A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT"

Átírás

1 Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap december XX. évfolyam / 4., 79. szám TÉL oldal Ára: 100 forint Kiadja: Pánd Községi Önkormányzat Mégis sikerült megvalósítani 5. A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT 12. Óvodai hírek 6. Fesztiválsikerek 5.; 10. Múlt a jelenben 17.

2 2 Új Pándi Tükör KURÍR december T A R T A L O M P E R S P E K T Í V A KURÍR Harmónia, béke, szeretet Itt a karácsony!... 2 Hírkoszorú, Búcsúvers Gábor János emlékére... 3 Önkormányzati hírek... 4 Mozgáskorlátozottak hírei... 6 Óvodai hírek; Búcsú Balázs Sándornétól AZ ÉLET KORONÁJA Karácsonyi gondolatok; Hálaadás a felúj í- tásokért... 8 A Pándi Református Egyházközség hírei... 9 A NEGYEDÉV EMBERE Mészáros Judit KAVALKÁD Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub hírei A Kertbarátok Klubjának hírei KULTÚRFLOTTA Könyvtári ajánlat; Elhúzták a nótánkat! II Múlt a jelenben Mészáros István jegyzete Pándon élnek, mégsem ismerjük őket Ismerjük meg jobban őket! I Impresszum PÁNDI TÜKÖR Lokális közéleti- és kulturális lap Kiadja: Pánd Községi Önkormányzat (2214 Pánd, Fő u. 84.) Honlapjaink: Gáspár Gergely főszerkesztő Lázók József, Major Pálné, Safranyik Zoltánné lapszerkesztők Nyomdai előállítás: Katona Nyomda Kft. (2766 Tápiószele, Holló út 5.) Hirdetésfelvétel és információ: Készült: 350 példányban ISSN Minden jog fenntartva! Harmónia, béke, szeretet Itt a karácsony! Örömmel teli várakozás tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra önkéntelenül is megállunk ebben a rohanó világban és számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük az elmúlt év számunkra legszebb pillanatait és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkben, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező újév mindennapjaihoz. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, akik legfontosabbak számunkra. Nem drága ajándékoknak kell jelenteniük a szeretetünket, hanem, hogy önmagunkból mit adhatunk. Az az ember, aki nem csak saját magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni belső világában, saját lelkében és a saját környezetében, mindenekelőtt családjában, ami talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki közösséget, élményt, védelmet nyújt. Úgy érzem, így tudjuk az otthon melegét a valósággá, megélhetővé tenni, ami végig kísérheti egész életünket és mindig megadhatja számunkra a megújulás lehetőségét. Minden pándi lakosnak kívánok békés, boldog, élményekben gazdag szent karácsonyi ünnepeket és boldog újévet! Lázók József polgármester A Pándi Tükörben közzétett írások, cikkek a szerzők véleményeit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség álláspontjával. Szerkesztőségünk él azzal a jogával, hogy a beérkezett anyagokat a megfelelő lektori és korrektori eljárás után közölje.

3 2011. december KURÍR Új Pándi Tükör 3 A n e g y e d é v ü z e n e t e A szeretet türelmes, a szeretet jóságos; a szeretet nem féltékeny, Nem kérkedik, nem gőgösködik, Nem tapintatlan, nem keresi a magáét, Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, Nem örül a gonoszságnak, De együtt él az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, Mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik." (Biblia, Pál apostol első levele a korinthusiakhoz 13,4-8) H Í R K O S Z O R Ú TELEPÜLÉSÜNK ÚJSZÜLÖTTJEI: : Jámbor Norbert Roland (Szilassy u. 1.; Szülei: Jámbor Kálmán, Imre Zsuzsanna), : Bokor-Szekeres Janka (Vörösmarty Miháy u. 14.; Szülei: Bokor-Szekeres Tamás, Bokor-Szekeres Krisztina), : Molnár Máté (Fő út 21.; Szülei: Molnár Róbert, Gál Viktória), : Nagy Eszter (Kossuth Lajos u. 26.; Szülei: Nagy Gyula, Kiss Julianna) ELHUNYT PÁNDIAK: : Kóté Gyula (Petőfi Sándor u. 11.), : Gábor János (Móricz Zsigmond u. 14.), : Bárány Istvánné Molnár Erzsébet (Bartók Béla u. 4.), : Seres Lászlóné Vaskó Mária (Deák Ferenc u. 29.), : Mihics Istvánné Burai Rozália (Arany János u. 18.), : Polgár Jánosné Lőrincz Erzsébet (Fő út 100.) Forrás: Pándi Polgármesteri Hivatal Pető-Tóth István: Búcsúvers Gábor János emlékére Janikám, sajnos most igazoltan hiányzol, A falu, a család és az osztálytársaid gyászolnak. Feleségeddel 46 évet együtt jóban-rosszban éltél, Búcsú nélkül itt hagytad Őt, örök álomba merültél. Itt hagytál bennünket, örökre elmentél, A mennybéli osztálytablón tizenkettedik lettél. Nyugodj békében! Soha nem fogunk elfelejteni, Fájó szívvel, de mindig fogunk Rád emlékezni. E sorokat szomorúan, remegő kézzel írtam, De hogy ne emlékezzem Rólad, tovább nem bírtam. Osztálytársaid nevében írtam. Búcsúzunk Tőled fájó szívvel: Benedek Gabriella, Dabsy Csilla, Demény Eszter, Gábor János, Gábor László, Gál Mara, Gáspár János, Kiss Júlia, Macza András, Major Piroska, Malatinszki Lídia, Marsai István, Mészáros István, Nagy Béla, Nagy János, Németh Erzsébet, Pető-Tóth István, Topor Lídia

4 4 Új Pándi Tükör KURÍR december Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K Pánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete október november hónapokban megtartott testületi ülésein az alábbi döntéseket hozta: október Elfogadásra került a III. negyedévi költségvetési beszámoló e Ft. bevételi és e Ft. kiadási főösszeggel, e Ft. záró pénzkészlettel. - A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátása keretében belsőellenőrzési szervezet által végzett, a községre vonatkozó évi ellenőrzési tervet és a Társulás Társulási Megállapodásának módosítását fogadta el a testület. - A Községi Könyvtár új Szervezeti és Működési Szabályzata lépett életbe. - A Képviselő-testület elfogadta a Pándi Ifjú Nemzedékért Közalapítvány Alapító Okirat módosítását. - Boros Benjamin Pánd, Arany J. u. 9. és Kerezsán László volt Pánd, Vörösmarty u. 2. szám alatti lakosokat a Közalapítványban betöltött Felügyelői bizottsági tagságuk alól felmenti és helyettük Marsi Franciska Pánd, Fő út 158. és Mohácsi Viktória Pánd, Vörösmarty u.2. szám alatti lakosokat felkérte a Felügyelő Bizottság tagjainak határozatlan időre. - Az önkormányzat testülete LEADER-pályázatok beadásáról döntött a évi Meggyfesztivál rendezésére és fűnyíró berendezések, eszközök beszerzésére november l4. - Elfogadásra került Dr. Szegvári Márta háziorvos, a temető és vízmű üzemeltetőjének és a Községi Sportkör beszámolója a községben évben végzett munkáról január 1-től elfogadott vízdíj: - a vízi-közműről szolgáltatott ivóvízdíj 175.-Ft/m3 + érvényes áfa - alapdíj 150.-Ft/hó + érvényes áfa - A testület elfogadta az önkormányzatra és intézményeire vonatkozó évi költségvetési koncepciót. - A testület évre vonatkozóan a Fogászaton fizetendő díjakat, a Gyógyszertár és a Vízmű bérleti díját illetve a szennyvíz leürítési díjat módosította. - Pánd község területén az Önkormányzat fenntartásában lévő temetők üzemeltetésére pályázat kiírását hagyta jóvá a testület. - A testület támogatja a MÁV Start Zrt. fejlesztési elképzeléseit, ezzel is segítve az ingázó dolgozók közlekedési feltételeinek javulását november A Szobor-park felújítás kivitelezői számla kiegyenlítésére Ft. hitel kerül felvételre, melyből az áfa önerő, a fennmaradó összeg a kifizetési kérelem teljesítése után kerül visszapótlásra. Major Pálné jegyző ÉPÜL-SZÉPÜL A FALUHÁZKÖZPONT Az önkormányzat épületének akadálymentesítése elkészült, műszaki átadása megtörtént, megújult, megszépült az épület és környezete, így remélhetőleg hosszú időn keresztül megfelel a kor követelményeinek. Az épület előtt levő kis park még kiépítésre vár, mely reményeink szerint összhangban lesz a szoborkert szépségével egyfajta megújult faluközpontként. A hivatalos ügyeiket intézni érkezők méltó helyen tehetik meg azt. Lázók József polgármester

5 2011. december KURÍR Új Pándi Tükör 5 M é g i s s i k e r ü l t m e g v a l ó s í t a n i A játszótér megépítésére és szoborkert felújításra beadott pályázat, amely tavasszal el lett utasítva második nekifutásra és némi átértékelés után mégiscsak révbe ért. A kivitelezőkkel való egyeztetés után elkészült a szoborkert felújítása és az új játszótér is megvalósult és átadásra került. Apróbb munkálatok maradtak tavaszra, mint füvesítés és ivóvíz vételi lehetőség a szoborkertben. Kívánom, hogy használatukban sok örömünk legyen, és sokáig maradjanak ebben az új állapotban! Közösen vigyázzunk a megteremtett értékeinkre, hogy hosszú ideig tudjuk használni azokat! P á n d j ó h í r é n e k ö r e g b í t é s e A Pándi Hagyományőrző Csapatunk ismét részt vett a Tápiószentmártonban rendezett hurkafesztiválon, melyen különdíjjal, illetve a véres hurka kategóriában Ezüst Diplomával jutalmazták munkájukat. A Dánszentmiklósi Almafesztiválra is benevezett a csapat. A tavaly elnyert Almakoronát sikerült megtartani újabb egy évre, míg ital kategóriában első helyet szereztek a pándiak, sőt ugyanebben a kategóriában különdíjat is kaptak. A sütemények versenyében egy második helyet sikerült szerezni. 5-5 féle étellel és itallal, valamint 5 különböző süteménnyel indult a csapat. Lázók József polgármester írásai A községi önkormányzat testületi tagjai az alábbi tiszteletdíjakat bocsátották a település rendelkezésére: 2011 Hangyás István Seres László Morvai József Molnár József Meggyfesztivál Tűzoltóság Református egyház Orvosi rendelőkhöz kő Iskolakerítés Óvoda (szakmai) Iskola (szakmai) ; Karsai (2012. József évre) Összesen Személyenként az alábbi pénzösszegeket ajánlották fel tiszteletdíjukból az önkormányzati képviselők a 2011-es esztendőben (összesített adat): Hangyás István Seres László Morvai József Molnár József Karsai József Ft Ft Ft Ft Ft

6 6 Új Pándi Tükör KURÍR december M O Z G Á S K O R L Á T O Z O T T A K H Í R E I október 22-én megtartottuk tisztújító taggyűlésünket. A tápiómenti szervezet titkára: Szabó Istvánné és küldött megbízottja: Szabó István maradt továbbra is. Vezetőségi tagnak Weller Lajos pándi sorstársunkat választottuk meg. A taggyűlésen a szervezet negyede vett részt. Itt szeretném megköszönni, hogy Lázók József községünk polgármestere feleségével együtt megtisztelte tisztújító taggyűlésünket. Továbbá megköszönjük Palló Zsuzsannának, a Pándi Művelődési Ház munkatársának, hogy a jegyzőkönyv vezetésében segítette szervezetünket november 25-én került sor a Mozgáskorlátozottak Tápiómenti Szervezet Klub csoportalakuló gyűlésére. Klubvezetőnek felkértük Földi Józsefné (Szatmári Márta) tagtársunkat, aki elfogadta felkérésünket. Klubnapjainkat minden hónap harmadik hétfőjén 14 órától tartjuk. A változás jogát a szervezet vezetősége mindenkor fenn tartja. A klub nyitott, mindenkit tisztelettel látunk, és várunk. És végül, de nem utolsó sorban: Minden Sorstársunknak Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket és Erőben, Egészségben Gazdag, Bővölködő Újévet Kíván a tápiómenti szervezet nevében: Szabó Istvánné és Szabó István Elérhetőségeink Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Tápiómenti Szervezete - : 2214 Pánd, Új Élet u. 2.; : 06-29/ ; Ó v o d a i h í r e k Köszöntöm az újság olvasóit! Ez év augusztus 1-jén vettem át az óvoda vezetését. Vezetői programomban célomként szerepelt: - Egy olyan projekt keresése mely pályázatok útján felújíthatóvá tenné az óvoda belső terét, az udvar balesetveszélyessé vált játékeszközeit, közlekedő járdáit és lépcsőjét. - Fontos számomra, a családokkal való szoros-, segítő-, partneri viszony kiépítése, az óvodai kollektíva közös műhelymunkáinak kapcsolatépítő aktív tevékenysége, mely a gyermekekért kovácsolódik össze és a gyermekeknek szól. A jó partneri kapcsolat kiépítése elsősorban a szülőkkel közös cél, feladat, az együtt eltöltött idő segíti. Ezért a kollégákkal közösen úgy szervezzük óvodai életünket, hogy a 2011/2012-es oktatási-nevelési évben is sok- sok program várja a gyermekeket- szülőket, érdeklődőket egyaránt. Első jótékonysági rendezvényünk a november 12-én megtartott Szülők-Nevelők Bálja volt. Sajnálatos módon ezen az estén nagyon kevés óvodás szülő tudott részt venni. Az érdektelenség veszélyeztette a bál kimenetelét, de a szülői munkaközösség kitartó munkájának, a község lakosainak (kik részt vettek a rendezvényen) és a sok-sok tombola adománynak köszönhetően a rendezvény nem zárult veszteségesen. Ezúton is szeretném megköszönni a szülői munkaközösség tagjainak, Gubó Gábornénak, Gutainé Deák Erikának, Csuhai Krisztinának, Király Ágnesnek, Szilágyiné Monori Annának, Tóth Klárának a példamutató kitartását és a szendvicsekhez szükséges adományaikat. Az adományozóknak is hálával tarozom: Karsai József, Lázok József, Kóté Gyula, Bartal Gabriella, Deák Jánosné, Deák Istvánné, Selymes Piroska, Deményné Gál Nóra, Gál Anna, Elefánti Róbert, Gutainé Deák Erika, Ébert Pálné, Csuhai Krisztina, Molnár Sándorné, Boros Sándorné, Boros Erzsébet, Kőnig Tamásné, Bódi Sándorné, a Pándi Pékség BT. Köszönöm a tombola adományokat és a támogató jegyet vásárlók segítségét is. Bízom abban, hogy adományozóink továbbra sem felejtik el az óvodát és számíthatunk nagylelkűségükre az év további részében is. November utolsó hetében a nagycsoportosok egészségmegőrző hetet tartottak. Ebben a projektben is szükség volt a szülők támogatására, s örömmel tapasztaltam, hogy bebizonyították segítőkészségüket. Az óvónénik és a dadusnénik iránymutatásával a héten minden az egészségről szólt. A hét első napján az orvosról, fogorvosról a higiéniai szokásokról beszélgettünk, meséltünk, verset tanultunk. Kedden az egészséges táplálkozási szokásokat, a kulturált étkezési nor-

7 2011. december KURÍR Új Pándi Tükör 7 mákat elevenítettük fel. A szerdai nap vásárlási lázzal telt el, a zöldségesboltba sétáltunk zöldségeket vásárolni, melyet salátaként fogyasztottunk el. A vásárlás módjával, illemszabályaival ismerkedtünk. Köszönjük Marika néninek a türelmét és a tőle kapott gyümölcsöt! Csütörtökön almás-kekszes süteményt készítettünk a gyerekekkel. A védőnéni mesés, játékos előadásával (színes lapokkal, festhető gipsz gyümölcsformákkal) tette színesebbé a napunkat. A gyermekekkel közösen izgalommal vártuk a pénteki napot, melyen vetélkedő formájában foglaltuk össze a héten történteket, jutalmul pedig elfogyasztottuk az együtt készített süteményt. (Nagy Károlyné programvezető) Mikulás bácsi érkezését december 6-án a Kölyökidő Alapítvány zenés programja, mikulásváró előadása és a gyermekekkel közös éneklés tette emlékezetessé. Advent időszakában, fenyőünnepig, az óvonénik karácsonyi énekekkel teszik hangulatosabbá a gyertyagyújtás meghitt pillanatát. Programjainkat ez évben a FENYŐ- ÜNNEPPEL zárjuk. December 19-én a nagycsoportosok mesejátéka, az óvónénik karácsonyi hangversenye, a gyertyagyújtás és a csillagszórók fénye tették varázslatosabbá az ünnepet. Fenyőfánk alá a Szülők-Nevelők Báljának bevételéből, Seres László, Hangyás Istvá, Morvai József, Molnár József önkormányzati képviselők adományából ajándékok is kerülhettek. Nagylelkű felajánlásukat ezúton is köszönöm. Anyagi forrásunk bővítése érdekében továbbra is gyűjtjük a műanyag üvegeket. Az üvegek préselésében sokat segít kolléganőnk anyukája Szilágyi Lászlóné. Önfeláldozó munkáját ezúton is köszönöm. Alapítványunk: A CSICSERGŐ PÁNDI ÓVODA ALAPÍTVÁNY 2012-ben már fogadni tudja adója 1 %-át. Kérünk minden segíteni vágyót, ha tudja, segítse alapítványunkat a számlaszámon! December ig játékbörzét rendeztünk az óvodában. Ezzel a projekttel szeretnénk segíteni azokon a családokon, akiknek gondot okoz gyermekeiknek drága ajándékokat venni. Továbbá felajánlásaikkal bővíthetnénk óvodánk eszközkészletét. Ha csillogó szemeddel szemembe nézel, Ha két kicsi karoddal átölelsz, Ha odabújsz hozzám, bízva két karomban, Tudom! Küzdeni érted Kicsinyke gyermek Mindig érdemes!" E versidézettel zárom gondolataimat. Az óvoda dolgozói és 78 kisgyermek nevében kívánok Önöknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Egészségben és Sikerekben bővelkedő Boldog Új Évet! Pap Jánosné óvodavezető Búcsú Balázs Sándorné (Nusser Ibolya) körzeti ápolónőtől május 10-én, Pándon, a Szilassy u. 21-ben született, 62 évet élt közöttünk. Az általános iskola befejezése után a nagykátai gimnáziumban érettségizett 1966-ban. Dolgozott a szeretetotthonban, és esti tagozaton tovább képezte magát, egészségügyi szakiskolát végzett. Attila fia 1968-ban született. A gyermeknevelés mellett tovább dolgozott a szociális otthonban. Azt követően 25 éven át körzeti ápolónőként segítette az orvosok munkáját, és látta el a rászoruló betegeket. Idős- és otthoni ápolásra szoruló betegekhez járt injekciózni, kötözni, és ott segített, ahol csak tudott. Önzetlenül, önfeláldozóan segítette a rászoruló pándi embereket tól több cikluson át részt vett a községi elöljáróság munkájában. Tagja volt a Szociális Bizottságnak. A képviselő-testület tagjaként is a rászoruló emberekért dolgozott. Önfeláldozó munkája sajnos kikezdte az egészségét. Türelemmel viselt, hosszú, súlyos betegség után április 28-án végső álomra szenderült. Beteg teste megpihent a hosszú harc után. Mi, pándiak már csak a temetőben adhatjuk a hála virágát Ibolyának. Életére jellemző a neve: Ibolya=szerénység. Az ibolya a tavasz első kis virága, mely megbújik a kikelő fű alatt. Csak az illata az, mely elárulja, hol virít. A tavasz hírnöke, jelzi a napsütéses szép tavaszi időt. Szerénységére jellemző, hogy visszautasította A negyedév embere" megtisztelő címet a Pándi Tükörben. Sokan voltunk, kik elkísértük az utolsó útjára, virágot is teszünk néha a vázába. Nyugodjon békében, fáradt teste hadd pihenjen! Az itt maradt családot az Isten megsegítse! Pándi emberek ti róla el ne feledkezzetek! Hozzá, a temetőbe néha kimehettek! Ungár Ágnes Cecília

8 8 Új Pándi Tükör AZ ÉLET KORONÁJA december K a r á c s o n y i g o n d o l a t o k Minden idők legszegényebb karácsonya előtt állunk hangzott el a múltkor egy összejövetelen a gondolat. A megfogalmazója még fiatalember volt, aki nem ismerhette azt a kort, amikor öröm volt a fenyőfán egy-két alma, kályhaezüsttel festett dió, vagy házilag készített sütemény, cukorka. Volt idő, amikor az emberek jó, ha saját maguk készítette ajándékot adhattak egymásnak, de volt, aki semmit sem kapott. Ma, a fogyasztói társadalom tagjaiként, a plázák, multik világában legkeresettebb ajándékok az óriási képernyőjű lapos tv-k, számítógépek, laptopok, táblagépek, okos telefonok, több tízezer forintos játékok. A nagy pénztelenségben, hiteltartozások mellett is az emberek így tudják elképzelni a karácsonyt, mert ezt sugallják nekik. Végül, ha másképpen nem megy, add zálogba a meglévő értékeidet, Sokat adunk rá, hangzik a kecsegtető ajánlat. Pedig a karácsony egészen mást jelent. Isten Fia, a Királyok Királya nem palotában, selyemben, bíborbanbársonyban feküdt születésekor, hanem durván faragott jászolban, szalmán. Nem örökölt palotában, temérdek kincs között, hanem kétkezi ácsmesterként élte életét. Milyen jó lenne megérteni, a pénz hajszolása modern rabszolgává teszi az embert, a csillogásvillogás hamar megfakul, és utána jön a fájdalmas nélkülözés. A karácsonyt a békesség, a szeretet ünnepének tartják az emberek. Nem lehet szeretet és békesség ott, ahol az emberek egymást tapossák a bevásárláskor, vagy egymás kezéből tépik ki a számukra nélkülözhetetlen árut. Jézus azt mondta, amikor már felnőtt: Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. (Jn. 14,27) A betlehemi éjszakában megszületett megváltóban bárki megtalálhatja békességét. Kívánom ezt mindenkinek. H á l a a d á s a f e l ú j í t á s o k é r t Ebben az esztendőben két esemény is hálára bíztat bennünket, amelyet Isten kegyelméből megélhettünk. A két esemény két építkezés, az egyik lelki, a másik anyagi jellegű. A lelki építkezés részeként megválasztottuk az új presbitériumot, az anyagiak pedig a harang, toronyóra és a gyülekezeti épület felújítása. Az elmúlt esztendő végén a presbitérium elhatározta, hogy pályázatot nyújtunk be az egyházi építési alaphoz, a harangok és templomablakok felújítására, valamint a templom fűtésének megoldására. A pályázatban négymillió forint támogatást kértünk, és vállaltunk egymillió forint önrészt. A szűkös lehetőségek miatt a pályázati összeg felét sikerült megkapni, és azzal a feltétellel, hogy a harangok felújítása a gyülekezet feladata, építési alapból nem igényelhetünk rá támogatást. Mivel a kapott összeg nem fedezte a templom ablakainak cseréjéhez szükséges költségeket, a presbitérium úgy döntött, hogy az összeget más célra használjuk fel, vagyis a gyülekezeti épület ablakait cseréljük ki, korszerű, hőszigetelő ablakokra. Hosszas tárgyalások következtében lehetőséget kaptunk arra is, hogy a gyülekezet anyagi lehetőségeit kihasználva, ha kevés az összeg, kipótolhatjuk a támogatásból a harangok felújítását. A felújítás a toronyórával kezdődött, amikor is tavasszal villámcsapás érte az épületeinket és jelentős kár keletkezett az elektromos berendezésekben. Ekkor sikerült a biztosítótól a javítás költségeit elérni, vagyis Ft-ot. Miután az építési támogatást megkaptuk, és a megrendelt ablakok szállítási határideje hónapokkal később volt, úgy döntöttünk, hogy a meglévő pénzből megelőlegezzük a harangok felújítását, és a falu lakosságához fordulunk támogatásért, hiszen a gyülekezetünk anyagi lehetősége nem fedezte a közel egymillió forintos harangfelújítást. Hálával tartozunk Istennek azért, hogy indította sok ember szívét arra, hogy adakozzanak a harangok felújítására. Az adományokból összegyűlt a felújítási összeg fele, 445 ezer forint. Köszönjük mindazoknak, akik segítettek abban, hogy a harangok megbízhatóan működjenek, és a toronyóra ne csak az időt mutassa pontosan, hanem óraütésekkel jelezze a negyedórákat, órákat is. Idővel elkészültek a nyílászárók, amelyeket beépítettek, és reménységünk szerint elérjük a célt, miszerint energiát takaríthatunk meg ez által. A harang, toronyóra és épület felújítás után, megújult presbitériumunk is. Hálával tartozunk azokért, akik eddig részt vettek a szolgálatban, hordozva gyülekezetünk terheit, de korukra való tekintettel már nem vállalták tovább a presbiterséget. Hálásak vagyunk azokért, akik helyükre léptek, az újonnan megválasztott presbiterekért, akik bizonyítják, az egyház nem hal ki, Isten elhív és szolgálatba állít időről időre újabb lelkeket. Ágoston Géza lelkipásztor írásai

9 2011. december AZ ÉLET KORONÁJA Új Pándi Tükör 9 A P Á N D I R E F O R M Á T U S E G Y H Á Z K Ö Z S É G H Í R E I Szeptember 18.: Tanévnyitó istentisztelet. Más gyülekezetekben szokásos a hittanos évet istentisztelettel kezdeni. Mi még csak most vezettük be ezt a szép szokást. Reméljük, hogy hagyománnyá válik. 25 kisgyermek jelent meg és szavalt az istentiszteleten. Füzékné Jenei Ágnes válogatta a verseket. Ezúton is köszönjük neki a segítségét. Október 1.: Idősek Napja. Ágoston Géza lelkész és felesége meglátogatták és köszöntötték ebből az alkalomból a férfi-és a női nyugdíjas klub tagjait. Színes evangéliumi anyagokat, füzeteket, traktátusokat ajándékozta k. Isten adjon jó egészséget és Krisztusban gyökerező hitet idős lakosainknak! Október 22.: Jótékonysági vásár. Tavaly karácsonykor alakult egy kis csapat a hatodikos lányokból (nem is mind hittanos), akik segíteni szerettek volna a rászoruló embereken, és vásárt rendeztek Ágostonné Szőcs Anna patronálásával és közreműködésével a zöldségbolt udvarán. A gyerekek saját készítésű ajándéktárgyakat hoztak, volt, sütemény, tea, kávé is. Sokan vásároltak, volt, aki eladnivalót ajánlott fel. A bevételt a Református Szeretetszolgálatnak ajánlották fel a gyerekek. Tavasszal újra összeállt a csapat, ezúttal megfelezték az összeget, és a Tájház felújítására is adakoztak. Most pedig a Szeretetszolgálat szegényeket segítő programja és a helyi egyház közösen lettek a kedvezményezettek. Október 23-án a gyülekezet presbitereket választott, akik a következők: Gyenes Pálné gondnok, Bálint Józsefné, Bede Julianna, Bota Zoltán (Tápóság), Deák István, Gáspár János, Hugyák Csaba, Kiss László, Lázók József, Polgár László, Tátrai László, Veres István. Pótpresbiterek: Bárány Istvánné, Marsai Istvánné, Polgár Lászlóné. November 13-án pedig ünnepélyes fogadalmat tettek. Isten adja, hogy a presbitérium betöltse azt a szolgálatot, melyre elhívta őket az Úristen! Köszönjük a visszavonult presbitereknek a szolgálatukat. November 6. : Női konferenciánk előadója BENE- DEK CSILLA volt. Az alkalom témáját a Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 1-2 versei adták: Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Álljanak itt a nevek: Ágoston Noémi, Esztergomi Evelin, Gál Emese, Haisz Nikolett, Hajdu Nikolett, Németh Helga, Rostás Ramóna. Hajdú Richárd most csatlakozott. A csoport nevet is kapott: Jobb adni! A szeretetszolgálatnak is ez a honlapcíme: Isten áldja meg a gyermekeket szeretetükért, segítőkészségükért, és mindazokat, akik vásárlásaikkal vagy adományaikkal támogatták ezt a nemes célt! Sok mindent keresünk az életben, de vannak, akik csak a földi dolgokra gondolnak, pedig Jézus nélkül elveszett életek vagyunk. Keressük-e bűneink bocsánatát, akarunk-e Jézusról többet tudni? Mit szeretnénk kérni tőle? Az ige azt mondja, hogy Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Csak azoknak van bűnbocsánat és örök élet, akik tudják, hogy bűnösök. Ezek a megváltott emberek már más szemmel nézik a világot, mintha szürkehályog esne le a szemükről. Kritika helyett mentő szeretettel lesz tele a szívük a többi ember iránt. Isten nem azt akarja, hogy vonuljunk ki a világból, hanem azt, hogy gyertyaként világítsunk, mutatva Őfelé az utat. Csak azok tudnak másokat is Jézus Krisztushoz vezetni, akik az odafennvalókkal törődnek. Érdemes tehát átgondolni, hogy kié az életünk, mit imádunk, ki az életünk Ura, kinek akarunk tetszeni, mert a világ fiai sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését. Káváról és Tápiószeléről is

10 10 Új Pándi Tükör AZ ÉLET KORONÁJA; SIKER december voltak vendégeink, az alkalmat beszélgetés és szeretetvendégség zárta. November 19.: Adventi koncert. Már hagyomány, hogy a Református Egyház és a Művelődési Ház közösen koncertet rendez az adventi időszakban. Idén a Tóalmási Élet Szava Zenekart hallhattuk. Nemzetközi tagokból álló együttesük gyönyörű karácsonyi dalokat adott elő. Egy fiatalember pedig elmondta, hogy hogyan menekült meg Jézus segítségével az alkoholizmusból, és kapott örök életet. November 20.: Egy közös ebédre gyűltünk össze a presbitercsaládokkal, hogy erősítsük a közösséget, jobban megismerjük egymást, és így hatékonyabban tudjunk szolgálni a gyülekezet felé. A gulyásleves után, melyet Molnárné Margitka készített, az otthonról hozott süteményeket fogyasztottuk, és beszélgettünk, a gyerekek pedig jót játszottak a parókián. Ifialkalmak: A konfirmandus korosztállyal havonta egyszer vidám, játékos foglalkozásra gyűlünk össze. A rövid igemagyarázat után csocsóbajnokságot, vetélkedőket szervezünk nekik. A képen Tolnay Bence és Lőrincz Zoltán látható. Azért imádkozunk, hogy a megkeresztelt gyermekeink idetaláljanak a gyülekezet közösségébe, ahol jó hangulatban, jó erkölcsiségben tölthetik az idejüket az Ige mellett. December 16-án, kor ingyenes bábelőadás volt a Pándi Művelődési Házban. ELŐZETES: Január 21-én ismét megemlékezünk a Magyar Kultúra Napjáról, mely Himnuszunk születésnapja. Előadó: Tóth F. Péter magyar-történelem szakos középiskolai tanár, Hajnóczy-kutató. Az előadás címe: A Himusz keletkezésének motívumai Elegáns kis falunkról Egy belsőépítész barátunk járt nálunk néhány hete. Milyen elegáns kis falu ez a Pánd! mondta. Az iskola is szebb, mint náluk, szép a szoborpark és az egész együttes a templommal!" Ágostonné Szőcs Anna írásai Gál Sándor harmadik lett a tápióbicskei grillázs fesztiválon Gratulálunk! Újabb pándi lakos, akire büszkék lehetünk falunk hírnevének öregbítésért. Gál Sándor a IV. Nemzetközi Grillázs Fesztiválon, Tápióbicskén harmadik helyet ért el munkájával.

11 2011. december MEGEMLÉKEZÉS; HIRDETÉS Új Pándi Tükör 11 M E G E M L É K E Z É S Emlékezzünk meg együtt Sallay Andrásné, sz. Szokola Gizella védőnőre! január 17-én született. Pécelen élt amíg az 1972 év elején meghirdetett védőnői állás betöltésére Pándra nem jött dolgozni. 50 hónapja súlyos betegség ragadta el őt tőlünk. Gimnáziumi érettségije után védőnői szakképesítést szerzett, majd a családsegítő főiskolán és a védőnői iskolán szerzett végzettséget. Ebben a munkakörben dolgozott Pándon. Két generáció is felnőtt a gondoskodása, odaadó munkája, segítségének ideje alatt. Itt telepedett le október 16-án. Haláláig boldog, kiegyensúlyozott házasságban éltek férjével, Sallay András MÁVAUT, majd VOLÁN- BUSZ autóbuszvezetővel. Két lányuk született. Andrea (1975. augusztus 28.) és Réka (1981. augusztus 30.), akik Édesanyjuk tanítása, példája nyomán értékes, rendes, becsületes felnőttek lettek. Férjének és gyermekeiknek békés nyugodt családi hátteret biztosított Gizi néni. Munkáját mindig becsülettel, nagy odaadással végezte. Őt bármikor lehetett keresni, ha baj volt. Lehetett vasárnap vagy ünnepnap, segített tanáccsal, lázcsillapítóval amivel csak tudott. Én a legnagyobb unokám születésekor ismertem meg és kerültem kapcsolatba Gizuskával. Minden találkozás egy kis melegséggel töltött el. Ha a kismotor megállt a kapuban, örömmel üdvözöltük a Védőnénit. Ha esett, ha fújt Ő jött, és figyelemmel kísérte a gyermekek fejlődését. A családokat kívül-belül ismerte. Sokszor kiállt az érdekükért. A gyilkos kórral szemben egy csatát megnyert, de sajnos a háborút mégis elvesztette. Az első betegsége után még visszatért munkájához. Harcolt és dolgozott egyszerre. Amíg csak tudott, élete nehéz időszakaszaiban is dolgozott. Ez a hősies harc is az erős egyéniségéből és hivatástudatából fakadt. Sajnos a betegség erősebbnek bizonyult, mely végül is legyőzte. Fájdalmasan búcsúzott közülünk. Pánd sok-sok lakosa szeretettel gondol és emlékezik Gizi nénire. Kívánjuk, nyugodjon békében betegségtől, fájdalomtól megtört teste-lelke! Hiánya és a fájdalom megmaradt a családnak és az Őt szerető pándi embereknek. Tisztelettel adózunk Sallay Andrásné, Gizi néni emléke előtt! Türelemmel viselt fájdalmát és betegségét férje, gyermekei tették elviselhetővé. Imádság (Ismeretlen költő verse) "Meg is öregedtem, a hajam fehér lett, De az én keresztfám súlya nem lett könnyebb. Naponta növekszik szívemen a súlya, Vagy én lettem gyöngébb, s a vállam nem bírja. Akkor majd azt mondom, én Uram, Jézusom, Nehéz keresztemet most már visszaadom. Esdve kérem tőled, édes jó Istenem, Üdvözítsd az égben az én szegény lelkem, Boldogítsd örökre az én fájó szívem! " Ungár Ágnes Cecília írása HIRDETÉS HÁZ ELADÓ! Pándon a Széchényi utcában 3 szobás, összkomfortos ház sürgősen eladó. Irányár: 11 millió forint. Érdeklődni: Kovács Sándorné Tel.: 29/ Kedves Olvasóink! 2012 májusában lesz húsz éve, hogy megjelent a Pándi Tükör legelső száma. Tekintsünk vissza és emlékezzünk meg együtt erről a két évtizedről! Arra szeretnénk megkérni Önöket, hogy ha esetleg a birtokukban vannak régi fotók Pándról (tájképek, épületek, művészeti alkotások, régiségek, tárgyak stb.), és hozzájárulnak ahhoz, hogy ezeket publikáljuk, legyenek szívesek eljuttatni a képeket a művelődési házba vagy a polgármesteri hivatalba! A képeket lefénymásoljuk vagy szkenneljük, majd vissza is adjuk. A Pándi Általános Iskola 2012-ben ünnepli alapításának 100. évfordulóját. Amennyiben a kedves olvasóinknak pontos információjuk, adatuk van, hogy konkrétan (hónap, nap) mikor történt az alapítás, kérjük szépen, legyenek szívesek tájékoztassanak minket erről! Köszönjük szépen!

12 12 Új Pándi Tükör A NEGYEDÉV EMBERE december R e g é n y b e i l l ő é l e t t ö r t é n e t A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás maga az élet mondta John Dewey, az amerikai oktatási rendszer reformere. Sorozatunk következő interjúalanya is ezt az ars poeticát vallja. Ennek szellemében képezte magát fiatal korában, és vezető beosztásában is ezt az irányelvet követte. Nem volt mindig könnyű az élete, sokat kellett küszködnie. Volt olyan időszak, amikor nappal dolgozott a munkahelyén, este pedig a tanulmányait folytatta. Mégsem volt soha elégedetlen, ma sem panaszkodik. Mély tiszteletet érdemlő kitüntetés gyűjtemény van a birtokában. A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT tanárnő. Mészáros Judit egész életében kereste a nagy kihívásokat. Munkái miatt nem egyszer távol került Pándtól, de a szíve mindig visszahúzta a településünkre, így mindig igyekezett a községünkhöz közeli helyeken munkát vállalni. Az egész életem Pándhoz kötődik, hiszen a szüleim is itt éltek, és azt hiszem, most már kijelenthetem, én is itt fogom befejezni az életemet. Ugyanakkor sok helyen megfordultam a nagyvilágban. Ha felsorolnám, merre jártam, hol és hány helyen dolgoztam, meg tudnánk vele tölteni egy kis könyvecskét is. Édesapám százszázalékos hadirokkant volt, mert megsebesült az I. világháborúban, és le kellett vágni az egyik lábát. Nem volt gazdag a családunk, de megéltünk nagyobb bajok nélkül. Két testvérem született, az egyik sajnos paralízises volt, neki is tönkrement az egyik lába. Mezőgazdasági munkát nem bírt volna végezni, így előbb édesanyám elintézte egy ismerősén keresztül, hogy beiratkozzon egy kőbányai gimnáziumba, majd statisztikus lett a Budapesti Statisztikai Hivatalban. A másik bátyám pedig Pándon maradt, itthon gazdálkodott. Én először Pándról Tápióbicskére kerültem, ahol szabóinasként tevékenykedtem. A felszabadulásom után Pestre sodort a sors, egy szalonban dolgoztam. Közben elvégeztem a négyéves polgári iskolát, ez előtt nekem még csak egy hatéves elemi iskolai végzettségem volt. Utóbbi természetesen Pándhoz fűződik. Miután kijártam a polgárit, egy rövid ideig háztartásbeli voltam. Már akkor is tudtam, hogy nagyon fontos a tanulás, így beiratkoztam egy kétéves, pesti kereskedelmi iskolába, ami az Alkotmány utcában volt. Egy kedves tanárnő ismerősömnél laktam, aki nagyon sokat segített nekem, hogy lassacskán egyre feljebb és feljebb kapaszkodjak a ranglétrán. Ez a II. világháború időszaka. Ekkor nyitotta meg a kapuit a Dolgozók Iskolája. Itt szereztem meg a tanítóképzői oklevelemet, de mellette dolgoztam is. Este jártunk be ugyanis tanulni, a nappal pedig munkával telt. Én a szükséges tapasztalatok megszerzése után segédkönyveléssel foglalkoztam. A nagy bombázások alatt is Pesten tartózkodtam, akkor fél évig azt se tudták a szüleim, hogy élek-e még vagy már meghaltam. Rettenetes élmény volt úgy sétálni az utcán, hogy halottak feküdtek az úttesten vagy a járdán, magam is részt vettem az eltemetésükben. Pest felszabadulása után a villamosgyárban dolgoztam, illetve helyreállítottuk a környékben lévő épületeket. Az ifjúkor és a pályakezdés sok nehézséggel járt, de a küzdés és az akarat nem lankadt Judit néniben. A rengeteg lemondás és erőfeszítés pedig nem maradt eredmények, elismerések nélkül. A tanárnő tekintélyt szerzett magának. Csak a tanítóképző iskolám volt ingyenes a tanulmányaim során, az összes többiért fizetni kellett, tehát nem lehetett közben elkerülni a munkát. Szabadidőm így egyáltalán nem akadt. A szüleimnek nem volt arra pénzük, hogy taníttassanak engem és a testvéreimet. Magamra kellett hagyatkoznom, előfordult, hogy csak két zsömle volt az ebédem. Lehet, hogy hiúság, de én sohasem szerettem volna alacsony szintű vagy közepes tanuló lenni, így éjjelente rengeteget tanultam. Amint megkaptam a tanítóképzői oklevelemet, azt kértem, hogy helyezzenek el engem Pánd vonzáskörzetében, mert mindenképpen közel akartam maradni a faluhoz és a szüleimhez. Nem volt máshol hely, csak Tápiószentmártonban, a Bertalan majorban. Ezt a helyszínt Blaskovich tanyaként ismerik a legtöbben. Csakhogy közben jelentkeztem az Egri Tanárképző Főiskolára levelező szakra. Fel is vettek. A magyar-történelem szakos tanári végzettségemet kitüntetéssel itt szereztem meg, ahol dolgoztam is egyébként, mint a gyakorlóiskola tanítója. Később ugyanitt tanulmányi előadó lettem, majd a 220 fős leánykollégium igazgatójának neveztek ki. Nagyon szerettem Egert, az ottani légkört és fiatalságot. Én gyermekkoromtól kezdve tanító akartam lenni, mert a nevelést elősegítő szándék mindig ott buzogott bennem. Aztán haza kellett jönnöm, mert anyám nagyon lebetegedett. Az ő vágya pedig az volt, hogy ne legyek tőle messze, mert a közlekedés elég nehézkes volt. Így kerültem Tápióbicskére, ahol tanárként, igazgatóként dolgoztam. Az 1956-os forradalmat követően Nagykáta lett a következő munkahelyem helyszíne. Abban az időben a járások korszakát éltük. Én lettem a járás Művelődésügyi Osztályának az előadója. Ez az osztály a tanítókat, a népművelőket fogta össze. 22 iskolában több mint 400 tanítót és rengeteg népművelőt kellett igazgatnom. Később újra Tápióbicskén tevékenykedtem, majd zárásképpen, már deres hajjal, a 60-as évek végén Pándon kötöttem ki. Az általános iskola igazgatójának hívtak, amit szívesen elvállaltam. Itthon sikerült befejeznem a szakmai karrieremet, 1981-ben mentem nyugdíjba. Több mint ezer gyerek került ki a kezeim alól a nagybetűs életbe, sőt sok tanítványomból végül szintén tanító lett akár Pándon is. Az irodalom tantárgya állt hozzám a legközelebb. Az én egyik legkedvesebb mottóm Petőfi Sándortól származik: Elhull a virág, eliramlik az élet. Ez olyan csodálatos két tőmondat, amit csak azok értenek meg igazán, akik nagyon szeretik az irodalmat. Irodalmat és történelmet tanítottam a gyermekeknek, de a főiskolán kedvtelésből a matematikát is elkezdtem kitanulni, igaz végül idő hiányában azt nem fejeztem be. Legfőképpen kiemelt munkát végeztem, amihez képest kevesebbet tanítottam, de mégis utóbbit szerettem inkább, mert a gyermekek között éreztem magam a legjobban.

13 2011. december A NEGYEDÉV EMBERE; KAVALKÁD Új Pándi Tükör 13 Munkájában és magánéletében egyaránt fontos szerepet játszott egy fő elv, amely mellett mindig kitartott. Többek között ez is közrejátszott abban, hogy rengeteg kitüntetést vehetett át. A munkavégzés során arra törekedtem, hogy igazságos közegben dolgozhassak. Az volt az elvem, hogy az asztalnak mindig két oldala van, az egyik felén ül a vezető, a másikon az a személy, aki felett ítéletet kell mondani. Szerintem pedig akkor határoz helyesen és méltó módon egy vezető, amennyiben megfordítja az asztalt, tehát ha beleéli magát annak a helyzetébe, akiről döntést hoz. Csak ebben az esetben beszélhetünk igazságosságról. Ha úgy éreztem, hogy egy-egy vezetői intézkedéssel csorbul az igazság, akkor nem féltem szembemenni a nagyobb rangú embereknek sem. Kaptam ezért fegyelmit is, azonban később meg már rengeteg szakmai kitüntetésben részesítettek. Kormányzati elismeréseket, nagy állami szervezetektől országos okleveleket adtak át nekem. A Vöröskereszt és a Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület is megjutalmazott, voltam az Oktatásügy Kiváló Dolgozója és a társadalmi munkáimért ugyancsak kaptam kitüntetést. Amíg jól bírtam magam, nagyon imádtam kertészkedni: virágokat és gyümölcsfákat gondoztam. Ezt a lakást, amiben most is élek, akkor kaptam, amikor az iskolát átépítették. Azt kell mondjam, most már nyolc éve, hogy rosszabbul bírom az életet. Főleg a lábaim rakoncátlankodnak, a belső szerveimmel viszont nincsenek gondok. A lábaimra nem tudok ráállni, és az ágyamhoz eső legközelebbi asztalig is csak két kézzel fogódzkodva tudom elvonszolni magam. Mégsem vagyok elkeseredett, ugyanis szellemileg nem robbantam le. Judit néninek kifejezetten jól esik, hogy a legtöbben jó szívvel gondolnak rá, persze sajnálja, hogy az Ő korosztályából sokan már eltávoztak az élők sorából. Büszkén tekint vissza arra az időszakra, amikor Ő is részt vett a község vezetésében. Egy hosszú-hosszú regényt lehetne írni az olyan korú emberek életéről, mint én. Sok embert megszerettem ebben a faluban, azt tapasztalom, ők is így éreznek felém. Örülök a látogatóknak, nemrégen Lázók József polgármester úr is megkeresett. Megkaptam a szépkorúakat megillető kormányzati emlékoklevelet. Lázók József is a tanítványom volt és most nagyon bízom benne, hogy a község első embereként szép eredményeket fog elérni. Az akarat, a tenni vágyás megvan benne, ezt pedig én nagyon szeretem és becsülöm. Az én időmben, amikor én is részt vettem a falu vezetésében, egy picit több pénzünk volt. Akkor épült meg a művelődési ház. Tetszik, nem tetszik, az Gáspár Sándor nevéhez fűződött. Nekem Ő azt mondta, hogy úgy koldulta össze a pénzt a különböző szervezetektől a kultúrház megvalósításáért. A környék egyik legszebb épületét építtették meg, sokan irigykedtek ránk. Ekkor történtek az iskola átalakítások is, áttértünk az egyműszakos tanításra, bevezettük a politechnikát, szolgálati lakások épültek. Szép, eredményes korszak volt Pánd történetében. Egy elhagyatott kis faluból takaros kis községet hoztunk létre. Persze az a helyzet, hogy mindig is a szegény települések közé tartozott Pánd. Az interjú során hosszabb időre nem tudtunk elszakadni az irodalomtól és a költeményektől. De ez pontosan így volt jó. A versek tudják igazán átadni nekünk, mit is jelentenek számunkra az emlékek. A kedvenc költőm Arany János, amit az ő nevéről neveztünk el vagy hozzá kapcsolódik Pándon, azt én harcoltam ki. Az én beállítottságomhoz ugyanis a lágyszavú, csendes költők és verseik állnak közel. Ami pedig a leginkább jellemző rám az Szép Ernő A virág szebb című versének utolsó sora: Jobb az emlék, mint az élet. Nos, számomra azok az emlékek, amelyek most ebben a beszélgetésben előkeveredtek, sokkal többet jelentenek, mint maga az olykor szomorú és nagy hajtással teli élet. S S S S S S S S S S Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub hírei Köszöntöm kedves Olvasóinkat! Az elmúlt időszakban november 5-én láttuk vendégül a Pilisi Vidám Tavasz Nyugdíjas Klub 30 tagját vendégként. Erre az alkalomra finom ebédet főztünk, sütöttünk finom süteményeket. Ezzel láttuk vendégül őket. A vendéglátáshoz tartozott, hogy egy fiatal még szebbé, mozgalmasabbá tette a zenéjével ezt a programot az ebéd után. Kellemesen telt a vendégek fogadása. Mindenki nagyon jól érezte magát. A vendéglátáson részt vett településünk polgármestere, Lázók József és felesége, a művelődési ház dolgozói és a helyi nyugdíjas klub tagjai december 6-án rendeztük az évzáró ünnepünket és az év utolsó negyedévi közös névnapokat is megtartottuk, melyre tisztelettel meghívtuk községünk háziorvosát, dr. Szegvári Mártát, orvosi asszisztensét Lőrincné Icát és a polgármesteri hivatal jegyzőjét, Major Pálné Katit, a polgármestert, Lázók Józsefet, az alpolgármestert, Hangyás Istvánt. Az évzáró rendezvénnyel búcsúztattuk az évet. Minden kedves Olvasónknak Szeretetteljes, Áldott Karácsonyt és Boldog Újesztendőt, erőt, egészséget! Gábor Jánosné és a Nyugdíjas Klub tagjai

14 14 Új Pándi Tükör KAVALKÁD; ZÖLDŐRZŐK december A K E R T B A R Á T O K K L U B J Á N A K H Í R E I Tisztelt Kertbarátok! Szeretettel és tisztelettel meghívom Önöket, és minden érdeklődőt, Klubunk évi összejöveteleire, mely már sorrendben a 35. évadot jelenti! Kellemesen eltöltött esték reményében itt közlöm találkozásaink időpontjait. Az első, a nyitó klubest, január 13-án, pénteken este 18 órakor lesz. A továbbiakban (péntekenként 18 órakor) jan. 27., febr. 10., febr. 24., márc. 9., márc. 23., áprilistól 19 órakor ápr. 20., máj. 4., máj. 18., jún. 1., jún. 15., jún. 29. A nyári összejövetelek megbeszélés szerint történnek! Találkozunk a TV teremben! Várunk mindenkit! Áldott, békés, boldog karácsonyt, és eredményekben gazdag boldog újesztendőt kívánok! Karácsonykor sem pihennek a Zöldőrzők Gáspár Tamás A Nagykátai kistérségben folyó iskolák közötti Zöldőrzők verseny a hideg beálltával tovább zajlik. Novembertől az iskola után végezhető feladatokkal szerezhetnek plusz pontot a tanulók. A szeptemberi lelkesedés nem csökkent: a csapatkapitányok a határidőket pontosan betartva, ben küldik a kész feladatokat a szervezőknek. Jelenleg a harmadik fordulónál tartanak. A február 4-i Játékok Határok Nélkül sportnapig kéthetente számíthatnak a csapatok újabb otthon végezhető feladatokra. Eddig a Fogadjatok örökbe egy öreg fát! pályázatért lelkesedtek a legjobban a gyerekek. nyilatkozta Kollár János, az egyesület környezetnevelési szakembere. A feladat során csapatonként egy fát kellett örökbe fogadniuk, majd fényképen megörökíteniük az eseményt. A Fiatalok a Környezetért Egyesület nemcsak a környezetvédelmi munkában jeleskedik. Az egyesület csatlakozott a magyarországi civil szervezetek Karácsonyi jótékonysági gyűjtéséhez. A karitatív tevékenység a Nagykátai kistérség általános iskoláiban zajlik. A csapattagok és barátok felajánlásait, azaz az otthon már nem használt, de még ép játékokat, iskolai eszközöket és ruhákat a Máltai Szeretetszolgálat tápióbicskei irodája kézbesíti az adományozottaknak. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak karácsony alkalmából gondoljunk rászoruló embertársainkra, ezért 2012-ben több hasonló kezdeményezést is tervezünk. - nyilatkozta Molnár László, az egyesület kommunikációs referense. Ezúton kíván a Fiatalok a Környezetért Egyesület minden tagja Áldott és Boldog Karácsonyt! További információ:

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

2014. november. Beled Város Önkormányzatának hírei. Születésnapi köszöntő

2014. november. Beled Város Önkormányzatának hírei. Születésnapi köszöntő 2014. november Beled Város Önkormányzatának hírei Születésnapi köszöntő A napokban köszöntöttük Seregély Bálintnét 90.születésnapja alkalmából. Otthonában kerestük fel Irma nénit Dr. Gál László jegyző

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben