BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen"

Átírás

1 BÚCSÚZUNK Veszteség ért bennünket! Értelmetlenül, idô elôtt hagyott itt minket kedves képviselô társunk! Szörnyû dolog vívódni, mit is lehet itt és most mondani. Hogy beszélni kell, hiszen nem lehet szó nélkül elviselni, amit el kell viselnünk. Hiszen túl kell lépni az elsô reakción, hogy az nem lehet, hogy ilyen dolog a valóságban nem történik. És megtörtént június 16-án, együtt voltunk és ô meghalt. Megrendülten néztük a harcot, amit az életéért vívtak, de hiába a segítség, ô elment. Kevés olyan embert ismerek, mint Bedô István volt. A gyász pillanataiban sem jutnak eszembe szomorú emlékek vele kapcsolatban. Kiegyensúlyozott, elégedett embernek ismertem. Merem mondani, hogy ritka boldog embernek. Leginkább az álarc nélküliség jut róla az eszembe. Egyik legjellemzôbb tulajdonsága a szeretetre való igény volt. Vágyott arra, hogy elfogadják, szeressék, hogy együtt legyen másokkal örömben. Vágyott a közelségre, a szerepek nélküli kapcsolatokra, és vágyott arra, hogy az lehessen aki; hogy ne kelljen álarcot viselnie, ne kelljen másnak hazudnia magát, mint aki. Nem akart többet és nem akart mást, mint a saját élete! Nem szeretném az életútját én bemutatva búcsúztatni, inkább saját szavait idézem 2006-ból: Bedô István vagyok, a Sport utcában lakom, feleségemmel és két gyerekemmel immár húsz éve ban születtem. Tudatosan költöztünk ide, mivel mindketten hegyvidékrôl származunk. Gyerekeink már itt születtek, itt jártak óvodába, iskolába, ezzel párhuzamosan néptáncra, jazz-balettre, zeneiskolába. Feleségem és jómagam is itt dolgozunk a faluban. Ô, mint az általános iskola ének-zene tanára, én pedig a Nakosec biztonsági szolgálat diszpécsere. Eredeti foglalkozásom: térképész, végzettségem: térképész technikus. Én készítettem Nagykovácsi ma is forgalomban lévô térképét társadalmi munkában. Szakmámat továbbra is folytatom, néhány éve jelent meg a Budai-hegységet bemutató útikönyvem. Azt hiszem, kötôdésem Nagykovácsihoz és a vidékhez a fentiekbôl következôen nyilvánvaló. Úgy gondolom, ennyi év alatt megismertem a falut, lakosait. Bizonyára jó néhányan ismernek engem is a kábeltévébôl, a jazz-balett, a néptánc csoport, és a foci révén. Ezért merem az Önök bizalmába ajánlani magam, mint képviselô, mert meggyôzôdésem, hogy csak a napi és személyes kapcsolat alapján merheti vállalni valaki is ezt a tisztséget. Akit nem lehet megszólítani és számon kérni közvetlenül, nem lehet hiteles ezen a poszton. Hangzatos és teljesíthetetlen ígéretek helyett, meg kell ôrizni a falut olyannak, ahogy azt a helyiek kapták elôdeiktôl. Ahogy a fentiekben írtam, a közvetlen kapcsolattartással, az itt élôk közös véleménye alapján lehet tervezni, személyi vagy dologi döntéseket hozni. Írta magáról Pista, és ezzel 2006-ban és 2010-ben is elnyerte a nagykovácsiak bizalmát, immár 5 éve szolgálta a településen élôket. Ez a pillanat a titok. A találkozás titka egy emberrel, egy életúttal, szándékainak, terveinek, döntéseinek, eredményeinek folyamával. Olyan találkozás, amelynek csak saját, egyedi törvényei lehetnek. Olyan egyedül valóak, mint maga az ember. Hálás vagyok, hogy ismerhettem és dolgozhattam vele. Csapattársunk volt, önérdek nélküli, kedves és alkalmazkodó. Nagyon szerette a természetet, olyan kedvvel adta át magát a túráknak és a megfigyeléseknek a fényképezôgépe mögül, mint egy gyermek. Meg tudta ôrizni azt a tiszta ôszinteséget, amit csak keveseknek sikerül, láthattuk varázslónak és királynak is a gyermekek között a színpadon örülni. Hiszem és meggyôzôdésem, hogy élete nem volt hiába való. Rajtunk múlik, hogy élete üzenetét megértjük-e. Rajtunk múlik, hogy ezt az üzenetet továbbvisszük-e. A költô szavaival búcsúzom tôled kedves képviselô társunk: Akárki is volt ô, de fény, de hô volt. Mindenki tudta és hirdette: ô volt ( ) Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ôreája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla: Hol volt, majd rázuhant a mázsás, szörnyû mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva: Nem volt. Úgy fekszik ô, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermedt néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon egyszer." (részlet Kosztolányi Dezsô Halotti beszéd c. versébôl) Nyugodj olyan békében, amilyen szeretettel fogjuk emléked ôrizni, akik szerettünk, becsültünk! Találj a túlvilági természetben is gyönyörûséget! Az önkormányzat nevében Bencsik Mónika polgármester Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen június 18-án csapatunk nagy lelkesedéssel vágott neki a Crosskovácsi versenynek. A gyülekezô felhôkbôl szerencsére nem lett esô, a hangulat pedig kifejezetten derûs volt. A pálya pedig a sok segítô önzetlen munkája miatt tökéletesre sikerült. A Crosskovácsi színeiben 16 gyerekversenyzô képviselte falunkat. Az elmúlt edzéseken több alkalommal ismerkedtünk a gyerekmaraton pályájával, hogy a hazai pályán minél jobban szerepelhessünk. A távot mindenki becsülettel teljesítette, többen szép eredményeket értek el. Külön kiemelendô Lôrincz Benedek teljesítménye, aki az U9 kategóriában elsô helyen végzett, valamint Hazai Kinga az U11 lány kategóriában elért második, és Hazai Margit az U11 lány kategóriában elért harmadik helyezettje is figyelemre méltó. A tavalyi U9 gyôztes Gerely Attila most korcsoportot váltva az U11 kategóriában a negyedik helyen érkezett be, másodpercekkel lemaradva a dobogóról. A többi versenyzônk is dicséretet érdemel a derék helytállásért, különösen Balázs Gazsi, Katona Zsombor, Koppány Boldizsár és Turcsányi Tamás, akiknek a korcsoport beosztás miatt már ugyanazt a nehéz, 30 km-es pályát kellett teljesíteniük, mint a felnôtt rövidtávú versenyzôknek. Ezúton szeretnénk megköszönni a verseny szervezôinek ezt a jól szervezett és jó hangulatú versenyt, és szeretnénk megköszönni a szülôk támogatását is: a segítséget és a finom sütiket. Terveink szerint a nyáron még több versenyen veszünk részt, amivel gyerekeink versenyrutint szereznek a folytatásról késôbb beszámolok. Gerely Gábor

2 A Mi Iskolánk! Nagykovácsi Önkormányzata több mint 141 millió forintot fordít az Általános Iskola épületének fejlesztésére. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatási rendszeréhez benyújtott Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerûsítése elnevezésû pályázaton forintot sikerült elnyerni erre a célra. A megvalósuló projekt részleteirôl Bencsik Mónika polgármester asszonyt kérdeztük. Sikeres a település pályázati tevékenysége, általánosan milyen fejlesztéseket terveznek? Nagykovácsi településfejlesztési projektjei során figyelembe vesszük a jelenlegi gazdasági helyzetet és a pályázati lehetôségeket. Az elôzô idôszak kedvezett a közép-magyarországi régió számára, viszont tôl várhatóan már nem lesz alkalom nagyobb infrastrukturális és intézményfejlesztési beruházásokra. Mi azonban szerencsések vagyunk, hiszen jelentôs összegeket sikerült elnyernünk két korábban beadott Európai Uniós pályázatunkon. Az egyik egy négy utcára kiterjedô felszíni vízelvezetéssel kapcsolatos fejlesztés, míg a másik az Általános Iskola energetikai korszerûsítése, mindkét pályázat az idei évben kerül megvalósításra. Miért tartották fontosnak az iskola épületének energetikai felújítását? A korszerûsítésre több okból is szükség van. Az épület nagymértékû hôvesztesége jelentôsen növeli az intézmény dologi kiadásait, s ez megterheli településünk költségvetését. A fejlesztés lehetôvé teszi a hatékony energiafelhasználást, a szennyezôanyag-kibocsátás és a költségek csökkentését. A szigetelés által a külsô homlokzat is megújul, így szinte új intézményben kezdhetik meg a diákok és a tanárok a 2011/12- es tanévet. Iskolánk egyben ÖKOIskola is, ezért fontosnak tartjuk a gyerekek környezettudatos nevelését, amelyhez jó példával kell elöl járnunk, ezért nem pazarolhatjuk a drága energiát! Az elôzô ciklusokban is, és most is arra törekszünk, hogy javítsuk a lakosság komfort érzetét, életminôségét, intézményeinket pedig a hosszú távú fenntarthatóság érdekében korszerûsítsük ben már felújításra került a kazánház, ebben az évben milyen korszerûsítéseket hajtanak végre? Mettôl meddig tart majd a kivitelezés? Fontosnak tartottuk, hogy a tanítási rendet az építkezések ne zavarják, ezért a nyári szünetben, június 20. és augusztus 20. között folynak a munkálatok. Ezen idôszak alatt az épület külsô hôszigetelése, a nyílászárók korszerûsítése valósul meg, valamint az iskola tornacsarnokának elavult födémszigetelésének felújítására kerül sor. A támogatott kivitelezési fázisok mellett az Önkormányzat felvállalta a Sportcsarnok padlózatának cseréjét is, illetve a tetôtérben új nyílászárók kerülnek beépítésre. A beruházás kapcsán az épület csapadékvíz elvezetése is új rendszerben fog megvalósulni. A terület mûszaki átadás-átvételére június 20-án került sor, és megkezdôdtek a bontási munkálatok. Sajtótájékoztató keretén belül informáltuk a helyi médiumokat és az érdeklôdôket a fejlesztésrôl. A kivitelezés ideje alatt kérjük a lakosság szíves megértését, annak reményében, hogy a végeredmény mindenki örömére válik majd JÚLIUS

3 Sokat gondolkodtam, hogy ez az írás elkészüljön-e, de az elmúlt hetek történései arra késztettek, hogy végül is a számítógép elé üljek (amit egyébként nem szeretek). Elsôsorban egy Nagykovácsiban élô, több gyermekes család levele, sok, velem azonosan gondolkodó lakos személyes megkeresése valamint a helyi csendrendeletünk körüli vita miatt döntöttem így. Egy tiltott parkolás büntetési ügyében kereste meg a hivatalt az említett család és levelükben bár a büntetés jogosságát elismerték és ki is fizették hosszasan részletezték azokat a sérelmeket, ami ôket zavarja, és amiért nem szeretnek Nagykovácsiban lakni. Felvetôdtek az ôslakosok és a betelepültek közötti ellentétek, néhány hivatali dolgozó kétes ügyletei, indokolatlan építési bírságok, kutyapiszokkal, gazokkal ellepett közterületek, hétvégi hangoskodások, agressziók, a Víziközmû Kft. körüli problémák, a téli hó eltakarítási elégedetlenségek, a lakosság háttérfejlesztési hozzájárulásai, miért nincs önkormányzati bölcsôde, és egyébként mire fecsérli a hivatal az adófizetôk pénzét?... Mivel a levélíróknak (a névtelenül vádaskodóknak is!) vannak személyiségi jogai, nekem pedig közszereplôként vannak kötelezettségeim, ezért nyilvánosan leírom hogy engem milyen dolgok zavarnak. El kell mondanom, hogy sajnos nem lepett meg mindaz a sérelem, amelyet felvázoltak levelükben. 45 éve élek Nagykovácsiban így az ôslakosok és a betelepültek közötti ellenségeskedést jól ismerem, sôt az okokat is. A Nagykovácsiban még élô ôslakosok és leszármazottaik pontosan tudták hogy mit jelent nekik ez a település. Nemcsak a páratlan természeti értékeknek örültek, hanem meg is becsülték azokat. Védték az erdôiket, rendben tartották a kertjeiket, a házuk elôtti közterületeket, vízelvezetô árkokat építettek, kalákában segítették egymás építkezését, figyeltek szomszédaikra, az öregekre, gyermekeikre, tisztelték tanítóikat. Természetes elvárás volt az egymás iránti odafigyelés. Tudták és tiszteletben tartották az együttélés alapvetô normáit. Mivel folyamatosan dolgoztak, a hétvégét a pihenésnek, a templomba járásnak szentelték. Jeles ünnepeiket, a bálokat, focimeccseket közösen ünnepelték. Természetesen az ôslakosok között is voltak szabálytalankodók, hangoskodók, szemetelôk, verekedôk, ôket azonban a falu kiközösítette. Figyelmeztetéssel, elvárásokkal, de fôleg példamutatással. Nagykovácsi ugyanakkor sokat köszönhet a betelepültek többségének is. Az ô munkájuk eredménye lett hogy egy dinamikusan fejlôdô infrastruktúrával ellátott, gazdag mûvészeti élettel teli nagyközség lehetünk! Községünkben sok civil szervezet, alapítvány és egyesület tevékenykedik a közösségért. Nem véletlenül vonzó Nagykovácsi a fiatal több gyermeket vállaló családoknak. Az emberek egymás iránti megértése sok mindentôl függ. Elsôsorban attól, hogy bizonyos dolgokról azonosan gondolkodnak vagy sem. Az egymástól eltérô gondolkodás persze nem baj, csak így nehezebben tudunk megértésre jutni. A feljelentgetések, megfélemlítések ideje hál Istennek elmúltak, jött helyette azonban egy másik és szerencsére sokak számára egyáltalán nem elfogadható magatartásforma. Az önkormányzat szabályokat alkot, határozatokat, rendeleteket hoz annak érdekében, hogy egy adott KIÉ ITT A TÉR? településen lehetôleg mindenki nyugalomban, biztonságban érezze magát. Rendezett, tiszta közterületeket lásson, szeressen hazajönni. Ezeket az együttélési normákat éppen a szabálytalankodók miatt kénytelen meghozni, hiszen ha mindenki egyformán gondolkodna, akkor nem tartanánk itt. Nem lennének lopások. Nem zúgna reggel 6 órakor a betonkeverô. Nem nyírnák vasárnap szinkronban a füvet a tisztelt lakosok. Nem használnák szeméttelepnek a szelektív hulladékgyûjtô szigetet. Nem lógna a mobiltelefon a füleken vásárlás közben. Nem állnának meg forgalommal szemben a fôút szélén, mert csak két percre beszaladnak a pékségbe, miközben üresen áll az újonnan megépült CBA parkoló. Nem hagynák a kisgyermeküket a járó motorú autóban. Nem vernék szét hajnali három órakor a buszmegállót, nem kérnék számon a háziorvost, ha sürgôs hívásra házhoz megy, rendelés közben. Nem csattannának el pofonok! Ezeket az alapvetô együttélési szabályokat tudták és becsülték meg az ôslakosok. Az emberek egymáshoz való viszonya azonban nem ôslakos és betelepültek kérdése. Egyszerûen emberi magatartás, amelyekre megtanítjuk a gyermekeinket úgy, hogy közben példát mutatunk nekik. Az együttélés szabályait tanulnunk kell. Figyelmeztetnünk kell azokat, akik ezt nem hajlandóak betartani. Mert nem állhat minden szabálytalankodó mellett rendôr vagy közterület-felügyelô. Képzeljék, mi lenne, ha mindenki csak két percre áll meg itt-ott ahol éppen elintézni valója van? Nem kell hozzá képzelôtehetség, csak sétáljanak fél napot a Kossuth Lajos utcában. Természetesen oda állíthatjuk a közterület-felügyelôt (úgy ahogy szoktuk) csak mi lesz a többi kb. száz helyszínen? Ki figyeli a kutya-kakisokat, a gazos területeket az illegális szemétlerakókat, a falfirkálókat, a verekedôket, a fûkaszálókat, az illegálisan árulókat, a viráglopókat, a fôtér támfalán ugrálókat. Ki üldözi a behajtási engedély nélkül belopakodókat? Ha a szomszéd megpörgeti a betonkeverôt, én beindítom a fûnyírót, ha neki lehet nekem miért nem? Mennyivel egyszerûbb lenne odamenni és azt mondani a szomszédnak Elnézést, de zavar, amit mûvel és különben is tilos. Én ezt szoktam tenni és általában bejön. A nem teljesen tiszta múltú hivatali dolgozóról leírt állítást visszautasítom! Vádaskodni csakis konkrét tény, vagy bizonyíték alapján lehet. Az önkormányzat sepreget a saját háza táján. Rész veszünk a közmunkaprogramban. Igyekszünk példát mutatni a lakosoknak, akiket ha figyelmeztetünk arra, hogy vágja le a derékig érô gazt a telkén, bírósághoz fordul. A polgármesteri Hivatal hatósági igazgatási és egyéb ügyek tekintetében 3200! feladatot lát el. Elôfordulhatnak hiányosságok ügyfél elégedetlenségek, de azt gondolom a számok önmagukért beszélnek. A lakosoknak tudniuk kell, hogy az építkezést csakis érvényes és jogerôs építési engedély kiadása után kezdhetik meg, az építési engedélynek megfelelôen. Amennyiben ez így történik, kizártnak tartom az építési bírságot. Az eb akkor kóborol el, ha a gazdája nem figyel rá. Az ürüléke azért marad a szomszéd füvén, mert a gazdi otthagyja. Az önkormányzat egyik kiemelt feladata a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal való együttmûködés. Azok elismerése és a költségvetésbôl való támogatása a baba korúaktól az idôskorúakig. Az önkormányzat folyamatosan tárja fel a Nagykovácsi Víziközmû Kft. mûködésével kapcsolatos lakossági panaszokat. Ennek érdekében, Képviselô-testületi döntés alapján a Kft. teljes körû vizsgálata lezajlott, az intézkedési stratégiát megfogalmaztuk. Az üdülôövezetek belterületbe vonását a lakosság erôltette az önkormányzatra. A belterületbe vonás feltétele volt, hogy a közmûhálózat kiépítését a lakosság viseli. Ezt minden Nagykovácsi lakos egyenlô arányban fizette meg. A téli hó eltakarítás és síkosságmentesítés a településnek éves szinten több millió forintjába kerül. A szolgáltatással a lakosok többsége meg van elégedve. Tisztában kell lenni mindenkinek azzal, hogy hegyvidéki településen élünk. Ezért prioritást élveznek a fôútvonalak és a meredek utcák, a mellékutak csak ezek után következnek. Az ezzel kapcsolatos panaszokat Polgármester Asszony személyesen vizsgálja ki. Lakossági panaszra én magam többször kimentem helyszínelni és ellenôrizni a vállalkozó munkáját. Lehangoló, amit tapasztaltam. Lakosok betelefonálnak, hogy nincs eltakarítva a hó az utcában. A helyszínre érve kiderült hogy még ágyban vannak és a saját kocsibejárójuk sincs eltakarítva. Az önkormányzat a kötelezô feladatait ellátja. Ezen kívül figyeli a különbözô pályázatokat és a nehéz gazdasági helyzet ellenére, beruházásokat végez. Miközben sok településen óvodákat, iskolákat kénytelenek összevonni és bezárni. A beruházásoknál, fejlesztéseknél kiemelten veszi figyelembe a helyi igényeket. Az örvendetesen magas gyermeklétszám az ehhez rendelt állami támogatások évrôl-évre való drasztikus csökkentése miatt a költségvetésünk nagy részét az óvodai, iskolai ellátás finanszírozására fordítjuk. A megépült új óvodánk már most kapacitási gondokkal küzd, ezért a bölcsôdei férôhelyek biztosítása jelenleg elképzelhetetlen. Ettôl függetlenül az önkormányzat pontosan ismeri a problémát, és folyamatosan napirenden tartja. Az adókat a hivatal nem magának szedi be, hanem Nagykovácsi lakosainak! Annak érdekében, hogy legalább a kötelezô feladatait tisztességesen el tudja látni. Ehhez azonban nagyobb adómorálra lenne szükség, mert a lakosok egy része szeret ez alól is kibújni, mindenféle sajátos ötlettel és kifogással. A Hivatal akkor lenne a legboldogabb, ha egyetlen szabálysértési eljárást sem kellene foganatosítania, mert anélkül is van feladata bôven. A Közmeghallgatás (Falugyûlés) elôreláthatóan 2011 októberében lesz megtartva. Bencsik Mónika polgármester asszony beszámol Nagykovácsi lakosainak arról, hogy az adófizetôk pénzét mire fecsérelte az önkormányzat. Az önkormányzat lehetôségeihez mérten mindent megtesz azért, hogy Nagykovácsi élhetô település legyen, de ehhez néhány ember munkája kevés, ehhez mindannyian kellünk. Én ebben hiszek. Ha megkérdezik hogy kié itt a tér, egyre többen mondhassuk, hogy MIÉNK ITT a TÉR! Tisztelettel: Dékány Angella alpolgármester Megjegyzés: Nagykovácsi Nagyközség állandó bejelentett lakosainak száma közel 7000 fô. Ebbôl 5 közterületi munkás folyamatosan takarítja, locsolja, nyírja a közterületeket. Az aljegyzô, alpolgármester és Balzó Edina felügyeli a munkát, 6900 fônek csak vigyázni kell rá! Hálásan köszönöm azoknak a lakosoknak, akiknek a befizetett adójukon túl van energiájuk arra, hogy a környezetükben közösségi összefogással utakat kátyúznak és építenek, virágos szigeteket hoznak létre. A fôtér tavaszi nagytakarításáért, a virágokért köszönet a támogatóknak: Német Kisebbségi Önkormányzat Trendl Ház Jager Kft JÚLIUS 3

4 Tájékoztató a Képviselô-testület júniusi munkájáról május végén lezárult a közbeszerzési eljárás a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat által Felszíni vízelvezetés (Kökörcsin u., Rózsa u. és Rózsa köz, Vértes u., Forrás u.) és a Forrás utca útépítési munkáinak kivitelezése tárgyában június 2-án a Közbeszerzési Bizottság tárgyalt a beérkezett ajánlatokra vonatkozóan, majd ugyanezen a napon a Képviselô-testület rendkívüli ülésen kiválasztotta a nyertes pályázót. Két részajánlatban kellett dönteni, hiszen a vízelvezetés kiépítése pályázati, a Forrás utca útépítési munkálatai önkormányzati finanszírozásból valósulnak meg. A testület a pályázati eljárást mindkét részterületen eredményesnek nyilvánította. A vízelvezetés kiépítésére a fenti 4 utcában a Hajdú és Társa Kft.-t, a Forrás utca útépítési munkálatok kivitelezésével a Hornyák Kft.-t hirdette ki nyertes ajánlatadónak. A munkálatok mûszaki ellenôri feladatainak ellátására az összességében legjobb ajánlattevô Céh Zrt.-t választotta meg. Az Új Széchenyi terv keretében sikeresen elnyert két pályázatunk a Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése és az Általános Iskola energetikai korszerûsítése elnevezésû projekt nyitórendezvényre és az azzal egybekötött sajtótájékoztatóra június 16-án került sor az Öregiskolában. Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi és a Pénzügyi Bizottság június 20-án ülésezett. A Képviselô-testület június 23-án munkaterv szerinti ülésén 15 napirendi kérdésben döntött. Elfogadásra került a évi költségvetés 2. számú módosítása. A költségvetési fôösszeg a bevételi, valamint a kiadási oldalon ezer Ft-ra változott. Ez az örvendetes növekedés az uniós pénzek és az állami támogatások beemelésébôl, valamint az ingatlan eladások realizálódásából adódtak. A Nagykovácsi Víziközmû Kft évi Beruházási terv módosítását és a kft. átvilágításáról szóló anyagot a testület elfogadta. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban Dér Zsuzsanna a Nagykovácsi Víziközmû Kft. Felügyelô Bizottságának elnöke írásban ad tájékoztatást a lakosságnak. Módosításra került a Pilis Buda Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodásunk. Ennek szükségességét az indokolta, hogy a Munkaszervezet áttelepült Nagykovácsiba július 1-tôl a gyepmesteri feladatok közös kistérségi szinten lesznek ellátva, amely községünknek éves szinten költségmegtakarítást fog jelenteni. A képviselôk nem támogatták kutyaiskola létrehozását a településen, és ehhez önkormányzati tulajdonú ingatlant sem tud biztosítani. Jóváhagyta a testület az Öregiskola és Közösségi Ház módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatát és a Képviselôtestület II. féléves munkatervét. Az Öregiskola évi Kulturális Stratégia elôkészítô anyag elkészült, a részletes kidolgozása folyamatban van. Elôreláthatóan a végleges forma ôsszel kerül a testület elé. A helyi adóbehajtás hatékonysága érdekében a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak adóérdekeltségi rendszerérôl új rendelet került elfogadásra. A Környezetvédelmi rendeletünk módosításánál fôleg a csendrendelet váltott ki kisebb vitát (ezzel kapcsolatban is egy külön cikket írok). Az Önkormányzat folyamatosan figyeli a különbözô pályázati lehetôségeket. A Képviselôtestület úgy döntött, hogy indul az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett zöldgazdasági fejlesztési programban. Ennek keretében intézményeink energiaellátását alternatív lehetôségként helyi hô hûtési igény kielégítésére megújuló energiaforrásokkal kívánja biztosítani (napkollektor, biomassza felhasználás stb.). Egy ilyen beruházás következtében évtizedekre jelentôs mértékben csökkenthetôek az energiaköltségek. Az energetikai pályázat írásával, az energetikai koncepció elkészítésével a Phlegon Consult Kft.-t bízta meg. Zárt ülésen titkos szavazással döntöttek a képviselôk az idei év Nagykovácsiért Érdemérem kitüntetettjei személyérôl. Szintén zárt ülésen hozott határozatot a Képviselô-testület arról, hogy nem járul hozzá a Nagykovácsi Greszl Ferenc utcai önkormányzati tulajdonú ingatlan és a Nagykovácsi Vértes utcai magántulajdonú ingatlan cseréjéhez. A testületi ülésen meghívott vendégként képviseltették magukat a Nagykovácsi Kecskehát Táj- és Környezetvédô Egyesület vezetôi. A Kecskeháti ingatlanok belterületbe vonási folyamata 1996-ra húzódik vissza és az elmúlt évek alatt több alkalommal történt egyeztetés az önkormányzat és a tulajdonosok között. Jelenlegi testületi ülésen megállapodtak a felek arról, hogy a folyamat további folytatásához szükséges a Kecskeháti ingatlan tulajdonosok egymás közötti területszabályozási vitájának elrendezése. A Képviselô-testület határozatban döntött arról, hogy június 16-án tragikus körülmények között elhunyt Bedô István képviselô társunkat az önkormányzat saját halottjának tekinti. A Képviselô-testület július 14-én rendkívüli ülést tart. Dékány Angella alpolgármester Helyi Választási Iroda közleménye A választási eljárásról szóló évi C. törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselôk jogállásáról szóló évi XCVI törvény rendelkezései alapján a Bedô István képviselô június 16. napján történt tragikus halálát követôen, a Helyi Választási Bizottság a 2/2011. (VI.27. sz.) határozatában megállapította, hogy a települési kislistáról megválasztott képviselô megüresedett helyére, a legtöbb szavazatot elért jelölt Reindl Gyula lép. A jelölt a mandátum elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot tett. A képviselôi megbízatását a soron következô Képviselô-testületi ülésen az eskü letételét és megbízó levelének átvételét követôen gyakorolhatja. Nagykovácsi, június 30. Tóthné Pataki Csilla aljegyzô Kedves környezetükre igényes Nagykovácsi Lakosok! A Polgármesteri Hivatal dolgozói lehetôségeikhez mérten egyre nagyobb figyelmet fordítanak a település zöldterületeinek rendben tartására, a lakosok által kihelyezett szemét eltakarítására, fûnyírásra, gazos területek karbantartására. Múlt hét folyamán az Ördögárok két partjának fûnyírása és szemétszedése volt az elôre beütemezett feladatok egyike. Pénteki napra a Rákóczi utcától a Kastélyig megtörtént a patakpart rendbetétele. Gondolom nem csak az ott lakók örömére. Ezt követô hét elején bejelentések érkeztek illegális szemét elhelyezésérôl. Ezúton is kérem a Kedves Lakosokat, hogy figyeljenek és jelezzék a Polgármesteri Hivatal részére, ha látják, tapasztalják, hogy valaki, valakik illegálisan helyeznek el szemetet a közterületeken, illetve akik ezt teszik, nézzenek magukba és gondolják végig, nem csak a környéken élôk, hanem gyermekeik és unokáik életminôségét teszik tönkre szennyezve a környezetüket. Megköszönve együttmûködésüket: Saubermacher HÁZTARTÁSI HULLADÉKZSÁKOK kaphatók a FESTÉKBOLTBAN is. Nagykovácsi, Kossuth L. u. 73. Tel.: Nyitva: H P: 7 17; Szo: 7 12 Balzó Edina TÛZOLTÓSÁG POLGÁRÔRSÉG Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete Riasztás: JÚLIUS

5 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Nagykovácsi honlapja: Telefon: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: ; szerdán: ; pénteken: Ügyfélszolgálat: Kis-Tóth Annamária / 103 mellék Jegyzôi jogkörben eljár: Tóthné Pataki Csilla aljegyzô Gazdálkodási és Pénzügyi Osztály A befizetés csekken vagy banki átutalással történhet: Építményadó számlaszám: Gépjármûadó számlaszám: Iparûzésiadó számlaszám: Telekadó számlaszám: Talajterhelési számlaszám: Az iparûzési adóbevallás határideje május 31. volt. Felhívjuk azon adózók figyelmét, akik bevallási kötelezettségüknek nem tettek eleget, soron kívül pótolják mulasztásukat. Amennyiben a hivatal szólítja fel ôket a bevallás elmulasztására, úgy mulasztási bírságot kell fizetni. Iparûzési adó tekintetében szeptembertôl indulnak a helyi ellenôrzések, így azon adózók, akik esetleg téves adóbevallást nyújtottak be, még ellenôrzés elôtt, önellenôrzést hajthatnak végre, így elkerülhetik az esetleges adóbírság kiszabását. Augusztus végéig minden egyes adózó értesítést kap adófolyószámla állásáról és a szeptember 15-ig esedékes II. féléves adó/adóelôleg befizetési kötelezettségérôl. Építményadó és telekadó vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal folytatja a helyrajzi számonkénti ellenôrzéseket. Tájékoztatjuk a gépjármû tulajdonosokat, hogy eladás esetén az adásvételi szerzôdés hiteles másolatát nem Hivatalunkba, hanem a Budakeszi Okmányirodába 2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25. kell eljuttatniuk. Amennyiben adózásával kapcsolatosan kérdése lenne, kérem ügyfélfogadási idôben keresse fel kollegáinkat: Képes Imréné /123 mellék építményadó, talajterhelési díj, helyi szabálysértési bírság adók módjára történô behajtása Dervalics Lászlóné /108 mellék gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára történô behajtása Nagy László /115 mellék iparüzési adó, behajtás Igazgatási Osztály Osztályvezetô: dr. Halmosi Odett Kovács Györgyné 128 mellék Dávidné Tóth Edit 104 mellék Dr. Simon Barbara 120 mellék Ferencz Andrásné 121 mellék Kis-Tóth Annamária 103 mellék A környezetvédelemrôl szóló 3/2002. (II.14.) önkormányzati rendelet szabályozza, hogy az egyes ingatlanterületek gyom és allergiát okozó növényektôl (fôleg parlagfû) mentes gondozása a tulajdonos, illetve a használó kötelessége. A fokozottan allergiakeltô növények (parlagfû, üröm, stb ) elterjedését meg kell akadályozni. A gyomirtásról még virágzás elôtt mechanikus illetve vegyszeres úton kell gondoskodni. Azok a tulajdonosok illetve ingatlanhasználók, akik nem tesznek eleget kötelezettségüknek, és megszegik a helyi környezetvédelemi rendeletben foglaltakat, szabálysértést követnek el és Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés elkövetôjével szemben Ft-ig terjedô helyszíni bírság is kiszabható. A szabálysértési feljelentés tényeken alapszik, amit minden esetben fényképfelvételek is bizonyítanak. A feljelentés alapját az a körülmény képezi, hogy az ingatlan és az elôtte lévô járdaszakasz illetve a járdaszakasz melletti nyílt árok gazos, gyomos volt. Az eljárás során mérlegelési jogköre van a Hatóságnak a törvény keretein belül, hogy a szabálysértés elkövetôjét milyen szankcióval sújtja, hiszen a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekményt az önkormányzati rendelet meghatározott joghátránnyal fenyegeti. Az eljárás alá vont személynek lehetôsége van a szabálysértési eljárás lefolytatása során, hogy a mentességre vagy enyhítésre okot adó körülményeket a Hatósággal közölje. Büntetés kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a szabálysértés az elkövetô körülményeire tekintettel csekély súlyú és az eljárás alá vont személy személyi körülményeire is figyelemmel ettôl az intézkedéstôl kellô visszatartó hatás várható. Az eljárás alá vont személy figyelmét felhívjuk, hogy a jövôben tartózkodjon szabálysértés elkövetésétôl, folytasson jogkövetô magatartást, tartsa tiszteletben a jogszabályokat, mert ismételt szabálysértés elkövetése esetén súlyosab büntetés kiszabására van lehetôség. A pénzbírság kiszabását megállapító határozattal szemben az eljárás alá vont személy, vagy törvényes képviselôje a szabálysértési hatóságnál a határozat közlésétôl számított nyolc napon belül kifogást nyújthat be. A kifogásban elô kell adni annak okát és célját, de új tényt is lehet állítani, és új bizonyítékra is lehet hivatkozni. Ezek alapján a hatóság a határozatát visszavonhatja, vagy módosíthatja. Ellenkezô esetben az illetékes helyi bírósághoz teszi át. Az elkésett vagy nem a jogosult által elôterjesztett kifogást a szabálysértési hatóság elutasítja. Kedves Olvasók! Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy az évszaknak megfelelôen, ház körüli munkák egy sarkalatos pontja a gépekkel végzett zajos munkák kérdése. A tapasztalatok szerint nagyon sokan a hét végére, ezen belül is szombat délután és vasárnap végzik a fûnyírást. Az építkezéseken, ugyancsak hétvégén fúrnak-faragnak, így sokak nyugalma és pihenése hiúsul meg a gépek által keltett zaj miatt. Az ismertebb nevén csendrendeletrôl a fentebb említett környezetvédelmi rendelet rendelkezik, melynek szigorítására a június 23-i képviselô-testületi ülésen került sor. A hivatkozott rendelet 15. elôírásai: (1) A község belterületén belül tilos hétköznap óráig, szombaton órától hétfô 7.00 óráig: akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és egyéb eszközzel történô, a köznyugalmat és közcsendet sértô zaj okozása, erôs zajjal járó ipari, kisipari tevékenység, zajt keltô munkák (fûnyíró-gép, kapálógép, betonkeverô, fûrészgép, stb.) végzése. A fentebb idézett helyi rendelet egyértelmûen fogalmaz, ezért aki ezt megszegi joggal számíthat szabálysértési feljelentésre, vagy helyszíni bírságra a hétvégén szombaton és vasárnap is. A környezetvédelemrôl szóló 3/2002 ( II.14.) számú rendeletben a további pontosítások történtek: 12. (3) bekezdése az alábbira módosul: (3) Tilos ingatlanok, háztartások, intézmények, üzemek szennyvizét, talajvizét, illetve egyéb szennyezést vagy mérgezô anyagot (szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) nyílt felszínû, illetve zárt csapadékvíz elvezetô csatornába, vízfolyásba, üzemelô vagy használaton kívüli kútba, saját vagy más ingatlanára, közterületre, közútra kiengedni vagy bármely módon a talajba juttatni. A 15. (3) bekezdése az alábbival egészül ki: A község belterületén tilos kereskedelmi tevékenység hangos hirdetése: akár emberi hanggal, akár technikai berendezéssel vagy egyéb eszközzel. A tilalom alól kivételt képeznek azok, akik a mozgóárusításra közterület-használati engedéllyel rendelkeznek. 18/A. kiegészült: (6) Az ingatlanon lévô növényállomány rendszeres gondozása, karbantartása az ingatlan tulajdonosának (használójának) a kötelessége. (7) Nagykovácsi Nagyközség területén minden ingatlantulajdonos, az ingatlan használója, illetve kezelôje köteles a tulajdonában, használatában illetve kezelésében lévô területet a virágzó parlagfûtôl mentesíteni. (8)A parlagfû irtásáról az idôjárástól függô gyakorisággal virágzás elôtt kell gondoskodni, elsôsorban mechanikai módszerekkel. (9) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a tulajdonos vagy az ingatlan jogos használójának részére, háza, annak JÚLIUS 5

6 udvara, kertje a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerû használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettsége áll fenn. (10) Az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezôje) köteles gondoskodni az ingatlan, és az ingatlan elôtti közterületen lévô járdaszakasz, a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gyom-mentesítésérôl. (11) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelô nyesésérôl úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos- illetve a közúti közlekedés akadálymentességét. Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanán lévô fák közterület fölé átnyúló részén lévô fészkelô-helyek alatti közterület szennyezôdéstôl való megtisztításáról. A madarak által okozott szennyezôdés eltávolításával kapcsolatos költség azon ingatlantulajdonosokra is kiterjed, ahol a közterülettel határos építményen fészkelô madarak okozzák a közterület szennyezôdését. A dôlt betûvel jelölt rendelet-módosítások július 1-jén lépnek hatályba. Községünkben a közterületek ezen belül a zöldfelületek az ingatlanon lévô növényzet karbantartása sok esetben kifogásolható. Lényeges eleme a karbantartásnak a nyílt vízelvezetô árkok tisztántartása, ami azt jelenti, hogy az ingatlan elôtt a tulajdonosnak hordalékoktól növényzettôl mentesen kell tartania, hogy a csapadékvíz átfolyása akadálymentes legyen. A félreértések elkerülése végett tehát nem csak a kaszálást kell elvégezni, hanem az ingatlannal határos árkok rendbetételét is. A fenti munkák elvégzése érdekében kérek minden érintettet, hogy az idevonatkozó fenti rendeletet szíveskedjen betartani. A gazos elhanyagolt területek ellenôrzése közterületeken és az ingatlanokon belül május 15. után folyamatosan történik. Tájékoztatnám a gépkocsival közlekedôket, hogy a megállni tilos tábla és az alatta lévô kiegészítô tábla utasítását, mely szerint az útpadkán sem szabad várakozni figyelembe vennék a Kossuth Lajos utcában. A közlekedés zavartalansága érdekében vegyék igénybe a kialakított parkolókat, még abban az esetben is, ha némi gyaloglással jár az üzletek megközelítése. Véleményem szerint olcsóbb, mint a mostantól kiszabásra kerülô büntetéseket kifizetni. Megértésüket és segítségüket elôre is megköszönve! Erôs Kálmán közterület-felügyelô év eleje óta a Napos Oldal Szociális Központ Családsegítô Szolgálata elindította Nagykovácsiban az álláskeresô klubot. Az Álláskeresô Klub helye a Nagykovácsi Faluházban található és kétheti rendszerességgel várja a munkanélküliek jelentkezését, foglalkoztatásuk elôsegítése érdekében. A klub az álláshirdetésekhez történô hozzájutás mellett az önéletrajzírással kapcsolatosan is, valamint szükség esetén egyéni álláskeresési tanácsadással is segíti klienseit. Az Álláskeresô klub a Nagykovácsi Faluházban, minden második hétfôn óráig mûködik. Az Álláskeresô Klub a következô napokon várja az álláskeresôket Július 4., 18. Kiss Orsolya családgondozó a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára is segítséget nyújt Kiss Orsolya családgondozó telefonszáma: Önkormányzati Osztály Szabó Mátyás településmérnök 117 mellék Sümegi Zoltán településmérnök 129 mellék Tájékoztatás útjavításokról: Az idei elsô félévben a következô útfelújításokat végeztette el Hivatalunk: Muflon utca murvaterítés Farkas utca mart aszfalt terítés Kálvária sétány meredek szakaszának aszfaltozása, a további részeken murvaterítés Hidegkúti út murvaterítés a Pilis utcáig Puskin köz Kaszáló u. között murvaterítés Soproni utca murvaterítés Barack utca murvaterítés (garanciális javítás az utca elején) Erdôalja utca murvázás Rákóczi utca meglévô árkok, átereszek tisztítása, padkarendezés Petôfi utca melegaszfaltos szônyegezés, meglévô árkok kotrása, padkarendezés Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy Hivatalunk az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is támogatja az utak javítása érdekében létrejött lakossági összefogásokat. Minden egyes útjavításnál a mûszaki paramétereken túl számolnunk kell a pénzügyi ütemezéssel és a költségvetési keretben meghatározott összegekkel is, ezért a kivitelezési munkák ütemezését is ezekhez kell igazítani. Az útjavítási munkák nagy része a tavaszi-nyár eleji idôszakban zajlik, az ôszi idôszakra csak a legszükségesebb javítási munkák jutnak. ÚTÉPÍTÉS, VÍZÉPÍTÉS Tisztelt Lakosok! júliusában megkezdôdik a Rózsa utca, Kökörcsin utca, Forrás utca és a Vértes utca felszíni vízelvezetô rendszerének kiépítése, majd augusztustól a Forrás utca meleg aszfaltos útépítése. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2010-ben pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez, melyen közel 80 millió Ft összegû támogatást nyert. Ennek köszönhetôen megépülhet a fenti négy utca csapadékvíz elvezetô rendszere. A Forrás utca útépítése a vízelvezetô rendszer kiépítése után, a tervek szerint augusztus elejétôl kezdhetô meg. Az útépítés költségét az Önkormányzat teljes egészében saját forrásból fedezi. A Forrás utca összesen 540 m hosszon teljes útpályaszerkezettel, meleg aszfaltos burkolattal, a Cseresznye utcáig gyalogos járdával együtt épül meg. A szükséges forgalmi korlátozásokról, útlezárásokról, kerülôutakról a Tisztelt lakosok külön értesítést kapnak. Forgalmi rend változások: Kálvária sétány lezárása: A Kálvária sétány Ady Endre és Mátra utca közötti szakasza kerül lezárásra, mert az útszakasz köves, rossz állapota és rendkívüli meredeksége miatt a gépkocsival történô közlekedés balesetveszélyes. Kerülôút: Ady Endre utca Mátra utca útvonalon. Tisza István tér forgalmi rend változás: A buszfordulóba a busszal megegyezô irányba be lehet hajtani, megfordulás céljából, illetve a mozgássérült parkolóhelyek is ebbôl az irányból közelíthetôek meg. A Templom köz a Kolozsvár tér felôl egyirányúsított. A Kossuth Lajos utca Tisza István tér utáni (Rákóczi utca felöli) szakasza 7,5 t súlykorlátozású. Egész Nagykovácsit érintôen: a Kossuth Lajos utcáról nyíló összes úton 7,5 t súlykorlátozás van érvényben. Az Úttörô utca az ott lévô igen rossz állapotú patakhíd miatt 3,5 t súlykorlátozású. A Keskeny közbe a Bánya utca felöl behajtani tilos, kivéve a célforgalom számára. A Zsíroshegyi út Balta utca és Tölgy utca közötti szakaszán várakozni tilos, a leszûkült út miatt. Szabó Mátyás településmérnök Önkormányzatunkat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerûsítése címû KEOP-5.3.0/A/ jelû pályázatán közel 103 millió Ft támogatásra érdemesnek ítélték. Az építési munkák elvégzésére közbeszerzés útján került kiválasztásra a kivitelezést végzô Jánosik Kft. és június 20-án a munkaterület átadás-átvétele megtörtént, így a munkálatok el is kezdôdtek. Az építési munkák befejezési határideje augusztus 19., addig az Iskola környéki lakosok türelmét kéri az Önkormányzat. A felújítás során az Iskola külsô homlokzati hôszigetelô rendszert kap, az épületek közötti folyosók, valamint a tornacsarnok tetôszigetelése fel lesz újítva. Az öreg épület és a tornacsarnok nyílászárói modern, a kor követelményeinek megfelelô nyílászárókra lesznek cserélve, valamint a másik két épület üvegezése is cserélve lesz. Az Önkormányzat a támogatáshoz szükséges önerôn túl saját forrásból lecseréli a már balesetveszélyessé vált tornatermi sportpadlót. A munkálatok befejeztével egy esztétikus, a jelen kor energetikai követelményeinek megfelelô Általános Iskolája lesz Nagykovácsinak. Sümegi Zoltán településmérnök JÚLIUS

7 A Saubermacher-Bicske Kft.-vel érvényes, lakossági közszolgáltatói szerzôdéssel rendelkezô lakosok egy évre díjmentesen kapnak 12 db (minden hónapra 1 db) sárga színû, összehúzó szalaggal ellátott, 120 literes emblémázott mûanyagzsákot, melynek elszállítása is ingyenes. Ezen felül egész évben a kijelölt árusítóhelyeken vásárolhatnak zsákokat. Amennyiben januárjában nem volt lehetôsége felvenni az ingyenesen járó zsákokat, akkor a késôbbiekben a Víziközmû irodában teheti meg nyitva tartási idôben: Víziközmû Kft. Iroda, Kolozsvár tér 17. (Hétfô óra, Szerda 9-11 óra között.) A zsák átvételéhez az ügyfél korábbi negyedévi hulladékkezelési díj befizetését igazoló csekkjének bemutatása szükséges. A pontos gyûjtési idôpontokat, ill. az ünnepnap miatti változásokat az ügyfeleknek korábban eljuttatott, az utolsó negyedéves számlaborítékban található hulladéknaptár tartalmazza. Saubermacher Bicske Kft Bicske, Csákvári út 45. Telefon: 22/ Fax: 22/ Építésigazgatás Bálóné Botos Zsuzsanna 118 mellék; Tóthné Halász Hedvig 116 mellék; Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket (határozatok, rendeletek) a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé pénteki MOZAIK adásában megtekinthetnek. (Ismétlés vasárnap, hétfôn.) A felvétel a könyvtárból kikölcsönözhetô. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, a hirdetményi kifüggesztésekre. Hirdetmények kihelyezésre kerülnek a hivatal titkársági-, az ügyfélszolgálati- és a mûszaki iroda elôterében lévô hirdetôtáblákon. (Ingó és ingatlan árverés, folyamatban lévô bírósági peres ügyekben végzés-, idézések, fizetési meghagyások, közjegyzôi hagyatéki ügyek, szolgalmi jog bejegyzések, stb.) Ügyintézô: Fábos Éva 105 mellék KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL NÉHÁNY SZÓBAN A tartós munkanélküliek hatékonyabb foglalkoztatása érdekében január 1-tôl átalakult a közfoglalkoztatás rendszere. A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét évtôl kezdôdôen a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel, amelynek legfôbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetôséget. Bérpótló juttatás a rendelkezésre állási támogatás helyett A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (bpj) váltja fel. A bérpótló juttatás összege: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az önkormányzatok önrésze a bérpótló juttatás összegének 20%-a. Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is szociális rászorultság alapján állapítja meg, de az érintetteknek az eddiginél aktívabban kell közremûködniük a munkakeresésben. A bérpótló juttatásban részesülô személy elhelyezkedése érdekében továbbra is köteles álláskeresôként együttmûködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségével. A bérpótló juttatásban részesülô köteles az iskolai végzettségétôl és szakképzettségétôl függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát beleértve a közfoglalkoztatást is elvállalni. Köteles továbbá a munkaügyi központ által felajánlott képzési lehetôséget, vagy munkaerô-piaci programban való részvételt elfogadni. A jogosultsági feltételek új eleme a saját lakókörnyezet rendben tartása, amely önkormányzati rendeletben kerülhet szabályozásra. A közfoglalkoztatás típusai 1. Önkormányzati RÖVID IDÔTARTAMÚ közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidô): a települési önkormányzatok mindennapi közfeladatai ellátását segítô támogatás A közcélú foglalkoztatást váltó forma, amelynek keretében kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók. A települési önkormányzatok a kötelezôen ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátására igényelhetik a támogatást egyszerûsített pályázati adatlapon a munkaügyi központ kirendeltségénél. Amennyiben az önkormányzat a közfoglalkoztatással összefüggô feladatainak ellátását rendeletében gesztor önkormányzatra, társulásra, intézményre vagy gazdálkodó szervezetre bízza, akkor az önkormányzat a tényleges foglalkoztató nevében nyújtja be az egyszerûsített pályázati adatlapot. Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak napi maximum 4 órás munkaidôben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap idôtartamig foglalkoztathatóak ebben a közfoglalkoztatási formában, amelyért a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelô összegû munkabérben részesülhetnek. 2. Önkormányzati HUZAMOSABB IDEJ közfoglalkoztatás (napi 6-8 órás munkaidô) Közérdekû célok programszerû támogatása A közhasznú munkavégzés támogatása helyett a települési önkormányzatok, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, intézmények, vagy önkormányzati társulások pályázati úton kaphatnak támogatást kötelezôen ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátásához. A pályázatnak részletes leírást kell tartalmaznia arról, hogy milyen állománycsoportú munkanélküliekkel, milyen költségekkel, milyen feladatot kívánnak megvalósítani. A pályázóknak munkatervet és ezt megalapozó költségvetést kell kidolgoznia. A foglalkoztatás idôtartama 2 12 hónap lehet, és napi 6 8 órás munkaidôben történik. A települések hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban a támogatás intenzitása % mértékû lehet. 3. A vállalkozások közmunka támogatása A kis- és közepes vállalkozások a munkaügyi központ kirendeltségéhez benyújtott pályázat alapján kaphatnak támogatást, ha bérpótló juttatásra jogosult álláskeresôt foglalkoztatnak. A támogatás csak az elôzô évi statisztikai állományi létszámhoz viszonyítva többletfoglalkoztatásra igényelhetô. A támogatás legfeljebb 12 hónap idôtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható, melynek mértéke elérheti a munkabér és járulékainak 70%-át. 4. Országos közfoglalkoztatási programok Az országos szintû pályázatos támogatásokat éves programokra tervezzük munkaidôkeretben történô foglalkoztatással. A pályáztatás és a döntés minisztériumi szintû. Az ár- és belvízvédelem, a közutak, vasutak, az állami erdôterületek mellett újabb területként vizsgáljuk a megújuló energiaforrásokhoz, és az energiatakarékossághoz kapcsolódó közfoglalkoztatás lehetôségét. Az országos közfoglalkoztatási programokban a bérek és járulékok finanszírozásáról gondoskodik a foglalkoztatási támogatási rendszer. Együttmûködéssel, közösen valósíthatók meg a jelentôs nemzetgazdasági haszonnal és számottevô megtakarítással járó többéves projektek. KÖZFOGLALKOZTATÁS NAGYKOVÁCSIBAN Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata rövidtávú közfoglalkoztatási programra nyújtott be pályázatot, ami 4 fô 4 órában 4 hónapon át áprilistól júliusig tartó foglalkoztatását irányozta elô március 4. napján benyújtott pályázattal a 4 fô bérpótló juttatásra jogosult álláskeresô közfoglalkoztatásából eredô munkabéréhez és az azt terhelô járulékokhoz ,- Ft támogatást nyertünk el. A pályázatban megjelölt négy fôbôl 3 fôt tudtunk alkalmazni egy fô a foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálaton nem felelt meg ebbôl egy fô május 30-ával kért munkaviszonyának megszûntetését. Az Önkormányzat a továbbiakban is pályázatot kívánt benyújtani, de sajnálattal vettük tudomásul a Budapest Fôváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Budaörsi Kirendeltség tájékoztatását, miszerint felfüggesztésre került a rövid és hosszabb idôtartamú közfoglalkoztatás támogatásának pályázati eljárása. A közfoglalkoztatási támogatás megállapítására átmenetileg nincs lehetôség. Nagykovácsi, június 27. Balzó Edina Bencsik Mónika polgármester fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén Dékány Angella alpolgármester hétfôn és szerdán óráig a hivatalban elérhetô Tóthné Pataki Csilla aljegyzô minden hétfôi ügyfélfogadási napon fogad Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék JÚLIUS 7

8 A Víziközmû Kft. átvilágításáról A június 23-án megtartott Képviselô-testületi ülés napirendi pontjai között szerepelt, a Nagykovácsi Víziközmû Kft. beruházási tervének módosítására vonatkozó testületi döntés, valamint a STRATIS Kft. által elvégzett átvilágítás elfogadása. Mindkét napirendi pontot elôzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is, melynek tagjai között van Bánóczi Margit képviselô asszony mint FEB tag is az elnöke pedig magam vagyok. A Stratis Kft. által elkészített auditori jelentés részletesen tartalmazza a Víziközmû Kft. mûködésével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat, melyet minden képviselô kézhez kapott. A testületi döntést követôen tárgyalja majd a FEB és tulajdonosi kör az átvilágítási anyagot. Az átvilágítás megállapításaira pontonként írásban reagált Oszoly Tamás ügyvezetô igazgató úr, a képviselô-testületi ülésen a napirend vitájánál és elfogadásánál jelen volt Jánosi Tibor mûszaki vezetô és Komarek József mûszaki koordinátor. Elhangzottakról röviden: - a Nagykovácsi víziközmû szolgáltatás ellátottsága biztonságos és megfelelô minôségû. A közmû általános minôségi állapota az országos átlagon felüli. - A NKV által nyújtott ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés jól és szervezetten mûködik. Az FCSM által biztosított háttér elônyöket jelent a váratlan üzemzavarok hatékony és gyors elhárításában. - A NKV mûködését más magyarországi vízmû-szolgáltatókkal összevetve megállapítható, hogy a település szolgáltatási díjai, valamint a mögöttes önköltségek Magyarországon a legmagasabbak közé tartoznak. A magas önköltséget az alábbiak indokolják: a) a település földrajzi adottságai, b) az ivóvíz és csatorna szolgáltatás megvalósításának és mûködtetésének módja (az FCSM-mel való stratégiai együttmûködés megfelelô szakmai hátteret biztosít a jó minôségû alapszolgáltatás biztosításához, viszont az ezzel járó költségek befolyásolják az önköltség szintjét), c) a mûködés hatékonysági tényezôi, d) a nem kellô kapacitás kihasználtság is befolyásoló tényezô. - a vízveszteség magas, különös tekintettel a Nagykovácsi víziközmû hálózat állapotára, az audit javaslatot tett a vízveszteség további csökkentésére és a célértékekre is, - az ügyfélszolgálat a jogszabályi elôírásoknak alapvetôen megfelel, azonban az ügyfelekkel való kommunikációt számos ponton javítani kellene annak érdekében, hogy növekedjen az átláthatóság, a fogyasztókban tudatosuljon a minôségi szolgáltatásban való részesülés, továbbá a NKV kitettségét kezelni hivatott intézkedések (befizetések ösztönzése, együttmûködés a leolvasásban, stb.) okai kontextusba kerüljenek, - a számlázásra vonatkozóan megállapítható, hogy a számlázási folyamat alapvetôen jól mûködik, de vannak érdemi hiányosságai. A képviselô-testületi ülésen Bánóczy Margit képviselô asszony az átvilágítás megállapításaival kapcsolatosan kérdéseket intézett Jánosi Tibor úrhoz, amelyekre a kialakult párbeszéd során nem sikerült egyértelmû válaszokat kapni. A vizsgálati jelentést Oszoly Tamás ügyvezetô igazgató úr, az általa írt észrevételekkel tartotta csak elfogadhatónak. A képviselô-testület a FEB tagok, valamint a Pénzügyi Bizottság javaslatára elfogadta a STRATIS Kft. jelentését (az ügyvezetô igazgató úr által tett észrevételek nélkül), azzal a határozati-javaslat kiegészítéssel, hogy a vizsgálati anyagban foglalt megállapítások megoldására egy hónapon belül intézkedési tervet kell készítenie a NKV ügyvezetô igazgatójának. Amennyiben a tulajdonostársak elfogadják a jelentést az érdemi intézkedésekrôl további tájékoztatást adunk. Dér Zsuzsanna képviselô, FEB elnök Számlálóbiztosok jelentkezését várjuk! Október elsejétôl zajlik hazánkban a népszámlálás, aminek lebonyolításáról minden településen a jegyzô, mint települési népszámlálási felelôs gondoskodik, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai irányításával. Az összeírást számlálóbiztosok végzik majd, a feladatra augusztus 10-ig várjuk jelentkezésüket a Polgármesteri Hivatalban. A népszámlálási törvény (2009. évi CXXXIX. törvény) és az ehhez kapcsolódó feladatokról szóló kormányrendelet (305/2010. (XII.23.) értelmében a népszámlálás elôkészítésérôl és az adatfelvétel végrehajtásáról a települési önkormányzat jegyzôje gondoskodik, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai irányításával. A törvény értelmében a Magyar Köztársaság területén a október 1- jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekrôl és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani. Az összeírás október 1-jén kezdôdik. A számlálóbiztosok az adatgyûjtés fôszereplôi. Feladatuk az adatszolgáltatói csomagok eljuttatása a lakcímekre, az interjúk lebonyolítása, az önkitöltôk papír-kérdôíveinek összegyûjtése, a címek pontosítása. Számlálóbiztosok felé támasztott követelmények: Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvôképes állampolgár lehet. Alapvetô elvárás a bizalomkeltô megjelenés, munkaterhelhetôség, motiváltság, jó beszédkészség, lelkiismeretesség, precizitás, alapvetô számítástechnika ismeret, továbbá vállalniuk kell, hogy részt vesznek a KSH által szervezett számlálóbiztosi képzésen. A jelentkezôk interneten, a oldalon elolvashatják a,,számlálóbiztosi feladatleírás -t, és megtalálják a,,számlálóbiztosi jelentkezési lap -ot. Ezt nemcsak elektronikusan lehet letölteni, hanem a jelentkezés helyszínén is rendelkezésre áll. Számlálóbiztosnak jelentkezni lehet: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási osztályán ügyfélfogadási idôben személyesen Dávidné Tóth Edit népszámlálási elôadónál Érdeklôdni lehet a 06-26/ / 104-es melléken, vagy az alábbi címeken: vagy A számlálóbiztosok díjazásáról a Kormány 305/2011. (XII.23.) rendelet rendelkezik. Várom jelentkezéseiket, tisztelettel: TóthnéPataki Csilla aljegyzô A Dózsa György utca valamikor az 50-es években Közjegyzôi elérhetôségek: dr. Komáromi József 2092 Budakeszi, Fô utca 136., T: dr. Huszár Éva 2092 Budakeszi, Fô utca 186., T: A Kossuth Lajos u. 14. szám alatti Latin kert kertészet díjmentesen átveszi a leszûrt és tiszta, zárt üveg vagy mûanyag edénybe gyûjtött háztartási fáradt olajat JÚLIUS

9 Linum Alapítvány Lukács Judit Pódiuma június 6-án örömmel gyûltünk össze az Öregiskolában, hogy egy varázslatos utazáson vegyünk részt. Aki ismerte Lukács Juditot, az tudta, mire számíthat. A többiek ezúton érezhették a szellemi kalandozás örömét. Kis hazánkban eléggé hátra sorolt a kultúra ügye, ezért is volt annak idején, 16 évvel ezelôtt olyan elementáris érzés a Sine Morbo kulturális évszaki lap megjelenése. Igényes lapot forgathatott az orvostársadalom, mert ez a kiadvány, belsô terjesztéssel csak az orvosoknak szólt. A sokoldalú témaválasztás, a szerzôk egyénisége és az állandó riporterek, fényképészek adták a lap magasan jegyzett mûvészi értékét. Persze nincs érték pénz nélkül és nincs kiadvány fôszerkesztô nélkül. Így Sine Morbo sincs Lukács Judit nélkül. Vagyis egy csendes, mégis sodró lendületû est során, a fôszerkesztô által ismertük meg ennek a kôkemény folyamatnak belsô életét, a kimondott és következetesen végigvitt elvek érvényesülését úgy, hogy eközben Judit barátokra, mi pedig a kultúra sötétjében világító szentjánosbogarakra leltünk. Nagyon jó volt közönségnek lenni ezen az estén, hallgatva íróink, költôink írásait, véleményét saját elôadásban, látni másokat magukról vallani és beletekinteni az ember tragédiájába (ebben az esetben így, csupa kis betûvel) Jankovics Marcell képi tolmácsolásában. Az, hogy a pénzhiány a lap nyomtatott példányait csaknem megszüntette és mostantól a Sine Morbo csak e-kiadvány formájában nézhetô, egy kicsit elgondolkoztat, de az a spirituális és kapcsolati tôke, amivel Judit rendelkezik, biztosíthatja az egészségügyi közösség további szellemi táplálékát. Szeretnék köszönetet mondani az est elôadójának, ennek az ízig-vérig nôbôl összeállított légies lénynek, aki képes volt a szelídségét egy pillanat alatt harcos vitapartnerré változtatni, mindig az adott igény szerint. Köszönjük Judit! Dr. Solymosi Péter Ui. Köszönjük az IVF /Nemzetközi Visegrádi Alap/ támogatását, a diákok, és tanáraik lelkes munkáját, a Linum Alapítvány vezetôségének támogatását. A projekt további sorsáról folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklôdôket. SzA Fordítók és tanáraik Ifjú mûvészek és tanáraik Megszállottak Benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban. (Szent Ágoston) Visegrád június 17. péntek délután Cseh, lengyel, magyar, német és szlovák egyetemisták gyülekeztek tanáraikkal együtt, hogy az Alsóvárban megtekintsék a híres visegrádi lovagi torna bemutatót, és nem mellékesen a gyönyörû dunai tájat. A vendégek a Linum Alapítvány meghívására érkeztek Visegrádra, hogy egy közel egy éves projekt, együttmûködés eredményét megtekintsék, közösen megünnepeljék. Reneszánsz étterem néhány perccel este 6 óra után Szilágyiné Bátorfi Edit fôosztályvezetô-helyettes /KÜM II. Európai Fôosztály/ köszöntötte a V4-es országokból érkezett majdnem ötven vendéget. Hangsúlyozta a visegrádi együttmûködés jelentôségét. Kiemelte a MEGSZÁLLOTTAK címû kiadvány különlegességét. A közremûködô diákok közel negyven sikeres V4-es projekt vezetôivel, több politikussal, tudóssal készítettek interjút. A szerkesztett, vágott végleges változata közel három órányi felvételt tartalmaz. A diákok arra a kérdésre igyekeztek választ kapni, hogy mi motiválja, mi hajtja a MEGSZÁLLOTTAKAT. Jiri Sykora az IVF PR vezetôje a projekt több éves történetébôl mesélt el epizódokat. Ô is az újszerûséget emelte ki. Harmadikként Szomolányi Attila, a Linum Alapítvány kuratóriumának elnöke, ötletgazda köszöntötte a vendégeket. Hangsúlyozta, hogy a sikeres projektvezetôk, MEGSZÁLLOTTAK bemutatásával követendô példaképeket akarnak állítani a fiatalok elé. Megköszönte az ötven diák, és tanár munkáját. Kijelentette: Örömmel mondhatom, hogy a MEGSZÁLLOTTAK egy ifjabb generációjával ismerkedtem meg a munka során. A kiadvány három részbôl áll. Az elsôben rövid összefoglaló hangzik el az ös királyi találkozóról, a Visegrádi Együttmûködés, majd az Alap létrehozásáról, a 2011-ig vezetô út legfontosabb Visegrádhoz kötôdô eseményeirôl. Természetesen gazdag képanyag, filmfelvételek, aláfestô zene teszik színessé, gazdaggá a kiadványt. A bevezetôt Petr Vágnerrel (IVF igazgatója) készített interjú, majd politikusokkal, diplomatákkal, és tudósokkal készített felvételek követik. (Szilágyiné Bátorfi Edit, Jeszenszky Géza, Mikulas Dzurinda, Kiss Gy. Csaba.) A második részben országok szerinti csoportosításban az interjúk követik egymást. Itthon a következôkkel készítettek felvételeket: Votisky Zsuzsa /Typotex Kft./, Kamp Salamon, Dobozy Borbála /Magyar Bach Társaság/, Dr. Illés Pál Attila /Szent Adalbert Alapítvány/, Dr. Diószegi László /Teleki Alapítvány/, Halzl József, Csáky. Csongor /Rákóczi Szövetség/, Balázs Zsolt /Kodály Zoltán AMI, Törökszentmiklós/, Újszászi Györgyi /Védegylet/, Cseke László /Szent György Lovagrend, Visegrád/. A harmadik részben Jiri Sykora az IVF tevékenységérôl beszél. Ezt követi a kiadványt készítô csapatok bemutatkozása. A beszédek, vetítés közben a négy országból meghívott ifjú mûvészek adtak elô egy-egy számot. Köszönet a fellépôknek: Félegyházi Botond /Visegrád/, Viola Kristóf /Párkány/, Góra Katalin /Párkány/, Karolina Wolańska /Krosno/. A zenei program, az egész est megszervezésében jelentôs szakmai támogatást nyújtott a Nagykovácsi Zenei Alapítvány. Külön köszönet a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és AMI pedagógusainak lelkes támogatásukért. Az ünnepélyes bemutató után, a vacsora közben a vendégek tárgyalásokat folytattak a termék jövôjérôl, terjesztésérôl. Természetesen az internetre is felkerül a MEGSZÁLLOTTAK. További bemutatókat terveznek itthon és külföldön egyaránt. Július végére Krosnoba /Lengyelország/ kapott meghívást a magyar és szlovák csapat néhány tagja. Idôben kell elkezdeni Tanárok és fellépô diákjaik Békéscsabáról Kedves Szomolányi Attila! Röviden a tapasztalataimról: A Kodály Országa mozgalom elindulásakor az interneten, nyilatkozatok formájában sokan nagyon sokan csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Neves személyiségek, mûvészek, iskolák is hitet tettek a magyar zenei élet, a zeneoktatás fontossága mellett. Azonban, amikor konkrét tettekre került (volna) sor, kiderült megint, hogy igen kevesen vállalják a cselekvést. Még mindig nem érzik, hogy mekkora a baj, vagy talán nehezen írom le lusták megmozdulni az ügy érdekében. Ennek fényében kiemelt köszönet illet Benneteket Lorenz Dávidot, Domokos Mátét és Téged, Attila akik kezdeményezték és azóta is mozgatják, szervezik ezt a mozgalmat. Mi a szentesi Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola és Hangversenyközpont a magunk területén és környezetében természetesen továbbra is támogatjuk és népszerûsítjük a Kodály Országa mozgalmat. A májusi Nagykovácsi és MÜPA rendezvényeket nagyon jó kezdeményezésnek tartom, én reménykedem, hogy a jövôben több zeneiskola, zenei intézmény vesz részt az ilyen megmozdulásokon. Nekem ezek a gondolatok jutottak eszembe. Nem biztos, hogy jól és pontosan látom a helyzetet. Üdvözlettel: Mihály Béla Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola és Hangversenyközpont, Szentes JÚLIUS 9

10 VAKÁCIÓ június 20-án iskolánk bezárta kapuit, hogy átadhassuk területét a felújításnak. Ettôl az idôponttól kezdve az épület egy részén már munkálatok folynak. Július elseje után az egész iskola munkaterület lesz, így nyári ügyelet tartására sincs lehetôségünk. Kérjük azokat, a kedves szülôket, esetleges érdeklôdôket, hogy az alábbi telefonszámon hívjanak, ha megoldatlan problémájuk van, és a segítségünket kérik: , vagy ban: az A tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalókról a Böngészô következô számában és az iskolai hirdetôtáblán olvashatnak. Dér Zsuzsanna igazgató PAPÍRGYÛJTÉS A májusi papírgyûjtéskor rekordmennyiségû kg papírt gyûjtöttek össze tanulóink szüleik segítésével. A befolyt összegbôl gyûjtésük arányában részesültek az osztályok, jutalmaztuk a legtöbbet gyûjtôket, a fennmaradó összeg a Zöld fülûek klubjának programjait támogatja. A PAPÍRGYÛJTÉS EREDMÉNYE: Osztály: I. 3. b 2810 kg Kojnokné Kovács Éva II. 1. a 2464 kg Lipákné K. Gyöngyi III. 2. c 2362 kg Kôrösi Éva IV. 2. a 1851 kg Balássy Dávid V. 1. b 1720 kg Veres Ildikó Egyéni: I. Holczer Márk 2.c 1320 kg I. Holczer Iringó 3.b 1320 kg II. Metz Laura 6.c 722 kg III. Kiss Imola 3.b 634 kg IV. Hidasi Richárd 5.b IV. Hidasi Márk 2.a 482 kg 482 kg Tóth Mihályné pedagógus - Bolyai megyei matematika versenyben csapatban 5. helyezést ért el Földesi András, Nagy Márton, Szabó Bence, Papp Krisztián 3. a osztályos tanulók, - Zrínyi megyei matematika versenyen csapatban 2. helyezést ért el: Földesi András, Gyôrffyi Emese, Kovács Márta 3. a osztályos tanulók, Egyéni 3. helyezett lett Földesi András 3. a osztályos tanuló, akinek, mint legeredményesebb versenyzônek, szeretném az elismerô oklevelet és könyvet átadni. - a Pátyi területi vers- és prózamondó versenyen Kovács Réka mese kategóriában az I., Géró Csenge vers kategóriában II. helyezést ért el, mindketten 2. c osztályos tanulók, és képviselték iskolánkat a megyei versenyen is. - Iskolánk utánpótlást nevelô focicsapatáról folyamatosan érkeztek a hírek, mikor, hol, milyen eredményeket értek el, gratulálunk nekik és köszönjük edzôiknek Lukácsy Zoltánnak és Fodor Attilának, valamint segítôiknek a sok munkát, - Teniszben Ganzer Olivér 7. osztályos tanulónk nyeri sorra a kupákat, - Murányi Bálint 8. osztályos tanulónk a serdülô kosárlabda csapat tagjaként lett országos bajnok, - Judóban több kiválóságunk van: Fejes Boldizsár 5.b osztályos tanulónk, aki Magyar Köztársaság kupa I. helyezett, Országos bajnokságon II. helyezett, nemzetközi versenyek I. és III. helyezettje, Veres Márton 7. osztályos tanulónk Országos Diákolimpia III. helyezettje. - Karatéban a hölgyek viszik a pálmát: Metz Rebeka Országos Diákolimpia I. helyezettje, Váradi Ráchel ugyanezen versenyen II. és III. helyezett, mindketten a 4. b osztály tanulói. - Borbély Andrea 5. b osztályos tanulónk Országos Majorett Bajnokság II. helyezettje. - Iskolánkat csapatban is sokszor képviseltétek különbözô sportversenyeken, sok kiváló eredményt elérve, köszönjük ezt nektek! A felsorolás korántsem teljes, a tanévzáró után osztályfônökeitektôl kapjátok meg okleveleiteket, mellyel megköszönjük teljesítményeteket. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk! Minden tanévben kiemelt feladatunk a környezetvédelmi nevelés, a Zöldfülûek klubja 12 éve szervezi iskolánkban az ÖKO programokat. Ebben a tanévben alsó tagozaton a 2. a osztály nyerte el az év környezetvédôje címet (of. Balássy Dávid, napk. nevelô: Kleinné Turcsányi Tünde). Felsô tagozaton a 8. a osztály érdemelte ki ezt a kitüntetést, (of. Vass Éva). Az év környezetvédô családja címet szeretném átadni Váradi Mónika és Kis András szülôknek. Köszönjük munkájukat, melyre a továbbiakban is számítunk. Elsôseink dicséretet érdemelnek. Emlékszem év elején megszeppenve ültek itt elôttem, s mostanra már megismerkedtek a betûkkel, számokkal, egykét gyermekkönyvvel már egyedül is elboldogulnak. Beilleszkedtek iskolánkba, sok barátot találtak maguknak, nem csak a saját, hanem a magasabb évfolyamokról is. Igazi hajrá volt ez a második félév. Sok jó jegy született, a rosszabbakról most nem szeretnék beszélni. Az emlékezés szerencsére olyan, hogy általában csak a szépeket fûzi, köti csokorba, a kellemetlen emlékek megszelídülnek, elhalványulnak. Az igazi nagy emlékek kincsként megmaradnak, elvihetôk. Hogy csak egy-egy nagy eseményt említsek az idei évbôl, nagy sikere volt a Katalin bálunknak, melyet a meghitt adventi reggelek követtek, majd az iskolai Kiskarácsony, a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett megemlékezés, a fantasztikus témanap farsangkor, s a közel 200 fôt megmozgató majális. Nemrégen a Pálvölgyi Cseppkôbarlangban a fantasztikus cseppkô csodák között jutott eszembe egy gondolat. Minden percben leesik egy vízcsepp és valamit hozzáad az addigiakhoz. A cseppkô percrôl, percre, óráról órára, évrôl évre épül, növekszik. Egyszer a legkisebb cseppkô számára is eljön a pillanat, hogy eléri a mennyezetet, még akkor is, ha cseppekként épül fel. Tanévzáró a Nagykovácsi Általános Iskolában Szeretettel köszöntök mindenkit! Öröm látni benneteket, akik szépen felöltözve, ünneplôben várjátok ezt a pillanatot, amelyben ismételten egy tanév végére érkeztünk. Nektek, egy kicsit könnyebb, mint az utánatok következô ballagóké, mert velük, ekkor találkozunk utoljára. Mindannyian nehéz, dolgos évet tudhatunk magunk mögött. Ez már a tanulmányi, kulturális- és sportversenyeken elért sok szép eredménybôl is kiderült. Nagyon büszkék vagyunk iskolánk azon tanulóira, akik dicsôséget szereztek a település határain kívül a területi, megyei, országos és nemzetközi versenyeken. A teljesség igénye nélkül a legkiválóbb eredményeinkrôl: JÚLIUS

11 Ez a növekedés törvénye. Egy ilyen ünnepi pillanatban, mint a mai is érdemes megállni és feltenni a kérdést: Mit végeztünk, építettünk ebben az esztendôben, mi az eredménye mindannak, amit napról-napra egymásra tettünk? Vajon látjuk-e az eredményeket? Ha vetünk egy pillantást a bizonyítványotokba, az is egyfajta eredmény, összegzés. Elmondja, hogy a tanárok szerint miként dolgoztatok, és ha végigtekintek az alábbi hosszú listán, elégedetten mondhatom, remek eredmények születtek. Most azoknak a névsorát olvasom fel, akik a jók között is a legjobbak voltak. Nevelôtestületi dicséretben részesült: 1. a Dajka Bálint Telek Bence Egri Mátyás Gergely Csongor Hodász Ibolya Rákóczi Bianka 1. b Alberti Laura Dézsi Bettina Ducsai Boglárka Gyôrffy Attila Láng Borbála Nagy Sára Ollé Annamária Panna Papp Ágoston Papp Csenge Szalontai Tímea Tory Anna Földesi Katinka Kukla Barna Zlinszky Miksa 2. a Becze Krisztián Hazai Barna Imre Dorina Lisztovszky Anna Stefán Anna Várai Zita Halmágyi Gergô Molnár Gellért Király Bálint 2. b Márta Zsombor Havasi Kristóf 2. c Bonifert Balázs Géró Anna Csenge Horgas Johanna Kis Bence Kovács Réka Golda Szilvia Rácz Borbála Nagy Kristóf Szadeczky Lili Várkonyi Barnabás 3. a Földesi András Gyôrffy Emese Hazai Kinga Hazai Margit Környei Luca Nagy Márton Sipos Márton Viczián Anna 3. b Baráth Gábor Golda András Kenyeres Sára Kisida Júlia Tófalvy Maja Török Álmos 4. a Ganzer Balázs Hajba Lídia Papp Inez Rácz Dorottya Richly Ádám Tory Eszter Vajay Mónika Valentin Kamilla Várai Tünde 4. b Fehér Lili Grubits Rebeka Metz Rebeka Steigerwald Tímea Kovács Bendeguz 5. a. Kurt Levente 5.b. Borbély Andrea Fejes Boldizsár Horváth Nikolett Kiss Janka 6. a Faragó Theodóra Golda Zsófia Herczegfalvy Veronika Huszár Katalin Lipi Noémi Telek Flóra 6. b Kontra Lili Kovács Lili 6. c Éliás Gergely Földvári Sába Horváth Nóra Metz Laura Réthy Boglárka 7. o. Eördögh Viktória 8. a Budai Brigitta Borbély Anna 8. b Erdei Boglárka Most egy pillanatra álljunk meg és búcsúzzunk el azon hatodikos tanulóinktól, akik a következô tanében már gimnáziumban folytatják tanulmányaikat. Sok sikert és örömöt kívánunk nekik! Azoknak pedig, akik továbbra is megtisztelnek bennünket, és velünk maradnak, ígérjük, hogy nagyon szép, kellemes két év vár rájuk. A továbbtanulással nekik sem lesz gondjuk, hiszen idén is minden diákunk szerencsésen továbbtanult 22-en gimnáziumban, 11-en szakközépiskolában 1 diákunk szakiskolában folytatja tanulmányait. Elsô helyen 29-en, második helyen 3-an, harmadik helyen 2-en nyertek felvételt. Ez a mai nap megint lezárja életünk egy szakaszát. Két kedves évfolyamtól elbúcsúzunk, a többiekkel pedig ôsszel folytatjuk tovább a munkát. Kívánom, hogy a nyáron álmodjatok sokat, töltôdjetek fel, pihenjetek, élvezzétek a szabadságot, gondtalanságot. Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy az iskola közösségei a nyáron is találkoznak. Ez ugyanis azt jelenti, hogy szeretünk együtt lenni. Közel 30 tanuló ÖKO táborban és sokan még különbözô táborban fognak együtt sportolni, nyaralni. Biztos nem fogtok unatkozni. Élvezzétek a nyarat fiatalságotok napjait, töltôdjetek fel a strandon és a napon! Minden elmúlik, mint az álom, Elröpül, mint vándormadár, Csak az emlék marad meg a szívben, Halványan, mint a holdsugár. (Friedrich Schiller) Ezekkel a szavakkal a es tanévet ünnepélyesen bezárom. Találkozunk szeptember 1-jén, 8 órakor az ünnepélyes évnyitón. Az év diákja tanévben Ebben a tanévben hagyományosan már 15. alkalommal hirdettük meg az év diákja versenyt, melyen azok a diákok pályázhatnak, akik kiváló tanulmányi eredményük, magatartásuk, szorgalmuk mellett képviselték iskolánkat különbözô tanulmányi versenyeken, sportversenyeken. Szavazataikat leadták diáktársaik, osztályfônökeik, és az iskola vezetôsége is. Az összesített pontok alapján az alábbi eredmény született: Alsó tagozat 1. Földesi András 3.a 2. Metz Rebeka 4.b 3. Kovács Réka 2.c 4. Géró Csenge 2.c 5. Lisztovszki Anna 2.a 6. Gyôrffy Emese 3.a 7. Sipos Márton 3.a 8. Stefán Anna 2.a 9. Márta Zsombor 2.b 10. Tory Eszter 4.a Ballagás június 17. Felsô tagozat 1. Budai Brigitta 8.a 2. Fejes Boldizsár 5.b 3. Erdei Boglárka 8.b 4. Lipi Noémi 6.a 5. Faragó Theodóra 6.a 6. Eördögh Viktória Borbély Andrea 5.b 8. Telek Flóra 6.a 9. Metz Laura 6.c 10. Kurt Levente Ali 5.a Reindl Gyula igazgatóhelyettes Kedves Szülôk, Rokonok, Kollégáim, Kedves búcsúzó nyolcadikos diákok! A hajnali ébredésnek minden pillanata csodálatos élmény. Akár álmosan, akár frissen ébredünk, ugrunk ki az ágyból. Az ember nyújtózkodik egyet, és jólesô érzéssel gondolja végig: felébredtem! Ismét elôttem egy új nap, minden lehetôségével, minden élményével. Elôttem egy tiszta sima papír, életem naplójának újabb oldala, melyre nagyon sok mindent írhatok, s rajtam múlik, hogy estére milyen élmények sorozata, milyen értékes események kerülnek rá. A mindennapok apró eseményei, a látszólag értéktelennek tûnô történések sorozata mind, mind egyetlen hatalmas folyamattá állnak össze, s ezek idônként, egy-egy nagyobb állomásnál értékelhetôk. Ilyen állomáshoz érkeztünk el a mai napon. A diákélet mindennapjai, a tanulás fáradtsága, a dolgozatírások gyötrelmei, eredményei, a versenyek izgalmai, a féléves, az év végi bizonyítványok örömteli, vagy éppen fájdalmas átvételei, az osztályközösségben eltöltött napok, az évnyitók, évzárók, karácsonyi, farsangi év végi ünnepségek, a majálisok, kirándulások eseményei adták azt a fejezetet naplótokban, amelynek elejére az iskoláskor címet írhatjátok. S közben elrohant az élet. A nemrég még riadt szemmel bejövô kis elsô osztályosból nagy leány, nagyfiú vált. S ahogy felnôttök, úgy nô az igényetek, de úgy nô az igény veletek szemben is. Egyre több a feladat, életetek útja sikerek, és kudarcok között folyik, soha nem elég a várva várt dicséret, s talán több a kelleténél a szidás. S az elhangzott jó tanácsok között ilyeneket is hallhattatok már: Ne fecséreld az idôdet, a nap mindenkinek 24 órából áll. Tanulj sokat, a pénzedet, vagyonodat elveszítheted, de a tudást soha nem fogják elvenni tôled. Kedves ballagó diákok! Most, hogy elérkeztetek az utolsó csengôszóhoz, nektek is át kell gondolni, hogy életetekben eddig, milyen eredményeket értetek el. Van, aki gazdagabb eseményeket írt naplójába, van, akinek ez kevésbé sikerült. Ennek függvényében kell átgondolnotok, hogyan tovább. S ezt magatoknak kell megtennetek. Az élet nagy pillanataiban mindig magunkra maradunk, mert hiába segítenek szüleink, tanáraink, barátaink, a saját életét mindenki maga építi fel. Meghatározóak ezek az évek, mert értékrendet, szokásrendet, viselkedési normákat adott és közvetített. Kérünk benneteket, ezeket vigyétek tovább, ebbôl építkezzetek. Ha valami nem tetszett azt vegyétek úgy, mint a tanulás részét, mert sajnos nem lesz mindig gondtalan és felhôtlen az életetek. Soha nem az eseményektôl függ a boldogságotok, hanem, mindig a hozzáálláson. Egy biztos, ha szeretettel fordulsz embertársaidhoz, azt sokszorosan visszakapod. A búcsú és a köszönet mindig közös alapokon nyugszik. Búcsúztok most az iskolától, osztályfônökeitektôl Erzsike nénitôl és Éva nénitôl, tanáraitoktól, iskolatársaitoktól. Köszönjétek meg elôször is szüleiteknek, hogy támogatták tanulásotokat, tanáraitoknak az önzetlen, gondoskodó szeretetüket, társaitoknak a jó szót, a sok vidám pillanatot, együttérzést, segítséget. Öröm számunkra, hogy 8 évet együtt tölthettünk. Egymásnak rendelt minket az élet, diáknak a tanárt, tanárnak a diákot. Mert nem csak a diák tanul egy iskolában, hanem a tanár is nagyon sokat, szeretetet, megbocsátást, belátást, egymásra figyelést JÚLIUS 11

12 Kedves Szülôk, Hozzátartozók! Köszönjük, hogy áldozatos figyelemmel kísérték gyermekük fejlôdését eddigi útjukon. Úgy érezzük, hogy azért, amilyenek lettek ezek a fiatalok, s amilyen lesz az életük, közös a felelôsségünk. Az ebbôl fakadó feladat nemcsak teher, hanem életcél. Most el kell engedni fiataljainkat, hogy majd visszatérhessenek hozzánk. Kedves Tanárok! Elhagynak bennünket tanítványaink, az arcok, a szemek, a mozdulatok, melyek olykor bosszúságot, olykor haragot, de legtöbbször az igazi örömöt hívták elô az érzékenységre hajlamos tanítói lelkünkbôl. A szívünkhöz nôtt fiatalokat útra bocsátva nem tehetünk mást, mint szelíden elengedve kezüket kívánunk nekik sok sikert, örömöt, elégedettséget életük következô állomásához érkezve. Kedves Nyolcadikos Diákok! Elbúcsúzunk most tôletek. Nyissatok újabb oldalt a naplótokban, lépjetek be a középiskolába jó szívvel, nagy lelkesedéssel. A tanári szemek sokat látnak, és messzire tekintenek. Mint jó tükörben bennetek vannak erényeink, gyengeségeink, hibáink, mulasztásaink. De mi hisszük, és tudjuk, a ti nagyra hivatottságotokat is. Látjuk közöttetek azokat, akik tehetségben, jóságban majd megelôznek bennünket. Bízunk benne, hogy minél többen lesztek, s ehhez kívánunk tiszta szívbôl erôt, egészséget, kitartást, lelki békét és boldogságot! Dér Zsuzsanna igazgató 8.a osztály osztályfônök: Vass Éva 1. Borbély Anna 2. Budai Brigitta 3. Forgács Nándor 4. Haládik Gábor 5. Kis Anna 6. Mester András 7. Murányi Bálint 8. Solti Fanni 9. Szakács Péter 10. Tóth Vivien 11. Vajay Viktória 12. Varga Jenô Krisztián 13. Vig Kata VÉGEREDMÉNY: 1. Mészöly Focisuli 2. Vác 3. Bôrlabda SE 4. ASI-Dinamo STAR 5. KISE 6. IKARUS BSE 7. MAC 8. Hidegkút SC 9. Nagykovácsi USE A csapat tagjai: Horváth Levente, Kosztoványi András 1.a; Bertalan Csongor, Fodor Csanád, Gyôrffy Attila, Ormay Soma 1.b; Márta Zsombor 2.b; Golda Marci Aki segített a gyerekek utaztatásában, annak ismét köszönöm a segítségét! Fodor Attila U8-U9 csapat fociedzôje 06-30/ ; II. ANGYALFÖLD KUPA (U8) június 04. Az ASI-Dinamo STAR SE meghívására, egy nagyon jó hangulatú mûfüves gyerek kupán / es korosztály/ (U8) vettünk részt június 04-én, szombat délelôtt. A tornán 9 csapat versengett, 3 csoportban: A csoport: - ASI-Dinamo STAR - Bôrlabda SE - Nagykovácsi Utánpótlás SE B csoport: - Mészöly Focisuli - IKARUS BSE - MAC - KISE C csoport: - Vác - MAC - Hidegkút SC Az elsô mérkôzést a házigazda ASI-Dinamo STAR csapatával játszottuk. Ez a korosztály eddig 4:4 ellen kiskapura játszott, és most elôször próbáltuk ki ôket 5+1-ben kézilabdakapura. A focipalántáink küzdöttek, de az új körülményeket még nem szokták meg, ami meg is látszott a játékukon és a végeredményen is. ASI-Dinamo STAR Nagykovácsi USE 3:0 8.b osztály osztályfônök: Balázs Lászlóné 1. Bánkuti Patrik 2. Barka Nikoletta 3. Bayer Annamária 4. Bencsics Áron 5. Budavári Marcell 6. Derlavics Tímea 7. Erdei Boglárka 8 Eszes László 9. Gulyás Csaba 10. Honti Márk 11. Hulé Norbert 12. Kunert Anett 13. Kunert Zsolt 14. Leyrer Krisztina 15. Molnár Noémi 16. Nagy Dávid 17. Nagy László 18. Palatin Dénes 19. Somogyi Gábor 20. Szabó Nikolett 21. Vajda Levente A második mérkôzésen a Bôrlabda SE csapatával fociztunk. A nagyon jól összeszokott, 1-2 éve együtt edzô csapattal szemben mindent megpróbáltak a fiaink, de a szokatlan játékfeltételek és a nagyobb játékerô elôtt fejet kellett hajtanunk. Ezzel eldôlt, hogy a csoportban a harmadik helyen végeztünk, készülhettünk a helyosztó mérkôzésekre. Bôrlabda SE Nagykovácsi USE 4:0 A harmadik mérkôzésünkön, a helyosztó elsô mérkôzésen a MAC csapatával találkoztunk. Fordulatos mérkôzésen, sok helyzet kihagyásával, sajnos egy góllal kikaptunk. MAC Nagykovácsi USE 2:1 Nagykovácsi gólszerzôje: Márta Zsombor A negyedik mérkôzésen, a Hidegkút SC csapata ellen léptünk pályára. Itt már nagyon fáradtan mozgott a csapat, sajnos vereség lett a vége, pedig a játék képe alapján a döntetlen igazságosabb lett volna. Hidegkút SC Nagykovácsi USE 1:0 A kupát röviden értékelve, úgy gondolom érdemes volt elfogadni a meghívást, mert Budapesten is megmutattuk magunkat, új kapcsolatokat építettünk. Nagyon sok szakmai tapasztalatot gyûjthettünk ismét, amit fel tudunk használni a fiúk további fejlôdése érdekében és ismét jó hírét vittük Nagykovácsinak. NUSE Évadzáró sportnap június 11-én, egy napsütötte szép szombati napon tartotta meg a Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület (NUSE) a megalakulását követôen elsô évadzáró sportnapját. Az egész napos örömteli focizást megelôzte egy igen csak jó hangulatú, sportszerû, de küzdelmekkel teli mérkôzés. U13-as csapatunk a Pomáz Foci Suli ellen játszotta utolsó idei mérkôzését, amelyen fiaink egy bravúros 5-1 gyôzelmet arattak. Örömmel vettük, hogy a mérkôzésre és az azt követô sportnapra nagyon sokan eljöttek. Vendégeink között köszönthettük Tóthné Pataki Csilla aljegyzôt, Dékány Angéla alpolgármestert, Dér Zsuzsanna igazgató asszonyt, Bárdos Iván és Bedô István képviselô urakat kedves feleségeikkel, és nem utolsó sorban mind azokat, akik elfogadták meghívásunkat. A gyôzelem és a hangos-lelkes szurkolás után mindenkinek jól esett a pálya mellett megterített asztalon felkínált édes és sós finomságok elfogyasztása egy-egy pohár hideg üdítô társaságában. Mindezek mellett jókedvû, kötetlen beszélgetés vette kezdetét a felnôttek körében, a gyerekek pedig a focizás mindenféle formáját ûzték egész nap. Jó volt nézni, ahogyan a pálya megtelik futkározó gyermekekkel, akikben a lelkesedés a foci iránt egyre nagyobb mértékben növekszik, ezzel biztosítva a NUSE állandó utánpótlását. Kora délutánra a bográcsban elkészült a híres és isteni finom pörkölt, amely készítôinek hálás köszönet érte. Elmondhatjuk, hogy mindenki jól érezte magát a rendezvényen és az addig egymás számára ismeretlen szülôk is megismerhették egymást, hiszen fontos, hogy a gyerekek által létrehozott barátságok és csapatok további sikeres mûködése mögött egy összefogott szülôi támogatás álljon. Köszönet a szülôknek, akik megédesítették süteményeikkel e napot, Klauser Balázsnak a szállításért és mind azoknak, akik hozzájárultak a sportnap sikeréhez. NUSE képviseletében: Beczéné Kálóczy Orsolya JÚLIUS

13 Mit visz a Kispatak? Kispatak Óvoda: Kaszáló u ; Tel.: Tagóvodák: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: Száva u. 5., Tel.: 26/ Bükk u. 9., Tel.: 26/ BALLAGÁS Az emlék olyan virág, amely nem hervad el soha, Esô nem tépi el, szél nem hordja tova, Gyûjtsél tehát csokorba, amennyit csak lehet, A csokor közt ôrizd meg örök emlékemet. (Anonyomus) Családi évzáró Május utolsó péntekjén megelevenedett a Dózsa György utcai óvoda udvara. Már délelôtt állt az ugráló vár, így a nagytestvéreket kísérô apróságokat alig lehetett kivonszolni a kertbôl, de legalább így elég idô jutott rájuk délután, hogy az ovisok már addigra kiugrálhatták magukat. Délután fél négytôl minden ovis a szüleivel, testvéreivel együtt élvezhette a változatos és izgalmas programokat. A legnagyobb sláger a lufi-hajtogató bohóc volt, ahol hatalmas sor kígyózott. A legtöbb apróság már ismerte a türelem rózsát terem szólás igazát, az egy-két tolakodós pedig most biztosan megtanulta. Bohóc úr pedig megállapította, hogy az óvoda egész hadsereg karddal felfegyverzett lovaggal rendelkezik bármilyen esetleges támadás elhárítására. Két turnusban is élvezhették a gyerekek Gyöngyvér néni csodálatos bábelôadását a világszép kecskebékáról, ami a felnôtteket is ámulatba ejtette. A délután másik nagy érdeklôdést kiváltó programja a jazz balettosok elôadása volt, az ovisok Fotó: Bozsits Krisztina Az idén 42 nagycsoportosunk ballagott a Dózsa György úti óvodából. Könnyes szemmel, meghatódottan búcsúztunk tôlük, hiszen összeköt bennünket sok-sok kedves élmény. Óvodapedagógusaink a négy év alatt változatos programokkal, sokfajta tevékenység felkínálásával igyekeztek a gyerekek képességeit fejleszteni, látókörüket szélesíteni és felkészíteni ôket az iskolára. Munkájuk gyümölcse beérett. A gyermekek ballagó mûsora iskolaérettségükrôl tett tanúbizonyságot. Köszönjük a szülôknek, hogy annak idején óvodánkat választották gyermekük neveléséhez és bizalommal fordultak óvodapedagógusaink felé. Továbbá köszönjük azt a sok segítséget, támogatást, amivel hozzájárultak munkánk eredményességéhez. Úgy éltünk itt valamennyien, mint egy nagy család. S ha egy családtagunk elmegy, az mindig hiányként jelentkezik a többiekben. Mi is így vagyunk ezzel. Nem titkoljuk, hogy nagycsoportosaink a szívünkhöz nôttek, furcsa érzés elengedni a kezüket, de ez az élet rendje. Reméljük, jó szívvel gondolnak majd ránk, megállják a helyüket az iskolában és valamennyien boldog, sikeres emberekké válnak. Szabó Éva tagóvoda-vezetô és az iskolások is két-két számmal készültek. A kicsik láthatóan élvezték a csillogós egyenruhában való parádézást, a szülôknek pedig bizonyára lelkesítô volt látni, pár év alatt hová fog fejlôdni csemetéjük. A kertben az arcfestôknek köszönhetôen egyre több pillangó, cica és kalóz szaladgált. Természetesen a büféasztalnál álló dadusoknak is volt dolga bôven, jólesett megpihenni egy kis házi sütivel-szörppel a kézben. A nyugodt játékra vágyók számára volt kiváló lehetôség a szívószál-gyöngyökbôl való nyaklánc készítése illetve az óriás kirakó. A szülôk számára ez a délután nagyszerû lehetôség volt a beszélgetésre, a kapcsolatok elmélyítésére, és végre a szép lassan sokasodó apukák is kivehették a részüket az óvoda életébôl. Köszönjük ezt a szép délutánt mindenekelôtt a tagóvoda-vezetônek, Szabó Évának, és a lebonyolításban résztvevô valamennyi óvó néninek és dadusnak. A profi szervezés és a változatosság biztosította, hogy nem is vettük észre az idô múlását, és csak a vacsoraidô rendelte haza a vidám társaságot. Kanga Merre visz a Kispatak? Néhány hete Hanna lányom azzal az ötlettel állt elô, hogy mesét kellene írni. Az írás persze úgy történt, hogy a szerzô a kanapén fekve almát majszolt én pedig szorgosan, szó szerint írtam az általa tollba mondott történetet. A szerzô meglepôen kitartónak bizonyult, mert majd egy egész A4-es oldalnyi mese kerekedett a nagy vállalkozásból. A történet egy nyúlról szólt, akit úgy hívtak: Nyúl. Kalandjai a többit már találd ki te apa mondattal értek véget. Kinyomtattam a mûvet és magamnál tartottam, csak hogy néha bele-bele olvassak. Néhány nappal ezelôtt munkahelyi feladat kapcsán találkoztam egy nyelvész szakértôvel és megmutattam neki Hanna mûvét, azzal a ki nem mondott reménnyel, hogy minden bizonnyal ámulatba ejtik majd az 5 éves szerzô összetett mondatai és az iromány választékos nyelvezete. Csalódnom kellett, ugyanis a szakértô a történet elolvasását követôen nem a szerzô Isten adta tehetségét kezdte dicsérni, csupán annyit kérdezett, hogy melyik oviba jár. A kérdésen kissé meghökkenve közöltem, hogy a Nagykovácsi Kispatak Óvodába, a Zsebibaba csoportba. Látva az arcomra kiülô leplezhetetlen szülôi csalódottságot, értésemre adta, hogy bár a mese valóban elismerésre méltó egy öt éves kislánytól, érdemei nem csupán Hanna kreatív fantáziájában gyökereznek, hanem rendkívül színvonalas és odaadó óvónôi munka bizonyítékai. Elgondolkodtam a hallottakon és szégyenkezve ismertem be, milyen ritkán is kapott helyet az óvónôk és dadusok munkájának elismerése a szülôi büszkeség mellett, amely egy az oviban tanult mondóka, vers vagy egy dalocska hallatán töltött el. Azután arra gondoltam, milyen szerencsés is Hanna és ovis társai, hogy olyan szakemberek foglalkoznak velük, akiknek a munkája egy nyelvész szakértô elismerését váltja ki. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy mennyi odaadás, kitartás és türelem rejlik abban a sokszor természetesnek vett munkában, ami az oviban tanultam mondat mögött rejtôzik. John Steinbeck szerint a nevelés a jövô kulcsa és minden jó azoknak jut, akik megszerzik a tudást. Nyúl története kapcsán ismét megbizonyosodtam afelôl, hogy a Kispatak hullámain gyermekeink a tudás és minden jó irányába vitorláznak. Azoknak pedig, akik a kormánykereket igazítják, nem mondhatunk mást: köszönjük. Ott István szülô Pedagógus napra Ilyenkor, az óvodai ballagás alkalmával, megint az ember egy kicsit befelé figyel. Mélázik az idô múlásán, azon, hogy hamarosan az ô gyermeke is elballag az óvodából. Ilyenkor egy picit több figyelem jut azokra az óvó nénikre, akiknek ballagó csoportjuk van. Ezért azt gondoltam ejtsünk egy pár szót, mondjunk köszönetet azoknak az óvó néniknek is, akiknek középsôs vagy kiscsoportos gyerekeik vannak. Azt hiszem a szó legártatlanabb értelmében elmondható, hogy óvó nénik, daduska nénik esetében bizalmi állásról van szó. Itt nem nagy üzleti titkokról, gazdasági érdekek figyelembe vételérôl beszélünk, hanem annál sokkal többrôl. Apró, kicsi titkokról, amelyek megláttatják egy kicsi gyermek érzé JÚLIUS

14 kenységét, kiszolgáltatottságát, viselkedésének okait. Olyan titkokról, melyeknek megosztása és megôrzése létrehoz egy olyan kapcsolatot, amelyre még mi, szülôk is szívesen emlékezünk vissza. Legyen ez a pár sor minden óvó néni és daduska néni köszöntésére, legfôképpen a Zsebibaba csoportban dolgozó Anci néni, Éva néni, Éva daduska néni részére. Elek István Mint a kertész Mint a kertész virágait Gondozza és neveli, Úgy becéznek, óvnak engem Óvónéni szemei. A virág az illatával Mondja azt, hogy: KÖSZÖNÖM Én meg a sok jót a szívem melegével köszönöm Ilcsikné Katona Éva Zsebibabás anyuka A Kispatak Óvoda táncosai a néptánc gálán A Kispatak Óvoda óvodásai szeptembertôl a Nevelési program keretében vehettek részt néptánc foglalkozáson. Köszönjük Bencsik Mónika Polgármester Asszonynak és Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának, hogy hozzájárultak a legfiatalabb nemzedék magyarságának elmélyítéséhez. Külön köszönjük Kiszelné Mohos Katalin óvodavezetônek, hogy felkarolta az óvodások életkorának legmegfelelôbb, zenei és mozgásfejlesztést nyújtó néptáncot. Így 9 csoportban 270 gyermek tapasztalhatta meg hétrôl hétre a képességfejlôdés, a ritmikus mozgás, a közös együttmûködés mellett az igényes játék örömét Vekerdi Mónika vezetésével. Közülük a legügyesebbek, 120 gyermek 5 koreográfiát, játékfûzést mutattak be május 28-án a Néptánc gálán. A Zsebibaba csoport tagjai léptek elsôként színpadra. Ôket a Mókus csoport követte. Az egyéni személyiség minél teljesebb kibontakoztatásán kívül Óvodánk célja a múlt, a hagyományok iránti érdeklôdés felkeltése, és a közösség, az összetartozás érzésének megerôsítése. Ennek legjobb eszköze a hagyományôrzés. Idén már harmadik alkalommal elevenítették fel az elsô osztályosok a Balázsolás, vagyis a nagycsoportosok iskolába hívogatásának hagyományát. Kedves kapocs ez a két intézmény között! A leányok az énekes, érzelmi többletet kívánó szerepjátékokkal, a fiúk pedig az erôgyûjtést biztosító küzdôjátékokban készülnek az életre. A mindezeket magába foglaló Pünkösdölést a Száva utcai óvodások mutatták be. Szeptemberben nagy örömmel vették birtokba gyermekeink a Kaszáló utcai új óvodát. Ez az öröm sugárzott táncukból is. A Katica csoport tagjai nagycsoportosok. Egész évben remek hangulatban teltek a foglalkozások. Gyakorlottak a párválasztásban, a páros táncolásban is. Ennyi idôs korban különleges, hogy eszközös táncot tudtak bemutatni a legények. Ezúton is szeretném megköszönni kolléganôimnek a felkészüléshez és az elôadáshoz nyújtott segítségét! Bertalanné Vekerdi Mónika Tájékoztatás az óvodai felvételi eljárásról Mivel a 2011/2012. nevelési évre jelentkezôk száma jelentôsen meghaladta a felvehetô gyermekek számát, az óvodában felvételi bizottság alakult valamennyi vezetô helyettes bevonásával, hogy objektív szempontok figyelembe vételével döntést hozzon a felvételre, illetve elutasításra kerülô gyermekek számáról és személyérôl. A felvételi bizottság az alábbi felvételi szempontok alapján hozta meg döntését: A közoktatási törvény alapján az ötödik életévet betöltô gyermekek felvétele kötelezô (1993. évi LXXIX. tv. 24..), valamint nem tagadható meg a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek felvétele (1993. évi LXXIX. tv. 65 ). A gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján elônyben részesítettük azon gyermekeket, akiket egyedülálló vagy idôskorú személy nevel, vagy akiknek ellátásáról szülôje, gondviselôje szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni (rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül), illetve akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve, amely családban az édesanya GYES-en van (1997. évi XXXI. tv. 41..) Elônyt élvezett az olyan dolgozó szülô gyermeke, akinek nagyobb gyermeke már a Kispatak Óvodába jár, kivéve, amely családban az édesanya GYES-en van. A fennmaradó helyeken elônyt élvezett az olyan gyermek felvétele, aki a 2011/2012. nevelési évben minél korábban betölti a negyedik életévét, illetve az olyan dolgozó szülô gyermeke, aki az elmúlt tanévben már elutasításra került. Azonnali elutasításra kerültek a nem nagykovácsi bejelentett állandó lakcímmel, illetve nem nagykovácsi tartózkodási hellyel rendelkezô gyermekek, valamint, akik más lakóhely esetén nagykovácsi munkáltatói igazolást sem tudtak bemutatni. (Fotók: Kövesd Szilvia és Venczel Zsolt) Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy aki támogatni kívánja a református templom orgona építését, azok részére az Ügyfélszolgálaton elhelyeztünk csekket, azon a befizetést megtehetik. A fenti szempontok alapján a 69 szabad férôhelyre 66 gyermek került felvételre, 96 pedig elutasításra. Az elutasítottak közül 6 család nem rendelkezett nagykovácsi lakcímkártyával. A jogosan fellebbezôk, illetve az év közben kötelezôen felvételre kerülô gyermekek számára 3 férôhely maradt szabadon. A fellebbezô kérelmeket Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának aljegyzôje vizsgálja felül, és hozza meg helybenhagyó vagy elutasító döntését. A jogorvoslati eljárás jelenleg még folyamatban van, de elôre láthatóan valamennyi szabad férôhely betöltésre kerül az eljárás folyamán. Ezúton köszönöm meg azoknak a szülôknek az együttmûködését, akik jogosultak lettek volna gyermekük felvételére, de egyéni beszélgetéseink alapján lemondtak ezen elôjogukról, mert megoldottnak látták gyermekük további otthoni nevelését. Köszönet azon szülôknek is, akik nem támadóan léptek fel az intézmény vezetése ellen, hanem nagyfokú toleranciát tanúsítva, megértéssel és emberséges hozzáállással fogadták a családok számára nem kis nehézséget okozó elutasító határozatokat, tudva azt, hogy a férôhelyek megfelelô számú biztosítása nem az óvodavezetô feladata. Kiszelné Mohos Katalin óvodavezetô JÚLIUS

15 KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR Kossuth Lajos u. 78. Tel.: Könyvtári híreink Kedves Olvasóink, Látogatóink! A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található települési könyvtárban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és ismeretterjesztô könyvek, hangos könyvek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-ROMok, társasjátékok helyben használata és kölcsönzése, fénymásolás valamint Internet használat áll az Önök rendelkezésére. Az irodalom, a történelem, a politika, a pedagógia, a számítástechnika, a régészet, a konyhamûvészet és a kertészet iránt érdeklôdôket is várja a könyvtárban megtalálható 22 féle folyóirat! A régebbi számok hétvégi kölcsönzésére is van lehetôség. Ezek közül néhány: Burda, Geo, Heti válasz, Kerti Kalendárium, Lakáskultúra, Nôk Lapja, PC World, Pesti Mûsor, 168 óra, Tanító, Természetbúvár, Természetgyógyászat stb. Napilapok: Expressz, Magyar Nemzet, Népszabadság. Gyermekeknek szóló folyóiratok: Süni. A gr. Tisza István Nemzeti Kör által megvásárolt Trianoni Szemle címû folyóirat megtekinthetô a könyvtárban. Ú j d o n s á g a i n k b ó l Felnôtteknek ajánljuk: Fejôs Éva: Dalma Grendel Lajos: Négy hét az élet Link, Charlotte: Az utolsó nyom Navarro, Julia: Az agyagbiblia Sparks, Nicholas: Menedék Tormay Cécile: Petneházy Gyermekeknek ajánljuk: Emlékezetes napok a Százholdas Pagonyban Kerekítô 2. Ölbeli játékok, mondókák Kessler, Liz: Emily, a sellôlány Nádori Lídia: Sárkány a lépcsôházban Telegdi Ágnes: Barnabás meséi Zalán Tibor: Királylányok könyve HELYTÖRTÉNETI DVD Greszl Ferenc: Emlékeink: Nagykovácsi Honismereti Olvasókönyv címû DVD díjmentesen kölcsönözhetô. Nagykovácsi németajkú lakosai kitelepítésének emlékére helytörténeti gyûjtemény kiállítása megtekinthetô a könyvtár nyitva tartási idejében. A Hangzó Helikon sorozatának eddigi kiadványai a könyvtárunkban megtalálhatók és továbbra is kölcsönözhetôek. NAVA PONT mûködik a könyvtárunkban, mely segítségével magyar filmek megtekintésére van lehetôségük olvasóinknak, látogatóinknak. A WIFI segítségével a saját számítógépükkel kapcsolódhatnak a világhálóra. A Nagykovácsi Tv szerkesztett mûsorainak anyagai DVD-n megtalálhatóak és kölcsönözhetôek. A Nagykovácsi Honismereti Könyvek megvásárolhatóak a könyvtárban. Várjuk beszerzésre vonatkozó javaslataikat, melyet a könyvtárban található OLVASÓI FÜZETBEN rögzíthetnek. A kölcsönzési határidôt telefonon: és ben: címen is meghosszabbítunk. A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA megtekinthetô AZ INTÉZMÉNY HONLAPJÁN a könyvtár katalógus fül alatt. A könyvtár állományán kívül saját kölcsönzési adataikat is figyelemmel kísérhetik, valamint arról is információt kaphatnak, hogy a keresett könyv vagy egyéb dokumentum (DVD, CD, CD-ROM, hangoskönyv, video) kölcsönzés alatt áll-e és mikor jár le a kölcsönzés ideje. Rövid használati útmutató az online katalógus használatához: Pl. a Bárány Boldizsár címû mûre vagyok kíváncsi, hogy van-e a könyvtárban belôle? Így keressünk! A honlapon vagyunk: Könyvtár katalógus belépés KERESÉS A KÖNYVTÁR ADATBÁZISÁBAN: Keresés címre: Fôcím Bárány Boldizsár keresés indítása (vagy enter). A rendszer megmutatja az összes példányt (könyv, hangoskönyv(hk)) a bent lévô példányt és a kölcsönzés alatt állókat és azok kölcsönzési határidejét is. KERESÉS A KÖNYVTÁR ADATBÁZISÁBAN: Keresés szerzôre: Elsôdleges szerzô Szabó Magda keresés indítása (vagy enter). A rendszer megmutatja Szabó Magda mûveit, összes példányt és a bent lévô példányt is és a kikölcsönzötteket, valamint a kölcsönzés alatt állókat és azok kölcsönzési határidejét is. A katalógus használatával kapcsolatban szívesen adunk tájékoztatást személyesen, ben és telefonon is. NYÁRI NYITVA TARTÁS Július 4-tôl július 17-ig és augusztus 1-tôl szeptember 4-ig Hétfô Kedd 9 13 Szerda zárva Csütörtök Péntek 9 13 Szombat zárva július 18-tôl 31-ig ZÁRVA Nyitás szeptember 5-én az ÚJ NYITVA TARTÁS szerint. Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat zárva Kányádi Sándor: Rajz rigóval Ákombákom levelek a fákon. Limb-lomb susogó, alatta ül nagyapó. Mellette élete párja, néznek együtt föl a fára. Fejük fölött a rigó azt fütyüli: élni jó. Minden kedves Olvasónknak és Látogatónknak kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk! Frankné Mocsári Enikô, Gyarmati Hilda Nemzetközi Ifjúsági Találkozó Nagykovácsiban Július ig Nagykovácsi elsô ízben rendezi meg testvértelepülései fiataljai számára az egyébként már hagyományosnak számító találkozót. Fél éve szervezi a BÁZIS Ifjúsági Alapítvány a nyári eseményt. Sikertelen pályázati próbálkozás után az összefogás segített a már szinte lehetetlennek tûnô vállalkozás számára. A lehetetlen fogalom természetesen a pénzügyi megvalósításra vonatkozik. A megvalósítás költségeit elsôsorban az Önkormányzat és az Öregiskola fedezi, de anyagilag támogatja a rendezvényt: a Környezet a Gyermekekért Alapítvány, az Alapítvány Nagykovácsiért, Szent Sebestyén Gyógyszertár, REC Környezetvédelmi Központ, Zozy Bt. Hús és Grill, Csernus Zöldség-Gyümölcs, Ludwig & Mentesi Kft. A tábor szakmai lebonyolítását a BÁZIS Ifjúsági Alapítvány önkéntesei végzik, de felajánlották a segítséget a táborozók szülei, pár lelkes család és tanár Nagykovácsiból. A táborba érkeznek: Csehországból (Bolatice), Lengyelországból (Rudy), Németországból (Linum) és Szlovákiából (Stompfa), így a nagykovácsi fiatalokkal együtt 35 résztvevôje lesz az 5 napnak. A tábor helyszíne: a Tisza Kastély, a programok éves németül és angolul beszélô fiataloknak szólnak, melynek célja elsôsorban településünk értékeinek megismertetése a környezetvédelemre fókuszálva. Természetesen nem elhanyagolhatók azok az elônyök, melyek az emberi kapcsolatok határainkon túli kiszélesítésével, az idegen nyelv gyakorlásának lehetôségével együtt jár. A tervekben szerepel budapesti city-caching, parlamentlátogatás, a szentendrei környezetvédelmi központ meglátogatása, BMX bemutató a Zsíroshegyen és kreatív drámafoglalkozás. Mindenkit szeretettel várunk a tábor záróeseményeire, melyet az Öregiskola kertjében a Polgármester Asszonyunk részvételével július 14-én órakor közös faültetéssel és emléktábla avatással szeretnénk ünnepelni, valamint az ezt követô zenés táncestre a Fôtéren, ahol a Parázs együttes várja a kedves odalátogatókat. A táborozók frissítôkkel és gyümölccsel, zöldséggel és süteménnyel való ellátásához még nem rendelkezünk kellô mennyiséggel. Ismerve a Nagykovácsiban lakók nagyvonalúságát és segítôkészségét, reménykedünk abban, hogy lesznek még önkéntes felajánlások. A táborral kapcsolatos kérdéseiket és felajánlásaikat várom szeretettel! Mészáros Ildikó szervezô, BÁZIS Ifjúsági Alapítvány JÚLIUS 15

16 A zene, az kell 15 ÉVES A NAGYKOVÁCSI ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA ARANYKAPU 2011 KALANDOZÁSOK a KISTÉRSÉGI KULTÚRÁBAN IV. Pilisborosjenôi Várjátékok szeptember 3-án a Nagy-Kevély völgyében az Egri Vár makettnél KISTÉRSÉGI NAP PILISBOROSJENÔN a PILIS-BUDA-ZSÁMBÉK KISTÉRSÉGI KÖZKINCS KEREKASZTAL TELEPÜLÉSEINEK KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN Tagtelepülések: Pilisvörösvár, Piliscsaba, Pilisszántó, Pilisborosjenô, Solymár, Nagykovácsi, Remeteszôlôs, Pilisszentiván, Zsámbék, Tök, Perbál, Tinnye, Üröm. Tervezett programjaink: Aktív játszóház - aprók bástyája a gyerekeknek, érdekes kiállítások, vetélkedôk, interaktív kulturális programok, vásáros utca, népi mesterségekkel foglalkozók bemutatója, kézmûves és ajándék vásár és még számtalan meglepetés! Az Aprók bástyája felé vezetô úton is igazi kaland vár: a történelmi bajvívók színes, látványos bemutatója, és a gyerekprogramok helyszíneit összekötô kellemes sétaút alatt a vásársoron találhat majd ajándéktárgyakat, ékszereket, ásványokat, ezüstmûvest, és sok minden más érdekességet is, sôt, lesz, ahol ki is próbálhatja az egyszerûbb tárgyak elkészítését. A bemutatót is tartó mesterek között felfedezhet fazekasokat, kosárfonót, kovácsot, fafaragót, papírmerítôt, pecsétlenyomat-készítôt, bábkészítôt, tûzzománcost, hímzôt, csipkeverôt, üvegfestôt, keramikusokat, ruhakészítôt, csuhéfonót, és sok más iparmûvészt a kistérség minden településérôl! A nagyszínpadon napközben elôadások, koncertek, zenei-, tánc- és harcmûvészeti bemutatók, gyermekmûsorok élménye majd a rendezvény zárásaként a KALÁKA együttes családi koncertje várja az odaérkezôket. Az állatsimogatóban, kis bárány és kecskék várják a gyerekeket. A bátrabbak most is kipróbálhatják tudományukat és merészségüket az íjászatban, lovaglásban. Tetszik a lányok sminkje? Netán a henna különleges mintái? Irány az arcfestô és henna-sátor! A rendezvény megvalósításához támogatók jelentkezését várjuk! Kérjük, ha van olyan ismerôse, vállalkozása, aki szívesen támogatná rendezvényünket tárgyi, illetve pénzbeli felajánlással, jelezze felénk. (Bereczkiné Szendrey Éva - a Pilisborosjenôért Alapítvány titkára; ; Mit tudunk mi nyújtani a támogatóink részére: Molinó elhelyezése a rendezvény helyszínén, logó elhelyezése a rendezvény honlapján, VIP belépô Köszönjük elôre is a segítségét! Részletes programmal az augusztusi lapszámban jelentkezünk! Találkozzunk szeptember 3-án az Egri Vár makettnél! A szervezôk nevében: Bereczkiné Szendrey Éva és Diószeghy Tünde A Nagykovácsi Zenei Alapítványt 15 évvel ezelôtt hozták létre a lelkes alapítók: Dávid Ferenc, Deme Zoltán, Lorenz Dávid, Szabó István és Szomolányi Attila. A cél az volt, hogy a község fiataljai helyben tanulhassanak zenét, ismerkedhessenek meg a mûvészetek különbözô ágaival. Ezt sikerült is elérni, hiszen négy mûvészeti ágban, magas szakmai színvonalon folyik az oktatás a Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskolában, mintegy 300 diák és 20 tanár részvételével. Ünnepélyes keretek között tartottuk iskolánk jubileumi gálahangversenyét és a bizonyítványosztást június 18-án, az Amerikai Iskolában. Az elôadáson ezúttal is mind a négy mûvészeti ág képviseltette magát. Nagy köszönettel tartozunk Bencsik Mónika polgármester asszonynak és a képviselôtestület tagjainak, amiért anyagilag is támogatták rendezvényünket, és személyes megjelenésükkel is megtiszteltek bennünket. A hangversenyen a legkisebbektôl a nálunk végzett hajdani növendékekig minden korosztály képviseltette magát. Öröm volt látni és hallani, hogy az egykori növendékek kamaraprodukcióban mutatták be, hogy még mindig nem felejtették el azt, amit egykor iskolánkban megtanultak. Ahogy azt már kedves közönségünk megszokhatta, ismét kerettörténetbe foglaltan hangzottak fel a zeneszámok, amelyet Elek Szilvia, iskolánk egykori igazgatója írt és rendezett. A történetben megjelentek a volt igazgatók és növendékek is, köztük Gulyás Dénes és Lorenz Dávid. Felvételrôl hallhattuk valamikori tanáraink, Bencze Ilona és Gados Béla színmûvészek hangját. A meseszerû történetet kicsik és nagyok, elôadók és hallgatók egyaránt élvezték. Az önkormányzat nagylelkûségének köszönhetôen az elôadást szerény fogadás követte, ahol lehetôség volt a régi és mostani tanárok és növendékek találkozására és egy kis beszélgetésre. Szeptembertôl szeretettel várjuk régi és új növendékeinket hangszeres tanszakainkra (furulya, fuvola, klarinét, trombita, hegedû, cselló, zongora, gitár, cimbalom, ütô), valamint dráma, képzômûvészet, néptánc, klasszikus balett, és új tanszakként társastánc csoportjainkba. Az óvodás korosztály számára újra indítjuk az óvodákban a zenekuckó foglalkozásokat, újdonságként pedig a balett és társastánc alapjaival is megismerkedhetnek a gyerekek. Mindezekrôl augusztus végén részletes tájékoztatást kaphatnak az érdeklôdôk honlapunkon, és hirdetéseinken. Iskolánk régi és jelenlegi tanárai és munkatársai: Balogh Anikó, Balázsovits Zsuzsa, Bedô Gyöngyike, Bencze Ilona, Bencze Enikó, Bodza Klára, Budaházy Antalné, Burján Orsolya, Elek Szilvia, Fehér Anikó, Gados Béla, Gáspár Kornélia, Geszti Emôke, Gulyás Dénes, Herczeg Zsuzsanna, Horváth Dénes, Horváth Marcell, Hárvölgyi Péter, Huszárné Czene Zsuzsa, Juhász Róza, Kaisinger Rita, Kebuszek Rudolf, Korb Zoltán, Kormos Mária, Kriesch Katalin, Kovács Eszter, Kurucz Andrea, Kutni Róbert, Ladányi Ferenc, Lipták Péter, Lorenz Dávid, Lorenzné Farkas Zsuzsa, Maronka Csilla, Miklós Adél, Monszport Kriszta, Nagy Erika, Nagy János, Oberfrank Pál, Pálhegyi Máté, Pirityi Katalin, Pusztai Ferenc, Rebe Attila, Richter Beáta, Romháti Krisztián, Róka Szabolcs, Szabadi Edit, Sztancsik Erika, Telek József, Titkó Ildikó, Tóth Andrea, Turjay Rita, Varga Tamás, Varga Zsuzsa, Váradi István, Vekerdi Mónika, Wambach Krisztina, Winkler Balázs, Zányi Tamás Gáspár Kornélia igazgató Nagyon nagy szeretettel köszöntjük Kedves Nagykovácsi Lakosunkat Szirtes Ági színmûvészt, akit 2011-ben Budapest díszpolgárává választották Díjai: Jászai Mari-díj Erzsébet-díj 1996, Legjobb nôi alakítás díja (Elnöknôk, Portugál) Érdemes Mûvész Legjobb nôi mellékszereplô, Kritikusok Díja (A közellenség) Happy Art Fesztivál: Smeraldina díj - a legjobb nôi epizódalakításért Kossuth-díj JÚLIUS

17 VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT Kossuth Lajos utca 64. Rendelô telefonszáma: Hétfô: Farkasné Gaál Gabriella védônô Terhes tanácsadás: Védônôi fogadó óra: Csecsemô tanácsadás: Kedd: Csecsemô tanácsadás: Szerda: Farkasné Tóth Eszter Krisztina védônô Terhes tanácsadás: Védônôi fogadó óra: Csecsemô tanácsadás: Csütörtök: Pálné Szondy Krisztina védônô Terhes tanácsadás: Védônôi fogadó óra: Csecsemô tanácsadás: A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT PÉNTEKI RENDELÉSI IDEJE Nagykovácsi, Száva u. 4. Július óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Solynóczki Katalin Július óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Kelenföldi Ferenc Július óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Kelenföldi Ferenc Július óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Koltay Angéla Augusztus óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Koltay Angéla Auguaztus óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Koltay Angéla július 4 10 között dr. Sorbán András, július között dr. Koltay Angéla, július 25 augusztus 7. között dr. Solynóczki Katalin szabadságon lesz. A pénteki szabadnapon nem rendelô orvos betegeit, az az napon rendelô mindkét orvos fogadja! A rendelô telefonszáma: Dr. Koltay Angéla Dr. Solynóczki Katalin Dr. Sorbán András Dr. Kelenföldi Ferenc Budakeszi ügyelet Rendelési idôn túl órától másnap reggel 7.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap az orvosi ügyelethez kell fordulni! A Nagykovácsi Böngészô önkormányzati oldalalak elôzô számait megnézheti a oldalon az Aktuális Önkormányzati Hírek/Böngészôben megjelent hírek menüpont alatt HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE: Kossuth Lajos u. 64. Dr. Cesko Izabella Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Egészséges tanácsadás: Hétfô, Szerda, Csütörtök (Kizárólag elôjegyzésre: ) Dr. Jakab Erika Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Egészséges tanácsadás: Kedd: (Kizárólag elôjegyzésre: ) Budakeszi orvosi ügyelet Rendelési idôn túl órától másnap reggel 7.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap az orvosi ügyelethez kell fordulni! Július 4 8-ig dr. Cesko Izabella, július ig dr. Jakab Erika, július 18 augusztus 5-ig dr. Ceskó Izabella, augusztus 8 26-ig dr. Jakab Erika szabadságon lesz. Az aktuálisan rendelô doktornô saját rendelési idejében várja a szabadságon lévô orvos betegeit is! A tüdôszûrésrôl A tbc (tüdôgümôkor) és a tüdôrák kezdeti stádiumban tünetmentes ezért különösen fontos hogy akkor is részt vegyünk rendszeres tüdôszûrô vizsgálaton ha semmiféle panaszunk nincs. A tüdôrák elôfordulási aránya évrôl évre növekvô tendenciát mutat és egyre fiatalabb korosztályban és a nôknél is, amely nagymértékben összefüggésben van a dohányzással. A tbc miatti tüdôszûrés hatékony még ha léteznek is olyan vélemények, hogy nincs rá szükség. A tbc nem egy gyorsan terjedô és nagyon fertôzô betegség. Gyógyítható még akkor is, ha késnek a felfedezéssel, szûréssel. A tüdôszûrés lényege a tbc esetében, hogy a tünetmentes tüdôbeteget idôben kiemeljék és megfelelô kezeléssel csökkentsék a fertôzés terjedését és mértékét, nem utolsó sorban rövidebb idô alatt gyógyuljon meg a beteg. Bár a tüdôszûrési fegyelem a lakosság részérôl az elmúlt 20 évben csökkent egyre jobban körvonalozódik, hogy Magyarországon a jelenlegi tbc és tüdôrák elôfordulási gyakorisága miatt a vizsgálat továbbra is hasznos és ajánlott. Ezt egyre többen vallják és igénylik a színvonalas tüdôszûrést. Nagykovácsiban minden évben júniusban kerül sor a tüdôszûrô vizsgálatra. Bár a lakosok számára nem kötelezô, célzottan a veszélyeztetett korosztályt írásos meghívóval értesítjük. A Törökbálinti Tüdôszûrô Állomás hivatalos tájékoztatása alapján Nagykovácsiban idén 1658 fô kereste fel a kihelyezett szûrôállomást. Köszönet a lakosságnak a nagyarányú részvételért! Dékány Angella körzeti nôvér (Forrás: dr. Brugós László pulmonológus) Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a Védônôi Szolgálat szervezésében megrendezésre kerülô Anyatejes Világnapra Idôpont: péntek, ig Helyszín: Öregiskola Kossuth u. 78. Program: Ünnepélyes megnyitó Elôadások: A kisgyermek érzelmi fejlôdése és hatása a késôbbi életkorra Elôadó: Németh Margit pszichológus, családterapeuta Örömre nevelni (tapasztalatok a zenebölcsis foglalkozásokról) Elôadó: Kriesch Katalin zenepedagógus Kötetlen beszélgetés Mindenkit szeretettel várnak a szervezôk: Pálné Szondy Krisztina, Sinkó Márta, Farkasné Gaál Gabriella, Farkasné Tóth Eszter Krisztina védônôk Anyakönyvi hírek Újszülöttek Jázmin (április), Hanna, Szonja, Dóra, Krisztián, Emma, Ákos, Iván Legyetek üdvözölve! Halottaink Faragó Ferenc (88) ( ) Urbán János (83) ( ) Moldován Marcell (20) ( ) Enner Zsuzsanna (62) ( ) Palatin János (65) ( ) Bedô István (53) ( ) Nagy Miklósné (92) sz.: Kriston Mária ( ) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton fejezzük ki hálás köszönetünket mindazoknak, akik szeretett családfônk, BEDÔ ISTVÁN elhunytakor és temetésekor szeretô együttérzéssel osztoztak fájdalmunkban, vigasztalást, támogatást, segítséget adtak, akik imádkoztak lelki üdvéért, és megôrzik Ôt szeretô emlékezetükben. A gyászoló BEDÔ család JÚLIUS 17

18 Felemás szezon végén bravúros második hely a 2010/11-es szezon rövid összefoglalója Elmúlt négyéves fennállása legnagyobb sikerét érte el a Nagykovácsi Sport Egyesület azzal, hogy felnôtt csapata mesébe illô tavaszi meneteléssel megszerezte az ezüstérmet a megyei II. osztály A csoportjában. A szezon végeztével összefoglaljuk röviden a szezon történéseit meccsrôl meccsre, valamint a felnôtt csapat edzje, Varga László értékeli az elmúlt idényt. Meccsrôl meccsre Rád (i): Ifi kapussal a kapuban, és öregfiúk játékosokkal kiegészülve, csere nélkül nagyarányú vereséget szenvedtünk a szezonnyitón. (1:7) Kismaros (o): Kisebb nehézségek árán, de magabiztosan nyertünk elsô hazai meccsünkön. (3:1) Vác-Deákvár (i): 0:2-rôl felállva döntetlenre mentettük a meccset, de a második félidô alapján közelebb álltunk a gyôzelemhez. (2:2) Budajenô (o): Megint hátrányból egyenlítettünk, kis szerencsével ez a meccs is a mienk lehetett volna. (1:1) Szôd (o): Szokásos forgatókönyv: 0:2 után egyenlítés, közelebb álltunk a gyôzelemhez. (2:2) Püspökhatvan (i): Az ôsszel megszokott rend szerint kétgólos hátrányból egyenlítettünk, de ezúttal ránk nézve volt hízelgô a pontosztozkodás. (2:2) Vácrátót (i): A késôbbi bajnokcsapat otthonában beleszaladtunk a késbe. (2:8) Leányfalu (o): Változatos meccsen, annak ellenére, hogy szinte végig vezettünk, megint csak egy pontot szereztünk egy vitatható bírói döntésnek köszönhetôen az utolsó percekben. (3:3) Göd (i): Ismét ifi kapussal a kapuban, egy cserével a kispadon esélyünk sem volt a pontszerzésre. (0:6) Szigetmonostor (o): Majdnem a teljes meccset emberhátrányba játszva igazságos döntetlen született, az egyenlítô gólt a 80. percben szerezte ellenfelünk. (2:2) Visegrád (i): Emberhátrányban szereztük meg a gyôztes gólt, így hosszú hetek után ismét gyôzelmet ünnepelhettünk. (2:1) Nagymaros (o): Utolsó ôszi meccsünkön esélyt sem adva ellenfelünknek gólgazdag összecsapáson diadalmaskodtunk. (6:2) Budajenô (i): A tervezettnél hosszabbra nyúlt téli szünet után az eltiltások és sérülések ellenére is három pontot szereztünk az ôszi bajnok otthonában. (2:1) Vác-Deákvár (o): 0:1-rôl fordítva, a hajrában szerzett góllal tartottuk otthon a három pontot. (2:1) Szôd (i): Egyetlen helyzetünket kihasználva, a hôsies védekezésnek, és Völgyi parádés kapusteljesítményének köszönhetôen nyertünk a jó erôkbôl álló szôdiek ellen. (1:0) Kismaros (i): A sereghajtó otthonában hátrányból fordítva arattunk gyôzelmet a hétközi meccsen. (3:1) Püspökhatvan (o): Változatos mérkôzésen, öregfiúk játékosokkal kiegészülve, Smetana mesterhármasának is köszönhetôen tovább folytatódott a fantasztikus tavaszi sorozat. (4:3) Vácrátót (o): A listavezetô ellen, mezônyjátékossal a kapuban, csere nélkül, az elsô félidô közepétôl sérült játékossal a pályán, Eszinger felhôfejesével nyertünk a feszült hangulatú összecsapáson. (1:0) Rád (o): A tavaszra meggyengült rádiak ellen visszafogott teljesítménnyel is nagyarányú gyôzelmet arattunk. (4:0) Leányfalu (i): A tavaszi forma alapján esélyeshez méltóan gyôztünk Leányfalun.(5:0) Göd (o): Az év talán legjobb meccsén a második félidôben 0:3-ról fordítottuk meg a meccset a bajnoki címre pályázó Göd ellen. (4:3) Szigetmonostor (i): Megszakadt a 11 meccses gyôzelmi sorozat, kikaptunk a középmezônyben tanyázó ellenfelünk otthonában. (0:2) Visegrád (o): A második félidôben tetszetôsen játszva esélyt sem adtunk a vendégeknek. (4:1) Nagymaros (i): A második helyért harcolva, görcsösen játszva kétgólos vereséget szenvedtünk. (1:3) Ennek ellenére mivel ellenfelünk egyik játékosa jogosulatlanul játszott, mi kaptuk a három pontot a zöld asztalnál. (3:0) A télen még a 10. helyen szerénykedve fantasztikus tavaszi sorozatot produkálva, a bajnokság végére kissé elfáradva a második helyen zártunk. Bugyjás Attila * * * Koldusbankett Bugyjás Titus objektív és korrekt összefoglalója okán nekem pár vállaltan szubjektív gondolatra van lehetôségem. Négy év telt el azóta, hogy újraindítottuk a focit Nagykovácsiban. Legalulról indítva elsô évben 6. helyen kötöttünk ki a Pest megyei III. osztályban. A következô esztendôben elért 2. helyünk feljutást ért. A megyei II. osztályban az elsô szezonban harcban voltunk a dobogóért, végül a 4. helyre futottunk be. Az elmúlt bajnoki évben remek talán soha nem feledhetô tavaszi hajrával 2. helyet harcolt ki a felnôtt csapat, vagyis ezüstérmes lett 13 csapat versengésében. Pár szót az elmúlt évrôl. Az ôszi szezon ráment a kényszerû szerkezet- és felfogásbeli váltásra. Távozott több korábbi meghatározó játékosunk, közülük ketten jóval magasabb szinten (NBIII) is helyt álltak, ami büszkeséggel tölt el minket. Keretünk létszámában és játékerôben is gyengült, így a szükségbôl kellett erényt kovácsolnunk. A kiesô játékosok kvalitását a terhek egyenletesebb elosztásával és a csapategység növelésével igyekeztünk kompenzálni. Korábbi játékostársam és barátom, dr. Ruszthy Gyula, aki szezononként egyszer mindig megnézi a csapatot, rátapintott véleményével a lényegre: korábban három-négy kiemelkedô képességû (a mi szintünkön természetesen) játékos vállán nyugodott csapatunk sikere, az idei csapatunk viszont kollektívebb és egységesebb társaság benyomását kelti. Az ôsszel csak háromszor kaptunk ki, igaz, ez három súlyos vereség volt, szûk kerettel, nemegyszer csere nélkül játszottunk. Sajnos gyôzni is csak háromszor tudtunk a hat döntetlenünk mellett. Mivel az X kis vereség a pontokat illetôen, komoly hátrányba kerültünk az élmezônnyel szemben. A döntetlenek legalább felét jobb koncentrációval és egy kis szerencsével behúzhattuk volna. Hajlok arra, hogy az itt szerzett tapasztalatok is kellettek az utóbb 11 mérkôzést felölelô gyôzelmi szériánkhoz, mely alapja volt a kivívott ezüstérmünknek. Több alkalommal is felemelô érzés volt a csapatot a pálya szélérôl irányítani. Öt esetet szeretnék nevesíteni. Az ôsszel hazai pályán játszva, másfél félidôt emberhátrányba küzdve a Szigetgyöngye csapatával, a meccs végén vért kellett izzadniuk Balla Endrééknek az egyenlítésért. A csapat úgy küzdött, mint a végvári vitézek. Tavasszal Szôdön játszva, egy jól játszó és fizikailag masszív csapattal találkoztunk. A csapat fegyelmezett játékának és Völgyi Zsozi ihletett formájának köszönhetôen, a meccs utolsó harmadában emberhátrányban játszva kibrusztoltuk az egygólos gyôzelmet. Kellemes érzés volt szôdi barátaink vadonatúj, európai színvonalú öltözôjében a padra huppanni. Kiemelném a Vácrátót elleni hazai meccsünket, ahol hatalmas hendikeppel indultunk, hiszen nem volt cserénk, mezônyjátékos állt a kapuban, és Horváth Bálint az elsô félidô közepétôl sérülten sántikált. Ehhez képest a taktikát nagy alázattal betartva (Bozori Balázs egyszer tudott kapura lôni) a középpályán Danus vezérletével okosan és önfeláldozóan játszva térdre kényszerítettük a bajnokot. A gödiek ellen a félidôben háromgólos hátrányban voltunk, a második félidôben Pippó vezérletével mentálisan és kreatív játékban is felôröltük ellenfelünket. A meccs lefújása után mindenki szinte a talaj felett lebegett. Ezeket a rekonstruálhatatlan pillanatokat szerencsére megôrizték Kalocsay Karcsi mesteri akciófotói. Végül, de nem utolsósorban a Visegrád ellen a második félidôben talán a szezon legjobb játékát nyújtottuk. Offenzívan, gólerôsen, gyorsan és kombinatívan játszottunk, pedig ekkor is sok JÚLIUS

19 hiányzónk volt! Kívánom minden edzônek, hogy átéljen az elôbbiekhez hasonló pillanatokat! Szeretném köszönteni a különdíjasokat, mindenekelôtt Tokody Tokyt, aki különösen tavasszal csúcsformában játszott, több alkalommal tarthatatlan volt, miközben a brusztolásból is kivette a részét, így jogosan ôrizheti egy évig a Karlik Imre vándorserleget. Nem hagyhatom ki Eszinger Danust, aki ebben az évben tehetséges fiúból érett felnôtt játékossá vált, és a csapat meghatározó tagja lett. Nem kerülhetô meg, hogy mind a 24 mérkôzést végigjátszotta. Ez nálam a csapat iránti alázat fontos tényezôje. Végül célfotóval (egy századpont) szorult Toky mögé, de nincs miért szégyenkeznie, mert egyenletesen jól játszott, és korából fakadóan még sokkal jobb lesz! Kiemelném Katona Pippót, aki Bekit szorította le az örökös gólkirályi trónról, pedig ritkán játszott klasszikus csatár pozícióban. Még jobbhátvédben is elôfordult kényszerbôl (kiválóan megoldotta azt is), de általában a középpályáról kellett indulnia. Markiel Pedro érdemelte ki a Fair-play díjat szó szerint. Különösen az utóbbi egy évben teljes reinkarnáción ment keresztül, korábbi kissé önzô énjével megharcolva, vérbeli csapatemberré érett, és szakmailag is rengeteget fejlôdött, büszke vagyok rá! Kozma-Vig Tibi ezúttal csak harmadik lett a játékos-rangsorban, de sportszerû karaktere, embersége számomra példaértékû. Megemlíteném Somogyi Gabcsit, aki korából adódóan tájfutó bajnok már nem lesz, de játékintelligenciáját, rutinját több poszton is tudtuk hasznosítani a szezonban. Az utolsó meccsekre visszatért önkéntes számûzetésébôl Bereczky Bere, és egy mérkôzést leszámítva, többször is egyenletes jó produkcióval rukkolt ki, és a gólokkal sem maradt adós. Ezzel a mentalitással továbbra is erôsségünk lehet. Új színt hozott a palettánkra Horváth Bálint játéka, mérkôzéseket eldöntô gyilkos passzokkal jelentkezett. (Ezúton is köszönjük a nagylelkû szerelés felajánlását a csapat nevében.) Mindenekelôtt azonban az öregfiúk csapatunk kollektívájának köszönjük egész éves segítségüket, hiszen nélkülük nemegyszer nem tudtunk volna kiállni. Ezért döntöttünk úgy, hogy aki egyszer is játszott a felnôtt -ben, részesül az érmekbôl. Deli Laci, Dajka Zsolti, Belics Zsolti, Jaksi Tibi, Pitz Tomi, Oltyán Laci, köszönjük! Szívmelengetô volt látni, hogy önzetlenül segítettek, és együtt örültek velünk a sikereknek. Bízom benne, hogy két mûtött játékosunk, Toky és Zsozi a bajnoki rajtra már üzemképes állapotba kerül, kívánok nekik sikeres rehabilitációt és mielôbbi teljes felépülést! Szombaton este Budakeszin Kalocsay Karcsi színvonalas orgonahangversenyén voltunk feleségemmel, és a remek kikapcsolódást nyújtó program alatt volt idôm egy kicsit elmélkedni. Tavaly nyáron Beki esküvôjét együtt ünnepeltük a csapattal, és már újra a nyárban járunk, úgy gondolom, hogy eredményeinkkel településünk jó hírét öregbítettük a megyében, és rászolgálnánk egy kicsit nagyobb odafigyelésre vezetôink részérôl. Nemcsak a mûködési támogatásra gondolok (persze arra is), hanem a méltatlan infrastruktúrára. Lehangoló látni, hogy más településeken mennyivel nagyobb odafigyelést kap a helyi sportélet és háttere. A jelenlegi struktúrában a település vezetésének orientációján, érdeklôdési körén múlik egy adott terület fejlôdése. Bízom benne, hogy ebben lesz változás, fôleg annak tükrében, hogy a NUSE serdülô csapataival együtt már százas nagyságrendben vannak a fiatalok (és viszonylag fiatalok), akik rendszeresen sportolnának. Ennek az igénynek mielôbb meg kellene teremteni az európai normáknak megfelelô feltételeit, mert különben megindul az elvándorlás ebben a szektorban is. Mindenkinek kívánok jó pihenést nyárra, hideg sört, langyos vizet és rosszullét-mentes soundokat. Augusztus elején elkezdjük a felkészülést, és ezen a téren várnék szemléletváltást. Augusztus 20-tól mérkôzéseket játszunk, aki teheti, alakítsa eszerint nyári programját, hiszen a sport örök törvénye, hogy ami ma elég, holnap már kevésnek bizonyul. Egy barátom azt mondta az évzárónkon körülnézve: irigyellek benneteket ezért a közösségért! Hát igen, festôi perspektívából nézve koldusok vagyunk, de aki közénk lép, megérzi, mi egymás által vagyunk gazdagok! Hajrá Nagykovácsi Tigrisek! Aki dudás akar lenni Pokolra kell annak menni Ott kell annak megtanulni Hogyan kell a dudát fújni Varga László (Népdal) Talán a legnagyobb magyar költô, József Attila választotta e sorokat mottóul Külvárosi éj valamint Medvetánc címû versesköteteihez. Úgy vélem, hogy a progresszív tenni akarás és jobbra törekvés egyetemes emberi szimbóluma e pár egyszerû nyelvezetû sor. Sütifesztivál és szerelem Nem tagadom, függô vagyok. De lagalább bevallom. Az is valami. Ja!! Nem csak süti-függô. Nagykovácsi-függô, barátság-függô, család-függô, természet-függô, szerelem-függô, lélek-függô. A sütifesztiválon pedig mindez együtt volt, tehát nagy dózisban kaphattuk a szeretetet. És mi egyébre lenne szükségünk?? Boldog lehet a falu, hogy mûködik a kisközösség és beindulnak a helyi kezdeményezések. Miért utaznánk el a világ végére? Miért ennénk, innánk, mulatnánk, táncolnánk valahol máshol, amikor itt, Nagykovácsiban, nálunk, minden megvan. A Falu gyönyörû, a természet körbeölel, a nôk gyönyörûek, a férfiak életerôsek, a gyerekek szabadok és... a múlt szombat délután még a házi süti is elkábított... A házisütikbôl köztéri padok lesznek, amelyeken üldögélve majd kitalálhatjuk, hogy mi IDE SÜSS Jótékonysági sütivásár Június 4-én a fôtéren sütivásárt szervezett a BÁZIS Ifjúsági és Kulturális Alapítvány Mile Zsuzsa ötletébôl kiindulva. A program délután négy órakor kezdôdött, Levente Péter mûsorával egybekötve. Sokan gyülekeztek a helyszínen, többük kezében az otthon sütött finomságokkal. Volt, aki két-három tálcával érkezett. Hamarosan megteltek az asztalok az édes és sós süteményekkel. Szinte azonnal kicsik és nagyok rohamozták meg az asztalokat. Kis üvegkavicsokat lehetett vásárolni 100 Ft-ért ez volt a fizetôeszköz, illetve családi támogató karszalagot 2000 Ft-ért. A sütiket saját készítôik, illetve a Bázis fiataljai és tagjai árulták. Többen recepteket is mellékeltek a portékához, így akinek ízlett a sütemény, azt is hazavihette magával. A rendezvény végét sajnos elmosta a kora nyári zápor, de másfél óra alatt minden elfogyott! Sokan már hiába jöttek a mûsor után az üres asztalokhoz. És most jöjjön a vásár eredménye: Minden várakozást felülmúlva Ft gyûlt össze! Ebbôl az összegbôl négy régi pad kerül felújításra, amelyeket a Kossuth L. utcán és a temetôben helyezünk el. A maradék összegbôl két padot a Virágos sétányon kialakításra kerülô Virágos parkba szeretnénk tenni, és Koszec Gyula által felajánlott két pad a Kolozsvár térre kerül. Köszönjük a padokat Gyulának! Minden önkéntes sütisütônek, közremûködônek és természetesen a támogató vásárlóknak nagyon köszönjük a részvételt, különösképpen Gábor atyának, Hajdó Sándornak és Bánhegyi Andornak, akik a mûsor technikai feltételeinek biztosításánál segítettek. Jövôre szeretnénk megrendezni a II. IDE SÜSS!- t, szintén közösségi célokra gondolva. Illés Gabriella legyen a következô apró lépés. Csak körül kell nézni és a megvalósítható ötletek ott hevernek mellettünk. És így, amíg várunk a nagy csodára, szépen apránként mi magunk építjük fel azt! Magam részérôl köszönöm a Bázis alapítványnak, a süti-sütô apróknak és nagyoknak, minden kedves pillantásnak, szónak, összefogásnak, hogy szombat délután ismét szerelmes lehettem. Oplasznik Péter JÚLIUS 19

20 Gróf Tisza István történelmi alakja, idézetei alapján Tisza István Baráti Társaság Nagykovácsi gr. Tisza István Nemzeti Kör Tisza Család Geszti Köre (a májusi szám folytatása) A sajtószabadság Tisza Istvánt a modern sajtószabályozás kezdeményezôjének és a nívós újságírás védelmezôjének is tekinthetjük. Igaz, a kortárs sajtó komoly kritikával illette az évi sajtótörvényt, ez azonban ne tévesszen meg senkit: elsôsorban természetesen a ma etalonnak kikiáltott, de akkor néhány kivétellel egyértelmûen a Tisza politikai ellenzékéhez tartozó lapok vezettek támadást az új sajtótörvény ellen. Nehéz dolguk van a bírálóknak igazuk bizonyításakor, ha figyelembe vesszük, hogy a korábbi szabados sajtótörvényt mivel egészítette ki fél éves szakmai vitát követôen Tisza István kormánya: az április 11-én életbe léptetett XIV. tc., valójában csupán a helyreigazítási kényszer eseteit szigorította (gátat próbálva szabni ezzel a gyakran napjainkban is igaztalan híreket közlô bulvársajtónak), továbbá törvénybe iktatta a kártérítési kötelezettséget. Nem csoda, ha a sajtó anyagilag is érintett lévén és az ellenzék nem lelkesedett az új szabályozásért, de látni kell, hogy a helyreigazítás és a kártérítés napjainkban is mûködô jogi elvek. Különösen hiteltelenné teszi a kortárs bírálók véleményét az a tény, ha saját 1918-as sajtóirányítási rendszerüket figyeljük meg, vagy pártcsaládjuk késôbbi sajtópolitikáját elemezzük. Meggyôzôdésünk, hogy Tisza István a sajtószabadság, de nem a szabados sajtó elkötelezett híve volt, akinek saját szerkesztésû lapjára, a Nemzeti Figyelôre éppúgy vonatkozott az új törvény, mint a szélsôségesen ellenzéki bulvárlapnak minôsíthetô Az Est-re. A nemzetiségi kérdés Tisza István a nemzetiségi kérdésben így foglalta össze nézeteit: "Nekünk kérlelhetetlen szigorral és következetességgel kell ragaszkodnunk nemcsak a magyar állam egységéhez és épségéhez, de nemzeti jellegéhez is. A politikai magyar nemzet egységébôl engednünk nem szabad egy jottányit sem. Mi baráti kezet csak annak nyújthatunk, aki, bárminô anyanyelvû legyen is, a magyar nemzeti szent korona tagjának, a magyar politikai nemzet tagjának érzi magát. De azután el kell fogadni jó szívvel azt a tényt, hogy a magyar politikai nemzet különbözô népfajokhoz, nemzetiségekhez tartozó polgártársainkból alakult, és ebbôl le kell vonni konzekvencia nélkül a tartózkodást. El kell ismernünk jogukat nyelvük, vallásuk, kultúrájuk fenntartásához, ápolásához, gondozásához. Nem szabad nekünk rossz néven vennünk, ha ehhez ragaszkodnak. Nem szabad fennakadnunk azon, a román románnak, a tót vagy a szerb tótnak vagy szerbnek érzi és nevezi magát. Azért, hogy nem tagadják meg nemzetiségüket, az igazi testvériség álláspontján kell velük szemben is viselkednünk, gondolkodnunk és éreznünk. Tért kell nyitnunk az érvényesülés számára minden hazafiasan gondolkozó polgártársunk elôtt, és nem szabad megengednünk, hogy idegeneknek és ha nem elnyomottaknak is, de, ami sokszor ennél is roszszabb, lenézetteknek érezzék magukat." Úgy véljük, az egységes magyar politikai nemzethez való ragaszkodás a korszak minden magyar politikusának alapgondolata volt ugyanúgy, ahogy ezt akár a francia, brit, vagy egyesült államokbeli politikai elit is gondolta, saját politikai nemzetére értve, az idézetben megfogalmazott, a valamely kisebbséghez tartozó emberekkel kapcsolatosan elvárt magatartásforma pedig a 21. században is megállja helyét. A marxista történetírás Tiszát mint a dualizmus kori Magyarországon megnyilvánuló nemzetiségi elnyomás élharcosát állította be, aki "a történelmi szükségszerûséget fel nem ismerve" az erôltetett asszimiláció politikáját folytatta, ezért felelôs az ország 1918-as széthullásáért is. Ellenzéke különösen az internacionalista alapon álló Károlyi Mihály és Jászi Oszkár - ugyan megpróbálta menteni a menthetôt 1918-ban, akkor azonban már késô volt. Egyesületünk ezt a történészi álláspontot nem tudja elfogadni, már csak történelmietlensége okán sem. Egyfelôl fontos tisztáznunk, hogy Tisza és a Nemzeti Munkapárt korántsem volt a korabeli magyar parlament legmagyarkodóbb szereplôje, a Függetlenségi és 48-as Párt sokkal inkább képviselte a hangos és külsôségekben kimerülô nacionalistákat. Aki ezt vitatná, vizsgálja meg az évi választási eredmények regionális eloszlását: A Nemzeti Munkapárt parlamenti többségét a nemzetiségi területeken megszerzett képviselôi mandátumok biztosították, a nemzetiségek tehát Tiszát és a Munkapártot a lehetséges alternatívák között sokkal inkább tekintették kívánatosnak, mint az ellenzékét, mely a színmagyar Alföldön szerzett mandátumokat. Gondolhatunk arra is, hogy a nemzetiségi sérelmek között elôkelô helyen szereplô Lex Apponyit is Tisza akkor éppen kormányon lévô ellenzéke fogadtatta el 1907-ben. Csak a magyar történetírás fintora, hogy Tisza és pártja sokáig mint a nemzetiségi elnyomás, ellenzéke pedig mint a testvériség erôi szerepeltek és néha még szerepelnek is a könyvek hasábjain. Tisza egyébként a radiális nemzetiségi mozgalmak vezetôit saját népükön belül harcos kisebbségnek tekintette. Ma már egyértelmû, hogy nem is ôk, nem is belülrôl darabolták fel Magyarországot, bár igaz, az összetartásán sem munkálkodtak 1918-ban, amikor a szomszédos államok elfoglalták a nemzetiségi és vegyes lakosságú területeket. A Monarchia katonai összeomlása és a nagyhatalmi érdekek francia alapú újragondolása nélkül a nemzetiségi mozgalmak önmagukban kevesek lettek volna a trianonihoz hasonló csonkításhoz. Elképesztô, hogy amíg Tisza és politikai környezete pontosan látta a nemzetiségekben rejlô veszélyeket, az 1918 ôszén a politikai hatalmat megszerzô "progresszív" erôk mekkora dilettantizmussal és optimizmussal tekintettek a késôbb katasztrofálisnak bizonyuló jövôbe. Ôszintén reméljük, hogy miként a történetírás már egyértelmûen felmentette Tisza Istvánt Magyarország elsô világháborúba léptetésének történeti vádja alól, tisztázni fogja majd a nemzetiségi kérdésben betöltött korántsem negatív szerepét is. A földkérdés A dualizmus kor politikai elitjét, és ezen belül Tisza Istvánt is gyakran érte az a vád, hogy elmulasztotta egy nagy arányú állami földosztással a társadalmi és nemzetiségi feszültségek csökkentését, amely így az 1918-as összeomlás okozójává is vált. Ne feledjük azonban, hogy a tulajdon szentsége, a gazdasági szabadverseny mint liberális alapelv ekkor még sehol nem kérdôjelezôdött meg, sôt, a ma divatos osztogatás politikai elvét sem fogadták még el. Lássuk be, hogy a 20. században minden földosztás az állampolgárok szavazatának megszerzése érdekében történt Magyarországon sajnos és máshol is. Érdemes talán arra is felfigyelni, hogy a birtokviszonyokat alapjaiban érintô földreformokra Magyarországon és másutt is csak komoly válságok és/vagy legalább részleges elitcsere után került sor, így ezt 1914 elôtt a többségében nemzeti liberális magyar politikai elittôl nem lehetett komolyan elvárni. Láthattuk, hogy a földosztás programját az azt egyébként jelszóként felkaroló Károlyi-kormány sem vette elég komolyan, bár persze a baloldali értelmiség általában felmenti ôket a földosztás elszabotálásának vádja alól, amikor megállapítást nyer, hogy a Károlyi kormánynak 1918-ban nem volt ideje a földreform végrehajtására, olyan gyorsan megbukott. Az igazsághoz pedig hozzátartozik az is, hogy maga Károlyi Mihály is csak a legértéktelenebb kápolnai birtokait osztotta fel. Tisza pontosan látta, hogy egy földosztásba viszonylag stabil politikai körülmények között belemenni nagy politikai bizonytalanságot jelent. A kivitelezésnél ráadásul a peremterületeken lakó nemzetiségek járnak jól, a magyar földigénylôk esetleges pozitív diszkriminálása pedig be nem látható politikai következményekkel járt volna. A késôbbi földosztóknak Trianon után már nem kellett ezzel a problémával szembenézniük. Amikor tehát Tisza Istvánon bárki számon kéri a századfordulón az egyébként véleményünk szerint is egészségtelen egyébként napjainkban is a nagybirtok felé haladó birtokviszonyok meg nem változtatását, akkor olyan "mulasztást" kér számon, melynek komoly politikai realitása nem volt és nem is lehetett. A baloldali értelmiség szemében ráadásul Tisza a feudális osztályérdek, a dzsentrik védelmezôjeként jelenik meg még ma is, holott mi sem állt távolabb tôle, mint az ország gazdasági és társadalmi karanténba zárása, ami egyedül menthette volna meg ezt a lecsúszásra ítélt társadalmi réteget. Tisza István éppen ellenkezôleg, a mezôgazdasági és ipari modernizáció támogatója volt, aki a 20. század sok bal- és jobboldali politikusával ellentétben a magyar gazdaság megnyitását tekintette a gazdasági fellendülés egyedüli útjának. Így fogalmazott ma is megfontolásra érdemes soraiban: "De hát kívánja-e az ország közgazdasági érdeke, hogy idegen vállalatok keletkezésének gátat vessünk? Hiszen mi ipart akarunk teremteni ebben az országban, ehhez pedig külföldi tôkére feltétlenül szükségünk van. Saját tôkeerônk még az intenzív gazdálkodás terén rohamosan elôrehaladó mezôgazdaság beruházási szükségletét sem képes kielégíteni s messze jövô ábrándját képezheti csak az az állapot, midôn a magyar közgazdaságban foglalkoztatott tôke hozadéka is a magyar honpolgároktól a belföldön költetik el. A fô dolog az, hogy az illetô ipartelep létrejöjjön, itt gyártson, itt dolgozzék, munkásokat itt foglalkoztasson." A századfordulón valójában a pénztôke egyre gyorsuló ütemben vásárolta fel a földet a tradicionális középbirtokosoktól (lásd dzsentrik), mely réteg így feltûnés nélkül el is tûnt volna még néhány évtized alatt, és a magyar birtokviszonyok angol mintájú átalakulása történt volna meg. (folyt.) JÚLIUS

TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról

TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 20. napirendi pont: Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, 2013. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

Közfoglalkoztatás rendszere:

Közfoglalkoztatás rendszere: Közfoglalkoztatás rendszere: A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 2. napirendi pont. Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 2. napirendi pont. Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről KÖZMEGHALLGATÁS 2011 2. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Állami támogatások 2011 ÖSSZESEN: 479.457 Normatív hozzájárulás 233.857 SZJA 168.301

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a II. negyedévi falubejáráson tapasztaltakról Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester Előkészítő: Czeglédi János

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 49/2014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve:

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Dorogháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(VII.03.) önkormányzati rendelete az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról, a magánterületek karbantartásáról. Dorogháza

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.21.), 10/2014.(III.27.), 21/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.21.), 10/2014.(III.27.), 21/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.21.), 10/2014.(III.27.), 21/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelete a közösségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. április 26-án tartandó testületi ülésére

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. április 26-án tartandó testületi ülésére Kisberény Község Polgármestere 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: /2011. ELŐTERJESZTÉS Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének június 2-án megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének június 2-án megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 2-án megtartott rendkívüli ülésén Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI KÖZMEGHALLGATÁS 2011 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról Állami támogatások 2010 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s 2013 Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatásban való részvétel tárgyában Hajdúhadházi Városi Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének január 13-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének január 13-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2011. évi közfoglalkoztatás rendszere Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, 2011. szeptember 29. Előterjesztő:. Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.. Melléklet: rendelet tervezet Véleményezi: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS ÓBUDAI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS ÓBUDAI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS ÓBUDAI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Beszerző intézmény neve és címe: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (1033 Budapest, Fő tér 3.) Település/Ország: Budapest

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: - Mellékletek: -.napirendi pont E - 7. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 131/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Az előterjesztés száma: 197/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (X.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ZAJVÉDELEMRŐL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a városban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dalkia Energia Zrt. KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu a Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március hó 29. napján megtartott ülésének könyvéből: 13/2012.(III. 29.) önkormányzati határozat Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete tanyagondnoki szolgálatról Módosítva: a 2/2007.(I.25.) ÖKT rendelettel, a 12/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.(II.20.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A köztisztaságról szóló rendelet tárgyalása A tárgykört

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

JAVASLAT. egyes önkormányzati rendeletek módosítására

JAVASLAT. egyes önkormányzati rendeletek módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Piskóthy László jogi szakreferens JAVASLAT egyes önkormányzati rendeletek módosítására Kazincbarcika, 2014. június 27. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: 8.00

Részletesebben

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű foglalkoztatás szervezésének feladatai Nyilvántartás vezetése: foglalkoztatókról, bejelentett munkalehetőségek adatairól

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásról.. Mágocs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: Időpontja: Vállalkozói Inkubátorház 2094 Nagykovácsi Kossuth L. utca 78. 2015. június 29. (hétfő)

Részletesebben

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 3. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Hajnal Istvánné alpolgármester:

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról

Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról Módosította a 24/2006. (XII.15.) ÖKT. rendelettel, 11/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2015. január 15. A Belügyminisztérium 2014.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (egységes szerkezetben)

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (egységes szerkezetben) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (egységes

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 28/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: 29/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: A belterületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21. J a v a s l a t pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.)

Részletesebben

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2008.(XII.16.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2008.(XII.16.) számú határozata: KIVONAT amely készült 2008. december 16. napján megtartott ülésének jegyzőkönyve alapján: 152/2008.(XII.16.) számú határozata: a 2009. évre víz-és szennyvíz támogatási igényt nyújt be. A Képviselő-testület

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009. (XII.20.) rendelete a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva a 3/2010.(II.05.), 7/2010. (IV.10.),

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

- 2 - (2) Belterület: a település közigazgatási területének jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg

- 2 - (2) Belterület: a település közigazgatási területének jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről Lajosmizse Város Önkormányzatának

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket!

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket! KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Tisztelettel köszöntjük Önöket! A közmeghallgatás tematikája: - Polgármesteri beszámoló - Alpolgármesteri beszámoló - lakossági észrevételek válaszok - Nagycenk várossá nyilvánítása

Részletesebben

Foglalkoztathat: Önkormányzat által fenntartott intézmény, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó non-profit gazdasági társaság

Foglalkoztathat: Önkormányzat által fenntartott intézmény, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó non-profit gazdasági társaság Pályázhat: Önkormányzat Foglalkoztathat: Önkormányzat által fenntartott intézmény, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó non-profit gazdasági társaság Foglalkoztatás: Bérpótló juttatásra

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 8-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 8-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 8-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatásról Iktatószám: 375-15/2012.

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület július 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület július 24-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/540- /2014. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s

Részletesebben