A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT"

Átírás

1 Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap december XX. évfolyam / 4., 79. szám TÉL oldal Ára: 100 forint Kiadja: Pánd Községi Önkormányzat Mégis sikerült megvalósítani 5. A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT 12. Óvodai hírek 6. Fesztiválsikerek 5.; 10. Múlt a jelenben 17.

2 2 Új Pándi Tükör KURÍR december T A R T A L O M P E R S P E K T Í V A KURÍR Harmónia, béke, szeretet Itt a karácsony!... 2 Hírkoszorú, Búcsúvers Gábor János emlékére... 3 Önkormányzati hírek... 4 Mozgáskorlátozottak hírei... 6 Óvodai hírek; Búcsú Balázs Sándornétól AZ ÉLET KORONÁJA Karácsonyi gondolatok; Hálaadás a felúj í- tásokért... 8 A Pándi Református Egyházközség hírei... 9 A NEGYEDÉV EMBERE Mészáros Judit KAVALKÁD Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub hírei A Kertbarátok Klubjának hírei KULTÚRFLOTTA Könyvtári ajánlat; Elhúzták a nótánkat! II Múlt a jelenben Mészáros István jegyzete Pándon élnek, mégsem ismerjük őket Ismerjük meg jobban őket! I Impresszum PÁNDI TÜKÖR Lokális közéleti- és kulturális lap Kiadja: Pánd Községi Önkormányzat (2214 Pánd, Fő u. 84.) Honlapjaink: Gáspár Gergely főszerkesztő Lázók József, Major Pálné, Safranyik Zoltánné lapszerkesztők Nyomdai előállítás: Katona Nyomda Kft. (2766 Tápiószele, Holló út 5.) Hirdetésfelvétel és információ: Készült: 350 példányban ISSN Minden jog fenntartva! Harmónia, béke, szeretet Itt a karácsony! Örömmel teli várakozás tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra önkéntelenül is megállunk ebben a rohanó világban és számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük az elmúlt év számunkra legszebb pillanatait és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkben, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező újév mindennapjaihoz. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, akik legfontosabbak számunkra. Nem drága ajándékoknak kell jelenteniük a szeretetünket, hanem, hogy önmagunkból mit adhatunk. Az az ember, aki nem csak saját magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni belső világában, saját lelkében és a saját környezetében, mindenekelőtt családjában, ami talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki közösséget, élményt, védelmet nyújt. Úgy érzem, így tudjuk az otthon melegét a valósággá, megélhetővé tenni, ami végig kísérheti egész életünket és mindig megadhatja számunkra a megújulás lehetőségét. Minden pándi lakosnak kívánok békés, boldog, élményekben gazdag szent karácsonyi ünnepeket és boldog újévet! Lázók József polgármester A Pándi Tükörben közzétett írások, cikkek a szerzők véleményeit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség álláspontjával. Szerkesztőségünk él azzal a jogával, hogy a beérkezett anyagokat a megfelelő lektori és korrektori eljárás után közölje.

3 2011. december KURÍR Új Pándi Tükör 3 A n e g y e d é v ü z e n e t e A szeretet türelmes, a szeretet jóságos; a szeretet nem féltékeny, Nem kérkedik, nem gőgösködik, Nem tapintatlan, nem keresi a magáét, Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, Nem örül a gonoszságnak, De együtt él az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, Mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik." (Biblia, Pál apostol első levele a korinthusiakhoz 13,4-8) H Í R K O S Z O R Ú TELEPÜLÉSÜNK ÚJSZÜLÖTTJEI: : Jámbor Norbert Roland (Szilassy u. 1.; Szülei: Jámbor Kálmán, Imre Zsuzsanna), : Bokor-Szekeres Janka (Vörösmarty Miháy u. 14.; Szülei: Bokor-Szekeres Tamás, Bokor-Szekeres Krisztina), : Molnár Máté (Fő út 21.; Szülei: Molnár Róbert, Gál Viktória), : Nagy Eszter (Kossuth Lajos u. 26.; Szülei: Nagy Gyula, Kiss Julianna) ELHUNYT PÁNDIAK: : Kóté Gyula (Petőfi Sándor u. 11.), : Gábor János (Móricz Zsigmond u. 14.), : Bárány Istvánné Molnár Erzsébet (Bartók Béla u. 4.), : Seres Lászlóné Vaskó Mária (Deák Ferenc u. 29.), : Mihics Istvánné Burai Rozália (Arany János u. 18.), : Polgár Jánosné Lőrincz Erzsébet (Fő út 100.) Forrás: Pándi Polgármesteri Hivatal Pető-Tóth István: Búcsúvers Gábor János emlékére Janikám, sajnos most igazoltan hiányzol, A falu, a család és az osztálytársaid gyászolnak. Feleségeddel 46 évet együtt jóban-rosszban éltél, Búcsú nélkül itt hagytad Őt, örök álomba merültél. Itt hagytál bennünket, örökre elmentél, A mennybéli osztálytablón tizenkettedik lettél. Nyugodj békében! Soha nem fogunk elfelejteni, Fájó szívvel, de mindig fogunk Rád emlékezni. E sorokat szomorúan, remegő kézzel írtam, De hogy ne emlékezzem Rólad, tovább nem bírtam. Osztálytársaid nevében írtam. Búcsúzunk Tőled fájó szívvel: Benedek Gabriella, Dabsy Csilla, Demény Eszter, Gábor János, Gábor László, Gál Mara, Gáspár János, Kiss Júlia, Macza András, Major Piroska, Malatinszki Lídia, Marsai István, Mészáros István, Nagy Béla, Nagy János, Németh Erzsébet, Pető-Tóth István, Topor Lídia

4 4 Új Pándi Tükör KURÍR december Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K Pánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete október november hónapokban megtartott testületi ülésein az alábbi döntéseket hozta: október Elfogadásra került a III. negyedévi költségvetési beszámoló e Ft. bevételi és e Ft. kiadási főösszeggel, e Ft. záró pénzkészlettel. - A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátása keretében belsőellenőrzési szervezet által végzett, a községre vonatkozó évi ellenőrzési tervet és a Társulás Társulási Megállapodásának módosítását fogadta el a testület. - A Községi Könyvtár új Szervezeti és Működési Szabályzata lépett életbe. - A Képviselő-testület elfogadta a Pándi Ifjú Nemzedékért Közalapítvány Alapító Okirat módosítását. - Boros Benjamin Pánd, Arany J. u. 9. és Kerezsán László volt Pánd, Vörösmarty u. 2. szám alatti lakosokat a Közalapítványban betöltött Felügyelői bizottsági tagságuk alól felmenti és helyettük Marsi Franciska Pánd, Fő út 158. és Mohácsi Viktória Pánd, Vörösmarty u.2. szám alatti lakosokat felkérte a Felügyelő Bizottság tagjainak határozatlan időre. - Az önkormányzat testülete LEADER-pályázatok beadásáról döntött a évi Meggyfesztivál rendezésére és fűnyíró berendezések, eszközök beszerzésére november l4. - Elfogadásra került Dr. Szegvári Márta háziorvos, a temető és vízmű üzemeltetőjének és a Községi Sportkör beszámolója a községben évben végzett munkáról január 1-től elfogadott vízdíj: - a vízi-közműről szolgáltatott ivóvízdíj 175.-Ft/m3 + érvényes áfa - alapdíj 150.-Ft/hó + érvényes áfa - A testület elfogadta az önkormányzatra és intézményeire vonatkozó évi költségvetési koncepciót. - A testület évre vonatkozóan a Fogászaton fizetendő díjakat, a Gyógyszertár és a Vízmű bérleti díját illetve a szennyvíz leürítési díjat módosította. - Pánd község területén az Önkormányzat fenntartásában lévő temetők üzemeltetésére pályázat kiírását hagyta jóvá a testület. - A testület támogatja a MÁV Start Zrt. fejlesztési elképzeléseit, ezzel is segítve az ingázó dolgozók közlekedési feltételeinek javulását november A Szobor-park felújítás kivitelezői számla kiegyenlítésére Ft. hitel kerül felvételre, melyből az áfa önerő, a fennmaradó összeg a kifizetési kérelem teljesítése után kerül visszapótlásra. Major Pálné jegyző ÉPÜL-SZÉPÜL A FALUHÁZKÖZPONT Az önkormányzat épületének akadálymentesítése elkészült, műszaki átadása megtörtént, megújult, megszépült az épület és környezete, így remélhetőleg hosszú időn keresztül megfelel a kor követelményeinek. Az épület előtt levő kis park még kiépítésre vár, mely reményeink szerint összhangban lesz a szoborkert szépségével egyfajta megújult faluközpontként. A hivatalos ügyeiket intézni érkezők méltó helyen tehetik meg azt. Lázók József polgármester

5 2011. december KURÍR Új Pándi Tükör 5 M é g i s s i k e r ü l t m e g v a l ó s í t a n i A játszótér megépítésére és szoborkert felújításra beadott pályázat, amely tavasszal el lett utasítva második nekifutásra és némi átértékelés után mégiscsak révbe ért. A kivitelezőkkel való egyeztetés után elkészült a szoborkert felújítása és az új játszótér is megvalósult és átadásra került. Apróbb munkálatok maradtak tavaszra, mint füvesítés és ivóvíz vételi lehetőség a szoborkertben. Kívánom, hogy használatukban sok örömünk legyen, és sokáig maradjanak ebben az új állapotban! Közösen vigyázzunk a megteremtett értékeinkre, hogy hosszú ideig tudjuk használni azokat! P á n d j ó h í r é n e k ö r e g b í t é s e A Pándi Hagyományőrző Csapatunk ismét részt vett a Tápiószentmártonban rendezett hurkafesztiválon, melyen különdíjjal, illetve a véres hurka kategóriában Ezüst Diplomával jutalmazták munkájukat. A Dánszentmiklósi Almafesztiválra is benevezett a csapat. A tavaly elnyert Almakoronát sikerült megtartani újabb egy évre, míg ital kategóriában első helyet szereztek a pándiak, sőt ugyanebben a kategóriában különdíjat is kaptak. A sütemények versenyében egy második helyet sikerült szerezni. 5-5 féle étellel és itallal, valamint 5 különböző süteménnyel indult a csapat. Lázók József polgármester írásai A községi önkormányzat testületi tagjai az alábbi tiszteletdíjakat bocsátották a település rendelkezésére: 2011 Hangyás István Seres László Morvai József Molnár József Meggyfesztivál Tűzoltóság Református egyház Orvosi rendelőkhöz kő Iskolakerítés Óvoda (szakmai) Iskola (szakmai) ; Karsai (2012. József évre) Összesen Személyenként az alábbi pénzösszegeket ajánlották fel tiszteletdíjukból az önkormányzati képviselők a 2011-es esztendőben (összesített adat): Hangyás István Seres László Morvai József Molnár József Karsai József Ft Ft Ft Ft Ft

6 6 Új Pándi Tükör KURÍR december M O Z G Á S K O R L Á T O Z O T T A K H Í R E I október 22-én megtartottuk tisztújító taggyűlésünket. A tápiómenti szervezet titkára: Szabó Istvánné és küldött megbízottja: Szabó István maradt továbbra is. Vezetőségi tagnak Weller Lajos pándi sorstársunkat választottuk meg. A taggyűlésen a szervezet negyede vett részt. Itt szeretném megköszönni, hogy Lázók József községünk polgármestere feleségével együtt megtisztelte tisztújító taggyűlésünket. Továbbá megköszönjük Palló Zsuzsannának, a Pándi Művelődési Ház munkatársának, hogy a jegyzőkönyv vezetésében segítette szervezetünket november 25-én került sor a Mozgáskorlátozottak Tápiómenti Szervezet Klub csoportalakuló gyűlésére. Klubvezetőnek felkértük Földi Józsefné (Szatmári Márta) tagtársunkat, aki elfogadta felkérésünket. Klubnapjainkat minden hónap harmadik hétfőjén 14 órától tartjuk. A változás jogát a szervezet vezetősége mindenkor fenn tartja. A klub nyitott, mindenkit tisztelettel látunk, és várunk. És végül, de nem utolsó sorban: Minden Sorstársunknak Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket és Erőben, Egészségben Gazdag, Bővölködő Újévet Kíván a tápiómenti szervezet nevében: Szabó Istvánné és Szabó István Elérhetőségeink Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Tápiómenti Szervezete - : 2214 Pánd, Új Élet u. 2.; : 06-29/ ; Ó v o d a i h í r e k Köszöntöm az újság olvasóit! Ez év augusztus 1-jén vettem át az óvoda vezetését. Vezetői programomban célomként szerepelt: - Egy olyan projekt keresése mely pályázatok útján felújíthatóvá tenné az óvoda belső terét, az udvar balesetveszélyessé vált játékeszközeit, közlekedő járdáit és lépcsőjét. - Fontos számomra, a családokkal való szoros-, segítő-, partneri viszony kiépítése, az óvodai kollektíva közös műhelymunkáinak kapcsolatépítő aktív tevékenysége, mely a gyermekekért kovácsolódik össze és a gyermekeknek szól. A jó partneri kapcsolat kiépítése elsősorban a szülőkkel közös cél, feladat, az együtt eltöltött idő segíti. Ezért a kollégákkal közösen úgy szervezzük óvodai életünket, hogy a 2011/2012-es oktatási-nevelési évben is sok- sok program várja a gyermekeket- szülőket, érdeklődőket egyaránt. Első jótékonysági rendezvényünk a november 12-én megtartott Szülők-Nevelők Bálja volt. Sajnálatos módon ezen az estén nagyon kevés óvodás szülő tudott részt venni. Az érdektelenség veszélyeztette a bál kimenetelét, de a szülői munkaközösség kitartó munkájának, a község lakosainak (kik részt vettek a rendezvényen) és a sok-sok tombola adománynak köszönhetően a rendezvény nem zárult veszteségesen. Ezúton is szeretném megköszönni a szülői munkaközösség tagjainak, Gubó Gábornénak, Gutainé Deák Erikának, Csuhai Krisztinának, Király Ágnesnek, Szilágyiné Monori Annának, Tóth Klárának a példamutató kitartását és a szendvicsekhez szükséges adományaikat. Az adományozóknak is hálával tarozom: Karsai József, Lázok József, Kóté Gyula, Bartal Gabriella, Deák Jánosné, Deák Istvánné, Selymes Piroska, Deményné Gál Nóra, Gál Anna, Elefánti Róbert, Gutainé Deák Erika, Ébert Pálné, Csuhai Krisztina, Molnár Sándorné, Boros Sándorné, Boros Erzsébet, Kőnig Tamásné, Bódi Sándorné, a Pándi Pékség BT. Köszönöm a tombola adományokat és a támogató jegyet vásárlók segítségét is. Bízom abban, hogy adományozóink továbbra sem felejtik el az óvodát és számíthatunk nagylelkűségükre az év további részében is. November utolsó hetében a nagycsoportosok egészségmegőrző hetet tartottak. Ebben a projektben is szükség volt a szülők támogatására, s örömmel tapasztaltam, hogy bebizonyították segítőkészségüket. Az óvónénik és a dadusnénik iránymutatásával a héten minden az egészségről szólt. A hét első napján az orvosról, fogorvosról a higiéniai szokásokról beszélgettünk, meséltünk, verset tanultunk. Kedden az egészséges táplálkozási szokásokat, a kulturált étkezési nor-

7 2011. december KURÍR Új Pándi Tükör 7 mákat elevenítettük fel. A szerdai nap vásárlási lázzal telt el, a zöldségesboltba sétáltunk zöldségeket vásárolni, melyet salátaként fogyasztottunk el. A vásárlás módjával, illemszabályaival ismerkedtünk. Köszönjük Marika néninek a türelmét és a tőle kapott gyümölcsöt! Csütörtökön almás-kekszes süteményt készítettünk a gyerekekkel. A védőnéni mesés, játékos előadásával (színes lapokkal, festhető gipsz gyümölcsformákkal) tette színesebbé a napunkat. A gyermekekkel közösen izgalommal vártuk a pénteki napot, melyen vetélkedő formájában foglaltuk össze a héten történteket, jutalmul pedig elfogyasztottuk az együtt készített süteményt. (Nagy Károlyné programvezető) Mikulás bácsi érkezését december 6-án a Kölyökidő Alapítvány zenés programja, mikulásváró előadása és a gyermekekkel közös éneklés tette emlékezetessé. Advent időszakában, fenyőünnepig, az óvonénik karácsonyi énekekkel teszik hangulatosabbá a gyertyagyújtás meghitt pillanatát. Programjainkat ez évben a FENYŐ- ÜNNEPPEL zárjuk. December 19-én a nagycsoportosok mesejátéka, az óvónénik karácsonyi hangversenye, a gyertyagyújtás és a csillagszórók fénye tették varázslatosabbá az ünnepet. Fenyőfánk alá a Szülők-Nevelők Báljának bevételéből, Seres László, Hangyás Istvá, Morvai József, Molnár József önkormányzati képviselők adományából ajándékok is kerülhettek. Nagylelkű felajánlásukat ezúton is köszönöm. Anyagi forrásunk bővítése érdekében továbbra is gyűjtjük a műanyag üvegeket. Az üvegek préselésében sokat segít kolléganőnk anyukája Szilágyi Lászlóné. Önfeláldozó munkáját ezúton is köszönöm. Alapítványunk: A CSICSERGŐ PÁNDI ÓVODA ALAPÍTVÁNY 2012-ben már fogadni tudja adója 1 %-át. Kérünk minden segíteni vágyót, ha tudja, segítse alapítványunkat a számlaszámon! December ig játékbörzét rendeztünk az óvodában. Ezzel a projekttel szeretnénk segíteni azokon a családokon, akiknek gondot okoz gyermekeiknek drága ajándékokat venni. Továbbá felajánlásaikkal bővíthetnénk óvodánk eszközkészletét. Ha csillogó szemeddel szemembe nézel, Ha két kicsi karoddal átölelsz, Ha odabújsz hozzám, bízva két karomban, Tudom! Küzdeni érted Kicsinyke gyermek Mindig érdemes!" E versidézettel zárom gondolataimat. Az óvoda dolgozói és 78 kisgyermek nevében kívánok Önöknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Egészségben és Sikerekben bővelkedő Boldog Új Évet! Pap Jánosné óvodavezető Búcsú Balázs Sándorné (Nusser Ibolya) körzeti ápolónőtől május 10-én, Pándon, a Szilassy u. 21-ben született, 62 évet élt közöttünk. Az általános iskola befejezése után a nagykátai gimnáziumban érettségizett 1966-ban. Dolgozott a szeretetotthonban, és esti tagozaton tovább képezte magát, egészségügyi szakiskolát végzett. Attila fia 1968-ban született. A gyermeknevelés mellett tovább dolgozott a szociális otthonban. Azt követően 25 éven át körzeti ápolónőként segítette az orvosok munkáját, és látta el a rászoruló betegeket. Idős- és otthoni ápolásra szoruló betegekhez járt injekciózni, kötözni, és ott segített, ahol csak tudott. Önzetlenül, önfeláldozóan segítette a rászoruló pándi embereket tól több cikluson át részt vett a községi elöljáróság munkájában. Tagja volt a Szociális Bizottságnak. A képviselő-testület tagjaként is a rászoruló emberekért dolgozott. Önfeláldozó munkája sajnos kikezdte az egészségét. Türelemmel viselt, hosszú, súlyos betegség után április 28-án végső álomra szenderült. Beteg teste megpihent a hosszú harc után. Mi, pándiak már csak a temetőben adhatjuk a hála virágát Ibolyának. Életére jellemző a neve: Ibolya=szerénység. Az ibolya a tavasz első kis virága, mely megbújik a kikelő fű alatt. Csak az illata az, mely elárulja, hol virít. A tavasz hírnöke, jelzi a napsütéses szép tavaszi időt. Szerénységére jellemző, hogy visszautasította A negyedév embere" megtisztelő címet a Pándi Tükörben. Sokan voltunk, kik elkísértük az utolsó útjára, virágot is teszünk néha a vázába. Nyugodjon békében, fáradt teste hadd pihenjen! Az itt maradt családot az Isten megsegítse! Pándi emberek ti róla el ne feledkezzetek! Hozzá, a temetőbe néha kimehettek! Ungár Ágnes Cecília

8 8 Új Pándi Tükör AZ ÉLET KORONÁJA december K a r á c s o n y i g o n d o l a t o k Minden idők legszegényebb karácsonya előtt állunk hangzott el a múltkor egy összejövetelen a gondolat. A megfogalmazója még fiatalember volt, aki nem ismerhette azt a kort, amikor öröm volt a fenyőfán egy-két alma, kályhaezüsttel festett dió, vagy házilag készített sütemény, cukorka. Volt idő, amikor az emberek jó, ha saját maguk készítette ajándékot adhattak egymásnak, de volt, aki semmit sem kapott. Ma, a fogyasztói társadalom tagjaiként, a plázák, multik világában legkeresettebb ajándékok az óriási képernyőjű lapos tv-k, számítógépek, laptopok, táblagépek, okos telefonok, több tízezer forintos játékok. A nagy pénztelenségben, hiteltartozások mellett is az emberek így tudják elképzelni a karácsonyt, mert ezt sugallják nekik. Végül, ha másképpen nem megy, add zálogba a meglévő értékeidet, Sokat adunk rá, hangzik a kecsegtető ajánlat. Pedig a karácsony egészen mást jelent. Isten Fia, a Királyok Királya nem palotában, selyemben, bíborbanbársonyban feküdt születésekor, hanem durván faragott jászolban, szalmán. Nem örökölt palotában, temérdek kincs között, hanem kétkezi ácsmesterként élte életét. Milyen jó lenne megérteni, a pénz hajszolása modern rabszolgává teszi az embert, a csillogásvillogás hamar megfakul, és utána jön a fájdalmas nélkülözés. A karácsonyt a békesség, a szeretet ünnepének tartják az emberek. Nem lehet szeretet és békesség ott, ahol az emberek egymást tapossák a bevásárláskor, vagy egymás kezéből tépik ki a számukra nélkülözhetetlen árut. Jézus azt mondta, amikor már felnőtt: Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. (Jn. 14,27) A betlehemi éjszakában megszületett megváltóban bárki megtalálhatja békességét. Kívánom ezt mindenkinek. H á l a a d á s a f e l ú j í t á s o k é r t Ebben az esztendőben két esemény is hálára bíztat bennünket, amelyet Isten kegyelméből megélhettünk. A két esemény két építkezés, az egyik lelki, a másik anyagi jellegű. A lelki építkezés részeként megválasztottuk az új presbitériumot, az anyagiak pedig a harang, toronyóra és a gyülekezeti épület felújítása. Az elmúlt esztendő végén a presbitérium elhatározta, hogy pályázatot nyújtunk be az egyházi építési alaphoz, a harangok és templomablakok felújítására, valamint a templom fűtésének megoldására. A pályázatban négymillió forint támogatást kértünk, és vállaltunk egymillió forint önrészt. A szűkös lehetőségek miatt a pályázati összeg felét sikerült megkapni, és azzal a feltétellel, hogy a harangok felújítása a gyülekezet feladata, építési alapból nem igényelhetünk rá támogatást. Mivel a kapott összeg nem fedezte a templom ablakainak cseréjéhez szükséges költségeket, a presbitérium úgy döntött, hogy az összeget más célra használjuk fel, vagyis a gyülekezeti épület ablakait cseréljük ki, korszerű, hőszigetelő ablakokra. Hosszas tárgyalások következtében lehetőséget kaptunk arra is, hogy a gyülekezet anyagi lehetőségeit kihasználva, ha kevés az összeg, kipótolhatjuk a támogatásból a harangok felújítását. A felújítás a toronyórával kezdődött, amikor is tavasszal villámcsapás érte az épületeinket és jelentős kár keletkezett az elektromos berendezésekben. Ekkor sikerült a biztosítótól a javítás költségeit elérni, vagyis Ft-ot. Miután az építési támogatást megkaptuk, és a megrendelt ablakok szállítási határideje hónapokkal később volt, úgy döntöttünk, hogy a meglévő pénzből megelőlegezzük a harangok felújítását, és a falu lakosságához fordulunk támogatásért, hiszen a gyülekezetünk anyagi lehetősége nem fedezte a közel egymillió forintos harangfelújítást. Hálával tartozunk Istennek azért, hogy indította sok ember szívét arra, hogy adakozzanak a harangok felújítására. Az adományokból összegyűlt a felújítási összeg fele, 445 ezer forint. Köszönjük mindazoknak, akik segítettek abban, hogy a harangok megbízhatóan működjenek, és a toronyóra ne csak az időt mutassa pontosan, hanem óraütésekkel jelezze a negyedórákat, órákat is. Idővel elkészültek a nyílászárók, amelyeket beépítettek, és reménységünk szerint elérjük a célt, miszerint energiát takaríthatunk meg ez által. A harang, toronyóra és épület felújítás után, megújult presbitériumunk is. Hálával tartozunk azokért, akik eddig részt vettek a szolgálatban, hordozva gyülekezetünk terheit, de korukra való tekintettel már nem vállalták tovább a presbiterséget. Hálásak vagyunk azokért, akik helyükre léptek, az újonnan megválasztott presbiterekért, akik bizonyítják, az egyház nem hal ki, Isten elhív és szolgálatba állít időről időre újabb lelkeket. Ágoston Géza lelkipásztor írásai

9 2011. december AZ ÉLET KORONÁJA Új Pándi Tükör 9 A P Á N D I R E F O R M Á T U S E G Y H Á Z K Ö Z S É G H Í R E I Szeptember 18.: Tanévnyitó istentisztelet. Más gyülekezetekben szokásos a hittanos évet istentisztelettel kezdeni. Mi még csak most vezettük be ezt a szép szokást. Reméljük, hogy hagyománnyá válik. 25 kisgyermek jelent meg és szavalt az istentiszteleten. Füzékné Jenei Ágnes válogatta a verseket. Ezúton is köszönjük neki a segítségét. Október 1.: Idősek Napja. Ágoston Géza lelkész és felesége meglátogatták és köszöntötték ebből az alkalomból a férfi-és a női nyugdíjas klub tagjait. Színes evangéliumi anyagokat, füzeteket, traktátusokat ajándékozta k. Isten adjon jó egészséget és Krisztusban gyökerező hitet idős lakosainknak! Október 22.: Jótékonysági vásár. Tavaly karácsonykor alakult egy kis csapat a hatodikos lányokból (nem is mind hittanos), akik segíteni szerettek volna a rászoruló embereken, és vásárt rendeztek Ágostonné Szőcs Anna patronálásával és közreműködésével a zöldségbolt udvarán. A gyerekek saját készítésű ajándéktárgyakat hoztak, volt, sütemény, tea, kávé is. Sokan vásároltak, volt, aki eladnivalót ajánlott fel. A bevételt a Református Szeretetszolgálatnak ajánlották fel a gyerekek. Tavasszal újra összeállt a csapat, ezúttal megfelezték az összeget, és a Tájház felújítására is adakoztak. Most pedig a Szeretetszolgálat szegényeket segítő programja és a helyi egyház közösen lettek a kedvezményezettek. Október 23-án a gyülekezet presbitereket választott, akik a következők: Gyenes Pálné gondnok, Bálint Józsefné, Bede Julianna, Bota Zoltán (Tápóság), Deák István, Gáspár János, Hugyák Csaba, Kiss László, Lázók József, Polgár László, Tátrai László, Veres István. Pótpresbiterek: Bárány Istvánné, Marsai Istvánné, Polgár Lászlóné. November 13-án pedig ünnepélyes fogadalmat tettek. Isten adja, hogy a presbitérium betöltse azt a szolgálatot, melyre elhívta őket az Úristen! Köszönjük a visszavonult presbitereknek a szolgálatukat. November 6. : Női konferenciánk előadója BENE- DEK CSILLA volt. Az alkalom témáját a Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 1-2 versei adták: Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Álljanak itt a nevek: Ágoston Noémi, Esztergomi Evelin, Gál Emese, Haisz Nikolett, Hajdu Nikolett, Németh Helga, Rostás Ramóna. Hajdú Richárd most csatlakozott. A csoport nevet is kapott: Jobb adni! A szeretetszolgálatnak is ez a honlapcíme: Isten áldja meg a gyermekeket szeretetükért, segítőkészségükért, és mindazokat, akik vásárlásaikkal vagy adományaikkal támogatták ezt a nemes célt! Sok mindent keresünk az életben, de vannak, akik csak a földi dolgokra gondolnak, pedig Jézus nélkül elveszett életek vagyunk. Keressük-e bűneink bocsánatát, akarunk-e Jézusról többet tudni? Mit szeretnénk kérni tőle? Az ige azt mondja, hogy Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Csak azoknak van bűnbocsánat és örök élet, akik tudják, hogy bűnösök. Ezek a megváltott emberek már más szemmel nézik a világot, mintha szürkehályog esne le a szemükről. Kritika helyett mentő szeretettel lesz tele a szívük a többi ember iránt. Isten nem azt akarja, hogy vonuljunk ki a világból, hanem azt, hogy gyertyaként világítsunk, mutatva Őfelé az utat. Csak azok tudnak másokat is Jézus Krisztushoz vezetni, akik az odafennvalókkal törődnek. Érdemes tehát átgondolni, hogy kié az életünk, mit imádunk, ki az életünk Ura, kinek akarunk tetszeni, mert a világ fiai sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését. Káváról és Tápiószeléről is

10 10 Új Pándi Tükör AZ ÉLET KORONÁJA; SIKER december voltak vendégeink, az alkalmat beszélgetés és szeretetvendégség zárta. November 19.: Adventi koncert. Már hagyomány, hogy a Református Egyház és a Művelődési Ház közösen koncertet rendez az adventi időszakban. Idén a Tóalmási Élet Szava Zenekart hallhattuk. Nemzetközi tagokból álló együttesük gyönyörű karácsonyi dalokat adott elő. Egy fiatalember pedig elmondta, hogy hogyan menekült meg Jézus segítségével az alkoholizmusból, és kapott örök életet. November 20.: Egy közös ebédre gyűltünk össze a presbitercsaládokkal, hogy erősítsük a közösséget, jobban megismerjük egymást, és így hatékonyabban tudjunk szolgálni a gyülekezet felé. A gulyásleves után, melyet Molnárné Margitka készített, az otthonról hozott süteményeket fogyasztottuk, és beszélgettünk, a gyerekek pedig jót játszottak a parókián. Ifialkalmak: A konfirmandus korosztállyal havonta egyszer vidám, játékos foglalkozásra gyűlünk össze. A rövid igemagyarázat után csocsóbajnokságot, vetélkedőket szervezünk nekik. A képen Tolnay Bence és Lőrincz Zoltán látható. Azért imádkozunk, hogy a megkeresztelt gyermekeink idetaláljanak a gyülekezet közösségébe, ahol jó hangulatban, jó erkölcsiségben tölthetik az idejüket az Ige mellett. December 16-án, kor ingyenes bábelőadás volt a Pándi Művelődési Házban. ELŐZETES: Január 21-én ismét megemlékezünk a Magyar Kultúra Napjáról, mely Himnuszunk születésnapja. Előadó: Tóth F. Péter magyar-történelem szakos középiskolai tanár, Hajnóczy-kutató. Az előadás címe: A Himusz keletkezésének motívumai Elegáns kis falunkról Egy belsőépítész barátunk járt nálunk néhány hete. Milyen elegáns kis falu ez a Pánd! mondta. Az iskola is szebb, mint náluk, szép a szoborpark és az egész együttes a templommal!" Ágostonné Szőcs Anna írásai Gál Sándor harmadik lett a tápióbicskei grillázs fesztiválon Gratulálunk! Újabb pándi lakos, akire büszkék lehetünk falunk hírnevének öregbítésért. Gál Sándor a IV. Nemzetközi Grillázs Fesztiválon, Tápióbicskén harmadik helyet ért el munkájával.

11 2011. december MEGEMLÉKEZÉS; HIRDETÉS Új Pándi Tükör 11 M E G E M L É K E Z É S Emlékezzünk meg együtt Sallay Andrásné, sz. Szokola Gizella védőnőre! január 17-én született. Pécelen élt amíg az 1972 év elején meghirdetett védőnői állás betöltésére Pándra nem jött dolgozni. 50 hónapja súlyos betegség ragadta el őt tőlünk. Gimnáziumi érettségije után védőnői szakképesítést szerzett, majd a családsegítő főiskolán és a védőnői iskolán szerzett végzettséget. Ebben a munkakörben dolgozott Pándon. Két generáció is felnőtt a gondoskodása, odaadó munkája, segítségének ideje alatt. Itt telepedett le október 16-án. Haláláig boldog, kiegyensúlyozott házasságban éltek férjével, Sallay András MÁVAUT, majd VOLÁN- BUSZ autóbuszvezetővel. Két lányuk született. Andrea (1975. augusztus 28.) és Réka (1981. augusztus 30.), akik Édesanyjuk tanítása, példája nyomán értékes, rendes, becsületes felnőttek lettek. Férjének és gyermekeiknek békés nyugodt családi hátteret biztosított Gizi néni. Munkáját mindig becsülettel, nagy odaadással végezte. Őt bármikor lehetett keresni, ha baj volt. Lehetett vasárnap vagy ünnepnap, segített tanáccsal, lázcsillapítóval amivel csak tudott. Én a legnagyobb unokám születésekor ismertem meg és kerültem kapcsolatba Gizuskával. Minden találkozás egy kis melegséggel töltött el. Ha a kismotor megállt a kapuban, örömmel üdvözöltük a Védőnénit. Ha esett, ha fújt Ő jött, és figyelemmel kísérte a gyermekek fejlődését. A családokat kívül-belül ismerte. Sokszor kiállt az érdekükért. A gyilkos kórral szemben egy csatát megnyert, de sajnos a háborút mégis elvesztette. Az első betegsége után még visszatért munkájához. Harcolt és dolgozott egyszerre. Amíg csak tudott, élete nehéz időszakaszaiban is dolgozott. Ez a hősies harc is az erős egyéniségéből és hivatástudatából fakadt. Sajnos a betegség erősebbnek bizonyult, mely végül is legyőzte. Fájdalmasan búcsúzott közülünk. Pánd sok-sok lakosa szeretettel gondol és emlékezik Gizi nénire. Kívánjuk, nyugodjon békében betegségtől, fájdalomtól megtört teste-lelke! Hiánya és a fájdalom megmaradt a családnak és az Őt szerető pándi embereknek. Tisztelettel adózunk Sallay Andrásné, Gizi néni emléke előtt! Türelemmel viselt fájdalmát és betegségét férje, gyermekei tették elviselhetővé. Imádság (Ismeretlen költő verse) "Meg is öregedtem, a hajam fehér lett, De az én keresztfám súlya nem lett könnyebb. Naponta növekszik szívemen a súlya, Vagy én lettem gyöngébb, s a vállam nem bírja. Akkor majd azt mondom, én Uram, Jézusom, Nehéz keresztemet most már visszaadom. Esdve kérem tőled, édes jó Istenem, Üdvözítsd az égben az én szegény lelkem, Boldogítsd örökre az én fájó szívem! " Ungár Ágnes Cecília írása HIRDETÉS HÁZ ELADÓ! Pándon a Széchényi utcában 3 szobás, összkomfortos ház sürgősen eladó. Irányár: 11 millió forint. Érdeklődni: Kovács Sándorné Tel.: 29/ Kedves Olvasóink! 2012 májusában lesz húsz éve, hogy megjelent a Pándi Tükör legelső száma. Tekintsünk vissza és emlékezzünk meg együtt erről a két évtizedről! Arra szeretnénk megkérni Önöket, hogy ha esetleg a birtokukban vannak régi fotók Pándról (tájképek, épületek, művészeti alkotások, régiségek, tárgyak stb.), és hozzájárulnak ahhoz, hogy ezeket publikáljuk, legyenek szívesek eljuttatni a képeket a művelődési házba vagy a polgármesteri hivatalba! A képeket lefénymásoljuk vagy szkenneljük, majd vissza is adjuk. A Pándi Általános Iskola 2012-ben ünnepli alapításának 100. évfordulóját. Amennyiben a kedves olvasóinknak pontos információjuk, adatuk van, hogy konkrétan (hónap, nap) mikor történt az alapítás, kérjük szépen, legyenek szívesek tájékoztassanak minket erről! Köszönjük szépen!

12 12 Új Pándi Tükör A NEGYEDÉV EMBERE december R e g é n y b e i l l ő é l e t t ö r t é n e t A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás maga az élet mondta John Dewey, az amerikai oktatási rendszer reformere. Sorozatunk következő interjúalanya is ezt az ars poeticát vallja. Ennek szellemében képezte magát fiatal korában, és vezető beosztásában is ezt az irányelvet követte. Nem volt mindig könnyű az élete, sokat kellett küszködnie. Volt olyan időszak, amikor nappal dolgozott a munkahelyén, este pedig a tanulmányait folytatta. Mégsem volt soha elégedetlen, ma sem panaszkodik. Mély tiszteletet érdemlő kitüntetés gyűjtemény van a birtokában. A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT tanárnő. Mészáros Judit egész életében kereste a nagy kihívásokat. Munkái miatt nem egyszer távol került Pándtól, de a szíve mindig visszahúzta a településünkre, így mindig igyekezett a községünkhöz közeli helyeken munkát vállalni. Az egész életem Pándhoz kötődik, hiszen a szüleim is itt éltek, és azt hiszem, most már kijelenthetem, én is itt fogom befejezni az életemet. Ugyanakkor sok helyen megfordultam a nagyvilágban. Ha felsorolnám, merre jártam, hol és hány helyen dolgoztam, meg tudnánk vele tölteni egy kis könyvecskét is. Édesapám százszázalékos hadirokkant volt, mert megsebesült az I. világháborúban, és le kellett vágni az egyik lábát. Nem volt gazdag a családunk, de megéltünk nagyobb bajok nélkül. Két testvérem született, az egyik sajnos paralízises volt, neki is tönkrement az egyik lába. Mezőgazdasági munkát nem bírt volna végezni, így előbb édesanyám elintézte egy ismerősén keresztül, hogy beiratkozzon egy kőbányai gimnáziumba, majd statisztikus lett a Budapesti Statisztikai Hivatalban. A másik bátyám pedig Pándon maradt, itthon gazdálkodott. Én először Pándról Tápióbicskére kerültem, ahol szabóinasként tevékenykedtem. A felszabadulásom után Pestre sodort a sors, egy szalonban dolgoztam. Közben elvégeztem a négyéves polgári iskolát, ez előtt nekem még csak egy hatéves elemi iskolai végzettségem volt. Utóbbi természetesen Pándhoz fűződik. Miután kijártam a polgárit, egy rövid ideig háztartásbeli voltam. Már akkor is tudtam, hogy nagyon fontos a tanulás, így beiratkoztam egy kétéves, pesti kereskedelmi iskolába, ami az Alkotmány utcában volt. Egy kedves tanárnő ismerősömnél laktam, aki nagyon sokat segített nekem, hogy lassacskán egyre feljebb és feljebb kapaszkodjak a ranglétrán. Ez a II. világháború időszaka. Ekkor nyitotta meg a kapuit a Dolgozók Iskolája. Itt szereztem meg a tanítóképzői oklevelemet, de mellette dolgoztam is. Este jártunk be ugyanis tanulni, a nappal pedig munkával telt. Én a szükséges tapasztalatok megszerzése után segédkönyveléssel foglalkoztam. A nagy bombázások alatt is Pesten tartózkodtam, akkor fél évig azt se tudták a szüleim, hogy élek-e még vagy már meghaltam. Rettenetes élmény volt úgy sétálni az utcán, hogy halottak feküdtek az úttesten vagy a járdán, magam is részt vettem az eltemetésükben. Pest felszabadulása után a villamosgyárban dolgoztam, illetve helyreállítottuk a környékben lévő épületeket. Az ifjúkor és a pályakezdés sok nehézséggel járt, de a küzdés és az akarat nem lankadt Judit néniben. A rengeteg lemondás és erőfeszítés pedig nem maradt eredmények, elismerések nélkül. A tanárnő tekintélyt szerzett magának. Csak a tanítóképző iskolám volt ingyenes a tanulmányaim során, az összes többiért fizetni kellett, tehát nem lehetett közben elkerülni a munkát. Szabadidőm így egyáltalán nem akadt. A szüleimnek nem volt arra pénzük, hogy taníttassanak engem és a testvéreimet. Magamra kellett hagyatkoznom, előfordult, hogy csak két zsömle volt az ebédem. Lehet, hogy hiúság, de én sohasem szerettem volna alacsony szintű vagy közepes tanuló lenni, így éjjelente rengeteget tanultam. Amint megkaptam a tanítóképzői oklevelemet, azt kértem, hogy helyezzenek el engem Pánd vonzáskörzetében, mert mindenképpen közel akartam maradni a faluhoz és a szüleimhez. Nem volt máshol hely, csak Tápiószentmártonban, a Bertalan majorban. Ezt a helyszínt Blaskovich tanyaként ismerik a legtöbben. Csakhogy közben jelentkeztem az Egri Tanárképző Főiskolára levelező szakra. Fel is vettek. A magyar-történelem szakos tanári végzettségemet kitüntetéssel itt szereztem meg, ahol dolgoztam is egyébként, mint a gyakorlóiskola tanítója. Később ugyanitt tanulmányi előadó lettem, majd a 220 fős leánykollégium igazgatójának neveztek ki. Nagyon szerettem Egert, az ottani légkört és fiatalságot. Én gyermekkoromtól kezdve tanító akartam lenni, mert a nevelést elősegítő szándék mindig ott buzogott bennem. Aztán haza kellett jönnöm, mert anyám nagyon lebetegedett. Az ő vágya pedig az volt, hogy ne legyek tőle messze, mert a közlekedés elég nehézkes volt. Így kerültem Tápióbicskére, ahol tanárként, igazgatóként dolgoztam. Az 1956-os forradalmat követően Nagykáta lett a következő munkahelyem helyszíne. Abban az időben a járások korszakát éltük. Én lettem a járás Művelődésügyi Osztályának az előadója. Ez az osztály a tanítókat, a népművelőket fogta össze. 22 iskolában több mint 400 tanítót és rengeteg népművelőt kellett igazgatnom. Később újra Tápióbicskén tevékenykedtem, majd zárásképpen, már deres hajjal, a 60-as évek végén Pándon kötöttem ki. Az általános iskola igazgatójának hívtak, amit szívesen elvállaltam. Itthon sikerült befejeznem a szakmai karrieremet, 1981-ben mentem nyugdíjba. Több mint ezer gyerek került ki a kezeim alól a nagybetűs életbe, sőt sok tanítványomból végül szintén tanító lett akár Pándon is. Az irodalom tantárgya állt hozzám a legközelebb. Az én egyik legkedvesebb mottóm Petőfi Sándortól származik: Elhull a virág, eliramlik az élet. Ez olyan csodálatos két tőmondat, amit csak azok értenek meg igazán, akik nagyon szeretik az irodalmat. Irodalmat és történelmet tanítottam a gyermekeknek, de a főiskolán kedvtelésből a matematikát is elkezdtem kitanulni, igaz végül idő hiányában azt nem fejeztem be. Legfőképpen kiemelt munkát végeztem, amihez képest kevesebbet tanítottam, de mégis utóbbit szerettem inkább, mert a gyermekek között éreztem magam a legjobban.

13 2011. december A NEGYEDÉV EMBERE; KAVALKÁD Új Pándi Tükör 13 Munkájában és magánéletében egyaránt fontos szerepet játszott egy fő elv, amely mellett mindig kitartott. Többek között ez is közrejátszott abban, hogy rengeteg kitüntetést vehetett át. A munkavégzés során arra törekedtem, hogy igazságos közegben dolgozhassak. Az volt az elvem, hogy az asztalnak mindig két oldala van, az egyik felén ül a vezető, a másikon az a személy, aki felett ítéletet kell mondani. Szerintem pedig akkor határoz helyesen és méltó módon egy vezető, amennyiben megfordítja az asztalt, tehát ha beleéli magát annak a helyzetébe, akiről döntést hoz. Csak ebben az esetben beszélhetünk igazságosságról. Ha úgy éreztem, hogy egy-egy vezetői intézkedéssel csorbul az igazság, akkor nem féltem szembemenni a nagyobb rangú embereknek sem. Kaptam ezért fegyelmit is, azonban később meg már rengeteg szakmai kitüntetésben részesítettek. Kormányzati elismeréseket, nagy állami szervezetektől országos okleveleket adtak át nekem. A Vöröskereszt és a Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület is megjutalmazott, voltam az Oktatásügy Kiváló Dolgozója és a társadalmi munkáimért ugyancsak kaptam kitüntetést. Amíg jól bírtam magam, nagyon imádtam kertészkedni: virágokat és gyümölcsfákat gondoztam. Ezt a lakást, amiben most is élek, akkor kaptam, amikor az iskolát átépítették. Azt kell mondjam, most már nyolc éve, hogy rosszabbul bírom az életet. Főleg a lábaim rakoncátlankodnak, a belső szerveimmel viszont nincsenek gondok. A lábaimra nem tudok ráállni, és az ágyamhoz eső legközelebbi asztalig is csak két kézzel fogódzkodva tudom elvonszolni magam. Mégsem vagyok elkeseredett, ugyanis szellemileg nem robbantam le. Judit néninek kifejezetten jól esik, hogy a legtöbben jó szívvel gondolnak rá, persze sajnálja, hogy az Ő korosztályából sokan már eltávoztak az élők sorából. Büszkén tekint vissza arra az időszakra, amikor Ő is részt vett a község vezetésében. Egy hosszú-hosszú regényt lehetne írni az olyan korú emberek életéről, mint én. Sok embert megszerettem ebben a faluban, azt tapasztalom, ők is így éreznek felém. Örülök a látogatóknak, nemrégen Lázók József polgármester úr is megkeresett. Megkaptam a szépkorúakat megillető kormányzati emlékoklevelet. Lázók József is a tanítványom volt és most nagyon bízom benne, hogy a község első embereként szép eredményeket fog elérni. Az akarat, a tenni vágyás megvan benne, ezt pedig én nagyon szeretem és becsülöm. Az én időmben, amikor én is részt vettem a falu vezetésében, egy picit több pénzünk volt. Akkor épült meg a művelődési ház. Tetszik, nem tetszik, az Gáspár Sándor nevéhez fűződött. Nekem Ő azt mondta, hogy úgy koldulta össze a pénzt a különböző szervezetektől a kultúrház megvalósításáért. A környék egyik legszebb épületét építtették meg, sokan irigykedtek ránk. Ekkor történtek az iskola átalakítások is, áttértünk az egyműszakos tanításra, bevezettük a politechnikát, szolgálati lakások épültek. Szép, eredményes korszak volt Pánd történetében. Egy elhagyatott kis faluból takaros kis községet hoztunk létre. Persze az a helyzet, hogy mindig is a szegény települések közé tartozott Pánd. Az interjú során hosszabb időre nem tudtunk elszakadni az irodalomtól és a költeményektől. De ez pontosan így volt jó. A versek tudják igazán átadni nekünk, mit is jelentenek számunkra az emlékek. A kedvenc költőm Arany János, amit az ő nevéről neveztünk el vagy hozzá kapcsolódik Pándon, azt én harcoltam ki. Az én beállítottságomhoz ugyanis a lágyszavú, csendes költők és verseik állnak közel. Ami pedig a leginkább jellemző rám az Szép Ernő A virág szebb című versének utolsó sora: Jobb az emlék, mint az élet. Nos, számomra azok az emlékek, amelyek most ebben a beszélgetésben előkeveredtek, sokkal többet jelentenek, mint maga az olykor szomorú és nagy hajtással teli élet. S S S S S S S S S S Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub hírei Köszöntöm kedves Olvasóinkat! Az elmúlt időszakban november 5-én láttuk vendégül a Pilisi Vidám Tavasz Nyugdíjas Klub 30 tagját vendégként. Erre az alkalomra finom ebédet főztünk, sütöttünk finom süteményeket. Ezzel láttuk vendégül őket. A vendéglátáshoz tartozott, hogy egy fiatal még szebbé, mozgalmasabbá tette a zenéjével ezt a programot az ebéd után. Kellemesen telt a vendégek fogadása. Mindenki nagyon jól érezte magát. A vendéglátáson részt vett településünk polgármestere, Lázók József és felesége, a művelődési ház dolgozói és a helyi nyugdíjas klub tagjai december 6-án rendeztük az évzáró ünnepünket és az év utolsó negyedévi közös névnapokat is megtartottuk, melyre tisztelettel meghívtuk községünk háziorvosát, dr. Szegvári Mártát, orvosi asszisztensét Lőrincné Icát és a polgármesteri hivatal jegyzőjét, Major Pálné Katit, a polgármestert, Lázók Józsefet, az alpolgármestert, Hangyás Istvánt. Az évzáró rendezvénnyel búcsúztattuk az évet. Minden kedves Olvasónknak Szeretetteljes, Áldott Karácsonyt és Boldog Újesztendőt, erőt, egészséget! Gábor Jánosné és a Nyugdíjas Klub tagjai

14 14 Új Pándi Tükör KAVALKÁD; ZÖLDŐRZŐK december A K E R T B A R Á T O K K L U B J Á N A K H Í R E I Tisztelt Kertbarátok! Szeretettel és tisztelettel meghívom Önöket, és minden érdeklődőt, Klubunk évi összejöveteleire, mely már sorrendben a 35. évadot jelenti! Kellemesen eltöltött esték reményében itt közlöm találkozásaink időpontjait. Az első, a nyitó klubest, január 13-án, pénteken este 18 órakor lesz. A továbbiakban (péntekenként 18 órakor) jan. 27., febr. 10., febr. 24., márc. 9., márc. 23., áprilistól 19 órakor ápr. 20., máj. 4., máj. 18., jún. 1., jún. 15., jún. 29. A nyári összejövetelek megbeszélés szerint történnek! Találkozunk a TV teremben! Várunk mindenkit! Áldott, békés, boldog karácsonyt, és eredményekben gazdag boldog újesztendőt kívánok! Karácsonykor sem pihennek a Zöldőrzők Gáspár Tamás A Nagykátai kistérségben folyó iskolák közötti Zöldőrzők verseny a hideg beálltával tovább zajlik. Novembertől az iskola után végezhető feladatokkal szerezhetnek plusz pontot a tanulók. A szeptemberi lelkesedés nem csökkent: a csapatkapitányok a határidőket pontosan betartva, ben küldik a kész feladatokat a szervezőknek. Jelenleg a harmadik fordulónál tartanak. A február 4-i Játékok Határok Nélkül sportnapig kéthetente számíthatnak a csapatok újabb otthon végezhető feladatokra. Eddig a Fogadjatok örökbe egy öreg fát! pályázatért lelkesedtek a legjobban a gyerekek. nyilatkozta Kollár János, az egyesület környezetnevelési szakembere. A feladat során csapatonként egy fát kellett örökbe fogadniuk, majd fényképen megörökíteniük az eseményt. A Fiatalok a Környezetért Egyesület nemcsak a környezetvédelmi munkában jeleskedik. Az egyesület csatlakozott a magyarországi civil szervezetek Karácsonyi jótékonysági gyűjtéséhez. A karitatív tevékenység a Nagykátai kistérség általános iskoláiban zajlik. A csapattagok és barátok felajánlásait, azaz az otthon már nem használt, de még ép játékokat, iskolai eszközöket és ruhákat a Máltai Szeretetszolgálat tápióbicskei irodája kézbesíti az adományozottaknak. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak karácsony alkalmából gondoljunk rászoruló embertársainkra, ezért 2012-ben több hasonló kezdeményezést is tervezünk. - nyilatkozta Molnár László, az egyesület kommunikációs referense. Ezúton kíván a Fiatalok a Környezetért Egyesület minden tagja Áldott és Boldog Karácsonyt! További információ:

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Pándi Tükör ÚJ! A NEGYEDÉV EMBERE PALLÓ LÍDIA 12. A Pándy-meggy 17. AZ ÉLET KORONÁJA Kik azok a kálvinisták? 9.

Pándi Tükör ÚJ! A NEGYEDÉV EMBERE PALLÓ LÍDIA 12. A Pándy-meggy 17. AZ ÉLET KORONÁJA Kik azok a kálvinisták? 9. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. március XX. évfolyam / 1., 76. szám TAVASZ 1275 1992 24 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi Önkormányzat A NEGYEDÉV EMBERE

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Pándi Tükör. Választások 2014. október 12. A Polgárőrség hírei. Lovas tábor a Pándi Általános Iskolában. Községünk idős polgárai előtt tisztelgünk

Pándi Tükör. Választások 2014. október 12. A Polgárőrség hírei. Lovas tábor a Pándi Általános Iskolában. Községünk idős polgárai előtt tisztelgünk Pándi Tükör 1941 Helyi közéleti periodika 2014. október ŐSZ 24. évfolyam 3., 90. szám Választások 2014. október 12. Pánd Község Életének Tükre Ára: 180 forint Kontakt: kultur3@citromail.hu Kiadja: Pánd

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

zus arra intette tanítványait,

zus arra intette tanítványait, Lellei XXII. évfolyam 12. szám Újság 2013. december A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. (Ézsaiás 9,1.) A Biblia tanítása szerint az

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

Üllői. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! Cipősdobozakció. Zeneiskola beszámolója. Ülésteremből jelentjük

Üllői. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! Cipősdobozakció. Zeneiskola beszámolója. Ülésteremből jelentjük Körkérdés Talán sosem volt még ennyi program karácsony táján a településen. A megújult városközpontban rejlő lehetőségek tárát kihasználva számos érdekes és hangulatos eseményt rendeznek Üllőn. Körkérdésünkkel

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom 2011. december Tartalom Kiemelt arany a néptáncosainknak 2. oldal Kilencvenéveseket köszöntöttünk 2. oldal Síkosság mentesítési felhívás 3. oldal Kátyúztatunk a tél előtt 3. oldal Mezőföldi Mikulás-túra

Részletesebben

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon)

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) 30 éves osztálytalálkozó (Cikk a 9. oldalon) Ballagtak az ovisok (Cikk a 8. oldalon) A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) Gratulálunk Réti

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 12. szám 2010. december 17. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER Tartalomból:

Részletesebben

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft Adj szeretetet, adj jó szót, mosolyt! ez pénzbe sem kerül. Az érzés, hogy adhattál, boldoggá tesz, nemesít Adventbe léptünk.

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2008. augusztus ingyenes kiadvány Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Szent István király Augusztus 20-a Szent István emléknapja, az Árpád ház első királyának ünnepe. Neki

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám ECSEDI HÍRMONDÓ NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA XVI. évfolyam 4. szám,,fel nagy örömre ma született, Aki után a Föld epedett." A keresztény emberek számára a karácsony üzenete Isten

Részletesebben

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 11. szám www.fonyod.hu 2014. november Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 5. szám 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER Ára: 120 Ft A KOCSÉRI HARCOS LÁNY TAJTI BIANKA a Shinkyokushin Ifjúsági Európa Bajnokságon III. helyen végzett Önkormányzati hírek

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyt és eredményes új évet kívánok Nagyvenyim lakóinak! Tartalom

Áldott, békés karácsonyt és eredményes új évet kívánok Nagyvenyim lakóinak! Tartalom 2012. november Tartalom A járások kialakításáról Szennyvízcsatorna II. üteme Fenyőfára pályáztak Síkosság mentesítési felhívás Hatásosak a sebességmérők Jótékonysági est... Házaspárok jubileumi ünnepsége

Részletesebben

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 12. szám 2009. december Gyenes István Karácsonyfa Szobám sarkában a békesség fája zöld ruháján sok ezernyi szín, alatta fénylô melegségben a gyermeki világ

Részletesebben

megjelenik havonta XXV. évfolyam 2014. december/2015. január

megjelenik havonta XXV. évfolyam 2014. december/2015. január NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA megjelenik havonta XXV. évfolyam 2014. december/2015. január ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában címlapon: adventi fények

Részletesebben