Kerékpárúton a fürdőbe?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerékpárúton a fürdőbe?"

Átírás

1 VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 9. szám Cegléd város honlapja: Kerékpárúton a fürdőbe? Cegléd Város Önkormányzatának bevételeit évről évre döntően az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési költségére, illetve a városüzemeltetési feladatokra kell fordítanunk. A nagyobb beruházások, fejlesztések az önkormányzatok számára önerőből nem valósíthatóak meg. Egyetlen lehetőség erre, hogy igazodva a hazai és az uniós pályázatokon megfogalmazott célokhoz, gondosan előkészített pályázati anyaggal bizonyítsuk: nálunk szükségesebb egy adott fejlesztés, mint máshol. Versenyre kell kelnünk az eltérő adottságokkal rendelkező többi pályázóval, önkormányzatokkal. A tervezéshez, a pályázatíráshoz és az önrészhez a költségvetésünkben minden évben komoly összeget különítünk el. A Ceglédbercelt Cegléddel összekötő, ös számú Budai út állami kezelésben van. Rossz állapotát csak jelezni tudjuk a közút kezelőjének, ezt rendszeresen meg is tesszük. Ez az út rendkívül balesetveszélyes, különösen a kerékpárosokra nézve. Nemrégen, 2007 végén halálos baleset is történt itt. A biztonságos kerékpáros közlekedés nagyon fontos lenne mind a környéken lakók, hobbi-telkesek, mind pedig a fürdő látogatói számára. Nemcsak itt, hanem Cegléd többi részén is szükség lenne kerékpárutak létesítésére, a meglévő hálózat bővítésére. A város rögtön kihasználta a legutóbbi uniós pályázati lehetőséget kerékpárút építésére. A Közép-Magyarországi Operatív Program kertében kiírt KMOP számú kiíráson a Budai-úton létesítendő kerékpárútra pályáztunk, mert ez a fejlesztési elképzelés állt legközelebb a pályázatban megjelölt célokhoz. Az elnyerhető támogatás a beruházás költségeinek 80 %-a, de maximum 200 millió forint volt. A pályázatban jeleztük, hogy ez a Külső-Kátai úttól a Cegléd-Budai úti fürdőig terjedő 4,5 kilométeres szakasz terveink szerint az I. üteme lenne egy majdani, Ceglédbercelig építendő kistérségi kerékpárútnak. Ezért ezt a pályázatot a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás nyújtotta be, de a költségeket Cegléd biztosítja. Az alapos előkészítésnek köszönhetően ez év október 6-án sikeresnek minősítették a pályázatunkat, amelyen a régióban a legmagasabb összeget, forintot nyertünk. A teljes költség várhatóan negyedmilliárd forint lesz. A kivitelezés a közbeszerzési eljárás lezárása után, leghamarabb tavasszal, nyár elején kezdődhet. A Budai útnak az első szakasza, az Összekötő úttól a Citromház söröző előtti buszmegállóig A Budai-úton. Jövőre már nem így lesz november 2. olyan keskeny, hogy a mostani előírások szerinti minimum 2,6 méter szélességet nem lehetett volna a csapadékvíz-elvezető rendszer miatt megoldani. A kerékpárút a volt téglagyárig az út két oldalán, onnan pedig a bal felén halad majd egészen a fürdőig. Örvendetes, hogy az érintett öregszőlői területek tulajdonosai megértették a kerékpárút jelentőségét, és megkötöttük az elővásárlási szerződéseket, így nem volt szükség kisajátítási eljárások megindítására. Ez a nyertes pályázat gazdagítja az utóbbi időben elért pályázati sikereket, amelyeknek köszönhetően a gazdasági válság ellenére is több fejlesztésre lesz módunk Cegléden. A 100 milliót meghaladó támogatott további fejlesztések: félmilliárdból épül a déli városrészt érintő csapadékvíz-elvezető rendszer, két ütemben 140 millióból P+R parkoló a vasútállomásnál, és 135 millióból megújul a Pesti út 7. szám alatti Szociális Szolgáltató Központ. Tótin Lóránt alpolgármester Fotó: Kisfaludi

2 2 CEGLÉDI HÍRMONDÓ november 2. Képviselőink mondják Dr. Horváth Tiborné (MSZP) Az október 23-i városi koszorúzási ünnepség után írom ezt a pár sort. Ünnepi hangulatban, kissé furcsa érzéssel. Évek óta figyelem az októberi forradalom és fiatal köztársaságunk évfordulóján, hogy a tiszteletadásra szinte mindig ugyanazon személyek jönnek el. Valóban, ez az ünnepség nincs körítve hangos rendezvénnyel, de talán érdemes elgondolkodni, ennyit ér 56 emléke és a szabad Magyarország megalakulásának évfordulója? Csak remélni merem, nem! Most más! Az Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságának alelnökeként nekem különösen fontosak azok az előterjesztések, határozatok, amelyek ezeket a területeket érintik. Legutóbbi testületi ülésen tárgyaltuk a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság 2008/2009-es gondozási év beszámolóját. Nehezen tudok kiemelni olyan részterületet, amelyből ne a legmagasabb színvonalon elvégzett munka derülne ki. Ismerve a férőhely hiányt - 38 kisgyermeket kellett elutasítani szeptemberben, amelyet később felére tudtak csökkenteni a szakmai munkán ez nem látszik. Erről a Közép-magyarországi Szakmai Felügyelet ellenőrzési jegyzőkönyve is tanúskodik. Mind a védőnői, mind a bölcsődei munka kiegyensúlyozottan színvonalas. Köszönet érte az ott dolgozóknak. A férőhelybővítésben remélhetőleg segít egy közeljövőben megvalósuló pályázat. Mint ahogyan a Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat Pesti út 7. sz. alatti épületének korszerűsítése és eszközök modernizációját elősegítő pályázat is. Csak azt szeretném nyomatékkal mondani, hogy az indokolt szükségletek és a jól megírt pályázatok sikeresek lesznek. Persze sokkal több pályázat is folyamatban van, más-más területen nyertünk is, de én most csak a szociális szférát emeltem ki. Fogadó óráimon sok-sok nehézsorsú ember kér tőlem segítséget, vagy tanácsot, de vannak, akik éppen a pályázatok sikertelenségét kérik számon. Ezért is emeltem ki az előbbieket. Györe Anett (Fidesz) Három év együtt, egy új Képviselő-testülettel, Városvezetéssel. Ez eltelt idő alatt a megörökölt rossz pénzügyi kondícióban lévő Önkormányzatot sikerült stabilizálnunk, sőt a ciklus közepére már a fejlesztésekre is komolyabb pénzeket tudtunk fordítani. A világgazdaság és a rossz kormányzati politika hatása a város helyzetére is rányomta a bélyegét. Feszes, odafigyelő gazdálkodásnak köszönhetően, azonban az idei esztendőben is folytatni tudtuk azokat a megkezdett fejlesztéseket, beruházásokat, melyek hitünk szerint a ceglédi polgárok érdekeit szolgálják. Jelentős összegeket fordítunk a város közterületeinek felújítására, megszépítésére. Folytatódnak úthálózataink karbantartási felújítási munkálatai, elkészül az Örkényi út egy kilométeres szakasza. Szép sikereket érünk el pályázatainkkal: jövő évre 50 milliós önkormányzati önerővel, pályázati forrásokkal elkészül a rég óta áhított Budai úti kerékpárút, és új burkolatot kap a Szolnoki út teljes szakasza. Úgy hiszem, hogy helyes volt az a döntésünk, miszerint kötvénykibocsátással kiváltottuk a rossz kondícióban lévő hiteleinket, és az ehhez kapcsolódó közel 300 millió forintot lekötött formában rendelkezésre tartjuk pályázati önerő biztosításához. Megválasztásomkor célul tűztem ki körzetem útjainak rendbetételét. Az idei évben is jelentőset lépünk előre a tél beálltáig befejezendő munkálatokkal. Terveimben szerepel a következő év tavaszára körzetem egyik ékköve, a Bajcsy-Zsilinszky tér megszépítése. Ennek előkészületi munkái melyben részt veszek már megkezdődtek. Bízom benne, hogy az Önkormányzatokra tornyosuló sötét fellegek, melyek a következő évi költségvetési támogatásokról szólnak, nem törhetik meg ezt a lendületet, és jövő évben jelentősebb pénzeket tudunk fordítani a város közterületeinek szépítésére és az útjaink rendbetételére. A 301-es parcellánál Cegléd Város Önkormányzata képviseletében Tótin Lóránt alpolgármester, valamint Dr. Surányi Dezső és Tábori László vezetésével a Kossuth Lajos Gimnázium diákjai megkoszorúzták az 1956-os szabadságharcban részt vett ceglédi születésű Batonai László és Batonai István sírját. A forradalom leverése után letartóztatott és kivégzett fivéreket Nagy Imréhez és társaihoz hasonlóan a 301-es parcellában, jeltelen sírban temették el. A rendszerváltozás idején rehabilitálták őket. Csak ezután kerülhetett fel nevük a sírjukra. Megemlékezés a 301-es parcellában nyugvó ceglédi hősökről Fotó: Tábori

3 2009. november 2. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3 Igazat mondtunk akkor, amikor a féléves pénzügyi beszámoló kapcsán azt állítottuk, hogy az Önkormányzat évi gazdálkodását stabilitás és megfontoltság jellemzi. Ezt támasztják alá Cegléd Város Önkormányzata pénzügyi helyzete III. negyedéves beszámolójának adatai. A Képviselő-testület október 21-i ülésén, és az azt megelőző bizottsági üléseken tárgyalta a Pénzügyi Iroda által készített előterjesztést. Az előző, féléves beszámoló tárgyalásakor és a Ceglédi Hírmondó szeptemberi számában kifejtettük, hogy az önkormányzatok gazdálkodásának egyik sajátossága, hogy a bevételek közül a helyi adók két időpontban, márciusban és szeptemberben esedékesek. Ezért félévkor és évvégén korai a vészharangot kongatni, mert az önkormányzat számlájának egyenlege, illetve a kifizetetlen számlák összessége ilyenkor rosszabb képet mutat. A várakozásainknak megfelelően az önkormányzat pénzügyi helyzete a III. negyedév végén jóval kedvezőbb, mint félévkor. Az előbb említett okok miatt december 31-re a jelenlegi helyzet ismét romolhat, de várhatóan az önkormányzat fizetőképessége továbbra is megmarad. Egy család életében is így van ez, hiszen a hónap elején, amikor a fizetések a bankszámlára érkeznek, jóval kedvezőbb a bankszámla kivonat egyenlege, mint 20 nappal később, a hónap vége felé. A III. negyedév zárónapján, szeptember 30-án az önkormányzat bankszámla egyenlege +68 millió forint volt. Ez az összeg a rendelkezésre álló 250 milliós likvidhitellel (folyószámla hitelkerettel), 318 millió forintos mozgásteret biztosít. Tudni kell, hogy a ceglédi önkormányzat számára a folyószámlahitel után fizetendő kamat mértéke alacsonyabb, mint a betéti kamat. Így rosszabb hónapokban is előnyösebb számunkra, ha egyszerre van lekötött betétállományunk (ez most több mint 300 millió forint) és folyószámlahitelünk, mint ha feltörnénk a lekötött betéteinket. A tartozásállomány záró értéke szeptember 30-án ,- Ft volt. Mit jelent ez? A tartozásállományt nem szabad összekevernünk az adósságállománnyal. Egy család által felvett (lakás-, autó-, háztartási gép-, Ismét gyászol a Polgármesteri Hivatal ELHUNYT CZÉRNA MIKLÓS március elsejétől a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjeként, majd január 1-jétől a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetőjeként dolgozott Hivatalunkban, legutóbb pedig a Hatósági Iroda vezetésére kapott megbízást. Korábban, 1975-től a VOLÁN Vállalatnál dolgozott. Munkája mellett, 1983-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett okleveles közgazda minősítést, közlekedés szakon. Hosszú időn át, egyre magasabb vezetői beosztásokat nyert el a cégnél. A vállalat felszámolása után a METESZ-nél vállalt ügyvezető igazgatói megbízást. Ez időben elvégezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem szakosítóját marketing-piacvezető szakon. A Polgármesteri Hivatalhoz beadott pályázati anyagában konkrét elképzeléseket, pontos távlati terveket vázolt fel leendő tevékenységével kapcsolatban, melyeket irodavezetői minőségében mindvégig igyekezett teljesíteni. Halála napjáig munkált benne mélységes kötelességtudata. Rendkívüli szaktudásával minden helyzetben tudott választ, segítséget adni munkatársainak. Ha problémáktól feszült hangulatban kérdéssel fordultunk hozzá, elég volt ránéznünk, mert megnyugtató tekintetével elhitette velünk, hogy minden rendben van, s már volt is ötlete a megoldásra. Megértéssel, stb.) hitelek összessége az adósságállomány. A már megkapott, de még kifizetetlen (villany-, gáz-, törlesztőrészlet-, stb.) számla pedig a tartozásállomány. A 79,4 milliós tartozásállomány 99,6%-ának a kifizetési határideje kevesebb, mint 30 napja járt le. Ez azt is jelzi, hogy a helyzet nem rózsás, hiszen a kifizetések többségében nem történnek meg határidőre. Stabilitást jelez viszont az, hogy az átlagos 30 napos késés jóval kevesebb, mint az előző önkormányzat idején volt, amikor nem volt ritka a 180 napos késés sem. Folytatva a megfontolt gazdálkodást, ebben az évben ez a stabilitás fogja jellemezni az önkormányzat pénzügyeit. A 2010-es esztendőre viszont komoly aggodalommal tekintünk. A Bajnai-kormány által beterjesztett költségvetés drasztikus elvonásokkal sújtja az önkormányzatokat és intézményeit. A kormány szándékai szerint jövőre az APEH szedi be a helyi iparűzési adót. Ez is nehézségeket fog okozni a településeknek. Ezért önkormányzatunk, a jelenlegi bizonytalanságok ellenére megkezdte a jövő évi települési költségvetés tervezését, hogy mielőbb felkészüljünk a megszorításokra. Tánczos Tibor őszinte érdeklődéssel fordult az emberek felé. Bármilyen nehéz feladatok, terhek nyomták is a vállát, ezeket félretéve, teljes valójával tudott ránk figyelni, s minden tudásával támogatni, felkarolni a rászorulókat. Megbízható emlékezetével, széles látókörű ismereteivel még betegsége idején is segítette a Hivatal munkáját. A Képviselő-testület ülésein, a zárt napirendi pontok tárgyalásán is, szinte kivétel nélkül jelen volt. Ha egy-egy vitatott, vagy bonyolultnak tetsző esetben szakmailag kellett megvilágítani a témát, Czérna Miklós úrra mindig lehetett számítani. Nem csak az irodájához tartozó ügyiratokat ismerte pontról pontra, de a más irodákhoz tartozó szakmai kérdésekben is igen nagy jártassága volt. Kiváló logikájával, megalapozott tudásával biztos támasza volt a város vezetésének. Udvarias, előzékeny férfi volt, emellett finom humorával sokszor megnevettetett minket. Halk szavú, ám határozott embernek ismertük, aki munkáját, pontosan, felelősséggel végezte. Ha gondtól árnyékolt arccal az irodába lépett, egyetlen jó szavunk elég volt, hogy igazi mosolyra derüljön. Akkor is, amikor már gyakori fájdalmak gyötörték, bár nem beszélt róla még nekünk. Amíg köztünk volt, mindvégig megőrizte magabiztos tartását. A szó nemes értelmében mindannyian igazi úriembernek ismertük. Ötvennégy éves korában veszítettük el. Iránta érzett szeretetünk, tiszteletünk örökre megmarad.

4 4 CEGLÉDI HÍRMONDÓ november 2. RÖVID HÍREK RÖVID HÍREK Csapadékvíz elvezetés pályázati támogatásból Cegléden, a Csengeri szél Akácos utca által határolt területen megkezdődött a csapadékvíz elvezető rendszer átépítése. A gravitációs elven működő elvezetéssel a városon kívülre folyik majd a csapadékvíz. A kivitelező igyekszik a munkát lehető legkíméletesebb módon végrehajtani, a kis kerteket, és az átereszeket fedő burkolatot az eredeti állapot szerint helyreállítani. Az ingatlantulajdonosokat folyamatosan informálják. Út a munkához - sikerekkel Ismét gyarapodott az e program keretében közfoglalkoztatott munkavállalók száma. A ceglédi térségben már több mint ezer fő nyert elhelyezést az önkormányzatnál és annak intézményénél. Közülük olyan is van, akit már hagyományos munkaviszony keretében foglalkoztatnak, tehát a módszer sikere bizonyítható. Alsó és felsőfokú végzettségűek egyaránt részesei a rendszernek, segélyezés helyett értékteremtő munkájukért kapnak bérezést. Új parkolóhelyek kialakítása A Szolnoki út Bercsényi utca és Batthyány utca közötti szakaszán kultúrált parkolók készülnek, fasort ültet és a csapadékvíz elvezetését is megoldja az Önkormányzat. Fedezetét az üzlettulajdonosok által fizetett parkolóhely megváltási díj adja. Az út mindkét oldalán, összesen hatvan parkolóhely áll majd rendelkezésre. A tervek szerint november végén már birtokba vehetik az autósok az új területet. Használata ingyenes lesz. Sikeres pályázatból korszerűsítés A Többcélú Kistérségi Társulás 122 millió forintot nyert uniós pályázaton. Ebből az összegből a Családsegítő Központ Pesti út 7. szám alatti irodája újul meg az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében, a munkakörülmények javítására. A tervek nem csak a külső és belső felújítást tartalmazzák, hanem számítástechnikai fejlesztést, illetve akadálymentesítést is végeznek. A támogatásból Újszilvás is részesül, a faluház korszerűsítésére. Ismerje meg az MBT lábbelit! -kíméli az ízületeit, gerincét és a derekát -minden lépéssel megdolgoztatja a farés combizmokat, valamint a mélyizmokat -utcai viseletre és sportolásra is egyaránt alkalmas Önnek nincs más dolga csak viselni! MBT PONT CEGLÉD Kossuth Ferenc utca (a T-Mobile és Szent Rókus Pont mellett) Tel: 53/ , Mobil:70/ Nyitva: H-SZ: 9-17,CS-P: 9-18 Szo:

5 2009. november 2. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 21- én tartotta ülését. A munkaterv szerint október 22-én következő ülést a belső strand fejlesztését célzó pályázat beadási határideje miatt egy nappal korábbi időpontra kellett összehívni. Támogatást kapott az az elgondolás, hogy a Mobilpark Közhasznú és Nonprofit Kft. pályázatot nyújtson be a Versenyképes turisztikai termék-, és attrakciófejlesztés (KMOP /B) című felhívásra, a ceglédi belső strand fejlesztése és korszerűsítése tárgyában. A pályázó azért nem maga az Önkormányzat, mert így magasabb támogatottságot kaphat az esetlegesen nyertes projekt. A KMOP által meghirdetett - Funkcióbővítő rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében - című pályázat benyújtásáról határoztunk. Az előkészítéshez szükséges 10 millió forintot a pályázati keretből biztosítjuk. Elfogadtuk a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság 2008/2009-es gondozási évéről szóló beszámolót, illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Jóváhagytuk az Óvodák Bölcsődék Gazdasági Hivatala Alapító Okiratának módosítását, valamint a Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát. Beszámolót kaptunk Cegléd Város Önkormányzatának III. negyedévi pénzügyi helyzetéről, a szeptember 30-i állapot alapján. Az adatok kedvező képet mutatnak. Az Önkormányzatnak 60 napon túli tartozása nincs, a kifizetések ütemesen megtörténtek. Bankszámla-egyenlegünk hosszantartóan pozitív értéket mutat. Likvidhitel-felvétel nem volt, munkabér-hitelként október elején 30 millió forintot igényeltünk. Rendeletalkotásra is sor került. A 32/2009. (X. 29.) KT. rendelet az 5/2009. (II. 23.) számú, Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására született. A 33/2009. (X. 29.) KT. rendelet a vásárokról és piacokról szóló 25/2007. (XI. 29.) Ök. rendelet módosítása. A rendeletek lapunk e számában olvashatók. Létrehoztunk egy munkacsoportot a Mediterrán paradise beruházási koncepció megvizsgálására. Az elképzelés szerint a Budai-úti fürdő 130 ezer négyzetméteres területe fölé a világon egyedülálló, alátámasztás nélküli kupola épülne. A Képviselő-testület eddigi véleménye az, hogy ha az ajánlattevő ezt a kupolát technikailag és pénzügyileg kivitelezni tudja, akkor Cegléden helyet biztosítunk neki. A Képviselő-testület tudomásul vette Dr. Gabnai Judit bejeltését, hogy Dr. Kuklis Judit személyében rezidenst foglalkoztat. Visszavontuk a MAK alapítvánnyal kapcsolatos, terület eladásra vonatkozó 64/2009. (III. 19.) Ök. határozatot. Frakcióközi egyeztetésről döntöttünk az önkormányzati cégek felügyelőbizottságának díjazása tekintetében. Horváth József képviselő VÁRVAG Kft.-re vonatkozó előterjesztéséből módosításokkal két pontot fogadtunk el. E szerint a VÁRVAG Kft.-nek január 31-ig kell elkészítenie üzleti tervét, illetve 2010-től minden önkormányzati cégnek negyedévente be kell számolnia az üzleti terv teljesüléséről. Elfogadtuk a évi belső ellenőrzési tervet. Ebben, egyebek mellett, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény évi módosításának alkalmazása lesz a vizsgálat tárgya a Polgármesteri Hivatalban. Elfogadtuk a Ceglédi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság részére kiemelt szervezeti célok évre vonatkozó meghatározását. Támogatjuk a Ceglédi Vasutas Sportegyesület kiemelten közhasznú szervezetté történő nyilvántartásba vételét. Az átalakulással a sportegyesület vállalkozók általi anyagi támogatása könnyebben biztosítható. A nyilvántartásba vételhez szükséges egyéb feltételek mellett a szervezetnek olyan közfeladatot is el kell látnia, amelyről az önkormányzatnak kell gondoskodnia. E kitétel folyamatosan teljesül, hiszen az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételét az egyesület helyiség biztosításával teremti meg. A Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület rendkívüli anyagi támogatásáról is döntöttünk. Ez alapján az egyesület részére 2 millió forintot adunk át. Elfogadtuk az idén létrehozott 100% önkormányzati tulajdonú VÁRVAG Kft. Szervezeti és Működés Szabályzatát. Elfogadtuk a Cegléd Város Önkormányzata, és a VÁRVAG Nonprofit Közhasznú Kft. közötti feladat ellátási keretszerződést. Egyidejűleg felhatalmaztuk a polgármestert a keretszerződés aláírására. Módosítottuk a VÁRVAG Kft. Alapító Okiratát is. Hozzájárultunk az ÖKOVÍZ Kft. Társasági Szerződésének módosításához, mely az Ügyfélszolgálati Irodának helyet adó, Cegléd, Szolnoki út 6. telephely létesítése miatt vált szükségessé. A Szociális Koncepció és az Idősügyi Koncepció aktualizálásáról is döntöttünk. A kétlépcsős panelprogram pályázatban részt vevő Károlyi Mihály Lakótelep C tömb E Épület Társasház részére a pályázatban szereplő vissza nem térítendő támogatásra összeget ítéltünk meg. A pályázó társasház a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felé pályázik tovább. Zárt ülésen a Cegléd Város Szociális Szolgálatáért elismerő oklevél adományozásáról, lemondás miatt a Városfejlesztési, Mezõgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság új, nem képviselõ tagjának megválasztásáról, továbbá ingatlan vásárlásáról határoztunk. A nyilvános ülésen elhangzottakról bővebb információ a honlapon található, ahol az előterjesztések dokumentumai, illetve az ülés hanganyaga letölthető. A jegyzőkönyv, annak elkészülte után szintén a honlapon, illetve a Városi Könyvtárban olvasható. Tótin Lóránt alpolgármester MEGHÍVÓ Karácsonyt váró adventi hangversenysorozatra Cegléd Város Önkormányzata és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szeretettel meghívja Önt és kedves családját karácsonyt váró adventi hangversenysorozatra december 12-től december 20-ig. A rendezvények támogatója: Cegléd Város Önkormányzata. 1. A csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum adventi nyitóhangversenye december 12. (szombat), 18 órakor a Városháza dísztermében. A hangversenyre a belépés díjtalan. 2. Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárainak karácsonyi hangversenye december 14. (hétfő) 18 órától a Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében. További információ illetve érdeklődni lehet a Zeneiskolában a 53/ ös telefonszámon. 3. A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Leánykarának karácsonyi hangversenye december 19. (szombat) 17 órától a Szent Kereszt Katolikus Templomban. A koncertre a belépés díjtalan. 4. A Ceglédi Fúvószenekar karácsonyi hangversenye december 20. (vasárnap) 17 órától a Református Gyülekezeti Házban. A hangversenyre a belépés díjtalan.

6 6 CEGLÉDI HÍRMONDÓ november 2. Cegléd Város Önkormányzata 32/2009. (X. 29.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 26.) KT. rendelet módosításáról* 1. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésben jóváhagyott önkormányzati bevételét az 1., 2., 3., 3/a., 4., 6. számú kimutatások szerint forrásonként és intézményi bontásban e Ft-ban határozza meg. (2) Kiadási főösszegét az 1., 2., és 12. számú táblázatok szerint összesen e Ft-ban; (3) Hiányát e. Ft-ban; (4) Hitel törlesztését e. Ft-ban; (5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összegét e Ft-ban hagyja jóvá az 1. számú táblázat szerint. (6) Az Önkormányzat bevételei forrásonként a 2. sz. kimutatás szerint e Ft: a) intézményi működési bevételek e Ft b) önkormányzatok sajátos működési bevétel e Ft c) központi költségvetési támogatások e Ft d) támogatásértékű működési bevétel e Ft e) felhalmozási és tőke jellegű bevétel e Ft f) felhalmozás célú támogatás értékű bevétel e Ft g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel e Ft h) pénzmaradvány: - működési e Ft - felhalmozási e Ft i) működési célú hitelfelvétel e Ft j) fejlesztési célú hitelfelvétel e Ft k) felhalmozási célú kölcsön visszatérülés e Ft l) működési célú pénzeszköz átadás e Ft (7) Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként a 2. számú kimutatás szerint: e Ft a) személyi juttatás e Ft b) munkaadókat terhelő járulék e Ft c) dologi kiadások e Ft d) pénzbeli ellátások e Ft e) működési célú, támogatás értékű kiadások e Ft f) működési célú pénzeszköz átadás e Ft g) beruházási kiadások e Ft h) felújítások e Ft i) céltartalék e Ft j) általános tartalék e Ft k) hiteltörlesztés e Ft l) felhalmozási célú kölcsön nyújtás e Ft (8) A Polgármesteri Hivatal működési kiadását a 2., 7., 12. számú táblázatok szerint e Ft-ban állapítja meg: a) személyi juttatás e Ft b) munkaadókat terhelő járulék e Ft c) dologi kiadások e Ft d) pénzbeli ellátások e Ft e) működési célú, támogatás értékű kiadás e Ft f) működési célú pénzeszköz átadás e Ft (9) Az intézmények működési kiadását a 2., 8., és 12. számú táblázatok szerint e Ft-ban állapítja meg: a) személyi juttatás e Ft b) munkaadókat terhelő járulék e Ft c) dologi kiadások e Ft d) pénzbeli ellátások e Ft e) működési célú támogatásértékű kiadás e Ft (10) Az önkormányzati szintű beruházási kiadásokat a 9. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg: a) Polgármesteri Hivatal e Ft Regionális Hulladéklerakó e Ft b) Intézmények e Ft (11) Az önkormányzati szintű felújítási kiadásokat a 10. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg: a) Polgármesteri Hivatal e Ft b) Intézmények e Ft (12) A tartalék összegét a 11. számú táblázat szerint e Ft-ban hagyja jóvá: a) Céltartalék Működési célú tartalék e Ft Felhalmozási célú tartalék e Ft b) Általános tartalék e Ft 2. (1) A rendelet módosítással nem érintett szakaszai, táblázatai, mellékletei továbbra is hatályban maradnak. (2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba (3) Ez a rendelet Cegléd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján 2 napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. Dr. Diósgyőri Gitta sk. Földi László sk. jegyző polgármester *A rendeletben hivatkozott kimutatások, táblázatok terjedelmi okokból a Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárságán, vagy a honlap rendeletkeresőjében tekinthetők meg. Cegléd Város Önkormányzatának 33/2009. (X. 29.) KT. rendelete a vásárokról és a piacokról szóló 25/2007. (XI. 29.) Ök. rendelet módosításáról 1. A vásárokról és a piacokról szóló 25/2005. (XI. 29.) Ök. rendelet (a továbbiakban: Ör.) következő rendelkezései december 31-én hatályukat vesztik: a) Az Ör. II. fejezet Piac alcím alatti 4. (4) bekezdése; b) Az Ör. Piac területére történő áru be- és kiszállításának rendje alcím alatti 5. -a; c) Az Ör. Az árusítás általános feltételei alcím alatti 6. -a; d) Az Ör. A piaci árusítás egyéb feltételei alcím alatti 7. (2) (4) bekezdései; e) Az Ör. Az üzemeltető által a piac területén biztosított szolgáltatások alcím alatti 9. -a; f) Az Ör. Piaci rendtatás alcím alatti 10. -a; g) Az Ör. Országos Állatvásár alcím alatti 12. -a; h) Az Ör. Az állatvásáron történő árusítás alcím alatti 13. -a; i) Az Ör. Az állatvásár rendje alcím alatti 14. -a; j) Az Ör. Országos Állat- és Kirakodóvásár alcím alatti 15. -a; k) Az Ör. IV. fejezet Záró rendelkezések alcím alatti 16. -a. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, két napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. (3) Ez a rendelet december 31-én hatályát veszti. Dr. Diósgyőri Gitta sk. jegyző Földi László sk. polgármester

7 2009. november 2. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7 Lakópark épül az Alkotmány utcában Valamikor a ceglédi rendőrkapitányság működött ezen a helyen. Aztán a kapitányság elköltözött, az épületet gyönyörűen felújították, és most a Földhivatalnak ad otthont, Cegléd belvárosában, a Kossuth téren. De a mellette található épület az Alkotmány utcában, és annak parlagfűvel régóta benőtt udvara, amely egykoron szintén rendőrségi célokat szolgált, sokáig lepusztult állapotban árválkodott. Pedig ez a város egyik legértékesebb területe. Most a helyzet talán rendeződik, mert munkások jelentek meg, elkezdődött egy építkezés. Felkerestük tehát a beruházás gazdáját, az Alkotmány Projekt Kft.-t. Mi készül itt? kérdeztük az ügyvezetőt, aki rögtön mutatja a látványterveket. első ütemében megvalósítandó épületben is lesz majd egy ilyen penthouse lakás, amelynek körpanorámás üvegterasza exkluzív életérzést biztosít az ott élők számára, a mindennapokban. Cegléd város szívében egy 16 lakásos társasház épül, Panoráma Lakópark néven, amelyben irodák és üzlethelységek is helyet kapnak. A kényelmet a négyszintes épületben modern, üvegfalú lift biztosítja. Mitől panoráma ez a lakópark? A penthouse lakások miatt. A penthouse egy angol kifejezés, amely a magasépületek legfelső szintjén található, luxus kivitelű, nagyméretű, panorámás, teraszos lakásokat jelenti. A beruházás A penthouse lakáson kívül milyen különlegességgel szolgálnak? Minden lakást olyan elosztással terveztünk meg, hogy élhető és élvezhető legyen, és lehetőségét biztosítunk a leendő tulajdonosoknak az egyedi belső térkialakításra is. Mit tartalmaz a beruházás második üteme? Most az üres telket építjük be, a második ütemben pedig a volt rendőrségi épület helyén egy olyan exkluzív irodaház létesül, amilyen Cegléden még nem található. Ennek igényes belső kialakítását egy lakberendező tervezi meg, minőségi anyagokból. Az irodákon kívül mik lesznek még itt? Ebben az épületben is helyet kapnának nagy alapterületű penthouse lakások, valamint egy nagy befogadóképességű, exkluzív kivitelezésű konferenciaterem is. Amikor a beruházás mindkét üteme befejeződik, akkor a Panoráma Lakópark közepén kialakítunk egy zárt, kellemes, zöldövezeti, EU-komfortos játszóteret is. [x] A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány pályázata A CEGLÉDIEK a CEGLÉDIEKÉRT Közalapítvány pályázatot ír ki Cegléd város általános iskoláiban és a kisgimnáziumban tanuló, szociálisan rászoruló gyermekek részére. A pályázaton azon családok vehetnek részt: ahol legalább egy gyermekük ceglédi általános iskola 5-8. osztályának, vagy a gimnázium 5-8. osztályának, tanulója a 2009/2010 tanévben, ahol a gyermekük a 2008/2009-es tanév évvégét 4,0 illetve e feletti eredménnyel fejezte be, ahol a család igazoltan szociálisan rászorulónak minősül, mert a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg havonta a Ft, a kérelmező nyilatkozik, hogy más alapítványtól rendszeres támogatásban (ösztöndíjban) nem részesül, akik tudják igazolni, hogy legalább egy éve életvitelszerűen Cegléden élnek. A pályázatot abba az általános iskolába, illetve a gimnáziumba kell benyújtani ahol a gyermek tanul, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a jövedelemigazolásokkal együtt november 16-áig. A nyomtatvány az általános iskolában, illetve a gimnáziumban szerezhető be az osztályfőnöktől, vagy a gyermekvédelmi felelőstől. A közalapítvány a pályázati feltételeknek megfelelő kérelmezőknek egyszeri támogatást ad, melynek az átadására, illetve átutalására a kuratórium döntését követően december hónapban, előzetes értesítést követően kerül sor. A pályázatról bővebb felvilágosítást kaphatnak az érdeklődők Dr. Szomorú Mártától, a közalapítvány titkárától. (53/ ; vagy a Polgármesteri Hivatal Cegléd, Kossuth tér 1. I. emelet 43. ajtó, tel.: ) Fésűs Ferenc kuratóriumi elnök

8 8 CEGLÉDI HÍRMONDÓ november 2. Pályázat garázsokra A VÁRVAG Nonprofit Kft. Cegléd Város Önkormányzatának 23/2009.(V.28.) KT. rendelete alapján 5 év meghatározott időtartamra, jelenlegi megtekintett állapotában, versenyeztetési eljárás keretében bérbe adja az alábbi 17 m 2 alapterületű Cegléd, Jászberényi út szám alatti 2. számú, Cegléd, Jászberényi út szám alatti 7. számú és Cegléd, Reggel u. 1. szám alatti 1. számú gépkocsi tároló helyiséget. A versenyeztetés helye: 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 1. I. em. Nagyterem. Ideje: november 23-án délután 14 óra. A bérleti díj minimális összege (kikiáltási induló ár): 600.-Ft/m 2 + ÁFA. A versenyeztetésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére a pályázati biztosíték letétbe helyezésre került, és győztessé nyilvánítása esetén a versenyeztető kizárólag vele köti meg a bérleti szerződést. A VÁRVAG Nonprofit Kft. Cegléd Város Önkormányzatának 23/2009.(V.28.) KT. rendelete alapján 5 év időtartamra történő bérbeadásra jelenlegi megtekintett állapotban meghirdeti a Cegléd, Szolnoki út 71. II. em. 21. sz. alatti 43 m 2 alapterületű 1,5 szoba összkomfortos bérlakást Cegléd, Szolnoki út 71. II. em. 24. sz. alatti 43 m 2 alapterületű 1,5 szoba összkomfortos bérlakást A lakbér: 399.-Ft/m 2 /hó + ÁFA A külön szolgáltatás díja: 46.-Ft/m 2 /hó + ÁFA A lakások megtekintésének időpontja: november 11. (szerda) de ig. A bérbeadás feltételei: Nem szociális helyzet alapján az alábbi feltételek együttes fennállása esetén bérlakásra az a nagykorú kérelmező jogosult a) Aki ingatlantulajdonnal (tulajdonrésszel), haszonélvezeti joggal nem rendelkezik, b) Vállalja legalább 3 havi bérleti díj összegének megfelelő óvadék megfizetését, c) Olyan igazolt jövedelemmel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a lakbér havi összege nem haladja meg jövedelmének 25%-át és d) Vállalja a bérleti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítését. A licitlépcső mértéke: 100,- Ft/m 2 A bérleti szerződés megkötésének várható legkésőbbi időpontja: november 30. A bérleti jogviszony kezdő napja: december 1. A helyiség előre egyeztetett időpontban megtekinthető. (VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. földszint 7. asztal, vagy telefon: 53/ ). A versenyeztetési eljárásra írásban, legkésőbb november 13-ig a VÁRVAG Nonprofit Kft ügyfélszolgálatánál (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. földszint 7. asztal) lehet jelentkezni. A pályázati biztosíték összege 3 havi bruttó bérleti díj: 3 hó Ft = Ft. Ezen összeget a versenyeztetési eljárás megkezdése előtt (2009. november 23. du ig) a VÁRVAG Nonprofit Kft. Titkárságán (2700 Cegléd, Kossuth F. u. 1. I. emelet) kell letétbe helyezni. A versenyeztetési eljáráson való részvétel feltétele: Pályázat Szolnoki úti bérlakásokra A lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére a pályázatot zárt borítékban jövedelemigazolásokkal együtt a pályázati nyomtatványon írásban kell benyújtani a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatára (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. földszint 7-es asztal) ügyfélfogadási időben vagy a gyűjtőládába bedobva (2700 Cegléd, Kossuth F. u. 1. porta előtt). A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét és azt, hogy Szolnoki út 71. lakáspályázat. Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a kérelem elbírálóját megtéveszti, vagy tévedésben tartja, azt a pályázók közül ki kell zárni, illetve 5 évig kizárja magát pályázati eljárásból. A pályázatok benyújtási határideje: november 19-én 16 óra. A pályázatbontás ideje: november 20-án 10 óra A pályázatbontás helye: Cegléd, Kossuth F. u. 1. emeleti nagyterem A pályázatok versenytárgyaláson kerülnek elbírálásra. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül, aki a legmagasabb összegű óvadék megfizetését vállalja, valamint egyéb kötelezettséget is vállal (pl: felújítás). A bérleti szerződés megkötésére közjegyző előtt kerül sor, a közjegyzői díj a bérlőt terheli. a versenyeztetési eljáráson az vehet részt, aki a hirdetményben meghatározott helyen és időben jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy a pályázati biztosíték összegét a hirdetményben megjelölt módon és időben letétbe helyezi, A nyertes pályázó letétje a fizetendő bérleti díjba beszámításra, a többi pályázó részére pedig visszafizetésre kerül. Versenyezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A pályázónak a versenyeztetésen történő adategyeztetésnél be kell mutatni: - személyi igazolványát, ha gazdasági társaság képviseletében van jelen, akkor a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a pályázati biztosíték letétbe helyezésének igazolását, meghatalmazást, amennyiben a versenyeztetési eljáráson meghatalmazottként vesz részt. A VÁRVAG Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetési eljárást külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. VÁRVAG Nonprofit Kft. A VÁRVAG Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse. Bővebb felvilágosítást kérni ügyfélfogadási időben a VÁRVAG Kft. ügyfélszolgálatán (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. földszint 7-es asztal) vagy az es telefonszámon lehet. A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatvány a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán, félfogadási időben átvehető, vagy a honlapról letölthető. VÁRVAG Nonprofit Kft. KÖZLEMÉNY Az Éneklő Pedagógusokért Alapítvány (adószáma: ) tájékoztatója a 2008-ban kapott évi személyi jövedelemadóból az Alapítvány javára felajánlott 1% felhasználásáról. Az Alapítvány számlájára az APEH által utalt összeg Ft volt, melyet az alapító okiratban meghatározott célokra (fellépő ruha: Ft, énekkari szereplés: Ft, egyéb kiadás: Ft) használt fel. A támogatásért köszönetünket fejezzük ki és kérjük, hogy a jövőben is segítsék felajánlásukkal Alapítványunkat. Soltész Nagy Lászlóné a Kuratórium elnöke

9 2009. november 2. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 9 Pályázat gépkocsi tárolóra A VÁRVAG Nonprofit Kft. Cegléd Város Önkormányzatának 23/2009.(V.28.) KT. rendelete alapján 5 év meghatározott időtartamra, jelenlegi megtekintett állapotában, versenyeztetési eljárás keretében bérbe adja a Cegléd, Kossuth F. u. 54. szám alatti 21 m 2 alapterületű 6. számú gépkocsi tároló helyiséget. A versenyeztetés helye: 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 1. I. em. Nagyterem. Ideje: november 23-án délután 14 óra A bérleti díj minimális összege (kikiáltási induló ár): 600.-Ft/m 2 + ÁFA A versenyeztetésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére a pályázati biztosíték letétbe helyezésre került, és győztessé nyilvánítása esetén a versenyeztető kizárólag vele köti meg a bérleti szerződést. A licitlépcső mértéke: 100,- Ft/m 2 A bérleti szerződés megkötésének várható legkésőbbi időpontja: november 30. A bérleti jogviszony kezdő napja: december 1. A helyiség előre egyeztetett időpontban megtekinthető. (VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. földszint 7. asztal, vagy telefon: 53/ ). A versenyeztetési eljárásra írásban, legkésőbb november 13-ig a VÁRVAG Nonprofit Kft ügyfélszolgálatánál (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. földszint 7. asztal) lehet jelentkezni. A pályázati biztosíték összege 3 havi bruttó bérleti díj: 3 hó Ft = Ft. Ezen összeget a versenyeztetési eljárás megkezdése előtt (2009. november 23. du ig) a VÁRVAG Nonprofit Kft. Titkárságán (2700 Cegléd, Kossuth F. u. 1. I. emelet) kell letétbe helyezni. A versenyeztetési eljáráson való részvétel feltétele: a versenyeztetési eljáráson az vehet részt, aki a hirdetményben meghatározott helyen és időben jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy a pályázati biztosíték összegét a hirdetményben megjelölt módon és időben letétbe helyezi, A nyertes pályázó letétje a fizetendő bérleti díjba beszámításra, a többi pályázó részére pedig visszafizetésre kerül. Versenyezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A pályázónak a versenyeztetésen történő adategyeztetésnél be kell mutatni: személyi igazolványát, ha gazdasági társaság képviseletében van jelen, akkor a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a pályázati biztosíték letétbe helyezésének igazolását, meghatalmazást, amennyiben a versenyeztetési eljáráson meghatalmazottként vesz részt. A VÁRVAG Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetési eljárást külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. VÁRVAG Nonprofit Kft. Pályázat Kossuth F. utcai bérlakásokra A VÁRVAG Nonprofit Kft. Cegléd Város Önkormányzatának 23/2009.(V.28.) KT. rendelete alapján 3 év időtartamra történő bérbeadásra jelenlegi megtekintett állapotban meghirdeti a Cegléd, Kossuth F. u. 52. I. lh. III. em. 8. sz. alatti 55 m 2 alapterületű 2 szoba összkomfortos bérlakást. Bérleti díj: Ft/m 2 /hó + ÁFA Külön szolgáltatási díj: 57.-Ft/m 2 /hó + ÁFA A lakás megtekintésének időpontja: november 11. (szerda) de ig. Cegléd, Kossuth F. u. 4. I. em. 1. sz. alatti 52 m 2 alapterületű 1 szoba komfortos bérlakást Bérleti díj: Ft/m 2 /hó + ÁFA Külön szolgáltatási díj: 19.-Ft/m 2 /hó + ÁFA A lakás megtekintésének időpontja: november 11. (szerda) de ig. A bérbeadás feltételei: Szociális rászorultság alapján az alábbi feltételek együttes fennállása esetén bérlakásra az a nagykorú kérelmező jogosult a) Aki ingatlantulajdonnal (tulajdonrésszel), haszonélvezeti joggal nem rendelkezik, b) Akinek és vele együttköltöző személy- (ek)nek 3 havi nettó jövedelme alapján számított 1 főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét eléri ( Ft), de nem haladja meg annak háromszorosát ( Ft), c) Vállalja a bérleti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítését. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül, aki vállalja, hogy Magyarországon bejegyzett pénzügyi intézménnyel kötött szerződés alapján, a bérleti jogviszony ideje alatt megszakítás nélkül lakáscélú elő-takarékosságot folytat minimum Ft/hó befizetés teljesítésével. A lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére a pályázatokat jövedelemigazolásokkal együtt a pályázati nyomtatványon írásban kell benyújtani a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatára (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. földszint 7-es asztal) ügyfélfogadási időben vagy a gyűjtőládába bedobva (2700 Cegléd, Kossuth F. u. 1. porta előtt). Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a kérelem elbírálóját megtéveszti, vagy tévedésben tartja, azt a pályázók közül ki kell zárni, illetve 5 évig kizárja magát pályázati eljárásból. A pályázatok benyújtási határideje: november 19-én 16 óra. A bérlő személyéről Cegléd Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága dönt. A bérleti szerződés megkötésére közjegyző előtt kerül sor, a közjegyzői díj a bérlőt terheli. A VÁRVAG Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse. Bővebb felvilágosítást kérni ügyfélfogadási időben a VÁRVAG Kft. ügyfélszolgálatán (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. földszint 7-es asztal) vagy az es telefonszámon lehet. A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatvány a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán, félfogadási időben átvehető, valamint a honlapról letölthető. VÁRVAG Nonprofit Kft. Meghívó Szociális Munka Világnapja alkalmából Cegléd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját november 11-én (szerdán) 14 órára a Városháza dísztermébe.

10 10 Zöldhulladék gyűjtés Az ÖKOVÍZ Kft őszén Cegléden, 4 héten át zöldhulladék gyűjtést szervez a köztisztasági szolgáltatással ellátott területeken, november 3 27-e között. Társaságunk a zöldhulladék gyűjtés keretében minden olyan növényi eredetű hulladékot elszállít, mely természetes úton lebomlik (pl: fűkaszálék, ágnyesedék). A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényt kérjük, szíveskedjenek zsákban, az ágnyesedéket pedig maximum 70 cm hosszú kötegekben összekötve, a kommunális hulladéktól mentesen kihelyezni a közterületet nem szennyező módon. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fentiektől eltérő esetben a hulladékot nem áll módunkban elszállítani! I. KÖRZET: november 3., 10., 17., 24. (kedd) Harcsa u. Közép út Pesti út mindkét oldala Rákóczi út mindkét oldala vasútvonal által határolt terület Almás u., Árok u., Bajza u., Bársony u., Berda J. u., Borház u., Borona u., Botond u., Budai út (Harcsa u.-ig), Citera u., Csákány u., Csalogány u., Csengettyűs u., Cserepes u., Csíz u., Csörgő u., Diófa köz, Diófa u., Egres köz, Ezerjó u., Fecske köz, Fecske u., Fehér u., Felszegi út, Furulya u., Füzér u., Gimnázium u., Görbe u., Gubody u., Harang köz, Harang u., Harcsa u., Hársfa u., Hold u., Horgász u., Ilona u., Jászberényi út (Felüljáróig), József A. u., József u., Kadar u., Kárpáti Aurél u., Kender u., Kenderföld u., Kisösszekötő út, Kosárfalu u., Kossuth Ferenc u., Kökény u., Könyök u., Közép u., Külső-kátai út (Vasútig), Levél köz, Liliom u., Lugas köz, Madarász u., Magyar u., Malomtó szél, Mária u., Mező u., Mozdony u., Muskotály u., Múzeum u., Nagykátai út, Nefelejcs u., Népdal u., Nótás köz, Nótás u., Nyárfa u., Öreghegyi út (Közép útig), Összekötő út, Páva u., Pesti út (Közép útig), Rákóczi út végig és (15, 17, 19/a, 19/b, 19/c, 37, 39, 41, 43, 47, 49 szám), Reggel u., Retek u., Rostély u., Rozmaring u., Sárkány u., Sorház u., Sövény u., Szárcsa u., Széchenyi út (Felszegi CEGLÉDI HÍRMONDÓ november 2. út - Rákóczi út között), Szekér u., Szent György tér, Szent Imre Herceg u., Szirom u., Szőlő u., Szövetkezet u., Szövetség u. (Jászberényi úttól - Rákóczi útig), Táncsics Mihály u. (Jászberényi úttól - Rákóczi útig), Tárogató u., Tavasz u., Téglagyár u., Teleki u. (Szt. Imre h. u.-tól - Rákóczi útig), Vadrózsa u., Vécsey u., Venyige köz, Világ szél, Világ u., Virág u. II. KÖRZET: november 4., 11., 18., 25. (szerda) Rákóczi úttól keletre eső terület Szabadság tér Bercsényi út mindkét oldala Malom tér Molnár u. mindkét oldala Csengeri u. mindkét oldala Csengeri szél által határolt terület, valamint a Bede, Szűcs telep, Kernács telep, Intézet dűlő Ady Endre u., Akasztó szél ( Molnár u.-tól a kórház felé), Alszegi út ( Bercsényi u.-tól kórház felé), Árpa u., Aszaló u., Baross u., Bástya u., Batthyány u., Bede szél, Bede u., Béke tér, Béke u., Bem u., Bercsényi út, Bokréta u., Borz u., Búvár u., Búzavirág u., Csatorna u., Csengeri szél, Csengeri u., Czigle tér, Dália u., Daráló u., Darázs u., Deák u., Dobó u., Dohány u. (Vasútig), Dugovics u., Eper u., Esze Tamás u., Fáy András u., Fegyver u., Fogoly u., Folyó u. (Molnár u.-tól a kórház felé), Fűtőház u., Fűzfa u., Gereblye u., Géza u., Gólya u., Gyopár u., Gyöngyvirág u., Hajnal u., Határ u., Illés u., Jókai u., Juhász Gyula u., Kalász u., Kálmán u., Kálvária u., Kasza u., Kaszárnya szél, Kékkő u., Kép u., Kernács telep, Kéve u., Kéz u., Kinizsi u., Kisfaludy u., Kishíd u., Klapka György u., Kovács u., Köd u., Kölcsey tér, Köztársaság u., Köztes u., Külső-Törteli út, Lachner György u., Lázár Vilmos u., Lovász u., Lövész u., Lövész-köz, Lövölde u., Malom tér, Malom u., Méhész u., Mérleg u., Molnár köz, Molnár u., Nád u., Népkör u., Nyír u., Nyitó u., Orgona u., Oroszlán u., Pacsirta u., Patak u., Perc u., Pince u., Pipacs u., Posta dűlő, Présház u., Puskaporos u., Puttony u., Rigó u., Rózsa u., Rövid u., Sáfrány u., Sajtó u. (Bercsényi úttól - Kinizsi u.-ig), Sas u., Só u., Süveg u., Szabadság tér, Szabadság u., Szállás u., Szarka u., Széchenyi út (Rákóczi út - Szolnoki út között), Szelei u., Szép u., Szilva u., Szolnoki út, Szoros u., Szövetség u. (Rákóczi úttól - Köztársaság u.-ig), Szunyog u., Szüret u., Tabán u., Táncsics Mihály u. (Rákóczi úttól - Juhász Gyula u.-ig), Tangazdaság u., Tél u., Teleki u. (Rákóczi úttól -Puskaporos u.-ig), Thököly u., Toldi u., Tőke u., Törteli u., Trombitás u., Tüske u., Vadász u., Vak Bottyán u., Vas u., Veréb u., Vessző u., Vetés u., Vezér u., Viola u., Vitéz u., Zerge u., Zöldfa u. III. KÖRZET: november 5., 12., 19., 26. (csütörtök) Pesti úttól délre eső terület Kossuth tér Szív u. mindkét oldala Kőrösi út mindkét oldala Gerje patak által határolt terület, valamint a Gerje telep, Oncsa telep Alkotmány u. (Szív u. - Kossuth tér között), Álmos u., Aranymeggyes szél, Árnyas u., Árpád u., Avar u., Bajcsy-Zsilinszky tér, Bajcsy-Zsilinszky u., Báthory u. (Csutak K. - Kőrösi út között), Béla u., Bezerédi u., Bimbó u., Bocskai út, Bokor u., Bulcsú u., Buzogány u., Csapó u., Csikós szél, Csinos u., Csokonai u., Csutak Kálmán u., Damjanich u., Déli út (Bajcsy Zs. út - Kőrösi út között), Déllő u., Dessewffy u. (Csutak K. - Kőrösi út között), Dorottya u., Dózsa György u. (Petőfi u. - Kőrösi út között), Eötvös tér, Erdő u, Fácán u., Felház u., Földváry Károly u., Gém u., Gerje u., Hajó u., Halász u., Harmat u., Hattyú u. (Csutak K. - Kőrösi út között), Hét vezér u., Hollós u., Honvéd u., Hunyadi u., Huszár u., Irinyi u., Iskola u., Jácint u., Kazinczy u. (Szív u. - Kossuth tér között), Kereszt u., Kertész u., Kis u., Kiss Ernő u., Koppány u., Kossuth Lajos u. (Kőrösi úttól - Mizsei út felé), Kossuth tér, Kőrisfa u., Kőrösi út, Körte u., Kővágó u., Kút u., Lajos u., Láp u., Lehel u., Lúd u., Madár u., Mályva u., Márvány u., Mátyás király u. (Petőfi u. - Kőrösi út között), Mészáros Lőrinc u., Mikes u., Mizsei út (Hétvezér u.-ig), Mocsár u., Munkácsy u., Muskátli u., Nyereg u., Nyúl u., Otthon u., Örkényi u., Pásztor u., Perczel u., Petőfi u., Piac u., Pitli zug, Pókbangó u., Posta u., Remete u., Rét u., Sarló u., Sáska u., Sátor köz, Sátor u., Selyem u., Síp u., Sugár u. (Kőrösi úttól - Mizsei útig), Sütő u., Szajkó u., Szalag u., Szarvas u., Szél u., Szérüskert u., Szív u., Tömörkény u., Tulipán u., Túzok u., Tükör u., Új u., Újárok u., Újváros szél (Kőrösi úttól - Mizse út felé), Várkonyi István u. (Kőrösi úttól - Mizse út felé), Vasvári u., Vidra u., Víz u., Vörösmarty tér (Kőrösi úttól - Mizse út felé), Zrínyi u. IV. KÖRZET: november 6., 13., 20., 27. (péntek) Bercsényi úttól délre eső terület Molnár u.-tól délre eső terület Akácos u. Szív u.- tól keletre eső terület Kőrösi úttól keletre eső terület Gerje patak által határolt terület, Külső-Budai út, valamint Öregszőlő

11 2009. november 2. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 11 Akácos u., Akasztó szél (Molnár u.-tól délre), Alkotmány u. (Szív u. - Alszegi út között), Alszegi út (Bercsényi úttól délre), Arany János u., Bakhát u., Báthory u. (Kőrösi út - Etelka u. között), Benyus dűlő, Besnyő u., Blaha Lujza u., Bodrog u., Bojtorján u., Budai út bal oldala (Csókás József u. és a Gyümölcs u. közötti szakasz), Cinege u., Csengőbarack u., Cseresznye u., Cserő u., Csókás József u., Csolnak u., Csuhé u., Daru u., Déli út (Kőrösi út - Alszegi út között), Dessewffy u. (Kőrösi út - Akácos u. között), Dézsa u., Dózsa György u. (Kőrösi út - Alszegi út között), Erdész u., Etelka u., Fátyol u., Fehérakác u., Folyó u. (Molnár u.-tól délre), Folyondár u., Forgács Endre u., Fürdő u., Fürt u., Gerle u., Gémeskút u., Gőz dűlő, Gyík u., Gyümölcs u., Hatytyú u. (Kőrösi út - Török Ignác u. között), Harkály u., Homok u., Ibolya u., Irtvány dűlő (Gőz Zsuzsi dűlő), Juharfa u., Kabak u., Kajszi u., Kámán u., Kanizsai Dorottya u., Kazinczy u. (Szív u. - Alszegi út között), Kékszilva u., Királyka u., Kossuth Lajos u. (Kőrösi út - Akácos u. között), Kossuth Zsuzsanna u., Kövidinka u., Kukoricás u., Kürt u., Lorántffy Zsuzsanna u., Mandula u., Mátyás király u. (Kőrösi út - Alszegi út között), Must u., Nádasdi u., Nádor u., Nagyközép út, Nyár u., Ölyv u., Ördögalja u., Őrház u., Ősz u., Pirosalma u., Piszke u., Porcsin u., Rák u., Rekenyő u., Sajtó u. (Bercsényi úttól - Déli útig), Sárgarigó u., Sugár u. (Kőrösi út - Akácos u. között), Szakátsy Gy. u., Szalmarózsa u., Szarvasbogár u., Székely u., Szellő u., Szélmalom zug, Szlanka u., Tarló u., Töles u., Törköly u., Török Ignác u., Török u., Újváros szél (Kőrösi út - Akácos u. között), Ungvári L. u., Vadgalamb u., Várkonyi István u. (Kőrösi úttól - Török Ignác felé), Vörösmarty tér (Kőrösi úttól - Török Ignác felé), Wesselényi köz, Wesselényi u., Zrínyi Ilona u. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a zöldhulladék gyűjtő járat időpontja nem egyezik meg a kommunális hulladékgyűjtő járatéval! A zöldhulladék gyűjtési napján a rendszeres hulladékgyűjtő járat érkezési időpontja eltérhet a megszokottól. Kérjük, szíveskedjenek az elszállításra szánt zöldhulladékot és kommunális hulladékot a megadott napon reggel 7 óráig a ház elé kihelyezni! Érdeklődni ügyfélszolgálatunkon ( , ) illetve diszpécserközpontunkban ( ) lehet, ahol készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére! További információ: ÖKOVÍZ Kft. Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője pályázatot hirdet okmányirodai ügyintézői munkakör betöltésére Pályázati feltételek: cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozattételi kötelezettség, közgazdasági szakközépiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: nyilvántartási és okmányügyintéző, számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó, információrendszer-szervező, számítástechnikai szoftverüzemeltető szakképesítés. Ellátandó feladatok: közlekedési igazgatási ügyek intézése, az ügyiratok feldolgozása; közigazgatási döntések végrehajtása; ügyfélfogadás. A pályázati elbírálásánál előnyt jelent: közigazgatási alapvizsga, közigazgatási, szakmai gyakorlat. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve annak megérkezéséig, az igénylést igazoló postai feladóvevény másolata. Illetmény: a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. alapján. A pályázat benyújtásának határideje: november 16. Elbírálási határidő: november 20. A munkakör betölthető: november 23-tól. A kinevezés határozatlan időre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázatot Cegléd Város Jegyzője címére kell benyújtani: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. A borítékon kérjük feltüntetni: Okmányirodai ügyintéző munkakör pályázat A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást dr. Terbe-Szabó Csilla mb. okmányiroda vezetőtől kérhet a pályázó, tel.: 53/ , fax: 53/ , Gyógyszertárak ügyeleti rendje novemberben Schulek Gyógyszertár C., Kőrösi út 51. Tel.: , Rákóczi Gyógyszertár C., Teleki u. 14. Tel.: Tömörkény Gyógyszertár C., Rákóczi út Tel.: Szent Imre Gyógyszertár C., Szent Imre h. u. 22. Tel.: , Kígyó Patika C., Táncsics M. u. 1. Tel.: Felszegi Gyógyszertár C., Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Tel.: Szent Anna Gyógyszertár C., Kőrösi út 11. Tel.: Belvárosi Gyógyszertár C., Szabadság tér 9. Tel.: Gyógyír Gyógyszertár C., Rákóczi út 7. Tel.: Zalai Gyógyszertár C., Gubody u. 17. Tel.: Hétköznap: Az adott napon ügyeletet ellátó gyógyszertár nyitvatartási idejétől függetlenül hétköznap este óráig tart nyitva. Az ügyelet ezt követően kezdődik órától, és tart másnap reggel nyitásig, vagy vasár- és ünnepnapokon reggel 8.00 óráig. Szombat: Egységesen órától kezdődik az ügyelet (addig nyitvatart a gyógyszertát) és tart másnap reggel nyitásig, vagy vasár- és ünnepnapokon reggel 8.00 óráig. Vasár- és ünnepnap: Reggel 8.00 órától másnap reggel nyitásig, vagy vasár- és ünnepnapokon reggel 8.00 óráig. ÁNTSZ Reg. Int. Gyógyszerügyi Igazgatási O /2009. határozata alapján szeptember 7-től fentiek szerinti az ügyelet sorrendje.

12 12 CEGLÉDI HÍRMONDÓ november sz. választókerület: Tótin Lóránt Minden hónap harmadik kedd, 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban, az alpolgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. 2. sz. választókerület: Nagygyőr Árpád Minden hónap első kedd délután óra között a Városháza aula irodahelyiségében. 3. sz. választókerület: Takáts László Minden hónap második kedd, 9-12 óráig kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatalban, az alpolgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. 4. sz. választókerület: Györe Anett Minden hónap első kedd délutánja óra között az ÖKOVÍZ Kft. irodaépületében (Pesti u. 65.) 5. sz. választókerület: Fábri Attila Minden hónap második szerda óra között Városháza aula irodahelyiségében. 6. sz. választókerület: Giba István Minden hónap második kedd óra között a Városháza aula irodahelyiségében. 7. sz. választókerület: Takács Miklós Minden hónap második hétfő óra között a Köztársaság utcai óvodában (Köztársaság u. 18.) 8. sz. választókerület: Simon Mihály Képviselõi fogadóórák * Minden hónap első keddjén: 7.30 órától 8.30 óráig a kecskéscsárdai tejháznál, órától 15,30 óráig a Gyulai dűlő 135 alatt (Fodor Zoltán irodájában), 16 órától 17 óráig a Fűtőház utcai óvodában. 9. sz. választókerület: Klément György Minden hónap első kedd óra között a Lövész utcai óvodában. 10. sz. választókerület: Ifj. Károly Ferenc Minden hónap első kedd óra között Nyár utca 9. szám alatt. 11. sz. választókerület: Földi László minden hónap 4. hétfõjén órától, a Báthori utcai óvodában. 12. választókerület: Györe Ferencné Minden hónap első hétfőjén óra között az ugyeri iskolában. Minden hónap második hétfőjén óra Posta utcai óvodában. 13. választókerület: Füle Győzőné Minden hónap első szerdája óra között a Cegléd Város Egyesített Szociális Intézményében (Bajcsy-Zsilinszky tér 1.) 14. választókerület: Dr. Ferenczi Norbert Minden hónap első péntek ig a Városháza aulájában a kistérségi irodában, és óra között a Nyugdíjas Közösségi Házban (Külső-Budai út 67.) Dr. Fülöp Hajnalka Minden hónap első hétfőjén 8-9 óra között Városháza aula irodahelyiségében. Dr. Horváth Tiborné Minden hónap első szerda óra között Városháza aula irodahelyiségében. Alapítványi közlemény A Ceglédi Közgazdasági Alapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki és egyben tájékoztatja azokat, akik a évi jövedelemadójuk 1 %-át az alapítvány javára ajánlották fel. Az alapítvány számlájára 2008-ban a SZJA 1 %-ból forint folyt be. Felhasználása az alapítvány céljainak megfelelően az alábbiak szerint történik. Tanulmányi ösztöndíjra Ft Kiemelkedő munkát végző tanulók év végi jutalmazása Ft Tanulók szociális támogatása Ft Iskolai színjátszó-csoport országos versenyen való Részvételének támogatására (utazási költségre) Ft Köszönjük eddig segítségüket és reméljük, hogy a jövőben is támogatják céljaikat. Alapítvány adószáma: Számlaszám: az Alapítvány kuratóriuma Fehér István fogadóórája minden hónap első szerda óra között, Városháza aula irodahelyiségében. Hörömpõ Annamária minden hónap elsõ kedd 8-tól 9 óráig Városháza aula irodahelyiségében. Korondi Miklós Minden hónap elsõ csütörtök óra között az Alkotmány utca 11. sz. (Pártok háza) Nagy Tamás Minden hónap első csütörtök óra között Városháza aula irodahelyiségében. *** Polgármesteri fogadóóra: minden hónap első keddjén, 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban, a polgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. Dr. Csáky András Országgyűlési Képviselő Minden hónap elsõ péntek 9-11 óra között Városháza aula irodahelyiségében. Dr. Csáky András helyi megbízottja Éles Tibor Minden hét kedden délelõtt 9-11 óra között Városháza aula irodahelyiségében. Dr. Czinege Imre a 15. sz. választókörzet egyéni képviselõje Minden hónap utolsó csütörtök óra között Városháza aula irodahelyiségében. *A lapzárta időpontjáig ismert fogadóórák. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ második hét hétfõi napján példányban. Lapzárta: a megjelenést megelõzõ hétfõ 12 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Apáti Bt Cegléd, Kazinczy u. 44. Fõszerkesztõ: Dr. Diósgyõri Gitta jegyzõ Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nyomdai munkák: Terjeszti a Nagy László Lázár rajza

13 2009. november 2. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 13 Ingatlanközvetítő, Értékbecslő, Hiteltanácsadó iroda 2700 Cegléd, Alkotmány u. 32 Tel.: 53/ ; 06/ INGATLAN Cegléden Petőfi út környékén 1,5 szobás 55m 2 -es felújított házrész. Iá: 7M (730) Cegléden 2006-ban épült 4 szobás modern riasztós, klímás családi ház 970m 2 -es két utcára nyíló telekkel. Iá: 30,5M (729) Cegléden központban 15m 2 -es 2003-ban épült gázkonvektoros üzlethelyiség szociális helyiségekkel. Iá: 4,6M (0719) Cegléden állomáshoz közel 1+2 félszobás 69m 2 -es egyedi fűtéses I. emeleti tégla épületi lakás. Iá: 15,2M (0715) Cegléden a Kereskedelmi iskola környékén, 2,5 szobás jó állapotú I. emeleti panellakás eladó. Iá: 8,5M (725) Cegléden Kossuth tér környékén, 36m 2 1,5 szobás tégla lakás teljesen felújítva eladó. Iá: 6,9M(722) Cegléden a Gubodi park közelében csendes utcában, 2 szobás jó állapotú családi ház eladó, közepes méretű kerttel. Csere lehetséges: olcsóbb 2 szobás panel lakásra. 1.emeletig, vagy liftes épületben. Iá: 14,4M (714) DVD AKCIÓ! DVD már 45 Ft-tól Információ:

14 14 CEGLÉDI HÍRMONDÓ november 2. Téglakó Mint egy igazi, klasszikus tégla a boldog békeidôkbôl, csak épp fagyálló és kopásálló. Az Ön udvarára, kerti útjaira, kocsibeállójához, kerítése építéséhez. Évtizedeken át mindent kibír. ÁRA: Ft/m 2 A fagyot kineveti. Fittyet hány a terhelésnek. Akár saját kezûleg is lerakhatja. Új gyártási eljárás. Új árképzés. Új magyar termék Magyarországon. Vége annak a világnak, amikor egy ilyen különleges antikolt kôért akár 8000 forintot kellett fizetnie négyzetméterenként! Vegye meg a harmadáért! ÖNHÖZ LEGKÖZELEBB: EUROSTONE BT. ABONY, SZOLNOKI ÚT / BAU-TRANS 2000 KFT. NAGYKÔRÖS, VÁSÁRSZÉL U / BAU-TRANS 2000 KFT. NAGYKÔRÖS, SZURDOK D / BAU-TRANS 2000 KFT. CEGLÉDBERCEL, PESTI ÚT / ÖNHÖZ LEGKÖZELEBB: BAU-TRANS 2000 KFT. CEGLÉD, KÜLSÔ-KÖRÖSI ÚT 1. 53/ BAU-TRANS 2000 KFT. CEGLÉD, TROMBITÁS ÚT 2. 53/ BAU-TRANS 2000 KFT. CEGLÉD, KÜLSÔ PESTI ÚT / BAU-TRANS 2000 KFT. CEGLÉD, KÜLSÔ JÁSZBERÉNYI ÚT 53/ TRANZIT TÜZÉP CEGLÉD, SZOLNOKI ÚT /

15 2009. november 2. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 15

16

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN CEGLÉD

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN CEGLÉD AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN CEGLÉD Köznevelési intézmény: Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola 2700 Cegléd, Eötvös tér 8. Felvételi körzet: Pesti út, Szabadság tér,

Részletesebben

I. körzet. I. körzet Területi Kötelezettség Ady Endre utca páratlan. Dr. Kelemen István 53/ 311-200 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 17.

I. körzet. I. körzet Területi Kötelezettség Ady Endre utca páratlan. Dr. Kelemen István 53/ 311-200 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 17. I. körzet I. körzet Ady Endre utca páratlan Alkotmány utca 1-17; 2-14 Arany utca 2,4 Árpád utca Bába Molnár dűlő Hétfő 13:00-17:00 Bán dűlő Kedd 8:00-12:00 Batthyány utca 1-15; 2-18 Szerda 13:00-17:00

Részletesebben

2014.04.03. Közterület neve Házszám, -tól -ig Szavazókör száma Ady Endre utca teljes 1.

2014.04.03. Közterület neve Házszám, -tól -ig Szavazókör száma Ady Endre utca teljes 1. 2014.04.03. A Ady Endre utca teljes 1. 1 12/A 20. Akasztó szél 13-25 7. Akácos utca teljes 21. Alkotmány utca 1-41 2. 2-40 2. 42-60 6. 43-59 6. Almavirág utca teljes 31. Almás utca teljes 31. Alsóerdőn

Részletesebben

I. körzet Dr. Vukovics Csilla 53/ 311-451 2700 Cegléd, Kárpáti Aurél utca 9. Berda József utca Blaha Lujza utca

I. körzet Dr. Vukovics Csilla 53/ 311-451 2700 Cegléd, Kárpáti Aurél utca 9. Berda József utca Blaha Lujza utca Területi Kötelezettség I. körzet Gyerekorvos: Dr. Vukovics Csilla Almás utca Telefon: 53/ 311-451 Bajza utca 21-; 20- Rendelés helye: 2700 Cegléd, Kárpáti Aurél utca 9. Berda József utca Blaha Lujza utca

Részletesebben

Közterület Páros oldal Páratlan oldal Óvoda: Ady Endre utca 1-9 O1 Ady Ady Endre utca O1/B Deák utcai tagóvoda Ady Endre utca 2 O3 Pesti

Közterület Páros oldal Páratlan oldal Óvoda: Ady Endre utca 1-9 O1 Ady Ady Endre utca O1/B Deák utcai tagóvoda Ady Endre utca 2 O3 Pesti Közterület Páros oldal Páratlan oldal Óvoda: Ady Endre utca 1-9 O1 Ady Ady Endre utca 4-11-19 O1/B Deák utcai tagóvoda Ady Endre utca 2 O3 Pesti Akácos utca egész egész O1/A Malom téri tagóvoda Akasztó

Részletesebben

Közterület Páros oldal Páratlan oldal Óvoda: Ady Endre utca 1-9 O1 Ady Ady Endre utca O1/B Deák utcai tagóvoda Ady Endre utca 2 O3 Pesti

Közterület Páros oldal Páratlan oldal Óvoda: Ady Endre utca 1-9 O1 Ady Ady Endre utca O1/B Deák utcai tagóvoda Ady Endre utca 2 O3 Pesti Közterület Páros oldal Páratlan oldal Óvoda: Ady Endre utca 1-9 O1 Ady Ady Endre utca 4-11-19 O1/B Deák utcai tagóvoda Ady Endre utca 2 O3 Pesti Akácos utca O1/A Malom téri tagóvoda Akasztó szél O1/A Malom

Részletesebben

Értesítés karbantartás miatti szolgáltatás-kiesésről

Értesítés karbantartás miatti szolgáltatás-kiesésről Értesítés karbantartás miatti szolgáltatás-kiesésről Tisztelt Előfizetőnk! Tájékoztatjuk, hogy az Invitel Távközlési Zrt. az alábbi karbantartásokat tervezi a 30. héten: Bácsalmás 1 node ( Árpád vezér

Részletesebben

. 1. SZAVAZÓKÖR NAPKÖZIOTTHONOS ISKOLA, NÉPKÖR U. 1.

. 1. SZAVAZÓKÖR NAPKÖZIOTTHONOS ISKOLA, NÉPKÖR U. 1. 20140331 1 SZAVAZÓKÖR NAPKÖZIOTTHONOS ISKOLA, NÉPKÖR U 1 ADY ENDRE UTCA TELJES BATTHYÁNY UTCA 1/B 15 PÁRATLAN BATTHYÁNY UTCA 2 18/A PÁROS BERCSÉNYI UTCA 2 2 FOLYAMATOS GUBODY UTCA 17 19 PÁRATLAN JÓKAI

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata az egészségügyi

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI.30.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit.

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit. Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. és a 22/2011. (IX. 05.) sz. rendelettel

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. a 22/2011. (IX. 05.) sz. a 25/2011.(X.17.)

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat 16/2012. (VI.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1..

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1.. Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek és védőnői szolgálatok területének megállapításáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Fõ tér 1. (Polgármesteri Hivatal), OEVK: 03

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Fõ tér 1. (Polgármesteri Hivatal), OEVK: 03 Drávai Zsuzsanna Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (Polgármesteri Hivatal), OEVK: 03 Akácfa köz teljes közterület 12 Angeli köz teljes közterület 17 Báthory utca teljes

Részletesebben

Hirdetmény. Karcag területén Január, Február, Október, November. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.

Hirdetmény. Karcag területén Január, Február, Október, November. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, az azt szabályzó 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet, a Ady E. Juhász Gy. Kacsóh P. Szív Hajnal Harmat Kungát Kuthen Egyetértés Koppány

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi:

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi: Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.szám Tel: 28/583-100, e-mail:hivatal@isaszeg.hu Ügyiratszám: 330-6/2014/12 Ügyintéző: Tóthné Pervai Katalin Tárgy: Egyéni Választó

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL

Balatonlelle Város Önkormányzata 26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL Balatonlelle Város Önkormányzata 26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1/2009. (II.04.) sz. önkormányzati rendelete az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. január 19-én tartandó ülésére Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 16/2016.(VI.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet Gyomaendrőd 1. oldal Áchim András utca Teljes 002 Ady Endre utca Teljes 009 Akác utca Teljes 016 Alkotmány utca Teljes 014 Álmos utca Teljes 002 Álmosdomb utca Teljes 017 Apponyi utca Teljes 012 Arany

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Magyar Kémény Kft. Az Önök településén alkalmazottunk: Dobolyi Csaba kéményseprő mester

Magyar Kémény Kft. Az Önök településén alkalmazottunk: Dobolyi Csaba kéményseprő mester Dömsöd Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének Ügyiratsz.: 50/SZM/2013 Tárgy: Értesítés a kötelező kéményseprő-ipari feladatok ellátásáról Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! Értesítjük, hogy a 2012.évi XC törvény a

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

Tisztelt választópolgárok!

Tisztelt választópolgárok! VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XXI. évfolyam 9. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Tisztelt választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről 1 szóló 18/1997. (VII. 18.) Ök. rendelete, a 18/1998. (VII. 24.), a 28/2000.(X. 19.) és a 20/2001.(VII.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 24-én tartandó ülésére Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Előterjesztést készítette: Véleményezi Elfogadás módja: Fehér László, aljegyző

Részletesebben

Átadás-átvételi jegyzıkönyv

Átadás-átvételi jegyzıkönyv Átadás-átvételi jegyzıkönyv 2. számú melléklet Készült: Jelenlévık:.. napján Lajosmizse Város Önkormányzat hivatalos helyiségében. Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Átadó) részérıl: Basky András

Részletesebben

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA. Belvárosi helyiségek

PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA. Belvárosi helyiségek PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA Belvárosi helyiségek A helyiségek határozatlan időre vagy határozott időre illetve kedvezményes bérleti

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben