBARÁT

VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS-JELENTÉS 2012 2013 KÖRNYEZETBARÁT VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS-JELENTÉS 2012 2013 KÖRNYEZETBARÁT MIT IS JELENT SZÁMUNKRA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS? Alapvetően azt a felismerést, hogy saját és a jövő generációk érdekében fenntartható módon

Részletesebben

Duna Aszfalt Kft. Fenntarthatósági jelentés

Duna Aszfalt Kft. Fenntarthatósági jelentés Duna Aszfalt Kft. Fenntarthatósági jelentés Tartalomjegyzék I. A vállalatcsoport bemutatása 3 1.1. Jövőkép és küldetés 4 1.2. Felelős vállalatirányítás 5 1.3. Felelős foglalkoztatás 5 1.3.1. A kistérségben

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben