Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének április 7-i üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről"

Átírás

1 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr. Füredi Péter, dr. Gáspár Gabriella, dr. Hering Gyula, Horváth Zoltán, dr. Hudvágner Sándor, Juhász István, Kablár János, Kittl János, Kukai András, dr. Kunszt Márta, Lengvárszky Attila, Meixner András, dr. Mikes Éva, Mindum Károly, Molnárné Garai Edit, Molnár Ferenc, Molnár Géza, Nagy Csaba, Németh Balázs, Nyőgéri Lajos, Papp Gábor, Pintér János, Sík László Lajos, dr. Schmidt József, Soó László, Staub Ernő, Székely Géza, dr. Tóth Bertalan, Tóth Mihályné, Trombitás Károly, Várbíró Péter, Várnai Márton, Weller János Távollévő képviselők: dr. Bretter Zoltán, Fratanolo János, Gonda Tibor, Hódosi Vera, dr. Toller László Jelen vannak továbbá: dr. Papp Judit címzetes főjegyző, dr. Modrovits Sándor aljegyző, Sajkás Péterné az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Kiss Tibor ügyvezető igazgató, dr. Varga István, dr. Tolnai Márta, dr. Sohár Endre, Póla József, dr. May Gábor, dr. Berhiday Ilona főosztályvezetők, Balázsné Donát Aranka mb. főosztályvezető, dr. Nász László, Kelemen György, Decsi János, dr. Milter Anna, osztályvezetők, dr. Szűcs Valéria a Gyámhivatal vezetője, Schranz Richárd a Közterületfelügyelet vezetője, Nyaka Szabolcs Új Dunántúli Napló, Marton Ferenc a Pécs TV Kft., Murányi László a Pécsi Hírek képviseletében.

2 2 Dr. Kunszt Márta: köszönti a jelenlévő képviselőket, kisebbségi önkormányzati képviselőket, érdeklődő állampolgárokat, a városi televízió nézőit. Megállapítja, hogy 38 képviselő megjelent, így az ülést határozatképessé nyilvánítja és 9.15 órakor megnyitja. A munka megkezdése előtt kéri képviselőtársait, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek meg az elhunyt II. János Pál pápára. Megkérdezi, az írásban megküldött napirendhez van-e javaslat, észrevétel? Juhász István: napirendre kéri Gonda Tibor alpolgármester nevében a Jelzálogjog alapítása a pécsi hrsz-ú bányamentő állomásingatlanra című előterjesztést. Várbíró Péter: napirendre kéri a Szakbizottságokban történő személycserék tárgyú előterjesztést. De Blasio Antonio: kérdést kíván feltenni a polgármester úrnak illetve a polgármester távollétében az alpolgármesterek válaszát is elfogadja az ez évi parlagfű programról, illetve a Király utcával kapcsolatos elképzelésekről. Nagy Csaba: kérdést kíván feltenni Hódosi Vera bizottsági elnök távollétében az ülést levezető elnöknek arról, hogy mikor kerül sor a magasház kerítésének európai normáknak megfelelő kialakítására? Dr. Gáspár Gabriella: kérdést kíván feltenni a polgármesternek, illetve ha nem lesz jelen, akkor alpolgármester asszonynak arról, hogy hol tartanak a Zsolnay örökség épületegyüttesével kapcsolatos tárgyalások? Amennyiben alpolgármester asszony nem válaszolja meg a kérdést, írásban is elfogadja a választ. Dr. Fekete Éva: Kukai András bizottsági elnöknek kíván kérdést feltenni az újhegyi kátyúkról ismét címmel. Dr. Mikes Éva: kérdést kíván feltenni a polgármesternek a Székely Bertalan utca feletti parkerdő állapotával kapcsolatosan. Molnárné Garai Edit: Fratanolo János foglalkoztatáspolitikai albizottsági elnök távollétében kérdést kíván feltenni alpolgármester asszonynak a pályázati kiírás a helyi közhasznú foglalkoztatás évi támogatásáról. Várbíró Péter: jelzi, hogy két interpellációja volt az előző Közgyűlésen. Bejelenti, hogy az ebédszünetben sajtótájékoztatót tartanak a FIDESZ-szel és két civil szervezettel a Kerekasztal a városért Egyeztető Fórum megalakulásáról. Dr. Kunszt Márta: a feltett interpellációs kérdésekre az írásos válaszok elkészültek, és minden képviselő számára kiosztásra kerültek. Amikor

3 3 rátérnek az interpellációra, természetesen a képviselő úr véleményét. elmondhatja Soó László: kéri a 10. napirendi pontot Pályázat benyújtása a évi címzett támogatásra az ISPA II-III. ütemére levenni a napirendről azzal, hogy a soron következő Közgyűlésen tárgyalják. A céltámogatási pályázat elkészítése, lehetőségeinek feltárása nagy mértékben befolyásolja a befizetendő összegeket, melynek vizsgálatához még időre van szükség. Dr. Kunszt Márta: több kiegészítés nem lévén, szavazást kér a 10. napirendi pont Pályázat benyújtása a évi címzett támogatásra az ISPA II-III. ütemére levételére irányuló javaslatról. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett a 10. napirendi pont levételével egyetértett. Szavazást kér Jelzálogjog alapítása a pécsi hrsz-ú bányamentő állomásingatlanra című előterjesztés napirendre vételéről. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 24 igen, 10 tartózkodás mellett az előterjesztést napirendre vette. Szavazást kér a Szakbizottságokban történő személycserék tárgyú előterjesztés napirendre vételéről. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 23 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett az előterjesztést napirendre vette. Bókay Endre: ügyrendi hozzászólásában megjegyzi, a bizottságokban történő személycserére vonatkozó előterjesztést nem kapták meg, így nem tudják, miről van szó. Bízik abban, a napirendi pont tárgyalásáig kiderül, mit tartalmaz az anyag, mert ez esetben nem tudják, minek a napirendre vételéről szavaztak. Az egyeztetésekre igényt tartanak, ezért kéri képviselőtársát, a jövőben előzetesen tájékoztassa őket. Várbíró Péter: jelzi, képviselőtársa felvetése jogos, hamarosan kézhez kapják az előterjesztést. Dr. Kunszt Márta: szavazást kér az ülés napirendjéről az elhangzott kiegészítésekkel együtt. Megállapítja hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbiak szerint fogadta el az ülés napirendjét. N a p i r e n d: 1/a.) Tisztségviselői beszámoló

4 4 1/b.) Beszámoló lejárt határidejű határozatokról, bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2.) Helyi lakbértámogatási rendelet 3.) Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 4.) Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. ügyvezetőjének megválasztása 5.) A Pécsi Kulturális Központ igazgatói állására pályázat kiírása 6.) Szakbizottságokban történő személycserék 7.) A Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság ügyrendjének módosítása 8.) Pécs Építési Szabályzatának, Szabályozási Tervének karbantartása, módosítása 9.) Oktatási intézmények címzett támogatási pályázatai 10.) Pályázat a szelektív hulladékkezelési közszolgáltatás javítására beszerzendő eszközökre 11.) Town Twinning pályázat Testvérvárosok közgyűléseinek összehasonlító konferenciája 12.) Town Twinning pályázat Testvérvárosi konferencia a fogyatékkal élők esélyegyenlőségéről 13.) Fejlesztési célú hitelfelvétel közbeszerzési eljárásának megindítása 14.) Állatkert és Akvárium Terrárium Kht. alapító okiratának módosítása 15.) Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 16.) Köztéri képzőművészeti alkotások támogatására kiírt pályázat benyújtása 17.) Művészlakás ideiglenes bérbeadása 18.) Céltartalékok között szereplő informatikai keret felhasználása 19.) Pályázat benyújtása önkormányzati szilárd burkolatú közutak felújításának támogatására

5 5 20.) évi intézmény felújítási keret terhére végzendő munkák 21.) A gyűjtőkémények évi felújításához pénzügyi fedezet biztosítása 22.) A Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen Borbála 1 program programirodájának működése 23.) Az Önkormányzati Társulások Közbiztonsági, Bűnmegelőzési Programjainak támogatására kiírt pályázathoz biztosított önrész csökkentése 24.) Alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyása a.) Az OLIVECRONA Alapítvány támogatásának jóváhagyása b.) Az Életmentő Gyermek - Intenzív Alapítvány támogatásának jóváhagyása c.) Az ENDOPROGRESS Alapítvány támogatásának jóváhagyása d.) Alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyása e.) MATEK Alapítvány támogatási kérelme f.) Sporttal a Drogmentes Baranya Ifjúságáért Alapítvány módosítási kérelme g.) Alapítványok támogatásának jóváhagyása 25.) Jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom átvállalása a Pécsi Direkt Kft-től 26.) Pécs, Kossuth tér alatti mélygarázs befektetői pályázata 27.) A Pécsi hrsz-ú, Mária dűlőben található ingatlan megosztása 28.) Somapak Kft. telekalakítási ügye 29.) Jelzálogjog alapítása a pécsi hrsz-ú Bányamentő Állomás ingatlanra Interpellációk, Kérdések: Várbíró Péter: Kertváros egészségügyi ellátása érdekében interpellálja dr. Hudvágner Sándor tanácsnokot Akadálymentes közlekedésért témakörben Gonda Tibor alpolgármestert interpellálja

6 6 De Blasio Antonio: a) b.) az ez évi parlagfű programról a Király utcával kapcsolatos elképzelésekről c.) Nagy Csaba: mikor kerül sor a magasház kerítésének európai normáknak megfelelő kialakítására? d.) Dr. Gáspár Gabriella: hol tartanak a Zsolnay örökség épületegyüttesével kapcsolatos tárgyalások e.) Dr. Fekete Éva: az újhegyi kátyúkról ismét f.) Dr. Mikes Éva: a Székely Bertalan út feletti parkerdő állapotáról g.) Molnárné Garai Edit: a pályázati kiírás a helyi közhasznú foglalkoztatás évi támogatásáról Napirenden kívüli felszólalások: a.) Staub Ernő: Országzászló zászló nélkül b.) Dr. Fekete Éva: Folytassa doktor! c.) Kukai András: Ami a válaszadásból kimaradt. Zárt ülésre javasolt előterjesztések, melyekről külön jegyzőkönyv készült a 3-5-5/2005. sz. alatt: 1.) Javaslat az Év Rendőre kitüntetés adományozására 2.) Friedrich Jánosné közgyógyellátási ügye A közgyűlési vita anyaga 1-6. kazettán. Dr. Kunszt Márta: tájékoztatást ad a március 17-ei zárt ülési határozatokról. A 126/2005. (03.17.) sz. határozattal a Közgyűlés Pécs város közigazgatási területén térképészeti és nyilvántartási feladatok tárgyában hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás részvételi szakaszának eredményeképpen az érvényes és ajánlattételre alkalmasnak ítélt részvételi jelentkezők névsorát, a bíráló bizottság javaslata alapján, alábbiakban állapította meg: a) Geopdéziai Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft. Székhelye: Szekszárd, Keselyűsi út 22. b) Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft Székhelye: Pécs, Jogász u. 4. c) Geodéziai és Térképészeti Rt

7 7 Székhelye: Budapest, Bosnyák tér 5. A Közgyűlés az ajánlattételi felhívás tartalmával egyetértett és utasította a Városfejlesztési Főosztályt, hogy azt az érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőknek küldje meg. A Városfejlesztési Főosztály a közgyűlési döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket megtette. A 127/2005. (03.17.) számú határozattal rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a 128/2005. (03.17.) számú határozattal közgyógyellátási ügyben, a 129/2005. (03.17.) számú határozattal rendszeres szociális segély ügyében, a 130/2005. (03.17.) számú határozattal idősek otthoni beutalás ügyében másodfokon fellebbezéseket utasított el a Közgyűlés. Napirend tárgyalása: 1/a.) Tisztségviselői beszámoló 1/b.) Beszámoló lejárt határidejű határozatokról, bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előterjesztő: dr. Toller László polgármester Várbíró Péter: az elmaradt napirendi pontok között szerepel, hogy az ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek támogatását nem célszerű tárgyalni, mert az ezzel kapcsolatos egyeztetések még folyamatban vannak. A tegnapi napon az egyik bizottság tárgyalta, és vita nélkül elfogadta. Kérdezi, sikerült-e az érintett szervezetekkel megegyezni abban, hogy kisebb összegű támogatás mellett lássák el a szerződésben rögzített feladatokat? A választ nem most kéri, hanem szeretné, ha az illetékes főosztály minden egyes érintett szervezetet illetően írásba foglalnák, hogy vállalják-e a szerződésben rögzített feladatok teljesítését. A Víziközmű Társulat alapítása című előterjesztés szintén nem került a mai ülés napirendjére. Kérdése, milyen szakaszban van jelenleg a viziközmű társulat alapítása, és mi várható? Az elmaradt napirendi pontokat tartalmazó tájékoztató anyag két héttel ezelőtt készült, ezért elképzelhető, hogy azóta újabb fejlemények vannak. A közterület-foglalási engedély módosításával kapcsolatos anyag szintén nem került a tájékoztatóba, mert a bizottságok nem tárgyalták. Az az előterjesztés, amely február 3-án készült a Közlekedési és Kommunális Bizottság ülésére azzal, hogy a március 17-i Közgyűlésen tárgyalják meg. A bizottság akkor levette a napirendről. Március 29-én kérte a Közlekedési és Kommunális Bizottságot, hogy tárgyalja meg, és a Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy javasolja a mai ülés napirendjére. Az utóbbi bizottság megtárgyalta, és ezt megköszöni dr. Schmidt József bizottsági elnöknek Kérdése, mit ért az alatt a bizottság ami a 48/a/2005. (03.29.) sz. állásfoglalásában szerepel hogy nem aktuális a téma, mert a történelmi belvárosban a koldulás megszüntetésével kapcsolatos előkészítő munkálatok még folyamatban vannak? Nem érti, miért kell ehhez politikai

8 8 egyeztető munka, hiszen ez szakmai téma. A március 17-i Közgyűlés napirendjén szereplő, Beszámoló Pécs évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és a évi feladatokról című előterjesztésből amelyet a Közgyűlés egybehangzóan elfogadott idéz: A történelmi belvárosban a koldulás megszüntetése érdekében minden lehetséges eszközzel (rendőri, közterületfelügyelői intézkedés, szabálysértési eljárás soron kívüli lefolytatása, elővezetés, önkormányzati rendelet alkotása) élni kell. Úgy gondolja, ez a politikától teljesen független, ezért nyilvánvalóan valamilyen más érveket kellene felhozni, amennyiben a bizottság elutasítása értékelhetően jogos lenne. Megkérdezi a Közlekedési és Kommunális Bizottság elnökét, hogy az általa benyújtott írásos javaslatról miért nem tárgyaltak? Bókay Endre: a közterületfoglalási rendelet módosításával kapcsolatban az előző Közgyűlésen is elmondták, és továbbra is fenntartják, hogy nem muszáj a koldulás kérdését rendeletben szabályozni. Tisztában vannak azzal, hogy vannak, akik visszaélnek ezekkel a dolgokkal, de a Rendőrség és a Közterületfelügyelet önkormányzati rendelet nélkül is el tudta rendezni. Ezt a témát elsősorban szociális ügynek tekintik, ezért kérték az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság elnökét, készüljenek fel akár a civil szervezetek bevonásával olyan eljárásokra, amelyek megakadályozzák, hogy az erőszakos koldusok a belvárosban bármilyen módon teret nyerjenek. Úgy látják, hogy a rendőrök sem találnak megoldást. A március 17-i ülésen elmondták a rendőrök, hogy volt olyan, akit egy nap alatt 6-8-szor is elvittek. Ezt a kérdést nem így kívánják megoldani, hanem másként. Dr. Mikes Éva: ebben a témában jogszabályok hiányában nehéz eljárni. Egyet ért azzal, hogy szociális kérdés, amikor a valódi koldusokról beszélnek, akik helyzetüknél fogva kényszerülnek az utcára. Az erőszakos, illetve a bér koldusok esetében viszont nem szociális, hanem büntetőjogi kérdésről van szó. A parlamentben ez ügyben több módosító indítványt nyújtott be. Reméli, a parlamenti vitája rövidesen megkezdődik, és ebben az esetben a hatósági eljárási részét és a szociális részét szét lehet választani. Azt követően lehet majd látni, hogy szükséges-e helyi rendelet, vagy nem. Dr. Kunszt Márta: kéri, hogy erről a témáról ne nyissanak vitát, mert nem tartozik a napirendi ponthoz. Kukai András: tájékoztatásul elmondja, a Közlekedési és Kommunális Bizottság legutóbbi ülésén foglalkozott Várbíró képviselőtársa javaslatának napirendre vételével, de további egyeztetések miatt nem vették napirendre. A bizottság jegyzőkönyvében szerepel, hogy a későbbiekben kívánnak vele foglalkozni. Erb József: a koldulás ténye tagadhatatlan a történelmi belvárosban. A rendeletben történő szabályozást látszat intézkedésnek tartaná. Ugyanakkor a szociális problémán túl feltűnnek az egyházi intézmények bejáratát elzáró, az autóparkolókban gépkocsi védelmet felkínáló koldusok, illetve a bér koldusok. Valamit tenni kell ez ellen.

9 9 Dr. Kunszt Márta: ismételten kéri képviselőtársait, fejezzék be ennek a témának a tárgyalását, mert jelenleg nem a napirend tárgya. Nyőgéri Lajos: Várbíró képviselőtársa által felvetett ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek támogatására kíván reagálni. Megjegyzi, a költségvetésben a támogatás szó szerepel, vagyis a Közgyűlés nem azt vállalja, hogy az ellátási szolgáltatásokat teljes egészében finanszírozza. A szervezetek finanszírozása több részből áll; egyrészt az állami normatívából, amely óta nagy mértékben emelkedett, a térítési díjakból, amely esetében felhívja a figyelmet, hogy ezen szervezetek vagy nem kérnek térítési díjat mint például a hajléktalanok esetében vagy jóval alacsonyabbat, mint az önkormányzati intézmények. Ők több önkormányzati támogatást is várnak. Jelenleg minden intézmény kiegészítő támogatást kap az önkormányzattól. A civil szervezetek esetében az állami normatíva mellé az önkormányzat még annak 15,27 %-át teszi. Ugyanez az arány saját önkormányzat intézményeinél nem éri el a 10 %-ot. Mindannyian tudják, hogy a szociálpolitika feneketlen zsák, és ha tízszer ennyi pénzt adnának, az sem lenne elegendő. Természetes, hogy ezek a szervezetek ezt nyilatkozzák, bár nem biztos abban, hogy mindegyik így nyilatkozna. Mindegyikkel külön megbeszéléseket folytattak, és ezekkel a feltételekkel aláírták a szerződést. Többségük megköszöni az együttműködés lehetőségét, de van néhány olyan, amely kimondja, hogy kevésnek tartja a támogatást. Ismételten elmondja, az önkormányzat nem azt vállalta, hogy teljes egészében finanszírozza ezeket a szolgáltatásokat, hiszen akkor létrehozhatnának önkormányzati intézményeket is. Egyébként két olyan szolgáltatás van, amelyre nincs önkormányzati intézmény, a további hat szervezet feladatait az önkormányzat is el tudná látni. Éppen azért adják mégis ki ezeket a feladatokat, mert az az elvárás, hogy ugyanolyan színvonalon olcsóbban végezzék el, vagy ugyannyi pénzért magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsanak. Képviselőtársa megkapja a Népjóléti Főosztály írásos válaszát, de megjegyzi, nem tartja célszerűnek ezt a témát nagyon feszegetni. A szociálpolitikában sok mindent meg kell változtatni, ugyanakkor a szociális hálót is létre kellene hozni Magyarországon is, és akkor a rendeletszabályozás más formában készülne el. Az országban egyre több szervezet jelentkezik azzal, hogy ingyen elvégezné ezeket a szolgáltatásokat, és Pécsett is egyre több ilyen van. Megjegyzi, a szociális gazdaság kezd előtérbe kerülni. Dr. Mikes Éva: a Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság 72/2005. (02.28.) sz. határozatával Pécs Sásd - Dombóvár főút fejlesztési tervéhez forrást biztosít. Miután ezek állami kezelésben lévő utak, a felújításuk, fejlesztésük is a Közútkezelő KhT közreműködésével, a gazdasági tárca forrásából történik. A határozatban az szerepel, hogy a korszerűsítés előzetes megvalósíthatósági tanulmánya elkészítésének önkormányzati rész fedezetéül biztosít 450 E Ft-ot. Kérdése, mi az önkormányzati rész az állami út felújításában; a Pécs belterületén lévő Komlói útra vonatkozik ami véleménye szerint szintén nem városi kezelésbe tartozik és miért kell

10 10 ehhez önkormányzati önrész, illetve az összes önkormányzat hozzájárul-e, amelyik területén átmegy az út? Juhász István: nem tud konkrét választ adni a kérdésre, mert nem tagja annak a bizottságnak, amely ennek a fejlesztési résznek az előkészítésével foglalkozik. A várost Gonda Tibor alpolgármester képviseli ebben a kérdésben. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése mindenkinek érdeke, aki Pécsett lakik, hiszen alternatívát jelenthet a város megközelítésére a 66-os és a 611. sz. főútvonalak irányából is. Ismételten mondja, hogy Gonda Tibor alpolgármester vett részt az egyeztetésen, és mivel most nincs jelen, így nem tud korrekt szakmai választ adni. A Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság az önkormányzati részt biztosította, de ez sokkal nagyobb projekt, amelynek kidolgozásához Pécs városa 450 eft-tal járult hozzá. A város részéről nem jelent további plusz kiadást, de alkalmas lehet egyszer arra, hogy akár egy pályázat, vagy országos beruházás formájában valamilyen módon megkezdődjön. Kéri, hogy alpolgármester úr bevonásával vitassák majd meg ezt a kérdést. Dr. Mikes Éva: nem vitatja a bizottság jóhiszeműségét, hiszen mindig is hangsúlyozta, hogy a 6-os út nagyon fontos a város továbbfejlődése szempontjából, azonban a kérdését azért tette fel és felteszi majd az alpolgármester úrnak is, mert úgy gondolja, nem a város szorult helyzete, vagy a jóhiszeműség a kérdés. Ezt a város vezetésének kellene tisztázni. Az állami és az önkormányzati felelősségvállalást a hatályos meglévő jogszabályok figyelembevételével külön kell választani. A város 10 M Ft-ot fizet a MÁV-nak, hogy Magyarország negyedik legnagyobb városa ne kerüljön le a térképről délután 5 óra után. A MÁV állami cég, a gazdasági tárca felel az ország állami kezelésben lévő útjainak fejlesztéséért és építéséért, és ennek ellenére a város úgy nevezett önkormányzati részt ad ehhez. Köszöni és elfogadja bizottsági elnök válaszát, hiszen nyilvánvalóan a Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság nem utasíthatott vissza egy ilyen kérést, de mindenképpen kéri tisztázni, milyen módon vesznek részt ebben a programban, mert ez állami feladat. Lengvárszky Attila: a bizottsági határozatok nem tartalmaznak minden részletet, ezért kérdéseket kíván feltenni, különös tekintettel arra, hogy különböző pénzösszegekről van szó. Az Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottság 3/2005. (02.25.) sz. határozatában a Pécs-Kelet Érdekvédelmi Egyesület részére nyújtott 250 eft támogatást a jogilag be nem jegyzett klubok költségeinek fedezése céljából. Kérdése, mire kívánják költeni a klubok ezt az összeget? Az Oktatási Bizottság 16/2005. (03.03.) sz. határozatában amely a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételére szolgáló céltartalék felhasználásáról szól 100 eft szerepel az óvodai átszervezése szakértése címszó alatt. Kérdése, ez az összes óvoda átvilágítását jelenti, és mely óvodák átszervezését tervezik? A Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság 81/2005. (02.28.) sz. határozatával a Bánki Donát utcai Általános Iskola támogatási kérelmére 1 M

11 11 Ft-ot biztosított. Ezzel kapcsolatban az a kérdése, miért van szükség erre a támogatásra? Az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság a 40/2005. (03.10.) sz. határozatában a Szociális Munka Napjának megszervezéséhez 400 eft-tal járul hozzá. Kérdése, megvan-e már ennek a programja? Dr. Kunszt Márta: attól tart, hogy jelenleg bizottsági munkát folytatnak képviselőtársai. Juhász István: Lengvárszky képviselőtársának ugyan úgy, mint a többi képviselőtársának is lehetősége van arra, hogy bármelyik bizottsági ülésen részt vegyen, illetve a bizottsági döntéseket és a jegyzőkönyveket is módjában áll elkérni. Ha neki is hasonló kérdései lennének, kikérné a jegyzőkönyvet, és az illetékes bizottságok elnökeihez, illetve tagjaihoz fordulna. Az a probléma, hogy ezen napirendi pont keretében visszatérnek a bizottsági munkához, amely a közgyűlési munka előkészítésére hivatott. Természetesen képviselőtársa felteheti kérdéseit, de amikor több témában is felmerülnek kérdések, az az érzése, hogy a média figyelmét kívánják magukra irányítani. Lengvárszky Attila: a hozzászólása elején jelezte, és úgy gondolja, ha a bizottsági előterjesztések tartalmaznának a konkrétumokat is, akkor nem kellene megkérdezni. Juhász képviselőtársa válaszának másik részét elfogadja. Megjegyzi, a kérdéseit nem azért tette fel, hogy a média figyelmét magára irányítsa, hanem azért, mert saját lelkiismerete szerint kíván szavazni, amit információk hiányában nem tud megtenni. Nagy Csaba: Juhász István bizottsági elnökkel szemben másként látja ezt a kérdést. Úgy gondolja, a demokrácia alapja a nyilvánosság, és azért hozzák a döntéseket is nyilvánosan, hogy bármit, bármikor meg tudjanak kérdezni. Tudja azt, hogy ez kényelmetlen, és Közgyűlésenként 1,5 órát elvesz az idejükből, de azért vannak itt. Abban sem lát kivetnivalót, ha egy képviselő azért kérdez, hogy a média figyelmét magára irányítsa, mert a képviselőknek kötelessége a választópolgárok érdekeit képviselni, helyettük és nevükben kérdezni, és minél szélesebb körben megismertetni a testület munkáját, különös tekintettel a közpénzek elköltésére. Dr. Tóth Bertalan: a Pécs-Kelet Érdekvédelmi Fórum Egyesület támogatásával kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, több éves gyakorlatról van szó, amely azt jelenti, vannak a városban olyan közösségek, helyi klubok, amelyek nem öltöttek jogi formát. Az önkormányzat ilyen formában nem tudja őket támogatni, ezért a kötelezettséget vállaló szervezeten keresztül támogatja. A bizottság elsősorban pályázati úton kívánja a civil szervezetek programjait támogatni. Jelen esetben egy egyesület vállalja a különböző klubokat, és így a Pécs-Kelet Érdekvédelmi Fórum Egyesület az önkormányzat szerződő partnere. Úgy gondolja, jogilag tisztázott ez a dolog.

12 12 Molnárné Garai Edit: ennek az egyesületnek a vezetőségi tagja, de természetesen nem indikálta az egyesületet, hogy próbáljon meg anyagi eszközökhöz jutni, amivel segíti a terület klubjainak az életét. A keleti városrészben a közösségi terek megszűntek. Régebben élénk közösségi élet volt, és főként az idősek részéről van erre igény. A közművelődési szerződés hiányára sok esetben hivatkozott már a Közgyűlésen, és egyre inkább úgy tűnik, ha lenne egy népművelői státusz, talán könnyebbé tenné az egyesületek életét, hiszen sokan önkéntes alapon is igen nagy energiát fordítanak ezen feladatok ellátására. Ha a helyi közösségeket nem segítik, tulajdonképpen semmilyen lehetőségük nem adódna arra, hogy ezek az emberek elfoglalják magukat. A klubok tulajdonképpen hasznos tevékenységet is végeznek, például a Varróklub tagjai a részönkormányzat kezelésében lévő épületekbe függönyt és asztalterítőket varrtak. Nemcsak az egyesülethez, hanem a részönkormányzathoz is fordultak már támogatási kérelemmel. Dr. Kunszt Márta: kéri, zárják le ezt a témát, mert nem hiszi, hogy a civil szervezetek sokszínűségét most meg tudják vitatni. Bókay Endre: Nagy Csaba képviselőtársa valószínűleg nem ismeri azokat az információs csatornákat, amelyeken közreadják ezeket a döntéseket. Minden egyes pályázatról beszámolnak a Pécsi Hírekben, továbbá az Interneten is megtalálhatók. Egyetért Juhász István hozzászólásával, mert több száz bizottsági határozat van, és ha mindegyikről beszélnek, akkor a Közgyűlés azzal telik, hogy újra megtárgyalják a korábbi bizottsági döntéseiket. Természetesen tiszteletben tartja a nyilvánosság tájékoztatását, de ettől függetlenül kéri, használják az információs csatornákat, és ha az nem elegendő, szívesen adnak további részletes tájékoztatást. Tóth Mihályné: az óvodai átszervezésekkel kapcsolatos kérdésre elmondja, az óvodai felméréseket megelőzően is van bizonyos információja a városnak, hogy hozzávetőlegesen hány gyermekre számíthatnak egy adott óvodában. Ha megtörténik a beíratás, akkor látják a tényleges létszámot, és előfordulhat, hogy valamelyik óvodában három csoport helyett csak kettőt, vagy kettő és fél csoportot kell indítani, amely már az átszervezéshez tartozik. Minden átszervezés előtt ki kell kérni egy független szakértő véleményét, aki az átszervezés jogszerűségét vizsgálja első sorban annak szem előtt tartásával, hogy sem a szülőt, sem a gyereket ne érintse hátrányosan az átszervezés. Erre a célra irányoztak elő 100 eft-ot. Dr. Fekete Éva: a Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság 104/2005. (03.07.) sz., a Csellengő fiatalok bűnelkövetővé válásának megakadályozása Pécs veszélyeztetett területein című közbeszerzési pályázat ajánlati felhívásáról címet viselő határozattal kapcsolatban az a kérdése, mire vonatkozik a közbeszerzés, mivel az abban szereplő nevek alapján úgy gondolja, nyomdák lehetnek? Mi a közbeszerzési eljárás tárgya, és milyen összegről van szó? Juhász István: elsőként Lengvárszky képviselőtársa kérdésére válaszol; a Bánki Donát utcai Általános Iskola tavaly felújításra került, és egyéb forrás

13 13 nem állt rendelkezésükre azoknak az eszközöknek a pótlására, amelyeket ilyen esetben célszerű kicserélni, mint például táblák, bemutató eszközök. Egy szermélyes egyeztetést követően a Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság vállalta, hogy 1 M Ft-tal támogatja a saját keretéből az eszközbeszerzést. A Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság feladata, hogy minden közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja, azonban ilyenkor a belső szakmai struktúrát és tartalmat nem vizsgálja, csak a jogszerűség szempontjából hozza meg döntését. Dr. Tóth Bertalan: Fekete Éva képviselőtársa kérdésére elmondja, a program marketing és nyomdai tevékenységének közbeszerzéséről van szó, amelyet az önkormányzati rendeletnek megfelelően folytattak le. Molnárné Garai Edit képviselőtársával együtt részt vettek a szakértő bizottság munkájában, és emlékezete szerint több mint 3M Ft értékű közbeszerzés és meghívásos egyszerűsített eljárással zárult le. nagyon fontos, hogy a program híre minél több fiatalhoz eljusson, amely közel 21 M Ft-ba kerül az Országos Bűnmegelőzési Bizottság támogatásával. Dr. Gáspár Gabriella: a Kulturális Bizottság 26/2005. (03.03.) sz. határozatában támogatási kérelmeket bírált el, a évi költségvetésben szereplő 50 M Ft kulturális keret terhére. A táblázatban szereplő adatok kb. 33 M Ft-ot tesznek ki, azonban közismert, hogy a bizottság korábbi elkötelezettséget is vállalt, 10 M Ft-tal a Tavaszi Fesztivált, és 7 M Ft-tal pedig a Pécsi Színházi Találkozót támogatta. A költségvetés tárgyalása során benyújtott módosító indítványaival is jelezte, hogy az 50 M Ft nem lesz elegendő erre az évre, és ez a határozat is azt bizonyítja, hogy már március elején elfogyott. Megkérdezi a bizottság elnökét, a további kérelmeket, illetve a kultúrára fordítandó egyéb összegeket a költségvetés mely rovatából kívánják finanszírozni? A határozat 5. pontjában felsorolt szervezetek támogatásáról a bizottság a későbbiekben kíván dönteni. A felsorolásból azonban hiányzik az Echo folyóirat annak ellenére, hogy a Kulturális Bizottság ülésén elhangzott. Kérdése, miért maradt ki? Az elmúlt közgyűlésen elhangzott, hogy az ECHO folyóirat túlságosan kritikus hangot üt meg az Európa Kulturális Fővárosa projekttel kapcsolatban. Reméli, nem ezért maradt ki, hanem feledékenységből, vagy valamilyen technikai ok miatt a felsorolásból. Kérdései, hogy az ECHO miért maradt ki a támogatásban részesülők felsorolásából, valamint az 50 M Ft-on felül milyen forrásokból kívánja a város a kulturális fejlesztéseket, valamint a kérelmezőket támogatni? Meixner András: a tegnapi napon tárgyalt polgármester úrral, a Költségvetési Bizottság elnökével ez ügyben. Áttekintették a költségvetés helyzetét, ezen belül a sürgős ügyeket, többek között a kulturális szféra alulfinanszírozottságát is. Abban állapodtak meg, hogy a költségvetés módosításakor a kulturális területre kb. 40 M Ft plusz forrást szánnak, amelyből 20 M Ft a Nyári Színház eddig fedezetlen költségvetését biztosítja. Az összeg másik fele pedig a Pécsi Napok, a Gasztronómiai Fesztivál, Szilveszter, a Bordalfesztivál, néhány közművelődési megállapodásra vonatkozó költségvetési forrásra szolgál, illetve ebbe a 20 millió Ft-ba

14 14 beleférhet akár az ECHO folyóirat támogatása is. A konkrét összegekről majd a Kulturális Bizottság dönt. A bizottság jelenleg még meglévő 3,3 M Ft-os kerete is szolgálhat különböző támogatásokra. Úgy gondolja, hogy ezen tájékoztatása képviselő asszony felvetéseire részben választ ad. A szak-főosztályokkal arra törekednek, hogy a munkát a jövő héttől elkezdjék, és a kéréseket amennyiben lehetséges teljesítsék. Az ECHO folyóirat részben az említett forrásból, részben akár a bizottsági keretből is támogatható a közeljövőben. Tudni kell azt is, hogy a bizottsági keret arányosan használható, és nem lehet előre elkölteni. A közelmúltban beszélt az ECHO főszerkesztőjével, és biztosította a bizottság pozitív hozzáállásáról. A bizottság a II. negyedéves kerete terhére előleget adhat, a 20 M Ft birtokában pedig már a végleges összeg megadható. Nincs tehát ellentét a tekintetben, hogy a folyóiratot támogatni kell-e, vagy sem. Trombitás Károly: a Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság 87/2005. ( ) sz. a közbeszerzési eljárás lebonyolítását végző szervezet kiválasztása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró határozatával kapcsolatban Juhász Istvánhoz, a bizottság elnökéhez a következő kérdéseket intézi: Nyílt, vagy meghívásos volt-e a pályázat? Ha meghívásos pályázat volt, akkor ki hívta meg a pályázókat? Hány pályázó és milyen székhelyűek voltak? Juhász István: kéri képviselőtársát pontosítson, miről kéri az információt? Trombitás Károly: az általa említett 87/2005. (02.28.) számú bizottsági határozatban írtak alapján a közbeszerzési pályázat kiírására jelentkezők megnevezését kéri. Juhász István: az önkormányzati hitelfelvételhez az Európai Uniós előírások szerint közbeszerzési eljárás lebonyolítása szükséges. Két közgyűlési üléssel ezelőtt dr. Mikes Éva már feltett e témakörben egy kérdést, amelyre akkor nem tudott válaszolni, mivel nem volt jelen. Az elmúlt közgyűlésen viszont írásban adott választ képviselő asszony ezen kérdésére. Ezt az írásos válaszát az elmúlt közgyűlés anyaga is tartalmazza. Megismétli válaszát: meghívásos közbeszerzési eljárás történt e kérdésben. Miután erre még nem volt precedens a városi önkormányzatnál, ezért a pénzügyi ágazat vezetői felhívtak hasonló helyzetben lévő önkormányzatokat, és tanácsot kértek arról, hogy kik alkalmasak a jogi és pénzügyi procedúra lebonyolítására. Ennek alapján került meghatározásra a három meghívásra kijelölt cég. Egyébként Nagy Csaba frakcióvezető annak idején a bizottsági eljárásban részt vett, ott ezzel kapcsolatban semmiféle kérdést, észrevételt nem fogalmazott meg, majd azt követően nem írta alá a jegyzőkönyvet. Ha képviselőtársa a konkrétumokra kíváncsi, akkor meg kell néznie az előző közgyűlésen dr. Mikes Éva részére adott írásos válaszát. Trombitás Károly: Juhász István bizottsági elnök előbb elhangzott észrevételét nem cáfolja, azonban a frakció tagjai közül akikkel beszélt senki nem kapta meg az említett írásos anyagot, így tartalmát nem ismerik.

15 15 Dr. Mikes Éva feltette a kérdést, de továbbra sem kaptak választ arra, hogy milyen székhelyű cégek szerepelnek. Annyit talán el kellene mondani, hogy a három pályázóból kettő budapesti székhelyű, egy pedig pécsi cég volt. Nem érti, miért csak három céget hívtak meg. A törvényi előírások szerint három társaság megjelölése kötelező ugyan, de akkor ezek szerint Pécsett egyetlen egy olyan ügyvédi iroda van, amely egyáltalán beadhatja a pályázatát? Láthatták azt, hogy egy hitel, közbeszerzési eljárás kiírására szóló közbeszerzési eljárásra környezetvédelmi betéti társaságot kell meghívni. Majd kiderül, hogy a Bt. alkalmatlan a teljesítésre. A körüljárás a három cég esetében sem sikerült, és sajnálja, hogy Pécsről egyetlen szervezet az, amely egyáltalán képes egy ilyen pályázat beadására, vagy legalábbis így véli a város vezetése. Nagy Csaba: az elmondottakból úgy tűnik, mint ha az egész eljárásban az elejétől a végéig részt vett volna, holott ez nem így van. A Pénzügyi Bizottság kérte, hogy részt vehessen az eljárás értékelő szakaszában. A kiírásban, illetőleg az eljárást lebonyolító szervezet kiválasztásában sajnos nem tudtak részt venni. Személy szerint a borítékbontás során értesült a három szervezet meghívásáról és azok kilétéről. Ezt követően kezdett érdeklődni. Miután megtudta, hogy a Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság ülésének napirendjén szerepelt a téma, és ott javasolták a két nem pécsi székhelyű céget, ill. egy pécsi ügyvédi irodát, azután döntött úgy, hogy ebben az eljárásban, az eljárás legitim részének támogatásában nem kíván aláírásával részt venni, mert ezt így nem tartja helyesnek. Dr. Kunszt Márta: további észrevétel nem lévén szavazást kér. Megállapítja, hogy a közgyűlés 23 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 8 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 131/2005. (04.07.) sz. határozata beszámoló lejárt határidejű határozatokról, bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről A Közgyűlés dr. Toller László polgármester lejárt határidejű határozatokról, bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló előterjesztését megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadta el: A Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály lejárt határidejű közgyűlési határozatokra adott jelentését az előterjesztés 1. számú melléklete szerint; A Népjóléti Főosztály 309/2004. (06.24.) számú határozatára adott jelentését az előterjesztés 2. számú melléklete szerint;

16 16 Az Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottsága 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13/2005. (03.25.) sz. határozatait az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint; A Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság 72, 81/2005. (02.28.) sz., a , 104./2005. (03.07.) sz. határozatait az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint; A Kulturális Bizottság 26, 28/2005. (03.03.) sz., 30/2005. (03.17.) sz. határozatait az előterjesztés 5. sz. mellékletében foglaltak szerint; Az Oktatási Bizottság 16, 19/2005. (03.03.) számú határozatait az előterjesztés 6. sz. melléklete szerint; A Költségvetési Bizottság 41, 45, 46, 49, 50/2005. (03.09.) sz. határozatait az előterjesztés 7. sz. mellékletében foglaltak szerint; A Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 31, 34, 35, 36, 39/2005. (03.08.) sz. határozatait az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal; Az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52/2005. (03.10.) sz. határozatait az előterjesztés 9. sz. melléklete szerint; A Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság 85, 86, 87/2005. (02.28.) sz., valamint az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság 32, 33, 34, 35/2005. (03.10.) sz. zárt ülési határozatait a képviselőknek rendelkezésre bocsátottak szerint Kapják: dr. Toller László polgármester, dr. Tóth Bertalan, Tóth Mihályné, Meixner András, Juhász István, Soó László, dr. Schmidt József, Nyőgéri Lajos bizottsági elnök, Póla József, dr. Sohár Endre főosztályvezető 2.) Helyi lakbértámogatási rendelet Előterjesztő: Bókay Endre bizottsági elnök Bókay Endre: eddig ismert az ún. lakbértámogatás, amely állami közreműködéssel zajlik. A központi kormányzat elmúlt évben hozott döntésével bevezette az eddig ismeretlen albérleti támogatást, melynek lényege, hogy Ft-ot juttatnak minden család számára abban az esetben, ha az összeget közvetítő önkormányzat elfogad egy rendeletet, mely szerint ehhez a Ft-hoz

17 17 legalább plusz Ft hozzájárulást ad. Ez azt jelenti, hogy egy-egy család legalább havi Ft-os lakbértámogatásban részesülhet. A pécsi önkormányzat előzetes bizottsági előkészítés után úgy döntött, hogy megalkotja ezt a rendeletet, és bevezeti ezt az új támogatási rendszert. Minimum maximum Ft albérleti díj-támogatást juttat olyan rászoruló családok részére, akik érvényes önkormányzati bérlakás igénnyel rendelkeznek, és a város ezen igényüket pillanatnyilag nem tudja kielégíteni. Ezzel a fajta támogatással az albérleti piacon lehetőségük van olyan lakást bérelni, amelyhez az általuk fizetett önrész megfelel egy mindenkori szociális bérlakás bérleti díjának. Példaként említi, hogy egy m 2 -es önkormányzati lakás bérleti díja Ft között mozog. Ennyivel kell tehát kiegészíteniük az albérleti díjat. Véleményük szerint ez igen jelentős támogatás. Számításaik szerint az év során, jövő év elején kb. 100 család veszi majd igénybe ezt a támogatási rendszert. Ehhez határoztak meg egy 24 M Ft-os keretösszeget. Arra számítottak, hogy a rendelet már februárban hatályba lép, és mielőbb megkezdhetik a támogatás felosztását. Sajnos ez nem így történt, ezért valószínűleg ezt az összeget az idei év során nem fogják felhasználni. Néhány alapvető információt említ: a támogatást elsősorban olyan személyek igényelhetik, akik önkormányzati lakás iránti kérelmüket legalább 1 éve beadták. A főbérlőnek forrásadót kell fizetnie, tehát prezentálnia kell egy tulajdoni lapot, és egy, a főbérlő és albérlő között megkötött szerződést. Ettől valószínűleg sokan ódzkodnak, ő azonban minden érintett felet biztat a szerződéskötésre, mert ily módon elkerülhető az a klasszikus kiszolgáltatottság, amely sok esetben visszaélésre is lehetőséget ad, akár a főbérlő, akár az albérlők részéről. Ebben az esetben lehetőségük van sérelmeiket jogi úton orvosolni. A szerződéskötés minimális, 20 %-os adófizetési kötelezettséggel jár, és az ügy legalitását biztosítja. Úgy gondolja, e rendelettel jó néhány olyan családon segítenek majd, akik számára jelen pillanatban szociális bérlakást, mint juttatást nem áll módjukban biztosítani. Az albérleti támogatással az önkormányzat jelentős mértékben hozzájárulhat a rászoruló családok mindennapi megélhetéséhez. Az igényléssel kapcsolatos tudnivalókat a helyi sajtóban is közzéteszik. Bízik abban, hogy a rendelettel a korábbi segélyrendszert kiegészítve jó néhány családnak segítséget nyújtanak majd. Kéri a közgyűlést, a rendeletet és a határozati javaslatot fogadja el. Dr. Füredi Péter: az MDF MIÉP frakció a rendeletben foglaltakat támogatja. A rászorulóknak jelentős támogatási formát jelent. Nyilván az élet, és a tapasztalatok igazolják majd, hogy mennyire lehet hatékony, és mennyien tudják igénybe venni. Felhívja a figyelmet a rendelet egy fontos részére, amely a jogosulatlan igénybevételről szól. Hangsúlyozza, a rendeletben foglaltakat be kell tartani, mert súlyos következményekkel jár, ha valaki jogosulatlanul él ezzel a támogatási formával.

18 18 A kormány a választási kampány során, illetőleg a kormányprogramban több tízezer bérlakás építését vállalta magára. Sajnos ez nem valósult meg, és ennek csak töredéke, ami Pécsre lejut. A megépült 120, ill. 80 lakásos garzonház még a Széchenyi-terv keretében valósult meg. Az önkormányzat ugyan erőteljesen próbál ezekben a programokban részt venni. A legutóbb 116 lakásra elnyert GM pályázat már erre a ciklusra esik, de a kapott összeg az ígértnek csupán töredéke. Kérik a városvezető koalíciót, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a kormány lakáspolitikája fokozottabban érvényesüljön. Annak idején még Medgyessy Péter miniszterelnök úr is azt mondta, hogy a hatékony, jó elemeket a Széchenyi-tervből meg kell őrizni, sőt tovább kell fejleszteni. Ehhez képest nem épülnek a kollégiumok, a panel-felújításra nyújtandó pénzek kifizetése akadozik. A nehezen igénybe vehető feltételek miatt, megfelelő számú jelentkező hiányában a Fecskeház program határidejét is meg kellett hosszabbítani. Ismétli, az MDF MIÉP frakció támogatja a rendeletet, annak ellenére, hogy csak ideiglenes megoldást jelent. Arra az időszakra szól, amíg a szociális bérlakások megépülnek, és az igénylők meg nem kapják. A kormány felé hatékonyan kell érvényesíteni az érdekeket, olyan lakáspolitikát kell kialakítani, hogy ez a lehetőség minél kiterjedtebben, és minél szélesebb tömegek részére elérhetővé váljon. Erb József: a fizetendő lakbér szociális alapon történő kiegészítését elfogadható megoldásnak tartja, és azt is, hogy a város költségvetéséből 24 M Ft-ot különítenek el erre a célra. Az előterjesztésből úgy értelmezi, hogy ugyanekkora összeget kapnak központi költségvetési forrásból, ami már 48 M Ft-ot tesz ki. Ha ez így van, akkor több száz ember lakásproblémájának megoldására nyílik lehetőség. Nagy Csaba: kéri a bizottság elnökét, konkrét példákat említsen. Pl. ha egy házaspár egy gyermekkel 55 m 2 -es lakásban lakik, akkor melyek azok a jövedelmi határok, illetve mekkora lehet az az összeg, amikor jogosulttá válnak erre a támogatásra? Mekkora támogatást jelent ez valójában? Bókay Endre: a rendelet kiegészítésül szolgál. Rendkívül drága a beruházási rendszerrel ily módon megejteni a lakáspótlást. Pécsett nincs lakáshiány. A városban 67 ezer lakás van, amely az itt lakók létszámához képest normális arány. Sajnos az elosztásban van a hiba. A kevés jövedelemmel rendelkező társadalmi réteg nem képes lakást vásárolni, így nem marad más lehetősége, minthogy lakást bérel. A bérlethez kíván az önkormányzat hozzájárulni. Évek óta, mindkét kormány klasszikus törekvése, hogy a bérlakások számát növelje. Mint ismeretes, a lakásoknak kb. 94 %-a magántulajdonban van, és mindössze 6 %-a önkormányzati tulajdonú, amit bérleményként használnak. Ez az arány a fejlettebb országokban 40 %, tehát a magyarországi 6-7-szerese. Éppen ezért szeretnék elősegíteni, hogy megérje bérlakásokat kiadni az érintettek számára. Volt egy időszak, amikor befektetésként nagyon sokan vásároltak lakásokat, amelyek bérbeadásából élnek, ezzel egészítve ki a jövedelmüket. Ez Pécsett gyakorlattá vált, annál is

19 19 inkább, mert egyetemi város lévén sok egyetemista bérel lakásokat. A megoldást nem tartják sem átmenetinek, sem pótintézkedésnek, hanem az összegek nagyságát tekintve egy olyan intézkedésnek, amely hosszú távon egy új gyakorlatot jelent. Az eddigi lakásbiztosítás mellett az albérleti díj támogatással a rászorulók részére jelentős hozzájárulást nyújt az önkormányzat. A lakbértámogatások Ft között mozogtak, ezen rendelet elfogadásával a minimális összeg Ft. Nagy Csaba frakcióvezető kérésére példaként említi, ha egy család egy gyermeket nevel, a minimálisan részükre juttatott támogatás összege Ft, plusz a gyermek után még Ft, tehát összesen Ft-os lakbértámogatásra jogosultak. A családtörvényben pontosan meghatározott, hogy hány fős család hány négyzetméteres lakást igényelhet, s a lakbérek megállapítása ennek megfelelően történik. Ez a második szempont. Nyilván, ha jövedelmük lehetővé teszi, akkor nem is kerülnének ebbe a támogatási rendszerbe, mert a szociális bérlakást csak azok igényelhetik, akiknél az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 2,5-szerese alatt van. Jelzi, Füredi képviselőtársa tévedett, mert a 116 lakás pályázatát már a Szocialista Szabad Demokrata kormányzat biztosította. A közvélemény számára pontosításként elmondja, ez a beruházás összességében nagyobb, mint az összes eddigi támogatás. A Fecskeházzal kapcsolatban megemlíti, a Lenke utcában (a volt Egyetem Utcai Általános Iskola udvarán) 61 lakás készült el. Annak a lehetőségét, hogy ide fiatal házaspárok pályázatot adjanak be, hosszabbították meg 45 nappal. Ezt elsősorban azért tették, mert jelenleg a 31 lakásra 18 pályázat érkezett. Az Oktatási Minisztérium által kibocsátott rendelet előírja az önkormányzatok számára azoknak a fiatal házasoknak, akik ide pályáznak, kötelező előtakarékoskodni. Ez az előtakarékosság közel Ft-ot jelent havonta. Egy 1 szoba összkomfortos, teljesen új lakás esetében Ft havi lakbért fizetnek. Ez teszi lehetővé számukra, hogy takarékoskodjanak. Azt a célt kellene szolgálnia a rendeletnek, hogy ezt a pénzt ne albérletre költsék, hanem tegyék félre, és a 4-5 éven belül összegyűjtött kb. 2,5 millió forinttal képessé váljanak hitelek igénybevételével önálló lakás vásárlására. A panelfelújítások tekintetében az országos lista alapján Pécs városa messze az élen jár, az épített panelok közel felének a hőszigetelését elvégezte. Pécsett panellakás található, és idén nyáron hőszigetelését végzik el, a lakosság és a kormány támogatásával közösen. Hangsúlyozza, egy új gyakorlatról van szó, ami nem átmeneti. Hozzáfűzi, ez nem jelenti azt, hogy valaki a későbbiekben nem kaphat szociális bérlakást. Főként a fiatalok esetében helyzetük javulhat, önálló jövedelmük meghaladja azt az összeget, amely alapján jogosulttá válnak, vagy lakást szereznek, akkor természetesen ezt a támogatást nem kapják, és helyükbe mások lépnek. Erb képviselőtársa kérdésére, hogy az önkormányzat által e célra elkülönített 24 M Ft-hoz ugyanennyi állami támogatást kapnak-e, válasza nem. Annyi támogatást kap az önkormányzat, ahányszor Ft-ot osztanak ki. A 24 M

20 20 Ft egy keretösszeg. Ha pl. 100 x 7.000, azaz 7 M Ft-ot tudnak kiosztani, akkor ehhez az összeghez jön még egyszer 7 millió forint a központi kormányzattól támogatásként. Minden év szeptemberében történik egy elszámolás, amely alapján majd az összegeket átutalják. Várbíró Péter: kéri az önkormányzat részéről pénzügyi vonalról megerősíteni, hogy a panelprogrammal kapcsolatos önkormányzati részarányok valóban kellő időben kifizetésre kerülnek, vagy pedig ahogy azt tudni lehet különböző hitelekkel, egyéb konstrukciókkal kerül áthidalásra a jelentkező pénzügyi hullámvölgy? Lehetséges, hogy az önkormányzat ki tudja ezt az összeget fizetni, csak nem mindegy, hogy mikor, milyen áthidaló megoldással lehet az érintettek rendelkezésére bocsátani. Kérdezi, hol az igazság? Bókay Endre: válasza, mint már korábban is elmondta, a lakásépítésekhez és a panelfelújításokhoz is hitelt vesz fel az önkormányzat. Éppen azért, mert a piacon ezen beruházásokra nagyon kedvezményes hitelfeltételek vannak, amit ki is szeretnének használni. Ez semmilyen mértékben sem késlelteti a beruházásokat. Az önkormányzat minden esetben akkor fizette ki a beruházást, amikor az megvalósult, és átvették. Nincs részfinanszírozás, mint pl. a vállalkozók esetében, akik a munkák elkezdéséhez előleget kérnek. Ezt az önkormányzat sajnos nem tudja vállalni. A központi kormányzat is csak akkor fizeti ki a pénzt, ha az önkormányzat igazolja, hogy a beruházás valóban megvalósult, és azt átvette. Ez mindenütt így történik, ebben nincs semmi különös. Dr. Kunszt Márta: további hozzászólás nem lévén a rendeletről kéri a szavazást. Megállapítja, hogy a közgyűlés 31 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 3 tartózkodás mellett megalkotta a lakbértámogatásról szóló 12/2005. ( ) számú rendeletét. A változatlan tartalommal elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. Ezt követően a határozati javaslatról kéri a döntést. Megállapítja, hogy a közgyűlés 36 egybehangzó igen szavazattal a határozati javaslatban foglaltakat elfogadta. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 132/2005. (04.07.) sz. határozata a lakbértámogatási programban való részvételről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata elhatározza, hogy részt kíván venni a lakbértámogatási programban. A programban való részvételhez 2005.évre 24 Mft-ot biztosít a

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2004. május 13-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2004. május 13-i üléséről 3-1-7/2004. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2004. május 13-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, dr. Bretter Zoltán, Cservék Ágnes, dr. Deák Péter, De Blasio Antonio,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. november 24-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. november 24-i üléséről 3-1-15/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. november 24-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, Fratanolo János,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2004. szeptember 16-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2004. szeptember 16-i üléséről 3-1-12/2004. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2004. szeptember 16-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, dr. Bretter Zoltán, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Dévényi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 28-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 28-i üléséről 3-1-6/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 28-i üléséről Jelen vannak: dr. Bretter Zoltán, Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. 03-3/15-26/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. szeptember 15-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság január 4-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság január 4-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. 03-3/15-1/2017. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017. január 4-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 3-4-28/2005. TÁRGY: BESZÁMOLÓ LEJÁRT HATÁR- IDEJŰ HATÁROZATRÓL, ÁT- RUHÁZOTT HATÁSKÖRŰ BI- ZOTTSÁGI DÖNTÉSEKRŐL MELLÉKLET: CSOMÓ E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. december 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Bartáné Tóth Mária Dr.

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

K)L;8vs/t/:,;4'{íi ko,i"1-j

K)L;8vs/t/:,;4'{íi ko,i1-j IKTATAS Készült a Gazdasági Bizottság 2014. június Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés kezdetének időpontja: 9 10 óra e~~ 12-én a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról.

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én, 8.00 órakor kezdődő ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Napirendi pontok: Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/ , 6 25/

Napirendi pontok: Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/ , 6 25/ Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szociális feladatellátás átszervezése Iktatószám: 9672/2011. Melléklet:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2007. június 7-i üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2007. június 7-i üléséről. 3-1/2007/13. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2007. június 7-i üléséről. Jelen vannak: Bognár László, dr. Bretter Zoltán, Csizi Péter, Dévényi Sándor,, Fuchs Gábor,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 16-án, 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 84/2016. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről.

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről. 40103-18/2014. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 31-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 5/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Szám: 6/4-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Készült a Népjóléti és Sport Bizottság október 5-ei üléséről

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Készült a Népjóléti és Sport Bizottság október 5-ei üléséről 03-3/11-24/2011. Ö S S Z E F O G L A L Ó Készült a Népjóléti és Sport Bizottság 2011. október 5-ei üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Moór Eszter: köszönti az ülésen megjelenteket.

Részletesebben

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása.

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása. II-2/455-11/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. december

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI Ikt.szám: 1/144-8/2012. KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete november 20-án órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete november 20-án órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 20-án 16 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Művelődési ház Bakonytamási Jelen vannak: Az 5 fős

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Szám: 22-13/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

Részletesebben