ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ"

Átírás

1 ÚTJELZİ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2012

2 A kiadvány a középfokú iskolák vezetıitıl kapott tájékoztatás alapján készült Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, 2012 Felelıs kiadó: Iker János Szerkesztés Bogáthné Erdıdi Judit, Gerölyné Kölkedi Éva ISSN Készült 500 példányban 2

3 ELİSZÓ Kedves Olvasó! Útjelzı címő tájékoztatónk a 2012/2013-as tanévben is segítséget kínál a középiskola-választás nehéz feladatához. A megyében mőködı középiskolák legfontosabb továbbtanulási információit győjtöttük össze az intézmények által küldött adatok alapján. A tájékoztató elsı részében a középiskolai felvételi eljárás tudnivalói, határidıi, hasznos információi találhatók. Ezt követik a gimnáziumok, majd a szakképzı intézmények, az eltérı tantervő nevelési-oktatási intézmények, az országos felvételt hirdetı középiskolák, majd a kollégiumok leírásai, amelyek részletesen és jól áttekinthetıen tartalmazzák az iskolák kínálatát. Minden iskolánál feltüntettük azokat az elérhetıségeket, ahol személyesen is lehet érdeklıdni az iskoláról, a felvételi esélyekrıl és az esetleg változó képzési kínálatról. Javasoljuk, hogy a középiskolák honlapjait kövessék figyelemmel. A legfontosabb jogszabályi kötelezettségeket, határidıket és tudnivalókat immár az új köznevelési jogszabályi környezetnek és elıírásoknak megfelelıen frissítve a kiadvány hátsó részében találják. Az idei tanévben az Útjelzı címő kiadvány a várható további változások miatt nyomtatva csak korlátozott számban jelenik meg. A NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ honlapján lesz elektronikus formában elérhetı, ahol a módosításokat is nyomon követjük: (http://pszk.nyme.hu/tajekoztatas/tanulotajekoztatas). Ugyanitt megtalálhatják a Gyır-Moson-Sopron és a Zala megyei középfokú intézmények listáját is. Iskolaválasztási tanácsadásban a NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ tanulótájékoztatással foglalkozó munkatársai, pályaválasztási, pszichológiai tanácsadásban pedig a NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Nevelési Tanácsadó kollégái minden érdeklıdı rendelkezésére állnak. Kedves Diákok! Kedves Szülık és Kollégák! Reméljük, hogy Útjelzınk az idén is segítséget ad az eredményes iskolaválasztáshoz. Jó utat, jó választást kíván: Szombathely, november 19. dr. Iker János fıigazgató 3

4 ÜRES 4

5 TARTALOMJEGYZÉK oldal Elıszó 3. A 2012/2013. tanévi felvételi eljárás határidıi 7. A Vas megyei középiskolák nyílt napjai 10. A Vas megyei középiskolák adatai (az iskolák nevének betőrendjében) III. Béla Szakképzı Iskola és Kollégium, Szentgotthárd 47. Barabás György Mőszaki Szakközépiskola és Szakiskola, Sárvár 52. Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, Vasvár 57. Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzı Iskola, Celldömölk 13. Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzı Iskola Tagiskolája 59. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely 19. Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 22. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképzı Iskola és Kollégium, Szombathely 65. Evangélikus Mezıgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképzı Iskola és Kollégium, Kıszeg 68. Felsıbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola, Bük 73. Hefele Menyhért Építı- és Faipari Szakképzı Iskola, Szombathely 75. Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképzı Iskola és Kollégium, Szombathely 79. Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, Szombathely 83. Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium 24. Kanizsai Dorottya Gimnázium, Szombathely 27. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzı Iskola és Kollégium, Szombathely 86. Kölcsey Ferenc Gimnázium, Körmend 30. Mővészeti Szakközépiskola, Szombathely 90. Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Csepreg 94. Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely 32. Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája, Szombathely 98. Perintparti Szó-Fogadó, Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI, Szombathely 35. Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium, Szombathely 37. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola, Körmend

6 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma, Szentgotthárd 41. Szombathelyi Mőszaki Szakképzı Iskola és Kollégium (Puskás Tivadar) 107. Szombathelyi Mőszaki Szakképzı Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája 111. Szombathelyi Mőszaki Szakképzı Iskola és Kollégium Savaria Szakképzı Iskolája 114. Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképzı Iskola, Sárvár 44. Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképzı Iskola, Sárvár 118. Vasi Bau Fa- és Építıipari Szakképzı Iskola, Szombathely 121. VM DASzK, Szakképzı Iskola - VM Középiskola, Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium 123. Eltérı tantervő általános iskolát végzettek iskolaválasztási lehetıségei 126. Az országos felvételt hirdetı középiskolák 131. Kollégiumok 137. Egészségkárosodott tanulók pályaválasztása 143. A felvételi eljárás rendje 144. A nemzeti köznevelési törvény vonatkozó fejezetei 158. Hiányszakmák Vas megyében 165. Hasznos tudnivalók a tanulószerzıdésrıl szülıknek, tanulóknak 166. Pálya- és iskolaválasztást segítı intézmények 169. Megjegyzés: A képzések kódszámát többnyire nem tüntettük fel. 6

7 A 2012/2013. tanév középfokú és a Köznevelési Hídprogramba történı felvételi eljárás határidıi, lebonyolításának ütemezése a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2012/2013. tanév rendjérıl 3. számú melléklete alapján Határidık Feladatok Az EMMI pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programjába történı jelentkezésrıl. A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belsı kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjérıl. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervezı gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervezı középfokú intézmények jegyzékét. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervezı a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történı pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe. A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történı pályázatok benyújtása. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervezı intézmények eddig az idıpontig jelentik a Hivatalnak a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap igényüket Az általános felvételi eljárás kezdete. A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezıkkel , Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban , , Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezık számára az érintett középfokú intézményekben. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezık számára azoknak, akik az elızı írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezı, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal. 7

8 A megyei kormányhivatal, a fıvárosban a fıjegyzı megküldi az általános iskolának a kötelezı felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét. Jelentkezés a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervezı középfokú intézmények az Oktatási Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményérıl a tanulókat. A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevı intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményérıl egymás egyidejő elızetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet Arany János Programirodájának bevonásával értesítik az érdekelt szülıket, tanulókat és általános iskolákat. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok elsı példányát pedig a Felvételi Központnak (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történı jelentkezésrıl a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. A középfokú iskola eddig az idıpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket A tanulói adatlapok módosításának lehetısége az általános iskolában. Az általános iskola eddig az idıpontig elzárva ırzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort. A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehetı létszám, a biztosan fel nem veendık listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban). A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). A felvételt hirdetı középfokú iskolák megküldik a felvételrıl vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezıknek és az általános iskoláknak Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehetı létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki A ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdetı iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekrıl A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál Az általános iskola értesítést küld a tanulóról állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes fıvárosi, megyei kormányhivatal részére, ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, vagy ha a tanév során a tanköteles tanuló a tizenötödik életévét betölti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, és az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd-II. programba. A kormányhivatal kijelöl legalább egy, a megye területén mőködı Híd-I. vagy Híd-II. programban részt vevı köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott idıben. 8

9 Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképzı iskolába Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba A tanköteles tanulók beíratása a kötelezı felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott idıben) A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelezı felvételt biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzıt. 9

10 Vas megyei középiskolák nyílt napjai Gimnáziumok Iskola neve és címe Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzı Iskola Celldömölk, Nagy Sándor tér 13. (gimnáziumi telephely) NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szombathely, Bolyai J. u. 11. Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Szombathely, Petıfi S. u. 6. Jurisich Miklós Gimnázium Kıszeg, Hunyadi János u. 10. Kanizsai Dorottya Gimnázium Szombathely, Aréna u. 10. Nyílt napok idıpontja(i) 2012.október Tájékoztató nap: 2012.szeptember Nyílt nap: október valamennyi érdeklıdı számára Tájékoztató nap: október december A nyolc évfolyamos gimnázium 5. évfolyamára jelentkezık számára október kıszegi és Kıszeg környéki tanulóknak október kollégiumot igénylı tanulók számára október : tájékozató a magyar-angol kétnyelvő képzésrıl október óra: tájékoztató a szombathelyi tanulók számára október óra tájékoztató a nem szombathelyi tanulók számára Természetesen a megadott idıpontok ütközés esetén átjárhatók. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend, Bajcsy Zs. u október Nagy Lajos Gimnázium Szombathely, Dózsa György u. 4. Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium Szombathely, Széchenyi u. 2. Perintparti Szó-Fogadó, Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szombathely, Sorok u. 44. Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképzı Iskola Sárvár, Móricz Zsigmond u. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma Szentgotthárd, Széll Kálmán tér november vidéki tanulók számára november szombathelyi tanulók számára október október további információk az iskola honlapján: november október

11 1. Szakközép- és szakképzı iskolák Barabás György Mőszaki Szakközép- és Szakiskola Sárvár, Kisfaludy S. u. 2/a december szakközépiskolai oktatás december szakiskolai Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Vasvár, Járdányi u. 13. Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzı Iskola Tagiskolája (szakközépiskolai, szakiskolai telephely) Celldömölk, Sági u. 65. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképzı Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. Evangélikus Mezıgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképzı Iskola és Kollégium Kıszeg, Árpád tér 1. Felsıbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük, Eötvös u. 3. VM DASZK Szakképzı Iskola VM Középiskola, Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Vép, Szent Imre h. u III. Béla Szakképzı Iskola és Kollégium Szentgotthárd, Honvéd út 10. Hefele Menyhért Építı- és Faipari Szakképzı Iskola Szombathely, Szent Márton u. 77. Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképzı Iskola és Kollégium Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1. Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Szombathely, Zrínyi Ilona u. 12. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzı Iskola és Kollégium Szombathely, Nagykar u Mővészeti Szakközépiskola Szombathely, Paragvári u október október október október Mindkét napon várják a szombathelyi és a vidéki tanulókat is október nem kıszegi tanulók számára október kıszegi tanulók számára október Büki Mővelıdési Központ október november október október szakiskolába jelentkezık számára október szakközépiskolába jelentkezık számára október szombathelyi tanulók számára október vidéki tanulók számára október vidéki tanulók részére október szombathelyi tanulók részére A nyílt napon lehetıség lesz a kollégium megtekintésére is.* október október november zenemővészeti tagozat november képzı- és iparmővészeti tagozat 11

12 Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Csepreg, Rákóczi u Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szombathely, Simon István u. 2. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. Szombathelyi Mőszaki Szakképzı Iskola és Kollégium (volt Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképzı Iskola) Szombathely, Petıfi u. 1. Szombathelyi Mőszaki Szakképzı Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathely, Rohonci u. 1. Szombathelyi Mőszaki Szakképzı Iskola és Kollégium Savaria Szakképzı Iskolája Szombathely, Hadnagy u. 1. Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképzı Iskola Sárvár, Móricz Zsigmond u. 2. Vasi Bau Fa- és Építıipari Szakképzı Iskola Szombathely, Lovas u. 23. Aranyhíd Nevelési - Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola Szombathely, Dózsa György u. 6. Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Kıszeg, Kiss János u október október Interaktív nyílt nap óralátogatással: Belépés csak mobiltelefonnal október A program megnyitása az OÁMK színháztermében lesz október november szombathelyi tanulók számára november vidéki tanulók számára október vidéki tanulók számára október szombathelyi tanulók számára Megnyitó a tornateremben lesz. Ha az idıpont nem megfelelı, akkor természetesen vidékiek is jöhetnek a szombathelyieknek kijelölt napon és szombathelyiek is a vidékieknek fenntartott napon október vidéki tanulók számára október szombathelyi tanulók számára november november október október *A Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kollégiuma (9700 Szombathely, Magyar László utca 2.) az iskolai nyílt napok után lehetıséget biztosít a kollégium látogatására. 12

13 A VAS MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK ADATAI GIMNÁZIUMOK Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzı Iskola Címe: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 13. OM azonosító: Telefon: Faxszám: Honlap: Igazgató: Sipos Tibor Pályaválasztási felelıs: Fódi Georgina Vivien Gimnáziumi osztályok Osztály megnevezése Választható nyelv Írásbeli felvételi Szóbeli felvételi Felvehetı létszám A, biológia; A, matematika; A, német német 5, német 3, angol 3 van nincs 34 B, nyelvi elıkészítı angol15, német 15 nincs nincs 32 H, hatosztályos angol3, német 3 nincs nincs 30 Szakközépiskolai osztályok Szakterület Szakmacsoport Várható képzési idı Írásbeli felvételi Szóbeli felvételi Egészségügyi alkalmasság Szakmai kimenet Felvehetı létszám mőszaki informatika 4plusz2 nincs nincs nincs webmester 16 közgazdaság ügyvitel 4plusz2 nincs nincs nincs Szakiskolai osztályok Szakterület Szakmacsoport Várható képzési idı Egészségügyi alkalmasság Ösztöndíj lehetıség idegen nyelvi titkár Szakmai kimenet 16 Felvehetı létszám mőszaki gépészet 3 van nincs ipari gépész 8 mőszaki gépészet 3 van van hegesztı 8 mőszaki faipar 3 van van asztalos 10 mőszaki építészet 3 van nincs élelmiszeripa r vendéglátásidegenforgal om festı, mázoló és tapétázó élelmiszeripar 3 van nincs pék 14 vendéglátásturisztika 3 van nincs cukrász

14 Az iskola bemutatása A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzı Iskola két nagy múltú középiskola,a Berzsenyi Dániel Gimnázium és a Celldömölki Mőszaki Szakközépiskola jogutódja, amelyet Celldömölk Város Önkormányzata mint fenntartó hozott létre augusztus 1-jén. Az iskola két telephelyen mőködik: a gimnáziumi képzés a Nagy Sándor tér 13.alatt, a szakképzés a Sági út 65. szám alatt folyik. A szabadidıs tevékenységek egy része lehetıséget nyújt arra, hogy a két intézményegység diákjai megismerjék, segítsék egymást. A tanulást modern oktatástechnikai eszközök segítik. Intézményünk a Vasi TISZK tagja. A szakképzés a legkorszerőbb eszközökkel felszerelt modern tanmőhelyben zajlik. A gimnáziumi képzés elsıdleges célja a továbbtanulásra való felkészítés. Az intézmény több pályázatban szerepel eredményesen: TÁMOP,Comenius, Határtalanul, ezáltal teszi élményszerővé a tanulást. Képzési formák: Gimnázium Osztályok: A, biológia; A, matematika; A, német Az emelt óraszámú képzés három területen valósul meg: német nyelv, matematika,biológia.a német nyelvet azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik az általános iskolai elıtanulmányaikra építve magasabb óraszámban kívánják tanulni a nyelvet. Célunk, hogy ebbıl a nyelvbıl 11. osztályban nyelvvizsgát tudjanak szerezni. A matematikát, biológiát emelt óraszámban választó diákok természettudományos, mőszaki érdeklıdésőek. A mérnöki, orvosi egészségügyi pályák felé orientálódó diákoknak javasoljuk. Mindegyik emelt óraszám heti két plusz órát jelent. B, nyelvi elıkészítı A nyelvi elıkészítı évfolyam célja, hogy a választott idegen nyelvbıl a tanuló az elsı tanév végére képes legyen az iskolai alapvizsga letételére. Elvárás, hogy a 3. év végén a tanuló középfokú nyelvvizsgát tegyen. A második idegen nyelvbıl az utolsó, 13. évben érhetı el a megfelelı,nyelvvizsga szintő felkészültség. Az utolsó két középiskolai évben lehetıség van minden közismereti tárgy emelt óraszámban való tanulására, így a pályaválasztás minden irányban nyitott. A képzés elsı évében az idegen nyelven kívül az informatika emelt óraszámú, így ebbıl a tárgyból szintén lehetséges az elırehozott érettségi letétele a 10. vagy a 11. osztályban. H, hatosztályos A hatosztályos képzés legnagyobb elınye, hogy a tanulók hat évet töltenek a középiskolában, így leterheltségük arányosabb, mint a négyosztályos képzésben. A tanulók eredményei minden területen meghaladják a korosztályuk országos átlagát. Hetedik osztálytól két idegen nyelvet tanulnak órarendi keretben, kilencedik osztálytól lehetıségük van csatlakozni az iskolában mőködı emelt óraszánú képzésekhez. A hatosztályos képzés épít a diákok vállalkozó szellemére, kreativitására. Itt tanuló diákjaink eredményes szereplıi a megyei, országos tanulmányi versenyeknek, a cél a felsıoktatásra való minél eredményesebb felkészítés. Szakközépiskola Szakmacsoportok: Informatika A szakközépiskolai képzésben a tanulók elsajátítják az érettségi elvárásokat magyarból, történelembıl, matematikából és idegen nyelvbıl. (Egy idegen nyelv tanulása kötelezı. )Az ötödik érettségi tantárgy kötelezıen a szakmai tantárgy: informatikai alapismeretek. A webmester honlapot tervez, készít, mőködtet. Az informatika iránt érdeklıdı fiataloknak ajánljuk, a képzés során 14

15 szoftveres és hardveres feladatokkal egyaránt találkoznak, alkalmazói és programozói ismeretekre is szert tesznek. Kreatív, jó problémamegoldó képességgel és koncentrálóképességgel rendelkezı, rendszerszemléletben gondolkodni tudó tanulóknak javasoljuk ezt a képzést. ügyvitel A szakközépiskolai képzésben a tanulók elsajátítják az érettségi elvárásokat magyarból, történelembıl, matematikából és idegen nyelvbıl. (Egy idegen nyelv tanulása kötelezı. )Az ötödik érettségi tantárgy kötelezıen a szakmai tantárgy:ügyviteli alapismeretek. Az idegen nyelvi titkár irodai adminisztrációs feladatokat végez. A képzés során gazdasági/gazdálkodási ismereteket, viselkedéskultúrára vonatkozó ismereteket, informatikai alkalmazási ismereteket, jogi alapismereteket, kommunikációelméletet, iratkezelési szabályokat,szakmai idegen nyelvet, irodatechnikai eszközök kezelését sajátítja el. Nyitott, jó kommunikációs készségő, emberekkel szívesen dolgozó tanulók jelentkezését várjuk. Szakiskola Szakmacsoportok: gépészet A képzésre 3 éves szakképzés keretében kerül sor, amelynek lényege a gyakorlati órák magas száma. A géplakatos egyszerő mőszaki rajzokat készít, kézi forgácsoló, áramlástechnikai és hıerıgépek szerelését, üzemben helyezését, javítását végzi. Ismeri az árajánlat-készítés, számlázás elıírásait. Alapméréseket végez, alakítja a munkadarabot forgácsolás nélküli hidegalakító-eljárásokkal, forgácsoló eljárásokkal, melegalakítást végez. Kötéseket készít, szerel és bont. Beállítja a gépek mőködését biztosító mőszaki paramétereket. Jó fizikumú, egészséges, pontos, alapos, közösségben is dolgozni tudó tanulók jelentkezését várjuk. Szakképesítés esetén az elhelyezkedési lehetıségek: gépbeállító, gépszerelı, karbantartó. gépészet A képzés 3 éves szakképzés keretében történik, ahol magas a gyakorlati órák aránya. A hegesztı feladata az iparban, mezıgazdaságban, közlekedésben használatos gépek, eszközök alkatrészeinek egymáshoz kapcsolása. a gépek, fémek világában dolgozik, a képzés során hegesztési, forrasztási technikákat sajátít el. Kézi és elektromos szerszámokkal dolgozik - különbözı segédanyagok igénybevételével: benzin, oxigén, hidrogén, stb. Könnyő, illetve közepesen nehéz fizikai munka. A hegesztı többnyire önállóan dolgozik. Jó kézügyesség, jó egyensúlyérzék, éleslátás, aprólékosság, pontosság, ötletesség szükséges ehhez a szakmához. faipar A képzés hároméves szakképzés keretében történik, ahol magas a gyakorlati órák aránya. Az asztalos fı tevékenysége a lakások, üzletek, intézmények különféle bútorzatának megtervezése, elkészítése, beszerelése, karbantartása. Anyagok széles választékával dolgozik: tömör fa, faforgácslapok, ragasztók, festékek, lakkok, fémszerelvények, lemezek. Az anyagok megmunkálásához gépi és kézi szerszámokat, CNC megmunkáló központokat és egyszerő kézi gépeket használ. Kreatív gondolkodású, a szépet kedvelı, kitartó munkára képes tanulókat várunk, akik szeretik a természetes fát, a változatosságot, jó problémamegoldó képességgel rendelkeznek, van térlátásuk, képesek egyedül és csapatban is dolgozni. Végzett szakemberként asztalosipari szerelıként, fa-és bútoripari gépkezelıként, faesztergályosként, öntıminta-készítıként, fatömegcikk- és faalkatrészgyártóként, bútorasztalosként lehet elhelyezkedni. építészet A képzés hároméves szakképzés keretében zajlik, ahol magas a gyakorlati órák aránya. A festı, mázoló, tapétázó köz-és lakóépületek külsı és belsı felületét vonja be különbözı védı- vagy díszítıanyaggal, ajtókat, ablakokat, kerítéseket, hidakat, különbözı acélszerkezeteket fest és mázol. Eltávolítja a régi festéket és tapétát. A bevonandó felületeket kijavítja, lemossa, zsírtalanítja, 15

16 rozsdátlanítja, glettel és csiszol. Kikeveri a kívánt színárnyalatot, ecsettel, hengerrel, festékszóróval dolgozik. Biztos kézmozgással, jó színérzékkel, egyensúlyérzékkel, állóképességgel rendelkezı tanulók jelentkezését várjuk, akik kellıen óvatosak ahhoz, hogy veszélyes anyagokkal is tudjanak bánni, és szeretnek önállóan dolgozni. A szakma jó kereseti lehetıséget biztosít, végzett szakemberként, épületfestı, mázoló, fényezı és mázoló, szobafestı és mázoló, tapétázó munkát végezhetnek. élelmiszeripar A képzés hároméves szakképzés keretében folyik, ahol magas a gyakorlati órák aránya. A pék elıkészíti a tésztagyártást, majd tésztafeldolgozást végez. Felosztja a tésztát méretre, formázza, tölti, kezeli a felületét. Beállítja a kelesztı paramétereit, ellenırzi a kelesztési folyamatot. Beállítja a sütési paramétereket, süti a megformázott tésztát. Kovászol, dagaszt, gyúr, kever, tömörít és szárít. Kenyérféléket és péksüteményeket állít elı. Gyorspékségi sütı-és eladóként, sütıipari munkásként, száraztészta-gyártóként találhat munkát. Pontos, környezete iránt igényes, ápolt, jó állóképességő, jó mozgáskoordinációjú tanulók választhatják ezt a szakmát. vendéglátás-turisztika A képzés a hároméves szakképzés keretében folyik magas óraszámú gyakorlati oktatással. A cukrász cukrászati (félkész)termékeket tartós gyümölcskészítményeket, tányérdesszerteket, bonbonokat, dísztortákat,fagylaltkelyhet, parfét, pohárkrémeket készít, fagylaltot fız, fagyaszt. Beállítja a sütés paramétereit, ellenırzi a folyamatát. Rendeléseket vesz fel, termékeket ajánl. Pontos, környezetük iránt igényes, ápolt, jó állóképességő, jó mozgáskoordinációjú, szépérzékkel, kreativitással, jó ízérzékkel rendelkezı tanulók számára ajánljuk. A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI Gimnázium Osztályok: A, biológia; A, matematika; A, német A rangsorolás a központi felvételi elért eredmény, valamint a 7. osztályos tanév végi és a 8. osztályos félévi eredmények alapján történik. Figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, kémia. A felvételi vizsgával, illetve a hozott pontokkal egyaránt pont szerezhetı. B, nyelvi elıkészítı A felvételi rangsor az általános iskolai eredmények alapján kerül összeállításra. Beszámítjuk a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokat magyar nyelvbıl, magyar irodalomból, matematikából, történelembıl és idegen nyelvbıl.minden jeles osztályzat 5 pontot ér. H, hatosztályos A felvételi rangsor az általános iskolai 5. és 6. osztályos eredmények alapján kerül összeállításra. A magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv osztályzatát vesszük figyelembe. Kérjük feltüntetni az esetleges versenyeredményeket. A megyei elsı helyezésért 5, a második helyezésért 4, a harmadik helyezésért 3 pont jár. Országos döntıbe jutásért 10 pontot lehet kapni. A versenyeredményeket az iskolába elküldött jelentkezési lap mellé csatolt fénymásolt oklevéllel kell igazolni. 16

17 Szakközépiskola Szakmacsoportok: informatika A felvétel az általános iskolában elért eredmény alapján történik. A 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv osztályzatát vesszük figyelembe. ügyvitel A felvétel az általános iskolában elért eredmény alapján történik. A 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv osztályzatát vesszük figyelembe.a felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik. A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokat vesszük figyelembe a következı tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, technika. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. Audiológiai vizsgálat szükséges. Kizáró tényezı: Gyenge izomerı, krónikus vese- és légzıszervi megbetegedések, halláscsökkenés, idült bırbetegség, epilepszia, rossz látásélesség, 6 dioptriánál erısebb szemüveg. Szakiskola Szakmacsoportok: gépészet A felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik. A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokat vesszük figyelembe a következı tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, technika. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot.kizáró tényezık: átlag alatti fizikai erı, máj-és vesebetegség, cukorbetegség, a kéz idült bırbetegségei, epilepszia, 6 dioptriánál erısebb szemüveg viselése, rossz látásélesség. Audiológiai vizsgálat szükséges. gépészet A felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik. A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokat vesszük figyelembe a következı tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, technika. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. Kizáró tényezık: a kéz idült bırbetegségei, epilepszia, a statikai rendszer jelentısebb rendellenességei,krónikus légzıszervi megbetegedések, rossz látásélesség. faipar A felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik. A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokat vesszük figyelembe a következı tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, technika. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. Audiológiai vizsgálat szükséges. Kizáró tényezı: Gyenge izomerı, krónikus vese- és légzıszervi megbetegedések, halláscsökkenés, idült bırbetegség, epilepszia, rossz látásélesség, 6 dioptriánál erısebb szemüveg. építészet A felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik. A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokat vesszük figyelembe a következı tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, technika. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. Teljes vérkép és májfunkció-vizsgálat szükséges. Kizáró tényezı: átlag alatti izomerı, krónikus vese-és idült bırbetegség, cukorbetegség, színtévesztés, rossz látásélesség, 6 dioptriánál erısebb szemüveg, egyensúlyzavar. 17

18 élelmiszeripar A felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik. A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokat vesszük figyelembe a következı tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, technika. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. A gyakorlaton való részvételhez Egészségügyi Lap(Kiskönyv) szükséges.kizáró tényezı: átlag alatti izomerı, epilepszia, a kéz idült bırbetegségei. vendéglátás-turisztika A felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik. A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokat vesszük figyelembe a következı tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, technika. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. A gyakorlaton való részvételhez Egészségügyi Lap (Kiskönyv) szükséges. Kizáró tényezı: átlag alatti izomerı, epilepszia, a kéz idült bırbetegségei, rossz látásélesség. SZAKISKOLAI TANULMÁNYI ÉS TANULMÁNYI SZERZİDÉS ALAPJÁN JÁRÓ PÉNZBELI JUTTATÁS A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntése alapján a kiemelten támogatott szakmák tanulói számára - megfelelı tanulmányi átlag esetén - havi ösztöndíj jár. ALAPÍTVÁNYI ÉS EGYÉB ÖSZTÖNDÍJAK AZ ISKOLA ÁLTAL NYÚJTOTT EGYÉB LEHETİSÉGEK Sportolási lehetıség, pályázatok, túrák, kirándulások, külföldi utazás,énekkar KOLLÉGIUM Kollégium nincs. EGYÉB, AZ ELİZİ KATEGÓRIÁKBA NEM ILLESZKEDİ INFORMÁCIÓ 18

19 Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Címe: 9700 Szombathely, Bolyai utca 11. OM azonosító: Telefon: Faxszám: Honlap: Igazgató: Károly Frigyes Pályaválasztási felelıs: Kukor Ferenc igazgató-helyettes Gimnáziumi osztályok 5.A 5.B 9.C Osztály megnevezése Választható nyelv Írásbeli felvételi angol 4 és német 3, vagy olasz 3; német 4 és angol 3, vagy olasz; 11. évfolyamtól: francia 3, vagy orosz 3, vagy spanyol 3 angol 4 és német 3, vagy olasz 3; német 4 és angol 3, vagy olasz; 11. évfolyamtól: francia 3, vagy orosz 3, vagy spanyol 3 angol 4,5 és német 3, vagy olasz 3; német 4,5 és angol 3, vagy olasz; 11. évfolyamtól: francia 3, vagy orosz 3, vagy spanyol 3 Szóbeli felvételi Felvehetı létszám van nincs 34 van nincs 34 van van 34 Az iskola bemutatása Az NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium a Nyugat-magyarországi Egyetem gyakorlóintézménye, mely 1992 óta indít gimnáziumi osztályokat. Iskolánk a gimnáziumi tanulmányokhoz jó feltételeket biztosít több szaktantermével, két tornatermével, uszodájával, számítógépes laboratóriumaival, korszerő könyvtárával és legfıképpen kvalifikált, a személyiségközpontú pedagógiát gyakorló tanárai munkájával. A színvonalas oktatás mellett fontosnak tartjuk, hogy a diákok a tanárokkal és egymással való együttmőködésükben, az iskolai élet mindennapjaiban pozitív értékrendet, tartalmas életvitelt is megismerjenek, szociális és közösségi kompetenciákat is elsajátítsanak. 19

20 Képzési formák: Gimnázium Osztályok: Nyolc évfolyamos gimnáziumunkba a 4. osztályos tanulók jelentkezhetnek. A tagozat célja a széleskörő mőveltség megalapozása, a tehetséggondozás és a felsıfokú tanulmányokra való elıkészítés. Az elsı két év feladata elsısorban a képességfejlesztés. A második négy éves szakasz az ismeretek átadásának és a specializációk (9. évfolyamtól) választásának idıszaka. Az utolsó két év elsısorban az érettségire és a továbbtanulásra való felkészülést szolgálja. 5.B Nyolc évfolyamos gimnáziumunkba a 4. osztályos tanulók jelentkezhetnek. A tagozat célja a széleskörő mőveltség megalapozása, a tehetséggondozás és a felsıfokú tanulmányokra való elıkészítés. Az elsı két év feladata elsısorban a képességfejlesztés. A második négy éves szakasz az ismeretek átadásának és a specializációk (9. évfolyamtól) választásának idıszaka. Az utolsó két év elsısorban az érettségire és a továbbtanulásra való felkészülést szolgálja. 9.C Négy évfolyamos gimnáziumi osztályunk az általános iskolát befejezı, érdeklıdı, jó tanulmányi eredményő diákok számára kínál lehetıséget a széleskörő mőveltség megszerzésére, s elıkészít a felsıfokú tanulmányokra. A tagozaton lehetıség nyílik természettudományi (biológia-kémia), humán (történelem-angol vagy német) és matematika specializáció választására (egy osztályon belül kiscsoportos keretben. A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI Gimnázium Osztályok: 5.A Iskolánk nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályaiba a tanulmányi eredményekkel és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal (magyarból és matematikából) megszervezett írásbeli felvételi vizsgával lehet bejutni. A felvételi tantárgyakból pont, magyarból és matematikából a 3. osztályos év végi és 4. osztályos félévi osztályzatokból 40 pont adja az elérhetı 100 pontot. 5.B Iskolánk nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályaiba a tanulmányi eredményekkel és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal (magyarból és matematikából) megszervezett írásbeli felvételi vizsgával lehet bejutni. A felvételi tantárgyakból pont, magyarból és matematikából a 3. osztályos év végi és 4. osztályos félévi osztályzatokból 40 pont adja az elérhetı 100 pontot. 9.C A 4 évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezık a központi felvételi tantárgyakból pontot, a szóbeli elbeszélgetésen a humán és a természettudományi specializációra jelentkezık újabb 20 pontot érhetnek el, a matematika specializációra jelentkezıknek a matematikából elért írásbeli eredményt számítjuk be, az általános iskolából 40 pont hozható (magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika,egy idegen nyelv, történelem, a biológia, fizika,kémia, földrajz tárgyakból két választott a 7. osztályos év végi és 8.osztályos félévi osztályzatának átlagából. SZAKISKOLAI TANULMÁNYI ÉS TANULMÁNYI SZERZİDÉS ALAPJÁN JÁRÓ PÉNZBELI JUTTATÁS 20

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ ÚTJELZİ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2010 2 A kiadvány a középfokú iskolák vezetıitıl kapott tájékoztatás

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete Tartalom BEVEZETŐ... 4 Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények... 9 ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA... 9 CSORNAI

Részletesebben

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete Tartalom BEVEZETŐ... 4 Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények... 9 ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA... 9 CSORNAI

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT A KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Középdunántúli Regionális Pedagógiai Intézet PÁLYAVÁLASZTÁSI KIADVÁNYA A 2012/2013. TANÉVRE Általános és középiskolát

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEKSZÁRDI TANKERÜLET 2013

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEKSZÁRDI TANKERÜLET 2013 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEKSZÁRDI TANKERÜLET 2013 Elektronikus kiadvány Kiadja: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerület Felelős kiadó: Gerzsei Péter 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI 1912 1848 Első Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1896 Második Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1928 Harmadik Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus1948

Részletesebben

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze 2010 A katalógusban szereplő adatok tájékozató jellegűek. A kézirat leadása utáni változásokról az oktatási intézmények adnak felvilágosítást. Az intézmények nem

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

2009. január HÍRLÁNC

2009. január HÍRLÁNC 2009. január HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 2008. december elsején létrehozott szervezeti struktúrája Igazgató: Budai Erzsébet telefon:

Részletesebben

Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben

Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben Felelős kiadó: Bacsa Judit Főigazgató Csongrád Megyei Pedagógiai

Részletesebben

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére -

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére - Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre - alapfokú gel rendelkezők részére - Békés Megyei Pedagógiai Intézet 2014 A tájékoztatóban szereplő adatokat a középfokú iskolák szolgáltatták.

Részletesebben

Iránytû 3. oldal FNYSZ (01-0507-04) FAT(0036) NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Iránytû 3. oldal FNYSZ (01-0507-04) FAT(0036) NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 2008 november TANULJON VELÜNK! Folyamatosan induló szakképzéseink: mérlegképes könyvelõ pénzügyi-számviteli ügyintézõ adótanácsadó társadalombiztosítási ügyintézõ társadalombiztosítási és bérügyi szakelõadó

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV GIMNÁZIUMOK SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZAKISKOLÁK KOLLÉGIUMOK SZERKESZTETTE: BAKOS KATALIN ÉS BÉKÉSI IZABELLA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a tanév középfokú beiskolázásához 2/8 Hajdúböszörményi Jelen tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám 63523 Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2010. szeptember Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A 2010/2011. tanév rendje... 3. oldal A középfokú iskolai felvételi

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben