Lábdihegyi és Tördemici

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lábdihegyi és Tördemici"

Átírás

1 Lábdihegyi és Tördemici március H Í R E K Megjelenik kéthavonta 5 éves a Tördemic Néptáncegyüttes SZÁNTAI ATTILÁNÉ Fennállásának 5. évét ünnepeltük a Tördemic Néptáncegyüttesnek a Faluházban. Fergeteges sikert arattak táncosaink a jubileumi műsorukkal. Felléptek a jelenlegi, és a volt tagok is, mindkét korosztályú gyermekcsoporttal együtt. Az együttes novemberében indult 5 fővel, jelenleg a felnőtt, senior és a gyermekcsoportokkal együtt összesen közel 70 főből áll, de ez a létszám folyamatosan változik, szerencsére pozitív irányba. Egyre többen érdeklődnek a hagyományőrzés, néptánc iránt. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy főként az utánpótlás, gyermekcsoportok létszáma nő folyamatosan, így biztosak lehetünk abban, hogy a népi hagyományainkat lesznek, akik folytatják. Nagy élvezettel járnak a rendszeres, heti 3 alkalommal a próbákra, nagyon várják a fellépéseket. Sok kimagaslóan tehetséges gyermek jár a csoportokba, versenyeken is részt vesznek. Köszönet a szülőknek, akik semmilyen áldozatot nem sajnálnak, hogy támogathassák gyermekeiket. A szülőkön kívül a csoport fő támogatói: Badacsonytördemic Községért Alapítvány, Badacsonytördemic Község Önkormányzata. Az ünnepi rendezvényen az anyukák saját készítésű süteményeket árusítottak, és jótékonysági árverést is tartottunk, melyek bevételét a gyermekviseletek vásárlására fordítja a csoport. Sok bőkezű adományozó volt, nagyon szép összeg összejött, több, mint Ft. Köszönet minden támogatónak! A tánc a legmagasztosabb, a legmegindítóbb és a legszebb a művészetek között, mert nem puszta lefordítása az életnek, hanem az élet maga. A teltházas műsor után élőzenés táncházzal zártuk a nagyszerű estet, ahol a fellépések alatt és után is a zalaegerszegi Harangláb Népzenei Együttes biztosította a talpalávalót. Fontosnak tartom kiemelni az együttes szakmai vezetőjét, Szabó Csabát. Áldozatos munkájának, munkájuknak köszönhető, hogy fellépéseikkel jó hírét viszik az egész országban településünknek, és nem utolsó sorban, minden helyi rendezvényünkön valamilyen módon részt vesznek. Nem csak előadásaikkal, hanem egyéb technikai segítséggel is. Részemről nem tudok elfogultság nélkül beszélni róluk, nagyon közel állnak a tagok kicsitől nagyig a szívemhez, nagyon jó mint az emberi, mint pedig a munkakapcsolatunk. Bízva abban, hogy ez még nagyon sokáig így marad, a köszönet mellett kitartást, jó egészséget, és sok sikert kívánok az együttes minden jelenlegi, volt, és leendő tagjának! Van utánpótlás!

2 Plébániai hírek KOVÁCS KÁROLY plébános A esztendő hitéleti statisztikája: 8 badacsonytördemici temetés, 2 tördemici és egy lábdihegyi esküvő ban egy tördemici lakost sem kereszteltünk. (2013-ban sem.) Az idén a nagyböjt kezdete, hamvazószerda február 18-ra esett. Hamvazószerda és nagypéntek (április 3.) szigorú böjti nap (egyszeri étkezés, melyen kívül még kétszer vehetünk magunkhoz valamit erősítésül; hústól való tartózkodás.) A hústilalom kötelezi azokat a katolikusokat, akik tizennegyedik életévüket betöltötték; a szigorú böjt pedig az összes nagykorúakat kötelezi hatvanadik életévük megkezdéséig. Nagyböjt péntekjein hústilalom van. A bűnbánati napokon az Egyház a vezeklés és hálaadás szellemében emlékezik meg Krisztus kínhaláláról, mely minket bűneink terhétől megszabadított. A bűnbánati nap eszközei közül az Egyház hagyományai értelmében kiemelkedik a böjtölés: Krisztussal keresztre kell feszítenünk bűneinket őszinte bánattal és elégtétellel (ez a húsvéti szentgyónás). A három szent napon, Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton este 7 órakor kezdődnek a szertartások. Húsvétvasárnap, április 5-én, Urunk feltámadásának ünnepén és Húsvéthétfőn templomunkban vasárnapi miserend lesz. Húsvétvasárnap reggel 8 órakor régi, szép hagyományunk szerint ételszentelés lesz a templomban. Minden katolikus keresztény embernek legalább húsvét előtt el kell végeznie szentgyónását és szentáldozását. Gyónási lehetőség: minden szentmise előtt, a betegek gyóntatása a húsvét előtti napokban lesz. Egyházunkért érzett felelősségünk, hogy a működésünket a szükséges anyagiakkal is segítsük. A Magyar Katolikus Püspöki Kar irányelve, hogy az Egyház anyagszükségleteinek fedezéséhez a Hívek hozzájárulásának mértéke az átlagkereset 1 %-a legyen. A legkisebb összeg személyenként évre 3500 Ft 1 évre! (292 Ft havonta) Kérjük a kedves híveket, hogy egyházi hozzájárulásukat ( egyházi adójukat ) Székely Józsefnél vagy a plébánián befizetni szíveskedjenek. A húsvéti virágokra adományt is köszönettel fogadunk a sekrestyében. 2.oldal A böjt lelke SLÍZ JUDIT Sok kifogás esik manapság a böjt, a penitencia, az önmegtagadás ellen; sokan panaszkodnak a böjt nehézségei miatt, s azt hajtogatják, hogy inkább a belső érzületet kell művelnünk, mint a böjtöt sürgetnünk. Aki a böjtöt meg akarja érteni, annak előbb meg kell értenie a bűnét bánó s a bűnért vezeklő kereszténység szellemét, annak előbb át kell éreznie átéreznie az örök üdvösség vágyát, s az örök kárhozat borzalmát, hogy a bűnt magában letörni s az elkövetett bűnökért elégtételt s engesztelést nyújtani tudjon. A böjt, a szeretet és a szenvedés összefügg. A böjt részt vállalás Krisztus szenvedéséből, engesztelés, vezeklés a bűnökért. Minden filozófiai rendszernek, minden világnézetnek legnehezebb próbaköve: a szenvedés problémája. A szenvedést az életből semmi kormányforma nem tudja kiküszöbölni. A szenvedés oka az első bűn, és szenvedés lesz, amíg ember él a földön. A szenvedést, a rosszat, a betegséget, a halált nem Isten teremtette, hanem az ember szerezte magának, amikor engedetlen bűnös kézzel belenyúlt a világ erkölcsi rendjébe. De Isten szeretetből ezt a közös emberi sorsot könnyebbé tette, mikor a mindenkire váró szenvedést annyira fölmagasztalta, hogy egyenesen az ő követésének eszközévé választotta. Vannak, akiket a szenvedés összetör, vannak, akiket a csapás összemorzsol, vannak, akik a kereszt terhe alatt megbénulnak: Krisztus Urunk a kereszt árnyában nőtt meg előttünk legnagyobbra. És azóta a krisztusi lelkeken, a Krisztus szellemével töltekező lelkeken nem fog a szenvedés. Fájdalmasán csalódtak az emberekben s ők dolgoznak tovább. Szakadatlan gondok gyötrik őket s fejük mégis fölemelve. Csapás csapás után éri őket s kezük mégis imára kulcsolva. Beborult fölöttük az ég s mégis érzik a felhő mögé rejtőzött nap melegét, mert tudják, hogy a csendesen, önként, Isten és a másik ember iránti szeretetből viselt szenvedés nemcsak bölcscsé, megértővé és erőssé tesz, hanem a csendes szenvedés valósággal istentisztelet is. (Prohászka Ottokár és Tóth Tihamér nyomán) Itt a farsang, áll a bál PAPP JENŐNÉ nyugdíjas Az Öszikék nyugdíjasklub már el is kezdte. Majdnem negyvenen gyűltünk össze a Faluházban. Dr. Simek Ágnes, a volt háziorvosunk is megjelent körünkben. A megnyitó ünnepség színvonalát nagymértékben Németh Eszter és Szabó Csaba ének- és táncelőadása. Hiába, a népdal és néptánc a lelkünkből fakad, és meg nem unható. A zenét házi dj-nk, B. Viktória szolgáltatta. Aztán néhány résztvevő eltűnt. Egyszer csak nyílt az ajtó, és 13 nehezen beazonosítható maszkos jelent meg. Ember legyen a talpán, aki mindenkit be tudott azonosítani. Az események természetesen a dúsan megrakott asztalok mellett történtek. Az alkalmi cukrászok finom alkotásait, a saját pincékből hozott nedűk is jócskán gazdagították. És hogy jónéhányan ne üres kézzel térjünk haza, ezt biztosították a tombolán nyert nyeremények. Kérdezem: a sikeresnek mondott estén túl, miért is jó nyugdíjasnak lenni? Senki nem várja el tőlünk, hogy bárhová is szaladjunk. Akár délután 4 órakor is vacsorázhatunk. Lassan visszakapjuk azt a pénzt, amit aktív korunkban befizettünk, helyesebben lefogták tőlünk. Nem szorulunk a meteorológusok időjárás-előrejelzésére, mert ízületeink pontosabban jelzik a valóságot. Nyugodtak lehetünk, mert titkainkat, amiket elmeséltünk barátnőnknek, nem adja tovább, mert már ő is elfelejtette. NABE-hírek Megújul az ivókút A Nők a Balatonért Egyesület Badacsonylábdihegyi Csoportja, együttműködve a Strandüzemeltető Kft-vel, még a tavasz folyamán felújíttatja a Strandon lévő elavult ivókutat. Víznapi Balcsi-parti Egyesületünk, március 22.-én vasárnap, Víznapi rendezvényt szervez a Tó körül 20 helyszínen. Badacsonylábdihegyen 15,00 órakor a Balaton megkoszorúzásával kezdődik az ünnepség, majd azt követően különböző Lábdihegyi és Tördemici Hírek

3 Herczeg Ferenc és a Badacsony VIG ZSUZSA az Új Idők című irodalmi hetilapot. Rendkívül szerteágazó újságírói tevékenysége szinte mindenre kiterjedt: az útirajzoktól elkezdve, az irodalom, a színjátszás kérdésein keresztül egészen a kisállatvédelemig őszén vásárolta meg lábdihegyi szőlőbirtokát a Szent Ignác kápolnával szemben. Lakóházát cifra parasztbútorokkal rendezte be, melyek közül néhány ma is megtekinthető a nevét viselő helyi múzeumban, épp úgy mint egy Herczeg Ferenc monogramját viselő boroshordó és a művész korabeli festőállványa is. Az őslakos lábdihegyi birtokosok, miután hírét vették szőlőbirtokvásárlásának, felkérték, hogy tegyen valamit a hegyen folyó bányászat ellen. Herczeg Ferenc a Budapesti Hírlapban többször is szót emelt a Badacsony védelme, a bazaltbányászat beszüntetése érdekében. Az egyik ilyen témájú cikkének eredeti példánya szintén megtekinthető a Herczeg Ferenc Múzeumban. A hegy védelme mellett aktív tagja volt a Badacsonylábdihegyi Partszépítő és Fürdőegyesületnek, melynek hagyatékát hivatott a 2011-ben újjáalakult jogutódja ápolni és megőrizni a falu lakói és vendégei számára. Munkásságának elismeréséül a megújult strand az ő nevét viseli és a strand előtti parkban megtalálható mellszobra is és 1930 között 40 kötetes díszkiadásban jelentek meg munkái. Bár 1933-ban Budapest díszpolgárává választották, az ún. szocialista kulturális forradalom ideje alatt kegyvesztetté vált, műveit 1949 után évtizedekig nem adhatták ki Magyarországon. A hosszú időre feledésbe merült író és munkássága azáltal, hogy művei a rendszerváltás után újbóli kiadásra kerültek és kerülnek, kezdi visszanyerni régi fényét, és lassacskán ismét elfoglalhatja előkelő helyét a magyar irodalomban. Ennek megvalósulása érdekében a helyi könyvtárban is jó pár kötete áll az olvasók rendelkezésére. Herczeg Ferenc emlékezete SLÍZ JUDIT február 24-n hunyt el Herczeg Ferenc, korának ünnepelt írófejedelme, kinek nagyságát egyes irodalomtörténészek Petőfiéhez hasonlítják. Tagadhatatlan, hogy irodalmunk nem tud felmutatni hozzá hasonló szerzőt, aki idegen anyanyelve ellenére oly tökéletesen megtanult volna magyarul, mint ő és ennyire jártas lett volna nemzetünk nyelvében és történelmében. A hajdani Dél-Magyarország területén fekvő, de német lakta Versec polgármesterének fiaként látta meg a napvilágot. Versec főleg a szőlőtermesztéséről volt híres és az 1873-s bécsi világkiállításon elnyerte a világ legtekintélyesebb bortermelő vidékének címét. A Mosel vidékéről idetelepített módos német polgárok, élükön a magyarul nem beszélő Franz Joseph Herzoggal, az író édesapjával, 1867 után igyekeztek asszimilálódni a magyar nemzethez, ezért gyermekeiket magyar nyelvű oktatásban részesítették. Gimnáziumi tanulmányai során így sajátíthatta el Herczeg Ferenc is a magyar nyelvet. Bár ezután jogot hallgatott, hamar felkeltette érdeklődését az irodalom ben írta meg Fenn és lenn címmel első regényét, ami egy pályázaton első díjat nyert. Ettől kezdve ünnepelt író. Hamarosan színpadi művekkel növelte népszerűségét, melyek közül jó néhány (Gyurkovics lányok, Bizánc, Kék róka) az egész világot bejárta. Művei megjelentek cseh, dán, finn, francia, hollandi, lengyel, német, olasz, spanyol, svéd, szerbhorvát nyelven. Igazi dicsősége a két világháború közti időszakban, a Hortykorszak idején érte el csúcspontját. Az élet kapuja című regénye tananyaggá vált, amit ezen kívül három egymást követő évben , 1926 és 1927-ben - is Nobel-díjra jelöltek december 16-n megalapította és 1949-ig szerkesztette Február 24-én, Herczeg Ferenc halálának 61. évfordulóján lelkes tördemici tisztelői polgármesterünk vezetésével megkoszorúztuk az író lábdihegyi szőlőbirtokának emléktábláját, majd a budai farkasréti temetőben a sírját. Herczeg Ferenc, mint lábdihegyi szőlősgazda kapcsolatban állt a környék neves borászaival, így az Ibos családdal is. Az Ibos család leszármazottja, Ibos Zoltán és felesége, Szegedi Andrea kinyomozta, hogy az író édesanyja és testvére a Fiumei út temetőben van eltemetve, a sír ma is áll. Úgyhogy az idén először ott is tartottunk egy rövid megemlékezést. Vollmuth Péter polgármester, Földessy Gabriella történész, Ibos Zoltán, Szegedi Andrea és Nagy Zoltán, a Petőfi Társaság elnöke méltatta az írót. A megemlékezés után a budai várban, a Litea könyvesboltban részt vettünk két könyv bemutatóján, amelyet Bakó Annamária, a könyvesbolt vezetője szervezett. A könyvek Herczeg Ferencről szóló tanulmányokat tartalmaznak, az egyik délvidéki kiadás. Mák Ferenc, a Zentán megjelent kötet szerkesztője hangsúlyozta Herczeg Ferenc jelentőségét az anyanyelv megtartásában, közéleti szerepét, fáradhatatlan tevékenységét a Revíziós Liga elnökeként a Trianonban igazságtalanul elvett területek békés úton történő visszaszerzéséért, és kereste az okát az író mindmáig tartó méltatlan mellőzésének is. Erre az utóbbi kérdésre a szintén felszólaló Ludwig Emil, a Magyar Nemzet újságírója frappáns választ adott: az irigység. A zsúfolásig megtelt könyvesboltban Vollmuth Péter polgármester bemutatta az írónak a tördemici Herczeg Ferenc múzeum birtokában lévő utazó íróasztalát, amelyen mindenki kipróbálhatta, tud-e tintába mártott tollal írni, és megírhatta az írót ábrázoló képeslap hátoldalát. A képeslap szintén a tördemici múzeum ingyenes ajándéka volt a könyvbemutatón résztvevők számára március 3. oldal március

4 Elment az utolsó borbogár Herczeg Ferenc, Fürdőegyesületünk alapító és örökös tagja STEFLER IMRE SLÍZ JUDIT Imre ott állt a bástya szélén, nézte a villódzó, csillogó vizet, az őszi fényben ezerszínűvé vált szőlőleveleket, a szélben hajladozó, lassan a leveleit elvesztő ágakat. Elhanyagolt megjelenése éles ellentéte volt annak a harmóniának, amit az Őt körbevevő táj csodálatos természetességgel sugárzott. Mikor megérezte,hogy észrevettem, biccentett és csak a messze távolba mutatott, kevés szóval, de roppant átérzéssel jelezte, hogy nincs szebb dolog mint nézni, meglátni a fényeket - színeket. Ő volt az utolsó borbogár. Ezzel az elnevezéssel még Tatay Sándor jelölte meg azokat a hegyen bolyongókat, akik szabadságukhoz, függetlenségükhöz szigorúan ragaszkodva, senkihez nem tartozóan éltek a Hegyen. Időnként meg-meg jelentek egy pohár bor reményében, néha egyedül, néha többedmagukkal. Ha így összejöttek, megoldódott nyelvük, hihetetlennek tűnő vitába keveredtek, földrajzi, történelmi, szinte filozófiai kérdéseket feszegettek, időnként felkérték az Írót, hogy döntse el kinek van igaza. Ebbe a társaságba tartozott Kelemen Imre is, aki mellől a többiek már régen elmentek. Rendszertelenül, de az évek hosszú során mindig megjelent, egy-két pohár borral, meg a hozzá tartozó cigarettával elüldögélt a cseresznyefa alatt. Szűkszavú ember volt, aki sohasem beszélt magáról,soha nem szólt meg senkit, nem törődött a politikával, én meg nem próbáltam kideríteni, hogy ki is volt Ő tulajdonképpen. Beszélgetésünk leginkább a minket ott körülvevő természeti szépségekről szólt. Ritkán találkoztam olyan valakivel, aki részleteiben is észrevette a természet csodáit és azt egyszerű szavakkal ki is tudta fejezni. Azt hiszem szeretett hozzánk járni, kölcsönösen tiszteltük egymást. Nemrégen értesültünk szomorú, tragikus haláláról. Ezúton búcsúzom Tőle, mint az utolsó Borbogártól. Sítábor ILLÉS BÁLINT 8.o. Tavaly a téli csapadék hiánya miatt a sítábor elmaradt, így az ideit annál nagyobb izgalommal vártuk. Január 18-tól 24-ig a hetedik és a nyolcadik osztály együtt vett részt az Európa mértani közepén, Krahuléban megszervezett sítáborban. Odaérve elfoglaltuk szállásunkat és megtekintettük a sípályát. Szerencsénkre havas hegytető várt minket. Másnap reggel közös bemelegítés után csoportokra osztottak minket, oktatóink Ica és Csilla néni, Zsolti és Laci bácsi voltak. Az alapokat elsajátítva tértünk vissza szobáinkba. Ebéd után a sípályán folytatódott a tanulás. Egy-két nap 4.oldal Herczeg Ferenc és dr. Péterffy István alapítók, valamint a rendes tagok névsora múlva már sokan átmehettek a meredekebb, hosszabb pályára. Az esti programok sem maradtak el. A marcelházi diákokkal való közös vetélkedőn játékos feladatok megoldásával szórakoztattuk egymást. Délutánonként a nagy pálya tetejéről gyönyörű kilátás tárult elénk. Esti síelésen is bizonyíthattuk a megszerzett tudásunkat. Mindenki sikeresen átesett az avatáson, ahol átvettük a megérdemelt sídiplomáinkat. Szerintem bátran kijelenthetjük, hogy megtanultunk alap szinten síelni. Hálásak vagyunk a támogatóknak: önkormányzatoknak, alapítványoknak, szülői munkaközösségnek és a magánszemélyeknek, hogy lehetővé tették e felejt- hetetlen élményt számunkra. Nagyon élveztük, és jövőre is szívesen csatlakoznánk a sítáborozó osztályhoz. A táborozó csapat Lábdihegyi és Tördemici Hírek

5 IX. Badacsonytördemici kocsonyaszépségverseny SZÁNTAI ATTILÁNÉ Az idei rendezvényünkön is nagyon kreatívak voltak a versenyzők. Elsősorban, mint ahogyan a rendezvény nevében is benn van, a szépség, látvány, kreatívitás számított. A zsűri értékelte, hogy milyen volt a tálalás, milyen edényben volt, milyen díszítéssel, stb. Az idén 31 nevező volt. Az első a helyi Tóth Gyuláné Kocsonya-lexikona lett, a második a szigligeti Raposa Lajosé, aki az Eszterházy Pince szakácsa, a harmadik a balatonrendesi NABE csoport Szentbékkálli kőtengere lett. Voltak magyaros motívumúak, békát ábrázoló, Valentin napi díszítéses, húsos, halas, zöldséges, hagyományos, gyümölcsös, stb. Szoros verseny volt, ezért a zsűri több különdíjat is odaítélt. A zsűri tagjai: Polgár Tibor vendéglátós, Kemecsi Imre Karcagról érkezett vendégünk (számos rendezvényünk fő támogatója), Nagy István Újpest alpolgármestere, Vastag Gábor keramikus. Amíg ők dolgoztak, a volt napközi épületében lehetett fogyasztani házias jellegű, hagyományosan elkészített kocsonyákat, Kalászné Mártinak, Széllné Marikának, és Horváth Istvánnak köszönhetően. Az eredményhirdetést követően a látogatók is gyönyörködhettek a remekművekben, és meg is kóstolhatták. Sokan segítettek ismét a rendezvény lebonyolításában, köszönet nekik is. A Pákay család, Pákay Viktória, tündéri gyermeke Dóra, Pákayné Andi, Bognár Andrea, Széllné Péber Szilvi, Hegedűs Feri, Gáspár Lajos, Bíró Miklósné, Csizmadia Zsuzsa, Szabó Edina, Nagy Reni, Szőke Barna, és még sokan mások. Magyar Kultúra Napja SZÁNTAI ATTILÁNÉ Január 24-én a zord időjárás ellenére szép számú érdeklődővel ünnepelhettük közösen a Faluházban a Magyar Kultúra Napját. Fűzfa Balázs egyetemi docens nagyszerű bevezető előadása után Pusztay János Príma Primissima-díjas egyetemi tanár Haza, a magasban című előadása adott lelki feltöltődést a hallgatóságnak. Az előadóesten hallhattunk Illyés Gyula, Janus Pannonius, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Nagy László, Keresztury Dezső, Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály verseiből, de Pusztay János tollából született verseket is. Az irodalmi előadóesteket folytatjuk, a Legszebb 12 magyar vers, Keresztury-est, Radnótiest, Dr. Egey Emese egyetemi docens az I. Világháború kapcsán, Hadifogolymentés a pokolból címmel, áprilisban pedig ismét Pusztay János profeszszor tart előadást, a Költészet Napja alkalmából Babits-estet. Pusztay professzor előadása Közérdekű információk, telefonszámok SOMLYÓ TIBOR Polgármesteri Hivatal 8263 Badacsonytördemic Hősök útja 12. Tel.: Ügyfélfogadás: H-Cs : ; P: Római Katolikus Plébánia Hivatal Tel.: Hivatali idők: K-P: , Szo: Szentmise : Badacsonytördemicen: vasárnaponként Lábdiban: VI.;VII.;VIII. hó 2. és 4. Szo 19.00, búcsúkor: Faluház, teleház, könyvtár Badacsonytördemic Hősök útja 12. Tel.: K-Szo: ( faluház, teleház ), K-Szo: (könyvtár) Háziorvosi rendelő Badacsonytördemic Szent István út. 3/2. Tel.: Rendelési idő: H;K;Cs;P: Gyermek szakrendelés: K: , más napokon Badacsonytomajon ( Kert u. 18/1.Tel.: ) H;Sze;P: , K;Cs: Fogorvosi rendelés Badacsonytomaj Kert u. 32. Tel.: H: ; K: ; Sze.: Cs: ;P: ( Kezelésre jelentkezés telefonon.) Orvosi ügyeletek Központi ügyelet: Tapolca Városi Kórház, Ady E. u.1-3. Tel.: (A mentőszolgálat veszi fel.) H-P: , hétvége és ünnepnapok: ut. m.nap első m.nap ( Szo;V és ünnepnap: és között gyermekorvos is.) Fogorvosi ügyelet: Veszprém Halle u. 5/E. Tel.: Szo.;V és ünnepnapokon: Gyógyszertárak Badacsonytördemic Hősök útja 12/1. H; Sze; P: Badacsonytomaj Hősök tere 5. Tel.: H;Sze;P : ; K;Cs: ; Gyógyszertári ügyelet: Tapolca, változó helyeken (információ: ). Segélyhívás Mentők:104, Tűzoltók:105, Rendőrség:107, Ált. s.hívó:112 Polgárőrség: Élelmiszer üzletek Coop: B.tördemic: H-P: , Szo: , V: B.lábdihegy: ( Orgona u.) H: , K-P: , Szo: 7-12, V: 7-11 Más vegyesboltok: B.tördemic Szent István u. 31. H- P: , Szo.: ; V: Trixi ABC Jókai u. 4. ( Kolónia ) H P: és , Szo: Tördemic Tüzép Szent I. u H-P: , Szo: Bank, posta ( pénzfelvételi lehetőséggel ). Takarékszövetkezet, Szent István u. 44. H-Sze;P: , Cs: Posta, Zöldfa u. 8. H-P: ; Hegybíró Badacsonytördemic Hősök útja 12/1. Fogadóórák: H: , Cs: Körzeti megbízott 06-30/ (Varga Ferenc ) március 5. oldal március

6 Újra iskola lesz Badacsonytördemicen! BENKŐ KATALIN tanár Badacsonytördemicen néhány évvel ezelöttig volt iskola. Olyan épületben tanulhattak az 1900-as években a diákok, ami a környéken egyedülálló módon iskolának épült a híres építész Koós Károly tervei alapján. Az épület kívülről megújulva ma is őrzi korabeli jegyeit: hatalmas, világos tantermeit, impozáns lépcsőházát, felújított ólomüveg ablakát. A lakosság nagy része ide járt elsajátítani a betűvetést, számolást. De felnőtt egy generáció, aki távol az otthonától kezdte meg tanulmányait. Ők szeretnék, ha gyermekeiknek nem kellene az ő sorsukat követni. Több éves gondolkozás, szervezés, tervezés, közvélemény kutatás eredménye képpen Badacsonytördemicen megvalósulhat az általános iskola alsó tagozatának újraindítása a 2016/17. tanévben. Miért kell iskola egy akkora faluban, mint Badacsonytördemic? Ez a falu mindig kiemelkedett a szomszédai közül abban, hogy sok gyermek született. Így logikus, hogy legyen önálló iskolája. Az oktatási intézmény, az óvoda és az iskola kihat a családokra oly módon, hogy egy településen maradhatnak a generációk, ezzel a kicsiknek nagyobb a védettségük, kisebb a kiszolgáltatottságuk, mint az idegenben való ingázás során. Gondoljanak csak bele: ha kicsinyük rosszul lesz, mennyi időbe telik mire haza érhet az otthonába megvárva a buszt, vagy a szülőket? Míg, ha a falusi iskolában kerül hasonló helyzetbe, a nagyszülő, vagy nagynéni biztosan haza tudja vinni a biztonságot nyújtó környezetébe. A családok kapcsolata szorosabbra fűzhető az iskolával. A tanító nénivel naponta lehet találkozni, beszélni. A gyerekek a település hagyományőrzésében aktívan vehetnek részt. A szokások generációkról szállhat tovább, az ünnepségeken az iskola tanulói szerepelhetnek megismerkedve ezzel a falu múltjával. Az épület eredeti céljának megfelelő funkciót kap, miközben munkalehetőséget biztosít több helybelinek. Az időzítés az újraindításra több okból is kedvező most. A település több nagy beruházás végére ért, vagy vége felé közeledik: az óvoda felújítása befejeződött, a strand beruházás nagy lépésekkel halad előre, a Borfalu szálloda komplexum építésével, a Rodostó turistaházzal kapcsolatos tárgyalások lezárulnak hamarosan, elkészült az ökoturista központ, a Prés Múzeum, a Herczeg Ferenc kiállítás. Ezekkel a beruházásokkal gazdaságilag stabilizálódik a falu költségvetése, több új munkahely jön létre. A jogi és gazdasági feltételek is biztosítva vannak. Olyan törvények léptek életbe, melyek a kis települések iskolaindítását támogatják. 8 tanulóval már elkezdődhet az oktatás. Itt csak első osztályos korú kisgyermek 11 van. A nyilvántartások szerint minden esztendőben 7 évre visszamenőleg 10 körüli gyermek született, tehát mire a négy osztályban akár tanuló is lehet a patinás, gyönyörű épületben. Ez pedagógiailag igen jó szám. Osztályonként ennyi gyermeket jól lehet tanítani. A közösség kialakulásához is optimális. Az iskola működéséhez szükséges költségek és a pedagógusok költségei megoszlanak a fenntartó (KLIK= Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) és az önkormányzat között. A nagyobb költséget jelentő béreket és bizonyos működési tételeket az állam fizeti, az épület fenntartási és néhány működést biztosító kiadást a település önkormányzata. Ezen költségek nagy része akkor is van, ha üresen áll egy épület. A családokra nem hárul nagyobb teher a beiskolázást illetően, mintha máshova íratnák iskolába gyermeküket. Az érintett szülőkkel beszélgetve nyilvánvalóvá vált, hogy tisztában vannak azzal, hogy mennyire fontos, hogy gyermekük ne ingázzon már hét évesen. Ezért létrejött egy olyan csoport, aki fontosnak érzi, és mindent megtesz azért, hogy az iskola létrejöhessen, és a legkorszerűbb oktatási módszerrel folyjék itt a tanítás. Felvettük a kapcsolatot a Kürt Alapítvánnyal. Terveink szerint az ő módszertani segítségükkel fog folyni az oktatás a legmodernebb szakmódszertani, nyelvtanulási és informatikai oktató programokkal, melyhez igen komoly technikai háttérre lesz szükség. (Utána tudnak nézni az interneten. A program neve: H2O.) Gyermekekre várva Az iskola elindításának sarkalatos pontja az épület működési engedélyének megszerzése. Ehhez belső fejújítási munkálatokra lesz szükség, és a teljes berendezés beszerzésére. Az épület 2006-ban kívülről gyönyörűen megújult, új fűtést, nyílászárókat kapott. Több feltételnek kell még megfelelnie február 5-én megtartottuk tájékoztatónkat a Faluházban minden érdeklődő számára. Szép számmal voltunk. Ennek ellenére sajnos az ez évi indítási szándékunk kútba esett a kevés jelentkező miatt: nyolc tanulóval indítható iskola a törvény szerint. A következő tanévben újra kísérletet teszünk. Közben elkezdjük az iskola épületének felújítását a törvényi előírásoknak megfelelően bízva abban, hogy az indulásra minden rendben lesz, és megfelelő számú tanuló kezdi meg Badacsonytördemicen az iskolát, akár teljes alsó tagozat, nem csak első osztály. Ezzel kapcsolatosan egy későbbi időpontban újra tájékoztatni fogjuk Önöket a fejleményekről, újabb beszélgetésre hívjuk Önöket ezen a felületen is. Amennyiben személyesen nem tudnak megjelenni, kérdéseiket eljuttatva az önkormányzathoz igyekszünk megválaszolni azokat. A Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület hírlevele. Szerkesztőbizottság: dr. Baj Eszter, Bolya János, Slíz Judit, Somlyó Tibor, dr. Somosy Zoltán, Vig Zsuzsanna. A híreket, észrevételeket kérjük vagy személyesen leadni a Faluházban Szántai Attiláné (Kovács Tündi) részére, vagy elküldeni a következő címre: Sokszorosítás Bolya János, terjesztés: Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytördemici Kirendeltsége, Badacsonytördemic, Hősök útja 12. A címlapon látható kép a hóban fürdőző dr. Szilágyi Lajost ábrázolja. A képeslap része a polgármesteri hivatal épületében látható képeslap-kiállításnak, amely több száz régi balatoni, badacsonytördemici és badacsonyi képeslapon keresztül mutatja be a korabeli tájat, embereket. A kiállítás nyitva áll az érdeklődők előtt.

Lábdihegyi és Tördemici

Lábdihegyi és Tördemici Lábdihegyi és Tördemici 2014. március H Í R E K Gizi óvó néni SLÍZ JUDIT Gizi óvó nénit Tördemicen senkinek sem kell bemutatni, mert az itt született teljes felnőttkorú lakosság (engem is beleszámítva)

Részletesebben

Lábdihegyi és Tördemici

Lábdihegyi és Tördemici Lábdihegyi és Tördemici 2013. július H Í R E K Megjelenik kéthavonta Felhívás DR. HORVÁTH IMRE és VOLLMUTH PÉTER polgármester Mélyen tisztelt tördemici és lábdihegyi falumbéli Társaim! Az elmúlt 10 évben

Részletesebben

Lábdihegyi és Tördemici

Lábdihegyi és Tördemici Lábdihegyi és Tördemici 2013. november H Í R E K Megjelenik kéthavonta Nyertünk! Lesz új strandunk! SLÍZ JUDIT Másfél éve, 2012. márciusában Tördemic civil szervezetei összefogtak. Fürdőegyesületünk a

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár XXIV. évfolyam 12. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. december Az alkotás a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak munkája Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, boldog Új

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 11. szám www.fonyod.hu 2014. november Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

Programok Hulladékszállítási naptár Polgármesteri tájékoztató Összefoglaló - Kolbász fesztivál 2014

Programok Hulladékszállítási naptár Polgármesteri tájékoztató Összefoglaló - Kolbász fesztivál 2014 Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 2. szám www.fonyod.hu 2014. február Programok Hulladékszállítási naptár Polgármesteri tájékoztató Összefoglaló - Kolbász fesztivál 2014 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri

Részletesebben

A szezon elsõ félévét értékelték a Tomaj SE csapatainál

A szezon elsõ félévét értékelték a Tomaj SE csapatainál XVIII. évfolyam 2. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft - A bajnokságban jelenleg a negyedik helyen áll az együttes, mindössze egy ponttal lemaradva a dobogóról. Koller Tamás a

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Elhunyt Kalmár László

Elhunyt Kalmár László XXIV. évfolyam 9. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. szeptember Felszentelték a Szent István király kápolnát Megvalósult Udvardi Erzsébet festőművész utolsó álma, augusztus 23-án dr.

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2008. július. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2008. július. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa 2008. július ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Körkérdés a közoktatási intézménytársulásról Zsombói Falunapok 2008. Testvértelepülésünk a székelyföldi

Részletesebben

Karácsony más Szemerei János - püspök. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tit 2,11.

Karácsony más Szemerei János - püspök. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tit 2,11. A győri evangélikus gyülekezet időszaki lapja M E g J E l E n i K A z Ú r 2012. évének K A r Á c S O n y Á n Antoine de Saint- Exupéry írta: A sivatagot az teszi széppé, hogy valahol egy kutat rejt nem

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXII. évfolyam 3. szám, 2012. március

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXII. évfolyam 3. szám, 2012. március A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXII. évfolyam 3. szám, 2012. március HIRDETMÉNY! A Herman Ottó Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévre szóló első évfolyamos tanulók beiratkozására 2012. április

Részletesebben

Üllői. Mire költene, ha képviselő lenne? Ülésteremből jelentjük. A városi könyvtár hírei. Új vezetőségi tag az Üllői SE-nél. Szépkorúak köszöntése Ù

Üllői. Mire költene, ha képviselő lenne? Ülésteremből jelentjük. A városi könyvtár hírei. Új vezetőségi tag az Üllői SE-nél. Szépkorúak köszöntése Ù Árpád-díjasunk Az üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola zenetagozata 2013 decemberében ünnepelte indulásának 55. évfordulóját, melyre ünnepi koncerttel és az intézmény saját alapítású elismerésének, az

Részletesebben

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja K ör D eme Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja XI. Évfolyam 2015/1. szám c ser i k é p Általános hírek...3 Kulturális hírek...9 Egyházi események...17 Egyéb információk...20 Tiszteld a nőket,

Részletesebben

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek!

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! XX. évfolyam 3. szám 2013. október Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! 2013-as év háromnegyedén már túl vagyunk, röviden szeretném összefoglalni, illetve tájékoztatni

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

Átadták a. a kormányablakok. Lakossági fórum a közlekedésről. Aranyszájú Szent János a böjtről: Alapítva 1927-ben. Devecser, 2015.

Átadták a. a kormányablakok. Lakossági fórum a közlekedésről. Aranyszájú Szent János a böjtről: Alapítva 1927-ben. Devecser, 2015. Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 2. szám A település közéleti lapja Lakossági fórum a közlekedésről Ferenczi Gábor polgármester a fórum három fő témájának jelölte a közútfejlesztéseket, amelyek

Részletesebben

Lébény IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2010. december Ingyenes kiadvány IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Mikor lesz végre karácsony? Diákkoromban többször hallottam egy első hallásra hihető, ám mégis dőre állítást:

Részletesebben

Európai polgárság. Isten áldása a szőlőn és művelőjén. Keserédes búcsúzás. Vízhelyzet Örsön. Kéknyelű Virágzás Ünnepe

Európai polgárság. Isten áldása a szőlőn és művelőjén. Keserédes búcsúzás. Vízhelyzet Örsön. Kéknyelű Virágzás Ünnepe XXV. évfolyam 7. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2015. július Kéknyelű Virágzás Ünnepe Isten áldása a szőlőn és művelőjén A hagyományok szerint immár 13. alkalommal tartották meg június

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben