Pályázat. az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására /2014. augusztus augusztus 15./

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására /2014. augusztus 1 2019. augusztus 15./"

Átírás

1 Pályázat az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására /2014. augusztus augusztus 15./ Készítette: Kohodné Tóth Andrea általános iskolai tanár, az Újpesti Bajza József Ált. Isk. igazgatója Lakcím: 1044 Budapest, Julianus barát u. 26. Értesítési cím: Újpesti Bajza József Általános Iskola 1046 Budapest, Bajza u. 2.

2 Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott Kohodné Tóth Andrea pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt, a honlapon március 17-én megjelent pályázati felhívás alapján az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására, csatolom a szükséges dokumentumokat: Pályázati nyilatkozat Nyilatkozom arról, hogy - a évi CXC. törvényben a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. - hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel teljesen megegyező sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető. - vállalom a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget, amennyiben pályázatom nyertes lesz. - hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adataimat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék. Pályázatomhoz mellékelem a következőket: szakmai önéletrajz hatósági erkölcsi bizonyítvány végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum legutolsó minősítési lap Budapest, Tisztelettel: Kohodné Tóth Andrea

3 Tartalom I. Szakmai önéletrajz 1 II.Vezetői hitvallás 3 III. Helyzetértékelés jelen és az elmúlt 5 év 4 Iskolavezetés 5 Az iskola életét meghatározó belső szabályzatok 6 Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok 6 A tanulólétszám alakulása 6 A nevelő-oktató munka személyi feltételei 7 A nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek alakulása 9 Intézményi költségvetés 9 Dologi kiadások, beruházások, felújítások 10 Pályázatok, adományok 10 Alapítványi támogatások 11 Tanulmányi munka 12 Átlageredmények 12 Az országos mérések eredményei 13 Versenyeredmények 14 Központi írásbeli felvételi eredmények 16 A középiskolai továbbtanulás jellemzői 17 A kompetencia alapú oktatás implementációja 18 A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő 18 tevékenység jellemzői Iskolai közösségek 18 Gyermekvédelmi munka 19 Tanórán kívüli foglalkozások 19 Programok 19 Erősségek, gyengeségek, veszélyek és lehetőségek 20 IV. Vezetői program a jövő 20 Személyi feltételek önfejlesztés, közösségteremtés 20 Tervek, lehetőségek a tárgyi feltételekkel kapcsolatban 22 Oktatás 22 Nevelés 24 Záró gondolatok 25 Mellékletek Elvégzett képzéseink Hatósági erkölcsi bizonyítvány Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum

4

5 I. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Telefonszám(ok): Mobil(ok): Kohodné Tóth Andrea Cím(ek) 1044 Budapest, Julianus barát u / , 06/ Fax(ok) (ek) Állampolgárság Születési dátum Családi állapot. Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat magyar Férjem: Kohod György (hajógépész üzemmérnök, kormánytisztviselő) Nemzeti Közlekedési Hatóság (hajózási ágazat) Gyermekeim: Kornél és Zsófia ( ) Szent István Gimnázium től folyamatos (Bajza József Általános Iskola) Pedagógus / igazgató szaktanár 1987-től, osztályfőnök KAT-tag iskolai osztályfőnöki mkv kerületi osztályfőnöki mkv igazgatóhelyettes: 1995-től 2003-ig (2 év megszakítással gyes miatt) az iskola vezetése 2003-tól TÁMOP pályázat szakmai vezető Klebelsberg Intézményfenntartó Központ IV. Tankerülete oktatás Tanulmányok Időtartam Végzettség / képesítés BMGE közoktatási vezető szak ELTE ÁITFK magyar-orosz szak Berzsenyi Dániel Gimnázium nyelvtagozat Bajza József Általános Iskola Szakvizsgázott pedagógus Munkahely(ek): Bajza József Általános Iskola 1046 Budapest, Bajza u. 2.

6 Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv Magyar Egyéb nyelv(ek) orosz középfok, nyelvtanár angol Középfok Továbbképzések Járművezetői engedély(ek) Kiegészítő információk Orosz tanárok átképzése Angol módszertani szeminárium (TITOK Oktatásszervező Bt.) NYIKK BMGE közoktatási vezető szak (2002.) Örömteli egészség 30 óra (2005.június) Számítógép és internethasználat 60 óra (2007.) ISzE Nem szakrendszerű okt. az ált. isk 5-6. évfolyamán 120 óra. (2008) Az intézményvezetés feladatai az új oktatásszervezési feladatok intézményi tervezésében, az új oktatásszervezési eljárások bevezetésében OKM-4/140/2009 (30 óra) Értékelés, tervezés és változások menedzselése a közoktatásban OKM- 3/200/2008. (30 óra) Csapattest: csapatépítő tréning megújuló közoktatási intézmények pedagógusainak OKM-4/182/2009 (30 óra) Interaktív tábla interaktív módszerek a pedagógusok és tanulók kompetenciafejlesztésében OKM-3/87/2007 (30 óra) ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére (PLB-0038) nov. 30 óra Munkahelyi esélyegyenlőség (FAT akkr. : PL-2685) 30 óra dec. B Zenei tanulmányok (zongora) 9 év Iskolai újság szerkesztése Iskolai honlap anyagának elkészítése 2

7 II. Vezetői hitvallás A nemzet sorsa a tanítók kezében van, mert egyedül a tudás képesít igazságosságra, és egyedül az igazság teszi méltóvá a nemzetet a fennmaradásra. Benedek Marcell Követelményeket támasztó, biztos alapot nyújtó, erkölcsi értékeket őrző-átadó és teremtő iskolát szeretnék munkatársaimmal megvalósítani, olyat, ahova szívesen jár diák, pedagógus, szülő. Ezen dolgoztunk az elmúlt 11 évben is, hiszem, hogy sikerrel. A siker azonban nem állandó, hiszen az iskola szereplői folyamatosan változnak: minden évben új osztály lép be, míg mások ballagnak, minden évben lehetnek személyi változások, és az aktuális körülmények is újabb és újabb feladat elé állítanak bennünket. Nekünk évről évre megújulva kell alapértékeinket érvényesíteni, újra meg újra biztosítani a versenyképes tudás átadását, alkalmazkodva a változó körülményekhez folyamatosan frissíteni kell módszereinket és szakmai tudásunkat is. A számunkra oly fontos értékeket az érkező kollegákkal is el kell fogadtatni, őket is be kell illeszteni a közösség életébe és munkájába. Feladatunk az értékek őrzése, átadása, megteremtése. Értékeink: az értelem és gondolkodás, a becsületesség, a bizalom, a figyelem, türelem, tisztelet minden élet iránt, a törekvés - de nem a törtetés, az önbizalom - de nem az önhittség, a siker és a kudarc elviselése, az emberi tartás és szeretet, a jóság gyakorlása, a család biztonságának fontossága, a hazaszeretet, nemzettudat, az összetartozás érzése. Feladatunk, hogy minden tevékenységünkön érezhető legyen: felnőtt létünk legfontosabb értéke: a gyermek. Ezt a folyamatot irányítani, az iskola szereplőinek motiváltságát ébren tartani kiváltság és megtisztelő feladat. a vezetés nem más, mint alázattal járó szolgálat /Dr Zsuga János az év menedzsere 2012./ Különösen izgalmas és tiszteletre méltó ez a kijelentés a versenyszféra jeles képviselőjétől. A profitorientáltság mellett (is) elengedhetetlen a szervezet építése, ami elképzelhetetlen, ha a vezető nem elhivatott. Az oktatás-nevelésben részt vevők között sokan hosszú éveken keresztül összemosták a menedzser és igazgató fogalmát, csakis az volt trendi, ha az igazgató pénzt hoz az iskolának, miközben tudjuk, hogy ez önmagában teljes embert kíván, illetve egy nem önállóan gazdálkodó intézmény esetében további nehézségeket jelent. A pénzszerzés lehetőségét felkutatni nem az egyetlen feladata az igazgatónak. Azt gondolom, nem lehet egyedül ez értékmérő. Nem szabad az iskolát piacnak és reklámfelületnek tekinteni. Ugyanakkor jobban kellene figyelnünk a termelő ágazatok vezetőinek arra a felismerésére, hogy csak akkor lehet sikeres a vállalkozás, ha a vezető legalább olyan keményen dolgozik, mint ahogyan azt elvárja dolgozóitól, és tudja, ha eredményeket szeretnénk felmutatni: kell egy csapat, akinek azt tudjuk mondani, hajrá. 3

8 A vezetés cselekvés, nem pozíció /Donald H. McGannon/, ez a gondolat sem közoktatási szakembertől származik. S hogy mit is keresnek ezek a gondolatok egy közoktatási intézmény vezetői pályázatában? A vezető tekintélyét szakmai tudásán alapuló munkájával, kollégái iránti tisztelettel teli segítőkész példamutatásával, emberségével szerezhet ez lehet motorja a szervezet tevékenységének. Ugyanakkor munkatársaitól megköveteli, hogy tudásuknak és lehetőségeiknek megfelelően a lehető legjobban teljesítsenek. Egy szervezet vezetése a teljesítményre való koncentráláson túl a közösség erősítését, tagjainak helyzetbe hozását is jelenti. Egyenes gerinc, szerető szív, tiszta lelkiismeret azok az alapelvek, amelyek életemben és vezetői munkámban is eligazítanak. Fontosnak tartom, hogy az intézményvezető a vezetéssel kapcsolatos ismereteit folyamatosan fejlessze és a körülményeknek megfelelően alkalmazza. Az alábbi szempontsort követtem munkámban, az eredményességről a véleményezési joggal rendelkező nevelőtestület, szülői szervezet és diákönkormányzat nyilatkozhat. 1. Tudatos vezetés: saját képességekkel, vezetői kompetenciákkal, értékekkel, szerepekkel, célokkal legyen tisztában a vezető, folyamatosan tanuljon, fejlessze önismeretét, szakmai tudását, a szervezetet. 2. Interperszonális kompetenciák: értékőrzés, -átadás, -teremtés, szellemi műhely megteremtése (motiváltság, kreativitás, innováció, csapatépítés, célok megfogalmazása, segítség- és példaadás, bizalom és biztatás, elismerés), 3. Tettek mezeje: képes legyen a célok megvalósítására, képes legyen a változó körülmények között is a célra koncentrálni, módosítani is, ha szükséges, ragadjon meg minden olyan lehetőséget, amellyel fellendítheti az oktatás-nevelés személyi és tárgyi feltételeit. III. Helyzetértékelés jelen és az elmúlt 5 év 1953-ban épült a Bajza Utcai Általános Iskola Újpest kertvárosi részén. 16 tanteremmel, délelőtti és délutáni oktatással működött. Később építették hozzá a tornatermet és az ebédlőt. A sportudvart a 70-es években készítették. Az 50. évfordulóra az önkormányzat részben felújította az épületet. Fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, működtetőnk Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata szeptemberétől az iskola neve: Újpesti Bajza József Általános Iskola. Székhelye: 1046 Budapest, Bajza u. 2. Egyetlen telephelyen működünk. Elhelyezkedése szempontjából kertvárosi iskola, ugyanakkor a közelben található lakótelepről is, sőt a környező agglomerációból is járnak hozzánk diákok. Szociális szempontból is a sokszínűség jellemző az intézményre. Jelenleg 16 tanulócsoportunk van, 400 az aktuális tanulólétszám, 17 tanulónk jogviszonya szünetel külföldi tartózkodás miatt, 1 magántanulónk van. 34 pedagógus, 3 fő pedagógusmunkát közvetlenül segítő alkalmazott dolgozik nálunk. 4

9 A tanításban a gondolkodás és a képességek fejlesztése, az alapműveltség megteremtése, a személyiségfejlesztés és az egészséges életmódra nevelés a legfőbb cél. A pedagógiában értékkel bíró hagyományos módszereken alapul szakmai munkánk, de szakmailag jól felkészült tantestületünk folyamatosan megújul tudásában, fejlődik, továbbra is kész az új módszerek befogadására, kreatívak, elvárás önmaguk és kollégáik felé a szakmai fejlődés. 11 éve vagyok igazgató, az első évben megbízottként dolgoztam. Az első 5 évet a rendszerezés, a következő ciklust a kollektíva szakmai kompetenciáinak erősítése jellemezte. Embert próbáló volt a munka mennyisége, de hiszem, hogy minőséget és új értékeket hoztunk létre. Az iskola vezetősége átalakult a ciklus 5 éve alatt. Az első évet nehezebb, mégis nyugodtabb körülmények között kezdtük, hiszen az igazgatóválasztást megelőző tanévben felsős helyettesem egy alapítványi iskola vezetését pályázta meg sikerrel, magával vitt 4 embert, és itt hagyott egy TÁMOP pályázatot (a TÁMOP a kompetencia alapú oktatás implementációja), melynek szakmai vezetése is a feladatom volt.a távozások miatt a teljes projektet újra kellett tervezni. Egy helyettessel dolgoztunk 3 tanéven keresztül, a es tanévben csatlakozott hozzánk a jelenlegi felsős helyettes, majd a as tanévben a fenntartó ezt nem engedélyezte, azonban a következő tanévben ismét lehetőség nyílt a feladatok könnyebb elosztására 2 helyettessel. A szűk vezetőség heti rendszerességgel tartja megbeszéléseit. A közös munka során harmonikusan és hatékonyan tevékenykedő, az iskola, gyerekek, dolgozók érdekeit szem előtt tartó, vezetői közösség alakult ki, ahol valamennyi tagnak meghatározó szerepe van a tervező, szervező, ellenőrző, értékelő, döntéshozó munkában. A helyetteseknek rendkívül fontos szerepe volt/van az alsóban/felsőben tanítók és a pedagógusmunkát segítő kollegák közösségének megteremtésében. Közös munkánk eredményeképpen hatékony együttműködésre képes és hajlandó kollektíva működik a Bajzában. A kibővített vezetőségi tagok részt vesznek a döntések előkészítésében, szerepet kapnak a vezetői funkciók különböző területein: a tervezésben, szervezésben, irányításban, koordinálásban, ellenőrzésben. A kibővített vezetőség tagjai a munkaközösség-vezetők, DÖK-felelős, KAT-elnök. a pályaválasztási és a gyermekvédelmi felelős, DSE elnök. Havi rendszerességgel tartott üléseinken az előző havi munka értékelése, kölcsönös tájékoztatás, a következő hónap tervezése történik. Értekezleteink nyitottak: a kibővített vezetőségen kívül a kollégák közül bárki eljöhet, az ott elhangzottakról a helyettesek is tájékoztatják a munkaközösség tagjait. A korábbi alsós, napközis, humán, reál és osztályfőnöki munkaközösségek részben megmaradtak (humán, reál, osztályfőnöki), részben új funkciót kaptak: tanítói, szabadidős, készségtárgyakat tanítók munkaközössége és innovációs munkaközösség. Az utóbbi feladata a pályázatok figyelése, a TÁMOP-pályázat szakmai feladatainak ellenőrzése, a feladatbank anyagainak gyűjtése, archiválása. 5

10 Az iskola életét meghatározó belső szabályzatok Pedagógiai programunkat, az SzMSz-t és a Házirendet az elmúlt 5 évben 3-szor módosítottuk a TÁMOP pályázat, az aktuális jogszabályi változások (NAT, nem szakrendszerű oktatás, érdemjegyekkel való osztályzás 2. év végétől, mindennapos testnevelés, hit- és erkölcstan, köznevelési törvény) és a fenntartóváltás miatt. A működést segítő szabályzatokat aktualizáltuk. A vezetőség minden tanévben az éves programban meghatározott rend szerint ellenőrizte a pedagógiai szakmai munkát, a tanítási órákat és szabadidős tevékenységet, az ügyeletet és az ebédeltetést.a feladatba a kibővített vezetőséget is bevontuk. Új munkaidő-nyilvtántartást dolgoztunk ki. A napi 6-6,5 óra munkahelyen végzett munka, az őszi és tavaszi szüneti munkanapok ledolgozása korábban is követelmény volt. Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok A tanulólétszám alakulása A tanévben még 17 osztályunk volt, a következő tanévtől már minden évfolyamon 2 osztállyal dolgoztunk. Iskolánk mérete nem teszi lehetővé, hogy ettől több osztályban tanítsunk: 16 osztálytermünkből egyben informatika oktatás is folyik. 2 további termünk könyvtárként és tornaszobaként funkcionál. létszám minimum maximum osztályok átlaglétszámunk , , , , , létszám minimun maximum Megállapítható, hogy a gyermeklétszám nem csökkent erőteljesen, mindvégig inkább a maximum létszámhoz közelített. Iskolánk népszerű a kerület lakói körében. Az átlaglétszám igen magas volt a ciklus elején. A os osztálylétszám a közösség és a tanulmányi munka szempontjából is optimális. 6

11 átlaglétszám 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 23, A nevelő-oktató munka személyi feltételei Az elmúlt tanévekben az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma nem változott: 33,5. Az első év elején 7, majd a továbbiakban 4,1,3,3 fő távozott iskolánkból. A ciklus elején még a tanévkezdés előtt vált nyilvánvalóvá, hogy 5 fő nem tud azonosulni nevelési elveinkkel és munkamorálunkkal. A többi távozó közül hárman lakóhelyhez közelebb kerültek vagy családi okok miatt váltottak, ketten nyugdíjba mentek, 7 pedagógus elhagyta a pályát magasabb fizetés miatt, 1 fő középiskolába ment tanítani. Jelenleg 16 alsós tanító és 16 felsős tanár aktív dolgozónk van, 2 fő gyesen. A nevelőtestület átlagéletkora 46 év. 3 férfi tanár tanít nálunk. Végzettség szerint a pedagógusok közül 8 főiskolát végzett, 13 fő főiskolát és szakkollégiumot, 5 fő egyetemet, 3 fő szakvizsgázott és 5 főnek több diplomája is van. Az intézménybe összesen 11 új kollega érkezett az 5 év alatt, néhány álláshelyet az éppen gyesen lévők helyettesítésére korábban alkalmazott pedagógusokkal töltöttünk be. Pedagógusmunkát segítő dolgozóink: iskolatitkár és könyvtáros, illetve 2013 novemberétől vehettünk fel rendszergazdát. A korábbi technikai dolgozók a kerület önkormányzatához kerültek 2013 januárjától. Jelenleg az épületben 5 munkáltató dolgozói végzik munkájukat. A nevelőtestületnek mint közösségnek az erősítése kulcsfontosságú az iskola életében. Hiszen csak erős közösség képes a kitűzött célokat megvalósítani, csak a közösségben megerősödött pedagógus képes olyan gyerekközösségeket nevelni, amelyekben az egyéni érdeken túl megjelenik a közösség érdeke is. Jól működő műhely a mi iskolánk, biztonságos érzelmi közeg, ahol együtt és olykor egyenként is lehet dolgozni. Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Széchenyi István gondolatai pontosan tükrözik, a TÁMOP pályázattal kapcsolatos attitűdünket. A kompetencia alapú oktatás megvalósítása volt az a lépcső, amelyen haladva a képzéseken 7

12 megszerzett tudással gyarapodva, a hagyományos bajzás oktatás-nevelést és programokat újabb ötletekkel gazdagítva az iskolai nevelés-oktatás teljes rendszerét keretbe foglaltuk, a gondolkodás és a képességek fejlesztésének szükségességét végleg elfogadtattuk kollegáinkkal. A nevelőtestület kimagaslóan elhivatott hivatása, munkája iránt. Egy 2011-ben végzett felmérés szerint aktívan elhivatott pedagógusaink 53%, magas szinten elhivatott 38%, általában elhivatott 9%. Egy átlagos munkahelyen az aktívan és magas szinten elhivatott dolgozók aránya 31, nálunk 91%. Munkánk elismeréseképpen 2012-ben Újpest Gyermekeiért Díjat kaptunk Újpest Önkormányzatától. A korábbi vezetői pályázat egyik célkitűzése volt a csapatban való munkálkodás erősítése.nyílt és folyamatos információáramlást céloztunk meg a heti értekezletekkel. Minden hó első hétfőjén vezetőségi értekezletet tartunk, amit alsós/felsős értekezlet követ. A második hétfő a szakmai munkaközösségeké, ötletbörzéé és a tervezésé: a következő havi programok előzetes tervei készülnek itt. A harmadik hétfő már a megvalósításról szól, illetve az osztályok, tantárgyak problémát is itt vitatjuk meg. A negyedik hétfő teammunkát jelent: a feladatokra szerveződött kollégák megbeszélésit tartjuk, illetve gyermekvédelemmel, tanulási zavarral és a tehetséggondozással kapcsolatos kérdéseket tárgyaljuk. Természetesen az aktualitás mindig elsődleges. A kollegák minden tanévben 2 alsós és 2 felsős kollega óráját látogatják, azzal a céllal, hogy egymás munkáját megismerjék, tanuljanak és kérdezzenek egymástól. A nevelőtestületnek évente több közös programja van a kötelező programokon, értekezleteken kívül: alakuló összejövetel, kirándulás, közös kerti munka az iskolaudvaron, tantestületi karácsony, közös éneklések, színházlátogatás, bál, sportolás hetente. A kollektívára irányuló másik terv a továbbképzésekkel volt kapcsolatos. Példamutató az az igyekezet és eredmény, amit a szakmai fejlődés érdekében tettek a kollegák. Mindenki részt vett valamilyen módszertani továbbképzésen, ahol az új tanulásszervezési eljárásokkal ismerkedhettek. A kollegák 80%-a tanulta meg az interaktív táblák használatát, saját digitális taneszköz készítését. A jelenleg dolgozó pedagógusok közül 21-en kaptak várakozási idő csökkentést a tanulmányi kötelezettség teljesítéséért. Képzések típusa Tanúsítványok száma Eltöltött idő összesen Módszertani IKT Intézményvezetői Csapatépítés Munkahelyi elsősegély óra Mentorálás 1 30 Integráció 1 30 Sport 2 60 Idegen nyelv 4 Újabb diploma szerzése 5 Az elvégzett 3326 órából 1980 óra TÁMOP pályázati pénzből és a pedagógusok számára ingyenesen valósult meg. 8

13 Az elmúlt 5 évben: 30 órát végzett 2 fő 60 órát végzett 2 fő 90 órát végzett 13 fő 120 órát végzett 4 fő 130 órát végzett 2 fő 150 órát végzett 2 fő 180 órát végzett 3 fő 186 órát végzett 1 fő 1 kollega, akinek kora miatt képzési kötelezettsége megszűnt, illetve 1 gyesen lévő és 1 a tanévben érkezett kollega nem vett részt képzésen. 1-1 kollega közgazdászi és informatikatanári végzettséget szerzett, 1 kollegának folyamatban van a fejlesztőpedagógusi végzettség és szakvizsga megszerzése. 1-1 angol, spanyol és eszperantó középfokú nyelvvizsgát is szereztek munkatársaim. A nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek alakulása Az intézményi költségvetést a takarékosság és a megfontolt gazdálkodás jellemezte év eredeti ei. mód.ei teljesítés maradvány bérköltség 81601e 95362e 89607e 5755e minőségi bér járulékok 27073e 31124e 28254e 2870e jutalom dologi kiadás 4345e 6742e 6865e -123e év eredeti ei. mód.ei teljesítés maradvány bérköltség 81524e 98411e 96080e 2331e jutalom járulékok 22011e 25870e 25437e 433e bérmaradvány dologi kiadás 4780e 22694e 9902e 12792e minőségi bér 2011.év eredeti ei. mód.ei teljesítés maradvány bérköltség 84706e 90018e 87469e 2549e jutalom járulékok 22660e 23618e 22066e 1552e minőségi bér dologi kiadás 5243e 12170e 12046e 124e bérmaradvány 2012.év eredeti ei. mód.ei teljesítés maradvány bérköltség 80802e 87825e 85617e 2208e bérmaradvány járulékok 21637e 23174e 23101e 73e jutalom dologi kiadás 4457e 9967e 8619e 1348e minőségi bér év havi min.bér Cafeteria 9

14 Dologi kiadások, beruházások, felújítások Minden nyáron megtörténtek a tisztasági festések (ebédlő, konyha, orvosi, mosdók) és a szükséges táblafestések, a víz- és villanyszerelési és karbantartási munkák. Legalább 4 termet festettünk részben a GI, részben gondnokunk segítségével, így az elsősök és ötödikesek mindig frissen festett tanteremben kezdhették az évet. Az alsó és felső folyosók festése is megtörtént az 5 év alatt. Az iskola bejárata megújult: burkolatcsere történt, korlát került a lépcsőhöz és kicserélték a bejárati ajtót. A Fenntartó felújította az 52-es termet, természettudományos előadót alakítottunk ki (burkolat, nyílászárók, mosdó és mosogató cseréje, festés, internet átvezetés, felújított padok). A 9-es teremben pvc-csere történt. Teljesen felújították a 2 testnevelés öltözőt. Új székeket vettünk a tanáriba. Tornaszobát alakítottunk ki a 28-as teremből (60 m²), a GI sport pvc-re cserélte a talajburkolatot, dologiból elkészíttettük a radiátorok és az ablakok védőburkolatát. Több teremben felújítottuk a padokat és székeket. A tanáriba új székek kerültek, magnókat vásároltunk a nyelvtanároknak, színes nyomtatót az oklevelek készítéséhez A GI kicserélte a salakos pálya kerítését, az udvarra 6 szögletű mászókát és árboc formájú ülőkét kaptunk. Felújítottuk az udvari színpadot betonozás, burkolatcsere történt részben dologi kiadásból, részben papírgyűjtésen szerzettpénzből. A diákönkormányzat pénzéből a felső folyosón padokkal beszélgető sarkot hoztunk létre, a büfé előtt reggeliző helyet, projektort, notebookot, a programjaik hangosításához eszközöket vásároltunk. A GI-től kaptunk további 2 db multifunkcionális készüléket mindkét irodába. 3 alsós osztályt költöztettünk 3 felsős helyére, így a kicsik kényelmesebben elférnek. A költözés miatt az egyébként szokásosnál több termet is kifestettünk. Informatikai támogatásból vásároltunk még 2 interaktív táblát, 1 db LCD tévét, 3 db projektorkonzolt, 2 db projektort, 2 db számítógépet. Szülői támogatásként is kaptuk LCD televíziót. Az internet az iskola valamennyi termében elérhető. Pályázatok, adományok Az önkormányzat Sport Alap pályázatán minden tanévben nyertünk forintot, mely összegekből számos sportfelszerelést tudtunk vásárolni, egyebek mellett az új tornaszobát is ebből a pénzből illetve a kerületi sportversenyek összesített eredménye alapján elnyert összegekből töltöttük fel eszközökkel. Az önkormányzat nyári tábori pályázataival mindenévben tudtuk a szülők költségeit csökkenteni. 10

15 A TÁMOP pályázat lehetőséget adott kisebb tárgyi eszközök megvásárlására (csaknem 3 millió forint értékben) spirálozógép, fehér táblák (összesen 6 db), krétafilcek és törlők, pormentes színes kréták, vetítő vászon, paravánok, oktatótablók és tanulói munkalapok (magyar, matematika és angol), 16 db angol-magyar közepes kéziszótár, 16 db magyar-angol kisszótár, szótárak (2-2 db Értelmező, Etimológiai, Idegenszó-tár, Kiejtési, Nyelvművelő Kéziszótár, Magyar Közmondástár, Magyar Szólástár, Magyar Szókincstár, Szómúzeum, kötelező olvasmányok, ajánlott irodalom, Új Magyar Életrajzi Lexikon I-IV.), 12 db Lénártgömb, fóliamappák matematikához, 11 db-os matematikai és 17 db-os geometriai készlet + kétféle tanári geometriai készlet, táblai vonalzókészlet, digitális tananyag matematikához (geometriai transzformációk és szerkesztések), magyarhoz (Alföldy-könyvekhez és irodalomtörténethez), angolhoz, illetve 10 db-os (CD) képgaléria sorozat, mely felhasználható több tantárgyhoz is. Megrendelésink után ajándékba kaptunk egy 27 zárható rekeszes értékőrző szekrénytés egy lézernyomtatót. Az ELMÜ pályázatán nyertünk 11 db komplett számítógépet. A LIDL adományozott 32 db számítógépet, 1 db laptopot, 16 db monitort az iskolának. További 10 db monitort kaptunk szülői segítséggel. Így a 31 gépes informatikaterem mellett minden tanterembe és szertárba tudunk gépet helyezni. A tanári pihenőben lévő 4 gépet is le tudtuk cserélni, illetve 10 gépből álló gépparkot tudunk létrehozni az emeleti angolteremben is, ehhez papírgyűjtésből felhasznált pénzből csináltattunk asztalokat. Az Európai Unió Magyarországi Képviseletétől ajándékba kaptunk összesen 3 db nyomtatót, 1 szervert, 2 számítógépet, 2 laptopot és 1 db monitort. Meglévő nyomtatóink közül 2 db-ot áthelyeztünk a KLIK IV. Tankerület épületébe. A Citibanktól 1 db laptopot, projektort, oktatási programot és 1 fő ingyenes képzését kaptuk. A képzésen 2 fő vett részt a költségeket megosztva. Az oktatási programban található gazdálkodási ismereteket matematikaórán tanították a kollegák. Alapítványi támogatások forint bevétele volt az elmúlt 5 évben a Bajzások Baráti Köre Alapítványnak a személyi jövedelemadó 1%-ából. Az alábbiakat vásároltuk: udvari padok, természettudományi folyosó beépített vitrines szekrényei (5db), 2 db további vitrin és 2 osztálynyi öltözőszekrény és kulcsmásolás, as terem beépített szekrényei, 6 db notebook, 9 db projektor, jutalomkönyvek, Év Pedagógusa gyűrűk, nevezési díjak, rendezvények (Tudós Nap, versenyek, karácsonyi programok), tévészekrény és tévé a portánál. A papírgyűjtéseken összesen 5 év alatt összesen forintot gyűjtöttünk. Ebből a pénzből jutalmazunk 6 osztályt, amely alsóban és felsőben 1-3. helyezést ért el a papírgyűjtésen, illetve a következőket vásároltuk: a kézműves foglalkozás karácsonykor minden gyereknek, és a Nemzeti Összefogás napján, dekorációhoz anyag, ünnepélyeinkhez koszorú, virág, mécses, bajzás kitűzők és tollak, ballagási tarisznya, elsősök ajándéka, 11

16 Mikulás- és gyermeknapi társasjátékok és sporteszközök, kerti padok, 20 db DVD lejátszó, 10 db számítógépasztal, tévé, kerti óriás sakktáblák és malom, kertisakk-készlet, színpad felújítása, házi versenyek, DÖK-nap lebonyolítása, ebből a pénzből kisvonatoztuk körbe Újpestet, Nagy-Magyarország térképet készítettünk virágokból a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, festettük a 41-es termet, növényeket vásároltunk az udvarra, további 9 db projektortartó konzolt vásároltunk és szereltettünk fel, így valamennyi termünkben stabilan rögzített az eszköz. A korábbi pályázatban megfogalmazott célkitűzések megvalósultak: vannak udvari játékaink, az udvar egyes részeit rendbe tettük. Számítógépparkunk jelentősen megnőtt, az informatikatermet átköltöztettük, az internet bárhonnan elérhető az épületen belül, a nyelvi termekbe is kerültek audiovizuális eszközök. Tornaszobát rendeztünk be. Fejlesztettük a tornaterem, könyvtár, szertárak felszerelését. Tanulmányi munka Átlageredmények , , , , ,22 4,4 4,2 4 3, Az iskolaátlag minden tanévben 4,0 egész fölött volt. Összességében 4,24-es az 5 év tanulmányi átlaga. 8 tanulónk pótvizsgázott sikeresen - 4 év alatt (nyelvtan, matematika, kémia, fizika tantárgyakból), 3 tanulónk szülői kérésre ismételt évet átlag magyar nyelvtan 3,60 4,12 3,99 3,93 3,91 magyar irodalom 3,55 4,17 4,23 4,1 4,01 történelem 3,70 4,16 4,05 3,96 3,97 angol nyelv 4,50 4,1 4,1 4,12 4,21 matematika 3,10 3,88 3,85 3,82 3,66 informatika 5,00 4,67 4,64 4,6 4,73 természetismeret 3,99 4,12 4,12 4,13 3,91 fizika 3,10 3,64 3,45 3,21 3,35 biológia 3,10 4,01 3,46 3,31 3,47 kémia 2,95 3,51 3,34 3,01 3,20 földrajz 3,20 3,73 3,65 3,7 3,57 ének-zene 4,80 4,56 4,55 4,6 4,63 rajz 4,50 4,51 4,5 4,36 4,47 technika 4,90 4,73 4,68 4,69 4,75 testnevelés 4,10 4,91 4,63 4,63 4,57 12

17 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 A magatartás és szorgalom átlagok mindig 4,0 fölött voltak. Összességében jó magatartású és szorgalmas tanulóink vannak. Az országos mérések eredményei matematika országos átlag községek átlaga városok átlaga megyeszékhelyek átl Budapest átlaga évf. gimn évf. gimn Ált. isk. átlaga 1604 Újpest átlaga Bajza szövegértés országos átlag községek átlaga városok átlaga Megyesz.h. átl Budapest átlaga évf. gimn évf. gimn Ált. isk. átlaga 1539 Újpest átlaga Bajza

18 Matematikai logika Szövegértés országos átlag Bajza országos átlag Bajza Versenyeredmények A Diadalív árnyékában országos pályázat db kiem. arany arany ezüst bronz Angol T. jubileumi torna / foci 1 db 1 db Babits Kupa csapat 1 db 1 db különdíj a legjobb biológia dolgozatért Babits Kupa angol 1 db a zsűri különdíja Babits Kupa magyar 1 db Babits Kupa matematika 1 db 1 db 1 db Babits Kupa természettudományok 1 db 2 db 1 db Bóbita táncol képzőművészeti verseny Bolyai Anyanyelvi csapatverseny 1 db 2 db 1 db Bolyai Matemaika csapatverseny 4 db 2 db 3 db 1 db 1 db 17. hely Budapesti Diákolimpia kosárlabda 2 db Budapesti Diákolimpia síkfutás 1 db Budapesti Diákolimpia tollaslabda 1 db 1 db 1 db 7. hely Budapesti Népdaléneklő verseny 1 db 2 db 5 db Fasori term. Tud. Fizika Fasori term. Tud. Földrajz HAKME népdaléneklési versenye 1 db 1 db HevessyGyörgy kémia 3 db 1 db 1 db Kaán Károly természetismereti verseny 1 db 1 db 1 db 1 db 2 db Kerülei Diákolimpia / tollaslabda 2 db 1 db Kerületi "Énekeljetek együtt" verseny 2 db 2 db 1 db Kerületi angolverseny 3 db 5 db 3 db 1 db 3 db 1 db kerületi atlétika 1 db kerületi énekverseny 1 db 2 db 4 db 2 db Kerületi fizikaverseny 2 db 2 db 1 db 2 db 1 db 1 db Kerületi helyesírási verseny 2 db 1 db kerületi kémiaverseny 1 db Kerületi képzőművészeti verseny 1 db 1 db 1 db

19 Kerületi kézilabda bajnokság 1 db 2 db 2 db 1 db Kerületi Kori Móka 2 db kerületi kosárlabda bajnokság 2 db 1 db 2 db 2 db 1 db 1 db Kerületi labdarúgó bajnokság 4 db 2 db 3db 1 db 3 db Kerületi matematikaverseny 1 db 2 db 2 db 3 db 1 db Kerületi mesevetélkedő 1 db Kerületi mezei futóverseny 5 db 5 db 6 db 3 db 3 db Kerületi műveltségi vetélkedő 1 db 1 db Kerületi népdaléneklési verseny 5 db 5 db 1 db 6 db 6 db 1 db Kerületi sor- és váltóverseny 2 db 1 db kerületi technikaverseny 2 db 1 db Kerületi tornaverseny 1 db kerületi többpróba 1 db 5 db 3 db 1 db 3 db 2 db Kerületi Törd a fejed matematika 1 db 1 db Kerületi váltófutó verseny 1 db 2db 4 db 3 db 1 db Kerületi vers- és prózamondó verseny 2 db 2 db 2 db 1 db 1 db 2 db 1 db 1 db 1 db Kőrösi Csoma Sándor nyomában Mesék varázsa képzőművészeti verseny 3 db 2 db 4 db Nyelvünk vigyázása helyesírási verseny 1 db 1 db Országos Atlétikai Bajnokság 1 db 1 db 1 db 1 db 8. hely Őszi kaleidoszkóp zsűri különdíja Petőfi-vetélkedő 1 db 1 db Simonyi Zs. Kárpát-medencei hí. v. 1 db 2 db Széchenyi ker. lev. Szent László történelmi verseny 1 db 2 db Teleki Pál földrajzverseny 1 db 2 db 2 db ÚGyIH Magyar Kultúra Hete 2 db 1 db ÚMSzKI biológia 4 db 3 db 1 db ÚMSzKI csapat 1 db 3 db ÚMSzKI fizika 2 db 1 db 1 db ÚMSzKI földrajz 1 db 2 db 1 db ÚMSzKI kémia 3 db 4 db 1 db ÚMSzKI matematika 1 db 1 db Verebély László Szk.I. informatikai verseny 1 db Weöres Sándor szavalóverseny 1 db 2 db 1 db 1 db Zrínyi Matematika 1 db 7. hely Összes

20 Központi írásbeli felvételi eredmények: Országos Bajza magyar matematika összes magyar matematika összes 2009/ ,5 16, ,1 19,4 54,2 2010/ , ,4 32,5 32, / ,73 23,06 47,79 23,2 31,4 54,6 2012/ ,3 19,8 49,1 30,78 20,14 50, / ,3 20, ,4 21,6 55, / / / / / magyar matematika összes magyar matematika összes Országos Bajza Összességében: országos eredmények bajzás eredmények 16

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Főiskola tanító tanító főiskola 5 Főiskola 6 Főiskola magyar és irodalom,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014 Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok találhatók ebben a menüpontban A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 Pintér Sándor mkv. TANTÁRGYI KÖR Biológia Fizika Földrajz Kémia Matematika Technika Természetismeret MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben