Tudnivalók az agrártámogatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudnivalók az agrártámogatásról"

Átírás

1 Újfehértó Város Önkormányzatának lapja AJÁNLÓ Tudnivalók az agrártámogatásról Száz év után magányosan 2. oldal Az õstermelõknek is kell adószám 3. oldal Cipõsdoboznyi szeretet Közös karácsony 4. oldal A Díszpolgári Cím és kitüntetõ díjak adományozásáról Schengen után az okmányirodában 5. oldal A tavalyi év nyertes pályázatainak örülhetünk 6. oldal A Városi Ifjúsági Kórus vendégszereplése Ipolyságon Boldog, aki tud ünnepelni! Kántálás az Idõsek Otthonában A szeretet mindenkié 7. oldal A Zajti Ferenc Kulturális Központ szeretettel meghívja önt január 22-én 10 órai kezdettel a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Reneszánsz Év 2008 nyitányaként Mátyás és kora ahogy mi látjuk címû kulturális mûsorra. Fellépnek a Mûvészeti Iskola tanárai és növendékei, köszöntõt mond: Daróczi Sándorné. Mûsoron szerepel többek között: Korabeli zenék, Mátyásról szóló mesék, reneszánsz témájú prózák, versek. Helyszín: a Kulturális Központ színházterme. Mindenkit szeretettel várunk! V. évfolyam 1. szám január 12. Újfehértó jelene és jövõje Tóth András polgármester közmeghallgatáson beszélt a város életérõl Tóth András, Újfehértó polgármestere a közelmúltban közmeghallgatást tartott, ahol bemutatta a hivatalba lépése óta eltelt 14 hónap munkáját, tetteinek láncszerû, felépített sorát. Aki jelen volt, hallhatta: Tóth András, a pénzügyi stabilitás megteremtését, a fejlesztések, beruházások bemutatását tartotta teendõi, vállalt feladatai között a legfontosabbaknak. Az elsõ év az örökség lezárásával, a gazdasági feltételek megteremtésével, a jövõ elõkészítésével telt. Az örökség lezárásaként pontot tettek a folyamatban lévõ beruházásokra: a mentõállomás, a Balkányi út és a bölcsõde ügyére. Felülvizsgálták az élõ szerzõdéseket és megteremtették az intézmények gazdaságos mûködésének feltételeit, s keresték a hatékonyabb mûködés lehetõségét is. Intézményi létszámváltozások 406 fõrõl 307-re csökkent az önkormányzat és intézményeinél dolgozók száma. Elsõsorban nem elbocsátásokkal, hanem nyugdíjazással, prémiumévekkel, át-, illetve kiszervezéssel oldották meg a feladatot. Szervezeti változtatás: Játékvár Bölcsõde 13 fõrõl 9-re Lengyel Laura Óvoda 56 fõrõl 52-re Általános és Mûvészeti Iskola Létszám 199-rõl 117 fõre Zajti Ferenc Kulturális Központ Azonos létszám, kevesebb vezetõ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Létszámcsökkentés 7-rõl 5 fõre Szociális Szolgáltató Központ 2008-tól önfenntartó Védõnõi Szolgálat Vállalkozási formában mûködik (2-3 milliós megtakarítás) BZSE Gimnázium és Szakképzõ Iskola Létszámcsökkentés 37-rõl 32 fõre Polgármesteri Hivatal Korábbi feladatra 12 fõs létszámleépítés Pénzügyi stabilitás megteremtése Ami látszik: az önkormányzat tiszta, világos képet teremtett és minden lejárt követelést kifizetett, minden kötelezett- Ilyen lehet! A Helytörténeti Gyûjtemény elõtti tér egyik rekonstrukciós terve. Pályáztatása a Fõ téri rekonstrukció keretén belül most van folyamatban. Középen az Árpád fejedelem díszkút, melynek avatása augusztus 20án várható legyen, arculata elõnyére változzon. Rendõrség épületének megszerzése a Fõ téren. Kéklámpás (Rendõrség, Tûzoltóság, Mentõállomás) ingatlanegyüttes kivárosgazdálkodás alakítása a Százados utcán, a meglévõ mentõállomás mellett. A városgazdálkodásban számos szerve- A volt OTP-épület megvásárlása. Jezési, illetve hatélenleg itt mûködik konyságnövelõ december 3-tól az okszempontot vezetmányiroda. Nemcsak az a fontos, hogy tek be. A szilárdmit valósít meg hulladék-kezelésa közmeghallgatással az Önkormányzat, sokkal ben új szolgáltafoglalkozó anyagunk fontosabb, hogy mi történik tóra váltottak, ezlapunk következõ a városban. zel alacsonyabb számában folytatódik. díjak, javuló fizek. É. tési morál, lényegesen kisebb önkormányzati hozzájárulás, lakossági szelektív hulladékgyûjtés beindulása következett be. A piac a Polgármesteri Hivatal fenntartásába került, átmenetileg eltörölték a helypénzt és fejlesztéseket készítettek elõ. Központi konyha építésébe kezdtek a gimnázium udvarán, a közbeszerzési eljárás folyamatban van. ségnek a lejárat napján eleget tett. Ezzel párhuzamosan sikerült elérni a teljes adósságcserét, a késõbbi fejlesztésekhez pedig megteremteni a forrásokat. Ingatlangazdálkodás Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok ügyében megfogalmazták a legfontosabb feladatokat: Az ingatlanok áttekintése, feltárása. Értékesítésre kijelölés, értékesítés. Újfehértó önkormányzata területet cserélt a KHT-val annak érdekében, hogy a város építéséhez, szépítéséhez minél kedvezõbb pozíciót, minél jobb lehetõséget teremtsen. A törekvés az, hogy Újfehértó központja minél szebb Az országzászló, mögötte a felújított, új festést kapott kultúrház épületével. A térkövezés, az új járdaszakasz, valamint a kultúrház színpadjának teljes felújítása is 2007-ben készült el

2 2. oldal AGRÁRHÍREK január 12., szombat Tudnivalók az agrártámogatásról Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara H Nyíregyháza, Arany János u. 7. Tel.: (36) 42/ , , Fax: (36) 42/ honlap: Meghívó január 14-én tartandó elõadásra Helye: Újfehértó, Mûvelõdési Ház Program: : Gazdaság átadása és a fiatal gazdálkodók induló támogatása. Elõadó: Bellus József, Hreskóné Vass Judit tól: kérdések, válaszok A környezetvédelemrõl röviden Tisztelt városlakók! Nem akarok frázisokban írni, csak a mai valóságot röviden vázolni. Már elég régen volt az, hogy Újfehértó község várossá lett nyilvánítva. Sajnos mirajtunk, ún. városlakókon nemigen lehet észrevenni, ugyanis nem attól város a város, hogy az a neve. A viselkedésünkön is meg kellene látszania úgy, hogy az utcán menve és bármit fogyasztva, ne úgy tegyünk, mint a strucc. Pl.: csokipapír, üdítõsdoboz a kukába kerüljön. Nem olyan nehéz az, hogy az utcán lévõ legközelebbi kukába dobjuk bele. Nagy szükségünk van arra, hogy védjük környezetünket. Legalábbis gondoljunk unokáinkra, dédunokáinkra, szóval az utókorra. Hagyjunk már nekik is valami jót pl.: tiszta vizet, jó levegõt. Komolyan kell mindezt venni. Id. Balla András környezetvédõ, polgárõr A bálázott szalma nagy kincs a gazdálkodásban A mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl A TÁMOGATÁSI KÉRELMET JANUÁR 15-IG LEHET BENYÚJTANI. (ezt követõen minden év szeptember 15. és október 15. között lehet benyújtani) I. A támogatás feltételei Az ügyfél legkésõbb a kérelem benyújtásával egyidejûleg regisztráltassa magát az ügyfél-nyilvántartási rendszerben! 1907-ben az újfehértói gazdák felismerték, hogy érdekeiket együtt közösen jobban tudják képviselni, ezért Szunyoghy Bertalan elnöksége alatt megalakították a Gazdakört. Az idén 1 ünnepelné alapításának századik évfordulóját, ha jelenleg lenne ilyen. De nincs! Vajon miért? Elõdeink bölcsebbek voltak, mint mi, mai gazdák, vagy nekünk nincs olyan gondunk-bajunk, amit közösen ne volna könnyebb megoldani? Bizony, ha jól körülnézünk, van itt gond is, érdeksérelem is bõven. Jelen újság hasábjain is gyakran jelenik meg az agrártermelõkhöz intézett felhívás pályázati lehetõségekrõl, támogatási kérelmek benyújtásáról. Ez egy idilli képet sugall a mai agrárhelyzetrõl. Pedig napjainkra a napnál is világosabban kiderült, hogy a látszólagos agrárbékesség ellenére a jelenlegi gazdasági vezetés nem a szektorsemleges agrárpolitika híve, hanem a nagyüzem támogatását s fejlesztését tartja üdvösnek, támogatandó célnak. Két éve, 2005 szeptemberében a miniszterelnök új földértékesítõ programot hirdetett. NFA kezelésében levõ földnek a gazdáknál van a helye, a kis parcellákon dolgozó gazdák hitelekkel is támogatva, több földhöz jussanak, hogy versenyképesek legyenek. Ezzel szemben a földértékesítést a nagyüzemi agrárlobbi megfúrta. Ezekben a hetekben az országos sajtó is az Ma még alszik a határ de az állattartók most sem pihenhetnek II. A támogatás igénybevételének fõbb feltételei (teljes részleteiben a rendeletben található) A gazdaságot egy mezõgazdasági termelõ vegye át, aki: a) fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó jövedelempótló támogatásban részesül az átadandó gazdaságra vonatkozóan; b) fõtevékenységû mezõgazdasági termelõ egyéni vállalkozóként és a 40. életévét nem töltötte be. Támogatás igénybevételére jogosult az átadó gazdálkodó: a) a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de az átadás idõpontjában nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt; b) nem részesül saját jogú nyugellátásban; c) a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ tíz év során mezõgazdasági tevékenységet folytatott, és azt a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ öt éven keresztül egyéni vállalkozóként vagy õstermelõként fõtevékenységként - nem rendelkezett munkaviszonyból vagy más nem önálló tevékenységbõl származó jövedelemmel - végezte; d) a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ két évben legalább 3 ha általa hasznosított földterület után kapott egységes területalapú támogatást; e) az átadást követõen felhagy minden üzleti célú mezõgazdasági tevékenységgel (állattenyésztés, növénytermesztés, vegyes gazdálkodás) f) átadandó gazdasága eléri az 1EUME értéket. az átadó gazdálkodó munkavállalója: a) a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de az átadás idõpontjában nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt; b) nem részesül saját jogú nyugellátásban; c) a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ 5 év során munkaidejének legalább felét mezõgazdasági munkával töltötte az átadó gazdálkodó gazdaságában (akár segítõ családtagként) Száz év után magányosan újfehértói földvásárlási pályázatban gyõztesnek kihirdetett gazdák ügyétõl hangos. Az adásvétel elõtt a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánításával, a korábbi bérlõ, nagyüzem kezelésében hagyta az Újfehértó határában levõ állami földeket. Még a nyáron megszületett az Új Magyar Vidékfejlesztési Stratégiai Terv, szeptember 19-én az EU is elfogadta és jóváhagyta. Ekkor nyilatkozta a mezõgazdasági miniszter, hogy a következõ hét évben 1300 milliárd forint támogatás áll a magyar mezõgazdaság fejlesztésére. November elsõ hetében maga a miniszterelnök kezdett vidékjárásba, (jól megválogatott közönség elõtt) a terv népszerûsítésére. Ebbõl a tervbõl a kistermelõk számára kiderül, hogy az uniós belépést követõ idõkre ígért Kánaánból nem lesz semmi, erre a hatalmas összeg nagy részére a nagyüzemi agrárlobbi tart igényt. Az elmúlt tizenöt évben kifizetett agrártámogatások is jó példát adnak erre. A SAPARD-, AVOP-támogatások 80%-át az országban regisztrált mezõgazdasági termelõk 10%-a nyerte el. Bevezették az életképességi mutatót, mely a pályázatok elbírálásánál fontos szempont, ezzel azt sugallják, hogy nem vagy életképes, nem tudsz gazdaságosan termelni, add el a földedet. Pedig mára az átlagos üzemméret, ami nem azonos az átlagos birtokmérettel, nem rosszabb, és megszakítás nélkül biztosított volt. Támogatást nem vehet igénybe az az ügyfél, aki nem fõtevékenységként végzi(végezte) a mezõgazdasági termelõ tevékenységet, illetõleg gazdasága nem éri el az 1EUME méretet. III. A támogatás mértéke a) A gazdaságot átadó gazdálkodó esetében a tárgyhónap elsõ napján érvényes minimálbér legalább 25%-a, legfeljebb 200%-a (maximum évi euro); b) a gazdaságot átadó gazdálkodó munkavállalója esetében a gazdálkodót megilletõ összeg 50%-a (maximum évi 4000 euro). A közlemény és az ûrlapok elérhetõsége: M_GLOBAL_CONTEXT=/wps/w cm/connect/mvh_hu/kozlemen yek3/k mvh Bellus József 06-20/ mint a régi EU-tagok átlagában. A közvetlen kifizetések, melyek területalapúak és a kis üzemeknek is ki kell fizetni, mindenféle trükkökkel késleltetik, elértéktelenítik és elaprózzák. Annak ellenére, hogy az EUbelépéskor 5%-os évenkénti felzárkóztatását ígérték, az elmúlt három évben a SAPS+TOPA-támogatások egy fillérrel sem emelkedtek. S ezek után még egy ilyen év, mint az idei, téli szárazság, tavaszi fagykárok, nyári aszály, jégverés. És egy olyan kárenyhítési törvény, amely nem képes a felmerült gondokat kezelni. A tavaszi gazdademonstráció ellenére mai napig a kárenyhítési alapba belépett gazdák még egy fillért sem láttak. S nagyon sok gazda be sem lépett, mert nem tartja alkalmasnak a törvényt, nem hisz az egészben, és ahogy sokan meg is fogalmazzák, ez csak parasztvakítás. A termelõk magukra hagyatottak, magányosak, gyenge a szervezettségük, egyéni ügyességükben, rátermettségükben bíznak. Érdekképviselet hiányában kijátszhatók, s hamar bajba kerülnek. Nem okulunk elõdeink példájából vagy hibájából, de hát ilyenek vagyunk, csak a bajból tanulunk, abból is nehezen. Simon József re vonatkozik. Szerkesztõi megjegyzés: A cikk, terjedelmi okokból kimaradt az elõzõ számból.

3 2008.január 12., szombat KÖZÉRDEKÛ 3. oldal Az õstermelõknek is kell adószám Az áfatörvény szerinti mezõgazdasági tevékenységet végzõnek adószámmal kell rendelkeznie. Ennek megfelelõen a mezõgazdasági termelõ az adószám megállapítása alól a továbbiakban nem mentesül. Az adószám megállapítása érdekében az APEH területileg illetékes regionális igazgatósághoz a tevékenység bejelentése végett évtõl a 08T101 jel. bejelentési lapot kell eljuttatnia. Az adóalanynak célszerû minél elõbb gondoskodnia az adószám igénylésérõl, tekintettel arra, hogy a kompenzációs felár érvényesítéséhez szükséges szabályszerû felvásárlási okirat kibocsátása csak ennek birtokában valósulhat meg. (Az adószám minél elõbbi rendelkezésre állásának biztosítása célszerû azért is, mert az adóalanynak az olyan termékértékesítései, szolgáltatásnyújtásai tekintetében, amelyeknek nem a felvásárlási okirat az alapbizonylata, számla-, illetve nyugtaadási kötelezettsége van, és ennek a kötelezettségének is csak mint adószámmal is rendelkezõ adóalany tud eleget tenni.) Az áfatörvény alanya mezõgazdasági tevékenysége körében áfa fizetésére nem kötelezett, ugyanakkor áfalevonására sem jogosult. Mentesül az áfa bevallási kötelezettség alól azokban a bevallási idõszakokban, amelyekben kizárólag mezõgazdasági tevékenységet folytatóként, ilyen minõségében jár el (vagyis az olyan idõszakokban, amelyekben csak olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása van, amelyhez kapcsolódóan kompenzációs felár érvényesíthetõ). A kompenzációs felár mértéke 7% például: a ló, szarvasmarha, juh, kecske, baromfi és más élõ állat; nyers tej, friss tojás, természetes méz, állati vagy növényi trágya, nyers szõrme, nyers gyapjú, erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa, magja, feldolgozott tej és tejtermék értékesítése esetén. A kompenzációs felár mértéke 12% például: az élõ növény, burgonya, étkezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek, gumók, szõlõ, élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió, fûszernövények, gabonafélék, különféle magvak, ipari és gyógynövények, mákgubó, takarmánynövények, feldolgozott, tartósított saját elõállítású zöldség, gyümölcs, savanyúság; must és bor értékesítése esetében. A kompenzációs felár mértéke 7% például a következõ szolgáltatások esetében: talajmûvelés, aratás, cséplés, szüretelés, betakarítás, vetés, ültetés; mezõgazdasági termékek csomagolása és piacra történõ elõkészítése; mezõgazdasági termékek tárolása; egyes állatok gondozása, a mezõgazdasági vállalkozásban alkalmazott eszközök bérbeadása; mûszaki segítségnyújtás, gyomirtás, kártevõ, irtás, permetezés, öntözõ, illetve vízlecsapoló berendezések üzemeltetése. Amennyiben a mezõgazdasági tevékenységet végzõ a kompenzációs felárat belföldön nyilvántartásba vett adóalannyal szemben érvényesíti (ilyen adóalanyra hárítja át ), mentesül a számlaadási kötelezettség alól, feltéve, hogy rendelkezik a terméket beszerzõ, szolgáltatást igénybe vevõ adóalany által kiállított felvásárlási okirattal. Felvásárlási okirat kibocsátásáról kizárólag a termék beszerzõje, szolgáltatás igénybevevõje maga gondoskodhat. A felvásárlási okiratnak tartalmaznia kell a következõket: a felvásárlási okirat kibocsátásának keltét, sorszámát, a mezõgazdasági tevékenységet végzõ személy nevét, címét, adószámát, az értékesített termék nevét, vámtarifaszámát, mennyiségét, a nyújtott szolgáltatás nevét (és esetleg mennyiségét), a teljesítés idõpontját (ha az nem az okirat kibocsátásának napján valósul meg), a kompenzációs felár alapját, kompenzációs felár nélküli egységárát, továbbá az alkalmazott árengedményt (ha azt az egységár nem tartalmazza), a kompenzációs felár mértékét, a kompenzációs felárat, a mezõgazdasági tevékenységet végzõ és a tõle terméket beszerzõ, szolgáltatást igénybe vevõ adóalany aláírását. A szabályszerû hiteles felvásárlási okirat a tárgyi feltétele annak, hogy a mezõgazdasági tevékenységet végzõtõl terméket beszerzõ, szolgáltatást igénybe vevõ a kompenzációs felárra vonatkozóan adólevonási jogot gyakorolhasson. Adólevonási jog csak a kompenzációs felárral növelt ellenérték maradéktalan megtérítésekor keletkezik. A mezõgazdasági tevékenységet végzõ adóalany a tevékenység megkezdésekor, illetve az adóév folyamán bármikor megváltoztathatja különleges jogállását, vagyis a bejelentkezési lapon, változásbejelentési lapon nyilatkozhat úgy, hogy választása szerint kompenzációs felárat nem érvényesít. Amennyiben a mezõgazdasági tevékenységet végzõ a különleges jogállásától eltérõ adózást választott, a választásának évét követõ második naptári év végéig nem érvényesíthet kompenzációs felárat. Mezõgazdasági tevékenységen kívüli tevékenység A mezõgazdasági tevékenységet végzõ áfaadóalany minden olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után, amellyel összefüggésben kompenzációs felár érvényesítésére nincs törvényi lehetõsége, az általános szabályok szerinti adózásra, illetve az alanyi adómentességre vonatkozó szabályokat alkalmazhatja. E két adózási mód közül az alanyi adómentesség alkalmazására csak akkor van lehetõség, ha az alanyi adómentesség választását a mezõgazdasági termelõ az adóhatósághoz elõzetesen bejelentette. A mezõgazdasági õstermelõ, kistermelõ áfaadóalanynak ennek megfelelõen kell teljesíteni az áfa kötelezettségét minden olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után amelynél a beszerzõ nem áfaadóalany (sem belföldön, sem külföldön) vagy olyan belföldön nyilvántartásba vett áfaadóalany, aki/amely mezõgazdasági tevékenységet végzõként jár el (kompenzációs felárat érvényesít), vagy olyan külföldi adóalany aki/amely saját államának joga szerint mezõgazdasági termelõre vonatkozó különös adózási módot alkalmaz. Figyelemmel arra, hogy pl. a magánszemélyek részére történõ értékesítés nem minõsül mezõgazdasági tevékenységnek (azzal összefüggésben kompenzációs felár nem érvényesíthetõ), a mezõgazdasági termelõnek (így pl. az õstermelõnek is) lehet olyan tevékenysége, amelyben nem mezõgazdasági tevékenységet végzõként jár el (kompenzációs felárat nem érvényesíthet). Természetesen az olyan adóalanynak, aki a különleges jogállása helyett választott más adózási módot, csak olyan tevékenysége van, ami az áfatörvény alkalmazásában nem minõsül mezõgazdasági tevékenységnek. Amennyiben a mezõgazdasági termelõ (pl. õstermelõ) az áfatörvény alkalmazásában mezõgazdasági tevékenységnek nem minõsülõ tevékenységet is végez, lehetõsége van a mezõgazdasági különleges adózási mód (kompenzációs felár érvényesítése) mellett alanyi adómentesség választására. Az alanyi adómentesség választása esetén azok, akik már évben is mezõgazdasági tevékenységet végzõk voltak csak adószámmal nem rendelkeztek január 15-ig jelenthetik be az adószám iránti igényüket a 07T101 jel. és az alanyi adómentesség választását az adóhatósághoz. A tevékenységüket 2008 folyamán kezdõk az alanyi adómentesség választásának bejelentését a tevékenység bejelentésével egyidejûleg tehetik meg. Az alanyi adómentesség 2008-ra akkor választható, ha az adóalanynak a termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített (vagy megtérítendõ) ellenérték éves szinten göngyölített összege nem haladja meg az 5 millió forintot sem a tárgyévben ésszerûen várhatóan (és ténylegesen), sem a tárgyévet megelõzõ évben (ténylegesen). Az, aki alanyi adómentességet választott, az alanyi adómentesség idõszakában (alanyi adómentes minõségében) adófizetésre nem kötelezett, elõzetesen felszámított adó levonására nem jogosult, számlakibocsátási, illetve nyugtaadási kötelezettség terheli, csak olyan számlakibocsátásáról gondoskodhat, amelyben áfaösszeget, áfamértéket nem tüntethet fel, az áfabevallási kötelezettség alól mentesül. (Az adóalany nem alanyi adómentes minõségében jár el, pl. a vállalkozásában tárgyi eszközként használt termék értékesítésekor.) Az alanyi adómentesség megszûnik ha az adóalany a tárgyévet követõ évre vonatkozóan már nem kívánja az alanyi adómentességet alkalmazni és az erre irányuló szándékát a tárgyév december 31-ig bejelenti az adóhatósághoz, az 5 millió forintos értékhatárt meghaladja. Amennyiben az adóalany alanyi adómentessége az értékhatár meghaladása miatt szûnik meg, alanyi adómentességet a megszûnés évét követõ két naptári évig nem választhat. Amennyiben a mezõgazdasági termelõ az áfatörvény szerinti mezõgazdasági tevékenységen kívüli tevékenységére/tevékenységeire nem választ alanyi adómentességet, termékértékesítései, szolgáltatásnyújtásai után az általános szabályok szerint teljesíti adókötelezettségét. Ennek megfelelõen termékértékesítései, szolgáltatásnyújtásai után 20%-os a mérték. Általános forgalmi adót kell felszámítania és fizetendõ adóként szerepeltetnie az áfabevallásában, ugyanakkor adólevonási jogot is érvényesíthet (természetesen az adólevonási tilalmak figyelembevételével). Emellett természetesen terheli a számlakibocsátási, adónyilvántartási kötelezettség is. Fabu Angéla ÚJFEHÉRTÓ SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉSI IDÕPONTJAI 2008-BAN! Az 1. körzetbe tartozó utcák: Ady E. u., Alma u., Árvácska u., Bajcsy-Zs u., Bajcsy-Zs köz, Béke u., Béke tér, Bem a. u., Bercsényi u., Bocskai köz, Bocskai u., Damjanich u., Deák F u., Dohány u., Egészségház u., Esze T u., Éva u., Farkasnyári u., Fecske u., Gábor Á. u., Garibaldi u., Gyár u., Gyöngyvirág u., Hársfa u., Homoknyír u., Hóvirág u., Hunyadi u., Ibolya u., Ifjuság u., Tábornok u., Kereszt u., Kossuth L u., (páratlan oldal), Kökény u., Kürt u., Levente u., Liliom u., Lujza u., Madách I u., Mária köz, Mártírok u., Márvány Mókus u., Nagykótaji út, Nyárfa u., Nyárfa köz, Nyíl u., Nyíregyházi u (páros old) Obsitos u., Õzike u., Pipacs u., Pipacs köz, Puskin u., Puskin köz, Síp u Rozmaring u., Sólyom u., Szarvas u., Széchenyi u., Széchenyi köz, Szegfû u., Szõlõ u., Szt. István u., Tokaji út, Tolsztoj u., Váci M u., Vasvári P u. A szelektív gyûjtés idõpontjai az 1. körzetben: január 24. február 28. március 27. április 24. május 29. június 26. július 24. augusztus 28. szeptember 25. október 30. november 27. december 18. Az 2. körzetbe tartozó utcák: Akácfa u., Galamb u., Kölcsey u., Óvoda köz, Szikes u., Vörösmarty u., Arany J. u., Gárdonyi u., Kodály köz, Pacsirta u., Szent I. u (páratlan o.), Zrínyi u., Árpád u., Görgey A. u., Kisrét sor, Petõfi u., Tímár u., Attila u., Honvéd köz, Kossuth u., Radnóti u., Táncsics u., Alkotmány u., Honvéd u., Kossuth köz, Rákóczi u., Táncsics köz., Balkányi u., Határ u., Margaréta u., Rákóczi köz, Tüzér u., Bartók B u., Jókai u., Móricz Zs u., Rózsa u., Tó u., Böszörményi u., Jókai köz, Munkás u., Rezeda u., Toldi M. u., Budai N. A u., József A u., Németh L. u., Rigó u., Trombitás u., Csillag u., Katona J. u., Nyírfa u., Rigó köz, Vasút u., Debreceni u., Kodály u., Nyíregyházi út (páratlan o.), Százados u., Víz u. A szelektív gyûjtés idõpontjai a 2. körzetben: január 25. február 29. március 28. április 25. május 30. június 27. július 25. augusztus 29. szeptember 26. október 31. november 28. december 19. Nyír-Flop Kft.

4 4. oldal KÖZÉLET január 12., szombat Vasváris diákok a BME-n december 9-én nem elsõsorban a Budapesti Mûszaki Egyetem patinás épületét szerettük volna megcsodálni, hanem egy rangos eseményre kaptunk meghívást a fõvárosba. Az Arany János Magyarverseny országos döntõjébe jutott be a Vasvári Pál Tagintézmény két diákja, akik különbözõ nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási kérdésben, valamint a szólások és közmondások körében bizonyították jártasságukat. A verseny 2. fordulójában 388 iskola összesen 4080 tanulója vett részt, majd az országos döntõre 189 iskola 593 tanulóját hívták meg. A meghívottak között volt Hajdu Anna, 6. osztályos és Verdes Krisztina, 7. osztályos tanuló is. A lányok kiváló teljesítménnyel jutottak a döntõbe, s az országos megmérettetésen hasonlóan szép eredményt értek el: Anna egy országos 7. (magyartanára Tarcali Gabriella), Krisztina pedig egy hatodik (magyartanára Makláriné Kladiva Gabriella) helyezést tudhat magáénak. A hosszú útra elkísért minket tagintézmény-vezetõnk, Turzó Jánosné, akivel együtt kalauzoltuk a gyerekeket a hatalmas elõadótermek között, s adtunk némi bátorítást a nem mindennapi helyzetben. Tarcali Gabriella Makettkiállítás a középiskolában Az elmúlt év végén, az utolsó tanítási héten érdekes kiállítással színesedett a középiskola. Mivel a negyedikes évfolyam tananyagában szerepel a második világháború, ezért a szaktanárok úgy gondolták, hogy az eddigiektõl eltérõ módon szeretnék bõvíteni a tanulók ismereteit a témában. Kézzelfogható közelségbe hozták a kor technikáját és a katonák mindennapjait. Ezért egy minikiállítást szerveztek a témát feldolgozó makettekbõl. Ezen megtekinthetõek ifj. Kecskés Gyula, Lovas Zoltán, a hajdúdorogi Görög Katolikus Gimnázium tanára és a középiskola egyik tanárának munkái. Láthatunk katonákat harctevékenység közben, különlegesen festett repülõgépet és számtalan, mára legendává vált harcjármûvet. Az alkotásokon jól látszik a gondos kutatómunka és a töretlen alkotókedv. Emellett Kecskés Gyula rendelkezésünkre bocsátott számos korhû dokumentumot, melyek tovább színesítik és emelik a kiállítás értékét. A kiállítást eredetileg egy hétre tervezték, de az érdeklõdésre való tekintettel még januárban is megtekinthetõ lesz. Jáczint Zoltán A karácsony közeledtével a legtöbb ember gondolata az ajándékozás, a szeretet kifejezésmódjai körül járnak. Gyülekezetünk, az Újfehértói Baptista Gyülekezet is úgy döntött, hogy megpróbál örömet szerezni minél több városunkban élõ gyermek számára. Öröm adni, öröm kapni... A SZOSZOK Támogató Szolgálata a település lakosainak közös karácsonyi ünnepséget szervezett. Az ezzel járó kiadásokat az Újfehértói Idõsekért Alapítvány fedezte. Az Újfehértói Idõsekért Alapítvány 2001-ben azzal a céllal alakult, hogy a város idõskorú lakosságának helyzetén javítson, elsõsorban az idõskorúak és a rászorultak, önmagukon segíteni nem tudók számára segítséget nyújtson. Helyes utat találjon problémáik megoldására, ha szükséges, anyagi támogatással segítse céljaik elérését és érdekeik érvényesítését. Immár hagyománnyá vált, hogy minden évben karácsony elõtt felkeressük a város rászoruló idõs lakosait és megajándékozzuk õket. Az idei évben is 120 embernek sikerült örömet szerezni. Az ajándékcsomagok egy részét az Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ Mártírok úti telephelyén két délután, ünnepség keretében adtuk át. Az ünnepségre meghívtuk a telephelyen mûködõ szakfeladatok ellátottait, közös karácsonyi dalok éneklésével és beszélgetéssel töltöttük el a délutánt. A mályváskerti iskola második osztályos tanulói Zombori Adél tanár vezetésével és a Lengyel Laura Óvoda Csibe csoportja, Suhaj Istvánné óvónõ irányításával, karácsonyról szóló versekkel, dalokkal kedveskedtek a vendégeknek. Cipõsdoboznyi szeretet Ajándékozók tették szebbé az ünnepet Közös karácsony Köszönjük a színvonalas mûsort. Utána közös uzsonnázásra került sor, melyhez a húst Molnár János vállalkozó ajánlotta fel, a süteményeket pedig a gondozónõk készítették. Az ajándékok elkészítését és a mûsoros délutánt idén sem tudtuk teljes önerõbõl finanszírozni, több vállalkozó és magánszemély segített a meglepetés elkészítésében. Így szeretnénk köszönetet mondani a Szabolcs Takarékszövetkezet, Salamon János, Szilágyi Béla, Beregszászi Pál, Ünnepi beszélgetés a részt vevõk emlékeibõl idéznek Hegyekben álltak az ajándékokkal teli dobozok A Baptista Szeretetszolgálat Cipõsdoboz akciójához csatlakozva, Juhászné Kemény Hajnalka alpolgármester asszony engedélyével, valamint tevõleges segítségével hozzákezdtünk a megszervezéshez. A Fehértói Újság hirdetésére és a személyes beszélgetéseink hatására, az elkövetkezõ két hétben megtapasztaltuk, hogy vannak adakozó szívû emberek Újfehértón. 44 cipõsdoboznyi szeretetet csomagoltak be és adtak le, akik között meglepõen sok gyermek is volt. Volt, aki egyéni felajánlással, adománnyal, vagy pénzzel járult hozzá ahhoz, hogy még 58 db csomagot tudtunk összeállítani. Így, 102 csomag várt arra, hogy a gyerekek karácsonyát szebbé tegye. A Családsegítõ Szolgálat hathatós segítségével igyekeztünk olyan gyermekeket hívogatni, akiknek örömet jelenthettek a szeretet cipõsdobozai. Az ajándékok kiosztására december 22-én 16 órától kezdõdõen került sor az Imaházunkban. A zsúfolásig megtelt gyülekezeti teremben a gyermekek csillogó szemmel várták a meglepetést. Bábelõadások és vidám bohócjelenetek tették még emlékezetesebbé az estét. Felemelõ érzés volt a kellemes zsibongás között egy-egy felszabadult gyermekkacajt és önfeledt éneklést hallani. A legszebb és legboldogabb mégis az ajándékozás pillanatai voltak, mind a megajándékozottak, mind az ajándékozók részérõl. A mosolygó csillogó szemek kárpótolták a szervezés, a csomagolás, a hívogatás összes idejét, izgalmát és fáradságát. A szeretetcsomagokat készítõket és leadókat is köszöntötték ezek a felejthetetlen pillanatok. Isten áldja meg a szeretni, adni tudó szívû embereket! Miután mind a 102 db csomag a gazdájára talált, még sokáig zajongott a gyermeksereg, nemcsak az ajándék, hanem valami külsõ erõ itt tartotta õket. Hisszük, hogy Isten szeretete volt az, amelybõl táplálkozik a mi emberi szeretetünk is. Bízunk benne, hogy a jelenlévõk nemcsak egy cipõsdoboznyi ajándékkal gazdagodtak, hanem azzal is, hogy hallhattak a legnagyobb karácsonyi ajándékról, Jézus Krisztusról. Az Õ szeretete indította az adományozók és a szervezõk szívét, s az Õ nevében mondunk köszönetet mindenkinek, akik hozzájárultak a SZERETET kifejezéséhez. Tudjuk, a karácsonyi ünnepelt, Jézus Krisztus ott járt, és velünk örvendezett ezen az ünnepen, azt üzeni mindanynyiónknak: Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be; Révészné Szikes Bt., Best 100 Üzletlánc, Fehértói György, id. Tóth János, Klári Ajándékbolt, Hevesi Imre, Piroska Butik, Steliné Támcsu Julianna, Boros Jánosné, Békési Lászlóné, Suga Erzsébet, Szabó László támogatásáért. Eredményekben gazdag új évet kívánunk a jó szándékú vállalkozóknak és a város lakosságának! Ifj. Puhola Józsefné

5 2008. január 12., szombat ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5. oldal A Díszpolgári Cím és kitüntetõ díjak adományozásáról Feltételek és szempontok a jelölésrõl, annak szempontjairól A képviselõ-testület 52/2007. (I. 26.) számú rendeletének elfogadásával döntött a helyi díszpolgári cím és kitüntetõ díjak alapításáról és adományozásuk rendjérõl. Utazási okmányokról és a határátlépés feltételeirõl a schengeni csatlakozást követõen. A rendelet alapján Újfehértó Város Képviselõ-testülete az alábbi díjak adományozására jogosult: Díszpolgári cím: A város önkormányzata széles körû nyilvánosság elõtt, ünnepélyes keretek között és maradandóan kívánja kifejezésre juttatni a város közvéleményének elismerését, megbecsülését és háláját mindazon személyek iránt, akik Újfehértó város általános fejlõdéséért, lakosai életkörülményeinek javításáért közvetlenül vagy közvetve kifejtett várospolitikai, gazdasági, tudományos, kulturális (mûvészeti) vagy sportmunkásságukkal, a városnak hírnevet szereztek; kivívták a város lakosságának általános megbecsülését; foglalkozásuk körében a városban példamutató szakmai gyakorlatot folytatva amely párosult becsületességgel és emberszeretettel köztiszteletet váltottak ki maguk iránt a város lakosságának többsége elõtt. Újfehértó Városért Díj adományozható azoknak a személyeknek vagy közösségeknek, akik a város fejlõdésének elõsegítése, felemelkedésének elõmozdítása, hírnevének gyarapítása érdekében tevékenységükkel vagy rendkívüli teljesítményükkel elismerést szereztek a városnak. Porzsolt István Pedagógiai Díj adományozható annak a személynek és közösségnek, aki kiemelkedõ eredményt ért el az óvodai, iskolai és mûvészeti oktatónevelõ munkában, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerû és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példaadó magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben. Zajti Ferenc Közmûvelõdési Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedõ eredményt értek el a közmûvelõdési munka irányításában, az ifjúság mûvelõdéséért végzett munkában, a közmûvelõdés korszerû formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitûnnek a közéletben való részvételekkel, társadalmi aktivitásukkal, továbbá magatartásuk, közösségi és magánéletük példaadó. László Imre Közszolgálati Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a város közéletében, köztisztviselõi vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú idõn át kiemelkedõ munkát végeztek, vagy valamely jelentõs szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, és ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybe vevõk körében. Hermann Gusztáv Közegészségügyi Díj adományozható a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ orvosoknak, gyógyszerészeknek, ápoló- és kisegítõ személyzetnek, valamint példaértékû munkát végzõ közösségeknek. Schengen után az okmányirodában december 21-én Magyarország teljes jogú tagja lett a schengeni övezetnek. Ennek eredményeként a schengeni térségen belül megszûnik a szárazföldi határellenõrzés, a magyar állampolgárok bármikor és bárhol átléphetik a belsõ határokat az övezeten belül. A schengeni övezet külsõ határain azonban a határellenõrzés erõsödik. Fõszabály szerint a külföldre utazás joga Magyarország teljes jogú schengeni taggá válását követõen is csak érvényes úti okmánnyal gyakorolható. Az unióhoz való csatlakozás következtében magyar állampolgár érvényes személyi igazolvánnyal is utazhat külföldre: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Lich-tenstein, Luxemburg, Málta, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia területére. Ezen túl ugyancsak lehetõség van személyazonosító igazolvánnyal történõ utazásra, ha azt nemzetközi szerzõdés lehetõvé teszi. Nemzetközi szerzõdés alapján jelenleg három országba, Horvátországba, Svájcba és Andorrába lehet személyazonosító igazolvánnyal utazni, feltéve, hogy az utazás idõtartama a 90 napot nem haladja meg, illetve az utazás nem irányul keresõtevékenység folytatására. Azok a 14 éven aluli kiskorú állampolgárok, akik koruknál fogva személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkeznek, az ország területét kizárólag érvényes úti okmánnyal hagyhatják el. A 14. és 18. életév közötti kiskorúakat is megilleti azonban a jog, hogy érvényes személyazonosító igazolvánnyal utazzanak azokba az országokba, ahová ezt jogszabály vagy nemzetközi szerzõdés lehetõvé teszi. Nem jogosult a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvánnyal külföldre utazni a bevándorolt, a letelepedett, a menekült jogállású személy. Szigorú szabályok Szegedi Károly Testnevelési és Sport Díj adományozható a város érdekében kifejtett kiemelkedõ sportmunkáért vagy nemzetközi sportteljesítményért azoknak a személyeknek vagy csapatoknak, akik a mérhetõ teljesítmény mellett magatartásukkal és életmódjukkal is példaként állíthatók a város közössége elé. A meghatározott díjak adományozására: önkormányzati intézmények vezetõje, szakmai közössége, települési képviselõ, országgyûlési képviselõ, nyilvántartásba vett egyesület, társadalmi szervezet alapítványi kuratórium, gazdálkodószervezet, egyházi tanács, Újfehértó város polgárai által, legalább 10 aláírást tartalmazó beadvánnyal lehet javaslatot tenni. A Díszpolgári cím kivételével a kitüntetõ díjak közösségek részére is adományozható. A díszpolgári cím és a kitüntetõ díjak rangjának megõrzése céljából díjanként a képviselõ-testület évente egy-egy személyt, a pedagógiai és közszolgálati díj esetében két-két személyt tisztelhet meg az adományozással. A kitüntetõ díjak megosztott díjként nem adhatók ki. A Díszpolgári cím és a kitüntetõ díjak átadására a város napján április hó 28-án szervezett ünnepség keretében, széles nyilvánosság elõtt kerül sor. A javaslatot a polgármesterhez címezve kell benyújtani január hó 31-ig a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon, melyet a Polgármesteri Hivatal információs helyiségében tudunk biztosítani. Vezetõi engedéllyel annak formátumától függetlenül nem lehet külföldre utazni. A vezetõi engedély kizárólag jármûvezetésre, kártyaformátumú változata, pedig ezen túlmenõen Magyarországon szolgál személyazonosításra. Az országot a schengeni csatlakozást követõen a határellenõrzés megszûnte után is csak érvényes utazásra jogosító okmánnyal (úti okmány, személyazonosító igazolvány) hagyhatjuk el. Hiszen a schengeni tagországok közötti mozgás során csak az ellenõrzés módja változik. Az adott ország területén belül az idegenrendészetért felelõs hatóságok munkatársai igazoltathatják a külföldieket. Ezen túl a schengeni szabályok lehetõvé teszik, hogy valamely tagállam indokolt esetben, korlátozott idõtartamban ideiglenesen viszszaállítsa a határellenõrzést. A mélységi ellenõrzés egyik hatékony eszköze a Schengeni Információs Rendszer (betûszóval: SIS). Ez a schengeni térség államainak a hatékony kommunikációt biztosító, személyi és tárgynyilvántartási, körözési rendszere, amelyre a belsõ határok lebontása és a megerõsített külsõhatár-ellenõrzés miatt van szükség. Ennek az információs rendszernek a segítségével juttathatják el az egyes tagállamok más államok területére azokat a körözési vagy beutazási és tartózkodási tilalmi figyelmeztetõ jelzéseke, amelyek alapján a határ ellenõrzési, rendõri, idegenrendészeti és egyéb szervek az ellenõrzés során eljárnak. Ha a rendszer ugyanis találatot jelez, akkor a hatóság végrehajtja a figyelmeztetõ jelzést elhelyezõ tagállam által kért intézkedést, tehát a személyt elfogja, a beléptetést a schengeni területre megtagadja, a körözött tárgyat lefoglalja. További információk a következõ internetes oldalakon: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapja: Külügyminisztérium honlapja: Országos Rendõr-fõkapitányság: EU vonal: Adatvédelmi Biztos Hivatala: Hosszú József Pályázati felhívás Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Újfehértó Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Vasvári Pál utca 1. szám alatti, 55 lakásos társasház, E lh. emelet 3. számú, 79 m 2 alapterületû, 1+2 1/2 szobás és A. lh. fszt. 2. számú 48 m 2 alapterületû, 1+1/2 szobás megüresedett lakására. A képviselõ-testület az önkormányzati tulajdonban lévõ bérlakások jogviszonyát szabályozó módosított 11/2005. (V. 25.) VKT rendelete alapján a lakásokra a bérleti jogot csak hirdetmény útján, pályázat eredményeként lehet megszerezni. A rendelet értelmében a lakásokra bárki pályázhat, aki az ajánlattételi feltételeket teljesíteni tudja. A fizetendõ lakbér legkisebb mértéke a Képviselõ-testület által elfogadott január 01-tõl érvényes 450 Ft/m 2 /hó, lakbér összege nem tartalmazza a külön szolgáltatásokért fizetendõ díjakat. A polgármester a Polgármesteri Hivatal által döntésre elõkészített bérleti ajánlatok közül a Pénzügyi Bizottság elõzetes véleménye alapján a számára gazdaságilag legkedvezõbbet elõzetesen vállalt leghosszabb idõre szóló egy összegû befizetést fogadja el. A pályázatokat írásban, az elõírt formanyomtatványon, a szükséges bizonylatok csatolásával a Polgármesteri Hivatal iktatójába kell benyújtani az E lh. em. 3. számú lakás vonatkozásában február ig, az A. lh. fszt. 2. számú lakás vonatkozásában február ig. A pályázat részletes feltételeirõl szóló tájékoztató megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, a szükséges formanyomtatvány letölthetõ Újfehértó város honlapjáról továbbá átvehetõ és személyes információ kérhetõ a Családsegítõ Szolgálat 5. sz. szobájában. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a felhívást az eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonja, valamint a benyújtott pályázatokat eredménytelennek nyilvánítsa, ha a képviselõtestület errõl dönt. Tóth András polgármester Fiatalok, kispénzûek számára jelent nagy segítséget az új lehetõség

6 6. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK január 12., szombat TÉRÍTÉSI DÍJAK Újfehértó Szociális Szolgáltató Központ szociális étkeztetés napidíja elvitel esetén 230 Ft/nap, házhoz szállítással 330 Ft/nap. Házi segítségnyújtás : a) megállapított egy fõre esõ jövedelem a myugdíjminimum 150%-át nem haladja meg, a gondozási óradíj: 240 Ft/óra b) megállapított egy fõre esõ jövedelem a myugdíjminimum 150%-át meghaladja, gondozási óradíj: 360 Ft/óra. Támogató Szolgálat: Szállítási kilométerdíj a város közigazgatási területén: 84 Ft/km. Távolsági (más településre) 48 Ft/km. Várakozási idõ: az elsõ óra ingyenes, minden további óra 200 Ft/óra. A fogyatékos személy segítésére irányuló személyi segítségnyújtás térítésmentes. Idõskorúak Gondozóháza: intézményi térítési díj: 2000 Ft/nap, intézményi térítési díj: Ft/hó Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás: térítésmentes. Az intézményi térítési díjak áfamentesek. A térítési díjakat január 1. napi hatállyal kell alkalmazni. Tamás Lászlóné FELHÍVÁS AZ ÁLLATTARTÓKHOZ! A Magyar Közlöny 140. számában megjelent a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerérõl szóló, 119/2007. (X. 18.) FVM-rendelet, ami számos új, fontos elõírást tartalmaz. Többek között a rendelet 10. (3.) bekezdése szerint Már regisztrált tenyészet esetén, ha az állattartó ügyfél-regisztrációs száma még nincs nyilvántartva az Országos Adatbázisban, akkor azt a rendelet hatályba lépését követõen egy hónapon belül az útmutatóban szereplõ formanyomtatványon be kell jelenteni az Országos Adatbázishoz. A rendelet január 1-jén lép hatályba, tehát az érintett állattartóknak február 1-ig kell az ügyfélregisztrációs számról gondoskodni és azt bejelenteni. A bejelentésre azért van szükség, mert e nélkül a határidõ letelte után a rendszer nem enged semmilyen módosítást, nincs lehetõség semmilyen szolgáltatás (mahalevélváltás, átírás stb.) igénybevételére. Elsõ lépésként a Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Hivataltól kell az elõírt formanyomtatványon az ügyfélregisztrációs számot megkérni. Ezt követõen pedig a 2151-es nyomtatványon kell azt majd bejelenteni a Központi Adatbázisba, amihez egyedül az állattartó aláírására van szükség. Az állattartóknak a területileg illetékes ENAR kapcsolattartó állatorvosok segítséget nyújtanak. Dr. Barna Miklós 30/ Dr. Bacsu Attila 30/ A tavalyi év nyertes pályázatainak örülhetünk A helyi fejlesztési forrásteremtés az önkormányzat jövõje szempontjából megkerülhetetlen feladat, melyben a pályázati támogatások nagy segítséget jelenthetnek. Ennek megfelelõen hasonlóan az elõzõ évekhez a 2007-es évben is igyekeztünk kihasználni a pályázati lehetõségeket. A Polgármesteri Kabinet pályázati munkatársai az elmúlt évben az alábbi, az önkormányzat által benyújtott nyertes pályázatokat készítették el: 1) Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatásának támogatására benyújtott pályázat. A pályázat célja: a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyûjtemény, Mûvelõdési Központ és Könyvtár külsõ felújítása és az ételbár átalakítása Ft 2) Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által a leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatásának támogatására meghirdetett pályázat. A pályázat célja: a tanyagondnoki szolgálat részére gépjármû beszerzése Ft. 3) Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítására irányuló támogatás. A pályázat célja: Újfehértó Bartók Béla utca burkolati felújítása Ft. 4) A Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programja (AVOP) LEADER + intézkedésének keretében elkészített pályázat. A pályázat célja: 4 db buszváró létesítése Újfehértó, Nyíregyházi úton Ft. 5) A Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programja (AVOP) LEADER + intézkedésének keretében elkészített pályázat. Ökofesztivál az állatok szeretetét nem lehet elég korán megtanulni Elsõ séta a pályázati pénzen megújult Bartók Béla úton A pályázat célja: Újfehértói ökofesztivál megrendezése Ft. 6) AVOP LEADER+ intézkedés keretében benyújtott pályázat. A pályázat célja: Újfehértó Városi Múzeum Udvarán kiállítóhely és foglalkoztató építmény kialakítása Ft. 7) Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) által meghirdetett pályázat az egyes szociális szolgáltatások évi kiegészítõ támogatására. Pályázatot 3 kategóriában nyújtottunk be: Támogató szolgálat mûködési költségeinek kiegészítõ támogatása. Elnyert támogatás: Ft. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás kiegészítõ támogatása. Elnyert támogatás: Ft. Közösségi ellátás biztonságos mûködéséhez szükséges pénzügyi feltételek megteremtése. Elnyert támogatás: Ft. Továbbá az alábbi pályázatok is benyújtásra kerültek az elmúlt évben, azonban elbírálásuk még folyamatban van: 1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett, az Oktatásinevelési intézmények fejlesztése címû pályázat. A pályázat célja: a Lengyel Laura Óvoda Napsugár tagóvodájának rekonstrukciója és bõvítése. Az igényelt támogatás összege: Ft. 2) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett, az Oktatásinevelési intézmények fejlesztése címû pályázat. A pályázat célja: Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképzõ Iskola rekonstrukciója, bõvítése, átalakítása. Az igényelt támogatás összege: Ft. 3) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett pályázat az Önkormányzati utak fejlesztése címmel. Pályázat célja: Újfehértó, Széchenyi u. szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz-elvezetési rendszer és járda építésével. Az igényelt támogatás összege: Ft. 4) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett pályázat a Regionális hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztése címmel. Pályázat célja: Gyalog- és kerékpárút építése, és csapadékvíz-csatornahálózat kiépítése a Szent István u. mellett. Az igényelt támogatás összege: Ft.

7 2008. január 12., szombat CIVIL ÉLET 7. oldal A Városi Ifjúsági Kórus vendégszereplése Ipolyságon A kedves olvasók még bizonyára emlékeznek arra, hogy a tavaly november 17-ei Nemzetközi Egyházzenei Kórustalálkozón, amelynek hagyományosan a helyi görög katolikus templom ad otthont, egy új kórus, a szlovákiai Ipolyságból érkezõ Musica Aurea Énekegyüttes is, vendégszerepelt. A kórustalálkozó után a kapcsolat nem szakadt meg, mivel viszonzásképpen, december 15-én, a Városi Ifjúsági Kórus az Ipolyságon nagy hagyománynak örvendõ adventi koncerten lépett fel. Mint minden évben, 2007 karácsonya elõtt is meglátogattuk az Idõsek Otthonának lakóit. A római katolikus egyház két közösségébõl (A Kamilliánus Család karitatív csoportjából és a Fokoláré lelkiségi mozgalomból) mintegy tízen próbáltuk az idõsek karácsonyvárását kicsit szebbé Az újfehértói római katolikus egyház decemberi jelmondata is lehetne a fent említett cím. Hiszen a karácsony lényegéhez tartozik az emberi szívekben a szeretet megszületése. Az ünnep elõtt díszbe öltöztettük szívünket, otthonunkat, a templomunkat. Visszatekintve az év utolsó napjaira, nagy izgalommal, készülõdéssel, mozgalmasan telt el. A gazdag elõkészületekben hétrõl hétre kisebb és nagyobb közösségek vettek részt. Hétrõl hétre, vasárnapról vasárnapra Linzenbold József plébános, esperes atya és Bökõ Péter káplán atya prédikációi segítették az emberi lélek felkészülését. Akik a szentestei és a karácsonyi, valamint a hálaadó év végi misékre is eljutottak, kerek esztendõt zárhattak le. A közösségi házunkban elõször volt példa arra, hogy jó hangulatban, egyetértésben a fokoláros és cursillós lelkiség tagjai a közös szilveszteri mulatást és évbúcsúztatást választotta. Új évet köszöntõ orgonahang Az orgona hangjai mûsor keretében, templomunkban hetedik éve hagyomány már, hogy az új esztendõt hangversennyel köszöntjük. A kórusok hangja, az ének népeket, országokat is összeköt A Városi Ifjúsági Kórus, amely immár 12. éve mûködik, idáig nem képviselte városát sem a megye, sem az ország határain kívül, így a kórustagok akiknek a cikk írója is egyike nagy izgalommal tekintettek e jeles meghívás elébe. Az adventi zenei eseményre kórusunk az ünnep hangulatához illõ, meghitt darabokat választott Lénárt László karvezetõ segítségével. Repertoárunkat alkotta többek között BOKSAI-tól néhány görög katolikus miserészlet, amelyekben a papi részeket Budai János görög katolikus kántor énekelte; PALESTRINA: Kyrie; TOMSON: Ó, ne menj elõlem, amelyben a csengõ hangú Révész Enikõ énekelt szólót. A lelkes közönség meghallgathatta Molnár Kitti elõadásában azt a csodálatos népdalt, amely a karácsonyi hangversenyen is nagy sikert aratott. A jezsuiták által épített kéttornyú római katolikus templomban magasztosan szólalt meg a Daróczi házaspár kíséretében az Ave Maria. Kórusunk kedvenc dala, MOORE: Ír Áldása, sem maradhatott ki. Végezetül, mûsorunkat egy Mária-énekkel zártuk, mivel az Ipolyság védõszentje a Szeplõtelen Istenanya, akinek a szobra Ipolyság fõterén áll. Az ipolysági közönség vastapssal jutalmazta meg szereplésünket, amelyre a karvezetõn kívül méltán lehetett büszke városunk polgármestere, Tóth András; alpolgármester asszonya, Juhászné Kemény Hajnalka és a KÉSZ újfehértói elnöke, Gyermánné Szabó Katalin, akik jelenlétükkel megtisztelték az adventi hangversenyt. Az ünnepi koncert az ipolysági Kántálás az Idõsek Otthonában A szeretet mindenkié A koncert nyitógondolatai Szent Ágoston sorai voltak: Helyesen akarsz énekelni? Úgy ne pusztán ajkad hirdesse Isten dicsõségét, a cselekedeteid is egyezzenek szavaiddal! Ha csak hangoddal énekelsz, titkolsz valamit, úgy énekelj életeden keresztül, hogy sose titkolj valamit! Ebben az évben különös élmény volt a hallgatóság számára, hogy a hangversenyen debreceni fiatal mûvészek adtak koncertet. A trombita megszólaltatója Bócz István volt, a tubán Bócz Péter játszott. Ezen az estén Barilla Csilla és Hotzi Enikõ fuvolajátékában is gyönyörködhettünk. Vibrafonon Budai Krisztián játszott. Sárosi Dániel orgonamûvész a templom muzeális orgonájának megszólaltatója csodálatos játékával kápráztatta el a zsúfolásig megtelt templom hallgatóságát. Sokan voltak Örömmel töltötte el a vendéglátókat és a szervezõket, hogy sok olyan kedves vendég érkezett a római katolikus templomunkba, akik a hangverseny után elégedetten és a muzsika hangjaival feltöltõdve távoztak. Ez is megerõsítette a szervezõket, hogy igény van Újfehértón arra, hogy ökumenikus Musica Aurea Énekegyüttes és az újfehértói Városi Ifjúsági Kórus közös produkciójával fejezõdött be, amelyben KODÁLY ZOLTÁN: Adventi Énekét Lénárt László, míg CHARP- ENTIER: TE DEUM /TÉGED IS- TENT/ címû mûvét az ipolysági Béres Gábor karvezetõ vezényelte. A házigazda nagy vendégszeretetérõl adott tanúbizonyságot az, hogy a településre való megérkezésünk után azonnal elfoglalhattuk a szálláshelyünket, és bõséges ebéddel kínáltak. A hangversenyt követõen középkori lakomához illõ vacsorában részesültünk, amely után hajnalig tartó hangulatos zenéstáncos mulatság következett, miközben a kórusoknak lehetõsége volt a baráti kapcsolatok elmélyítésére is. tenni. Tudták, hogy fogunk menni, nagy szeretettel vártak minket. A feldíszített karácsonyfa fényében közösen énekeltük az ismert énekeket, a Mennybõl az angyalt, a Fel nagy örömre-t, a Pásztorok, pásztorokat s A kántálás után meghitt beszélgetés közepette fogyasztották el az idõs emberek az általunk vitt édességet, gyümölcsöt. A közel másfél órás együttlétet imával zártuk. Köszönjük a szíves vendéglátást, remélve, hogy hagyományt teremtettünk. A karácsonyi koncert nagy sikert aratott Ballainé P. M. szinten a zene is összefogja az embereket. Az évek óta hagyományos hangverseny most emelkedett igazán városi rangra, mint rendezvény. Segített, aki csak tudott A hangverseny számára Linzenbold József plébános atya szívesen biztosítja a templomot, mint méltó környezetet. Évek óta Hotzi Péter tanár úr koordinálja nagy odaadással és a zene iránti szeretetével az elõkészületeket és a koncert lebonyolítását. Péternek, kedves felesége Ágika, állandó segítõje, aki a mûsorok anyagát, a tudnivalókat az elhangzó mûvekrõl rendszeresen ismerteti a jelenlévõ hallgatósággal. Zsírosné Seres Judit Másnap, a pazar reggeli után, idegenvezetõ kíséretében a kisváros nevezetességeit csodálhattuk meg. Elsõként a híres ipolysági honti kálváriához zarándokoltunk el. A dombtetõrõl elénk tárult a város látképe és az Ipoly folyó. Ezután a Simonyi Lajos Galéria felé folytattuk utunkat, ahol Szabó Imre szobi szobrászmûvész alkotásai (fafaragványai, pasztellképei, bronz- és gipszszobrai, bronzplakettjei) voltak kiállítva. Ezt követõen a Honti Múzeumban a Munkácsy-emlékérmes festõmûvész, Simon M. Veronika, Varázslatos Magyarország régi mesterségei és szerszámai címû tárlatát és a helytörténeti kiállítást nézhettük meg. Majd a közeli neológ zsinagógában (Menora Saag Centrum Artist-ban), mely kulturális központként mûködik, Pavol Rusko festményeinek és installációjának kiállítása volt látható Quo vadis, Domine? /Hová mégy, Uram?/ címmel. Végezetül, a város központjában álló, Szeplõtelen Szûzanya szobránál vettünk végsõ búcsút az idegenvezetõtõl és a városkától. Életre szóló emlékekkel és szívünkben azzal a reménnyel tértünk haza, hogy az a barátság, amely a kórusok között köttetett, nem ér véget, hanem még tovább mélyül az idei Nemzetközi Egyházzenei Kórustalálkozón. Horváth-Áncsán Noémi városi ifjúsági kórustag Boldog, aki tud ünnepelni! Köszönöm az érdeklõdõ, közösen ünneplõ embereknek, akik elfogadták a KÉSZ ajándékát karácsony szentestéjén. Ami nekünk szervezõknek is ajándék volt és örömmel töltött el mindnyájunkat az, hogy szeretetben, nagy közösségben köszönthettük a Kis Jézus születését. Úgy tûnik, sokan hordozzuk a gyermekkori élményeinket örömként. Vágyunk rá ma is, hogy újra és újra régi szép hagyományainkat felelevenítsük minden évben. A polgármesteri hivatal elõtt a szabadban karácsony éjjelén betlehemes játékot a Keresztény Értelmiségiek fiataljai mutattak be, név szerint, Budai Krisztián, Keszler Ádám, Szandi Tibor, Kocsis Dorottya, Koncsos Eszter és a KÉSZ énekkara. A betlehemet Szabó Zoli készítette. Felemelõ élmény volt a közös kántálás, több százan énekeltük a karácsonyi népénekeket és ezzel dicsõítettük Istent. Ünnepünket az éjféli misén folytattuk a templomban. Gyermánné Szabó Katalin A betlehemesek felelevenítették a kántálást, a régi, szép hagyományt

8 2008. január 12., szombat INNEN-ONNAN 8. oldal 8. Fiatalok Napja a zene szólt (és szólni fog) FEBRUÁR án 24 órás kosárlabda torna 24 órás buli maratonnal egybekötve A NAP SZTÁRVENDÉGEI elkezdték a felkészülést TI se késlekedjetek! Szervezzétek meg már most csapatotokat a kosárlabda tornára, és adjátok le nevezéseteket a könyvtárban! Rajzpályázat Újfehértói Cukorbetegek Egyesülete rajzpályázatot hirdet Ép testben, ép lélek címmel. Pályázni két kategóriában lehet: alsó tagozatos gyerekek felsõ tagozatos gyerekek csoportosan (max. 3 fõ) vagy egyénileg A pályázatokat bármilyen technikával el lehet készíteni. A pályázatokat a rajztanároknál lehet leadni. A pályamû mérete A/3-as méretû legyen. Az elkészült rajz hátoldalán szerepeljen: 1. név, 2. osztály, 3. tagintézmény neve, 4. felkészítõ tanár neve. Határidõ: február 15., péntek Mályváskertiek öröme Már hagyomány a Mályváskerti Tagintézményben, hogy a karácsonyi mûsort a 2. osztályos tanulóink adják. Karácsonyi versekkel, énekekkel, valamint egy megható karácsonyi történettel kedveskedtek a kicsinyek iskolánk tanulóinak, nevelõinek és a meghívott vendégeknek. Az elõadást Zombori Adél tanító néni szervezte, segítõje Nagy Szabina tanárnõ volt. A mûsor után a két feldíszített fenyõfát is kisorsoltuk, egyet az alsó tagozatban, egyet a felsõ tagozatban. A szaloncukorosztás után a gyerekek ünnepi hangulatban indultak haza. Váradi Sándorné Újfehértói Cukorbetegek Egyesülete Elõadás január 16-án, szerdán, tól Depresszió a cukorbeteg embereknél címmel elõadásra kerül sor a Pinceklubban. Fogadóóra Minden hónap utolsó péntekén, 8 12-ig, a Petõfi utcai Civilházban fogadóórát tart. Elsõ alkalom: január 25. Jótékonysági batyus bál Az Újfehértói Cukorbetegek Egyesülete jótékonysági batyus bált szervez. Idõpont: február 16., szombat tól. Helyszín: Erkel Ferenc Tagintézmény aulája. Zenekar: Kovács István és zenekara. Jegyek: felnõtt: 2500 Ft, gyermek és támogató: 1000 Ft, tombola: 100 Ft. Jegyek vásárolhatók: az elõadás és a fogadóóra alkalmával, a Könyvtárban, a Melinda Divatáruüzletben, valamint Láczáné Anikónál (06-20/ ) és Szûcsné Áginál (06-20/ ) Rendezvényeinkre minden érdeklõdõt szeretettel várunk! ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület Gyógypedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ Napközi Otthona december 18-án tartotta karácsonyi ünnepségét. A rendezvényen felléptek az Erkel Ferenc Általános Iskola tanulásban akadályozott csoportjának növendékei, a Fiers moderntáncegyüttes és a Napközi Otthon Pacsirta zenekara, illetve fiataljai. A karácsonyi ünnepségen részt vettek az ÉFOÉSZ Támogató Szolgálata és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata által ellátott gyermekek, fiatalok és azok hozzátartozói. Közel 80 fõ ünnepelt együtt közös karácsonyfa alatt a rendezvényen. Lõwné Szarka Judit Érvényes december 9-tõl Hova VASÚTÁLLOMÁS MÁLYVÁS- VASÚTÁLLOMÁS FÕTÉR 1 1Y 2 KERT KÖZTEMETÕ MÁLYVÁSKERT Menetidõ MEGÁLLÓHELYEK Menetidõ KÖZTEMETÕ (perc) Km (perc) Menetidõ MEGÁLLÓHELYEK Menetidõ 0- VASÚTÁLLOMÁS 20 (perc) Km (perc) 2 0,5 Kökény u VASÚTÁLLOMÁS ,0 Bocskai u ,5 Kökény u ,9 Szõllõ u ,0 Bocskai u ,7 0,0 FÕ TÉR ,9 Szõlõ u ,5 KOSSUTH U ,7 FÕ TÉR ,0 Dózsa Gy. u ,5 KOSSUTH U ,5 BEM APÓ U ,0 Dózsa Gy ,4 KÖZTEMETÕ ,5 BEM APÓ U ,5 BEM APÓ U ,4 KÖZTEMETÕ ,0 Dózsa Gy u ,5 BEM APÓ U ,5 KOSSUTH U ,0 Dózsa Gy. u ,7 0,0 FÕ TÉR ,5 KOSSUTH U ,6 DEBRECENI U ,7 FÕ TÉR ,3 Park ABC ,3 Százados u ,9 RÓZSA U ,8 Alkotmány u ,3 ÁLTALÁNOS ISK ,3 Toldi u ,7 MÁLYVÁSKERT A. F ,9 Böszörményi u ,5 Görgey u ,2 ÁLTALÁNOS ISK ,5 MÁLYVÁSKERT A.F. 0 Érpatak, Fõ tér Nagykálló Fõ tér Nagykálló Korányi F. Gim. Nyíregyháza, autóbusz-állomás Nyíregyháza, Ipari park I. Újfehértó, vasútállomás Zsindelyes tanya I. Mikor Szabolcs Volán Zrt. autóbusz-járatai Újfehértó, Fõ tér megállóhelyrõl Jelmagyarázat: - munkaszüneti napok kivételével naponta - munkanapokon - szabadnapokon - munkaszüneti napokon - iskolai elõadási napokon közlekedik Helyi menetrend MENETREND Érvényes december 09-étõl Vasútállomástól a Mályváskertbe indul: m5.55 is6.55 m7.35 * * m m m22.56 Mályváskertbõl a Vasútállomásra indul: m4.35 m5,30 x * m m18.30 m20.30 m21.30 Mályváskert Fõtér: m7.50 Fõtér Temetõ: m5.25 Temetõ Fõtér: m17.30 Vasútállomás Temetõ: m5.55 Jelmagyarázat: x hétfõtõ -szombatig O szombati napokon m hétfõtõl péntekig munkanapokon i iskolai elõadások napján, t tanszünetben munkanapokon *-gal jelölt járatok a köztemetõ érintésével közlekednek Bérletek az egész vonalszakaszon: 1,Ö Újfehértour Kft. MENETREND Érvényes: december 09-étõl Vasútállomástól a Mályváskertbe indul: m5.10 m6.55 *i14.10 Köztemetõtõl Mályváskertbe m4.25 Mályváskertbõl a vasútállomásra indul: i6.00 *i7.10 Jelmagyarázat: m hétfõtõl péntekig munkanapokon i iskolai elõadások napján, t tanszünetben munkanapokon *-gal jelölt járatok a köztemetõ érintésével közlekednek Bérletek az egész vonalszakaszon: 1, Ö VASÚTÁLLOMÁS SZÉCHENYI U. KÖZTEMETÕ Menetidõ MEGÁLLÓHELYEK Menetidõ (perc) Km (perc) 0 0,0 VASÚTÁLLOMÁS ,5 VASÚTÁLLOMÁS BEJ.U ,0 SZÖVÕGYÁR ,1 SZÉCHENYI U ,1 IBOLYA U ,5 MÓKUS U ,0 KÜRT U ,6 VASVÁRI P.U ,1 PIACTÉR ,6 HÉTKERESZT U ,5 FARKASNYÁRI ÚT ,6 BEM A. U ,0 ADY E. U ,4 TOKAJI U ,9 KOSSUTH U ,4 KÖZTEMETÕ 0 MENETREND Érvényes: december 09-étõl. Vasútállomástól a Köztemetõig indul: m5.55 m6.45 m11.10 m12.10 i13.10 m14.10 m15.10 m16.10 m17.10 Köztemetõtõl a vasútállomásra indul: m5.30 m6.05 m7.05 m11.30 m12.30 i13.30 m14.30 m15.25 m16.30 Fõtérrõl Vasútállomásig: i9.40 Vasútállomástól Fõtérig: i7.30 Jelmagyarázat: m hétfõtõl péntekig munkanapokon i iskolai elõadások napján t tanszünetben DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ Menetdíj: 150 Ft Bérletek: VASÚTÁLLOMÁS SZÉCHENYI U.: 1, 2,Ö VASUTÁLLOMÁS KÖZTEMETÕ: 2,Ö Fehértói Újság Újfehértó Város Önkormányzatának lapja. A kiadó neve és címe: Újfehértó Város Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében: Tóth András polgármester 4244 Újfehértó, Szent István u. 10. A szerkesztõség címe: 4244 Újfehértó, Szent István u Felelõs szerkesztõ: Kovács Éva Nyomdai munkálatok: Nyír-Print Kft. Újfehértó Terjeszti: Inform Média Kft., Nyíregyháza, Dózsa Gy. u ISSN Lapunk következõ száma: január 26. Lapzárta: január

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

, Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai 2010

, Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai 2010 , Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai 2010 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadó törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő az az

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám ECSEDI HÍRMONDÓ NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA XVI. évfolyam 4. szám,,fel nagy örömre ma született, Aki után a Föld epedett." A keresztény emberek számára a karácsony üzenete Isten

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers Rákóczi 1 Keresztúry Dezső: RÁKÓCZI Sírvers Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán Figyelem! Kihűlés veszély! Úgy tűnik még sem ette meg a kutya a telet! Az elkövetkezendő napokban ránk köszöntő hideg kemény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2006. január 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Újévi köszöntés Minden nagymarosi polgárnak kívánom, hogy a 2006-os

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI. Önkormányzati hírek. 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI. Önkormányzati hírek. 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület 1 2 Önkormányzati hírek Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. december 13-ai soron kívüli nyílt ülésén az alábbi napirendek szerepeltek: 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első péntekén. Az ünnep fényei

Megjelenik minden hónap első péntekén. Az ünnep fényei HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XIX. év fo lyam 12. szám 2014. december Kedves Újságolvasók! A közelgő ünnepekre Böjte

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Fontosabb közérdekű határozatok

Fontosabb közérdekű határozatok Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa Polgármesteri beszámoló Kedves pannonhalmi Polgárok! Hihetetlen, de valóság, mire Önök kézhez kapják a Pannonhalmi Híreket, már a második negyedévet

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT IV. évfolyam 1 2. szám 2009. január 23. Ingyenes információs lap ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT Közel 1 milliárd forintból oldódhat meg a legkritikusabb területek csapadékvíz-elvezetése K özel kilencszázmillió

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április Bihari Hírlap újfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja A legfontosabb a jövő generációjának

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Az önkormányzat segített

Az önkormányzat segített INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. január 11., IV. évf., 1. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ:HORVÁTH DÁVID Az önkormányzat segített Bajbajutott családok

Részletesebben

Átadták az Egri úti Tagóvodát. Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. városháza Úthelyreállítás a csatornázás után

Átadták az Egri úti Tagóvodát. Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. városháza Úthelyreállítás a csatornázás után 1 Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE Átadták az Egri úti Tagóvodát városháza Úthelyreállítás a csatornázás után aktuális Segítő kezek Mezőkövesden Sportkalauz Legerősebb

Részletesebben

JUBILÁLT A NYÍRSÉG AJÁNDÉK NYUGDÍJASOKNAK

JUBILÁLT A NYÍRSÉG AJÁNDÉK NYUGDÍJASOKNAK 4 KIGYÚLTAK AZ ÜNNEPI FÉNYEK A BELVÁROS- BAN. Vasárnap délután az elsõ adventi gyertya meggyújtásával Nyíregyházán is kezdetét vette a karácsonyvárás idõszaka. 5 ÁTMENETI OTTHONOK 6 KÖZGYÛLÉS ELÕTT A SPORTFINANSZÍROZÁS.

Részletesebben