Gondolkozz és cselekedj!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolkozz és cselekedj!"

Átírás

1 Gondolkozz és cselekedj!

2 Ha kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy a pénz nem ehetô. Indián mondás Saját fenntarthatósága és a fenntartható társadalom kialakításának elôsegítése érdekében a Ricoh Csoport a környezetvédelem, a társadalmi szerepvállalás és az üzleti mûködés terén egyaránt kiváló teljesítményre törekszik. A Ricoh a vezetés összes aspektusát környezetvédelmi szemszögbôl közelíti meg, és arra törekszik, hogy a Csoport üzleti tevékenysége a lehetô legkisebb környezeti hatással járjon, amit úgy valósít meg, hogy a káros anyagok kibocsátását következetesen az abszolút minimum szinten tartja. A Ricoh, a világ- és a hazai piac vezetô irodatechnikai vállalata stratégiai célul tûzte ki az irodák környezeti terhelésének csökkentését. Segíti ügyfeleit a környezetbarát megoldások (termékek és szolgáltatások) bevezetésében, miközben ô maga is törekszik környezetkímélô technológiák és eszközök használatára, és a beszállítók kiválasztásánál elônyben részesíti a környezetközpontú vállalatokat. 2

3 Környezetvédelmi alapelveink Vezetési alapelveink szerint a környezet megôrzése az emberiség egyik legfontosabb feladata, így valamennyi üzleti tevékenységünk elválaszthatatlan része. Következésképpen felelôsséget érzünk a környezet megóvásáért, és teljes vállalatunkra kiterjesztjük ezt a szemléletet. A Ricoh cégcsoport irányelvei, 1998 A Ricoh olyan korszerû és versenyképes megoldásokat keres és kínál, melyek teljes életciklusuk alatt a lehetô legkevesebb kárt okozzák a környezetben, vagyis tiszták, takarékosak és biztonságosak, emellett figyelembe veszik a környezetvédelmi követelményeket is. A tervezés és a gyártás során alapelv az újrafelhasználás, a hulladék minimalizálása és a környezetszennyezés megelôzése. Mára a Ricoh összes gyártó- és kereskedelmi egysége megszerezte az ISO tanúsítványt. Környezetvédelmi tevékenységünket a folyamatos fejlôdés elvének megfelelôen alakítjuk ki, végsô célunk a 0 hulladék szint elérése. A Ricoh telephelyei a világ minden részén folytatnak olyan, a közötti üzleti stratégia által is meghatározott tevékenységet, ami a biodiverzitás megôrzésére és bôvítésére irányul ben a Ricoh Csoport bemutatta biodiverzitási irányelveit, melyben meghatározta a környezeti hatások minimalizálásához szükséges célokat. 3

4 ISO Környezetirányítási rendszer A Ricoh Csoport világszerte 24 gyárat üzemeltet. Ezek mindegyike rendelkezik ISO tanúsítvánnyal és számos elismerô környezetvédelmi díjat kapott. A Ricoh Hungary Kft decemberében Magyarországon elsôként szerezte meg az ISO minôsítést az irodatechnikai cégek között, emellett úttörô szerepet vállalt az irodatechnikai berendezésekre vonatkozó környezetbarát termékvédjegy követelményrendszerének hazai kidolgozásában, melynek eredményeképpen az egyetlen olyan cég Magyarországon, amely Zöld Tölgy környezetbarát termékvédjegyet elnyert irodatechnikai multifunkciós berendezést forgalmaz. Technológia A Ricoh nagy hangsúlyt fektet a felhasználóbarát, innovatív termékek és szolgáltatások fejlesztésére. Nettó árbevételének 10%-át forgatja vissza kutatás-fejlesztésbe, 11 K+F központja és laboratóriuma 3500 tudóst, kutatót és mérnököt foglalkoztat. A Ricoh termékei a környezetvédelem iránti elkötelezettség jegyében születnek, az EU RoHS (veszélyes anyagok felhasználásáról rendelkezô) irányelveinek megfelelôen mentesek a mérgezô anyagoktól, kevés áramot fogyasztanak és alacsony zajkibocsátással mûködnek. Az energia- és papírtakarékos funkciók, a dokumentumkezelés hatékonysága és egyszerûsítése mellett egyre inkább elôtérbe kerül a környezetbarát technológiák alkalmazása. A Ricoh legfrissebb újítása a gél-technológia, mely a lézer és tintasugaras nyomtatási technológiák elônyeit ötvözi és gyors, költséghatékony színes nyomtatást tesz lehetôvé. Emellett a Ricoh az elsô olyan gyártó, aki növényi-alapú mûanyagot fejlesztett ki és használ egyes multifunkciós berendezések gyártásához. 4

5 Becslések szerint, ha a Japánban használt összes mûanyag 10%-át növényi-alapú mûanyaggal váltanák fel, évente tonnával lehetne csökkenteni a CO 2 kibocsátást. A növényi-alapú mûanyag az újrahasznosítható, megújuló anyagok következô generációja. A Ricoh az elsô gyártó, aki ezt az új környezetbarát alapanyagot multifunkciós berendezés gyártásához felhasználta. A hagyományos mûanyagok kôolajból készülnek, melynek elégetésével növekszik a légkör szén-dioxid tartalma, ami jelentôsen hozzájárul az üvegházhatású gázok felhalmozódásához, így a globális felmelegedéshez. Másik hátrányuk, hogy az ismert globális kôolajtartalékok már csak körülbelül 40 évre elegendôk. A növényi alapanyagokból készülô mûanyagok hosszabb távon elérhetôk és sokkal inkább környezetbarátok. Fô alkotóelemük a politejsav, amelyet a kukorica, burgonya, vagy cukornád keményítôjének erjesztésével lehet elôállítani. A növényi-alapú mûanyagok legnagyobb elônye, hogy nincs szükség a hulladék elégetésére, hiszen egyszerûen lebomlanak, így nem keletkezik fölösleges szén-dioxid kibocsátás. A mûanyag alkatrészekben és festékekben használható, biomasszából készülô gyanták fejlesztése 2002-ben kezdôdött a Ricoh-nál. A Ricoh még abban az évben elôállította az iparág elsô olyan multifunkciós készülékét, amely 50%-ban tartalmazott biomasszából készült anyagot ben a Ricoh megalkotta a világ elsô biomassza festéktonerét (25%-os tartalom) használó eszközeit. Az életciklusra tervezés megközelítés alkalmazásával a Ricoh olyan termékeket tudott gyártani, amelyek kisebbek és könnyebbek, mint a korábbi típusok. A visszanyert nyersanyagok lehetô legszélesebb körben való használata hozzájárul az erôforrások felhasználását korlátozó törekvéseinkhez. Az újragyártásban a Ricoh az alkatrészek tisztításához bevezette a száraz mosás eljárást, amelynél nem keletkezik szennyvíz és csökken az energiafelhasználás. 5

6 ÚJRAHASZNOSÍTÁS A Ricoh újrafelhasználási koncepciója a rendelkezésre álló erôforrások újrahasznosítását célozza meg. A fenntarthatóság értelmében szükséges a természet erôforrásainak feldolgozása során keletkezô termékek újrahasznosítása, mely nemcsak gazdaságos, de a környezetre is kisebb hatást gyakorol. A Ricoh Csoport számára fontos az újrahasznosítás, a Comet Circle körei az alábbi újrahasznosítási stratégiákat emelik ki, melyek hatékonyabbá teszik az anyagok újrafelhasználását. A Japánban kapható Ricoh imagio Neo 350RC/450RC berendezés 82%-a újrahasznosított alkatrészekbôl készül, így 40%-kal kevesebb terhet jelent a környezetre, mint a hagyományos eljárással készülô irodatechnikai berendezések. The Comet Circle A legbelsô kör a saját újrafelhasználás, mely során a felhasználó a régi berendezést tovább használja egy kisebb igényû feladatra. A második körben az egyes, jó állapotú berendezések alkatrészcsere, tesztelés és tisztítás után újrahasználhatók. A harmadik kör az eredeti formájukban újrahasznosított alkatrészeket és részegységeket mutatja, melyeket azokban a termékekben hasznosítják újra, amikhez eredetileg készültek. A legbonyolultabb folyamatot a negyedik kör jelenti. A használt termékeket összegyûjtik, szétszerelik, a mûanyag alkatrészeket nagyság és anyag szerint szétválogatják, majd újrafeldolgozzák. Az ötödik kör a kémiai úton feldolgozott és újrahasznosított alkatrészek útját mutatja be. 6

7 Tiszta és takarékos termékek A Ricoh a környezetbarát szó jelentését két fogalom TISZTÁN TÁN TAKARÉKOSAN KOSA együtteseként határozza meg: környezetbarát = tiszta + takarékos. A Ricoh ezt a kettôs elvet követi termékei, szolgáltatásai és saját mûködése területén is. Egy megoldás akkor tiszta, ha alacsony a károsanyag-kibocsátása, kevés mérgezô anyagot használ, és élettartama végén minimális a környezeti terhelése. Egy megoldás akkor takarékos, ha alacsony az energiafogyasztása és a természeti vagy anyagi erôforrások szükséglete; ezáltal gazdasági elônyt is nyújt a felhasználónak. Alacsony ózonkibocsátás A Ricoh az 1995-ben megjelent középkategóriás másológépeinél mutatta be elôször azt a forradalmian új technológiát, ami nagyságrendileg csökkentette a készülékek ózonkibocsátását. Ezt az eljárást a Ricoh azóta az összes irodai másológépében rendszeresítette. A fényérzékeny dob elektrosztatikus feltöltéséhez nagyfeszültségre van szükség, amelyet korábban úgynevezett koronaszál használatával értek el a gyártók. Mivel a koronaszál nem érintkezik közvetlenül a dobbal, a töltést egy légrésen keresztül kell átvinni. Ebben a légrésben alakul át a feszültség hatására az oxigén káros ózonná. A Ricoh a koronaszálat hengerre (görgôre) cserélte. Ez közvetlenül érintkezik a dobbal, így kisebb feszültség is elég a feltöltéséhez. Miután nincs légrés sem, az ózonkibocsátás is jelentôsen csökken. 7

8 Alacsony zajkibocsátás Az 1996-ban bevezetett digitális technológia áttörést hozott a zajcsökkentésben is. A memóriával felszerelt digitális készülékek képesek az egy beolvasással több másolat eljárásra. Ezzel és az elektronikus szortírozás bevezetésével jelentôsen csökkent a zajszint. A korszerû készülékek a teljes dokumentumot memóriájukban tárolják el, és egymástól eltolt vagy elforgatott oldalhelyes másolatköteget készítenek. Az energiatakarékos üzemmód és az automatikus kikapcsolás funkciók segítségével a készülékek nemcsak kevesebb áramot fogyasztanak, de ilyenkor alapzaj-kibocsátásuk is jelentôsen lecsökken vagy teljesen megszûnik, hozzájárulva a nyugodt irodai légkörhöz. Újrahasznosítható mûanyagok A Ricoh minden, 50 grammnál nehezebb önálló mûanyag alkatrészen külön megjelöli annak anyagát, elôsegítve ezzel a könnyû újrahasznosítást a termékek élettartamának végén. Az újabb Ricoh termékekben már újrafelhasznált mûanyaggal is találkozhatunk. Példa erre az elôször 2001-ben megjelent PET festéktartály, ami kevesebb anyagból is ugyanazt a tartósságot nyújtja, mint a korábbi típusok. 8

9 Minimális mennyiségû veszélyes anyag A Ricoh másológépekben és nyomtatókban kizárólag szerves anyagokból álló (OPC Organic Photoconductor) fényérzékeny dobokat használnak, szemben a korábban általánosan elterjedt, súlyosan környezetszennyezô szelénnel és más veszélyes anyagokkal. Az új Ricoh nyomtatómû a fel nem használt festéket visszaforgatja, így a toner élettartamát 25%-kal növeli. A festékek (tonerek) is sokat fejlôdtek az elmúlt években. A veszélyes anyagok koncentrációja lényegesen csökkent, mágneses tulajdonságaik javítására manapság újrafelhasznált vasport használnak. Az új fejlesztésû polimerizációs toner, gyártása során a hagyományos porítással készülô tonerrel ellentétben kevésbé terheli a környezetet, kevesebb energiát igényel és a szén-dioxid kibocsátás mértéke is alacsonyabb. A legújabb modellekben krómmentes acélváz található, az ólom és PVC alkalmazása minimális, az elektromos áramkörök pedig 100%-ban kadmiummentesek. Környezetbarát csomagolás A Ricoh termékeket környezetbarát csomagolásban szállítják. A borítás újrafelhasznált kartonpapírból, a raklapok pedig fából vagy papírból készülnek. Nulla hulladék kibocsátás A Ricoh háromfajta nulla hulladék-kibocsátási szintet különböztet meg: az elsô szinten nincs ipari hulladék, a második szinten ipari és általános hulladék, míg a harmadik szinten nincs ipari, általános és háztartási szilárd hulladék sem. A Ricoh néhány gyára már elérte a harmadik szintet. A nulla kibocsátás eléréséhez a Ricoh az 5R-nek nevezett (refuse return reduce - reuse - recycle) irányelveket követi: elkerülni minden olyan anyag vásárlását, ami hulladékká válhat, mindent visszavinni a beszállítónak, csökkenteni a hulladékot, újrafeldolgozni és újrahasznosítani. 9

10 Energiatakarékos funkciók A Ricoh irodatechnikai készülékek többségén megtalálható az energiatakarékos üzemmód, ami csak akkor jelent valódi csökkenést az áramfogyasztásban, ha ténylegesen használják is. A Ricoh legújabb sorozatú készülékeinél a QSU technológia biztosítja a berendezések gyors felmelegedését, majd 1 perc inaktivitás után nem készenléti üzemmódba lépnek, hanem automatikusan kikapcsolnak. Papírtakarékos funkciók A Ricoh készülékek sok hasznos funkciót biztosítanak a papírpazarlás megelôzésére, melyek közül a kétoldalas másolás/nyomtatás a legkézenfekvôbb. A papír jobb kihasználását segíti az A5-ös papírméret teljes körû használatának lehetôsége, illetve a kombináció funkció, amivel akár 16 oldal is lekicsinyíthetô egyetlen lapra. A kétoldalas nyomtatás idôt, papírt és pénzt takarít meg, miközben az egyoldalassal közel azonos sebességgel végezhetô. Egy berendezés élet - ciklusában az energiafelhasználás 80%-a a készenléti állapot ban használt ener gia. 10

11 Elrontott másolatok kiküszöbölése Nagyon sok papír megy veszendôbe az irodában amiatt, hogy a másolat vagy a nyomtatás nem úgy sikerül, ahogy azt a felhasználó szerette volna. A Ricoh fejlett funkciókkal segíti a kezelôi hibák csökkentését. Ezek közé tartozik az automatikus képelforgatás, ami az üveglapra a rossz irányba helyezett eredetibôl is képes jó másolatokat készíteni, és a próbamásolat funkció, amivel egy nagyobb mennyiségû másolás vagy nyomtatás elindítása elôtt egy példányon ellenôrizhetô, hogy megfelelôek voltak-e a beállítások. A hibák elkövetésének valószínûségét tovább csökkenti a Ricoh készülékek világos, könnyen áttekinthetô kezelôfelülete, ami a modellek többségénél magyar nyelvû. Egy felmérés szerint, az irodában képzôdô hulladék legynagyobb része, mintegy 65 %-a papír. Elektronikus dokumentumkezelés Bár a papírmentes iroda egyelôre vágyálom, a papírral legjobban úgy takarékoskodhatunk, ha csak azokat a dokumentumokat nyomtatjuk ki, amikre valóban szükség van. A Ricoh berendezésekbe épített dokumentum-szerver kényelmes megoldás az irodában elôforduló papír alapú és digitális információk tárolására és visszakeresésére. A másolatok, a faxok, a nyomtatások, a szkennelések mind eltárolhatók a készülék dokumentum-szerverén, hogy a kezelôpanelrôl vagy saját számítógépünkrôl elôhívva bármikor újra kinyomtathatók, elfaxolhatók, vagy elektronikusan szétoszthatók legyenek. A Ricoh emellett számos szoftvert is kínál, amelyek teljes munkacsoportok számára nyújtanak dokumentumkezelési megoldást. Ilyen pl. a GlobalScan NX, amivel a hálózat bármely felhasználójának könnyen lehet papírdokumentumokat számos hasznos funkciót biztosítva elektronikusan elküldeni, vagy a Document Manager NX, amellyel a dokumentum-szerveren lévô, a munkacsoport által használt dokumentumokat áttekinthetôen, egy helyen lehet kezelni. 11

12 Tiszta és takarékos szolgáltatások Csomagolóanyagok megfelelô megsemmisítése Az elô-üzembehelyezési szolgáltatás során az ügyfél által kívánt konfigurációt a Ricoh szervizmérnökei már a szervizben összeállítják, így az ügyfelek nem is találkoznak a csomagolóanyagokkal. Azok megsemmisítésérôl vagy újrafelhasználásáról a Ricoh gondoskodik. Festékpatronok begyûjtése Az irodatechnikai berendezések leggyakrabban cserélendô kellékanyaga a festékpatron, ami nem megfelelôen kezelve nagy terhelést ró környezetünkre. A Ricoh ezért lehetôséget biztosít ügyfeleinek arra, hogy a kiürült festékpatronokat összegyûjtve átadják a szervizelésre kiérkezô technikusnak, vagy eljuttassák a Ricoh Hungary Kft. raktárába. Az így összegyûjtött festékpatronokat egy erre szakosodott, a szükséges engedélyekkel és tapasztalattal rendelkezô környezetvédelmi céggel ártalmatlaníttatjuk. Újrafelhasznált papír a Ricoh-tól A Ricoh másológépei mûszakilag is felkészültek arra, hogy a normál papír mellett a gyártó által ajánlott környezetbarát ill. újrafelhasznált papírral is mûködjenek. A készülékeken ki is jelölhetôk az újrafelhasznált papírt tartalmazó adagolók. A Ricoh igény esetén az irodatechnikai készülékek papírellátását is biztosítja. Mostantól az ügyfeleknek arra is lehetôségük nyílik, hogy környezetbarát (klórmentes, részben újrafelhasznált) papírt rendeljenek a Ricoh-tól. 12

13 Erôforrás-kihelyezés (Outsourcing) Cégünk tevékenysége világszerte emberek millióinak életére van befolyással, ezért a környezet védelmét globális szinten érezzük feladatunknak. Célunk, hogy megváltoztassuk az irodai munkát: könnyebbé, gyorsabbá, olcsóbbá, tisztábbá és biztonságosabbá tegyük, miközben a mûködésünk során fellépô, környezetre gyakorolt hatást is csökkentsük. A 2009 januárjában elindított Pay Per Page Green tanácsadói szolgáltatás: jelentôs mûködési- és energiaköltséget takarít meg a cégeknél a meglevô költségek, a CO 2 -kibocsátás és a környezeti hatások elemzése és kiszámítása, valamint azok csökkentését célzó megoldás kidolgozása révén. A népszerû outsourcing szolgáltatások például a tartós bérlet és a teljes körû üzemeltetési szerzôdés igénybevételekor a felhasználó csak a ténylegesen elkészített másolatot/nyomatot vásárolja meg. Az ügyfél egy fix díjat fizet oldalanként, ami a papíron kívül tartalmazza az összes üzemeltetéshez kapcsolódó költséget, így a környezetbarát mûködtetés és a megfelelô megsemmisítés költségeit is. Tartós bérlet esetén a készülékek külsô finanszírozása mellett az üzemeltetési szolgáltatást a Ricoh Hungary Kft. adja, ezért a környezetvédelmi teendôk ellátása is a Ricoh feladata. 13

14 KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKJELEK A környezetbarát termékjeleket minôsítô bizottságok ítélik oda olyan termékeknek, amelyek megfelelnek egy adott kritériumrendszernek. Az ilyen jellel rendelkezô termékek a környezeti terhelésüket, a gyártást, a használatot és az újrahasznosítást tekintve legalább egy tulajdonságukban kiemelkedôen jobbak az azonos funkciót betöltô termékeknél. A Ricoh termékei az alábbi termékjelekkel rendelkeznek: Energy Star Az Energy Star logóval ellátott irodatechnikai termékek a 2007-ben megújult új minôsítés szerint 75%-kal kevesebb energiát használnak, mint hagyományos versenytársaik, miközben ugyanazt a teljesítményt nyújtják. A Ricoh multifunkciós berendezéseinek teljes termékskálája megfelel az Energy Star szigorú hatékonysági elôírásainak. Környezetbarát Termék védjegy Magyarországon a környezetbarát minôsítés és tanúsítás célja, a fogyasztók tájékoztatása és környezet iránti felelôsségtudatának erôsítése, valamint a gyártók, forgalmazók ösztönzése a környezeti szempontból kedvezôbb tulajdonságokkal rendelkezô termékek és eljárások bevezetésére. A magyarországi irodatechnikai cégek közül elsôként a Ricoh Hungary nyerte el a Kocsánytalan Tölgy Környezetbarát Termék védjegy használati jogát feketefehér és színes multifunkciós berendezésekre. 14

15 A mi Földünk a mi CO 2 kibocsátás csökkentése holnapunk A Ricoh kötelezettséget vállalt, hogy 2050-re az üzleti tevékenysége során kibocsátott CO 2 mennyiségét 88%-kal csökkenti (a 2000-es értékhez képest), melybôl 30%-ot 2030-ra szeretne megvalósítani. Az eredetileg 2010-re elérni tervezett 20%-os csökkentést hat hónappal korábban sikerült teljesíteni. Globális CO2 lábnyomunk 2007 óta tonnával csökkent. Emellett a Ricoh az elsô olyan japán cég, amely a Kyotoi egyezmény támogatásaként aláírta az e-mission55 megállapodást. Az évente megrendezésre kerülô Global Eco Action Day a Ricoh alkalmazottak körében meghirdetett nemzetközi környezettudatossági program, mely arra ösztönzi a dolgozókat, hogy minden olyan elektronikus eszköz kikapcsolásával, melyre nincs feltétlenül szükségük, csökkentsék energiafogyasztásukat. Faültetési akciók A globális környezet megóvása érdekében a szén-dioxid kibocsátás csökkentése mellett fontos a természet értékeinek és élôvilágának megôrzése is. A Ricoh éves profitjának 1%-át fordítja az ökoszisztéma védelmére. A fák újratelepítésén túl különbözô környezetvédelmi szervezetek közremûködésével világszerte jelentôs szerepet játszik az alkalmazottak, illetve a nagyközönség környezetvédelem iránti fogékonyságára nevelésében. A környezettudatos vállalati szemlélet megerôsítéseként a Ricoh Hungary is célul tûzte ki, hogy részt vállal a társadalom számára kézzelfoghatóbb környezetvédelmi tevékenységekben ben, a XIII. kerületi Rákos-patak Lomb utca és Göncöl utca közötti szakaszának déli partján 36 korai juharfát ültetett, ami a fôvárosi jelentôségû kerékpárút mentén számottevôen emeli a környék városökológiai és városesztétikai értékét. 15

16 A Ricoh 100%-ig nap- és szélenergia által mûködô hirdetôtáblái NEW YORK A Ricoh az elsô eco billboard-ját 2010-ben helyezte üzembe a New York-i Times Square-n. LONDON Európában elsôként a Ricoh létrehozta újabb eco billboard-ját, Londonban, ami a Heathrow reptér és London belvárosa között helyezkedik el. SYDNEY A Ricoh harmadik eco billboard-ját Sydney városában avatta fel, 2011-ben. Észak Sydneyben, kb. 3 kilométer távolságban Ausztrália fô gazdasági centrumától. További információért lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetôségeken: Ricoh Hungary Kft Budaörs, Puskás Tivadar út 14. Tel.: Fax.: Web: Hírlevél:

Vermes Zsolt termékmenedzser 2003. november 19.

Vermes Zsolt termékmenedzser 2003. november 19. Vermes Zsolt termékmenedzser 2003. november 19. Mi van mögötte? Környezetbarát = Tiszta + Takarékos Tiszta alacsony károsanyag-kibocsátás minimális környezetszennyezés újrafelhasználás Takarékos gazdasági

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

ECONATURAL. Mérföldkő a papírgyártás történetében

ECONATURAL. Mérföldkő a papírgyártás történetében ECONATURAL Mérföldkő a papírgyártás történetében Lucart Professional EcoNatural: a környezettudatos papír új generációja. Az újrafelhasznált italos kartondobozokból készült EcoNatural a 100%-osan környezetbarát

Részletesebben

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Mi az ECOSE Technológia? egy forradalmian új, természetes, formaldehid-mentes kötőanyagtechnológia, mely üveg-, kőzetgyapot és számos más termék gyártásakor biztosítja

Részletesebben

AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B

AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B r e z s a d AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B ri o Telefon: +36 1 999 6346 +36 1 999 6347 +36 1 999 6348 Fax:

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Ökocímkék A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata Hogyan bizonyítható egy vállalat

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK 2012. ÉVI EREDMÉNYEI XIV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS 2013.06.21.

A MAGYAR TELEKOM FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK 2012. ÉVI EREDMÉNYEI XIV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS 2013.06.21. A MAGYAR TELEKOM FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK 2012. ÉVI EREDMÉNYEI XIV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS 2013.06.21. FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIA 2011-2015 FŐ CÉLKITŰZÉS, VÍZIÓ, MEGKÖZELÍTÉS

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak!

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! - Zöld Iroda Program - Lontayné Gulyás Mónika Green IT konferencia 2010. szeptember 22. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések,

Részletesebben

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld közbeszerzésről néhány szóban Mit jelent a zöld közbeszerzés? A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda. Fenntarthatósági terv

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda. Fenntarthatósági terv Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Fenntarthatósági terv 1 1. Preambulum Őrizd meg a rád bízott kincset! (1Tim 6,20) A Magyarországi Református Egyház elkötelezett a környezeti felelősség,

Részletesebben

Nagyformátumú másoló Gyors és magas minőségű A0 méretű nyomtatás helytakarékos kialakítással

Nagyformátumú másoló Gyors és magas minőségű A0 méretű nyomtatás helytakarékos kialakítással RICOH FW770/780 Nagyformátumú másoló Gyors és magas minőségű A0 méretű nyomtatás helytakarékos kialakítással Előrelépés a nagyformátumú másolásban A műszaki területen a határidők rendkívül szorosak, a

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon

A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon Budapest, 2011. október 5. Előadó: Kovács Lajos MATISZ Zöld bizottság elnök 1 MATISZ Zöld bizottság megalakulásának célja Zöld takarítás

Részletesebben

Óvjuk meg a bolygónkat! Technológiák és koncepciók a környezet védelme érdekében

Óvjuk meg a bolygónkat! Technológiák és koncepciók a környezet védelme érdekében www.konicaminolta.hu Óvjuk meg a bolygónkat! Technológiák és koncepciók a környezet védelme érdekében Környezetvédelmi aktivitások A vállalat, amely tudatosan vállal felelősséget a környezet megóvásáért

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK LEGKISEBB LÉZEREINK VILÁGÁBAN! Megérkeztek a Brother új mononyomtatói és multifunkciós gépei! Kisirodák és otthoni felhasználók számára

ÜDVÖZÖLJÜK LEGKISEBB LÉZEREINK VILÁGÁBAN! Megérkeztek a Brother új mononyomtatói és multifunkciós gépei! Kisirodák és otthoni felhasználók számára ÜDVÖZÖLJÜK LEGKISEBB LÉZEREINK VILÁGÁBAN! Megérkeztek a Brother új mononyomtatói és multifunkciós gépei! Kisirodák és otthoni felhasználók számára Modellek HL-1110E DCP-1510E MFC-1810E Kisiroda/Otthoni

Részletesebben

Zöld Iroda programok a Szegedi Tudományegyetemen József Attila Tanulmányi és Információs Központban

Zöld Iroda programok a Szegedi Tudományegyetemen József Attila Tanulmányi és Információs Központban Zöld Iroda programok a Szegedi Tudományegyetemen József Attila Tanulmányi és Információs Központban Erdélyi Evelyn intézmény igazgató SZTE TIK Szeged, 2013. március 13. A TIK, mint befogadó intézmény Közös

Részletesebben

SKANSKA OFFICE INDEX 2008 Magyarország Tartalom 1 A cél és a folyamat 2 Összegzés 3 Eredmények 1 A cél és a folyamat A cél 4 A kutatás lényege információgyűjtés az irodapiaci szükségletekről, az elvárásokról

Részletesebben

A HATÉKONYSÁG. Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében

A HATÉKONYSÁG. Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében HTÉKONYSÁG NYER Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében 20%... több megújuló energia... kevesebb elsődleges energiafelhasználás... kisebb CO 2 -kibocsátás z Európai Unió magas célokat

Részletesebben

Eco echo szalvéták. Célja. Fenntartható irányvonal, környezetvédelem. Koncepció leírása

Eco echo szalvéták. Célja. Fenntartható irányvonal, környezetvédelem. Koncepció leírása Eco echo szalvéták Célja Fenntartható irányvonal, környezetvédelem Koncepció leírása Nyers anyag, újrahasznosított anyag tónus, Tissue és Dunisoft, komposztálhatóság Koncepció neve Eco echo Minőség Dunisoft

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Készült: Budapest, 2009. január 14. TARTALOM PREAMBULUM...3 HELYZETFELMÉRÉS...4 I. KÖRNYEZETTUDATOS MENEDZSMENT ÉS TERVEZÉS...5 I./A Környezeti menedzsment

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN Baumgartner Ida hivatalos közbeszerzési tanácsadó HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Tartalom Zöld közbeszerzés (Green Public Procurement) Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Jogszabályi

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Budapest, 2015. február 12. Baumgartner Ida idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

Témakörök I. A zöld közbeszerzés fogalma és jellemzői II. Hozzájárulás a környezetvédelemhez III. Jogi szabályozás IV. Konkrét alkalmazási lehetőségek

Témakörök I. A zöld közbeszerzés fogalma és jellemzői II. Hozzájárulás a környezetvédelemhez III. Jogi szabályozás IV. Konkrét alkalmazási lehetőségek - Tájékoztató rendezvény Zöld Közbeszerzés 2010. március 25. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

WITL 100. Mosógép Beszerelés és használat. Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat.

WITL 100. Mosógép Beszerelés és használat. Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat. WITL 100 Mosógép Beszerelés és használat Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat. WITL 100 Tartalomjegyzék Üzembehelyezés...5 A készülék leírása...7 Indítás

Részletesebben

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26.

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26. A 1- éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára 2010. május 26. A fiatalok véleménye a környezetvédelem jelentőségéről százalék A környezetvédelem

Részletesebben

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termék Irányelv A műszaki specifikáció:

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Magyarország műanyagipara 2009-2010

Magyarország műanyagipara 2009-2010 Magyarország műanyagipara 2009-2010 (Hogyan is állunk?) Észak-Magyarországi Műanyagipari Klaszter III. Műanyagipari Konferencia Budapest, 2011.április 27. Ollár Péter MMSZ 1 Műanyag-feldolgozás eloszlása

Részletesebben

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Tartalom Bevezető / FTP általában Stratégiai Kutatási Terv (SRA) Az SRA megvalósítása = FTP FTP szervezetei Összefoglalás

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Zöld épület minősítő rendszerek. Szircsák Norbert Colliers International Magyarország

Zöld épület minősítő rendszerek. Szircsák Norbert Colliers International Magyarország Zöld épület minősítő rendszerek Szircsák Norbert Colliers International Magyarország KÜLDETÉS gazdasági szabályozás, támogatási rendszer Környezettudatosság interszektoriális összefogás köz- és felsőoktatás

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

icon by MACSA Tiszta. Gyors. Megfizethető. AZ ESÉLY A VÁLTÁSRA

icon by MACSA Tiszta. Gyors. Megfizethető. AZ ESÉLY A VÁLTÁSRA icon by MACSA Tiszta. Gyors. Megfizethető. AZ ESÉLY A VÁLTÁSRA AZ ESÉLY A VÁLTÁSRA icon, az új lézerjelölő a Macsa-tól Az icon egy specialista a Macsa-tól. Ez az új, kiskarakteres jelölő felszámolja a

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30.

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30. Tippek a Zöld Iroda Program megvalósításhoz 2009. szeptember 30. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések, céglátogatások, tapasztalatcserék, kiállítások; EU-s és magyar

Részletesebben

4450 Ft/m 2. Színpompás Ősz 2015. berlin Vario. Kertek Kövek Hangulatok. Akció érvényessége: 2015. szeptember 14. november 20. Régi ár 7188 Ft/m 2

4450 Ft/m 2. Színpompás Ősz 2015. berlin Vario. Kertek Kövek Hangulatok. Akció érvényessége: 2015. szeptember 14. november 20. Régi ár 7188 Ft/m 2 Színpompás Ősz 2015 Kertek Kövek Hangulatok berlin Vario Régi ár 7188 Ft/m 2 4450 Ft/m 2 homokkő, kagylóbarna színben Akció érvényessége: 2015. szeptember 14. november 20. KK Kavics Beton A minőség garantált

Részletesebben

IBIDEN Hungary Kft. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Dunavarsány, Neumann János utca Dunaharaszti I. Pf.:

IBIDEN Hungary Kft. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Dunavarsány, Neumann János utca Dunaharaszti I. Pf.: IBIDEN Hungary Kft. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ IBIDEN HUNGARY KFT. VÁLLALAT NEVE IBIDEN Hungary Gyártó Kft. Alapítás éve 2004 Cím 2336 Dunavarsány Ipari Park, Neumann János utca 1. Gyártás indítása 2005 Termék

Részletesebben

MD-4 Nokia mini hangszórók

MD-4 Nokia mini hangszórók MD-4 Nokia mini hangszórók 9252823/2 MAGYAR E kompakt sztereó hangszórók kiváló hangminõséget biztosítanak el egy kompatibilis Nokia készüléken vagy más audiokészüléken történõ zenevagy rádióhallgatás

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány Dr. Tóthné dr. Szita Klára Miskolci Egyetem regszita@gold.uni-miskolc.hu Főbb témakörök Az elemzés célja Miért a hűtőgép? Az Electrolux környezeti

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser Szennyvíziszapból trágyát! A jelenlegi szennyvízkezelési eljárás terheli a környezetet! A mai szennyvíztisztítók kizárólag a szennyvíz

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2015. február 6. KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A Föld több, mint 7 milliárd lakosának

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény Zöld Közbeszerzés május 01.

- Tájékoztató rendezvény Zöld Közbeszerzés május 01. - Tájékoztató rendezvény Zöld Közbeszerzés 2010. május 01. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

IVECO a fenntartható fejlődésért Az IVECO CNG jármű kínálata

IVECO a fenntartható fejlődésért Az IVECO CNG jármű kínálata IVECO a fenntartható fejlődésért Az IVECO CNG jármű kínálata Medveczki András IVECO magyarországi képviseleti iroda CNG KONFERENCIA 2011. November 24. Haladunk a jövő szállítási megoldásai felé ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 72/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 72/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 72/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálatáról, amelynek témája

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít.

Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít. Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít. Mi jobb az alacsony költségeknél? A költségmentesség! A Hilti az Ön igényeihez

Részletesebben

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Edzők Társasága Fenntartható fejlődés 1. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

ZÖLD IRODA VERSENY 2012-2013

ZÖLD IRODA VERSENY 2012-2013 ZÖLD IRODA VERSENY 2012-2013 USLP UNILEVER SUSTAINABLE LIVING PLAN GREEN OFFICE PROGRAM USLP - 3 CÉLKITŰZÉS 2020-IG 1 milliárd fogyasztó egészségének és jólétének segítése Termékeink ökológiai lábnyomának

Részletesebben

A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN

A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN 1 Készítette: Bocskói Diána környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Munkácsy Béla BEVEZETÉS Az iparilag fejlett országok

Részletesebben

Papyrus Hungária Zrt - Irodatechnikai termékek - Irodai papírok. árazási egység

Papyrus Hungária Zrt - Irodatechnikai termékek - Irodai papírok. árazási egység SkyCopy 88054641 80 210 x 297 R 500 120 000 7318761031977 csomag 1 020 860 750 710 670 88022682 297 x 420 R 500 50 000 2 030 1 730 1 500 1 410 1 350 SkyLaser Kiváló minőségű, különösen magas fehérségű

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, 2012. június 13-14. Fenntartható termelés és fogyasztás Szuppinger Péter Kállay Tamás szakértők Regionális Környezetvédelmi Központ Regional Environmental

Részletesebben

Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0

Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0 Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0 Karbantartás Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon Október 2014. október 15. Készítette: Kemény Béla Gestamp Hungária Kft

Részletesebben

BIOFUTURE Határ-menti bemutató és oktató központ a fenntartható és hatékony energia használatért

BIOFUTURE Határ-menti bemutató és oktató központ a fenntartható és hatékony energia használatért BIOFUTURE Határ-menti bemutató és oktató központ a fenntartható és hatékony energia használatért Fenntartható fejlődés A Földet nem nagyapáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. A fenntartható

Részletesebben

Eco Natural Lucart: az öko termékek új generációja. A termékcsalád INNOVATÍV gyártási filozófián alapul, 100%-ban ÖKOLÓGIAI és kifogástalan MINŐSÉGŰ.

Eco Natural Lucart: az öko termékek új generációja. A termékcsalád INNOVATÍV gyártási filozófián alapul, 100%-ban ÖKOLÓGIAI és kifogástalan MINŐSÉGŰ. Eco Natural Lucart: az öko termékek új generációja A termékcsalád INNOVATÍV gyártási filozófián alapul, 100%-ban ÖKOLÓGIAI és kifogástalan MINŐSÉGŰ. PROFESSIONAL TECHNOLOGY AZ ELSŐ PAPÍR TETRA PAK ITALOS

Részletesebben

Mobiltelefon-töltők és informatikai készülékek fogyasztása

Mobiltelefon-töltők és informatikai készülékek fogyasztása Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 72/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálatáról, amelynek témája

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Tájékoztató és minősítő rendszerek. Összeállította: Sallai András

Tájékoztató és minősítő rendszerek. Összeállította: Sallai András Tájékoztató és minősítő rendszerek Összeállította: Sallai András Tanúsítás olyan eljárás, amellyel egy független fél írásban igazolja, hogy egy termék, egy folyamat, egy szolgáltatás megfelel az előírt

Részletesebben

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: (06) 66-585-520; Fax: (06) 66-585-521 KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése ÁROP-1.A.2/A-2008-0040 azonosító jelű pályázathoz

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN HŐTECHNIKA KÖRNYEZET TŰZ GARANCIA 40 ÉV HŐTECHNIKAI GARANCIA 20%-KAL JOBB HŐTECHNIKAI TELJESÍTMÉNY Kezdje meg az IPN-QuadCore utazást itt: ipn-quadcore.co.uk

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

A víztelenítés új szintje. ALDEC G2 a dekanterek új generációja

A víztelenítés új szintje. ALDEC G2 a dekanterek új generációja A víztelenítés új szintje ALDEC G2 a dekanterek új generációja Alfa Laval ALDEC G2 G2 Az ALDEC G2 a dekanterek új generációja. Hogy miért? Mert a G2 sorozat gépei a teljesítményt új dimenziókba emelik.

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN Irodatechnikai eszközök. www.gpp-proca.eu

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN Irodatechnikai eszközök. www.gpp-proca.eu KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN Irodatechnikai eszközök Tartalom Bevezetés Energiafogyasztás Címkék Szempontok Összköltség megközelítés Javaslatok felhasználók részére Beszerzési politikák Jó példák Bevezetés Európa

Részletesebben

Buy Smart+ tréning eszköz

Buy Smart+ tréning eszköz Buy Smart+ tréning eszköz Zöld Beszerzés - Bevezetés - 1. Mi az első lépése a zöld beszerzési folyamatnak? - a) Odaítélési feltételek kialakítása - b) Igény/szükséglet felmérés - c) Ajánlattételi felhívás

Részletesebben

2012. március 8. Dankó Viktória

2012. március 8. Dankó Viktória "Kiválóság Tavasz 2012 - EFQM Kiválóság Nap" 2012. március 8. Dankó Viktória Szervezeti kiválóság a társadalmi felelősségvállalásban Jabil világszerte 1966-ban alapították Detroitban Két alapító: James

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. Körforgásos gazdaság

Hulladékgazdálkodás. Körforgásos gazdaság Hulladékgazdálkodás Körforgásos gazdaság 2016/2017. tanév I. félév Dr. Buruzs Adrienn egyetemi adjunktus (buruzs@sze.hu) SZE AHJK Környezetmérnöki Tanszék Lineáris gazdaság Körforgásos gazdaság Elnevezés

Részletesebben

Vannak dolgok, amik csak Önre tartoznak Irat- és adathordozó megsemmisítés

Vannak dolgok, amik csak Önre tartoznak Irat- és adathordozó megsemmisítés Vannak dolgok, amik csak Önre tartoznak Irat- és adathordozó megsemmisítés Biztonság Hatékonyság Környezetvédelem www.remondis-data.hu Megsemmisítés teljesen zárt rendszerben Testre szabott szolgáltatási

Részletesebben

IBC TARTÁLYOK BEGYŰJTÉSE ÉS REKONDICIONÁLÁSA VILÁGSZERTE

IBC TARTÁLYOK BEGYŰJTÉSE ÉS REKONDICIONÁLÁSA VILÁGSZERTE IBC TARTÁLYOK BEGYŰJTÉSE ÉS REKONDICIONÁLÁSA VILÁGSZERTE Tartós megoldás az Ön üres tartályai számára: A SCHÜTZ TICKET SERVICE szolgáltatás. A mai ipari vállalatok egyik legfontosabb célja a sértetlen

Részletesebben