ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ"

Átírás

1 ÚTJELZİ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2012

2 A kiadvány a középfokú iskolák vezetıitıl kapott tájékoztatás alapján készült Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, 2012 Felelıs kiadó: Iker János Szerkesztés Bogáthné Erdıdi Judit, Gerölyné Kölkedi Éva ISSN Készült 500 példányban 2

3 ELİSZÓ Kedves Olvasó! Útjelzı címő tájékoztatónk a 2012/2013-as tanévben is segítséget kínál a középiskola-választás nehéz feladatához. A megyében mőködı középiskolák legfontosabb továbbtanulási információit győjtöttük össze az intézmények által küldött adatok alapján. A tájékoztató elsı részében a középiskolai felvételi eljárás tudnivalói, határidıi, hasznos információi találhatók. Ezt követik a gimnáziumok, majd a szakképzı intézmények, az eltérı tantervő nevelési-oktatási intézmények, az országos felvételt hirdetı középiskolák, majd a kollégiumok leírásai, amelyek részletesen és jól áttekinthetıen tartalmazzák az iskolák kínálatát. Minden iskolánál feltüntettük azokat az elérhetıségeket, ahol személyesen is lehet érdeklıdni az iskoláról, a felvételi esélyekrıl és az esetleg változó képzési kínálatról. Javasoljuk, hogy a középiskolák honlapjait kövessék figyelemmel. A legfontosabb jogszabályi kötelezettségeket, határidıket és tudnivalókat immár az új köznevelési jogszabályi környezetnek és elıírásoknak megfelelıen frissítve a kiadvány hátsó részében találják. Az idei tanévben az Útjelzı címő kiadvány a várható további változások miatt nyomtatva csak korlátozott számban jelenik meg. A NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ honlapján lesz elektronikus formában elérhetı, ahol a módosításokat is nyomon követjük: ( Ugyanitt megtalálhatják a Gyır-Moson-Sopron és a Zala megyei középfokú intézmények listáját is. Iskolaválasztási tanácsadásban a NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ tanulótájékoztatással foglalkozó munkatársai, pályaválasztási, pszichológiai tanácsadásban pedig a NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Nevelési Tanácsadó kollégái minden érdeklıdı rendelkezésére állnak. Kedves Diákok! Kedves Szülık és Kollégák! Reméljük, hogy Útjelzınk az idén is segítséget ad az eredményes iskolaválasztáshoz. Jó utat, jó választást kíván: Szombathely, november 19. dr. Iker János fıigazgató 3

4 ÜRES 4

5 TARTALOMJEGYZÉK oldal Elıszó 3. A 2012/2013. tanévi felvételi eljárás határidıi 7. A Vas megyei középiskolák nyílt napjai 10. A Vas megyei középiskolák adatai (az iskolák nevének betőrendjében) III. Béla Szakképzı Iskola és Kollégium, Szentgotthárd 47. Barabás György Mőszaki Szakközépiskola és Szakiskola, Sárvár 52. Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, Vasvár 57. Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzı Iskola, Celldömölk 13. Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzı Iskola Tagiskolája 59. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely 19. Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 22. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképzı Iskola és Kollégium, Szombathely 65. Evangélikus Mezıgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképzı Iskola és Kollégium, Kıszeg 68. Felsıbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola, Bük 73. Hefele Menyhért Építı- és Faipari Szakképzı Iskola, Szombathely 75. Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképzı Iskola és Kollégium, Szombathely 79. Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, Szombathely 83. Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium 24. Kanizsai Dorottya Gimnázium, Szombathely 27. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzı Iskola és Kollégium, Szombathely 86. Kölcsey Ferenc Gimnázium, Körmend 30. Mővészeti Szakközépiskola, Szombathely 90. Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Csepreg 94. Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely 32. Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája, Szombathely 98. Perintparti Szó-Fogadó, Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI, Szombathely 35. Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium, Szombathely 37. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola, Körmend

6 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma, Szentgotthárd 41. Szombathelyi Mőszaki Szakképzı Iskola és Kollégium (Puskás Tivadar) 107. Szombathelyi Mőszaki Szakképzı Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája 111. Szombathelyi Mőszaki Szakképzı Iskola és Kollégium Savaria Szakképzı Iskolája 114. Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképzı Iskola, Sárvár 44. Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképzı Iskola, Sárvár 118. Vasi Bau Fa- és Építıipari Szakképzı Iskola, Szombathely 121. VM DASzK, Szakképzı Iskola - VM Középiskola, Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium 123. Eltérı tantervő általános iskolát végzettek iskolaválasztási lehetıségei 126. Az országos felvételt hirdetı középiskolák 131. Kollégiumok 137. Egészségkárosodott tanulók pályaválasztása 143. A felvételi eljárás rendje 144. A nemzeti köznevelési törvény vonatkozó fejezetei 158. Hiányszakmák Vas megyében 165. Hasznos tudnivalók a tanulószerzıdésrıl szülıknek, tanulóknak 166. Pálya- és iskolaválasztást segítı intézmények 169. Megjegyzés: A képzések kódszámát többnyire nem tüntettük fel. 6

7 A 2012/2013. tanév középfokú és a Köznevelési Hídprogramba történı felvételi eljárás határidıi, lebonyolításának ütemezése a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2012/2013. tanév rendjérıl 3. számú melléklete alapján Határidık Feladatok Az EMMI pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programjába történı jelentkezésrıl. A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belsı kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjérıl. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervezı gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervezı középfokú intézmények jegyzékét. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervezı a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történı pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe. A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történı pályázatok benyújtása. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervezı intézmények eddig az idıpontig jelentik a Hivatalnak a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap igényüket Az általános felvételi eljárás kezdete. A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezıkkel , Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban , , Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezık számára az érintett középfokú intézményekben. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezık számára azoknak, akik az elızı írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezı, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal. 7

8 A megyei kormányhivatal, a fıvárosban a fıjegyzı megküldi az általános iskolának a kötelezı felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét. Jelentkezés a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervezı középfokú intézmények az Oktatási Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményérıl a tanulókat. A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevı intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményérıl egymás egyidejő elızetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet Arany János Programirodájának bevonásával értesítik az érdekelt szülıket, tanulókat és általános iskolákat. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok elsı példányát pedig a Felvételi Központnak (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történı jelentkezésrıl a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. A középfokú iskola eddig az idıpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket A tanulói adatlapok módosításának lehetısége az általános iskolában. Az általános iskola eddig az idıpontig elzárva ırzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort. A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehetı létszám, a biztosan fel nem veendık listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban). A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). A felvételt hirdetı középfokú iskolák megküldik a felvételrıl vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezıknek és az általános iskoláknak Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehetı létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki A ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdetı iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekrıl A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál Az általános iskola értesítést küld a tanulóról állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes fıvárosi, megyei kormányhivatal részére, ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, vagy ha a tanév során a tanköteles tanuló a tizenötödik életévét betölti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, és az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd-II. programba. A kormányhivatal kijelöl legalább egy, a megye területén mőködı Híd-I. vagy Híd-II. programban részt vevı köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott idıben. 8

9 Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképzı iskolába Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba A tanköteles tanulók beíratása a kötelezı felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott idıben) A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelezı felvételt biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzıt. 9

10 Vas megyei középiskolák nyílt napjai Gimnáziumok Iskola neve és címe Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzı Iskola Celldömölk, Nagy Sándor tér 13. (gimnáziumi telephely) NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szombathely, Bolyai J. u. 11. Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Szombathely, Petıfi S. u. 6. Jurisich Miklós Gimnázium Kıszeg, Hunyadi János u. 10. Kanizsai Dorottya Gimnázium Szombathely, Aréna u. 10. Nyílt napok idıpontja(i) 2012.október Tájékoztató nap: 2012.szeptember Nyílt nap: október valamennyi érdeklıdı számára Tájékoztató nap: október december A nyolc évfolyamos gimnázium 5. évfolyamára jelentkezık számára október kıszegi és Kıszeg környéki tanulóknak október kollégiumot igénylı tanulók számára október : tájékozató a magyar-angol kétnyelvő képzésrıl október óra: tájékoztató a szombathelyi tanulók számára október óra tájékoztató a nem szombathelyi tanulók számára Természetesen a megadott idıpontok ütközés esetén átjárhatók. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend, Bajcsy Zs. u október Nagy Lajos Gimnázium Szombathely, Dózsa György u. 4. Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium Szombathely, Széchenyi u. 2. Perintparti Szó-Fogadó, Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szombathely, Sorok u. 44. Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképzı Iskola Sárvár, Móricz Zsigmond u. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma Szentgotthárd, Széll Kálmán tér november vidéki tanulók számára november szombathelyi tanulók számára október október további információk az iskola honlapján: november október

11 1. Szakközép- és szakképzı iskolák Barabás György Mőszaki Szakközép- és Szakiskola Sárvár, Kisfaludy S. u. 2/a december szakközépiskolai oktatás december szakiskolai Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Vasvár, Járdányi u. 13. Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzı Iskola Tagiskolája (szakközépiskolai, szakiskolai telephely) Celldömölk, Sági u. 65. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképzı Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. Evangélikus Mezıgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképzı Iskola és Kollégium Kıszeg, Árpád tér 1. Felsıbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük, Eötvös u. 3. VM DASZK Szakképzı Iskola VM Középiskola, Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Vép, Szent Imre h. u III. Béla Szakképzı Iskola és Kollégium Szentgotthárd, Honvéd út 10. Hefele Menyhért Építı- és Faipari Szakképzı Iskola Szombathely, Szent Márton u. 77. Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképzı Iskola és Kollégium Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1. Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Szombathely, Zrínyi Ilona u. 12. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzı Iskola és Kollégium Szombathely, Nagykar u Mővészeti Szakközépiskola Szombathely, Paragvári u október október október október Mindkét napon várják a szombathelyi és a vidéki tanulókat is október nem kıszegi tanulók számára október kıszegi tanulók számára október Büki Mővelıdési Központ október november október október szakiskolába jelentkezık számára október szakközépiskolába jelentkezık számára október szombathelyi tanulók számára október vidéki tanulók számára október vidéki tanulók részére október szombathelyi tanulók részére A nyílt napon lehetıség lesz a kollégium megtekintésére is.* október október november zenemővészeti tagozat november képzı- és iparmővészeti tagozat 11

12 Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Csepreg, Rákóczi u Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szombathely, Simon István u. 2. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. Szombathelyi Mőszaki Szakképzı Iskola és Kollégium (volt Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképzı Iskola) Szombathely, Petıfi u. 1. Szombathelyi Mőszaki Szakképzı Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathely, Rohonci u. 1. Szombathelyi Mőszaki Szakképzı Iskola és Kollégium Savaria Szakképzı Iskolája Szombathely, Hadnagy u. 1. Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképzı Iskola Sárvár, Móricz Zsigmond u. 2. Vasi Bau Fa- és Építıipari Szakképzı Iskola Szombathely, Lovas u. 23. Aranyhíd Nevelési - Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola Szombathely, Dózsa György u. 6. Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Kıszeg, Kiss János u október október Interaktív nyílt nap óralátogatással: Belépés csak mobiltelefonnal október A program megnyitása az OÁMK színháztermében lesz október november szombathelyi tanulók számára november vidéki tanulók számára október vidéki tanulók számára október szombathelyi tanulók számára Megnyitó a tornateremben lesz. Ha az idıpont nem megfelelı, akkor természetesen vidékiek is jöhetnek a szombathelyieknek kijelölt napon és szombathelyiek is a vidékieknek fenntartott napon október vidéki tanulók számára október szombathelyi tanulók számára november november október október *A Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kollégiuma (9700 Szombathely, Magyar László utca 2.) az iskolai nyílt napok után lehetıséget biztosít a kollégium látogatására. 12

13 A VAS MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK ADATAI GIMNÁZIUMOK Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzı Iskola Címe: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 13. OM azonosító: Telefon: Faxszám: Honlap: Igazgató: Sipos Tibor Pályaválasztási felelıs: Fódi Georgina Vivien Gimnáziumi osztályok Osztály megnevezése Választható nyelv Írásbeli felvételi Szóbeli felvételi Felvehetı létszám A, biológia; A, matematika; A, német német 5, német 3, angol 3 van nincs 34 B, nyelvi elıkészítı angol15, német 15 nincs nincs 32 H, hatosztályos angol3, német 3 nincs nincs 30 Szakközépiskolai osztályok Szakterület Szakmacsoport Várható képzési idı Írásbeli felvételi Szóbeli felvételi Egészségügyi alkalmasság Szakmai kimenet Felvehetı létszám mőszaki informatika 4plusz2 nincs nincs nincs webmester 16 közgazdaság ügyvitel 4plusz2 nincs nincs nincs Szakiskolai osztályok Szakterület Szakmacsoport Várható képzési idı Egészségügyi alkalmasság Ösztöndíj lehetıség idegen nyelvi titkár Szakmai kimenet 16 Felvehetı létszám mőszaki gépészet 3 van nincs ipari gépész 8 mőszaki gépészet 3 van van hegesztı 8 mőszaki faipar 3 van van asztalos 10 mőszaki építészet 3 van nincs élelmiszeripa r vendéglátásidegenforgal om festı, mázoló és tapétázó élelmiszeripar 3 van nincs pék 14 vendéglátásturisztika 3 van nincs cukrász

14 Az iskola bemutatása A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzı Iskola két nagy múltú középiskola,a Berzsenyi Dániel Gimnázium és a Celldömölki Mőszaki Szakközépiskola jogutódja, amelyet Celldömölk Város Önkormányzata mint fenntartó hozott létre augusztus 1-jén. Az iskola két telephelyen mőködik: a gimnáziumi képzés a Nagy Sándor tér 13.alatt, a szakképzés a Sági út 65. szám alatt folyik. A szabadidıs tevékenységek egy része lehetıséget nyújt arra, hogy a két intézményegység diákjai megismerjék, segítsék egymást. A tanulást modern oktatástechnikai eszközök segítik. Intézményünk a Vasi TISZK tagja. A szakképzés a legkorszerőbb eszközökkel felszerelt modern tanmőhelyben zajlik. A gimnáziumi képzés elsıdleges célja a továbbtanulásra való felkészítés. Az intézmény több pályázatban szerepel eredményesen: TÁMOP,Comenius, Határtalanul, ezáltal teszi élményszerővé a tanulást. Képzési formák: Gimnázium Osztályok: A, biológia; A, matematika; A, német Az emelt óraszámú képzés három területen valósul meg: német nyelv, matematika,biológia.a német nyelvet azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik az általános iskolai elıtanulmányaikra építve magasabb óraszámban kívánják tanulni a nyelvet. Célunk, hogy ebbıl a nyelvbıl 11. osztályban nyelvvizsgát tudjanak szerezni. A matematikát, biológiát emelt óraszámban választó diákok természettudományos, mőszaki érdeklıdésőek. A mérnöki, orvosi egészségügyi pályák felé orientálódó diákoknak javasoljuk. Mindegyik emelt óraszám heti két plusz órát jelent. B, nyelvi elıkészítı A nyelvi elıkészítı évfolyam célja, hogy a választott idegen nyelvbıl a tanuló az elsı tanév végére képes legyen az iskolai alapvizsga letételére. Elvárás, hogy a 3. év végén a tanuló középfokú nyelvvizsgát tegyen. A második idegen nyelvbıl az utolsó, 13. évben érhetı el a megfelelı,nyelvvizsga szintő felkészültség. Az utolsó két középiskolai évben lehetıség van minden közismereti tárgy emelt óraszámban való tanulására, így a pályaválasztás minden irányban nyitott. A képzés elsı évében az idegen nyelven kívül az informatika emelt óraszámú, így ebbıl a tárgyból szintén lehetséges az elırehozott érettségi letétele a 10. vagy a 11. osztályban. H, hatosztályos A hatosztályos képzés legnagyobb elınye, hogy a tanulók hat évet töltenek a középiskolában, így leterheltségük arányosabb, mint a négyosztályos képzésben. A tanulók eredményei minden területen meghaladják a korosztályuk országos átlagát. Hetedik osztálytól két idegen nyelvet tanulnak órarendi keretben, kilencedik osztálytól lehetıségük van csatlakozni az iskolában mőködı emelt óraszánú képzésekhez. A hatosztályos képzés épít a diákok vállalkozó szellemére, kreativitására. Itt tanuló diákjaink eredményes szereplıi a megyei, országos tanulmányi versenyeknek, a cél a felsıoktatásra való minél eredményesebb felkészítés. Szakközépiskola Szakmacsoportok: Informatika A szakközépiskolai képzésben a tanulók elsajátítják az érettségi elvárásokat magyarból, történelembıl, matematikából és idegen nyelvbıl. (Egy idegen nyelv tanulása kötelezı. )Az ötödik érettségi tantárgy kötelezıen a szakmai tantárgy: informatikai alapismeretek. A webmester honlapot tervez, készít, mőködtet. Az informatika iránt érdeklıdı fiataloknak ajánljuk, a képzés során 14

15 szoftveres és hardveres feladatokkal egyaránt találkoznak, alkalmazói és programozói ismeretekre is szert tesznek. Kreatív, jó problémamegoldó képességgel és koncentrálóképességgel rendelkezı, rendszerszemléletben gondolkodni tudó tanulóknak javasoljuk ezt a képzést. ügyvitel A szakközépiskolai képzésben a tanulók elsajátítják az érettségi elvárásokat magyarból, történelembıl, matematikából és idegen nyelvbıl. (Egy idegen nyelv tanulása kötelezı. )Az ötödik érettségi tantárgy kötelezıen a szakmai tantárgy:ügyviteli alapismeretek. Az idegen nyelvi titkár irodai adminisztrációs feladatokat végez. A képzés során gazdasági/gazdálkodási ismereteket, viselkedéskultúrára vonatkozó ismereteket, informatikai alkalmazási ismereteket, jogi alapismereteket, kommunikációelméletet, iratkezelési szabályokat,szakmai idegen nyelvet, irodatechnikai eszközök kezelését sajátítja el. Nyitott, jó kommunikációs készségő, emberekkel szívesen dolgozó tanulók jelentkezését várjuk. Szakiskola Szakmacsoportok: gépészet A képzésre 3 éves szakképzés keretében kerül sor, amelynek lényege a gyakorlati órák magas száma. A géplakatos egyszerő mőszaki rajzokat készít, kézi forgácsoló, áramlástechnikai és hıerıgépek szerelését, üzemben helyezését, javítását végzi. Ismeri az árajánlat-készítés, számlázás elıírásait. Alapméréseket végez, alakítja a munkadarabot forgácsolás nélküli hidegalakító-eljárásokkal, forgácsoló eljárásokkal, melegalakítást végez. Kötéseket készít, szerel és bont. Beállítja a gépek mőködését biztosító mőszaki paramétereket. Jó fizikumú, egészséges, pontos, alapos, közösségben is dolgozni tudó tanulók jelentkezését várjuk. Szakképesítés esetén az elhelyezkedési lehetıségek: gépbeállító, gépszerelı, karbantartó. gépészet A képzés 3 éves szakképzés keretében történik, ahol magas a gyakorlati órák aránya. A hegesztı feladata az iparban, mezıgazdaságban, közlekedésben használatos gépek, eszközök alkatrészeinek egymáshoz kapcsolása. a gépek, fémek világában dolgozik, a képzés során hegesztési, forrasztási technikákat sajátít el. Kézi és elektromos szerszámokkal dolgozik - különbözı segédanyagok igénybevételével: benzin, oxigén, hidrogén, stb. Könnyő, illetve közepesen nehéz fizikai munka. A hegesztı többnyire önállóan dolgozik. Jó kézügyesség, jó egyensúlyérzék, éleslátás, aprólékosság, pontosság, ötletesség szükséges ehhez a szakmához. faipar A képzés hároméves szakképzés keretében történik, ahol magas a gyakorlati órák aránya. Az asztalos fı tevékenysége a lakások, üzletek, intézmények különféle bútorzatának megtervezése, elkészítése, beszerelése, karbantartása. Anyagok széles választékával dolgozik: tömör fa, faforgácslapok, ragasztók, festékek, lakkok, fémszerelvények, lemezek. Az anyagok megmunkálásához gépi és kézi szerszámokat, CNC megmunkáló központokat és egyszerő kézi gépeket használ. Kreatív gondolkodású, a szépet kedvelı, kitartó munkára képes tanulókat várunk, akik szeretik a természetes fát, a változatosságot, jó problémamegoldó képességgel rendelkeznek, van térlátásuk, képesek egyedül és csapatban is dolgozni. Végzett szakemberként asztalosipari szerelıként, fa-és bútoripari gépkezelıként, faesztergályosként, öntıminta-készítıként, fatömegcikk- és faalkatrészgyártóként, bútorasztalosként lehet elhelyezkedni. építészet A képzés hároméves szakképzés keretében zajlik, ahol magas a gyakorlati órák aránya. A festı, mázoló, tapétázó köz-és lakóépületek külsı és belsı felületét vonja be különbözı védı- vagy díszítıanyaggal, ajtókat, ablakokat, kerítéseket, hidakat, különbözı acélszerkezeteket fest és mázol. Eltávolítja a régi festéket és tapétát. A bevonandó felületeket kijavítja, lemossa, zsírtalanítja, 15

16 rozsdátlanítja, glettel és csiszol. Kikeveri a kívánt színárnyalatot, ecsettel, hengerrel, festékszóróval dolgozik. Biztos kézmozgással, jó színérzékkel, egyensúlyérzékkel, állóképességgel rendelkezı tanulók jelentkezését várjuk, akik kellıen óvatosak ahhoz, hogy veszélyes anyagokkal is tudjanak bánni, és szeretnek önállóan dolgozni. A szakma jó kereseti lehetıséget biztosít, végzett szakemberként, épületfestı, mázoló, fényezı és mázoló, szobafestı és mázoló, tapétázó munkát végezhetnek. élelmiszeripar A képzés hároméves szakképzés keretében folyik, ahol magas a gyakorlati órák aránya. A pék elıkészíti a tésztagyártást, majd tésztafeldolgozást végez. Felosztja a tésztát méretre, formázza, tölti, kezeli a felületét. Beállítja a kelesztı paramétereit, ellenırzi a kelesztési folyamatot. Beállítja a sütési paramétereket, süti a megformázott tésztát. Kovászol, dagaszt, gyúr, kever, tömörít és szárít. Kenyérféléket és péksüteményeket állít elı. Gyorspékségi sütı-és eladóként, sütıipari munkásként, száraztészta-gyártóként találhat munkát. Pontos, környezete iránt igényes, ápolt, jó állóképességő, jó mozgáskoordinációjú tanulók választhatják ezt a szakmát. vendéglátás-turisztika A képzés a hároméves szakképzés keretében folyik magas óraszámú gyakorlati oktatással. A cukrász cukrászati (félkész)termékeket tartós gyümölcskészítményeket, tányérdesszerteket, bonbonokat, dísztortákat,fagylaltkelyhet, parfét, pohárkrémeket készít, fagylaltot fız, fagyaszt. Beállítja a sütés paramétereit, ellenırzi a folyamatát. Rendeléseket vesz fel, termékeket ajánl. Pontos, környezetük iránt igényes, ápolt, jó állóképességő, jó mozgáskoordinációjú, szépérzékkel, kreativitással, jó ízérzékkel rendelkezı tanulók számára ajánljuk. A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI Gimnázium Osztályok: A, biológia; A, matematika; A, német A rangsorolás a központi felvételi elért eredmény, valamint a 7. osztályos tanév végi és a 8. osztályos félévi eredmények alapján történik. Figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, kémia. A felvételi vizsgával, illetve a hozott pontokkal egyaránt pont szerezhetı. B, nyelvi elıkészítı A felvételi rangsor az általános iskolai eredmények alapján kerül összeállításra. Beszámítjuk a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokat magyar nyelvbıl, magyar irodalomból, matematikából, történelembıl és idegen nyelvbıl.minden jeles osztályzat 5 pontot ér. H, hatosztályos A felvételi rangsor az általános iskolai 5. és 6. osztályos eredmények alapján kerül összeállításra. A magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv osztályzatát vesszük figyelembe. Kérjük feltüntetni az esetleges versenyeredményeket. A megyei elsı helyezésért 5, a második helyezésért 4, a harmadik helyezésért 3 pont jár. Országos döntıbe jutásért 10 pontot lehet kapni. A versenyeredményeket az iskolába elküldött jelentkezési lap mellé csatolt fénymásolt oklevéllel kell igazolni. 16

17 Szakközépiskola Szakmacsoportok: informatika A felvétel az általános iskolában elért eredmény alapján történik. A 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv osztályzatát vesszük figyelembe. ügyvitel A felvétel az általános iskolában elért eredmény alapján történik. A 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv osztályzatát vesszük figyelembe.a felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik. A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokat vesszük figyelembe a következı tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, technika. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. Audiológiai vizsgálat szükséges. Kizáró tényezı: Gyenge izomerı, krónikus vese- és légzıszervi megbetegedések, halláscsökkenés, idült bırbetegség, epilepszia, rossz látásélesség, 6 dioptriánál erısebb szemüveg. Szakiskola Szakmacsoportok: gépészet A felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik. A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokat vesszük figyelembe a következı tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, technika. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot.kizáró tényezık: átlag alatti fizikai erı, máj-és vesebetegség, cukorbetegség, a kéz idült bırbetegségei, epilepszia, 6 dioptriánál erısebb szemüveg viselése, rossz látásélesség. Audiológiai vizsgálat szükséges. gépészet A felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik. A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokat vesszük figyelembe a következı tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, technika. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. Kizáró tényezık: a kéz idült bırbetegségei, epilepszia, a statikai rendszer jelentısebb rendellenességei,krónikus légzıszervi megbetegedések, rossz látásélesség. faipar A felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik. A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokat vesszük figyelembe a következı tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, technika. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. Audiológiai vizsgálat szükséges. Kizáró tényezı: Gyenge izomerı, krónikus vese- és légzıszervi megbetegedések, halláscsökkenés, idült bırbetegség, epilepszia, rossz látásélesség, 6 dioptriánál erısebb szemüveg. építészet A felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik. A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokat vesszük figyelembe a következı tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, technika. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. Teljes vérkép és májfunkció-vizsgálat szükséges. Kizáró tényezı: átlag alatti izomerı, krónikus vese-és idült bırbetegség, cukorbetegség, színtévesztés, rossz látásélesség, 6 dioptriánál erısebb szemüveg, egyensúlyzavar. 17

18 élelmiszeripar A felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik. A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokat vesszük figyelembe a következı tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, technika. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. A gyakorlaton való részvételhez Egészségügyi Lap(Kiskönyv) szükséges.kizáró tényezı: átlag alatti izomerı, epilepszia, a kéz idült bırbetegségei. vendéglátás-turisztika A felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik. A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokat vesszük figyelembe a következı tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, technika. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. A gyakorlaton való részvételhez Egészségügyi Lap (Kiskönyv) szükséges. Kizáró tényezı: átlag alatti izomerı, epilepszia, a kéz idült bırbetegségei, rossz látásélesség. SZAKISKOLAI TANULMÁNYI ÉS TANULMÁNYI SZERZİDÉS ALAPJÁN JÁRÓ PÉNZBELI JUTTATÁS A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntése alapján a kiemelten támogatott szakmák tanulói számára - megfelelı tanulmányi átlag esetén - havi ösztöndíj jár. ALAPÍTVÁNYI ÉS EGYÉB ÖSZTÖNDÍJAK AZ ISKOLA ÁLTAL NYÚJTOTT EGYÉB LEHETİSÉGEK Sportolási lehetıség, pályázatok, túrák, kirándulások, külföldi utazás,énekkar KOLLÉGIUM Kollégium nincs. EGYÉB, AZ ELİZİ KATEGÓRIÁKBA NEM ILLESZKEDİ INFORMÁCIÓ 18

19 Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Címe: 9700 Szombathely, Bolyai utca 11. OM azonosító: Telefon: Faxszám: Honlap: Igazgató: Károly Frigyes Pályaválasztási felelıs: Kukor Ferenc igazgató-helyettes Gimnáziumi osztályok 5.A 5.B 9.C Osztály megnevezése Választható nyelv Írásbeli felvételi angol 4 és német 3, vagy olasz 3; német 4 és angol 3, vagy olasz; 11. évfolyamtól: francia 3, vagy orosz 3, vagy spanyol 3 angol 4 és német 3, vagy olasz 3; német 4 és angol 3, vagy olasz; 11. évfolyamtól: francia 3, vagy orosz 3, vagy spanyol 3 angol 4,5 és német 3, vagy olasz 3; német 4,5 és angol 3, vagy olasz; 11. évfolyamtól: francia 3, vagy orosz 3, vagy spanyol 3 Szóbeli felvételi Felvehetı létszám van nincs 34 van nincs 34 van van 34 Az iskola bemutatása Az NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium a Nyugat-magyarországi Egyetem gyakorlóintézménye, mely 1992 óta indít gimnáziumi osztályokat. Iskolánk a gimnáziumi tanulmányokhoz jó feltételeket biztosít több szaktantermével, két tornatermével, uszodájával, számítógépes laboratóriumaival, korszerő könyvtárával és legfıképpen kvalifikált, a személyiségközpontú pedagógiát gyakorló tanárai munkájával. A színvonalas oktatás mellett fontosnak tartjuk, hogy a diákok a tanárokkal és egymással való együttmőködésükben, az iskolai élet mindennapjaiban pozitív értékrendet, tartalmas életvitelt is megismerjenek, szociális és közösségi kompetenciákat is elsajátítsanak. 19

20 Képzési formák: Gimnázium Osztályok: Nyolc évfolyamos gimnáziumunkba a 4. osztályos tanulók jelentkezhetnek. A tagozat célja a széleskörő mőveltség megalapozása, a tehetséggondozás és a felsıfokú tanulmányokra való elıkészítés. Az elsı két év feladata elsısorban a képességfejlesztés. A második négy éves szakasz az ismeretek átadásának és a specializációk (9. évfolyamtól) választásának idıszaka. Az utolsó két év elsısorban az érettségire és a továbbtanulásra való felkészülést szolgálja. 5.B Nyolc évfolyamos gimnáziumunkba a 4. osztályos tanulók jelentkezhetnek. A tagozat célja a széleskörő mőveltség megalapozása, a tehetséggondozás és a felsıfokú tanulmányokra való elıkészítés. Az elsı két év feladata elsısorban a képességfejlesztés. A második négy éves szakasz az ismeretek átadásának és a specializációk (9. évfolyamtól) választásának idıszaka. Az utolsó két év elsısorban az érettségire és a továbbtanulásra való felkészülést szolgálja. 9.C Négy évfolyamos gimnáziumi osztályunk az általános iskolát befejezı, érdeklıdı, jó tanulmányi eredményő diákok számára kínál lehetıséget a széleskörő mőveltség megszerzésére, s elıkészít a felsıfokú tanulmányokra. A tagozaton lehetıség nyílik természettudományi (biológia-kémia), humán (történelem-angol vagy német) és matematika specializáció választására (egy osztályon belül kiscsoportos keretben. A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI Gimnázium Osztályok: 5.A Iskolánk nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályaiba a tanulmányi eredményekkel és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal (magyarból és matematikából) megszervezett írásbeli felvételi vizsgával lehet bejutni. A felvételi tantárgyakból pont, magyarból és matematikából a 3. osztályos év végi és 4. osztályos félévi osztályzatokból 40 pont adja az elérhetı 100 pontot. 5.B Iskolánk nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályaiba a tanulmányi eredményekkel és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal (magyarból és matematikából) megszervezett írásbeli felvételi vizsgával lehet bejutni. A felvételi tantárgyakból pont, magyarból és matematikából a 3. osztályos év végi és 4. osztályos félévi osztályzatokból 40 pont adja az elérhetı 100 pontot. 9.C A 4 évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezık a központi felvételi tantárgyakból pontot, a szóbeli elbeszélgetésen a humán és a természettudományi specializációra jelentkezık újabb 20 pontot érhetnek el, a matematika specializációra jelentkezıknek a matematikából elért írásbeli eredményt számítjuk be, az általános iskolából 40 pont hozható (magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika,egy idegen nyelv, történelem, a biológia, fizika,kémia, földrajz tárgyakból két választott a 7. osztályos év végi és 8.osztályos félévi osztályzatának átlagából. SZAKISKOLAI TANULMÁNYI ÉS TANULMÁNYI SZERZİDÉS ALAPJÁN JÁRÓ PÉNZBELI JUTTATÁS 20

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A 2016. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A B C 1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga 2. magyar nyelv és irodalom Középszintű érettségi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom, magyar mint

Részletesebben

Az általános felvételi eljárás kezdete.

Az általános felvételi eljárás kezdete. 2016.10.31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről 2016.11.15. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező

Részletesebben

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. TERVEZET! Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása 2006. november Tartalmi összefoglaló A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás I. A tanév rendje I.1. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012.(VIII.31)

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM OM azonosító: 037 632 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. Igazgató: Horváth Attila Beiskolázási felelıs: Horváth Attila Telefon/fax: 92/313-490 Honlap: www.zmgzeg.sulinet.hu

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Vas megyei középiskolák nyílt napjai 2013

Vas megyei középiskolák nyílt napjai 2013 Vas megyei középiskolák nyílt napjai 2013 Iskola neve és címe Gimnáziumok Nyílt napok időpontja (i) Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Kőszeg, Várkör 34. Tájékoztató

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola cím: 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A. OM azonosító: 201471 Telefon/fax: 06/25/402-192 Email: igazgato@keri-duj.sulinet.hu

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/2017. 8. OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK 2016.10.20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 2016.10.31. Az általános

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola a SZÍNES TISZK tagja 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telefon: 283-0203 weboldalunk: www.sisy.hu Iskolánk OM kódszáma: 035472

Részletesebben

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján ZSÁMBÉKI ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA -. Összeállította: Kovács Mária igazgató a /. (VI..) EMMI rendelet alapján [ SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ] SZEPTEMBER ÖSSZESÍTETT NAPTÁR / OKTÓBER HÉTFŐ 5 3 HÉTFŐ 3 34 3 KEDD

Részletesebben

Tanulmányi területek

Tanulmányi területek A JURISICH MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2012/2013. TANÉVRE OM kód: 036725 Cím: 9730 Kőszeg, Hunyadi János u. 10. Telefon/fax: 94-360-131 Honlap címe: www.jurisich-koszeg.sulinet.hu

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2011 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A 2012/2013-as tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János 8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. www.hunfalvy-szki.hu

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Szombathelyi Tankerülete

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Szombathelyi Tankerülete FIT-jelentés :: 2013 KLIK Szombathelyi Tankerülete 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11. Fenntartói azonosító: 39011654-168000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A Berzsenyi Dániel Gimnázium

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Középiskolai felvételi eljárás tanév

Középiskolai felvételi eljárás tanév Középiskolai felvételi eljárás 2016-2017. tanév 1. Középiskolai felvételi eljárás Legfontosabb dátumok 2016.11.15. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli vizsgát

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Iskolatípus változások 2016/17-es tanévtől

Iskolatípus változások 2016/17-es tanévtől 2016/17-es tanév Iskolatípus változások 2016/17-es tanévtől ISKOLARENDSZER Ált. iskola 4 osztály Általános iskola 6 osztály Általános iskola 8 osztály 8 osztályos gimnázium 6 osztályos gimnázium 4 osztályos

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz Jászapáti Az iskola neve: Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium Címe: 5130 Jászapáti, Vasút u.2 Telefon/fax: 57/540-960, 57/540-260 E-mail: mlgszmail@gmail.com

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Elérhetőségeink OM kód: 032286 Igazgató: Pálfalvai Zoltán Telephely kód: 001 Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla Iskola címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 203063 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz-szhely.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. 2010-2011. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. 2010-2011. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. OM azonosító: 027435 Igazgató: Vajdicsné Gubritzky Magdolna Pályaválasztási felelıs: Mausz

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓAN Bevezető gondolatok Vas megye 8. osztályos tanulóinak

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiumába felvételt nyert tanulók a magas szintő általános

Részletesebben

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Tel.: (46) 530-474 E-mail: Web: OM azonosító: 200315 Igazgató neve: Szász Tamás Pályaválasztási felelős: Molnárné Vaszily Nóra GIMNÁZIUM Az alábbi képzési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Igazgató: Pályaválasztási felelős: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév Dr. Sipos Mihály Dr. Liptainé Reszegi Ágnes általános igazgatóhelyettes Az Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2014/2015-ös tanévre jelentkezőknek Október 15. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. NYÍLT NAPOK

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. Telefon: (06 94) 522 750 Fax: (06 94) 522 770 E-mail: info@nyugatrmk.hu Honlap: www.nyugatrmk.hu

9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. Telefon: (06 94) 522 750 Fax: (06 94) 522 770 E-mail: info@nyugatrmk.hu Honlap: www.nyugatrmk.hu Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Tájékoztató Vas megye középfokú oktatási intézményeiben 2011. évben végzı fiatalok elhelyezkedési szándékáról 9700 Szombathely, Hunyadi

Részletesebben