A KÍNAI GAZDASÁGI CSODA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÍNAI GAZDASÁGI CSODA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment Szak Nappali tagozat Távol-keleti Interkulturális Menedzsment szakirány A KÍNAI GAZDASÁGI CSODA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM Készítette: Ferkó Adrienn Budapest, 2007

2 Tartalomjegyzék I. Előszó a kínai környezetvédelemről...3. II. A Kínai Gazdasági Potenciál Nyított kapuk politikája A Nagy Kína, vagy amit akartok...9. a. Hongkong, Makaó és Tajvan b. Pán-ázsiai gazdasági blokk c. A huaren-ek és huaquia-ok erős hálózata Konkurencia Indiával III. Kína spirituális szemszögből IV. Kína természeti adottságai és környezeti állapota Kína természeti adottságai Kína környezeti állapota Kína környezetvédelmi politikája Biokína? V. Utószó VI. Mellékletek VII. Bibliográfia Ábrajegyzék Irodalomjegyzék Statisztikai kiadványok Folyóiratok Weblapok

3 I. Előszó a kínai környezetvédelemről Szakdolgozatom témájául Kína gazdasági szárnyalását választottam és ezen belül bemutatom, hogy ez a fellendülés mennyire terheli meg a környezetet. A piacgazdaság fokozatos kiépítése Kínát a világ legmagasabb növekedési mutatókat produkáló országává tette. Ez a folyamat azonban sajnos együtt jár a természeti környezet radikális átalakulásával. Főleg a kőolajszármazékok elégetéséből eredő környezetszennyezés olyan mértékben rontja a vizek és a levegő minőségét, károsítja az emberek egészségét, hogy végső soron jelentősen befolyásolja az egész gazdasági átalakulást. Mivel Kína a világ egyik legnépesebb országa, gazdasági növekedésének hatása az ökológiai egyensúlyra súlyos globális kérdésé vált. Ugyanakkor Kínában a rövid távú gazdasági előnyök fontosabbaknak tűnnek, mint a hosszabb távon immár komolyan fenyegető környezeti katasztrófa elkerülése. Kína mindig is büszkén emlegette, hogy ők alkották meg az első környezetvédelmi törvényt, mivel egy kétezeréves Csin-dinasztia-beli sírban olyan szöveget találtak bambusznádra írva, amely igyekezett szabályozni a fakivágást és a fiatal állatok elejtését. Az 1994-ben közzétett Kínai népesség, környezet és fejlődés a XXI. században c. fehér könyben megtalálható az ország fenntartható fejlődési stratégiája. A kínai kormány a stratégia megvalósításához elengedhetetlennek tartja a természeti erőforrások tartós felhasználását és a jó biológiai környezetet. Dolgoznak a mezőgazdasági termelés módszerének megváltoztatásán, hogy megkönnyítsék a tervgazdaságról a piacgazdaságra átmenő folyamatot. Ezen kívül a kínai kormány külön figyelmet fordít a falusi gazdasággal kapcsolatos reformokra, csökkenteni próbálja a fakitermelést (kisebb-nagyobb, de inkább kisebb sikerrel), hogy megakadályozza a sivatagosodást és ösztönzi a biogazdasági technológia fejlesztését (lásd később) óta a Kínai Mezőgazdasági Bank több cégnek nem ad hitelt, mert inkább a technológiafejlesztést támogatja vidéken. Egy az 1997-ben kiadott törvény előírja az ésszerű erőforrás-felhasználást és környezetvédelmet a városi és vidéki kisvállalatoknak. Azonban ez nem elég, az ország keleti részén elviselhetetlenül szennyezett a levegő, a tengerek, a folyók, gyakoriak a savas esők és Hajnan szigete mellett még egy tengeri szemétlerakóhely is található. Becslések szerint az egy év alatt okozott környezeti károk helyreállítási költségeit csak az ország teljes évi bruttó hazai terméke tudná fedezni.a környezetvédelemre fordított összeg nagysága 2006-ban érte el először az ország GDP-jének 1%-át és most először hoztak intézkedéseket az erdőirtások megakadályozására: elindítottak egy olyan programot, melyben 3

4 visszaalakítják a szántóföldeket eredeti formájukba (erdők, legelők, tavak, mocsarak). Bár ennek a programnak a sikeressége még kérdéses, hiszen Kína még mindig növekvő népességének hatalmas erőforrásokra van szüksége és nem biztos, hogy a gyorsan szerzett haszon háttérben marad az ökológia javára 1... Szakdolgozatom első részében Kína gazdasági potenciálját mutatom be, hogy milyen módon tudott a világ egyik meghatározó gazdasági erejévé válni. Dolgozatom második felében fogok a kínai környezetvédelemről bővebben beszámolni, kitekintéssel a vallásra, hagyományokra és a lehetőségekre. Munkám során nagy segítséget nyújtott a Forrester-Meadows és Bariloche globális modellje 2, amelyeknek köszönhetően könnyebb volt struktúrálisan felépítenem szakdolgozatomat, illetve jobban megértettem az összefüggéseket. 1. ábra 1 erőforrások megmaradó része, 2 élelmiszer, 3 népesség, 4 termelés, 5 környezetszennyezés A Forrester-Meadows modell 100-as skáláján jól látható, hogy a görbék a 21. század első évtizedeire rohamos visszaesést mutatnak az egy főre jutó ipari és élelmiszertermelésben, 1 Jasper Becker: Kína gyötrelmes fejlődés ( old) # National Geographic Magyarország 2004 március 4

5 miközben a népesség is csökken és a környezetszennyezés szinte elviselhetetlen lesz. Egy másik variációban filyelembe vették a megfelelő önkorlátozó intézkedések hatásait és eszerint megtalálható a globális egyensúly olyan állapota, amely mellett a Föld minden lakosa (kb.hat milliárd) emberhez méltóan tud élni és a környezetszennyezés mértéke is csökken. A Barlioche modell a világot 4 részrendszerre (régióra) osztja: fejlett országok, Latin-Amerika, Afrika, Ázsia Az egyes részfolyamatokat és azok kapcsolatait az ábra szemlélteti. 2. ábra A modell szerint a megfelelő intézkedésekkel Latin-Amerika helyzete az ezredfordulóra stabilizálható. Népessége 208 millióról 760 millióra emelkedik, a növekedési ütem csökken. Az egy főre jutó nemzeti jövedelem $ 372-ről $ 5746-ra nő. Afrika hasonló fejlődést ér el, némileg később, a XXI. század első évtizedének végére. Ázsia népessége meghaladja a 7,8 milliárdot. Nehézségei súlyosabbak, mint a másik két régióé, ezek megoldása a XXI. század vége előtt nem várható. A fejlett országok magas életszínvonalat érnek el, még akkor is, ha a növekedési ütem jelentősen csökkenni fog. 2 LBPFb_mgO7EobM:&tbnh=150&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dmakrogazdas%25C3%25A1gi%2Badatok%2 BK%25C3%25AD (2006. szeptember 15.) 5

6 I. A Kínai Gazdasági Potenciál Kína, India és Délkelet-Ázsia gazdaságai 2006-ban is sokkal dinamikusabban nőttek a világgazdaság átlagánál, a GDP bővülése az első három negyedévben 5,2% volt. A térség meghatározó gazdaságainak folyó fizetési mérlege tartósan, jelentős többletet mutat. A már hosszú ideje tartó gazdasági dinamika hatására Kína vásárlóerő-paritáson mért GDP-je 2005-ben a világ GDP 15,42%-a volt, Indiáé pedig elérte az 5,95%-ot. Az elmúlt másfél évtizedben majdnem háromszorosára nőtt Kínának a világ GDP-ben való részesedése, de a többi ázsiai országban is hasonló fejlődés volt jellemző, amely jelentősen átalakította a jelenlegi nemzetközi munkamegosztást. Az alábbi diagramból megtudhatjuk, hogy Kína növekedési hulláma, mely szektoroknak köszönhető. A diagramból jól látszik, hogy a kilencvenesévek eleji, közel 15%-os növekedést sikerült mára 10% körülire csökkenteni. Az is jól látható, hogy a növekedést nagyban befolyásolja az ipar, de az ezredforduló 3.ábra környékén a szolgáltatói szektor fontosabb szerepet játszott a növekedésben és akkor érte el eddigi tetőpontját. 3 A XX. sz végére számos ország felismerte, hogy az új világrendben már nem(csak) a katonai, hanem a gazdasági fölény is meghatározó.a kínai gazdaság 1992-ben feljött az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok mögé a harmadik helyre. A gazdasági nyitás óta átlagosan 8%-os növekedést produkált, ami ekkora mértben egyedülálló a világon. Az alábbi táblázat a világ legnagyobb, vásárlóerő-paritáson számított gazdaságaival 3 A diagram forrása: China Statistical Yearbook 2004 # China Statistics Press # Peking #

7 rendelkező államait mutatja be. 4 GDP (PPP) Lakosság milliárd $ % ezer fő % GDP / fő ($) HDI - index Összesen , Európai Unió ,4 23, , Egyesült Államok ,0 21, , Kína ,9 12, , Japán 3.425,1 7, , India 2.799,6 5, , Brazília 1.355,0 2, , Oroszország 1.185,6 2, , Kanada 924,7 1, , Mexikó 904,6 1, , Koreai Köztársaság 807,3 1, , A Világ többi része 9.498,5 19, , ábra: A Föld tíz legnagyobb gazdasága (2003) Kína bár a harmadik helyen áll, de az ő gazdasága nő a legnagyobb ütemben, kihasználva a globalizáció adta lehetőségeket. Az utolsó oszlop (HDI-index) az emberi fejlődési mutató, amely igyekszik pontosan érzékeltetni egy térség fejlettségét: az egy főre jutó GDP és a gazdasági növekedés mellett figyelembe veszi a születéskor várható élettartamot és az analfabétizmus arányát is. Egyéb fontos makroökonómiai mutatók tekintetében is jól áll Kína, hiszen az infláció 1%-ék körül mozog, a munkanélküliség alig haladja meg a 4%-ot (750 milliós munkaerőnél ez 32 millió ember). Viszont a vidéki mezőgazdaságban munka nélkül maradt, és illegálisan a nagyvárosokba vándorolt embereket a statisztikák nem tudják figyelembe venni. Az ország legfőbb céljai közé tartozik a stabilitás megteremtésén és fenntartásán túl, a régión belüli szerepének erősítése (Ázsia és Csendes-óceán). Kína a multipoláris világrendet tartaná elfogadhatónak, melynek egyik pólusává kíván válni. Most azt gondolhatnánk, hogy ez már sikerült is neki, azonban ez egyáltalán nem vehetjük biztosra. Miért is? Először is nem biztos, hogy Kína ilyen gyorsan tud tovább fejlődni. Ha a GDP-je a háromszorosa lenne, akkor sem számítana gazdag országnak. Az ilyen gyors fejlődés mellékhatásainak kezelése jelenleg is nagy problémát okoz (energiafogyasztás, élelmiszer fogyasztás növekedése, olaj- 4 A táblázat forrása: IMD World Competitiveness Yearbook 2004 # IMD International # Lausanne # 2004; (2007. február 28.) 5 Tajvannal, Hongkonggal és Makaóval együtt értendő. 7

8 importfüggőség). A regionális egyenlőtlenségek az országon belül nagyon magasak. Nemzetközi kereskedelembe való bekapcsolódásra csak a keleti parti városok képesek, az öt különleges gazdasági övezet (ld. később). A hatalmas ország azonban a világra is befolyással akar lenni. Legutóbb Latin-Amerikát környékezte meg, ahol a kereskedelmen kívül infrastrukturális befektetésekre is készül, sőt mára Kína bármiféle gazdasági megingása hatással lehet az Egyesült Államok gazdaságára is. Hugo Chavez venezuelai elnök 2004-es pekingi látogatásán kőolaj szállításról biztosította Hu Csin-tao elnököt ben pedig elvi és gyakorlati kérdésekben is sikerült megegyeznie Moszkvával. Közösen kiadtak egy a XXI. századi világrendről szóló dokumentumot, melynek középpontjában az Egyesült Államok hegemóniájának megtörése, a multipoláris világrend kialakítása, a területi szuverenitás és a be nem avatkozás elve áll. Persze a sorból Afrika sem maradhat ki. Amíg az Unió és az Egyesült államok feltételekhez kötik a befektetéseket és segélyeket (emberi jogok védelme, tiszta választások), addig a kínaiak nem követelik meg a demokratikus átalakulást. Ma a legmohóbb kapitalisták Kínából érkeznek. Természetesen a második világháború után ideológiai alapon támogattak olyan ugyancsak szocialista országokat, mint Tanzánia vagy Zambia, ahol vasutat és sportstadionokat építettek, de mára mindezt a tiszta gazdasági érdek váltotta fel. Afrika szegény országai stratégiailag fontossá váltak, hiszen nincs munkavédelmi, környezetvédelmi szabályzat, és, ami a legfontosabb... verseny sincs (a nyugati cégek az állandó háborúskodás és korrupció miatt már rég kivonultak). A kínaiak jelen vannak a bányászatban, fakitermelésben, halászatban, de az olajiparban a legaktívabbak. A kínai olajszükséglet 12%-át a szudáni kutak biztosítják. A kapitalista kommunizmus példáját Afrika sikertörténetnek tekinti és lehet, hogy ezek a befektetések megindítják a változást a Fekete Kontinensen, mivel a legnagyobb problémát mégiscsak a nyomor okozza, amit még európai és amerikai légkondicionált irodákból sem tudtak megoldani (és nem is lehet) 6. 6 Lindsey Hilsum: Afrika nagy barátja, Kína # (2006. január 5.) 8

9 II.1 Nyitott kapuk politikája Kínában a működőtöke megjelenését az 1978-ban meghirdetett nyitott kapuk politikája tette lehetővé. Ennek a politikának köszönhetően a külföldi működőtöké (KMT) befektetési értéke a 90-es évek elejére 150%-kall nőtt. A növekedéshez szükség volt az új technológiára és az exportbevételek növelésére is. Kína eredményeihez bizonyos mértékben Hazánk is hozzájárult. 7 Mao halála után megkülönböztetett figyelmet szenteltek a nálunk 1968-ban bevezetett Új Gazdasági Mechanizmust követő reformok eredményeire. Az 1980-as évek elejétől a kínai gazdaságirányítási modell hasonlóvá vált a magyaréhoz (1987-ben Csao Ce-hang volt kínai miniszterelnök látogatott Magyarországra). Az 1978 előtti növekedés összetétele: tőkeformációk 65%, munkaerő 17%, termelékenység 18%. Míg a nyitás utáni években a termelékenység 42%-ot képvisel, a 90-es években pedig átlépte az 50%-ot. Ez évente 3,9%-os növekedést jelent, ami sokkal magasabb összehasonlítva az USA 0,4%-os és a kistigrisek 2%-os növekedésével ban 4 Különleges Gazdasági Övezetet (KGÖ) hoztak létre, amelyeket a dél-keleti tengerparti sávban jelöltek ki, amihez később még 14 tengerparti város csatlakozott és 1998-ban Hainan szigetét tartományi rangra emelték és különleges gazdasági övezetté nyilvánitották. Tehát az ország hagyományosan fejlettebb keleti, dél-keleti részét nyitották meg a külföldi tőkebefektetések előtt. Az alacsony költségű munkerőt kereső befektetők számára az elsődleges célpont Kína lett, ahová (Hongkonggal együtt) a régió beáramló tőkéjének 64%-a került befektetésre. A KGÖ-k meghatározó kapuként szolgáltak a fejlett technika beáramlásához, a menedzsmenttapasztalatok megszerzéséhez és a közvetlen külföldi befektetésekhez, úgy, hogy közben gazdasági reformok is végbementek (szocialista és kapitalista viszonyok keveredése). A tengerparti övezetekbe áramlott külföldi befektetések azonban nem oszlottak el arányosan. Az övezetek közül a legsikeresebbnek a Hongkong szomszédságában található Shenzhen mondható, de nem lehet kihagyni Shanghai körzetét és a Jangce folyón épülő Három-szoros erőmű építését sem. De az is érdekes tendencia, hogy az egyes szubrégiók, hogyan reagálnak a tőke beáramlására. Például Tajvan hagyományos iparágainak nagy részét (táskakészítés, cipőgyártás) áttette Dél-Kínába. 7 Hovanyecz László: Kína: a felemelkedés útja # Népszabadság december 28. 9

10 Ha figyelembe vesszük a szingapúri, malajziai, thaiföldi, indonéziai és fülöp-szigeteki tőkebefektetéseket, akkor a Kínába irányuló működő tőkének több mint 60%-a származott külföldön élő kínaiaktól (erre a tényre a későbbiekben részletesen kitérek). Azonban amennyire sikeresek a KGÖ-k, annyira tovább mélyültek az országon belüli gazdasági és életszínvonalbeli különbségek. Jelenleg Kína számít a fejlődő világ legnagyobb tőkeimportőrének. A transznacionális vállalatok óriási termelőkapacitást hoztak létre a nagyberuházások által (autóalkatrész), amelyek a tartósan fennálló alacsony munkaerő költségekre épülnek. Az ország legnagyobb befektetője (HongKongon keresztül) az Egyesült Államok (Ennek tudható be, hogy nem éreztette hatását az 1998-as ázsiai pénzügyi válság, mivel az ASEAN-5 országok elsődleges befektetője Japán). Az EU országokból érkezo éves átlagos 4 milliárd dollárt kitevő működő tőke egyenlően oszlik el Kína és az ASEAN 5 országai között. II.2. A Nagy Kína, vagy amit akartok Az utóbbi években Kína egyre inkább arra törekszik, hogy létrehozzon egy közös piacot globális és regionális szinten. Felismerte, hogy gazdasági erejének növelésének kulcsa az összefogás minden szinten és ebből valami új születhet. A regionalizmus és a globalizmus tehát bizonyos szempontból kiegészíti egymást, de máshonnan nézve ellentétes folyamatok, úgymint a verseny és az együttműködés. A globalizáció fentről lefelé indul, merev, homogenizáló és ellenőrző; míg a regionalizáció alulról építkezik, rugalmasabb, önkéntes és a diverzitásra helyezi a hangsúlyt. 8 Balassa Béla, magyar származású amerikai közgazdász fogalmazta meg elsőként a nemzetközi szakirodalomban a nemzetközi integráció fokozatait 9 : 1. szabadkereskedelmi területekben résztvevő államok az egymás közti kereskedelemben megszüntetik a vámokat és egyéb korlátozó intézkedéseket 2. vámunióban továbblépnek ezen, és kifelé, más államok felé is közös vámpolitikát alkalmaznak 8 Békési László: A politika földrajza # Aula Kiadó Kft. # 2004 # Budapest 9 Az integrációk többsége az ötödik szinten álló Európai Uniót leszámítva egyelőre csupán az első előtti, megközelítőleg szabadkereskedelmi társulásnak tekinthető szinten állnak. Néhányan az első, esetleg a második lépcsőfokon működnek, a harmadik és negyedik szint csak keveseknek került elérhető közelségbe. 10

11 3. közös piac keretei között a termelési tényezők áramlását korlátozó akadályokat is felszámolják 4. gazdasági unióban még tovább mennek a résztvevők, bizonyos mértékig gazdaságpolitikájukat is összehangolják 5. teljes gazdasági integrálódásnak azt az állapotot tekintjük, amikor már egységes monetáris, fiskális és szociális politikát alkalmaznak a tagállamok, valamint nemzetek feletti intézményeket és hatóságokat hoznak létre, melyek határozatai a tagállamokra nézve kötelezőek. A kínai törekvéseket nem lehet egyik csoportba se berakni, mert ez valami teljesen más. De miben is? A Nagy Kína gondolatát az ország Hongkonggal, Makaóval, Tajvannal és a tengerentúli kínai közösségekkel folytatott gazdasági együttműködése indította el. Hongkong és Makaó esetében az integrálódást államközi szerződések szabályozzák, míg Tajvannal sokkal feszültebb a kapcsolat (regionális integráció). Az integrálódást a politikai, gazdasági, érzelmi tényezők segítik elő, amely a kínai nagyhatalom kialakulásának potenciális lehetőségét hordozzák magukban, ugyanis Kína rendelkezik a világ legnagyobb belső piacával, legnagyobb tömegű és egyik legolcsóbb munkaerejével, valamint gazdag nyersanyag- és energiaforrásokkal. A folyamatból nem szabad kihagyni azokat az Ázsiában szétszórtan élő kínaiakat, akik identitásuk őrzése és gazdasági erejük révén katalizátorai a déli- és délkelet-kínai gazdasági közösség fejlődésének (ez különbözteti meg a Nagy Kína gondolatát más integrációs kezdeményezésektől és sikerének kulcsa is ez lehet). Kína külkapcsolati stratégiájának (globális szintű integráció) kiemelt részét képezi a tengerentúli kínaiak tőkeerejének bevonása a gazdaság fejlesztésébe. Miután a Kínában az üzleti tevékenység alapját inkább a bizalom és a személyes kapcsolatok irányítják, ezért a kínai származású befektetők jobb üzleteket tudnak kötni a külföldiekkel szemben (Pragmatikus nacionalizmus). Ezek után nem lepődhetünk meg, hogy a kialakulóban lévő kínai közös piac etnikai alapon szerveződik, ami azért érdekes, mert általában a cégek és személyek közötti kapcsolatok szoktak jobban dominálni a világgazdaságban. A nagy piac, az olcsó munka, az azonos kulturális háttér, és a közös nyelv tette a világ negyedik legnagyobb erejévé a kínai közösségek hálózatát. Aki a hálózatba tartozik, annak meggyorsítja az átjárhatóságot a magán- és az állami szféra között, illetve egy jó kapcsolat birtokában rövidebbé 11

12 válik a szükséges engedélyek, kölcsönök és nyersanyagok beszerzése. A kínai közös piac létrejöttét az idő és a gazdasági lehetőségek és tényezők döntik majd el. A kínai gazdasági erő három pillére 10 : II.2.a. Hongkong, Makaó és Tajvan Hongkong és Makaó 1997-ben, a 99 éves bérletszerződés lejártakor, az Egyesült Királyság visszaadta Hongkongot Kínanak ben Porgtugalia bérleti szerződése járt le Makaóra. A két város külön közigazgatási egységként szerepel, a pekingi törvények csak 50 év múlva lesznek itt is maradéktalanul érvényesek, addig a kommunista Kínától részben eltérő gazdasági rendszer marad érvényben. A Kínához fűződő kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok létfontosságúak Hongkong és Makaó számára. Kezdetben ezek az élelmiszer-, ivóvíz- és energiaellátás, a bővülő árucsere, a későbbiekben pedig a munkaerő-intenzív iparágak kitelepítése, s az ezzel társuló tőkekihelyezések, illetve beruházások voltak. A kölcsönös érdekeltség és egymásrautaltság önmagában is elég erős integráló erővé vált. Tajvan Tajvan szigete a kínai közigazgatási rendszerben 23. tartományként szerepel, de természetesen mindenki, így a kínai vezetés is tisztában van vele, hogy a helyzet nem ilyen egyértelmű. Az 1949-es kommunista hatalomátvételkor a Csang Kaj-sek vezette köztársaságpártiak Tajvan szigetére szorultak vissza és ott hozták létre a Kínai Köztársaságot. Ezzel egyrészt megkülönböztették magukat a Kínai Népköztársaságtól, másrészt hangsúlyozták, hogy ők is Kínának tartják országukat. Tehát két Kína létezett egy időben, melyek kölcsönösen igényt formáltak egymás területére és a nemzetközi elismertségre. 10 Mészáros Klára: A Nagyobb Kína, mint a XXI. század meghatározó gazdasági és politikai ereje # (2006. április 18) 12

13 Tajvan jelenleg Kína szakadár tartományaként van számon tartva. Egy esetleges függetlenségi próbálkozás esetén Kína azonnal háborút indítana egy Március 14-i törvénynek köszönhetően., ami megengedi az államnak a békétlen eszközök bevetését is, hogy az ország területi egységét megőrizzék. Kína többször is kifejtette, hogy a honkongihoz hasonló egy ország - két rendszer státuszt tartják elfogadhatónak. Tajvan a szelektíven nyitott kapuk politikáját alkalmazza Kínával szemben, de mind a két fél tisztában van vele, hogy a szorosabb együttműködés kölcsönös érdek, az integráció gazdasági szempontból pedig szükségszerű. A mai napig 25 állam ismeri el Tajvant önálló országként, és a szigetnek az ENSZ-ben sincs helye. Tajvan legnagyobb és végül is egyetlen szövetségese az Egyesült Államok. Mivel a két ország között nincs diplomáciai kapcsolat, ezért az amerikai kongresszus megszavazta a tajvani kapcsolatok törvényét, amely alapján Washington önvédelmi fegyverekkel látja el a szigetet és kijelentette, hogy egy kínai támadás súlyosan érintené őket (nyílt háborúra nem valószínű, hogy sor kerülne, mivel Kína rendelkezik atomfegyverrel). KÍNA (2003) 11 - Hadsereg teljes létszáma: 2,5 millió fő - Védelmi költségvetés: 120,5 milliárd jüan/év (14,5 milliárd dollár) - Légierő: 470 ezer fő, 2556 vadászrepülő, 400 földi célpontokat támadó gép - Szárazföldi egységek: 1,9 millió fő, 14 ezer tank, tüzérségi fegyver, 453 helikopter - Haditengerészet: 250 ezer fő, 63 tengeralattjáró, 18 torpedóromboló, 35 fregatt TAJVAN (2003) - Hadsereg teljes létszáma: 370 ezer fő - Védelmi költségvetés: 7,5 milliárd dollár - Légierő: 400 vadászrepülő, 2000 föld-levegő, levegő-levegő rakéta - Szárazföldi egységek: 1500 tank, 1400 ágyú és rakétavető, 60 helikopter - Haditengerészet: 40 hadihajó, négy tengeralattjáró, több tucat tengeralattjáró-felderítő helikopter Mi nehezítheti, illetve könnyitheti az együttműködést? 11 pcsolat (2007. január 15.) 13

14 1.) Az anyaországon belül olyan különbségek vannak, amelyek miatt a fejlődésbeli eltérések áthidalása nem egyszerű feladat. 2.) Az Kínai Népköztársaság és Tajvan közötti feszültséget kompromisszumok nélkül nem lehet rendezni. A kölcsönös gazdasági érdekeltség azonban erősebb, ezért a gazdasági kapcsolatok gyorsan fejlődnek. Mára Tajvan legnagyobb külgazdasági partnere Kína, míg Kínának az ötödik. 3.) A munkaerő szabad áramlásának kilátása komoly félelmeket kelt az integráció résztvevői között, hiszen Hongkong, Makaó és Tajvan együtt sem teszik ki Kína területének 4 ezrelékét, lakosságának pedig 2,3%-át. II.2.b. Pán-ázsiai gazdasági blokk (Thaiföld, Malajzia, Indonézia, Fülöp-szigetek és Szingapúr) 12 A környező országok fenyegetésként élik meg Kína regionális integrációját. Ennek következménye a nemegyszer véres leszámolásokba torkolló kínaiak iránt érzett gyűlölet, viszont a huaqiaok (Kínán kívül él, de kínai állampolgár) befektetéseire nagy szükség van ezen térségekben., mivel ők tartják kézben a gazdasági élet jelentős részét. A kínaiak sokkal nagyobb arányban vannak jelen a banki, üzleti, orvosi és értelmiségi szférában, mint amekkora arányú kisebbséget alkotnak az adott országokban. Sokan az ASEAN 13 létrejöttében Kína-ellenes összefogást is látnak óta Kína megfigyelőként vesz részt az ASEAN munkájában és nem titkolt célja, hogy a délkelet-ázsiai térség országait gazdaságilag és politikailag magához láncolja, ami nem is lesz annyira nehéz a földrajzi közelséget, a kínai gazdasági potenciált és az egyre erősödő hadsereget figyelembe véve, de nem szabad Indiát sem kifelejteni a játszmából Mészáros Klára: A kínai közösségek integrációs folyamata a Nagy Kínai Gazdasági Térség ( old) # Műhelytanulmányok 26. szám október # MTA Világgazdasági Kutatóintézet 13 Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN): Ázsia legsikeresebb gazdasági közössége ben alapította az öt ország, de a tagállamok száma azóta 11-re növekedett. Székhelye az indonéz főváros, Jakarta. Hogy igazán komoly hatalommal bíró integráció legyen, szüksége van Kínára, de a Csende-ócieáni Szigetek Forumának vezető állama, Ausztrália is intenzíven érdeklődik az együttműködések fejlesztésének lehetőségéről. 14 Fukuyama, Francis: Bizalom # Európa # Budapest # 1997 # ( old.): a politikai környezet különböző volta ellenére a kínai gazdasági kultúra viszonylag egységesnek mondható. Legtisztább formájában Tajvanon, Hongkongban és Szingapúrban mutatkozik meg, ahol a lakosság többsége kínai, s az állam nem kényszerítette rá a gazdaságot, hogy a fejlődésnek az ideológia által kijelölt ösvényén haladjon... ez a kultúra uralkodik a kínai 14

15 II.2.c. A huaren-ek és huaquia-ok erős hálózata 15. A kínai eredetű migrációs lakosságnak 82,3%-a (kb 20 millió ember) Ázsiában él, Amerikában 12,5%, Afrikában 0,4%, Óceániában 1,7% és Európában pedig 3,1% - persze ezek az adatok csak becslések a pontos számokat senki sem tudná megmondani. Az elsődleges célterületek Ázsia, az Egyesült Államok és Oroszország, a másodlagos célterületnek számítanak az európai országok; ezek közül leginkább Franciaország, Olaszország és Németország vonzza a Kínaiakat, míg Közép- és Kelet-Európában Magyarország, Lengyelország és Csehország a legkedveltebb. 16 Huaquia-ok és huaren-ek Magyarországon Úgy gondoltam, hogy érdemes kicsit közelebbről is megszemlélni, hogyan is működik a huaren-ek és huaquia-ok hálózata és úgy éreztem, hogy ehhez Magyarország lenne a legjobb példa. A Magyarországra érkező kínai export 84%-a magas műszaki színvonalú gépek, gépi berendezések és elektronikai eszközök és csak 24% a könnyűipari termék. Magyarország-szerte több ezer kínai alapítású cég működik. Nagy részük persz egy-egy éttermet vagy boltot fenntartó kisvállalkozás. Azonban sok kínai vállalat alapított nálunk leányvállalatot, egy kicsit sajátosabb módon. Ugyanis a leányvállalatot egy ide küldött magányszemély alapította a jóval egyszerűbb eljárások miatt. Több cég pedig a kínai kolónia ellátásából él: kínaiak által alapított könyvelő, vámügyintéző irodák, keleti orvoslással foglalkozó rendelők, újságok, ahol magyarok is dolgoznak. De olyan céggel is találkozhatunk, amely arra szakosodott, hogy a be és visszautazó honfitársaknak intézi a jegyfoglalást és kiszállítást. A kínai kolóniákra már külön bankok is szakosodtak. Ilyen például a dél-koreai tulajdonú KDB Bank, vagy a malajziai IC Bank vagy a Bank of China helyi leányvállalata. Ez utóbbinak megközelítőleg 2 ezer ügyfele van, melynek 90%-a a magyarországi kínai közösséghez tartozik, de Ausztriából, Szlovákiából és Romániából is vannak ügyfelei. Már működése első évében 42 milliárd forintot utaltak át Kínába az kisebbségek lakta területeken Malájziában, Thaiföldön, Indonéziában és a Fülöp-szigeteken is, s abban a szabad - és virágzó - magángazdaságban szintén megjelent már, amely Teng Hsziao-ping reformjai eredményeként épült ki a KNK-ban a hetvenes évek végén... Sőt még az Amerikában honos kínaiak között is él, akik pedig viszonylag jobban asszimilálódtak a domináns kultúrához, mint a délkelet-ázsiaiak." 15 Huaren: kínai származású külföldi állampolgár; Huaquia: Kínán kívül él, de kínai állampolgár 16 Mészáros Klára: A kínai közösségek integrációs folyamata - a "Nagy Kínai Gazdasági Térség" ( old) # Műhelytanulmányok 26. szám október # MTA Világgazdasági Kutatóintézet 15

16 ügyfelek a bankon keresztül, amely a hazánkba érkező kínai export 1/5-ét adta. A kisebb kínai vállalkozások és magánszemélyek egy jelentős része a Bank of China Hungárián keresztül utal, melynek az a legnagyobb előnye, hogy a pénzt közvetlenül Pekingbe irányítják és nem Frankfurton vagy New York-on keresztül. A kínaiakra jellemző, hogy a betétlekötések nem különösebben népszerűek, és jellemzően hitelt sem vesznek fel. Akik felvesznek, azok már régóta itt élnek és a magyar hatóságok által kiállított személyigazolvánnyal rendelkeznek. A pénzügyi szférán kívül a szerencsejáték iparban is ráálltak a kínaiak kiszolgálására. Köztudott, hogy a kínaiak rajonganak a hazárdjátékokért és számos kaszinónak és játékteremnek alkotják a törzsközönségét. Azonban arról nincs adat, hogy hány játékterem üzemeltetése van kínai kézben, mivel a Szerencsejáték Felügyelet nyilvántartásából nem lehet az állampolgárságra vonatkozó adatokat lekérni. Szerencsénkre Kína sokkal nagyobb volumenű befektetésekkel is jelen van Országunkban. A Changshu nagyvállalaté a sikeresen működő borsodi Ongai Csavargyártó Kft., a Flextronics International sárvári üzeme a Hisense Co limited kínai társaság megrendelésére gyárt televíziókat, amelyeket így vám nélkül szállíthat az Európai piacokra. Emellett 50 nagy kínai külkereskedelmi cég nyitott már irodát és számos kínai tulajdonú szálloda is működik, melyek a batyuzó kereskedők (csak hétvégékre jön fel a portékájával) ideiglenes elszállásolására szakosodott. A magyarországi kínai befektetések értékét 120 millió dollárra becsülik, amihez hozzájön a 200 millió dolláros beruházással elkészült Asia Center és China Mart, melynek elsődleges célja, hogy Közép-Európa legnagyobb logisztikai központja legyen az ázsiai, főleg kínai termékek számára. Az, hogy Közép-Európában hazánk a legnagyobb kereskedelmi partnerük, az nem véletlen. Elsősorban a kedvező megítélés az, amit ki kell tudnunk használni. Kiemelném, hogy a nálunk élő kínaiak szeretnek az Országunkban élni. A felmérések szerint a környező országokhoz képest nálunk éri őket a legkevesebb diszkrimináció. Amíg a Ny-Európai országokban a szegényebb rétegek viseltetnek a legtöbb ellenszenvvel a kínaiak iránt, addig nálunk ez pont a fordítottja, hiszen sok család csak náluk engedheti meg magának a vásárlást, ezért sokkal toleránsabbak velük szembe re Kína hazánk 6. legnagyobb kereskedelmi és a 4. legjelentősebb import partnerévé vált. Ezek után nem volt meglepő, amikor 2004-ben Hu Csin-Tao államfő ellátogatott Budapestre. Azonban a dinamikus kapcsolatot beárnyékolja az a tény, hogy a magyar termékek csupán jelzésértékkel vannak jelen a kínai gazdaságban. A kínai fél ezt úgy próbálja kompenzálni, hogy ösztönzik a nálunk élő kínaiakat befektetésekre (szolgáltatás-export, turizmus). Hazánk a következő területekre szeretné Kínát becsalogatni: háztartási elektronika, autóalkatrész-gyártás. 16

17 II.3. Konkurencia Indiával (Avagy meddig húzza a két csárdás egymást?) Elemzők szerint a XXI. sz Kína és India évszázada lesz, bár tényként kezelhető, hogy Kína nagyobb sebességbe kapcsolt, és több oldalról próbálja a csúcsot meghódítani (2008 Pekingi Olimpia 17, 2010 Sanghaj-i Világkiállítás). (5. ábra) De India egyre fontosabb szerepet tölt be a globális innovációs láncban, a kutatás-fejlesztési centrumok és irodaházak egyre fejlettebbek, de a szegénység és az infrastrukturális hiányosságok sokkal szembetűnőbbek, mint Kínában. Mely területeken van jelen India? A Motorola, Hewlett-Packard és más multinacionális vállalatok számára indiai mérnökök készítik a legújabb szoftvereket és multimédiás eszközöket, de Indiában tervezett motorokat a General Motors is, repülőgépszárnyakat a Boeing és itt fejlesztik a Google új keresőtechnológiáját. Indiai pénzügyi cégek dolgozzák föl a Wall Street-i társaságok jelentéseit Bangalore-ban és több technológiai központban önálló indiai cégek fejlesztenek saját mikroprocesszorokat, szoftvereket és gyógyszereket. Bangalore-t manapság Ázsia Szilícium-völgyének is nevezik, ráadásul az indiai vállalatok nevetségesen alacsony áron kínálnak jó minőségű termékeket és szolgáltatásokat. A két ázsiai ország kapcsolatában az az érdekes, hogy kiegészítik egymást. A műszaki és irányítási ismeretek egyre fontosabbá válnak az olcsó munkaerőnél, Kína ugyanakkor domináns marad a tömegtermelésben (elektronikai és nehézipari üzemek). India erős a szoftverfejlesztésben, a designban, a szolgáltatásokban és a precíziós iparban, azonban nehéz elképzelni a két ország szoros integrációját a konkurens gazdasági és politikai érdekek miatt. Az internetnek és a távközlési költségek csökkenésének köszönhetően a multik ma már megtehetik, hogy Kínában gyártassák az indiai fejlesztésű szoftvereket vagy áramköröket tartalmazó termékeket. 17 Peking hatalmas többséggel hódította el Párizs, Toronto, Isztambul és a japán Oszaka elől a megrendezés jogát. 17

18 A két ország fejlődését a fizetőképes fogyasztói réteg folyamatos bővülése is előremozdítja; Kína már most a világ első számú mobiltelefon piaca és két év múlva több kínai háztartásban lesz szélessávú internet mint ahány európaiban. Mind két ország fogyasztóira az jellemző, hogy a legújabb technológiákat igénylik. A Greg Global Group 2006-os felmérése szerint a kínai és indiai fiatalok túlnyomórészt optimisták, sikerorientáltak, ennélfogva státuszszínbólumnak tekintik a termékeket (pélául Kínában háromhavonta lecserélik a maroktelefonjukat, de azért megemlíteném, hogy Magyarországon is legalább ennyire státuszszimbólumnak számít a mobiltelefon, ha nem is háromhavonta cserélik). A fogyasztói tömeg miatt a két ország egyre erősebben fogja befolyásolni a globális technológiai szabványok alakulását 18. Persze a globalizáció ellenzői az Egyesült Államokban már most figyelmeztetnek, hogy Kína és India fenyegeti az USA globális élpozícióját olyan területeken is, mint a mikroelektronika és a nanotechnológia. Kínában és Indiában együttesen félmillió mérnök és természettudós végez évente az egyetemeken, miközben az USA-ban például csak 60 ezer. Ráadásul Kína hadereje kikezdi valószínűleg az amerikai dominanciát a csendes-óceáni térségben. Azonban a két ország együttes bruttó hazai terméke jelenleg a világ GDP-jének csupán 6%-át teszik ki, ami fele a Japán részesedésnek. Tény, hogy soha korábban nem váltott még ki két viszonylag szegény ország gazdasági felemelkedése ekkora tartózkodással és csodálattal vegyített izgalmat. Japánban és Dél-Koreában a II. Világháborút követően gazdasági csoda következett, de egyik ország sem volt elég népes ahhoz, hogy ilyen világméretű növekedést generáljon, vagy hogy átalakítson egy egész hálózatot. Nem rendelkeztek olyan dinamizmussal és súllyal, amely döntő hatással tud lenni a XXI. Század gazdaságára. Még soha nem volt arra példa, hogy két a világ népességének harmadát kitevő nemzet egyszerre produkáljon ilyen rohamos és tartós expanziót (9,5% - 6%). Előreláthatólag ez az expanzió még évtizedeken át fennmaradhat, de létezik néhány tényező, amely negatív hatást gyakorolhat erre a növekedésre. 18 Business Week # Figyelő január 7. 18

19 a.) Környezetszennyezés: A gyors iparosodásért és népességnövekedésért súlyos ökológiai árat fizetett mind két ország. Évente több millióan halnak meg lég és vízszennyezés következtében. Új-Delhi, Bombay/Mumbai és Chonqing világviszonylatban a legszennyezettebb lakóhelyek közé tartoznak a levegő minőségét tekintve. Az erdők riasztó mértékű felhasználása. A környezetvédelmi törvényeket nem tartják be, a gyárak és erőművek nagy része szénüzemű. Számolni kell a vízhiánnyal is, amely a 2020-as években visszavetheti mind két országot az ipari növekedésben. b.) Belpolitikai feszültségek: A kínai vezetés nem tűr el semmilyen rendszerellenes megmozdulást. Erősödik a gazdagok és szegények közötti szakadék. Indiában demokrácia van, de dúl a korrupció, ráadásul a hinduk és muzulmánok között bármikor sor kerülhet agresszióra. c.) Pénzügyi válság: Bár India pénzügyi helyzeti viszonylag stabil, az államháztartás hiánya ben elérte a GDP 10%-át és 1991-ben a Nemzetközi Valutaalap (IMF) segítségére szorult. Kína megúszta az 1997-es ázsiai pénzügyi válságot, de bankrendszere rossz állapotban van. d.) Háború: India Kína: 1962-ben 32 napig tartott a háború. Kína Pakisztánnal, míg India Oroszorszgággal szövetkezett. Oroszországgal pár hónapja rendeződtek a viták néhány, az Amurban fekvő folyami szigetet illetően. Kína jó viszonyt akar ápolni Oroszországgal, mert nagy szüksége van az olajra, de ezen a téren legnagyobb versenytársa a szintén nyersanyaghiánnyal küszködő Japán. India - Pakisztán: India 1947-es függetlenné válása óta három háborút vívott Pakisztánnal és Kasmír miatt több kisebb incidensre is sor került. Mára mind két ország rendelkezik atomfegyverrel, úgyhogy jobb nem is belegondolni, hogy mi 19

20 történne egy negyedik háború során. Kína - Tajvan: Mint már munkám elején kifejtettem nem kétséges, hogy Peking bevetné haderejét, ha Tajvan kikiáltaná függetlenségét. e.) Demográfia: 20 év múlva Kínában 300 millióan lesznek 60 évnél idősebbek, viszont csak minden hatodik ember rendelkezik nyugdíjbiztosítással, és a lakosság mindössze 5%-a jogosult ingyenes gyógyellátásra. Peking erősíteni akarja a szociális hálót, de ez azonban óriási költségekkel jár. Mindkét országban óriási válságot idézhet elő az AIDS és TBC járvány. Indiában legalább 5 millió ember HIV-fertőzött, és ez a szám 2010-re húszmillió fölé emelkedhet. Kínában évente 200 ezren halnak meg TBC-ben és az AIDS is terjedőben van és a lenti ábrán jól látható, hogy a légszennyezés következtében bekövetkezett halálozások száma elképesztően magas a dél-kínai területeken ábra: Légszennyezés következtében bekövetkezett halálozások száma 19 Az ábra forrása: PSI EcoSense China # University of Stuttgard #

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Magyar lehetőségek a kínai piacon

Magyar lehetőségek a kínai piacon Magyar lehetőségek a kínai piacon Nádasi Tamás MKIK Magyar-Kínai Tagozat elnöke Szolnok, 2011. március 2. Kína fontosabb mutatói Terület: 9 640 821 km 2 Népesség: 1,3 milliárd fő A föld 3. legnagyobb országa

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Kinél kell gyorsabban futnunk?

Kinél kell gyorsabban futnunk? Kinél kell gyorsabban futnunk? Versenyképesség és növekedés Koren Miklós (CEU és KRTK) miklos.koren.hu privatbankar.hu Növekedés 2013 Bevezetés 1 Versenyképesség és növekedés 2011 2012 2013 Versenyképességi

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik.

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács www.nfft.hu Mit látunk a jelenségek

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Amikor elkezdődött az év, nem sokan merték felvállalni azt a jóslatot, hogy a részvénypiacok új csúcsokat fognak döntögetni idén. Most, hogy közeleg az

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Fenntartható Jövő Programsorozat 2006 Immár 4. éve kerül megrendezésre

Fenntartható Jövő Programsorozat 2006 Immár 4. éve kerül megrendezésre Fenntartható Jövő Programsorozat 2006 Immár 4. éve kerül megrendezésre a Fenntartható Jövõ Programsorozat, mely évrõl évre egyre sikeresebb a hallgatók, a programban résztvevõ vállalatok, civil szervezetek,

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

Vándorló milliók 1. Kontinensek közötti (interkontinentális) vándorlások: - népvándorlás Ázsiából Európa felé (4-9. század); - kivándorlás Európából Amerikába (15-16. 16. századtól napjainkig, a legintenzívebb

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek 1. Honnan érkeztek expat vezérigazgatóik és országmenedzsereik? Az expat országmenedzserek 42%-a Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból érkezik, 58%-uk

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Népesség és település földrajz

Népesség és település földrajz Népesség és település földrajz Népességet jellemző adatok: 1, Népesség szám: - adott évben hányan születtek - adott évben hányan haltak meg - vándorlási különbözet Ezek együttesen adják a tényleges szaporodást

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Magyar Köztársaság Nemzetközi Kereskedelmi Képviselője. Az EU és Ázsia közötti kereskedelmi kapcsolatok Magyarország, mint új tagország szemszögéből

Magyar Köztársaság Nemzetközi Kereskedelmi Képviselője. Az EU és Ázsia közötti kereskedelmi kapcsolatok Magyarország, mint új tagország szemszögéből Előadó: Dr. Major István Magyar Köztársaság Nemzetközi Kereskedelmi Képviselője Az EU és Ázsia közötti kereskedelmi kapcsolatok Magyarország, mint új tagország szemszögéből 1. Kereskedelem-politikai keretek

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02.

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése Az Arany Világtanács (World Gold Council, WGC) közzétette a negyedévente megjelelő, "Gold Investment Digest" névre hallgató legfrissebb elemzését.

Részletesebben

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok Dr. Zsóka Ágnes GDP: bruttó hazai termék Definíciója: Valamely országban egy év alatt elıállított javak és szolgáltatások összessége, függetlenül attól,

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI

MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI NEMZETI ÁGAZATFEJLESZTÉS NEMZETKÖZI RECEPTJE Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Konferencia MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Magyar beszállítók - egy vállalati felmérés tanulságai. Növekedési workshop MTA KRTK KTI. Muraközy Balázs. MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet

Magyar beszállítók - egy vállalati felmérés tanulságai. Növekedési workshop MTA KRTK KTI. Muraközy Balázs. MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet Magyar beszállítók - egy vállalati felmérés tanulságai Növekedési workshop MTA KRTK KTI MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet 2015. November 5 Beszállítás és nemzetközivé válás Kis, nyitott, feltörekvő

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget.

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. KEDVES ÜGYFELEINK, A 2012-es év portfolió jelentése. Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. Ez így volt az utóbbi években mindig. Mindenki érezte a negatív gazdasági hatásokat, de

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011 Budapest, 2007. november Tartalom 1. Makrogazdasági célok és prognózis... 2 1.1. Külső feltételek... 2 1.2. Ciklikus

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE FENNTARTHATÓ FEJL DÉS SZINERGIA KLÍMAVÁLTOZÁS KREATÍV VÁROS ÉLHET VÁROS EURÓPAI TUDÁSHÁLÓZAT GLOBALIZÁCIÓ INFORMATIKAI FORRADALOM GLOBÁLIS

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumot kíséri:

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumot kíséri: HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.8. SEC(2011) 289 végleges BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

Nemzetközi összehasonlítás

Nemzetközi összehasonlítás 6 / 1. oldal Nemzetközi összehasonlítás Augusztusban drasztikusan csökkentek a feltörekvő piacok részvényárfolyamai A globális gazdasági gyengülés, az USA-ban és Európában kialakult recessziós félelmek,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.12.2005 COM(2005) 658 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról Cselekvési

Részletesebben

Érzékeny földünk. Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19. ME MFK Digitális Közösségi Központ

Érzékeny földünk. Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19. ME MFK Digitális Közösségi Központ Érzékeny földünk Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19 ME MFK Digitális Közösségi Központ Földessy János ...ha egy pillangó szárnya rebbenésével megmozdítja a levegőt, mondjuk Pekingben, akkor

Részletesebben

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Származási szabályok új GSP Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Jogalap: Az európai parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról

Részletesebben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Eu létrejöttének oka: a széthúzó európai népek összefogása, és nem a világhatalmi pozíció elfoglalása, mégis időközben a globalizálódó világ versenyre

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

A csoki útja SZKA_210_31

A csoki útja SZKA_210_31 A csoki útja SZKA_210_31 TANULÓI A CSOKI ÚTJA 10. ÉVFOLYAM 369 31/1 TUDOD-E HONNAN ÉRKEZIK A KAKAÓ? Járj körbe az osztályban és kérdezgessétek társaidat: tudod-e, hogy honnan érkezik a kakaó Magyarországra?

Részletesebben

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai 2009/2 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 2. szám 2009. január 09. A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai A tartalomból 1 Főbb megállapítások 2 A

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.9.2006 COM(2006)231 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens ENSZ világértekezlet: Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencia Stockholm, 1972. június 5-16.

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

4. Hét 2010. Január 28. Csütörtök

4. Hét 2010. Január 28. Csütörtök Napii Ellemzéss 4. Hét 2010. Január 28. Csütörtök SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. Összegzés Az előző napi amerikai hátraarc kedvezőtlen környezetet teremtet a befektetésre Európában, amelynek következtében

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE KOREAI KÖZTÁRSASÁG I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Koreai Köztársaság Elnöki köztársaság Szöul Terület 94 480 km 2

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben