77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat"

Átírás

1 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a mellékletekkel, valamint a kiegészítő előterjesztést a melléklettel elfogadja; 2. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelettel összefüggő intézkedésekről szóló 4/2010. (I. 28.) Kgy. határozata 14./b pontja határidejét az önkormányzat évi költségvetése előkészítésének időpontjára módosítja; Határidő: a évi költségvetés előkészítése Felelős: a közgyűlés elnöke 3. - a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítványnak a XXI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezése költségeihez 40 ezer forint, - a Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőjéért Alapítványnak a Lugio Napok és a Nemzetközi Limes Tábor megrendezése költségeihez 70 ezer forint, - a Studio Magister Alapítványnak a Művészet- és kultúrtörténeti séták tanulóknak füzetsorozat III. és IV. füzete kiadása költségeihez 70 ezer forint, - a Kékesdi Templomért Alapítványnak képeslapok, és reklámanyagok készíttetése költségeihez 50 ezer forint, - a Fogadj el! Alapítványnak a Nyitott kapu elnevezésű rendezvényük költségeihez 50 ezer forint támogatást nyújt az elnöki keret terhére; Határidő: Felelős: azonnal dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 4. - jóváhagyja, hogy a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata alapító okiratában a Nagy László Gimnázium 7300 Komló, Gorkij u. 2. cím törlésre kerüljön, és a 7300 Komló, Alkotmány u. 2. szám kerüljön megnevezésre a telephely feladatellátási helyeként. - felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának módosítására vonatkozó közgyűlési döntést a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából Komló Város Címzetes Főjegyzőjének küldje meg; Határidő: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 5. a) dönt arról, hogy a Siklós és térsége fogszabályozási körzet ellátására pályázatot ír ki, amelynek elbírálásáig az ellátás helyettesítésére a praxist jelenleg működtető fogorvos, vagy az általa megjelölt személy kap megbízást; Határidő: szeptember 30. (a pályázat közzétételére)

2 Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke b) felkéri elnökét, hogy a határidőre beérkezett pályázatokat javaslatával együtt terjessze a közgyűlés elé; Határidő: november 30. Felelős: a közgyűlés elnöke 6. támogatja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat támogatásban nem részesülő társult partnerként vegyen részt az érintett horvát-magyar határszakasz aknamentesítését szolgáló projektben. (IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program HU-HR CCI szám: 2007 CB16 IPO 003). A Baranya Megyei Önkormányzat a projekt keretében saját erőt nem biztosít, költséget nem számol el; Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 7. - jóváhagyja a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) módosító okiratát az 1. a) számú, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1. b) számú melléklet szerinti tartalommal; - felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) módosító okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél- dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg; Határidő: szeptember 24. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 8. a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja; 9. egyetért azzal, hogy a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskolai tagintézményének vezetőjévé szeptember 1-től 5 évre Jankóné Borostyán Gabriellát nevezze ki az intézmény főigazgatója; Határidő: azonnal (a közlésre) Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 10. a) a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 4. pontja a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet folytat, gyermek- és ifjúsági érdekképviseletet lát el szövegrésszel egészül ki. Az alapító okirat 7. c) pontja második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A Kuratórium megbízatása március 31. napjáig tart. A 7. h) pont helyébe a következő rendelkezés lép: A Kuratórium tagjai: dr. Feledi Éva, Pécs, Virág u. 5. Kiss Ferenc Mágocs, Béke u. 17.

3 dr. Jakab Tibor Pécs, Kolozsvár u. 8. dr. Fekete Sándor Pécs, Rippl Rónai u. 19. Apró Antal Zoltán Budapest, Váci u. 34. dr. Bíró Ferenc Pécsvárad, Várkert u. 10. A 8. pont második és harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A Felügyelő Bizottság elnöke: Rács Zoltán Kozármisleny, Nárcisz u. 15. Felügyelő Bizottság tagjai: dr. Bihari Lajos Pécs, Pázmány P. u. 21./b sz. alatti lakos és dr. Gyimesi László Mágocs, Templom tér 6. szám alatti lakos. A 8. b) pont első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A Felügyelő Bizottság megbízatása március 31. napjáig tart. Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A bankszámla felett a kuratórium elnöke, titkára, valamint dr. Feledi Éva és dr. Jakab Tibor kuratóriumi tagok rendelkezhetnek. (Mindkét esetben két személy) A közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a határozat 3. számú melléklete; b) felkéri elnökét, hogy az alapító okirat módosításának bírósági bejegyzése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4 A 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. a) számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) alapító okiratának módosítása Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) költségvetési szerv 59/2010. (VI. 17.) Kgy. határozatával jóváhagyott, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 18/2010. (VIII. 18.) JÜB határozatával javított és a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 77/2010. (IX.16.) Kgy. határozattal helybenhagyott alapító okirata az alábbiak szerint módosul: Telephelyek megnevezés kiegészül: Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskola Kollégiuma 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 2. szöveggel. Törli az alapító okiratból a Típus szerinti besorolás: - a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató - a közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény szövegrészt. A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint elnevezés gazdálkodási jogkör szerint elnevezésre módosul. Pécs, szeptember 16. Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

5 A költségvetési szerv Neve: ALAPÍTÓ OKIRAT A 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. b) számú melléklete Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az intézmény rövid neve: Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskola Székhelye: 7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8. Telephelyek: Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskola Weiner Leó Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye 7900 Szigetvár, Zárda u Szigetvár, Szent István ltp Szigetvár, Rákóczi u Dencsháza, Petőfi u. 40. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskola Kollégiuma 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 2. Jogszabályban meghatározott közoktatás közfeladata: Közfeladat ellátásának módja: helyi önkormányzati költségvetési szerv OM azonosító: Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény - gimnázium - szakközépiskola - szakiskola - kollégium - felnőttoktatási gimnázium és szakközépiskola - alapfokú művészetoktatás Székhelyén évfolyamok száma: a) gimnázium (9-12. évfolyam) belügyi pályára orientáló képzés b) szakközépiskola (9-12. évfolyam) humán szakterület- egyéb szolgáltatások szakma csoport c) szakiskola - általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) - szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/9-2/10. évfolyam; 3/11. évfolyam) - szakmacsoportok: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, élelmiszeripar d) felnőttoktatási szakközépiskola nappali tagozat (9-12. évfolyam) szakmacsoport: egyéb szolgáltatások e) felnőttoktatási gimnázium esti munkarendben (9-12. évfolyam) Telephelyein évfolyamok száma: alapfokú művészetoktatás 1-12 évfolyam Az alapfokú művészetoktatás művészeti ágai, azon belül a tanszakok megnevezései: Művészeti ág Tanszakok Képző és iparművészet: Grafika, festészet, művészettörténet, népművészet (helyszínei: Szigetvár, Szent I. ltp. 2., Szigetvár, Rákóczi u ) Táncművészet: Néptánc, népi játék, folklórismeret, tánctörténet, népi ének, kinetográfia (helyszíne: Dencsháza, Petőfi u. 40.) Zeneművészet: Zeneóvoda, előképző, zenetörténet-zeneirodalom, zenekar, kamarazene, zongora, szintetizátor, hegedű, gitár, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, tenorkürt, kürt, harsona, tuba, ütő, magánének (helyszínei: Szigetvár, Zárda u. 2., Szigetvár, Szent I. ltp. 2.)

6 Maximális tanulólétszám székhelyén: Telephelyein (alapfokú művészetoktatás) Kollégiumi férõhely: 610 fő 300 fő 105 fő Szakágazat: Szakmai középfokú oktatás Alaptevékenysége (szakfeladatai): Üdülői szálláshely-szolgáltatás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9 12/13. évfolyam) Testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült), beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása Gimnáziumi felnőttoktatás (9 12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam) Testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült), beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása Szakközépiskolai felnőttoktatás (9 12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9 10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9 10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók kötelező felvételére kijelölt szakiskola Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása

7 - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók kötelező felvételére kijelölt szakiskola Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Ifjúság-egészségügyi gondozás Zeneművészeti tevékenység Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Működési köre: Baranya, Tolna, Somogy megye Létrehozó neve: Baranya Megyei Tanács A létrehozás éve: 1966 Az irányító szerv neve, székhelye: Az fenntartó neve, székhelye: Gazdálkodási jogkör szerint: A költségvetési szerv vezetője megbízásának rendje: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. önállóan működő és gazdálkodó Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. A gazdasági vezető kinevezésére a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. A foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. A feladatellátást szolgáló vagyon: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében, valamint a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás, Szigetvár Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat által aláírt Közoktatási feladat átadás-átvételi megállapodásban foglaltak alapján az intézmény használatába adott vagyon, amellyel önállóan gazdálkodik. A vagyon felett rendelkező: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében és a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás, Szigetvár Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat által aláírt Közoktatási feladat átadás-átvételi megállapodásban foglalt eltérésekkel a Baranya Megyei Önkormányzat. Pécs, szeptember 16. Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szerv módosított alapító okiratát a 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Az alapító okirat a bejegyzés napjától hatályos.

8 A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje (a módosításokkal egységes szerkezetben) A 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 2. számú melléklet A helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. törvény 75. (1) és (3) bekezdése alapján a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) IX. fejezetében meghatározott Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ügyrendjét, működési rendjét (a továbbiakban: hivatali szmsz) az alábbiak szerint állapítom meg. 1. Az önkormányzat hivatala megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9. I. Általános rendelkezések Költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszáma: az Országos Takarékpénztár Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiója által vezetett bankszámla szám: Alapító okirat száma: 101/2009. (IX. 17.) Kgy. határozat 3. Az önkormányzat hivatala jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Működéséhez szükséges előirányzatokat, működési, fenntartási költségeket az éves költségvetés határozza meg. A hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek felsorolását az alapító okirat tartalmazza. 4. Az önkormányzat hivatala egységes hivatali szervezet (továbbiakban: Hivatal). 5. A Hivatalt a közgyűlés elnöke irányítja. A Hivatal vezetője a megyei főjegyző, aki képviseli a Hivatalt. 6. A Hivatal segíti a megyei testületek, a tisztségviselők munkáját és a megyei főjegyző hatósági jogkörének gyakorlását. Feladata: a döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, valamint a megyei főjegyző hatósági döntéseinek előkészítése. 7. A Hivatal működésének dologi feltételeit a megyei önkormányzat közgyűlése biztosítja. 8. A Hivatal szakfeladatainak száma, megnevezése: Szakágazat december 31-ig: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége, Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása, Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai, Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása, Finanszírozási műveletek elszámolása Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Gazdaság- és területfejlesztés Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység

9 2010. január 1-től: Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Energia és ásványi erőforrások kiaknázásával, feldolgozásával, hasznosításával összefüggő támogatások Területpolitikai támogatások és tevékenységek Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 1. A tisztségviselők munkájának segítése II. A Hivatal főbb feladatai Szervezési feladatok - a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, alelnöke hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának segítése, - a képviselőcsoportok munkájának segítése, - a nemzetközi kapcsolatok szervezése, - sajtóinformációs tevékenység, - a PR tevékenység tervezése, szervezése, koordinálása, - a területi kisebbségi önkormányzatok működésének segítése - kapcsolattartás a civil szervezetekkel. 2. Az önkormányzat testületeinek, hivatalának működésével összefüggő feladatok a) A testületi munka szervezése - a közgyűlés és a bizottságok munkájának szakmai segítése, szervezése, dokumentálása, - az előterjesztések, rendelet-tervezetek előkészítése, a törvényesség vizsgálata, - a testületi döntések végrehajtásának szervezése, figyelemmel kísérése, - a közgyűlés hivatalos lapjának elkészítése; b) Választási, jogi feladatok - az országgyűlési, az európai parlamenti, a helyhatósági, a kisebbségi választások lebonyolítása, - megyei népszavazás szervezése, - bírósági ülnökök választásának előkészítése, - a közigazgatási munka korszerűsítése, - az önkormányzatokkal, állami és társadalmi szervekkel való kapcsolatokból eredő feladatok, - az önkormányzati regionális társulás tevékenységének szakmai segítése, - az önkormányzati jogi ügyek, önkormányzat jogi képviselete, - a közgyűlés tisztségviselői és a megyei főjegyző feladatkörébe tartozó egyedi jogi ügyek előkészítése; c) Iktatás. 3. Pénzügyi, beruházási és közbeszerzési feladatok a) Költségvetési gazdálkodás szervezése - költségvetési tervezés, a beszámolás előkészítése,

10 - közgyűlési döntések érvényesítése a gazdálkodásban, - bank-kapcsolatok fenntartása, hitelfelvételek előkészítése, - kötvények, értékpapírok kibocsátása, vásárlása a testület döntése szerint; b) Gazdálkodási, számviteli feladatok - a hivatali gazdálkodás szervezése, számviteli feladatok ellátása, - hivatali létszámgazdálkodás, személyi juttatások előirányzatának tervezése és felhasználása, - intézményi számviteli feladatok szakmai segítése, - a hivatali és intézményi pénzügyi információs rendszerrel összefüggő informatikai feladatok ellátása, - az intézményi pénzellátás szervezése, - a területi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátása - a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás gazdálkodási feladatainak ellátása; - a Baranya Közkönyvtári Társulás gazdálkodási feladatainak ellátása; - a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás gazdálkodási feladatainak ellátása; c) Beruházási, fejlesztési feladatok - önkormányzati beruházások, felújítások előkészítése, végrehajtásuk szakszerűségének biztosítása, - fejlesztési javaslatok kidolgozása, - pályázatokhoz kapcsolódó beruházási, műszaki feladatok előkészítése; d) Közbeszerzési feladatok - a hivatal éves összesített közbeszerzési tervének, illetve éves statisztikai összegzésének elkészítése, - a hivatal közbeszerzési eljárásainak előkészítése, lebonyolítása, koordinálása, - a hivatal közbeszerzési eljárásainak nyilvántartása, - a hivatal közbeszerzési eljárásai nyilvánosságának biztosítása; e) vagyongazdálkodási feladatok - a vagyongazdálkodás szabályozásával kapcsolatos testületi döntések előkészítése és végrehajtása, - az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések előkészítése, - a vagyongazdálkodás ügykörében egyes jogi képviseleti feladatok ellátása, ideértve a bíróság előtti képviseletet is, - a tulajdonosi ellenőrzés gyakorlásából eredő feladatok ellátása, - vagyonnyilvántartás. 4. Területfejlesztési, idegenforgalmi, környezet- és természetvédelmi feladatok a) Térségi fejlesztési feladatok - területi tervezési feladatok előkészítése, - együttműködés a térségi, gazdasági és vidékfejlesztési programok kidolgozásában más szervezetekkel, - az idegenforgalom területi és országos érdekeinek összehangolásában való közreműködés, a térséget érintő idegenforgalmi értékek feltárása, bemutatása, propagálása, - térségi foglalkoztatási feladatok koordinálása és szakképzési feladatok előkészítése, - az általános környezetvédelemmel, természetvédelemmel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzati tevékenységek szakmai segítése, - együttműködés a települési önkormányzatokkal, kistérségi társulásokkal, a regionális és megyei fejlesztési tanácsokkal, más szervezetekkel, hatóságokkal; - a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak megállapodás alapján történő ellátása; b) Főépítészi feladatok - közreműködés a megyei és kistérségi területfejlesztési koncepciókkal kapcsolatos állásfoglalások kialakításában,

11 - a megyei területrendezési tervek és a település rendezési tervek összhangjának figyelemmel kísérése és biztosítása, - a megye arculatát befolyásoló, több települést érintő táji, természeti és épített környezet védelme és alakítása, a települési önkormányzatok erre irányuló tevékenységének segítése; c) Projektekkel kapcsolatos feladatok - pályázatfigyelés, - projektek előkészítése, - projekt-koordináció és nyilvántartás, - projekt megvalósítás, - az önkormányzat saját kiírású pályázatainak előkészítése, lebonyolítása. 5. Informatikai feladatok - a hivatali- és a választási informatikai feladatok ellátása, - az MTEIR működtetése, - a választási informatika biztosítása, - a közgyűlés informatikájának biztosítása az előterjesztésektől a szavazatszámláló rendszer működtetéséig, - a Hivatal és az intézmények informatikájának biztosítása a karbantartástól a fejlesztésig, - a Hivatal és az intézmények internetes megjelenésének folyamatos biztosítása és fejlesztése. 6. Humánszolgáltatási feladatok a) Közoktatási feladatok - a megyei főjegyző közoktatási-hatósági döntéseinek előkészítése, - a megyei közoktatási intézmények szakmai munkájának segítése, - a megyei közoktatási intézmények igazgatási munkájának segítése, - a pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltatások feladatainak megyei szintű szervezésében való közreműködés, - a megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének elkészítése, a megye középfokú szakképzésének fejlesztési tervének elkészítésében közreműködés, valamint a megyei közoktatási intézkedési tervének megvalósításában való közreműködés, - a tanulói jogviszonyban nem lévő tanköteles korú tanulók kötelező felvételének biztosítása, - a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány szakmai munkájának segítése, - a megyei önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények fenntartói irányítása és ellenőrzése; b) Ifjúsági feladatok - a gyermek- és ifjúsági jogok érdekképviseleti, - érvényesítési tevékenységeinek koordinálásban való közreműködés, - a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány, a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság szakmai munkájának segítése, - az ifjúsági szervezetekkel való kapcsolatok építése; c) Sportfeladatok - a kötelező megyei testnevelési és sportszervezési feladatokról való gondoskodás, különös tekintettel a sportról szóló törvényben a megyei önkormányzat számára előírt feladatok ellátása, - a kötelező feladatellátásban közreműködő sportszervezetek munkájának segítése, koordinációs feladatok ellátása, - az alapfokú sportszakember-képzés megyei önkormányzatot érintő feladatellátásában való közreműködés, - az önkormányzat megyei sportot segítő, szervező tevékenységének szakmai segítése, közreműködés annak felügyeletében,

12 - a sport szakmai szervezeteivel való együttműködés, - az önként vállalt sportfeladatok ellátása (például: sporttáboroztatás, sportdíjazás), - a megyei főjegyző sportstatisztikai feladatinak végrehajtása; d) Kulturális feladatok - a megyei kötelező és önként vállalt közgyűjteményi, közművelődési és művészet feladatainak ellátását végző intézmények szakmai segítése, közreműködés azok felügyeletében, - kulturális szakmai szervezetekkel való együttműködés, - a kulturális intézmények regionális együttműködésének segítése, - a stratégiai jellegű kulturális fejlesztések, beruházások szakmai feladatainak ellátása; e) Egészségügyi feladatok - a megyei önkormányzat egészségügyi feladataival összefüggő döntések előkészítése, végrehajtásuk szervezése, - közreműködés az egészségügyi intézmények szakmai munkájának felügyeletében, - kapcsolattartás a megyei egészségbiztosítási pénztárral a gyógyító egészségügyi finanszírozás kérdéseiben; f) Szociális, gyermekvédelmi feladatok - a megyei önkormányzat szociális, gyermekvédelmi feladataival összefüggő döntések előkészítése, végrehajtásuk szervezése, - közreműködés a megye szociális helyzetének feltárásában, és a szolgáltatástervezéssel kapcsolatos megyei feladatok ellátásában, - a megyei szociális intézmények szakmai segítése, közreműködés annak felügyeletében, - a szociális intézmények ellátó munkájának vizsgálata, a szakmai színvonal emelését segítő intézkedések kezdeményezése, - a szociális intézményi férőhelyek igénybevételével kapcsolatos feladatok ellátása, - a szociális intézményi térítési díjak és a személyi térítési díjak megállapításával kapcsolatos feladatok ellátása, - közreműködés a megyei fenntartású gyermekvédelmi intézmények szakmai munkájának felügyeletében, - a gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítését szolgáló intézkedéstervezetek kidolgozása, a végrehajtás szervezése, - kapcsolattartás a nem önkormányzati fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, szervezetekkel, - koordináló tevékenység a települési gyermekjóléti szolgálatok és a megyei gyermekvédelmi intézmények között. 7. Belső ellenőrzési feladatok - a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének - jogszabályoknak és szabályzatoknak való - megfelelésének vizsgálata, értékelése - a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működése gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata és értékelése, - a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyon megóvása és gyarapítása, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságának vizsgálata, - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások és ajánlások tétele, valamint elemzések, értékelések készítése a költségvetési szerv vezetője számára, a költségvetési szerv működése, eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és belső ellenőrzési rendszerek, a belső kontrollok javítása, továbbfejlesztése érdekében, - ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, - az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése, - a belső ellenőrzési tevékenység minőség értékelésének elvégzése, - a költségvetési szerven belül a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenység ellátása.

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék 4. függelék ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. Hatályos: 2012. január 1-jétől Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23 Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 1. ) rendeletének módosítása Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE...

Részletesebben

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES SZMK/1287-1/2014/I-SZMK1 S Z E G E D I GÁBOR DÉNES MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2014. 1. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata

Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 41/2009. (II.12.) ÖKT. számú határozattal elfogadott Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata a 74/2009. (III. 25.) ÖKT. számú és a 221/2009. (VI.24.) ÖKT. számú határozat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben