Pályázat. az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására /2014. augusztus augusztus 15./

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására /2014. augusztus 1 2019. augusztus 15./"

Átírás

1 Pályázat az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására /2014. augusztus augusztus 15./ Készítette: Kohodné Tóth Andrea általános iskolai tanár, az Újpesti Bajza József Ált. Isk. igazgatója Lakcím: 1044 Budapest, Julianus barát u. 26. Értesítési cím: Újpesti Bajza József Általános Iskola 1046 Budapest, Bajza u. 2.

2 Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott Kohodné Tóth Andrea pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt, a honlapon március 17-én megjelent pályázati felhívás alapján az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására, csatolom a szükséges dokumentumokat: Pályázati nyilatkozat Nyilatkozom arról, hogy - a évi CXC. törvényben a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. - hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel teljesen megegyező sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető. - vállalom a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget, amennyiben pályázatom nyertes lesz. - hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adataimat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék. Pályázatomhoz mellékelem a következőket: szakmai önéletrajz hatósági erkölcsi bizonyítvány végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum legutolsó minősítési lap Budapest, Tisztelettel: Kohodné Tóth Andrea

3 Tartalom I. Szakmai önéletrajz 1 II.Vezetői hitvallás 3 III. Helyzetértékelés jelen és az elmúlt 5 év 4 Iskolavezetés 5 Az iskola életét meghatározó belső szabályzatok 6 Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok 6 A tanulólétszám alakulása 6 A nevelő-oktató munka személyi feltételei 7 A nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek alakulása 9 Intézményi költségvetés 9 Dologi kiadások, beruházások, felújítások 10 Pályázatok, adományok 10 Alapítványi támogatások 11 Tanulmányi munka 12 Átlageredmények 12 Az országos mérések eredményei 13 Versenyeredmények 14 Központi írásbeli felvételi eredmények 16 A középiskolai továbbtanulás jellemzői 17 A kompetencia alapú oktatás implementációja 18 A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő 18 tevékenység jellemzői Iskolai közösségek 18 Gyermekvédelmi munka 19 Tanórán kívüli foglalkozások 19 Programok 19 Erősségek, gyengeségek, veszélyek és lehetőségek 20 IV. Vezetői program a jövő 20 Személyi feltételek önfejlesztés, közösségteremtés 20 Tervek, lehetőségek a tárgyi feltételekkel kapcsolatban 22 Oktatás 22 Nevelés 24 Záró gondolatok 25 Mellékletek Elvégzett képzéseink Hatósági erkölcsi bizonyítvány Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum

4

5 I. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Telefonszám(ok): Mobil(ok): Kohodné Tóth Andrea Cím(ek) 1044 Budapest, Julianus barát u / , 06/ Fax(ok) (ek) Állampolgárság Születési dátum Családi állapot. Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat magyar Férjem: Kohod György (hajógépész üzemmérnök, kormánytisztviselő) Nemzeti Közlekedési Hatóság (hajózási ágazat) Gyermekeim: Kornél és Zsófia ( ) Szent István Gimnázium től folyamatos (Bajza József Általános Iskola) Pedagógus / igazgató szaktanár 1987-től, osztályfőnök KAT-tag iskolai osztályfőnöki mkv kerületi osztályfőnöki mkv igazgatóhelyettes: 1995-től 2003-ig (2 év megszakítással gyes miatt) az iskola vezetése 2003-tól TÁMOP pályázat szakmai vezető Klebelsberg Intézményfenntartó Központ IV. Tankerülete oktatás Tanulmányok Időtartam Végzettség / képesítés BMGE közoktatási vezető szak ELTE ÁITFK magyar-orosz szak Berzsenyi Dániel Gimnázium nyelvtagozat Bajza József Általános Iskola Szakvizsgázott pedagógus Munkahely(ek): Bajza József Általános Iskola 1046 Budapest, Bajza u. 2.

6 Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv Magyar Egyéb nyelv(ek) orosz középfok, nyelvtanár angol Középfok Továbbképzések Járművezetői engedély(ek) Kiegészítő információk Orosz tanárok átképzése Angol módszertani szeminárium (TITOK Oktatásszervező Bt.) NYIKK BMGE közoktatási vezető szak (2002.) Örömteli egészség 30 óra (2005.június) Számítógép és internethasználat 60 óra (2007.) ISzE Nem szakrendszerű okt. az ált. isk 5-6. évfolyamán 120 óra. (2008) Az intézményvezetés feladatai az új oktatásszervezési feladatok intézményi tervezésében, az új oktatásszervezési eljárások bevezetésében OKM-4/140/2009 (30 óra) Értékelés, tervezés és változások menedzselése a közoktatásban OKM- 3/200/2008. (30 óra) Csapattest: csapatépítő tréning megújuló közoktatási intézmények pedagógusainak OKM-4/182/2009 (30 óra) Interaktív tábla interaktív módszerek a pedagógusok és tanulók kompetenciafejlesztésében OKM-3/87/2007 (30 óra) ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére (PLB-0038) nov. 30 óra Munkahelyi esélyegyenlőség (FAT akkr. : PL-2685) 30 óra dec. B Zenei tanulmányok (zongora) 9 év Iskolai újság szerkesztése Iskolai honlap anyagának elkészítése 2

7 II. Vezetői hitvallás A nemzet sorsa a tanítók kezében van, mert egyedül a tudás képesít igazságosságra, és egyedül az igazság teszi méltóvá a nemzetet a fennmaradásra. Benedek Marcell Követelményeket támasztó, biztos alapot nyújtó, erkölcsi értékeket őrző-átadó és teremtő iskolát szeretnék munkatársaimmal megvalósítani, olyat, ahova szívesen jár diák, pedagógus, szülő. Ezen dolgoztunk az elmúlt 11 évben is, hiszem, hogy sikerrel. A siker azonban nem állandó, hiszen az iskola szereplői folyamatosan változnak: minden évben új osztály lép be, míg mások ballagnak, minden évben lehetnek személyi változások, és az aktuális körülmények is újabb és újabb feladat elé állítanak bennünket. Nekünk évről évre megújulva kell alapértékeinket érvényesíteni, újra meg újra biztosítani a versenyképes tudás átadását, alkalmazkodva a változó körülményekhez folyamatosan frissíteni kell módszereinket és szakmai tudásunkat is. A számunkra oly fontos értékeket az érkező kollegákkal is el kell fogadtatni, őket is be kell illeszteni a közösség életébe és munkájába. Feladatunk az értékek őrzése, átadása, megteremtése. Értékeink: az értelem és gondolkodás, a becsületesség, a bizalom, a figyelem, türelem, tisztelet minden élet iránt, a törekvés - de nem a törtetés, az önbizalom - de nem az önhittség, a siker és a kudarc elviselése, az emberi tartás és szeretet, a jóság gyakorlása, a család biztonságának fontossága, a hazaszeretet, nemzettudat, az összetartozás érzése. Feladatunk, hogy minden tevékenységünkön érezhető legyen: felnőtt létünk legfontosabb értéke: a gyermek. Ezt a folyamatot irányítani, az iskola szereplőinek motiváltságát ébren tartani kiváltság és megtisztelő feladat. a vezetés nem más, mint alázattal járó szolgálat /Dr Zsuga János az év menedzsere 2012./ Különösen izgalmas és tiszteletre méltó ez a kijelentés a versenyszféra jeles képviselőjétől. A profitorientáltság mellett (is) elengedhetetlen a szervezet építése, ami elképzelhetetlen, ha a vezető nem elhivatott. Az oktatás-nevelésben részt vevők között sokan hosszú éveken keresztül összemosták a menedzser és igazgató fogalmát, csakis az volt trendi, ha az igazgató pénzt hoz az iskolának, miközben tudjuk, hogy ez önmagában teljes embert kíván, illetve egy nem önállóan gazdálkodó intézmény esetében további nehézségeket jelent. A pénzszerzés lehetőségét felkutatni nem az egyetlen feladata az igazgatónak. Azt gondolom, nem lehet egyedül ez értékmérő. Nem szabad az iskolát piacnak és reklámfelületnek tekinteni. Ugyanakkor jobban kellene figyelnünk a termelő ágazatok vezetőinek arra a felismerésére, hogy csak akkor lehet sikeres a vállalkozás, ha a vezető legalább olyan keményen dolgozik, mint ahogyan azt elvárja dolgozóitól, és tudja, ha eredményeket szeretnénk felmutatni: kell egy csapat, akinek azt tudjuk mondani, hajrá. 3

8 A vezetés cselekvés, nem pozíció /Donald H. McGannon/, ez a gondolat sem közoktatási szakembertől származik. S hogy mit is keresnek ezek a gondolatok egy közoktatási intézmény vezetői pályázatában? A vezető tekintélyét szakmai tudásán alapuló munkájával, kollégái iránti tisztelettel teli segítőkész példamutatásával, emberségével szerezhet ez lehet motorja a szervezet tevékenységének. Ugyanakkor munkatársaitól megköveteli, hogy tudásuknak és lehetőségeiknek megfelelően a lehető legjobban teljesítsenek. Egy szervezet vezetése a teljesítményre való koncentráláson túl a közösség erősítését, tagjainak helyzetbe hozását is jelenti. Egyenes gerinc, szerető szív, tiszta lelkiismeret azok az alapelvek, amelyek életemben és vezetői munkámban is eligazítanak. Fontosnak tartom, hogy az intézményvezető a vezetéssel kapcsolatos ismereteit folyamatosan fejlessze és a körülményeknek megfelelően alkalmazza. Az alábbi szempontsort követtem munkámban, az eredményességről a véleményezési joggal rendelkező nevelőtestület, szülői szervezet és diákönkormányzat nyilatkozhat. 1. Tudatos vezetés: saját képességekkel, vezetői kompetenciákkal, értékekkel, szerepekkel, célokkal legyen tisztában a vezető, folyamatosan tanuljon, fejlessze önismeretét, szakmai tudását, a szervezetet. 2. Interperszonális kompetenciák: értékőrzés, -átadás, -teremtés, szellemi műhely megteremtése (motiváltság, kreativitás, innováció, csapatépítés, célok megfogalmazása, segítség- és példaadás, bizalom és biztatás, elismerés), 3. Tettek mezeje: képes legyen a célok megvalósítására, képes legyen a változó körülmények között is a célra koncentrálni, módosítani is, ha szükséges, ragadjon meg minden olyan lehetőséget, amellyel fellendítheti az oktatás-nevelés személyi és tárgyi feltételeit. III. Helyzetértékelés jelen és az elmúlt 5 év 1953-ban épült a Bajza Utcai Általános Iskola Újpest kertvárosi részén. 16 tanteremmel, délelőtti és délutáni oktatással működött. Később építették hozzá a tornatermet és az ebédlőt. A sportudvart a 70-es években készítették. Az 50. évfordulóra az önkormányzat részben felújította az épületet. Fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, működtetőnk Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata szeptemberétől az iskola neve: Újpesti Bajza József Általános Iskola. Székhelye: 1046 Budapest, Bajza u. 2. Egyetlen telephelyen működünk. Elhelyezkedése szempontjából kertvárosi iskola, ugyanakkor a közelben található lakótelepről is, sőt a környező agglomerációból is járnak hozzánk diákok. Szociális szempontból is a sokszínűség jellemző az intézményre. Jelenleg 16 tanulócsoportunk van, 400 az aktuális tanulólétszám, 17 tanulónk jogviszonya szünetel külföldi tartózkodás miatt, 1 magántanulónk van. 34 pedagógus, 3 fő pedagógusmunkát közvetlenül segítő alkalmazott dolgozik nálunk. 4

9 A tanításban a gondolkodás és a képességek fejlesztése, az alapműveltség megteremtése, a személyiségfejlesztés és az egészséges életmódra nevelés a legfőbb cél. A pedagógiában értékkel bíró hagyományos módszereken alapul szakmai munkánk, de szakmailag jól felkészült tantestületünk folyamatosan megújul tudásában, fejlődik, továbbra is kész az új módszerek befogadására, kreatívak, elvárás önmaguk és kollégáik felé a szakmai fejlődés. 11 éve vagyok igazgató, az első évben megbízottként dolgoztam. Az első 5 évet a rendszerezés, a következő ciklust a kollektíva szakmai kompetenciáinak erősítése jellemezte. Embert próbáló volt a munka mennyisége, de hiszem, hogy minőséget és új értékeket hoztunk létre. Az iskola vezetősége átalakult a ciklus 5 éve alatt. Az első évet nehezebb, mégis nyugodtabb körülmények között kezdtük, hiszen az igazgatóválasztást megelőző tanévben felsős helyettesem egy alapítványi iskola vezetését pályázta meg sikerrel, magával vitt 4 embert, és itt hagyott egy TÁMOP pályázatot (a TÁMOP a kompetencia alapú oktatás implementációja), melynek szakmai vezetése is a feladatom volt.a távozások miatt a teljes projektet újra kellett tervezni. Egy helyettessel dolgoztunk 3 tanéven keresztül, a es tanévben csatlakozott hozzánk a jelenlegi felsős helyettes, majd a as tanévben a fenntartó ezt nem engedélyezte, azonban a következő tanévben ismét lehetőség nyílt a feladatok könnyebb elosztására 2 helyettessel. A szűk vezetőség heti rendszerességgel tartja megbeszéléseit. A közös munka során harmonikusan és hatékonyan tevékenykedő, az iskola, gyerekek, dolgozók érdekeit szem előtt tartó, vezetői közösség alakult ki, ahol valamennyi tagnak meghatározó szerepe van a tervező, szervező, ellenőrző, értékelő, döntéshozó munkában. A helyetteseknek rendkívül fontos szerepe volt/van az alsóban/felsőben tanítók és a pedagógusmunkát segítő kollegák közösségének megteremtésében. Közös munkánk eredményeképpen hatékony együttműködésre képes és hajlandó kollektíva működik a Bajzában. A kibővített vezetőségi tagok részt vesznek a döntések előkészítésében, szerepet kapnak a vezetői funkciók különböző területein: a tervezésben, szervezésben, irányításban, koordinálásban, ellenőrzésben. A kibővített vezetőség tagjai a munkaközösség-vezetők, DÖK-felelős, KAT-elnök. a pályaválasztási és a gyermekvédelmi felelős, DSE elnök. Havi rendszerességgel tartott üléseinken az előző havi munka értékelése, kölcsönös tájékoztatás, a következő hónap tervezése történik. Értekezleteink nyitottak: a kibővített vezetőségen kívül a kollégák közül bárki eljöhet, az ott elhangzottakról a helyettesek is tájékoztatják a munkaközösség tagjait. A korábbi alsós, napközis, humán, reál és osztályfőnöki munkaközösségek részben megmaradtak (humán, reál, osztályfőnöki), részben új funkciót kaptak: tanítói, szabadidős, készségtárgyakat tanítók munkaközössége és innovációs munkaközösség. Az utóbbi feladata a pályázatok figyelése, a TÁMOP-pályázat szakmai feladatainak ellenőrzése, a feladatbank anyagainak gyűjtése, archiválása. 5

10 Az iskola életét meghatározó belső szabályzatok Pedagógiai programunkat, az SzMSz-t és a Házirendet az elmúlt 5 évben 3-szor módosítottuk a TÁMOP pályázat, az aktuális jogszabályi változások (NAT, nem szakrendszerű oktatás, érdemjegyekkel való osztályzás 2. év végétől, mindennapos testnevelés, hit- és erkölcstan, köznevelési törvény) és a fenntartóváltás miatt. A működést segítő szabályzatokat aktualizáltuk. A vezetőség minden tanévben az éves programban meghatározott rend szerint ellenőrizte a pedagógiai szakmai munkát, a tanítási órákat és szabadidős tevékenységet, az ügyeletet és az ebédeltetést.a feladatba a kibővített vezetőséget is bevontuk. Új munkaidő-nyilvtántartást dolgoztunk ki. A napi 6-6,5 óra munkahelyen végzett munka, az őszi és tavaszi szüneti munkanapok ledolgozása korábban is követelmény volt. Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok A tanulólétszám alakulása A tanévben még 17 osztályunk volt, a következő tanévtől már minden évfolyamon 2 osztállyal dolgoztunk. Iskolánk mérete nem teszi lehetővé, hogy ettől több osztályban tanítsunk: 16 osztálytermünkből egyben informatika oktatás is folyik. 2 további termünk könyvtárként és tornaszobaként funkcionál. létszám minimum maximum osztályok átlaglétszámunk , , , , , létszám minimun maximum Megállapítható, hogy a gyermeklétszám nem csökkent erőteljesen, mindvégig inkább a maximum létszámhoz közelített. Iskolánk népszerű a kerület lakói körében. Az átlaglétszám igen magas volt a ciklus elején. A os osztálylétszám a közösség és a tanulmányi munka szempontjából is optimális. 6

11 átlaglétszám 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 23, A nevelő-oktató munka személyi feltételei Az elmúlt tanévekben az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma nem változott: 33,5. Az első év elején 7, majd a továbbiakban 4,1,3,3 fő távozott iskolánkból. A ciklus elején még a tanévkezdés előtt vált nyilvánvalóvá, hogy 5 fő nem tud azonosulni nevelési elveinkkel és munkamorálunkkal. A többi távozó közül hárman lakóhelyhez közelebb kerültek vagy családi okok miatt váltottak, ketten nyugdíjba mentek, 7 pedagógus elhagyta a pályát magasabb fizetés miatt, 1 fő középiskolába ment tanítani. Jelenleg 16 alsós tanító és 16 felsős tanár aktív dolgozónk van, 2 fő gyesen. A nevelőtestület átlagéletkora 46 év. 3 férfi tanár tanít nálunk. Végzettség szerint a pedagógusok közül 8 főiskolát végzett, 13 fő főiskolát és szakkollégiumot, 5 fő egyetemet, 3 fő szakvizsgázott és 5 főnek több diplomája is van. Az intézménybe összesen 11 új kollega érkezett az 5 év alatt, néhány álláshelyet az éppen gyesen lévők helyettesítésére korábban alkalmazott pedagógusokkal töltöttünk be. Pedagógusmunkát segítő dolgozóink: iskolatitkár és könyvtáros, illetve 2013 novemberétől vehettünk fel rendszergazdát. A korábbi technikai dolgozók a kerület önkormányzatához kerültek 2013 januárjától. Jelenleg az épületben 5 munkáltató dolgozói végzik munkájukat. A nevelőtestületnek mint közösségnek az erősítése kulcsfontosságú az iskola életében. Hiszen csak erős közösség képes a kitűzött célokat megvalósítani, csak a közösségben megerősödött pedagógus képes olyan gyerekközösségeket nevelni, amelyekben az egyéni érdeken túl megjelenik a közösség érdeke is. Jól működő műhely a mi iskolánk, biztonságos érzelmi közeg, ahol együtt és olykor egyenként is lehet dolgozni. Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Széchenyi István gondolatai pontosan tükrözik, a TÁMOP pályázattal kapcsolatos attitűdünket. A kompetencia alapú oktatás megvalósítása volt az a lépcső, amelyen haladva a képzéseken 7

12 megszerzett tudással gyarapodva, a hagyományos bajzás oktatás-nevelést és programokat újabb ötletekkel gazdagítva az iskolai nevelés-oktatás teljes rendszerét keretbe foglaltuk, a gondolkodás és a képességek fejlesztésének szükségességét végleg elfogadtattuk kollegáinkkal. A nevelőtestület kimagaslóan elhivatott hivatása, munkája iránt. Egy 2011-ben végzett felmérés szerint aktívan elhivatott pedagógusaink 53%, magas szinten elhivatott 38%, általában elhivatott 9%. Egy átlagos munkahelyen az aktívan és magas szinten elhivatott dolgozók aránya 31, nálunk 91%. Munkánk elismeréseképpen 2012-ben Újpest Gyermekeiért Díjat kaptunk Újpest Önkormányzatától. A korábbi vezetői pályázat egyik célkitűzése volt a csapatban való munkálkodás erősítése.nyílt és folyamatos információáramlást céloztunk meg a heti értekezletekkel. Minden hó első hétfőjén vezetőségi értekezletet tartunk, amit alsós/felsős értekezlet követ. A második hétfő a szakmai munkaközösségeké, ötletbörzéé és a tervezésé: a következő havi programok előzetes tervei készülnek itt. A harmadik hétfő már a megvalósításról szól, illetve az osztályok, tantárgyak problémát is itt vitatjuk meg. A negyedik hétfő teammunkát jelent: a feladatokra szerveződött kollégák megbeszélésit tartjuk, illetve gyermekvédelemmel, tanulási zavarral és a tehetséggondozással kapcsolatos kérdéseket tárgyaljuk. Természetesen az aktualitás mindig elsődleges. A kollegák minden tanévben 2 alsós és 2 felsős kollega óráját látogatják, azzal a céllal, hogy egymás munkáját megismerjék, tanuljanak és kérdezzenek egymástól. A nevelőtestületnek évente több közös programja van a kötelező programokon, értekezleteken kívül: alakuló összejövetel, kirándulás, közös kerti munka az iskolaudvaron, tantestületi karácsony, közös éneklések, színházlátogatás, bál, sportolás hetente. A kollektívára irányuló másik terv a továbbképzésekkel volt kapcsolatos. Példamutató az az igyekezet és eredmény, amit a szakmai fejlődés érdekében tettek a kollegák. Mindenki részt vett valamilyen módszertani továbbképzésen, ahol az új tanulásszervezési eljárásokkal ismerkedhettek. A kollegák 80%-a tanulta meg az interaktív táblák használatát, saját digitális taneszköz készítését. A jelenleg dolgozó pedagógusok közül 21-en kaptak várakozási idő csökkentést a tanulmányi kötelezettség teljesítéséért. Képzések típusa Tanúsítványok száma Eltöltött idő összesen Módszertani IKT Intézményvezetői Csapatépítés Munkahelyi elsősegély óra Mentorálás 1 30 Integráció 1 30 Sport 2 60 Idegen nyelv 4 Újabb diploma szerzése 5 Az elvégzett 3326 órából 1980 óra TÁMOP pályázati pénzből és a pedagógusok számára ingyenesen valósult meg. 8

13 Az elmúlt 5 évben: 30 órát végzett 2 fő 60 órát végzett 2 fő 90 órát végzett 13 fő 120 órát végzett 4 fő 130 órát végzett 2 fő 150 órát végzett 2 fő 180 órát végzett 3 fő 186 órát végzett 1 fő 1 kollega, akinek kora miatt képzési kötelezettsége megszűnt, illetve 1 gyesen lévő és 1 a tanévben érkezett kollega nem vett részt képzésen. 1-1 kollega közgazdászi és informatikatanári végzettséget szerzett, 1 kollegának folyamatban van a fejlesztőpedagógusi végzettség és szakvizsga megszerzése. 1-1 angol, spanyol és eszperantó középfokú nyelvvizsgát is szereztek munkatársaim. A nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek alakulása Az intézményi költségvetést a takarékosság és a megfontolt gazdálkodás jellemezte év eredeti ei. mód.ei teljesítés maradvány bérköltség 81601e 95362e 89607e 5755e minőségi bér járulékok 27073e 31124e 28254e 2870e jutalom dologi kiadás 4345e 6742e 6865e -123e év eredeti ei. mód.ei teljesítés maradvány bérköltség 81524e 98411e 96080e 2331e jutalom járulékok 22011e 25870e 25437e 433e bérmaradvány dologi kiadás 4780e 22694e 9902e 12792e minőségi bér 2011.év eredeti ei. mód.ei teljesítés maradvány bérköltség 84706e 90018e 87469e 2549e jutalom járulékok 22660e 23618e 22066e 1552e minőségi bér dologi kiadás 5243e 12170e 12046e 124e bérmaradvány 2012.év eredeti ei. mód.ei teljesítés maradvány bérköltség 80802e 87825e 85617e 2208e bérmaradvány járulékok 21637e 23174e 23101e 73e jutalom dologi kiadás 4457e 9967e 8619e 1348e minőségi bér év havi min.bér Cafeteria 9

14 Dologi kiadások, beruházások, felújítások Minden nyáron megtörténtek a tisztasági festések (ebédlő, konyha, orvosi, mosdók) és a szükséges táblafestések, a víz- és villanyszerelési és karbantartási munkák. Legalább 4 termet festettünk részben a GI, részben gondnokunk segítségével, így az elsősök és ötödikesek mindig frissen festett tanteremben kezdhették az évet. Az alsó és felső folyosók festése is megtörtént az 5 év alatt. Az iskola bejárata megújult: burkolatcsere történt, korlát került a lépcsőhöz és kicserélték a bejárati ajtót. A Fenntartó felújította az 52-es termet, természettudományos előadót alakítottunk ki (burkolat, nyílászárók, mosdó és mosogató cseréje, festés, internet átvezetés, felújított padok). A 9-es teremben pvc-csere történt. Teljesen felújították a 2 testnevelés öltözőt. Új székeket vettünk a tanáriba. Tornaszobát alakítottunk ki a 28-as teremből (60 m²), a GI sport pvc-re cserélte a talajburkolatot, dologiból elkészíttettük a radiátorok és az ablakok védőburkolatát. Több teremben felújítottuk a padokat és székeket. A tanáriba új székek kerültek, magnókat vásároltunk a nyelvtanároknak, színes nyomtatót az oklevelek készítéséhez A GI kicserélte a salakos pálya kerítését, az udvarra 6 szögletű mászókát és árboc formájú ülőkét kaptunk. Felújítottuk az udvari színpadot betonozás, burkolatcsere történt részben dologi kiadásból, részben papírgyűjtésen szerzettpénzből. A diákönkormányzat pénzéből a felső folyosón padokkal beszélgető sarkot hoztunk létre, a büfé előtt reggeliző helyet, projektort, notebookot, a programjaik hangosításához eszközöket vásároltunk. A GI-től kaptunk további 2 db multifunkcionális készüléket mindkét irodába. 3 alsós osztályt költöztettünk 3 felsős helyére, így a kicsik kényelmesebben elférnek. A költözés miatt az egyébként szokásosnál több termet is kifestettünk. Informatikai támogatásból vásároltunk még 2 interaktív táblát, 1 db LCD tévét, 3 db projektorkonzolt, 2 db projektort, 2 db számítógépet. Szülői támogatásként is kaptuk LCD televíziót. Az internet az iskola valamennyi termében elérhető. Pályázatok, adományok Az önkormányzat Sport Alap pályázatán minden tanévben nyertünk forintot, mely összegekből számos sportfelszerelést tudtunk vásárolni, egyebek mellett az új tornaszobát is ebből a pénzből illetve a kerületi sportversenyek összesített eredménye alapján elnyert összegekből töltöttük fel eszközökkel. Az önkormányzat nyári tábori pályázataival mindenévben tudtuk a szülők költségeit csökkenteni. 10

15 A TÁMOP pályázat lehetőséget adott kisebb tárgyi eszközök megvásárlására (csaknem 3 millió forint értékben) spirálozógép, fehér táblák (összesen 6 db), krétafilcek és törlők, pormentes színes kréták, vetítő vászon, paravánok, oktatótablók és tanulói munkalapok (magyar, matematika és angol), 16 db angol-magyar közepes kéziszótár, 16 db magyar-angol kisszótár, szótárak (2-2 db Értelmező, Etimológiai, Idegenszó-tár, Kiejtési, Nyelvművelő Kéziszótár, Magyar Közmondástár, Magyar Szólástár, Magyar Szókincstár, Szómúzeum, kötelező olvasmányok, ajánlott irodalom, Új Magyar Életrajzi Lexikon I-IV.), 12 db Lénártgömb, fóliamappák matematikához, 11 db-os matematikai és 17 db-os geometriai készlet + kétféle tanári geometriai készlet, táblai vonalzókészlet, digitális tananyag matematikához (geometriai transzformációk és szerkesztések), magyarhoz (Alföldy-könyvekhez és irodalomtörténethez), angolhoz, illetve 10 db-os (CD) képgaléria sorozat, mely felhasználható több tantárgyhoz is. Megrendelésink után ajándékba kaptunk egy 27 zárható rekeszes értékőrző szekrénytés egy lézernyomtatót. Az ELMÜ pályázatán nyertünk 11 db komplett számítógépet. A LIDL adományozott 32 db számítógépet, 1 db laptopot, 16 db monitort az iskolának. További 10 db monitort kaptunk szülői segítséggel. Így a 31 gépes informatikaterem mellett minden tanterembe és szertárba tudunk gépet helyezni. A tanári pihenőben lévő 4 gépet is le tudtuk cserélni, illetve 10 gépből álló gépparkot tudunk létrehozni az emeleti angolteremben is, ehhez papírgyűjtésből felhasznált pénzből csináltattunk asztalokat. Az Európai Unió Magyarországi Képviseletétől ajándékba kaptunk összesen 3 db nyomtatót, 1 szervert, 2 számítógépet, 2 laptopot és 1 db monitort. Meglévő nyomtatóink közül 2 db-ot áthelyeztünk a KLIK IV. Tankerület épületébe. A Citibanktól 1 db laptopot, projektort, oktatási programot és 1 fő ingyenes képzését kaptuk. A képzésen 2 fő vett részt a költségeket megosztva. Az oktatási programban található gazdálkodási ismereteket matematikaórán tanították a kollegák. Alapítványi támogatások forint bevétele volt az elmúlt 5 évben a Bajzások Baráti Köre Alapítványnak a személyi jövedelemadó 1%-ából. Az alábbiakat vásároltuk: udvari padok, természettudományi folyosó beépített vitrines szekrényei (5db), 2 db további vitrin és 2 osztálynyi öltözőszekrény és kulcsmásolás, as terem beépített szekrényei, 6 db notebook, 9 db projektor, jutalomkönyvek, Év Pedagógusa gyűrűk, nevezési díjak, rendezvények (Tudós Nap, versenyek, karácsonyi programok), tévészekrény és tévé a portánál. A papírgyűjtéseken összesen 5 év alatt összesen forintot gyűjtöttünk. Ebből a pénzből jutalmazunk 6 osztályt, amely alsóban és felsőben 1-3. helyezést ért el a papírgyűjtésen, illetve a következőket vásároltuk: a kézműves foglalkozás karácsonykor minden gyereknek, és a Nemzeti Összefogás napján, dekorációhoz anyag, ünnepélyeinkhez koszorú, virág, mécses, bajzás kitűzők és tollak, ballagási tarisznya, elsősök ajándéka, 11

16 Mikulás- és gyermeknapi társasjátékok és sporteszközök, kerti padok, 20 db DVD lejátszó, 10 db számítógépasztal, tévé, kerti óriás sakktáblák és malom, kertisakk-készlet, színpad felújítása, házi versenyek, DÖK-nap lebonyolítása, ebből a pénzből kisvonatoztuk körbe Újpestet, Nagy-Magyarország térképet készítettünk virágokból a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, festettük a 41-es termet, növényeket vásároltunk az udvarra, további 9 db projektortartó konzolt vásároltunk és szereltettünk fel, így valamennyi termünkben stabilan rögzített az eszköz. A korábbi pályázatban megfogalmazott célkitűzések megvalósultak: vannak udvari játékaink, az udvar egyes részeit rendbe tettük. Számítógépparkunk jelentősen megnőtt, az informatikatermet átköltöztettük, az internet bárhonnan elérhető az épületen belül, a nyelvi termekbe is kerültek audiovizuális eszközök. Tornaszobát rendeztünk be. Fejlesztettük a tornaterem, könyvtár, szertárak felszerelését. Tanulmányi munka Átlageredmények , , , , ,22 4,4 4,2 4 3, Az iskolaátlag minden tanévben 4,0 egész fölött volt. Összességében 4,24-es az 5 év tanulmányi átlaga. 8 tanulónk pótvizsgázott sikeresen - 4 év alatt (nyelvtan, matematika, kémia, fizika tantárgyakból), 3 tanulónk szülői kérésre ismételt évet átlag magyar nyelvtan 3,60 4,12 3,99 3,93 3,91 magyar irodalom 3,55 4,17 4,23 4,1 4,01 történelem 3,70 4,16 4,05 3,96 3,97 angol nyelv 4,50 4,1 4,1 4,12 4,21 matematika 3,10 3,88 3,85 3,82 3,66 informatika 5,00 4,67 4,64 4,6 4,73 természetismeret 3,99 4,12 4,12 4,13 3,91 fizika 3,10 3,64 3,45 3,21 3,35 biológia 3,10 4,01 3,46 3,31 3,47 kémia 2,95 3,51 3,34 3,01 3,20 földrajz 3,20 3,73 3,65 3,7 3,57 ének-zene 4,80 4,56 4,55 4,6 4,63 rajz 4,50 4,51 4,5 4,36 4,47 technika 4,90 4,73 4,68 4,69 4,75 testnevelés 4,10 4,91 4,63 4,63 4,57 12

17 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 A magatartás és szorgalom átlagok mindig 4,0 fölött voltak. Összességében jó magatartású és szorgalmas tanulóink vannak. Az országos mérések eredményei matematika országos átlag községek átlaga városok átlaga megyeszékhelyek átl Budapest átlaga évf. gimn évf. gimn Ált. isk. átlaga 1604 Újpest átlaga Bajza szövegértés országos átlag községek átlaga városok átlaga Megyesz.h. átl Budapest átlaga évf. gimn évf. gimn Ált. isk. átlaga 1539 Újpest átlaga Bajza

18 Matematikai logika Szövegértés országos átlag Bajza országos átlag Bajza Versenyeredmények A Diadalív árnyékában országos pályázat db kiem. arany arany ezüst bronz Angol T. jubileumi torna / foci 1 db 1 db Babits Kupa csapat 1 db 1 db különdíj a legjobb biológia dolgozatért Babits Kupa angol 1 db a zsűri különdíja Babits Kupa magyar 1 db Babits Kupa matematika 1 db 1 db 1 db Babits Kupa természettudományok 1 db 2 db 1 db Bóbita táncol képzőművészeti verseny Bolyai Anyanyelvi csapatverseny 1 db 2 db 1 db Bolyai Matemaika csapatverseny 4 db 2 db 3 db 1 db 1 db 17. hely Budapesti Diákolimpia kosárlabda 2 db Budapesti Diákolimpia síkfutás 1 db Budapesti Diákolimpia tollaslabda 1 db 1 db 1 db 7. hely Budapesti Népdaléneklő verseny 1 db 2 db 5 db Fasori term. Tud. Fizika Fasori term. Tud. Földrajz HAKME népdaléneklési versenye 1 db 1 db HevessyGyörgy kémia 3 db 1 db 1 db Kaán Károly természetismereti verseny 1 db 1 db 1 db 1 db 2 db Kerülei Diákolimpia / tollaslabda 2 db 1 db Kerületi "Énekeljetek együtt" verseny 2 db 2 db 1 db Kerületi angolverseny 3 db 5 db 3 db 1 db 3 db 1 db kerületi atlétika 1 db kerületi énekverseny 1 db 2 db 4 db 2 db Kerületi fizikaverseny 2 db 2 db 1 db 2 db 1 db 1 db Kerületi helyesírási verseny 2 db 1 db kerületi kémiaverseny 1 db Kerületi képzőművészeti verseny 1 db 1 db 1 db

19 Kerületi kézilabda bajnokság 1 db 2 db 2 db 1 db Kerületi Kori Móka 2 db kerületi kosárlabda bajnokság 2 db 1 db 2 db 2 db 1 db 1 db Kerületi labdarúgó bajnokság 4 db 2 db 3db 1 db 3 db Kerületi matematikaverseny 1 db 2 db 2 db 3 db 1 db Kerületi mesevetélkedő 1 db Kerületi mezei futóverseny 5 db 5 db 6 db 3 db 3 db Kerületi műveltségi vetélkedő 1 db 1 db Kerületi népdaléneklési verseny 5 db 5 db 1 db 6 db 6 db 1 db Kerületi sor- és váltóverseny 2 db 1 db kerületi technikaverseny 2 db 1 db Kerületi tornaverseny 1 db kerületi többpróba 1 db 5 db 3 db 1 db 3 db 2 db Kerületi Törd a fejed matematika 1 db 1 db Kerületi váltófutó verseny 1 db 2db 4 db 3 db 1 db Kerületi vers- és prózamondó verseny 2 db 2 db 2 db 1 db 1 db 2 db 1 db 1 db 1 db Kőrösi Csoma Sándor nyomában Mesék varázsa képzőművészeti verseny 3 db 2 db 4 db Nyelvünk vigyázása helyesírási verseny 1 db 1 db Országos Atlétikai Bajnokság 1 db 1 db 1 db 1 db 8. hely Őszi kaleidoszkóp zsűri különdíja Petőfi-vetélkedő 1 db 1 db Simonyi Zs. Kárpát-medencei hí. v. 1 db 2 db Széchenyi ker. lev. Szent László történelmi verseny 1 db 2 db Teleki Pál földrajzverseny 1 db 2 db 2 db ÚGyIH Magyar Kultúra Hete 2 db 1 db ÚMSzKI biológia 4 db 3 db 1 db ÚMSzKI csapat 1 db 3 db ÚMSzKI fizika 2 db 1 db 1 db ÚMSzKI földrajz 1 db 2 db 1 db ÚMSzKI kémia 3 db 4 db 1 db ÚMSzKI matematika 1 db 1 db Verebély László Szk.I. informatikai verseny 1 db Weöres Sándor szavalóverseny 1 db 2 db 1 db 1 db Zrínyi Matematika 1 db 7. hely Összes

20 Központi írásbeli felvételi eredmények: Országos Bajza magyar matematika összes magyar matematika összes 2009/ ,5 16, ,1 19,4 54,2 2010/ , ,4 32,5 32, / ,73 23,06 47,79 23,2 31,4 54,6 2012/ ,3 19,8 49,1 30,78 20,14 50, / ,3 20, ,4 21,6 55, / / / / / magyar matematika összes magyar matematika összes Országos Bajza Összességében: országos eredmények bajzás eredmények 16

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére Pályázat A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola intézményvezetői munkakörére Készítette : Vucskó Zsuzsanna Miskolc, 2013. május 19. tanár Tartalomjegyzék 1. A pályázó nyilatkozata...3 2. Szakmai önéletrajz.4

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Bábolnai Általános Iskola

Bábolnai Általános Iskola Bábolnai Általános Iskola Bábolna, Toldi M. u. 24. (OM: 031 895) Pedagógiai program Érvényes a 2013-2014-es tanévtől TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozat 6 Iskolánk története

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat Pályázat A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására Pályázó: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét 2014 Tartalom

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben