Szemelvények a környezetszennyezés történetéből, különös tekintettel a levegő szennyezésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szemelvények a környezetszennyezés történetéből, különös tekintettel a levegő szennyezésére"

Átírás

1 Szemelvények a környezetszennyezés történetéből, különös tekintettel a levegő szennyezésére 1. Környezetszennyezés az ókorban 2. Erdőpusztulás 3. A légköri környezet az antik kortól napjainkig, irodalmi források alapján 4. Nagy Athén régiójának meteorológiai viszonyai 5. A környezeti jellemzők stabilitása 6. Környezetszemlélet az ókori Izraelben 7. Légszennyezés a középkori városokban 8. Kísérletek a légszennyezés szabályozására 9. A füst és a londoni köd 9.1. A nagy szmog és ami utána történt 10. A levegőminőség kezelésének tudományos mérföldkövei 11. Levegőminőségi szabályozási rendszerek és az AQ keret direktíva (levegőminőségi útmutató) 1

2 Szemelvények a környezetszennyezés történetéből, különös tekintettel a levegő szennyezésére 1. Környezetszennyezés az ókorban Még a legkorábbi társadalmakban is gyakran fordultak elő széleskörű környezeti károk (a levegő és a vizek szennyezése, a talaj pusztítása, növényés állatfajok kiirtása). De: A korai társadalmak által okozott környezeti károk mértéke általában csekély volt a ma embere elnézőbb a korai társadalmakkal szemben, összehasonlítva a mai városi környezetben élőkkel minden kultúra hangsúlyozta: a környezettel harmóniában kell élni környezeti ideálok anyagi szükségletek Az ember és környezetének kapcsolata mindig is része volt az ókori görög gondolkodásnak. A környezet minőségére vonatkozó aggodalmak és konkrét lépések közvetett bizonyítékai már jelen vannak az ókori irodalomban: (a) vitát folytatnak többek között az erdőpusztulás problémájáról, (b) indirekt hivatkozások találhatók a levegőminőségi és városfejlesztési gondokkal összefüggésben. A klasszikus kor és a modern idők környezetszemlélete és értelmezése alapvetően ugyanaz, bár az ókorban néhány környezeti jellemzőt (pl. a szél) inkább mitológiai és vallási tulajdonságokkal, semmint tudományos ismérvekkel ruháztak fel. 2

3 2. Erdőpusztulás Platón: Kritiász az Attikai-félszigeten történt erdőpusztulás bizonyítéka; Ez 9000 évvel ezelőtt történt: hosszú idő után Attika földje mely valamikor annyira termékeny volt az erdőpusztítás következtében tönkrement: gyakoriak lettek az áradások, a magasan fekvő területekről a téli eső lemosta a talajt, s az onnan eltűnt. Az eredmény: Athén most úgy néz ki, mint egy kis sziget, egy beteg test csontváza, melyen hús alig van. A régi szép időkben a föld romlatlan volt, talaj borította a hegyek magasabb részeit is, s amit mi bozótosnak hívunk, gazdagon borította a földet. Bőven volt erdő a hegyekben, de ennek már alig látni nyomát. Némelyik hegységünk csak méheket tud eltartani; nem is olyan régen még ezekből a hegységekből származtak legnagyobb épületeink tetőgerendái, s ezek a gerendák még mindig a helyükön vannak. És voltak sok egyéb, gondozott, magas fák, melyek élelmet adtak a rengeteg jószágnak. Igazolható-e ez a leírás? Nem. Viszont: (a) a Mediterráneum hidegebb/nedvesebb volt a Neolitikumban, mint ma kedvezőbb feltételek az évelő vegetáció számára. (b) később szárazabbá váló nyarak erdőpusztulás (semmi köze az emberi tevékenységhez) szűkös nyári csapadék csenevész növényzet, bozótosok juh és kecske Eupolisz egyik komédiájában aki Arisztofanész kortársa volt kecskékről szólt a darab és a kecskék adták a kórust is Mai nézet: a törökök a felelősek a görög erdők elpusztításáért Valóság: sokkal több erdő pusztult el a görög függetlenség kikiáltása óta. A függetlenség kikiáltásakor (1821-ben) és azt követően Görögország kb. 40 %- át borították erdők ez a terület 2000-re 14 %-ra zsugorodott, de ennek is jelentős része mára leromlott sarjerdő/cserjés. 3

4 3. A légköri környezet az antik kortól napjainkig, irodalmi források alapján légköri környezet: közvetlen adatok nincsenek a szakirodalomban (a) Szolón, i.e. 6. század, *Athén: a légszennyezés első törvényhozói megközelítése: szabályozta, hogy lakott területeken a kovácsmesterség nem űzhető, annak át kell tevődnie a városon kívülre a zaj- és légszennyezés csökkentése. [*Az i.e. 4. században Athén városának népessége kb fő volt. Mivel ugyanennyien laktak a városban jó néhány évszázaddal korábban is, feltételezték, hogy Athén Rómával együtt messze a leginkább városiasodott település volt az antik világban.] (b) Thuküdidész egyik munkája antropogén eredetű légszennyezési epizód: A peloponnészoszi háború idején amikor a peloponnészoszi csapatok Plataiész városát ostromolták (i.e. 430) a támadó sereg a városfalakat szurokkal és kénnel bevont fákkal vette körül, majd meggyújtotta azokat. Ily módon jelentős mennyiségű füst és kén-dioxid keletkezett cél: a város lakóit Plataiész feladására kényszerítse A városiasodás és a környezeti problémák az ókorban a később kapcsolódtak össze. Vitruviusz (i.e ; Augusztusz császár kora) leírta a római városok éghajlatát és éghajlati feltételeit, hivatkozás füstszennyezés kapcsán Horáciusz (i.e. 65-8) költeményeiben. A klasszikus kor nagyvárosainak légszennyezési problémái: Horáciusz megemlíti a római épületek egyre feketébbek a füsttől (ez a probléma még számos ókori városban is bizonyára fennállt). Szeneka Néró császár tanítója egész életében betegeskedett, s orvosa gyakran tanácsolta neki, hogy hagyja el Rómát. Levele Luciliusznak, i.u. 61: el kell hagynia Róma nyomasztó füstjét és a konyhai szagokat, hogy jobban érezhesse magát. A római szenátus kb éve hozott egy törvényt: Aerem corrumpere non licet, azaz A levegőt szennyezni nem szabad. 4

5 A modern iparosodás korát megelőzően csupán írtak a különböző források a levegő szennyezettségéről, viszont levegőmintákat nem analizáltak. Arles, és Bologna, : talajrétegeket vizsgáltak. Mindkét településen nagy mennyiségben mutatták ki a hamut a faégetés végtermékét a faégetés révén keletkezett szennyezett levegő Dél- Franciaország és Észak-Itália városaiban a középkortól az iparosodás előtti időszak befejeztéig 4. Nagy Athén régiójának meteorológiai viszonyai a légkör meteorológiai jellemzőire vonatkozó első utalások Homérosz, Isziodusz és Arisztotelész munkáiban a széllel kapcsolatos információk Dél-Görögország Thuküdidész és Aiszkülosz munkáiban Thuküdidész szerint: az athéniak és a peloponnészosziak közötti csatában (i.e. 429) az athéniek csak késve tudták indítani a támadásukat, mivel a reggeli szél megfordította a hullámzást, ami nehézzé tette az evezést a gyakorlatlan evezősök számára. Aiszkülosz, a Perzsák c. drámájában i.e. 472-ben (saját tapasztalata alapján) leírja az athéniak és a perzsák között lezajlott hajócsatát Szalaminánál (i.e. 480), ahol az őszi tengeri szél ( aura ) jelentős szerepet játszott abban, hogy a csatahajók bizonyos manővereket könnyebben hajthattak végre. *Homérosz az Odüsszea -ban már korábban hivatkozott az aurá -ra, mint egy folyó környékéről fújó friss szélre ezt ma úgy ismerjük, mint csatorna-hatás. [*Homérosz i.e. 750 körül élt, a homéroszi eposzok így az Odüsszeia is az események után kb. 500 évvel születtek. A homérosz szó jelentése: vak. A költő állítólag a Földközi-tenger vidékét járta verseivel.] A régi görög mitológia szerint a szél egy isten Aiolosz irányítása alá tartozott, aki felelős volt annak tulajdonságaiért az egész világon. Arisztotelész a Meteorologica című művében részletesen leírja a légmozgások eredetét, meteorológiai feltételeit, s a kapcsolódó mechanizmusokat. 5

6 5. A környezeti jellemzők stabilitása Az i.e. 4. században Arisztotelész Parmenidészhez hasonlóan azt hirdette, hogy a Föld gömb alakú és az univerzum középpontjában található, továbbá, hogy öt klímazóna létezik, s hogy a lakható világ (Athénnel és a görög földdel együtt) a trópusok és az északi hideg zóna közötti mérsékelt övre korlátozódik. A földrajzi atlaszok és szakkönyvek ma is használják a régi görögök öt éghajlati zónára alapuló klímaosztályozását (szoláris klíma). Az athéni Parthenonról származó fák évgyűrűinek szélességváltozásai a hosszabb tartamú éghajlatváltozás jelzik a klasszikus Görögországban az i.e. 5. századig visszamenően. Ha az évgyűrű kronológia abszolút dátumai melyek jelenleg a középkorig nyúlnak vissza egészen a klasszikus korig visszavezethetők megállapítható a hosszabb tartamú csapadékváltozások története a klasszikus kor szemiarid térségeiben. A környezeti stabilitás tényezői Görögországban az etéziás szelek iránya: északkeleti-északnyugati, tartama: május-október, térsége: a Mediterráneum keleti része, maximális gyakorisága: július közepe szeptember közepe, mai elnevezése: meltémia E légáramlási rendszer már a klasszikus korban is ismert volt, s Arisztotelész részletesen tanulmányozta. 6

7 Aiginitisz Mit vizsgált? A pálmafák különböző növekedési fázisait. Milyen évi középhőmérséklet termés kapcsolatokat talált? t év Athén < 1 C. (a) ha t év > 17 C a pálmafa hoz termést; (b) ha 17 C t év 18 C a pálmafa gyümölcse nem érik be, (c) ha t év 18 C, a gyümölcs már fogyasztható, bár nem teljesen érik be. Athénben az i.e. 4. század során a pálmafák gyümölcse nem érett be, Athénban a múltban: 17 C t év Athén 18 C. A pálmafa gyümölcse napjainkban sem érik be. Ok: t év Athén = 17,6 C [lásd: (b)] Milyen eredményre jutott? Az utóbbi 23 évszázad során t év Athén nem változott. 6. Környezetszemlélet az ókori Izraelben A környezet a zsidó vallás természetes része Talmud: Ne pusztíts el semmit céltalanul, ami bárkinek örömet okozhat. [Pl. megtiltották a város körüli fák irtását, a fákat kötelező volt öntözni, s a környezetre vigyázni kellett, tilos volt luxus életet élni (az is egyfajta pazarlás).] törvények a Talmudból az általános környezeti életminőség fenntartásáról: (i) Nem lehet üzletet nyitni egy ház udvarában, ha a vásárlók zaja zavarja a szomszédok nyugalmát. (ii) A galambdúcokat a városfaltól legalább 50 könyök (1 könyök 45 cm) távolságra kell elhelyezni, hogy a galambpiszok ne károsítsa a város zöldségeskertjeit. (iii) A szérűskertek csak bizonyos távolságra lehetnek a várostól, hogy mentesítse a várost a pelyva által okozott légszennyezéstől. 7

8 Mózes V. könyve a zsidó ökológia alapja. Ebben többek között szerepel: (a) A katonáknak tilos a tábor területén elvégezni a dolgukat. (b) Tilos latrinát építeni a lakóházhoz közel, mert az bűzt áraszt. (c) Nyáron tilos a szennyvízcsatornákat fölnyitni. (d) Ha valaki másnak a szennyvizétől szenved, akár kártérítést is követelhet magának. (e) A szennyvizet nem lehet a veteményesek közelében kiengedni, mivel az rontja a terméshozamokat. A természet a zsidóknak természetes és alapvető dolog, s azt vallják, hogy úgy kell most is élni, mint ahogy azt a Bibliában, a Tórában és a Talmudban is megírták. (a) A bibliai városok körbe voltak véve egy mai értelemben vett zöldövezettel, mely a városfaltól 1000 könyök távolságig húzódott. (b) Megtiltották, hogy olajfát és szőlőtőkét használjanak a templomi oltárokon, mert ezek a fák égetéskor nagy mennyiségű füstöt képeznek. Jeruzsálemben a legszentebb városban is szigorú környezetvédelmi szabályozás volt érvényben: (i) A trágyadombok teljesen ki vannak tiltva a város területéről. (ii) A cserzőműhelyeket a várostól legalább 60 könyök távolságra kell telepíteni, mert igen büdösek. (iii) A cserzőműhelyek csak a város keleti oldalára építhetők (Izraelben az északi és a nyugati szelek a leggyakoribbak nem kerül vissza a városba a bűz). (iv) A malmokat csak 50 könyök távolságra lehet építeni a várostól (Ezekből rengeteg por jut a levegőbe, s ez az emberi szervezetre ártalmas, ha véletlenül belégzésre kerül.) (v) A búzapor nemcsak az emberekre ártalmas, hanem a szántóföldeknek sem tesz jót. Így lehetőség szerint azoktól is messze kell építeni a malmokat. (vi) A szemetet csak a város határain kívül szabad kidobni, égető- és szárítókemencét pedig a városfalakon kívül, azoktól legalább 50 könyök távolságra szabad működtetni, mivel az rengeteg füstöt bocsát ki, s vonzza magához a kártevő rágcsálókat. 8

9 Tosefta törvénykönyvében olvasható: (a) Az ivóvizekben nem szabad mosni. (b) Minden kútra fedelet kell rakni, hogy a kígyók, rovarok és a gonosz lelkek ne támadhassák meg a kút vizét. (c) Nem szabad szennyvízgödröt ásni a szomszéd kútjához közel. Zajszennyezés (i) A malmokat nem szabad a városok közelébe telepíteni. (A malomkövek működés közben nagy zajt és vibrációt okoznak.) (ii) A környék lakóitól függ, hogy működhet-e egy nagynak számító (50 fős) iskola a közelben. (Ugyanis a gyerekek nagy hangzavart okoznak, s ez zavarhatja az ott lakókat.) Mi az oka annak, hogy az ókori zsidók olyan sokat foglalkoztak a környezettel, s hogy ez a környezet-érzékenység később háttérbe szorult? A zsidóknak nem volt sokáig földjük nem érezték magukat közel a természethez. Régi zsidó mondás: A tiszta zsidók jobban foglalkoznak a környezetükkel, mint a piszkos rómaiak. 7. Légszennyezés a középkori városokban korai társadalmak az égetés és fűtés kulcsszerep a légszennyezés kialakulásában, elsősorban belső terek szennyezése régi városok kis terület, nagy népsűrűség (a) könnyebb védekezés a külső támadásokkal szemben, (b) könnyebb az emberek mozgása, s az áruszállítás a város határain belül, a füst (a kovácsműhelyekből, sörfőzdékből, s egyéb energiaigényes manufaktúrákból) leszálló légáramlások idején fölhalmozódik a házak között. középkori európai városok: magas épületek, a sűrűn lakott házak közötti keskeny utcák kanyonok megtartották a füstöt és a párát 9

10 A középkori Anglia (a) energiaigényes kisipar (pl. pékségek, téglaégetők és fémkohók) (b) a városok ipari energia igénye valószínűleg kisebb lehetett, mint a háztartások szükséglete, amely télen jelentősen megnövekedett. az energiahordozók fölhasználása a középkorban építőanyagokkal (agyagedény, cserép, üveg, vas, acél és mész) kapcsolatos iparágak (1) vasolvasztás az erdőkben, a fa forrásának közelében, s a városi lakosságtól távol a légszennyezést elkerülendő történhetett, (2) mészégetés a vashoz képest jóval nagyobb mennyiséget produkált; hasznosították (2a) habarcs készítéséhez és (2b) mezőgazdasági célra; A meszet a mészkő (CaCO 3 ) kemencében, magas hőfokon történő égetésével állították elő. Ez elvonja a szén-dioxidot és mész (CaO) keletkezik (1). Amikor vízzel összekeverték, hogy kötőanyagot képezzenek, oltott mész [Ca(OH) 2 ] képződött (2): CaCO 3 CaO + CO 2 (1) CaO + H 2 O Ca(OH) 2 (2) A mészkövet hagyományosan tölgyfával égették (a Westminster építése): III. Henrik fűtőanyagként tölgyfát vásárolt, 1264: III. Henrik fűtőanyagként szenet vásárolt: London polgármesterének, július 23-án, Módosított meghatalmazás: a Király számára, London városába, késedelem nélkül és haladéktalanul szállítandó egy hajórakomány tengeri szén ( seacoal ) és négy malomkő a windsori várkastélyba, s ott átadandók a kastély kapitányának. 10

11 A tengeri szén (carbonem marus) elnevezés (szokásos magyar fordítása: kőszén) eredete: azt a tengeren át szállították Anglia nagy kikötőibe a 13. században. A szén már a 13. század elején meg kellett, hogy jelenjen Londonban. Ok: 1228: London belvárosa egyik utcájának neve: Sacoles Lane (Sacoles Sea-coal). Ennek emlékét még ma is őrzi Londonban két utcanév: Old Seacoal Lane és Seacoal Lane. A légszennyezéssel kapcsolatos legkorábban dokumentált angliai eset: Nottingham, 1257 nyara: Eleonóra királyné (III. Henrik felesége) meglátogatta a nottinghami várkastély felújítási munkálatait. A kőszén füstjének szagától annyira bűzösnek találta a levegőt, hogy a Tutbury kastélyba távozott egészsége megóvása érdekében. Miért feltételezte a középkori gondolkodás, hogy a széntüzelésből származó kénes szag káros az egészségre? A rossz szagot már régóta kapcsolatba hozták az egészségtelen levegővel. (a) miazma a mocsarakból származó egészségtelen szagoknak (az ókori görögök elnevezése). A szót mai jelentése: mérgező/fertőző levegő. A mocsarakkal kapcsolatos félelmek a középkorból: (1) a Winchester Székesegyházat a tervezett helyszíntől odébb kellett fölépíteni, a közeli állandó bűzt árasztó mocsár miatt; (2) a Fleet folyó Londonban annyira büdös volt, hogy a White Frairs szerzetesei szerint néhány hittársuk a rossz levegő miatt halt meg; 8. Kísérletek a légszennyezés szabályozására Nevezetes időpontok/események: 1273: betiltották a porszén használatát Angliában az első ismert angliai kísérlet a levegőminőség kezelésére; 1285: bizottságot állítottak föl a középkori Londonban a széntüzelésből származó nagyfokú légszennyezés kivizsgálására; 13. századi följegyzés: egy szénkereskedőt megkínoztak, majd fölakasztották füst okozásáért. 11

12 1306: nyilatkozatot adtak ki a kőszén betiltására két héttel később törvényesen bejelentették, miszerint ez a nyilatkozat érvénytelen; 1377: fölismerték a kémény magasságának a fontosságát a légszennyezés terjedésében; ettől kezdve szabályozzák Londonban a minimális kéménymagasságokat, némileg csökkent ugyan a légszennyezés a kibocsátó közvetlen szomszédságában a levegőminőség általános romlott a környező területeken; III. Richárd (uralkodott: ) erősen megadóztatta a szénfelhasználást, IV. Henrik (uralkodott: ) felállított egy szénfelügyeletet, 1661: II. Károly (uralkodott: ) megbízást adott a füst vizsgálatára, s az általa megbízott testület javaslatot tett a kibocsátók ellenőrzésére, 1661: megjelent az első komoly munka a légszennyezés területéről: John Evelyn: Fumifugium vagy A levegő kellemetlensége és London szétoszlatott füstje: s néhány orvosság tisztelettel ajánlva. A bíróságok és a parlament légszennyezést szabályozó törekvéseinek igen csekély volt a hatása a középkori Londonban. (i) a légszennyezési esetek/panaszok évszakos gyakorisági eloszlása alapján a légszennyezés Londonban egyértelműen nyári probléma volt, (ii) a széntüzelés nem háztartási fűtés céljából történt, hiszen a fűtésnek téli csúcsot kell mutatnia csakúgy, mint napjainkban; A középkori Londonban a fő légszennyező forrással (13. századi dokumentumokban talált panaszok alapján) a mészégetés Ok: az építkezésekhez szükséges mész szénigénye: több ezer t/év egy egyszerű kovácsműhely szénigénye: 1 t/év; A mészégetés nyáron kulminált. Ok: az építkezések is a téli hideg és rövid nappalok miatt nyáron koncentrálódtak, A mésztermelés a 13. században ugyanazt az évszakos eloszlást mutatta, mint a légszennyezéssel kapcsolatos panaszok; 12

13 A légszennyezéssel kapcsolatosan a londoniak (a) perelték a fő kibocsátókat, (b) a hatóságokhoz is fordultak panaszaikkal; Ok: Fölismerték, hogy a légszennyezés nemcsak egészségüket, hanem vagyontárgyaikat is károsíthatja. Példa: 14. század, London: beadvány a Kellemetlen Ügyek Bíróságához: Thomas Yonge és felesége, Alice panaszolják, hogy a kovácsműhely kéménye 12 lábbal (1 láb 30,5 cm) alacsonyabb, mint annak lennie kéne, és amikor az Osmond -nak hívott nagy öntöttvas darabokból mellvértet, lándzsát és egyéb fegyvereket készítenek, a légkalapács dübörgése rázza a ház köveit és a döngölt föld közfalakat, úgy hogy közel állnak az összeomláshoz, és zavarja az embereket és szolgálóikat nappal és éjjel, és tönkreteszi a bort és a sört a pincéikben, és a kőszén füstjének a bűze behatol konyháikba és szobáikba, úgy hogy már csak töredékéért adhatják ki házaikat. A fegyvergyártók és kovácsok védekezése ( a mai iparűzők védekezése). Mi becsületes kereskedők vagyunk, és szabadon kell folytathassuk mesterségünket szerte a városban, alkalmassá téve házainkat a munkára. A műhelyünk már régóta azon a telken van, s azok a házak, amelyeket a füst belep, csak újabban épültek. A kovácsok igen kevés szenet használtak, de munkájuk (a) zajos volt, (b) koszos volt, (c) késő estig dolgoztak; jelentős támadásoknak voltak kitéve A londoni légszennyezés szabályozására irányuló korai kísérletek sikere körül sok a bizonytalanság hatékony lépések: (a) a város vezetése betiltotta a kőszén használatát, (b) ösztönözték a magas kémények építését; 13

14 A magas kémények előnye: a belőlük kijutó szennyezőanyagokat az erősebb szél nagyobb eséllyel szállíthatja el a füst felhígulhat; A légszennyezés szabályozása a középkori Angliában (a) a széntüzelés korlátozása (a londoni kovácsok egy csoportja javasolta a 13. században), (b) Beverleyben rendeletet hoztak arról, hogy a téglaégetőket tekintettel a gyümölcsösökben okozott károkra a város határától bizonyos távolságra kell telepíteni; (c) 1307: a kőszénnel működő mészégetők szabályozása (a téglaégetőkre, vasolvasztókra és kovácsműhelyekre nem vonatkozott). A 13. század végén és a 14. század elején hozott rendeleteknek és törvényeknek csekély hatásuk volt. A mészégetők szénfelhasználásának szabályozása nem maradhatott fönn sokáig 1329: a mészégetés ismét szénnel történt. A 14. század közepéig nem fordultak elő légszennyezéssel kapcsolatos panaszok Londonban. Ok: (a) több fát használhattak fűtésre, (b) a városlakók hozzászokhattak a szénfüst szagához (az igen általános mészégetés miatt); Az Erzsébet-korig a mészégetés maradt a kőszén egyik legfontosabb felhasználási területe Shakespeare is panaszkodik a mészégetők bűze miatt. 9. A füst és a londoni köd Úgy tűnt, hogy a Füst Kellemetlenségének Csökkentését célzó törvények hatására csupán idő kérdése, s London légszennyezésének problémája megoldódik. Probléma: Az elöljáróságok vonakodtak akkora környezeti bírságot kiszabni, amely elrettentette volna a szennyezőket. Ok: A városi vezetők attól féltek, hogy a gyártulajdonosok ez esetben jelentősen csökkentik a termelésüket. 14

15 Londonban a 19. század végén nem volt légszennyezésmérő hálózat senki nem tudta, hogy milyen a levegő szennyezettsége : R.A. Smith először vett néhány csapadékmintát és analizálta azokat. Elszigetelt mérések (a) a levegőminőség javulása, (b) egyéb hosszabb tartamú változások???... hatalmas kémények Londonban: eredmény: a fekete füst kibocsátás némileg csökkent, probléma: (i) a köd gyakorisága megnőtt, (ii) a köd vastagsága megnőtt, (iii) a légköri homály gyakoribbá vált; Följegyzések londoni köddel kapcsolatosan (1) a 17. század első felében a köd egyáltalán nem volt ritka, viszont egészen biztosan természetes módon keletkezett [Thomas Harriot, csillagász ( )], (2) a 17. század végén John Gadbury csillagász egynémely nagyon vastag és tartós londoni ködöt nagyon büdös köd -ként említ időjárási följegyzéseiben; A londoni ködök gyakori említése a följegyzésekben azt sejteti, hogy a város jóval ködösebb volt a szokásosnál. Ez lehetett egy stabilabb légcirkulációs rendszernek az eredménye is, mely meggátolhatta a ködök feloszlását a kis jégkorszaknak ebben e szakaszában as évek: H.R. Bentham, német látogató utazási naplójában beszámol London ködképződésre hajlamos klímájáról. (3) A 19. századi ködök vastagabbak, s gyakoribbak voltak és más volt a színük, mint a múltban. Ekkor kezdték sejteni az emberek, hogy a köd a légszennyezéshez kapcsolódik. A viktoriánus Angliában (a) Mossman egy 200 éves adatsor elemzett ijesztő növekedés lépett föl a ködök gyakoriságában a vizsgált időszak során, (b) Brodie között egy határozott növekvő trendet mutatott ki; 15

16 Az 1880-as évek: Köd és Füst Bizottság cél: a füst csökkentése, (a) a gyárak emisszióit illetően a meglévő szabályozókat szigorítani kell, (b) a szigorítások bevezetése nem megoldás a háztartási fűtéssel kapcsolatosan; helyette a helyes fűtéssel kapcsolatos példák terjesztése; Példa: [Egy javaslat: walesi lányokat kell küldeni a belvárosba, akik megmutatják, hogyan kell tüzelni a keményebb szénnel (antracittal).] Köd és turizmus A látogatók először csalódtak, amikor a köd miatt nem élvezhették a főváros látképét. 17. század vége: német utazók hírét vitték a Londoni a ködnek 19. század: sokan még inkább csalódtak akkor, amikor nem találkoztak London eme nevezetességével. 1888: James Russel Lowell költő (az USA minisztere) Angliába látogatva a következőket írta: Miss Sedgwick részére október 3. Radnor Place, 2, A ködös évszakunk elején vagyunk, ma épp sárga ködünk van, ami mindig felderít engem, oly szellemesen átváltoztatja a dolgokat. Van benne valami rejtélyes, ami hízeleg az ember önbecsülésének, ami lehetővé teszi, hogy ahhoz a kivételes réteghez tartozzunk, amely megteheti, hogy a magány aranypalástjába burkolózzon. És egyúttal nagyon festői látvány. Még a konflisokat is arany glória szegélyezi, és az emberek az utcán mind olyanok, mintha fakuló freskók képeiről léptek volna elénk. Még a szürke, sőt a fekete köd is új és ismeretlen világ, ami vonzza a halandót, aki megunta a megszokott tájakat. A ködös évszak késő ősszel kezdődött, s a tél végéig tartott, de novemberben volt a helyzet a legrosszabb. A hideg és a köd kedvelt háttere volt a detektívregények történéseinek. Frederick Marryat, az Új erdő gyermekei című könyv szerzője írja: november az emberkerülés és az öngyilkosságok hónapja is. Egy francia mondás szerint: Októberben az angol fácánt lő, novemberben lelövi saját magát. 16

17 Thomas Hood egyik költeményében írja: Nincs Nap, nincs Hold Nincsenek levelek, nincsenek madarak, NOVEMBER Mivel a novemberi ködök sűrűbbek és tartósabbak voltak valószínűleg jóval nagyobb volt a hatásuk. A nagyon sűrű ködöknek még a 20. századi feljegyzésekben is novemberben van a legnagyobb gyakorisága. A köd fellépése és a depressziós esetek gyakorisága között szoros kapcsolat volt a téli hónapokban. A homály rátelepedett a városra. Olyan sötét volt, hogy a házakban a világítást nappal is be kellett kapcsolni. Új kifejezések honosodtak meg: pl. nappali sötétség, *magas köd. [*magas köd: azon időszakok voltak a nappal folyamán, amikor a felszínen nem volt köd. Ilyenkor néha egyáltalán nem látszott a Nap, de bár igen sötét volt az épületek fényei néhány mérföld távolságból még látszottak.] Az egyik legsúlyosabb londoni szmog eseménynaptára január 16: nappali sötétség borult a városra. A légnyomási/időjárási kép aznap: mély depresszió, igen aktív frontokkal, sűrű felhőzettel. A légkör alsó rétegeiben köd volt és hőmérsékleti inverzió. A reggeli fényben látszott, hogy a szél a füstöt északkelet felé sodorta Londonból. A füst nem tudott eloszlani, mivel az inverzió megakadályozta a vertikális keveredést. Az eredeti füstréteg vastagsága kb. 175 m. Épp akkor érte el Chilterns-t, amikor egy hidegfront keresztezte útját. A füstöt tartalmazó levegő a front előtti erőteljes konvergencia zónában fölemelkedett. Ez a föláramlás több mint 1 km vastagságú függőleges oszlopba halmozta föl a szennyezett levegőt. Repülőgépes megfigyelések szerint ez a felhőréteg vastag és összefüggő volt, s 400 m-től 4000 m magasságig terjedt. Dél körül a füstréteg már erősen fölhalmozódott Chilterns fölött. Röviddel később a szélirány megfordult, s a szél fokozatosan erősödött. Ez a levegőt a fölötte lévő rendkívül sűrű füstoszloppal és felhővel visszavitte London fölé. A megvilágítás erőssége egy napos januári napon Londonban kb. 36 kilolux, ami egy erősen borult januári napon kb. 7 kiloluxra csökken. A vizsgált napon, kor a megvilágítás erőssége 7 kiloluxról 0,03 kiloluxra csökkent. 6 percen át csaknem teljes sötétség borult a városra! A londoniak szerint úgy tűnt, mintha a világvége jött volna el. 17

18 A ködnek egyéb hatásai (a depressziót és a turizmust leszámítva): (1) megnövekedtek a világítási költségek, (2) zavarok léptek föl a közlekedésben, (3) nőtt a balesetek száma, (4) a tartós köd idején növekedtek a köztisztasági költségek (ilyenkor erős volt a korom ülepedés). A köd zavaró hatása a közlekedésre november 11, London: Anthony Woods egy nagy ködről ír, amikor lovak futottak egymásnak, kordék, kocsik, stb. ütköztek össze december 8-14, a viktoriánus London: teljes közlekedési káosz. Olyan sűrű köd volt, hogy nem látván a Temze partján sem tovább az orruk hegyénél legalább 15 ember merült el az északi dokkokban. Ködös időszakok hatása a halálozási arányszám alakulására 1873: a ködös időszakokban 700-al több ember halt meg Londonban, mint az normálisan várható lehetett volna. A tartósan ködös időszakok a 20. században is folytatódtak. Közülük is a legszélsőségesebb az évi Nagy Szmog (1. táblázat). A köd hatása az állatokra Az állatok is szenvedtek a ködtől. Az évi világkiállításra érkezett és Islingtonban elhelyezett szarvasmarhák jelentős része elpusztult, de a vadállatok is megsínylették a ködöt. A köd és a Londonban játszódó detektívtörténetek Nem jelent meg olyan könyv, amelyben ne említették volna a ködöt. Conan Doyle A négyes szám című könyvében Sherlock Holmes, Watson és Miss Morstan egy ködös szeptemberi estén indulnak Upper Norwoodba, de mire odaérnek, a köd már feloszlott. 18

19 év hónap tartam (nap) 1. táblázat A legnagyobb londoni szmogok halálozási többlet maximális napi SO 2 koncentráció, µg m -3 maximális napi füstkoncentráció, µg m december (a) 1880 január február 1891 december (b) 1892 december november december január december december december 3 (c) november 560 (a) a füstkoncentráció a korai ködökben 800 µg m -3, vagy annál nagyobb volt. (b) a korom ülepedés ebben a ködben 9,4 g m -2 volt. (c) statisztikailag nem szignifikáns. A szakirodalomban nincs megfelelő magyarázat a köd színére. A leírások leggyakrabban a sárga ködöt említik. 19. század eleje, Byron: London fölé egy szürkésbarna kupola ereszkedik, 1840-es évek: vastag sárga köd Londonban. A sárga köd valószínű oka:. (a) A légkörben a ködréteg fölött található finom füstrészecskék oly módon nyelik el a látható fény kék tartományát, hogy a felszínen a köd sárga színben látszik. (b) éjszakai sárga köd: valószínűleg a gázlámpák fénye és a kirakatok világítása okozta. A köd a ködcseppekben található kátrányszármazékoktól is kaphatja a színét. Sherlock Holmes egyik könyvében ( Bruce-Partington kalandjai ) arról olvashatunk, hogy 1895 novemberében köd telepedett Londonra. A köd negyedik napján Watson Conan Doyle irodalmi közvetítőjeként a következőket írja: olajos, nehéz, barna anyag kavargott körülöttünk a levegőben, mely cseppekké kondenzálódott az ablaküvegeken. Ez azt feltételezi, hogy a cseppek színes alkotórészeket tartalmazhattak. 19

20 A légszennyezés és London pusztulása közötti párhuzammal foglalkozó legtalálóbb történet Barr könyve, melynek címe: London végzete. A könyv nyomasztóan ködös időszakok után készült dermesztően prófétai látomás: a szerző közvetlen kapcsolatot feltételez a légszennyezés és a város pusztulása között. Leírja, hogy London csaknem teljes lakossága megfullad a ködben, mely beborítja a várost. Conan Doyle apokaliptikus műve: A veszélyes zóna. Benne leírja: az emberiség akkor pusztul ki, amikor a Föld egy érzéstelenítő gáz zónáján halad keresztül. A világvége látomás a 19. századi művészetekben (a) Monet pályája elején járt Londonban, s úgy tűnik, egyáltalán nem zavarta a köd Temze a Westminster alatt című festménye (Nemzeti Galéria, London). Monet célzatosan télen látogatott Londonba, hogy elkészítse Temze-sorozatát. (b) Számos impresszionista pl. Pissarro festményeinek címében még a köd szó is szerepel. (c) Chiang Ye, kínai író aki gyakran járt Londonban az 1930-as években az Egy csendes utazó Londonban című könyvében ír a ködről, s úgy találta, hogy a köd ihletet ad és segít az ő keleti stílusának a kibontakozásában A nagy szmog és ami utána történt London légszennyezése a 20. század elején tovább fokozódott. A szennyezett levegő és a különböző anyagok tartós érintkezése új problémákat hozott a felszínre. Példa: (1) A Charing Cross vasútállomás egyik tartóoszlopa kidőlt. Ok: Az oszlop anyaga 9 % vas-szulfátot (FeSO 4 ) tartalmazott ( a vas és a kénes szénfüst reakciója). 20

BARANGOLÁSOK KÍNÁBAN

BARANGOLÁSOK KÍNÁBAN BARANGOLÁSOK KÍNÁBAN írta Makra László "A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik" kínai közmondás Írta: Makra László Térképek: Kádár Enéh és Sümeghy Zoltán Makra László 1952-ben született

Részletesebben

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul

Részletesebben

Meteorológiai alapismeretek

Meteorológiai alapismeretek Meteorológiai alapismeretek Bartholy Judit (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Mészáros Róbert (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Geresdi István (Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

ÖKOVÁROS ÖKORÉGIÓ PROGRAM

ÖKOVÁROS ÖKORÉGIÓ PROGRAM ÖKOVÁROS ÖKORÉGIÓ PROGRAM - a Megújított Stratégia - 2012. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 6 1. AZ EMBER ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET KÖLCSÖNHATÁSAI EURÓPÁBAN A TÖRTÉNELEM SORÁN... 10 1.1. A prehisztorikus korszak...

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A GYAKORLATA

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A GYAKORLATA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT EURÓPAI ÜZLETI TANULMÁNYOK SZAKIRÁNY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS UNIÓS ÉS HAZAI ELMÉLETE ÉS MISKOLC PÉLDÁJÁN A

Részletesebben

50 biztos tipp Európa Atlantisza mellett: (Forrás: dr. Móczár István Európa Atlantisza 103 című könyvében bővített változatban)

50 biztos tipp Európa Atlantisza mellett: (Forrás: dr. Móczár István Európa Atlantisza 103 című könyvében bővített változatban) 50 biztos tipp Európa Atlantisza mellett: (Forrás: dr. Móczár István Európa Atlantisza 103 című könyvében bővített változatban) Lektorálta: dr. Pásztor József Szerkesztette: dr. Móczár István Utolsó módosítás:

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdasági Jogi és Közigazgatási Intézet ÉS KLÍMAJOG. egyetemi jegyzet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdasági Jogi és Közigazgatási Intézet ÉS KLÍMAJOG. egyetemi jegyzet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdasági Jogi és Közigazgatási Intézet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KLÍMAJOG egyetemi jegyzet klímagazdasági szaktanácsadó, klímagazdasági szakközgazdász

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszék FÉNYSZENNYEZÉS ZAJSZENNYEZÉS (DIPLOMAMUNKA) Szomráki Pál, V. évfolyam Dr. Bándi Gyula egyetemi

Részletesebben

LÉGKÖR. 52. évfolyam 2007. 1. szám

LÉGKÖR. 52. évfolyam 2007. 1. szám LÉGKÖR 52. évfolyam 2007. 1. szám Meteorológiai Világnap, 2007 (cikk a 2. oldalon) A felvételen balról-jobbra: Dunkel Zoltán, Pál Istvánné, Hidvégi György, Ináncsi László, Juhász Imréné, Kenderesy Kálmán,

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI SZEKTOR, MINT KÖRNYEZETI TERHELÉS

A KÖZLEKEDÉSI SZEKTOR, MINT KÖRNYEZETI TERHELÉS BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK UD TAGOZAT EXPORT IMPORT SZAKIRÁNY A KÖZLEKEDÉSI SZEKTOR, MINT KÖRNYEZETI TERHELÉS Budapest 2007 Készítette: Raffai Péter 2

Részletesebben

A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai

A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdővagyon-gazdálkodás program DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai Írta:

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

DOBÉK DIÁNA LÉGSZENNYEZÉS MINT EGÉSZSÉGI KOCKÁZAT

DOBÉK DIÁNA LÉGSZENNYEZÉS MINT EGÉSZSÉGI KOCKÁZAT Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Pécsi Képzési Központ Egészségbiztosítási Intézet Szociális Munka Tanszék Egészségügyi szociális munka mesterképzési szak Szociális munka szakirány Levelező

Részletesebben

Héjjas István Az ÉLET megóvása és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek

Héjjas István Az ÉLET megóvása és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek Héjjas István Az ÉLET megóvása és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek 2 Héjjas István Az ÉLET MEGÓVÁSA és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek Nagykanizsa 2013 3 A könyv megjelenését támogatta: Energiapolitika

Részletesebben

A légszennyezés hatása az agyi érkatasztrófa (stroke) esetek előfordulására

A légszennyezés hatása az agyi érkatasztrófa (stroke) esetek előfordulására Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszék A légszennyezés hatása az agyi érkatasztrófa (stroke) esetek előfordulására SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK, METEOROLÓGUS

Részletesebben

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője?

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Antal László Gazdálkodási szak Témavezető: Dr. Krafcsik István Technológiai igazgató Szekszárd,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon

Környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekció Budapest, 2013. április 16-18. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Környezetvédelem célja,

Részletesebben

SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2013/2. szám

SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2013/2. szám SZELLEM ÉS TUDOMÁNY A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata 2013/2. szám Szerkesztőbizottság Szepessy Péter (elnök) Szabó-Tóth Kinga Urbán Anna Horváth Zita Kotics József Graholy Éva (olvasószerkesztő)

Részletesebben

Klímaőrjárat Tanári kézikönyv

Klímaőrjárat Tanári kézikönyv Impresszum Kiadja: Magyar Természetvédők Szövetsége Cím: 1091 Budapest, Üllői út 91/b. Tel: +36 1 216 7297 Fax: +36 1 216 7295 Email: info@mtvsz.hu Web: www.mtvsz.hu 2009 Klímaőrjárat Tanári kézikönyv

Részletesebben

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Készítette: Pánczél Csilla BGF-KKFK, Külgazdasági szak, Tőzsde-pénzintézetek szakirány Belső konzulens: Sajósiné dr. Kováts Magdolna Külső konzulens:

Részletesebben

Környezetmérnöki Tudástár. Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre. 7. kötet. Környezettan. Szerkesztő: Dr. Kerényi Attila

Környezetmérnöki Tudástár. Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre. 7. kötet. Környezettan. Szerkesztő: Dr. Kerényi Attila Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 azonosítójú A Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése című pályázat keretében. Konzorciumvezető: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő:

Részletesebben

Műholdak felhasználási területe (oktatóanyag az Interneten)

Műholdak felhasználási területe (oktatóanyag az Interneten) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Kísérleti Fizikai Tanszék Fizikatanár szak SZAKDOLGOZAT Műholdak felhasználási területe (oktatóanyag az Interneten) Készítette: Végi András Témavezető: Dr.

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula Szerzői jog 2011 Szent István Társulat ISBN 978 963 277 254 7 Felelős kiadó: Dr. Rózsa Huba alelnök Felelős kiadóvezető: Farkas Olivér igazgató Tartalom

Részletesebben

Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak

Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Készült az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karon a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Oktatási

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Készítette: Győri Viktor 2008 2 Tartalomjegyzék: Bevezetés 3 A modern

Részletesebben