Szeghalom, Fekete László ig. 2. oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeghalom, 2004-05-10 Fekete László ig. 2. oldal"

Átírás

1 BEVEZETŐ A fennmaradt írásos emlékek arra utalnak, hogy településünkön három évszázados múltra tekint vissza az iskolai oktatás. A legutóbbi fél évszázadban két általános iskola működött, melyet Szeghalom Város Önkormányzata 1999-ben integrált és létrehozta az Általános Iskola Szeghalom nevet viselő jogutód intézményt. Három évvel később 2002-ben iskolánkhoz rendelte (61./2002. (VI. 24.) ökt.sz. határozatával) az alapfokú Művészeti oktatás és gyermekélelmezés feladatát is. Az előző döntésekkel Békés megye egyik legnagyobb iskolája lettünk. Városunkban jelenleg működik még egy bölcsődei feladatokat is ellátó óvoda, egy gimnáziumi és szakképző feladatokat is ellátó önkormányzati fenntartású középiskola, melynek keretein belül szerveződik a 6 osztályos gimnázium is. Városunk közművelődési és közgyűjteményi intézményei: városi könyvtár múzeum művelődési- sport- és szabadidő központ Pedagógiai programunk felülvizsgálatát, módosítását az ágazati irányításban bekövetkező szabályozások és a fenntartói döntések alapján szinte minden esztendőben végre kellett hajtani. Az évi iskolai integrációval szinte egy időben kezdtük meg a pedagógiai program felülvizsgálatát és a minőségfejlesztési programunk kidolgozását. Az utóbbi törekvésben pályázati úton elnyertük az Oktatási Minisztérium támogatását a COMENIUS I. sz. MODELL-jének kísérleti jellegű kiépítésére. Új Pedagógiai programunk elkészítésénél, az alapelvek, fő célkitűzéseinek és feladatainak meghatározásánál már érvényesült a minőségorientált szemlélet és gyakorlat. Céljaink, feladataink megfogalmazásakor arra törekedtünk, hogy a korábban megteremtett értékeket, hagyományokat megőrizve, egy olyan iskolát teremtsünk és működtessünk, amely minőségügyi szempontok alapján is figyelembe veszi a törvényesség és szakszerűség követelményeit, a település sajátos körülményeit, s leginkább szolgálja a helyi közösséget. Programunk elkészítése során ezért kértük ki a helyi társadalom széles körének véleményét. (tanulók, szülők, pedagógusok, fenntartó, következő iskolafok), és minőségfejlesztési szempontból ezért dolgoztuk ki a partnerközpontú működés alapvető szabályait. Iskolánkban jelenleg valamivel több, mint ezer tanuló vesz részt az általános iskolai nevelésben, oktatásban. Szegregnáltan történik az enyhe értelmi fogyatékos tanulók (34 fő) oktatása, de integrált nevelésben, oktatásban vesznek részt a tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő, a szocio - kultúrálisan hátrányos helyzetű tanulók. Az alapfokú művészeti oktatásban közel 400 tanuló kapcsolódik be a jelenlegi tanulói létszám az általános iskolai oktatásban várhatóan 900 körül stabilizálódik, s a jelenlegi létszámnak megfelelően tervezhető az alapfokú művészeti oktatásban résztvevők száma. Az iskola vonzáskörzete kiterjed városunk szomszédos településeire is, elsősorban a kistelepülésekre, ahol nem biztosítottak az iskolánkhoz hasonló feltételek (tárgyi, személyi, szakmai). 1. oldal

2 Iskolánkban a jövőben is meghatározó szerepe lesz a pedagógus közösség szakmai felkészültségének, az iskolavezetés céltudatos és következetes irányításának. Az intézmény pedagógus-továbbképzési rendszere, a humánerőforrás, és az infrastrukturális fejlesztés irányai megerősítik iskolánk bázisiskolai szerepét az OM. RKPSZ kísérletében. (Régió és Kistérség a Pedagógiai Szolgáltatásban.) Intézményünk koordinációs szerepe várhatóan növekedni fog a szakmai szolgáltatások és szakszolgálatok feladatellátásában. (Továbbképzések, versenyek szervezése, logopédiai, pszichológiai, nevelési tanácsadás ) Pedagógiai szemléletünket a pedagógiai programunk alapelveiben rögzítettük, s ennek megfelelően határoztuk meg fő célkitűzéseinket, feladatainkat, s ennek alárendelten dolgoztuk ki nevelési programunkat, helyi tantervünket. Pedagógiai programunk megvalósításához Szent-Györgyi Albert bölcs gondolatai adnak útmutatást: Az iskola dolga, hogy megtanítsa nekünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára., hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt amit szeretünk csinálni. Szeghalom, Fekete László ig. 2. oldal

3 ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a módosításokkal (2009. október 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Pecsétjének lenyomata: 2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény Típusok megnevezése: Általános Iskola, alapfokú művészeti oktatási intézmény, nevelési tanácsadó és egységes pedagógiai szakszolgálat. Az intézmény önálló egységei: Általános Iskola Alapfokú művészeti iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4. Az intézmény telephelyei: Szeghalom, Dózsa György u sz. Szeghalom, Dózsa György u sz. Szeghalom, Ady Endre u. 2. sz. (konyha, ebédlő) 5. Az intézmény tagozatai: Általános iskola általános tantervű tagozata Általános iskola speciális tantervű gyógypedagógiai tagozata 6. Az irányító szerv neve, székhelye: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Alapítás éve: Jogelőd neve: Általános iskola, Szeghalom Székhelye: 5520, Szeghalom, Tildy Zoltán u Jogelőd neve: Alapfokú Művészeti Iskola, Szeghalom Székhelye: 5520 Szeghalom, Tildy Zoltán u Az intézmény fenntartója, és felügyeleti szerve: Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. 3. oldal

4 8. Intézmény azonosító számai: Törzsszáma: Adószáma: OM azonosító száma: Az intézmény működési köre: Szeghalom Város közigazgatási határa Sárréti Iskolaszövetség (12 település) vonatkozásában Szeghalom Város vonzáskörzete 10. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv 11. A költségvetési szerv besorolása: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. Pénzügyi gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja el. 12. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szerinti alapfokú oktatás és nevelés, valamint pedagógiai szakszolgálat működtetése. Elsődleges alapvető szakágazat: TEÁOR Alapfokú oktatás További szakágazat: TEÁOR Egyéb vendéglátás 13. Az intézmény tevékenységei, szakfeladat számai: december 31 ig alkalmazandó szakfeladatok: Alaptevékenységek: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése, oktatása: enyhe értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai tagozaton nevelése, a többi tanulóval nevelhető értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása Alapfokú művészetoktatás: 1. Zeneművészeti ág: zongora; rézfúvós (trombita, kürt, harsona, tuba); fafúvós (furulya, klarinét, fuvola, fagott); gitár, ütő; magánének tanszakok 2. Képző- és iparművészeti ág: szobrászat, festészet, grafika tanszakok 3. Színművészet- és bábművészeti ág: színjáték, bábjáték tanszakok 4. Táncművészeti ág: társastánc, néptánc, balett tanszakok 4. oldal

5 13.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb feladatok: Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozások (szorgalmi időben) Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Szakszolgálat feladatai: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás; fejlesztő felkészítés, nevelési tanácsadás; logopédiai ellátás; továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; gyógytestnevelés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Kollégiumi intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Oktatási célok és egyéb feladatok: iskolai könyvtár működtetése. Választható tanórai foglalkozások szervezésével segíti a személyiség gazdagodását, a művelt emberré válást, a továbbtanulást, pályaválasztást. Rehabilitációs foglalkozás szervezésével segíti a beilleszkedési, magatartási rendellenességgel, tanulási zavarral rendelkező tanulók személyiségfejlődését. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére képesség kibontakoztató foglalkozást szervez Kiegészítő tevékenységek: Diáksport tevékenység Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenységek, alaptevékenység sérelme nélkül a szabad kapacitások bérbeadása Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenység Kisegítő tevékenysége: Az intézmény kisegítő tevékenységet nem végez január 01-től alkalmazandó szakfeladatok: Alaptevékenységek: : Óvodai intézményi étkeztetés : Iskolai intézményi étkeztetés : Tanuló kollégiumi étkeztetés : Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése : Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai : Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) : Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) : Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) : Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) : Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban : Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ágban : Általános iskolai napközi otthoni nevelés : Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése : Általános iskolai tanulószobai nevelés : Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése : Pedagógiai Szakszolgáltató tevékenység : Korai fejlesztés, gondozás : Fejlesztő felkészítés 5. oldal

6 : Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása : Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása Kiegészítő tevékenységek: : Egyéb máshova nem sorolható szálláshely-szolgáltatás : Üdülői, tábori étkeztetés : Munkahelyi étkeztetés : Egyéb vendéglátás : Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 14. Az alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány érdekeltségű költségvetési szerv 15. Az intézmény évfolyamai: Általános tantervű tagozat: 8 évfolyammal működő általános iskola Gyógypedagógiai tagozat: 8 évfolyammal működő általános iskola Alapfokú művészetoktatás: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapképző, 4 továbbképző évfolyam) 16. Intézmény befogadó képessége: Általános tantervű tagozat: 800 fő Gyógypedagógiai tagozat: 15 fő Napközi otthon: 300 fő Alapfokú művészetoktatás: 250 fő ebből egyéni képzésben résztvevő nem több, mint 30% 17. Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 18. Az intézmény feladatellátásához biztosított vagyon megnevezése: Ingatlanok: Szeghalom, Tildy Zoltán u (hrsz.: 992/2) (kivéve a volt szálloda és kaszinó épületeket Szeghalom, Dózsa György u (hrsz.: 472) Szeghalom, Dózsa György u (hrsz.: 472) Szeghalom, Ady Endre u. 2. (hrsz.: 510/1) nyilvántartott Szeghalom Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok Ingóságok: A mindenkori vagyonrendeletben, intézményi leltárban, a mindenkori leltár szerinti értékben meghatározott ingóságok Pénzeszközök: Az önkormányzat éves költségvetésében szereplő támogatás. 19. Vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog Az intézmény által használtvagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Szeghalom Város Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó. 6. oldal

7 20. Az intézmény vezetőjének megbízása: Az intézmény vezetőjét, mint magasabb vezetőt a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő testülete nevezi ki pályázat útján, 5 év időtartamra. Az intézményegységek vezetőit az igazgató tanács nevezi ki, az SZMSZ-ben szabályozottak szerint, határozatlan időre a nevelőtestület véleményének kikérdezése után. (Eredménytelen pályázat, vagy más ok miatt egy tanévre az intézményvezető is megbízhatja) Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Szeghalom Város polgármestere gyakorolja. 21. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. Évi törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl.: megbízási szerződés) az irányadó. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja. Az Alapító Okirat módosításai október 1. napján lépnek hatályba december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok január 1-én hatályukat vesztik. ZÁRADÉK: Elfogadva az 55/2005. (IV.25.) sz. határozattal, módosítva a 124/2006. (XII.15.) sz. 66/2007. (VI.25.) sz. 22/2008. (II.25.) sz., a 72/2008. (V.26.) sz. a 10/2009.(III.23.) sz., a 45/2009. (IV.27.) sz. 61/2009. (V.25.) sz., a 99/2009. (VI.29.), valamint a 140/2009. (IX.28.) számú határozattal. Szeghalom, szeptember oldal

8 1. ALAPELVEK Iskolánk nevelő oktató munkáját az európai humanista értékrend hatja át, melyben a demokrácia keretein belül kiemelt figyelmet fordítunk a nemzeti értékeinkre, az egyéni és közös érdekek harmonikus érvényesülésére, az emberiség előtt álló közös problémákra, s nyitottak vagyunk a különböző népek és kultúrák megismerésére Az iskolánk teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához. Ez olyan pedagógiai munkát feltételez, amelynek középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, személyiségének a fejlesztése áll, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. 1.1.Nevelési oktatási programunk azokra a tartalmakra összpontosított, amelyek erősítik Európához való tartozásunkat, s figyelembe veszik a fejlett Európában érvényesülő trendeket (gyakorlatias, alkalmazható ismeretek, idegen nyelv oktatása, korszerű informatikai; kommunikációs ismeretek; globalizáció; multikulturális és művészeti nevelés ) 1.2.Alapvető elvárásnak tekintjük a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést. Fejleszteni a tanulók kritikus gondolkodását, a kreativitását, a kezdeményezőképességét, a problémamegoldó képességét, a kockázatértékelési képességét, a döntéshozó képességét, az érzelmek kezelését, amely területek minden kulcskompetencia fejlesztésében megjelennek. 1.3.Fontos szerepet szánunk a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének, a közös nemzeti értékek és hagyományok tiszteletének, a helyi értékek megismerésének, a hagyományok ápolásának A sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében a következő elvek szerint szervezzük a munkánkat: - a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat biztosítunk ott, ahol erre szükség van; - szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmakat, követelményeket építünk be a helyi tantervbe, - segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segítjük a tanulókat, elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve. 1.4.Mindennapi tevékenységünket a demokrácia elemei kísérik, amelyben az egyéni szabadság a köz érdekeinek függvényében érvényesül, s olyan magatartásformák gyakorlására van lehetőség amelyek alapjai lehetnek egy demokratikus társadalomba való beilleszkedésnek, az egyéni képességek kibontakoztatásának, az esélyegyenlőség érvényesülésének. 1.5.Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink egészséges és kulturált körülmények között, képességeiknek megfelelően fejlődnek az iskolában, s közvetlen környezetük alakításának maguk is részesei legyenek. 8. oldal

9 1.6.Nevelő oktató munkánk sikerkritériumának tekintjük a jó munkahelyi (iskolai) légkört, az iskolafenntartó, az iskolahasználók, a helyi társadalom elégedettségét A művészetoktatásban törekszünk arra, hogy a tanulókban alakítsuk ki a kultúra iránt nyitott magatartást, az esztétikai érzékenységet és ezáltal neveljen a művészetek befogadására, értésére, valamint az amatőr művészeti tevékenységek művelésére. Az alapelvek megfogalmazásánál figyelembe vettük azt a tényt, hogy az általános iskolák adják meg az alapot a világ megismeréséhez, a korszerű műveltséghez, a személyiség harmonikus fejlődéséhez. Iskolánk cél- és feladatrendszerét az a filozófiai gondolkodás határozza meg, mely szerint: az ember tudatosan élő lény, aki képes saját maga és az őt körülvevő emberi, társadalmi és természeti környezet megismerésére, akinek célja és akarata van, akinek életét érzelmek jellemzik, aki tudatos lényként kérdez és válaszol, akit a fizikai és szellemi lét, az élet értelme, problémái és feladatai foglalkoztatnak. 9. oldal

10 2.1. Cél és feladatrendszerünk Cél Feladat Olyan szilárd, továbbépíthető alapismeretek nyújtása, amelyeknek birtokában tanulóink az érdeklődésüknek és egyéni képességüknek megfelelő iskolában eredményesen folytathatják tovább tanulmányaikat. Növekedjen az érettségit adó középiskolában továbbtanulók száma. Tanulóink olyan korszerű ismeretekkel legyenek felruházva, amiket képesek lesznek a mindennapi életben alkalmazni, hasznosítani, melynek birtokában bátran szembenézhetnek új problémákkal, váratlan helyzetekkel is, és képesek lesznek azokat elemezni, valamint döntéseiket fontolgatás alapján meghozni. 1.1 A tanuláshoz, az önálló ismeretszerzéshez, a problémamegoldó gondolkodáshoz szükséges alapvető készségek és képességek kialakítása / gondolkodás, írás, olvasás, számolás, kommunikáció/. 1.2.Az egyéni tanulás hatékony módszereinek megalapozása. 1.3.A társas együttélés alapvető szabályainak, normáinak megismertetése. 1.4.Hazánk nemzeti értékeinek bemutatása, helyünk meghatározása a világban. 1.5.Az egészséges életmód és életvitel mintává tétele, a veszélyeztető tényezők megismertetése. 1.6.Önismeret, a pozitív emberi tulajdonságok fejlesztése. 1.7.A cél megvalósítását a pályaválasztási felelős és a 8.-os osztályfőnökökből alakult munkacsoport segíti. Feladataik: - irányultságok felmérése;szakterületek,szakmacsoportok megismertetése;iskolalátogatás megszervezése; iskolaválasztás segítése (Útravaló ösztön díj,arany János Tehetséggondozó Pr,) 2.1.A megszerzett ismeretek élethelyzetekben való gyakoroltatása, a problémamegoldás alternatív lehetőségeinek bemutatása. A nevelés oktatás folyamatában egy olyan egyensúly megteremtésére törekszünk, amelyben a közvetített ismeretek, értékek mennyisége, tartalma és módja figyelembe veszi a tanulók differenciáltságát, s alkalmazkodik a szükségletekhez és igényekhez A tanulók kíváncsiságára, nyitottságára, és fogékonyságára épülő ismeretközvetítő módszerek alkalmazása, a tanulók igényeit és szükségleteit figyelembe vevő programok kidolgozása. 10. oldal

11 Cél Feladat A képzési ciklus végére tanulóinkban alakuljanak ki a demokratikus magatartás jegyei, s rendelkezzenek az egyéni és közösségi érdekek képviseletének gyakorlati tapasztalataival, az érdekérvényesítés néhány alapvető módszerével. Tudatosuljon tanulóinkban a nemzeti hovatartozás, legyenek büszkék hazánk történelmi hőstetteire, a társadalom kulturális és természeti örökségeire, értékeire, és ismerjék meg a nemzetközi együttműködés, az Eu-hoz való csatlakozás jelentőségét a történelmi múlt, a jelenkori események és a jövő kihívásainak ismeretében. Ismerjék meg más népek kultúráját, hagyományait, különös tekintettel a szomszédos országokra, az iskola nemzetközi kapcsolataira (angol, német). 4.1.Az osztály és az iskolai közösség összetartozásának tudatosítása, az érdekek hierarchiájának megértetése A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának biztosítása Az érdekérvényesítés alapvető módszereinek megismertetése és gyakoroltatása a Diákönkormányzat rendszerén keresztül. 5.1.Történelmi múltunk és jelenünk legfontosabb eredményeink, értékeink megismertetése Szűkebb környezetünk (térség, megye, régió) helyzetének és szerepének hazai és nemzetközi (EU) meghatározása a legtudatosabb jellemzőkön keresztül A szomszédos népek és iskoláinak testvérországok sorsának és fejlődésének átfogó bemutatása; más kultúrák, hagyományok tiszteletének kialakítása Az életvitel, életmód vonatkozásában alakuljon ki tanítványainkban az egészség- és életvédelem fontosságának tudata, az egészséges, kulturált, biztonságos környezet elemi igénye, a világméretű problémák iránti érzékenység. Alakuljon ki tanulóinkban a fogyasztói kultúra, a tudatos kritikus fogyasztói magatartás 6.1. Az iskolai körülmények tudatos alakításával a tiszta, egészséges, biztonságos és kulturált körülmények reprezentálása A belső rend meghatározásával és következetes véghezvitelével az illendő szokások és igények kialakítása A figyelem felhívása a veszélyeztető körülményekre, az egyéni és világméretű problémák főbb összefüggéseire. 6.4.Elemi gazdasági ismeretek megalapozása, a minőség,biztonság, a gazdaságosság és takarékosság összefüggéseinek tisztázása. 11. oldal

12 Cél 7.1. A képzési időszak alatt csökkenjenek azok a bemeneti differenciák, amelyek a tanulók szociális hátrányaiból fakadnak, s a továbbiakban az egyéni képességek kibontakozását gátolják, vagy a továbbhaladásban az esélyegyenlőség korlátai lehetnek Olyan egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása, amelyek a kulcskompetenciák megalapozásához, megszilárdításához vezetnek. 7.3.Az IPR (Integrált Pedagógiai Rendszer) felmenő rendszerben történő alkalmazása a HHH gyermekek fejlesztésére. 8. Minden rászoruló tanuló (és gondviselője) vegye igénybe az iskola szociális jellegű szolgáltatásait a rászorultság mértékének tényleges arányában, a lehetőségek függvényében. Feladat 7.1.Az iskolába lépő tanulók szocio-kulturális hátrányainak, valamint beilleszkedési és tanulási képességeinek feltérképezése. 7.2.Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében minden tanévben munkacsoport alakul a nagycsoportos óvodapedagógusok és 1.osztályos tanítók részvételével, amely évi programjában ütemezi az együttműködés, kapcsolattartás formáit(fórumok,szakmai napok,óvoda-iskola látogatás,osztályba sorolás DIFER nyomon követése, év végi értékelés) 7.3. A hátrányok (zavarok) felszámolási (leküzdési) stratégiájának meghatározása. 7.4.Az esélyegyenlőség feltételeinek és lehetőségeinek (módszereinek) meghatározása. 7.5.A tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén; 7.6.A tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása; 7.7.A tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e tevékenység támogatása az iskolán kívül; 7.8. Adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása; 7.9..Egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások alkalmazása. 8.1.Az iskolai szociális szolgáltatások jelentőségének tudatosítása az érintettek körében. 8.2.Az ellátás szakmai szempontú indoklása Azonos együttműködés a szociális alapú finanszírozást támogató intézményekkel. 12. oldal

13 9.A gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységünk hasson oda, hogy tanítványaink elszigetelődjenek a negatív tendenciáktól, a szélsőséges magatartásformáktól, s a káros következmények veszélyeinek megismerésével küzdjenek azok iskolaszintű megjelenésével szemben A világ és a helyi társadalmat veszélyeztető magatartásformák jelenségek, tendenciák megismertetése a tanulóifjúsággal A figyelem felhívása a lehetséges negatív következményekre, összevetése más (pozitív) alternatívákkal A gyermek és ifjúságvédelmi, valamint közrend- és életvédelmi szervekkel, szervezetekkel való együttműködés. 10. Az alapfokú művészetoktatás biztosítson lehetőséget minél több tanuló számára a művészetek megismerésére, megértésére Az iskola az ismeretátadás mellett a kulcskompetenciák fejlesztését hangsúlyozza Növekedjen az iskolai tanulásszervezés hatékonyságának egyik feltétele, a modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá válásával, a kompetencia alapú oktatásra felkészült (irányító - segítő- támogató innovatív - reflektív) pedagógusszemélyiségek közreműködésével A tanulók tehetségének felismerése és fejlesztése, személyiségének formálása Kiemelt feladatunk a tehetséges HHH-s gyerekek felkutatása és besorolása a művészeti képzésbe. 11. Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematika kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia Hatékony, önálló tanulás kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. Az iskolának biztosítani kell, hogy az alapfokú nevelés-oktatás pedagógiai szakaszában a bevezető és a kezdő szakaszban a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre, és a tanulói képességek fejlesztését szolgáló ismeretek elsajátítására irányuljon. Az alapozó és a fejlesztő szakaszban a tanulói terhelésnek a tanulói képességekhez igazodva kell növekednie. 13. oldal

14 2.2.Kiemelt feladatok a nevelés-oktatás első szakaszában (1-4. évfolyam): A pedagógiai munka középpontjába állítani a személyre szóló fejlesztést. - Az iskolába lépő kisgyermekben óvni és továbbfejleszteni a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést. - A bevezető szakaszban átvezetni a gyerekeket a játékközpontú tevékenységekből az iskolai tanulás tevékenységeibe, teret adni a játék- és mozgás iránti vágyaknak, segíteni a természetes fejlődést, érést. - A negyedik évfolyam végéig tartó kezdő szakaszban elemi ismereteket közvetítve alapvető képességeket és alapkészségeket fejleszteni. - A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ezáltal motivált munkában fejleszteni a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítani érzelemvilágának gazdagodását. - Mintákat adni az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. - Megalapozni a tanulási szokásokat. - Támogatni az egyéni képességek kibontakozását. - Együtt működni a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában. - Törődni azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális- kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. - Tudatosítani a gyermekekben a környezetből megismerhető értékeket. - Megerősítse a humánus magatartásmintákat, szokásokat. - A gyermek jellemét formálva szolgálni a személyiség érését Kiemelt feladatok a nevelés-oktatás második szakaszában (5-8. évfolyam): - Tovább folytatni a készségek és képességek fejlesztését. - A tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve az alapozó szakaszban az integratív képi gondolkodásra alapozó fejlesztés, míg fejlesztő szakaszban az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás fejlesztése kapjon hangsúlyt. - Fejleszteni a tanulókban azokat a képességeket, készségeket amelyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek. - A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejleszteni a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. - Olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét. - Tudatosítani a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és néhány általánosan jellemző szabályát. - Tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban. - A demokratikus normarendszert kiterjeszteni a természeti és az épített környezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra. - A nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok megismerésére nevelni. - Fejleszteni a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt. - Erősíteni az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztetni tanulóinkat más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére. Figyelmet fordítani az emberiség közös problémáinak bemutatására. 14. oldal

15 2.4. Kiemelt célok és feladatok az alapfokú művészetoktatásban Cél Feladat 1. A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismertesse meg a tanulókkal és a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 2. A táncművészeti oktatás nyújtson lehetőséget a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának szakirányú fejlesztésére. 3. A színművészet bábművészet biztosítson lehetőséget a művészeti kifejező készségeik kialakítására. 4. A képző és iparművészeti oktatás nyújtson lehetőséget az esztétikai érzékenység mellett a látás kiművelésére, a gondolatok vizuális eszközökkel való megjelenítésére A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése A táncművészet különböző műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztése Minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvétel Ismertesse meg a tanulókkal a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait. 3. A nevelő-oktató munka eszköz-, és eljárásrendszere,a csoportszervezés elvei 3.1. Az alkalmazásra kerülő eszköz-, és eljárásrendszerek megvalósításának szempontjai: - Igazodjon a tanulók : élettani sajátosságaihoz értelmi fejlettségéhez képességeihez a nevelők : személyiségéhez pedagógiai kulturáltságához felkészültségéhez vezetői stílusához - Úgy kell megválasztani, hogy a leghatékonyabb alkalmazást tegyék lehetővé. - A módszerek, eljárások kombinált alkalmazása. Nevelési eszköz = nevelési módszer = a kitűzött célok elérése érdekében alkalmazott eljárás. Célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük valamint kiküszöböljük a negatív hatásokat. 15. oldal

16 3.2. A nevelő-oktató munkánk során alkalmazásra kerülő eszközök: Verbális eszközök: - beszéd - beszélgetés - interjú Non verbális eszközök: - arckifejezés - tekintet - testközelség - testhelyzet, testtartás - mozdulatok - kulturális jelzések Szociális technikák: - technikák az ön- és emberismeret fejlesztéséhez - szociális készségfejlesztő technikák A fő tevékenységi formákat jelentő eszközök: - játék - tanulás - sport - verseny - munka - szabadidős tevékenység 3.3. A nevelő-oktató munkánk során alkalmazásra kerülő módszerek Meggyőzés, felvilágosítás, tudatosítás módszerei meggyőzés minta példa példakép eszménykép bírálat felvilágosítás, stb A tevékenység megszervezésének módszerei követelés megbízás ellenőrzés értékelés gyakorlás, stb A magatartásra ható módszerek helyeslés elismerés dicséret osztályozás jutalmazás követelés figyelmeztetés, stb. 16. oldal

17 A nevelő-oktató munka során olyan szervezési megoldások előnyben részesítése, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának átrendeződésére Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni, individualizált oktatásában) a tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezésének, problémamegoldásainak, alkotóképességének előtérbe állítása Új tanulásszervezési módok, tanítási stratégiák (projekt pedagógia, drámapedagógia, felfedeztető, problémaközpontú tanulás) minél szélesebb körű alkalmazása Az információs és kommunikációs technika, a digitális taneszközök, a digitális tananyag, a számítógép felhasználása a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés alkalmazása A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben A csoportok, osztályok szervezésének elvei A csoportok, osztályok szervezése az évi LXXIX.tv. 3.sz. mellékletében meghatározott kereteken belül az alábbi elvek, szempontok alapján történik: Az esélyegyenlőség elvének a csoportszervezés során is érvényesülnie kell. Kerülni kell az indokolatlan szegregációt, törekedni kell az integrált oktatás felmenő rendszerű bevezetésére, az IPR-k alkalmazására. Az osztályokba, csoportokba sorolásnál nem érheti hátrányos megkülönböztetés a tanulókat a nemzeti, világnézeti hovatartozás, fogyatékosság, a család szociális helyzete miatt. Az előzőeknek megfelelően a vegyes csoportok szervezését preferáljuk a párhuzamos osztályokban, közel azonos létszámok kialakításával. A párhuzamos osztályokba, arányaiban hasonló számban sorolandók be a tanulók a: - nemek (fiú-lány) - a kisebbséghez tatozók - hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek - fogyatékos, sajátos nevelésű igényű tanulók tekintetében Az óvoda iskola átmenet során arra is törekedni kell, hogy korábbi óvodájából senki ne kerüljön egyedül az első osztályba. Az esélyegyenlőség fenntartása érdekében a tanulói személyiséghez illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása indokolt. Az idegen nyelv tanulásának megszervezése a tanulók (szülők) választása alapján történik (németangol). Az alapfokú művészetoktatás csoportjainak kialakítását a tanulók érdeklődése, választása, jelentkezése határozza meg. (A hátrányos helyzetű tanulók térítésmentesen kapcsolódhatnak be az oktatásba.) 17. oldal

18 A választható tanórákon való részvétel önkéntes, de teljesítményhez kötött. A tanórán kívüli foglalkozásokon a csoportok kialakítása a tanulók érdeklődésétől, tehetségétől, igényeitől, szükségleteitől, a résztvevők számától függ. A felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokon, a gyógy-testnevelésen való részvétel a pedagógusok, szülők által irányított. A napközis csoportok kialakításánál kiemelt szempont az azonos évfolyamon tanulók egy csoportba kerülése. A délutáni foglalkozásokon azok az osztályok kerülnek bontásra, ahol a legkevesebb a napközit igénylő tanulók száma. 3.6 Az 5.és 6. évfolyamokon felmenő rendszerben valósul meg a nem szakrendszerű oktatás, tanévenként 3 alkalommal a témahetek keretén belül. A témahetek témáiról a nevelőtestület dönt az éves munkaterv meghatározásakor. 18. oldal

19 Személyiségfejlesztés Cél Feladat Eljárás, eszköz, módszer 1. A tanuló érdeklődésének, egyéni képességeinek kibontakoztatása. 2. Tanulóink a mindennapi életben is hasznosítani tudják a megszerzett ismereteket Tanulóinkban alakuljon ki az olyan életszemlélet, értékrend, amelynek szellemében elfogadják a közösség demokratikus működésének általános szabályait Tudatosuljon tanulóinkban a nemzeti hovatartozás, ismerjék meg más népek kultúráját. 4. Alakuljon ki tanulóinkban az egyéni tanulás képessége, a tudatos önképzés elemi igénye. 1. Fejleszteni a tanulást meghatározó gondolkodási műveleteket, növelni a motivációs tényezők hatékonyságát, a környezet folyamatos alakításával, a sikeres tanulói tevékenykedtetéssel, a pozitív attitűdök kialakításával Készségfejlesztő feladatok segítségével fejleszteni az alkotóképességet. Az ismeretközvetítés során támaszkodni a tanulók előzetes ismereteire, a való élet gyakorlati példáira a kísérletezés az eltérő megoldási lehetőségek bemutatásával A tanítási-tanulási folyamat során fejleszteni a tanulók önismeretét és együttműködési készségét. 3. Fejleszteni és fenntartani a pozitív érzelmi légkört. 4. Olyan légkört kialakítani és fenntartani, amelyben a segítés elvárt és elismert viselkedés. Differenciált foglalkozások szervezése. Magatartásra ható módszerek: - helyeslés - biztatás - elismerés - dicséret - felszólítás - követelés - elmarasztalás Szociális technikák: - szerepjáték - fejlesztő beszélgetés - dramatizáló tevékenység 19. oldal

20 Cél Feladat Eljárás, eszköz, módszer 5. Tanítványaink határolódjanak el a negatív tendenciáktól a szélsőséges magatartásformáktól A kiemelkedő képességekkel és adottságokkal rendelkező tanulók váljanak saját tehetségük kibontakozásának aktív részesévé Rendelkezzenek reális önismerettel, alakuljon ki az önképzésre, önálló ismeretszerzésre, állandó önművelésre való igényük, önfejlesztő képességük. 7. Fejlődjön kreativitásuk, alkotóképességük, ezen belül a tapasztalati és értelmező alkotóképesség. 8. Fejlődjön a tanulók esztétikai érzéke, ízlése Alakuljon ki a tanulók felelősségérzete, határozottsága, érzelmi nyitottsága Az igényesség kialakítása. 5. Közvetíteni a humanista értékrendeket, a demokratikus társadalom értékeit, pozitív példákat állítani a tanulók elé Megkeresni a valamiben kiemelkedő képességekkel, különleges adottságokkal rendelkező tanulókat A különleges adottságokkal és kiemelkedő képességekkel rendelkező tanulók gondozása. Tehetségfejlesztő foglalkozások megszervezése. Tematikák, programok kidolgozása. Pályázatokra, versenyekre való felkészítés, az ezeken való részvétel megszervezése és biztosítása A tehetségfejlesztési módszerek kidolgozása, didaktikai eljárások összegyűjtése Megismertetni tanulóinkkal a művészeti értékeket/ zene, tánc, képzőművészet, szín-bábművészet/ 9.1. Egyénre szabott feladatokat megjelölni a csoportos tevékenységen belüli feladatvállalással Tudatosítani a gyakorlás fontosságát. Felvilágosítás Konfliktuskezelő tréningek. Filmvetítés. Beszélgetés. Pályázatok Szakkörök Versenyek Választható tárgyak Napközis foglalkozások Differenciált tanórai és tanórán kívüli foglalkozások. Egyéni fejlesztés Módszerek: követelés, elismerés, elmarasztalás Technika: szereplés 20. oldal

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1, 2 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3 Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, az államháztartásról

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő 1 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata Gyomaendrőd Város

Részletesebben

4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Határozati javaslat:./2009.(v. 28.) Kt.hat. Tervezet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény felhatalmazása alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17.

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17. Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv Neve: APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben A költségvetési szerv neve: NEMES JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési szerv rövidített neve: NEMES JÁNOS ÁMK ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30.

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30. ALAPÍTÓ OKIRAT módosító Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június30-i ülésének jegyzőkönyvéből 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Hunyadi

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben