Kerékpárúton a fürdőbe?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerékpárúton a fürdőbe?"

Átírás

1 VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 9. szám Cegléd város honlapja: Kerékpárúton a fürdőbe? Cegléd Város Önkormányzatának bevételeit évről évre döntően az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési költségére, illetve a városüzemeltetési feladatokra kell fordítanunk. A nagyobb beruházások, fejlesztések az önkormányzatok számára önerőből nem valósíthatóak meg. Egyetlen lehetőség erre, hogy igazodva a hazai és az uniós pályázatokon megfogalmazott célokhoz, gondosan előkészített pályázati anyaggal bizonyítsuk: nálunk szükségesebb egy adott fejlesztés, mint máshol. Versenyre kell kelnünk az eltérő adottságokkal rendelkező többi pályázóval, önkormányzatokkal. A tervezéshez, a pályázatíráshoz és az önrészhez a költségvetésünkben minden évben komoly összeget különítünk el. A Ceglédbercelt Cegléddel összekötő, ös számú Budai út állami kezelésben van. Rossz állapotát csak jelezni tudjuk a közút kezelőjének, ezt rendszeresen meg is tesszük. Ez az út rendkívül balesetveszélyes, különösen a kerékpárosokra nézve. Nemrégen, 2007 végén halálos baleset is történt itt. A biztonságos kerékpáros közlekedés nagyon fontos lenne mind a környéken lakók, hobbi-telkesek, mind pedig a fürdő látogatói számára. Nemcsak itt, hanem Cegléd többi részén is szükség lenne kerékpárutak létesítésére, a meglévő hálózat bővítésére. A város rögtön kihasználta a legutóbbi uniós pályázati lehetőséget kerékpárút építésére. A Közép-Magyarországi Operatív Program kertében kiírt KMOP számú kiíráson a Budai-úton létesítendő kerékpárútra pályáztunk, mert ez a fejlesztési elképzelés állt legközelebb a pályázatban megjelölt célokhoz. Az elnyerhető támogatás a beruházás költségeinek 80 %-a, de maximum 200 millió forint volt. A pályázatban jeleztük, hogy ez a Külső-Kátai úttól a Cegléd-Budai úti fürdőig terjedő 4,5 kilométeres szakasz terveink szerint az I. üteme lenne egy majdani, Ceglédbercelig építendő kistérségi kerékpárútnak. Ezért ezt a pályázatot a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás nyújtotta be, de a költségeket Cegléd biztosítja. Az alapos előkészítésnek köszönhetően ez év október 6-án sikeresnek minősítették a pályázatunkat, amelyen a régióban a legmagasabb összeget, forintot nyertünk. A teljes költség várhatóan negyedmilliárd forint lesz. A kivitelezés a közbeszerzési eljárás lezárása után, leghamarabb tavasszal, nyár elején kezdődhet. A Budai útnak az első szakasza, az Összekötő úttól a Citromház söröző előtti buszmegállóig A Budai-úton. Jövőre már nem így lesz november 2. olyan keskeny, hogy a mostani előírások szerinti minimum 2,6 méter szélességet nem lehetett volna a csapadékvíz-elvezető rendszer miatt megoldani. A kerékpárút a volt téglagyárig az út két oldalán, onnan pedig a bal felén halad majd egészen a fürdőig. Örvendetes, hogy az érintett öregszőlői területek tulajdonosai megértették a kerékpárút jelentőségét, és megkötöttük az elővásárlási szerződéseket, így nem volt szükség kisajátítási eljárások megindítására. Ez a nyertes pályázat gazdagítja az utóbbi időben elért pályázati sikereket, amelyeknek köszönhetően a gazdasági válság ellenére is több fejlesztésre lesz módunk Cegléden. A 100 milliót meghaladó támogatott további fejlesztések: félmilliárdból épül a déli városrészt érintő csapadékvíz-elvezető rendszer, két ütemben 140 millióból P+R parkoló a vasútállomásnál, és 135 millióból megújul a Pesti út 7. szám alatti Szociális Szolgáltató Központ. Tótin Lóránt alpolgármester Fotó: Kisfaludi

2 2 CEGLÉDI HÍRMONDÓ november 2. Képviselőink mondják Dr. Horváth Tiborné (MSZP) Az október 23-i városi koszorúzási ünnepség után írom ezt a pár sort. Ünnepi hangulatban, kissé furcsa érzéssel. Évek óta figyelem az októberi forradalom és fiatal köztársaságunk évfordulóján, hogy a tiszteletadásra szinte mindig ugyanazon személyek jönnek el. Valóban, ez az ünnepség nincs körítve hangos rendezvénnyel, de talán érdemes elgondolkodni, ennyit ér 56 emléke és a szabad Magyarország megalakulásának évfordulója? Csak remélni merem, nem! Most más! Az Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságának alelnökeként nekem különösen fontosak azok az előterjesztések, határozatok, amelyek ezeket a területeket érintik. Legutóbbi testületi ülésen tárgyaltuk a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság 2008/2009-es gondozási év beszámolóját. Nehezen tudok kiemelni olyan részterületet, amelyből ne a legmagasabb színvonalon elvégzett munka derülne ki. Ismerve a férőhely hiányt - 38 kisgyermeket kellett elutasítani szeptemberben, amelyet később felére tudtak csökkenteni a szakmai munkán ez nem látszik. Erről a Közép-magyarországi Szakmai Felügyelet ellenőrzési jegyzőkönyve is tanúskodik. Mind a védőnői, mind a bölcsődei munka kiegyensúlyozottan színvonalas. Köszönet érte az ott dolgozóknak. A férőhelybővítésben remélhetőleg segít egy közeljövőben megvalósuló pályázat. Mint ahogyan a Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat Pesti út 7. sz. alatti épületének korszerűsítése és eszközök modernizációját elősegítő pályázat is. Csak azt szeretném nyomatékkal mondani, hogy az indokolt szükségletek és a jól megírt pályázatok sikeresek lesznek. Persze sokkal több pályázat is folyamatban van, más-más területen nyertünk is, de én most csak a szociális szférát emeltem ki. Fogadó óráimon sok-sok nehézsorsú ember kér tőlem segítséget, vagy tanácsot, de vannak, akik éppen a pályázatok sikertelenségét kérik számon. Ezért is emeltem ki az előbbieket. Györe Anett (Fidesz) Három év együtt, egy új Képviselő-testülettel, Városvezetéssel. Ez eltelt idő alatt a megörökölt rossz pénzügyi kondícióban lévő Önkormányzatot sikerült stabilizálnunk, sőt a ciklus közepére már a fejlesztésekre is komolyabb pénzeket tudtunk fordítani. A világgazdaság és a rossz kormányzati politika hatása a város helyzetére is rányomta a bélyegét. Feszes, odafigyelő gazdálkodásnak köszönhetően, azonban az idei esztendőben is folytatni tudtuk azokat a megkezdett fejlesztéseket, beruházásokat, melyek hitünk szerint a ceglédi polgárok érdekeit szolgálják. Jelentős összegeket fordítunk a város közterületeinek felújítására, megszépítésére. Folytatódnak úthálózataink karbantartási felújítási munkálatai, elkészül az Örkényi út egy kilométeres szakasza. Szép sikereket érünk el pályázatainkkal: jövő évre 50 milliós önkormányzati önerővel, pályázati forrásokkal elkészül a rég óta áhított Budai úti kerékpárút, és új burkolatot kap a Szolnoki út teljes szakasza. Úgy hiszem, hogy helyes volt az a döntésünk, miszerint kötvénykibocsátással kiváltottuk a rossz kondícióban lévő hiteleinket, és az ehhez kapcsolódó közel 300 millió forintot lekötött formában rendelkezésre tartjuk pályázati önerő biztosításához. Megválasztásomkor célul tűztem ki körzetem útjainak rendbetételét. Az idei évben is jelentőset lépünk előre a tél beálltáig befejezendő munkálatokkal. Terveimben szerepel a következő év tavaszára körzetem egyik ékköve, a Bajcsy-Zsilinszky tér megszépítése. Ennek előkészületi munkái melyben részt veszek már megkezdődtek. Bízom benne, hogy az Önkormányzatokra tornyosuló sötét fellegek, melyek a következő évi költségvetési támogatásokról szólnak, nem törhetik meg ezt a lendületet, és jövő évben jelentősebb pénzeket tudunk fordítani a város közterületeinek szépítésére és az útjaink rendbetételére. A 301-es parcellánál Cegléd Város Önkormányzata képviseletében Tótin Lóránt alpolgármester, valamint Dr. Surányi Dezső és Tábori László vezetésével a Kossuth Lajos Gimnázium diákjai megkoszorúzták az 1956-os szabadságharcban részt vett ceglédi születésű Batonai László és Batonai István sírját. A forradalom leverése után letartóztatott és kivégzett fivéreket Nagy Imréhez és társaihoz hasonlóan a 301-es parcellában, jeltelen sírban temették el. A rendszerváltozás idején rehabilitálták őket. Csak ezután kerülhetett fel nevük a sírjukra. Megemlékezés a 301-es parcellában nyugvó ceglédi hősökről Fotó: Tábori

3 2009. november 2. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3 Igazat mondtunk akkor, amikor a féléves pénzügyi beszámoló kapcsán azt állítottuk, hogy az Önkormányzat évi gazdálkodását stabilitás és megfontoltság jellemzi. Ezt támasztják alá Cegléd Város Önkormányzata pénzügyi helyzete III. negyedéves beszámolójának adatai. A Képviselő-testület október 21-i ülésén, és az azt megelőző bizottsági üléseken tárgyalta a Pénzügyi Iroda által készített előterjesztést. Az előző, féléves beszámoló tárgyalásakor és a Ceglédi Hírmondó szeptemberi számában kifejtettük, hogy az önkormányzatok gazdálkodásának egyik sajátossága, hogy a bevételek közül a helyi adók két időpontban, márciusban és szeptemberben esedékesek. Ezért félévkor és évvégén korai a vészharangot kongatni, mert az önkormányzat számlájának egyenlege, illetve a kifizetetlen számlák összessége ilyenkor rosszabb képet mutat. A várakozásainknak megfelelően az önkormányzat pénzügyi helyzete a III. negyedév végén jóval kedvezőbb, mint félévkor. Az előbb említett okok miatt december 31-re a jelenlegi helyzet ismét romolhat, de várhatóan az önkormányzat fizetőképessége továbbra is megmarad. Egy család életében is így van ez, hiszen a hónap elején, amikor a fizetések a bankszámlára érkeznek, jóval kedvezőbb a bankszámla kivonat egyenlege, mint 20 nappal később, a hónap vége felé. A III. negyedév zárónapján, szeptember 30-án az önkormányzat bankszámla egyenlege +68 millió forint volt. Ez az összeg a rendelkezésre álló 250 milliós likvidhitellel (folyószámla hitelkerettel), 318 millió forintos mozgásteret biztosít. Tudni kell, hogy a ceglédi önkormányzat számára a folyószámlahitel után fizetendő kamat mértéke alacsonyabb, mint a betéti kamat. Így rosszabb hónapokban is előnyösebb számunkra, ha egyszerre van lekötött betétállományunk (ez most több mint 300 millió forint) és folyószámlahitelünk, mint ha feltörnénk a lekötött betéteinket. A tartozásállomány záró értéke szeptember 30-án ,- Ft volt. Mit jelent ez? A tartozásállományt nem szabad összekevernünk az adósságállománnyal. Egy család által felvett (lakás-, autó-, háztartási gép-, Ismét gyászol a Polgármesteri Hivatal ELHUNYT CZÉRNA MIKLÓS március elsejétől a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjeként, majd január 1-jétől a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetőjeként dolgozott Hivatalunkban, legutóbb pedig a Hatósági Iroda vezetésére kapott megbízást. Korábban, 1975-től a VOLÁN Vállalatnál dolgozott. Munkája mellett, 1983-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett okleveles közgazda minősítést, közlekedés szakon. Hosszú időn át, egyre magasabb vezetői beosztásokat nyert el a cégnél. A vállalat felszámolása után a METESZ-nél vállalt ügyvezető igazgatói megbízást. Ez időben elvégezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem szakosítóját marketing-piacvezető szakon. A Polgármesteri Hivatalhoz beadott pályázati anyagában konkrét elképzeléseket, pontos távlati terveket vázolt fel leendő tevékenységével kapcsolatban, melyeket irodavezetői minőségében mindvégig igyekezett teljesíteni. Halála napjáig munkált benne mélységes kötelességtudata. Rendkívüli szaktudásával minden helyzetben tudott választ, segítséget adni munkatársainak. Ha problémáktól feszült hangulatban kérdéssel fordultunk hozzá, elég volt ránéznünk, mert megnyugtató tekintetével elhitette velünk, hogy minden rendben van, s már volt is ötlete a megoldásra. Megértéssel, stb.) hitelek összessége az adósságállomány. A már megkapott, de még kifizetetlen (villany-, gáz-, törlesztőrészlet-, stb.) számla pedig a tartozásállomány. A 79,4 milliós tartozásállomány 99,6%-ának a kifizetési határideje kevesebb, mint 30 napja járt le. Ez azt is jelzi, hogy a helyzet nem rózsás, hiszen a kifizetések többségében nem történnek meg határidőre. Stabilitást jelez viszont az, hogy az átlagos 30 napos késés jóval kevesebb, mint az előző önkormányzat idején volt, amikor nem volt ritka a 180 napos késés sem. Folytatva a megfontolt gazdálkodást, ebben az évben ez a stabilitás fogja jellemezni az önkormányzat pénzügyeit. A 2010-es esztendőre viszont komoly aggodalommal tekintünk. A Bajnai-kormány által beterjesztett költségvetés drasztikus elvonásokkal sújtja az önkormányzatokat és intézményeit. A kormány szándékai szerint jövőre az APEH szedi be a helyi iparűzési adót. Ez is nehézségeket fog okozni a településeknek. Ezért önkormányzatunk, a jelenlegi bizonytalanságok ellenére megkezdte a jövő évi települési költségvetés tervezését, hogy mielőbb felkészüljünk a megszorításokra. Tánczos Tibor őszinte érdeklődéssel fordult az emberek felé. Bármilyen nehéz feladatok, terhek nyomták is a vállát, ezeket félretéve, teljes valójával tudott ránk figyelni, s minden tudásával támogatni, felkarolni a rászorulókat. Megbízható emlékezetével, széles látókörű ismereteivel még betegsége idején is segítette a Hivatal munkáját. A Képviselő-testület ülésein, a zárt napirendi pontok tárgyalásán is, szinte kivétel nélkül jelen volt. Ha egy-egy vitatott, vagy bonyolultnak tetsző esetben szakmailag kellett megvilágítani a témát, Czérna Miklós úrra mindig lehetett számítani. Nem csak az irodájához tartozó ügyiratokat ismerte pontról pontra, de a más irodákhoz tartozó szakmai kérdésekben is igen nagy jártassága volt. Kiváló logikájával, megalapozott tudásával biztos támasza volt a város vezetésének. Udvarias, előzékeny férfi volt, emellett finom humorával sokszor megnevettetett minket. Halk szavú, ám határozott embernek ismertük, aki munkáját, pontosan, felelősséggel végezte. Ha gondtól árnyékolt arccal az irodába lépett, egyetlen jó szavunk elég volt, hogy igazi mosolyra derüljön. Akkor is, amikor már gyakori fájdalmak gyötörték, bár nem beszélt róla még nekünk. Amíg köztünk volt, mindvégig megőrizte magabiztos tartását. A szó nemes értelmében mindannyian igazi úriembernek ismertük. Ötvennégy éves korában veszítettük el. Iránta érzett szeretetünk, tiszteletünk örökre megmarad.

4 4 CEGLÉDI HÍRMONDÓ november 2. RÖVID HÍREK RÖVID HÍREK Csapadékvíz elvezetés pályázati támogatásból Cegléden, a Csengeri szél Akácos utca által határolt területen megkezdődött a csapadékvíz elvezető rendszer átépítése. A gravitációs elven működő elvezetéssel a városon kívülre folyik majd a csapadékvíz. A kivitelező igyekszik a munkát lehető legkíméletesebb módon végrehajtani, a kis kerteket, és az átereszeket fedő burkolatot az eredeti állapot szerint helyreállítani. Az ingatlantulajdonosokat folyamatosan informálják. Út a munkához - sikerekkel Ismét gyarapodott az e program keretében közfoglalkoztatott munkavállalók száma. A ceglédi térségben már több mint ezer fő nyert elhelyezést az önkormányzatnál és annak intézményénél. Közülük olyan is van, akit már hagyományos munkaviszony keretében foglalkoztatnak, tehát a módszer sikere bizonyítható. Alsó és felsőfokú végzettségűek egyaránt részesei a rendszernek, segélyezés helyett értékteremtő munkájukért kapnak bérezést. Új parkolóhelyek kialakítása A Szolnoki út Bercsényi utca és Batthyány utca közötti szakaszán kultúrált parkolók készülnek, fasort ültet és a csapadékvíz elvezetését is megoldja az Önkormányzat. Fedezetét az üzlettulajdonosok által fizetett parkolóhely megváltási díj adja. Az út mindkét oldalán, összesen hatvan parkolóhely áll majd rendelkezésre. A tervek szerint november végén már birtokba vehetik az autósok az új területet. Használata ingyenes lesz. Sikeres pályázatból korszerűsítés A Többcélú Kistérségi Társulás 122 millió forintot nyert uniós pályázaton. Ebből az összegből a Családsegítő Központ Pesti út 7. szám alatti irodája újul meg az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében, a munkakörülmények javítására. A tervek nem csak a külső és belső felújítást tartalmazzák, hanem számítástechnikai fejlesztést, illetve akadálymentesítést is végeznek. A támogatásból Újszilvás is részesül, a faluház korszerűsítésére. Ismerje meg az MBT lábbelit! -kíméli az ízületeit, gerincét és a derekát -minden lépéssel megdolgoztatja a farés combizmokat, valamint a mélyizmokat -utcai viseletre és sportolásra is egyaránt alkalmas Önnek nincs más dolga csak viselni! MBT PONT CEGLÉD Kossuth Ferenc utca (a T-Mobile és Szent Rókus Pont mellett) Tel: 53/ , Mobil:70/ Nyitva: H-SZ: 9-17,CS-P: 9-18 Szo: 9-12

5 2009. november 2. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 21- én tartotta ülését. A munkaterv szerint október 22-én következő ülést a belső strand fejlesztését célzó pályázat beadási határideje miatt egy nappal korábbi időpontra kellett összehívni. Támogatást kapott az az elgondolás, hogy a Mobilpark Közhasznú és Nonprofit Kft. pályázatot nyújtson be a Versenyképes turisztikai termék-, és attrakciófejlesztés (KMOP /B) című felhívásra, a ceglédi belső strand fejlesztése és korszerűsítése tárgyában. A pályázó azért nem maga az Önkormányzat, mert így magasabb támogatottságot kaphat az esetlegesen nyertes projekt. A KMOP által meghirdetett - Funkcióbővítő rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében - című pályázat benyújtásáról határoztunk. Az előkészítéshez szükséges 10 millió forintot a pályázati keretből biztosítjuk. Elfogadtuk a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság 2008/2009-es gondozási évéről szóló beszámolót, illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Jóváhagytuk az Óvodák Bölcsődék Gazdasági Hivatala Alapító Okiratának módosítását, valamint a Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát. Beszámolót kaptunk Cegléd Város Önkormányzatának III. negyedévi pénzügyi helyzetéről, a szeptember 30-i állapot alapján. Az adatok kedvező képet mutatnak. Az Önkormányzatnak 60 napon túli tartozása nincs, a kifizetések ütemesen megtörténtek. Bankszámla-egyenlegünk hosszantartóan pozitív értéket mutat. Likvidhitel-felvétel nem volt, munkabér-hitelként október elején 30 millió forintot igényeltünk. Rendeletalkotásra is sor került. A 32/2009. (X. 29.) KT. rendelet az 5/2009. (II. 23.) számú, Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására született. A 33/2009. (X. 29.) KT. rendelet a vásárokról és piacokról szóló 25/2007. (XI. 29.) Ök. rendelet módosítása. A rendeletek lapunk e számában olvashatók. Létrehoztunk egy munkacsoportot a Mediterrán paradise beruházási koncepció megvizsgálására. Az elképzelés szerint a Budai-úti fürdő 130 ezer négyzetméteres területe fölé a világon egyedülálló, alátámasztás nélküli kupola épülne. A Képviselő-testület eddigi véleménye az, hogy ha az ajánlattevő ezt a kupolát technikailag és pénzügyileg kivitelezni tudja, akkor Cegléden helyet biztosítunk neki. A Képviselő-testület tudomásul vette Dr. Gabnai Judit bejeltését, hogy Dr. Kuklis Judit személyében rezidenst foglalkoztat. Visszavontuk a MAK alapítvánnyal kapcsolatos, terület eladásra vonatkozó 64/2009. (III. 19.) Ök. határozatot. Frakcióközi egyeztetésről döntöttünk az önkormányzati cégek felügyelőbizottságának díjazása tekintetében. Horváth József képviselő VÁRVAG Kft.-re vonatkozó előterjesztéséből módosításokkal két pontot fogadtunk el. E szerint a VÁRVAG Kft.-nek január 31-ig kell elkészítenie üzleti tervét, illetve 2010-től minden önkormányzati cégnek negyedévente be kell számolnia az üzleti terv teljesüléséről. Elfogadtuk a évi belső ellenőrzési tervet. Ebben, egyebek mellett, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény évi módosításának alkalmazása lesz a vizsgálat tárgya a Polgármesteri Hivatalban. Elfogadtuk a Ceglédi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság részére kiemelt szervezeti célok évre vonatkozó meghatározását. Támogatjuk a Ceglédi Vasutas Sportegyesület kiemelten közhasznú szervezetté történő nyilvántartásba vételét. Az átalakulással a sportegyesület vállalkozók általi anyagi támogatása könnyebben biztosítható. A nyilvántartásba vételhez szükséges egyéb feltételek mellett a szervezetnek olyan közfeladatot is el kell látnia, amelyről az önkormányzatnak kell gondoskodnia. E kitétel folyamatosan teljesül, hiszen az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételét az egyesület helyiség biztosításával teremti meg. A Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület rendkívüli anyagi támogatásáról is döntöttünk. Ez alapján az egyesület részére 2 millió forintot adunk át. Elfogadtuk az idén létrehozott 100% önkormányzati tulajdonú VÁRVAG Kft. Szervezeti és Működés Szabályzatát. Elfogadtuk a Cegléd Város Önkormányzata, és a VÁRVAG Nonprofit Közhasznú Kft. közötti feladat ellátási keretszerződést. Egyidejűleg felhatalmaztuk a polgármestert a keretszerződés aláírására. Módosítottuk a VÁRVAG Kft. Alapító Okiratát is. Hozzájárultunk az ÖKOVÍZ Kft. Társasági Szerződésének módosításához, mely az Ügyfélszolgálati Irodának helyet adó, Cegléd, Szolnoki út 6. telephely létesítése miatt vált szükségessé. A Szociális Koncepció és az Idősügyi Koncepció aktualizálásáról is döntöttünk. A kétlépcsős panelprogram pályázatban részt vevő Károlyi Mihály Lakótelep C tömb E Épület Társasház részére a pályázatban szereplő vissza nem térítendő támogatásra összeget ítéltünk meg. A pályázó társasház a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felé pályázik tovább. Zárt ülésen a Cegléd Város Szociális Szolgálatáért elismerő oklevél adományozásáról, lemondás miatt a Városfejlesztési, Mezõgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság új, nem képviselõ tagjának megválasztásáról, továbbá ingatlan vásárlásáról határoztunk. A nyilvános ülésen elhangzottakról bővebb információ a honlapon található, ahol az előterjesztések dokumentumai, illetve az ülés hanganyaga letölthető. A jegyzőkönyv, annak elkészülte után szintén a honlapon, illetve a Városi Könyvtárban olvasható. Tótin Lóránt alpolgármester MEGHÍVÓ Karácsonyt váró adventi hangversenysorozatra Cegléd Város Önkormányzata és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szeretettel meghívja Önt és kedves családját karácsonyt váró adventi hangversenysorozatra december 12-től december 20-ig. A rendezvények támogatója: Cegléd Város Önkormányzata. 1. A csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum adventi nyitóhangversenye december 12. (szombat), 18 órakor a Városháza dísztermében. A hangversenyre a belépés díjtalan. 2. Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárainak karácsonyi hangversenye december 14. (hétfő) 18 órától a Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében. További információ illetve érdeklődni lehet a Zeneiskolában a 53/ ös telefonszámon. 3. A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Leánykarának karácsonyi hangversenye december 19. (szombat) 17 órától a Szent Kereszt Katolikus Templomban. A koncertre a belépés díjtalan. 4. A Ceglédi Fúvószenekar karácsonyi hangversenye december 20. (vasárnap) 17 órától a Református Gyülekezeti Házban. A hangversenyre a belépés díjtalan.

6 6 CEGLÉDI HÍRMONDÓ november 2. Cegléd Város Önkormányzata 32/2009. (X. 29.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 26.) KT. rendelet módosításáról* 1. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésben jóváhagyott önkormányzati bevételét az 1., 2., 3., 3/a., 4., 6. számú kimutatások szerint forrásonként és intézményi bontásban e Ft-ban határozza meg. (2) Kiadási főösszegét az 1., 2., és 12. számú táblázatok szerint összesen e Ft-ban; (3) Hiányát e. Ft-ban; (4) Hitel törlesztését e. Ft-ban; (5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összegét e Ft-ban hagyja jóvá az 1. számú táblázat szerint. (6) Az Önkormányzat bevételei forrásonként a 2. sz. kimutatás szerint e Ft: a) intézményi működési bevételek e Ft b) önkormányzatok sajátos működési bevétel e Ft c) központi költségvetési támogatások e Ft d) támogatásértékű működési bevétel e Ft e) felhalmozási és tőke jellegű bevétel e Ft f) felhalmozás célú támogatás értékű bevétel e Ft g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel e Ft h) pénzmaradvány: - működési e Ft - felhalmozási e Ft i) működési célú hitelfelvétel e Ft j) fejlesztési célú hitelfelvétel e Ft k) felhalmozási célú kölcsön visszatérülés e Ft l) működési célú pénzeszköz átadás e Ft (7) Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként a 2. számú kimutatás szerint: e Ft a) személyi juttatás e Ft b) munkaadókat terhelő járulék e Ft c) dologi kiadások e Ft d) pénzbeli ellátások e Ft e) működési célú, támogatás értékű kiadások e Ft f) működési célú pénzeszköz átadás e Ft g) beruházási kiadások e Ft h) felújítások e Ft i) céltartalék e Ft j) általános tartalék e Ft k) hiteltörlesztés e Ft l) felhalmozási célú kölcsön nyújtás e Ft (8) A Polgármesteri Hivatal működési kiadását a 2., 7., 12. számú táblázatok szerint e Ft-ban állapítja meg: a) személyi juttatás e Ft b) munkaadókat terhelő járulék e Ft c) dologi kiadások e Ft d) pénzbeli ellátások e Ft e) működési célú, támogatás értékű kiadás e Ft f) működési célú pénzeszköz átadás e Ft (9) Az intézmények működési kiadását a 2., 8., és 12. számú táblázatok szerint e Ft-ban állapítja meg: a) személyi juttatás e Ft b) munkaadókat terhelő járulék e Ft c) dologi kiadások e Ft d) pénzbeli ellátások e Ft e) működési célú támogatásértékű kiadás e Ft (10) Az önkormányzati szintű beruházási kiadásokat a 9. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg: a) Polgármesteri Hivatal e Ft Regionális Hulladéklerakó e Ft b) Intézmények e Ft (11) Az önkormányzati szintű felújítási kiadásokat a 10. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg: a) Polgármesteri Hivatal e Ft b) Intézmények e Ft (12) A tartalék összegét a 11. számú táblázat szerint e Ft-ban hagyja jóvá: a) Céltartalék Működési célú tartalék e Ft Felhalmozási célú tartalék e Ft b) Általános tartalék e Ft 2. (1) A rendelet módosítással nem érintett szakaszai, táblázatai, mellékletei továbbra is hatályban maradnak. (2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba (3) Ez a rendelet Cegléd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján 2 napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. Dr. Diósgyőri Gitta sk. Földi László sk. jegyző polgármester *A rendeletben hivatkozott kimutatások, táblázatok terjedelmi okokból a Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárságán, vagy a honlap rendeletkeresőjében tekinthetők meg. Cegléd Város Önkormányzatának 33/2009. (X. 29.) KT. rendelete a vásárokról és a piacokról szóló 25/2007. (XI. 29.) Ök. rendelet módosításáról 1. A vásárokról és a piacokról szóló 25/2005. (XI. 29.) Ök. rendelet (a továbbiakban: Ör.) következő rendelkezései december 31-én hatályukat vesztik: a) Az Ör. II. fejezet Piac alcím alatti 4. (4) bekezdése; b) Az Ör. Piac területére történő áru be- és kiszállításának rendje alcím alatti 5. -a; c) Az Ör. Az árusítás általános feltételei alcím alatti 6. -a; d) Az Ör. A piaci árusítás egyéb feltételei alcím alatti 7. (2) (4) bekezdései; e) Az Ör. Az üzemeltető által a piac területén biztosított szolgáltatások alcím alatti 9. -a; f) Az Ör. Piaci rendtatás alcím alatti 10. -a; g) Az Ör. Országos Állatvásár alcím alatti 12. -a; h) Az Ör. Az állatvásáron történő árusítás alcím alatti 13. -a; i) Az Ör. Az állatvásár rendje alcím alatti 14. -a; j) Az Ör. Országos Állat- és Kirakodóvásár alcím alatti 15. -a; k) Az Ör. IV. fejezet Záró rendelkezések alcím alatti 16. -a. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, két napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. (3) Ez a rendelet december 31-én hatályát veszti. Dr. Diósgyőri Gitta sk. jegyző Földi László sk. polgármester

7 2009. november 2. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7 Lakópark épül az Alkotmány utcában Valamikor a ceglédi rendőrkapitányság működött ezen a helyen. Aztán a kapitányság elköltözött, az épületet gyönyörűen felújították, és most a Földhivatalnak ad otthont, Cegléd belvárosában, a Kossuth téren. De a mellette található épület az Alkotmány utcában, és annak parlagfűvel régóta benőtt udvara, amely egykoron szintén rendőrségi célokat szolgált, sokáig lepusztult állapotban árválkodott. Pedig ez a város egyik legértékesebb területe. Most a helyzet talán rendeződik, mert munkások jelentek meg, elkezdődött egy építkezés. Felkerestük tehát a beruházás gazdáját, az Alkotmány Projekt Kft.-t. Mi készül itt? kérdeztük az ügyvezetőt, aki rögtön mutatja a látványterveket. első ütemében megvalósítandó épületben is lesz majd egy ilyen penthouse lakás, amelynek körpanorámás üvegterasza exkluzív életérzést biztosít az ott élők számára, a mindennapokban. Cegléd város szívében egy 16 lakásos társasház épül, Panoráma Lakópark néven, amelyben irodák és üzlethelységek is helyet kapnak. A kényelmet a négyszintes épületben modern, üvegfalú lift biztosítja. Mitől panoráma ez a lakópark? A penthouse lakások miatt. A penthouse egy angol kifejezés, amely a magasépületek legfelső szintjén található, luxus kivitelű, nagyméretű, panorámás, teraszos lakásokat jelenti. A beruházás A penthouse lakáson kívül milyen különlegességgel szolgálnak? Minden lakást olyan elosztással terveztünk meg, hogy élhető és élvezhető legyen, és lehetőségét biztosítunk a leendő tulajdonosoknak az egyedi belső térkialakításra is. Mit tartalmaz a beruházás második üteme? Most az üres telket építjük be, a második ütemben pedig a volt rendőrségi épület helyén egy olyan exkluzív irodaház létesül, amilyen Cegléden még nem található. Ennek igényes belső kialakítását egy lakberendező tervezi meg, minőségi anyagokból. Az irodákon kívül mik lesznek még itt? Ebben az épületben is helyet kapnának nagy alapterületű penthouse lakások, valamint egy nagy befogadóképességű, exkluzív kivitelezésű konferenciaterem is. Amikor a beruházás mindkét üteme befejeződik, akkor a Panoráma Lakópark közepén kialakítunk egy zárt, kellemes, zöldövezeti, EU-komfortos játszóteret is. [x] A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány pályázata A CEGLÉDIEK a CEGLÉDIEKÉRT Közalapítvány pályázatot ír ki Cegléd város általános iskoláiban és a kisgimnáziumban tanuló, szociálisan rászoruló gyermekek részére. A pályázaton azon családok vehetnek részt: ahol legalább egy gyermekük ceglédi általános iskola 5-8. osztályának, vagy a gimnázium 5-8. osztályának, tanulója a 2009/2010 tanévben, ahol a gyermekük a 2008/2009-es tanév évvégét 4,0 illetve e feletti eredménnyel fejezte be, ahol a család igazoltan szociálisan rászorulónak minősül, mert a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg havonta a Ft, a kérelmező nyilatkozik, hogy más alapítványtól rendszeres támogatásban (ösztöndíjban) nem részesül, akik tudják igazolni, hogy legalább egy éve életvitelszerűen Cegléden élnek. A pályázatot abba az általános iskolába, illetve a gimnáziumba kell benyújtani ahol a gyermek tanul, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a jövedelemigazolásokkal együtt november 16-áig. A nyomtatvány az általános iskolában, illetve a gimnáziumban szerezhető be az osztályfőnöktől, vagy a gyermekvédelmi felelőstől. A közalapítvány a pályázati feltételeknek megfelelő kérelmezőknek egyszeri támogatást ad, melynek az átadására, illetve átutalására a kuratórium döntését követően december hónapban, előzetes értesítést követően kerül sor. A pályázatról bővebb felvilágosítást kaphatnak az érdeklődők Dr. Szomorú Mártától, a közalapítvány titkárától. (53/ ; vagy a Polgármesteri Hivatal Cegléd, Kossuth tér 1. I. emelet 43. ajtó, tel.: ) Fésűs Ferenc kuratóriumi elnök

8 8 CEGLÉDI HÍRMONDÓ november 2. Pályázat garázsokra A VÁRVAG Nonprofit Kft. Cegléd Város Önkormányzatának 23/2009.(V.28.) KT. rendelete alapján 5 év meghatározott időtartamra, jelenlegi megtekintett állapotában, versenyeztetési eljárás keretében bérbe adja az alábbi 17 m 2 alapterületű Cegléd, Jászberényi út szám alatti 2. számú, Cegléd, Jászberényi út szám alatti 7. számú és Cegléd, Reggel u. 1. szám alatti 1. számú gépkocsi tároló helyiséget. A versenyeztetés helye: 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 1. I. em. Nagyterem. Ideje: november 23-án délután 14 óra. A bérleti díj minimális összege (kikiáltási induló ár): 600.-Ft/m 2 + ÁFA. A versenyeztetésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére a pályázati biztosíték letétbe helyezésre került, és győztessé nyilvánítása esetén a versenyeztető kizárólag vele köti meg a bérleti szerződést. A VÁRVAG Nonprofit Kft. Cegléd Város Önkormányzatának 23/2009.(V.28.) KT. rendelete alapján 5 év időtartamra történő bérbeadásra jelenlegi megtekintett állapotban meghirdeti a Cegléd, Szolnoki út 71. II. em. 21. sz. alatti 43 m 2 alapterületű 1,5 szoba összkomfortos bérlakást Cegléd, Szolnoki út 71. II. em. 24. sz. alatti 43 m 2 alapterületű 1,5 szoba összkomfortos bérlakást A lakbér: 399.-Ft/m 2 /hó + ÁFA A külön szolgáltatás díja: 46.-Ft/m 2 /hó + ÁFA A lakások megtekintésének időpontja: november 11. (szerda) de ig. A bérbeadás feltételei: Nem szociális helyzet alapján az alábbi feltételek együttes fennállása esetén bérlakásra az a nagykorú kérelmező jogosult a) Aki ingatlantulajdonnal (tulajdonrésszel), haszonélvezeti joggal nem rendelkezik, b) Vállalja legalább 3 havi bérleti díj összegének megfelelő óvadék megfizetését, c) Olyan igazolt jövedelemmel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a lakbér havi összege nem haladja meg jövedelmének 25%-át és d) Vállalja a bérleti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítését. A licitlépcső mértéke: 100,- Ft/m 2 A bérleti szerződés megkötésének várható legkésőbbi időpontja: november 30. A bérleti jogviszony kezdő napja: december 1. A helyiség előre egyeztetett időpontban megtekinthető. (VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. földszint 7. asztal, vagy telefon: 53/ ). A versenyeztetési eljárásra írásban, legkésőbb november 13-ig a VÁRVAG Nonprofit Kft ügyfélszolgálatánál (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. földszint 7. asztal) lehet jelentkezni. A pályázati biztosíték összege 3 havi bruttó bérleti díj: 3 hó Ft = Ft. Ezen összeget a versenyeztetési eljárás megkezdése előtt (2009. november 23. du ig) a VÁRVAG Nonprofit Kft. Titkárságán (2700 Cegléd, Kossuth F. u. 1. I. emelet) kell letétbe helyezni. A versenyeztetési eljáráson való részvétel feltétele: Pályázat Szolnoki úti bérlakásokra A lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére a pályázatot zárt borítékban jövedelemigazolásokkal együtt a pályázati nyomtatványon írásban kell benyújtani a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatára (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. földszint 7-es asztal) ügyfélfogadási időben vagy a gyűjtőládába bedobva (2700 Cegléd, Kossuth F. u. 1. porta előtt). A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét és azt, hogy Szolnoki út 71. lakáspályázat. Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a kérelem elbírálóját megtéveszti, vagy tévedésben tartja, azt a pályázók közül ki kell zárni, illetve 5 évig kizárja magát pályázati eljárásból. A pályázatok benyújtási határideje: november 19-én 16 óra. A pályázatbontás ideje: november 20-án 10 óra A pályázatbontás helye: Cegléd, Kossuth F. u. 1. emeleti nagyterem A pályázatok versenytárgyaláson kerülnek elbírálásra. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül, aki a legmagasabb összegű óvadék megfizetését vállalja, valamint egyéb kötelezettséget is vállal (pl: felújítás). A bérleti szerződés megkötésére közjegyző előtt kerül sor, a közjegyzői díj a bérlőt terheli. a versenyeztetési eljáráson az vehet részt, aki a hirdetményben meghatározott helyen és időben jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy a pályázati biztosíték összegét a hirdetményben megjelölt módon és időben letétbe helyezi, A nyertes pályázó letétje a fizetendő bérleti díjba beszámításra, a többi pályázó részére pedig visszafizetésre kerül. Versenyezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A pályázónak a versenyeztetésen történő adategyeztetésnél be kell mutatni: - személyi igazolványát, ha gazdasági társaság képviseletében van jelen, akkor a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a pályázati biztosíték letétbe helyezésének igazolását, meghatalmazást, amennyiben a versenyeztetési eljáráson meghatalmazottként vesz részt. A VÁRVAG Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetési eljárást külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. VÁRVAG Nonprofit Kft. A VÁRVAG Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse. Bővebb felvilágosítást kérni ügyfélfogadási időben a VÁRVAG Kft. ügyfélszolgálatán (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. földszint 7-es asztal) vagy az es telefonszámon lehet. A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatvány a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán, félfogadási időben átvehető, vagy a honlapról letölthető. VÁRVAG Nonprofit Kft. KÖZLEMÉNY Az Éneklő Pedagógusokért Alapítvány (adószáma: ) tájékoztatója a 2008-ban kapott évi személyi jövedelemadóból az Alapítvány javára felajánlott 1% felhasználásáról. Az Alapítvány számlájára az APEH által utalt összeg Ft volt, melyet az alapító okiratban meghatározott célokra (fellépő ruha: Ft, énekkari szereplés: Ft, egyéb kiadás: Ft) használt fel. A támogatásért köszönetünket fejezzük ki és kérjük, hogy a jövőben is segítsék felajánlásukkal Alapítványunkat. Soltész Nagy Lászlóné a Kuratórium elnöke

9 2009. november 2. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 9 Pályázat gépkocsi tárolóra A VÁRVAG Nonprofit Kft. Cegléd Város Önkormányzatának 23/2009.(V.28.) KT. rendelete alapján 5 év meghatározott időtartamra, jelenlegi megtekintett állapotában, versenyeztetési eljárás keretében bérbe adja a Cegléd, Kossuth F. u. 54. szám alatti 21 m 2 alapterületű 6. számú gépkocsi tároló helyiséget. A versenyeztetés helye: 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 1. I. em. Nagyterem. Ideje: november 23-án délután 14 óra A bérleti díj minimális összege (kikiáltási induló ár): 600.-Ft/m 2 + ÁFA A versenyeztetésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére a pályázati biztosíték letétbe helyezésre került, és győztessé nyilvánítása esetén a versenyeztető kizárólag vele köti meg a bérleti szerződést. A licitlépcső mértéke: 100,- Ft/m 2 A bérleti szerződés megkötésének várható legkésőbbi időpontja: november 30. A bérleti jogviszony kezdő napja: december 1. A helyiség előre egyeztetett időpontban megtekinthető. (VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. földszint 7. asztal, vagy telefon: 53/ ). A versenyeztetési eljárásra írásban, legkésőbb november 13-ig a VÁRVAG Nonprofit Kft ügyfélszolgálatánál (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. földszint 7. asztal) lehet jelentkezni. A pályázati biztosíték összege 3 havi bruttó bérleti díj: 3 hó Ft = Ft. Ezen összeget a versenyeztetési eljárás megkezdése előtt (2009. november 23. du ig) a VÁRVAG Nonprofit Kft. Titkárságán (2700 Cegléd, Kossuth F. u. 1. I. emelet) kell letétbe helyezni. A versenyeztetési eljáráson való részvétel feltétele: a versenyeztetési eljáráson az vehet részt, aki a hirdetményben meghatározott helyen és időben jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy a pályázati biztosíték összegét a hirdetményben megjelölt módon és időben letétbe helyezi, A nyertes pályázó letétje a fizetendő bérleti díjba beszámításra, a többi pályázó részére pedig visszafizetésre kerül. Versenyezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A pályázónak a versenyeztetésen történő adategyeztetésnél be kell mutatni: személyi igazolványát, ha gazdasági társaság képviseletében van jelen, akkor a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a pályázati biztosíték letétbe helyezésének igazolását, meghatalmazást, amennyiben a versenyeztetési eljáráson meghatalmazottként vesz részt. A VÁRVAG Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetési eljárást külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. VÁRVAG Nonprofit Kft. Pályázat Kossuth F. utcai bérlakásokra A VÁRVAG Nonprofit Kft. Cegléd Város Önkormányzatának 23/2009.(V.28.) KT. rendelete alapján 3 év időtartamra történő bérbeadásra jelenlegi megtekintett állapotban meghirdeti a Cegléd, Kossuth F. u. 52. I. lh. III. em. 8. sz. alatti 55 m 2 alapterületű 2 szoba összkomfortos bérlakást. Bérleti díj: Ft/m 2 /hó + ÁFA Külön szolgáltatási díj: 57.-Ft/m 2 /hó + ÁFA A lakás megtekintésének időpontja: november 11. (szerda) de ig. Cegléd, Kossuth F. u. 4. I. em. 1. sz. alatti 52 m 2 alapterületű 1 szoba komfortos bérlakást Bérleti díj: Ft/m 2 /hó + ÁFA Külön szolgáltatási díj: 19.-Ft/m 2 /hó + ÁFA A lakás megtekintésének időpontja: november 11. (szerda) de ig. A bérbeadás feltételei: Szociális rászorultság alapján az alábbi feltételek együttes fennállása esetén bérlakásra az a nagykorú kérelmező jogosult a) Aki ingatlantulajdonnal (tulajdonrésszel), haszonélvezeti joggal nem rendelkezik, b) Akinek és vele együttköltöző személy- (ek)nek 3 havi nettó jövedelme alapján számított 1 főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét eléri ( Ft), de nem haladja meg annak háromszorosát ( Ft), c) Vállalja a bérleti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítését. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül, aki vállalja, hogy Magyarországon bejegyzett pénzügyi intézménnyel kötött szerződés alapján, a bérleti jogviszony ideje alatt megszakítás nélkül lakáscélú elő-takarékosságot folytat minimum Ft/hó befizetés teljesítésével. A lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére a pályázatokat jövedelemigazolásokkal együtt a pályázati nyomtatványon írásban kell benyújtani a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatára (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. földszint 7-es asztal) ügyfélfogadási időben vagy a gyűjtőládába bedobva (2700 Cegléd, Kossuth F. u. 1. porta előtt). Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a kérelem elbírálóját megtéveszti, vagy tévedésben tartja, azt a pályázók közül ki kell zárni, illetve 5 évig kizárja magát pályázati eljárásból. A pályázatok benyújtási határideje: november 19-én 16 óra. A bérlő személyéről Cegléd Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága dönt. A bérleti szerződés megkötésére közjegyző előtt kerül sor, a közjegyzői díj a bérlőt terheli. A VÁRVAG Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse. Bővebb felvilágosítást kérni ügyfélfogadási időben a VÁRVAG Kft. ügyfélszolgálatán (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. földszint 7-es asztal) vagy az es telefonszámon lehet. A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatvány a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán, félfogadási időben átvehető, valamint a honlapról letölthető. VÁRVAG Nonprofit Kft. Meghívó Szociális Munka Világnapja alkalmából Cegléd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját november 11-én (szerdán) 14 órára a Városháza dísztermébe.

10 10 Zöldhulladék gyűjtés Az ÖKOVÍZ Kft őszén Cegléden, 4 héten át zöldhulladék gyűjtést szervez a köztisztasági szolgáltatással ellátott területeken, november 3 27-e között. Társaságunk a zöldhulladék gyűjtés keretében minden olyan növényi eredetű hulladékot elszállít, mely természetes úton lebomlik (pl: fűkaszálék, ágnyesedék). A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényt kérjük, szíveskedjenek zsákban, az ágnyesedéket pedig maximum 70 cm hosszú kötegekben összekötve, a kommunális hulladéktól mentesen kihelyezni a közterületet nem szennyező módon. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fentiektől eltérő esetben a hulladékot nem áll módunkban elszállítani! I. KÖRZET: november 3., 10., 17., 24. (kedd) Harcsa u. Közép út Pesti út mindkét oldala Rákóczi út mindkét oldala vasútvonal által határolt terület Almás u., Árok u., Bajza u., Bársony u., Berda J. u., Borház u., Borona u., Botond u., Budai út (Harcsa u.-ig), Citera u., Csákány u., Csalogány u., Csengettyűs u., Cserepes u., Csíz u., Csörgő u., Diófa köz, Diófa u., Egres köz, Ezerjó u., Fecske köz, Fecske u., Fehér u., Felszegi út, Furulya u., Füzér u., Gimnázium u., Görbe u., Gubody u., Harang köz, Harang u., Harcsa u., Hársfa u., Hold u., Horgász u., Ilona u., Jászberényi út (Felüljáróig), József A. u., József u., Kadar u., Kárpáti Aurél u., Kender u., Kenderföld u., Kisösszekötő út, Kosárfalu u., Kossuth Ferenc u., Kökény u., Könyök u., Közép u., Külső-kátai út (Vasútig), Levél köz, Liliom u., Lugas köz, Madarász u., Magyar u., Malomtó szél, Mária u., Mező u., Mozdony u., Muskotály u., Múzeum u., Nagykátai út, Nefelejcs u., Népdal u., Nótás köz, Nótás u., Nyárfa u., Öreghegyi út (Közép útig), Összekötő út, Páva u., Pesti út (Közép útig), Rákóczi út végig és (15, 17, 19/a, 19/b, 19/c, 37, 39, 41, 43, 47, 49 szám), Reggel u., Retek u., Rostély u., Rozmaring u., Sárkány u., Sorház u., Sövény u., Szárcsa u., Széchenyi út (Felszegi CEGLÉDI HÍRMONDÓ november 2. út - Rákóczi út között), Szekér u., Szent György tér, Szent Imre Herceg u., Szirom u., Szőlő u., Szövetkezet u., Szövetség u. (Jászberényi úttól - Rákóczi útig), Táncsics Mihály u. (Jászberényi úttól - Rákóczi útig), Tárogató u., Tavasz u., Téglagyár u., Teleki u. (Szt. Imre h. u.-tól - Rákóczi útig), Vadrózsa u., Vécsey u., Venyige köz, Világ szél, Világ u., Virág u. II. KÖRZET: november 4., 11., 18., 25. (szerda) Rákóczi úttól keletre eső terület Szabadság tér Bercsényi út mindkét oldala Malom tér Molnár u. mindkét oldala Csengeri u. mindkét oldala Csengeri szél által határolt terület, valamint a Bede, Szűcs telep, Kernács telep, Intézet dűlő Ady Endre u., Akasztó szél ( Molnár u.-tól a kórház felé), Alszegi út ( Bercsényi u.-tól kórház felé), Árpa u., Aszaló u., Baross u., Bástya u., Batthyány u., Bede szél, Bede u., Béke tér, Béke u., Bem u., Bercsényi út, Bokréta u., Borz u., Búvár u., Búzavirág u., Csatorna u., Csengeri szél, Csengeri u., Czigle tér, Dália u., Daráló u., Darázs u., Deák u., Dobó u., Dohány u. (Vasútig), Dugovics u., Eper u., Esze Tamás u., Fáy András u., Fegyver u., Fogoly u., Folyó u. (Molnár u.-tól a kórház felé), Fűtőház u., Fűzfa u., Gereblye u., Géza u., Gólya u., Gyopár u., Gyöngyvirág u., Hajnal u., Határ u., Illés u., Jókai u., Juhász Gyula u., Kalász u., Kálmán u., Kálvária u., Kasza u., Kaszárnya szél, Kékkő u., Kép u., Kernács telep, Kéve u., Kéz u., Kinizsi u., Kisfaludy u., Kishíd u., Klapka György u., Kovács u., Köd u., Kölcsey tér, Köztársaság u., Köztes u., Külső-Törteli út, Lachner György u., Lázár Vilmos u., Lovász u., Lövész u., Lövész-köz, Lövölde u., Malom tér, Malom u., Méhész u., Mérleg u., Molnár köz, Molnár u., Nád u., Népkör u., Nyír u., Nyitó u., Orgona u., Oroszlán u., Pacsirta u., Patak u., Perc u., Pince u., Pipacs u., Posta dűlő, Présház u., Puskaporos u., Puttony u., Rigó u., Rózsa u., Rövid u., Sáfrány u., Sajtó u. (Bercsényi úttól - Kinizsi u.-ig), Sas u., Só u., Süveg u., Szabadság tér, Szabadság u., Szállás u., Szarka u., Széchenyi út (Rákóczi út - Szolnoki út között), Szelei u., Szép u., Szilva u., Szolnoki út, Szoros u., Szövetség u. (Rákóczi úttól - Köztársaság u.-ig), Szunyog u., Szüret u., Tabán u., Táncsics Mihály u. (Rákóczi úttól - Juhász Gyula u.-ig), Tangazdaság u., Tél u., Teleki u. (Rákóczi úttól -Puskaporos u.-ig), Thököly u., Toldi u., Tőke u., Törteli u., Trombitás u., Tüske u., Vadász u., Vak Bottyán u., Vas u., Veréb u., Vessző u., Vetés u., Vezér u., Viola u., Vitéz u., Zerge u., Zöldfa u. III. KÖRZET: november 5., 12., 19., 26. (csütörtök) Pesti úttól délre eső terület Kossuth tér Szív u. mindkét oldala Kőrösi út mindkét oldala Gerje patak által határolt terület, valamint a Gerje telep, Oncsa telep Alkotmány u. (Szív u. - Kossuth tér között), Álmos u., Aranymeggyes szél, Árnyas u., Árpád u., Avar u., Bajcsy-Zsilinszky tér, Bajcsy-Zsilinszky u., Báthory u. (Csutak K. - Kőrösi út között), Béla u., Bezerédi u., Bimbó u., Bocskai út, Bokor u., Bulcsú u., Buzogány u., Csapó u., Csikós szél, Csinos u., Csokonai u., Csutak Kálmán u., Damjanich u., Déli út (Bajcsy Zs. út - Kőrösi út között), Déllő u., Dessewffy u. (Csutak K. - Kőrösi út között), Dorottya u., Dózsa György u. (Petőfi u. - Kőrösi út között), Eötvös tér, Erdő u, Fácán u., Felház u., Földváry Károly u., Gém u., Gerje u., Hajó u., Halász u., Harmat u., Hattyú u. (Csutak K. - Kőrösi út között), Hét vezér u., Hollós u., Honvéd u., Hunyadi u., Huszár u., Irinyi u., Iskola u., Jácint u., Kazinczy u. (Szív u. - Kossuth tér között), Kereszt u., Kertész u., Kis u., Kiss Ernő u., Koppány u., Kossuth Lajos u. (Kőrösi úttól - Mizsei út felé), Kossuth tér, Kőrisfa u., Kőrösi út, Körte u., Kővágó u., Kút u., Lajos u., Láp u., Lehel u., Lúd u., Madár u., Mályva u., Márvány u., Mátyás király u. (Petőfi u. - Kőrösi út között), Mészáros Lőrinc u., Mikes u., Mizsei út (Hétvezér u.-ig), Mocsár u., Munkácsy u., Muskátli u., Nyereg u., Nyúl u., Otthon u., Örkényi u., Pásztor u., Perczel u., Petőfi u., Piac u., Pitli zug, Pókbangó u., Posta u., Remete u., Rét u., Sarló u., Sáska u., Sátor köz, Sátor u., Selyem u., Síp u., Sugár u. (Kőrösi úttól - Mizsei útig), Sütő u., Szajkó u., Szalag u., Szarvas u., Szél u., Szérüskert u., Szív u., Tömörkény u., Tulipán u., Túzok u., Tükör u., Új u., Újárok u., Újváros szél (Kőrösi úttól - Mizse út felé), Várkonyi István u. (Kőrösi úttól - Mizse út felé), Vasvári u., Vidra u., Víz u., Vörösmarty tér (Kőrösi úttól - Mizse út felé), Zrínyi u. IV. KÖRZET: november 6., 13., 20., 27. (péntek) Bercsényi úttól délre eső terület Molnár u.-tól délre eső terület Akácos u. Szív u.- tól keletre eső terület Kőrösi úttól keletre eső terület Gerje patak által határolt terület, Külső-Budai út, valamint Öregszőlő

11 2009. november 2. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 11 Akácos u., Akasztó szél (Molnár u.-tól délre), Alkotmány u. (Szív u. - Alszegi út között), Alszegi út (Bercsényi úttól délre), Arany János u., Bakhát u., Báthory u. (Kőrösi út - Etelka u. között), Benyus dűlő, Besnyő u., Blaha Lujza u., Bodrog u., Bojtorján u., Budai út bal oldala (Csókás József u. és a Gyümölcs u. közötti szakasz), Cinege u., Csengőbarack u., Cseresznye u., Cserő u., Csókás József u., Csolnak u., Csuhé u., Daru u., Déli út (Kőrösi út - Alszegi út között), Dessewffy u. (Kőrösi út - Akácos u. között), Dézsa u., Dózsa György u. (Kőrösi út - Alszegi út között), Erdész u., Etelka u., Fátyol u., Fehérakác u., Folyó u. (Molnár u.-tól délre), Folyondár u., Forgács Endre u., Fürdő u., Fürt u., Gerle u., Gémeskút u., Gőz dűlő, Gyík u., Gyümölcs u., Hatytyú u. (Kőrösi út - Török Ignác u. között), Harkály u., Homok u., Ibolya u., Irtvány dűlő (Gőz Zsuzsi dűlő), Juharfa u., Kabak u., Kajszi u., Kámán u., Kanizsai Dorottya u., Kazinczy u. (Szív u. - Alszegi út között), Kékszilva u., Királyka u., Kossuth Lajos u. (Kőrösi út - Akácos u. között), Kossuth Zsuzsanna u., Kövidinka u., Kukoricás u., Kürt u., Lorántffy Zsuzsanna u., Mandula u., Mátyás király u. (Kőrösi út - Alszegi út között), Must u., Nádasdi u., Nádor u., Nagyközép út, Nyár u., Ölyv u., Ördögalja u., Őrház u., Ősz u., Pirosalma u., Piszke u., Porcsin u., Rák u., Rekenyő u., Sajtó u. (Bercsényi úttól - Déli útig), Sárgarigó u., Sugár u. (Kőrösi út - Akácos u. között), Szakátsy Gy. u., Szalmarózsa u., Szarvasbogár u., Székely u., Szellő u., Szélmalom zug, Szlanka u., Tarló u., Töles u., Törköly u., Török Ignác u., Török u., Újváros szél (Kőrösi út - Akácos u. között), Ungvári L. u., Vadgalamb u., Várkonyi István u. (Kőrösi úttól - Török Ignác felé), Vörösmarty tér (Kőrösi úttól - Török Ignác felé), Wesselényi köz, Wesselényi u., Zrínyi Ilona u. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a zöldhulladék gyűjtő járat időpontja nem egyezik meg a kommunális hulladékgyűjtő járatéval! A zöldhulladék gyűjtési napján a rendszeres hulladékgyűjtő járat érkezési időpontja eltérhet a megszokottól. Kérjük, szíveskedjenek az elszállításra szánt zöldhulladékot és kommunális hulladékot a megadott napon reggel 7 óráig a ház elé kihelyezni! Érdeklődni ügyfélszolgálatunkon ( , ) illetve diszpécserközpontunkban ( ) lehet, ahol készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére! További információ: ÖKOVÍZ Kft. Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője pályázatot hirdet okmányirodai ügyintézői munkakör betöltésére Pályázati feltételek: cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozattételi kötelezettség, közgazdasági szakközépiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: nyilvántartási és okmányügyintéző, számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó, információrendszer-szervező, számítástechnikai szoftverüzemeltető szakképesítés. Ellátandó feladatok: közlekedési igazgatási ügyek intézése, az ügyiratok feldolgozása; közigazgatási döntések végrehajtása; ügyfélfogadás. A pályázati elbírálásánál előnyt jelent: közigazgatási alapvizsga, közigazgatási, szakmai gyakorlat. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve annak megérkezéséig, az igénylést igazoló postai feladóvevény másolata. Illetmény: a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. alapján. A pályázat benyújtásának határideje: november 16. Elbírálási határidő: november 20. A munkakör betölthető: november 23-tól. A kinevezés határozatlan időre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázatot Cegléd Város Jegyzője címére kell benyújtani: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. A borítékon kérjük feltüntetni: Okmányirodai ügyintéző munkakör pályázat A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást dr. Terbe-Szabó Csilla mb. okmányiroda vezetőtől kérhet a pályázó, tel.: 53/ , fax: 53/ , Gyógyszertárak ügyeleti rendje novemberben Schulek Gyógyszertár C., Kőrösi út 51. Tel.: , Rákóczi Gyógyszertár C., Teleki u. 14. Tel.: Tömörkény Gyógyszertár C., Rákóczi út Tel.: Szent Imre Gyógyszertár C., Szent Imre h. u. 22. Tel.: , Kígyó Patika C., Táncsics M. u. 1. Tel.: Felszegi Gyógyszertár C., Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Tel.: Szent Anna Gyógyszertár C., Kőrösi út 11. Tel.: Belvárosi Gyógyszertár C., Szabadság tér 9. Tel.: Gyógyír Gyógyszertár C., Rákóczi út 7. Tel.: Zalai Gyógyszertár C., Gubody u. 17. Tel.: Hétköznap: Az adott napon ügyeletet ellátó gyógyszertár nyitvatartási idejétől függetlenül hétköznap este óráig tart nyitva. Az ügyelet ezt követően kezdődik órától, és tart másnap reggel nyitásig, vagy vasár- és ünnepnapokon reggel 8.00 óráig. Szombat: Egységesen órától kezdődik az ügyelet (addig nyitvatart a gyógyszertát) és tart másnap reggel nyitásig, vagy vasár- és ünnepnapokon reggel 8.00 óráig. Vasár- és ünnepnap: Reggel 8.00 órától másnap reggel nyitásig, vagy vasár- és ünnepnapokon reggel 8.00 óráig. ÁNTSZ Reg. Int. Gyógyszerügyi Igazgatási O /2009. határozata alapján szeptember 7-től fentiek szerinti az ügyelet sorrendje.

12 12 CEGLÉDI HÍRMONDÓ november sz. választókerület: Tótin Lóránt Minden hónap harmadik kedd, 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban, az alpolgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. 2. sz. választókerület: Nagygyőr Árpád Minden hónap első kedd délután óra között a Városháza aula irodahelyiségében. 3. sz. választókerület: Takáts László Minden hónap második kedd, 9-12 óráig kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatalban, az alpolgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. 4. sz. választókerület: Györe Anett Minden hónap első kedd délutánja óra között az ÖKOVÍZ Kft. irodaépületében (Pesti u. 65.) 5. sz. választókerület: Fábri Attila Minden hónap második szerda óra között Városháza aula irodahelyiségében. 6. sz. választókerület: Giba István Minden hónap második kedd óra között a Városháza aula irodahelyiségében. 7. sz. választókerület: Takács Miklós Minden hónap második hétfő óra között a Köztársaság utcai óvodában (Köztársaság u. 18.) 8. sz. választókerület: Simon Mihály Képviselõi fogadóórák * Minden hónap első keddjén: 7.30 órától 8.30 óráig a kecskéscsárdai tejháznál, órától 15,30 óráig a Gyulai dűlő 135 alatt (Fodor Zoltán irodájában), 16 órától 17 óráig a Fűtőház utcai óvodában. 9. sz. választókerület: Klément György Minden hónap első kedd óra között a Lövész utcai óvodában. 10. sz. választókerület: Ifj. Károly Ferenc Minden hónap első kedd óra között Nyár utca 9. szám alatt. 11. sz. választókerület: Földi László minden hónap 4. hétfõjén órától, a Báthori utcai óvodában. 12. választókerület: Györe Ferencné Minden hónap első hétfőjén óra között az ugyeri iskolában. Minden hónap második hétfőjén óra Posta utcai óvodában. 13. választókerület: Füle Győzőné Minden hónap első szerdája óra között a Cegléd Város Egyesített Szociális Intézményében (Bajcsy-Zsilinszky tér 1.) 14. választókerület: Dr. Ferenczi Norbert Minden hónap első péntek ig a Városháza aulájában a kistérségi irodában, és óra között a Nyugdíjas Közösségi Házban (Külső-Budai út 67.) Dr. Fülöp Hajnalka Minden hónap első hétfőjén 8-9 óra között Városháza aula irodahelyiségében. Dr. Horváth Tiborné Minden hónap első szerda óra között Városháza aula irodahelyiségében. Alapítványi közlemény A Ceglédi Közgazdasági Alapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki és egyben tájékoztatja azokat, akik a évi jövedelemadójuk 1 %-át az alapítvány javára ajánlották fel. Az alapítvány számlájára 2008-ban a SZJA 1 %-ból forint folyt be. Felhasználása az alapítvány céljainak megfelelően az alábbiak szerint történik. Tanulmányi ösztöndíjra Ft Kiemelkedő munkát végző tanulók év végi jutalmazása Ft Tanulók szociális támogatása Ft Iskolai színjátszó-csoport országos versenyen való Részvételének támogatására (utazási költségre) Ft Köszönjük eddig segítségüket és reméljük, hogy a jövőben is támogatják céljaikat. Alapítvány adószáma: Számlaszám: az Alapítvány kuratóriuma Fehér István fogadóórája minden hónap első szerda óra között, Városháza aula irodahelyiségében. Hörömpõ Annamária minden hónap elsõ kedd 8-tól 9 óráig Városháza aula irodahelyiségében. Korondi Miklós Minden hónap elsõ csütörtök óra között az Alkotmány utca 11. sz. (Pártok háza) Nagy Tamás Minden hónap első csütörtök óra között Városháza aula irodahelyiségében. *** Polgármesteri fogadóóra: minden hónap első keddjén, 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban, a polgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. Dr. Csáky András Országgyűlési Képviselő Minden hónap elsõ péntek 9-11 óra között Városháza aula irodahelyiségében. Dr. Csáky András helyi megbízottja Éles Tibor Minden hét kedden délelõtt 9-11 óra között Városháza aula irodahelyiségében. Dr. Czinege Imre a 15. sz. választókörzet egyéni képviselõje Minden hónap utolsó csütörtök óra között Városháza aula irodahelyiségében. *A lapzárta időpontjáig ismert fogadóórák. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ második hét hétfõi napján példányban. Lapzárta: a megjelenést megelõzõ hétfõ 12 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Apáti Bt Cegléd, Kazinczy u. 44. Fõszerkesztõ: Dr. Diósgyõri Gitta jegyzõ Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nyomdai munkák: Terjeszti a Nagy László Lázár rajza

13 2009. november 2. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 13 Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Hiteltanácsadó iroda 2700 Cegléd, Alkotmány u. 32 Tel.: 53/ ; 06/ INGATLAN Cegléden Petőfi út környékén 1,5 szobás 55m 2 -es felújított házrész. Iá: 7M (730) Cegléden 2006-ban épült 4 szobás modern riasztós, klímás családi ház 970m 2 -es két utcára nyíló telekkel. Iá: 30,5M (729) Cegléden központban 15m 2 -es 2003-ban épült gázkonvektoros üzlethelyiség szociális helyiségekkel. Iá: 4,6M (0719) Cegléden állomáshoz közel 1+2 félszobás 69m 2 -es egyedi fűtéses I. emeleti tégla épületi lakás. Iá: 15,2M (0715) Cegléden a Kereskedelmi iskola környékén, 2,5 szobás jó állapotú I. emeleti panellakás eladó. Iá: 8,5M (725) Cegléden Kossuth tér környékén, 36m 2 1,5 szobás tégla lakás teljesen felújítva eladó. Iá: 6,9M(722) Cegléden a Gubodi park közelében csendes utcában, 2 szobás jó állapotú családi ház eladó, közepes méretű kerttel. Csere lehetséges: olcsóbb 2 szobás panel lakásra. 1.emeletig, vagy liftes épületben. Iá: 14,4M (714) DVD AKCIÓ! DVD már 45 Ft-tól Információ:

14 14 CEGLÉDI HÍRMONDÓ november 2. Téglakó Mint egy igazi, klasszikus tégla a boldog békeidôkbôl, csak épp fagyálló és kopásálló. Az Ön udvarára, kerti útjaira, kocsibeállójához, kerítése építéséhez. Évtizedeken át mindent kibír. ÁRA: Ft/m 2 A fagyot kineveti. Fittyet hány a terhelésnek. Akár saját kezûleg is lerakhatja. Új gyártási eljárás. Új árképzés. Új magyar termék Magyarországon. Vége annak a világnak, amikor egy ilyen különleges antikolt kôért akár 8000 forintot kellett fizetnie négyzetméterenként! Vegye meg a harmadáért! ÖNHÖZ LEGKÖZELEBB: EUROSTONE BT. ABONY, SZOLNOKI ÚT / BAU-TRANS 2000 KFT. NAGYKÔRÖS, VÁSÁRSZÉL U / BAU-TRANS 2000 KFT. NAGYKÔRÖS, SZURDOK D / BAU-TRANS 2000 KFT. CEGLÉDBERCEL, PESTI ÚT / ÖNHÖZ LEGKÖZELEBB: BAU-TRANS 2000 KFT. CEGLÉD, KÜLSÔ-KÖRÖSI ÚT 1. 53/ BAU-TRANS 2000 KFT. CEGLÉD, TROMBITÁS ÚT 2. 53/ BAU-TRANS 2000 KFT. CEGLÉD, KÜLSÔ PESTI ÚT / BAU-TRANS 2000 KFT. CEGLÉD, KÜLSÔ JÁSZBERÉNYI ÚT 53/ TRANZIT TÜZÉP CEGLÉD, SZOLNOKI ÚT /

15 2009. november 2. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 15

16

I. körzet. I. körzet Területi Kötelezettség Ady Endre utca páratlan. Dr. Kelemen István 53/ 311-200 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 17.

I. körzet. I. körzet Területi Kötelezettség Ady Endre utca páratlan. Dr. Kelemen István 53/ 311-200 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 17. I. körzet I. körzet Ady Endre utca páratlan Alkotmány utca 1-17; 2-14 Arany utca 2,4 Árpád utca Bába Molnár dűlő Hétfő 13:00-17:00 Bán dűlő Kedd 8:00-12:00 Batthyány utca 1-15; 2-18 Szerda 13:00-17:00

Részletesebben

2014.04.03. Közterület neve Házszám, -tól -ig Szavazókör száma Ady Endre utca teljes 1.

2014.04.03. Közterület neve Házszám, -tól -ig Szavazókör száma Ady Endre utca teljes 1. 2014.04.03. A Ady Endre utca teljes 1. 1 12/A 20. Akasztó szél 13-25 7. Akácos utca teljes 21. Alkotmány utca 1-41 2. 2-40 2. 42-60 6. 43-59 6. Almavirág utca teljes 31. Almás utca teljes 31. Alsóerdőn

Részletesebben

I. körzet Dr. Vukovics Csilla 53/ 311-451 2700 Cegléd, Kárpáti Aurél utca 9. Berda József utca Blaha Lujza utca

I. körzet Dr. Vukovics Csilla 53/ 311-451 2700 Cegléd, Kárpáti Aurél utca 9. Berda József utca Blaha Lujza utca Területi Kötelezettség I. körzet Gyerekorvos: Dr. Vukovics Csilla Almás utca Telefon: 53/ 311-451 Bajza utca 21-; 20- Rendelés helye: 2700 Cegléd, Kárpáti Aurél utca 9. Berda József utca Blaha Lujza utca

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek:

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek: Listázási paraméterek:.09.01 7:27:49 1. oldal 11142 Korl.forgképs. szell.termékek állománya n107 Mago iratkezelő 4 504 000 504 000 421 040 82 960 33 % 2007.12.19 n108 Mago szoftver ép. ny.tart 2 720 000

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA. Belvárosi helyiségek

PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA. Belvárosi helyiségek PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA Belvárosi helyiségek A helyiségek határozatlan időre vagy határozott időre illetve kedvezményes bérleti

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon 2. melléklet az önkormányzat ingatlan vagyonáról Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon I. Forgalomképtelen önkormányzati vagyon 2014. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 0/011. önkormányzati e az Önkormányzat 011 évi költségvetéséről szóló, 1/011. (VI. 8.) önkormányzati tel /011 (II.07) módosításáról Orosháza Város Önkormányzat

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. évi CVII. tv. 25. (7)

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2 8/29. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben