DEMO. A környezetszennyezés. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ. A környezetszennyezés. STUDY Guard

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEMO. A környezetszennyezés. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ. A környezetszennyezés. STUDY Guard"

Átírás

1 BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ Szervezés és irányítás...3 Sajátosságok...4 Elõkészületek a film megtekintése elõtt...5 A film megtekintése után...5 Javasolt tevékenységek...6 Szókincs, a megértés tesztelése és ellenõrzése, teszt...7 Témák, áttekintés, célok...8 Bevezetés a programba, szókészletbe, vitaötletek, fókusz...9 Hogyan használjam a címû oktatómodult?...10 Javasolt tevékenységek A szókészlet ellenõrzése A megértés ellenõrzése Ellenõrizd magad! A hulladék hajója A megértés ellenõrzése (2) Teszt Helyes megfejtések fejezet 2. fejezet STUDY Guard 1158 Budapest, Késmárk u. 18. Tel./fax: (06-1) Honlap:

2 Gratulálunk! Ön olyan oktatóprogramot választott, amely ösztönzõleg fog hatni tanulóira, ellátja Önt világos és könnyen megvalósítható tanítási irányelvekkel, s így nagyban hozzájárul a szakszerû és sikeres tanórák megvalósításához. A tanítási modul egy olyan videoprogramot kínál Önnek, amely könnyen beilleszthetõ a tanóra menetébe, ezenkívül használati útmutatót, irányelveket és egy olyan oktatóprogramot is tartalmaz, amely tevékenységek és ötletek széles palettáját kínálja. Ez a modul, áttekinthetõsége és könnyû megvalósíthatósága révén lehetõvé teszi az Ön számára, hogy az általunk kínált speciális tevékenységi formákat a saját tantermi szükségleteihez igazítsa. 2

3 SZERVEZÉS ÉS IRÁNYÍTÁS MÁSODIK RÉSZ: BEVEZETÉS AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁBA: Ez a rész megadja azt az információt, amely által Ön a programot a tanórák anyagához könnyedén egymásba illesztheti. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az osztálytermi megvalósítást, az oktatómodul négy részre oszlik. Ön most az elsõ részt olvassa, amely áttekintést nyújt az oktatómodulról. HARMADIK RÉSZ: ELÕKÉSZÜLETEK A FILM MEGTEKINTÉSÉHEZ: Ez a rész javaslatokat és stratégiákat kínál ahhoz, hogyan lehet a tanulókat a film megtekintése elõtt kellõképpen motiválni, nyelvileg felkészíteni, összpontosításukat fejleszteni. NEGYEDIK RÉSZ: A PROGRAM MEGTEKINTÉSE UTÁN: Ez a rész javaslatokat tesz a témával kapcsolatos további tevékenységekre, valamint válogatást kínál könnyen felhasználható értékelési módszerekbõl és olyan tevékenységi formákból, amelyek hozzájárulnak a téma elmélyültebb tárgyalásához és összeköttetéseket teremt a tanterv egyéb témaköreihez is. 3

4 SAJÁTOSSÁGOK Az oktatási modulok bemutatása MÁSODIK RÉSZ: Az oktatási modul arra szolgál, hogy kiegészítse azt a videoprogramot, amelyet az oktatási mûsorok világszerte elismert kreatív írói és producerei készítettek. A tanórák sokszínûsége és rugalmassága érdekében, az oktatómodul a következõ komponenseket tartalmazza: Témák A fõ téma azt mutatja meg, hogyan illeszthetõ be az oktatómodul a tantervbe. A kapcsolódó témák a tanterv egyéb témaköreihez való kapcsolódásra tesz javaslatokat, s így lehetõvé teszi a tanárok számára, hogy felhasználják az oktatómodult a téma egyéb tanulmányi területekbe való beépítéséhez. Célok Az oktatómodul irányelveket nyújt a tanárok számára, hogy felmérhessék, milyen ismeretek megszerzése várható el a tanulóktól. Az egyes oktatómodulok befejezése után a tanulóknak módjuk lesz bizonyítani, hogy mélyreható és alkalmazható tudásra tettek szert a témában. Áttekintés Az áttekintés összegzést nyújt a videoprogram által érintett kérdéskörökrõl. A cél az, hogy összefoglalót adjon a modul témájáról, és ezáltal elõsegítse a tanórákra való felkészülést. 4

5 ELÕKÉSZÜLETEK A FILM MEGTEKINTÉSE ELÕTT HARMADIK RÉSZ: A film megtekintése elõtti elõkészületként az oktatómodul ötleteket kínál a vitákhoz illetve a gyakorlati feladatok végrehajtásához, amelyeket Ön bármilyen sorrendben illetve kombinációban használhat. Bevezetés a programba A "Bevezetés a programba" úgy épül fel, hogy lehetõvé tegye a tanulók számára, hogy elõhívják a témáról már meglévõ tudásukat és elõkészítse õket az új tudásanyag befogadására. Bevezetés a tananyag szókincsébe A "Bevezetés a tananyag szókincsébe" áttekintést nyújt a programban használt szavakról, kifejezésekrõl és azok használatáról. Ez a bevezetés arra szolgál, hogy minden tanuló tökéletesen megértse a program által használt speciális szavakat. Vitaötletek A vitaötletek arra szolgálnak, hogy felmérhessük a tanulók meglévõ ismereteit a témáról és elõzetest adjunk nekik a tananyagról. Az aktív vita érdeklõdést kelt a téma iránt és motiválja a témától vonakodó tanulókat is. Az odafigyelés és a beszéd is aktív részvételt jelent. Bátorítsa a tanulókat, hogy olyan mértékben vegyenek részt a vitában, hogy az ne legyen terhes számukra. Lehetõséget kell teremteni számukra, hogy megoszthassák a többiekkel ötleteiket, véleményeiket és hasznos tapasztalataikat. Fókusz Segítse a tanulókat, hogy találjanak egy olyan szervezõelvet, amely alapján értõbb szemmel figyelhetik a programot. A Fókusz arra szolgál, hogy segítse a tanulókat a tananyag rendszerezésében alaposabb megértésében. megközelítését. Gyorsan, de alaposan A "Gyorsan, de alaposan" rövid instrukciókat tartalmaz, amelyek lehetõvé teszik a program legfontosabb, legérdekfeszítõbb kérdéseinek gyors megvitatását. A PROGRAM MEGTEKINTÉSE UTÁN NEGYEDIK RÉSZ: Miután a tanulók megtekintették a filmet, a program által kínált bármelyik tevékenységi forma felhasználható a tanterv más témaköreinek tárgyalásakor is. A felkínált tevékenységek elõsegítik a tanultak rögzítését, a megértés mértékének tesztelését, a téma szélesebb körû tárgyalását, illetve gyakorlatiasabb 5

6 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK A "Javasolt tevékenységek" olyan tevékenységi formákat javasol, amelyeket vagy a tanár irányít, vagy a tanulók önállóan gyakorolnak -párokban, vagy kis munkacsoportokban -, miután megtekintették a programot. A tevékenységeket képességek szerinti kategóriákba soroltuk, hogy mindenki könnyen megtalálja a szükségleteinek megfelelõ feladatokat. A címkék segítségével könnyen azonosíthatóak a különbözõ tevékenységek és kapcsolatba hozhatók a tantervvel. Megkönnyítendõ a tanóra idõtartamának meghatározását, az óraüveg megadja az egyes tevékenységek elvégzéséhez szükséges idõt. Az egyes tevékenységek a következõ kategóriákba sorolhatók: Egyéni igények kielégítése Ezek a tevékenységek biztosítják a tanítás folytonosságát. A kevéssé felkészült vagy kisebb érdeklõdést mutató tanulók fognak leginkább profitálni ezekbõl a tevékenységekbõl; céljuk hogy fejlesszék a tanulók nyelvi képességeit a programban közölt tartalmak jobb megértése végett. 6 Kapcsolatok a tanterv egyéb témaköreivel Sok javasolt tevékenység célja, hogy integrálja az oktatómodul tartalmát a tanterv egyéb részeibe. Ezek a kapcsolatok elõsegítik, hogy az egyes témák ne elkülönülten, hanem egy áttekinthetõ rendszer részeiként jelenjenek meg. Kritikus gondolkodás A kritikus gondolkodást kívánó tevékenységek azt célozzák, hogy ösztönözzék a tanulókat saját ötleteik és véleményeik megfogalmazására. Ezek a tevékenységek megkövetelik a tanulóktól, hogy képesek legyenek megkülönböztetni a tényt a véleménytõl, hogy fogalmazzák meg problémáikat és keressenek lehetséges megoldásokat, vonjanak le következtetéseket, vitatkozzanak az okokról és okozatokról, kapcsolják össze a régebbrõl szerzett tudást a most szerzett tudással. Kulturális sokszínûség Valamennyi oktatómodul tartalmaz "kulturális tudatosság", "kulturális sokszínûség" vagy "kulturális csere" nevû tevékenységeket, amelyek arra ösztönzik a tanulókat, hogy megosszák másokkal azt, milyen háttérrel rendelkeznek, milyen a kultúrájuk, illetve vannak-e más országokról, illetve ottani hagyományokról és nyelvekrõl szóló ismereteik. Gyakorlatiasan Ez alatt a címszó alatt olyan kísérleti tevékenységek találhatóak, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a programban szereplõ tananyaghoz. A tanulók lehetõséget kapnak, hogy felfedezéseket tegyenek, és megfogalmazzák saját ötleteiket a tanultak alapján. Írás Minden oktatómodul tartalmaz egy olyan tevékenységet, amelynek az a célja, hogy a tanulók felhasználják az írást, mint gondolataik kifejezésének fontos eszközét. Az írás abban is segíti õket, hogy alkalmazzák az itt tanultakat más témakörök tárgyalásakor is. Szerkesztõségi szoba Minden oktatómodul tartalmaz egy "szerkesztõségi gyakorlatot", amely segíti a tanulókat abban, hogy tapasztalatot szerezzenek arról, hogyan használható fel az elméleti tudás a való életben. A legfõbb cél az, hogy aktívan bevonjuk a tanulókat a tanulási folyamatba. A tanulók lehetõséget kapnak arra, hogy végrehajtsanak egy híradós produkció elkészítéséhez szükséges feladatokat: megírják, megszerkesszék, megrendezzék, interjúkat készítsenek, tehát végrehajtsák mindazt a tevékenységet, ami egy híradóprogram elkészítéséhez szükséges.

7 A tevékenységi körök kibõvítése Ezek a tevékenységek alkalmat kínálnak a tanulóknak, hogykülön-külön, vagy együtt további kutatásokat végezzenek a témában, válaszokat találjanak saját kérdéseikre, vagy alkalmazzák a tanultakat egyéb tantárgyak tanulásakor is. Kapcsolódás a külvilághoz Ezek a tevékenységek ötleteket kínálnak arra nézve, hogyan hasznosíthatják a tanulók az osztályteremben tanultakat a közösségükben, illetve a szélesebb értelemben vett környezetükben. A tevékenység kiszélesítése Az egység befejezéseként az oktatómodul javaslatokat tartalmaz olyan módszerekre is, amelyek megerõsítést nyújtanak a tanultak elsajátításáról és ötleteket nyújtanak ahhoz, hogyan hasznosíthatják a tanulók tudásukat világlátásuk szélesítésére. SZÓKINCS Minden oktatómodul tartalmaz egy olyan tevékenységet, amely további megerõsítést nyújt számukra a programban szereplõ szavak jelentését és használatát illetõen. A tanulók elõször elolvassák, illetve megkeresik a szavak definícióit, azután példamondatot alkotnak a szavakkal. A MEGÉRTÉS TESZTELÉSE A megértés tesztelése arra szolgál, hogy a tanár értékelhesse, mennyire sikerült a tanulóknak megérteniük, illetve elsajátítaniuk az oktatómodulban szereplõ információkat, illetve mennyire pontosan tudják felidézni azokat. A tanulók igényeitõl függ, hogy az egész osztály közösen, vagy kis csoportokban dolgozik, vagy minden tanuló önállóan végzi el a feladatokat. A tanulók a film újbóli megtekintése révén ellenõrizhetik írásbeli válaszaik helyességét. A diákok remekül használhatják ezt a feladattípust a tesztre való felkészülésként. A SZÓKINCS ELLENÕRZÉSE Ez a tevékenység lehetõséget kínál a tanulóknak, hogy egy szórejtvény segítségével ellenõrizzék, mennyire sikerült elsajátítaniuk a tananyag speciális szókincsét. A szókincsjáték formája ösztönzi a tanulókat, hogy a tanult szavakat és kifejezéseket más helyzetekben is használhassák. TESZT Az oktatómodul tesztje lehetõséget biztosít az Ön számára, hogy felmérje a tanulók tudását. Hívja fel a tanulók figyelmét arra, hogy figyelmesen olvassák el az összes válaszlehetõséget, mielõtt az egyik válasz mellett döntenek. Használja a megoldókulcsot a tesztek ellenõrzésekor. 7

8 TÉMÁK A program egy konkrét példán keresztül mutatja be, milyen választási lehetõségeink vannak a felesleges hulladék keletkezésének elkerülésére, illetve annak feldolgozására, újrahasznosítására. A programban szóba kerül az ember és a környezetvédelem kapcsolata, valamint az, hogy miként hat a hulladék feldolgozása a környezetünkre. ÁTTEKINTÉS Mindannyian nagyon fontos szerepet játszunk a környezetünk jövõbeli alakulásában. A videóban figyelemfelkeltõ tények hangzanak el az Egyesült Államokban naponta és évente termelõdõ szemét mennyiségérõl. A program néhány egyszerû és gyakorlatias javaslattal szolgál arra, hogyan csökkenthetjük egy kis figyelemmel a keletkezõ szemét mennyiségét, amivel naponta szennyezzük környezetünket. A nézõk megismerkedhetnek a hulladék összegyûjtésének, feldolgozásának és hasznosításának folyamatával is. A képek rávilágítanak arra, milyen következményekkel jár, ha túlzott mennyiségû hulladékot termelünk. A film ugyanakkor példákat mutat be arra, milyen újrahasznosított anyagok készíthetõk a keletkezõ hulladékból. A program arra ösztönzi a nézõket, gondolják át mindazon szokásaikat, melyek során hulladék képzõdhet, azzal a céllal, hogy csökkentsék azt, illetve a mindennapokban is hasznosítsák újra, amit lehet. Csak kellõ figyelemmel érhetjük el ugyanis, hogy változatlanul megõrizzük életünk minõségét saját magunk és a következõ generációk számára. CÉLOK Felismerni és azonosítani a hulladékot, amit naponta termelünk. Felismerni az újrahasznosított anyagokat és termékeket. Felismerni az újrahasznosítás elõnyeit. Bemutatni és elmagyarázni a hulladék összegyûjtésének és feldolgozásának folyamatát. 8

9 BEVEZETÉS A PROGRAMBA Kérje meg a tanulókat, gondolják át, milyen termékeket és anyagokat használnak minden nap. Írjon fel néhány példát a táblára. Kérdezze meg, a listának mely tételei csökkenthetõk vagy hasznosíthatók újra, illetve van-e a tanulók között olyan, aki többször használja valamelyik tételt vagy igyekszik csökkenteni az adott tétel használatát. Magyarázza el, hogy a program azt mutatja be, mi történik az általunk képzett hulladékkal, és mit tehetünk egyenként, hogy csökkentsük az általunk képzett hulladék mennyiségét. BEVEZETÉS A SZÓKÉSZLETBE Írja fel az alábbi szavakat a táblára, és hangosan mondja ki azokat: komposzt lebomlás szemétégetõmû szemétlerakó tápanyag nyersanyag újrahasznosítás csökkentés eltakarítás hulladékhasznosító telep Magyarázza el, hogy ezek a szavak lesznek hallhatók a programban, illetve ezeket használják majd a megtekintést követõ gyakorlatok során. Kérje meg a tanulókat, jegyezzék meg, hogy a programban milyen szövegkörnyezetben merülnek fel a fenti szavak. VITAÖTLETEK Tegye fel a tanulóknak az alábbi kérdéseket, és alakítson ki vitát a hulladékkal és annak feldolgozásával kapcsolatban. Szerintetek mennyi hulladék képzõdik az Egyesült Államokban naponta? Hova szállítják mindazt a hulladékot, ami az otthonotokban és a lakókörnyezeteteken keletkezik? Mi mindent tehettek ti, hogy csökkentsétek az általatok naponta képzett hulladék mennyiségét? FÓKUSZ Kérje meg a tanulókat, hogy "A környezetszennyezés" címû program megtekintés során gondolkozzanak a hulladékfeldolgozás témájával kapcsolatos olyan kérdéseken, amelyeket a késõbbiekben szívesen megvitatnának. A kérdéseiket írják le. Mondja el, hogy a tanulóknak a kérdéseiket meg kell majd osztaniuk az osztállyal, és azok a késõbbiekben alapját képezhetik további eszmecseréknek és kutatásoknak. 9

10 Hogyan használjam címû film oktatómodulját? Elõkészületek Olvassa el a Témák, Áttekintés, és a Célok címû fejezeteket, amelyek ismertetik programunk tartalmát és megfogalmazzák a célokat. Használja föl az Elõkészületek a film megtekintése elõtt címû rész javaslatait a téma feldolgozásához. "" címû film megtekintése közben Helyezze el a tévékészüléket olyan helyre, ahol minden tanuló jól láthatja. A tanterem ill. a csoport méretétõl függõen a film együttes, ill. kisebb csoportokban történõ megtekintése is lehetséges. Egyes tanulók számára elõnyösebb, ha többször is megnézi a filmet. "" címû film megtekintése után Válassza ki a Javasolt tevékenységek közül azokat, amelyek beilleszthetõk a tantervbe. Ha lehetséges, gyûjtsön anyagot és információkat. Válassza ki minden feladathoz azt a módot, amellyel a tanulók a leghatékonyabban foglalkoztathatóak. Vannak tevékenységek, amelybe ajánlatos az egész osztályt egységesen bevonni. Más feladatok esetében szerencsésebb a párokban, kis csoportokban vagy önállóan végzett munka. Ösztönözze a tanulókat arra, hogy lehetõleg osszák meg egymás közt a feladatokat. Készítsen megfelelõ számú másolatot a Szókincs és A megértés tesztelése címû részekbõl. Belátása szerint döntsön arról, mely egyszerûbb feladatokat adja föl házi feladatnak, és melyeket lenne célszerûbb az osztályban, illetve kisebb csoportokban elvégezni. Írattassa meg a tanulókkal a tesztet, hogy felmérje, mennyire sikerült elsajátítaniuk az anyagot. Szoktassa hozzá a tanulókat a tesztírás gyakorlatához. Használja A tevékenységi kör kiszélesítése c. részt arra, hogy a tanulók bemutathassák és összegezhessék a tanultakat és megoszthassák tapasztalataikat egymással, az iskola többi diákjával és a helyi közösségi szervezetekkel. 10

11 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK Kritikus gondolkodás 15 perc Emlékeztesse a tanulókat a videón szereplõ, "túlcsomagolt" csokoládé példájára. A tanulók gondolják át, milyen termékeket vásárolnak és használnak naponta, illetve azoknak milyen a csomagolásuk. A példákat írja fel a táblára. Kérdezze meg, vajon mi lehet az oka, hogy a termékeket úgy csomagolták, ahogy. Esetleg folytassák azzal, hogy mit tehetnének õk személyesen annak érdekében, hogy visszaszorítsák a túl sok hulladék képzõdését. Kritikus gondolkodás 30 perc A túlzott hulladékképzõdés válságának kulcsa az újrahasznosítás. A tanulók egy rövid bekezdésben írjanak le három okot arra, hogy miért fontos a hulladék újrahasznosítása. Egyéni igények 15 perc A videó megtekintése során a tanulók vessék papírra a témával kapcsolatos személyes kérdéseiket. A megtekintés után vitassák meg azokat kisebb csoportokban, és az osztállyal osszák meg, mire jutottak. Kapcsolat a világgal 30 perc Hívjon meg valakit a helyi köztisztaságért felelõs hatóság munkatársai közül, és beszélgessenek arról, milyen szemét feldolgozási és újrahasznosítási módszereket alkalmaznak az önök környékén. Legyen a tanulók dolga, hogy levélben vagy telefonon megkeressék az illetõt, fogadják a vendéget, kérdéseket dolgozzanak ki a számára és késõbb egy köszönõlevelet írjanak neki. Kulturális sokszínûség 60 perc Az Egyesült Államok nem az egyetlen ország, amely sokat tesz a hulladékképzõdés visszaszorítása érdekében azzal, hogy folyamatosan növeli az újrahasznosított anyagokból készült termékek körét és számát. Néhány európai és ázsiai ország szintén kifejlesztette saját programját és technológiáit. A tanulók fogalmazzák meg, mik egy iparosodott ország ismérvei, és a könyvtár vagy az internet segítségével nézzenek utána egy ilyen országban folyó, a témával kapcsolatos törekvéseknek. A kutatásaik eredményét a tanulók osszák meg az osztály többi tagjával. 11

12 Kulturális sokszínûség 60 perc A múltban, szinte napjainkig, az iparosodott országok sok selejtes terméket szállítottak a harmadik világba és az iparilag fejletlen országokba. Az iskolai könyvtár vagy az internet segítségével a tanulók kutassanak olyan példák után, amelyek igazolják egyes országok Afrikába, Dél- és Közép-Amerikába vagy Ázsiába irányuló, ilyen, korábbi exportpolitikáját. Kutatásaik eredményét a tanulók osszák meg az osztállyal, illetve mérlegeljék, vajon miért exportáltak selejtes termékeket ezekbe, a szegényebb országokba. A médiaszobában 30 perc Kérjen fel néhány tanulót, akik vállalják, hogy a helyi közegészségügyi hatóság szóvivõi, illetve további néhányat, akik az újságírók szerepét játsszák a következõ játékban: A szóvivõk tájékoztassák az újságírókat arról, milyen hulladék feldolgozási és újrahasznosítási módszereket alkalmaznak a környéken. A szóvivõk gyõzzék meg az újságírókat, miért fontos, hogy a lakosság megismerje az idevonatkozó folyamatokat, az újságírók pedig találják ki, hogyan lehet egy ilyen mûsort vagy újságcikket minél érdekesebbé tenni az átlagos nézõ vagy olvasó számára. Kapcsolódás a matematikához 35 perc Minden ember átlagosan másfél kilogramm hulladékot termel naponta. Ennek az adatnak az ismeretében a tanulók számolják ki, hány kilogramm hulladékot termel a családjuk naponta, hetente, havonta és évente. Kiszámolhatják azt is, mennyi hulladék keletkezik az egyes hulladékkategóriákban. (A számítás alapjául szolgáló százalékok a videóból valók.) Papír: 35,6%, kerti hulladék: 20,1%, textil: 9%, élelmiszer: 8,9%, fém: 8,9%, üveg: 8,4%, mûanyag: 7,3%, egyéb: 1,8%. Gyakorlatiasan 45 perc A videó bemutat néhány javaslatot, hogyan lehet újraalkalmazni és újrahasznosítani néhány általánosan használt anyagot vagy terméket. Az osztály állítson össze egy listát azokról az otthon vagy az osztályteremben található termékekrõl, amelyek újra felhasználhatóak. Mindenki gondolkozzon azon, miféle tárgyak készíthetõk azokból, amelyeket egyébként a szemétbe dobnának. Minden tanuló válasszon egy tárgyat és állítson elõ valamilyen újrahasznosított terméket. A tárgyak otthon is elkészíthetõk, az elkészült tárgyakból pedig rendezzenek kiállítást az osztályban. 12

13 Kapcsolódás a társadalomtudományhoz 45 perc A közönséges és veszélyes hulladékok ellenõrzése nemzetközi összefogást igényel ben az ENSZ nagyszabású környezetfejlesztési konferenciát rendezett Rio de Janeiróban, Brazíliában, az elsõ környezetvédelemmel foglalkozó ENSZ konferencia megtartásának 20. évfordulója alkalmából. A világ vezetõ politikusai és szakértõi vitattak meg olyan témákat, mint a globális felmelegedés, a közönségek és a veszélyes hulladékok kezelése és feldolgozása. A tanulók a könyvtár vagy az internet segítségével nézzenek utána a konferencián történteknek, kutatásuk eredményérõl írjanak rövid beszámolót.a beszámolók térjenek ki arra, milyen fejlemények történtek a környezetvédelem területén a világban a konferencia óta eltelt idõszakban. Bõvített tevékenység 60 perc A hulladéknak egyelõre csak körülbelül 13%-át hasznosítják újra, ami nem oldja meg a hulladékfeldolgozással kapcsolatos problémákat. Új eljárások és technológiák ugyanakkor folyamatosan születnek az Egyesült Államokban, de máshol is. A tanulók kisebb csoportokban állítsanak össze listákat a közismert újrahasznosítható termékekrõl, mint például, a gumiabroncs, az égetõmûvi hamu, a papír, a mûanyagok, stb., és nézzenek utána olyan technológiáknak, amelyek ezeknek a termékeknek az újrahasznosítására irányulnak. A tanulók kutatásuk eredményét osszák meg az osztállyal. Összegzõ tevékenység 40 perc Ossza fel az osztályt kisebb csoportokra. A csoportok készítsenek kampánytervet az iskola számára arról, hogyan vegyen részt az intézmény egy papír újrahasznosító programban. A tanulók gondolkozzanak azon, mivel és hogyan lehetne támogatni egy ilyen programot. Például hogyan kell meggyõzni az igazgatót a program fontosságáról, hogyan állítanának össze egy kiállítást az elõcsarnokban, milyen plakátokat, jelszavakat használnának, stb. Minden csoport ismertesse a tervét az osztálynak. Döntsék el, a kidolgozottak közül melyik terv az, ami a valóságban a leginkább kivitelezhetõ. 13

14 Név A SZÓKÉSZLET ELLENÕRZÉSE Olvasd el az alábbi mondatokat. A szókészletbõl válaszd ki a legmegfelelõbb szót, amellyel teljessé teheted a mondatokat. A szót írd be az üres helyre. Használj értelmezõ szótárt, ha szükséges. komposzt lebomlás szemétégetõmû szemétlerakó tápanyag nyersanyag újrahasznosítás csökkentés eltakarítás hulladékhasznosító telep 1. az, ami táplálékul vagy élelemül szolgál egy másik élõlény számára. 2. Azt a területet, ahová a hulladékot eltemetik majd salakkal borítják be nak nevezzük. 3. A olyan természetes anyag, amely a földbõl származik, vagy azon nõ. 4. Az olyan fonnyadó, pusztuló anyagot, mint a falevél, fû, bizonyos ételmaradékok, amely késõbb alkalmassá válik arra, hogy javítsa a termõföld állagát nak nevezzük. 5. Azt a helyet, ahol hulladékból kiválogatják, ami újrahasznosítható nek nevezzük. 6. A olyan üzem, ahol a hulladékot elégetik. 7. Az azt jelenti, hogy a hulladékot újra felhasználjuk annak eredeti vagy módosított formájában. 8. nak nevezzük azt a folyamatot, amely során bizonyos anyagok elfonnyadnak, elrohadnak, és más anyaggá alakulnak át. 9. A hulladéktól való hatékony és biztonságos megszabadulást nak nevezzük. 10. az, ha valamibõl kisebb mennyiségre teszünk szert. 14

15 A SZÓKÉSZLET ELLENÕRZÉSE Megoldás a 14. oldalhoz Olvasd el az alábbi mondatokat. A szókészletbõl válaszd ki a legmegfelelõbb szót, amellyel teljessé teheted a mondatokat. A szót írd be az üres helyre. Használj értelmezõ szótárt, ha szükséges. komposzt lebomlás szemétégetõmû szemétlerakó tápanyag nyersanyag újrahasznosítás csökkentés eltakarítás hulladékhasznosító telep 1. Tápanyag az, ami táplálékul vagy élelemül szolgál egy másik élõlény számára. 2. Azt a területet, ahová a hulladékot eltemetik majd salakkal borítják be szemétlerakónak nevezzük. 3. A nyersanyag olyan természetes anyag, amely a földbõl származik, vagy azon nõ. 4. Az olyan fonnyadó, pusztuló anyagot, mint a falevél, fû, bizonyos ételmaradékok, amely késõbb alkalmassá válik arra, hogy javítsa a termõföld állagát komposztnak nevezzük. 5. Azt a helyet, ahol hulladékból kiválogatják, ami újrahasznosítható hulladékhasznosító telepnek nevezzük. 6. A szemétégetõmû olyan üzem, ahol a hulladékot elégetik. 7. Az újrahasznosítás azt jelenti, hogy a hulladékot újra felhasználjuk annak eredeti vagy módosított formájában. 8. Lebomlásnak nevezzük azt a folyamatot, amely során bizonyos anyagok elfonnyadnak, elrohadnak, és más anyaggá alakulnak át. 9. A hulladéktól való hatékony és biztonságos megszabadulást eltakarításnak nevezzük. 10. Csökkentés az, ha valamibõl kisebb mennyiségre teszünk szert. 21

DEMO. Tini akták: Mi az igazság a dohányzásról? 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ. STUDY Guard

DEMO. Tini akták: Mi az igazság a dohányzásról? 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ. STUDY Guard Tini akták: Mi az igazság a dohányzásról? BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ Szervezés és irányítás...3 Sajátosságok...4 Elõkészületek a film megtekintése elõtt...5 A film megtekintése után...5 Javasolt

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben

UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014)

UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014) UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014) Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában FORRÁSGYŰJTEMÉNY Nevezd meg! Ne

Részletesebben

Nyissunk be. 3. kötet

Nyissunk be. 3. kötet Nyissunk be a tanterembe 3 kötet.indd 1 A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata ennek alapján készült a fordítás a magyar kiadással

Részletesebben

Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv

Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaOrszág Tanári kézikönyv 1 Tartalom 2 Bevezetés Az EnergiaOrszág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaOrszág feldolgozásakor

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG OKTATÁSI MÓDSZERTAN

MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG OKTATÁSI MÓDSZERTAN OKTATÁSI MÓDSZERTAN Szakmai füzetek 2 Tartalomjegyzék 1. A FELNŐTTEK TANULÁSÁNAK TANÍTÁSÁNAK DIDAKTIKAI ALAPJAI 3 1.1 A tanítási módszer 1.2 A tanulás eredményességét elősegítő tényezők 1.3 A felnőtt tanulók

Részletesebben

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát!

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam Készült az Oktatásért Közalapítvány támogatásával MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s

Részletesebben

Kézikönyv oktatók számára. Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése. Kortárs képzők képzése

Kézikönyv oktatók számára. Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése. Kortárs képzők képzése Kortárs képzők képzése Kézikönyv oktatók számára Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése Az Európai Bizottság támogatásával. A partnerszervezetek

Részletesebben

MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV. MagyarOK 1. : tanári kézikönyv

MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV. MagyarOK 1. : tanári kézikönyv Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Tartalomjegyzék Előszó 3 Első fejezet 10 Második fejezet 15 Harmadik fejezet 35

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz

Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz dr. Máté Zoltán Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Nemzetközi marketing menedzsment I. Tantárgyi kalauz A kalauz a következő könyvhöz készült: Rekettye

Részletesebben

EnergiaVilág Tanári kézikönyv

EnergiaVilág Tanári kézikönyv Útmutató 14 18 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVilág Tanári kézikönyv Tartalom Bevezetés Az EnergiaVilág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaVilág feldolgozásakor érvényesülő

Részletesebben

EnergiaVilág Tanári kézikönyv

EnergiaVilág Tanári kézikönyv Útmutató 14 18 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVilág Tanári kézikönyv Tartalom Bevezetés Az EnergiaVilág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaVilág feldolgozásakor érvényesülő

Részletesebben

Kommunikáció és moderálás

Kommunikáció és moderálás 2.modul Kommunikáció és moderálás Szerzők: Maria Costa Pau, Gerd Zimmer Module Kommunikáció és moderálás 1 2. modul: Kommunikáció és moderálás A. Bevezető Korábban készítettünk egy elemzést arról, hogy

Részletesebben

Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához

Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához Támogatók: ENSZ Menekültügyi Fôbiztossága, Ifjúsági és Sportminisztérium, Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány, Pro-Helvetia Alapítvány, MTA Szociológiai

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában 1. Bevezetés: 1.1 Nyelvtanítás célja a NAT alapján A NAT értelmében a középszintű (7 12. évfolyam) idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása,

Részletesebben

kézikönyv Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés

kézikönyv Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés p a r t n e r s é g e k kézikönyv 2 012 Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés 3 3 1.1 Az Egész életen át tartó tanulás program 1.2 Az együttműködések keretei: résztvevő országok, időtartam, szerepek,

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN Tematikus kiadvány European Agency for Development in Special Needs Education Ezt a jelentést

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

12. Az innovációhoz szükséges interkulturális és idegen nyelvi kompetenciák

12. Az innovációhoz szükséges interkulturális és idegen nyelvi kompetenciák 12. Az innovációhoz szükséges interkulturális és idegen nyelvi kompetenciák Kulcsszavak: Kulturális háttér, kulturális azonosulás, interkulturális kompetencia, idegen nyelvi kompetencia Tanulási cél: Mire

Részletesebben

1. A Közös Európai Referenciakeret politikai és oktatási háttere

1. A Közös Európai Referenciakeret politikai és oktatási háttere 1 fejezet_2.qxd 9/8/02 11:52 AM Page 1 1. A Közös Európai Referenciakeret politikai és oktatási háttere 1.1. Mi a Közös Európai Referenciakeret? 1 A Közös Európai Referenciakeret közös alapot teremt Európa-szerte

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben