Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet"

Átírás

1 2010

2 Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet A kiadvány internetes változata címen olvasható Illusztráció: Ady Endre Általános Iskola, Stromfeld Aurél Általános Iskola és a Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulóinak munkája Az intézményi tájékoztatás az aláírt szerzők munkája A kiadásért felelős: dr. Nagyné Koczog Tünde Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet igazgatója A kiadványt összeállította és szerkesztette: Verőcei Gáborné alsó tagozatos szaktanácsadó Számítógépen nyomdára előkészítette: Molnár Márk A kiadványt Porkoláb János nyomdaipari vállalkozó készítette 2010

3 TARTALOM: Elsős lesz a gyermekem... 2 De nehéz az iskolatáska... 5 Hívogat az iskola... 7 Önkormányzati iskolák... 8 Fővárosi fenntartású iskolák Információk... 29

4 Elsős lesz a gyermekem! Kiadványunkkal azoknak a szülőknek szeretnénk segítséget nyújtani, akiknek gyermeke 2010 szeptemberében kezdi meg az első osztályt. Összegyűjtöttük a kerület önkormányzati és fővárosi fenntartású általános iskoláinak elérhetőségét és jellegzetességeit, hogy Önök a nagy és felelősségteljes döntésük előtt tájékozódjanak az egyes intézmények sajátosságairól, felkínált lehetőségeiről. Ahhoz, hogy valóban jó döntést hozzanak, egyik oldalról ismerniük kell az iskolák tájékoztatását, másik oldalról tisztában kell lenniük gyermekük képességeivel, érdeklődésével, saját szülői igényeikkel, vágyaikkal. Áprilisban minden általános iskolában megtörténnek a beiratkozások. A gyermek, ha elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a naptári évben válik tankötelessé, amelyben hatodik életévét május 31. napjáig betölti, legkésőbb pedig, amelyben a nyolcadik életévét tölti be. (A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény tankötelezettségről szóló 6-7..) A szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét későbbi időpontban dec. 31. napjáig tölti be, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte. Ez a kötelezettség azonban csak a szülő kifejezett kívánsága alapján a Nevelési Tanácsadó egyetértésével jöhet létre. A gyerekek többsége 6 7 éves kora körül érik meg arra, hogy iskolás legyen. Vannak azonban lassan, nehezen érő gyerekek is. Vannak olyanok is, akiknél már az óvodai évek alatt is logopédus, pszichológus segítségét kell igénybe venni a megfelelő fejlődés érdekében. Kérem, hogy használják ki a szakemberek segítségét, és közösen egyengessék gyermekük fejlődésének útját. Meglátják, igyekezetük sokszorosan megtérül, és csak indokolt esetben maradjanak még egy évig az óvodában. Ahány gyerek, annyiféle! Ne gyötörjük egyiket se, hogy olyan legyen, mint a másik, de segítsük abban, hogy önmagához képest folyamatosan érjen, fejlődjön! 2

5 Önök a beiskolázásról tájékoztatást kaphatnak az óvodai szülői értekezleteken, ezeken feltétlenül vegyenek részt! Hallgassanak az óvónők tanácsaira, hiszen ők ismerik legjobban, hogyan viselkednek gyermekeik a közösségben! Ha a gyermekük fejlődése érdekében szükséges, keressék fel a Nevelési Tanácsadót is, bízzanak az ott dolgozó szakemberek segítségében! Látogassanak el a választott iskolák nyílt óráira, előzetes szülői értekezleteire, ismerkedjenek meg az ott dolgozókkal, a leendő tanító nénivel, hiszen nagyon sok múlik azon, hogy a kisgyermek milyen kapcsolatot tud kialakítani a tanítójával, hogyan találja meg helyét az új közösségben! Mindezek mellett a legfontosabb, hogy az iskoláról, mint érdekes változásról beszélgessenek, bátorítsák őket az új dolgok befogadására, és szorongástól mentesen várják az iskolás életet! A gyerekek kezének finom motorikus fejlesztése érdekében gyurmázzanak sokat, sodorjanak fonalat, papírcsíkot, fűzzenek gyöngyöt, és színezzenek, rajzoljanak, fessenek, amennyit csak lehet! Beszélgessenek képekről, énekeljenek, mondjanak verseket, mondókákat! Meséljenek, vagy olvassanak fel a gyerekeknek minden nap! A mese az ébredező gyermeki lélek első tápláléka, a lélek orvosa. A jó mesékkel nemes érzelmeket, jó elhatározásokat ébreszthetünk a gyerekekben. Fejlesztjük szépérzéküket, gyarapítjuk szókincsüket és egyengetjük útjukat az irodalom befogadására. Az olvasás szeretetére nevelés a családban kezdődik az Önök segítségével! Aki gyermekkorában megérzi az olvasás örömét, olyan kincs birtokába jut, amely örökké gazdaggá teszi. Néhány hónap múlva gyermekük kisiskolás lesz. A most következő időszakban türelemmel, szeretettel készítsék fel őket az újfajta életre, tartsák ébren érdeklődésüket. Akinek az első gyermeke kerül most iskolába, talán el sem hiszi, hogy mekkora változások történnek majd, ha megkezdődik önálló, iskolás életük. Figyeljék, vigyázzák továbbra is gyermekük fejlődését, használjanak ki minden lehetőséget, amikor láthatják iskolai életét, járjanak rendszeresen nyílt napokra, fogadóórákra, szülői értekezletekre. Alakítsanak ki jó kapcsolatot a tanító nénikkel és szülőtársaikkal, hiszen hosszú távon ez határozhatja meg gyermekük jövőjét. 3

6 A közoktatási törvény a szülőnek biztosítja azt a jogot, hogy betekintsen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai munkáját meghatározó programokba, tájékoztatást kapjon az intézményben folyó munkáról, gyermeke fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről. A tanulók teljesítményének értékelése szöveges értékeléssel történik. A közoktatásról szóló törvény 70. (3) bekezdése szerint "Az első harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Ha a tanuló "felzárkóztatásra szorul" minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre." Kívánom, hogy sikerüljön kiválasztani a megfelelő iskolát. Biztatásul elmondhatom, hogy minden tanító néni is nagy várakozással, szeretettel várja az új kis elsősöket. Hivatástudatuk és szakmai felkészültségük segítséget nyújt a sikeres iskolai élet megkezdéséhez. Verőcei Gáborné alsó tagozatos szaktanácsadó 4

7 De nehéz az iskolatáska. Hamarosan kezdődik a beiratkozás időszaka. Sok kérdés merülhet fel ilyenkor a szülőkben, különösen, ha első gyerekről van szó: Milyenek a gyerek képességei, hogyan állja meg a helyét a mai, sokszor akár magas követelményeket támasztó iskolában? Mikor kezdje meg a tanulmányait, maradjon-e még egy évet az óvodában? Ezekre a kérdésekre szedtünk össze néhány gondolatot pszichológus szemmel, és a teljesség igénye nélkül, remélve, hogy a szülőknek segítséget jelent az iskolakezdéssel kapcsolatos döntések kialakításában. Sok hatéves sikeresen kezdi az első osztályt, és vannak, akiknek jobb, ha várnak még egy évet. Az iskolakezdéshez szükséges fejlettség nemcsak az észbeli képességeket jelenti (vagyis azt, hogy okos a gyerek) hanem azt is, hogy tud várni, csendben maradni, akkor is, ha nem rá figyelnek, követi a magyarázatokat, egyáltalán érdeklik már a feladatok. Az óvó nénik, akik több évig kísérik figyelemmel a gyerek fejlődését, legtöbbször meg tudják ítélni, hogy mi a jobb neki, ha megy, vagy ha marad. Ezért érdemes először az óvó nénivel megbeszélni ezt. Ha ezek után is bizonytalan a szülő vagy akár az óvónő, akkor kérhetik a gyerek iskolakezdést megelőző vizsgálatát a Nevelési Tanácsadóban (február elején kezdődnek ezek a vizsgálatok). Ha az óvó néni javasolja a gyerek iskolakezdés előtti vizsgálatát, akkor ezt meg kell beszélnie a szülővel. Azokat a gyerekeket kötelező elhozniuk a szülőknek iskolakezdés előtti vizsgálatra, akik nem jártak óvodába. A közoktatási törvény azt is lehetővé teszi, hogy indokolt esetben az a gyerek is maradhasson még egy évet az óvodában, aki idén ősztől tölti be a hetedik évét és nem iskolaérett, azaz az óvodapedagógus (és a szülő is) szükségesnek tartja a további óvodai nevelést. Ilyenkor szintén kötelező részt venni az iskolakezdés előtti vizsgálaton, mert a hetedik életévüket az adott év őszétől betöltő gyerekek kizárólag a Nevelési Tanácsadó (illetve a szakértői bizottságok) szakvéleménye alapján maradhatnak még egy évig óvodában. Természetesen ez utóbbi esetben csak nyomós indok alapján javasolja a tanácsadó az iskolakezdés elhalasztását (Megjelent: Magyar Közlöny 2001/9. száma 4/2001 (I. 26.) OM rendelet 11.) Ha a gyerek fejlődése problémamentes, akkor legcélszerűbb egy közeli iskolába íratni, ami általában a lakóhely szerinti körzeti iskola. Eleinte elég megterhelő a napi három négy tanítási óra is, nem érdemes 5

8 utazással is terhelni a gyereket. Alsó tagozatban az első négy évben az a cél, hogy megtanuljon jól olvasni, írni, számolni a tanuló, ezért is változtatták meg a közoktatási törvényben az értékelést (érdemjegy helyett szöveges értékelés), illetve vezették be, hogy alsó tagozatban teljesítmény alapján nem lehet évismétlést javasolni. Érdemes tanító nénit választani, főleg, ha a gyermekünk az átlagostól kicsit eltérő bánásmódot igényel (pl. nagyon félénk vagy ellenkezőleg, túl eleven, rakoncátlan), és megkérdezni a környezetünkben már iskolás gyermekeket nevelő szülőket, melyik tanító néni lágyabb, megengedőbb, tyúkanyósabb stílusú, és melyik az, aki nyugodt következetességével az elevenebb csemetékkel is jól boldogul. Az iskolák általában nyílt napon mutatják be magukat a szülőknek. Érdemes élni ezzel a lehetőséggel, és benyomásokat, személyes tapasztalatokat szerezni. Ha megoldható, hogy a gyerek ne járjon napközibe, akkor legalább az első évben menjen haza közvetlenül a tanítás után. Különösen, ha egyébként is fáradékonyabb, esetleg még délután is igényli az alvást. Kezdettől fogva érdemes arra törekedni, hogy annyira önálló legyen gyermekünk a tanulásban, amennyire képes rá. Nem kell helyette bepakolni a táskát, csak eleinte ellenőrizni, minden a helyén van e. A leckét jobb, ha önállóan írja meg, legfeljebb legyen a közelében a szülő, hogy segítséget kérhessen, ha elakad. Fontos, hogy minél kevesebbet üljön a képernyők előtt (TV, számítógép), inkább minél többet mozogjon. A szülőknek oda kell figyelnie a megfelelő napirendre, ez különösen fontos lesz az iskolakezdéskor! Már most szoktassuk rá (ha eddig nem így volt), hogy reggelizzen, mert korgó gyomorral nem lehet odafigyelni az órán, időben (8 óra körül) lefeküdjön, mert ki kell aludnia magát, hogy jól teljesítsen. Bizonyára még nagyon sok általános és speciális kérdés és probléma merülhet fel a gyermekek beiskolázásával kapcsolatban, ezekkel a Nevelési Tanácsadó szakrendeléséhez is fordulhatnak a szülők. Boda Kamilla klinikai szakpszichológus 6

9 "Hívogat az iskola, kapuját kitárja " A XX. kerületi Önkormányzat által fenntartott intézményeink: 7

10 Ady Endre Általános Iskola 1204 Budapest, Ady Endre u. 98 Telefon: , Fax: A es tanévben két első osztály indítását tervezzük. Az 1.a osztályban alkalmuk nyílik a gyerekeknek dráma és tánc tanulásra. Az iskolai tánc- és drámaoktatás legfőbb célja a megfigyelésen, memórián, képzeleten és akaraton keresztül az önbizalomhoz vezető, irányított önnevelés lehet. A drámafoglalkozásokon a közösségi életben való eligazodáshoz, valamint az önmegismeréshez lehet segítséget kapni. Ezek jó működése nagyban hozzájárul a pozitív önértékelés kialakulásához, ezen keresztül az önbizalom erősödéséhez. A dráma és a tánc tanulása a játékon keresztül történik. Feladatai: - a gyermek személyiségének, karakterének felszínre hozása és minőségi fejlesztése, - a gyermek memóriájának, ritmusérzékének, szóbeli kifejezőképességének és fantáziájának fejlesztése, - a testtel történő önkifejezés tanítása. Az 1.b osztályban emelt szintű rajzoktatásra van lehetősége a gyerekeknek. Az emelt szintű rajzoktatásnak az iskolánkban hagyománya van. Ennek célja a művészetek iránt érdeklődő, művészeti alapismeretekkel rendelkező, a képi kommunikációban és a műalkotások elemzésében jártas, az önkifejezés egy speciális módjára képes gyermekek nevelése. Iskolánkban a felső tagozaton médiaoktatás is folyik, amelynek alapjait a gyerekek alsó tagozaton kapják meg. Feladatai: - a vizualítás iránt fogékony gyerekek ismereteinek, képességeinek a fejlesztése, 8

11 - a rajztanítás speciális eszközeivel az egész gyermeki személyiség alakítása, különös tekintettel az érzelmi és az esztétikai nevelésre, - az önkifejezés képi módon történő megjelenítésének a tanítása, - a munkavégzés kultúrájának és esztétikumának a hangsúlyozása, - az általános iskolát elvégző gyerekek továbbtanulásának, pályaválasztásának a segítése. Mindkét első osztályunkban lehetőség van arra, hogy a gyerekek az angol és a német nyelv tanulását megkezdjék, szakköri szinten. Az angol nyelv tanulására 4. osztálytól emelt szintű lehetőség van. Iskolánk különös gondot fordít arra, hogy az óvodából az iskolába való átmenet a lehető legkisebb zökkenővel történjen. Ennek érdekében a tanítók olyan módon szervezik a gyerekek napjait, hogy az ő igényeik tudjanak érvényesülni. Ezt a türelemmel, az elfogadással és a családias légkör biztosításával tudják elérni. Iskolánk novembertől foglalkozásokat szervez a leendő elsőseinek. A foglalkozásokba bármikor be lehet kapcsolódni. Az elérhető időpontok még: február 1., március 1., április 12. és május 3. A foglalkozások minden alkalommal hétfőként óra között vannak. Játszóházunk: március 30-án (kedden) 14 órától lesz. Nyílt napunk: április 14-én (szerdán) 8-13 óra között lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket! Tóth Béláné igazgató 9

12 Hajós Alfréd Általános Iskola 1203 Lajtha László utca 5-7. Telefon: Emelt szintű oktatás: testnevelés, rajz, idegen nyelv (5. osztálytól) Oktatott idegen nyelvek: angol, német Gyermekközpontú iskolánkban hagyományosan indítjuk az emelt óraszámú osztályokat testnevelés, rajz, 5. évfolyamtól idegen nyelv tantárgyakból. Számítástechnika és nyelvoktatás (angol, német) 4. osztálytól indul bontott csoportokban. Fejlesztő pedagógus és logopédus segíti a gyerekeket évfolyamon néphagyomány tantárgy keretében ismertetjük meg tanulóinkat a népi kultúra emlékeivel. Jól felszerelt, tágas könyvtár áll a gyerekek rendelkezésére. Évek óta szervezünk nyári és téli (sí) táborokat. Színes, tanórákon kívüli foglalkozásokkal biztosítjuk a szabadidő hasznos eltöltését (foci, torna, cselgáncs, korcsolya, úszás, kézműves foglalkozás). A szülőkkel való jó kapcsolat kialakítását elengedhetetlennek tartjuk a tanulók fejlődése érdekében. Két első osztályt indítunk. Nyílt nap: március 18. (csütörtök) 8 30 óra Ismerkedési délelőtt: március 27. (szombat) 9 00 óra Őrfi Krisztina igazgató 10

13 József Attila Általános Iskola 1201 Budapest Attila utca Telefon/fax: Az iskola honlapja: A József Attila Általános Iskola Pesterzsébet nagy múltú általános iskolája, több mint 80 éve szolgálja az általános iskolai oktatást, nevelést. Két iskolaépületben jelenleg 20 osztályban 457 tanulóval 39 pedagógus és 17 technikai dolgozó foglalkozik. Az alsó tagozatos tanulóink iskolaotthonos, illetve napközis formában dolgoznak, a felső tagozatos tanulóinknak délutánra napközis ellátást biztosítunk. Az elmúlt időszakban az iskola udvara, a tornaterem, az öltözők, tantermek, az emeleti terasz, az iskola külső homlokzata, bejárati lépcsője, az épület világítási rendszere, a mellékhelyiségek megújultak. Nemrégiben egy kis tornatermet alakítottunk ki alsós tanulóink mindennapos testneveléséhez. A felső tagozatos tanulók részére számítástechnika tantermet rendeztünk be. Jól felszerelt iskolai könyvtár áll rendelkezésére minden olvasni kívánó tanulónak és dolgozónak. Étkezni a nemrégiben felújított ebédlőben lehet. Az intézmény kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. Kijáró fejlesztőpedagógus foglalkozik a segítségre szoruló tanulókkal egyéni fejlesztés keretében. Negyedik évfolyamtól német vagy angol idegen nyelvet tanítunk. Tehetséges tanulóink negyedik évfolyamtól kezdődően matematika tehetséggondozó csoportban tanulják a tantárgyat. A kötelező tantárgyak mellett diákjaink választható foglalkozásokon illetve szakkörökön bővíthetik ismereteiket. Nagy számban vesznek részt a választható nyelv-, számítástechnika-, háztartástan-, testnevelés órákon. Négy iskolai sportkör nyújt lehetőséget a kikapcsolódásra, mellette mindennapos testmozgás biztosítja a tanulók egészséges életre való nevelését. Tanulóink az Önkormányzat szervezésében a közeli Jégcsarnokba járhatnak szervezett korcsolyaoktatásra. 11

14 Iskolánkban diákönkormányzat működik, melynek keretében tanulóink színes tanórán kívüli programokon vehetnek részt (Boszorkány-szombat, farsangi mulatság). Számos szabadidős programot kínálunk tanulóinknak. Kiemelkedő helyet foglalnak el a múzeumi foglalkozások, melyeket iskolánk szakképzett múzeumpedagógusai tartanak. Gyakoriak a színház-és mozi látogatások, a kirándulások, az osztályprogramok. Kiemelten fontosnak tartjuk tanulóink biztonságát, és ennek elősegítésére részt veszünk a Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége által meghirdetett Biztonságos Iskola mozgalomban. Iskolánk a fenti szövetség bázisiskolája, és két éve eddigi munkánk elismeréseként a Magyar Vöröskereszt Ifjúsági Tagozatának bázisiskolája lettünk. Iskolánk honlapján folyamatosan friss információkat találnak az odalátogató érdeklődők. Intézményünk fő támogatója a József Attila Alapítvány, amely állandó segítséget nyújt iskolánk oktató-nevelőmunkájához. Kétévente alapítványi bál keretében jótékonysági estet szervez támogatásunkra. Minden évfolyamon az egyik osztályunk tanulói emelt szintű ének-zeneoktatásban részesülnek, melyet az énekkari foglalkozások egészítenek ki. Számos arany minősítés és elismerés mutatja az elmúlt 40 év magas színvonalú munkáját. Minden évben karácsonyi hangversenyen és zenei gálán mutatják be tudásukat. Három évvel ezelőtt német nemzetiségi oktatást indítottunk. A német nemzetiségi osztályba bekerülés nem függ a német nyelv tudásától. A következő tanévben a lehetőségeinket figyelembe véve két első osztály indítását tervezzük, napközis illetve iskolaotthonos formában. Az iskola nyílt napot tart a következő tanévben első osztályt kezdő kisdiákok szüleinek március 24-én 8-12 óráig. Krén Józsefné igazgató 12

15 Lázár Vilmos Általános Iskola 1202 Budapest, Lázár u. 20. Telefon/fax: , iroda, , igazgató Honlap: Emelt szintű oktatás: ének-zene Oktatott idegen nyelv: német, angol (tervezett) Iskolánk 2007-ben ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját. Patináját óvjuk, otthonossá pedig a gyerekek kreatív munkái teszik. Tanulóink kiváló eredményei minden évben sok örömet okoznak szüleiknek és tanáraiknak. Húsz éve kezdtük a Zsolnai-féle nyelvi, irodalmi és kommunikációs programot. Ennek értékeit, szellemiségét a továbbiakban is meg kívánjuk őrizni. E módszer alkalmazásával elérjük, hogy a gyerekek gondolataikat igényesen fogalmazzák meg; az eléjük kerülő szöveget értőn, kifejezően olvassák; a pontos és szép beszéd fejlesztésével képessé váljanak az élményt nyújtó versmondásra; valamint, hogy a helyes ejtésen alapuló helyesírásuk biztos legyen. Mindezek kialakításában a differenciált - csoportokban történő - munkaformát tartjuk a leghatékonyabbnak. Emelt szintű ének-zenei oktatásunk több, mint negyedszázados múltra tekint vissza. Ez idő alatt számos tanítványunk választotta a zenei pályát élethivatásul. Kórusaink eredményességét számtalan arany minősítés, diploma, többszörös Év kórusa cím, nemzetközi verseny első helyezései és jól működő külföldi kapcsolatok fémjelzik. A legbüszkébbek mégis arra vagyunk, hogy tanítványaink értékes zenén nevelődnek; érzelmileg nyitottá válnak a szép befogadására. A zene szeretete és az együttmuzsikálás öröme életre szóló élményeket ad számukra, amely felelősséget ébreszt önmagukért és egymásért is. Sokan nem is gondolnák, hogy a zene ezerarcú. Egy másfajta kód a kottázás például a matematika logikájának megértését és az idegen nyelvek könnyebb elsajátítását segíti. Iskolánkban az informatika és a német nyelv oktatása negyedik osztálytól kezdődik, bontott csoportokban. Az angol nyelv oktatását a 13

16 némettel párhuzamosan tervezzük bevezetni. Tanulóinknak a 8. osztály végére biztosítjuk az alapfokú nyelvvizsga megszerzésének lehetőségét. Jól felszerelt könyvtárunkban a gyerekek szívesen töltik szabadidejüket és készülnek a különböző versenyekre. Felgyorsult világunkban hagyományaink őrzése különös kötelességünk. A karácsonyra való felkészülés meghitt pillanatait jelentik templomi koncertjeink, a tavaszi Lázár-délután -ra pedig az egyéni tehetségek mellett számos osztály készül önálló műsorral. Néhány éve színesíti iskolai életünket az ún. Projekt-nap. Délelőtt rendhagyó tanítási órák zajlanak, délután pedig a főszerep a gyerekeké; adott témában kreatív, sokoldalú, önálló előadásaikat hallgathatjuk meg. A tanévet mindig muzsikával zárjuk. Évzáró koncertünk egyik megható pillanata, mikor végzős zenei tagozatos tanítványaink elbúcsúznak. Mindezek mellett nagy figyelmet fordítunk a mindennapi testmozgásra is. Első osztálytól kézműves foglalkozásokat szervezünk, délutánonként leány kosárlabda- és fiú futballedzéseken vehetnek részt tanulóink. Iskolánk a Törekvés SE kosárlabdabázisiskolája. A drámajáték szakkör, amely a különböző képességek, készségek fejlődését segíti és a sikeres Hangyabanda színjátszó csoport ugyancsak nyitva áll a tanulóink előtt. A tanévben egy ének-zene emelt szintű (napközis) és egy normál tantervű (iskolaotthonos) osztályt indítunk. Nyílt napot, bemutató órákat, majd tájékoztatót március 9-én 8-12 óráig tartunk. Az ének-zenei meghallgatás és a tanítókkal való ismerkedő beszélgetés március 16-án és 17-én óráig lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyerekeket! Mezei József igazgató 14

17 Stromfeld Aurél Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205. Telefon: titkárság Telefon/fax: igazgató honlap: Emelt szintű oktatás: testnevelés, rajz, birkózás Oktatott idegen nyelvek: angol, német A kerület legnagyobb létszámú intézménye (620 fő), Pesterzsébet családi házas részén a kerület tanuszodájával. Az iskola nevelőtestületének legfőbb feladata a tanulók oktatásának, nevelésének mind teljesebb megalapozása; családias légkörben, vidám diákélettel. Pedagógiai programunkban célként jelöltük meg, hogy az alapkészségek kialakításával, fejlesztésével lehetővé tesszük az önálló ismeretszerzést, illetve kialakítjuk az ez iránti igényt. A gyerekekben rejlő egyéni képességének feltárására, minél teljesebb kibontakoztatására, fejlesztésére törekszünk. A személyiségfejlesztés eszközeként évfolyamonként egy testnevelés és egy képzőművészeti tagozatos osztályt működtetünk. Az előbbit pezsgő sportélet, az utóbbit országos és nemzetközi sikerek fémjelzik. Az alsós testnevelés tagozatos osztályokban néptánc- és úszásoktatás mellett, a gyerekek sportos, egészséges életmód iránti igényét szeretnénk megalapozni. Nemcsak a tagozatos osztályba járó tanulóinknak van lehetőségük sportolni. Az iskolai sportkör, illetve a helyben működő egyesületek lehetőséget adnak valamennyi diákunk számára a rendszeres mozgásra. Az iskolai sportkör keretében részt vehetnek az atlétika, labdarúgás kézilabda, kosárlabda és röplabda edzéseken, illetve versenyeken től új kezdeményezésként a Magyar Birkózó Szövetséggel és az ESMTK-val együttműködve birkózó sportosztályt is indítunk, melynek célja az élsport számára az utánpótlás biztosítása a gyerekek testi, lelki és érzelmi nevelésével, valamint magas szintű oktatásával. 15

18 Helyben működő egyesületek: MGyLSz keretében labdarúgás ESMTK birkózó szakosztálya Törekvés SE női kosárlabda Nagy hangsúlyt helyezünk a diákélet színesítésére, kulturális programok szervezésére: műsoros est, farsang, projekt hetek, suli diszkó, színvonalas ünnepi műsorok, vetélkedők stb. Nyaranta rendezett hagyományos táboraink: Néptánc tábor a Velencei-tónál Sport tábor a Balatonnál Fazekas tábor Tiszafüreden Kézműves tábor Battonyán Balatoni tábor Az idegen nyelv- és a számítástechnika oktatása 4. osztálytól bontott csoportokban, tanórai keretben folyik. Választás szerint angol és német nyelv tanulása lehetséges. Felsős diákjainknak évente szerveznek utazást a nyelvtanárok az élő nyelv gyakorlásának céljából az adott nyelvterületre. Munkánk eredményét igazolja, hogy a megszerzett tudással diákjaink kerületi, budapesti és országos tanulmányi versenyeken jó eredményeket érnek el, végzős diákjaink pedig helyt állnak a választott középiskolájukban. Négy első osztály indítását tervezzük: - testnevelés emelt szintű, iskolaotthonos formában, - hagyományos osztály napközivel, - képzőművészeti emelt szintű osztály napközivel, - közoktatási típusú birkózó sportosztály Mind a négy osztályban analizáló szintetizáló módszerrel (szótagoló) oktatják az olvasást tanítóink. Szülőknek szóló részletes tájékoztatás és a tanítók bemutatkozása: március 8-án (hétfő) 15 órakor lesz. A tanítók által tartott nyílt órák pontos idejét itt adjuk meg. A nyílt órákra szeretettel várjuk a gyerekeket is szüleikkel. Lernyei Ákos igazgató 16

19 Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. Telefon: , ; Az iskola honlapja: Emelt szintű oktatás: angol Oktatott idegen nyelvek: angol, német Intézményünk jól megközelíthető helyen, zöldövezetben, a piac mögött helyezkedik el. Iskolánk kicsi, családias légkörű. Törekszünk a képességfejlesztésre, tehetséggondozásra. Alkalmazott tanítási módszereink hatékonyan, sokoldalúan fejlesztik a gyerekek személyiségét, képességeit. Az olvasást hagyományos szótagoló módszerrel tanítjuk. Kiemelten fontosnak tartjuk az idegen nyelv oktatását, ezért két éve, felmenő rendszerben bevezettük az angol nyelv emelt szintű oktatását, amely az 1. osztály második félévében kezdődik. Felső tagozaton a matematikát és az idegen nyelvet (angol, német) nívócsoportos bontásban tanítjuk. Ingyenes sakk, rajz, kézműves, számítástechnika, német, angol, színjátszó, természettudományos szakkör, valamint változatos sportfoglalkozások színesítik a szabadidős programokat. Tanulóink hagyományosan jó eredményeket érnek el a tanulmányi versenyeken informatika, angol nyelv, matematika, történelem tantárgyakból. Korlátlan, ingyenes internet hozzáféréssel rendelkezünk. Valamennyi alsós tanteremben biztosított a számítógép használata. Uniós pályázatokon való részvétellel is igyekszünk biztosítani iskolánk folyamatos megújulását. Iskolánk pedagógusai folyamatos továbbképzések során elsajátították a korszerű pedagógiai módszereket. A kooperatív oktatás, differenciált tanulásszervezés mindennapi gyakorlat iskolánkban. Könyvtárunk nyugodt környezetben, önálló épületben várja az ismeretszerzésre vágyó tanulókat. Évenként megújuló szabadidős rendezvényeink a Halloween délután, a Luca nap, az évszakokhoz kapcsolható kézműves délutánok, a Nevezetes Napok, valamint tavasszal egy-egy téma köré rendeződő projekt napjaink. 17

20 Utazó fejlesztő pedagógus, logopédus és iskolapszichológus segíti munkánkat. Pedagógusaink felzárkóztató foglalkozást (korrepetálást), tehetséggondozást tartanak az általuk oktatott tantárgyból. Az iskolában folyó munkát anyagilag és változatos programok szervezésével egyaránt támogatja a Tátra Alapítvány a Kultúráért és a Környezetért. A Harcos Tigrisek Kempo szakosztálya valamint a Kyokushin Karate Egyesület eredményesen működik iskolánkban. Mindenről bővebben az iskola honlapján olvashatnak. A 2010/2011-es tanévben két első osztály indítását tervezzük: egy iskolaotthonos (osztályfőnöke: Cseh Sándorné, Klári) és egy hazajárós-napközis (osztályfőnök: Póczos Edit) osztályt. Angol nyelvi bemutató és kézműves foglalkozást tartunk a végzős óvodásoknak február 16-án, kedden tól ig. Közben kötetlenül beszélgethetnek a leendő elsős tanító nénikkel és az igazgatónővel. Iskolánk bemutatkozó napja március 18-án, csütörtökön tól lesz. Nyílt órák március 26-án, pénteken tól tekinthetők meg a leendő első osztályos tanító néniknél. Szeretettel várjuk az érdeklődő óvodásokat és szülőket! Forgács Anna igazgató 18

21 Pesterzsébet Önkormányzat Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet OM Budapest, Vörösmarty u Telefon: iskola , logopédia: Fax: Honlap: vm128.freeweb.hu Iskolánk több mint 80 éve működik, kertvárosi környezetben. Jelenleg többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: általános iskola és logopédiai intézet ban az épület teljesen megújult a XXI. század követelményeinek megfelelően. Korszerű tantermek (audiovizuális eszközök, számítógép, internet), modern és kényelmes berendezés, esztétikusan kialakított környezet várja a hozzánk érkezőket. Szaktantermeink (fizika-kémia, számítástechnika) felszereltsége példaértékű a kerületben. Rendelkezünk az idegen nyelvek oktatásához szükséges technikai háttérrel, jól képzett nyelvtanárokkal. Udvarunk parkosított. Az egészséges életmód kialakítását tornaterem, udvari sportpályák, játszótér, a korszerű táplálkozást népszerűsítő iskolai büfé segíti. Könyvtárunk felszereltsége lehetőséget biztosít az önálló ismeretszerzéshez. Miben különbözünk a többi iskolától? Közoktatási típusú sportiskolai osztályt indítunk 1. évfolyamtól, felmenő rendszerben, három sportágban: vízilabda, jégkorong, evezés. Az erőnlét kialakítása heti 5 testnevelés óra keretében folyik, ezen felül 3 sportági edzést tartanak az egyesület edzői az új kerületi sportlétesítményekben. Emelt szinten tanítjuk az angol nyelvet első osztálytól, heti 5 órában. Első osztálytól heti 2 órában tanítunk német nyelvet. 19

22 A sajátos nevelési igényű tanulókat integráltan neveljük, oktatjuk, kiemelten a beszédfogyatékos tanulókat. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató, integrált nevelését, oktatását végezzük. Bevezettük a nem szakrendszerű és a kompetencia alapú oktatást. Nevelőtestületünkről: Legfontosabbnak tartjuk az egymás iránti szeretetet, tiszteletet, megbecsülést és az őszinteséget. Legfőbb feladatunknak tekintjük, hogy minél több kulturális és közösségi élményhez juttassuk a gyerekeket, formáljuk ízlésüket és személyiségüket, gyarapítsuk tudásukat. Önképzéssel, továbbképzésekkel biztosítjuk módszertani kultúránk folyamatos fejlődését. A főbb tantárgyak oktatásában digitális tananyagot alkalmazunk. A digitális tábla érdekes és hasznos színfoltja mindennapjainknak. Szabadidős tevékenységek: A tanulók érdeklődése, igénye szerint sokszínű szabadidős tevékenységeket szervezünk. Ilyenek a szakköreink: angol országismereti, néptánc, színjátszó, tantárgyi tehetségfejlesztő, kézműves, háztartástan, környezetvédő, állatbarát, röplabda, kosárlabda, foci, számítástechnika, Internet, sakk. Iskolánkban számos közkedvelt, hagyományteremtő rendezvény lebonyolítására kerül sor: tanulmányi és művészeti versenyek, Vörösmarty-nap, jeles napok, ünnepélyek, VM 128 Diákalapítvány rendezvényei, diákönkormányzati rendezvények, osztályprogramok, nyári táborok, külföldi tanulmányutak. Iskolánkban a zeneiskola kihelyezett tagozata működik (szolfézs és hangszeres oktatás). Sportegyesületek bővítik a helyben sportolás kínálatát. Mit kínálunk a leendő első osztályosainknak? Kedves, barátságos, nagy empátiával rendelkező, jól felkészült tanító néniket. 20

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest III. Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

BECSENGETÉS. Dunaharaszti Város Önkormányzatának óvoda- és iskolaválasztást segítő tájékoztató kiadványa. Dunaharaszti, 2011.

BECSENGETÉS. Dunaharaszti Város Önkormányzatának óvoda- és iskolaválasztást segítő tájékoztató kiadványa. Dunaharaszti, 2011. BECSENGETÉS Dunaharaszti Város Önkormányzatának óvoda- és iskolaválasztást segítő tájékoztató kiadványa 2011 Dunaharaszti, 2011. március 1 Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy 2011-ben is kézbe vehetik

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI TÁJÉKOZTATÓ OTTHON, VÁROS FERENCVÁROS

BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI TÁJÉKOZTATÓ OTTHON, VÁROS FERENCVÁROS BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI TÁJÉKOZTATÓ 2012 OTTHON, VÁROS FERENCVÁROS BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI OTTHON,

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Előszó: Iskolánk arculata 4. oldal 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei 6. oldal

Részletesebben

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért.

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. LENTI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Nevelőtestülete Horváth Lászlóné

Részletesebben

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT Mottó: Mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. (Paulo Coelho) A

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Bábolnai Általános Iskola

Bábolnai Általános Iskola Bábolnai Általános Iskola Bábolna, Toldi M. u. 24. (OM: 031 895) Pedagógiai program Érvényes a 2013-2014-es tanévtől TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozat 6 Iskolánk története

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

Középiskolai Hívogató

Középiskolai Hívogató Középiskolai Hívogató TÉGED VÁR BÉKÉSCSABA, A DIÁKOK VÁROSA! A Csabai Mérleg oktatási különszáma. Felelôs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. INGYENES VÁROSI LAP Kedves diákok, tisztelt szüleik! A városháza

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2012.03.21. 1 TARTALOMJEGYZÉK Püspökladányi Általános Iskola

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. 8200 VESZPRÉM, SZENT ISTVÁN U.56. Tel: 88/426-102 Tel:/FAX: 88/ 428-717 E-mail: dozsa.iskola@dozsa-vprem.sulinet.

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. 8200 VESZPRÉM, SZENT ISTVÁN U.56. Tel: 88/426-102 Tel:/FAX: 88/ 428-717 E-mail: dozsa.iskola@dozsa-vprem.sulinet. DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200 VESZPRÉM, SZENT ISTVÁN U.56. Tel: 88/426-102 Tel:/FAX: 88/ 428-717 E-mail: dozsa.iskola@dozsa-vprem.sulinet.hu AZ ISKOLA NEM LEHET MÁS, MINT AZ EMBERISÉG MŰHELYE ÉS AZ

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben